KOKEMUKSEN ÄÄNI. Käsikynkkä-projekti ( ) Me Itse ry. Käsikynkkä 2-projekti ( ) Loppuraportti yleiskielellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMUKSEN ÄÄNI. Käsikynkkä-projekti (2010 2014) Me Itse ry. Käsikynkkä 2-projekti (2013-2014) Loppuraportti yleiskielellä"

Transkriptio

1 KOKEMUKSEN ÄÄNI Käsikynkkä-projekti ( ) Me Itse ry Käsikynkkä 2-projekti ( ) Loppuraportti yleiskielellä Projektityöntekijä, Sirkka Nikulainen 1

2 Sisällys Johdanto Hankkeen taustalla vaikuttavat tarpeet Tavoitteet ja toimintamuodot Tuotokset Hankkeen tulokset Kokemuspuhujien näkökulma...14 Yhteistyökumppanien näkökulma Me Itsen hallituksen näkökulma Vapaaehtoistoimijoiden näkökulma Projektin työntekijöiden näkökulma Hankkeen vaikutukset Kokemuspuhujien näkökulma...18 Yhteistyökumppanien näkökulma...19 Me Itsen hallituksen näkökulma...19 Vapaaehtoistoimijoiden näkökulma...20 Projektin työntekijöiden näkökulma Haasteet ja niihin etsityt ratkaisut Lupaavat käytännöt ja niiden juurruttaminen Yhteiskunnallinen näkökulma Hankkeen keskeisin anti...27 Lopuksi Lähteet

3 Johdanto "Me on saatu kokea tasa-arvosuutta. Nyt uskallan turvallisin mielin mennä sinne, minne muutkin. En jää enää kotiin seinien sisälle. Pystyn rohkeesti kertomaan sanottavani muille." (Kokemuspuhuja Sami Virta, Satakunnan ryhmästä. Palautekeskustelu ) Me Itse ry on kehitysvammaisten ihmisten oma valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin Tampereella vuonna Sen tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja tasavertaisuutta, vaikuttaa asenteisiin sekä puolustaa ihmisoikeuksia siten, että nämä ihmiset itse toimivat vaikuttajina. He tahtovat oppia tunnistamaan tuentarpeitaan sekä toimimaan omien asioidensa ajajina. Jäsenet haluavat vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten koulutukseen, työllisyyteen ja köyhyyteen sekä edistää monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteutumista alueellisten ja paikallisten Me Itse - alajaosryhmien kautta. Vuosien kuluessa järjestön henkilöjäsenten lukumäärä on kasvanut tasaisesti. Esimerkiksi vuonna 2011 jäseniä oli noin 800 ja vuoden 2014 lopussa varsinaisia jäseniä oli 983 sekä kannatusjäseniä 100. Järjestön johtoryhmän vammaisedustajilta tai muilta aktiivijäseniltä kysytään säännöllisesti mielipiteitä tai kannanottoja vammaispalvelujen ja lainsäädännön kehittämiseen tai muihin ajankohtaisiin asioihin. Kysynnän kasvuun on osin myös vaikuttanut se, että kehitysvammaiset ihmiset ovat pitkään asuneet aiempina vuosikymmeninä laitoksissa, joita on vähitellen purettu ja puretaan edelleen. Muutto laitoksista kotikuntiin on aiheuttanut palvelujen järjestämisessä tarpeita, joita kuntien tulee kehittää paikallisilla tasoilla. Vammaispalvelujen suunnittelussa on huomioitava käyttäjälähtöinen näkökulma, jolloin palvelujenkäyttäjää halutaan nykyisin kuulla enemmän. Tähän kasvaneeseen vammaismielipiteiden kysyntään, Me Itse ryhtyi taannoin etsimään ratkaisua uudenlaisen Käsikynkkäprojektin keinoin. Hankkeelle haettiin rahoitus Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY:ltä), joka sille myönnettiin. Käsikynkkä-projektin ( ) tehtävänä oli aluksi kouluttaa Me Itsen jäsenistä noin 50 kokemuspuhujaa seitsemälle alueelle eri puolille Suomea. Tavoitteena oli perustaa koulutetusta puhujaverkostosta valtakunnallinen puhujapankki, josta puhujia voitiin välittää erilaisiin tilaisuuksiin jatkossa. Näin projekti pyrki vahvistamaan kehitysvammaisten ihmisten oman äänen kuulumista laajasti, jotta kyettiin aiempaa paremmin vastaamaan kysyntään sekä vaikuttamaan asenteisiin ja päätöksentekoon. Kokonaisuudessaan Käsikynkkä-projekti on ollut erityisen ajankohtainen hanke. Kokemuspuhujien puheenvuorot ovat kiinnostaneet vammaisalan järjestöjä, ammattihenkilöstöä, kasvatus- ja opetusalan opiskelijoita, viranomaisia, päättäjiä ja vammaispalveluja kehittäviä työryhmiä. Puheenvuoroja on tilattu vaativiinkin tilaisuuksiin, kuten opetusalan koulutusohjelmiin, vammaisjärjestöjen ja alan ammattilaisten koulutuksiin, seminaareihin, kursseille. Puhekeikoillaan kokemuspuhujat ovat kertoneet elämäntarinansa ja omakohtaisista kokemuksistaan vammaisuudesta, asumisesta, koulutuksesta, työllisyydestä ja arjen sujumisesta. Kehitysvammaisten ihmisten elämä kiinnostaa tässä ajassa myös mediaa ja sitä kautta suurta yleisöä, sillä Käsikynkän kokemuspuhujista on toimitettu lehti-, radio- ja TV-haastatteluja. Astuessaan rohkeasti esiin itse, kehitysvammaiset ihmiset ovat vahvistaneet uskottavuuttaan. Samalla he ovat osoittaneet, miten ympäristön ja muiden ihmisten tuottaman yksipuolisen vammaiskuvan alla on persoonallinen ihminen, jolla on yksilöllinen identiteetti. Nostaessaan kuuluviin oman äänensä, kokemuspuhujat ovat murtaneet kehitysvammaisuuteen liitettyjä vääriä ennakkoluuloja ja asenteita. Käsikynkkä-projekti ( ) oli Me Itse ry:n historian ensimmäinen RAY-rahoitteinen hanke, joka osin tästä syystä lisäsi projektin uskottavuutta ja kohderyhmän arvostusta. Käsikynkkä saavutti tavoitteensa 3

4 kahdessa jaksossa. Ensimmäinen kausi sijoittui vuosille , josta käytetään tämän loppuraportin yhteydessä mainintaa Käikynkkä-1. Toinen jakso asettui vuosille , josta käytetään mainintaa Käsikynkkä-2. Tämän loppuraportin pääpaino asettuu kuitenkin Käsikynkkä-2:n toimintakauteen, nojautuen ensimmäisen projektijakson tuloksiin ja hyviin käytänteisiin. 1. Hankkeen taustalla vaikuttaneet tarpeet Käsikynkkä-1:n alussa puhujakoulutukset asettuivat seitsemälle paikkakunnalle, jotka olivat Helsinki, Turku, Jyväskylä, Tampere, Joensuu, Pori ja Oulu. Koulutukset koostuivat seitsemästä eri teemasta, jotka liittyivät itseilmaisuun, esiintymistaitoihin, puheen rakentamiseen, elämäntarinan kokoamiseen, omakohtaisiin kokemuksiin sekä Me Itsen vaikuttamisnäkökulmaan ja koepuheen pitämiseen aidossa yleisötilaisuudessa. Ensimmäisen kauden puolivälissä projektin etenemistä hidastutti osin projektityöntekijän vaihtuminen. Uusi työntekijä pääsi jatkamaan hanketta tilanteessa, jossa luvatuista puhujakoulutuksista kuusi oli vielä edessä sekä puheenvuorojen organisointi. Pian järjestyneistä puhekeikoista saadut palautteet olivat myönteisiä, mutta niiden käytännölliset taustajärjestelyt edellyttivät runsaasti tarkennuksia. Käsikynkkä-1 teetti hankkeesta kaksi projektiarviointia ulkopuolisella taholla (Lea Vaitti / Kehitysvammaisen Tukiliitto ry). Ensimmäinen arviointi tehtiin marras-joulukuussa 2011 ja toinen lokakuussa Palautteet koottiin puhekeikkojen tilaajilta, järjestäjiltä ja kuulijoilta, yhteistyökumppaneilta, kahdelta puhujaryhmien vapaaehtoiselta tukihenkilöltä, Me Itsen hallituksen jäseniltä sekä Käsikynkän puhujakoulutusten tilapäiseltä pääkouluttajalta ja projektityöntekijältä. Kokemuspuhujien palautteet koottiin haastattelun keinoin. Projektiarvioinnin tulokset vahvistivat, että puhujien tuentarpeita oli runsaasti ja ne vaihtelivat suuresti: toiset tarvitsivat apua puheen valmisteluun, matkalippujen tilaamiseen, puhekeikalle menemiseen ja puheensa pitämiseen, kun taas muutamat puhujat kokivat voivansa toimia melko itsenäisesti. Alkuperäisessä projektisuunnitelmassa ei oltu yksityiskohtaisesti huomioitu kokemuspuhujien tuen järjestämistä riittävän kattavasti. Pian Käsikynkkä-1:n alussa huomattiin, ettei Tampereella työskentelevän yhden projektiyöntekijän resurssit riittäneet vastaamaan kehitysvammaisten puhujien tuentarpeisiin keikoilla, eikä tilattujen puhetilaisuuksien taustajärjestelyihin, kun samaan aikaan käynnissä olevat puhujakoulutukset olivat kesken. Pulmana oli ratkaista puhujien tarvitseman taustatukimuotojen järjestäminen, sillä vammaispalvelujen henkilökohtainen avustajajärjestelmä ei toimi suomalaisessa yhteiskunnassa kehitysvammaisten ihmisten kohdalla. Kehitysvammaisuudesta johtuvat pulmat ja pienien eläkkeiden vuoksi köyhyysrajan alapuolella eläminen, vaikeuttivat matkalippujen ostamista ennakkoon. Verokortin hankkiminen, palkkiolomakkeiden täyttö, henkilökohtaisten tili- ja yhteystietojen kirjaaminen tai muun byrokratian hallinta tuottivat usein suuria vaikeuksia puhujalle itselleen. Puhekeikkoihin liittyvien kulujen ja palkkioiden maksamisessa oli epäselvyyksiä myös tilaajien puolelta. Puhujapankin hahmoa, merkitystä ja sen konkreettista toimivuutta ei vielä selkeästi oivallettu puhujien, tilaajien ja yhteistyökumppanien tahoilta, joka vaati tarkennuksia. Projektiarviointien tulokset ja vaikutukset olivat muilta osin erityisen myönteisiä. Projektin kautta järjestyneitä puheenvuoroja pidettiin vuosien aikana lähes 200 kpl. Vuoden 2012 lopussa, kokemuspuhujia oli koulutettu kaikkiaan 71, joista toimintaan sitoutui jatkossa 68 puhujaa. Kehitysvammaisten ihmisten ääni kuului laajasti ja kokemuspuhujia oli saatu Me Itsen edustajiksi lisää. Täten taustalla ollut tarve projektille, piti hyvin paikkansa. Lisäksi kokemuspuhujat itse kokivat voimaantuneensa, heidän itseluottamus kohosi ja yksilöllinen identiteetti vahvistui. Heitä arvostettiin 4

5 vaikuttajina. Monipuolistuneet yhteistyöverkostot vahvistivat Käsikynkkä-projektin sekä Me Itsen asemaa ja uskottavuutta alan toimijoiden keskuudessa. Puhujapankin juurruttamista oli käynnistetty. Yhteydenotot keskeisimpiin yhteistyökumppaneihin oli aloitettu, joiden tapaamisissa oli jo pohdittu puhujien käyttöä jatkossa ja suunniteltu tulevan puhujapankin toimivuutta. Alueellisten puhujaryhmien tukimalleja oli kokeiltu Pohjois-Karjalan ja Satakunnan alueilla, joissa vapaaehtoistoiminnan periaatteella toiminut taustatukihenkilö auttoi kokemuspuhujien puhekeikkojen sujumista ryhmän taustalla. Käsikynkkä-1:n päättyessä, puhujapankin rakentaminen jäi keskeneräiseksi, koska hankkeen alussa ei osattu ennakoida kehitysvammaisten kokemuspuhujien erilaista, yksilöllistä ja runsasta tuentarvetta tilattujen puhekeikkojen sujumiseksi. Siksi projekti haki jatkorahoitusta rahoittajaltaan RAY:ltä, keskitetyn valtakunnallisen puhujapankin juurruttamiseen, joka hankkeelle myönnettiin vuosiksi Tavoitteet ja toimintamuodot Nää Käsikynkän ryhmät on ollut tärkein asia. Meitä on kannustettu totuudenmukaisesti eteenpäin. Me on saatu olla just sellaisia ihmisiä, kuin me ollaan." (Kokemuspuhuja Jaana Nordlund, Satakunnan ryhmästä, palautekeskustelu , Pori) Käsikynkkä-2:n päätavoite oli puhujatoiminnan juurruttaminen osaksi Me Itsen toimintaa. Puhujapankin toiminnalle tuli luoda sellaiset edellytykset, jotta puhujatoimintaa kyettäisiin jatkossa ylläpitämään yhtenä osana Me Itsen perustoimintaa, ilman projektia. Juurruttamistavoitteen kaksi konkreettista osa-aluetta olivat: kokemuspuhujien taustalle asettuvien tukimallien luominen ja niiden varmistaminen puhujaryhmittäin sekä konkreettisen puhujapankin rakenteen suunnittelu ja sen toimivuus käytännössä. Osatavoitteita olivat: 1) Seitsemän alueellista puhujaryhmää vakiinnuttavat asemansa ja saavat puhujatoimintaan tarvitsemansa tuen. 2) Kokemuspuhujat osaavat tuoda omakohtaiset kokemuksensa, mielipiteensä ja Me Itsen vaikuttamisnäkökulman esille selkeästi ja mielenkiintoisesti. 3) Kokemuspuhujia tilataan edelleen laajasti järjestöissä ja julkisella sektorilla. Käsikynkkä-2:n käynnistyessä, projektityöntekijä rajasi kansainvälisten puhekeikkojen järjestämisen hankkeen ulkopuolelle kokonaan. Aiemmin ulkomaille tehdyistä puhekeikoista (esim. Pariisi/2011, Tallinna/2012, Tukholma/2012) saatu hyöty oli erityisen vähäistä siihen nähden, miten paljon toteutus vaati taustajärjestelyjä, rahallisia resursseja ja työaikaa. Lisäksi projekti luopui hankkeen taustalla olleesta ohjausryhmästä. Sen anti oli melko pieni suhteessa tarkentuneisiin tavoitteisiin ja projektin vähäisiin resursseihin nähden, sillä hankkeessa työskenteli vain yksi kokoaikainen projektityöntekijä. Projektin juurruttamistavoitteille laadittiin aikataulu, johon sisältyi seitsemään puhujaryhmään tehtävät suunnitelmalliset ja tavoitteelliset ohjauskäynnit, kerran kevätkaudella ja kerran syksyllä vuosien aikana. Aikataulutus ja työn rajaaminen selkeyttivät jatkoprojektin lähtötilannetta ja tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2013 tavoitteena oli muokata Me Itsen toimistolle ja kotisivuille tulevan puhujapankin tiedosto sellaiseen muotoon, että sitä voitiin testata käytännössä. Kokemuspuhujien yksilölliset tuentarpeet tuli kartoittaa tarkemmin, jotta ryhmien taustoille kyettiin asettamaan sopivat tukimuodot. Vuoden 2014 tavoitteena oli viimeistellä puhujapankin konkreettinen rakenne sekä varmistaa puhujaryhmien asema ja tukimuodot. 5

6 Kokemuspuhujien tuentarpeet: Aluksi kokemuspuhujien tuentarpeita tarkasteltiin heidän itsensä kanssa yhdessä, tilatun puhekeikan ja puhujapankin käytännöllisen toimivuuden näkökulmasta. Tavoitteena oli saada realistinen kuva avuntarpeista, joista puhujat itsekin tulivat enemmän tietoisimmiksi. Yksilöllisten ominaispiirteiden käsittely vahvisti puhujien identiteettiä ja tuki sellaisia puheenvuoroja, joihin liittyi kokemukset vammaisuudesta. Samalla ryhmien tuentarpeista piirtyi puhujapankin kokonaiskuva. Muutama puhuja koki selviytyvänsä puhetilaisuuksista itsenäisesti. Osa koki tarvitsevansa vähäistä tukea, johon riitti seikkaperäinen neuvonta ja etä-ohjaus puhelimitse sekä kirjepostina lähetetyt tiedot tulevasta puhekeikasta. Noin 1/3 puhujista tarvitsi tukea runsaasti. Tähän sisältyi tukihenkilö, joka pystyy auttamaan puheen valmistelussa, matkalippujen hankinnassa, puhekeikalle matkustamisessa, tilaisuuden käytänteissä, matka- ja palkkiolaskujen täyttämisessä. Noin 1/3 puhujista tarvitsi tukea erittäin runsaasti, joka oli verrattavissa ammattimaiseen tai henkilökohtaisen avustajan tukeen. Tähän sisältyi osin myös lääkityksestä huolehtiminen, lisävammojen huomiointi, kuten näkö-, kuulo- ja liikuntavammat sekä muiden lisätekijöiden huomiointi, kuten epilepsiakohtausten hallinta jne. Eniten puheenvuoroja pitivät kokemuspuhujat, joilla ei ollut sanottavammin tuentarvetta sekä ne puhujat, joiden tuentarve oli vähäinen (noin 31%). Seuraavaksi eniten puhekeikoilla kävivät runsaan tuentarpeen omaavat kokemuspuhujat (noin 33% puhujista). Näiden kolmen edellä mainitun ryhmän puhujat kokivat onnistuneiden puhekeikkojen tuoneen lisää rohkeutta, joka on vähentänyt tuentarvetta. Matkustaminen uuteen ja outoon paikkaan tuotti edelleen haasteita. Vähiten puheenvuoroja kyettiin organisoimaan puhujille, joiden tuentarve oli erityisen runsas (noin 36 %). Alla olevaan kuvaan on koottu puhujapankin kokemuspuhujien tuentarpeet: KÄSIKYNKKÄ-PROJEKTI ( ) Vuoden 2013 aikana koottu kokonaiskuva puhujien tuentarpeista puhekeikoilla: Erityisen runsas tuentarve 36 % Runsas tuentarve 33 % Ei tuentarvetta lainkaan 11 % Vähäinen tuentarve 20 % Kuva 1: Puhujapankin kokemuspuhujien tuentarpeet Ohjauskäyntien tavoitteet: Projektityöntekijä organisoi ja järjesti seitsemään puhujaryhmään säännölliset ohjauskäynnit lukukausittain. Niiden tavoitteena oli valmentaa kokemuspuhujat toimimaan jatkossa Me Itsen kokemuspuhujina, Käsikynkän sijaan. Aluksi ohjauskäynneillä oli kolme päätavoitetta: 1) Tuottaa tulevaan puhujapankkitiedostoon soveltuva ja täsmennetty aineisto kokemuspuhujista. 2) Toimia tiedonkeruun keinona puhekeikkapalautteiden saamiseksi puhujilta. 3) Toimia puhujien tukena ja keskinäisen vertaistuen mahdollistajana. Myöhemmät tavoitteet olivat: 1) Kerätä puhujien palautteita projektin etenemisestä. 2) Tutkia ryhmien lähellä olevat yhteistyökumppanien tukiverkostot. 3) Kartoittaa Me Itsen paikallisten alajaosryhmien tuki alueilla. Ohjauskäynnin suunniteltu ohjelma postitettiin kulloisenkin ryhmän puhujille ennakkoon. Kirje oli ainut keino tavoittaa kaikki puhujat, sillä monillakaan ei ollut tietokonetta vuorovaikutuksen helpottamiseksi. Me Itsen vammaistyön suunnittelija Merja Hakala tutustui vuoden 2013 alkujaksolla lähes kaikkien ryhmien ohjauskäynneille. Palvelusihteeri Kaija Aho osallistui kolmeen tapaamiseen v Heidän kanssaan arvioitiin puhekeikkojen organisointia käytännössä ja puhujapankin toimivuutta Me Itsen keskustoimistolle soveltuvaksi toimintamuodoksi, ilman projektia. 6

7 Yhteistyökumppanuuden tavoitteet: Aiesopimuksin projektin kanssa yhteistyöhön sitoutuneet ja keskeisimmät lähikumppanit olivat: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS), Haaga-Helia Ammatillinen Opettajakorkeakoulu (H-H ) ja Kehitysvammaisten Tukiliitto (KVTL). He myös tilasivat kokemuspuhujia eniten tilaisuuksiinsa ja sitoutuivat resurssiensa mukaan tukemaan puhujia keikoilla jatkossa. Järjestö- ja oppilaitosyhteistyön tavoitteet asetettiin vakiintuneisiin käytäntöihin, ilman Käsikynkkä-projektia. Kumppanitapaamisten tavoitteena oli tarkastella mennyttä ja suunnitella tulevaa. Tapaamisissa arvioitiin oppivalla otteella puhekeikoista saatuja palautteita, puhujien tuentarpeita ryhmittäin, puhujapankin toimivuutta tilaajan ja Me Itsen keskustoimiston näkökulmasta sekä puhujatoiminnan kehittämistarpeita. Lähikumppanien yhteyshenkilöt ja heidän alueelliset edustajansa osallistuivat soveltuvin osin myös kokemuspuhujien ohjauskäyntitapaamisiin ryhmittäin. Yhteistyökumppanien mielestä osa puhujista oli selkeästi oppinut selviytymään hienosti puhekeikoilla, kokemusten karttuessa. Tutuksi tuleminen helpotti kumppanien mielestä myös tilaamista ja keikoilla tarvittavaa tukea. Seuraavassa taulukossa Käsikynkkä-2:n toteutuneet ohjauskäynnit alueellisiin puhujaryhmiin: Ohjauskäynnit kevät- ja syyslukukaudella 2013 yht. 12 kpl Pääkaupunkiseutu Mukana: 2xH-H, 1xKeskuspuisto, 1xVekkari, 1xKVPS, KK:n käynnit 1xMe Itsen työnt. 1x alajaos tukihenk. 2 Varsinais-Suomi 2xKVTL, 2xKVPS, 1xMe Itsen työnt. 1x TAO, Taustatuki 2 Pirkanmaa 2xKVTL, 2xKVPS. 1x Me Itsen palv.siht, Taustatuki 2 Keski-suomi 2xKVTL, 1xMe Itsen työnt, 2 taustatukea 1 Pohjois-Karjala 1xKVTL:n Vaikutt.koul, 1xMe Itsen työnt, tukihenkilö 2 Satakunta 1xMeka-TV, 1xKVTL:n Vaik.koul, 1xMe Itsen työnt, tukihenk 2 Pohjanmaa 1xKVPS, 1xOulun kv-tukiyhd, 1xKVTL:n Vaik.koul. 1 Ohjauskäynnit kevät- ja syyslukukaudella 2014 yht. 14 kpl KK:n käynnit Pääkaupunkiseutu Mukana: 1xH-H, 1xKeskuspuisto, 1xOmnia, 1xKVPS) 2 Varsinais-Suomi 1xKVTL:n Vaik.koul, 1xTAO, taustatuki 2 Pirkanmaa 1xKVTL, 1xKVPS. 1xMe Itse ntyönt. taustatuki 2 Keski-suomi 2xKVTL.1 x Vaik.koul, 1xMe Itsen palv.siht. taustatuki 2 Pohjois-Karjala 1xKVTL:n Vaik.koul, 1xKTE-semin, tukihenkilö 2 Satakunta 1xMeka-TV, 1xSEKK, 1xKVTL:n Vaik.koul, tukihenkilö 2 Pohjanmaa 1xKVTL:n Vaik.koul.) 2 Selitykset lyhenteistä: KK:n käynnit = Käsikynkkä-projektin projektityöntekijän järjestämät ohjauskäynnit alueellisiin puhujaryhmiin, johon muita tahoja on kutsuttu mukaan. Esimerkiksi: Pääkaupunkiseutu Mukana 2xH-H, 1x Keskuspuisto, 1xVekkari, 1xKVPS KK:n käynnit 2 = Pääkaupungin puhujaryhmän tapaamisissa on ollut mukana: 2 x Haaga-Helian lehtorit, 1 x Keskuspuiston ammattiopiston edustaja, 1 x Vekkari-projekti, 1 x Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 2 työntekijää, Käsikynkän tapaamisia on 2. KVPS= Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVTL = Kehitysvammaisten Tukiliitto H-H = Haaga-Helian opettajakorkeakoulu TAO = Turun Ammattiopisto SEKK = Satakunnan Elävänkuvan Keskus Meka-TV = Satakunnan kuvausryhmä, jossa mukana kehitysvammaiset kuvaajat. Taustalla myös Me Itsen alajaosten jäseniä (5 ryhmästä) ja kokemuspuhujia. Koulutukset 2013: - 1 kpl H-H:n ja Käsikynkän koulutus Pääkaupunkiseudun puhujaryhmälle 10/ kpl H-H:n verkkoluennot - 1kpl H-H:n Järjestötori-tempaus 3/ KVTL:n Vaikuttamiskoulutukset: Joensuu 3/2013, Pori 8/2013 Tapahtumat: 1 kpl 5/2013 Raahen Toripäivä, tuloksena kokemuspuhujan perustama alajaos - 2 kpl Puhujan toimintakeskuksissa kiertämien, etä-ohjauksen turvin. (+ 2 kpl v2014 aikana) Koulutukset 2014: - 1 kpl Kohti Täyttä Elämää -seminaari, Joensuu 2/2014 = Pohjois-Karjalan ryhmän ja tukihenkilön järjestämä iso tilaisuus (260 hlöä) - 2 kpl (yht 4 pv) H-H:n ja Käsikynkän täydennyskoulutus puhujille 1-2/2014 ja 11-12/2014. Koulutuksesta 2 videoleikettä, puhujakortti-malli (mukana myös kolmesta muusta ryhmästä neljä puhujaa.) - 2 kpl H-H:n verkkoluentojen harjoitusta ja 3 luentoa. (Pohjanmaan ryhmän kaksi puhujaa) - 1 kpl J:kylän yliopiston verkkoluento 11/ Toimintakeskuksissa kiertäminen 4 kpl Projektityöntekijä mukana Kokkola11/2014 ja muut 4 käyntiä puhujien toimintana, etäohjauksella. "Toimari-kiertäminen" siirtyi jatkossa Me Itsen toimistolle. - KVTL:n Vaikuttamiskoulutukset: Joensuu, Jyväskylä, Pori, Oulu ja Turku (Tampere siirtyi 2/2015) Taulukko 1: Ohjauskäynnit puhujaryhmiin 7

8 Seitsemän kokemuspuhujaryhmän aseman vakiintuminen ja puhujatoimintaan syntyneet tukimuodot olivat aluekohtaisia. Tavoitteiden toteutuminen käytännössä riippui puhujaryhmien alueellisista toimintaympäristöistä, jotka olivat erilaisia ryhmien välillä. Tähän vaikuttivat esimerkiksi alueellinen kulttuuri, maantieteellinen sijainti, liikenneyhteyksien toimivuus alueilla sekä ryhmän ympärille asettuneiden yhteistyökumppanien verkostot ja niiden toiminta. Osittainen muutos oli nähtävissä myös puhujien tuentarpeissa, sillä osa puhujista selvisi kerta toisensa jälkeen yhä itsenäisemmin puhekeikoista. Tukimuotojen luominen tiivistyi lähikumppanien kanssa. Tilaamiensa puhujien tukemisen lisäksi, kumppanit järjestivät myös 2-päiväisiä koulutuksia puhujaryhmille (H-H:n täydennyskoulutukset ja KVTL:n Vaikuttamiskoulutukset), joista oli hyötyä niin puhujille, kuin kumppaneille itselleenkin. Tukimuodot asettuivat seuraavaan tapaan: KVPS:n alueelliset projektit ja niiden työntekijät (kuten Yksi naapureista- tai Kipinöitä -hankkeet) toimivat aktiivisesti puhujaryhmien kanssa siihen asti, mitä projektit olivat toiminnassa. Pitkäkestoista tukea ei voitu taata projektien päättymisen jälkeen. Vakiintuneemman ja valtakunnallisesti koordinoitavissa olevan toimintansa puitteissa oltiin valmiita jatkamaan tukimuotojen tuottamista, vuosittaisten arviointien mukaisesti. (Esim. Elämänmuutostoiminta.) Puhujat osallistuivat KVPS:n työryhmien asiantuntijajäseniksi ja joihinkin muuttovalmennuksen perheryhmien tapaamisiin ja peruskeikoille seminaareihin. KVTL:n järjestämät ja osin OK- Opintokeskuksen rahoittamat Vaikuttamiskoulutukset on tarkoitettu Me Itsen alajaosryhmille. Nyt koulutukset järjestettiin ensisijaisesti niille kokemuspuhujaryhmälle, joiden toimintaympäristöissä oli vähiten tukimuotoja (Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Suomi). Niitä sitouduttiin järjestämään jatkossakin resurssien mukaan ja vuosittaisen arvioinnin mukaisesti. Haaga-Helian oppilaitosyhteistyö vakiinnutti pääkaupunkiseudun puhujaryhmän aseman kontaktiopetukseen liittyvien puhekeikkojen ja täydennyskoulutusten osalta. Lisäksi verkkoluentoja tarjottiin yli puhujaryhmärajojen muillekin puhujille, joilla oli tietoteknistä osaamista ja nettiyhteydet. Tästä oli hyviä kokeilukokemuksia Pohjanmaan puhujien kanssa (11/2014), joita päätettiin jatkaa tulevaisuudessa. Täydennyskoulutuksia oltiin valmiita järjestämään jatkossakin noin 1-2 kertaa vuodessa, riippuen erityisopettajaopiskelijoiden koulutusohjelmien vuosirytmistä. Pääkaupunkiseudun ryhmän lisäkoulutuksiin oltiin valmiita vastaanottamaan myös muiden ryhmien puhujia (n. 2-5 puhujaa) soveltuvin osin. Koulutuksia laajennetaan muihin ryhmäkohtaisesti jatkossa (Turku, Jyväskylä), mikäli H-H saa koordinoimaansa Reippaasti rinnakkain -hankkeeseen opetushallitukselta (5/2015) rahoituksen. Pohjois-Karjalan ja Satakunnan alueilla, kokemuspuhujaryhmien tukimalleja oli projektissa kokeiltu aiemmin. Vapaaehtoistoiminnan periaatteella toiminut taustatukihenkilö auttoi ryhmän taustalla puhekeikkojen onnistumista. Tukihenkilöt toimivat samalla myös Me Itsen alajaosryhmien taustatukihenkilöinä. Tästä oli hyvät kokemukset, sillä mallissa yhdistyivät kaksi Me Itsen verkostoa: alajaosryhmien ja kokemuspuhujien verkostot. Molemmilla oli samat vaikuttamisnäkökulman tavoitteet, samat taustatukihenkilöt sekä samat vammaistoimijat, sillä moni kokemuspuhuja toimi myös alajaosryhmän jäsenenä. Pohjois-Karjalan ja Satakunnan mallia sovellettiin muihin ryhmiin, kutsumalla ohjauskäyntien tapaamisiin puhujaryhmää lähinnä olevien Me Itse-alajaosten vapaaehtoiset taustatukihenkilöt. Käsikynkkä-2:n puolivälissä todentui, että Me Itsen oman alajaosverkoston realistiset mahdollisuudet tukea myös puhujaryhmiä, osoittautuivat kaikkein vähäisimmäksi. Vapaaehtoisten taustatukihenkilöiden voimavarat eivät enää riittäneet kokemuspuhujien tukemiseen, sillä vastaavasti vapaaehtoiset taustatukihenkilöt itse kokivat tarvitsevansa tukea. Heitä kyettiin tukemaan Me Itsen keskustoimistolta melko vähän niukan resurssin vuoksi. Alajaosten kokoontumiset toimivat lähinnä puhujien vertaistukiryhminä voimavarojensa mukaan. Lähimpien yhteistyökumppanien ja soveltuvin osin 8

9 Me Itsen vapaaehtoisten taustatukihenkilöiden kanssa resursseja yhdisteltiin, ryhmäkohtaisten tukimallien ja -verkostojen luomiseksi. Alueellisten puhujaryhmien aseman vakiintuminen ja tuki asettuivat vuoden 2014 lopussa seuraavanlaisesti: Pirkanmaa: Puhujaryhmän etuna KVTL:n, KVPS:n ja Me Itsen fyysinen läheisyys, jolloin tuettuja puhekeikkoja ohjautuu järjestöjen kautta. Ryhmän omana kohtaamispaikkana ILTALINJALLA-hanke ja osittaisena tukena Tampereen alajaosryhmän vapaaehtoiset taustatukihenkilöt (Jan Piilman ja Juho Saari). Varsinais-Suomi: Puhujaryhmän taustatukena osittain Turun Me Itse -alajaosryhmän kokoukset ja niiden tuottama vertaistuki, taustatukihenkilön (Mikko Vaittinen) tukemana. Turun Ammattiopisto (Mikko Haapala) käyttää muutaman kerran vuodessa puhujia lähihoitajaopiskelijoiden koulutusohjelmassa. Turun alajaokselle ja kokemuspuhujille järjestettiin 2-päiväinen Vaikuttamiskoulutus KVTL:n (Anne Gröroos ja Taija Humisto) kanssa, joka järjestettiin 10/2014 hyvin tuloksin. Vaikuttamiskoulutuksia kehitetään ja jatketaan resurssien mukaan lähitulevaisuudessakin. Keski-Suomi: Puhujaryhmän taustalle on asettunut alajaosryhmän tuki, sillä puhujat toimivat myös paikallisessa alajaoksessa. Uusi vapaaehtoinen taustatukihenkilö pääsi jatkamaan ryhmien taustalla 8/2014 (Johanna Hakulinen), edellisten tukihenkilöiden muuttaessa toisaalle. Puhekeikkoja on vähän tai ei juuri lainkaan, puhujien runsaan tuentarpeen ja toimintaan vasta perehtyvän uuden taustatukihenkilön vuoksi. KVTL:n Vaikuttamiskoulutus järjestettiin Jyväskylään 11/ 2014, josta hyvät kokemukset. Käytäntöä jatketaan lähivuosittaisen arvioinnin mukaan. Pohjanmaa: Puhujaryhmän taustalta jättäytyi kaksi alajaoksen tukihenkilöä pois väsymisen vuoksi v Puhekeikkoja järjestyi aluksi Oulun seudulla KVPS:n Kipinöitä-hankkeen (Mervi Väisänen) kautta. Omatoimiset puhujat toimivat toistaiseksi etä-ohjauksen turvin Me Itsen toimiston tukemana. Pääkaupunkiseutu: Haaga Helia Ammatillisen Opettajakorkeakoulun erityisopettajaopiskelijoiden koulutusohjelmaan sisällytetty yhteistyö piti sisällään kontaktiopetuksen puhekeikat, puhujien täydennyskoulutuksen ja verkkoluennot. Yhteistyön myötä myös Omnian ammattiopiston yksiköt (Harriet Puolakanaho) Espoon alueella, ovat kiinnostuneet käyttämään puhujia jatkossa säännöllisemmin kontaktiopetustilanteissa. Katso linkki täydennyskoulutuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=u5o0t9vtnsa Satakunta: Alueelliseen alajaosryhmään sisältyvät Porin, Huittisten, Merikarvian, Eurajoen ja Harjavallan alajaokset, joissa kaikissa on kokemuspuhujia. Toiminta on melko aktiivista, jossa puhujat ovat mukana. Taustalla toimii MEKA-TV:n yhteistyöryhmä, jossa edelleen vapaaehtoinen taustatukihenkilö (Ari Impola). Heidän tuottamiaan Me Itsen viikkouutisia kehitetään jatkossa, jossa puhujat ja alajaosryhmän jäsenet yhdessä, pitävät puheenvuoroja ja toimivat toimittajina. Pohjois-Karjala: Alueelliseen Me Itse-ryhmään kuuluvat kaikki kokemuspuhujat. Puhekeikkoja toteutuu vuoden sesonkiaikojen mukaan. Ryhmä jatkaa Kohti Täyttä Elämää -seminaarin järjestämistä parillisina vuosina, joka on saanut suuren suosion ja vakiinnuttanut asemansa. Vakiintuneen ryhmän taustalla jatkaa edelleen vapaaehtoinen tukihenkilö (Eeva Lakka). 9

10 Puheenvuoroja tilattiin edelleen laajasti erilaisiin tilaisuuksiin, joissa tavoitettiin vammaisalan ammattilaisia, opetusalan opiskelijoita, vammaisjärjestöjen väkeä, viranomaisia ja päättäjiä. Eniten puheenvuoroja tilasivat läheisimmät yhteistyötahot: KVPS (yhteyshenkilönä Katja Marjamäki), H-H (yhteyshenkilöinä Leena Nuutila ja Maiju Kangasaho) sekä KVTL (yhteyshenkilöinä Anne Grönroos ja Maritta Ekmark). Lähikumppanien tukemia puhekeikkoja edistivät ennakkoon sovittujen yhteyshenkilöiden nimeäminen. Nimeämiskäytäntöä laajennettiin myös satunnaisemmin puhekeikkoja tilaavien tahojen osalle, joita olivat: Satakunnan Sairaanhoitopiirin Selko-hanke (SKSHP/ Riikka Törngroos), Turun Ammattiopisto (TAO/ Mikko Haapala), ruotsinkielisen sisarjärjestön Steg för steg:n Vi vet - vi kan! -projekti (Carl Lindgren), Kehitysvammaliitto (Papunet /videoleikkeiden puheet, Selkokeskus / Niina Sillanpää ja Hannu Virtanen) sekä Savon Vammaisasuntosäätiön Tuetusti päätöksentekoon -projekti (SAVAS/Maarit Mykkänen). Satunnaisemmin tilaavia tahoja olivat erityisryhmien ammattiopistoista Luovin Tampereen yksikkö, Omnia Opiston Espoon yksiköt ja Keskuspuiston Helsingin yksikkö sekä Ylivieskan kristillinen opisto. Valtakunnallinen Kehitysvammaisten viikko, jota vietetään vuosittain joulukuun ensimmäisellä viikolla, on muodostunut kokemuspuhujien osalta vakiintuneeksi käytännöksi jo vuodesta 2011 lähtien. Kokemuspuhujat pitävät puheenvuoroja alueillaan, erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, vuoden teemaan liittyen. Vuoden 2014 teemana oli: Jokaisella on oikeus tietoon. Katso esimerkki- linkki vuoden 2014 puheenvuoroista: https://www.youtube.com/watch?v=wltxej7i8jg#t=154 Julkisen sektorin päättäjätapaamisia toteutui projektin kautta järjestettynä seuraavasti: - Kangasalan sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä, Potku-hanke / aluepäällikkö Tea Kärnä. Tilaisuudessa 1 puhuja ja aiheena kehitysvammaisten terveyspalvelujen tuentarpeet 6/ Valkeakosken kaupunki / vammaispalvelupäällikkö Anne Saarinen. Tilaisuudessa 7 puhujaa, joista 3:lla pääpuheenvuorot ja aiheina Me Itsen vaikuttaminen ja alajaostoiminta 8/ YK:n lukutaidonpäivä, Helsinki. Vuoden 2013 ohjauskäyntien aikana kerättiin puhuja-terveiset Sano se selkosuomeksi -reppuun, joka annettiin opetusministeri Krista Kiurulle. Tilaisuudessa 3 puhujaa Pirkanmaan ryhmästä. Satakunnan ryhmältä tuottamansa DVD 9/2013. Yhteistyössä KVTL:n selkolehti Leija. Katso linkki: https://www.youtube.com/watch?v=fgrvkgg3vec&feature=youtu.be - Joensuun kaupunginvaltuuston kokous. Tilaisuudessa 1 puhuja ja tukihenkilö (Eeva Lakka), aiheena kehitysvammaisten asumistarpeet Joensuussa, 1/ Porin Ihan epänormaalia -tapahtuma Satakunnan Museolla/ maakuntajohtaja Pertti Rajala. Tapahtumassa kokemuspuhujat toimivat myös Elävän kirjaston kirjoina ja yleisön haastattelijoina 1/2014. Katso linkki: https://www.facebook.com/mediaakaikille/posts/ Joensuun kaupungin vammaispalvelupäällikkö ja sosiaalitoimenjohtaja osallistuivat Pohjois-Karjalan kokemuspuhujien /alajaosryhmän ja Käsikynkän järjestämään Kohti Täyttä Elämää -seminaariin. Aiheena itsemääräämisoikeus ja pakkotoimet. Tilaisuudessa kahden kokemuspuhujan luennot 2/ Tampereen kaupunki / pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Tapaamisessa 3 puhujaa ja aiheina asuminen, selkokieli ja vapaa-ajan palvelut Tampereella, 3/ Eduskuntavierailu / sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Tapaamisessa yhteistyökumppaneita ja Me Itsen Tampereen alajaos. Tilaisuudessa 3 puheenvuoroa ja aiheena terveyspalvelut ja selkokieli, 4/2014. Yhteistyössä ILTALINJALLA-hanke. - Raahen kaupunki / Raahen kaupunginjohtaja 6/2014. Kokemuspuhujan oma-aloitteisen tapaamisen aiheena oli taloudellisen tuen anomus, tuoreen perustamansa Raahen Fantit paikallisryhmän koulutukseen. - Porin kaupunginvaltuustolle Myötätuulen viesti/ Satakunnan kokemuspuhujat ja alueen Me Itsen alajaokset veivät pyöräillen Porin kaupunginvaltuustolle terveisensä pyöräillen 6/2014. Katso linkki: https://www.youtube.com/watch?v=e9a0higyl5w 10

11 Koko Käsikynkkä-projektin aikana, kokemuspuhujien puheenvuoroja pidettiin kaikkiaan 425 kpl. Käsikynkkä- 2:n aikana vuonna 2013 puheenvuoroja oli 114 kpl ja vuoden 2014 aikana 119 kpl. (Katso seuraavalla sivulla oleva kuva 1.) Koulutetuista puhujista muodostettiin alueelliset ryhmät. Ne syntyivät luontevasti alkuperäisten puhujakoulutusten paikkakuntien mukaan myös puhujapankin rakenteeseen: Pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Satakunta ja Pohjanmaa. Vuoden 2014 lopussa toimintaan sitoutuneita kokemuspuhujia oli puhujapankissa 55 puhujaa. Hankkeen aikana kolme puhujaa kuoli, viisi puhujaa karsiutui pois pitkäaikaisen sairauden tai muiden esteiden vuoksi, yksi erosi Me Itsen yhdistyksestä. (Katso alla oleva kuva 2.) Käsikynkkä-projekti ( ) Pidetyt puheenvuorot vuosittain Käsikynkkä-projekti ( ) 55 kokemuspuhujaa alueittain Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Kuva 1: Kokemuspuhujien puheenvuorot vuosittain. Kuva 2: Puhujaryhmät alueittain. Näkyminen: Käsikynkän ja Pohjois- Karjalan ryhmän kanssa järjestettiin Kohti täyttä elämää -seminaari Joensuussa 2/2014. Tilaisuuteen tarttuivat esimerkiksi YLE:n alueradiot, TV:n alueuutiset ja paikallislehdet (Karjalan Heili, Joensuun Uutiset). Muita suuren yleisön tavoittaneita mediayhteyksiä olivat: Tampereen yliopiston Yliopisto-TV / Itsemääräämisoikeus ja perheen perustaminen (Piia Helminen) 12/2013, Ylen Puhe-kanava / Kokemuksia työllisyydestä 12/2013 tunnin haastattelu (Anu Lehtonen) sekä YLE:n TV-1, A- studio / Kehitysvammaisten laitosasuminen (Piia Nordling) Käsikynkän Leikekansioon koottiin Me Itsen Jäsentiedotteissa julkaistut projektikuulumiset (4kpl) Leija-lehden juttuja (9kpl). Jäsentiedote ja Leija tavoittavat jokaisen Me Itsen jäsenen. Kokemuspuhujista julkaistuja alueellisia sanomalehtijuttuja oli Helsingin Sanomissa 12/2014, Aamulehdessä 12/2014, Karjalaisessa 2/2014, Keskisuomalaisessa 10/2014, Satakunnan Kansassa 2/2013. Projektityöntekijä onnistui saamaan vain muutamia paikallissanomalehtien juttuja (Pogostan Sanomat, Raahen seutu ja Raahelainen, Pyhäsalmen Sanomat, Merikarvia-lehti, Salon Seudun Sanomat, Raumalainen.) Lehtiartikkelit tuottivat muutamia uusia puhekeikkoja ja yhteyksiä. Muta lehtiä olivat Kodin Kuvalehti, Tukiviesti-, Suunta- ja Ketju-lehdet. Lehtijuttuja kertyi aikana leikekansioon 42 kpl. Läheskään kaikki artikkelit eivät tulleet projektin tietoon, sillä Me Itsellä ei ole resursseja omaan tiedottajaan. Tällöin viestintä jäi puutteelliseksi ja konkreettisten leikkeiden tai muiden mediapalautteiden saaminen oli satunnaista. 11

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Enemmän otetta ja osallisuutta projekti

Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi Enemmän otetta ja osallisuutta

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti 15.11.2010 Sosiaalipedagogiikan säätiö Mirja Heikkilä Jari Hartikainen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Asiasanat: Asumisturvallisuus Avuntarpeen arviointi Asumispalvelusäätiö

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot