Harvennusmetsissä riittää savottaa s. 4. On suorastaan historiallista, että saamme uuden kuitupuun ostajan. s. 24

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harvennusmetsissä riittää savottaa s. 4. On suorastaan historiallista, että saamme uuden kuitupuun ostajan. s. 24"

Transkriptio

1 Lehti sinulle metsänomistaja Syksy 2008 Harvennusmetsissä riittää savottaa s. 4 On suorastaan historiallista, että saamme uuden kuitupuun ostajan. s Harvestia

2 SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Syksy 2008 Pääkirjoitus Harvennusmetsissä riittää savottaa Ensiharvennusten verovapaus piristi puukaupan Kärkkäinen: Harvennusten päähyöty on tukkisato Ohjeita ensiharvennuksen verovapaudesta odotetaan Harvestia turvaa Myllykosken puunsaannin Savon Sellun strateginen valinta -Harvestia Hankintaesimiehenä Pohjois-Savossa Toimitusjohtaja Pekka Kauranen: Harvennushakkuille vauhtia Teijo Kekäläinen aloitti Harvestian koneyrittäjänä Siilinjärvellä Puukaupoilla Hakoisten kartanossa Ari Aalto palasi myllykoskelaisille juurille Pauli ja Risto Laukas Johtaja Timo Leskinen Elävä Kymijoki Kun puuta uitettiin Kymijoella Puuumarkkinabarometri Hankintaesimiehet HARVESTIA Harvestia Oy:n lehti metsänomistajalle. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Päätoimittaja: Kari Wuolijoki, Harvestia Oy Toimituskunta: Harvestia Oy Matti Oksanen Liisa Raki Kari Salonen Vesa Hyyryläinen Myllykoski Oyj Anna-Leena Terhemaa Powerflute Oyj Tiina Silvast Painopaperi: kansilehti Galeri Art 130 g, Myllykoski Paper paperi MY BRITE silk 80 g, Myllykoski Paper Ulkoasu ja taitto: Susanna Muurman Painopaikka: ScanWeb Oy, Kouvola Painosmäärä: kpl 2 Harvestia

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Arvoisa lukija Kädessäsi on ensimmäinen Harvestia-lehti. Lehtemme esittelee Harvestia Oy:n toimintaa sekä pyrkii tuomaan esille metsänomistajalle hänen metsätaloutensa harjoittamiseen liittyviä tärkeitä asioita. Harvestia Oy on tänä vuonna perustettu ja kesällä puunhankintansa aloittanut Myllykoski Oyj:n ja Powerflute Oyj:n yhteinen puunhankintayritys. Uuden, tämän kokoluokan puunhankkijan mukaantulo puumarkkinoille, on historiallista. Tämänkaltaisesta vastaavasta Mikä on Harvestia? Arvopohja Metsänomistajan luottomies - joka palvelee joustavasti Yrittäjähenkinen yhteistyökumppani - joka löytää monipuoliset ratkaisut tapahtumasta on kulunut vuosikymmeniä; pikemminkin metsänomistajat ovat saaneet tottua ostajien vähenemiseen erilaisten yritysfuusioiden ja tehtaiden sulkemisten seurauksena. Täyteen laajuuteensa, yli 3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, Harvestia Oy:n puunhankinta nousee vuoden 2010 alusta alkaen. Tällöin yhtiön yksityismetsien puunhankinta kattaa varsin laajasti Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen. Ostotoimintamme käynnistyi kesällä, heinäkuun loppupuolella. Puukauppamme on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja olen hyvin tyytyväinen siihen, miten yhtiömme on otettu vastaan metsänomistajien keskuudessa. Haluan kiittää kaikkia teitä yli 800 metsänomistajaa, jotka olette tehneet puukaupan yhtiömme hankintaesimiesten kanssa ensimmäisen kahden kuukauden kuluessa. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia. Toivon tietysti, että tämä hyvä vire puukaupoissa jatkuu. Viime aikoina on käyty keskustelua metsäteollisuuden puuhuollosta ja siitä, käykö puukauppa vai eikö käy. Keskustelussa on ollut syyttelevä sävy. Sanan vaihdossa tuntuu kuitenkin unohtuneen, että puuhuolto-ongelmat ovat seurausta kahdesta peräkkäisestä huonosta talvesta. Hyvästä leimikkovarannosta huolimatta hakkuumäärät jäivät normaalista, talvileimikoita jäi paljon korjaamatta ja ympärivuotiseen korjuuseen soveltuvia kelirikkoleimikoita ei ollut tarpeeksi. Metsänomistajien syyttäminen tästä ei ole ollut oikeutettua, vaikka alkuvuonna puukauppa olikin vaisumpaa. Viime kuukausina harvennusleimikoiden kauppa on käynyt hyvin. Tukkipuun tarjonta sen sijaan on ollut heikompaa, mihin on keskeisenä syynä ollut tukkien hintatason lasku sahatavaramarkkinoiden heikennyttyä. Tukkipuun hinnat käväisivät vuosi sitten epärealistisen korkealla tasolla ja nyt vie aikansa, että tarjonta normalisoituu alemmilla kantohinnoilla. Yhtiömme puunhankinta tulee perustumaan yksityismetsiin. Luotamme siihen, että se on tukeva perusta ryhtyä rakentamaan pitkäjänteisesti puunhankintaamme ja toimivaa yhteistyötä metsänomistajakunnan kanssa. Suomalaiset metsänomistajat ovat hyödyntäneet metsiään järkevästi ja metsien käyttöaste on ollut korkea. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö näin voisi olla myös tulevaisuudessa, kun sen eteen tehdään työtä. Metsävarat ja metsien kasvu ovat jatkuvasti lisääntyneet. Lisääntyvien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen ja puukaupan nostaminen jopa 10 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, on haaste, joka on saavutettavissa eri osapuolien hyvällä yhteistyöllä. Lahdessa Kari Wuolijoki Päätoimittaja Innostava työnantaja - joka kehittyy yhdessä työntekijöidensä kanssa Vastuullinen toimija - joka tuntee kestävän kehityksen vaatimukset Missio Huolehtia omistaja- ja kumppaniyhtiöiden puunhankinnasta, sekä olla luotettava ja mieluisin yhteistyökumppani oman toiminta-alueen metsänomistajille puukauppa-asioissa. Visio Toiminta-alueensa halutuin yhteistyökumppani puunhankinnassa ja puukaupassa. HARVESTIA OY on Myllykoski Oyj:n ja Powerflute Oyj:n yhteinen puunhankintayhtiö ja sen toiminta käynnistyi kesällä Harvestia Oy:n toiminnan tarkoituksena on hankkia omistajayhtiöidensä Myllykosken, Sunilan ja Savon Sellun tehtailla käyttämä puuraaka-aine, yhteensä noin 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi yhtiö hankkii puuta yhteistyökumppaneilleen. Powerflute ja Myllykoski päättivät perustaa tämän yhteisyrityksen metsäteollisuudessa tapahtuvista muutoksista johtuen. Kuitupuu on merkittävä ja strategisesti tärkeä raaka-aine molemmille yhtiölle ja uuden yrityksen avulla molemmat yhtiöt pystyvät paremmin hallitsemaan puunhankintajärjestelyitään ja turvaamaan tehtaiden toiminnan. Tavoitteena puunhankinnassa on korkea toiminnan tehokkuus ja matalammat hallintokustannukset synergioiden ansiosta. Synergiaetuja tuovat muun muassa toisiaan täydentävät puulaadut, osapuolten tehtaiden sijainti ja yhteisyrityksen kevyt organisaatio. Harvestian puuntoimitukset käynnistyivät kuluvan syksyn aikana. Puunhankintavolyymit kasvavat vuoden 2009 loppuun mennessä täyteen mittaansa. Harvestia ostaa puuta pääasiassa Järvi-Suomen ja eteläisen Suomen alueella sekä pysty- että hankintakaupalla. Harvestia 3

4 H A R V E N N U S H A K K U U T 4 Harvestia

5 H A R V E N N U S H A K K U U T Harvennusmetsissä riittää savottaa Harvennushakkuiden tarkoituksena on keskittää puuston kasvu laadultaan ja kasvukyvyltään parhaisiin puuyksilöihin. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että harvennushakkuut toteutetaan oikea-aikaisesti ja riittävällä voimakkuudella. Etelä-Savon metsissä riittää vielä puuta, vaikka metsää on hakattu reippaasti viimeisen kymmenen vuoden ajan. Näin kertovat Metsäntutkimuslaitoksen uusimmat valtakunnan metsien kymmenennen inventointilaskelman tulokset. Merkittävin puuston lisäys on tapahtunut nuorissa kasvatusmetsissä, kun 1960, 70- ja 80- luvulla perustetut taimikot ovat varttuneet nyt ensiharvennusvaiheeseen. Eniten lisäystä on tapahtunut nuorissa koivu- ja mäntyvaltaisissa metsissä, joissa lehtipuun poistuma on ollut noin 40 % puuston kasvua pienempi. Männyllä vastaava poistuma on ollut 25 % ja kuusella 10 % kasvua pienempi. Näiden lukujen valossa katseet kannattaa kääntää nuoriin metsiin ja niiden metsänhoidollisiin tarpeisiin. Lisääntyneet hakkuumahdollisuudet saadaan liikkeelle, jos yhteistä tahtoa löytyy Heinäkuun lopulla valtiovallan säätämät puukaupan verohelpotukset ja määräaikainen ensiharvennuspuun verovapaus osoittivat selvästi, että metsäteollisuuden tarvitsemia lisämotteja saadaan hyvinkin nopeasti markkinoille, jos puukaupan eri osapuolilta löytyy asiaan yhteinen tahto. Ongelmallisemmaksi asian tekee se, että melko suuri osuus nykyisistä hakkuusäästöistä sijaitsee ojitetuilla soilla tai huonosti kantavilla metsämailla. Viimevuotisten leutojen talvien aikana puunkorjuu näillä kohteilla on ollut haasteellista nykyisellä korjuukalustolla. Näissä kohteissa metsänomistajien omatoimisesti korjaama hankintapuu onkin tullut yhä halutummaksi puunostajien keskuudessa. Myös metsänomistajan näkökulmasta hankintahakkuun kannattavuus on Professori Kari Mielikäinen: Metsän harventamatta jättäminen syö puuston vihreän latvuksen osuuden minimiin, josta mänty ja koivu kärsivät eniten. Myös lumituhoriski lisääntyy merkittävästi, jos harvennuksen optimaalinen ajankohta myöhästyy yli 10 vuodella. parantunut kohonneiden hankintahintojen ansiosta. Kannattavuutta lisää myös hankintatyön verovapaus 125 kuutiometriin asti. Ensiharvennusmetsien lisääntyneellä käytöllä ja puunkorjuulla ei kuitenkaan ratkaista metsäteollisuuden puuhuoltoa, sillä ensiharvennuspuun korjuussa hakkuu- ja ajokoneiden päivätuotokset putoavat jopa kymmenesosaan uudistushakkuiden tuotoksesta. Kysymys on siis myös korjuuresurssien riittävyydestä. Metsäteollisuuden suhdanteet muuttuvat, puun biologiset perusteet eivät Vaikka metsäteollisuuden suhdanteet vaihtelevat ja Venäjän puutullikysymykset arveluttavat, eivät metsänkasvatuksen biologiset perusteet muutu mihinkään. Menestyäkseen puu tarvitsee vain ravinteita, vettä, lämpöä ja kasvutilaa. Näihin tekijöihin voimme vaikuttaa harvennushakkuilla. Harvennushakkuiden tarkoituksena on keskittää puuston kasvu laadultaan ja kasvukyvyltään parhaisiin kyseisen metsikön puihin, jolloin niiden elinvoima ja vastustuskyky tuhoja vastaan säilyvät lähitulevaisuudessa hyvinä. Harvennuksessa kasvamaan jääneet puut saavat näin kasvutilaa ja ravinteita kehittyäkseen arvokkaiksi tukkipuiksi. Metsänkasvatuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että harvennukset tehdään oikea-aikaisesti ja riittävällä voimakkuudella. Mikäli metsää ei harvenneta, vie metsän kehittyminen päätehakkuuvaiheeseen parikymmentä vuotta pidempään kuin harvennetussa metsässä. Metsäntuotto alenee myös merkittävästi, sillä tukkipuiksi järeytyäkseen puut tarvitsevat valoa, kasvutilaa ja ravinteita. Valon puutteeseen kuolleista riukupuista jäävät hakkuutulot omistajalta saamatta. Kuolleista puista ja alikasvospuusta voi tosin saada energiapuuta, mutta tällä hetkellä ainespuun myyminen kuitu- tai tukkipuuksi antaa metsänomistajalle huomattavasti paremman taloudellisen lopputuloksen kuin energiapuun myyminen. < Harventamaton metsä. Paras lääke tällekin metsälle olisi harvennushakkuu. Harvestia 5

6 H A R V E N N U S H A K K U U T Ensiharvennusten verovapaus piristi puukaupan Harvestian hankintaesimiehet astuivat tehtäviinsä elokuun alussa ja saivat osakseen ns. lentävän lähdön, kun metsänomistajille ja metsäammattilaisille selvisi, että hallituksen huhtikuun alusta luvattu ensiharvennuksen verovapaus koskee vain elokuun loppuun mennessä tehtyjä ensiharvennuspuukauppoja. Tämä sai aikaan valtavan puun tarjonnan myyjäpuolella. Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt toimittivat metsänomistajien leimikoiden tarjouspyyntöjä ennennäkemättömän määrän elokuun aikana. Elokuussa Harvestian hankintaesimiehet keskittivät puunostonsa lähinnä ensiharvennuskohteisiin, jotta mahdollisimman moni metsänomistaja pääsi hyödyntämään ensiharvennuspuun verovapauden. Professori Matti Kärkkäinen: Harvennusten päähyöty on tukkisato Harvennushakkuita ei kannata lykätä hintasyistä. Olennaista ei ole se, paljonko tuloa ensiharvennuksista saadaan vaan se, paljonko tukkia saadaan päätehakkuusta. Näihin oppeihin kiteytti professori Matti Kärkkäinen alustuksensa Harvestian ja Metsäkeskus Pohjois- Savon yhteisessä metsänomistajatilaisuudessa Kuopiossa syyskuussa. Yli sata metsänomistajaa paikalle koonneen tilaisuuden teemana olivat harvennushakkuut ja tulevaisuuden tukkisato. Rahaa saa ainoastaan hakkuista Kärkkäinen mursi vanhoja uskomuksia metsän säästämisestä. Rahaa saa ainoastaan hakkuista, kaikki muu on taseen paranemista. Eivät tukkipuut hakkuilla vähene, vaan niiden suhteellinen osuus metsässä lisääntyy. Yksityismetsien hakkuutuloista 70 prosenttia saadaan päätehakkuista. Ja vaikka sahauksen kannattavuus heikkenisi ja tukit ajettaisiin sellukattilaan, on silti kannattavaa kasvattaa tukkia. Onhan niiden hakkuukin niin paljon edullisempaa. Harvennushakkuut on tehtävä ajoissa Kärkkäinen painottaa, että harvennustenkin päähyöty on tulevaisuuden tukkisato. Jos tarkastelemme esimerkiksi lehtomaisen kankaan kuusikkoa, tuottaa päätehakkuuikään ehtinyt harvennettu kuusikko kolmanneksen enemmän kuin harventamatta jätetty. Harvennushakkuut on tehtävä ajoissa, jos metsästä saatava tulo halutaan maksimoida, muistuttaa Kärkkäinen Kärkkäisen mukaan harvennushakkuiden tuottoon ei ole olemassa oikotietä. Paras tuotto saadaan silloin, kun hyödynnetään kaikki neljä rahantekovälinettä: tehokas uudistaminen, taimikonhoito, ensiharvennus ja myöhemmät harvennukset. Jos pitää valita joko taimikonhoito tai ensiharvennus, on Kärkkäisellä kysymykseen vastaus valmiina: Valitse taimikonhoito. Mutta miksi pitäisi valita taimikonhoito tai ensiharvennus. Molemmat kannattaa tehdä ajallaan ja ensiharvennus tuo vielä tulojakin. < Professori Matti Kärkkäinen 6 Harvestia

7 H A R V E N N U S H A K K U U T Hyvältä näyttää ja puumäärätkin näyttävät lisääntyvän arviosta, toteaa Tenho Lylys tyytyväisenä seuratessaan männikkönsä ensiharvennusta. Ohjeita ensiharvennuksen verovapaudesta odotetaan Mäntyharjun Halmeniemellä asuva metsänomistaja Tenho Lylys teki elokuun lopulla ensiharvennuspuukaupan Harvestian kanssa. Syyskuun lopussa puut alkoivat olla jo pinossa, mutta verottajan tulkintaohjeita verovapaudesta vielä odotellaan. Tenho Lylys sai tiedon ensiharvennuspuun verovapauden päättymisestä elokuun loppuun alan lehdistä ja TV:stä heinäkuun lopussa. Päätin hyödyntää veroedun ja ryhdyin pikaisesti toimeen. Soitin Mäntyharjun metsänhoitoyhdistykselle ja noin kahden viikon kuluttua leimikko oli suunniteltu ja nauhoitettu maastoon, kertoo Lylys. Lylys sai ensiharvennusleimikostaan neljä ostotarjousta, mutta hän pahoittelee sitä, että kaikki eivät ole yhtä onnekkaita. Olen vapaan markkinatalouden kannattaja ja itselläni oli hyvä tuuri, kun kiinnostuneita puunostajia löytyi. Tiedän metsänomistajia, jotka eivät ole saaneet pienistä talvileimikoistaan yhtään tarjousta. Harvestian etuna nopea korjuuaikataulu Kysymykseen siitä, mikä ratkaisi puukaupan Harvestialle, Lylys vastaa: Kilpailukykyinen kantohinta, parrunotto ja nopea korjuuaikataulu. Elokuun lopussa tehdyn kaupan puunkorjuu käynnistyi jo syyskuussa. Hyvältä näyttää ja puumäärätkin näyttävät lisääntyvän arviosta, toteaa Lylys tyytyväisenä. Korjuu alkaa olemaan lopuillaan, mutta ensiharvennuspuun verovapauteen liittyviä lopullisia tulkintaohjeita Halmeniemellä odotellaan edelleen. Täsmällisen tulkintaohjeen saaminen asiassa näyttää harmillisen hitaalta, mutta päätös veroedun poistumisesta tehtiin ehkä turhankin kiivaalla aikataululla, kiteyttää Lylys. Harvestia 7

8 M Y L L Y K O S K I Harvestia turvaa Myllykosken puunsaannin Myllykoskella on ollut omaa puunhankintaa jo yli sata vuotta, ja ensimmäinen metsäosasto perustettiin tasan 80 vuotta sitten. Myllykoskelle, Myllykoski Paperin paperitehtaalle ja Sunilan sellutehtaalle on tärkeää, että puuhuolto pystytään varmistamaan kaikissa olosuhteissa. Nyt alkaa uusi aikakausi yhteistyöyritys Harvestian vastuulla. Myllykoski Oyj:n toimitusjohtaja Sverre Norrgård muistuttaa, että kyse ei ole mistään uudesta asiasta. Myllykoskella oli perinteisesti Suomen tehokkain metsäosasto, ja se oli toiminnassa vielä 12 vuotta sitten. Myllykoskella on vieläkin siltä ajalta erittäin hyvä nimi metsänomistajien keskuudessa. Tavoitteena on nyt samojen puumäärien hankinta uudella tavalla. Pyrimme turvaamaan Myllykoski Paperin ja Sunilan puunsaannin pitkäaikaisesti pääosin kotimaasta ja pieneltä osin lähimarkkinoilta. Harvestia on syntynyt tilanteessa, jossa tapahtuu paljon. Venäjän puutullit puhuttavat jokaisella areenalla, ja hallituksen myöntämä veronkevennys ensiharvennushakkuista on suunnattu puunkaupan vilkastuttamiseksi. Harvestia on luotu niin, että sen on mahdollista reagoida nopeasti. Uudelle organisaatiolle tämä on etu, Sverre Norrgård painottaa. Sverre Norrgård kiittää, että yhteistyö Powerfluten kanssa Harvestian tiimoilta on alkanut erittäin hyvin. Myllykoski Paperin toimitusjohtaja Kari Nurmi on samoilla linjoilla. Toimintamalli on tuttu, ja on erinomainen asia, että Harvestia tehokkaalla ja matalalla organisaatiolla on asiakasta lähellä. Harvestian omistavat puunkäyttäjät (Myllykoski ja Powerflute), joiden puunsaannista Harvestia huolehtii. Tämä mahdollistaa nopean ja ketterän toiminnan niin tehtaiden kuin metsäomistajien suuntaan. Myllykoski Paperin ja Harvestian yhteistyö alkoi käytännössä syyskuussa, kun < Sverre Norrgård, Myllykoski Oyj:n toimitusjohtaja, muistuttaa, että Myllykoskella on perinteisesti ollut hyvä nimi metsänomistajien keskuudessa. Kuva Petri Artturi Asikainen. > Myllykoski Paperin ammattitaitoinen henkilökunta työskentelee prosessissa, jossa laadukkaasta kuusipuusta saadaan ensiluokkaista painopaperia. Kuva: Matti Lehto 8 Harvestia

9 M Y L L Y K O S K I Sunila Oy:n 70-vuotias havusellutehdas sijaitsee Kotkassa Kymijoen suulla. Kuva: Päijät-Hämeen Ilmakuvapalvelu ensimmäiset puuntoimitukset tehtaalle alkoivat. Yhteistyö nykyisen toimittajankin kanssa on sujunut hyvin. Jatkossa odotamme yhteistyön vielä selkeämmin kehittyvän positiivisesti, sillä Harvestialla ja Myllykoski Paperilla on samankaltainen joustava ja nopea toimintamalli, Kari Nurmi selvittää. Sunilan toimitusjohtaja Jouni Kostama pitää Harvestian syntymistä positiivisena ilmiönä Sunilan kannalta. Kuva Päivi Tötterman Puuraaka-aineen laadulla merkittävä rooli Myllykoski Paperin tehtaalla käytetään vuosittain noin m 3 kuusikuitupuuta. Maailman johtavat painotalot käyttävät Myllykoski Paperin valmistamia korkealaatuisia painopapereita. Puuraakaaineen laatu näkyy suoraan paperissa. Tuotantopäällikkö Seppo Saarinen vastaa Myllykoski Paperin puunhankinnasta. Puuraaka-aineesta valmistettavalla mekaanisella massalla, hiokkeella, on erittäin merkittävä rooli papereidemme laadussa. Puuraaka-aineen korkea ja tasainen laatu ja erityisesti puun tuoreus on lopputuotteemme valmistamisen ja laadun kannalta keskeistä. Puuhiokkeen vaaleus ja lujuusominaisuudet heikkenevät nopeasti puun tuoreuden laskiessa. Tehtaan kaiken toiminnan yhtenä tavoitteena on saada puun toimitusketjussa puuraaka-aine mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tehtaalle. Lisäksi koko toimitusketjun kannalta on tärkeää, että puuraaka-aine hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Korjuuseen liittyvillä seikoilla, onnistuneella katkonnalla ja hyvällä karsinnalla mahdollistetaan puun tehokas käyttö edelleen tehtaalla. Seppo Saarinen toteaa. Sunila toivoo kotimaista puuta Sunila Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kostama kutsuu Harvestian kautta metsänomistajat lämpimästi kumppaneiksi turvaamaan Sunilan tulevaisuutta. Kostama pitää Harvestian syntymistä positiivisena ilmiönä Sunilan kannalta. Harvestia toimittaa mänty- ja kuusikuitua Sunilalle, jossa havupuun kokonaistarve on 2,1 miljoonaa kuutiota vuodessa. Toisen puolen hankinnasta vastaa Stora Enson hankintaorganisaatio. Viime vuosina tuontipuun osuus Sunilassa on ollut suuri. Käyttäisimme mielellämme enemmänkin kotimaan puuta, jos sitä vain olisi tarjolla, toteaa Kostama. Kostama toivottaa tervetulleeksi puut tänne paikalliselle sellutehtaalle, joka on luonnollinen käyttäjä alueelliselle puulle ja joka jalostaa siitä korkeatasoista sellua Kymenlaakson paperitehtaille ja vientiin. Hyvä yhteistyö elinehto Suomi elää yhä suurelta osalta metsistä. Myllykoski Paperin toimitusjohtaja Kari Nurmi painottaa, että toimiva puuhuolto ja hyvä yhteistyö puun myyjien ja metsäteollisuuden välillä on molemmille osapuolille elinehto. Metsänomistajilla pitää olla paikkoja, mihin metsäänsä voi myydä ja metsäteollisuudella pitää olla paikkoja, mistä puuta saa. Yhteistyön pitää toimia helposti ja hyvin. Sekä Myllykoski Paper että Harvestia ovat sen kokoisia yhtiöitä, että ne voivat ottaa huomioon kaikki asiakkaansa ja myyjänsä myös yksilöinä ja palvella heitä nopeasti ja mutkattomasti. FAKTALAATIKKO Sunila Oy Perustettu 1928 Kotkassa sijaitseva sellutehdas käynnistyi 1938 Omistajat Myllykoski Paper Oy 50 % ja Stora Enso Oyj 50% Vuosituotanto täysvalkaistu sellua tonnia, mäntyöljyä n t/v ja tärpättiä n t/v. Henkilöstöä 275 Puun alkuperäketjun hallintasertifikaatit PEFC ja FSC Harvestia 9

10 M Y L L Y K O S K I Puuhiomosta kansainväliseksi paperiteollisuuskonserniksi Myllykoski Paperin toimitusjohtaja Kari Nurmi painottaa, että toimiva puuhuolto ja hyvä yhteistyö puun myyjien ja metsäteollisuuden välillä on molemmille osapuolille elinehto. Kuva Asta Halme Vuonna 1892 perustetun Myllykosken ensimmäisen puuhiomon paikalla sijaitsee nyt Myllykoski Paperin paperitehdas. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy Myllykoski on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa, ja jolla on maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Myllykoski valmistaa puupitoisia päällystämättömiä ja päällystettyjä painopapereita sekä sanomalehtipaperia, jota myydään julkaisijoille, painotaloille ja jälleenmyyjille kaikkialla maailmassa. Myllykoski on yksi maailman suurimmista painopapereiden tuottajista. Myllykosken yhdeksän paperitehtaan kokonaiskapasiteetti on vuosittain 3 miljoonaa tonnia paperia, mukaan lukien yhteistyökumppani Rhein Papier GmbH, jonka osana on maailman modernein paperitehdas Plattling Papier. Myllykoski työllistää noin henkilöä. Myllykoski tunnetaan edelläkävijänä uusien teknologioiden käytössä ja kierrätyskuitupohjaisten paperien valmistuksessa. Kaikilla Myllykosken Euroopan tehtailla on ISO ympäristösertifiointi. Myllykosken visiona on olla merkittävä painopaperibrändi, joka tunnetaan luovuudestaan ja myönteisistä liiketoimintaratkaisuistaan. Pitkä historia Tänä vuonna tuli kuluneeksi 116 vuotta Myllykoski Träsliperi Aktiebolag -nimisen yhtiön perustamisesta. Tämä yhtiö on nykyisen, voimakkaasti kansainvälistyneen Myllykoski Oyj:n suoranainen edeltäjä. Yhtiön historia on pitkälle Anjalankoskella, Myllykosken taajamassa edelleen toimivan Myllykoski Paperin tehtaan historiaa ainakin vuoteen 1995 asti, jolloin alkoi Myllykoski Paperin oma ajanlasku. Tällöin Myllykoski Oy:stä tuli konsernin emoyhtiö. Myllykoski Paper alkoi vastata suomalaisesta paperintuotannosta omana yhtiönä. Myllykoski Träsliperi Aktiebolag -yhtiön teollinen toiminta käynnistyi jo 1892, kun insinööri Claes Björnberg osti yhdessä veljensä kuvernööri Fredrik G. Björnbergin kanssa konkurssiin ajautuneen kotitarvesahan ja puuhiomon. Yhtiön tuotantoartikkelit olivat sahatavara ja puuhioke aina, kunnes Myllykosken ensimmäinen paperikone käynnistyi 1905 valmistaen aluksi luonnonruskeaa käärepaperia, 10 Harvestia

11 M Y L L Y K O S K I Harvestia Oy:n ensimmäinen puukuorma tuli Myllykoskelle 22. syyskuuta puolilta päivin. Lankilan Kuljetus Oy:n rekkaa kuljetti Esko Uusitalo. 51,3 kuutiometrin kuorma tuotiin Elimäeltä, ja Eskon mukaan varastopinot oli tehty asiallisesti ja kuormaus sujui helposti. Kuva: Toni Huttunen mutta tuotevalikoimaan liitettiin pian myös valkea käärepaperi sekä apteekki- ja tulitikkupaperi sekä savukepaperi yhtiöllä oli jo kolme paperikonetta luvun lopulla Myllykosken tehdas siirtyi SC-aikakauslehtipaperin valmistajaksi. Tästä paperista tuli vähitellen Myllykosken päätuote Myllykoski oli osa Yhtyneitä Paperitehtaita. Historiaan kuuluu myös kipsilevy- ja kaivosteollisuutta, mutta vuodesta 1988 lähtien on keskitytty kokonaan korkealaatuisten painopaperien tuotantoon. Puunhankinnan kehityksestä Puunhankinnan kehitys on liittynyt tiukasti Myllykosken kehitykseen yrityksenä sekä teknisiin harppauksiin alalla. Ensimmäinen metsäosasto perustettiin Yhtyneiden Paperitehtaiden aikana 1928, jolloin puuta tarvittiin pinokuutiometriä (yksi pinokuutiometri on keskimäärin 0,67 kiintokuutiometriä). Vuoteen 1938 määrä oli jo kymmenkertaistunut, mm. Sunilan sellutehtaan käynnistyttyä. Vuonna 1952, kun Myllykoski jatkoi itsenäisenä yrityksenä, metsäosastolla työskenteli yhteensä 98 toimihenkilöä ja 1200 metsätyöntekijää. Hevosia tarvittiin 800, kun puuta täytyi kuljettaa teiden varteen tai uitettavaksi pinokuutiometriä. Kun puunhankinta siirtyi Metsäliiton hoiviin 1996, virkailijoita ja työnjohtajia ja metsureita oli yhteensä 59 ja metsäkoneita 25. Puun tarve oli jo 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Tänään olemme siinä tilanteessa, että ensimmäiset Harvestian toimittamat puut saapuivat Myllykoski Paperin tehtaalle ja vuoteen 2010 mennessä Harvestia toimittaa täysimääräisesti Myllykoski Paperin ja osaltaan Sunilan tarvitseman puun. FAKTALAATIKKO Myllykoski Paper Oy Anjalankoskella sijaitseva paperitehdas, yhtiö perustettu 1995 (1892) Omistajat Myllykoski Oyj 65 % ja M-real 35 % Vuosituotanto n tonnia Valmistaa aikakauslehti- ja luettelopapereita (MY BRITE, MY GOLD ja MY PLUS) Viennin osuus noin 90 % Henkilöstöä 550 Puun alkuperäketjun hallintasertifikaatit PEFC ja FSC Harvestia 11

12 S A V O N S E L L U 12 Harvestia

13 S A V O N S E L L U Savon Sellun strateginen valinta -Harvestia Paikallisella puun saatavuudella ja hankinnalla oli hyvin ratkaiseva rooli, kun Savon Sellu perustettiin. Nyt 40 vuotta myöhemmin Savon Sellu palaa juurilleen ja vahvistaa puunhankintaansa lähialueiltaan uuden puunhankintayhtiön Harvestian avulla. M-real myi Savon Sellun vuoden 2004 lopuksi ryhmälle ulkomaisia yksityissijoittajia, joita johtaa Dermot Smurfit. Jotta toiminta jatkuisi mahdollisimman joustavasti, niin kaupan yhteydessä laadittiin Metsäliiton ja Savon Sellun välinen 5-vuotinen puuntoimitussopimus. Savon Sellu Oy:n emoyhtiö Powerflute Oyj:n toimitusjohtaja Don Coates toteaa, että tuon sopimuksen laatimisen jälkeen on tapahtunut suuria muutoksia sekä teollisuudessa että puumarkkinoilla. Näissä olosuhteissa puunhankinnan ottaminen omiin käsiin oli strateginen valinta. Harvestialla on edessään suuret haasteet, mutta myös suuret mahdollisuudet. Hankittava puumäärä on suuri ja kaikki pitää rakentaa alusta alkaen. Coatesin mielestä lähtökohta on kuitenkin mainio; Harvestian omistajat Powerflute ja Myllykoski ovat tunnettuja yrittäjämäisestä toiminnastaan, puun tarpeet täydentävät hienosti toisiaan ja Harvestiaan on saatu rekrytoitua todellisia alan ammattilaisia. Savon Sellu joutui käymään läpi suuret muutokset uuden omistajan aikana, jotta se pystyi nousemaan kilpailukykyiseksi. Toimintamallit käytiin läpi todella tarkasti ja kaikki turha karsittiin pois. Savon Sellu Oy:n toimitusjohtaja Juha Koukka korostaa, että Harvestia tulee myös olemaan erilainen toimija perinteisillä puumarkki- Harvestia 13

14 S A V O N S E L L U FAKTALAATIKKO Savon Sellu Oy Kuopiossa sijaitseva aallotuskartonkitehdas M-real myi tehtaan ryhmälle sijoittajia, joita johtaa Dermot Smurfit Emoyhtiö Powerflute Oyj:n 100%:sti omistama Powerflute Oyj listautunut Lontoon pörssin AIM:in sekä OMX:n First North:in Kapasiteetti n tonnia Koivukuidun tarve noin m 3 Valmistaa aallotuskartonkia tuotemerkillä Powerflute, jota käytetään mm. hedelmä- ja vihanneslaatikoihin Viennin osuus noin 95 % Henkilöstöä 186 noilla. Uskon, että Harvestian kaltaisella ketterällä toimijalla on muutoksessa olevilla puumarkkinoilla kysyntää. Ainakin toiminnan aloitus on ollut menestyksellinen ja uusi toimija otettu hyvin vastaan. Meidän kilpailukykymme salaisuus on koivukuidussa ja omassa tuotantoprosessissamme, toteaa Savon Sellun tehtaanjohtaja Juha Kovanen. Voimme pysyä kovenevassa kilpailussa mukana vain, jos pystymme tekemään tuotetta, jolle on kysyntää. Koivukuitu ja sen jalostaminen huippulujaksi aallotuskartongiksi ovat meidän vahvuuksiamme. Harvestian menestyminen on edellytys myös Savon Sellun menestymiselle ja tulevaisuuden turvaamiselle, painottaa Kovanen. Savon Sellun puunkäyttö vuonna 2008 tulee olemaan noin kuutiometriä. Puunkäsittelyn aluemestari Matti Karvonen toivoo, että puunmyynti, hakkuut ja kuljetukset tehtaalle olisivat tasaisia, koska tehtaan puunkulutus on tasaista ympäri vuoden. Hakekasa toki tasaa määrien vaihtelua, mutta kustannustehokkainta toiminta on silloin, kun pääsemme hakettamaan puun suoraan kuljetusvälineestä samalla varmistetaan myös raaka-aineen korkea laatu. Katsaus Savon Sellun perustamisvaiheeseen Maaliskuun 18. päivänä 1967, jolloin lakitieteentohtori Urho Kaleva Kekkonen oli presidenttinä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Johannes Virolainen eduskunnan puhemiehenä ja kansanedustaja Rafael Paasio pääministerinä, muurattiin Kuopion maalaiskunnan Sorsasalossa Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehtaan peruskivi. Pohjois-Savossa oli 1960-luvulla lähes viidesosa pinotavaramittaisen koivun vallassa olevia metsiä, jolloin kasvu oli hakkuita suurempi. Jotta koivun teollista käyttöä voitaisiin lisätä ja samalla antaa maakunnan väestölle uusia työmahdollisuuksia, perustettiin Savon Sellu Oy. Tarkoituksena oli maakunnallisin voimin rakentaa sulfaattiselluloosatehdas, jonka vuosituotanto olisi tonnia. Savon Sellu Oy:n ja maamme metsänomistajain kaupallisteollisen järjestön kesken tehtiin sopimus Metsäliitto-Yhtymän osallistumisesta Savon Selluun pääosakkaana. Suunniteltu sulfaattiselluloosatehdas muutettiin aallotuskartonkitehtaaksi. Sopimus tuli voimaan eduskunnan hyväksyttyä lain eräistä toimenpiteistä Savon Sellu Oy:n toiminnan tukemiseksi. Tehtaan suunniteltu vuosituotanto oli tonnia aallotuskartonkia. Yhtiön 8296 osakasta, joista valtaosa oli pohjoissavolaisia metsänomistajia, olivat varmoja siitä, että tämän tehtaan pystyttäminen tulee tuottamaan hyötyä tuleville sukupolville ja on osaltaan renkaana kehityksessä eteenpäin. 14 Harvestia

15 S A V O N S E L L U Savon Sellu Oy:n toimitusjohtaja Juha Koukka (vas.) ja tehtaanjohtaja Juha Kovanen. Harvestia 15 15

16 16 Harvestia

17 K U K A? Hankintaesimiehenä Pohjois-Savossa Kuopion ympäristö on Harvestialle tärkeää puunhankinta-aluetta. Tapio Bruun vastaa Harvestian puunostosta Savon Sellun lähialueilla. Hankintaesimies Tapio Bruun ostaa puuta Kuopion ympäristössä. Toimisto sijaitsee Savon Sellulla Sorsasalossa. Toimiston sijoittaminen Savon Sellun tiloihin oli hyvä ratkaisu, onhan tehtaan omistaja Powerflute myös toinen Harvestian omistajista, toteaa Tapio. Näen tärkeänä sen, että meidät mielletään osaksi Savon Sellua, koska se on tälle seudulle niin merkittävä puunkäyttäjä ja työllistäjä. Työ haasteellista mutta palkitsevaa Tapion metsällinen ura alkoi Pohjois- Savon metsäkoulusta Toivalasta. Ensimmäinen työpaikka oli Tehdaspuulla pystymittaus- ja suunnittelutöissä. Tie vei kuitenkin savolaisen metsämiehen vuonna 1987 Ikaalisiin Metsäliiton palkkalistoille puunkorjuutehtäviin ja sieltä edelleen Hämeenkyröön puun ostolle. Hyvin minä hämäläistenkin kanssa viihdyin ja pärjäsin, mutta kun tuli mahdollisuus palata takaisin Savoon, siirryin Kuopion ympäristöön ostomieheksi vuonna 1999, Tapio kertoo. Yhdeksän vuotta kului Metsäliiton ostomiehenä Kuopion seudulla. Kun Harvestian työpaikat tulivat hakuun, päätin kokeilla, kelpaako tällainen vanha mies vielä töihin, Tapio naureskelee. Uusia haasteita hain. Halusin töihin pienempään organisaatioon, missä toiminta on suoraviivaisempaa ja työ kokonaisvaltaisempaa, perustelee Tapio työpaikanvaihtoaan. Hyvin olen viihtynyt ja ainakin alkutaipaleelta on ainoastaan positiivista sanottavaa Harvestiasta. Töitä on ollut paljon ja työ on ollut haasteellista mutta samalla palkitsevaa. Myös uudet ostoalueet ovat piristäneet. Savolaisena savolaisten keskuudessa Tapion ostoaluetta ovat Karttula, Kuopio, Siilinjärvi, Nilsiä ja Maaninka. Metsänomistajat ovat ottaneet uuden puunhankintayhtiön hyvin vastaan. Savolaisten metsänomistajien keskuudessa on helppo tehdä töitä. Kun itsekin on savolainen, niin kyllä sillä on merkitystä, että on samanlaiset juuret ja kulttuuritausta, eikä murrekaan ole yhteistyön esteenä, vastaa Tapio kysymykseen yhteistyöstä metsänomistajien kanssa. Vapaa-aikanakin Tapio lähtee mielellään metsään. Syksyisin käyn lintumetsällä. Tosin lintuja on ollut viime vuosina niin vähän, että metsästys on jäänyt vähemmälle. Tapio tunnustautuu myös innokkaaksi puutöiden tekijäksi. Jos aikaa olisi enemmän, muukin puun käsittely olisi mieluista puuhaa. Pohjois-Savon metsissä riittää töitä Tuoreiden valtakunnan metsien inventointitietojen perusteella (VMI 10) Pohjois-Savon metsien hakkuumahdollisuudet ovat kasvaneet. Suurin lisäys on tapahtunut kasvatusmetsissä. Tämä tarkoittaa sitä, että harvennusten osuutta hakkuista on lisättävä merkittävästi. Nuorten kasvatusmetsien osuus puuntuotantoon soveltuvalla metsämaalla Pohjois-Savossa on 38 prosenttia. Edellisellä kymmenvuotiskaudella ehdotetuista ensiharvennushakkuista toteutettiin Pohjois-Savossa vain noin puolet. Harvennushakkuiden osuus kasvoi loppukesästä merkittävästi, kun ensiharvennusten määräaikainen verovapaus sai metsänomistajat liikkeelle. Elokuussa Harvestiakin keskitti ostonsa ensiharvennusleimikoihin. Halusimme omalta osaltamme kannustaa metsänomistajia myymään ensiharvennuspuuta verovapaasti. Näiden kohteiden hoitaminen ajallaan on metsän kasvatuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää, muistuttaa Tapio. Harvestia 17

18 H A R V E S T I A O Y Toimitusjohtaja Pekka Kauranen: Harvennushakkuille vauhtia Suomessa on metsiä hoidettu mallikelpoisesti jo vuosikymmeniä. Metsän arvo ja sen taloudellinen potentiaali on ollut kiinnostuksen kohteena pitkään. Metsien inventointeja ja niihin perustuvia suunnitelmia on tehty pian sata vuotta. Varsinkin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä valtakunnassa ymmärrettiin metsien suuri merkitys sekä yksityisten metsänomistajien että valtion taloudenpidossa. Metsänhoidolliseen koulutukseen ja neuvontaan sekä metsätalouden kehittämiseen panostettiin erilaisten ohjelmien kautta. Nuo kauaskatseiset panostukset ovat tuottaneet kauniin tuloksen lisääntyneinä metsävaroina, elinvoimaisina kasvatusmetsinä ja lisääntyneinä hakkuumahdollisuuksina. Nykypolvet pääsevät jatkamaan toimintaa hyvistä lähtökohdista. Kasvuluvut täystiheissä metsissä ovat suuria, metsikkö muuttuu paljon jo viidessä vuodessa. Metsätaloussuunnitelmien aikajakso on ollut kymmenen vuotta, minkä aikana tilalla olisi tehtävä kasvatushakkuu monella nuoren ja varttuneemman kasvatusmetsän kuviolla. Suunnitelmilla hakkuuehdotusten kiireellisyydet jäävät helposti jälkijunaan, harva pystyy arvioimaan metsikön kasvun ja muutoksen niin voimakkaana kuin se käytännössä tapahtuu. Mikäli harvennuksia hakataan varovasti, on lopputuloksena metsikön hidastunut arvokasvu ja harvennusrästit metsissä sekä tilastoissa. Varsin pitkään on koko metsäsektoria puhuttanut harvennushakkuiden ja erityisesti ensiharvennusten hakkuiden toteutus. Lukujen valossa harvennushakkuita on tehty niukasti, ero toteutuneiden ja metsien kehityksen kannalta tarpeellisten hakkuiden välillä on ollut suuri. Monissa puheenvuoroissa on kyseenalaistettu, olisiko kaikelle harvennushakkuupotentiaalille käyttöä, ja riittääkö tuolle suurelle lisäurakalle työvoimaa tai konekalustoa. Metsäsektori muuttuu Elämme voimakkaan muutoksen aikaa suomalaisessa metsäsektorissa. Viime vuosina metsäkeskustelu on keskittynyt melko pitkälti suojelukysymyksiin. Arvokkaiden luontokohteiden suojelussa onkin löytynyt lähes kaikkia tyydyttävät päälinjat, mikä on tärkeää. Nyt jälleen huomio on kiinnittymässä voimakkaammin metsätalouden taloudellisiin ulottuvuuksiin. Harvestia tulee uutena toimijana vanhalle toimialalle. Tavoitteenamme on hankkia Myllykosken, Sunilan ja Savon Sellun käyttämät kuituraaka-aineet Suomesta, ja pääosa niistä tulee kasvatushakkuista. Tarjoamme uuden vaihtoehdon metsänomistajille, jotka haluavat hyödyntää talousmetsänsä potentiaalin ja hakata kasvatushakkuunsa oikeaan aikaan. Tuore mutta kokenut henkilökuntamme sekä huippuluokan sopimusyrittäjämme ovat valmiina toteuttamaan tämän tavoitteen kanssanne! < Harvestia Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen. 18 Harvestia

19 Y R I T T Ä J Ä Teijo Kekäläinen aloitti Harvestian koneyrittäjänä Siilinjärvellä Harvestia etsii kumppaneikseen korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjiä. Toimintamme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että löydämme osaavia ammattilaisia yrittäjiksi, toteaa Harvestia Oy:n resurssipäällikkö Matti Oksanen. sijaitseehan tehdas ihan kotinurkilla. Harvestialta Teijo odottaa hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Kun osto Savon Sellun lähiympäristössä pyörähti rivakasti käyntiin ja muutkin asiat olivat kunnossa puolin ja toisin, niin sopimuspapereihin oli helppo kirjoittaa nimet alle, kertoo resurssipäällikkö Oksanen. Harvestia odottaa koneyrittäjiltään monia asioita, joista tärkeimpänä on hyvä työnlaatu niin metsänomistajan kuin tehtaiden ja sahojenkin suuntaan, kiteyttää Oksanen. Yrittäjät Harvestian käyntikorttina Harvestia on syksyn mittaan solminut yrittäjäyhteistyösopimuksia niillä alueilla, missä osto on lähtenyt käyntiin. Toimitusmäärien kasvaessa ja toiminnan laajetessa uusille alueille tarvitaan uusia yrittäjiä ja lisää kalustoa sopimusyrittäjiltä. Teijo Kekäläisen Finwald Ky on ensimmäisiä Harvestian kanssa sopimuksen tehneitä koneyrityksiä. Kekäläisen nuori ja dynaaminen yritys toimii Siilinjärveltä käsin kolmella koneketjulla. 32-vuotias Kekäläinen on lähtöisin Kaavilta. Nyt on pienen kierroksen jälkeen asetuttu vaimon kotikuntaan Siilinjärvelle, kertoo Teijo. Teijon koneyritys on vielä varsin nuori, mutta moneen se on jo ehtinyt. Pari vuotta vierähti viimeisellä ulkomaan kierroksella Ruotsissa ja Keski-Euroopassa, josta on peräisin saksalaiseenkin suuhun taipuva nimi yritykselle. Viimeisin iso myrsky pilasi puunkorjuumarkkinat, hinnat lähtivät laskuun ja paluu kotimaahan oli edessä, perustelee Teijo kotimaahan paluutaan. Hyvä työ poikii aina uutta työtä Metsätöitä Teijo on tehnyt jo toistakymmentä vuotta. Pikkupojasta asti kuljin isän mukana metsätöissä ja konehommissa. Silloin varmaan syttyi jo kipinä koneyrittäjyyteen. Metsäalan yrittäjäkurssin suoritin 90-luvun lopulla, kertoo Teijo omasta taustastaan. Tästä koivikosta harvennetut puut matkaavat jatkojalostettaviksi Savon Sellulle. Kuvassa koneyrittäjä Teijo Kekäläinen. Kuva: Jani Räsänen Tällä hetkellä yrityksellä on käytössä kolme erikokoista Logman -harvesteria, sopivia koneita aina ensiharvennuksista järeisiin päätehakkuisiin. Logman on perus yksinkertainen metsäkone ilman turhia hienouksia. Vanhin kone on kaksi vuotta vanha, eikä kertaakaan ole vielä huoltomiestä tarvinnut koneilla käyttää, selventää nuori yrittäjä konevalintojaan. Kysyttäessä reseptiä koneyrittäjänä pärjäämiseen Kekäläinen listaa tärkeimmiksi tekijöiksi hintatason, työllisyyden, työntekijät, hyvän työnlaadun ja tehokkuuden. Hyvä työ poikii aina uutta työtä on yrityksen motto. Tärkeää on se, että tulee hyvin toimeen metsänomistajien ja muiden ihmisten kanssa. Kun kaikki tekijät ovat kohdallaan, niin tehdään hyvää ja laadukasta työtä tehokkaasti, Teijo tiivistää. Hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä Miten Finwald Ky sitten päätyi Harvestian savotoille? Kuultuaan uudesta puunhankintayhtiöstä Kekäläinen päätti ottaa yhteyttä. Oma merkityksensä mukaan lähtemiseen oli myös Savon Sellulla; Etsimme yhteistyöhön yrittäjiä, joilla on hommasta kokemusta ja näkemystä, kertoo Oksanen. On ensiarvoisen tärkeää, että koneyrittäjämme ymmärtävät työnsä myös metsänhoidon kannalta. Hyvässä työjäljessä ei ole kysymys ainoastaan siitä, miltä metsä hakkuun jälkeen näyttää. Oleellista harvennushakkuissa on ymmärtää metsänhoidolliset perusteet puulajivalinnoilleen ja selvittää ne tarvittaessa myös metsänomistajille, jatkaa Oksanen. Harvestia haluaa omalta osaltaan olla kannustamassa metsänomistajia metsänhoidollisiin hakkuisiin. Harvennushakkuilla on ennen kaikkea metsänhoidollinen merkitys. Niitä ei kannata pitkittää. Ja saahan niistä tuloakin, muistuttaa Oksanen. Oksanen korostaa, että yrittäjät ovat Harvestian käyntikortti metsänomistajien suuntaan. Teijo Kekäläinen on samaa mieltä: Koneyrittäjä on paljon vartijana, sen vastuulla on sekä oman yrityksen että Harvestian maine. Metsässä voi saada aikaan paljon hyvää ja pahaa, varaa virheisiin ei ole. Kekäläinen ja Oksanen lähettävät vielä lopuksi terveisiä pohjoissavolaisille metsänomistajille: Hoidetaan teidän metsänne kuntoon yhdessä ja ammattitaidolla! Harvestia 19

20 H A K O I S T E N K A R T A N O Max Rosenberg on skeetin Suomen mestari ja maajoukkueampuja. Skeet on ampumaurheilua, jossa lentäviä savikiekkoja ammutaan haulikolla. Taustalla isä Björn Rosenberg. Puukaupoilla Hakoisten kartanossa Hakoisten kartanossa Janakkalassa vaalitaan perinteitä. Metsiä on hoidettu pitkään suunnitelmallisesti ja usko karjatalouteen on säilynyt jo 150 vuotta. Hakoisten kartanon salissa kuuluu vapautunut puheensorina, kun Harvestian hankintaesimies Ari Aalto jututtaa Björn ja Max Rosenbergiä. On niin kuin ympyrä olisi sulkeutunut. Minä myin aikanaan puita Arin isälle, joka työskenteli Paloheimolla ja nyt Ari osti puut Maxilta, kertoo Björn Rosenberg. Sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin viime vuonna ja nyt puukaupat allekirjoittaa nuorempi isäntä Max Rosenberg, tilan historian viides Rosenberg. Suunnitelmallista metsänhoitoa Etelä-Janakkalassa sijaitsevan Hakoisten kartanon mailla metsiä on hoidettu pitkään metsäsuunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen metsäsuunnitelman arvioidaan olevan jo 1930-luvulta. Yleisen trendin mukaan meidän metsiä on käsitelty. Kyllä täältäkin löytyy niitä rehevien maiden männiköitä, joita istutettiin luvulla, toteaa Max kysymykseen kartanon metsien hoidon ominaispiirteistä. Tilan metsien hoidosta on vastannut jo 15 vuotta Aapo Palonen. Aapo suunnittelee leimikon ja puuta pyritään myymään joka vuosi hakkuusuunnitteenmukaisesti, jatkaa Max. Tilan metsänhoitotyöt teetetään ulkopuolisilla, mutta lämmityspuun hankinnan isännät hoitavat itsenäisesti. Tilalle rakennettiin hakelämpökeskus Nykyisillä öljyn hinnoilla se on yksi parhaista investoinneista tällä tilalla, vakuuttelee vanhempi isäntä Björn Rosenberg. Perinteikäs lypsykarjatila Hakoisten kartanossa lypsykarjan kasvatus on säilyttänyt asemansa maataloudessa tapahtuneista murroksista huolimatta. Emäntä, vastaavat isä ja poika nauraen kysymykseen siitä, mikä on vaikuttanut siihen, että tilalla on edelleen lypsykarjaa. Reilun sadan lypsylehmän ja sadan vasikan karjasta vastuun kantavat tilan emäntä ja yksi palkattu työntekijä. Meillä on jaksettu uskoa karjankasvatuksen kannattavuuteen ja tällä hetkellä maidontuotanto onkin suurin tulonlähteemme. Haluamme myös vaalia niitä pitkiä perinteitä, jotka tilalla on lypsykarjan pidossa. Täällä sijaitsi meijerikoulu jo 1860-luvulla. Tulevaisuuden näkymiä 20 Harvestia

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2015 KYLLÄ SUOMESSA PUUTA RIITTÄÄ s. 4 Savon Sellu myötätuulessa s. 7 Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden s. 10 www.harvestia.fi

Lisätiedot

Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4

Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4 Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2012 Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4 Ennättääkö laho koivikkoosi ennen hakkuukonetta? s. 8 S I S Ä L T Ö SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät

Lisätiedot

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010 Koivikot kuntoon s. 4 Suometsissä on mahdollisuus s. 16 1 Harvestia SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät 2010 Pääkirjoitus Koivikot kuntoon Aikakauslehden

Lisätiedot

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7 Lehti sinulle metsänomistaja SYKSY 2013 Tuhkalannoituksella turvemaat kasvukuntoon s. 4 Lisää kasvua metsän terveyslannoituksella s. 7 viidessä vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi puunostajaksi s.

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012. Urheiluagenttien vieraana 1/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012 PUUKAUPPA

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013. Pieksämäen toimisto. Kangasniemen toimisto

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013. Pieksämäen toimisto. Kangasniemen toimisto Metsänomistajat Kangasniemi-Pieksämäki Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013 Sivu 4-5 Hallitus esittäytyy Sivu 12 Partaharjun puutarhurit puubisnekseen Sivu 20 Metsäilta

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana 2/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012 Puukauppa

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA. Laiva on lastattu PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7

KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA. Laiva on lastattu PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7 KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7 12 16 PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KELIRIKKO JA PAINORAJOITUKSET PUHUTTAVAT Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2015 Laiva on lastattu KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa MetsäSanoma 1/2013 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti

Lisätiedot

4-9. Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille. Pidä huolta 15. Kuljetusyhteistyötä kymmeniä vuosia SIVU

4-9. Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille. Pidä huolta 15. Kuljetusyhteistyötä kymmeniä vuosia SIVU Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 3/2013 SIVU 10 Kari Virranta: Pohjois-Savo tarvitsee innovatiivisia puunjalostajia Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille 4-9 LAPPI

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22.

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivut 4 5 Puukaupassa

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti IA Itella Posti Oy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti / Toiminnanjohtajan kynästä s. Uusi metsälaki lisää vapautta ja vastuuta s. Uudet kotisivut avattu s. Maratoonarista metsänomistajaksi

Lisätiedot

henki PUUNOSTAJIA KAHDESSA POLVESSA LASERKEILAUKSELLA JA ILMAVALOKUVILLA Rautalammin Matti ja Juho Tikkanen ovat

henki PUUNOSTAJIA KAHDESSA POLVESSA LASERKEILAUKSELLA JA ILMAVALOKUVILLA Rautalammin Matti ja Juho Tikkanen ovat [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2011 ] henki Rautalammin Matti ja Juho Tikkanen ovat PUUNOSTAJIA KAHDESSA POLVESSA Metsävaratiedot tarkasti talteen LASERKEILAUKSELLA JA ILMAVALOKUVILLA Lumivarastoinnilla

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija.

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija. Kuva Seppo Samuli METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 23. HUHTIKUUTA 2015 Nro 8 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 www.ponsse.com 2 Ponsse 2005 PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj kehittää, valmistaa ja markkinoi tavaralajimenetelmän metsäkoneita ja puunkorjuuseen

Lisätiedot

METSÄ. -Suomalaisen talouden selkäranka. Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. marraskuu 2007

METSÄ. -Suomalaisen talouden selkäranka. Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. marraskuu 2007 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite marraskuu 2007 METSÄ -Suomalaisen talouden selkäranka Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. puunkorjuun monitoimikoneita

Lisätiedot

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2010 ] henki Yhteismetsänomistusta TIIMITYÖNÄ AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä Satelliittisääksi JUKKA TALVEHTII Afrikan lämmössä JUSSI PESONEN: Jalostetaan

Lisätiedot

Outi Jokela on vuoden naismetsänomistaja. Puukauppa käy vilkkaana. Rungonosakorjuussa kaikki talteen. Metson arviointi valmistui

Outi Jokela on vuoden naismetsänomistaja. Puukauppa käy vilkkaana. Rungonosakorjuussa kaikki talteen. Metson arviointi valmistui 4/06 Perjantaina 15.12.2006 Länsi-Suomen metsänomistajien lehti Matti Kari Puukauppa käy vilkkaana Sekä havutukin että kuitupuun alkuvuotta huomattavasti korkeammat kantohinnat pitävät puukaupan vauhdissa.

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys

Lisätiedot

Metsä. Sanoma TAIMIKON VARHAISHOITO RAKASTA VEROJA PUUKAUPPA HILJENI JÄLLEEN. Usein tekemättä. Veronurkka opastaa

Metsä. Sanoma TAIMIKON VARHAISHOITO RAKASTA VEROJA PUUKAUPPA HILJENI JÄLLEEN. Usein tekemättä. Veronurkka opastaa Metsä Sanoma 1/2011 II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUSEUTU MUHOS UTAJÄRVI 1 Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2011 TAIMIKON

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat.

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivu 3 Eskon puumerkki

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat 1/2015 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2015 Puukauppa

Lisätiedot

Omatoiminen metsänhoito kannattaa

Omatoiminen metsänhoito kannattaa Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 3/2014 Omatoiminen metsänhoito kannattaa Kari Wuolijoki: Uusi metsälaki tarjoaa lisää mahdollisuuksia metsänomistajalle www.keitelegroup.fi Johtaja Mikko Kylävainio

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015 Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015 Tuomas Koski Imatra Lappeenranta, Lemi, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Taipalsaari sivu 3 Raivaussahan terät teräviksi

Lisätiedot