SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot"

Transkriptio

1 SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot

2 SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot Tämä projekti on saanut tukea Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta Silmissäni mennyt -projekti toteutettiin syksyllä Tässä raportissa kursivoidut kohdat ovat suoria lainauksia projektin osallistujien hakemuksista ja kirjallisesta palautteesta.

3 Helsingin Kaupunginteatterissa käynnistettiin syksyllä 2007 gin vanhuspalveluohjelmassa vuosille PROJEKTIN nostetaan esille mm. linjaukset 1) Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaksivuotinen yleisötyön kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on TAUSTAA vahvistaminen sekä 2) Kotona asumisen vakinaistaa, säännönmukaistaa ja laajentaa teatterin yleisötyöhön liittyvää rusteella Helsingissä on kehitetty Ikäih- tukeminen. Vanhuspalveluohjelman pe- toimintaa. Tavoitteena on ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon erilaiset yleisöryhmät sekä rakentaa verkos- ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin misten hyvinvointikeskus -hanke, jonka tavoitteena on toja eri yhteistyötahojen kanssa. Helsingin Kaupunginteatterin pyrkimyksenä on palvella koko kaupunkimme sen ehkäisy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sil- ylläpito ja edistäminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymi- väestöä. Teatteri on viimeisen kuuden vuoden ajan tehnyt laajaa taidekasvatustyötä kouluissa ja päiväkodeissa. nallisesti näihin haasteisiin. missäni mennyt -projektissa päädyttiin tarttumaan toimin- Yleisötyön kehittämisprojektin myötä toiminta on saatu Tutkimukset vanhustenhoidon kentällä ovat osoittaneet, että taiteella on todellista merkitystä ikäihmisten kattamaan laajemmin myös muita yleisöryhmiä lasten ja nuorten ohella. Silmissäni mennyt -projektin keskiössä olivat ikäihmiset. na Arts in Hospital hanketta on Suomessa tehty väitös- psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisessä. Osa- Silmissäni mennyt -projektia ryhdyttiin suunnittelemaan kirjatutkimus taidetoiminnan integroimisesta hoitolaitosten arkeen ja todettu taidetoiminnan mm. edistävän keväällä Suunnittelun lähtökohtina olivat ikääntymisen aiheuttamista haasteista niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla käyty keskustelu sekä tanssin ja keholkyä ja elämänlaatua (Hanna-Liisa Liikanen 2003). Lii- yhteisöllisyyttä, elämänhallintaa, terveyttä, toimintakylisen ilmaisun käyttö työskentelymuotona. Teemallisesti kasen mukaan taide ja kulttuuritoiminta voi lisätä ihmisten kapasiteettia löytämällä uusia resursseja ja uuden- suunnittelua ohjasi Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saanut Missä kuljimme kerran -näytelmä. Näytelmä pohjautuu Kjell Wessi. Voimaantuminen voi tapahtua osallistumalla kulttuulaisia keinoja hyödyntää niitä hyvinvoinnin lisäämisektön samannimiseen, vuonna 2006 Finlandia -palkinnon ritoimintaan, jolle asetetaan sosiaalisia tavoitteita. Kulttuuritoiminnan erästä soveltavaa muotoa kutsutaan so- saaneeseen romaaniin. Romaanin pohjalta näytelmän on dramatisoinut ja ohjannut Kari Heiskanen. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Helsinkiin vuosina 1905 tä mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan taiteesta ja siokulttuuriseksi innostamiseksi. Sen tavoitteena on, et Näytelmä on erään sukupolven tarina, jonka yhtenä teemana on kokemusten, muistojen ja ajan vaikutus muuten. Taide on kaikkien oikeus. kulttuuritoiminasta, joko tekemällä itse tai osallistumalla ihmiseen. Tämä teema nousi punaiseksi langaksi suunniteltaessa projektin teemallista sisältöä. tetun geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämis- Vanhustyön keskusliiton vuosina toteu- Ikäihmisistä käytävässä keskustelussa puhutaan paljon hoitolaitosten arjesta ja hoitohenkilökunnan riittäransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyhankkeen mukaan psykososiaalinen ryhmäkuntoutus pamättömyydestä. Ikäihmisistä suurin osa kuitenkin elää vinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä sekä vähensi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä aktivoi yksinäisyy- ja asuu kotonaan ja osa heistä toimii itse itseään huonokuntoisempien vanhusten hoitajina. Helsingin kaupundestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti.

4 Projektin lähtökohdaksi määriteltiin osallistujien omaelämänkerrallisuus. Silmissäni mennyt -projektin teemana olivat keholliset muistot ja muistojen ruumiillistaminen. Tavoitteena oli löytää jokaisen osallistujan henkilökohtaiset muistot ja mielikuvat lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Projektissa pyrittiin rakentamaan heti alusta asti osallistujien kesken luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokaisella voisi löytyä rohkeus ilmaista itseään fyysisesti. Samalla tavoitteena oli motivoida osallistujia liikkumiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen projektin ulkopuolella. PROJEKTIN TAVOITTEET Keskeisiksi päämääriksi määriteltiin osallistujien itsetunnon paraneminen ja yksinäisyyden kokemuksen väheneminen. Tavoitteena oli löytää osallistujiksi sellaisia ikäihmisiä, jotka voisivat erityisesti hyötyä elämäntilanteensa kannalta ohjatusta ryhmätoiminnasta, jossa työskennellään liikkeen ja taiteen avulla. Helsingin Kaupunginteatterin tavoitteena oli projektin myötä rakentaa pysyviä yhteistyöverkostoja eri vanhuspalvelukentän toimijoiden kanssa. SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi projektiin euroa apurahan kokouksessaan Tämä avustus mahdollisti projektin toteuttamisen. Aluksi suunniteltiin tiiviimpää työskentelyä yhden 20 henkilön ryhmän kanssa, mutta keskusteltuamme Helsingin kaupungin kulttuuritoimen ja sosiaalitoimen edustajan kanssa päädyttiin ottamaan mukaan kaksi 16 hengen ryhmää, jotka kokoontuisivat kummatkin kaksi kertaa viikossa. Kummankin ryhmän kanssa päätettiin työskennellä kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan 12 viikon ajan. Projektin lopuksi pidettäisiin demonstratiiviset esitykset siitä, mitä syksyn aikana oli tehty. Esiintyminen olisi vapaaehtoista osallistujille. Projektissa haluttiin kuitenkin painottua työskentelyn prosessiin ja ryhmätyöskentelyn toimivuuteen. Esitys ei ollut varsinainen päämäärä. Osallistujien tarkkaa ikää ei haluttu määritellä, sillä katsottiin, että ikä ei korreloi suoraan ihmisen elämäntilanteeseen, kuntoon eikä siihen, kuinka vanhaksi kukin itsensä tuntee. Projektin suunnittelusta vastasivat tanssitaiteilija Hanna Brotherus ja Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyövastaava Mirja Neuvonen. Projektin musiikillisesta suunnittelusta ja esityksen musiikista vastasi säveltäjä Antti Ikonen. Hanna Brotherus vastasi työpajojen sisällöllisestä suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä esityksen koreografiasta. Ohjaajan assistenttina toimi Katja Kaulanen, joka valmistuu keväällä 2009 teatteri-ilmaisunohjaajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Projektin tuottajana, käytännön asioista vastaavana sekä työpajoissa tarvittaessa ohjaajan assistenttina toimi Mirja Neuvonen.

5 Projektin selkeänä tavoitteena oli kotona asumisen tukeminen ja yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen. Koimme haasteeksi sen, miten löytää juuri sellaisia henkilöitä, joita projektin sisältö erityisesti hyödyttäisi. Meitä arvelutti myös, kuinka ennakkoluuloisesti ihmiset suhtautuisivat nykytanssiin ja keholliseen työskentelyyn. Päädyimme siihen, että järjestäisimme esittelytyöpajoja, joihin kaikki projektista kiinnostuneet olisivat tervetulleita kokeilemaan itse työskentelyä sekä kuulemaan projektista. Otimme yhteyttä projektin merkeissä Helsingin kaupungin sosiaalitoimeen, sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekkääseen sekä Vanhustyön keskusliittoon. Mirja Neuvonen vieraili Helsingin vanhuspalvelukeskusten johtajien kokouksessa kesäkuussa kertomassa projektista ja keskustelemassa siitä, miten voisimme parhaiten palvella ikäihmisiä ja löytää erityisesti juuri tästä projektista hyötyviä osallistujia. Elokuulle sovittiin ajat esittelytyöpajoille seitsemään palvelukeskukseen. Sovittiin myös, että kaikkiin palvelukeskuksiin toimitetaan työtekijöille jaettavaksi informaatio projektista, jolloin työntekijät osaisivat suoraan suositella projektia asiakkailleen ja kehottaa heitä tulemaan esittelytyöpajaan. Esitteet ja tiedotteet lähetettiin palvelukeskuksiin juhannusta edeltävällä viikolla. Esittelytyöpajat Hanna Brotherus ja Mirja Neuvonen kiersivät pitämässä 90 minuutin mittaiset esittelytyöpajat palvelukeskuksissa seuraavasti: Munkkiniemen palvelukeskus ti Palvelukeskus Saunabaari ke Kampin palvelukeskus to Kinaporin palvelukeskus pe Kustaankartanon palvelukeskus ti Kontulan palvelukeskus to Riistavuoren palvelukeskus pe OSALLISTUJIEN REKRYTOINTI ja kokeilemaan, mistä on kyse. Hakemuksen projektiin jätti 84 ihmistä. Joukossa oli monen ikäisiä, kuntoisia ja kokoisia ikäihmisiä. Monella ei ollut aikaisempaa kokemusta nykytanssista, mutta useat harrastivat liikuntaa ainakin jollakin tavalla.useassa palvelutalossa työntekijät iloitsivat erityisesti siitä, että paikalla oli myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät kuuluneet heidän vakituisiin asiakkaisiinsa ja olivat mahdollisesti jopa ensimmäistä kertaa palvelutalossa. Osallistujien valinta Osallistujien valinta hakijoiden joukosta osoittautui vaikeaksi. Olisimme mielellämme ottaneet kaikki halukkaat mukaan, mutta paikkoja oli vain 32. Mukaan päätettiinkin ottaa muutama enemmän kuin alun perin oli kaavailtu, sillä ajattelimme, että vanhojen ihmisten ollessa kyseessä, olisi mahdollista, että joku joutuisi peruuttamaan tai keskeyttämään osallistumisensa. Mukaan otettiin lopulta 36 osallistujaa, 18 molempiin ryhmiin. Osa hakijoista valittiin hakemuksen perusteella. Hakemukset vaihtelivat kovin. Osa hakijoista oli kertonut itsestään ja elämästään hyvin avoimesti, joidenkin kohdalla tuntui, että he yrittivät saada itsensä kuulostamaan mahdollisimman aktiiviselta. Jotkut hakemukset taas olivat hyvin niukkoja. Osa valinnoista oli selkeitä. Esiintymiskammo ja sen voittaminen, välivaihe sairauden hoidossa. Koetan löytää aktiviteetteja eläkkeelle jäätyäni, ei ole helppoa. Asun yksin. Aviomieheni on dementiakodissa. Toivoisin uutta sisältöä elämääni. Olen leski. Olisi tärkeä päästä kotoa ja saada uutta ajateltavaa. Toimin 83 vuotiaan mieheni omaishoitajana. Toivon saavani vaihtelua arkeeni. Olen kaksi vuotta sitten sairastanut vakavan sairauden ja nyt toipunut siitä. Työpajoissa kerrottiin ensin projektista, sen sisällöstä ja kulusta. Sen jälkeen tanssittiin ja liikuttiin itse noin tunnin ajan. Tehtävien tarkoitus oli antaa osallistujille mahdollisuus kokeilla, miltä työskentelytapa tuntui. Tämän jälkeen halukkaat saivat täyttää vielä hakemuksen projektiin osallistumiseksi. Mukaan haluaville korostettiin sitä, että täytyy olla mahdollisuus ja halu sitoutua projektiin myös aikataulullisesti, koska kyse on pitkäjänteisestä työskentelystä, ja läsnäolo on tärkeää koko ryhmän kannalta. Esittelytyöpajojen suosio yllätti täysin. Esittelytyöpajoihin osallistui kaiken kaikkiaan 157 ihmistä, jotka pääsivät kokeilemaan Silmissäni mennyt -projektin työtapaa. Osa työpajan osallistujista sanoi heti tullessaan, että eivät voi mukaan projektiin kuitenkaan tulla, koska aikataulut eivät sovi, mutta halusivat tulla kuitenkin katsomaan Joitakin hakijoita jouduttiin karsimaan mm. sen perusteella, että he tiesivät jo valmiiksi, että aikataulut eivät sopineet ja tiesivät joutuvansa olevansa poissa monta kertaa. Loput hakijat päätettiin arpoa. Suurin osa mukaan valituista oli yksin asuvia. Osallistujien ikähaitari oli vuotta. Mukaan valittiin 10 miestä ja 26 naista. Valituille soitettiin ja kerrottiin valinnasta. Kaikille hakijoille lähetettiin myös kirje myönteisestä tai kielteisestä valinnasta. Ensimmäisen kolmen viikon aikana kolme osallistujaa keskeytti projektin, heistä kaksi terveydellisistä syistä ja yksi siksi, että projektin työskentelytapa ei kuitenkaan vastannut hänen odotuksiaan. Muut 33 jatkoivat koko syksyn ja osallistuivat harjoituksiin ja esityksiin sataprosenttisella panostuksella.

6 Käytännössä projekti jakautui kolmeen vaiheeseen. Syys- ja lokakuun kestäneeseen työpajavaiheeseen, esityksen harjoitusvaiheeseen marraskuussa sekä itse esitysvaiheeseen marraskuun lopussa ja joulukuussa. KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELY Työpajat Työpajatyöskentely tapahtui kahdessa ryhmässä. Aamuryhmä kokoontui tanssikeskus Footlightin tanssisalissa osoitteessa Mannerheimintie 6 tiistaisin ja perjantaisin klo ja iltapäiväryhmä klo Ryhmäytyminen tapahtui yli odotusten. Jo ensimmäisen kahden työpajan jälkeen tuntui kuin ryhmät olisivat olleet koossa paljon pitempään. Osallistujat olivat heti hyvin sitoutuneita, motivoituneita ja avoimia. Ryhmät olivat kuitenkin erilaisia. Toinen ryhmä oli kova puhumaan ja työpajojen päätteeksi olisi keskusteltavaa ja sanottavaa riittänyt vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Toinen ryhmä taas liikkui isommin heti alusta alkaen.tärkeimpinä työskentelytapoina olivat tanssi ja liike. Sen ohella myös laulettiin ja tehtiin muita ääntä ja musiikkia hyödyntäviä harjoituksia. Jokaiselle osallistujalle jaettiin myös päiväkirja ja omia muistoja ja kokemuksia työstettiin myös kirjallisesti. Esitykset Studio Elsassa oli alun perin suunniteltu vain kokoamaan yhteen syksyn mittainen työskentely, eivätkä olleet suinkaan työskentelyn varsinainen päämäärä. Työpajavaiheen aikana alkoi kasvaa myös ajatus esityksestä suurempana kuin alun perin oli ajateltu. Osallistujien sitoutuminen, avoimuus ja suoruus sekä ryhmän hieno yhteishenki vaikuttivat tähän. Kaikki olivat halukkaita olemaan mukana myös itse esityksessä ja moni suorastaan odotti, milloin esitystä ryhdyttäisiin harjoittelemaan. Työpajavaiheen aikana kaikki osallistujat pääsivät myös katsomaan Missä kuljimme kerran -näytelmän Helsingin Kaupunginteatteriin. Työpajavaiheesta osallistujat kirjoittivat seuraavasti: Oli otettava itseään niskasta kiinni. Sisäistettävä rohkeasti liikehdintää oma-aloitteisesti, kun vuosia oli oppinut apinoimaan ohjaajan antamia ohjeita. Erilaiset matkimiset opettivat kaikkia vapautumaan ja näyttämään omia oivalluksia liikkeiksi. Liikunnallisia kertomuksia. Yhteisöllisen tunnelman nopea syntyminen hämmästytti. Alku oli hankalaa, koska koin olevani aivan surkea ja kömpelö muihin verrattuna. Koin olevani liian nuori ja nolotti, koska en kyennyt siihen, mitä itselleni asetin. Siinä löysin itsestäni sellaista uutta, jota en luullut itsessäni lainkaan olevan. Sain kehoni elämään ja sieluni sykkimään uudella lailla. Tunnemuistin hakeminen oli haasteellista ja keskittymistä vaativaa. Lämmittelyharjoitukset vapauttivat jännityksestä. Aivan innolla odotin seuraavaa harjoitusta. Työpajavaihe oli hämmentävä, koska en tarkkaan ollut selvillä, mitä tulisi tapahtumaan; koska jalkani oli kipeä ja liikkuminen kankeaa; koska en tuntenut ketään.

7 Esityksen harjoitteluvaihe Hanna Brotherus ryhtyi kokoamaan esitystä lokakuussa ikäihmisten muistojen, tehtyjen harjoitusten ja niissä syntyneen liikemateriaalin pohjalta. Antti Ikosen musiikki syntyi käsi kädessä koreografian kanssa. Varsinaisia esitykseen tähtääviä harjoituskertoja alettiin pitää lokakuun lopussa, jolloin osassa harjoituksissa luovuttiin kahdesta ryhmästä ja kaikki 33 osallistujaa harjoittelivat yhdessä. Lähes koko harjoitusvaihe pidettiin edelleen tanssikeskus Footlightin tiloissa. Marraskuussa tiistai- ja perjantaikokoontumisten lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä harjoitusta Kaupunginteatterin suuressa harjoitussalissa. Varsinaiselle näyttämölle Studio Elsaan päästiin ensimmäisen kerran kaksi päivää ennen ensi-iltaa, jolloin ryhmä myös esiintyi yleisötyön tiedotustilaisuudessa. Harjoitteluvaiheessa kahdesta erillisestä ryhmästä hitsautui yksi tiivis ryhmä, jolle kasvoi mahtava yhteishenki. Harjoitteluvaiheessa haastetta aiheutti ryhmän koko. Välillä oli pakko harjoitella kohtauksia, joissa vain osa osallistujista oli mukana ja toiset joutuivat odottamaan, joka tuntui monesta turhauttavalta. Jo ennen harjoitusvaiheen alkua keskusteltiin yhdessä siitä, mitä haasteita harjoitteluvaihe toisi mukanaan, kuten kohtausten toistamista ja odottelua. Aikatauluja pyrittiin suunnittelemaan siten, että vain osan ryhmää työllistäviä kohtauksia harjoiteltiin osin yhteisharjoituksen alussa tai lopussa ja lisäksi Hanna Brotherus piti pienille ryhmille erillisiä omia harjoituksia. Silti ajoittaiselta odottelulta ei voinut välttyä. Joitakin selvästi myös epäilytti se, pystyisivätkö kaikki vanhat ihmiset tekemään kaikkia tarvittavia liikkeitä. Hanna Brotheruksella ja muilla ohjaajilla oli kuitenkin vankka usko siihen, että ikä ei ole tässä projektissa rajoite vaan mahdollisuus. Esityksen musiikin valmistuttua jokaiselle osallistujalle kopioitiin CD-levy, jota sai kuunnella kotona. Projektin osallistuja Kari Saaren-Seppälä kehitti harjoitusvaiheessa oman tanssinotaatiotavan ja teki koko ryhmälle teokseen tanssinuotit, joita päivitti koko ajan teoksen muodon hahmottumisen myötä. Marraskuun 6. päivänä oli Kaupunginteatterin puvuston tiloissa esiintymisasujen sovituspäivä. Ennalta valituista vaatteista löytyi jokaiselle sopiva esiintymisasu viiden hengen sovitustiimin avulla. Esityksen harjoitteluvaihetta kommentoitiin seuraavalla tavalla: Kehomuistini oli aluksi aivan hukassa, mutta loppua kohti parani. Pidin erikoisen paljon. Minusta on hauskaa tehdä kohtauksia uudelleen ja eri tavoin, etsiä ja löytää kokeilla! Oli helpompaa pienessä ryhmässä. Pää pyörällä, kun kaikki paikalla. Tarkka ajoitus musiikin mukaan vaikeaa, en ehtinyt tarpeeksi nauhaa kuunnella. Vapautumaan pikkuhiljaa oman kehon kuuntelemiseen ja hyväksymään omat vajavaisuudet kehon hallinnan suhteen. Joskus työlästä, mutta mielenkiinnolla seurasin, miten kaikki saatiin kuntoon. Pidin liikaa kiinni annetuista ohjeista, jotka aina muuttuivat. Vasta kun tajusin, että näin kokeilemalla oli tarkoitus vähitellen luoda yksi kokonaisuus, vapauduin vähän. Kun musiikki tuli mukaan, kaikki helpottui. Liikunta ei enää yhtä tehokasta. Välillä joutui odottelemaan, kun muut harjoittelivat. Oikein mukavia sessioita kokonaisuutena. Yhteishenki kehittyi. Oli kiva päästä kiinni itse asiaan. Kiinnostus alkoi kasvaa harjoittelun edetessä. Mitähän kivaa tästä tuleekaan? Oli käsittämätöntä nähdä, miten pienistä detaljeista syntyi kokonaisuus käsittämätöntä. Opin ymmärtämään koreografin työtä. Olin välillä eksyksissä, ennen kuin kohtaukset selvisivät. Olisiko syytä zekata paremmin mitä kukin osaa ja mihin on edellytyksiä. Esitykset Silmissäni mennyt tanssiteos esitettiin yhteensä viisi kertaa Helsingin Kaupunginteatterin Studio Elsassa. Lisäksi ensi-iltaa edeltävänä iltana oli kenraaliharjoitus, johon oli kutsuttuna yleisöä. Kolme ensimmäistä esitystä pidettiin to klo 15 sekä pe klo 13 ja 18. Kaikki näytökset olivat loppuunmyytyjä. Joulukuussa järjestettiinkin vielä kaksi lisäesitystä klo 18 ja klo 15. Molemmissa esityksissä oli myös runsaasti yleisöä. Kaiken kaikkiaan teoksen näki 1258 katsojaa. Esityksissä oli kutsuttuna yleisönä mm. vanhuspalvelualan työntekijöitä, vanhustyön ja toimintaterapian opiskelijoita sekä helsinkiläisiä koululaisia. Perjantain jälkimmäisen esityksen jälkeen järjestettiin avoin keskustelutilaisuus, jossa tekijät kertoivat kokemuksiaan projektista sekä teoksen synnystä. Paikalla kuuntelemassa sekä esittämässä kysymyksiä oli noin 200 henkilöä, eli suurin osa katsojista. Silmissäni mennyt tanssiteoksen koreografia oli Hanna Brotheruksen ja musiikin oli säveltänyt Antti Ikonen. Puvustuksesta vastasivat projektin vetäjät yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin puvuston Sirkku Isomäen ja Teija Monolan kanssa. Esiintymisasut olivat Kaupunginteatterin pukuvarastosta. Valoista vastasivat Vesa Ellilä ja Miika Storm Helsingin Kaupunginteatterista. Nautin jännityksestä, siitä, että adrenaliini suorastaan kohisee sisälläni. Mahtava tunne, kun yleisö otti meidät kiinnostuneesti positiivisesti vastaan. Tuttujen ja tuntemattomien kyynelehtien esittämät kiitokset. Ammatti-ihmisten sekä median kiinnostuneet onnittelut. ME ONNISTUIMME. Emme pettäneet ohjaajiamme. Jännittäviä kokemuksia. Meni kuin humussa. Nopeasti hyvä olo jälkeenpäin. Kokemus oli valtava, pystyin täysin eläytymään sekä vapautumaan itselleni asettamista vaatimuksista. Myös tunteet saivat vallan. Kipeät asiat tuntuivat voitelulta. Voi miksi niitä(esityksiä) oli vain kolme? Aloin vasta päästä vauhtiin. Kun oli harjoiteltu, piti vain keskittyä. Ei erityistä esiintymisjännitystä kuin vain ennen esitystä. Yleisö unohtui keskittyessä omiin tunnetiloihin, kuitenkin aisti vuorovaikutusta. Kehollakin voi ilmaista sanoitta.

8 Täysi paneutuminen esitykseen vaati henkisiä voimavaroja. Pystyin mielestäni ylittämään itseni. Esityksissä olin aluksi jännittynyt, mutta neuvot: älä katso yleisöä, älä vilkuile ympärillesi, elä, älä näyttele, auttoivat keskittymään ja pahin jännitys häipyi. Olikin hauskaa olla mukana. Oli suorastaan huumaavaa, kun huomasin yleisön seuraavan esitystä hiirenhiljaa ja selvästi kiinnostuneena. Mieli kohentui ja tein niin hyvin kuin pystyin. Eläydyin esitykseen ja siihen omaan osaani. Tai oikeastaan elin osani. Ei pelottanut, valtava yhteenkuuluvaisuus keskenämme. Katsojat ikään kuin ulkopuolella. Silmissäni mennyt noteerattiin mediassa monella tapaa: Helsingin Sanomat ja Kotiliesi tekivät projektista laajan artikkelin ja myös useat muut sanoma- ja aikakauslehdet, kuten Kirkko ja Kaupunki, Kansan uutiset ja Sport, kirjoittivat projektista. YLE TV1 (Saimi ja Jalmari), YLE TV2 (Ajankohtainen kakkonen) sekä MTV3 (Huomenta Suomi) esittelivät projektia ja sen tekijöitä sekä esiintyjiä. Tämä on tietysti jo sinänsä ilahduttavaa ja SILMISSÄNI MENNYT JA MEDIA osallistujille tärkeä osoitus siitä, että heidän sitoutumisensa ja tekemänsä työ on huomioitu, mutta myös tärkeää julkisuutta Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyölle ja sen tukijoille. Helsingin Sanomat ja Ajankohtainen kakkonen nostivat Silmissäni mennyt -esityksen myös vuoden vaihteessa vuoden 2008 merkittävien kulttuuritapahtumien joukkoon. OSALLISTUJIEN KOKEMUKSIA Kaikille osallistujille jaettiin projektin alussa vihko, johon he saivat matkan varrella kirjoittaa muistojaan ja kokemuksiaan. Kaikki kirjoittivat myös projektin lopuksi Hanna Brotherukselle kirjeen otsikolla Mitä minulle on tapahtunut. Varsinaisen projektin päätteeksi, ennen lisäesityksiä, pidettiin myös kolmen tunnin palautetyöpaja, jossa kaikki saivat kertoa kokemuksistaan projektin aikana. Kävimme myös yhdessä katsomassa Helsinki Dance Companyn tanssiteoksen Softandhard, jota esitettiin myös Studio Elsassa, samalla näyttämöllä kuin Silmissäni mennyt. Jokaiselle osallistujalle jaettiin palautelomake täytettäväksi. 28 osallistujaa palautti lomakkeen. Oheiset lainaukset ovat osallistujien palautelomakkeista sekä palautekirjoituksista. Osallistujilta kysyttiin, mistä he olivat saaneet tietää projektista. Noin puolet oli kuullut projektista palvelutalossa, joko suoraan työntekijältä, toisilta asiakkailta tai ilmoituksesta seinällä. Osa osallistujista oli lukenut projektista Helsingin Sanomista tai muusta lehdestä tai vaihtoehtoisesti kuullut asiasta radiosta. Jotkut osasivat hakeutua esittelytilaisuuksia kuultuaan projektista tuttavaltaan. Syitä projektiin mukaan hakeutumiselle oli erilaisia.

9 Suuri osa osallistujista kertoi hakeutuneensa mukaan mielenkiinnosta tai uteliaisuudesta. Moni myös mainitsi kiinnostuksen liikuntaan tai ajatuksen, että pitäisi harrastaa liikuntaa. Kaksi kertoi erityisesti kiinnostuneensa ajatuksesta, että pääsisi seuraamaan, kuinka tanssiteos syntyy. Toisia taas kiinnosti mahdollisuus löytää elämäänsä uutta sisältöä. Info-tilaisuudessa projekti tuntui mielenkiintoiselta ja tarpeelliselta kehon ja mielen kannalta. Halu kokea jotain uutta ja erilaista. Minua kiinnosti kokea produktion rakentuminen nollapisteestä esitykseen asti. Oli hyvän tuntuista päästä hoitotilanteesta hetkeksi ulos ja harrastaa jotain ihan itselleenkin. Lähdin täyttämään kalenterini tyhjää tilaa ja samalla etsimään itseäni. Kun kysyttiin, millaisia odotuksia osallistujilla oli projektin suhteen etukäteen, monet kertoivat lähteneensä mukaan avoimin mielin, ilman mitään erityisiä odotuksia. Muutama kertoi toivoneensa löytävänsä seuraa ja uusia ystäviä, muutama saavansa liikuntaa. Jotkut mainitsivat, että odottivat löytävänsä itsestään jotakin uutta. Yksi osallistuja oli odottanut, että tanssi olisi paritanssia. Jotkut olivat suhtautuneet epäilevästi siihen, miten suuresta ikäihmisten joukosta voisi saada aikaan jotakin näyttämölle kelpaavaa. Odotin saavani vaihtelua yksitoikkoiseen omaishoitajan arkipäivääni. Halusin löytää itsestäni jotakin uutta. Toisaalta vähän skeptisiä, (mahtaako sekalaisesta mummo & vaari tarinoista saada ehjän kokonaisuuden) toisaalta juuri siksi uteliaan kiinnostavia. Osallistujilta kysyttiin myös, oliko heillä aikaisempaa kokemusta tanssista. Monet olivat joko käyneet katsomassa tanssiesityksiä tai harrastaneet itse tanssia jossakin muodossa, tavallisimmin paritanssia. Nykytanssi oli kuitenkin useimmille vieras tanssimuoto. Joukossa oli myös muutama osallistuja, joilla ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kosketusta tanssiin katsojana tai itse tanssin harrastajana. Ei varsinaista tanssikokemusta esityksiä kyllä olin nähnyt. Olen käynyt katsomassa Kansallisbaletin klassisia teoksia. Tämä nykytanssi on jäänyt vähemmälle. TV-tasolle. Ei mitään kokemusta nykytanssista, olen kuvitellut sen olevan jatkuvaa kiemurtelua yms. Olen aina pitänyt tanssimisesta. Olen osallistunut erilaisille, lähinnä työväenopiston järjestämille tanssikursseille, kuten hula-, rivi-, latino- ja itämäinen tanssi. Tanssiesityksistä olen käynyt katsomassa klassista balettia ja jotain kilpatanssia. Kun kysyttiin, mitä projekti on sinulle antanut, lähes kaikki osallistujat mainitsivat erikseen ihanat ihmiset, uudet ystävät tai vahvan ryhmähengen ja yhteisöllisyyden, joka porukan kesken syntyi. Moni mainitsi myös itseluottamuksen tai itsetuntemuksen kasvun. Ymmärrys tanssista ja taiteellisesta prosessista sai myös paljon huomiota.

10 Uuden kokemuksen, uusia ystäviä, itsevarmuutta ja elämäniloa. Löysin itseni uudestaan. Löysin uusia ulottuvuuksia itsestäni. Kadotin ujouteni. Olen saanut hyvää fyysistä liikuntaa. Sekä mielen iloa ja uusia ihania ystäviä. Ihanaa ystävyyttä. Tunneskaala on lisääntynyt valtavasti. Esim aivan oikeasti kyyneleet ovat tulleet silmiin, myös ilo on suorastaan pursunnut ulos. Käsityksen siitä, mitä moderni tanssi voi olla. Mukava tavata muita senioreita. Osallistujat kokivat oppineensa projektin aikana toisaalta omaan fyysiseen tai henkiseen olemukseen tai ilmaisuun liittyviä asioita. Toisaalta monet kokivat oppineensa ymmärtämään tanssia tai taiteellista työskentelyä. Useat osallistujat mainitsivat saaneensa rohkeutta. Ehkä rohkeutta, avasi joitain tunnelukkoja lapsuuteen. Opin käytännön kautta ymmärtämään, mitä on kehollinen ilmaisu. Liikkumiseni on monipuolistunut, rohkeuteni lisääntynyt ja mahdollisuus oman kehon kautta tunteiden ilmaisuun kehittynyt. Tällä iällä ei ole juuri mitään menetettävää, mutta paljon uutta ja ihmeellistä koettavaa, jos uskaltaa mennä mukaan omana itsenään. Ei tarvitse esittää mitään. Sodan tunteista, joita en itse kokenut, mutta nyt ymmärrän paremmin vanhempieni ja koko Suomen kansan puhumattomuuden ja tunneköyhyyden ja suorittamisen syyn. Panemalla itsensä täysillä likoon uusiin asioihin löytää vastauksia aivan väistämättä. Että tanssiesitys voi olla monenlaista tällaistakin! Oppinut näkemään, miten teatteriesitys etenee ideoinnista ja harjoituksista ensi-iltaan ja esityksiin. Kun kysyttiin, mitä olisit tehnyt toisin ja mitä parantaisit tulevissa projekteissa, noin puolet vastaajista ei olisi muuttanut projektissa mitään. Parannusehdotuksia tuli niin ohjaajille kuin vastaajille itselleenkin. Muutama mainitsi, että olisi itse voinut olla vielä aktiivisempi ja rohkeampi. Muutama koki rasittavaksi esityksen harjoitusvaiheessa sen, että välillä täytyi odottaa, kun joku pienempi ryhmä harjoitteli omaa kohtaustaan. Yksi osallistuja olisi toivonut lisää näytöksiä, joita vastauksen kirjoittamisen jälkeen tulikin vielä kaksi. Yrittäisin olla rohkeampi, heittäytyä täysillä mukaan, olla ajattelematta, että enhän minä voi Olisin antanut itselleni jonkun oman osan. Harjoittelisin niin, että kenenkään ei tarvitse seistä tyhjän panttina, kun pienempi ryhmä harjoittelee. Osallistujia pyydettiin myös pohtimaan, miten projekti oli vaikuttanut heidän fyysiseen minäkuvaansa. Pari vastaajista ilmoitti, ettei projektilla ollut vaikutusta. Muut kertoivat erilaisista kokemuksista. Moni koki kuntonsa parantuneen tai huomasi iästään huolimatta pystyvänsä vielä vaikka mihin. Toiset taas kokivat, että projektin myötä he huomasivat, että todellakin ikää ja sen myötä fyysisiä rajoitteita oli kertynyt. Joku taas päätti projektin kokemuksen myötä hyväksyä vanhuuden ja sen näkymisen kehossa. Jo pitkään olen tietoisesti piilottanut vanhan ihmisen nivelrikkoisia käsiäni, enkä ole käynyt uimassakaan hihattomana. Onko minun tästedes uskottava, että vanhuus saa näkyä roikkuvine käsivarsien nahkoineen yms? Olin vanhempi kuin luulin. Eleet ja liikkeet paljastaa helposti paljon. Fyysinen kuntoni on parantunut jonkin verran parempaan suuntaan. Korjattavaa on paljon, sillä fyysinen kuntoni oli todella huono. Positiivisesti. Minä olen sittenkin jotain, enkä pelkkä sosiaaliturvatunnus byrokratian rattaissa. Tuotti kyllä sen, että voihan mahdotonkin olla mahdollista jopa fyysisesti. Rohkaisi, kannusti. Ei tässä aina vanhuus vaivaa. Aihe joka on ollut mielessäni koko elämäni. Oli helppo löytää tunne juuri lapsuuteeni ja minun omaan sotaan. Se oli vaikea aika. Huomasin kykeneväni sellaiseen, mistä olin jo mielessäni luopunut. Olen hämmästynyt siitä, mihin kaikkeen kroppani taipui vielä tässä iässä. Tämä auttoi lisäämään ja jatkamaan liikuntaharrastuksia jatkossa. En ole nuori enää. Olen lihonut viimeisten vuosien aikana. Täytyy saada läskit pois. On hyvä olla juuri MINÄ tässä ja nyt. SAAN OLLA MI- NÄ, olen ihan ok. Olen huomannut realistiset rajani. Projektin ohjaajat saivat vuolasta kiitosta ja erityisesti pantiin merkille ohjaajien hyvin toiminut keskinäinen yhteistyö. Erityiskiitokset sai Hanna Brotherus. Yksi vastaaja suhtautui epäilevästi tämäntyyppiseen lähestymistapaan suhteessa tanssiin. Parhaimmat kiitokseni! Oli elämys saada olla mukana. Saitte ihmeellisesti meidät ikääntyneet liikkeelle innostumaan. Tämä on vapauttanut minut monista vaikeiden asioiden käsittelystä ja kuinka helppoa on tanssin kautta ilmaista itseään ja tunteitaan loukkaamatta ketään. En olisi ikinä uskonut millaisen uuden alun tämä on saanut elämääni ja että teidän ansiosta on aikaa annettava myös itselleen. Kunpa teidänlaisianne olisi lisää, niin ei maamme senioriikäisillä olisi sitä hätää, mistä saa lukea melkein päivittäin lehdestä. Hannalle kiitos ihanasta ohjaustyöstä. Hän on niin lämmin ja ihana ihminen. Samoin Katja ja Mirja. Hyvä kolmikko. Uskon heidän saavan paljon hyvää taidetta aikaan. Toivon heille kaikille hyvää. Toivoisin, että voisitte vastakin toimia yhdessä kolmikkona. Työnne oli joustavaa ja kitkatonta ja tuotti loistavan tuloksen. Kiitos. Tämä oli minulle suuri juttu. Tämä produktio oli hyvissä käsissä. Se oli tiimityöskentelyä sen parhaimmassa muodossa.

11 Vastaajat saivat myös vapaasti kommentoida syksyn projektia ja kokemuksiaan sen aikana. Kommentit vahvistivat uskoa siihen, että tällaisella työskentelyllä on todellista merkitystä ihmisille ja heidän hyvinvoinnilleen ja että kokemuksen vaikutus kantaa myös eteenpäin, eikä jää vain projektin aikaiseksi. Olen hyvin kriittinen itseni suhteen, mutta tämä projekti on auttanut minut hallitsemaan itseäni paremmin. Olen löytänyt uudelleen rakkaat harrastukseni. Tämän upean kokemuksen tulen muistamaan aina. Se kantakoon minua edelleen mahdollisten eteen tulevien vaikeuksienkin yli. Toivottavasti tulee jatkoa. Haluan olla mukana. Jos pyydetään. Tämä on ihanaa ja mahtavaa. Tämä on ollut ihana ja ainutlaatuinen syksy. Sen ovat kuulleet myös lähimmäisemme ja ystävämme. Positiivinen palaute on laajalle levinnyt. Sydämellinen kiitos. Hannalle, Mirjalle, Katjalle ja Kaupunginteatterille. Lisää tällaisia projekteja, vaikka minä en olisi mukana. Olette avanneet oven ikäihmisille. Tällaista ei ole ennen keksitty. Toivottavasti tämä saa jatkoa. Tämä on ollut elämys, kohokohta, joka ei koskaan unohdu. Työskentelyn arvon tajusin vasta projektin päättyessä. Olin niin innoissani tuntien sisällöstä ja hetkistä, että muistelukset aluksi unohtuivat. Pikku hiljaa minulle on avautunut ymmärrys, ettei elämän tarkoitus ole elää vain eteenpäin unohtaen taakse jäänyt. Jokainen elämän hetki on ollut muodostamassa nykyistä minuuttani. Kun muistan menneet, saan tuntuman siihen, mitä kaikkea elämässäni onkaan tapahtunut, ja siten olen valmiimpi lopulliseen luopumiseen. Tällaista täytyisi saada lisää yhä useammille ikäihmisille! ps. Tammikuussa: Olen joutunut uusiin haasteisiin ja huomaan tulleeni rohkeammaksi esiintymään. Projekti oli valtavan tärkeä ja antoisa myös meille projektin vetäjille. Ikäihmisten viisaus ja armelias asenne itseään ja muita kohtaan teki vaikutuksen. Jo heti ensimmäisestä viikosta alkaen työskentelyilmapiiri oli intensiivinen ja avoin ja työpajoihin oli aina ilo mennä. Ihmiset olivat hyvin sitoutuneita ja poissaoloja oli kaiken kaikkiaan hyvin vähän. PROJEKTIN VETÄJIEN KOKEMUKSIA Ohjaajaryhmän keskinäinen yhteistyö toimi erittäin hyvin ja yhdessä oli ilo tehdä töitä. Hanna Brotherus kantoi vastuun työpajojen sisällöistä, mutta Katja Kaulanen ja Mirja Neuvonen osallistuivat myös aktiivisesti työpajoihin ja Antti Ikonen työsti musiikkia rinnan koreografian synnyn kanssa. Erityiskiitoksen voisi antaa myös Kaupunginteatterin puvuston työntekijöille Sirkku Isomäelle ja Teija Mono-

12 lalle, jotka olivat korvaamattomia taitureita puvustuksen toteutuksessa ja osasivat ottaa yksilöllisesti vastaan jokaisen ikääntyneen tanssitaiteilijan. Projektin päävetäjä Hanna Brotherus kirjoitti seuraavasti omista kokemuksistaan: Harjoitusperiodin alkupuolella pääsimme kiinni muistoihin kirjoittamalla ja liikeimprovisaation kautta, ja samalla osallistujien keskuudesta nousi myös vahvoja kollektiivisia muistoja ja sukupolvikokemuksia. Senioreiden muistoissa lapsuus ja nuoruus korostuivat tärkeimpinä ja emotionaalisesti voimakkaimpina elämänvaiheina keski-ikää ja ammatillista uraa ei juuri muisteltu. Kollektiivisista muistoista sota-aika nousi merkittävimmäksi, sekä omakohtaisesti että vanhempien välityksellä koettuna. Projektin tavoitteiksi oli asetettu rohkaista osallistujia ilmaisemaan itseään ja aktivoida heitä sosiaaliseen kanssakäymiseen myös projektin ulkopuolella. Osallistujien itsetunnon paraneminen ja yksinäisyyden kokemuksen väheneminen olivat niin ikään Silmissäni mennyt projektin keskeisiä päämääriä. Osallistujilta saadun palautteen perusteella näissä tavoitteissa onnistuttiin erinomaisesti. Silmissäni mennyt -yleisötyöprojektin kolmen kuukauden mittainen työskentely ja harjoittelu huipentuivat esityksiin Helsingin Kaupunginteatterin studio Elsassa marraskuun lopussa. Oli ilahduttavaa ja koskettavaa nähdä kuinka vahvasti projektissa mukana olleet olivat sitoutuneet viimeistellyn, ammattimaiseen laatuun tähtäävän näyttämöteoksen harjoitteluun ja esittämiseen, vaikka juuri kellään ei ollut sellaisesta aikaisempaa kokemusta. Esitykset Studio Elsassa olivat alunperin vain projektin ajallinen päätepiste, eivätkä suinkaan työskentelyn tärkein päämäärä, mutta esitysten lähestyessä niihin tuntui kiteytyvän sekä muistoista työstetty materiaali että osallistujien kesken kehittynyt mahtava yhteishenki. Lievä huoleni iäkkäiden esiintyjien voimavaroista osoittautui onneksi aiheettomaksi seniorit jaksoivat säteillä lavalla kahdessakin esityksessä saman päivän aikana. Varmasti loppuunmyytyjen katsomojen vahva myötäeläminen ja raikuvat aplodit auttoivat asiaa. Silmissäni mennyt on opettanut myös minulle paljon ihmisen elämänkaaresta ja auttanut ymmärtämään ja arvostamaan vanhempia sukupolvia ja heidän elämänviisauttaan.

13 LOPUKSI Silmissäni mennyt oli palautteiden perusteella osallistujille ja myös vetäjille hyvin merkityksellinen kokemus, jonka kruunasi taiteellisesti mielenkiintoinen lopputulos, esitys, jota saatiin esittää täysille katsomoille. Osallistujille, joista monella ei ollut aiempaa esiintymiskokemusta, oli erityinen kokemus päästä esiintymään oikealle näyttämölle, oikeisiin teatterin olosuhteisiin. Kaupunginteatterille projekti osoitti, että tällaiselle yleisötyölle on tarvetta. Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Jokainen osallistuja varmasti pääsi sukeltamaan omiin henkilökohtaisiin muistoihinsa, joillekin kokemus oli suorastaan parantava, vaikka mistään terapiatoiminnasta ei ollutkaan kyse. Projektin keskeisiksi päämääriksi määritelty osallistujien itsetunnon paraneminen ja yksinäisyyden kokemuksen väheneminen toteutuivat useimpien kohdalla, kuten palautteista saattoi lukea. Vaikeaksi osoittautui sen sijaan se, miten löytää mukaan osallistumaan nimenomaan itsensä yksinäiseksi kokevia ikäihmisiä. Nyt siinä onnistuttiin osittain, mutta samalla huomattiin, että yksinäisyyden määritteleminen on vaikeaa, samoin kuin yksinäisyyden myöntäminen. Miten saada liikkeelle juuri ne, jotka eivät jo käy palvelukeskuksissa tai erilaisissa harrastuspiireissä, mutta jotka kaipaisivat kuitenkin aktiviteetteja ja sisältöä elämäänsä? Uusia ystävyyssuhteita Silmissäni mennyt -projekti sai aikaan. Monet kertoivat käyneensä yhdessä esimerkiksi kahvilla tai teatterissa. Ryhmän sopimat kuukausittaiset tapaamiset Kampin palvelukeskuksessa ovat myös alkaneet. Ensimmäisellä kerralla paikalla oli suurin osa osallistujista, joten liikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä projektin ulkopuolella on tapahtunut myös varsinaisen projektin päätyttyä. Se, ettei hakijoille asetettu selkeää ikärajaa, osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Kokemuksemme mukaan ainakin tässä tapauksessa osoittautui, että ikä ei ole senioreiden elämässä määräävä tekijä suhteessa fyysiseen kuntoon ja muuhun elämäntilanteeseen. Kaupunginteatteri on projektin myötä myös saanut yhteistyökumppaneita sosiaaliviraston, palvelukeskusten, Vanhustyön keskusliiton ja vanhustyön kouluttajien taholta. Seuraava projekti ikäihmisten kanssa, tällä kertaa vanhainkodeissa yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, on jo käynnistynyt. Silmissäni mennyt projekti kosketti suoraan 33 projektiin osallistunutta sekä 124:ä muuta esittelytyöpajoihin osallistunutta ikäihmistä. Lisäksi projektissa syntyneen esityksen näki kaiken kaikkiaan 1258 katsojaa. Silmissäni mennyt -projektin suosio jo osallistujien hakuvaiheessa ja myöhemmin median kiinnostuksen kohteena yllätti meidät kaikki. Tämän, osallistujien palautteiden sekä oman kokemuksen perusteella voisi sanoa, että tällaiselle toiminnalle on valtava kiinnostus ja kysyntä. Haasteena toiminnan järjestäjille on löytää mukaan myös sellaisia osallistujia, jotka kokevat itsensä yksinäiseksi, mutta jotka eivät ehkä osaa itse lähteä toimintaa etsimään. Erityiskiitos Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle tämän tärkeän projektin taloudellisesta tukemisesta. Tämä projekti oli suuri lahja ainakin minulle. Kehon kieli on todellakin olemassa. Jossakin vaiheessa itkin kotona sydämeni pohjasta, jota en ole osannut pitkiin aikoihin. Kasvamiset ja kuihtumiset sekä romahtamiset olivat kuin osa elämää, josta on selvinnyt kaikesta huolimatta. Ei sodan jälkeisessä lapsuudessa oltu edes kuultu terapia sanaa. Mentiin vain aika puhumattomina toivossa paremmasta tulevaisuudesta. Siksi kai tämä kehon kieli avasi varmaan enemmän kuin sanat. Oli mielenkiintoista elää esityksen valmistumisprosessi, nykytanssi musiikkeineen oli aivan uusi alue. Se oli hienoa meitä ikäihmisiä kohtaan, ettemme ole pelkkä rasite. Yhteistyötä ikäpolvien välillä olisi antoisaa kehittää, varsinkin kun meitä vanhoja on kohta liiaksi asti. Äitini dementian kokeneena usein pelkään vanhenemista. Tällainen positiivinen yhdessä tekeminen auttaa pitämään ihmisarvoa ja elämää mielekkäänä. Helsingissä Mirja Neuvonen yleisötyövastaava

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

SOSIAALINEN SIRKUS. Ikäsirkus!,Kulttuurikeskus Pii Poo,sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Kaisa Hietaniemi

SOSIAALINEN SIRKUS. Ikäsirkus!,Kulttuurikeskus Pii Poo,sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Kaisa Hietaniemi SOSIAALINEN SIRKUS Hyvinvointia kulttuurista Taidelähtöiset menetelmät ovat uusi tapa tavoittaa ihmisiä ja löytää piileviä voimavaroja. Kontaktin saaminen kulttuuritoiminnan välityksellä ja samalla tukeminen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Arvoisa Ville Niinistö,

Arvoisa Ville Niinistö, Arvoisa Ville Niinistö, Olitte haastateltavana TV 2:ssa eräänä iltana. Suoraselkäisesti ja rohkeasti, suorastaan intohimoisesti puolustitte Suomeen tulleitten pakolaisten oikeuksia. Hienoa. Heistä saadaan

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot