HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat 2.2 Henkilöresurssit 3. KOULUTUSTOIMINTA 3.1 Ulospäin suuntautuva koulutus 3.2 Yhdistyksen sisäinen koulutus 4. SOSIAALIPALVELUTOIMINTA 4.1 Ammatillinen sosiaalityö Asiakastyö Yhteisöllinen työ Verkosto- ja viranomaisyhteistyö 4.2 Nuoriso- ja perhetyö 4.3 Sosiaalipalvelujen kehittäminen 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 5.1 Helsinki Pride Muu tapahtumatoiminta 6. TIEDOTUSTOIMINTA 6.1 Jäsentiedotteet 6.2 Internet 6.3 Muu ulospäin suuntautuva tiedottaminen 7. KOKOUKSET JA HALLINTO 7.1 Yhdistyksen kokoukset 7.2 Yhdistyksen hallitus ja sen kokoukset 8. YHTEISTYÖ 8.1 Kotimainen yhteistyö 8.2 Kansainvälinen yhteistyö 9. TALOUS 9.1 Tilikauden tulos 9.2 Saadut avustukset 9.4 Muu varainhankinta

3 1. YLEISTÄ Vuonna 2013 Helsingin seudun Seta ry:n toimintaa kehitettiin ja ammattimaistettiin sekä työntekijämäärää kasvatettiin. Sosiaalipalvelutoiminta tehostui erityisesti vertaistuellisten ryhmien ja nuorisotyön osalla ja yhteiskunnallista vaikuttamista tehtiin aikaisempaa enemmän. Toiminnanjohtajan palkkaaminen antoi mahdollisuuden panostaa tiedottamiseen, yhdistyksen hallinnon ja taloudenpidon laadun kehittämiseen. Yhdistys muutti suurempiin toimitiloihin Kaapelitehtaalla. Lisäksi yhdistys järjesti palkatun koordinaattorin ja suuren vapaaehtoisjoukon voimin ennätyssuuren Helsinki Priden. Yhdistyksen kevätkokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, joka hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa vuoden lopulla. Uusissa säännöissä yhdistyksen nimi muutettiin muotoon HeSeta ry, ja toimialueeksi laajentui Uusimaa. Tässä HeSeta seurasi esim. kansallisen Seta ry:n linjaa ja Pirkanmaan Setan esimerkkiä ja haluaa tavoittaa tehokkaammin myös pääkaupungin ulkopuolella asuvat uusmaalaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Pienemmissä sääntömuutoksissa ajanmukaistettiin kieltä, terminologiaa ja käytännön toimintatapoja. Yhdistyksen syyskokouksessa HeSetalle hyväksyttiin yhdistyksen strategia vuosiksi Strategiatyö aloitettiin vuonna 2012 ja sitä jatkettiin koko vuosi Hallituksen, työntekijöiden ja aktiivien lisäksi myös jäsenistöllä oli mahdollisuus kommentoida strategiaa sen valmisteluvaiheessa. HeSeta ry on vuonna 1990 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. HeSeta on valtakunnallisen Seta ry:n suurin jäsenjärjestö. HeSetan toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle. Jäseniä HeSeta ry:llä on noin Yhdistyksen vakiintuneita toimintamuotoja ovat monipuolinen sosiaalipalvelutoiminta homoille, lesboille, biseksuaaleille ja transihmisille sekä heidän läheisilleen, koulutus- ja tiedotustoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa. Lisäksi sosiaalipalveluissa tehdään yhteistyötä Transtukipisteen kanssa. Yhdistyksen toiminnan painopistealueita vuonna 2013 olivat: Sosiaalipalveluiden tarjoaminen Nuorisotyön kehittäminen Monikulttuurisen ja kansainvälisen työn kehittäminen Koulutustoiminnan kehittäminen ja lisääminen Helsinki Pride tapahtuman järjestäminen Yhdistyksen jäsenmäärän lisääminen Jäsenistön aktivointi ja sitouttaminen Strategiatyön jatkaminen

4 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat HeSeta muutti keväällä 2013 Kaapelitehtaan Tallberginkatu 1 A -rapusta C-rappuun. Muuton ansiosta HeSetalla on käytössään tilava toimistohuone sekä pienempi ryhmähuone ryhmien ja muun sosiaalityön käyttöön. Toimistotilassa työskentelivät sekä palkatut että vapaaehtoiset työntekijät. Myös työnohjaukset, osa hallituksen kokouksista ja työryhmien kokouksista pidettiin mahdollisuuksien mukaan toimistolla. Suurin osa yhdistyksessä kokoontuvista ryhmistä tapasi toimistoa vastapäätä sijaitsevassa ryhmätilassa. Lisäksi HeSeta on vuokrannut /saanut käyttöönsä muita tiloja, esim. Malkuksen ryhmä kokoontuu Setalta vuokratussa tilassa (Pasilanraitio 5, Helsinki). Nuorten ryhmät toimivat edelleen nuorten toimintakeskus Hapessa (Sörnäisten rantatie 31, Helsinki). 2.2 Henkilöresurssit HeSetassa toimi täysipäiväinen sosiaalityöntekijä (37,5 tuntia / viikko). Syyskuussa palkattiin HeSetalle osa-aikainen toiminnanjohtaja (20 tuntia / viikko). Syksyllä 2012 palkattiin osa-aikainen koordinaattori avustamaan Helsinki Pride tapahtuman järjestelyissä. Koordinaattori oli työssä tammi-heinäkuun 2013 ajan. Koordinaattori toimi myös Priden harjoittelijoiden ohjaajana. Vuoden lopussa käytiin neuvottelut tapahtumatuottajan palkkaamiseksi järjestämään Helsinki Pride tapahtumaa. Lisäksi HeSetan toimiston siivouksesta huolehti kahdeksi tunniksi viikossa palkattu siivooja. HeSetan sosiaalityöntekijänä toimi Aaro Horsma. Sosiaalityöntekijän toimi oli 2013 kokopäiväinen ja työsuhteessa noudatettiin alan työehtosopimusta. Sosiaalityöntekijän toimi rahoitetaan sosiaalipalveluihin saaduilla avustuksilla sekä omalla varainhankinnalla. Sosiaalityöntekijä vastasi ammatillisesta sosiaalityöstä sekä sosiaalipalvelutoiminnan ja koulutustoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä yhdessä hallituksen kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistui lisäksi HeSetan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä sosiaali- ja koulutuspalveluista tiedottamiseen. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuului vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja työnohjaus sekä nuorisotyön suunnittelu ja Helsinki Pride -viikon nuorten toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Sosiaalityöntekijä toimi HeSetassa työharjoittelunsa tekevien sosiaalialan opiskelijoiden ohjaajana. HeSeta palkkasi syyskuusta 2013 alkaen Merja Kähkösen osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi. Toiminnanjohtaja vastaa HeSetan päivittäisen toiminnan johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa HeSetan toiminnan suunnittelu, hallituksen päätösten toimeenpano, varainhankinta, taloudenhoito yhdessä hallituksen taloudenhoitajan kanssa, jäsenasioiden hoitaminen sekä viestintä. Yhdistyksessä toimi lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä, joita ilman toiminta nykyisessä laajuudessa olisi mahdotonta. Koulutetut vapaaehtoistyöntekijät vastasivat

5 sosiaalityöntekijän johdolla muun muassa vertaisryhmätoiminnasta ja koulutustoiminnasta. Myös Helsinki Pride -tapahtumassa toimi useita kymmeniä vapaaehtoistyöntekijöitä johtoryhmän jäsenistä yksittäisten tapahtumien vapaaehtoisiin. HeSetassa toimiville vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana useita tapaamisia verkostoitumista ja rentoutumista varten. Kirjanpitopalvelut ostettiin tilitoimisto Juhamer Oy:ltä. Hallitus valitsi keskuudestaan taloudenhoitajaksi Essi Halttusen, jonka tehtäviin kuului yhdistyksen maksuliikenteen hoitaminen sekä yhteydenpito, seuranta ja tiedotus tilitoimiston ja hallituksen välillä yhdessä hallituksen jäsenistä valitun taloustyöryhmän kanssa. Taloudenhoitajan apuna toimi varataloudenhoitaja Riina Salmi HeSetassa toimi lisäksi palkkioperusteella kouluttajia, leiriohjaajia ja ryhmänvetäjiä. 3. KOULUTUSTOIMINTA 3.1 Ulospäin suuntautuva koulutus Vuonna 2013 HeSetassa toimi 65 vapaaehtoiskouluttajasta ja 27 protu-kouluttajasta koostuva kouluttajaryhmä, jonka toimintaa koordinoi HeSetan sosiaalityöntekijä. Vapaaehtoiset kouluttajat vierailivat oppilaitoksissa, nuorisotaloilla ja nuorten leireillä jakamassa tietoa ja keskustelemassa nuorten kanssa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta. Koulutusten tilaajien joukossa oli sekä aikaisempia yhteistyökumppaneita että uusia oppilaitoksia ja nuorisotyönpisteitä, joissa HeSeta ei aiemmin ollut vieraillut. HeSetan koulutuskenttä on laajentunut ja HeSetan koulutukset tunnetaan aiempaa paremmin pääkaupunkiseudun kouluissa ja nuorisotyössä. HeSetan koulutustoiminnalle haettiin näkyvyyttä erityisesti tiedottamalla toiminnasta messuilla ja tapahtumissa. Koulutustoiminta oli vuonna 2013 pieniin resursseihin nähden vilkasta. Koulu- ja leirivierailuita tehtiin yhteensä yli 60. HeSetan kouluttajat vierailivat useissa eri koulutustilaisuuksissa Etelä- Suomen alueella. Valtaosa näistä koulutuksista tilattiin peruskouluihin, lukioihin, nuorisotaloihin ja Prometheus-leireille. Vapaaehtoisten kokemuskouluttajien tarjoaman perustason koulutuksen lisäksi HeSeta tarjosi myös ammatillista koulutusta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille. Kouluttajana toimi tällöin sosiaalityöntekijä, joka työsti ajankohtaista koulutusmateriaalia omasta asiakastyöstään nousevien aiheiden ja koulutusten tilaajien tarpeiden perusteella. HeSetan sosiaalityöntekijä osallistui myös kouluttajana palkkiota vastaan Setan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joihin kaivattiin seksuaalisen suuntautumisen kysymyksiä käsittelevää sosiaalityön näkökulmaa. 3.2 Yhdistyksen sisäinen koulutus Kaikki HeSetan ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiskouluttajat kuuluivat koulutuksen ja työnohjauksen piiriin. Kaikki uudet kouluttajat ja ryhmänohjaajat saivat peruskoulutuksen tehtäviinsä. Vuonna 2013 HeSetassa järjestettiin oma vapaaehtoisille ryhmänohjaajille

6 suunnattu koulutus, joka suunnitteltiin ja toteutettiin nimenomaan yhdistyksemme ryhmänohjaajien erityistarpeet huomioon ottaen. Sosiaalityöntekijä järjesti vuoden 2013 aikana lisäksi viisi työnohjauksellista tapaamista ryhmänohjaajille, joissa keskusteltiin vapaaehtoistyössä esiin nousseista haasteista, ideoista ja käytännöistä, jaettiin kokemuksia hyvistä menettelytavoista sekä suunniteltiin ryhmätoimintaa yhdessä. Kouluttajille järjestettiin kaksi kouluttajakoulutusta Helsingissä. Kouluttajille tarjottiin myös säännöllistä jatko- ja täydennyskoulutusta ajankohtaisista aiheista ja tehtävien hoitamisessa hyödyllisistä menetelmistä. Vuonna 2013 HeSetassa järjestettiin sisäisiä koulutuksia järjestön vapaaehtoistoimijoille seuraavilla teemoilla: Järjestötyö HeSetassa Vapaaehtoistoimijaksi Kouluttajaksi ja kouluttajana Sosiaalityöntekijä oli tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöiden käytettävissä myös kahdenkeskisiin työnohjauksellisiin keskusteluihin. Keväällä ja syksyllä järjestettiin terminologiakoulutus Helsinki Priden ja HeSetan uusille toimijoille. Sosiaalityöntekijä osallistui Seta ry:n järjestämiin täydennyskoulutuksiin sekä muihin yhteistyötahojen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. Sosiaalityöntekijä kehitti omaa osaamistaan osallistumalla ajankohtaisiin alan seminaareihin ja työpajoihin. Sosiaalityöntekijälle järjestettiin säännöllinen yksilötyönohjaus ostopalveluna organisaation ulkopuoliselta työnohjaajalta. 4. SOSIAALIPALVELUTOIMINTA HeSeta tarjosi sosiaalipalveluita lesboille, homoille ja biseksuaaleille sekä muille eiheteroseksuaaleille ja heidän läheisilleen. HeSeta palveli myös sukupuoleltaan moninaisia asiakkaita yhteistyössä Seta ry:n Transtukipisteen kanssa. Vuonna 2013 HeSetan sosiaalipalveluiden perustan muodostivat: sosiaalityöntekijän tekemä ammatillinen sosiaalityö (puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä asiakasvastaanotto) sosiaalityöntekijän koordinoima vertaistuki- ja ryhmätoiminta palkkioperusteisten ohjaajien toteuttamat kurssit, leirit ja ryhmät sosiaalityöntekijän koulutus- ja konsultaatiopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. HeSetan sosiaalipalveluita koordinoi sosiaalityöntekijä. Ammatillisesti ohjattuja kursseja ja leiriä lukuun ottamatta kaikki HeSetan tarjoamat sosiaalipalvelut olivat asiakkaille maksuttomia.

7 Sosiaalipalveluita oli mahdollisuus saada myös nimettömänä. Sosiaalipalveluiden pääpaino oli ennaltaehkäisevässä työssä, sateenkaarisensitiivisessä palveluohjauksessa ja asiakkaiden sosiaalisten verkostojen vahvistamisessa. Kynnys asioimiseen haluttiin pitää mahdollisimman matalana ja tukea pyrittiin tarjoamaan varhaisessa vaiheessa. HeSetan sosiaalipalvelut täydensivät julkisen sektorin sosiaalipalveluja tarjoamalla erityisosaamista seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuuden kysymyksissä, jotka monille peruspalveluiden työntekijöille ovat vieraita aiheita. Asiakasyhteydenottojen lisäksi sosiaalityöntekijälle tuli konsultaatiopyyntöjä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta ja alan oppilaitoksilta. HeSetan tunnettavuutta ovat lisänneet verkostoituminen ja yhteistyö muiden erityisalojen ammattilaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 4.1 Ammatillinen sosiaalityö HeSetan sosiaalityöntekijä koordinoi, suunnitteli ja kehitti HeSetan sosiaalipalveluita, nuorisotyötä ja koulutustoimintaa yhteistyössä yhdistyksen hallituksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijä tapasi asiakkaita sekä tarjosi puhelinja sähköpostineuvontaa sekä palveluohjausta. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastasi vapaaehtoisten ryhmänvetäjien ja kouluttajien työnohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä ja tuki vapaaehtoisia heidän tehtävissään. Sosiaalityöntekijä teki myös viranomais- ja verkostoyhteistyötä sekä konsultoi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöitä ja opiskelijoita seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta Asiakastyö Vuonna 2013 yhteydenotot sosiaalityöntekijään tapahtuivat pääosin sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Sähköposti on vakiintunut suosituimmaksi yhteydenottotavaksi. Sähköposti- ja puhelinneuvonta mahdollistavat asiakassuhteen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien asiakkaiden kanssa. Neuvonnan lisäksi puhelimitse tehtiin myös paljon ohjausta eri palveluihin, kuten yksityisten että julkisten terapia- ja mielenterveyspalveluiden pariin. HeSetan sosiaalipalveluiden pariin hakeuduttiin moninaisissa elämäntilanteissa. Yleisimpiä yhteydenoton syitä olivat oman tai läheisen ihmisen identiteetin työstämiseen ja ulostuloon liittyvät kysymykset, parisuhteen haasteet, yksinäisyys ja syrjintäkokemukset. Erityisesti yksinäisyys sekä omaan seksuaalisen suuntautumiseen suhtautuminen korostuivat yhteydenottojen syinä. Yhteiskunnan hetero- ja cis-norrmatiivisuus aiheutti monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle ristiriitaa oman identiteetin ja yhteiskunnan asettamien odotusten välille. Oman identiteetin muodostaminen, itsensä hyväksyminen ja lähiympäristön suhtautuminen olivat asioita, joissa moni tarvitsi tukea. Tukea ja tietoa kaipasivat myös läheiset. Identiteetin pohdintaan ja ulostuloon liittyvien

8 kysymysten ohella HeSetan sosiaalityössä korostuivat parisuhteiden haasteet ja perhemuotoa koskevat kysymykset. Tarvittaessa HeSetan sosiaalityöntekijä ohjasi asiakkaita muiden alan asiantuntijoiden ja asiaankuuluvien palveluiden pariin. HeSetan sosiaalipalveluiden pääpaino lin ennaltaehkäisevässä työssä. Asioimisen kynnys pidettiin mahdollisimman matalana Yhteisöllinen työ Yhteisöllisessä työssä vapaaehtoisilla ryhmänvetäjillä on keskeinen sija. Vuonna 2013 vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ohjasivat HeSetassa neljäätoista erilaista vertaistukiryhmää. Vakituisen ryhmätoiminnan lisäksi HeSetassa toimi vuonna 2013 kolme ammatillisesti ohjattua ryhmää. Sosiaalityöntekijän keskeinen rooli oli toimia vapaaehtoistyön koordinaattorina ja tukea vapaaehtoisia heidän työtehtävissään. Sosiaalityöntekijä suunnitteli ja kehitti vapaaehtoisvoimin tuotettavia sosiaali- ja koulutuspalveluita yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöiden ja HeSetan hallituksen kanssa, vastasi vapaaehtoisten työnohjauksesta, koulutuksesta ja rekrytoinnista sekä toimi vapaaehtoistyöntekijöiden taustatukena. Vertaistukitoimintaa kehitettiin asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Osa vertaistukiryhmistä on toiminut jo useiden vuosien ajan, mutta vuonna 2013 perustettiin myös uusia ryhmiä, muun muuassa viittomakielisten ryhmä. Ryhmät rakentuivat esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, iän, elämänkatsomuksen tai harrastusten mukaan. Ryhmien avulla tarjottiin turvallinen päihteetön tila, jossa ihmiset voivat tavata toisiaan vailla hetero- ja cis-olettamusta. Heillä oli mahdollisuus tutustua toisiin ihmisiin, joiden kanssa he voivat jakaa omat kokemuksensa ja saada peilauspintaa muiden kokemuksista. HeSetan ryhmätoimintaan osallistui kuukaudessa keskimäärin 100 ihmistä. Vuonna 2013 HeSetassa kokoontuneet vertaisryhmät olivat: Avo- tai avioliitossa olevien tai olleiden miesten ryhmä: Avoin, luottamuksellisuuteen perustuva keskusteluryhmä. Kokoontui noin kerran kuukaudessa. Bi-ryhmä: Vertaistukiryhmä biseksuaaleille ja omaa bi-identiteettiään pohtiville. Ryhmä kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Kirjoneulojat: Kaikille avoin käsityöryhmä, joka kokoontui joka toinen viikko. Peli-ilta: Matalan kynnyksen lautapeliryhmä kokoontui ainakin joka toinen torstai. Leffaryhmä:

9 Lyhytelokuvan suunnittelusta ja tuottamisesta kiinnostuneille ihmisille perustettu ryhmä tapasi noin 17 kertaa vuoden aikana, HeSetalla ja ulkokuvauksissa. Luomuisä- ja äitiryhmä: LHBT-vanhemmille suunnattu ryhmä, joilla on lapsia heteroavioliitosta. Ryhmä aloitti toimintansa kauden alussa täydentyvänä ja jatkoi loppukauden suljettuna. Ryhmä kokoontui noin kerran kuussa. Malkus: HeSetan kristillinen / elämänkatsomuksellinen keskusteluryhmä, joka kokoontui kahden viikon välein. Naisten sinkkuryhmä/naisten ilta: Sinkkunaisille tarkoitettu avoin keskusteluryhmä. Kokoontui kahden viikon välein. Ryhmän nimeä ja toimintaa muokattiin osallistavammaksi ja avoimemmaksi. Nuorten aikuisten ilta: Vapaata yhdessäoloa, keskusteluja ja mukavaa tekemistä yli 18- ja alle 29-vuotiaille. Ryhmä kokoontui kerran kuussa HeSetan toimistolla. Nuorten lauantairyhmä: Nuoremmille sateenkaareville nuorille suunnattu ryhmä. Ryhmä oli koulutettujen vertaisryhmänohjaajien ohjaama ja sen toiminta muodostui pelaamisesta, askartelusta ja muusta hauskasta yhdessä tekemisestä ja olemisesta. Ryhmä kokoontui joka lauantai nuorten toimintakeskus Hapessa helmikuusta joulukuuhun kesälomaa ja juhlapyhiä lukuun ottamatta. Pinkkiperjantai: Kaikille avoin ryhmä, joka kokoontui joka toisen viikon perjantaisin. Queer and International: Kansainvälinen, vapaamuotoinen ja englanninkielinen keskusteluryhmä. Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Transryhmä: Sukupuoleltaan moninaisille ja sukupuoltaan miettiville ihmisille tarkoitettu ryhmä. Ryhmä kokoontui noin kerran kuussa kevään ajan. Kesäklubi: Kesäisin kokoontuva, avoin, keskusteluun ja yhdessäoloon keskittyvä ryhmä. Leffaryhmä QFoH: Elokuvanteosta kiinnostuneille, kokemuksesta riippumatta kaikille avoin. Tuottaa talkoovoimin lyhytelokuvia sateenkaarevista aiheista Vuonna 2013 HeSetassa toteutuneet ammatillisesti ohjatut ryhmät, leirit ja kurssit olivat: Luovan kirjoittamisen ryhmä: Ryhmässä kirjoitettiin omaa elämänkaarta ja käsiteltiin omia tunteita ja kokemuksia kirjoittamisen avulla. Ryhmää ohjasi palkkioperustainen koulutettu ohjaaja. Malkus-ryhmän järjestämä Sateenkaari -leiri:

10 Kristillis-elämänkatsomuksellinen viikonloppuleiri kokosi yhteen kymmeniä kristittyjä ja hengellisyydestä kiinnostuneita lhbtiq-ihmisiä ympäri Suomea. Teatteri Tuuletin: Teatteri Tuuletin toimi HeSetassa keväällä Tuuletin on draamaryhmä, jossa harjoiteltiin eri draamantyöskentelyn lajeja hyödyntävää teatteria. Ryhmää ohjasivat palkkioperusteiset teatteriilmaisun ammattilaiset Verkosto- ja viranomaisyhteistyö HeSeta toimi tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Seta ry:n ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehtiin myös muiden kansalaisjärjestöjen, nuorisotyön toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa. Yksi keskeisimmistä yhteistyön muodoista oli palveluohjauksen lisäksi molemminpuolinen konsultaatio ja koulutus. HeSetan sosiaalityöntekijä tutustui aktiivisesti uusiin yhteistyökumppaneihin ja suunnitteli yhteistyötä sekä vanhojen että uusien yhteistyötahojen kanssa. 4.2 Nuoriso- ja perhetyö Nuorisotyö HeSetassa koostuu nuorten vertaistuesta, tiedotuksesta, tapahtumien järjestämisestä, koulu- ja leirivierailuista sekä sosiaalityöntekijän tarjoamasta tuesta. Yhdistyksen sosiaalipalveluiden käyttäjinä on myös identiteettiään pohtivia nuoria ja nuorten perheenjäseniä. HeSetan nuorille ja nuorille aikuisille kohdistetut sosiaalipalvelut tarjosivat tukea monenlaisissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä oli tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse sekä tavattavissa toimistolla tarpeen mukaan. HeSetan nuorisotyötä toteutettiin vuonna 2013 sekä vertaistuen että ammatillisen sosiaalityön keinoin. Erityisesti vain nuorille suunnattuja ryhmiä HeSetassa toimi vuonna 2013 yhteensä kaksi. Nuoremmille (13-18v.) suunnatun Nuorten Lauantairyhmän lisäksi HeSetalla toimi Nuorten aikuisten ryhmä yli 18-vuotiaille. Nuorten aikuisten ryhmä kokoontui kerran kuussa HeSetan toimistolla Kaapelitehtaalla. Nuorille tarkoitetut ryhmät tavoittivat lukuisia nuoria mukaan HeSetan toimintaan. Nuorten Lauantairyhmä on yksi HeSetan pitkäikäisimmistä ja suosituimmista ryhmistä. Se on nuorille tärkeä kohtaamispaikka, joka tarjoaa hetero- ja cis-olettamuksesta vapaan tilan, jossa tutustua muihin samanikäisiin ihmisiin ja viettää aikaa mukavassa seurassa. Nuorten Lauantairyhmä kokoontui nuorten toimintakeskus Hapessa. Nuorten toimintakeskus Hapesta on kehittynyt erittäin tärkeä yhteistyötaho ja nuorten toiminnan lisäksi myös nuorisotyöryhmän tapaamiset ja vuoden 2013 Pride-viikon nuorten tapahtuma järjestettiin Hapessa. Vuoden 2013 Pride-viikko sisälsi perinteisen Nuorten Pride -tapahtuman. Lauantaina Pridekulkue lähti Senaatintorilta. Hakasalmen puistojuhlassa ja piknikillä tori oli täynnä järjestöjä ja muiden toimijoiden esittelypisteitä, puheita ja eri artisteja. Nuoria osallistui Pride- viikon ohjattuihin tapahtumiin noin 500 ja tämän lisäksi viikon kulkueen ja puistojuhlan osallistujista oli nuorilla vahva edustus.

11 Vuonna 2013 nuorten toimintaa esiteltiin muun muassa hiihtolomaviikolla järjestetyssä nuorten Reaktori-tapahtumassa. HeSeta osallistui myös yhdessä Seta ry:n kanssa nuorten Happysexi-seksuaalisuusmessuille. Syrjinnän vastainen tapahtuma suunniteltiin usean järjestön nuorten aktiivien toimesta ja tapahtumapäivään noin sata nuorta. Ammatillisessa sosiaalityötä tehtiin myös lhbt-nuorten perheiden kanssa. Yhteydenottoja tuli muun muassa seksuaalista suuntautumistaan pohtivien tai kaapista tulleiden nuorten vanhemmilta, sisaruksilta ja muilta läheisiltä. Läheiset kaipasivat lisätietoa seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja tilaisuutta keskustella ammattilaisen kanssa tunteista ja ajatuksista, joita oman lapsen seksuaalinen suuntautuminen itsessä herätti voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla tukea herkässä vaiheessa olevaa nuorta. Osa läheisten ja vanhempien yhteydenotoista oli myös tiedusteluja ryhmätoiminnasta nuorille, jotta lapset ja nuoret löytäisivät vertaistukea toisista nuorista. Nuorten perheistä osa otti yhteyttä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja heidän kanssaan käytiin keskusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja tuli myös sukupuoleltaan moninaisten nuorten perheenjäseniltä. Näitä perheitä palveltiin yhteistyössä Seta ry:n Transtukipisteen kanssa. HeSetan järjestämät nuorten diskot, elokuvaillat ja Helsinki Priden nuorten toiminta ovat keränneet paljon osallistujia ja osallistuja määrä on kasvanut viime vuosista. Näiden tapahtumien järjestämistä jatkettiin ja kehitettiin edelleen myös vuonna Kaikki olivat matalan kynnyksen tapahtumia joissa voi helposti tutustua samanhenkisiin nuoriin ja HeSetan nuorisotoimintaan. 4.3 Sosiaalipalvelujen kehittäminen Vuoden 2013 aikana HeSetassa aloitti uusi vertaistukiryhmä ja useamman ryhmän nimeä ja toimintaa päivitettiin, sekä ryhmätapaamiskertoja lisättiin. HeSetan ryhmistä tiedottamista vahvistettiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja ryhmien osallistujamäärät kasvoivat huomattavasti syksyn tapaamisissa. Syksyllä 2013 kokeiltiin myös uutta te taformaattia. Te ta kokoontui kerran kuukaudessa perjantai-iltaisin. Avoimissa te loissa keskusteltiin kullakin kerralla eri teemasta, josta oli alustamassa ja keskustelemassa aiheen asiantuntija. 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 5.1 Helsinki Pride 2013 HeSetan tavoitteena on edistää sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Vuosittain järjestettävällä kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pridella on tässä pyrkimyksessä merkittävä rooli. Helsinki Pride on Suomen suurin lhbtiq-tapahtuma ja yksi Helsingin suurimmista koko viikon kestävistä kesätapahtumista. Tapahtuman kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain. Tapahtuma esittelee lhbtiq-kulttuuria monipuolisesti. Sen ohjelmaan kuuluu Pride-kulkueen ja -puistojuhlan lisäksi kulttuuria, keskustelutilaisuuksia, vertaistapaamisia,

12 nuortenohjelmaa, työpajoja ja paljon muuta toimintaa. Helsinki Pride -tapahtuma on voittoa tavoittelematon ja tapahtuman budjetti on erillinen HeSetan budjetista. Helsinki Pride on kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma pyrkii lisäämään avoimuutta ja moninaisuuden arvostusta yhteiskunnassa. Helsinki Pride on Suomen suurin lhbtitapahtuma ja yksi Helsingin isoimmista kesätapahtumista. Helsinki Pride 2013 järjestettiin Järjestämisestä vastasivat syksystä 2012 alkaen osa-aikainen palkattu koordinaattori Laura Tulehmo sekä tapahtumalle asetettu johtoryhmä ja työryhmä. Lisäksi järjestelyissä oli mukana iso joukko yhteistyökumppaneita mm. eri järjestöjen, kaupungin, liittojen, puolueiden ja yksityisten tahojen edustajista. Tapahtumaviikolla käytännönjärjestelyissä oli apuna iso joukko vapaaehtoisia. Helsinki Priden teemana vuonna 2013 oli Kohtaaminen ja tapahtuman suojelijana toimi vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet. Viikko koostui yhteensä noin sadasta eri tapahtumasta, jotka oli toteutettu joko Helsinki Priden työryhmän toimesta tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarkemmin tapahtuman kulku käy ilmi koordinaattorin kokoamasta Helsinki Pride raportista, joka koostuu mm. koordinaattorin sekä työryhmäläisten laatimista asiakirjoista ja raporteista, yhteistyösopimuksista, tapahtuman budjetoinnista ja viestintämateriaalista. Tapahtumien kokonaiskävijämäärä oli n ja myös Pride-kulkue rikkoi aiemman osallistujamääräennätyksensä 8000 osallistujalla. Helsinki Pride huomioitiin myös lukuisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa Helsinki Prideä rahoitettiin pääsylippu- ja osallistumistuotoilla, Helsinki Pride -lehden mainostuloilla sekä avustuksilla. Laura Tulehmo jatkoi Priden koordinaattorina ja johtoryhmän muodostivat koordinaattorin ohella Olli-Pekka Koponen, Essi Halttunen, Minna Kortesmaa ja Kristofer Vänttinen. Työryhmä rakentui sekä uusista että aiemmin mukana olleista vapaaehtoisista, minkä lisäksi HeSeta sai kaksi kulttuurituotannon harjoittelijaa tapahtumahankkeeseen. HeSetan hallitus hyväksyi tapahtuman tärkeimmät linjat, teeman, budjetin, suurimmat rahoittajat sekä varmisti että Priden tavoitteet ovat linjassa HeSetan tavoitteiden kanssa. Syksyllä 2013 aloitettiin kesän 2014 Helsinki Pride -tapahtuman valmistelut pyrkien uudistamaan tapahtuman toteutuksen tapaa ja puitteita vastaamaan sen kasvua. Lisätietoja tapahtumasta löytyy sivustolta: 5.2 Muu tapahtumatoiminta Vuonna 2014 HeSeta osallistui TransHelsinki-tapahtumaan ja Maailma kylässä -festivaaleille. Tapahtumatyöryhmä järjesti perinteisten Pride-viikon Naistenbileiden ja Pääjuhlan lisäksi Winter Pride Partyn DTM:ssä sekä Pride AfterPartyn DTM:ssä. HeSeta järjesti yhteistyössä moskovalaisen Resurs-kansalaisjärjestön kanssa valokuvanäyttelyn, joka oli esillä marras-joulukuussa Kaapelitehtaalla, sekä näyttelyn

13 avajaistilaisuuden. Avajaistilaisuudessa taiteilijat esittelivät projektinsa, minkä lisäksi puheenvuorot käyttivät HeSetan, Setan ja Amnestyn edustajat. HeSeta seurasi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää tiedotusvälineissä käytävää keskustelua ja osallistui siihen muun muassa tarjoamalla tiedotusvälineille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa materiaalia ja antamalla haastatteluja. Tiedotusvälineitä informoitiin myös HeSetan järjestämistä tapahtumista. 6. TIEDOTUSTOIMINTA 6.1 Jäsentiedotteet HeSetan sähköinen uutiskirje vakiintui vuoden 2013 aikana kerran kuussa ilmestyväksi tietopaketiksi, jossa kerrotaan niin HeSetan ajankohtaisimmista uutisista kuin Setan sekä muiden kumppanijärjestöjen ja -tahojen kuulumisista. Uudistunut jäsenkirje ilmestyy nyt myös nettisivuilla, mistä saatiin jäsenistöltä positiivista palautetta. Uutiskirjeen koosti keväällä järjestösihteeri Laura Tulehmo ja syksyllä toiminnanjohtaja Merja Kähkönen. Yhdistys tiedotti toiminnastaan myös nettisivujensa, facebookin ja twitterin kautta. Vuonna 2013 tiedottamisessa keskityttiin jäsenistön parempaan tavoittamiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen erityisesti paikallisissa asioissa. HeSeta tiedotti toiminnastaan myös medialle, Setalle ja sen jäsenjärjestöille sekä muille yhteistyötahoille. 6.2 Internet HeSetan kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa Sivuille lisättiin materiaaleja, kuten linkkejä tietopalveluihin ja päivitettiin sivujen sisältö ajanmukaiseksi. Lisäksi vanhat ja uudet jäsentiedotteet tuotiin saataville kotisivuilta. Sivuilla vierailevat voivat sähköpostitse lähettää sosiaalityöntekijälle kysymyksiä ja materiaalipyyntöjä sekä tutustua internetin kautta yhdistyksen toimintaan. Verkko on pääasiallinen väylä yhdistyksen jäseneksi liittymiseksi. Vuoden aikana useat yhdistyksen piirissä toimivat ryhmät perustivat ja ylläpitivät omia facebook-sivujaan ja -ryhmiään. Facebookin suljetut ja avoimet ryhmät olivat keskeinen osa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. 6.3 Muu ulospäin suuntautuva tiedottaminen HeSeta tiedotti toiminnastaan lehdistölle, radiolle ja televisiolle, Seta ry:n jäsenjärjestöille ja muille yhteistyötahoille sekä kotimaassa että ulkomailla. HeSeta esitteli toimintaansa Helsinki Pride -viikolla Lasipalatsin Pride-infossa sekä puistojuhlassa. Priden lisäksi HeSeta oli mukana ja esitteli toimintaansa muun muassa Maailma kylässä festivaaleilla ja Nuorten tapahtumassa Reaktorissa.

14 7. KOKOUKSET JA HALLINTO 7.1 Yhdistyksen kokoukset Helsingin seudun Seta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi sääntömuutoksia yhdistyksen sääntöihin ja syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle strategia. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa Yhdistyksen hallitus ja sen kokoukset Helsingin seudun Seta ry:n asioita hoitaa hallitus. Vuonna 2013 hallitukseen kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Arja Voipio, varapuheenjohtaja Emma Kolu, taloudenhoitaja Essi Halttunen, varataloudenhoitaja Riina Salmi, sihteeri Olli-Pekka Koponen, tapahtumavastaavat Juha Panula ja Harriet Kollanus. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuivat epäviralliset varajäsenet Seija Saarikivi, Katja Rajaniemi ja Elsa Ruuskanen.Vuoden aikana pidettiin 21 hallituksen kokousta, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Hallitus muodosti keskuudestaan työsuhde-, talous-, tiedotus- ja viestintä-, tapahtumasekä nuorisotyöryhmän. Lisäksi hallituksella oli edustus Helsinki Priden johtoryhmässä. Työryhmät kokoontuivat säännöllisesti. 8. YHTEISTYÖ 8.1 Kotimainen yhteistyö HeSetan sosiaalipalvelu toimii laajassa yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysviranomaisten ja järjestöjen kanssa. Käytännössä ammatillisesta yhteydenpidosta on vastannut sosiaalityöntekijä. Myös HeSetan hallitus on tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa. Helsinki Pride kokosi myös lukuisia tahoja yhteen. HeSeta oli yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa: AA-avoryhmä Elämän lanka A-klinikatAmnesty International Suomen osasto ry Autismisäätiö CIMO - kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio Folkhälsan Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Helsingin opetusvirasto Helsingin seurakuntayhtymä Hiv-tukikeskus H.O.T. Ry Kansalaisareena ry

15 Kansan Sivistystyön Liitto Kehitysvammaisten tukiliitto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Kirkkojen rajat ylittävän solidaarisuusliike eli Yhteysliike/lähimmäisverkosto Kynnys ry Miessakit ry Nektaria ry Nuorten kriisipiste Poikien talo Positiiviset ry Prometheus-leirien tuki ry Pro-tukipiste ry Puhelinauttajien eettisten sääntöjen neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysalojen oppilaitokset Queer Aalto Teekkarilesbojen ja homopolyteknikkojen yhdistys Ratkes ry Rivinväli ry Sateenkaariyhteisöt ry Seta ry ja sen jäsenjärjestöt Seta-säätiö Sexpo Snellu Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyökeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sparks & Emotions Suomen Mielenterveysseura Suomen Punainen Risti Trasek ry Tukinainen ry Tyttöjen talo Naisasialiitto Unioni ry Verkkoterkkari-hanke Väestöliitto ry 8.2 Kansainvälinen yhteistyö HeSeta on jäsenenä International Lesbian and Gay Association, ILGAssa. Järjestö toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden ja tasavertaisuuden puolesta. HeSeta on jäsen myös Transgender Europessa (TGEU), jossa HeSetan ääntä edusti Arja Voipio. HeSeta on jäsen myös European Pride Organisers Association EPOA:ssa.

16 9. TALOUS HeSetan perustoiminta rahoitetaan avustuksilla ja omatoimisella varainhankinnalla. Saadut avustukset eivät kuitenkaan yksinään ole riittäneet sosiaalipalveluiden tuottamiseen, mikä on luonut huomattavia paineita omaa varainhankintaa kohtaan. HeSetan perustoiminta on avustusten sekä omatoimisen varainhankinnan varassa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä suhteellisen vakaa. HeSetan on usean vuoden ajan joutunut tekemään ylijäämäisiä tuloksia selvitäkseen taannoisen kavalluksen aiheuttamista talousvaikeuksista. Nyt talous on vakaalla pohjalla ja jatkossa tavoitteena on entistä selvemmin nollatulos. Vuonna 2013 varainhankinnassa on pyritty tekemään lisää uusia avauksia ja etsimään uusia rahoituskanavia. Taloudellinen rasitus kasvoi jonkin verran sosiaalityöntekijän kokopäiväistämisen ja keväällä toimineen järjestösihteerin sekä syksyllä palkatun toiminnanjohtajan vuoksi. Helsinki Pride -tapahtumalle laadittiin edellisten vuosien tapaan nollatulokseen perustuva erillinen budjetti, jossa ei kuitenkaan aivan pysytty. Lisäksi järjestettiin jäsenistölle suunnattuja tapahtumia joiden rahoituksesta hallitus päätti tapauskohtaisesti. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan 28/18 eurossa. Yhdistys haki sosiaalipalvelu- ja koulutustoimintaan avustusta valtakunnallisen Seta ry:n Raha-automaattiyhdistykseltä saamista varoista, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä Espoon ja Vantaan kaupungeilta. Lisäksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselta haettiin avustusta nuorisotyöhön ja nuorten projekteihin. HeSeta kehittää projektitoimintaa toiminnan monipuolistamiseksi ja pyrkii muutenkin laajentamaan yhdistyksen rahoituspohjaa. Näihin projekteihin haettiin avustuksia eri lähteistä. HeSetan nuorisotyöhön haettiin erillistä projektirahoitusta. Helsinki Pride -tapahtumaa varten haettiin avustuksia säätiöiltä sekä julkisilta toimijoilta. Keräystoiminta keskitettiin Setan valtakunnallisen keräysluvan alaisuuteen. 9.1 Tilikauden tulos Vuonna 2013 yhdistyksen varsinainen toiminta toteutui kulujäämätasolla oleellisilta osin toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Jäsenmäärässä vuoteen 2012 verrattuna oli havaittavissa hienoista laskua. Sosiaalipalvelutoiminnan kulujäämä vuonna 2013 oli ,92 euroa (v oli ,57 euroa). Helsinki Pride tapahtuman tulos oli 6.410,55 euroa tappiollinen (4682,10 euroa voitollinen), ja sosiaalipalvelutoimintaa tukeva varainhankinta tuotti ,28 euroa (27.603,93 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tappio oli 84,54 euroa (185,87 euroa). Yhdistyksen vuoden 2013 tilikauden alijäämä ,72 euroa. (2012 ylijäämä ,59 euroa) muodostuu edellä mainituista eristä.

17 9.2 Saadut avustukset HeSeta sai sosiaalipalvelutoimintaansa varten tukea ensisijaisesti valtakunnallisen Setan saamista Raha-automaattiyhdistyksen varoista sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus avusti yhdistyksen nuorisotoimintaa. Kansan Sivistystyön Liitto tuki ammatillisesti ohjattuja kursseja. Helsinki Pride -festivaalia avusti lisäksi Svenska Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto. Vuonna 2013 täysi ja alennettu jäsenmaksu oli 28/18 euroa. Kaikista jäsenistä tilitettiin jäsenmaksua Seta ry:lle 2,5 euroa/jäsen. Helsinki Pride -viikolla ja sen jälkeen tarjottiin mahdollisuutta liittyä HeSetan jäseneksi maksamalla puolen vuoden jäsenmaksuna 15 euroa. 9.4 Muu varainhankinta HeSeta toteutti Helsinki Pridessä sekä muissa tapahtumissaan lipaskeräystä. Seta ry:n HeSetalle ohjautuvaa keräystiliä markkinoitiin ahkerasti mm. Helsinki Pridessä. HeSetan bileiden järjestämistä jatkettiin. puheenjohtaja sihteeri

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 1/2016 Helsinki 16.2.2016 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

PÄÄTÖSLUETTELO 1/2016 Helsinki 16.2.2016 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÄÄTÖSLUETTELO 1/2016 Helsinki 16.2.2016 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 13.2.2016 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja Paula

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 4/2016 Taas eletään vuoden pimeintä aikaa. Loppuvuosi tuo mukanaan erilaisia tapahtumia ja juhlia. Mielenvireydessä vietämme mm. mielenterveysviikkoa, kynttilätapahtumaa,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot