Turvekuljetukset ja tienpito. Savo-Karjalan tiepiirissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvekuljetukset ja tienpito. Savo-Karjalan tiepiirissä"

Transkriptio

1 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä

2

3 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä Tiehallinto Kuopio 2008

4 Kansikuva: Vapo Oy:n kuvapankki Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN TIEH v-08 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri Faksi Sähköposti: Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri Kirkkokatu 1 PL Kuopio Puhelinvaihde

5 Olli Mäkelä ja Jussi Sipilä. Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä. Kuopio Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri. 30 s. + liitt. 1 s. ISBN , TIEH v-08. Asiasanat: Turve, kuljetus, energia, tienpito, Savo-Karjalan tiepiiri Aiheluokka: 12 TIIVISTELMÄ Tieliikenteen tavarankuljetustilaston 2007 mukaan turvetta kuljetetaan Suomen tieliikenteessä 10,7 milj. tn vuodessa. Maa-ainesten ja raakapuun jälkeen turvekuljetukset on kolmanneksi suurin yksittäinen tavaralaji. Turvekuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka on 61 km ja liikennesuorite on 22,3 milj. autokm/v (10 % koko maan tavaraliikennesuoritteesta). Savo-Karjalan alueella turvekuljetusten osuus ja merkitys on huomattavasti keskimääräistä suurempi, mutta tilastotietoja tällä tarkkuudella ei ole käytettävissä. Vuonna 2005 turpeen tuotantoala oli Pohjois-Savossa hehtaaria ja Pohjois-Karjalassa hehtaaria. Savo-Karjalan osuus koko maan tuotantoalasta oli 8,5 %. Alueella on tuotantokäytössä noin 120 turvesuota. Soita on runsaasti Ylä-Savosta Pielisen Karjalaan ulottuvalla vedenjakaja-alueella Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven, Rautavaaran, Valtimon, Nurmeksen ja Juuan kunnissa. Pohjois-Savossa suokeskittymiä on lisäksi Rautalammin - Suonenjoen alueella, Pielavedellä ja Varpaisjärvellä. Pohjois-Karjalassa soita on runsaasti Tohmajärven, Kiteen, Ilomantsin ja Joensuun alueella. Savo-Karjalan alueella oli v energiaturvetta käyttävää tuotantolaitosta, joista Pohjois-Karjalassa oli 12 ja Pohjois-Savossa 9. Ympäristökeskuksille tehtyjen käyttöilmoitusten mukaan energialaitokset käyttivät v turvetta yhteensä m 3 /v ( rekallista), josta Pohjois-Savossa m 3 /v ( rekallista) ja Pohjois-Karjalassa m 3 /v (8 700 rekallista). Turvekuljetukset suoritetaan yleensä täysperävaunuautoilla. Kuormakoko on m 3 turvetta/rekka. Sallittu 60 tonnin enimmäispaino on kuormakokoa rajoittava tekijä, jolloin turvekuorman painoksi jää tonnia. Selvityksessä on laadittu turvekuljetusten liikennemääräkartta Savo-Karjalan alueen tiestölle. Kuljetusmäärissä on otettu huomioon Savo-Karjalan ulkopuolelta alueelle tulevat noin 5000 rekkaa/v. Keskipituus on Pohjois-Savoon päättyvillä kuljetuksilla on noin 120 km ja Pohjois-Karjalaan päättyvillä kuljetuksilla noin 60 km. Tiestön parantamistarpeita turvekuljetuksia varten on selvitetty yhteistyössä turvetuotannosta ja kuljetuksista vastaavien henkilöiden kanssa sekä selvitykseen liittyneessä seminaaritilaisuudessa. Pääosa esitetyistä noin 20 parantamiskohteesta sijoittuu yhdysteille turvetuotantoalueiden läheisyyteen. Parantamistarpeet kohdistuvat sekä teiden rakenteeseen että teiden kapeuteen, mutkaisuuteen ja mäkisyyteen. Turvetta kuljettavien mielestä talvikeliin liittyvä liukkaus koettiin suurimmaksi teiden hoitoon liittyväksi ongelmaksi. Turvekuljetukset ovat täsmähoitoa ajatellen otollinen kohderyhmä, koska ne tuotantosoiden läheisyydessä käyttävät ennakkoon ohjelmoidusti tiettyjä rajattuja teitä kerrallaan. Tällöin täsmähoito voidaan kohdistaa vain niille teille, jotka kulloinkin ovat käytössä. Selvityksessä on käsitelty turvekuljetuksiin liittyviä Tiehallinnon ja turvetuotannosta ja -kuljetuksista vastaavien tahojen yhteistyötarpeita. Selvitys sisältää esitykset yhteistyön sisällöstä ja kehittämisestä sekä paikallistasolla (tiemestari/hoitourakka-alueet) että aluetasolla (tiepiiritaso).

6

7 ESIPUHE Turvekuljetusten osuus on noin 10 % koko maan tieliikenteen tavarakuljetussuoritteesta. Savo-Karjalan alueella turvekuljetusten osuus on huomattavasti keskimääräistä suurempi. Turvekuljetukset ovat merkittävä tienkäyttäjä, jonka tarpeet tiepiiri haluaa ottaa tienpidossa huomioon. Selvityksen tarkoituksena on: - Tuottaa kuvaus turvekuljetusvirroista ja tiekohtaisista kuljetusmääristä. Nykytilanteen lisäksi pyritään ennakoimaan muutoksia lähivuosina. - Selvittää ja kuvata turvekuljetusten vaikutukset ja tarpeet tienpidon kannalta. - Kehittää yhteistyötä tienpitäjän ja turvealan toimijoiden kesken. Suunnittelualue käsittää Savo-Karjalan tiepiirin alueen siten, että mukana ovat myös muualta Savo-Karjalan käyttökohteisiin suuntautuvat kuljetukset. Selvityksen laatimista ohjanneessa Savo-Karjalan tiepiirin projektiryhmässä ovat toimineet Mika Savolainen, Marja Bäck, Patrick Hublin, Pertti Pirinen ja Teemu Saastamoinen. Selvityksen on laatinut Destia Oy, jossa työstä ovat vastanneet Olli Mäkelä ja Jussi Sipilä. Selvitystä laadittaessa on saatu arvokasta apua monilta turvetuotantoon eri tavoin liittyviltä tahoilta. Kiitämme erityisesti Matti Hanhista ja Pentti Oinosta Vapo Oy:stä sekä Seppo Laitilaa Pohjois-Savon liitosta. Selvitystyöhön liittyen on marraskuussa 2008 pidetty laaja neuvottelu- ja seminaaritilaisuus. Kuopio joulukuussa 2008 Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri

8

9 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 9 SISÄLTÖ Sisältö ESIPUHE 1 JOHDANTO 11 2 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Turpeen tuotanto Turpeen tuottajat Turpeen tuotantoalueet Turpeen käyttö Turvetuotannon tulevaisuus Turvekuljetukset Kuljetuskalusto Kuljetus- ja toimitusprosessi Turvekuljetusten määrät tieverkolla 22 3 TURVEKULJETUSTEN VAIKUTUKSET TIENPITOON Tiestön parantamistarpeet turvekuljetusreiteillä Teiden hoito ja ylläpito 27 4 YHTEISTYÖ TURPEEN TUOTTAJIEN, KULJETTAJIEN, KÄYTTÄJIEN JA TIENPITÄJÄN VÄLILLÄ 28 LÄHDELUETTELO LIITTEET

10 10 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä

11 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 11 JOHDANTO 1 JOHDANTO Turve on kasvanut Suomessa merkittäväksi polttoaineeksi ja raaka-aineeksi teollisuudelle 1970-luvulta lähtien. Energiaturpeen käyttö on parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut merkittävästi sekä lämpökeskusten, lämmitysvoimalaitosten että teollisuuden polttoaineena. Turve on pääpolttoaineena useissa lämmitysvoimalaitoksissa. Tieliikenteen tavarankuljetustilaston 2007 mukaan turvetta (ja kivihiiltä) kuljetetaan Suomen tieliikenteessä 10,7 milj. tn vuodessa (3 % kaikista tavarakuljetuksista). Maa-ainesten ja raakapuun jälkeen turvekuljetukset on kolmanneksi suurin yksittäinen tavaralaji. Turvekuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka on 61 km ja liikennesuorite on 22,3 milj. autokm/v (10 % koko maan tavaraliikennesuoritteesta). Savo-Karjalan alueella turvekuljetusten osuus ja merkitys on huomattavasti keskimääräistä suurempi, mutta tilastotietoja tällä tarkkuudella ei ole käytettävissä. Tienpidon kannalta turvekuljetukset on suhteellisen helposti käsiteltävissä, koska tuotannossa olevia turvesoita (kuljetusten lähtöpisteet) ja varsinkin käyttökohteita (kuljetusten määräpisteet) on hallittavissa oleva määrä ja kohteiden vaihtuminen on hidasta ja ennakoitavissa. Turvekuljetuksille tyypillistä on suuri paino, mikä asettaa omat vaatimuksensa tiestön kantavuudelle. Koska energiaturve pyritään saamaan suoraan poltettavaksi ilman välivarastointia tuotantolaitoksissa, kuljetukset ovat jatkuvia ympärivuotisia ja usein myös ympärivuorokautisia toimituksia voimaloille. Tämä tuo omat odotuksensa tiestön hoidolle turvekuljetusreiteillä. Tiehallinto pyrkii ohjaamaan toimintaansa asiakastarpeiden perusteella. Turpeen kuljettajat ovat Savo-Karjalan alueella merkittävä asiakasryhmä. Tiepiiri vastaa Tiehallinnossa hoidon ja ylläpidon kehittämisestä, mikä on osaltaan vaikuttanut tämän selvityshankkeen toteuttamiseen. Selvityksen tavoitteina ovat: - Tuottaa kuvaus turvekuljetusvirroista ja tiekohtaisista kuljetusmääristä. Nykytilanteen lisäksi pyritään ennakoimaan muutoksia lähivuosina (kuljetusmäärien muuttuminen, muutokset tuotantoalueissa eli tuotannosta pois jäävät suot ja tuotantoon tulevat uudet suot sekä muutokset turpeen käyttökohteissa). - Selvittää ja kuvata turvekuljetusten vaikutukset ja tarpeet tienpidon kannalta. Lähinnä tulevat kysymykseen tiestön kantavuuden, kunnon ja suuntauksen ja tasauksen parantamistarpeet tuotantoalueilta päätieverkolle johtavilla yhteyksillä. Kartoitetaan myös turvekuljetuksiin liittyvät liikenneturvallisuusongelmat sekä liittymiin ja muihin tiejärjestelyihin liittyvät ongelmat. Selvitetään turvekuljetusten tarpeet tiestön hoidon ja ylläpidon kannalta. - Muodostaa käsitys yhteistyöstä ja sen kehittämisestä tienpitäjän ja turvekuljetustoimijoiden kesken. Selvitetään yhteistyön nykytila ja tehdään esitykset sen kehittämisestä. Suunnittelualue käsittää Savo-Karjalan tiepiirin alueen siten, että mukana ovat myös muualta Savo-Karjalan käyttökohteisiin suuntautuvat kuljetukset.

12 12 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ 2 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ 2.1 Turpeen tuotanto Pääosa turpeesta käytetään energiaturpeena lämmön ja sähkön tuotantoon. Turvetta käytetään myös kasvu- ja ympäristöturpeina, joiden käyttökohteita ovat mm. kasvualustat kasvihuoneissa, maanparannus avomailla, kuivikekäyttö eläinsuojissa, kompostointi ja muu ympäristökäyttö sekä terveyden- ja kauneudenhoito. Tuotantomenetelmät Energiaturpeeksi käytettävä turve on yleensä pitkälle maatunutta tummaa turvetta, joka on jalostettu jyrsin- tai palaturpeeksi. Tällainen turve sopii myös maanparannuskäyttöön ja imeytykseen. Kasvu- ja kuiviketurpeeksi sekä ympäristönsuojeluun käytettävä turve on useimmiten väriltään vaaleampaa vähemmän maatunutta rahkaturvetta. Jyrsinturvetta tuotetaan irrottamalla jyrsimellä ohuesti turvetta suon pinnasta ja antamalla sen kuivua auringon ja tuulen vaikutuksesta tuotantokentällä haluttuun kosteuteen (40-45 %) ennen turpeen korjuuta varastoaumoihin. Kuivumisen aikana turvetta käännetään muutamia kertoja kuivumisen nopeuttamiseksi. Kuivunut turve kerätään säilytettäväksi aumoihin. Jyrsinturve on rakenteeltaan hienojakoista ja sitä käytetään erityisesti suurissa kaupunkien ja teollisuuden voimalaitoksissa. Kaikesta tuotannosta noin 90 % on jyrsinpolttoturvetta. Palaturvetta tuotetaan irrottamalla turvetta suosta senttimetrin syvyydeltä ja muokkaamalla se koneellisesti eri mallisiksi paloiksi sekä kuivattamalla palat tuotantoalueella. Palaturvetta käyttävät yleisimmin kunnalliset lämpölaitokset ja polttoturpeen pienemmät käyttäjät. HANNU SALO

13 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 13 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Sekä jyrsinpolttoturve että palaturve varastoidaan tuotantoalueille aumoihin, joista se kuljetetaan käyttäjille. Ympäristö- ja kasvuturpeita tuotetaan jyrsinturvemenetelmällä samoin kuin energiaturvetta. Turpeet toimitetaan käyttäjille energiaturpeita jalostetummassa muodossa, esimerkiksi paalattuna kuivikkeena tai valmiiksi lannoitettuna ja sekoitettuna kasvuturpeena tai kasvualustana. (Turvetuotannon ympäristöopas 2008) Toiminta turvetuotantoalueella Varsinainen turvetuotantotoiminta tapahtuu kesällä touko - elokuussa. Koska turpeen kuivatus perustuu auringon ja tuulen vaikutukseen, keskittyy aktiivinen tuotanto keskikesän poutajaksoihin. Voimakkaan sateen jälkeen tuotantoalueen pinta vaatii yleensä muutaman päivän poudan kuivuakseen riittävästi ennen kuin tuotantoa voidaan jatkaa. Myös kovilla tuulilla tuotanto joudutaan keskeyttämään. Turvetta tuotetaan silloin, kun sääolosuhteet ovat hyvät. Sääolosuhteista johtuen on välttämätöntä työskennellä myös yöllä. Sääolosuhteet mahdollistavat turpeen kuivattamisen korjuukosteuteen keskimäärin vuorokauden aikana tuotantokaudessa. Tuotettu turve varastoidaan tuotantoalueelle aumoihin. Sääoloiltaan hyvänä tuotantokautena turvetta pyritään tuottamaan yli seuraavan lämmityskauden tarpeen myyntivarastoiksi ja turvavarastoiksi. Polttoturvetta voidaan yleensä varastoida käyttökelpoisena noin kolme vuotta. Pitempi säilytysaika alentaa jo merkittävästi tuotteen laatua. MATTI HANHINEN Turvetuotannon vaiheet Turvetuotannon valmistelutoimet alkavat suokohteen valinnasta, geologisista tutkimuksista ja maanhankinnasta alueella. Tulevalla tuotantoalueella tehdään tarvittavat ympäristöselvitykset sekä maastotutkimukset ja -mittaukset

14 14 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ ja laaditaan niiden pohjalta tuotanto- ja vesienjohtamissuunnitelmat ympäristönsuojelumenetelmineen. Kun alueelle on saatu ympäristölupa, aloitetaan varsinainen tuotannon valmistelu, johon ensimmäisessä vaiheessa kuuluvat raivaus, tieyhteyksien rakentaminen, vesiensuojelurakenteet sekä suon esiojitus. Kun alue on kuivunut riittävästi, tehdään varsinainen sarkaojitus, tuotantokenttien pinnan käsittely (ruuvaus, kantojen murskaus tai poisto jne.) sekä kenttien muotoilu. Tuotantoalueen kunnostaminen tuotantoon kestää noin 2-5 vuotta. Turvetuotannon kesto yksittäisellä työmaalla riippuu turvekerroksen paksuudesta, tuotantokelpoisen pinta-alan laajuudesta sekä pinta-alan kulloisestakin käyttöasteesta. Hyvänä tuotantokesänä turvetta poistetaan noin cm paksuinen kerros. Tuotanto kestää vuotta. Tuotantomäärät vaihtelevat vuosittain Turpeen tuotantomäärä vaihtelee vuosittain sekä markkinatilanteen että sääolosuhteiden vuoksi. Energiaturpeen vuosituotanto koko maassa on 2000-luvulla vaihdellut välillä TWh/v (kuva 2-1). TWh Muut Lauhdevoima Kaukolämpö- ja voima Teollisuus Tuotanto Kuva 2-1. Energiaturpeen tuotanto ja kulutus kulutussektoreittain vuosina (vuosi 2008 arvio). Lähde: Turveteollisuusliitto ry / Pöyry Energy Oy. Kesien 2007 ja 2008 säät ovat olleet valtakunnallisesti ja erityisesti Itä-Suomessa hyvin hankalat turvetuotannon kannalta ja tuotantomäärät ovat jääneet alhaisiksi. Kaksi peräkkäistä huonoa tuotantovuotta ovat johtaneet siihen, että puskurivarastot on käytetty ja esimerkiksi Kuopion Energia on joutunut turvautumaan poikkeuksellisiin turpeen laivakuljetuksiin Virosta Turpeen tuottajat Valtakunnallisesti merkittävimmät turpeentuottajat ovat Vapo Oy ja Turveruukki Oy. Turveteollisuusliitto ry:n jäseninä on 19 turvetuottajayritystä, mm.

15 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 15 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ muutamilla turvetta käyttävillä energiayhtiöillä on omaa turvetuotantoa. Lisäksi maassamme on noin sata pientä tai keskisuurta turvetuotantoyritystä, jotka ovat Suomen turvetuottajat ry:n jäseniä. Näiden osuus tuotetusta turpeesta on kuitenkin suhteellisen pieni. Savo-Karjalan alueella Vapo Oy on selvästi suurin turpeentuottaja. Ylä- Savossa on muutama pienehkö turvetuotantoyritys (lähinnä perheyrityksiä), mutta Pohjois-Karjalan maakunnassa Vapo Oy on käytännössä ainoa turvetuottaja. Energiantuottajista Kuopion Energia Oy:llä on omia soita ja omaa turvetuotantoa. Turveruukki Oy:llä ei ole tuotantosoita Savo-Karjalan alueella, mutta yhtiö toimittaa turvetta Pohjois-Savon energialaitoksille Turpeen tuotantoalueet Vuonna 2008 koko maassa turvetuotannossa on keskimäärin hehtaaria. Tuotannosta poistuneita alueita vuoteen 2005 mennessä oli noin hehtaaria. Turvetuotantoalueita on noin 550 ja ne ovat keskikooltaan 110 hehtaaria. (Turvetuotannon ympäristönsuojeluopas 2008). Vuonna 2005 turpeen tuotantoala oli Pohjois-Savossa 3300 hehtaaria ja Pohjois-Karjalassa 1760 hehtaaria. Savo-Karjalan osuus koko maan tuotantoalasta oli 8,5 % (kuva 2-2). Kuva 2-2. Energiaturpeen tuotantoala maakunnittain v (Flyktman 2007). Savo-Karjalan alueella tuotantokäytössä on noin 120 turvesuota (kuva 2-3). Turvesoita on runsaasti Ylä-Savosta Pielisen Karjalaan ulottuvalla vedenjakaja-alueella Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven, Rautavaaran, Valtimon, Nurmeksen ja Juuan kuntien alueella. Pohjois-Savossa suokeskittymiä on lisäksi Rautalammin - Suonenjoen alueella, Pielavedellä ja Varpaisjärvellä. Pohjois-Karjalassa soita on runsaasti Tohmajärven, Kiteen, Ilomantsin ja Joensuun alueella.

16 16 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Kuva 2-3. Tuotannossa olevat turvesuot sekä energiaturpeen käyttökohteet.

17 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 17 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Suurimmat tuotantoalueet ovat Valkeasuo (tuotanto m 3 /v) Tohmajärven ja Joensuun rajalla, Tuohtaansuo (tuotanto m 3 /v) Rääkkylän, Kiteen ja Tohmajärven rajalla, Mekrijärvensuo (tuotanto m 3 /v) Ilomantsissa, Kaikonsuo (tuotanto m 3 /v) Kiuruvedellä ja Linnansuo (tuotanto m 3 /v) Joensuun Tuupovaarassa. Turvetuotannon ja turpeen käytön yksiköt ja vastaavuus 1 toimitusm 3 2,5 suom 3 turvetta 1 rekkalasti toimitusm 3 turvetta 1 toimitustonni 2,5 toimitusm 3 1 rekkalasti tn turvetta turpeen paino (ei tilavuus) rajoittaa rekkalastin koon 1 toimitusm 3 0,95 MWh 1 GWh = 1000 MWh 1050 toimitusm 3 10 rekallista 1 TJ (terajoule) = 0,278 GWh 290 toimitusm 3 2,7 rekallista 2.2 Turpeen käyttö Vuonna 2005 energiaturpeen käyttö oli GWh. Kuvassa 2-4 on esitetty energiaturpeen kysyntä maakunnittain. Kuva 2-4. Energiaturpeen kysyntäennuste maakunnittain v (Flyktman 2007).

18 18 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Vuonna 2005 energiaturpeen käyttötarve oli Pohjois-Savossa 2020 GWh ja Pohjois-Karjalassa 620 GWh. Kuvassa 2-5 on verrattu energiaturpeen käyttöä ja tuotantoa maakunnittain. Vuonna 2005 Pohjois-Karjalassa energiaturpeen käyttö ja tuotanto olivat määrällisesti tasapainossa, mutta yleensä Pohjois-Karjalassa tuotanto on hieman suurempaa kuin käyttö ja turvetta kuljetetaan Pohjois-Savoon. Pohjois-Savossa käyttö on selvästi tuotantoa suurempaa ja noin kolmannes käytetystä turpeesta on tarpeen tuoda muualta. Pohjois-Savoon tulee turvetta Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Kuva 2-5. Energiaturpeen laskennallinen käyttö ja tuotanto maakunnittain v (Flyktman 2007). Energiaturpeen käyttökohteet Savo-Karjalan alueella on esitetty edellä kuvassa 2-3. Savo-Karjalan alueella oli v energiaturvetta käyttävää tuotantolaitosta, joista Pohjois-Karjalassa oli 12 ja Pohjois-Savossa 9. Lisäksi on muutama lämpölaitos, joille on toimitettu pieniä määriä energiaturvetta aikaisempina vuosina. Liitteenä 1 on luettelo käyttökohteista ja turpeen käyttömääristä v Ympäristökeskuksille tehtyjen käyttöilmoitusten mukaan energialaitokset käyttivät v turvetta yhteensä m 3 /v ( rekallista), josta Pohjois-Savossa m 3 /v ( rekallista) ja Pohjois-Karjalassa m 3 /v (8 700 rekallista). Selvästi suurin turpeen käyttäjä on Kuopion Energian Haapaniemen voimala Kuopiossa m 3 /v ( rekallista). Fortumin Joensuun voimalaitos käytti v turvetta m 3 /v (6 000 rekallista). Muita yli m 3 /v turvetta käyttäneitä laitoksia ovat Powerflute Savon Sellu Kuopion Sorsasalossa, Savon Voima Lämmön voimalat Iisalmessa ja Lapinlahdella sekä Vapon Lieksan Kevätniemen voimalaitos.

19 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 19 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Energialaitosten tulevaisuudennäkymiä Kaukolämmön tuotantoa pyritään lisäämään alueen taajamissa ja tämän myötä uusia energialaitoksia rakennetaan ja vanhoja laitoksia uusitaan. Uudet ja uusittavat laitokset pyritään yleensä saamaan monikäyttöiseksi, jolloin niissä voidaan käyttää monenlaisia biopolttoaineita eli turpeen ohella erilaisia puupohjaisia polttoaineita ja esimerkiksi ruokohelpeä. Usein lämpölaitokset toimivat useista tuotteista sekoitetuilla polttoaineilla, esimerkiksi turpeen ja puun sekoituksella. Uusittavissa laitoksissa raskas polttoöljy pyritään korvaamaan kotimaisilla biopolttoaineilla. Energialaitosten monikäyttöisyydellä energiantuottajat pyrkivät siihen, että tuotanto ei ole yhdestä polttoaineesta riippuvainen, vaan käytettävä polttoaine voidaan valita hinnan, saatavuuden ja muiden näkökohtien perusteella. Turvetta pidetään ominaisuuksiltaan hyvänä polttoaineena ja sen käyttöä ollaan periaatteessa valmiit lisäämään. Turpeen käyttöön vaikuttavat toisaalta valtiovallan suhtautuminen turpeen käyttöön (päästömaksukysymys) ja toisaalta turpeen saatavuus, joka huonojen tuotantokesien 2007 ja 2008 seurauksena on akuutti ongelma. Kuopion Energia on lähivuosina uusimassa Haapaniemen voimalaa, ja tässä yhteydessä tehtävät polttoainevalinnat ovat merkittäviä turvetuotannon kannalta. Savon Voima Lämmöllä on Pohjois-Savossa laaja lämpövoimaloiden investointiohjelma: Siilinjärven Vuorelan - Toivalan alueelle on rakenteilla uusi voimala, Karttulan ja Nilsiän Tahkovuoren voimalat rakennetaan lähivuosina ja Suonenjoen ja Leppävirran voimalat uusitaan lähivuosina. Kaikista näistä tulee monikäyttölaitoksia, mikä mahdollistaa turpeen käytön lisäämisen. Fortumin Joensuun voimalassa pienempi nykyisin öljyä käyttävä kattila on tarkoitus korvata uudella sekä turvetta että puuta käyttävällä laitoksella. HAAPANIEMEN TURVEVOIMALA / KUOPION ENERGIA

20 20 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ 2.3 Turvetuotannon tulevaisuus Geologisen tutkimuskeskuksen turvevaratutkimusten mukaan Suomen nykyisestä noin 9 milj. hehtaarin suoalasta turveteollisuuden kannalta käyttökelpoista on noin hehtaaria eli vajaa 10 % koko suoalasta. VTT:n mukaan (Energia- ja ympäristöturpeen turpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä, VTT 2007) uutta tuotantoalaa tarvitaan vuoteen 2010 mennessä noin hehtaaria ja vuoteen 2020 mennessä hehtaaria, mitä biodieselin kysyntä saattaa vielä lisätä. Uusia tuotantosoita tarvitaan lähivuosina runsaasti myös Savo-Karjalan alueella. Yrityksillä on runsaasti ympäristölupahakemuksia vireillä, mutta lupaprosessi vie aikansa ja osaa soista ei eri syistä saada tuotantokäyttöön. Turvevarat mahdollistavat nykyisen suuruisen tai kasvavan turvetuotannon Savo-Karjalassa. Valmisteluvaiheessa oleviin turvetuotantoalueet sisältäviin maakuntavaihekaavoihin näyttäisi sekä Pohjois-Karjalassa että Pohjois- Savossa olevan tulossa riittävät varaukset lähivuosikymmenien turvetuotantotarpeisiin. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennyksen turvetuotantoaluevarauksissa (Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2. vaihe). Kaavaselostusluonnos ja Lähtökohdat ja tavoitteet ) lähdetään nykytasoa hieman suuremmasta tuotannosta. Varauksissa on otettu huomioon Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelmassa esitetty tavoite saada alueelle biodieselin tuotantolaitos. Pohjois-Savon maakuntakaavan turpeen käyttöennusteissa on lähdetty siitä, että energiaturpeen käyttömäärä lähivuosina ja aina vuoteen 2030 saakka säilyy nykytasolla 2000 GWh/v. Turve ja puu ovat toisiaan täydentäviä polttoaineita. Puupolttoaineiden käytön merkittävä lisääminen vaatii rinnalleen peruspolttoaineen, joka mm. käytössä olevien polttotekniikoiden vuoksi on usein turve. Turpeen lämpösisältö on korkeampi ja laatu (energiatiheys ja kosteus) tasaisempi kuin puulla. Kylmien vuodenaikojen energian huippukulutusjaksoina polttoaineen jatkuva toimitusvarmuus ja riittävä lämpöarvo on tärkeää. Puupolttoaineiden määrän ja laadun vaihteluja tasataan turpeen käytöllä. Turvetta lähinnä korvaavia polttoaineita ovat öljy ja kivihiili, joiden molempien saatavuus on täysin tuonnin varassa. Vain osa nykyisistä turvetta polttoaineenaan käyttävistä laitoksista voi siirtyä suoraan korvaavien polttoaineiden käyttöön ilman mittavia laiteinvestointeja. Turpeen käyttöä voidaan vain osaksi korvata puupolttoaineilla. Energian tuottajat haluavat lisäksi säilyttää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuuden myös kilpailusyistä. Puu ja turve tukevat toisiaan kotimaisina energioina. Turvetuotannon tulevaisuuteen liittyy epävarmuuksia. Turvevarat ovat riittävät tuotannon kasvattamiseen. Avainasemassa on kuitenkin se, luokitellaanko turve uusiutuvaksi vai uusiutumattomaksi luonnonvaraksi ja tästä päästökaupan myötä seuraavat turvetuotannon kilpailukykyyn vaikuttavat taloudelliset tekijät.

21 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 21 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ 2.4 Turvekuljetukset Kuljetuskalusto Turvekuljetukset suoritetaan yleensä täysperävaunuautoilla. Kuormakoko on m 3 turvetta/rekka. Sallittu 60 tonnin enimmäispaino on kuormakokoa rajoittava tekijä, jolloin turvekuorman painoksi jää tonnia. Suolla kuormausvaiheessa kuorman paino määritetään kuormauslaitteeseen sisältyvän punnituslaitteen avulla. Lopullinen korvauksiin vaikuttava punnitus tehdään asiakaspäässä ajoneuvovaa alla. Turverekkojen korit ovat kiinteitä rakenteita, joissa on joko ketjuvetoinen peräpurku tai sivuttaiskaato. Turvekuljetusten lisäksi turverekoilla voidaan kuljettaa haketta tai purua, mutta rakenteet eivät kestä esimerkiksi maaaineisten kuljettamista. Käytössä on joitakin yksittäisiä autoja, joissa on pankkorakenteet kuitupuukuljetuksia varten. Kalusto on muuttumassa siten, että perävaunuissa paripyörien tilalle on yleistymässä yksipyöräratkaisu. Tämä on kevyempi vedettävä ja siten energiatehokkaampi. Tiestön kannalta tämä merkitsee suurempaa rasitusta, koska pintapaine tietä vasten on suurempi kuin paripyörässä. Muutos vaikuttaa erityisesti heikosti kantavien sorateiden kestävyyteen, mutta myös päällystettyjen teiden urautumiseen Kuljetus- ja toimitusprosessi Energiaturpeen loppukäyttäjinä toimivat voimalaitokset hankkivat turpeen pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla turpeen tuottajilta. Voimalaitoksilla ei yleensä ole merkittäviä varastoja, vaan turve menee suoraan prosessiin. Tämä tarkoittaa jatkuvia ympärivuotisia ja usein myös ympärivuorokautisia toimituksia voimaloille. Loppukäyttäjille riittää, että turvetoimitukset tulevat oikea-aikaisesti ja oikealaatuisina, ja toimitusten hoitaminen jää turvetuottajien ja -kuljettajien vastuulle. Poikkeuksen tekee Kuopion Energia, jolla on omia soita ja omaa tuotantoa, jolloin se huolehtii näiltä osin myös kuljetuksista. Turvetuottajat hankkivat kuljetukset alihankintana pitkäkestoisilla kuljetussopimuksilla. Turvekuljetuksista huolehtivat yleensä pienet muutaman auton yritykset. Esimerkiksi Vapon kuljetuksissa on Savo-Karjalan alueella runsaalta kymmeneltä yrittäjältä ympärivuotisesti noin 20 autoa ja talven huippukaudella autoa. Kuljetukset pyritään järjestämään siten, että aumavarastot tyhjennetään tuotantosuo kerrallaan. Vapolla on Savo-Karjalan alueella noin kahdeksan kuormauskonetta. Toimitusjärjestykseen vaikuttaa mm. soiden sijainti: huippukysynnän aikaan talvella pyritään ajamaan lähempää käyttökohteita ja hiljaisemman kysynnän aikaan ajetaan kaukaisemmilta soilta. Osa aumoista on turvesoilla, jonne ei ole ajoyhteyttä, vaan kuljetukset hoidetaan talvisaikaan jäädytettävien tieyhteyksien kautta. Toimitusjakson pituus vaihtelee turvemäärän ja kuljetusten tiheyden mukaan muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen tuotantoaluetta kohti. Toimitusjaksolla lastaukseen ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tehdään yleensä ympäri vuorokauden.

22 22 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Tienpidon kannalta tällainen toimitustapa on sikäli edullinen, että talvikauden tehostettu auraus ja liukkaudentorjunta voidaan suunnata kulloinkin käytössä oleville kuljetusreiteille Turvekuljetusten määrät tieverkolla Turvekuljetusten määrät tieverkolla on esitetty kuvassa 2-6. Kuvassa on esitetty kuormattujen turverekkojen määrä (rekkaa/v), joten tyhjänä tehdyt paluumatkat mukaan luettuna liikennemäärä on kaksinkertainen. Turvekuljetusvirtojen arvioinnin lähtökohtana ovat olleet suokohtaiset tuotantomäärät sekä käyttökohteiden käyttömäärät. Kuljetusmäärissä on otettu huomioon Savo-Karjalan ulkopuolelta alueelle tulevat noin 5000 rekkaa/v Turveruukin ja Vapon kuljetuksia. Pääosa ulkopuolisista kuljetuksia tulee Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta, mutta jonkin verran kuljetuksia tulee myös Keski-Suomen suunnasta. Keskipituus on Pohjois-Savoon päättyvillä kuljetuksilla on noin 120 km ja Pohjois-Karjalaan päättyvillä kuljetuksilla noin 60 km. Suurinta turveliikenne on valtatiellä 5 Kuopion alueella kuormattua rekkaa vuodessa. Muita suuriliikenteisiä teitä ovat valtatie 5 Siilinjärven - Iisalmen välillä rekkaa/v, valtatie 6 Joensuun eteläpuolella rekkaa/v, kantatie 77 Maaningan - Siilinjärven välillä rekkaa/v ja valtatie 17 Joensuun - Kuopion välillä rekkaa/v. Vaihtelut turveliikenteessä ovat suuria. Sääolot vaikuttavat vuosiliikenteen määrään: korjuukauden sateisuus vaikuttaa turpeen tuotantomäärään ja talvipakkaset käyttömäärään. Tuotantomäärien vuosivaihtelua pyritään tasaamaan pitämällä soilla ylivuotista turvereserviä, mutta peräkkäiset huonot tuotantovuodet heijastuvat kuljetusmääriin. Kausivaihtelu on voimakasta, koska energiaturpeen käyttöhuippu ajoittuu talvipakkasille ja kesäaika on selvästi hiljaisempaa. Koska turve pyritään ajamaan suoraan tuotantoprosessiin, viikonpäivävaihtelut ovat vähäisiä ja turvetta ajetaan myös viikonloppuisin. Joihinkin tuotantolaitoksiin turvetta ajetaan ympäri vuorokauden, mutta pääosin liikenne ajoittuu päiväsaikaan. Koska kuljetukset hoidetaan suo kerrallaan, liikenteen vaihtelut tuotantosoiden läheisyydessä ovat suuria. Kuljetukset ajoittuvat vilkasliikenteisiin aktiivikausiin, joiden välissä on pitkiä hiljaisia jaksoja.

23 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä 23 TURPEEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ Kuva 2-6. Turvekuljetusten määrä tieverkolla (kuormattuja rekkoja/vuosi). Arvio keskimääräisestä vuodesta tuotantomäärien ja käyttökohteiden perusteella.

24 24 Turvekuljetukset ja tienpito Savo-Karjalan tiepiirissä TURVEKULJETUSTEN VAIKUTUKSET TIENPITOON 3 TURVEKULJETUSTEN VAIKUTUKSET TIENPITOON Vaikka pääosa turvekuljetusten suoritteesta ajetaan pääteitä pitkin, ongelmat painottuvat kuitenkin teille tuotantosoiden läheisyydessä ennen päätielle pääsyä. Ongelmia on teiden rakenteessa ja kantavuudessa, mutta myös teiden mäkisyydessä ja mutkaisuudessa. Tiet ovat usein liian kapeita raskaiden ajoneuvojen kohtaamista ajatellen ja myös turverekan ja henkilöauton kohtaamisessa vaaditaan tarkkuutta. Turveliikenteen haittojen vuoksi paikallinen tienvarsiasutus pyrkii joissain tapauksissa rajoittamaan ja ohjaamaan turvekuljetusreittejä. Myös talvihoidon ongelmat painottuvat alemmalle tieverkolle ja lähinnä liukkaudentorjuntaan. 3.1 Tiestön parantamistarpeet turvekuljetusreiteillä Tiestön parantamistarpeita turvekuljetuksia varten on selvitetty yhteistyössä turvetuotannosta ja kuljetuksista vastaavien henkilöiden kanssa sekä selvitykseen liittyneessä seminaaritilaisuudessa. Tiestön parantamistarpeet on koottu kuvaan 3-1 ja taulukkoon 3-1. Pääosa esitetyistä noin 20 parantamiskohteesta sijoittuu yhdysteille turvetuotantoalueiden läheisyyteen. Parantamistarpeet kohdistuvat sekä teiden rakenteeseen että teiden kapeuteen, mutkaisuuteen ja mäkisyyteen. Yhdessä kohteessa (mt 870 Rautavaaralla) pääongelma on päällysteen huono kunto. Pielavedellä Vaaraslahdessa (mt 561) hankala mäki on johtanut siihen, että täydet turverekat käyttävät ajomatkaltaan pidempää kiertoreittiä. Tiehallinto on saanut vuosille lisärahoitusta puuhuollon turvaamiseksi. Rahoitusta käytetään raakapuukuljetusten kannalta tärkeiden teiden parantamiseen. Viisi turvekuljetusten parantamiskohteista sisältyy Savo- Karjalan tiepiirin laatimaan puuhuollon korjausohjelmaan Nämä kohteet käyvät ilmi kuvasta 3-1 ja taulukosta 3-1. Vuosien osalta alustavaa puuhuollon korjausohjelmaa on mahdollisuus tarkistaa. Tulisi selvittää, voidaanko puuhuollon ja turvekuljetusten parantamistarpeita yhdistää muissakin kohteissa.

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö

Lisätiedot

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla 25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 Puuenergia Pirkanmaalla Maakunnan energiapuuvarat

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA SELVITYKSEN TEKIJÄT: LÄHDEVAARA HANNU SAVOLAINEN VARPU PAANANEN MARKKU VANHALA ANTTI SELVITYKSEN TAUSTA Voimakas bioenergian käytön lisäys toi suuren joukon

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Turvetuotannon tarve 2020

Turvetuotannon tarve 2020 Turvetuotannon tarve 2020 Helsinki 21.1.2009 Jaakko Silpola toimitusjohtaja Turveteollisuusliitto ry Lintujärvi aiemmin turvetuotannossa olleella Rastunsuolla jaakko.silpola@turveteollisuusliitto.fi www.turveteollisuusliitto.fi

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Bioenergiapäivät 2012 Hotelli Hilton Kalastajatorppa

Bioenergiapäivät 2012 Hotelli Hilton Kalastajatorppa Bioenergiapäivät 2012 Hotelli Hilton Kalastajatorppa Tarvitseeko Suomi turvetta? Suomen turvetuottajat ry. Hannu Haavikko Puheenjohtaja 14.11.2012 Turpeen tuotannon ja kulutuksen kehittyminen Turpeen käyttö

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä, 2. päivitys, 11/2009

Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä, 2. päivitys, 11/2009 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-7128-9 Energiaturpeen tuotantoala Ympäristöturpeen tuotantoala Uuden tuotantoalan tarve 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hehtaaria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22

Lisätiedot

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia

Lisätiedot

Turveristeily Kivihiilikasa kasvaa horsmaa ja POR-säiliöt on purettu. Matti Voutilainen / Kuopion Energia Oy

Turveristeily Kivihiilikasa kasvaa horsmaa ja POR-säiliöt on purettu. Matti Voutilainen / Kuopion Energia Oy Turveristeily 2018 Kivihiilikasa kasvaa horsmaa ja POR-säiliöt on purettu. Matti Voutilainen / Kuopion Energia Oy 16. 18.1.2018 Polttoaineet Kuopiossa on poltettu turvetta jo 45 vuotta (50 Mm 3 ) ja turvetuotannossa

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus Suomen turvetuottajat ry:n puheenjohtaja Hannu Haavikko 1 Pk-turvetuotannon

Lisätiedot

Metsäenergian käyttö ja metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Metsäenergian käyttö ja metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Metsäenergian käyttö ja metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kehittyvä metsäenergia seminaari 16.12.2010, Lapua Tiina Sauvula-Seppälä Työn tavoite Metsähakkeen käyttömäärä Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Metsätaloudellisesti kannattamattomat ojitetut suot - turvetuottajan näkökulma

Metsätaloudellisesti kannattamattomat ojitetut suot - turvetuottajan näkökulma Suoseuran kevätseminaari 2014 Metsätaloudellisesti kannattamattomat ojitetut suot - turvetuottajan näkökulma Juha Ovaskainen Soiden ojitustilanne Suomen suopinta-alasta yli puolet ojitettua (n. 4,8 milj.

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia turvealan kannalta

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia turvealan kannalta Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia turvealan kannalta Suoseuran seminaari suo- ja turvemaiden strategiasta Säätytalolla 23.3.2011 Hannu Salo, Turveteollisuusliitto ry Turve-energiaa tarvitaan Strategia

Lisätiedot

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KÄYTTÖPAIKKAMURSKA JA METSÄENERGIAN TOIMITUSLOGISTIIKKA Hankintainsinööri Esa Koskiniemi EPV Energia Oy EPV Energia Oy 19.11.2014 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Puula Forum 6.7.2012. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy

Puula Forum 6.7.2012. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy Puula Forum 6.7.2012 Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy Öljyn hintakehitys Kaikki tuotantosuot parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä (BAT) 14.7.2012 BAT= best available technique

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Bioenergian tulevaisuus Itä-Suomessa Joensuu 12.12.2006 Timo Tahvanainen - Metsäntutkimuslaitos (Metla) Eteneminen: - laajapohjainen valmistelutyö 2006 -

Lisätiedot

Metsä- ja turvekuljetukset Itä- Suomessa. Selvityksen sisältö ja tulokset

Metsä- ja turvekuljetukset Itä- Suomessa. Selvityksen sisältö ja tulokset Metsä- ja turvekuljetukset Itä- Suomessa Selvityksen sisältö ja tulokset 1 Selvityksen tekijät Tilaajat: Pohjois-Savon ELY-keskus ja Liikennevirasto Työtä ohjasivat Janne Lappalainen, Mirko Juppi ja Jonna

Lisätiedot

Turve : fossiilinen vai uusiutuva - iäisyyskysymys

Turve : fossiilinen vai uusiutuva - iäisyyskysymys Turve : fossiilinen vai uusiutuva - iäisyyskysymys TURVE ENERGIANA SUOMESSA 03. 06. 1997 Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko 15. 03. 2001 Valtioneuvoston energia- ja ilmastopoliittinen selonteko

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 24.11.2016

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Bioenergia ry 6.5.2014

Bioenergia ry 6.5.2014 Bioenergia ry 6.5.2014 Hallituksen bioenergiapolitiikka Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan energian ohjelmassa. Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: Mineraaliöljyn

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

MILTÄ SUOMI NÄYTTÄISI ILMAN TURVETTA?

MILTÄ SUOMI NÄYTTÄISI ILMAN TURVETTA? MILTÄ SUOMI NÄYTTÄISI ILMAN TURVETTA? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Johtava asiantuntija Pöyry Management Consulting Oy SISÄLTÖ Turpeen käyttö ja tuotanto Suomessa Turpeen korvaavat polttoaineet

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Alue & Yhdyskunta. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012

Alue & Yhdyskunta. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012 Alue & Yhdyskunta Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012 Helsinki 2013 Sisältö 1 Taustaa... 2 2 Muuntokertoimet... 3 3 Lämpölaitosten yhteystietoja... 4 4 Lämmön tuotanto, hankinta ja myynti...

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän uusimisesta kiinnostuneiden kohdekartoitus. Juha Tuononen Biomas-hanke Kiihtelysvaara 30.3.2012

Lämmitysjärjestelmän uusimisesta kiinnostuneiden kohdekartoitus. Juha Tuononen Biomas-hanke Kiihtelysvaara 30.3.2012 Lämmitysjärjestelmän uusimisesta kiinnostuneiden kohdekartoitus Juha Tuononen Biomas-hanke Kiihtelysvaara 30.3.2012 1 Tausta: Biomas -hankkeen tavoitteet Biomas hankkeen tavoitteena on saada tiedonvälityksen

Lisätiedot

Turpeen käyttöä kehittämällä kannetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja omavaraisuudesta

Turpeen käyttöä kehittämällä kannetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja omavaraisuudesta Turpeen käyttöä kehittämällä kannetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja omavaraisuudesta Turvekysymyksissä maltti on valttia Turpeenkäyttöä koskevilla päätöksillä on monitahoisia ja kauaskantoisia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 Metsähakkeen alueellinen saatavuus Päätehakkuiden latvusmassa Päätehakkuiden kuusen kannot Nuorten metsien

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v. 2014-2016 Lähde: Kela, Kelasto 2.3.2017 Kun$en mahdollisuus vaiku1aa työmarkkinatuen sakkomaksuihin paranee Vuoden alusta on tullut voimaan lainmuutos, mikä mahdollistaa

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Riittääkö metsähaketta biojalostukseen?

Riittääkö metsähaketta biojalostukseen? Riittääkö metsähaketta biojalostukseen? Maarit Kallio 19.4.2012 Bioenergiaa metsistä tutkimusohjelman loppuseminaari Sisältö Suomen tavoitteet metsähakkeen käytölle Metsähakkeen lähteet Tuloksia markkinamallista:

Lisätiedot

Soiden hiilivarastojen kehitys

Soiden hiilivarastojen kehitys Soiden hiilivarastojen kehitys, GTK Toimiva suoluonto Ympäristöakatemian kenttäseminaari 2.-3.9.2013 Sisältö: Suomen luonnon hiilivarastoista Soiden kasvu ja hiilen varastoituminen jääkauden jälkeisenä

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari Hannu Pirinen Kehityspäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut 06.09.2016 Veljekset Hannonen Oy, 84 -tonninen

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.10.2007. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006

Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.10.2007. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.0.2007 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006 LÄMPÖLAITOSKYSELY 6/83/2007 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö K. Luoma 3.0.2007 (2) LÄMPÖLAITOSTIEDOT VUODELTA

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista BIOENERGIA RY JÄSENISTÖMME Bioenergia ry:ssä on mukana valtaosa alan merki4ävistä toimijoista Tällä hetkellä yhteensä 130 toimijaa tai yritystä,

Lisätiedot

Laadukas asuminen kestävä maakuntamme vetovoimatekijä

Laadukas asuminen kestävä maakuntamme vetovoimatekijä Jussi Huttunen maakuntajohtaja Pohjois-Savo Pohjois-Savon asumispäivä 26.03.2009, Siilinjärvi Laadukas asuminen kestävä maakuntamme vetovoimatekijä Asumisen ajankuva: Paljonko asuntojen hinnat laskevat

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy Biojalostamon tilannekatsaus

Kanteleen Voima Oy Biojalostamon tilannekatsaus Kanteleen Voima Oy Biojalostamon tilannekatsaus 15.9.2017 Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja. Yhtiön omistavat 28 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta

Lisätiedot