Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 26.4.2013 SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO Yleistä Valtioneuvoston asettaman Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiatyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen ehdotus maahanmuuttostrategiaksi valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Työryhmän ehdotuksessa Maahanmuuton tulevaisuus strategiaksi linjataan Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssunnat ja tavoitteet. Asettaessaan suuntaviivat tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikalle strategiaehdotus pyrkii nostamaan maahanmuuttokysymykset asemaan, joka niille yhteiskuntapolitiikassamme kuuluisi. Strategiassa on viisi lukua, joista kaksi ensimmäistä, Maahanmuuton nykytila ja Kohti 2020-lukua, kuvaavat tilastojen valossa maahanmuuton kehitystä ja tulevaisuutta. Kolmannessa luvussa esitellään varsinaiset suuntaviivat maahanmuuttostrategialle, jotka ovat seuraavat: 1. Suomi on turvallisesti avoin Menestyäkseen muuttuvassa maailmassa Suomi tarvitsee aktiivista, suunnitelmallista ja kohdennettua työperusteista maahanmuuttoa Ihmisten liikkuvuus edellyttää Suomelta sekä avoimuutta että maahanmuuton hallintaa Suomi on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville Maahanmuuttopolitiikan hyväksyttävyys ja maahanmuuttajien oikeudet varmistetaan selkeällä lainsäädännöllä, toimivilla käytännöillä ja läpinäkyvällä viranomaistoiminnalla 2. Jokainen löytää paikkansa Maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen työn, koulutuksen, lasten päivähoidon, harrastusten, järjestötoiminnan sekä arjen vuorovaikutuksen kautta Kotimaisten kielten taidolla on suuri merkitys yhteiskuntaan osallistumisessa Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelut tukevat hyvää kotoutumista 3. Moninaisuus on arkea Suomalaisen yhteiskunnan perusarvot, erityisesti ihmisarvon loukkaamattomuus, luovat perustan moninaisuuden hyväksymiselle Jokaisella on vastuu myönteisestä vuorovaikutuksesta ja ennakkoluulojen murtamisesta arjessa Lisäksi neljännessä luvussa esitellään lyhyesti tulevan strategian toimenpideohjelman käynnistämistä, joka tehdään strategian tueksi. Viidennessä luvussa viitataan lyhyesti strategiasta tehtyyn sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin, josta laadittu raportti löytyy Maahanmuuton tulevaisuus 2020 hankkeen verkkosivuilta (www.intermin.fi/maahanmuutto2020). Strategiaehdotuksen liitteenä on lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajien täydentävä lauselma työryhmän esitykseen. 1

2 Lausuntopyyntö Sisäasiainministeriö pyysi päivätyllä lausuntopyynnöllä seuraavilta viranomaisilta, organisaatioilta ja asiantuntijoilta kirjallisen lausunnon työryhmän ehdotuksesta (tähdellä merkitty lausunnon toimittaneet tahot). Maahanmuuton tulevaisuus strategiaehdotukseen liittyen 130 tahoa toimittivat lausunnon. Valtionneuvoston kanslia* Ulkoasiainministeriö* Oikeusministeriö* Puolustusministeriö* Valtiovarainministeriö* Opetus- ja kulttuuriministeriö* Sosiaali- ja terveysministeriö* Työ- ja elinkeinoministeriö* Ympäristöministeriö* Sisäasiainministeriö Oikeusyksikkö* Poliisiosasto Rajavartio-osasto Hallintoyksikkö Kansainvälisten asioiden yksikkö Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Talousyksikkö* Maahanmuuttovirasto* Vähemmistövaltuutettu* Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset Oulun vastaanottokeskus* Joutsenon vastaanottokeskus* Oikeuskanslerinvirasto* Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia* Korkein hallinto-oikeus Helsingin hallinto-oikeus* Helsingin poliisilaitos* Kansaneläkelaitos Keskuskauppakamari Keskusrikospoliisi* Lapsiasiavaltuutettu* Opetushallitus* Poliisihallitus SITRA Suojelupoliisi* Suomen Kuntaliitto* Tasa-arvovaltuutettu* Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos* Väestörekisterikeskus* Aluehallintovirastot Aluehallintovirasto Etelä-Suomi* Aluehallintovirasto Lappi* Aluehallintovirasto Lounais-Suomi* Aluehallintovirasto Pohjois-Suomi* Aluehallintovirasto Itä-Suomi* Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2

3 Etelä-Savon ELY-keskus* Keski-Suomen ELY-keskus* Pirkanmaan ELY-keskus* Pohjois-Karjalan ELY-keskus* Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus* Pohjois-Savon ELY-keskus* Satakunnan ELY-keskus* Varsinais-Suomen ELY-keskus* TE-toimistot Pirkanmaa* Pohjois-Karjala* Pohjois-Savo* Maakuntaliitot Etelä-Pohjanmaan liitto* Keski-Suomen maakuntahallitus* Pohjois-Karjalan maakuntaliitto* Pohjois-Pohjanmaan liitto* Päijät-Hämeen maakuntaliitto* Etelä-Savon maakuntaliitto* Varsinais-Suomen liitto* Satakuntaliitto* Pirkanmaan liitto* Uudenmaan liitto* Etelä-Karjalan liitto* Maistraatit Lapin maistraatti* Helsingin maistraatti* Itä-Suomen maistraatti* Sisä-Suomen maistraatti* Länsi-Uudenmaan maistraatti* Lounais-Suomen maistraatti* Itä-Uudenmaan maistraatti* ALVA, Aikuiset lapset vanhempiensa apuna ry Amnesty International - Suomen osasto ry* ETMU, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura* Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)* Helsingin juutalainen seurakunta Ihmisoikeusliitto ry* International Organization for Migration (IOM)* Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa Kansainvälinen Suomemme ry Kansalaisopistojen liitto* Katolinen kirkko Suomessa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry* Kirkon ulkomaanapu Kidutettujen kuntoutuskeskus* Kynnys ry Lastensuojelun Keskusliitto* Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry* Monika-naiset liitto ry* Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry* 3

4 MRG-Finland Naisasialiitto Unioni ry* Naisjärjestöjen Keskusliitto ry* Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry* Pakolaisneuvonta ry Pelastakaa lapset ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto MONIHELI ry* Resalat Islamilainen Yhdyskunta Suomen Ähl-e-Beit SETA ry* Selkokeskus* Siirtolaisuusinstituutti* SONDIP- Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry* Suomen Afgaanijärjestö ry Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN)* Suomen evankelisluterilainen kirkko* Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) Suomen Mielenterveysseura, Ulkomaalaisten kriisikeskus* Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (FIMU) Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen ortodoksinen kirkko Suomen Pakolaisapu ry Suomen Punainen Risti (SPR)* Suomi-Seura ry Suomen Somaliliitto ry Suomen UNICEF* Suomen Vanhempainliitto* Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (FARO/SVYL ry)* Suomen YK-liitto Taiteen edistämisen keskus TAIKE* Vanhustyön keskusliitto ry VALO ry* Valtakunnallinen vammaisneuvosto* Vammaisfoorumi ry* Vapaa-ajattelijain Liitto ry* Vapaa liikkuvuus -verkosto* Väestöliitto* YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (Tukholman toimisto)* Agronomiliitto ry Akava ry* Elinkeinoelämän keskusliitto EK* Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ry* KT Kuntatyönantajat* Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry* Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry Palkansaajajärjestö Pardia ry* Puutarhaliitto Ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry* Suomen yrittäjät ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Espoon kaupunki* Helsingin kaupunki* Hämeenlinnan kaupunki* 4

5 Joensuun kaupunki Jyväskylän kaupunki Kajaanin kaupunki* Kotkan kaupunki* Kuopion kaupunki* Lahden kaupunki* Lappeenrannan kaupunki* Mikkelin kaupunki Oulun kaupunki* Porin kaupunki* Raaseporin kaupunki Rovaniemen kaupunki Seinäjoen kaupunki Tampereen kaupunki Turun kaupunki Vaasan kaupunki* Vantaan kaupunki* Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry* Diakonia-ammattikorkeakoulu* HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Helsingin yliopisto* Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu* Jyväskylän yliopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu* Lapin yliopisto Metropolia Ammattikorkeakoulu* Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu* Savonia-ammattikorkeakoulu* Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry* Suomen yliopistot UNIFI ry* Suomen ylioppilaskuntien liitto ry* Taideyliopisto* Tampereen yliopisto* Turun ammattikorkeakoulu* Turun yliopisto* Åbo Akademi 5

6 Yleinen lausuntopalaute Akava ry toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Amnesty International - Suomen osasto ry toivoo, että kansainvälisistä sopimuksista ja EU-oikeudesta seuraavat ihmisoikeusvelvoitteet tunnustettaisiin tarkemmin strategiassa. Amnesty korostaa toimenpideohjelman toteuttamisen tärkeyttä, sillä strategia on luonteeltaan yleinen. Toimenpideohjelmaan tulisi sisällytttää tarkemmat viittaukset Suomea sitoviin ihmisoikeusvelvoitteisiin ja niihin menetelmiin, joilla ihmisoikeuksien toteutuminen käytännössä turvataan. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry (Arene) toteaa työryhmän esityksen antavan selkeän kuvan maahanmuuton nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehityskulun vaikutuksista ja haasteista työelämälle, hyvinvoinnilla ja koulutukselle. Arene pitää työryhmän linjauksia kannatettavina ja hyvänä myös sitä, että strategian perussävy on positiivinen, vaikka ongelmien olemassaoloakaan ei sivuuteta. Strategian pohjalta laadittava toimenpideohjelma tulisi tehdä pian ja ammattikorkeakouluilla tulisi olla riittävä ja tehtäviensä mukainen rooli sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu pitää hyvänä työryhmän ehdotuksen positiivista linjaa suhteessa maahanmuuttoon ja sitä, että kriittisten äänenpainojen olemassaoloa ei kielletä. On tärkeätä, että strategian tueksi laadittavaa toimenpideohjelmaa kiirehditään. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu muistuttaa, että strategiassa huomioitaisiin paremmin haavoittuvimmassa asemassa olevien koulutus ja palvelut (esim. turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset, lapset, naiset, vanhukset, kidutusta kokeneet sekä ihmiskaupan uhrit). Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pitää työryhmän tavoitteita oikeansuuntaisina, mutta on huolissaan siitä että ehdotukset liikkuvat hyvin abstraktilla tasolla. Oikeusasiamies korostaakin toimenpideohjelman tärkeyttä aikatauluineen sekä toimenpideohjelman arvioimista jälkikäteen. Oikeusasiamies nostaa esille avoimen, tehokkaan ja ei-byrokraattisen maahanmuuttohallinnon tärkeyden vetovoimatekijänä sekä yrittäjien tilanteen parantamisen, kielen osaamisen tärkeyden, asumisolojen parantamisen sekä ilmapiirin luomisen tärkeyden. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) katsoo, että maahanmuuttoa on työryhmän ehdotuksessa käsitelty laajasti, mutta työryhmän suuruudesta johtuen lopputulos on varsin vaisu. EK toteaa jättäneensä täydentävän lausuman strategiaan yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa ja pitää tämän lausuman sisällyttämistä hallituksen lopulliseen strategiaan tärkeänä tavoitteena. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat jättäneet yhteneväisen lausunnon työryhmän ehdotuksesta ja ilmaisevat tyytymättömyytensä työryhmän ehdotukseen pitäen sitä liian yleisluontoisena. Kaupungit kaipaavat erityisesti lisää informaatiota siitä, millaista ja missä mittakaavassa Suomen tulisi maahanmuuttoa tavoitella, millaisin keinoin tavoitteet saavutettaisiin sekä lisätietoa eri toimijoiden roolista tässä prosessissa. Työryhmän ehdotuksessa olisi myös tullut nostaa esiin metropolialueen erityisasema. Kaupunkien lausunnossa myös ihmetellään, miksi työryhmän ehdotuksessa käsitellään niin laajasti kotouttamisasioita ja mikä on ehdotuksen suhde valtion kotouttamisohjelmaan. Etelä-Karjalan liitto nostaa erityisen tärkeiksi tavoitteiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden kotoutumisen edistämisen sekä maahanmuuttajien osaamisen edistämisen työelämässä. On 6

7 7 tärkeää, että toimijat sitoutuvat ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, että niille varataan riittävät resurssit ja että ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan. Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Maahanmuuton tulevaisuus 2020-työryhmän ehdotuksesta. Monet työryhmän ehdotuksessa esille nousseet kehittämisehdotukset, tavoitteet ja toimenpiteet ovat myös Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisohjelman sisällön mukaisia ja tukevat maahanmuuton ja kansainvälistymisen tavoitteita maakunnassa. Etelä-Savon ELY-keskus täydentää omalta osaltaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten yhteistä lausuntoa. Omassa lausunnossaan Etelä-Savon ELYkeskus korostaa erityisesti ennakoinnin ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä maahanmuuttoasioissa, yhteiskunnan palvelurakenteen turvaamista ja vahvistamista sekä tiiviimpää yhteistyötä EU-maiden kesken. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää maahanmuuttostrategian kärkenä työelämälähtöisyyttä, sillä vain näin voidaan varmistua maahanmuuttajien pysyvästä asettautumisesta. Erilaisuuden korostaminen olisi saatava strategiassa vähemmälle ja kansainvälistymisen hyötyjä tulisi nostaa enemmän esille. Etelä-Savon maakuntaliitto korostaa suomen kielen merkitystä kaikkien maahanmuuttajien kotouttamisen onnistumisessa. Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä strategiaehdotuksessa olisi eri toimenpiteet saatava koordinoiduiksi selkeästi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa työryhmän esitykseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että kyseiset tehtävät kuuluvat pääosin ELY-keskuksille, mutta aluehallintovirasto ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon myös maahanmuuttajien asiat toiminnassaan. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry (ETMU) toteaa, että työryhmä olisi voinut olla rohkeampi ja esittää konkreettisempia huomioita ja arvioita tulevaisuuden liikkuvuuden muodoista. ETMU:n mielestä raportti kuitenkin sisältää tärkeitä yleisiä huomioita ja elementtejä, ja raportti on sisällöltään kohtuullisen tasapainoinen. ETMU korostaa linjausten täytäntöönpanon edellyttävän niiden konkretisointia. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on sitä mieltä, että työryhmän ehdotus strategiaksi on kattava ja tuo esiin maahanmuuttopolitiikan kehittämisen kannalta monia keskeisiä seikkoja. ETNO pitää hyvänä, että raportissa on nostettu esille maahanmuuton myönteisiä vaikutuksia muun muassa väestömme ikärakenteeseen ja työmarkkinoiden tarpeisiin. ETNO kaipaa kuitenkin ehdotukseen useita konkreettisempia toimenpiteitä sekä monipuolisempia näkökulmia. Strategiasta tulisi ilmetä selvemmin kotoutumisen kaksisuuntaisuus. Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että työryhmän muistiossa on runsaasti hyviä ajatuksia, mutta ei mitään oikeuslaitosta koskevia konkreettisia ehdotuksia ja katsoo, ettei sen ole tarkoituksenmukaista lausua enempää. Helsingin maistraatti toteaa, että olisi keskeistä saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan vähintäänkin EU:ssa hyväksyttyjä direktiivejä sekä Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Maahanmuuttoasioista vastaavien hallinnonalojen ja ulkomaalaisten asioita hoitavien viranomaisten yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa tulisi kehittää. Maistraatti kannattaa yleisistä tavoitteista myös panostusta koulutusohjelmissa opintojen aikana tapahtuvaan suomen ja ruotsin kielen opetukseen ja harjoitusmahdollisuuksiin.

8 Helsingin poliisilaitos ja Poliisihallitus toteavat työryhmän käsitelleen tehtävänantoaan laajasti ja monipuolisesti. Poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen mielestä työryhmän ehdottamista visioista yhteiskuntapoliittisesti tärkeä on ehdotus, jonka mukaan maahanmuuttajien tulee voida hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ilmaisee tyytyväisyytensä visioon, mutta kaipaa useita käytännön täsmennyksiä työryhmän ehdotukseen sekä erityisesti enemmän konkreettisia toimenpiteitä maahanmuuttopolitiikan aktiivisuuden parantamiseksi. Lisäksi Helsingin yliopisto peräänkuuluttaa useaan otteeseen parempaa tutkimustiedon käyttöä työryhmän väitteiden tueksi. Hämeenlinnan kaupunki toteaa, että Suomeen hakeutuvat työn kautta maahanmuuttoa harkitsevat henkilöt tarvitsevat tietoa jo ennen maahanmuuttoa sekä tehokkaan perehdytyssysteemin. Jo Suomessa oleville maahanmuuttajille pitäisi luoda joustava kotoutumismalli ja sitouttaa työnantajat perehdytykseen sekä tehostaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ihmisoikeusliitto pitää positiivisena sitä, että strategiaehdotukselle on tehty sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Ihmisoikeusliitto kiittää laajasta valmisteluprosessista ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sisällyttämisestä prosessiin. Ehdotuksen haasteena on sen sisällön vaihtelu abstraktista konkreettisempaan. Strategiasta olisi hyvä ilmetä vahvemmin tavoitteet, joihin vuoteen 2020 mennessä pyritään. International Organization for Migration (IOM) on tyytyväinen, että strategia on positiivinen ja siinä tunnustetaan maahanmuuton hyödyt yhteiskunnalle. Yleisesti ottaen IOM on samaa mieltä visiosta, mutta kaipaa täsmennyksiä muutamiin kohtiin sekä tavoitteiden konkretisoitumista ja sen määrittelyä, mitkä ovat lyhyen ja pidemmäntähtäimen tavoitteet. IOM kaipasi myös selkeämmin itse maahanmuuttaja -käsitteen määrittelyä. Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää Maahanmuuton tulevaisuus 2020-linjauksia kannatettavina. Aluehallintovirasto pitää maahanmuuton ongelmakohtina maahanmuuttajien riittämätöntä kotimaisten kielten taitoa, huonoa työllistymistä sekä kuntien riittämätöntä taloudellista kykyä hoitaa maahanmuuttajien perusteellista kotoutumista. Väliaikaiset projektit ja järjestöt ovat paikanneet puutteellista kotouttamista, kuten maahanmuuttajaneuvontaa, mikä aluehallintoviraston mielestä kuuluisi suureksi osaksi julkiselle hallinnolle. Itä-Suomen maistraatti toteaa, että maahanmuuttajien sekä heidän asioitaan hoitavien viranomaisten yhteinen etu olisi saumattoman yhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien asioita hoitavien viranomaisten välillä. Täten maistraatti kannattaa erityisesti linjausta, että maahanmuuton työnjakoa ja vastuita on selkiinnytettävä ja poikkihallinnollista yhteistyötä tehostettava. Tämä voisi mahdollisesti toteutua siten, että yksi viranomainen toimisi eräänlaisena päättävänä tahona, jonka ratkaisuihin muut viranomaiset olisivat sidottuja. Lainsäädännön muuttaminen on tarpeen, koska vanhentuneet säännökset eivät pysty vastaamaan maahanmuuton kasvavan määrän asettamiin haasteisiin. Joutsenon vastaanottokeskus pitää työryhmän ehdotuksia Suomen maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoiksi sopivina ja tavoittelemisen arvoisina. Erityisen hyvinä linjauksina Joutsenon vastaanottokeskus pitää kansainvälistä suojelua hakevien oikeuksien parempaa huomioimista, tehokkaampaa ja joustavampaa maahanmuuttohallintoa ja yleisestikin avoimem- 8

9 pia maahanmuuttohallinnon toimia. Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaan on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ry toteaa, että työryhmän ehdotus on kokonaisuutena kattava ja monipuolinen. Ehdotuksessa on myös ansiokkaasti eritelty erilaisia kotouttamista tukevia toimia, mutta muistuttaa, että toimet tarvitsevat toteutuakseen riittävän rahoituksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteaa työryhmän ehdotuksen olevan laaja-alainen ja monipuolinen. Korkeakoulujen rooli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä jäi ehdotuksessa kuitenkin varsin epäselväksi. Kajaanin kaupunki pitää työryhmän ehdotusta tavoitteiltaan ja visioltaan oikeansuuntaisena. Kajaanin kaupungin mukaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota paitsi työperäisen maahanmuuton kehittämiseen myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kotoutumista edistävien palveluiden järjestämiseen. Kansalaisopistojen liitto (KoL) toteaa, että työryhmän ehdotuksessa on vapaan sivistystyön näkökulmasta nostettu esille keskeisiä asioita. KoL näkee tärkeänä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyvien toimenpiteiden painottamisen. Karelia-ammattikorkeakoulu nostaa esille koulutusorganisaation näkökulmasta erityisesti monikulttuurisuuskoulutuksen lisäämisen, koulutusmahdollisuuksien lisäämisen ulkomaisille opiskelijoille sekä paremman sopeutumisvaiheen ohjauksen maahan muuttaville. Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu kannattaa lupaprosessien tehostamista, parempaa aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä ja kolmannen sektorin toimijoiden parempaa huomioimista. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys (Kehys ry) nostaa esille työryhmän ehdotukseen liittyen viisi teemaa: johdonmukaisuus, huomion kiinnittäminen siirtolaisuutta aiheuttaviin syihin pakotetun siirtolaisuuden estämiseksi, oikeudet ja kansainvälinen suojelu, työvoiman maahanmuutto sekä se, että siirtolaiset ja muuttoliike tulee nähdä mahdollisuutena, ei taakkana. Keski-Suomen ELY-keskuksella ehdottaa työryhmän ehdotuksen nykytilan kuvaukseen kahta täsmennystä, mutta muuten sillä ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen liitto kannattaa työryhmän ehdotuksia ja toteaa, että on tärkeää saada maahanmuuttajien taidot, tiedot ja osaaminen Suomen yhteiskunnan hyödyksi. Keskusrikospoliisi toteaa, että strategian linjaukset ovat hyväksyttäviä ja yhteiskunnan monimuotoisuuden lisääntymisen mukaisia. Sekä yksilöiden itsensä että yhteiskuntajärjestyksen kannalta on tärkeä ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja tukea toimenpiteitä, jotka ohjaavat ulkomaalaisia saapumaan laillisesti maahan. Kidutettujen kuntoutuskeskus pitää tärkeänä, että kidutuksen uhrien ja muiden vaikeasti traumatisoituneiden maahanmuuttajien erityistarpeet huomioitaisiin heti maahantulovaiheessa. Kidutettujen kuntoutuskeskus kaipaa heidän tunnistamiseensa erityistä huomiota ja toivoo heille mahdollisuutta joustaviin palveluihin kotoutumisprosessin aikana. 9

10 10 Kuopion kaupunki yhtyy useisiin työryhmän lauselmiin. Lisäksi Kuopion kaupunki haluaa korostaa esimerkiksi alkuvaiheen neuvonnan merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa, yhteistyön kehittämistä eri viranomaisten ja ministeriöiden välillä ja väliinputoajaryhmien (kuten maahanmuuttajanuoret) tavoittamista. Kuopion kaupunki kaipaa myös tavoitteiden konkretisoitumiseksi toimenpideohjelmaa. Kotkan kaupunki toteaa, että työryhmän ehdotuksessa on tuotu hyvin esiin niitä kehittämistarpeita, joihin käytännön kotouttamistyössä törmätään ja joita tulisi jatkossakin painottaa. Strategian toteutuminen edellyttää kuitenkin riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja ja lisäksi tarvitaan valtaväestön maahanmuuttoa kohtaan tunteman ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. Lahden kaupunki toteaa, että Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksessa on linjattu kattavasti Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssuunnat ja tavoitteet. Työryhmän ehdotuksen suuntaviivat vastaavat hyvin Lahden kaupungin omia linjauksia, painottaen mm. maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja työperusteisen maahanmuuton edistämistä. Lapin aluehallintovirasto toteaa, että Lapissa on juuri valmistunut Lapin maahanmuuttostrategia 2017, jonka sisältö on yhdensuuntainen työryhmän ehdotuksen kanssa. Lapin aluehallintovirasto korostaa, että toimenpiteiden tulisi olla poikkihallinnollisia ja maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden tulisi integroitua mahdollisimman hyvin muuhun palvelutarjontaan. Lapin aluehallintovirasto ehdottaa, että toimenpideohjelman "työalustaksi" valittaisiin soveltuvin osin sisäisen turvallisuuden ohjelma. Lapin maistraatti toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa työryhmän esitykseen. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että työryhmän esitys on valmisteltu laajapohjaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Esityksessä on huomioitu maahanmuuton nykyhetki, sen laajaalaisuus ja maahanmuuttoon liittyvien asioiden moninaisuus sekä nostettu esiin keskeisiä asioita, niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Strategian onnistuminen edellyttää selkeää toimeenpanosuunnitelmaa, laaja-alaista eri tahojen sitoutumista ja työnjakoon liittyvien asioiden selkeyttämistä sekä hyvää koordinointia. Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että työryhmän visio on hyvin ja selkeästi määritelty. Lapsiasiavaltuutettu toteaa olevansa yhtä mieltä työryhmän kanssa siitä, että maahanmuuttajien nopea kiinnittyminen työelämään edistää ja helpottaa kotoutumista sekä myös siitä, että aikuisten maahanmuuttajien työllistymisellä on vaikutusta heidän lastensa sopeutumiseen uuteen yhteiskuntaan. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu pitää hyvänä, että työryhmän ehdotuksessa on tuotu esille maahanmuuttajaperheiden palveluita sekä maahanmuuttajaperheiden äitien asemaa ja merkitystä lasten hyvinvoinnin kannalta. Lapsiasiavaltuutettu pitää kuitenkin työryhmän ehdotuksen puutteena sitä, että maahanmuuttajalasten ja -nuorten asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty ehdotuksessa vähäisesti. Lapsiasiavaltuutettu olisi kaivannut strategian lapsivaikutusten arviointia. Lastensuojelun Keskusliitto pitää hyvänä, että saadaan aikaan hallituskaudet ylittävät, valtioneuvoston vahvistamat linjaukset maahanmuuttopolitiikalle. Lastensuojelun Keskusliitto korostaa toimenpideohjelman merkitystä, koska työryhmän ehdotus on hyvin yleisellä tasolla. Itse strategiaan Lastensuojelun Keskusliitto kaipaa painotuksia perheenjäsenten maahantulon helpottamiseksi, ilman oleskelulupaa maassa olevien oikeuteen saada välttämättömät

11 palvelut, käännyttämisen inhimillistämiseen sekä maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tyytyväinen työryhmän esitykseen. Lounais-Suomen maistraatti toteaa, että työryhmän ehdottama visio on hyvä ja toteutettavissa, mutta toteutuakseen se vaatii kaikkien viranomaisten yhteistyötä ja sitoutumista. Lounais-Suomen maistraatti tuo esille erityisesti omaan toimialaansa kuuluvien lakien uudistustarpeita (erityisesti väestötietolaki ja kotikuntalaki). Lisäksi maistraatti toivoo maastopoistumisilmoitusmenettelyn säädöspohjaista järjestämistä. Maistraatti kaipaa myös laajempia linjauksia siitä, mitä tietoja rekisteröidään viranomaisille. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kannattaa Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksia ja toteaa, että niihin on hyvin helppo yhtyä. Maahanmuuttohallinnon pirstaleisuus on yksi suurimmista haasteista ja seuraavaksi ratkaisevaa on, kuinka kokonaisuutta viedään hallitusti eteenpäin. MTK tuo esille tarvetta maahanmuuton kehittämiselle toimialakohtaisesti ja kaipaa esimerkiksi työnantajille lisää välineitä työn arjen sujuvoittamiseksi. Tällaisia välineitä ovat MTK:n mukaan esimerkiksi kieli ja kulttuurinen ymmärrys. Lisäksi MTK kaipaisi erityistoimenpiteitä työperäisen maahanmuuton saamiseksi maaseudulle, sillä siellä tulee olemaan tulevaisuudessa erityisen paljon haasteita koulutetun työvoiman saatavuuteen ja ikärakenteeseen liittyen. Maahanmuuttovirasto toivoo työryhmän ehdotukseen täydennyksiä esimerkiksi konkreettisten määrittelyjen suhteen, kuten millaisia osaajia Suomi tulevaisuudessa tarvitsee, onko työvoiman kasvu tosiasiassa tarpeellista tulevaisuudessa ja kehityspoliittisen näkökulman kytkemistä paremmin maahanmuuttostrategiaan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (MLL) toteaa, että strategiaehdotuksessa asetetut tavoitteet ovat kannatettavia, mutta on huolissaan toimeenpanon toteutumisesta. Epäkohtana MLL pitää sitä, että strategian valmistelussa ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia. MLL:n mielestä strategian tulee ohjata maahanmuuttopolitiikkaan, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu toteaa työryhmän esityksen antavan selkeän kuvan maahanmuuton nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehityskulun vaikutuksista ja haasteista työelämälle, hyvinvoinnille ja koulutukselle. Työryhmän ehdottama Maahanmuuton tulevaisuus visio tuo tavoittelevasti ja puhuttelevasti esiin asiakokonaisuuden eri näkökulmat. Metropolia kiittää näkemystä siitä, että Suomessa tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistä strategiaa, jossa keskeisinä tavoitteina ovat myös yksilön koulutus ja työllistyminen. Metropolia on valmis toteuttamaan strategiaa ja toimimaan aktiivisena maahanmuuttajien korkeakoulutuksen kehittäjänä ja toteuttajana. MONIHELI ry (Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto) nostaa työryhmän ehdotuksesta esille erityisesti palveluiden tarjoamisen myös maahanmuuttajien omalla kielellä, riittävän kielikoulutuksen, opintojen hyödyntämisen ja mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään paremmin perustamalla omia järjestöjä, mihin Moniheli tarjoaa mahdollisuuden. Moniheli toteaa myös tarjoavansa tarvittaessa tutkijoita ja kokemusasiantuntijuutta maahanmuuttajista ja maahanmuutosta työryhmän käyttöön. 11

12 Monika-Naiset liitto ry pitää työryhmän linjauksia hyvänä ja kiittelee erityisesti järjestöjen edellytysten tukemisen huomioimista maahanmuuttajien kotoutumisessa. Monika-Naiset liitto nostaa esille muutamia havaintojaan, kuten huolen rahoituksesta sekä kiinnittää huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry pitää työryhmän ehdotusta kannatettavana ja näkee, että suuri osa ehdotuksessa esitetyistä linjauksista ja toimenpiteistä on myönteisiä, joskin osin riittämättömiä vision toteuttamiseksi. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry tuo esille ehdotuksen keskeisimpänä puutteena sen, että ehdotuksessa ei ole otettu huomioon kahden kulttuurin parien ja perheiden näkökulmaa, eikä tämän ryhmän tarpeita ja potentiaalia. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n mielestä tämän ryhmän vahvuuksien hyödyntäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy edellyttävät kaksikulttuuristen perheiden integroimista ja heidän tarpeidensa huomioon ottamista päätöksenteossa sekä tuki- ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Naisasialiitto Unioni ry pitää hyvänä lausunnosta tehtyä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia. Naisasialiitto Unioni olisi kaivannut joihinkin strategian yksittäisiin kohtiinkin enemmän sukupuolisensitiivisyyttä. On tärkeää, että strategiasta laaditaan toimenpideohjelma. Ohjelman tulisi sisältää sukupuolisensitiivisiä, konkreettisia toimenpideehdotuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry kiittelee erityisesti strategiasta tehtyä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaatimusten arviointia ja yhtyy siinä esitettyyn, etteivät strategian syrjintää koskevat linjaukset ole tarpeeksi yksityiskohtaisia. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti moniperusteiseen syrjintään ja työelämän segregaation purkamiseen: työvoimaa tarvitsevalle sosiaali- ja terveysalalle tulee aktiivisesti houkutella myös maahanmuuttajamiehiä. NYTKIS ry pitää positiivisena työryhmän osallistavaa ja laajaa valmisteluprosessia ja on tyytyväinen, että ehdotuksesta on tehty sukupuolivaikutusten arviointi. NYTKIS ry yhtyy moniin SUVAUS-kommentteihin, minkä lisäksi NYTKIS ry kommentoi, että strategiassa tulisi täsmentää useita käsitteitä. NYTKIS ry esittää useita yksityiskohtaisia kommentteja strategian teksteihin, linjauksiin ja käsitteisiin jääden esimerkiksi kaipaamaan maahanmuuttaja -käsitteen määrittelyä sekä tarkennusta suojelu -käsitteeseen. NYTKIS ry toimitti lausuntonsa ohessa useiden muiden järjestöjen kanssa tehdyn kannanoton paperittomien naisten erityisen haavoittuvan aseman paremmasta huomioimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä oleskelulupakäytänteissä. Oikeuskanslerinvirasto toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Oikeusministeriö pitää myönteisenä, että työryhmä on sisällyttänyt strategiaan perus- ja ihmisoikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen edistämisen sekä maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukemisen. Oikeusministeriö myös kiittelee laajapohjaista työryhmää ja kansalaisten kuulemista valmisteluprosessin aikana, ja ilmaisee halukkuutensa olla mukana maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseen tähtäävässä kehittämistyössä. Opetushallitus pitää kokonaisuudessaan maahanmuuton visiota onnistuneena ja pitää tärkeänä sitä, että maahanmuutto nähdään voimavarana ja mahdollisuutena, eikä taakkana tai uhkana kansalliselle kulttuurille. Opetushallitus pitää tärkeänä strategiaan liitettävän toimenpideohjelman toteuttamista. 12

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Lukiopäivät 12.11.2013 Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 16.11.2015 (KANE hakenut ja saanut lisäaikaa) Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Sisältö Johdanto, Tavoitteet...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksesta

Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksesta Seta ry 15.3.2013 Pasilanraitio 5 00240 Helsinki www.seta.fi Sisäministeriö PL 26 00023 Valtioneuvosto maahanmuutto-osasto@intermin.fi hare@intermin.fi Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus

Lisätiedot

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari 16.6. 2016 Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! Ehdotuksia kotoutumista tukevan koulutuksen parantamiseksi Selvitys on osa Vihreä Sivistysliitto ry:n Ajatuspaja

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi LAUSUNTO Helsinki 30.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2015 Dnr 53/040/2014 Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lisätiedot

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 Paula Kuusipalo Tapani Kojonsaari 20.3.2009 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN KEHITTÄMISOHJELMAT Ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Katariina Tcheuffa Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Kotona Suomessa on vuoden 2015 alussa alkanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

1(6) VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN TEEMAT 2017 HAUSSA PAINOPISTEALUE 1. TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA

1(6) VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN TEEMAT 2017 HAUSSA PAINOPISTEALUE 1. TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN TEEMAT 2017 HAUSSA PAINOPISTEALUE 1. TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY 1.1 Asuntomarkkinoiden toimivuus A) Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset B) Vuokra-asuntosijoitusalan

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset Kaupunginvaltuusto 119 08.12.2015 Kaupunginhallitus 459 14.12.2015 Kaupunginhallitus 123 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 04.04.2016 Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot