HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat 2.2 Henkilöresurssit 3. KOULUTUSTOIMINTA 3.1 Ulospäin suuntautuva koulutus 3.2 Yhdistyksen sisäinen koulutus 4. SOSIAALIPALVELUTOIMINTA 4.1 Ammatillinen sosiaalityö Asiakastyö Yhteisöllinen työ Verkosto- ja viranomaisyhteistyö 4.2 Nuoriso- ja perhetyö 4.3 Sosiaalipalvelujen kehittäminen 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 5.1 Helsinki Pride Muu tapahtumatoiminta 6. TIEDOTUSTOIMINTA 6.1 Jäsentiedotteet 6.2 Internet 6.3 Muu ulospäin suuntautuva tiedottaminen 7. KOKOUKSET JA HALLINTO 7.1 Yhdistyksen kokoukset 7.2 Yhdistyksen hallitus ja sen kokoukset 8. YHTEISTYÖ 8.1 Kotimainen yhteistyö 8.2 Kansainvälinen yhteistyö 9. TALOUS 9.1 Tilikauden tulos 9.2 Saadut avustukset 9.4 Muu varainhankinta

3 1. YLEISTÄ Vuonna 2013 Helsingin seudun Seta ry:n toimintaa kehitettiin ja ammattimaistettiin sekä työntekijämäärää kasvatettiin. Sosiaalipalvelutoiminta tehostui erityisesti vertaistuellisten ryhmien ja nuorisotyön osalla ja yhteiskunnallista vaikuttamista tehtiin aikaisempaa enemmän. Toiminnanjohtajan palkkaaminen antoi mahdollisuuden panostaa tiedottamiseen, yhdistyksen hallinnon ja taloudenpidon laadun kehittämiseen. Yhdistys muutti suurempiin toimitiloihin Kaapelitehtaalla. Lisäksi yhdistys järjesti palkatun koordinaattorin ja suuren vapaaehtoisjoukon voimin ennätyssuuren Helsinki Priden. Yhdistyksen kevätkokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, joka hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa vuoden lopulla. Uusissa säännöissä yhdistyksen nimi muutettiin muotoon HeSeta ry, ja toimialueeksi laajentui Uusimaa. Tässä HeSeta seurasi esim. kansallisen Seta ry:n linjaa ja Pirkanmaan Setan esimerkkiä ja haluaa tavoittaa tehokkaammin myös pääkaupungin ulkopuolella asuvat uusmaalaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Pienemmissä sääntömuutoksissa ajanmukaistettiin kieltä, terminologiaa ja käytännön toimintatapoja. Yhdistyksen syyskokouksessa HeSetalle hyväksyttiin yhdistyksen strategia vuosiksi Strategiatyö aloitettiin vuonna 2012 ja sitä jatkettiin koko vuosi Hallituksen, työntekijöiden ja aktiivien lisäksi myös jäsenistöllä oli mahdollisuus kommentoida strategiaa sen valmisteluvaiheessa. HeSeta ry on vuonna 1990 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. HeSeta on valtakunnallisen Seta ry:n suurin jäsenjärjestö. HeSetan toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle. Jäseniä HeSeta ry:llä on noin Yhdistyksen vakiintuneita toimintamuotoja ovat monipuolinen sosiaalipalvelutoiminta homoille, lesboille, biseksuaaleille ja transihmisille sekä heidän läheisilleen, koulutus- ja tiedotustoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa. Lisäksi sosiaalipalveluissa tehdään yhteistyötä Transtukipisteen kanssa. Yhdistyksen toiminnan painopistealueita vuonna 2013 olivat: Sosiaalipalveluiden tarjoaminen Nuorisotyön kehittäminen Monikulttuurisen ja kansainvälisen työn kehittäminen Koulutustoiminnan kehittäminen ja lisääminen Helsinki Pride tapahtuman järjestäminen Yhdistyksen jäsenmäärän lisääminen Jäsenistön aktivointi ja sitouttaminen Strategiatyön jatkaminen

4 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat HeSeta muutti keväällä 2013 Kaapelitehtaan Tallberginkatu 1 A -rapusta C-rappuun. Muuton ansiosta HeSetalla on käytössään tilava toimistohuone sekä pienempi ryhmähuone ryhmien ja muun sosiaalityön käyttöön. Toimistotilassa työskentelivät sekä palkatut että vapaaehtoiset työntekijät. Myös työnohjaukset, osa hallituksen kokouksista ja työryhmien kokouksista pidettiin mahdollisuuksien mukaan toimistolla. Suurin osa yhdistyksessä kokoontuvista ryhmistä tapasi toimistoa vastapäätä sijaitsevassa ryhmätilassa. Lisäksi HeSeta on vuokrannut /saanut käyttöönsä muita tiloja, esim. Malkuksen ryhmä kokoontuu Setalta vuokratussa tilassa (Pasilanraitio 5, Helsinki). Nuorten ryhmät toimivat edelleen nuorten toimintakeskus Hapessa (Sörnäisten rantatie 31, Helsinki). 2.2 Henkilöresurssit HeSetassa toimi täysipäiväinen sosiaalityöntekijä (37,5 tuntia / viikko). Syyskuussa palkattiin HeSetalle osa-aikainen toiminnanjohtaja (20 tuntia / viikko). Syksyllä 2012 palkattiin osa-aikainen koordinaattori avustamaan Helsinki Pride tapahtuman järjestelyissä. Koordinaattori oli työssä tammi-heinäkuun 2013 ajan. Koordinaattori toimi myös Priden harjoittelijoiden ohjaajana. Vuoden lopussa käytiin neuvottelut tapahtumatuottajan palkkaamiseksi järjestämään Helsinki Pride tapahtumaa. Lisäksi HeSetan toimiston siivouksesta huolehti kahdeksi tunniksi viikossa palkattu siivooja. HeSetan sosiaalityöntekijänä toimi Aaro Horsma. Sosiaalityöntekijän toimi oli 2013 kokopäiväinen ja työsuhteessa noudatettiin alan työehtosopimusta. Sosiaalityöntekijän toimi rahoitetaan sosiaalipalveluihin saaduilla avustuksilla sekä omalla varainhankinnalla. Sosiaalityöntekijä vastasi ammatillisesta sosiaalityöstä sekä sosiaalipalvelutoiminnan ja koulutustoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä yhdessä hallituksen kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistui lisäksi HeSetan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä sosiaali- ja koulutuspalveluista tiedottamiseen. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuului vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja työnohjaus sekä nuorisotyön suunnittelu ja Helsinki Pride -viikon nuorten toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Sosiaalityöntekijä toimi HeSetassa työharjoittelunsa tekevien sosiaalialan opiskelijoiden ohjaajana. HeSeta palkkasi syyskuusta 2013 alkaen Merja Kähkösen osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi. Toiminnanjohtaja vastaa HeSetan päivittäisen toiminnan johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa HeSetan toiminnan suunnittelu, hallituksen päätösten toimeenpano, varainhankinta, taloudenhoito yhdessä hallituksen taloudenhoitajan kanssa, jäsenasioiden hoitaminen sekä viestintä. Yhdistyksessä toimi lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä, joita ilman toiminta nykyisessä laajuudessa olisi mahdotonta. Koulutetut vapaaehtoistyöntekijät vastasivat

5 sosiaalityöntekijän johdolla muun muassa vertaisryhmätoiminnasta ja koulutustoiminnasta. Myös Helsinki Pride -tapahtumassa toimi useita kymmeniä vapaaehtoistyöntekijöitä johtoryhmän jäsenistä yksittäisten tapahtumien vapaaehtoisiin. HeSetassa toimiville vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana useita tapaamisia verkostoitumista ja rentoutumista varten. Kirjanpitopalvelut ostettiin tilitoimisto Juhamer Oy:ltä. Hallitus valitsi keskuudestaan taloudenhoitajaksi Essi Halttusen, jonka tehtäviin kuului yhdistyksen maksuliikenteen hoitaminen sekä yhteydenpito, seuranta ja tiedotus tilitoimiston ja hallituksen välillä yhdessä hallituksen jäsenistä valitun taloustyöryhmän kanssa. Taloudenhoitajan apuna toimi varataloudenhoitaja Riina Salmi HeSetassa toimi lisäksi palkkioperusteella kouluttajia, leiriohjaajia ja ryhmänvetäjiä. 3. KOULUTUSTOIMINTA 3.1 Ulospäin suuntautuva koulutus Vuonna 2013 HeSetassa toimi 65 vapaaehtoiskouluttajasta ja 27 protu-kouluttajasta koostuva kouluttajaryhmä, jonka toimintaa koordinoi HeSetan sosiaalityöntekijä. Vapaaehtoiset kouluttajat vierailivat oppilaitoksissa, nuorisotaloilla ja nuorten leireillä jakamassa tietoa ja keskustelemassa nuorten kanssa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta. Koulutusten tilaajien joukossa oli sekä aikaisempia yhteistyökumppaneita että uusia oppilaitoksia ja nuorisotyönpisteitä, joissa HeSeta ei aiemmin ollut vieraillut. HeSetan koulutuskenttä on laajentunut ja HeSetan koulutukset tunnetaan aiempaa paremmin pääkaupunkiseudun kouluissa ja nuorisotyössä. HeSetan koulutustoiminnalle haettiin näkyvyyttä erityisesti tiedottamalla toiminnasta messuilla ja tapahtumissa. Koulutustoiminta oli vuonna 2013 pieniin resursseihin nähden vilkasta. Koulu- ja leirivierailuita tehtiin yhteensä yli 60. HeSetan kouluttajat vierailivat useissa eri koulutustilaisuuksissa Etelä- Suomen alueella. Valtaosa näistä koulutuksista tilattiin peruskouluihin, lukioihin, nuorisotaloihin ja Prometheus-leireille. Vapaaehtoisten kokemuskouluttajien tarjoaman perustason koulutuksen lisäksi HeSeta tarjosi myös ammatillista koulutusta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille. Kouluttajana toimi tällöin sosiaalityöntekijä, joka työsti ajankohtaista koulutusmateriaalia omasta asiakastyöstään nousevien aiheiden ja koulutusten tilaajien tarpeiden perusteella. HeSetan sosiaalityöntekijä osallistui myös kouluttajana palkkiota vastaan Setan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joihin kaivattiin seksuaalisen suuntautumisen kysymyksiä käsittelevää sosiaalityön näkökulmaa. 3.2 Yhdistyksen sisäinen koulutus Kaikki HeSetan ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiskouluttajat kuuluivat koulutuksen ja työnohjauksen piiriin. Kaikki uudet kouluttajat ja ryhmänohjaajat saivat peruskoulutuksen tehtäviinsä. Vuonna 2013 HeSetassa järjestettiin oma vapaaehtoisille ryhmänohjaajille

6 suunnattu koulutus, joka suunnitteltiin ja toteutettiin nimenomaan yhdistyksemme ryhmänohjaajien erityistarpeet huomioon ottaen. Sosiaalityöntekijä järjesti vuoden 2013 aikana lisäksi viisi työnohjauksellista tapaamista ryhmänohjaajille, joissa keskusteltiin vapaaehtoistyössä esiin nousseista haasteista, ideoista ja käytännöistä, jaettiin kokemuksia hyvistä menettelytavoista sekä suunniteltiin ryhmätoimintaa yhdessä. Kouluttajille järjestettiin kaksi kouluttajakoulutusta Helsingissä. Kouluttajille tarjottiin myös säännöllistä jatko- ja täydennyskoulutusta ajankohtaisista aiheista ja tehtävien hoitamisessa hyödyllisistä menetelmistä. Vuonna 2013 HeSetassa järjestettiin sisäisiä koulutuksia järjestön vapaaehtoistoimijoille seuraavilla teemoilla: Järjestötyö HeSetassa Vapaaehtoistoimijaksi Kouluttajaksi ja kouluttajana Sosiaalityöntekijä oli tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöiden käytettävissä myös kahdenkeskisiin työnohjauksellisiin keskusteluihin. Keväällä ja syksyllä järjestettiin terminologiakoulutus Helsinki Priden ja HeSetan uusille toimijoille. Sosiaalityöntekijä osallistui Seta ry:n järjestämiin täydennyskoulutuksiin sekä muihin yhteistyötahojen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. Sosiaalityöntekijä kehitti omaa osaamistaan osallistumalla ajankohtaisiin alan seminaareihin ja työpajoihin. Sosiaalityöntekijälle järjestettiin säännöllinen yksilötyönohjaus ostopalveluna organisaation ulkopuoliselta työnohjaajalta. 4. SOSIAALIPALVELUTOIMINTA HeSeta tarjosi sosiaalipalveluita lesboille, homoille ja biseksuaaleille sekä muille eiheteroseksuaaleille ja heidän läheisilleen. HeSeta palveli myös sukupuoleltaan moninaisia asiakkaita yhteistyössä Seta ry:n Transtukipisteen kanssa. Vuonna 2013 HeSetan sosiaalipalveluiden perustan muodostivat: sosiaalityöntekijän tekemä ammatillinen sosiaalityö (puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä asiakasvastaanotto) sosiaalityöntekijän koordinoima vertaistuki- ja ryhmätoiminta palkkioperusteisten ohjaajien toteuttamat kurssit, leirit ja ryhmät sosiaalityöntekijän koulutus- ja konsultaatiopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. HeSetan sosiaalipalveluita koordinoi sosiaalityöntekijä. Ammatillisesti ohjattuja kursseja ja leiriä lukuun ottamatta kaikki HeSetan tarjoamat sosiaalipalvelut olivat asiakkaille maksuttomia.

7 Sosiaalipalveluita oli mahdollisuus saada myös nimettömänä. Sosiaalipalveluiden pääpaino oli ennaltaehkäisevässä työssä, sateenkaarisensitiivisessä palveluohjauksessa ja asiakkaiden sosiaalisten verkostojen vahvistamisessa. Kynnys asioimiseen haluttiin pitää mahdollisimman matalana ja tukea pyrittiin tarjoamaan varhaisessa vaiheessa. HeSetan sosiaalipalvelut täydensivät julkisen sektorin sosiaalipalveluja tarjoamalla erityisosaamista seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuuden kysymyksissä, jotka monille peruspalveluiden työntekijöille ovat vieraita aiheita. Asiakasyhteydenottojen lisäksi sosiaalityöntekijälle tuli konsultaatiopyyntöjä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta ja alan oppilaitoksilta. HeSetan tunnettavuutta ovat lisänneet verkostoituminen ja yhteistyö muiden erityisalojen ammattilaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 4.1 Ammatillinen sosiaalityö HeSetan sosiaalityöntekijä koordinoi, suunnitteli ja kehitti HeSetan sosiaalipalveluita, nuorisotyötä ja koulutustoimintaa yhteistyössä yhdistyksen hallituksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijä tapasi asiakkaita sekä tarjosi puhelinja sähköpostineuvontaa sekä palveluohjausta. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastasi vapaaehtoisten ryhmänvetäjien ja kouluttajien työnohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä ja tuki vapaaehtoisia heidän tehtävissään. Sosiaalityöntekijä teki myös viranomais- ja verkostoyhteistyötä sekä konsultoi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöitä ja opiskelijoita seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta Asiakastyö Vuonna 2013 yhteydenotot sosiaalityöntekijään tapahtuivat pääosin sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Sähköposti on vakiintunut suosituimmaksi yhteydenottotavaksi. Sähköposti- ja puhelinneuvonta mahdollistavat asiakassuhteen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien asiakkaiden kanssa. Neuvonnan lisäksi puhelimitse tehtiin myös paljon ohjausta eri palveluihin, kuten yksityisten että julkisten terapia- ja mielenterveyspalveluiden pariin. HeSetan sosiaalipalveluiden pariin hakeuduttiin moninaisissa elämäntilanteissa. Yleisimpiä yhteydenoton syitä olivat oman tai läheisen ihmisen identiteetin työstämiseen ja ulostuloon liittyvät kysymykset, parisuhteen haasteet, yksinäisyys ja syrjintäkokemukset. Erityisesti yksinäisyys sekä omaan seksuaalisen suuntautumiseen suhtautuminen korostuivat yhteydenottojen syinä. Yhteiskunnan hetero- ja cis-norrmatiivisuus aiheutti monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle ristiriitaa oman identiteetin ja yhteiskunnan asettamien odotusten välille. Oman identiteetin muodostaminen, itsensä hyväksyminen ja lähiympäristön suhtautuminen olivat asioita, joissa moni tarvitsi tukea. Tukea ja tietoa kaipasivat myös läheiset. Identiteetin pohdintaan ja ulostuloon liittyvien

8 kysymysten ohella HeSetan sosiaalityössä korostuivat parisuhteiden haasteet ja perhemuotoa koskevat kysymykset. Tarvittaessa HeSetan sosiaalityöntekijä ohjasi asiakkaita muiden alan asiantuntijoiden ja asiaankuuluvien palveluiden pariin. HeSetan sosiaalipalveluiden pääpaino lin ennaltaehkäisevässä työssä. Asioimisen kynnys pidettiin mahdollisimman matalana Yhteisöllinen työ Yhteisöllisessä työssä vapaaehtoisilla ryhmänvetäjillä on keskeinen sija. Vuonna 2013 vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ohjasivat HeSetassa neljäätoista erilaista vertaistukiryhmää. Vakituisen ryhmätoiminnan lisäksi HeSetassa toimi vuonna 2013 kolme ammatillisesti ohjattua ryhmää. Sosiaalityöntekijän keskeinen rooli oli toimia vapaaehtoistyön koordinaattorina ja tukea vapaaehtoisia heidän työtehtävissään. Sosiaalityöntekijä suunnitteli ja kehitti vapaaehtoisvoimin tuotettavia sosiaali- ja koulutuspalveluita yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöiden ja HeSetan hallituksen kanssa, vastasi vapaaehtoisten työnohjauksesta, koulutuksesta ja rekrytoinnista sekä toimi vapaaehtoistyöntekijöiden taustatukena. Vertaistukitoimintaa kehitettiin asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Osa vertaistukiryhmistä on toiminut jo useiden vuosien ajan, mutta vuonna 2013 perustettiin myös uusia ryhmiä, muun muuassa viittomakielisten ryhmä. Ryhmät rakentuivat esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, iän, elämänkatsomuksen tai harrastusten mukaan. Ryhmien avulla tarjottiin turvallinen päihteetön tila, jossa ihmiset voivat tavata toisiaan vailla hetero- ja cis-olettamusta. Heillä oli mahdollisuus tutustua toisiin ihmisiin, joiden kanssa he voivat jakaa omat kokemuksensa ja saada peilauspintaa muiden kokemuksista. HeSetan ryhmätoimintaan osallistui kuukaudessa keskimäärin 100 ihmistä. Vuonna 2013 HeSetassa kokoontuneet vertaisryhmät olivat: Avo- tai avioliitossa olevien tai olleiden miesten ryhmä: Avoin, luottamuksellisuuteen perustuva keskusteluryhmä. Kokoontui noin kerran kuukaudessa. Bi-ryhmä: Vertaistukiryhmä biseksuaaleille ja omaa bi-identiteettiään pohtiville. Ryhmä kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Kirjoneulojat: Kaikille avoin käsityöryhmä, joka kokoontui joka toinen viikko. Peli-ilta: Matalan kynnyksen lautapeliryhmä kokoontui ainakin joka toinen torstai. Leffaryhmä:

9 Lyhytelokuvan suunnittelusta ja tuottamisesta kiinnostuneille ihmisille perustettu ryhmä tapasi noin 17 kertaa vuoden aikana, HeSetalla ja ulkokuvauksissa. Luomuisä- ja äitiryhmä: LHBT-vanhemmille suunnattu ryhmä, joilla on lapsia heteroavioliitosta. Ryhmä aloitti toimintansa kauden alussa täydentyvänä ja jatkoi loppukauden suljettuna. Ryhmä kokoontui noin kerran kuussa. Malkus: HeSetan kristillinen / elämänkatsomuksellinen keskusteluryhmä, joka kokoontui kahden viikon välein. Naisten sinkkuryhmä/naisten ilta: Sinkkunaisille tarkoitettu avoin keskusteluryhmä. Kokoontui kahden viikon välein. Ryhmän nimeä ja toimintaa muokattiin osallistavammaksi ja avoimemmaksi. Nuorten aikuisten ilta: Vapaata yhdessäoloa, keskusteluja ja mukavaa tekemistä yli 18- ja alle 29-vuotiaille. Ryhmä kokoontui kerran kuussa HeSetan toimistolla. Nuorten lauantairyhmä: Nuoremmille sateenkaareville nuorille suunnattu ryhmä. Ryhmä oli koulutettujen vertaisryhmänohjaajien ohjaama ja sen toiminta muodostui pelaamisesta, askartelusta ja muusta hauskasta yhdessä tekemisestä ja olemisesta. Ryhmä kokoontui joka lauantai nuorten toimintakeskus Hapessa helmikuusta joulukuuhun kesälomaa ja juhlapyhiä lukuun ottamatta. Pinkkiperjantai: Kaikille avoin ryhmä, joka kokoontui joka toisen viikon perjantaisin. Queer and International: Kansainvälinen, vapaamuotoinen ja englanninkielinen keskusteluryhmä. Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Transryhmä: Sukupuoleltaan moninaisille ja sukupuoltaan miettiville ihmisille tarkoitettu ryhmä. Ryhmä kokoontui noin kerran kuussa kevään ajan. Kesäklubi: Kesäisin kokoontuva, avoin, keskusteluun ja yhdessäoloon keskittyvä ryhmä. Leffaryhmä QFoH: Elokuvanteosta kiinnostuneille, kokemuksesta riippumatta kaikille avoin. Tuottaa talkoovoimin lyhytelokuvia sateenkaarevista aiheista Vuonna 2013 HeSetassa toteutuneet ammatillisesti ohjatut ryhmät, leirit ja kurssit olivat: Luovan kirjoittamisen ryhmä: Ryhmässä kirjoitettiin omaa elämänkaarta ja käsiteltiin omia tunteita ja kokemuksia kirjoittamisen avulla. Ryhmää ohjasi palkkioperustainen koulutettu ohjaaja. Malkus-ryhmän järjestämä Sateenkaari -leiri:

10 Kristillis-elämänkatsomuksellinen viikonloppuleiri kokosi yhteen kymmeniä kristittyjä ja hengellisyydestä kiinnostuneita lhbtiq-ihmisiä ympäri Suomea. Teatteri Tuuletin: Teatteri Tuuletin toimi HeSetassa keväällä Tuuletin on draamaryhmä, jossa harjoiteltiin eri draamantyöskentelyn lajeja hyödyntävää teatteria. Ryhmää ohjasivat palkkioperusteiset teatteriilmaisun ammattilaiset Verkosto- ja viranomaisyhteistyö HeSeta toimi tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Seta ry:n ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehtiin myös muiden kansalaisjärjestöjen, nuorisotyön toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa. Yksi keskeisimmistä yhteistyön muodoista oli palveluohjauksen lisäksi molemminpuolinen konsultaatio ja koulutus. HeSetan sosiaalityöntekijä tutustui aktiivisesti uusiin yhteistyökumppaneihin ja suunnitteli yhteistyötä sekä vanhojen että uusien yhteistyötahojen kanssa. 4.2 Nuoriso- ja perhetyö Nuorisotyö HeSetassa koostuu nuorten vertaistuesta, tiedotuksesta, tapahtumien järjestämisestä, koulu- ja leirivierailuista sekä sosiaalityöntekijän tarjoamasta tuesta. Yhdistyksen sosiaalipalveluiden käyttäjinä on myös identiteettiään pohtivia nuoria ja nuorten perheenjäseniä. HeSetan nuorille ja nuorille aikuisille kohdistetut sosiaalipalvelut tarjosivat tukea monenlaisissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä oli tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse sekä tavattavissa toimistolla tarpeen mukaan. HeSetan nuorisotyötä toteutettiin vuonna 2013 sekä vertaistuen että ammatillisen sosiaalityön keinoin. Erityisesti vain nuorille suunnattuja ryhmiä HeSetassa toimi vuonna 2013 yhteensä kaksi. Nuoremmille (13-18v.) suunnatun Nuorten Lauantairyhmän lisäksi HeSetalla toimi Nuorten aikuisten ryhmä yli 18-vuotiaille. Nuorten aikuisten ryhmä kokoontui kerran kuussa HeSetan toimistolla Kaapelitehtaalla. Nuorille tarkoitetut ryhmät tavoittivat lukuisia nuoria mukaan HeSetan toimintaan. Nuorten Lauantairyhmä on yksi HeSetan pitkäikäisimmistä ja suosituimmista ryhmistä. Se on nuorille tärkeä kohtaamispaikka, joka tarjoaa hetero- ja cis-olettamuksesta vapaan tilan, jossa tutustua muihin samanikäisiin ihmisiin ja viettää aikaa mukavassa seurassa. Nuorten Lauantairyhmä kokoontui nuorten toimintakeskus Hapessa. Nuorten toimintakeskus Hapesta on kehittynyt erittäin tärkeä yhteistyötaho ja nuorten toiminnan lisäksi myös nuorisotyöryhmän tapaamiset ja vuoden 2013 Pride-viikon nuorten tapahtuma järjestettiin Hapessa. Vuoden 2013 Pride-viikko sisälsi perinteisen Nuorten Pride -tapahtuman. Lauantaina Pridekulkue lähti Senaatintorilta. Hakasalmen puistojuhlassa ja piknikillä tori oli täynnä järjestöjä ja muiden toimijoiden esittelypisteitä, puheita ja eri artisteja. Nuoria osallistui Pride- viikon ohjattuihin tapahtumiin noin 500 ja tämän lisäksi viikon kulkueen ja puistojuhlan osallistujista oli nuorilla vahva edustus.

11 Vuonna 2013 nuorten toimintaa esiteltiin muun muassa hiihtolomaviikolla järjestetyssä nuorten Reaktori-tapahtumassa. HeSeta osallistui myös yhdessä Seta ry:n kanssa nuorten Happysexi-seksuaalisuusmessuille. Syrjinnän vastainen tapahtuma suunniteltiin usean järjestön nuorten aktiivien toimesta ja tapahtumapäivään noin sata nuorta. Ammatillisessa sosiaalityötä tehtiin myös lhbt-nuorten perheiden kanssa. Yhteydenottoja tuli muun muassa seksuaalista suuntautumistaan pohtivien tai kaapista tulleiden nuorten vanhemmilta, sisaruksilta ja muilta läheisiltä. Läheiset kaipasivat lisätietoa seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja tilaisuutta keskustella ammattilaisen kanssa tunteista ja ajatuksista, joita oman lapsen seksuaalinen suuntautuminen itsessä herätti voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla tukea herkässä vaiheessa olevaa nuorta. Osa läheisten ja vanhempien yhteydenotoista oli myös tiedusteluja ryhmätoiminnasta nuorille, jotta lapset ja nuoret löytäisivät vertaistukea toisista nuorista. Nuorten perheistä osa otti yhteyttä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja heidän kanssaan käytiin keskusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja tuli myös sukupuoleltaan moninaisten nuorten perheenjäseniltä. Näitä perheitä palveltiin yhteistyössä Seta ry:n Transtukipisteen kanssa. HeSetan järjestämät nuorten diskot, elokuvaillat ja Helsinki Priden nuorten toiminta ovat keränneet paljon osallistujia ja osallistuja määrä on kasvanut viime vuosista. Näiden tapahtumien järjestämistä jatkettiin ja kehitettiin edelleen myös vuonna Kaikki olivat matalan kynnyksen tapahtumia joissa voi helposti tutustua samanhenkisiin nuoriin ja HeSetan nuorisotoimintaan. 4.3 Sosiaalipalvelujen kehittäminen Vuoden 2013 aikana HeSetassa aloitti uusi vertaistukiryhmä ja useamman ryhmän nimeä ja toimintaa päivitettiin, sekä ryhmätapaamiskertoja lisättiin. HeSetan ryhmistä tiedottamista vahvistettiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja ryhmien osallistujamäärät kasvoivat huomattavasti syksyn tapaamisissa. Syksyllä 2013 kokeiltiin myös uutta te taformaattia. Te ta kokoontui kerran kuukaudessa perjantai-iltaisin. Avoimissa te loissa keskusteltiin kullakin kerralla eri teemasta, josta oli alustamassa ja keskustelemassa aiheen asiantuntija. 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 5.1 Helsinki Pride 2013 HeSetan tavoitteena on edistää sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Vuosittain järjestettävällä kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pridella on tässä pyrkimyksessä merkittävä rooli. Helsinki Pride on Suomen suurin lhbtiq-tapahtuma ja yksi Helsingin suurimmista koko viikon kestävistä kesätapahtumista. Tapahtuman kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain. Tapahtuma esittelee lhbtiq-kulttuuria monipuolisesti. Sen ohjelmaan kuuluu Pride-kulkueen ja -puistojuhlan lisäksi kulttuuria, keskustelutilaisuuksia, vertaistapaamisia,

12 nuortenohjelmaa, työpajoja ja paljon muuta toimintaa. Helsinki Pride -tapahtuma on voittoa tavoittelematon ja tapahtuman budjetti on erillinen HeSetan budjetista. Helsinki Pride on kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma pyrkii lisäämään avoimuutta ja moninaisuuden arvostusta yhteiskunnassa. Helsinki Pride on Suomen suurin lhbtitapahtuma ja yksi Helsingin isoimmista kesätapahtumista. Helsinki Pride 2013 järjestettiin Järjestämisestä vastasivat syksystä 2012 alkaen osa-aikainen palkattu koordinaattori Laura Tulehmo sekä tapahtumalle asetettu johtoryhmä ja työryhmä. Lisäksi järjestelyissä oli mukana iso joukko yhteistyökumppaneita mm. eri järjestöjen, kaupungin, liittojen, puolueiden ja yksityisten tahojen edustajista. Tapahtumaviikolla käytännönjärjestelyissä oli apuna iso joukko vapaaehtoisia. Helsinki Priden teemana vuonna 2013 oli Kohtaaminen ja tapahtuman suojelijana toimi vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet. Viikko koostui yhteensä noin sadasta eri tapahtumasta, jotka oli toteutettu joko Helsinki Priden työryhmän toimesta tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarkemmin tapahtuman kulku käy ilmi koordinaattorin kokoamasta Helsinki Pride raportista, joka koostuu mm. koordinaattorin sekä työryhmäläisten laatimista asiakirjoista ja raporteista, yhteistyösopimuksista, tapahtuman budjetoinnista ja viestintämateriaalista. Tapahtumien kokonaiskävijämäärä oli n ja myös Pride-kulkue rikkoi aiemman osallistujamääräennätyksensä 8000 osallistujalla. Helsinki Pride huomioitiin myös lukuisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa Helsinki Prideä rahoitettiin pääsylippu- ja osallistumistuotoilla, Helsinki Pride -lehden mainostuloilla sekä avustuksilla. Laura Tulehmo jatkoi Priden koordinaattorina ja johtoryhmän muodostivat koordinaattorin ohella Olli-Pekka Koponen, Essi Halttunen, Minna Kortesmaa ja Kristofer Vänttinen. Työryhmä rakentui sekä uusista että aiemmin mukana olleista vapaaehtoisista, minkä lisäksi HeSeta sai kaksi kulttuurituotannon harjoittelijaa tapahtumahankkeeseen. HeSetan hallitus hyväksyi tapahtuman tärkeimmät linjat, teeman, budjetin, suurimmat rahoittajat sekä varmisti että Priden tavoitteet ovat linjassa HeSetan tavoitteiden kanssa. Syksyllä 2013 aloitettiin kesän 2014 Helsinki Pride -tapahtuman valmistelut pyrkien uudistamaan tapahtuman toteutuksen tapaa ja puitteita vastaamaan sen kasvua. Lisätietoja tapahtumasta löytyy sivustolta: 5.2 Muu tapahtumatoiminta Vuonna 2014 HeSeta osallistui TransHelsinki-tapahtumaan ja Maailma kylässä -festivaaleille. Tapahtumatyöryhmä järjesti perinteisten Pride-viikon Naistenbileiden ja Pääjuhlan lisäksi Winter Pride Partyn DTM:ssä sekä Pride AfterPartyn DTM:ssä. HeSeta järjesti yhteistyössä moskovalaisen Resurs-kansalaisjärjestön kanssa valokuvanäyttelyn, joka oli esillä marras-joulukuussa Kaapelitehtaalla, sekä näyttelyn

13 avajaistilaisuuden. Avajaistilaisuudessa taiteilijat esittelivät projektinsa, minkä lisäksi puheenvuorot käyttivät HeSetan, Setan ja Amnestyn edustajat. HeSeta seurasi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää tiedotusvälineissä käytävää keskustelua ja osallistui siihen muun muassa tarjoamalla tiedotusvälineille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa materiaalia ja antamalla haastatteluja. Tiedotusvälineitä informoitiin myös HeSetan järjestämistä tapahtumista. 6. TIEDOTUSTOIMINTA 6.1 Jäsentiedotteet HeSetan sähköinen uutiskirje vakiintui vuoden 2013 aikana kerran kuussa ilmestyväksi tietopaketiksi, jossa kerrotaan niin HeSetan ajankohtaisimmista uutisista kuin Setan sekä muiden kumppanijärjestöjen ja -tahojen kuulumisista. Uudistunut jäsenkirje ilmestyy nyt myös nettisivuilla, mistä saatiin jäsenistöltä positiivista palautetta. Uutiskirjeen koosti keväällä järjestösihteeri Laura Tulehmo ja syksyllä toiminnanjohtaja Merja Kähkönen. Yhdistys tiedotti toiminnastaan myös nettisivujensa, facebookin ja twitterin kautta. Vuonna 2013 tiedottamisessa keskityttiin jäsenistön parempaan tavoittamiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen erityisesti paikallisissa asioissa. HeSeta tiedotti toiminnastaan myös medialle, Setalle ja sen jäsenjärjestöille sekä muille yhteistyötahoille. 6.2 Internet HeSetan kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa Sivuille lisättiin materiaaleja, kuten linkkejä tietopalveluihin ja päivitettiin sivujen sisältö ajanmukaiseksi. Lisäksi vanhat ja uudet jäsentiedotteet tuotiin saataville kotisivuilta. Sivuilla vierailevat voivat sähköpostitse lähettää sosiaalityöntekijälle kysymyksiä ja materiaalipyyntöjä sekä tutustua internetin kautta yhdistyksen toimintaan. Verkko on pääasiallinen väylä yhdistyksen jäseneksi liittymiseksi. Vuoden aikana useat yhdistyksen piirissä toimivat ryhmät perustivat ja ylläpitivät omia facebook-sivujaan ja -ryhmiään. Facebookin suljetut ja avoimet ryhmät olivat keskeinen osa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. 6.3 Muu ulospäin suuntautuva tiedottaminen HeSeta tiedotti toiminnastaan lehdistölle, radiolle ja televisiolle, Seta ry:n jäsenjärjestöille ja muille yhteistyötahoille sekä kotimaassa että ulkomailla. HeSeta esitteli toimintaansa Helsinki Pride -viikolla Lasipalatsin Pride-infossa sekä puistojuhlassa. Priden lisäksi HeSeta oli mukana ja esitteli toimintaansa muun muassa Maailma kylässä festivaaleilla ja Nuorten tapahtumassa Reaktorissa.

14 7. KOKOUKSET JA HALLINTO 7.1 Yhdistyksen kokoukset Helsingin seudun Seta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi sääntömuutoksia yhdistyksen sääntöihin ja syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle strategia. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa Yhdistyksen hallitus ja sen kokoukset Helsingin seudun Seta ry:n asioita hoitaa hallitus. Vuonna 2013 hallitukseen kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Arja Voipio, varapuheenjohtaja Emma Kolu, taloudenhoitaja Essi Halttunen, varataloudenhoitaja Riina Salmi, sihteeri Olli-Pekka Koponen, tapahtumavastaavat Juha Panula ja Harriet Kollanus. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuivat epäviralliset varajäsenet Seija Saarikivi, Katja Rajaniemi ja Elsa Ruuskanen.Vuoden aikana pidettiin 21 hallituksen kokousta, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Hallitus muodosti keskuudestaan työsuhde-, talous-, tiedotus- ja viestintä-, tapahtumasekä nuorisotyöryhmän. Lisäksi hallituksella oli edustus Helsinki Priden johtoryhmässä. Työryhmät kokoontuivat säännöllisesti. 8. YHTEISTYÖ 8.1 Kotimainen yhteistyö HeSetan sosiaalipalvelu toimii laajassa yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysviranomaisten ja järjestöjen kanssa. Käytännössä ammatillisesta yhteydenpidosta on vastannut sosiaalityöntekijä. Myös HeSetan hallitus on tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa. Helsinki Pride kokosi myös lukuisia tahoja yhteen. HeSeta oli yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa: AA-avoryhmä Elämän lanka A-klinikatAmnesty International Suomen osasto ry Autismisäätiö CIMO - kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio Folkhälsan Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Helsingin opetusvirasto Helsingin seurakuntayhtymä Hiv-tukikeskus H.O.T. Ry Kansalaisareena ry

15 Kansan Sivistystyön Liitto Kehitysvammaisten tukiliitto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Kirkkojen rajat ylittävän solidaarisuusliike eli Yhteysliike/lähimmäisverkosto Kynnys ry Miessakit ry Nektaria ry Nuorten kriisipiste Poikien talo Positiiviset ry Prometheus-leirien tuki ry Pro-tukipiste ry Puhelinauttajien eettisten sääntöjen neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysalojen oppilaitokset Queer Aalto Teekkarilesbojen ja homopolyteknikkojen yhdistys Ratkes ry Rivinväli ry Sateenkaariyhteisöt ry Seta ry ja sen jäsenjärjestöt Seta-säätiö Sexpo Snellu Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyökeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sparks & Emotions Suomen Mielenterveysseura Suomen Punainen Risti Trasek ry Tukinainen ry Tyttöjen talo Naisasialiitto Unioni ry Verkkoterkkari-hanke Väestöliitto ry 8.2 Kansainvälinen yhteistyö HeSeta on jäsenenä International Lesbian and Gay Association, ILGAssa. Järjestö toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden ja tasavertaisuuden puolesta. HeSeta on jäsen myös Transgender Europessa (TGEU), jossa HeSetan ääntä edusti Arja Voipio. HeSeta on jäsen myös European Pride Organisers Association EPOA:ssa.

16 9. TALOUS HeSetan perustoiminta rahoitetaan avustuksilla ja omatoimisella varainhankinnalla. Saadut avustukset eivät kuitenkaan yksinään ole riittäneet sosiaalipalveluiden tuottamiseen, mikä on luonut huomattavia paineita omaa varainhankintaa kohtaan. HeSetan perustoiminta on avustusten sekä omatoimisen varainhankinnan varassa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä suhteellisen vakaa. HeSetan on usean vuoden ajan joutunut tekemään ylijäämäisiä tuloksia selvitäkseen taannoisen kavalluksen aiheuttamista talousvaikeuksista. Nyt talous on vakaalla pohjalla ja jatkossa tavoitteena on entistä selvemmin nollatulos. Vuonna 2013 varainhankinnassa on pyritty tekemään lisää uusia avauksia ja etsimään uusia rahoituskanavia. Taloudellinen rasitus kasvoi jonkin verran sosiaalityöntekijän kokopäiväistämisen ja keväällä toimineen järjestösihteerin sekä syksyllä palkatun toiminnanjohtajan vuoksi. Helsinki Pride -tapahtumalle laadittiin edellisten vuosien tapaan nollatulokseen perustuva erillinen budjetti, jossa ei kuitenkaan aivan pysytty. Lisäksi järjestettiin jäsenistölle suunnattuja tapahtumia joiden rahoituksesta hallitus päätti tapauskohtaisesti. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan 28/18 eurossa. Yhdistys haki sosiaalipalvelu- ja koulutustoimintaan avustusta valtakunnallisen Seta ry:n Raha-automaattiyhdistykseltä saamista varoista, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä Espoon ja Vantaan kaupungeilta. Lisäksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselta haettiin avustusta nuorisotyöhön ja nuorten projekteihin. HeSeta kehittää projektitoimintaa toiminnan monipuolistamiseksi ja pyrkii muutenkin laajentamaan yhdistyksen rahoituspohjaa. Näihin projekteihin haettiin avustuksia eri lähteistä. HeSetan nuorisotyöhön haettiin erillistä projektirahoitusta. Helsinki Pride -tapahtumaa varten haettiin avustuksia säätiöiltä sekä julkisilta toimijoilta. Keräystoiminta keskitettiin Setan valtakunnallisen keräysluvan alaisuuteen. 9.1 Tilikauden tulos Vuonna 2013 yhdistyksen varsinainen toiminta toteutui kulujäämätasolla oleellisilta osin toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Jäsenmäärässä vuoteen 2012 verrattuna oli havaittavissa hienoista laskua. Sosiaalipalvelutoiminnan kulujäämä vuonna 2013 oli ,92 euroa (v oli ,57 euroa). Helsinki Pride tapahtuman tulos oli 6.410,55 euroa tappiollinen (4682,10 euroa voitollinen), ja sosiaalipalvelutoimintaa tukeva varainhankinta tuotti ,28 euroa (27.603,93 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tappio oli 84,54 euroa (185,87 euroa). Yhdistyksen vuoden 2013 tilikauden alijäämä ,72 euroa. (2012 ylijäämä ,59 euroa) muodostuu edellä mainituista eristä.

17 9.2 Saadut avustukset HeSeta sai sosiaalipalvelutoimintaansa varten tukea ensisijaisesti valtakunnallisen Setan saamista Raha-automaattiyhdistyksen varoista sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus avusti yhdistyksen nuorisotoimintaa. Kansan Sivistystyön Liitto tuki ammatillisesti ohjattuja kursseja. Helsinki Pride -festivaalia avusti lisäksi Svenska Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto. Vuonna 2013 täysi ja alennettu jäsenmaksu oli 28/18 euroa. Kaikista jäsenistä tilitettiin jäsenmaksua Seta ry:lle 2,5 euroa/jäsen. Helsinki Pride -viikolla ja sen jälkeen tarjottiin mahdollisuutta liittyä HeSetan jäseneksi maksamalla puolen vuoden jäsenmaksuna 15 euroa. 9.4 Muu varainhankinta HeSeta toteutti Helsinki Pridessä sekä muissa tapahtumissaan lipaskeräystä. Seta ry:n HeSetalle ohjautuvaa keräystiliä markkinoitiin ahkerasti mm. Helsinki Pridessä. HeSetan bileiden järjestämistä jatkettiin. puheenjohtaja sihteeri

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Setan valtuusto hyväksynyt 25.4.09 1 Sisällys: 1 Setan tehtävät 2 Organisaatio 2.1 Hallituksen toiminta 2.2 Työyhteisö

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2014

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2014 Päivitys: 25.3.15: ei kevätkokouksen hyväksymä versio Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2014 Alkusanat: Pirkanmaan Seta on kansalais-, ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2013

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2013 Kuva nuorten Halloween-bileistä, valokuvaaja: Jenna Oldén Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2013 Alkusanat: Pirkanmaan Seta on kansalais-, ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintakertomus 2011 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö... 2 Poliittiset tavoitteet 2010 2015 -asiakirja... 3 Lainsäädäntötyö ja ihmisoikeudet... 3 Edunvalvonta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7

1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7 Toimintakertomus 2004 SISÄLLYS sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7 2. TERAPEUTTISET PALVELUT 8 2.1 Yleistä terapeuttisista palveluista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset Seta ry Vuosikertomus 2013 LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan toiminta muuttuvat yhdenvertaisemmiksi... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ TAKAA YHDENVERTAISUUDEN...

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012 Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus Tukinainen 2013 Vuosikirja 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN /TUKINAINEN RY 3 1.1. Esittely 2. Kriisityö 4 2.1. Vuoden 2013 painopistealueet

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2012

Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2012 Pirkanmaan Setan toimintakertomus 2012 Alkusanat Kuva: Marjo Väisänen Pirkanmaan SETA ry on ihmisoikeusjärjestö, jonka edistää yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot