Tero Hallikainen Alko-genetiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tero Hallikainen Alko-genetiikka 9.2010 2"

Transkriptio

1 Alkoholismista ja sen periytyvyydestä Tero Hallikainen, MD, Ph.D. Chief Physician, Psychiatrist, Forensic Psychiatrist Niuvanniemi Hospital, Kuopio, Finland Fax: Gsm: Tero Hallikainen: sidonnaisuudet vv Asiantuntijatehtävät: Luentopalkkioita: Oy H. Lundbeck Ab Novartis Finland Oy Astra-Zeneca Oy Oy H. Lundbeck Ab Pfizer Oy Janssen-Cilag Oy Oy Eli Lilly Finland Ab Novartis Finland Oy Oy Sandoz Ab Tero Hallikainen Alko-genetiikka

2 Alkoholihäiriöt Suomessa (2007) 90 % aikuisista käyttää alkoholia Vain 20 % 16-vuotiaista absolutisteja 10 % aikuisista suurkuluttajia (0,5 milj., lähes 1/2 koko maan kulutuksesta) Suurkulutuksen riskirajalla elää 10 %? 1960-luvun matalasta kulutuksesta harppauksin eurooppalaiseen keskitasoon (1969,, 2004 ): alkoholin saatavuus, reaalihinnan romahdus Suomalaisen erottaa muista eurooppalaisista edelleen humalahakuinen juominen: Tero Hallikainen Alko-genetiikka STAKES Päihdetilastollinen vuosikirja Alkoholi ja huumeet. Tero Hallikainen Alko-genetiikka

3 Alkoholihäiriöt Suomessa (2007) Viimeisen 30-v. aikana työikäisten elämäntavat yleisesti suotuisaan suuntaan, mutta ylipaino ja alkoholinkulutus lisääntyneet tasaisesti Alkoholisairaudet & - myrkytykset työikäisten yleisin kuolinsyy: kuolemaa v /5 väkivaltarikoksista tehdään humalassa, 1/4 liikennekuolemista liittyy rattijuopumus Katkaisuhoitoon pääsi heti halutessaan vain puolessa Suomen kunnista vuonna 2007 Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismi: komorbiditeetti Alkoholin väärinkäytön ja riippuvuuden elinikäinen esiintyvyys länsimaissa molemmilla sukupuolilla n. 20 % Komorbiditeetti: psyykkiset häiriöt konsentroituvat 15 %:een väestöstä (3 tai useampi elinikäinen diagnoosi) Tavallisimmat: masennus, alkoholihäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt Noin puolella alkoholisteista jokin muu psyykkinen häiriö? Tero Hallikainen Alko-genetiikka

4 Alkoholismin hoito Vieroituksen + psykososiaalisen hoidon tulos on huono: 1 v. kuluttua raittiina on 3/10 Yli vuoden seurannassa eri terapiamuotojen välillä ei juuri ole eroa vaikuttavuudessa AA:n 12 kohdan ohjelma on edelleen yhtä tehokas kuin uudet, kalliit hoitomuodot!!! Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismin hoito Lääkkeet yhdistettynä muuhun hoitoon lisäävät raitistuneiden määrää vain vähän, teho kohdentuu alaryhmiin? Esim. akamprosaatti: lisätehoa 4/100 alkoholistille vuoden seurannassa (ilman lääkettä raitistuisi 30/100) Alkoholismin alatyypitys molekyyligenetiikka neurobiologia lääkkeiden kehittäminen/valinta Tero Hallikainen Alko-genetiikka

5 Alkoholismin periytyvyydestä Alkoholismia esiintyy suvuttain ja perheittäin Elinikäinen esiintyvyys on 20 % Komorbiditeetti muiden psyykkisten häiriöiden ja muiden päihdehäiriöiden kanssa on yleistä Alkoholismi on heterogeeninen sairaus alaluokkineen Periytymismalli on monimutkainen, eri alatyypeillä saattaa olla erilainen geneettinen tausta Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismin periytyvyydestä GxE-vaikutus saattaa vaihdella alatyypin mukaan Alkoholismi on polygeeninen sairaus, mihin myös heterogeenisyys ja komorbiditeetti viittaavat Epäillyistä, altistavista geenipolymorphismeista vain harva on funktionaalinen (biologinen selitys) Tero Hallikainen Alko-genetiikka

6 Alkoholismin periytyvyydestä Välittävillä (intermediate) fenotyypeillä on ehkä yhteinen neurobiologinen tausta ja mahdollisesti yhteiset geneettiset haavoittuvuustekijät voimakkaampi assosiaatio geneettisiin tekijöihin kuin pelkällä alkoholismi-diagnoosilla Kulutetun alkoholin määrät muodostavat populaatiossa jatkumon eroja on löydettävissä myös ns. sosiaalisesti juovien suuresta joukosta jotkut juovat muita enemmän (geneettisistäkin syistä) olematta suurkuluttajia Tero Hallikainen Alko-genetiikka Normaali, sosiaalinen kulutus Suurkuluttaja Riippuvainen väärinkäyttäjä, alkoholisti 24 pulloa III-olutta/vko 16 pulloa III-olutta/vko Absolutismi Alkoholisairaudet, Tero Hallikainen Alko-genetiikka

7 Alkoholismin alatyyppien neurogeneettinen malli uutuuden etsiminen huolehtija harkitseva impulsiivinen TEMPERA- (ahdistus- harmien välttäminen MENTTI taipumus) varovainen riskinottaja riippuvuus ystävällinen palautteista välinpitämätön seikkailija (euforinen etsiminen) LUONNE sosiaalinen (neuroregul. riippuvuus empaattinen ko-operaatio antisosiaalinen sosiaalinen status) (dopaminerginen vihamielisyys vajaus) myötätuntoinen kostonhaluinen (serotonerginen vajaus) ALKOHOLISMI tyyppi 1 tyyppi 2 Cloninger CR. The psychobiological regulation of social cooperation. Dynamic interactions between multiple factors underlie alcoholism, including recently described neruoregulatory influences. Nature Medicine 1995;1(7): Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholi ja aivojen välittäjäaineet Mielihyvärata, reward cascade Dopamiini (f:comt, Val158Met H/L 0,51/0,49) Serotoniini (f:5-httlpr, L/S/Lg 0,50/0,40/0,10) Glutamaatti GABA (gamma-aminovoihappo) aminovoihappo) NPY (neuropeptidi-y) Galaniini Endorfiinit (opioidit) Asetyylikoliini Histamiini (f:hnmt, Thr105Ile 0.90/0.10) BDNF (aivojen neurotrofiini) Stressihormonit: CRF (kortikotropiinin vapauttaja) Tero Hallikainen Alko-genetiikka

8 Alkoholin pitkäaikaisvaikutukset aivoihin ja mielihyvärataan Miksi relapsi pitkänkin raittiuden jälkeen? Alkoholismin hoidon kulmakivi? Alkoholin pitkäkestoiset vaikutukset saattavat olla päinvastaiset kuin kerta-annoksen annoksen jälkeen DA,, 5HT,, GABA,, Glu Seurauksena mielihyväkynnyksen nousu, toleranssi ja isommat annokset riippuvuudessa Hetkellisen mielihyvän tavoittelusta obsessiiviseen jatkuvan pahanolon lievittämiseen CRF (kortikotropiinin vapauttajahormoni) on tärkein stressinvälittäjä: hypothalamus-hypophyysi-lisämunuaisakselin koordinaatio, kortikosteroidien merkitys stressissä sekundäärinen Kerran kehittynyt riippuvuus ei koskaan parane? Tero Hallikainen Alko-genetiikka VIEROITUS HIMO HUMALA Tero Hallikainen Alko-genetiikka

9 Fig. 11. Diagram illustrating an extension of Solomon and Corbit s (1974) opponent-process model of motivation to outline the conceptual framework of the allostatic hypothesis. Note that the apparent b-process never returns to the original homeostatic level before drug-taking is reinitiated, thus creating a greater and greater allostatic state in thebrain reward system (see text). Koob GF. Alcohol Clin Exp Res 2003;27: Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismin periytyminen: perhe-, kaksos- ja adoptiotutkimukset Alkoholismi esiintyy suvuttain ja perheittäin. Ympäristövaikutus? Kaksostutkimukset: geenien ja ympäristön vaikutus on yhtä suuri: 50/50 % Adoptiotutkimukset: geenien vaikutus vahva miehillä, kasvatusympäristö ei suojaa alkoholismilta. Taipumus käyttää vahvimmin riippuvuutta aiheuttavia päihteitä (kokaiini, opiaatit) periytyy selvemmin, alkoholin addiktiopotentiaali on niitä vähäisempi=keskimääräinen, samoin riskin periytyvyys Tero Hallikainen Alko-genetiikka

10 Alkoholismin periytyminen: linkage Etsitään kromosomialueita, joissa geneettisiä markkereita (SNP) esiintyy sairailla enemmän kuin terveillä COGA: alkoholiriippuvuus ja siihen liittyvät fenotyypit liitettiin kromosomeihin 1-9, 13, 15, 16, 17, 21 Löydetyt alueet sisälsivät aluksi satoja geenejä, endofenotyyppien avulla tarkennettiin mm. kromosomin 4p GABA-reseptorigeenit GABRA2 ja GABRG1 COGA:n lisäksi muitakin kohortteja: Pohjois-Amerikan intiaanit, irlantilaiset, suomalainen F-N-kohortti Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismin periytyminen: assosiaatio suoraan polymorphismiin Analogia epidemiologiaan: case-control control association studies altistus sairaudelle = alleeli/genotyyppi Syy-seuraussuhde ei aina ole se, miltä assosiaatio näyttää: LD, tutkimuspopulaation valikoituminen Pienet ja huonosti valitut otokset, puutteellinen diagnostiikka ja huono verrokkiryhmien valinta tuottivat paljon ristiriitaista tietoa epäiltyjen tautigeenien ja psyykkisten häiriöiden välisistä assosiaatioista Polygeeninen periytyminen väestössä yleisissä häiriöissä: yleisesti esiintyvää geenipolymorphismia/häiriö? Polymorphismin funktionaalisuus ja biologinen selitys/tuki assosiaatiolle? Tero Hallikainen Alko-genetiikka

11 FIG 1. Definition of phenotype, intermediate phenotype, and endophenotype. Goldman and Ducci TheScienceWorldJOURNAL 2007;7(S2): Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismin periytyminen: välittäviä fenotyyppejä (intermediate phenotypes) Tarkkaavaisuus/heikko kontrolli kognitiivisissa testeissä Mielihyvän kokeminen Kyky sietää stressiä Aivoalueiden koko MRI-volymetrialla Vaste alkoholille (LR, the level of response to alcohol) EEG- ja ERP-poikkeavuudet Depressiivisyys Kyky kasvaa raittiiksi alkoholisoituneessa ympäristössä Drinkkien määrä (max) juomasession aikana Tero Hallikainen Alko-genetiikka

12 Alkoholismin periytyminen: GWS ja WGA GWS (genome-wide scan) WGA (whole genome association) Ei tarvita tutkimushypoteesia, linkage voi löytää harvinaisemmatkin alleelit, epätarkka (GWS) assosiaatio havaitsee vain väestössä yleiset (yli 5 %:lla), tarkka paikannus (GWA) Merkitseviä tuloksia WGA:lla vasta hengen populaatioista, alkoholismista ei vielä tuloksia Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismi: ADH ja ALDH-geenit ADH-isoentsyymit ALDH-isoentsyymit alkoholi ADH1, ADH2, ADH4-geenit, chr 4 toksinen aseteldehydi - antabusrektio ALDH2-geeni, chr 12 inaktiivinen alleeli yleinen aasialaisilla asetaatti - ADH- ja ALDH-geenit on liitetty jo varhain alkoholismille altistaviin tai siltä suojaaviin tekijöihin - Assosiaatio on suhteellisen pitävästi/toistetusti osoitettu, mutta eri populaatioiden väliset erot ovat merkittävät Tero Hallikainen Alko-genetiikka

13 Alkoholi ja aivojen välittäjäaineet Mielihyvärata, reward cascade Dopamiini (f:comt, Val158Met H/L 0,51/0,49) Serotoniini (f:5-httlpr, L/S/Lg 0,50/0,40/0,10) Glutamaatti GABA (gamma-aminovoihappo) aminovoihappo) Stressihormonit: CRF (kortikotropiinin vapauttaja) Tero Hallikainen Alko-genetiikka Alkoholismin periytyvyys Periytyvää on alkoholin suora vaikutus aivoihin ja sen aineenvaihdunta sekä stressin sietokyky Geenien vaikutus ei ole suoraa, sairastumiseen vääjäämättä johtavaa, vaan altistavaa Yksittäisen geenin selitysosuus on pieni, kun altistavia geenejä on arviolta Alkoholismigeeniä ei ole? Tero Hallikainen Alko-genetiikka

14 Alkoholismin periytyvyys Geneettinen vaikutus saattaa olla läpitunkevinta antisosiaalisessa, väkivaltaisessa alkoholismissa, mutta siinäkin ympäristö suojaa tai altistaa. Komorbiditeetin vuoksi alkoholismin hoito on pitkälti liitännäissairauksien (alkoholismin eri tyyppien) hoitoa niukoilla resursseilla kannattaa hoitaa niitä sairauksia, joihin on tunnettuja hoitokeinoja. Retkahduksen (relapsin) mekanismit ovat edelleen puutteellisesti tunnettuja raitistuminen on tuskallista eikä siihen ole kunnon lääkettä Tero Hallikainen Alko-genetiikka KIITOKSET MIELENKIINNOSTA ja erityiskiitokset tutkimussihteeri Tarja Koskelalle! Tero Hallikainen, MD, Ph.D. Chief Physician, Psychiatrist, Forensic Psychiatrist Niuvanniemi Hospital, Kuopio, Finland Fax: Gsm: Tero Hallikainen Alko-genetiikka

Alkoholismin määritelmää, etiologiaa ja perinnöllisyyttä

Alkoholismin määritelmää, etiologiaa ja perinnöllisyyttä Alkoholihaitat Jaakko Kaprio Alkoholismi on monitekijäinen tauti. Perhe-, adoptio- ja kaksostutkimukset kertovat, että ulkoiset tekijät ovat vahvasti mukana ja perinnölliset tekijät vaikuttavat osaltaan

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

SÄTEILYN GENEETTISET VAIKUTUKSET

SÄTEILYN GENEETTISET VAIKUTUKSET 8 SÄTEILYN GENEETTISET VAIKUTUKSET Sisko Salomaa SISÄLLYSLUETTELO 8.1 Ihmisen perinnölliset sairaudet... 122 8.2 Perinnöllisten sairauksien taustailmaantuvuus... 125 8.3 Perinnöllisen riskin arviointi...

Lisätiedot

ACTA JUOVASTA ÄIDISTÄ RAITTIIKSI ÄIDIKSI ALKOHOLISMISTA TOIPUMISEN PROSESSI ÄITIEN KERTOMANA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 123.

ACTA JUOVASTA ÄIDISTÄ RAITTIIKSI ÄIDIKSI ALKOHOLISMISTA TOIPUMISEN PROSESSI ÄITIEN KERTOMANA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 123. OULU 2011 E 123 ACTA Tiina Törmä UNIVERSITATIS OULUENSIS E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM JUOVASTA ÄIDISTÄ RAITTIIKSI ÄIDIKSI ALKOHOLISMISTA TOIPUMISEN PROSESSI ÄITIEN KERTOMANA OULUN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research

Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research Tommi 2004 Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research 1 Tommin kirjoittajat Ilona Autti-Rämö Ritva Hein Jarmo Heinonen Jukka Lindeman Jaana Lähteenmaa Sami Pirkola

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET AROINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituutti www.psyk.fi Raul Soisalo, VET kouluttajapsykoterapeutti, p kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti INTTIOMME TÄNÄÄN Opiskellaan

Lisätiedot

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139 ACTA Heikki Oinas-Kukkonen OULU 2013 E 139 UNIVERSITATIS OULUENSIS ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

Lisätiedot

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Mira Ranta VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Al-Anonin alueellinen jäsentutkimuskysely 2012 Sosiaali- ja terveysala 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihdepäivät 13.5.2014 Lääketieteellinen tiedekunta / Tellervo Korhonen / 13.5.2014

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana

Lisätiedot

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA Heli Joronen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it GEENIVIRHEESEEN LIITTYVÄT TOISTUVAT KUUMEET Johdanto Viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvästi osoitettu, että eräät harvinaiset kuumetaudit johtuvat geenivirheestä.

Lisätiedot

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty Katsaus Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta Taru Mustonen Monien on vaikea päästä eroon tupakanpoltosta. Tämä johtuu tupakansavun sisältämän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista keskushermostossa.

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot