Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke LOPPURAPORTTI

2 sisältö JOHDANTO Ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Vasarainen PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Kansainvälinen yhteistyö JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET Verkostot Simulaatiopedagogiikka ja nykyteknologia arjen opetukseen POVERI simulaatiovaunu; siirrettävä oppimisympäristö Resurssipankki Ennakointiosaaminen Kv-toiminta Työelämäosaaminen Hankkeen arviointi Etelä- Savon ammattiopisto; Ossi Malhonen Pohjois-Karjalan ammattiopisto; Eero Komulainen Savon ammatti-ja aikuisopisto; Harri Hakkola Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto; Ari Juuti Ylä- Savon ammattiopisto; Petri Luokkanen PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS POVERI-simulaatiovaunu Verkostot Resurssipankki PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Toteutus Tulokset AINEISTON SÄILYTYS LIITTEET POVERI-hanke loppuraportti

3 JOHDANTO POVERISTA nostetta koko kuljetus- ja logistiikka-alalle! Maantiekuljetusalan koulutus on ollut viimeisten vuosien ajan suurten haasteiden ja muutosten edessä. EU-tason ammattipätevyysvaatimusten myötä kaikkien uusien kuorma- ja linja-autonkuljettajien tulee suorittaa perustason ammattipätevyyskoulutus voidakseen toimia ammattikuljettajana. Samoin ammatissa jo oleville on asetettu jatkokoulutusedellytyksiä. Muutosten myötä alalle pääsyn laadulliset edellytykset ovat nousseet, kun pelkän ajokortin suorittamisella ei enää pääse kuljettajan ammattiin. Työn osaaminen ja ammattitaito ovat myös keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Uudet koulutusedellytykset asettavat suuria haasteita koulutuksen järjestäjille, koska työelämä tarvitsee vuosittain jopa uutta, ammattitaitoista kuorma- ja linja-autonkuljettajaa. Kuljetus- ja logistiikka-ala on monipuolinen ja koko ajan kehittyvä ala. Se on yhteiskuntamme toimivuuden kannalta avainasemassa: teollisuus, kauppa, palvelut, vienti ja tuonti kaikkien toimintaedellytyksenä ovat toimivat maantiekuljetukset. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että koulutusjärjestelmämme pystyy vastaamaan alan huutoon. Alan vaatimusten ja ammatin muuttumisen tulee näkyä myös muutoksina koulutuksessa. POVERI-hanke on erinomainen esimerkki alan huutoon vastaamisesta uusia toiminta- ja ajattelutapoja innovoimalla. Hankkeen päätavoitteena on ollut uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen ja simulaattoripedagogiikan kehittäminen, käyttö ja hyödyntäminen sekä opettajien osaamistason kohottaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. Lisäksi isona tavoitteena on ollut lisätä uusien opetus- ja oppimismenetelmien kautta koko kuljettajakoulutuksen houkuttelevuutta ja nostaa sen laadullista tasoa. Hanke on toteutettu kolmen maakunnan alueella toimivien viiden oppilaitoksen muodostamassa verkostossa, Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. POVERI-hankkeen tuloksena Itä-Suomeen on syntynyt toimiva kuljetus- ja logistiikka-alan koulutuspalveluihin keskittyvä verkosto, Taitotietokeskus. Yhtälössä on vain voittajia: koulutuksen taso on jo noussut, opetus- ja oppimismenetelmät ovat uudistuneet ja nykyaikaistuneet, joiden seurauksena maantiekuljetusala saa ammattitaitoisempaa työvoimaa. Hankkeen laajemmatkin vaikutukset ovat jo näkyvissä, kun kuljetus- ja logistiikka-alan houkuttelevuus tulevaisuuden työpaikkana ja koulutusvalintana on huomattu myös nuorten parissa. Tästä on konkreettisena osoituksena se, että logistiikan perustutkintoon ensisijaisesti hakeneiden määrä on noussut viimeisten neljän vuoden aikana huikeat 41 % POVERI-hankkeen oppilaitosverkostossa, kun samana aikana nousu oli koko maassa KOULUTA-tilaston mukaan 6 %. Maantiekuljetusala ja sen koulutus tarvitsevat uudenlaista ajattelua ja niitä, jotka uskaltavat ja osaavat viedä ajatuksia käytännön toteutukseen asti. POVERI-hankkeessa on löytynyt molempia. Toivon, että POVERIn esimerkki toimii muillekin innoittajana! Mari Vasarainen, ohjausryhmän puheenjohtaja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry VASTUUHENKILÖT Etelä-Savon Koulutus Oy Ossi Malhonen, projektipäällikkö Pekka Antikainen, projektiasiantuntija KUMPPANIT Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ari Juuti, tutkintovastaava Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Eero Komulainen, tunkintovastaava Savon koulutuskuntayhtymä Harri Hakkola, koulutuspäällikkö Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Petri Luokkanen, koulutuspäällikkö OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJA Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Mari Vasarainen RAPORTIN TOTEUTUS Toimitus Pekka Antikainen Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Groteski Tulostus Kopijyvä Mikkeli POVERI-hanke loppuraportti 3

4 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Hanke oli kolmen maakunnan ylimaakunnallinen hanke. Siihen osallistuivat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnat. Hanke perustui ESR-varoin rahoitetussa KAVERI-hankkeessa ( ) laadittuun toimenpideohjelmaan (TP 1-4). Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu osaamistietotaitokeskusten (verkostomainen yhteistyö) luominen (TP 1), uusi opettajuus (TP 2) resurssipankin kokoaminen (TP3), ennakointi ja opiskelijarekrytointi (TP 4). Näitä toimenpideohjelmia vietiin eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostivat Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori- (EAKR) sekä POVERI-hanke (ESR). POVERI hankkeen päätavoitteena oli simulaattoripedagogiikan kehittäminen, käyttö ja hyödyntäminen kiinteästi yhdessä Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, rekkasimulaattori-hankkeen (EAKR) kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen ja opettajien osaamistason kohottaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. 4 POVERI-hanke loppuraportti

5 Tavoitteena oli koota Itäsuomalainen koulutuksen (POVERI-verkosto) ja työelämän yhteistyöverkosto (osaamis-/tietotaitokeskuksia; Trans Edu -verkostot), joka edistää oppilaitosten järjestämää työelämälähtöistä kuljetusalan koulutusta. Lisäksi tavoitteena oli, että uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy ja sen taso nousee. Hankkeen kohderyhminä olivat KAVERI-verkostoon kuuluvien oppilaitosten (Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois- Karjalan ammatti- ja aikuisopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan-ammatti- ja aikuisopisto, Ylä- Savon ammattiopisto) opettajat, työpaikkaohjaajat sekä seudullisten Trans-Edu- verkostojen yritysten henkilöstö. Välillisesti hankkeesta hyötyvät itäsuomalaiset ammatillisen toisen asteen kuljetusalan opiskelijat. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 2.1. Osallistujien ja yritysten/ organisaatioiden valinta POVERI-hanke (ESR) ja Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori-hanke (EAKR) saivat rahoituspäätökset Hankkeiden sisällöt, tavoitteet ja toimenpiteet perustuivat v KAVERI-hankkeessa tehtyyn esiselvitykseen, jonka toimenpideohjelma TP1-TP4 valmisteltiin Esedu:n johdolla v hankekokonaisuudeksi. KAVERI-verkosto -oppilaitosten vastuuhenkilöt osallistuivat hankevalmisteluun ja tutustuivat erilaisiin kuljettajakoulutuksessa käytettäviin simulaattoreihin ja simulaatiopedagogiikkaan kotimaassa. Tämän lisäksi Esedu:n vastuuhenkilöt tutustuivat erilaisiin simulaattoreihin ja simulaattoripedagogiikkaan muualla Euroopassa. Hankevalmisteluun osallistui myös Trans Edu- Mikkelityöelämäverkosto v alkaen. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuivat KAVERI-verkosto -oppilaitokset (myöhemmin POVERI-oppilaitosverkosto) ja Trans-Edu -verkostoyritykset Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Hankekokonaisuuden hallinnoinnista vastasi Etelä- Savon ammattiopisto/etelä- Savon Koulutus Oy. Projektipäällikkönä toimi Ossi Malhonen (Esedu) ja projektiasiantuntijana Pekka Antikainen (Esedu). Kumppanioppilaitoksia olivat KAVERI-verkostoon kuuluvat oppilaitokset: Pohjois-Karjalan ammatti- ja aikuisopisto/ Pkky, Savon ammatti- ja aikuisopisto/sakky, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/ Sami ja Ylä- Savon ammattiopisto/ysao. SIMU-TIIMI Hankekokonaisuuden toimintaa organisoi ja kehitti Simutiimi, johon kuuluivat projektipäällikkö Ossi Malhonen ja projektiasiantuntija Pekka Antikainen (Esedu), Eero Komulainen (Pkky), Harri Hakkola (Sakky), Ari Juuti (Sami) ja Petri Luokkanen (Ysao). Simu-tiimi kokoontui säännöllisesti työpalavereihin ja workshop-tyyppisiin kehittämispäiviin, tutustui simulaatiopedagogiikkaan ja erilaisiin simulaattoriratkaisuihin useilla benchmarkingmatkoilla ja osallistui simulaatiovaunun käytön perehdyttämiskoulutukseen. Simu-tiimi teki pohjatyön rekkasimulaattorivaunun hankintaa varten tutustumalla erilaisiin simulaattoriratkaisuihin ja simulaatiopedagogiikan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Hankintaan liittyvien kilpailuasiakirjojen laadinnassa käytettiin apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vaunun ja valmistusprosessin valvonnasta vastasi silmutiimi ja projektipäällikkö. POVERI-hanke loppuraportti 5

6 KUVA 1. POVERIn organisaatio 2012 Simu-tiimi laati hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman: 1. Perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen ja siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön. 2. Kehitetään simulaattoripedagogiikkaa valmentamalla ja kokoamalla itäsuomalainen Silmu-tiimi sekä tuottamalla ja testaamalla Silmu-materiaalia. 3.Simulaattoripedagogiikkaa siirretään käytettäväksi ja hyödynnettäväksi KAVERI verkostossa jalkauttamalla sekä tuotteistamalla simulaattorin käyttö. Simulaattoripedagogiikan hyödyntäminen toimii myös välineenä opiskelijarekrytoinnissa ja alan imagon rakentamisessa. 4. Hankkeessa toteutetaan simulaattoripedagogiikkaan perustuva osaava opettaja- ja ohjaajavalmennus ja työpaikkaohjaajavalmennus. Valmennusohjelma toteutetaan osittain verkossa. 5. Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin. 6. Hankkeessa kehitetään työelämäosaamista opettajien työelämäjaksojen, työpaikka-analyysien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä kielitaitovalmennuksen avulla. 7. Hankkeen avulla kansainvälisyysosaamista kuljetusalalla lisätään kg-vaihtojen (opiskelijat, opettajat ja työelämäedustajat) ja kv. messujen kautta. 8. Ennakointiosaamista kehitetään osaamiskartoituksin työpaikoilla. Huomiota kiinnitetään sekä määrälliseen että laadulliseen ennakointiin. 9. Resurssipankkiin tuotetaan sisältöä luomalla henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteri sekä kokoamalla verkostoyritysten osaaminen ja lisä- sekä täydennyskoulutustarpeet verkkoon. Verkosto ylläpitää ja päivittää resurssipankkia. Lisäksi laadittiin tiedotus ja levittämissuunnitelma sekä itsearviointisuunnitelma. Simu-tiimi arvioi ja priorisoi toimenpidesuunnitelmaa säännöllisesti omissa palavereissaan ja yhteisissä palavereissa laajennetun Simu-tiimin ja ohjausryhmän kanssa. Toimenpidesuunnitelmaa tarkistettiin ja arvioitiin myös Osaava Opettaja -valmennuksen lähipäivinä ja Trans Edu - verkostojen workshopeissa. LAAJENNETTU SIMU-TIIMI Hankkeelle nimettiin laajennettu Simu-tiimi johon kuuluivat Ossi Malhonen, Pekka Antikainen ja Jarkko Leppä (Esedu), Ari Juuti ja Jari Ikonen (Sami), Petri Luokkanen ja Mika Mulari (Ysao), Harri Hakkola ja Petteri Makkonen (Sakky) ja Eero Komulainen ja Jouni Häkkinen (Pkky). Laajennetun Simu-tiimin tehtävänä oli toimenpideoh- 6 POVERI-hanke loppuraportti

7 jelman mukaisten toimintojen käytännön toteuttaminen (mm: simulaatiopedagogiikkaan perehdyttäminen ja kohderyhmien tutustuttaminen POVERI-simulaatiovaunuun seudullisesti sekä simulaatio-oppimateriaalin tuottaminen). Laajennettu Simu-tiimi kokoontui säännöllisesti työpalavereihin, yhteisiin workshop-tilaisuuksiin Simu-tiimin kanssa ja osallistui POVERI-simulaatiovaunun hankintaprosessin valmisteluun, vaunun perehdyttämiskoulutuksiin ja erilaisiin simulaatiopedagogiikkaa edistäviin koulutuksiin OHJAUSRYHMÄ POVERI- ja Rekkasimulaattori hankkeella oli yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano v.2012: Etelä- Savon koulutus Oy:n toimitusjohtaja Keijo Tikka (varajäsen Arja-Leena Saastamoinen), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen (Veli Mäkinen), Savon ammatti- ja aikuisopiston rehtori Jukka Kosunen (Harri Hakkola), Ylä-Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Hannu Juntunen (Petri Luokkanen), Itä- Savon koulutuskuntayhtymän kehityspäällikkö Pekka Pitkänen (Pertti Paunonen), Savonlinna Oy:n kuljetuspäällikkö Teuvo Punavaara, Suomen Kiitoautot Oy:n aluepäällikkö Lasse Nykänen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen (Jouni Bergroth), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT:n työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi ja puheenjohtajana Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen (Anne Jansson). Kokouksiin osallistuivat lisäksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EU-koordinaattori Soile Laitinen ja teknologia-asiantuntija Jari Räihä, Etelä-Savon Koulutus Oy:n hankepäällikkö Riitta Flinkkilä, projektipäällikkö Ossi Malhonen, projektiasiantuntija Pekka Antikainen ja projektisihteeri Minna Paakkari. Muina asiantuntijoina ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat Simu-tiimin jäsenet. Ohjausryhmän kaksi tärkeintä tehtävää oli: 1. Projektisuunnitelman toteutumisen seuranta 2. Toiminnan ohjaus projektipäätöksen mukaisesti Ohjausryhmä kokoontui keskimäärin 2 krt/v eri paikkakunnilla (Mikkeli, Iisalmi, Kuopio, Joensuu, Savonlinna, Varkaus). Ohjausryhmän roolina oli toimia hankkeiden tukena ja kehittää niiden toimintaa. OPETTAJAT JA KESKIJOHTO Hankekokonaisuuden keskeisinä toimijoina olivat POVERIverkosto-oppilaitosten logistiikka-alan opettajat ja keskijohto. POVERI-oppilaitoksissa on yhteensä n. 70 opettajaa. Opettajat ja keskijohto ovat osallistuneet Osaava opettaja -valmennukseen ja he ovat perehtyneet POVERIsimulaatiovaunuun ja sen käyttöön. Osa opettajista on ollut työelämäjaksoilla ja he ovat tehneet työpaikka-analyysejä siellä. Opettajat ovat osallistutuneet myös kv-toimintaan. Trans Edu -verkostojen kanssa järjestettiin työpaikkaohjaajakoulutuksia, joihin osallistui 14 opettajaa. TRANS EDU -VERKOSTOT Mikkelissä v aloittaneen Trans Edu Mikkeli vakiintunutta toimintamallia levitettiin eri paikkakunnille kahden yhteisen workshop-iltapäivän aikana. Yhteistyöyritysten valinnassa huomioitiin alueellisesti erikokoiset yritykset/organisaatiot ja toimialakohtaisesti kattava edustus sekä tavaraliikenteestä että henkilöliikenteestä. Yritysten valintaan vaikutti merkittävästi myös aikaisempi pitkä yhteistyö ja henkilökohtaiset suhteet yritysten henkilöstöön Paikalliset kuljetusalan taitotietokeskukset Trans Edu - verkostot ovat seudullisia kuljetusalan yritysten, edunvalvontajärjestön ja ammattiopiston toimijaverkostoja. Verkostojen toiminnan päätavoitteena on parantaa kuljetusalan ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja työelämäläheisyyttä sekä varmistaa näin osaavan työvoiman saatavuutta seudulla. Verkostojen toimintaa ohjaa yhteistyösopimus, jossa verkostokumppanit ovat sopineet yhteistoiminnasta ja sitoutuneet verkostomaiseen yhteistyöhön ammattiin johtavan koulutuksen kaikilla osa-alueilla. Verkostokumppaneiden roolit ovat tarkoin määritelty ja verkoston toiminnan kehittämisestä ja jatkuvuudesta vastaavat oppilaitokset. POVERI-hanke loppuraportti 7

8 KUVA 2. Trans edu -verkostot Itä-Suomessa Joensuu: Itella, Kuljetusliike Kettunen, SKAL Itä-Suomi, Linja Karjala Oy, Suomen Kiitoautot Oy, VR Transpoint ja Kuljetusliike E. Mäkinen Oy. Ylä-Savo: Kuljetusliike Jukka Hyvönen Oy, Suomen Kiitoautot Oy, Kuljetusliike Kaarakainen Oy, Kuopion Liikenne, SKAL Itä-Suomi ja Pohjolan Matka. Kuopio: Kantola & Koramo, Kaukokiito, VR Transpoint, Kuopion Liikenne, SKAL Itä-Suomi ja Kuljetusliike Antti Airaksinen Oy, Suomen Kiitoautot Oy ja Rahtarit Kuopio 015 Mikkeli: Suomen Kiitoautot Oy, SKAL Itä-Suomi, VR Transpoint, Kuljetusliike Krivetz, Savonlinja Oy, RL-Huolinta ja Nurmelan Rahti Oy. Savonlinna: SKAL Itä-Suomi, Suomen Kiitoautot Oy, VR Transpoint, Kari Malmstedt Oy, Hinaus ja Kuljetus Taisto Sairanen ja Kuljetus Töppönen Oy. OPISKELIJAT POVERI-oppilaitosten logistiikka-alan opiskelijoista on n. 600 nuorisoasteen ja n. 200 aikuisopiskelijaa. He ovat tutustunet ja perehtyneet POVERI-simulaatiovaunuun, simulaattorilla ajamiseen ja vaunussa oleviin oppimistehtäviin ja oppimispeleihin. Oppilaitosten muiden alojen opiskelijat ovat tutustuneet myös uuteen oppimisympäristöön. POVERI-vaunu on ollut Taitaja-kisoissa Kuopiossa 2011 tutustumisen kohteena, kilpailutehtävien suorittamista varten Joensuussa v.2012 semifinaaleissa ja Jyväskylässä samana vuonna loppukilpailuissa. Kansainväliset opiskelijat Tanskasta ja Norjasta tekivät POVERI-vaunussa turvallisen ajamisen harjoitteita. 8 POVERI-hanke loppuraportti

9 MUUT VÄLILLISET KOHDERYHMÄT Infoiskuja on suoritettu peruskouluihin, joiden opiskelijat ja opinto-ohjaajat ovat päässeet tutustumaan simulaattoriin, oppimistehtäviin ja koko oppimisympäristöön. Katsastusviranomaiset ja poliisit ovat myös tutustuneet vaunuun. Vaunu on ollut myös esillä suurelle yleisölle erilaisilla messuilla ja elokuussa 2011 Helsingissä Kampin Narinkkatorilla, jonne oli kutsuttu myös itäsuomalaisia kansanedustajia ja liikennevaliokunnan jäseniä. POVERIvaunuun ovat päässeet myös tutustumaan rahoittajien edustajat, yritysyhteistyökumppanit ja erilaisten auto- ja kuljetusalan ammattijärjestöjen edustajat. PROJEKTIYHTEISTYÖ Projektiyhteistyötä on tehty mm. Simpura-, Mobisimu-, Nappiparisto-, Kartturi-, Etelä- Savon teollisuuden osaajat-, Trans Mobility-, Logishankkeen kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty CSE ajosimulaattorikeskuksen, Työtehoseuran ja Oulun Yliopiston kanssa. ASIANTUNTIJUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Simulaattoriasiantuntijuutta haettiin jo hankevalmistelun aikaan suorittamalla tutustumiskäyntejä kotimaan ja Tanskan simulaattorikeskuksiin. Hankkeen aikana tehdyt benchmarkingmatkat vahvistivat asiantuntijaverkostoa. POVERI-simulaatiovaunun suunnittelussa ja teknisten ratkaisujen toteuttamisessa Simrac Oy:n asiantuntijuus oli merkittävä. Simulaattoriohjelmien toteuttamisessa ja kehittämisessä asiantuntijuus tuli Epsoft:lta ja puoliperävaunun suunnittelu- ja toteutusasiantuntijuus Interkori Oy:ltä. Koko oppimisympäristön sisustusratkaisuista ja ilmeestä vastasi Viidea. POVERI-hanke kutsui Trans Edu- verkoston, ohjausryhmän, kumppaniorganisaatioiden ja sidosryhmien edustajia koolle Kuopioon Taitajakisojen yhteydessä pidettiin seminaari, jossa asiantuntijaluennoitsijana oli Pekka Ranta Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Toimintasuunnitelman mukaisien toimenpiteiden (1-9) toteuttamisesta ja kehittämisestä vastasivat pääsääntöisesti Simu- ja laajennettu Simu-tiimi. Hallinnoija koordinoi kaikkien toimenpiteiden toteutumista. Työelämäosaamisen kehittämisen päävastuu oli Sakky:lla, kansainvälisyysosaamisen lisääminen Sakky:lla ja Pkky:llä, ennakointiosaamisen kehittäminen Ysao:lla ja resurssipankki Esedu:lla. Simulaatiopedagogiikan kehittämisessä valmiiden oppimismateriaalien kokoamisesta vastasi Sami Kansainvälinen yhteistyö POVERI-hankkeen oppilaitosten kansainvälisyysosaamista on kehitetty osallistumalla Transportmobility in EU -hankkeeseen, jota koordinoi Syddansk Ehrvervsskole, Tanska. Muut partnerit ovat Norjasta ja Liettuasta. Lisäksi POVERI-hankkeen oppilaitokset ovat toimineet opetushallituksen rahoittaman Logis-hankkeen tuella, joka on mahdollistanut opettajien ja opiskelijoiden liikkumisen hankkeen aikana. Osallistujille on vastuualueet. Tanska järjestää trukin käyttöturvallisuuskoulutuksen, Norja taloudellisen ajon koulutuksen, Suomi raskaanajoneuvon ennakoivan ajon koulutuksen ja Liettua kuljetusten järjestelyyn liittyvän koulutuksen. Opiskelijat ovat suorittaneet kyseisissä maissa opintoihin sisältyviä kursseja, jotka ovat hyväksytty omassa oppilaitoksessa suoritetuiksi opinnoiksi. Lisäksi opiskelijat ovat olleet ko. maissa yrityksissä työssäoppimassa. Hankkeen tuotoksena on tehty tietopaketti, jossa kuvataan Venäjän liikenteeseen liittyviä määräyksiä ja säännöksiä sekä muita huomioitavia seikkoja, jotka ovat hyödyllisiä tietää suoritettaessa kuljetustehtäviä Venäjälle. Laajennettu Simu-tiimi osallistui Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun järjestämään Hannu Salakarin vetämään simulaattorikouluttajan koulutukseen. POVERI-hanke loppuraportti 9

10 3. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeen tiedottamiselle oli laadittu tiedotus ja levittämissuunnitelma. Hankesuunnitelman mukaisesti POVERIhankkeen tiedottamisessa ja levittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota hyvien käytäntöjen levittämiseen ensisijaisesti koko itäsuomalaiseen logistiikka-alan KAVERIverkostoon (myöhemmin POVERI-verkosto) ja Trans Edu -verkostoihin. POVERI-hankkeessa tiedotus- ja levittämistyötä tehtiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen levittämisen kohdetahot olivat: ohjausryhmä, Simu-tiimi, laajennettu Simu-tiimi, KAVERI-verkoston oppilaitokset ja Trans Edu -verkostot. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat mm. rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon Maakuntaliitto. Ulkoisen levittämisen piiriin kuuluivat ne tahot, jotka eivät olleet suoranaisesti mukana POVERI-hankkeessa. Seudullisten ja maakunnallisten sekä kansallisen tiedottamisen ja levittämisen kohderyhminä olivat mm. seuduilla toimivat peruskoulut, alueilla toimivat järjestöt ja muut yhteistyökumppanit sekä hankkeet. Kansallisella tasolla tiedotettiin muita alan oppilaitoksia, ministeriötä, alan keskusjärjestöjä ja viranomaisia. Hankeen toiminnasta on tiedotettu alan ammattilehdissä, sanomalehdissä, Facebookissa sekä POVERI-hankkeen omilla www-sivuilla (www.poverihanke.eu ) ja työssäoppimisen kotisivuilla (www.topp-edu.fi). Niitä on pidetty ajan tasalla ja ne jäävät käyttöön myös hankkeen jälkeen. Projektista ja sen tapahtumista on tiedotettu oppilaitoksien omilla sisäisillä tiedotuskanavilla. Lisäksi projektia on esitelty erilaisissa järjestetyissä sisäisissä koulutustilaisuuksissa. Tiedottamista on tehty myös jaettavien esitteiden muodossa, messuilla, yritysten tapahtumissa, messuilla, oppilaitosvierailuilla jne. Hankkeen toiminnasta ja sen etenemisestä on tiedotettu Trans Edu -verkostojen kautta työelämän edustajille. Ohjausryhmä on toiminut myös tiedon levittämiskanavana. Oppilaitosten ulkopuolisia vierailijoita on käynyt tutustumassa hankkeeseen. Hanke on ollut esillä mm. valtakunnallisissa ja paikallisissa uutislähetyksessä radiossa ja televisiossa. 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Aikataulujen yhteensovittaminen projekti/muuhun työhön on tuottanut välillä ongelmia kaikilla paikkakunnilla. Samoin projektin toimijoiden yhteisten kokousaikojen yhteensovittamisessa oli haasteita. Hankkeen toiminnan kannalta ongelmia aiheuttivat oppilaitosten sisäiset järjestelyt, joista johtuen on ollut vaikea saada irrotettua opettajia mukaan hanke- ja kehitystyöhön. Oppilaitosten ja yritysten välisten verkostojen kokoaminen vaati suuren työpanoksen. Yritysten sitoutuminen vaihteli ja henkilövaihdokset toivat lisähaastetta. Oppilaitosten aktiivinen rooli verkostojen kehittämisessä on jatkossa erittäin tärkeää. Suuri toiminta-alue, erilaiset toimintatavat ja toimintakulttuurit ovat aiheuttaneet haasteita hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan organisoinnissa ja toteutuksessa. Henkilöstöresursseja oli budjetoitu liian vähän näin laajalla ja suurella alueella toimivat hankkeet huomioiden. Hankkeen toimintaan osallistuvien tahojen kanssa käytiin keskusteluja hankkeen merkityksestä koulutusalan kehittymiselle sekä kuinka tavoitteet on mahdollista saavuttaa sekä siitä mitä se edellyttää toimijoilta. Ongelmaksi välillä koettiin saada opettajia kiinnostumaan uudesta oppimisen menetelmistä. Logistiikka-alalla mennään mielellään perinteisillä opetus- ja oppimismenetelmillä vaikka esim. simulaatio-opetuksesta on saatu erittäin hyviä kokemuksia esim. lentäjien kouluttamisessa. 10 POVERI-hanke loppuraportti

11 Yritysten edustajien kanssa järjestettiin tiedotustilaisuuksia, joissa tuotiin selkeästi esille niitä hyötynäkökohtia, joita yhteistyöverkostot tarjoavat. Markkinointisuunnitelman tekeminen ja sen hyödyntäminen jo hankkeen aikana olisi edesauttanut POVERI-vaunun tunnetuksi tekemistä. Tällöin kaikille käyttäjille olisi ollut selvää miten vaunua voidaan markkinoida eri kohderyhmille. 5. PROJEKTIN TULOKSET 5.1. Verkostot (osaamis- ja tietotaitokeskukset) Tavoite: Tavoitteena oli koota Itä-suomalainen koulutuksen (POVERI-verkosto) ja työelämän yhteistyöverkosto (osaamis-/tietotaitokeskuksia; Trans Edu -verkostot), jotka edistävät oppilaitosten järjestämää työelämälähtöistä kuljetusalan koulutusta. Toimenpiteet: Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuivat KAVERI-verkosto -oppilaitokset (myöhemmin POVERI-oppilaitosverkosto) ja Trans-Edu -verkostoyritykset. Verkosto-oppilaitokset olivat solmineet jo KAVERIhankkeen aikana kirjallisen yhteistyösopimuksen verkostomaisesta yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Suurin osa vastuuhenkilöistä jatkoi POVERIhankkeessa, joka mahdollisti joustavan jatkumon yhteistyön edelleen kehittämiselle. (ks. 2.2.) KUVA 3. POVERI-oppilaitosverkoston organisaatio v POVERI-hanke loppuraportti 11

12 KUVA 4. Osaava opettaja -valmennusohjelma Hankekokonaisuudelle nimetty Simu-tiimi organisoi ja kehitti toimintaa ja laajennetun Simu-tiimin tehtävänä oli toimenpideohjelman mukaisten toimintojen käytännön toteuttaminen (ks. 2.2.). pedagogiikkaan, työelämäverkostojen rakentamiseen ja verkostomaisiin toimintatapoihin oppilaitosten kesken. Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin Osaava opettaja -valmennus v Valmennus koostui kolmesta (3) yhteistoiminnallisesta lähipäivästä ja välitehtävistä. Valmennukseen osallistui keskimäärin 60 logistiikka-alan opettajaa ja keskijohtoon kuuluvaa henkilöä. Valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Simu-tiimi ja kolmannen (3.) lähipäivän vierailevina luennoitsijoina olivat Mato Valtonen ja Petteri Nurmi. Lähipäivien aikana oli verkoston opettajilla ja keskijohdolla mahdollisuus tutustua toisiinsa ja heidän tapaansa toimia arjessa ja omissa oppilaitoksissaan. Tutustuttiin myös uusimpiin opetusteknologian sovellutuksiin, simulaatio- KUVA 5. Osaava opettaja -valmennukseen osallistuneet Mikkelissä v POVERI-hanke loppuraportti

13 Välitehtävien aikana opettajat tekivät itsearvioinnin omasta osaamisestaan Seppo Helakorven laatiman osaamiskartoituksen mukaisesti. Osaamiskartoitus tehtiin Moodle verkkoympäristössä. Yhteenvedot käsiteltiin lähipäivinä ja kootut tulokset tulevat toimimaan jatkossa yhteisten täydennyskoulutuksien ja henkilökohtaisten (HEKS) kehittämissuunnitelmien pohjana. Osaamiskartoituksessa vahvuuksiksi nousivat kaikissa oppilaitoksissa ammatillinen osaaminen ja kasvattaminen. Yhteisiksi kehittämisen painopistealueiksi nousivat: pedagogiikka työelämäosaaminen työelämäyhteistyö kielitaito tietotaito/verkko-oppiminen. Oppimisvaikeudet, uudet oppimiskäsitykset, työelämälähtöisen opetuksen suunnittelu ja verkko-oppiminen koettiin pedagogiikan osa-alueelta tärkeimmiksi kehittämisen osa-alueiksi. Työryhmiltä tuli hyviä esityksiä ja toimintamalleja jatkotyöskentelyä ja yhteisiä valmennuspäivä varten. Erittäin tärkeäksi koettiin myös kielitaidon kehittäminen. Hyvien käytänteiden juurruttaminen voisi tapahtua esim. opettajavaihdon, kv-toiminnan, opiskelijoiden kanssa tehtyjen verkosto-oppilaitosvierailujen ja säännöllisten yhteisten koulutus-/valmennuspäivien avulla. Työelämäyhteistyö- ja verkosto-osaamisessa todettiin myös olevan paljon kehitettävää. Hankkeen aikana on opetussuunnitelmia vertailtu ja yhtenäistetty ja suoritettu opettajavaihtoa. Yhteiset kansainvälisyysmatkat ovat lisänneet ja vahvistaneet oppilaitosten verkostoitumista. Yhteiskäyttöön hankittu POVERI-simulaatiovaunu on lisännyt automaattisesti myös muidenkin kuin hankkeessa aktiivisesti työskennelleiden yhteistyötä. Verkostomainen yhteistyö jatkuu organisoidusti v myös hankkeen loppumisen jälkeen POVERIsimulaatiovaunun toimintasuunnitelman mukaisesti (ks. kuva 19 business plan). KUVA 6. Trans edu -verkostot Itä-Suomessa (osaamis-/tietokeskukset) POVERI-hanke loppuraportti 13

14 5.1.2 Trans Edu -verkostot (osaamis-/tietotaitokeskukset) Paikalliset kuljetusalan taitotietokeskukset Trans Edu - verkostot ovat seudullisia kuljetusalan yritysten, edunvalvontajärjestön ja ammattiopiston toimijaverkostoja. Kaikkien verkostokumppanien osaaminen, tieto ja taito sekä tilat ja laitteet ovat verkoston käytössä, mikä mahdollistaa monipuolisten laadukkaiden palvelujen tarjonnan. Itä-Suomeen on hankkeen aikana koottu seudulliset Trans Edu -verkostot, joiden toimintaa ohjaavat yhteistyösopimukset. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa logistiikka-alan (kuljetuspalvelut) ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja työelämäläheisyyttä sekä varmistaa logistiikka-alan osaamisen laadun kehittyminen ja ylläpitäminen. Sopijaosapuolet sopivat tällä sopimuksella yhteistoiminnasta ja sitoutuvat verkostomaiseen yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen kaikilla osa-alueilla. Verkostokumppaneiden roolit ja erityisosaaminen on määritelty ja verkoston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa oppilaitokset. Seudulliset verkostot ovat aloitusworkshop-päivien jälkeen kokoontuneet vaihtelevasti eri paikkakunnilla. Verkostopalavereissa on käsitelty mm. yritysten työllisyystilanteiden muutoksia, heidän odotuksiaan siitä, mitä valmistuvan opiskelijan tulisi osata, opetussuunnitelmien sisältöjä ja työssäoppimiseen liittyviä asioita. Lisäksi verkostoilla on ollut madollisuus antaa lausunto kuljetusalan koulutuksen aloituspaikkasuuntaamiseen. Verkosto saa näin ajantasaista tietoa opetuksen tasosta sekä tavoitteista. Verkostoyritykset ovat olleet erittäin aktiivisia pitämään yhteyttä ja ko. yritykset ovat levittäneet tietoa eteenpäin yrittäjätapaamisissa. Verkostojen edustajat ovat olleet mukana erilaisissa koulutusinfotilaisuuksissa ja toimineet asiantuntijaluennoitsijoina opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa. Lisäksi he ovat osallistuneet yritysten henkilöstölle tarkoitettujen ammattipätevyyskoulutusten suunnitteluun. Verkostojen edustajille on järjestetty yhteistapaamisia Taitaja-kisojen yhteydessä semifinaali Joensuussa ja loppukilpailu Jyväskylässä v Opettajat ovat vahvistaneet verkostoitumista tutustumalla työelämäjaksoillaan Trans Edu -verkostoyritysten henkilöstöön ja toimintaan tekemällä yrityksissä osaamistarvekartoituksia (C&Q) ja työpaikka-analyysejä (TOPPanalyysi). Mikkelissä ja Joensuussa on järjestetty työpaikkaohjaajavalmennusta verkostoyritysten työpaikkaohjaajille ja opettajille yhdessä erilaisilla toteutusmalleilla. Mikkelissä 16 työelämän edustajaa ja kuusi (6) opettajaa osallistuvat ns. puolijalkautuvaan työpaikkaohjaajavalmennukseen. Joensuussa opettajat jalkautuivat yrityksiin ja kävivät näin työpaikkaohjaajavalmennusohjelman läpi. Mikkelin mallissa välitehtävät suoritettiin verkko-opintoina. Trans Edu -verkostot ja verkostoyritykset ovat esillä POVERI hankkeen kotisivuilla osoitteessa ja hankkeen aikana tuotetuilla työssäoppimisen kotisivuilla osoitteessa Trans Edu Mikkeli -verkostosta on tehty myös esittelyvideo, jota on jaettu mm. verkostokumppaneille ja peruskoulujen opinto-ohjaajille. Trans Edu -verkostojen toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen kuuluu oppilaitokselle ja se edellyttää, että oppilaitoksessa panostetaan verkostomaiseen toimintaan työelämän kanssa. Oppilaitoksen tulisi nimetä vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, jotka vastaavat verkoston toiminnasta ja sen kehittämisestä. Parhaimmillaan Trans Edu -verkostot voivat korvata kankeat byrokraattiset ammatilliset neuvottelukunnat. 14 POVERI-hanke loppuraportti

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Kuljetus Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Koulutus on pop! 2/12 Yrittäjä Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Next Step -messuilla

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 8/2005 Opetushallitus

Lisätiedot