Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 26.4.2013 SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO Yleistä Valtioneuvoston asettaman Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiatyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen ehdotus maahanmuuttostrategiaksi valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Työryhmän ehdotuksessa Maahanmuuton tulevaisuus strategiaksi linjataan Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssunnat ja tavoitteet. Asettaessaan suuntaviivat tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikalle strategiaehdotus pyrkii nostamaan maahanmuuttokysymykset asemaan, joka niille yhteiskuntapolitiikassamme kuuluisi. Strategiassa on viisi lukua, joista kaksi ensimmäistä, Maahanmuuton nykytila ja Kohti 2020-lukua, kuvaavat tilastojen valossa maahanmuuton kehitystä ja tulevaisuutta. Kolmannessa luvussa esitellään varsinaiset suuntaviivat maahanmuuttostrategialle, jotka ovat seuraavat: 1. Suomi on turvallisesti avoin Menestyäkseen muuttuvassa maailmassa Suomi tarvitsee aktiivista, suunnitelmallista ja kohdennettua työperusteista maahanmuuttoa Ihmisten liikkuvuus edellyttää Suomelta sekä avoimuutta että maahanmuuton hallintaa Suomi on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville Maahanmuuttopolitiikan hyväksyttävyys ja maahanmuuttajien oikeudet varmistetaan selkeällä lainsäädännöllä, toimivilla käytännöillä ja läpinäkyvällä viranomaistoiminnalla 2. Jokainen löytää paikkansa Maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen työn, koulutuksen, lasten päivähoidon, harrastusten, järjestötoiminnan sekä arjen vuorovaikutuksen kautta Kotimaisten kielten taidolla on suuri merkitys yhteiskuntaan osallistumisessa Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelut tukevat hyvää kotoutumista 3. Moninaisuus on arkea Suomalaisen yhteiskunnan perusarvot, erityisesti ihmisarvon loukkaamattomuus, luovat perustan moninaisuuden hyväksymiselle Jokaisella on vastuu myönteisestä vuorovaikutuksesta ja ennakkoluulojen murtamisesta arjessa Lisäksi neljännessä luvussa esitellään lyhyesti tulevan strategian toimenpideohjelman käynnistämistä, joka tehdään strategian tueksi. Viidennessä luvussa viitataan lyhyesti strategiasta tehtyyn sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin, josta laadittu raportti löytyy Maahanmuuton tulevaisuus 2020 hankkeen verkkosivuilta (www.intermin.fi/maahanmuutto2020). Strategiaehdotuksen liitteenä on lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajien täydentävä lauselma työryhmän esitykseen. 1

2 Lausuntopyyntö Sisäasiainministeriö pyysi päivätyllä lausuntopyynnöllä seuraavilta viranomaisilta, organisaatioilta ja asiantuntijoilta kirjallisen lausunnon työryhmän ehdotuksesta (tähdellä merkitty lausunnon toimittaneet tahot). Maahanmuuton tulevaisuus strategiaehdotukseen liittyen 130 tahoa toimittivat lausunnon. Valtionneuvoston kanslia* Ulkoasiainministeriö* Oikeusministeriö* Puolustusministeriö* Valtiovarainministeriö* Opetus- ja kulttuuriministeriö* Sosiaali- ja terveysministeriö* Työ- ja elinkeinoministeriö* Ympäristöministeriö* Sisäasiainministeriö Oikeusyksikkö* Poliisiosasto Rajavartio-osasto Hallintoyksikkö Kansainvälisten asioiden yksikkö Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Talousyksikkö* Maahanmuuttovirasto* Vähemmistövaltuutettu* Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset Oulun vastaanottokeskus* Joutsenon vastaanottokeskus* Oikeuskanslerinvirasto* Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia* Korkein hallinto-oikeus Helsingin hallinto-oikeus* Helsingin poliisilaitos* Kansaneläkelaitos Keskuskauppakamari Keskusrikospoliisi* Lapsiasiavaltuutettu* Opetushallitus* Poliisihallitus SITRA Suojelupoliisi* Suomen Kuntaliitto* Tasa-arvovaltuutettu* Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos* Väestörekisterikeskus* Aluehallintovirastot Aluehallintovirasto Etelä-Suomi* Aluehallintovirasto Lappi* Aluehallintovirasto Lounais-Suomi* Aluehallintovirasto Pohjois-Suomi* Aluehallintovirasto Itä-Suomi* Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2

3 Etelä-Savon ELY-keskus* Keski-Suomen ELY-keskus* Pirkanmaan ELY-keskus* Pohjois-Karjalan ELY-keskus* Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus* Pohjois-Savon ELY-keskus* Satakunnan ELY-keskus* Varsinais-Suomen ELY-keskus* TE-toimistot Pirkanmaa* Pohjois-Karjala* Pohjois-Savo* Maakuntaliitot Etelä-Pohjanmaan liitto* Keski-Suomen maakuntahallitus* Pohjois-Karjalan maakuntaliitto* Pohjois-Pohjanmaan liitto* Päijät-Hämeen maakuntaliitto* Etelä-Savon maakuntaliitto* Varsinais-Suomen liitto* Satakuntaliitto* Pirkanmaan liitto* Uudenmaan liitto* Etelä-Karjalan liitto* Maistraatit Lapin maistraatti* Helsingin maistraatti* Itä-Suomen maistraatti* Sisä-Suomen maistraatti* Länsi-Uudenmaan maistraatti* Lounais-Suomen maistraatti* Itä-Uudenmaan maistraatti* ALVA, Aikuiset lapset vanhempiensa apuna ry Amnesty International - Suomen osasto ry* ETMU, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura* Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)* Helsingin juutalainen seurakunta Ihmisoikeusliitto ry* International Organization for Migration (IOM)* Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa Kansainvälinen Suomemme ry Kansalaisopistojen liitto* Katolinen kirkko Suomessa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry* Kirkon ulkomaanapu Kidutettujen kuntoutuskeskus* Kynnys ry Lastensuojelun Keskusliitto* Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry* Monika-naiset liitto ry* Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry* 3

4 MRG-Finland Naisasialiitto Unioni ry* Naisjärjestöjen Keskusliitto ry* Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry* Pakolaisneuvonta ry Pelastakaa lapset ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto MONIHELI ry* Resalat Islamilainen Yhdyskunta Suomen Ähl-e-Beit SETA ry* Selkokeskus* Siirtolaisuusinstituutti* SONDIP- Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry* Suomen Afgaanijärjestö ry Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN)* Suomen evankelisluterilainen kirkko* Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) Suomen Mielenterveysseura, Ulkomaalaisten kriisikeskus* Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (FIMU) Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen ortodoksinen kirkko Suomen Pakolaisapu ry Suomen Punainen Risti (SPR)* Suomi-Seura ry Suomen Somaliliitto ry Suomen UNICEF* Suomen Vanhempainliitto* Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (FARO/SVYL ry)* Suomen YK-liitto Taiteen edistämisen keskus TAIKE* Vanhustyön keskusliitto ry VALO ry* Valtakunnallinen vammaisneuvosto* Vammaisfoorumi ry* Vapaa-ajattelijain Liitto ry* Vapaa liikkuvuus -verkosto* Väestöliitto* YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (Tukholman toimisto)* Agronomiliitto ry Akava ry* Elinkeinoelämän keskusliitto EK* Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ry* KT Kuntatyönantajat* Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry* Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry Palkansaajajärjestö Pardia ry* Puutarhaliitto Ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry* Suomen yrittäjät ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Espoon kaupunki* Helsingin kaupunki* Hämeenlinnan kaupunki* 4

5 Joensuun kaupunki Jyväskylän kaupunki Kajaanin kaupunki* Kotkan kaupunki* Kuopion kaupunki* Lahden kaupunki* Lappeenrannan kaupunki* Mikkelin kaupunki Oulun kaupunki* Porin kaupunki* Raaseporin kaupunki Rovaniemen kaupunki Seinäjoen kaupunki Tampereen kaupunki Turun kaupunki Vaasan kaupunki* Vantaan kaupunki* Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry* Diakonia-ammattikorkeakoulu* HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Helsingin yliopisto* Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu* Jyväskylän yliopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu* Lapin yliopisto Metropolia Ammattikorkeakoulu* Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu* Savonia-ammattikorkeakoulu* Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry* Suomen yliopistot UNIFI ry* Suomen ylioppilaskuntien liitto ry* Taideyliopisto* Tampereen yliopisto* Turun ammattikorkeakoulu* Turun yliopisto* Åbo Akademi 5

6 Yleinen lausuntopalaute Akava ry toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Amnesty International - Suomen osasto ry toivoo, että kansainvälisistä sopimuksista ja EU-oikeudesta seuraavat ihmisoikeusvelvoitteet tunnustettaisiin tarkemmin strategiassa. Amnesty korostaa toimenpideohjelman toteuttamisen tärkeyttä, sillä strategia on luonteeltaan yleinen. Toimenpideohjelmaan tulisi sisällytttää tarkemmat viittaukset Suomea sitoviin ihmisoikeusvelvoitteisiin ja niihin menetelmiin, joilla ihmisoikeuksien toteutuminen käytännössä turvataan. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry (Arene) toteaa työryhmän esityksen antavan selkeän kuvan maahanmuuton nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehityskulun vaikutuksista ja haasteista työelämälle, hyvinvoinnilla ja koulutukselle. Arene pitää työryhmän linjauksia kannatettavina ja hyvänä myös sitä, että strategian perussävy on positiivinen, vaikka ongelmien olemassaoloakaan ei sivuuteta. Strategian pohjalta laadittava toimenpideohjelma tulisi tehdä pian ja ammattikorkeakouluilla tulisi olla riittävä ja tehtäviensä mukainen rooli sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu pitää hyvänä työryhmän ehdotuksen positiivista linjaa suhteessa maahanmuuttoon ja sitä, että kriittisten äänenpainojen olemassaoloa ei kielletä. On tärkeätä, että strategian tueksi laadittavaa toimenpideohjelmaa kiirehditään. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu muistuttaa, että strategiassa huomioitaisiin paremmin haavoittuvimmassa asemassa olevien koulutus ja palvelut (esim. turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset, lapset, naiset, vanhukset, kidutusta kokeneet sekä ihmiskaupan uhrit). Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pitää työryhmän tavoitteita oikeansuuntaisina, mutta on huolissaan siitä että ehdotukset liikkuvat hyvin abstraktilla tasolla. Oikeusasiamies korostaakin toimenpideohjelman tärkeyttä aikatauluineen sekä toimenpideohjelman arvioimista jälkikäteen. Oikeusasiamies nostaa esille avoimen, tehokkaan ja ei-byrokraattisen maahanmuuttohallinnon tärkeyden vetovoimatekijänä sekä yrittäjien tilanteen parantamisen, kielen osaamisen tärkeyden, asumisolojen parantamisen sekä ilmapiirin luomisen tärkeyden. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) katsoo, että maahanmuuttoa on työryhmän ehdotuksessa käsitelty laajasti, mutta työryhmän suuruudesta johtuen lopputulos on varsin vaisu. EK toteaa jättäneensä täydentävän lausuman strategiaan yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa ja pitää tämän lausuman sisällyttämistä hallituksen lopulliseen strategiaan tärkeänä tavoitteena. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat jättäneet yhteneväisen lausunnon työryhmän ehdotuksesta ja ilmaisevat tyytymättömyytensä työryhmän ehdotukseen pitäen sitä liian yleisluontoisena. Kaupungit kaipaavat erityisesti lisää informaatiota siitä, millaista ja missä mittakaavassa Suomen tulisi maahanmuuttoa tavoitella, millaisin keinoin tavoitteet saavutettaisiin sekä lisätietoa eri toimijoiden roolista tässä prosessissa. Työryhmän ehdotuksessa olisi myös tullut nostaa esiin metropolialueen erityisasema. Kaupunkien lausunnossa myös ihmetellään, miksi työryhmän ehdotuksessa käsitellään niin laajasti kotouttamisasioita ja mikä on ehdotuksen suhde valtion kotouttamisohjelmaan. Etelä-Karjalan liitto nostaa erityisen tärkeiksi tavoitteiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden kotoutumisen edistämisen sekä maahanmuuttajien osaamisen edistämisen työelämässä. On 6

7 7 tärkeää, että toimijat sitoutuvat ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, että niille varataan riittävät resurssit ja että ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan. Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Maahanmuuton tulevaisuus 2020-työryhmän ehdotuksesta. Monet työryhmän ehdotuksessa esille nousseet kehittämisehdotukset, tavoitteet ja toimenpiteet ovat myös Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisohjelman sisällön mukaisia ja tukevat maahanmuuton ja kansainvälistymisen tavoitteita maakunnassa. Etelä-Savon ELY-keskus täydentää omalta osaltaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten yhteistä lausuntoa. Omassa lausunnossaan Etelä-Savon ELYkeskus korostaa erityisesti ennakoinnin ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä maahanmuuttoasioissa, yhteiskunnan palvelurakenteen turvaamista ja vahvistamista sekä tiiviimpää yhteistyötä EU-maiden kesken. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää maahanmuuttostrategian kärkenä työelämälähtöisyyttä, sillä vain näin voidaan varmistua maahanmuuttajien pysyvästä asettautumisesta. Erilaisuuden korostaminen olisi saatava strategiassa vähemmälle ja kansainvälistymisen hyötyjä tulisi nostaa enemmän esille. Etelä-Savon maakuntaliitto korostaa suomen kielen merkitystä kaikkien maahanmuuttajien kotouttamisen onnistumisessa. Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä strategiaehdotuksessa olisi eri toimenpiteet saatava koordinoiduiksi selkeästi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa työryhmän esitykseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että kyseiset tehtävät kuuluvat pääosin ELY-keskuksille, mutta aluehallintovirasto ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon myös maahanmuuttajien asiat toiminnassaan. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry (ETMU) toteaa, että työryhmä olisi voinut olla rohkeampi ja esittää konkreettisempia huomioita ja arvioita tulevaisuuden liikkuvuuden muodoista. ETMU:n mielestä raportti kuitenkin sisältää tärkeitä yleisiä huomioita ja elementtejä, ja raportti on sisällöltään kohtuullisen tasapainoinen. ETMU korostaa linjausten täytäntöönpanon edellyttävän niiden konkretisointia. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on sitä mieltä, että työryhmän ehdotus strategiaksi on kattava ja tuo esiin maahanmuuttopolitiikan kehittämisen kannalta monia keskeisiä seikkoja. ETNO pitää hyvänä, että raportissa on nostettu esille maahanmuuton myönteisiä vaikutuksia muun muassa väestömme ikärakenteeseen ja työmarkkinoiden tarpeisiin. ETNO kaipaa kuitenkin ehdotukseen useita konkreettisempia toimenpiteitä sekä monipuolisempia näkökulmia. Strategiasta tulisi ilmetä selvemmin kotoutumisen kaksisuuntaisuus. Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että työryhmän muistiossa on runsaasti hyviä ajatuksia, mutta ei mitään oikeuslaitosta koskevia konkreettisia ehdotuksia ja katsoo, ettei sen ole tarkoituksenmukaista lausua enempää. Helsingin maistraatti toteaa, että olisi keskeistä saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan vähintäänkin EU:ssa hyväksyttyjä direktiivejä sekä Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Maahanmuuttoasioista vastaavien hallinnonalojen ja ulkomaalaisten asioita hoitavien viranomaisten yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa tulisi kehittää. Maistraatti kannattaa yleisistä tavoitteista myös panostusta koulutusohjelmissa opintojen aikana tapahtuvaan suomen ja ruotsin kielen opetukseen ja harjoitusmahdollisuuksiin.

8 Helsingin poliisilaitos ja Poliisihallitus toteavat työryhmän käsitelleen tehtävänantoaan laajasti ja monipuolisesti. Poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen mielestä työryhmän ehdottamista visioista yhteiskuntapoliittisesti tärkeä on ehdotus, jonka mukaan maahanmuuttajien tulee voida hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ilmaisee tyytyväisyytensä visioon, mutta kaipaa useita käytännön täsmennyksiä työryhmän ehdotukseen sekä erityisesti enemmän konkreettisia toimenpiteitä maahanmuuttopolitiikan aktiivisuuden parantamiseksi. Lisäksi Helsingin yliopisto peräänkuuluttaa useaan otteeseen parempaa tutkimustiedon käyttöä työryhmän väitteiden tueksi. Hämeenlinnan kaupunki toteaa, että Suomeen hakeutuvat työn kautta maahanmuuttoa harkitsevat henkilöt tarvitsevat tietoa jo ennen maahanmuuttoa sekä tehokkaan perehdytyssysteemin. Jo Suomessa oleville maahanmuuttajille pitäisi luoda joustava kotoutumismalli ja sitouttaa työnantajat perehdytykseen sekä tehostaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ihmisoikeusliitto pitää positiivisena sitä, että strategiaehdotukselle on tehty sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Ihmisoikeusliitto kiittää laajasta valmisteluprosessista ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sisällyttämisestä prosessiin. Ehdotuksen haasteena on sen sisällön vaihtelu abstraktista konkreettisempaan. Strategiasta olisi hyvä ilmetä vahvemmin tavoitteet, joihin vuoteen 2020 mennessä pyritään. International Organization for Migration (IOM) on tyytyväinen, että strategia on positiivinen ja siinä tunnustetaan maahanmuuton hyödyt yhteiskunnalle. Yleisesti ottaen IOM on samaa mieltä visiosta, mutta kaipaa täsmennyksiä muutamiin kohtiin sekä tavoitteiden konkretisoitumista ja sen määrittelyä, mitkä ovat lyhyen ja pidemmäntähtäimen tavoitteet. IOM kaipasi myös selkeämmin itse maahanmuuttaja -käsitteen määrittelyä. Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää Maahanmuuton tulevaisuus 2020-linjauksia kannatettavina. Aluehallintovirasto pitää maahanmuuton ongelmakohtina maahanmuuttajien riittämätöntä kotimaisten kielten taitoa, huonoa työllistymistä sekä kuntien riittämätöntä taloudellista kykyä hoitaa maahanmuuttajien perusteellista kotoutumista. Väliaikaiset projektit ja järjestöt ovat paikanneet puutteellista kotouttamista, kuten maahanmuuttajaneuvontaa, mikä aluehallintoviraston mielestä kuuluisi suureksi osaksi julkiselle hallinnolle. Itä-Suomen maistraatti toteaa, että maahanmuuttajien sekä heidän asioitaan hoitavien viranomaisten yhteinen etu olisi saumattoman yhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien asioita hoitavien viranomaisten välillä. Täten maistraatti kannattaa erityisesti linjausta, että maahanmuuton työnjakoa ja vastuita on selkiinnytettävä ja poikkihallinnollista yhteistyötä tehostettava. Tämä voisi mahdollisesti toteutua siten, että yksi viranomainen toimisi eräänlaisena päättävänä tahona, jonka ratkaisuihin muut viranomaiset olisivat sidottuja. Lainsäädännön muuttaminen on tarpeen, koska vanhentuneet säännökset eivät pysty vastaamaan maahanmuuton kasvavan määrän asettamiin haasteisiin. Joutsenon vastaanottokeskus pitää työryhmän ehdotuksia Suomen maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoiksi sopivina ja tavoittelemisen arvoisina. Erityisen hyvinä linjauksina Joutsenon vastaanottokeskus pitää kansainvälistä suojelua hakevien oikeuksien parempaa huomioimista, tehokkaampaa ja joustavampaa maahanmuuttohallintoa ja yleisestikin avoimem- 8

9 pia maahanmuuttohallinnon toimia. Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaan on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ry toteaa, että työryhmän ehdotus on kokonaisuutena kattava ja monipuolinen. Ehdotuksessa on myös ansiokkaasti eritelty erilaisia kotouttamista tukevia toimia, mutta muistuttaa, että toimet tarvitsevat toteutuakseen riittävän rahoituksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteaa työryhmän ehdotuksen olevan laaja-alainen ja monipuolinen. Korkeakoulujen rooli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä jäi ehdotuksessa kuitenkin varsin epäselväksi. Kajaanin kaupunki pitää työryhmän ehdotusta tavoitteiltaan ja visioltaan oikeansuuntaisena. Kajaanin kaupungin mukaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota paitsi työperäisen maahanmuuton kehittämiseen myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kotoutumista edistävien palveluiden järjestämiseen. Kansalaisopistojen liitto (KoL) toteaa, että työryhmän ehdotuksessa on vapaan sivistystyön näkökulmasta nostettu esille keskeisiä asioita. KoL näkee tärkeänä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyvien toimenpiteiden painottamisen. Karelia-ammattikorkeakoulu nostaa esille koulutusorganisaation näkökulmasta erityisesti monikulttuurisuuskoulutuksen lisäämisen, koulutusmahdollisuuksien lisäämisen ulkomaisille opiskelijoille sekä paremman sopeutumisvaiheen ohjauksen maahan muuttaville. Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu kannattaa lupaprosessien tehostamista, parempaa aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä ja kolmannen sektorin toimijoiden parempaa huomioimista. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys (Kehys ry) nostaa esille työryhmän ehdotukseen liittyen viisi teemaa: johdonmukaisuus, huomion kiinnittäminen siirtolaisuutta aiheuttaviin syihin pakotetun siirtolaisuuden estämiseksi, oikeudet ja kansainvälinen suojelu, työvoiman maahanmuutto sekä se, että siirtolaiset ja muuttoliike tulee nähdä mahdollisuutena, ei taakkana. Keski-Suomen ELY-keskuksella ehdottaa työryhmän ehdotuksen nykytilan kuvaukseen kahta täsmennystä, mutta muuten sillä ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen liitto kannattaa työryhmän ehdotuksia ja toteaa, että on tärkeää saada maahanmuuttajien taidot, tiedot ja osaaminen Suomen yhteiskunnan hyödyksi. Keskusrikospoliisi toteaa, että strategian linjaukset ovat hyväksyttäviä ja yhteiskunnan monimuotoisuuden lisääntymisen mukaisia. Sekä yksilöiden itsensä että yhteiskuntajärjestyksen kannalta on tärkeä ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja tukea toimenpiteitä, jotka ohjaavat ulkomaalaisia saapumaan laillisesti maahan. Kidutettujen kuntoutuskeskus pitää tärkeänä, että kidutuksen uhrien ja muiden vaikeasti traumatisoituneiden maahanmuuttajien erityistarpeet huomioitaisiin heti maahantulovaiheessa. Kidutettujen kuntoutuskeskus kaipaa heidän tunnistamiseensa erityistä huomiota ja toivoo heille mahdollisuutta joustaviin palveluihin kotoutumisprosessin aikana. 9

10 10 Kuopion kaupunki yhtyy useisiin työryhmän lauselmiin. Lisäksi Kuopion kaupunki haluaa korostaa esimerkiksi alkuvaiheen neuvonnan merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa, yhteistyön kehittämistä eri viranomaisten ja ministeriöiden välillä ja väliinputoajaryhmien (kuten maahanmuuttajanuoret) tavoittamista. Kuopion kaupunki kaipaa myös tavoitteiden konkretisoitumiseksi toimenpideohjelmaa. Kotkan kaupunki toteaa, että työryhmän ehdotuksessa on tuotu hyvin esiin niitä kehittämistarpeita, joihin käytännön kotouttamistyössä törmätään ja joita tulisi jatkossakin painottaa. Strategian toteutuminen edellyttää kuitenkin riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja ja lisäksi tarvitaan valtaväestön maahanmuuttoa kohtaan tunteman ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. Lahden kaupunki toteaa, että Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksessa on linjattu kattavasti Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssuunnat ja tavoitteet. Työryhmän ehdotuksen suuntaviivat vastaavat hyvin Lahden kaupungin omia linjauksia, painottaen mm. maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja työperusteisen maahanmuuton edistämistä. Lapin aluehallintovirasto toteaa, että Lapissa on juuri valmistunut Lapin maahanmuuttostrategia 2017, jonka sisältö on yhdensuuntainen työryhmän ehdotuksen kanssa. Lapin aluehallintovirasto korostaa, että toimenpiteiden tulisi olla poikkihallinnollisia ja maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden tulisi integroitua mahdollisimman hyvin muuhun palvelutarjontaan. Lapin aluehallintovirasto ehdottaa, että toimenpideohjelman "työalustaksi" valittaisiin soveltuvin osin sisäisen turvallisuuden ohjelma. Lapin maistraatti toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa työryhmän esitykseen. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että työryhmän esitys on valmisteltu laajapohjaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Esityksessä on huomioitu maahanmuuton nykyhetki, sen laajaalaisuus ja maahanmuuttoon liittyvien asioiden moninaisuus sekä nostettu esiin keskeisiä asioita, niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Strategian onnistuminen edellyttää selkeää toimeenpanosuunnitelmaa, laaja-alaista eri tahojen sitoutumista ja työnjakoon liittyvien asioiden selkeyttämistä sekä hyvää koordinointia. Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että työryhmän visio on hyvin ja selkeästi määritelty. Lapsiasiavaltuutettu toteaa olevansa yhtä mieltä työryhmän kanssa siitä, että maahanmuuttajien nopea kiinnittyminen työelämään edistää ja helpottaa kotoutumista sekä myös siitä, että aikuisten maahanmuuttajien työllistymisellä on vaikutusta heidän lastensa sopeutumiseen uuteen yhteiskuntaan. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu pitää hyvänä, että työryhmän ehdotuksessa on tuotu esille maahanmuuttajaperheiden palveluita sekä maahanmuuttajaperheiden äitien asemaa ja merkitystä lasten hyvinvoinnin kannalta. Lapsiasiavaltuutettu pitää kuitenkin työryhmän ehdotuksen puutteena sitä, että maahanmuuttajalasten ja -nuorten asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty ehdotuksessa vähäisesti. Lapsiasiavaltuutettu olisi kaivannut strategian lapsivaikutusten arviointia. Lastensuojelun Keskusliitto pitää hyvänä, että saadaan aikaan hallituskaudet ylittävät, valtioneuvoston vahvistamat linjaukset maahanmuuttopolitiikalle. Lastensuojelun Keskusliitto korostaa toimenpideohjelman merkitystä, koska työryhmän ehdotus on hyvin yleisellä tasolla. Itse strategiaan Lastensuojelun Keskusliitto kaipaa painotuksia perheenjäsenten maahantulon helpottamiseksi, ilman oleskelulupaa maassa olevien oikeuteen saada välttämättömät

11 palvelut, käännyttämisen inhimillistämiseen sekä maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tyytyväinen työryhmän esitykseen. Lounais-Suomen maistraatti toteaa, että työryhmän ehdottama visio on hyvä ja toteutettavissa, mutta toteutuakseen se vaatii kaikkien viranomaisten yhteistyötä ja sitoutumista. Lounais-Suomen maistraatti tuo esille erityisesti omaan toimialaansa kuuluvien lakien uudistustarpeita (erityisesti väestötietolaki ja kotikuntalaki). Lisäksi maistraatti toivoo maastopoistumisilmoitusmenettelyn säädöspohjaista järjestämistä. Maistraatti kaipaa myös laajempia linjauksia siitä, mitä tietoja rekisteröidään viranomaisille. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kannattaa Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksia ja toteaa, että niihin on hyvin helppo yhtyä. Maahanmuuttohallinnon pirstaleisuus on yksi suurimmista haasteista ja seuraavaksi ratkaisevaa on, kuinka kokonaisuutta viedään hallitusti eteenpäin. MTK tuo esille tarvetta maahanmuuton kehittämiselle toimialakohtaisesti ja kaipaa esimerkiksi työnantajille lisää välineitä työn arjen sujuvoittamiseksi. Tällaisia välineitä ovat MTK:n mukaan esimerkiksi kieli ja kulttuurinen ymmärrys. Lisäksi MTK kaipaisi erityistoimenpiteitä työperäisen maahanmuuton saamiseksi maaseudulle, sillä siellä tulee olemaan tulevaisuudessa erityisen paljon haasteita koulutetun työvoiman saatavuuteen ja ikärakenteeseen liittyen. Maahanmuuttovirasto toivoo työryhmän ehdotukseen täydennyksiä esimerkiksi konkreettisten määrittelyjen suhteen, kuten millaisia osaajia Suomi tulevaisuudessa tarvitsee, onko työvoiman kasvu tosiasiassa tarpeellista tulevaisuudessa ja kehityspoliittisen näkökulman kytkemistä paremmin maahanmuuttostrategiaan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (MLL) toteaa, että strategiaehdotuksessa asetetut tavoitteet ovat kannatettavia, mutta on huolissaan toimeenpanon toteutumisesta. Epäkohtana MLL pitää sitä, että strategian valmistelussa ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia. MLL:n mielestä strategian tulee ohjata maahanmuuttopolitiikkaan, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu toteaa työryhmän esityksen antavan selkeän kuvan maahanmuuton nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehityskulun vaikutuksista ja haasteista työelämälle, hyvinvoinnille ja koulutukselle. Työryhmän ehdottama Maahanmuuton tulevaisuus visio tuo tavoittelevasti ja puhuttelevasti esiin asiakokonaisuuden eri näkökulmat. Metropolia kiittää näkemystä siitä, että Suomessa tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistä strategiaa, jossa keskeisinä tavoitteina ovat myös yksilön koulutus ja työllistyminen. Metropolia on valmis toteuttamaan strategiaa ja toimimaan aktiivisena maahanmuuttajien korkeakoulutuksen kehittäjänä ja toteuttajana. MONIHELI ry (Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto) nostaa työryhmän ehdotuksesta esille erityisesti palveluiden tarjoamisen myös maahanmuuttajien omalla kielellä, riittävän kielikoulutuksen, opintojen hyödyntämisen ja mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään paremmin perustamalla omia järjestöjä, mihin Moniheli tarjoaa mahdollisuuden. Moniheli toteaa myös tarjoavansa tarvittaessa tutkijoita ja kokemusasiantuntijuutta maahanmuuttajista ja maahanmuutosta työryhmän käyttöön. 11

12 Monika-Naiset liitto ry pitää työryhmän linjauksia hyvänä ja kiittelee erityisesti järjestöjen edellytysten tukemisen huomioimista maahanmuuttajien kotoutumisessa. Monika-Naiset liitto nostaa esille muutamia havaintojaan, kuten huolen rahoituksesta sekä kiinnittää huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry pitää työryhmän ehdotusta kannatettavana ja näkee, että suuri osa ehdotuksessa esitetyistä linjauksista ja toimenpiteistä on myönteisiä, joskin osin riittämättömiä vision toteuttamiseksi. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry tuo esille ehdotuksen keskeisimpänä puutteena sen, että ehdotuksessa ei ole otettu huomioon kahden kulttuurin parien ja perheiden näkökulmaa, eikä tämän ryhmän tarpeita ja potentiaalia. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n mielestä tämän ryhmän vahvuuksien hyödyntäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy edellyttävät kaksikulttuuristen perheiden integroimista ja heidän tarpeidensa huomioon ottamista päätöksenteossa sekä tuki- ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Naisasialiitto Unioni ry pitää hyvänä lausunnosta tehtyä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia. Naisasialiitto Unioni olisi kaivannut joihinkin strategian yksittäisiin kohtiinkin enemmän sukupuolisensitiivisyyttä. On tärkeää, että strategiasta laaditaan toimenpideohjelma. Ohjelman tulisi sisältää sukupuolisensitiivisiä, konkreettisia toimenpideehdotuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry kiittelee erityisesti strategiasta tehtyä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaatimusten arviointia ja yhtyy siinä esitettyyn, etteivät strategian syrjintää koskevat linjaukset ole tarpeeksi yksityiskohtaisia. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti moniperusteiseen syrjintään ja työelämän segregaation purkamiseen: työvoimaa tarvitsevalle sosiaali- ja terveysalalle tulee aktiivisesti houkutella myös maahanmuuttajamiehiä. NYTKIS ry pitää positiivisena työryhmän osallistavaa ja laajaa valmisteluprosessia ja on tyytyväinen, että ehdotuksesta on tehty sukupuolivaikutusten arviointi. NYTKIS ry yhtyy moniin SUVAUS-kommentteihin, minkä lisäksi NYTKIS ry kommentoi, että strategiassa tulisi täsmentää useita käsitteitä. NYTKIS ry esittää useita yksityiskohtaisia kommentteja strategian teksteihin, linjauksiin ja käsitteisiin jääden esimerkiksi kaipaamaan maahanmuuttaja -käsitteen määrittelyä sekä tarkennusta suojelu -käsitteeseen. NYTKIS ry toimitti lausuntonsa ohessa useiden muiden järjestöjen kanssa tehdyn kannanoton paperittomien naisten erityisen haavoittuvan aseman paremmasta huomioimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä oleskelulupakäytänteissä. Oikeuskanslerinvirasto toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Oikeusministeriö pitää myönteisenä, että työryhmä on sisällyttänyt strategiaan perus- ja ihmisoikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen edistämisen sekä maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukemisen. Oikeusministeriö myös kiittelee laajapohjaista työryhmää ja kansalaisten kuulemista valmisteluprosessin aikana, ja ilmaisee halukkuutensa olla mukana maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseen tähtäävässä kehittämistyössä. Opetushallitus pitää kokonaisuudessaan maahanmuuton visiota onnistuneena ja pitää tärkeänä sitä, että maahanmuutto nähdään voimavarana ja mahdollisuutena, eikä taakkana tai uhkana kansalliselle kulttuurille. Opetushallitus pitää tärkeänä strategiaan liitettävän toimenpideohjelman toteuttamista. 12

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 1.2.2013 SM077:00/2011. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 1.2.2013 SM077:00/2011. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti hallituskaudella laaditaan Maahanmuuton tulevaisuus 2020

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Lukiopäivät 12.11.2013 Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö OKM/85/040/2012 20.12.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM064:00/2012 Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Kumppanuutta kotouttamiseen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Kumppanuutta kotouttamiseen. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Kumppanuutta kotouttamiseen Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Suomeen muutetaan, mutta myös poismuutto on vilkasta. Vuonna 2030 puoli miljoonaa ulkomaan kansalaista =>

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman toteutumisesta Ossi-hankkeen loppuseminaari 9.11.2017 torstaina 9. marraskuu 2017 1 Päijät-Hämeen ulkomaan kansalaiset 2010-2016 7000 6500 6524 6000 5595

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työ & työllisyys lukuja (lokakuu 2012) Työlliset (Tilastokeskus TK): 2 467

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA

SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA 15.11.2012 maakunta-asiantuntija Tuula Telin Visio: SATAKUNTA ON MONIARVOINEN MAAKUNTA, JOSSA KAIKILLA MAAKUNNAN ASUKKAILLA ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ TYÖTÄ, SAADA TOIMEENTULO

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN SISÄASIAINMINISTERIÖ 25.10.2010 SM050:00/2010 Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN Saatekirje jäsenen nimeäminen 26.10.2010 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2011 1 (6) 684 Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus - komiteamietinnöstä HEL 2011-000148 T 00 01 06 Päätös päätti antaa komiteamietinnöstä seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019

ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019 HAKUOHJE 1 (10) ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019 Nämä ohjeet on suunnattu rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja uskonnollisille yhdyskunnille 1, jotka ovat

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA 1 13.9.2017 TEM/ Johanna Osenius Aluekehittäminen on yhteistoimintaa Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 16.11.2015 (KANE hakenut ja saanut lisäaikaa) Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Sisältö Johdanto, Tavoitteet...

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksesta

Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksesta Seta ry 15.3.2013 Pasilanraitio 5 00240 Helsinki www.seta.fi Sisäministeriö PL 26 00023 Valtioneuvosto maahanmuutto-osasto@intermin.fi hare@intermin.fi Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot