Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke LOPPURAPORTTI

2 sisältö JOHDANTO Ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Vasarainen PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Kansainvälinen yhteistyö JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET Verkostot Simulaatiopedagogiikka ja nykyteknologia arjen opetukseen POVERI simulaatiovaunu; siirrettävä oppimisympäristö Resurssipankki Ennakointiosaaminen Kv-toiminta Työelämäosaaminen Hankkeen arviointi Etelä- Savon ammattiopisto; Ossi Malhonen Pohjois-Karjalan ammattiopisto; Eero Komulainen Savon ammatti-ja aikuisopisto; Harri Hakkola Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto; Ari Juuti Ylä- Savon ammattiopisto; Petri Luokkanen PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS POVERI-simulaatiovaunu Verkostot Resurssipankki PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Toteutus Tulokset AINEISTON SÄILYTYS LIITTEET POVERI-hanke loppuraportti

3 JOHDANTO POVERISTA nostetta koko kuljetus- ja logistiikka-alalle! Maantiekuljetusalan koulutus on ollut viimeisten vuosien ajan suurten haasteiden ja muutosten edessä. EU-tason ammattipätevyysvaatimusten myötä kaikkien uusien kuorma- ja linja-autonkuljettajien tulee suorittaa perustason ammattipätevyyskoulutus voidakseen toimia ammattikuljettajana. Samoin ammatissa jo oleville on asetettu jatkokoulutusedellytyksiä. Muutosten myötä alalle pääsyn laadulliset edellytykset ovat nousseet, kun pelkän ajokortin suorittamisella ei enää pääse kuljettajan ammattiin. Työn osaaminen ja ammattitaito ovat myös keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Uudet koulutusedellytykset asettavat suuria haasteita koulutuksen järjestäjille, koska työelämä tarvitsee vuosittain jopa uutta, ammattitaitoista kuorma- ja linja-autonkuljettajaa. Kuljetus- ja logistiikka-ala on monipuolinen ja koko ajan kehittyvä ala. Se on yhteiskuntamme toimivuuden kannalta avainasemassa: teollisuus, kauppa, palvelut, vienti ja tuonti kaikkien toimintaedellytyksenä ovat toimivat maantiekuljetukset. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että koulutusjärjestelmämme pystyy vastaamaan alan huutoon. Alan vaatimusten ja ammatin muuttumisen tulee näkyä myös muutoksina koulutuksessa. POVERI-hanke on erinomainen esimerkki alan huutoon vastaamisesta uusia toiminta- ja ajattelutapoja innovoimalla. Hankkeen päätavoitteena on ollut uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen ja simulaattoripedagogiikan kehittäminen, käyttö ja hyödyntäminen sekä opettajien osaamistason kohottaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. Lisäksi isona tavoitteena on ollut lisätä uusien opetus- ja oppimismenetelmien kautta koko kuljettajakoulutuksen houkuttelevuutta ja nostaa sen laadullista tasoa. Hanke on toteutettu kolmen maakunnan alueella toimivien viiden oppilaitoksen muodostamassa verkostossa, Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. POVERI-hankkeen tuloksena Itä-Suomeen on syntynyt toimiva kuljetus- ja logistiikka-alan koulutuspalveluihin keskittyvä verkosto, Taitotietokeskus. Yhtälössä on vain voittajia: koulutuksen taso on jo noussut, opetus- ja oppimismenetelmät ovat uudistuneet ja nykyaikaistuneet, joiden seurauksena maantiekuljetusala saa ammattitaitoisempaa työvoimaa. Hankkeen laajemmatkin vaikutukset ovat jo näkyvissä, kun kuljetus- ja logistiikka-alan houkuttelevuus tulevaisuuden työpaikkana ja koulutusvalintana on huomattu myös nuorten parissa. Tästä on konkreettisena osoituksena se, että logistiikan perustutkintoon ensisijaisesti hakeneiden määrä on noussut viimeisten neljän vuoden aikana huikeat 41 % POVERI-hankkeen oppilaitosverkostossa, kun samana aikana nousu oli koko maassa KOULUTA-tilaston mukaan 6 %. Maantiekuljetusala ja sen koulutus tarvitsevat uudenlaista ajattelua ja niitä, jotka uskaltavat ja osaavat viedä ajatuksia käytännön toteutukseen asti. POVERI-hankkeessa on löytynyt molempia. Toivon, että POVERIn esimerkki toimii muillekin innoittajana! Mari Vasarainen, ohjausryhmän puheenjohtaja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry VASTUUHENKILÖT Etelä-Savon Koulutus Oy Ossi Malhonen, projektipäällikkö Pekka Antikainen, projektiasiantuntija KUMPPANIT Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ari Juuti, tutkintovastaava Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Eero Komulainen, tunkintovastaava Savon koulutuskuntayhtymä Harri Hakkola, koulutuspäällikkö Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Petri Luokkanen, koulutuspäällikkö OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJA Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Mari Vasarainen RAPORTIN TOTEUTUS Toimitus Pekka Antikainen Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Groteski Tulostus Kopijyvä Mikkeli POVERI-hanke loppuraportti 3

4 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Hanke oli kolmen maakunnan ylimaakunnallinen hanke. Siihen osallistuivat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnat. Hanke perustui ESR-varoin rahoitetussa KAVERI-hankkeessa ( ) laadittuun toimenpideohjelmaan (TP 1-4). Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu osaamistietotaitokeskusten (verkostomainen yhteistyö) luominen (TP 1), uusi opettajuus (TP 2) resurssipankin kokoaminen (TP3), ennakointi ja opiskelijarekrytointi (TP 4). Näitä toimenpideohjelmia vietiin eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostivat Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori- (EAKR) sekä POVERI-hanke (ESR). POVERI hankkeen päätavoitteena oli simulaattoripedagogiikan kehittäminen, käyttö ja hyödyntäminen kiinteästi yhdessä Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, rekkasimulaattori-hankkeen (EAKR) kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen ja opettajien osaamistason kohottaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. 4 POVERI-hanke loppuraportti

5 Tavoitteena oli koota Itäsuomalainen koulutuksen (POVERI-verkosto) ja työelämän yhteistyöverkosto (osaamis-/tietotaitokeskuksia; Trans Edu -verkostot), joka edistää oppilaitosten järjestämää työelämälähtöistä kuljetusalan koulutusta. Lisäksi tavoitteena oli, että uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy ja sen taso nousee. Hankkeen kohderyhminä olivat KAVERI-verkostoon kuuluvien oppilaitosten (Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois- Karjalan ammatti- ja aikuisopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan-ammatti- ja aikuisopisto, Ylä- Savon ammattiopisto) opettajat, työpaikkaohjaajat sekä seudullisten Trans-Edu- verkostojen yritysten henkilöstö. Välillisesti hankkeesta hyötyvät itäsuomalaiset ammatillisen toisen asteen kuljetusalan opiskelijat. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 2.1. Osallistujien ja yritysten/ organisaatioiden valinta POVERI-hanke (ESR) ja Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori-hanke (EAKR) saivat rahoituspäätökset Hankkeiden sisällöt, tavoitteet ja toimenpiteet perustuivat v KAVERI-hankkeessa tehtyyn esiselvitykseen, jonka toimenpideohjelma TP1-TP4 valmisteltiin Esedu:n johdolla v hankekokonaisuudeksi. KAVERI-verkosto -oppilaitosten vastuuhenkilöt osallistuivat hankevalmisteluun ja tutustuivat erilaisiin kuljettajakoulutuksessa käytettäviin simulaattoreihin ja simulaatiopedagogiikkaan kotimaassa. Tämän lisäksi Esedu:n vastuuhenkilöt tutustuivat erilaisiin simulaattoreihin ja simulaattoripedagogiikkaan muualla Euroopassa. Hankevalmisteluun osallistui myös Trans Edu- Mikkelityöelämäverkosto v alkaen. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuivat KAVERI-verkosto -oppilaitokset (myöhemmin POVERI-oppilaitosverkosto) ja Trans-Edu -verkostoyritykset Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Hankekokonaisuuden hallinnoinnista vastasi Etelä- Savon ammattiopisto/etelä- Savon Koulutus Oy. Projektipäällikkönä toimi Ossi Malhonen (Esedu) ja projektiasiantuntijana Pekka Antikainen (Esedu). Kumppanioppilaitoksia olivat KAVERI-verkostoon kuuluvat oppilaitokset: Pohjois-Karjalan ammatti- ja aikuisopisto/ Pkky, Savon ammatti- ja aikuisopisto/sakky, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/ Sami ja Ylä- Savon ammattiopisto/ysao. SIMU-TIIMI Hankekokonaisuuden toimintaa organisoi ja kehitti Simutiimi, johon kuuluivat projektipäällikkö Ossi Malhonen ja projektiasiantuntija Pekka Antikainen (Esedu), Eero Komulainen (Pkky), Harri Hakkola (Sakky), Ari Juuti (Sami) ja Petri Luokkanen (Ysao). Simu-tiimi kokoontui säännöllisesti työpalavereihin ja workshop-tyyppisiin kehittämispäiviin, tutustui simulaatiopedagogiikkaan ja erilaisiin simulaattoriratkaisuihin useilla benchmarkingmatkoilla ja osallistui simulaatiovaunun käytön perehdyttämiskoulutukseen. Simu-tiimi teki pohjatyön rekkasimulaattorivaunun hankintaa varten tutustumalla erilaisiin simulaattoriratkaisuihin ja simulaatiopedagogiikan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Hankintaan liittyvien kilpailuasiakirjojen laadinnassa käytettiin apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vaunun ja valmistusprosessin valvonnasta vastasi silmutiimi ja projektipäällikkö. POVERI-hanke loppuraportti 5

6 KUVA 1. POVERIn organisaatio 2012 Simu-tiimi laati hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman: 1. Perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen ja siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön. 2. Kehitetään simulaattoripedagogiikkaa valmentamalla ja kokoamalla itäsuomalainen Silmu-tiimi sekä tuottamalla ja testaamalla Silmu-materiaalia. 3.Simulaattoripedagogiikkaa siirretään käytettäväksi ja hyödynnettäväksi KAVERI verkostossa jalkauttamalla sekä tuotteistamalla simulaattorin käyttö. Simulaattoripedagogiikan hyödyntäminen toimii myös välineenä opiskelijarekrytoinnissa ja alan imagon rakentamisessa. 4. Hankkeessa toteutetaan simulaattoripedagogiikkaan perustuva osaava opettaja- ja ohjaajavalmennus ja työpaikkaohjaajavalmennus. Valmennusohjelma toteutetaan osittain verkossa. 5. Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin. 6. Hankkeessa kehitetään työelämäosaamista opettajien työelämäjaksojen, työpaikka-analyysien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä kielitaitovalmennuksen avulla. 7. Hankkeen avulla kansainvälisyysosaamista kuljetusalalla lisätään kg-vaihtojen (opiskelijat, opettajat ja työelämäedustajat) ja kv. messujen kautta. 8. Ennakointiosaamista kehitetään osaamiskartoituksin työpaikoilla. Huomiota kiinnitetään sekä määrälliseen että laadulliseen ennakointiin. 9. Resurssipankkiin tuotetaan sisältöä luomalla henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteri sekä kokoamalla verkostoyritysten osaaminen ja lisä- sekä täydennyskoulutustarpeet verkkoon. Verkosto ylläpitää ja päivittää resurssipankkia. Lisäksi laadittiin tiedotus ja levittämissuunnitelma sekä itsearviointisuunnitelma. Simu-tiimi arvioi ja priorisoi toimenpidesuunnitelmaa säännöllisesti omissa palavereissaan ja yhteisissä palavereissa laajennetun Simu-tiimin ja ohjausryhmän kanssa. Toimenpidesuunnitelmaa tarkistettiin ja arvioitiin myös Osaava Opettaja -valmennuksen lähipäivinä ja Trans Edu - verkostojen workshopeissa. LAAJENNETTU SIMU-TIIMI Hankkeelle nimettiin laajennettu Simu-tiimi johon kuuluivat Ossi Malhonen, Pekka Antikainen ja Jarkko Leppä (Esedu), Ari Juuti ja Jari Ikonen (Sami), Petri Luokkanen ja Mika Mulari (Ysao), Harri Hakkola ja Petteri Makkonen (Sakky) ja Eero Komulainen ja Jouni Häkkinen (Pkky). Laajennetun Simu-tiimin tehtävänä oli toimenpideoh- 6 POVERI-hanke loppuraportti

7 jelman mukaisten toimintojen käytännön toteuttaminen (mm: simulaatiopedagogiikkaan perehdyttäminen ja kohderyhmien tutustuttaminen POVERI-simulaatiovaunuun seudullisesti sekä simulaatio-oppimateriaalin tuottaminen). Laajennettu Simu-tiimi kokoontui säännöllisesti työpalavereihin, yhteisiin workshop-tilaisuuksiin Simu-tiimin kanssa ja osallistui POVERI-simulaatiovaunun hankintaprosessin valmisteluun, vaunun perehdyttämiskoulutuksiin ja erilaisiin simulaatiopedagogiikkaa edistäviin koulutuksiin OHJAUSRYHMÄ POVERI- ja Rekkasimulaattori hankkeella oli yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano v.2012: Etelä- Savon koulutus Oy:n toimitusjohtaja Keijo Tikka (varajäsen Arja-Leena Saastamoinen), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen (Veli Mäkinen), Savon ammatti- ja aikuisopiston rehtori Jukka Kosunen (Harri Hakkola), Ylä-Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Hannu Juntunen (Petri Luokkanen), Itä- Savon koulutuskuntayhtymän kehityspäällikkö Pekka Pitkänen (Pertti Paunonen), Savonlinna Oy:n kuljetuspäällikkö Teuvo Punavaara, Suomen Kiitoautot Oy:n aluepäällikkö Lasse Nykänen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen (Jouni Bergroth), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT:n työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi ja puheenjohtajana Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen (Anne Jansson). Kokouksiin osallistuivat lisäksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EU-koordinaattori Soile Laitinen ja teknologia-asiantuntija Jari Räihä, Etelä-Savon Koulutus Oy:n hankepäällikkö Riitta Flinkkilä, projektipäällikkö Ossi Malhonen, projektiasiantuntija Pekka Antikainen ja projektisihteeri Minna Paakkari. Muina asiantuntijoina ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat Simu-tiimin jäsenet. Ohjausryhmän kaksi tärkeintä tehtävää oli: 1. Projektisuunnitelman toteutumisen seuranta 2. Toiminnan ohjaus projektipäätöksen mukaisesti Ohjausryhmä kokoontui keskimäärin 2 krt/v eri paikkakunnilla (Mikkeli, Iisalmi, Kuopio, Joensuu, Savonlinna, Varkaus). Ohjausryhmän roolina oli toimia hankkeiden tukena ja kehittää niiden toimintaa. OPETTAJAT JA KESKIJOHTO Hankekokonaisuuden keskeisinä toimijoina olivat POVERIverkosto-oppilaitosten logistiikka-alan opettajat ja keskijohto. POVERI-oppilaitoksissa on yhteensä n. 70 opettajaa. Opettajat ja keskijohto ovat osallistuneet Osaava opettaja -valmennukseen ja he ovat perehtyneet POVERIsimulaatiovaunuun ja sen käyttöön. Osa opettajista on ollut työelämäjaksoilla ja he ovat tehneet työpaikka-analyysejä siellä. Opettajat ovat osallistutuneet myös kv-toimintaan. Trans Edu -verkostojen kanssa järjestettiin työpaikkaohjaajakoulutuksia, joihin osallistui 14 opettajaa. TRANS EDU -VERKOSTOT Mikkelissä v aloittaneen Trans Edu Mikkeli vakiintunutta toimintamallia levitettiin eri paikkakunnille kahden yhteisen workshop-iltapäivän aikana. Yhteistyöyritysten valinnassa huomioitiin alueellisesti erikokoiset yritykset/organisaatiot ja toimialakohtaisesti kattava edustus sekä tavaraliikenteestä että henkilöliikenteestä. Yritysten valintaan vaikutti merkittävästi myös aikaisempi pitkä yhteistyö ja henkilökohtaiset suhteet yritysten henkilöstöön Paikalliset kuljetusalan taitotietokeskukset Trans Edu - verkostot ovat seudullisia kuljetusalan yritysten, edunvalvontajärjestön ja ammattiopiston toimijaverkostoja. Verkostojen toiminnan päätavoitteena on parantaa kuljetusalan ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja työelämäläheisyyttä sekä varmistaa näin osaavan työvoiman saatavuutta seudulla. Verkostojen toimintaa ohjaa yhteistyösopimus, jossa verkostokumppanit ovat sopineet yhteistoiminnasta ja sitoutuneet verkostomaiseen yhteistyöhön ammattiin johtavan koulutuksen kaikilla osa-alueilla. Verkostokumppaneiden roolit ovat tarkoin määritelty ja verkoston toiminnan kehittämisestä ja jatkuvuudesta vastaavat oppilaitokset. POVERI-hanke loppuraportti 7

8 KUVA 2. Trans edu -verkostot Itä-Suomessa Joensuu: Itella, Kuljetusliike Kettunen, SKAL Itä-Suomi, Linja Karjala Oy, Suomen Kiitoautot Oy, VR Transpoint ja Kuljetusliike E. Mäkinen Oy. Ylä-Savo: Kuljetusliike Jukka Hyvönen Oy, Suomen Kiitoautot Oy, Kuljetusliike Kaarakainen Oy, Kuopion Liikenne, SKAL Itä-Suomi ja Pohjolan Matka. Kuopio: Kantola & Koramo, Kaukokiito, VR Transpoint, Kuopion Liikenne, SKAL Itä-Suomi ja Kuljetusliike Antti Airaksinen Oy, Suomen Kiitoautot Oy ja Rahtarit Kuopio 015 Mikkeli: Suomen Kiitoautot Oy, SKAL Itä-Suomi, VR Transpoint, Kuljetusliike Krivetz, Savonlinja Oy, RL-Huolinta ja Nurmelan Rahti Oy. Savonlinna: SKAL Itä-Suomi, Suomen Kiitoautot Oy, VR Transpoint, Kari Malmstedt Oy, Hinaus ja Kuljetus Taisto Sairanen ja Kuljetus Töppönen Oy. OPISKELIJAT POVERI-oppilaitosten logistiikka-alan opiskelijoista on n. 600 nuorisoasteen ja n. 200 aikuisopiskelijaa. He ovat tutustunet ja perehtyneet POVERI-simulaatiovaunuun, simulaattorilla ajamiseen ja vaunussa oleviin oppimistehtäviin ja oppimispeleihin. Oppilaitosten muiden alojen opiskelijat ovat tutustuneet myös uuteen oppimisympäristöön. POVERI-vaunu on ollut Taitaja-kisoissa Kuopiossa 2011 tutustumisen kohteena, kilpailutehtävien suorittamista varten Joensuussa v.2012 semifinaaleissa ja Jyväskylässä samana vuonna loppukilpailuissa. Kansainväliset opiskelijat Tanskasta ja Norjasta tekivät POVERI-vaunussa turvallisen ajamisen harjoitteita. 8 POVERI-hanke loppuraportti

9 MUUT VÄLILLISET KOHDERYHMÄT Infoiskuja on suoritettu peruskouluihin, joiden opiskelijat ja opinto-ohjaajat ovat päässeet tutustumaan simulaattoriin, oppimistehtäviin ja koko oppimisympäristöön. Katsastusviranomaiset ja poliisit ovat myös tutustuneet vaunuun. Vaunu on ollut myös esillä suurelle yleisölle erilaisilla messuilla ja elokuussa 2011 Helsingissä Kampin Narinkkatorilla, jonne oli kutsuttu myös itäsuomalaisia kansanedustajia ja liikennevaliokunnan jäseniä. POVERIvaunuun ovat päässeet myös tutustumaan rahoittajien edustajat, yritysyhteistyökumppanit ja erilaisten auto- ja kuljetusalan ammattijärjestöjen edustajat. PROJEKTIYHTEISTYÖ Projektiyhteistyötä on tehty mm. Simpura-, Mobisimu-, Nappiparisto-, Kartturi-, Etelä- Savon teollisuuden osaajat-, Trans Mobility-, Logishankkeen kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty CSE ajosimulaattorikeskuksen, Työtehoseuran ja Oulun Yliopiston kanssa. ASIANTUNTIJUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Simulaattoriasiantuntijuutta haettiin jo hankevalmistelun aikaan suorittamalla tutustumiskäyntejä kotimaan ja Tanskan simulaattorikeskuksiin. Hankkeen aikana tehdyt benchmarkingmatkat vahvistivat asiantuntijaverkostoa. POVERI-simulaatiovaunun suunnittelussa ja teknisten ratkaisujen toteuttamisessa Simrac Oy:n asiantuntijuus oli merkittävä. Simulaattoriohjelmien toteuttamisessa ja kehittämisessä asiantuntijuus tuli Epsoft:lta ja puoliperävaunun suunnittelu- ja toteutusasiantuntijuus Interkori Oy:ltä. Koko oppimisympäristön sisustusratkaisuista ja ilmeestä vastasi Viidea. POVERI-hanke kutsui Trans Edu- verkoston, ohjausryhmän, kumppaniorganisaatioiden ja sidosryhmien edustajia koolle Kuopioon Taitajakisojen yhteydessä pidettiin seminaari, jossa asiantuntijaluennoitsijana oli Pekka Ranta Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Toimintasuunnitelman mukaisien toimenpiteiden (1-9) toteuttamisesta ja kehittämisestä vastasivat pääsääntöisesti Simu- ja laajennettu Simu-tiimi. Hallinnoija koordinoi kaikkien toimenpiteiden toteutumista. Työelämäosaamisen kehittämisen päävastuu oli Sakky:lla, kansainvälisyysosaamisen lisääminen Sakky:lla ja Pkky:llä, ennakointiosaamisen kehittäminen Ysao:lla ja resurssipankki Esedu:lla. Simulaatiopedagogiikan kehittämisessä valmiiden oppimismateriaalien kokoamisesta vastasi Sami Kansainvälinen yhteistyö POVERI-hankkeen oppilaitosten kansainvälisyysosaamista on kehitetty osallistumalla Transportmobility in EU -hankkeeseen, jota koordinoi Syddansk Ehrvervsskole, Tanska. Muut partnerit ovat Norjasta ja Liettuasta. Lisäksi POVERI-hankkeen oppilaitokset ovat toimineet opetushallituksen rahoittaman Logis-hankkeen tuella, joka on mahdollistanut opettajien ja opiskelijoiden liikkumisen hankkeen aikana. Osallistujille on vastuualueet. Tanska järjestää trukin käyttöturvallisuuskoulutuksen, Norja taloudellisen ajon koulutuksen, Suomi raskaanajoneuvon ennakoivan ajon koulutuksen ja Liettua kuljetusten järjestelyyn liittyvän koulutuksen. Opiskelijat ovat suorittaneet kyseisissä maissa opintoihin sisältyviä kursseja, jotka ovat hyväksytty omassa oppilaitoksessa suoritetuiksi opinnoiksi. Lisäksi opiskelijat ovat olleet ko. maissa yrityksissä työssäoppimassa. Hankkeen tuotoksena on tehty tietopaketti, jossa kuvataan Venäjän liikenteeseen liittyviä määräyksiä ja säännöksiä sekä muita huomioitavia seikkoja, jotka ovat hyödyllisiä tietää suoritettaessa kuljetustehtäviä Venäjälle. Laajennettu Simu-tiimi osallistui Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun järjestämään Hannu Salakarin vetämään simulaattorikouluttajan koulutukseen. POVERI-hanke loppuraportti 9

10 3. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeen tiedottamiselle oli laadittu tiedotus ja levittämissuunnitelma. Hankesuunnitelman mukaisesti POVERIhankkeen tiedottamisessa ja levittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota hyvien käytäntöjen levittämiseen ensisijaisesti koko itäsuomalaiseen logistiikka-alan KAVERIverkostoon (myöhemmin POVERI-verkosto) ja Trans Edu -verkostoihin. POVERI-hankkeessa tiedotus- ja levittämistyötä tehtiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen levittämisen kohdetahot olivat: ohjausryhmä, Simu-tiimi, laajennettu Simu-tiimi, KAVERI-verkoston oppilaitokset ja Trans Edu -verkostot. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat mm. rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon Maakuntaliitto. Ulkoisen levittämisen piiriin kuuluivat ne tahot, jotka eivät olleet suoranaisesti mukana POVERI-hankkeessa. Seudullisten ja maakunnallisten sekä kansallisen tiedottamisen ja levittämisen kohderyhminä olivat mm. seuduilla toimivat peruskoulut, alueilla toimivat järjestöt ja muut yhteistyökumppanit sekä hankkeet. Kansallisella tasolla tiedotettiin muita alan oppilaitoksia, ministeriötä, alan keskusjärjestöjä ja viranomaisia. Hankeen toiminnasta on tiedotettu alan ammattilehdissä, sanomalehdissä, Facebookissa sekä POVERI-hankkeen omilla www-sivuilla (www.poverihanke.eu ) ja työssäoppimisen kotisivuilla (www.topp-edu.fi). Niitä on pidetty ajan tasalla ja ne jäävät käyttöön myös hankkeen jälkeen. Projektista ja sen tapahtumista on tiedotettu oppilaitoksien omilla sisäisillä tiedotuskanavilla. Lisäksi projektia on esitelty erilaisissa järjestetyissä sisäisissä koulutustilaisuuksissa. Tiedottamista on tehty myös jaettavien esitteiden muodossa, messuilla, yritysten tapahtumissa, messuilla, oppilaitosvierailuilla jne. Hankkeen toiminnasta ja sen etenemisestä on tiedotettu Trans Edu -verkostojen kautta työelämän edustajille. Ohjausryhmä on toiminut myös tiedon levittämiskanavana. Oppilaitosten ulkopuolisia vierailijoita on käynyt tutustumassa hankkeeseen. Hanke on ollut esillä mm. valtakunnallisissa ja paikallisissa uutislähetyksessä radiossa ja televisiossa. 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Aikataulujen yhteensovittaminen projekti/muuhun työhön on tuottanut välillä ongelmia kaikilla paikkakunnilla. Samoin projektin toimijoiden yhteisten kokousaikojen yhteensovittamisessa oli haasteita. Hankkeen toiminnan kannalta ongelmia aiheuttivat oppilaitosten sisäiset järjestelyt, joista johtuen on ollut vaikea saada irrotettua opettajia mukaan hanke- ja kehitystyöhön. Oppilaitosten ja yritysten välisten verkostojen kokoaminen vaati suuren työpanoksen. Yritysten sitoutuminen vaihteli ja henkilövaihdokset toivat lisähaastetta. Oppilaitosten aktiivinen rooli verkostojen kehittämisessä on jatkossa erittäin tärkeää. Suuri toiminta-alue, erilaiset toimintatavat ja toimintakulttuurit ovat aiheuttaneet haasteita hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan organisoinnissa ja toteutuksessa. Henkilöstöresursseja oli budjetoitu liian vähän näin laajalla ja suurella alueella toimivat hankkeet huomioiden. Hankkeen toimintaan osallistuvien tahojen kanssa käytiin keskusteluja hankkeen merkityksestä koulutusalan kehittymiselle sekä kuinka tavoitteet on mahdollista saavuttaa sekä siitä mitä se edellyttää toimijoilta. Ongelmaksi välillä koettiin saada opettajia kiinnostumaan uudesta oppimisen menetelmistä. Logistiikka-alalla mennään mielellään perinteisillä opetus- ja oppimismenetelmillä vaikka esim. simulaatio-opetuksesta on saatu erittäin hyviä kokemuksia esim. lentäjien kouluttamisessa. 10 POVERI-hanke loppuraportti

11 Yritysten edustajien kanssa järjestettiin tiedotustilaisuuksia, joissa tuotiin selkeästi esille niitä hyötynäkökohtia, joita yhteistyöverkostot tarjoavat. Markkinointisuunnitelman tekeminen ja sen hyödyntäminen jo hankkeen aikana olisi edesauttanut POVERI-vaunun tunnetuksi tekemistä. Tällöin kaikille käyttäjille olisi ollut selvää miten vaunua voidaan markkinoida eri kohderyhmille. 5. PROJEKTIN TULOKSET 5.1. Verkostot (osaamis- ja tietotaitokeskukset) Tavoite: Tavoitteena oli koota Itä-suomalainen koulutuksen (POVERI-verkosto) ja työelämän yhteistyöverkosto (osaamis-/tietotaitokeskuksia; Trans Edu -verkostot), jotka edistävät oppilaitosten järjestämää työelämälähtöistä kuljetusalan koulutusta. Toimenpiteet: Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuivat KAVERI-verkosto -oppilaitokset (myöhemmin POVERI-oppilaitosverkosto) ja Trans-Edu -verkostoyritykset. Verkosto-oppilaitokset olivat solmineet jo KAVERIhankkeen aikana kirjallisen yhteistyösopimuksen verkostomaisesta yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Suurin osa vastuuhenkilöistä jatkoi POVERIhankkeessa, joka mahdollisti joustavan jatkumon yhteistyön edelleen kehittämiselle. (ks. 2.2.) KUVA 3. POVERI-oppilaitosverkoston organisaatio v POVERI-hanke loppuraportti 11

12 KUVA 4. Osaava opettaja -valmennusohjelma Hankekokonaisuudelle nimetty Simu-tiimi organisoi ja kehitti toimintaa ja laajennetun Simu-tiimin tehtävänä oli toimenpideohjelman mukaisten toimintojen käytännön toteuttaminen (ks. 2.2.). pedagogiikkaan, työelämäverkostojen rakentamiseen ja verkostomaisiin toimintatapoihin oppilaitosten kesken. Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin Osaava opettaja -valmennus v Valmennus koostui kolmesta (3) yhteistoiminnallisesta lähipäivästä ja välitehtävistä. Valmennukseen osallistui keskimäärin 60 logistiikka-alan opettajaa ja keskijohtoon kuuluvaa henkilöä. Valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Simu-tiimi ja kolmannen (3.) lähipäivän vierailevina luennoitsijoina olivat Mato Valtonen ja Petteri Nurmi. Lähipäivien aikana oli verkoston opettajilla ja keskijohdolla mahdollisuus tutustua toisiinsa ja heidän tapaansa toimia arjessa ja omissa oppilaitoksissaan. Tutustuttiin myös uusimpiin opetusteknologian sovellutuksiin, simulaatio- KUVA 5. Osaava opettaja -valmennukseen osallistuneet Mikkelissä v POVERI-hanke loppuraportti

13 Välitehtävien aikana opettajat tekivät itsearvioinnin omasta osaamisestaan Seppo Helakorven laatiman osaamiskartoituksen mukaisesti. Osaamiskartoitus tehtiin Moodle verkkoympäristössä. Yhteenvedot käsiteltiin lähipäivinä ja kootut tulokset tulevat toimimaan jatkossa yhteisten täydennyskoulutuksien ja henkilökohtaisten (HEKS) kehittämissuunnitelmien pohjana. Osaamiskartoituksessa vahvuuksiksi nousivat kaikissa oppilaitoksissa ammatillinen osaaminen ja kasvattaminen. Yhteisiksi kehittämisen painopistealueiksi nousivat: pedagogiikka työelämäosaaminen työelämäyhteistyö kielitaito tietotaito/verkko-oppiminen. Oppimisvaikeudet, uudet oppimiskäsitykset, työelämälähtöisen opetuksen suunnittelu ja verkko-oppiminen koettiin pedagogiikan osa-alueelta tärkeimmiksi kehittämisen osa-alueiksi. Työryhmiltä tuli hyviä esityksiä ja toimintamalleja jatkotyöskentelyä ja yhteisiä valmennuspäivä varten. Erittäin tärkeäksi koettiin myös kielitaidon kehittäminen. Hyvien käytänteiden juurruttaminen voisi tapahtua esim. opettajavaihdon, kv-toiminnan, opiskelijoiden kanssa tehtyjen verkosto-oppilaitosvierailujen ja säännöllisten yhteisten koulutus-/valmennuspäivien avulla. Työelämäyhteistyö- ja verkosto-osaamisessa todettiin myös olevan paljon kehitettävää. Hankkeen aikana on opetussuunnitelmia vertailtu ja yhtenäistetty ja suoritettu opettajavaihtoa. Yhteiset kansainvälisyysmatkat ovat lisänneet ja vahvistaneet oppilaitosten verkostoitumista. Yhteiskäyttöön hankittu POVERI-simulaatiovaunu on lisännyt automaattisesti myös muidenkin kuin hankkeessa aktiivisesti työskennelleiden yhteistyötä. Verkostomainen yhteistyö jatkuu organisoidusti v myös hankkeen loppumisen jälkeen POVERIsimulaatiovaunun toimintasuunnitelman mukaisesti (ks. kuva 19 business plan). KUVA 6. Trans edu -verkostot Itä-Suomessa (osaamis-/tietokeskukset) POVERI-hanke loppuraportti 13

14 5.1.2 Trans Edu -verkostot (osaamis-/tietotaitokeskukset) Paikalliset kuljetusalan taitotietokeskukset Trans Edu - verkostot ovat seudullisia kuljetusalan yritysten, edunvalvontajärjestön ja ammattiopiston toimijaverkostoja. Kaikkien verkostokumppanien osaaminen, tieto ja taito sekä tilat ja laitteet ovat verkoston käytössä, mikä mahdollistaa monipuolisten laadukkaiden palvelujen tarjonnan. Itä-Suomeen on hankkeen aikana koottu seudulliset Trans Edu -verkostot, joiden toimintaa ohjaavat yhteistyösopimukset. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa logistiikka-alan (kuljetuspalvelut) ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja työelämäläheisyyttä sekä varmistaa logistiikka-alan osaamisen laadun kehittyminen ja ylläpitäminen. Sopijaosapuolet sopivat tällä sopimuksella yhteistoiminnasta ja sitoutuvat verkostomaiseen yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen kaikilla osa-alueilla. Verkostokumppaneiden roolit ja erityisosaaminen on määritelty ja verkoston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa oppilaitokset. Seudulliset verkostot ovat aloitusworkshop-päivien jälkeen kokoontuneet vaihtelevasti eri paikkakunnilla. Verkostopalavereissa on käsitelty mm. yritysten työllisyystilanteiden muutoksia, heidän odotuksiaan siitä, mitä valmistuvan opiskelijan tulisi osata, opetussuunnitelmien sisältöjä ja työssäoppimiseen liittyviä asioita. Lisäksi verkostoilla on ollut madollisuus antaa lausunto kuljetusalan koulutuksen aloituspaikkasuuntaamiseen. Verkosto saa näin ajantasaista tietoa opetuksen tasosta sekä tavoitteista. Verkostoyritykset ovat olleet erittäin aktiivisia pitämään yhteyttä ja ko. yritykset ovat levittäneet tietoa eteenpäin yrittäjätapaamisissa. Verkostojen edustajat ovat olleet mukana erilaisissa koulutusinfotilaisuuksissa ja toimineet asiantuntijaluennoitsijoina opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa. Lisäksi he ovat osallistuneet yritysten henkilöstölle tarkoitettujen ammattipätevyyskoulutusten suunnitteluun. Verkostojen edustajille on järjestetty yhteistapaamisia Taitaja-kisojen yhteydessä semifinaali Joensuussa ja loppukilpailu Jyväskylässä v Opettajat ovat vahvistaneet verkostoitumista tutustumalla työelämäjaksoillaan Trans Edu -verkostoyritysten henkilöstöön ja toimintaan tekemällä yrityksissä osaamistarvekartoituksia (C&Q) ja työpaikka-analyysejä (TOPPanalyysi). Mikkelissä ja Joensuussa on järjestetty työpaikkaohjaajavalmennusta verkostoyritysten työpaikkaohjaajille ja opettajille yhdessä erilaisilla toteutusmalleilla. Mikkelissä 16 työelämän edustajaa ja kuusi (6) opettajaa osallistuvat ns. puolijalkautuvaan työpaikkaohjaajavalmennukseen. Joensuussa opettajat jalkautuivat yrityksiin ja kävivät näin työpaikkaohjaajavalmennusohjelman läpi. Mikkelin mallissa välitehtävät suoritettiin verkko-opintoina. Trans Edu -verkostot ja verkostoyritykset ovat esillä POVERI hankkeen kotisivuilla osoitteessa ja hankkeen aikana tuotetuilla työssäoppimisen kotisivuilla osoitteessa Trans Edu Mikkeli -verkostosta on tehty myös esittelyvideo, jota on jaettu mm. verkostokumppaneille ja peruskoulujen opinto-ohjaajille. Trans Edu -verkostojen toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen kuuluu oppilaitokselle ja se edellyttää, että oppilaitoksessa panostetaan verkostomaiseen toimintaan työelämän kanssa. Oppilaitoksen tulisi nimetä vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, jotka vastaavat verkoston toiminnasta ja sen kehittämisestä. Parhaimmillaan Trans Edu -verkostot voivat korvata kankeat byrokraattiset ammatilliset neuvottelukunnat. 14 POVERI-hanke loppuraportti

15 5.2. Simulaatiopedagogiikka ja nykyteknologia arjen opetukseen Tavoite: Hankkeen tavoitteena on uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen ja opettajien osaamistason kohottaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. Toimenpide: Kehitetään simulaattoripedagogiikkaa valmentamalla ja kokoamalla itäsuomalainen Simu-tiimi sekä tuottamalla ja testaamalla simumateriaalia. Simulaattoripedagogiikkaa siirretään käytettäväksi ja hyödynnettäväksi KAVERI verkostossa jalkauttamalla sekä tuotteistamalla simulaattorin käyttö. Simulaattoripedagogiikan hyödyntäminen toimii myös välineenä opiskelijarekrytoinnissa ja alan imagon rakentamisessa. Perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen ja siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön. KUVA 7. Finnair, ilmailuopiston A 320 -simulaattori KUVA 8. Finnair, ilmailuopiston historiaa KUVA 9. Pelastusopisto, Kuopio KUVA 10. Hitsaussimulaattori POVERI-hanke loppuraportti 15

16 KUVA 11. CSE-ajosimulaattorikeskus, Kajaani KUVA 12. Marine Center, Kotka Hankekokonaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi Simu-tiimi tutustui ensin erilaisiin kuljettajakoulutuksessa käytettyihin simulaattoriratkaisuihin ja simulaatiopedagogiikkaa käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Hankkeiden aikana Simu- ja laajennettu Simutiimi tutustuivat laajemmin simulaattoreihin, simulaatioavusteisiin oppimisjärjestelyihin ja simulaatiopedagogiikkaan autonkuljettaja-, metsäkoneenkuljettaja-, maansiirtokoneenkuljettaja-, lentäjä-, ensihoitaja- ja palomieskoulutuksessa sekä koulutuksissa merenkulun eri ammatteihin. Benhcmarkingkohteina olivat Työtehoseura/Vantaa, OSEKK/Oulu, PKKY,Valtimo, Simago/ Mikkeli, Finnair ilmailuopisto/vantaa, Pelastus Opisto/ Kuopio ja Marine Center/Kotka. Tutustumiskohteena oli myös Crea Vehice simulaatiokeskus Kajaanissa, missä tutkittiin kuljettajien käyttäytymistä eri liikennetilanteissa. Tämän lisäksi Laajennetun Simu-tiimin jäsenet osallistuivat POVERI-simulaatiovaunun käyttöönottokoulutukseen, erilaisiin simulaattorikouluttajan koulutuksiin Hämeen Ammattikorkeakoulussa ja TTS: llä ja eri simulaattoriseminaareihin. Salakarin mukaan tietokoneiden käyttöön perustuvassa simulaatioiden opetuksessa on erityisesti huolehdittava koulutuksen pedagogisesta suunnittelusta; millä tavoin simulaatiota käytetään, kuinka paljon, milloin ja mitä taitoja on hyvä opettaa nimenomaan simulaattorilla eikä muulla menetelmällä. Miten simulaattorikoulutus nivelletään muuhun koulutukseen? (Salakari 2007, 116). Tutumiskohteista saadut kokemukset ja koulutuksien, seminaarien ja omien kokeilujen kautta saatu näkemys vahvistui siitä, että simulaatiota käytettäessä Salakarin nostama pedagoginen suunnittelu korostuu vielä enemmän kuin esim. tavallisessa perinteisessä luokka- tai työsaliopetuksessa. Benchmarkingmatkoilta saimme paljon käyttökelpoisia työkaluja simulaatiopedagogiikan kehittämiseen siirrettävässä oppimisympäristössä; POVERIsimulaatiovaunussa. Laajennetun Simu-tiimin seudulliset pääkouluttajat vastasivat omien oppilaitostensa opettajien, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien perehdyttämisestä POVERIvaunuun ja simulaatiopedagogiikkaan. Osaava opettaja -valmennuksen keskeisenä tavoitteena oli tutustua uusien teknologioiden ja simulaatioiden hyödyntämiseen opetuksessa ja osanottajilla oli mahdollisuus tutustua laitteisiin ja testata niitä. Hankkeen aikana laajennettu Simu- tiimi valmisteli, kokeili ja testasi eri kehitysvaiheessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja simulaattorin avulla toteutettavia oppimistilanteita. Kokeilujen pohjalta on laadittu skenaarioita keskeisimmistä käytössä olevista ohjelmista ja laadittu kouluttajien käyttöön luettelo käytössä olevista eri kehitysvaiheessa oleville opiskelijoille soveltuvista ohjelmista (ks. liite 4 skenaario ja oppimispolku). Vaunun luokkatilassa on kannettavissa tietokoneissa kahdeksalle (8) opiskelijalle 16 POVERI-hanke loppuraportti

17 käytössä sähköistä oppimateriaalia ja OPH:n rahoittamassa Simpura-hankkeessa kehitettyjä oppimispelejä, jotka tukevat simulaattorilla tapahtuvaa oppimista. Kevään 2013 aikana haastateltiin satunnaisotannalla jokaisen oppilaitoksen opiskelijoita ja opettajia. Haastatteluissa oli 48 opiskelijaa ja 24 opettajaa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten POVERI-simulaatiovaunuun on perehdytetty ja kokemuksia sen käytöstä. Pääsääntöisesti opiskelijat kokivat, että heidät perehdytettiin vaunuun hyvin. Heille kerrottiin vaunun toimintaperiaatteet ja asioita toistettiin riittävän monta kertaa. Osa perehdytyksestä tapahtui tietokoneiden avulla, osa simulaattorissa. Muutamia toimintoja opettaja näytti itse konkreettisesti ja osassa opetusta opiskelija teki opettajan opastuksella. Vain pieni osa opiskelijoista koki saaneensa riittämättömän opastuksen. Opiskelijoiden mielestä POVERI-vaunussa voisi parhaiten opiskella liukkaan kelin ajoa, vaaratilanteita, peruutusta, sääolosuhteiden nopeaa vaihtumista, hallintalaitteiden ja vaihteiston käyttöä, hätätilanteita (esim. renkaan puhkeaminen, hirvi), ennakoivaa ajamista, taloudellista ajoa ja digipiirturin käyttöä. Aikuisopiskelijoista suurin osa oli käynyt harjoituksen jälkeen suorituksen läpi opettajan kanssa suullisesti tai uusimalla ongelmatilanteet. Myös arviointi tapahtui suullisesti, suoritusta ei dokumentoitu. Jatkoharjoittelusta ei sovittu. Nuorisoasteen opiskelijoiden kanssa suoritus käytiin läpi ja se arvioitiin suullisesti tai näyttämällä nauhalta virheet. Useiden opiskelijoiden kanssa opettajat totesivat, että harjoitusta tulee lisätä heti kun simulaattori on paikkakunnalla. Useat opiskelijat ilmoittivat, ettei arviointia suoritettu, palautetta annettu eikä jatkosta sovittu. Opettajien kokemukset vaunussa opettamisesta olivat positiivisia kun ryhmäkoko on sopiva. He totesivat, että harjoitukset on hyvä valmistella etukäteen ja opiskelijat täytyy perehdyttää laitteeseen hyvin. Liikennetilanteiden opetusohjelmaan toivottiin jatkokehittelyä. Opettajien mielestä vaunussa voisi opettaa mm. vaikeissa olosuhteissa ajamista, peruuttamista, hallintalaitteiden käyttöä, pimeän ajoa, itsenäistä opiskelua tietokoneilla, ammattipätevyysajoja ja ajoonlähtötarkastuksia. Hankkeen loppuvaiheessa on usealle oppilaitokselle hankittu älytauluja ja dokumenttikameroita sekä aloitettu suunnittelu kiinteiden simulaatio-oppimisympäristöjen kehittämiseksi POVERI-vaunun lisäksi. Mobiilitekniikan sovelluksia on aloitettu kokeilla pilotteina eri oppilaitoksissa. Opettajien osaaminen on kasvanut simulaatiopedagogiikassa ja tällä hetkellä simulaatio-opetusta pystyy POVERI-verkosto-oppilaitoksissa antamaan yhteensä 17 opettajaa. Vaunun käytössä ollaan vielä alkutaipaleella ja skenaarioita tulee kehittää edelleen ja löytää ne parhaat ja oppimista edistävät käytänteet ja oppimispolut simulaatio-opetuksessa. Vaunun käyttö tulisi olla suunnitelmallista ja hyvin organisoitua, jotta siitä saataisiin paras hyöty irti. Tämä edellyttää oppilaitoksissa panostusta opettajien osaamisen lisäämiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen ja resursointia uudenlaisen opetuksen järjestämiseen POVERI-simulaatiovaunu (siirrettävä oppimisympäristö) Toimenpiteet: Perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen ja siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön. Simu-tiimi teki pohjatyön rekkasimulaattorivaunun hankintaa varten tutustumalla erilaisiin simulaattoriratkaisuihin ja simulaatiopedagogiikan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Hankintaan liittyvien kilpailuasiakirjojen laadinnassa käytettiin apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vaunun ja valmistusprosessin valvonnasta vastasi silmutiimi ja projektipäällikkö. POVERI-hanke loppuraportti 17

18 Siirrettävän oppimisympäristön hankintaan päädyttiin, koska viiden oppilaitoksen POVERI-verkoston opiskelijoiden ja Trans Edu -verkostojen henkilöstöjen koulutustarpeet takaavat vaunun mahdollisimman korkean käyttöasteen. Lisäksi siirrettävällä nykyaikaisella oppimisympäristöllä liikkuessaan ympäri Itä-Suomea on myös alan houkuttelevuutta ja imagoa kohottava vaikutus. Team Simrac Finland Oy luovutti perjantaina kuljetusalan koulutuksen käyttöön tulevan siirrettävän oppimisympäristön tilaajalle Etelä-Savon ammattiopiston Raviradantie 4-6:n toimipisteessä. KUVA 13. POVERI-simulaatiovaunu Perävaunuun rakennetusta kokonaisuudesta muodostuu kokonaisvaltainen logistiikka-alan oppimisympäristö. Rekan sisään on rakennettu simulaattori, nykyteknologialla varustettu luokka, opettajan tila (josta voi ohjata sekä simulaattorilla että luokkatilassa tapahtuvaa oppimista) KUVA 14. Havainnekuva POVERI-simulaatiovaunusta 18 POVERI-hanke loppuraportti

19 sekä palautetila (mahdollistaa opiskelijan kanssa kahden käydä oppimistilanteet läpi). Huipputeknologiaan perustuvaa rekkasimulaattoria käytetään oppilaitosten kuljetusalan sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksissa. Kuljetusalan yritysten henkilöstökoulutuksiin liikkuva oppimisympäristö siirretään sinne, missä koulutustarve Itä-Suomessa sijaitsee. Kouluttaja kirjaimellisesti ajaa POVERI-simulaatiovaunun yrityksen luo, näin henkilöstökoulutus saa simulaattorin ansiosta joustavuuden osalta täysin uuden merkityksen. Simulaattorista voidaan simuloida 12 erilaista raskasta ajoneuvoa. Käytännössä simulaattori tekee aidosti kai- KUVA 15. Näkymä opettajan pöydältä KUVA 16. Näkymä simulaattorista KUVA 17. Näkymä simulaattorin peilistä KUVA 18. Näkymä luokkatilasta ja luokkatilan taidetta POVERI-hanke loppuraportti 19

20 KUVA 19. POVERI-simulaatiovaunun business plan ken sen, mitä rekka voi ylipäätään liikenteessä tehdä. Simulaattorilla voidaan opetella asioita, joiden harjoitteluun aidossa ympäristössä sisältyy merkittäviä turvallisuusriskejä, renkaan puhkeamista tai muita yllättäviä tilanteita. Sivupeileinä toimivat TV-monitorit, joihin heijastuu aitoa kuvaa rekan ajamasta ympäristöstä. Opetustilanteessa voidaan käyttää useita erilaisia ajo-olosuhteita liukkautta, tuulta, sadetta, pimeyttä jne ( Ks liite 5 POVERI simulaatiovaunun tekniset tiedot). Simu-tiimi on hankkeen aikana laatinut vaunulle liiketoimintasuunnitelman (business plan), jossa määritellään miksi simulaatiovaunua tarvitaan, kenelle siinä voidaan tuottaa palveluja, miten ne tuotetaan ja mitä palveluja/toimenpiteitä vaunulla voidaan tehdä. Lisäksi määritellään fyysiset, henkiset ja taloudelliset resurssit, jotka mahdollistavat vaunun toiminnan jatkumisen ja kehittymisen. Luovutustilaisuuden jälkeen vaunulle on laadittu toiminta-aikataulu (vuosikello) siten, että se on yhden viikon kerrallaan joka paikkakunnalla. Lisäksi vuosikelloon on varattu ajat yhteisille tapahtumille; Taitajakisat, messut ja yhteiset infoiskut ja vaunun huoltoajat. Vaunun ensimmäinen vuosi ( ) oli pääsääntöisesti uuteen oppimisympäristöön ja simulaattoriin tutustumista. Seudulliset simulaattorivastaavat organisoivat omilla paikkakunnillaan oppilaitoksen muiden opettajien, henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttämisen vaunuun ja sen toimintaan. Lisäksi vaunua esiteltiin peruskoulujen opiskelijoille ja opinto-ohjaajille. Tutustumistilaisuuksia järjestettiin myös viranomaisille ja eri sidosryhmille. 20 POVERI-hanke loppuraportti

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä?

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Sampon neuvottelukuntien seminaari, Imatra 6.9.2017 Projektipäällikkö Maija Savolainen, Savon ammatti- ja aikuisopisto maija.savolainen@sakky.fi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen

Ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 16.11.2016 Radisson Blu Seaside, Helsinki Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto Seija Kärki, Savon ammatti- ja aikuisopisto Itäsuomalaisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 1 Aloitus ja sitoutuminen lajivastaavan tehtävään Opintojakso 1 21.3.14 Lajivastaavakoulutuksen 1. lähipäivä (Seinäjoki) 3.9.14 Valtakunnallinen 1.

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet Koulutuksen järjestäjän toiminta- tai laatujärjestelmä on rakennettu huomioiden työelämän ja kumppaneiden kanssa tehtävät erilaiset yhteistyömuodot.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere DIGIOPE-selvitys Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö 16.5.2017 Tampere Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta @somesanna #AMdiginyt #xbreikki #AMdiginyt Vastaajat

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Asiantuntijaseminaari 14.12.2009 Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Mitä on simulointi? Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Yleensä

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Nuoret ja aikuiset, yhdessä osaamista hankkimassa Kirsi Malmstedt, Etelä-Savon ammattiopisto

Nuoret ja aikuiset, yhdessä osaamista hankkimassa Kirsi Malmstedt, Etelä-Savon ammattiopisto Nuoret ja aikuiset, yhdessä osaamista hankkimassa Kirsi Malmstedt, Etelä-Savon ammattiopisto 23.11.2017 Nuorten ja aikuisten yhdessä oppiminen Reformi kannustaa yhdessä oppimiseen Yksi laki, jossa lähtökohtana

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot