SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot"

Transkriptio

1 SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot

2 SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot Tämä projekti on saanut tukea Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta Silmissäni mennyt -projekti toteutettiin syksyllä Tässä raportissa kursivoidut kohdat ovat suoria lainauksia projektin osallistujien hakemuksista ja kirjallisesta palautteesta.

3 Helsingin Kaupunginteatterissa käynnistettiin syksyllä 2007 gin vanhuspalveluohjelmassa vuosille PROJEKTIN nostetaan esille mm. linjaukset 1) Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaksivuotinen yleisötyön kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on TAUSTAA vahvistaminen sekä 2) Kotona asumisen vakinaistaa, säännönmukaistaa ja laajentaa teatterin yleisötyöhön liittyvää rusteella Helsingissä on kehitetty Ikäih- tukeminen. Vanhuspalveluohjelman pe- toimintaa. Tavoitteena on ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon erilaiset yleisöryhmät sekä rakentaa verkos- ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin misten hyvinvointikeskus -hanke, jonka tavoitteena on toja eri yhteistyötahojen kanssa. Helsingin Kaupunginteatterin pyrkimyksenä on palvella koko kaupunkimme sen ehkäisy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sil- ylläpito ja edistäminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymi- väestöä. Teatteri on viimeisen kuuden vuoden ajan tehnyt laajaa taidekasvatustyötä kouluissa ja päiväkodeissa. nallisesti näihin haasteisiin. missäni mennyt -projektissa päädyttiin tarttumaan toimin- Yleisötyön kehittämisprojektin myötä toiminta on saatu Tutkimukset vanhustenhoidon kentällä ovat osoittaneet, että taiteella on todellista merkitystä ikäihmisten kattamaan laajemmin myös muita yleisöryhmiä lasten ja nuorten ohella. Silmissäni mennyt -projektin keskiössä olivat ikäihmiset. na Arts in Hospital hanketta on Suomessa tehty väitös- psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisessä. Osa- Silmissäni mennyt -projektia ryhdyttiin suunnittelemaan kirjatutkimus taidetoiminnan integroimisesta hoitolaitosten arkeen ja todettu taidetoiminnan mm. edistävän keväällä Suunnittelun lähtökohtina olivat ikääntymisen aiheuttamista haasteista niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla käyty keskustelu sekä tanssin ja keholkyä ja elämänlaatua (Hanna-Liisa Liikanen 2003). Lii- yhteisöllisyyttä, elämänhallintaa, terveyttä, toimintakylisen ilmaisun käyttö työskentelymuotona. Teemallisesti kasen mukaan taide ja kulttuuritoiminta voi lisätä ihmisten kapasiteettia löytämällä uusia resursseja ja uuden- suunnittelua ohjasi Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saanut Missä kuljimme kerran -näytelmä. Näytelmä pohjautuu Kjell Wessi. Voimaantuminen voi tapahtua osallistumalla kulttuulaisia keinoja hyödyntää niitä hyvinvoinnin lisäämisektön samannimiseen, vuonna 2006 Finlandia -palkinnon ritoimintaan, jolle asetetaan sosiaalisia tavoitteita. Kulttuuritoiminnan erästä soveltavaa muotoa kutsutaan so- saaneeseen romaaniin. Romaanin pohjalta näytelmän on dramatisoinut ja ohjannut Kari Heiskanen. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Helsinkiin vuosina 1905 tä mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan taiteesta ja siokulttuuriseksi innostamiseksi. Sen tavoitteena on, et Näytelmä on erään sukupolven tarina, jonka yhtenä teemana on kokemusten, muistojen ja ajan vaikutus muuten. Taide on kaikkien oikeus. kulttuuritoiminasta, joko tekemällä itse tai osallistumalla ihmiseen. Tämä teema nousi punaiseksi langaksi suunniteltaessa projektin teemallista sisältöä. tetun geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämis- Vanhustyön keskusliiton vuosina toteu- Ikäihmisistä käytävässä keskustelussa puhutaan paljon hoitolaitosten arjesta ja hoitohenkilökunnan riittäransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyhankkeen mukaan psykososiaalinen ryhmäkuntoutus pamättömyydestä. Ikäihmisistä suurin osa kuitenkin elää vinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä sekä vähensi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä aktivoi yksinäisyy- ja asuu kotonaan ja osa heistä toimii itse itseään huonokuntoisempien vanhusten hoitajina. Helsingin kaupundestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti.

4 Projektin lähtökohdaksi määriteltiin osallistujien omaelämänkerrallisuus. Silmissäni mennyt -projektin teemana olivat keholliset muistot ja muistojen ruumiillistaminen. Tavoitteena oli löytää jokaisen osallistujan henkilökohtaiset muistot ja mielikuvat lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Projektissa pyrittiin rakentamaan heti alusta asti osallistujien kesken luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokaisella voisi löytyä rohkeus ilmaista itseään fyysisesti. Samalla tavoitteena oli motivoida osallistujia liikkumiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen projektin ulkopuolella. PROJEKTIN TAVOITTEET Keskeisiksi päämääriksi määriteltiin osallistujien itsetunnon paraneminen ja yksinäisyyden kokemuksen väheneminen. Tavoitteena oli löytää osallistujiksi sellaisia ikäihmisiä, jotka voisivat erityisesti hyötyä elämäntilanteensa kannalta ohjatusta ryhmätoiminnasta, jossa työskennellään liikkeen ja taiteen avulla. Helsingin Kaupunginteatterin tavoitteena oli projektin myötä rakentaa pysyviä yhteistyöverkostoja eri vanhuspalvelukentän toimijoiden kanssa. SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi projektiin euroa apurahan kokouksessaan Tämä avustus mahdollisti projektin toteuttamisen. Aluksi suunniteltiin tiiviimpää työskentelyä yhden 20 henkilön ryhmän kanssa, mutta keskusteltuamme Helsingin kaupungin kulttuuritoimen ja sosiaalitoimen edustajan kanssa päädyttiin ottamaan mukaan kaksi 16 hengen ryhmää, jotka kokoontuisivat kummatkin kaksi kertaa viikossa. Kummankin ryhmän kanssa päätettiin työskennellä kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan 12 viikon ajan. Projektin lopuksi pidettäisiin demonstratiiviset esitykset siitä, mitä syksyn aikana oli tehty. Esiintyminen olisi vapaaehtoista osallistujille. Projektissa haluttiin kuitenkin painottua työskentelyn prosessiin ja ryhmätyöskentelyn toimivuuteen. Esitys ei ollut varsinainen päämäärä. Osallistujien tarkkaa ikää ei haluttu määritellä, sillä katsottiin, että ikä ei korreloi suoraan ihmisen elämäntilanteeseen, kuntoon eikä siihen, kuinka vanhaksi kukin itsensä tuntee. Projektin suunnittelusta vastasivat tanssitaiteilija Hanna Brotherus ja Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyövastaava Mirja Neuvonen. Projektin musiikillisesta suunnittelusta ja esityksen musiikista vastasi säveltäjä Antti Ikonen. Hanna Brotherus vastasi työpajojen sisällöllisestä suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä esityksen koreografiasta. Ohjaajan assistenttina toimi Katja Kaulanen, joka valmistuu keväällä 2009 teatteri-ilmaisunohjaajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Projektin tuottajana, käytännön asioista vastaavana sekä työpajoissa tarvittaessa ohjaajan assistenttina toimi Mirja Neuvonen.

5 Projektin selkeänä tavoitteena oli kotona asumisen tukeminen ja yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen. Koimme haasteeksi sen, miten löytää juuri sellaisia henkilöitä, joita projektin sisältö erityisesti hyödyttäisi. Meitä arvelutti myös, kuinka ennakkoluuloisesti ihmiset suhtautuisivat nykytanssiin ja keholliseen työskentelyyn. Päädyimme siihen, että järjestäisimme esittelytyöpajoja, joihin kaikki projektista kiinnostuneet olisivat tervetulleita kokeilemaan itse työskentelyä sekä kuulemaan projektista. Otimme yhteyttä projektin merkeissä Helsingin kaupungin sosiaalitoimeen, sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekkääseen sekä Vanhustyön keskusliittoon. Mirja Neuvonen vieraili Helsingin vanhuspalvelukeskusten johtajien kokouksessa kesäkuussa kertomassa projektista ja keskustelemassa siitä, miten voisimme parhaiten palvella ikäihmisiä ja löytää erityisesti juuri tästä projektista hyötyviä osallistujia. Elokuulle sovittiin ajat esittelytyöpajoille seitsemään palvelukeskukseen. Sovittiin myös, että kaikkiin palvelukeskuksiin toimitetaan työtekijöille jaettavaksi informaatio projektista, jolloin työntekijät osaisivat suoraan suositella projektia asiakkailleen ja kehottaa heitä tulemaan esittelytyöpajaan. Esitteet ja tiedotteet lähetettiin palvelukeskuksiin juhannusta edeltävällä viikolla. Esittelytyöpajat Hanna Brotherus ja Mirja Neuvonen kiersivät pitämässä 90 minuutin mittaiset esittelytyöpajat palvelukeskuksissa seuraavasti: Munkkiniemen palvelukeskus ti Palvelukeskus Saunabaari ke Kampin palvelukeskus to Kinaporin palvelukeskus pe Kustaankartanon palvelukeskus ti Kontulan palvelukeskus to Riistavuoren palvelukeskus pe OSALLISTUJIEN REKRYTOINTI ja kokeilemaan, mistä on kyse. Hakemuksen projektiin jätti 84 ihmistä. Joukossa oli monen ikäisiä, kuntoisia ja kokoisia ikäihmisiä. Monella ei ollut aikaisempaa kokemusta nykytanssista, mutta useat harrastivat liikuntaa ainakin jollakin tavalla.useassa palvelutalossa työntekijät iloitsivat erityisesti siitä, että paikalla oli myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät kuuluneet heidän vakituisiin asiakkaisiinsa ja olivat mahdollisesti jopa ensimmäistä kertaa palvelutalossa. Osallistujien valinta Osallistujien valinta hakijoiden joukosta osoittautui vaikeaksi. Olisimme mielellämme ottaneet kaikki halukkaat mukaan, mutta paikkoja oli vain 32. Mukaan päätettiinkin ottaa muutama enemmän kuin alun perin oli kaavailtu, sillä ajattelimme, että vanhojen ihmisten ollessa kyseessä, olisi mahdollista, että joku joutuisi peruuttamaan tai keskeyttämään osallistumisensa. Mukaan otettiin lopulta 36 osallistujaa, 18 molempiin ryhmiin. Osa hakijoista valittiin hakemuksen perusteella. Hakemukset vaihtelivat kovin. Osa hakijoista oli kertonut itsestään ja elämästään hyvin avoimesti, joidenkin kohdalla tuntui, että he yrittivät saada itsensä kuulostamaan mahdollisimman aktiiviselta. Jotkut hakemukset taas olivat hyvin niukkoja. Osa valinnoista oli selkeitä. Esiintymiskammo ja sen voittaminen, välivaihe sairauden hoidossa. Koetan löytää aktiviteetteja eläkkeelle jäätyäni, ei ole helppoa. Asun yksin. Aviomieheni on dementiakodissa. Toivoisin uutta sisältöä elämääni. Olen leski. Olisi tärkeä päästä kotoa ja saada uutta ajateltavaa. Toimin 83 vuotiaan mieheni omaishoitajana. Toivon saavani vaihtelua arkeeni. Olen kaksi vuotta sitten sairastanut vakavan sairauden ja nyt toipunut siitä. Työpajoissa kerrottiin ensin projektista, sen sisällöstä ja kulusta. Sen jälkeen tanssittiin ja liikuttiin itse noin tunnin ajan. Tehtävien tarkoitus oli antaa osallistujille mahdollisuus kokeilla, miltä työskentelytapa tuntui. Tämän jälkeen halukkaat saivat täyttää vielä hakemuksen projektiin osallistumiseksi. Mukaan haluaville korostettiin sitä, että täytyy olla mahdollisuus ja halu sitoutua projektiin myös aikataulullisesti, koska kyse on pitkäjänteisestä työskentelystä, ja läsnäolo on tärkeää koko ryhmän kannalta. Esittelytyöpajojen suosio yllätti täysin. Esittelytyöpajoihin osallistui kaiken kaikkiaan 157 ihmistä, jotka pääsivät kokeilemaan Silmissäni mennyt -projektin työtapaa. Osa työpajan osallistujista sanoi heti tullessaan, että eivät voi mukaan projektiin kuitenkaan tulla, koska aikataulut eivät sovi, mutta halusivat tulla kuitenkin katsomaan Joitakin hakijoita jouduttiin karsimaan mm. sen perusteella, että he tiesivät jo valmiiksi, että aikataulut eivät sopineet ja tiesivät joutuvansa olevansa poissa monta kertaa. Loput hakijat päätettiin arpoa. Suurin osa mukaan valituista oli yksin asuvia. Osallistujien ikähaitari oli vuotta. Mukaan valittiin 10 miestä ja 26 naista. Valituille soitettiin ja kerrottiin valinnasta. Kaikille hakijoille lähetettiin myös kirje myönteisestä tai kielteisestä valinnasta. Ensimmäisen kolmen viikon aikana kolme osallistujaa keskeytti projektin, heistä kaksi terveydellisistä syistä ja yksi siksi, että projektin työskentelytapa ei kuitenkaan vastannut hänen odotuksiaan. Muut 33 jatkoivat koko syksyn ja osallistuivat harjoituksiin ja esityksiin sataprosenttisella panostuksella.

6 Käytännössä projekti jakautui kolmeen vaiheeseen. Syys- ja lokakuun kestäneeseen työpajavaiheeseen, esityksen harjoitusvaiheeseen marraskuussa sekä itse esitysvaiheeseen marraskuun lopussa ja joulukuussa. KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELY Työpajat Työpajatyöskentely tapahtui kahdessa ryhmässä. Aamuryhmä kokoontui tanssikeskus Footlightin tanssisalissa osoitteessa Mannerheimintie 6 tiistaisin ja perjantaisin klo ja iltapäiväryhmä klo Ryhmäytyminen tapahtui yli odotusten. Jo ensimmäisen kahden työpajan jälkeen tuntui kuin ryhmät olisivat olleet koossa paljon pitempään. Osallistujat olivat heti hyvin sitoutuneita, motivoituneita ja avoimia. Ryhmät olivat kuitenkin erilaisia. Toinen ryhmä oli kova puhumaan ja työpajojen päätteeksi olisi keskusteltavaa ja sanottavaa riittänyt vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Toinen ryhmä taas liikkui isommin heti alusta alkaen.tärkeimpinä työskentelytapoina olivat tanssi ja liike. Sen ohella myös laulettiin ja tehtiin muita ääntä ja musiikkia hyödyntäviä harjoituksia. Jokaiselle osallistujalle jaettiin myös päiväkirja ja omia muistoja ja kokemuksia työstettiin myös kirjallisesti. Esitykset Studio Elsassa oli alun perin suunniteltu vain kokoamaan yhteen syksyn mittainen työskentely, eivätkä olleet suinkaan työskentelyn varsinainen päämäärä. Työpajavaiheen aikana alkoi kasvaa myös ajatus esityksestä suurempana kuin alun perin oli ajateltu. Osallistujien sitoutuminen, avoimuus ja suoruus sekä ryhmän hieno yhteishenki vaikuttivat tähän. Kaikki olivat halukkaita olemaan mukana myös itse esityksessä ja moni suorastaan odotti, milloin esitystä ryhdyttäisiin harjoittelemaan. Työpajavaiheen aikana kaikki osallistujat pääsivät myös katsomaan Missä kuljimme kerran -näytelmän Helsingin Kaupunginteatteriin. Työpajavaiheesta osallistujat kirjoittivat seuraavasti: Oli otettava itseään niskasta kiinni. Sisäistettävä rohkeasti liikehdintää oma-aloitteisesti, kun vuosia oli oppinut apinoimaan ohjaajan antamia ohjeita. Erilaiset matkimiset opettivat kaikkia vapautumaan ja näyttämään omia oivalluksia liikkeiksi. Liikunnallisia kertomuksia. Yhteisöllisen tunnelman nopea syntyminen hämmästytti. Alku oli hankalaa, koska koin olevani aivan surkea ja kömpelö muihin verrattuna. Koin olevani liian nuori ja nolotti, koska en kyennyt siihen, mitä itselleni asetin. Siinä löysin itsestäni sellaista uutta, jota en luullut itsessäni lainkaan olevan. Sain kehoni elämään ja sieluni sykkimään uudella lailla. Tunnemuistin hakeminen oli haasteellista ja keskittymistä vaativaa. Lämmittelyharjoitukset vapauttivat jännityksestä. Aivan innolla odotin seuraavaa harjoitusta. Työpajavaihe oli hämmentävä, koska en tarkkaan ollut selvillä, mitä tulisi tapahtumaan; koska jalkani oli kipeä ja liikkuminen kankeaa; koska en tuntenut ketään.

7 Esityksen harjoitteluvaihe Hanna Brotherus ryhtyi kokoamaan esitystä lokakuussa ikäihmisten muistojen, tehtyjen harjoitusten ja niissä syntyneen liikemateriaalin pohjalta. Antti Ikosen musiikki syntyi käsi kädessä koreografian kanssa. Varsinaisia esitykseen tähtääviä harjoituskertoja alettiin pitää lokakuun lopussa, jolloin osassa harjoituksissa luovuttiin kahdesta ryhmästä ja kaikki 33 osallistujaa harjoittelivat yhdessä. Lähes koko harjoitusvaihe pidettiin edelleen tanssikeskus Footlightin tiloissa. Marraskuussa tiistai- ja perjantaikokoontumisten lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä harjoitusta Kaupunginteatterin suuressa harjoitussalissa. Varsinaiselle näyttämölle Studio Elsaan päästiin ensimmäisen kerran kaksi päivää ennen ensi-iltaa, jolloin ryhmä myös esiintyi yleisötyön tiedotustilaisuudessa. Harjoitteluvaiheessa kahdesta erillisestä ryhmästä hitsautui yksi tiivis ryhmä, jolle kasvoi mahtava yhteishenki. Harjoitteluvaiheessa haastetta aiheutti ryhmän koko. Välillä oli pakko harjoitella kohtauksia, joissa vain osa osallistujista oli mukana ja toiset joutuivat odottamaan, joka tuntui monesta turhauttavalta. Jo ennen harjoitusvaiheen alkua keskusteltiin yhdessä siitä, mitä haasteita harjoitteluvaihe toisi mukanaan, kuten kohtausten toistamista ja odottelua. Aikatauluja pyrittiin suunnittelemaan siten, että vain osan ryhmää työllistäviä kohtauksia harjoiteltiin osin yhteisharjoituksen alussa tai lopussa ja lisäksi Hanna Brotherus piti pienille ryhmille erillisiä omia harjoituksia. Silti ajoittaiselta odottelulta ei voinut välttyä. Joitakin selvästi myös epäilytti se, pystyisivätkö kaikki vanhat ihmiset tekemään kaikkia tarvittavia liikkeitä. Hanna Brotheruksella ja muilla ohjaajilla oli kuitenkin vankka usko siihen, että ikä ei ole tässä projektissa rajoite vaan mahdollisuus. Esityksen musiikin valmistuttua jokaiselle osallistujalle kopioitiin CD-levy, jota sai kuunnella kotona. Projektin osallistuja Kari Saaren-Seppälä kehitti harjoitusvaiheessa oman tanssinotaatiotavan ja teki koko ryhmälle teokseen tanssinuotit, joita päivitti koko ajan teoksen muodon hahmottumisen myötä. Marraskuun 6. päivänä oli Kaupunginteatterin puvuston tiloissa esiintymisasujen sovituspäivä. Ennalta valituista vaatteista löytyi jokaiselle sopiva esiintymisasu viiden hengen sovitustiimin avulla. Esityksen harjoitteluvaihetta kommentoitiin seuraavalla tavalla: Kehomuistini oli aluksi aivan hukassa, mutta loppua kohti parani. Pidin erikoisen paljon. Minusta on hauskaa tehdä kohtauksia uudelleen ja eri tavoin, etsiä ja löytää kokeilla! Oli helpompaa pienessä ryhmässä. Pää pyörällä, kun kaikki paikalla. Tarkka ajoitus musiikin mukaan vaikeaa, en ehtinyt tarpeeksi nauhaa kuunnella. Vapautumaan pikkuhiljaa oman kehon kuuntelemiseen ja hyväksymään omat vajavaisuudet kehon hallinnan suhteen. Joskus työlästä, mutta mielenkiinnolla seurasin, miten kaikki saatiin kuntoon. Pidin liikaa kiinni annetuista ohjeista, jotka aina muuttuivat. Vasta kun tajusin, että näin kokeilemalla oli tarkoitus vähitellen luoda yksi kokonaisuus, vapauduin vähän. Kun musiikki tuli mukaan, kaikki helpottui. Liikunta ei enää yhtä tehokasta. Välillä joutui odottelemaan, kun muut harjoittelivat. Oikein mukavia sessioita kokonaisuutena. Yhteishenki kehittyi. Oli kiva päästä kiinni itse asiaan. Kiinnostus alkoi kasvaa harjoittelun edetessä. Mitähän kivaa tästä tuleekaan? Oli käsittämätöntä nähdä, miten pienistä detaljeista syntyi kokonaisuus käsittämätöntä. Opin ymmärtämään koreografin työtä. Olin välillä eksyksissä, ennen kuin kohtaukset selvisivät. Olisiko syytä zekata paremmin mitä kukin osaa ja mihin on edellytyksiä. Esitykset Silmissäni mennyt tanssiteos esitettiin yhteensä viisi kertaa Helsingin Kaupunginteatterin Studio Elsassa. Lisäksi ensi-iltaa edeltävänä iltana oli kenraaliharjoitus, johon oli kutsuttuna yleisöä. Kolme ensimmäistä esitystä pidettiin to klo 15 sekä pe klo 13 ja 18. Kaikki näytökset olivat loppuunmyytyjä. Joulukuussa järjestettiinkin vielä kaksi lisäesitystä klo 18 ja klo 15. Molemmissa esityksissä oli myös runsaasti yleisöä. Kaiken kaikkiaan teoksen näki 1258 katsojaa. Esityksissä oli kutsuttuna yleisönä mm. vanhuspalvelualan työntekijöitä, vanhustyön ja toimintaterapian opiskelijoita sekä helsinkiläisiä koululaisia. Perjantain jälkimmäisen esityksen jälkeen järjestettiin avoin keskustelutilaisuus, jossa tekijät kertoivat kokemuksiaan projektista sekä teoksen synnystä. Paikalla kuuntelemassa sekä esittämässä kysymyksiä oli noin 200 henkilöä, eli suurin osa katsojista. Silmissäni mennyt tanssiteoksen koreografia oli Hanna Brotheruksen ja musiikin oli säveltänyt Antti Ikonen. Puvustuksesta vastasivat projektin vetäjät yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin puvuston Sirkku Isomäen ja Teija Monolan kanssa. Esiintymisasut olivat Kaupunginteatterin pukuvarastosta. Valoista vastasivat Vesa Ellilä ja Miika Storm Helsingin Kaupunginteatterista. Nautin jännityksestä, siitä, että adrenaliini suorastaan kohisee sisälläni. Mahtava tunne, kun yleisö otti meidät kiinnostuneesti positiivisesti vastaan. Tuttujen ja tuntemattomien kyynelehtien esittämät kiitokset. Ammatti-ihmisten sekä median kiinnostuneet onnittelut. ME ONNISTUIMME. Emme pettäneet ohjaajiamme. Jännittäviä kokemuksia. Meni kuin humussa. Nopeasti hyvä olo jälkeenpäin. Kokemus oli valtava, pystyin täysin eläytymään sekä vapautumaan itselleni asettamista vaatimuksista. Myös tunteet saivat vallan. Kipeät asiat tuntuivat voitelulta. Voi miksi niitä(esityksiä) oli vain kolme? Aloin vasta päästä vauhtiin. Kun oli harjoiteltu, piti vain keskittyä. Ei erityistä esiintymisjännitystä kuin vain ennen esitystä. Yleisö unohtui keskittyessä omiin tunnetiloihin, kuitenkin aisti vuorovaikutusta. Kehollakin voi ilmaista sanoitta.

8 Täysi paneutuminen esitykseen vaati henkisiä voimavaroja. Pystyin mielestäni ylittämään itseni. Esityksissä olin aluksi jännittynyt, mutta neuvot: älä katso yleisöä, älä vilkuile ympärillesi, elä, älä näyttele, auttoivat keskittymään ja pahin jännitys häipyi. Olikin hauskaa olla mukana. Oli suorastaan huumaavaa, kun huomasin yleisön seuraavan esitystä hiirenhiljaa ja selvästi kiinnostuneena. Mieli kohentui ja tein niin hyvin kuin pystyin. Eläydyin esitykseen ja siihen omaan osaani. Tai oikeastaan elin osani. Ei pelottanut, valtava yhteenkuuluvaisuus keskenämme. Katsojat ikään kuin ulkopuolella. Silmissäni mennyt noteerattiin mediassa monella tapaa: Helsingin Sanomat ja Kotiliesi tekivät projektista laajan artikkelin ja myös useat muut sanoma- ja aikakauslehdet, kuten Kirkko ja Kaupunki, Kansan uutiset ja Sport, kirjoittivat projektista. YLE TV1 (Saimi ja Jalmari), YLE TV2 (Ajankohtainen kakkonen) sekä MTV3 (Huomenta Suomi) esittelivät projektia ja sen tekijöitä sekä esiintyjiä. Tämä on tietysti jo sinänsä ilahduttavaa ja SILMISSÄNI MENNYT JA MEDIA osallistujille tärkeä osoitus siitä, että heidän sitoutumisensa ja tekemänsä työ on huomioitu, mutta myös tärkeää julkisuutta Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyölle ja sen tukijoille. Helsingin Sanomat ja Ajankohtainen kakkonen nostivat Silmissäni mennyt -esityksen myös vuoden vaihteessa vuoden 2008 merkittävien kulttuuritapahtumien joukkoon. OSALLISTUJIEN KOKEMUKSIA Kaikille osallistujille jaettiin projektin alussa vihko, johon he saivat matkan varrella kirjoittaa muistojaan ja kokemuksiaan. Kaikki kirjoittivat myös projektin lopuksi Hanna Brotherukselle kirjeen otsikolla Mitä minulle on tapahtunut. Varsinaisen projektin päätteeksi, ennen lisäesityksiä, pidettiin myös kolmen tunnin palautetyöpaja, jossa kaikki saivat kertoa kokemuksistaan projektin aikana. Kävimme myös yhdessä katsomassa Helsinki Dance Companyn tanssiteoksen Softandhard, jota esitettiin myös Studio Elsassa, samalla näyttämöllä kuin Silmissäni mennyt. Jokaiselle osallistujalle jaettiin palautelomake täytettäväksi. 28 osallistujaa palautti lomakkeen. Oheiset lainaukset ovat osallistujien palautelomakkeista sekä palautekirjoituksista. Osallistujilta kysyttiin, mistä he olivat saaneet tietää projektista. Noin puolet oli kuullut projektista palvelutalossa, joko suoraan työntekijältä, toisilta asiakkailta tai ilmoituksesta seinällä. Osa osallistujista oli lukenut projektista Helsingin Sanomista tai muusta lehdestä tai vaihtoehtoisesti kuullut asiasta radiosta. Jotkut osasivat hakeutua esittelytilaisuuksia kuultuaan projektista tuttavaltaan. Syitä projektiin mukaan hakeutumiselle oli erilaisia.

9 Suuri osa osallistujista kertoi hakeutuneensa mukaan mielenkiinnosta tai uteliaisuudesta. Moni myös mainitsi kiinnostuksen liikuntaan tai ajatuksen, että pitäisi harrastaa liikuntaa. Kaksi kertoi erityisesti kiinnostuneensa ajatuksesta, että pääsisi seuraamaan, kuinka tanssiteos syntyy. Toisia taas kiinnosti mahdollisuus löytää elämäänsä uutta sisältöä. Info-tilaisuudessa projekti tuntui mielenkiintoiselta ja tarpeelliselta kehon ja mielen kannalta. Halu kokea jotain uutta ja erilaista. Minua kiinnosti kokea produktion rakentuminen nollapisteestä esitykseen asti. Oli hyvän tuntuista päästä hoitotilanteesta hetkeksi ulos ja harrastaa jotain ihan itselleenkin. Lähdin täyttämään kalenterini tyhjää tilaa ja samalla etsimään itseäni. Kun kysyttiin, millaisia odotuksia osallistujilla oli projektin suhteen etukäteen, monet kertoivat lähteneensä mukaan avoimin mielin, ilman mitään erityisiä odotuksia. Muutama kertoi toivoneensa löytävänsä seuraa ja uusia ystäviä, muutama saavansa liikuntaa. Jotkut mainitsivat, että odottivat löytävänsä itsestään jotakin uutta. Yksi osallistuja oli odottanut, että tanssi olisi paritanssia. Jotkut olivat suhtautuneet epäilevästi siihen, miten suuresta ikäihmisten joukosta voisi saada aikaan jotakin näyttämölle kelpaavaa. Odotin saavani vaihtelua yksitoikkoiseen omaishoitajan arkipäivääni. Halusin löytää itsestäni jotakin uutta. Toisaalta vähän skeptisiä, (mahtaako sekalaisesta mummo & vaari tarinoista saada ehjän kokonaisuuden) toisaalta juuri siksi uteliaan kiinnostavia. Osallistujilta kysyttiin myös, oliko heillä aikaisempaa kokemusta tanssista. Monet olivat joko käyneet katsomassa tanssiesityksiä tai harrastaneet itse tanssia jossakin muodossa, tavallisimmin paritanssia. Nykytanssi oli kuitenkin useimmille vieras tanssimuoto. Joukossa oli myös muutama osallistuja, joilla ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kosketusta tanssiin katsojana tai itse tanssin harrastajana. Ei varsinaista tanssikokemusta esityksiä kyllä olin nähnyt. Olen käynyt katsomassa Kansallisbaletin klassisia teoksia. Tämä nykytanssi on jäänyt vähemmälle. TV-tasolle. Ei mitään kokemusta nykytanssista, olen kuvitellut sen olevan jatkuvaa kiemurtelua yms. Olen aina pitänyt tanssimisesta. Olen osallistunut erilaisille, lähinnä työväenopiston järjestämille tanssikursseille, kuten hula-, rivi-, latino- ja itämäinen tanssi. Tanssiesityksistä olen käynyt katsomassa klassista balettia ja jotain kilpatanssia. Kun kysyttiin, mitä projekti on sinulle antanut, lähes kaikki osallistujat mainitsivat erikseen ihanat ihmiset, uudet ystävät tai vahvan ryhmähengen ja yhteisöllisyyden, joka porukan kesken syntyi. Moni mainitsi myös itseluottamuksen tai itsetuntemuksen kasvun. Ymmärrys tanssista ja taiteellisesta prosessista sai myös paljon huomiota.

10 Uuden kokemuksen, uusia ystäviä, itsevarmuutta ja elämäniloa. Löysin itseni uudestaan. Löysin uusia ulottuvuuksia itsestäni. Kadotin ujouteni. Olen saanut hyvää fyysistä liikuntaa. Sekä mielen iloa ja uusia ihania ystäviä. Ihanaa ystävyyttä. Tunneskaala on lisääntynyt valtavasti. Esim aivan oikeasti kyyneleet ovat tulleet silmiin, myös ilo on suorastaan pursunnut ulos. Käsityksen siitä, mitä moderni tanssi voi olla. Mukava tavata muita senioreita. Osallistujat kokivat oppineensa projektin aikana toisaalta omaan fyysiseen tai henkiseen olemukseen tai ilmaisuun liittyviä asioita. Toisaalta monet kokivat oppineensa ymmärtämään tanssia tai taiteellista työskentelyä. Useat osallistujat mainitsivat saaneensa rohkeutta. Ehkä rohkeutta, avasi joitain tunnelukkoja lapsuuteen. Opin käytännön kautta ymmärtämään, mitä on kehollinen ilmaisu. Liikkumiseni on monipuolistunut, rohkeuteni lisääntynyt ja mahdollisuus oman kehon kautta tunteiden ilmaisuun kehittynyt. Tällä iällä ei ole juuri mitään menetettävää, mutta paljon uutta ja ihmeellistä koettavaa, jos uskaltaa mennä mukaan omana itsenään. Ei tarvitse esittää mitään. Sodan tunteista, joita en itse kokenut, mutta nyt ymmärrän paremmin vanhempieni ja koko Suomen kansan puhumattomuuden ja tunneköyhyyden ja suorittamisen syyn. Panemalla itsensä täysillä likoon uusiin asioihin löytää vastauksia aivan väistämättä. Että tanssiesitys voi olla monenlaista tällaistakin! Oppinut näkemään, miten teatteriesitys etenee ideoinnista ja harjoituksista ensi-iltaan ja esityksiin. Kun kysyttiin, mitä olisit tehnyt toisin ja mitä parantaisit tulevissa projekteissa, noin puolet vastaajista ei olisi muuttanut projektissa mitään. Parannusehdotuksia tuli niin ohjaajille kuin vastaajille itselleenkin. Muutama mainitsi, että olisi itse voinut olla vielä aktiivisempi ja rohkeampi. Muutama koki rasittavaksi esityksen harjoitusvaiheessa sen, että välillä täytyi odottaa, kun joku pienempi ryhmä harjoitteli omaa kohtaustaan. Yksi osallistuja olisi toivonut lisää näytöksiä, joita vastauksen kirjoittamisen jälkeen tulikin vielä kaksi. Yrittäisin olla rohkeampi, heittäytyä täysillä mukaan, olla ajattelematta, että enhän minä voi Olisin antanut itselleni jonkun oman osan. Harjoittelisin niin, että kenenkään ei tarvitse seistä tyhjän panttina, kun pienempi ryhmä harjoittelee. Osallistujia pyydettiin myös pohtimaan, miten projekti oli vaikuttanut heidän fyysiseen minäkuvaansa. Pari vastaajista ilmoitti, ettei projektilla ollut vaikutusta. Muut kertoivat erilaisista kokemuksista. Moni koki kuntonsa parantuneen tai huomasi iästään huolimatta pystyvänsä vielä vaikka mihin. Toiset taas kokivat, että projektin myötä he huomasivat, että todellakin ikää ja sen myötä fyysisiä rajoitteita oli kertynyt. Joku taas päätti projektin kokemuksen myötä hyväksyä vanhuuden ja sen näkymisen kehossa. Jo pitkään olen tietoisesti piilottanut vanhan ihmisen nivelrikkoisia käsiäni, enkä ole käynyt uimassakaan hihattomana. Onko minun tästedes uskottava, että vanhuus saa näkyä roikkuvine käsivarsien nahkoineen yms? Olin vanhempi kuin luulin. Eleet ja liikkeet paljastaa helposti paljon. Fyysinen kuntoni on parantunut jonkin verran parempaan suuntaan. Korjattavaa on paljon, sillä fyysinen kuntoni oli todella huono. Positiivisesti. Minä olen sittenkin jotain, enkä pelkkä sosiaaliturvatunnus byrokratian rattaissa. Tuotti kyllä sen, että voihan mahdotonkin olla mahdollista jopa fyysisesti. Rohkaisi, kannusti. Ei tässä aina vanhuus vaivaa. Aihe joka on ollut mielessäni koko elämäni. Oli helppo löytää tunne juuri lapsuuteeni ja minun omaan sotaan. Se oli vaikea aika. Huomasin kykeneväni sellaiseen, mistä olin jo mielessäni luopunut. Olen hämmästynyt siitä, mihin kaikkeen kroppani taipui vielä tässä iässä. Tämä auttoi lisäämään ja jatkamaan liikuntaharrastuksia jatkossa. En ole nuori enää. Olen lihonut viimeisten vuosien aikana. Täytyy saada läskit pois. On hyvä olla juuri MINÄ tässä ja nyt. SAAN OLLA MI- NÄ, olen ihan ok. Olen huomannut realistiset rajani. Projektin ohjaajat saivat vuolasta kiitosta ja erityisesti pantiin merkille ohjaajien hyvin toiminut keskinäinen yhteistyö. Erityiskiitokset sai Hanna Brotherus. Yksi vastaaja suhtautui epäilevästi tämäntyyppiseen lähestymistapaan suhteessa tanssiin. Parhaimmat kiitokseni! Oli elämys saada olla mukana. Saitte ihmeellisesti meidät ikääntyneet liikkeelle innostumaan. Tämä on vapauttanut minut monista vaikeiden asioiden käsittelystä ja kuinka helppoa on tanssin kautta ilmaista itseään ja tunteitaan loukkaamatta ketään. En olisi ikinä uskonut millaisen uuden alun tämä on saanut elämääni ja että teidän ansiosta on aikaa annettava myös itselleen. Kunpa teidänlaisianne olisi lisää, niin ei maamme senioriikäisillä olisi sitä hätää, mistä saa lukea melkein päivittäin lehdestä. Hannalle kiitos ihanasta ohjaustyöstä. Hän on niin lämmin ja ihana ihminen. Samoin Katja ja Mirja. Hyvä kolmikko. Uskon heidän saavan paljon hyvää taidetta aikaan. Toivon heille kaikille hyvää. Toivoisin, että voisitte vastakin toimia yhdessä kolmikkona. Työnne oli joustavaa ja kitkatonta ja tuotti loistavan tuloksen. Kiitos. Tämä oli minulle suuri juttu. Tämä produktio oli hyvissä käsissä. Se oli tiimityöskentelyä sen parhaimmassa muodossa.

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Nostalgia-projektin loppuraportti

Nostalgia-projektin loppuraportti Nostalgia-projektin loppuraportti Tiivistelmä Nostalgia-projekti on kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS 20-vuotisjuhlanumero 2011 www.talkoorengas.fi Kaupunginjohtaja käy vierailulla Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eläkeläisen pitkä taival Zazen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Teema: muistisairaudet

Teema: muistisairaudet 2. 2012 Työikäisenä Alzheimerin tautiin sairastuminen Musiikki ja tanssi muistisairaiden hoidossa Muistisairaudet luokiteltava kansantaudeiksi Teema: muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Pia Houni, Ulla Vehmasaho. Jaakko Vartiala. Hämeen kesäyliopisto

Pia Houni, Ulla Vehmasaho. Jaakko Vartiala. Hämeen kesäyliopisto Lupa onnistua 10 vuotta luovaa kirjoittamista Hämeen kesäyliopistossa Toimitus Pia Houni, Ulla Vehmasaho Ulkoasu ja taitto Jaakko Vartiala Julkaisija Hämeen kesäyliopisto ISBN 978-952-9802-96-8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

Creada. Loikka luovaan yrittäjyyteen

Creada. Loikka luovaan yrittäjyyteen Creada Loikka luovaan yrittäjyyteen Creada Loikka luovaan yrittäjyyteen ISSN: 1798-520X ISBN: 978-952-60-3473-7 (Painetun julkaisun ISBN) Julkaisija: Luova Suomi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Lisätiedot