Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 26.4.2013 SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO Yleistä Valtioneuvoston asettaman Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiatyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen ehdotus maahanmuuttostrategiaksi valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Työryhmän ehdotuksessa Maahanmuuton tulevaisuus strategiaksi linjataan Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssunnat ja tavoitteet. Asettaessaan suuntaviivat tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikalle strategiaehdotus pyrkii nostamaan maahanmuuttokysymykset asemaan, joka niille yhteiskuntapolitiikassamme kuuluisi. Strategiassa on viisi lukua, joista kaksi ensimmäistä, Maahanmuuton nykytila ja Kohti 2020-lukua, kuvaavat tilastojen valossa maahanmuuton kehitystä ja tulevaisuutta. Kolmannessa luvussa esitellään varsinaiset suuntaviivat maahanmuuttostrategialle, jotka ovat seuraavat: 1. Suomi on turvallisesti avoin Menestyäkseen muuttuvassa maailmassa Suomi tarvitsee aktiivista, suunnitelmallista ja kohdennettua työperusteista maahanmuuttoa Ihmisten liikkuvuus edellyttää Suomelta sekä avoimuutta että maahanmuuton hallintaa Suomi on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville Maahanmuuttopolitiikan hyväksyttävyys ja maahanmuuttajien oikeudet varmistetaan selkeällä lainsäädännöllä, toimivilla käytännöillä ja läpinäkyvällä viranomaistoiminnalla 2. Jokainen löytää paikkansa Maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen työn, koulutuksen, lasten päivähoidon, harrastusten, järjestötoiminnan sekä arjen vuorovaikutuksen kautta Kotimaisten kielten taidolla on suuri merkitys yhteiskuntaan osallistumisessa Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelut tukevat hyvää kotoutumista 3. Moninaisuus on arkea Suomalaisen yhteiskunnan perusarvot, erityisesti ihmisarvon loukkaamattomuus, luovat perustan moninaisuuden hyväksymiselle Jokaisella on vastuu myönteisestä vuorovaikutuksesta ja ennakkoluulojen murtamisesta arjessa Lisäksi neljännessä luvussa esitellään lyhyesti tulevan strategian toimenpideohjelman käynnistämistä, joka tehdään strategian tueksi. Viidennessä luvussa viitataan lyhyesti strategiasta tehtyyn sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin, josta laadittu raportti löytyy Maahanmuuton tulevaisuus 2020 hankkeen verkkosivuilta (www.intermin.fi/maahanmuutto2020). Strategiaehdotuksen liitteenä on lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajien täydentävä lauselma työryhmän esitykseen. 1

2 Lausuntopyyntö Sisäasiainministeriö pyysi päivätyllä lausuntopyynnöllä seuraavilta viranomaisilta, organisaatioilta ja asiantuntijoilta kirjallisen lausunnon työryhmän ehdotuksesta (tähdellä merkitty lausunnon toimittaneet tahot). Maahanmuuton tulevaisuus strategiaehdotukseen liittyen 130 tahoa toimittivat lausunnon. Valtionneuvoston kanslia* Ulkoasiainministeriö* Oikeusministeriö* Puolustusministeriö* Valtiovarainministeriö* Opetus- ja kulttuuriministeriö* Sosiaali- ja terveysministeriö* Työ- ja elinkeinoministeriö* Ympäristöministeriö* Sisäasiainministeriö Oikeusyksikkö* Poliisiosasto Rajavartio-osasto Hallintoyksikkö Kansainvälisten asioiden yksikkö Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Talousyksikkö* Maahanmuuttovirasto* Vähemmistövaltuutettu* Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset Oulun vastaanottokeskus* Joutsenon vastaanottokeskus* Oikeuskanslerinvirasto* Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia* Korkein hallinto-oikeus Helsingin hallinto-oikeus* Helsingin poliisilaitos* Kansaneläkelaitos Keskuskauppakamari Keskusrikospoliisi* Lapsiasiavaltuutettu* Opetushallitus* Poliisihallitus SITRA Suojelupoliisi* Suomen Kuntaliitto* Tasa-arvovaltuutettu* Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos* Väestörekisterikeskus* Aluehallintovirastot Aluehallintovirasto Etelä-Suomi* Aluehallintovirasto Lappi* Aluehallintovirasto Lounais-Suomi* Aluehallintovirasto Pohjois-Suomi* Aluehallintovirasto Itä-Suomi* Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2

3 Etelä-Savon ELY-keskus* Keski-Suomen ELY-keskus* Pirkanmaan ELY-keskus* Pohjois-Karjalan ELY-keskus* Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus* Pohjois-Savon ELY-keskus* Satakunnan ELY-keskus* Varsinais-Suomen ELY-keskus* TE-toimistot Pirkanmaa* Pohjois-Karjala* Pohjois-Savo* Maakuntaliitot Etelä-Pohjanmaan liitto* Keski-Suomen maakuntahallitus* Pohjois-Karjalan maakuntaliitto* Pohjois-Pohjanmaan liitto* Päijät-Hämeen maakuntaliitto* Etelä-Savon maakuntaliitto* Varsinais-Suomen liitto* Satakuntaliitto* Pirkanmaan liitto* Uudenmaan liitto* Etelä-Karjalan liitto* Maistraatit Lapin maistraatti* Helsingin maistraatti* Itä-Suomen maistraatti* Sisä-Suomen maistraatti* Länsi-Uudenmaan maistraatti* Lounais-Suomen maistraatti* Itä-Uudenmaan maistraatti* ALVA, Aikuiset lapset vanhempiensa apuna ry Amnesty International - Suomen osasto ry* ETMU, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura* Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)* Helsingin juutalainen seurakunta Ihmisoikeusliitto ry* International Organization for Migration (IOM)* Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa Kansainvälinen Suomemme ry Kansalaisopistojen liitto* Katolinen kirkko Suomessa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry* Kirkon ulkomaanapu Kidutettujen kuntoutuskeskus* Kynnys ry Lastensuojelun Keskusliitto* Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry* Monika-naiset liitto ry* Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry* 3

4 MRG-Finland Naisasialiitto Unioni ry* Naisjärjestöjen Keskusliitto ry* Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry* Pakolaisneuvonta ry Pelastakaa lapset ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto MONIHELI ry* Resalat Islamilainen Yhdyskunta Suomen Ähl-e-Beit SETA ry* Selkokeskus* Siirtolaisuusinstituutti* SONDIP- Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry* Suomen Afgaanijärjestö ry Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN)* Suomen evankelisluterilainen kirkko* Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) Suomen Mielenterveysseura, Ulkomaalaisten kriisikeskus* Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (FIMU) Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen ortodoksinen kirkko Suomen Pakolaisapu ry Suomen Punainen Risti (SPR)* Suomi-Seura ry Suomen Somaliliitto ry Suomen UNICEF* Suomen Vanhempainliitto* Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (FARO/SVYL ry)* Suomen YK-liitto Taiteen edistämisen keskus TAIKE* Vanhustyön keskusliitto ry VALO ry* Valtakunnallinen vammaisneuvosto* Vammaisfoorumi ry* Vapaa-ajattelijain Liitto ry* Vapaa liikkuvuus -verkosto* Väestöliitto* YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (Tukholman toimisto)* Agronomiliitto ry Akava ry* Elinkeinoelämän keskusliitto EK* Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ry* KT Kuntatyönantajat* Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry* Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry Palkansaajajärjestö Pardia ry* Puutarhaliitto Ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry* Suomen yrittäjät ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Espoon kaupunki* Helsingin kaupunki* Hämeenlinnan kaupunki* 4

5 Joensuun kaupunki Jyväskylän kaupunki Kajaanin kaupunki* Kotkan kaupunki* Kuopion kaupunki* Lahden kaupunki* Lappeenrannan kaupunki* Mikkelin kaupunki Oulun kaupunki* Porin kaupunki* Raaseporin kaupunki Rovaniemen kaupunki Seinäjoen kaupunki Tampereen kaupunki Turun kaupunki Vaasan kaupunki* Vantaan kaupunki* Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry* Diakonia-ammattikorkeakoulu* HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Helsingin yliopisto* Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu* Jyväskylän yliopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu* Lapin yliopisto Metropolia Ammattikorkeakoulu* Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu* Savonia-ammattikorkeakoulu* Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry* Suomen yliopistot UNIFI ry* Suomen ylioppilaskuntien liitto ry* Taideyliopisto* Tampereen yliopisto* Turun ammattikorkeakoulu* Turun yliopisto* Åbo Akademi 5

6 Yleinen lausuntopalaute Akava ry toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Amnesty International - Suomen osasto ry toivoo, että kansainvälisistä sopimuksista ja EU-oikeudesta seuraavat ihmisoikeusvelvoitteet tunnustettaisiin tarkemmin strategiassa. Amnesty korostaa toimenpideohjelman toteuttamisen tärkeyttä, sillä strategia on luonteeltaan yleinen. Toimenpideohjelmaan tulisi sisällytttää tarkemmat viittaukset Suomea sitoviin ihmisoikeusvelvoitteisiin ja niihin menetelmiin, joilla ihmisoikeuksien toteutuminen käytännössä turvataan. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry (Arene) toteaa työryhmän esityksen antavan selkeän kuvan maahanmuuton nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehityskulun vaikutuksista ja haasteista työelämälle, hyvinvoinnilla ja koulutukselle. Arene pitää työryhmän linjauksia kannatettavina ja hyvänä myös sitä, että strategian perussävy on positiivinen, vaikka ongelmien olemassaoloakaan ei sivuuteta. Strategian pohjalta laadittava toimenpideohjelma tulisi tehdä pian ja ammattikorkeakouluilla tulisi olla riittävä ja tehtäviensä mukainen rooli sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu pitää hyvänä työryhmän ehdotuksen positiivista linjaa suhteessa maahanmuuttoon ja sitä, että kriittisten äänenpainojen olemassaoloa ei kielletä. On tärkeätä, että strategian tueksi laadittavaa toimenpideohjelmaa kiirehditään. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu muistuttaa, että strategiassa huomioitaisiin paremmin haavoittuvimmassa asemassa olevien koulutus ja palvelut (esim. turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset, lapset, naiset, vanhukset, kidutusta kokeneet sekä ihmiskaupan uhrit). Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pitää työryhmän tavoitteita oikeansuuntaisina, mutta on huolissaan siitä että ehdotukset liikkuvat hyvin abstraktilla tasolla. Oikeusasiamies korostaakin toimenpideohjelman tärkeyttä aikatauluineen sekä toimenpideohjelman arvioimista jälkikäteen. Oikeusasiamies nostaa esille avoimen, tehokkaan ja ei-byrokraattisen maahanmuuttohallinnon tärkeyden vetovoimatekijänä sekä yrittäjien tilanteen parantamisen, kielen osaamisen tärkeyden, asumisolojen parantamisen sekä ilmapiirin luomisen tärkeyden. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) katsoo, että maahanmuuttoa on työryhmän ehdotuksessa käsitelty laajasti, mutta työryhmän suuruudesta johtuen lopputulos on varsin vaisu. EK toteaa jättäneensä täydentävän lausuman strategiaan yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa ja pitää tämän lausuman sisällyttämistä hallituksen lopulliseen strategiaan tärkeänä tavoitteena. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat jättäneet yhteneväisen lausunnon työryhmän ehdotuksesta ja ilmaisevat tyytymättömyytensä työryhmän ehdotukseen pitäen sitä liian yleisluontoisena. Kaupungit kaipaavat erityisesti lisää informaatiota siitä, millaista ja missä mittakaavassa Suomen tulisi maahanmuuttoa tavoitella, millaisin keinoin tavoitteet saavutettaisiin sekä lisätietoa eri toimijoiden roolista tässä prosessissa. Työryhmän ehdotuksessa olisi myös tullut nostaa esiin metropolialueen erityisasema. Kaupunkien lausunnossa myös ihmetellään, miksi työryhmän ehdotuksessa käsitellään niin laajasti kotouttamisasioita ja mikä on ehdotuksen suhde valtion kotouttamisohjelmaan. Etelä-Karjalan liitto nostaa erityisen tärkeiksi tavoitteiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden kotoutumisen edistämisen sekä maahanmuuttajien osaamisen edistämisen työelämässä. On 6

7 7 tärkeää, että toimijat sitoutuvat ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, että niille varataan riittävät resurssit ja että ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan. Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Maahanmuuton tulevaisuus 2020-työryhmän ehdotuksesta. Monet työryhmän ehdotuksessa esille nousseet kehittämisehdotukset, tavoitteet ja toimenpiteet ovat myös Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisohjelman sisällön mukaisia ja tukevat maahanmuuton ja kansainvälistymisen tavoitteita maakunnassa. Etelä-Savon ELY-keskus täydentää omalta osaltaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten yhteistä lausuntoa. Omassa lausunnossaan Etelä-Savon ELYkeskus korostaa erityisesti ennakoinnin ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä maahanmuuttoasioissa, yhteiskunnan palvelurakenteen turvaamista ja vahvistamista sekä tiiviimpää yhteistyötä EU-maiden kesken. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää maahanmuuttostrategian kärkenä työelämälähtöisyyttä, sillä vain näin voidaan varmistua maahanmuuttajien pysyvästä asettautumisesta. Erilaisuuden korostaminen olisi saatava strategiassa vähemmälle ja kansainvälistymisen hyötyjä tulisi nostaa enemmän esille. Etelä-Savon maakuntaliitto korostaa suomen kielen merkitystä kaikkien maahanmuuttajien kotouttamisen onnistumisessa. Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä strategiaehdotuksessa olisi eri toimenpiteet saatava koordinoiduiksi selkeästi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa työryhmän esitykseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että kyseiset tehtävät kuuluvat pääosin ELY-keskuksille, mutta aluehallintovirasto ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon myös maahanmuuttajien asiat toiminnassaan. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry (ETMU) toteaa, että työryhmä olisi voinut olla rohkeampi ja esittää konkreettisempia huomioita ja arvioita tulevaisuuden liikkuvuuden muodoista. ETMU:n mielestä raportti kuitenkin sisältää tärkeitä yleisiä huomioita ja elementtejä, ja raportti on sisällöltään kohtuullisen tasapainoinen. ETMU korostaa linjausten täytäntöönpanon edellyttävän niiden konkretisointia. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on sitä mieltä, että työryhmän ehdotus strategiaksi on kattava ja tuo esiin maahanmuuttopolitiikan kehittämisen kannalta monia keskeisiä seikkoja. ETNO pitää hyvänä, että raportissa on nostettu esille maahanmuuton myönteisiä vaikutuksia muun muassa väestömme ikärakenteeseen ja työmarkkinoiden tarpeisiin. ETNO kaipaa kuitenkin ehdotukseen useita konkreettisempia toimenpiteitä sekä monipuolisempia näkökulmia. Strategiasta tulisi ilmetä selvemmin kotoutumisen kaksisuuntaisuus. Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että työryhmän muistiossa on runsaasti hyviä ajatuksia, mutta ei mitään oikeuslaitosta koskevia konkreettisia ehdotuksia ja katsoo, ettei sen ole tarkoituksenmukaista lausua enempää. Helsingin maistraatti toteaa, että olisi keskeistä saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan vähintäänkin EU:ssa hyväksyttyjä direktiivejä sekä Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Maahanmuuttoasioista vastaavien hallinnonalojen ja ulkomaalaisten asioita hoitavien viranomaisten yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa tulisi kehittää. Maistraatti kannattaa yleisistä tavoitteista myös panostusta koulutusohjelmissa opintojen aikana tapahtuvaan suomen ja ruotsin kielen opetukseen ja harjoitusmahdollisuuksiin.

8 Helsingin poliisilaitos ja Poliisihallitus toteavat työryhmän käsitelleen tehtävänantoaan laajasti ja monipuolisesti. Poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen mielestä työryhmän ehdottamista visioista yhteiskuntapoliittisesti tärkeä on ehdotus, jonka mukaan maahanmuuttajien tulee voida hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ilmaisee tyytyväisyytensä visioon, mutta kaipaa useita käytännön täsmennyksiä työryhmän ehdotukseen sekä erityisesti enemmän konkreettisia toimenpiteitä maahanmuuttopolitiikan aktiivisuuden parantamiseksi. Lisäksi Helsingin yliopisto peräänkuuluttaa useaan otteeseen parempaa tutkimustiedon käyttöä työryhmän väitteiden tueksi. Hämeenlinnan kaupunki toteaa, että Suomeen hakeutuvat työn kautta maahanmuuttoa harkitsevat henkilöt tarvitsevat tietoa jo ennen maahanmuuttoa sekä tehokkaan perehdytyssysteemin. Jo Suomessa oleville maahanmuuttajille pitäisi luoda joustava kotoutumismalli ja sitouttaa työnantajat perehdytykseen sekä tehostaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ihmisoikeusliitto pitää positiivisena sitä, että strategiaehdotukselle on tehty sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Ihmisoikeusliitto kiittää laajasta valmisteluprosessista ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sisällyttämisestä prosessiin. Ehdotuksen haasteena on sen sisällön vaihtelu abstraktista konkreettisempaan. Strategiasta olisi hyvä ilmetä vahvemmin tavoitteet, joihin vuoteen 2020 mennessä pyritään. International Organization for Migration (IOM) on tyytyväinen, että strategia on positiivinen ja siinä tunnustetaan maahanmuuton hyödyt yhteiskunnalle. Yleisesti ottaen IOM on samaa mieltä visiosta, mutta kaipaa täsmennyksiä muutamiin kohtiin sekä tavoitteiden konkretisoitumista ja sen määrittelyä, mitkä ovat lyhyen ja pidemmäntähtäimen tavoitteet. IOM kaipasi myös selkeämmin itse maahanmuuttaja -käsitteen määrittelyä. Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää Maahanmuuton tulevaisuus 2020-linjauksia kannatettavina. Aluehallintovirasto pitää maahanmuuton ongelmakohtina maahanmuuttajien riittämätöntä kotimaisten kielten taitoa, huonoa työllistymistä sekä kuntien riittämätöntä taloudellista kykyä hoitaa maahanmuuttajien perusteellista kotoutumista. Väliaikaiset projektit ja järjestöt ovat paikanneet puutteellista kotouttamista, kuten maahanmuuttajaneuvontaa, mikä aluehallintoviraston mielestä kuuluisi suureksi osaksi julkiselle hallinnolle. Itä-Suomen maistraatti toteaa, että maahanmuuttajien sekä heidän asioitaan hoitavien viranomaisten yhteinen etu olisi saumattoman yhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien asioita hoitavien viranomaisten välillä. Täten maistraatti kannattaa erityisesti linjausta, että maahanmuuton työnjakoa ja vastuita on selkiinnytettävä ja poikkihallinnollista yhteistyötä tehostettava. Tämä voisi mahdollisesti toteutua siten, että yksi viranomainen toimisi eräänlaisena päättävänä tahona, jonka ratkaisuihin muut viranomaiset olisivat sidottuja. Lainsäädännön muuttaminen on tarpeen, koska vanhentuneet säännökset eivät pysty vastaamaan maahanmuuton kasvavan määrän asettamiin haasteisiin. Joutsenon vastaanottokeskus pitää työryhmän ehdotuksia Suomen maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoiksi sopivina ja tavoittelemisen arvoisina. Erityisen hyvinä linjauksina Joutsenon vastaanottokeskus pitää kansainvälistä suojelua hakevien oikeuksien parempaa huomioimista, tehokkaampaa ja joustavampaa maahanmuuttohallintoa ja yleisestikin avoimem- 8

9 pia maahanmuuttohallinnon toimia. Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaan on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ry toteaa, että työryhmän ehdotus on kokonaisuutena kattava ja monipuolinen. Ehdotuksessa on myös ansiokkaasti eritelty erilaisia kotouttamista tukevia toimia, mutta muistuttaa, että toimet tarvitsevat toteutuakseen riittävän rahoituksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteaa työryhmän ehdotuksen olevan laaja-alainen ja monipuolinen. Korkeakoulujen rooli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä jäi ehdotuksessa kuitenkin varsin epäselväksi. Kajaanin kaupunki pitää työryhmän ehdotusta tavoitteiltaan ja visioltaan oikeansuuntaisena. Kajaanin kaupungin mukaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota paitsi työperäisen maahanmuuton kehittämiseen myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kotoutumista edistävien palveluiden järjestämiseen. Kansalaisopistojen liitto (KoL) toteaa, että työryhmän ehdotuksessa on vapaan sivistystyön näkökulmasta nostettu esille keskeisiä asioita. KoL näkee tärkeänä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyvien toimenpiteiden painottamisen. Karelia-ammattikorkeakoulu nostaa esille koulutusorganisaation näkökulmasta erityisesti monikulttuurisuuskoulutuksen lisäämisen, koulutusmahdollisuuksien lisäämisen ulkomaisille opiskelijoille sekä paremman sopeutumisvaiheen ohjauksen maahan muuttaville. Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu kannattaa lupaprosessien tehostamista, parempaa aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä ja kolmannen sektorin toimijoiden parempaa huomioimista. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys (Kehys ry) nostaa esille työryhmän ehdotukseen liittyen viisi teemaa: johdonmukaisuus, huomion kiinnittäminen siirtolaisuutta aiheuttaviin syihin pakotetun siirtolaisuuden estämiseksi, oikeudet ja kansainvälinen suojelu, työvoiman maahanmuutto sekä se, että siirtolaiset ja muuttoliike tulee nähdä mahdollisuutena, ei taakkana. Keski-Suomen ELY-keskuksella ehdottaa työryhmän ehdotuksen nykytilan kuvaukseen kahta täsmennystä, mutta muuten sillä ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen liitto kannattaa työryhmän ehdotuksia ja toteaa, että on tärkeää saada maahanmuuttajien taidot, tiedot ja osaaminen Suomen yhteiskunnan hyödyksi. Keskusrikospoliisi toteaa, että strategian linjaukset ovat hyväksyttäviä ja yhteiskunnan monimuotoisuuden lisääntymisen mukaisia. Sekä yksilöiden itsensä että yhteiskuntajärjestyksen kannalta on tärkeä ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja tukea toimenpiteitä, jotka ohjaavat ulkomaalaisia saapumaan laillisesti maahan. Kidutettujen kuntoutuskeskus pitää tärkeänä, että kidutuksen uhrien ja muiden vaikeasti traumatisoituneiden maahanmuuttajien erityistarpeet huomioitaisiin heti maahantulovaiheessa. Kidutettujen kuntoutuskeskus kaipaa heidän tunnistamiseensa erityistä huomiota ja toivoo heille mahdollisuutta joustaviin palveluihin kotoutumisprosessin aikana. 9

10 10 Kuopion kaupunki yhtyy useisiin työryhmän lauselmiin. Lisäksi Kuopion kaupunki haluaa korostaa esimerkiksi alkuvaiheen neuvonnan merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa, yhteistyön kehittämistä eri viranomaisten ja ministeriöiden välillä ja väliinputoajaryhmien (kuten maahanmuuttajanuoret) tavoittamista. Kuopion kaupunki kaipaa myös tavoitteiden konkretisoitumiseksi toimenpideohjelmaa. Kotkan kaupunki toteaa, että työryhmän ehdotuksessa on tuotu hyvin esiin niitä kehittämistarpeita, joihin käytännön kotouttamistyössä törmätään ja joita tulisi jatkossakin painottaa. Strategian toteutuminen edellyttää kuitenkin riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja ja lisäksi tarvitaan valtaväestön maahanmuuttoa kohtaan tunteman ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. Lahden kaupunki toteaa, että Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksessa on linjattu kattavasti Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssuunnat ja tavoitteet. Työryhmän ehdotuksen suuntaviivat vastaavat hyvin Lahden kaupungin omia linjauksia, painottaen mm. maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja työperusteisen maahanmuuton edistämistä. Lapin aluehallintovirasto toteaa, että Lapissa on juuri valmistunut Lapin maahanmuuttostrategia 2017, jonka sisältö on yhdensuuntainen työryhmän ehdotuksen kanssa. Lapin aluehallintovirasto korostaa, että toimenpiteiden tulisi olla poikkihallinnollisia ja maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden tulisi integroitua mahdollisimman hyvin muuhun palvelutarjontaan. Lapin aluehallintovirasto ehdottaa, että toimenpideohjelman "työalustaksi" valittaisiin soveltuvin osin sisäisen turvallisuuden ohjelma. Lapin maistraatti toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa työryhmän esitykseen. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että työryhmän esitys on valmisteltu laajapohjaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Esityksessä on huomioitu maahanmuuton nykyhetki, sen laajaalaisuus ja maahanmuuttoon liittyvien asioiden moninaisuus sekä nostettu esiin keskeisiä asioita, niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Strategian onnistuminen edellyttää selkeää toimeenpanosuunnitelmaa, laaja-alaista eri tahojen sitoutumista ja työnjakoon liittyvien asioiden selkeyttämistä sekä hyvää koordinointia. Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että työryhmän visio on hyvin ja selkeästi määritelty. Lapsiasiavaltuutettu toteaa olevansa yhtä mieltä työryhmän kanssa siitä, että maahanmuuttajien nopea kiinnittyminen työelämään edistää ja helpottaa kotoutumista sekä myös siitä, että aikuisten maahanmuuttajien työllistymisellä on vaikutusta heidän lastensa sopeutumiseen uuteen yhteiskuntaan. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu pitää hyvänä, että työryhmän ehdotuksessa on tuotu esille maahanmuuttajaperheiden palveluita sekä maahanmuuttajaperheiden äitien asemaa ja merkitystä lasten hyvinvoinnin kannalta. Lapsiasiavaltuutettu pitää kuitenkin työryhmän ehdotuksen puutteena sitä, että maahanmuuttajalasten ja -nuorten asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty ehdotuksessa vähäisesti. Lapsiasiavaltuutettu olisi kaivannut strategian lapsivaikutusten arviointia. Lastensuojelun Keskusliitto pitää hyvänä, että saadaan aikaan hallituskaudet ylittävät, valtioneuvoston vahvistamat linjaukset maahanmuuttopolitiikalle. Lastensuojelun Keskusliitto korostaa toimenpideohjelman merkitystä, koska työryhmän ehdotus on hyvin yleisellä tasolla. Itse strategiaan Lastensuojelun Keskusliitto kaipaa painotuksia perheenjäsenten maahantulon helpottamiseksi, ilman oleskelulupaa maassa olevien oikeuteen saada välttämättömät

11 palvelut, käännyttämisen inhimillistämiseen sekä maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tyytyväinen työryhmän esitykseen. Lounais-Suomen maistraatti toteaa, että työryhmän ehdottama visio on hyvä ja toteutettavissa, mutta toteutuakseen se vaatii kaikkien viranomaisten yhteistyötä ja sitoutumista. Lounais-Suomen maistraatti tuo esille erityisesti omaan toimialaansa kuuluvien lakien uudistustarpeita (erityisesti väestötietolaki ja kotikuntalaki). Lisäksi maistraatti toivoo maastopoistumisilmoitusmenettelyn säädöspohjaista järjestämistä. Maistraatti kaipaa myös laajempia linjauksia siitä, mitä tietoja rekisteröidään viranomaisille. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kannattaa Maahanmuuton tulevaisuus työryhmän ehdotuksia ja toteaa, että niihin on hyvin helppo yhtyä. Maahanmuuttohallinnon pirstaleisuus on yksi suurimmista haasteista ja seuraavaksi ratkaisevaa on, kuinka kokonaisuutta viedään hallitusti eteenpäin. MTK tuo esille tarvetta maahanmuuton kehittämiselle toimialakohtaisesti ja kaipaa esimerkiksi työnantajille lisää välineitä työn arjen sujuvoittamiseksi. Tällaisia välineitä ovat MTK:n mukaan esimerkiksi kieli ja kulttuurinen ymmärrys. Lisäksi MTK kaipaisi erityistoimenpiteitä työperäisen maahanmuuton saamiseksi maaseudulle, sillä siellä tulee olemaan tulevaisuudessa erityisen paljon haasteita koulutetun työvoiman saatavuuteen ja ikärakenteeseen liittyen. Maahanmuuttovirasto toivoo työryhmän ehdotukseen täydennyksiä esimerkiksi konkreettisten määrittelyjen suhteen, kuten millaisia osaajia Suomi tulevaisuudessa tarvitsee, onko työvoiman kasvu tosiasiassa tarpeellista tulevaisuudessa ja kehityspoliittisen näkökulman kytkemistä paremmin maahanmuuttostrategiaan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (MLL) toteaa, että strategiaehdotuksessa asetetut tavoitteet ovat kannatettavia, mutta on huolissaan toimeenpanon toteutumisesta. Epäkohtana MLL pitää sitä, että strategian valmistelussa ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia. MLL:n mielestä strategian tulee ohjata maahanmuuttopolitiikkaan, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu toteaa työryhmän esityksen antavan selkeän kuvan maahanmuuton nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehityskulun vaikutuksista ja haasteista työelämälle, hyvinvoinnille ja koulutukselle. Työryhmän ehdottama Maahanmuuton tulevaisuus visio tuo tavoittelevasti ja puhuttelevasti esiin asiakokonaisuuden eri näkökulmat. Metropolia kiittää näkemystä siitä, että Suomessa tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistä strategiaa, jossa keskeisinä tavoitteina ovat myös yksilön koulutus ja työllistyminen. Metropolia on valmis toteuttamaan strategiaa ja toimimaan aktiivisena maahanmuuttajien korkeakoulutuksen kehittäjänä ja toteuttajana. MONIHELI ry (Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto) nostaa työryhmän ehdotuksesta esille erityisesti palveluiden tarjoamisen myös maahanmuuttajien omalla kielellä, riittävän kielikoulutuksen, opintojen hyödyntämisen ja mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään paremmin perustamalla omia järjestöjä, mihin Moniheli tarjoaa mahdollisuuden. Moniheli toteaa myös tarjoavansa tarvittaessa tutkijoita ja kokemusasiantuntijuutta maahanmuuttajista ja maahanmuutosta työryhmän käyttöön. 11

12 Monika-Naiset liitto ry pitää työryhmän linjauksia hyvänä ja kiittelee erityisesti järjestöjen edellytysten tukemisen huomioimista maahanmuuttajien kotoutumisessa. Monika-Naiset liitto nostaa esille muutamia havaintojaan, kuten huolen rahoituksesta sekä kiinnittää huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry pitää työryhmän ehdotusta kannatettavana ja näkee, että suuri osa ehdotuksessa esitetyistä linjauksista ja toimenpiteistä on myönteisiä, joskin osin riittämättömiä vision toteuttamiseksi. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry tuo esille ehdotuksen keskeisimpänä puutteena sen, että ehdotuksessa ei ole otettu huomioon kahden kulttuurin parien ja perheiden näkökulmaa, eikä tämän ryhmän tarpeita ja potentiaalia. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n mielestä tämän ryhmän vahvuuksien hyödyntäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy edellyttävät kaksikulttuuristen perheiden integroimista ja heidän tarpeidensa huomioon ottamista päätöksenteossa sekä tuki- ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Naisasialiitto Unioni ry pitää hyvänä lausunnosta tehtyä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia. Naisasialiitto Unioni olisi kaivannut joihinkin strategian yksittäisiin kohtiinkin enemmän sukupuolisensitiivisyyttä. On tärkeää, että strategiasta laaditaan toimenpideohjelma. Ohjelman tulisi sisältää sukupuolisensitiivisiä, konkreettisia toimenpideehdotuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry kiittelee erityisesti strategiasta tehtyä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaatimusten arviointia ja yhtyy siinä esitettyyn, etteivät strategian syrjintää koskevat linjaukset ole tarpeeksi yksityiskohtaisia. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti moniperusteiseen syrjintään ja työelämän segregaation purkamiseen: työvoimaa tarvitsevalle sosiaali- ja terveysalalle tulee aktiivisesti houkutella myös maahanmuuttajamiehiä. NYTKIS ry pitää positiivisena työryhmän osallistavaa ja laajaa valmisteluprosessia ja on tyytyväinen, että ehdotuksesta on tehty sukupuolivaikutusten arviointi. NYTKIS ry yhtyy moniin SUVAUS-kommentteihin, minkä lisäksi NYTKIS ry kommentoi, että strategiassa tulisi täsmentää useita käsitteitä. NYTKIS ry esittää useita yksityiskohtaisia kommentteja strategian teksteihin, linjauksiin ja käsitteisiin jääden esimerkiksi kaipaamaan maahanmuuttaja -käsitteen määrittelyä sekä tarkennusta suojelu -käsitteeseen. NYTKIS ry toimitti lausuntonsa ohessa useiden muiden järjestöjen kanssa tehdyn kannanoton paperittomien naisten erityisen haavoittuvan aseman paremmasta huomioimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä oleskelulupakäytänteissä. Oikeuskanslerinvirasto toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Oikeusministeriö pitää myönteisenä, että työryhmä on sisällyttänyt strategiaan perus- ja ihmisoikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen edistämisen sekä maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukemisen. Oikeusministeriö myös kiittelee laajapohjaista työryhmää ja kansalaisten kuulemista valmisteluprosessin aikana, ja ilmaisee halukkuutensa olla mukana maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseen tähtäävässä kehittämistyössä. Opetushallitus pitää kokonaisuudessaan maahanmuuton visiota onnistuneena ja pitää tärkeänä sitä, että maahanmuutto nähdään voimavarana ja mahdollisuutena, eikä taakkana tai uhkana kansalliselle kulttuurille. Opetushallitus pitää tärkeänä strategiaan liitettävän toimenpideohjelman toteuttamista. 12

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne... 7 I JOHDANTO...10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...10 II KOMMENTTEJA KOKO OHJELMASTA, SEN TAVOITTEISTA, PAINOPISTEALUEISTA

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:25 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:25 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma. Tiivistelmä lausunnoista

Velkahallintaohjelma. Tiivistelmä lausunnoista Velkahallintaohjelma Tiivistelmä lausunnoista JOHDANTO...4 I LAUSUNNONANTAJAT...5 II YLEISTÄ LAUSUNTOPALAUTTEESTA...7 III LAUSUNNOT OHJELMAN REUNAEHDOISTA JA PAINOPISTEISTÄ...11 IV LAUSUNNOT TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA...13

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Heikki Keränen Sami Rontti (toim.) 02/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuuttostrategia

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot