VUOSI- KERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI- KERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO ϭ dp/,/e ͳw >s >h K^ E /^KDW <K<KE /^hhdd ^ ϯ ϰ 1.1 Elinkeinopolitiikka on Jyväskylässä painopiste...4 Ϯ dzpe D Z</dz^ /,D/^ >> ^ ϱ ϲ 2.1. Töihin!-palvelu asukastyön ilona ja tukena Mitä työnteko meille antaa?... 6 ϯ z,d /^dzp zz/dd : : Z: ^dp: E : < hww < D Z/E < E^^ ^ ϳͳϭϭ 3.1. Mistä hyvä työntekijä pikaisesti? Mistä ystävällinen ja joustava palvelu? No Töihin!-palvelusta! Töihin!-palvelun ja Muuramen yrittäjien yhteistyö Yritä, kasva, voimaannu ϰ zz/dd : dzp>>/^d ͳdp/,/e ͳw >s >h hdd ^ ϭϯ ϭϱ ϴ s W h^ d, : E^ /d D <^ s ZK: : K>> KEE >>/E E ^ Ϯϴ ϯϭ 4.1. Kasvuyritys tarvitsee vettä myllyynsä Onko työn tekemisen muodolla väliä? Kasvokkain yritysyhteistyötä luottamuksella Yrittäjämäisyys kunniaan ϱ W/ E/^d ^< >/^d >< W/d< D d< z,d /^dzp EhKZd E W Z, <^/ ^ ϭϲ ϭϵ 5.1. Taidetyöpajan ja Töihin!-palvelun synergia Nytkessä heitetään verkot vesille Työkokeilu uhka vai mahdollisuus? ϵ dp/,/e ͳw >s >h ^ EK/E <hs/e : EhD ZK/E ^ ϯϯ ϯϰ 9.1. Töihin!-palvelun asiakastilasto ϭϭ <//dk^ ϲ z,d /^dzp^^ KE sk/d z,d /^dzp W /< >>/^d E dk/d/:k/ E < E^^ ^ ϮϬ Ϯϱ 6.1. Yhdessä ihmisen parhaaksi! Yhteistyö Töihin!-palvelun kanssa Töihin!-palvelu portti työelämään ϳ s W h^ ^ EK ^ Ϯϰ Ϯϳ 7.1. Viisi työntekijätyyppiä Kiitokset... 35

3 d Zs, z^ dp/,/e ͳw >s >h^d ŶƵ >ĂĂƐĂŶĞŶ palveluvastaava Töihin!-palvelu Kädessäsi on Töihin!-palvelun vuosikertomus Vuosi on mennyt nopeasti. Paljon on ollut haasteita, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on rakennettu ja tulosta on syntynyt, jopa enemmän kuin edellisinä vuosina. Hyvät tulokset ovat todiste siitä, että toimintamme on vakaata ja rakenteellista, että se kestää koviakin myrskyjä. Monesti kun tilanne on tuntunut toivottamalta, meitä on auttanut sloganimme: Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! Suuri kiitos kuuluu paikallisille yrittäjille ja työnantajille. Heidän kanssa olemme luoneet vakaan ja hyvin toimivan työllistämismallin, josta ovat hyötyneet sekä työnhakijat että työnantajat. Jotta työ ja tekijä saadaan kohtaamaan, tarvitaan uudenlaista toimijaa sellaista, joka tuntee työllisyyden haasteet sekä ymmärtää työnantajan realiteetit ja mahdollisuudet. Töihin!-palvelu on onnistunut olemaan sellainen operatiivinen ja ketterä toimija työllisyydenhoidon ja elinkeinoelämän välissä. Työllisyyden kuntakokeilussa on kehitetty ja toteutettu työllisyydenhoitoa sosiaalisen näkökulman lisäksi myös paikallista elinkeinoelämää hyödyttävänä toimintana. Käytännön työ on osoittanut, että siihen on tarvittu erilainen toimija, joka tuntee työllisyydenhoidon menetelmät sekä osaa yhdessä työnantajien kanssa puhua samaa kieltä ja näin ollen luoda edellytykset työllisyyttä edistävälle yritysyhteistyölle. Töihin!-palvelussa rakennetaan yritysyhteistyötä työnantajan ehdoin ottaen huomioon myös yritysmaailman haasteet. Töihin!-palvelu on tuloksellisesti yhdistänyt työllisyydenhoitoa ja elinkeinoelämää ja todistanut, että kumpaakin hyödyttävä yhteistyö on rakenteellista ja hyvin mahdollista. On selvää, ettei Töihin!-palvelu yksin ole ratkaisu tämän päivän työttömyydelle, mutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa voidaan saada aikaan uudenlaista toimintaa ja ajattelutapaa työllisyyspalvelujen kentällä. Vuoden 2014 avainsanoja olivat laatu ja yhteistyö. Koskien asiakastyötä, yritysyhteistyötä, verkostotyötä ja vaikuttamistyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Käytännön työmme on osoittanut, että hyvin suunniteltu ja tavoitteellinen työllisyydenhoito ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa voi hyödyttää ja palvella paikallisia yrittäjiä. Näin ollen pyrimme olemaan linjauksissa myös Jyväskylän kaupungin työllisyydenhoidon isomman kokonaisuuden kanssa. Vuoden 2014 vuosikertomukseen olemme koonneet tarinoita Töihin!-palvelun yhteistyökumppaneilta, yrittäjiltä ja paikallisilta alan toimijoilta. Toivottavasti myös kuvat ja palautteet vuoden varrelta piristävät lukuhetkiänne. ŶƵ >ĂĂƐĂŶĞŶ 3

4 dp/,/e ͳw >s >h K^ E /^KDW <K<KE /^hhdd dŝŵž <ŽŝǀŝƐƚŽ myys ole taltutettavissa vain sosiaali- ja terveyspalvelujen keinoilla. Päähuomio on kiinnitettävä ensisijaisesti yrityksiin ja aivan erityisesti pieniin yrityksiin, mutta tukea on saatava myös koulutuksesta ja kaupungin kokonaiskehittämisestä. kaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Elinkeinopolitiikka ja yhteistyö yritysten kanssa on keskeisessä asemassa kaupungin tuoreessa strategiassa. Tähän strategiseen linjaukseen on itse asiassa jo tartuttu perustamalla kaupunginjohtajan suorassa ohjauksessa oleva elinkeinoyksikkö, johon muun muassa kaupungin työllisyyspalvelut siirretään. Yksikön tehtävänä on varmistaa, että yritysten toimintaedellytykset huomioidaan kaupungin kaikessa päätöksenteossa mutta myös käytännön elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttaminen. Yhdelläkään uudella selvityksellä, raportilla tai kehittämissuunnitelmalla ei yksikköä työllistetä. Sen sijaan tarvitaan konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä uusien yritysten houkuttelemiseksi ja olemassa olevien kannustamiseksi kasvuun. Ennen kaikkea tavoitteena on saada aikaan uusia työpaikkoja. Tämä on myös Kaupunginjohtajana työlistallani ykkösenä. Jyväskylässä on tällä hetkellä noin työtöntä. Se on niin karmaiseva luku, että sen alentamisen täytyy olla myös kaupungin johdon keskeinen tehtävä. Työllisyyspalvelujen siirto oli perusteltua myös siksi, ettei työttö- Kaupungin työllisyyspalvelut ovat hoitaneet vaativaa tehtäväänsä erinomaisesti. Hyvä esimerkki onnistuneesta toiminnasta on työllisyyden kuntakokeilun Töihin!-palvelu, joka toteuttaa nimenomaan yritysyhteistyötä. Se operoi työllisyydenhoidon ja elinkeinoelämän välissä asiakkainaan pitkäaikaistyöttömät ja työnantajat. Tavoitteena on saada työ ja tekijä kohtamaan, niin että pienyrityksiin syntyy uusia työpaikkoja. Se on työllisyydenhoidon lisäksi erinomainen esimerkki myös hyvästä elinkeinopolitiikasta. Jyväskylän vaikea taloustilanne on vähitellen tasaantumassa. Onneksemme ihmiset viihtyvät Jyväskylässä ja tänne halutaan myös muuttaa. Täällä jo asuvien ja tänne muuttavien elämässä on tärkeää, että heille löytyy opiskelu- tai työpaikka. Toimivat palvelut ovat myös olennaisia arjen sujumisessa. Hyvällä yhteistyöllä ja aktiivisella toiminnalla saavutamme yhteiset päämäärät. dŝŵž <ŽŝǀŝƐƚŽ ϰ

5 dzpe D Z</dz^ /,D/^ >> Yhä harvemmin kohdataan ihmisiä, jotka ovat opintojensa jälkeen saaneet vakituisen työpaikan ja olleet siinä eläkepäiviin asti. Tänä päivänä työhön pitäisi suhtautua kuin helminauhaan, jonka jokainen kokoaa itse omien voimavarojensa mukaisesti. Yhä useammin ihmisen työura koostuu erilaisista vaiheista on määräaikaista työtä, projektityötä, välillä omaishoitajan työtä, lasten kasvattamisen työtä jne. Työtä me aina tavoittelemme ja sen saamiseen käytetään paljonkin voimavaroja. Työn merkitys ihmiselle on paljon suurempi kuin mitä useasti olemme tottuneet näkemään. Tänä päivänä liian usein keskitytään vaan palkkaan ja työn tekemisen kannattavuuteen. Kuitenkin työ merkitsee ihmiselle paljon enemmän työyhteisö, joukkoon kuuluminen, hyödyllisenä olemisen tunne ja onnistumisen kokemukset näitä asioita pelkällä rahalla ei korvata. Juuri siksi useat ihmiset tekevät talkoo- ja vapaaehtoistyötä. Ja suurella sydämellä tekevätkin! dƶƶůŝŭŭŝ sćůŝŷŝğŵŝ sinäisyyttä, sosiaalinen pääoma aktiivisessa käytössä saa verovarat riittämään asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimiseen paremmin kuin ilman sitä. kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Keltinmäen asukasyhdistyksen hallituksen jäsen, vapaaehtoistyöntekijä Keltinmäen asuinalueen ensimmäinen koulu on rakennettu 1970-luvun puolivälissä niin kuin koko aluekin; uuden koulun valmistumisen jälkeen rakennus on ollut monenlaisessa käytössä sekä kaupungin että kolmannen sektorin toimijoilla. Viimeiset kymmenisen vuotta kylätalossa on toiminut Keltinmäen asukasyhdistys ry, joka käyttää siitä edelleen nimeä Keltinmäen Keidas nimeä, jonka aikoinaan Jyvälä-opiston eräs projekti talossa toimiessaan sille antoi. Hyvä nimi keidashan se punamullalla talkoilla asukkaiden toimesta maalattu kylätalo puutarhoineen isojen kerrostalojen keskellä meille asukkaille on. Keltinmäen Keidas on tänään vilkkaassa käytössä: kylätalo on avoinna maanantaista perjantaihin aamu kymmenestä puoli kolmeen iltapäivällä ja illat sekä viikonloput joko perhejuhliin tai kokouksiin vuokrattuna tai asukasyhdistyksen erilaisten tapahtumien käytössä. Hyvää kotiruokaa lounaaksi kenelle hyvänsä nälkäiselle kokkaavat tukityöllistetyt kokit, jotka kaupunki on palkannut ja sijoittanut kylätaloon töihin - erinomainen järjestely kaupungissa, jossa työttömyysprosentti on huiman korkea, yli 18%, ja ns. sakkomaksu korkeasta työttömyydestä valtiolle lähes kymmenen miljoonaa vuodessa. Suuressa kaupungissa tarve asukastyölle ja samalla kylätaloille kaikilla asuinalueilla on myös suuri tukityöllistäminen asukkaiden terveellisen yhteisen aterian järjestämiseksi kylätaloissa on sekä erittäin mielekäs työpaikka pitkään työttöminä olleille että iso hyvinvointitekijä alueen asukkaille. Yhteisöllisyys poistaa yk- Tämä on parasta mitä minulle on tapahtunut moneen vuoteen. Kiitos ihanasta palvelusta ja avusta, että löysin oppisopimuspaikaan. Asukasyhdistyksemme on toiminut alueellamme jo 38 vuotta vuosiin mahtuu paljon iloa ja hyviä kokemuksia, mutta myös vaikeuksia ja surua. Liian ison osan vapaaehtoistoimijoiden ajasta on vienyt huoli rahan riittävyydestä kylätalon käyttökustannusten kattamiseen huoli on jopa uuvuttanut jotkin toimijat niin, etteivät he enää jaksa osallistua. Surullista. Uskon ja toivon, että lähitulevaisuudessa saamme kaupungin ja kolmannen sektorin neuvottelusuhteet paremmiksi ja asiallisen asukastyön toimivaksi kaikilla asuinalueilla. Yksi toimiva tapa rahoittaa toimintaa on mahdollistaa kylätaloilla kahvilatoiminta, jolla kattaa talon kulut työllistää työttömiä, tukea asukastyötä, asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta vähentää yksinäisyyttä. Meille asukastyötä vapaaehtoisina päivittäin tekeville Töihin!-palvelu on ollut erinomainen yhteistyökumppani uusien työntekijöiden etsijänä kylätalomme kahvilaan. Töihin!-palvelu etsii osaavat, ammattitaitoiset ja tukikelpoiset työnhakijat ja tuo heidät tutustumaan kylätaloomme. Sen jälkeen sovimme kaupungin kanssa työsopimuksen tekemisestä ja työn aloittamisesta. Töihin!-palvelu on myös työllistymisen aikana työntekijän tukena, joten myös työjakson päätyttyä yhteys työntekijän ja Töihin! palvelun välillä jatkuu, mikä auttaa työtöntä suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin. Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän kesken on valitettavasti hanke, ei pysyvää toimintaa. Toivottavasti Töihin!-palvelu sen osana kuitenkin on ja pysyy. Jyväskylässä on vihdoinkin saatu päätettyä, että työllisyys kuuluu elinkeinopolitiikan yhteyteen konsernihallintoon, kuten se on monissa kunnissa kuulunut jo kauan. Ennen perusturvalautakunnan alaisena toiminut työllisyysjaosto muuttuu kaupunginhallituksen pysyväksi työllisyystoimikunnaksi. Muutos antaa uskoa siihen, että työttömyys otetaan tosissaan käsiteltäväksi niin, että työnsä menettäneet ja nuoret valmistuneet pääsevät mahdollisimman nopeasti töihin. Samalla vähentyvät työttömyyden aiheuttamat kustannukset veronmaksajalle monin eri tavoin, kun asukkaiden hyvinvointi paranee. dljƃŷŝůžă ʹ ŵljƃɛ ǀĂƉĂĂĞŚƚŽŝƐƚLJƂŶ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ 5

6 dzpe D Z</dz^ /,D/^ >> Marika Paananen Talkoolainen Työttömyyttä, irtisanomisia ja YT-neuvotteluja: näiden uutisoinnille ei nyt näytä loppua tulevan. Työpaikan menettäminen pistää kukkaron nyörit tiukalle ja sen myötä tulee muutoksia arkeen, mutta tarvitseeko silti menettää kaikkea, mitä työ on antanut? Yleensä kun työstä irtoaa paljon muutakin kuin palkkapussi kerran tai kaksi kuukaudessa. Tuleeko arjessa, viikonloppuja odotellessa miettineeksi, että oikeastaan työ antaa kivasti etappeja elämään: työpäivän ja - viikon, joulu- ja kesäloman odotuksen sekä palkkapäivän. Ne ryhdittävät oikeastaan kalenterimme koko vuodeksi. Lisäksi moni meistä viettää työkavereiden kanssa melko suuren osan päivästä - sen porukan, jonka kanssa juodaan päiväkahvit, vaihdetaan kuulumiset ja jaetaan yhteisiä ajatuksia, oivalluksia ja tavoitteita. Ja onpa aika mahtifiiliksiä, kun huomaa oppineensa kasan uusia taitoja tai löytäneensä ratkaisuja - puhumattakaan siitä, että työllä kuin työllä on merkitystä. Joku tarvitsee panoksemme, minkä päivittäin annamme. Ja me tunnemme, että teemme jotain tärkeää. Miten voisi pitää kiinni niistä kaikista muista tärkeistä asioista, joita työ on tuonut tullessaan? Olisiko aivan päätöntä lähteä tekemään talkoita, vapaaehtoistyötä tai työkokeiluja sekä -harjoitteluja, työtä ilman palkkaa? Vai pitäisikö vain lyödä hanskat naulaan ja nauttia runsaasta vapaa-ajasta? Tuoreessa itsenäisyyspäivän puheessaan presidenttimme Sauli Niinistö puhui siitä, kuinka monen ihmisen elämä saa merkitystä työstä ja siitä, että saa olla mukana jossakin. Tämän olen myös itse huomannut järjestäessäni tapahtumia, joissa talkootyön merkitys on suuri. Tiiminä toimiminen, yhteinen tekeminen ja yhteiset tavoitteet antavat sellaisen hurmostilan monelle talkoolaiselle, että tapahtuman jälkeen jää hetkellisesti aikamoinen tyhjiö. Vaikka palkkapussi jääkin sillä kertaa saamatta, on tarjolla runsaasti kaikkia niitä muita työn antamia asioita. Olisiko aika ryhtyä markkinoimaan talkootyön puolesta? Antaisiko se lisää valmiuksia ja kokemusta työsuhteitakin varten erityisesti nuorille? Mutta mistä tekijät voisivat löytää tiedon talkootyöstä? Auttaisiko talkootyön ilmoitusfoorumi ja innokkaiden tekijöiden henkilöstöpankin perustaminen? Kyllä työsarkaa piisaa tässäkin asiassa! dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƌŬĞĂ ƉŝƌŝƐƚćǀćƚ LJŚƚĞŝƐĞƚ ŬĂŚǀŝŚĞƚŬĞƚ ũă ũƶƚƚƶƚƶžŭŝžƚ ϲ

7 z,d /^dzp zz/dd : : Z: ^dp: E : < hww < D Z/E < E^^ Tänä päivänä olemme tilanteessa, jossa kuntien mahdollisuudet ja kolmannen sektorin voimavarat työllisyydenhoidon toteuttamiseksi eivät yksin riitä. Rakentavaa ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä on tehtävä myös yksityisen sektorin yrittäjien kanssa. Jotta yhteinen tavoite ja toiminta onnistuisivat, tarvitaan uudenlaisia työkaluja, uudenlaista toimintaa, uudenlaista ajattelutapaa. Tarvitaan toimijaa, joka tuntee työllisyyspalveluiden rakenteen sekä huomioi myös elinkeinoelämän tarpeet ja mahdollisuudet. Töihin!-palvelu on luonut keinot työllisyydenhoidon ja Sirkku Vahvaselkä elinkeinoelämän yhteen saattamiseksi, vuoropuhelun mahdollistamiseksi ja aidon rakenteellisen yhteistyön kehittymiseksi. Vuonna 2014 tulivat Töihin!-palvelun kanssa tiiviimmin yhteistyöhön mukana myös yrittäjäjärjestöt - Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen Yrittäjänaiset, Jyväskylän Yrittäjät, Muuramen Yrittäjät sekä Keski-Suomen Kauppakamari. Rakentunut luottamus yhteistyössä on hyvä suunta tuleville vuosille. käyntiin, ja puhelimitse oli helppo palata asioihin, koska Töihin!-palvelu tunsi yritykseni tarpeineen. Näin yhteistyö on jatkunut jo vuosikausia! Siitä olen kiitollinen! Johtaja Päiväkoti Löytöretki Keski-Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Aloittaessani Keski-Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtajana tuli ensimmäiseksi hommakseni löytää järjestösihteeri yhdistykselle. Muuta vaihtoehtoa ei käynyt mielessänikään, kuin ottaa heti yhteys Töihin!-palveluun. Sieltä sain muutamassa päivässä listan sopivista kandidaateista. Kun valinta oli tehty, Töihin!-palvelu auttoi paperiasioissa uutta järjestösihteeriä ja neuvoi yhdistystä työnantajan roolissa. Edustan kahta näkökulmaa tässä kirjoituksessani: yrittäjän sekä yrittäjäjärjestön puheenjohtajan näkökulmaa. Kuvaan omia konkreettisia kokemuksiani Töihin!-palvelun kanssa toimimisesta, rehellisesti. Päiväkotiyrittäjänä olen joutunut sijaisten ja työntekijöiden etsintään 17 vuoden aikana useamman kerran yritykseni laajentuessa. Kun ensimmäisen kerran kuulin Töihin!-palvelusta, soitin sinne ja yllätyin, kun sieltä oltiin heti valmiina tulossa yritykseen paikan päälle käymään, tutustumaan, kertomaan palveluista ja mahdollisuuksista työllistää. Tunnin verran tutustuimme toisiimme, ja yrityksen tarpeisiin oltiin valmiita vastaamaan. Töihin!-palvelulle tuli heti kasvot! Yhteistyö lähti välittömästi helposti Yrittäjänaisten toiminnassa ollaan näköalapaikalla yrittäjyyden arkeen. Meillä on jäseninä paljon yhden naisen yrityksiä. Pienyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel. Pitää olla entistä rohkeampi ja joustavampi, jos päättää työllistää! Jos yrityksen tulot laskevat, työntekijän palkka ei jousta vaan sinun, yrittäjän. Monen pienyrittäjän tuntipalkka on pienempi kuin työntekijän, ja lomista voi vain haaveilla. Jos työntekijä sairastuu lomalla, hänen vuosilomansa siirtyy ensimmäisestä päivästä alkaen. Työelämän sopimuksilla ja lakipykälillä on kyllä saatu paljon hyvää aikaan, mutta pienyrittäjien halua työllistää muita ne kyllä hillitsevät - sitä enem- dljƃůůŝɛljljɛĩžžƌƶŵŝŷ ƉĂŶĞůŝƐƚŝƚ ǀĂƐƚĂƐŝǀĂƚ LJůĞŝƐƂŶ ŬLJƐLJŵLJŬƐŝŝŶ 7

8 z,d /^dzp zz/dd : : Z: ^dp: E : < hww < D Z/E < E^^ män, mitä epävarmempia aikoja eletään. Työkokeilu mahdollistaa ja antaa aikaa kokeilla ja punnita, onko tämä juuri se minulle sopiva työntekijä, jonka todella haluan ja pystyn työllistämään. Töihin!-palvelu järjesti yrittäjänaisten kanssa onnistuneen infotilaisuuden yrittäjille, jossa työllistämisen tuet selvitettiin monesta näkökulmasta perusteellisesti. Sali pullisteli kiinnostuneita ja infosta oltiin kiitollisia. Saimme paljon rahanarvoista tietoa. Yrittäjänä ja yhdistyksen puheenjohtajana yhteistyö Töihin!-palvelun kanssa huipentui viime joulukuussa, kun yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa järjestimme Yrittäjä työllistää -seminaarin Laajavuoressa. Paikalla oli päättäjiä, yrittäjiä, työttömiä sekä hyvät esiintyjät. Tästä onnistuneesta seminaarista teemme jatkuvan, uudistuvan ja yhteistyötä sekä tietoa lisäävän jokavuotisen tapahtuman. ^ƵƵƌŝ dljƃůůŝɛljljɛĩžžƌƶŵŝ <ŝŝŷŷžɛƚƶŷğŝͳ ƚă ƌŝŝƚƚŝ ũă ŬĞƐŬƵƐƚĞůƵ ƚljƃůůŝɛljljěğɛƚć Žůŝ ǀŝůŬĂƐ ^ƵƵƌŝ dljƃůůŝɛljljɛĩžžƌƶŵŝ ŬŽŬŽͲ Ɛŝ DŝŶŶĂŶƐĂůŝŝŶ Ɖććƚƚćũćƚ ĂůĂŶ ƚžŝŵŝũăƚ ũă ƚljƃŷśăŭŝũăƚ 8

9 z,d /^dzp zz/dd : : Z: ^dp: E : < hww < D Z/E < E^^ Sari Kaiho puheenjohtaja, Muuramen Yrittäjät Muuramessa on vahva yhteistyön henki, joka näkyy jatkuvana synergiaetujen etsimisenä. Loppukesästä 2014 Innolassa pidettyjen yrittäjäkahvien keskustelujen pohjalta päätettiin etsiä yhteistyömuotoja myös Muuramen yrittäjien, Muuramen Innolan ja Töihin!-palvelun välillä. Yhteistyötä päätettiin kokeilla käytännössä järjestämällä yhteinen tapahtuma Yrittäjäpäivänä Ideana oli tuoda Muuramen Innolan, Muuramen yrittäjien ja Töihin!-palvelun toimintaa tutuksi muuramelaisille. Tapahtuma järjestettiin Töihin!-palvelun ja Muuramen Innolan tiloissa Virastotie 2:ssa. Iltapäivän aikana paikalle saapuneille jaettiin tietoa järjestäjätahojen toiminnasta kahvittelun lomassa. Tapahtuma oli onnistunut ja suositeltavaa, että vastaanvanlaisia tilaisuuksia järjestetään myös jatkossa. Hyvin alkanutta yhteistyötä päätettiin syventää. Mika Partasen ehdotuksen pohjalta Muuramen kunta, Muuramen Yrittäjät ja Töihin!-palvelu aloittivat yhteisen selvitystyön Muuramen elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kasvun tukemiseksi. Selvitystyö aloitettiin , jolloin Muuramen kunnan kunnanjohtajan Ari Ranta-ahon ja Muuramen Yrittäjien puheenjohtajan Jorma Nokkalan yhteinen kirje lähetettiin muuramelaisille yrityksille. Kirjeessä pyydettiin yrittäjiä osallistumaan selvitykseen suostumalla Mika Partasen haastateltavaksi. Kirjeen lähettämisen jälkeen Töihin!-palvelu aloitti kontaktoimaan yrittäjiä ja tekemään haastatteluja. Haastattelujen kautta pyrittiin selvittämään Muuramen elinkeinoelämän tilannekuvaa, muuramelaisten yritysten työllistämismahdollisuuksia sekä tiedottamaan Muuramen Yrittäjien toiminnasta. Selvitystyö on vielä kesken, mutta jo nyt tiedetään, että selvitys on tuottanut tärkeää tietoa ja edistänyt elinkeinoelämän positiivista kehitystä Muuramessa. Selvitystyö on erinomainen esimerkki toimivasta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä, ja siitä miten synergiaetuja voidaan saavuttaa verrattain yksinkertaisilla konkreettisilla toimenpiteillä. Vuoden aikana Töihin!-palvelusta on ollut juttuja sekä lehdissä, radiossa että TV-ssä. ϵ

10 z,d /^dzp zz/dd : : Z: ^dp: E : < hww < D Z/E < E^^ Viivi Suvanto markkinointisuunnittelija Keski-Suomen kauppakamari Keski-Suomen kauppakamari aloitti yhteistyön Töihin!-palvelun kanssa vuoden 2014 helmikuussa Yrittäjä työllistää -seminaarin merkeissä. Keski-Suomen kauppakamarista Merja Honkanen, Viivi Suvanto ja Uljas Valkeinen ovat olleet mukana työryhmässä viemässä tapahtumaa omalta osaltaan eteenpäin ja tiedottamassa tilaisuudesta omalle verkostolleen. Kaikilla yhteistyöhön lähteneillä tahoilla on yhteinen vaikuttava ja tärkeä taustatekijä: vaikuttaa myönteisesti alueen elinkeinoelämään. Töihin!-palvelu on tehnyt osaltaan loistavaa työtä alueen työnhakijoiden ja työnantajien kanssa. Töihin!-palvelun henkilöstö vahvistaa molemminpuolisten suhteiden sujuvuutta, edistää työllisyyttä ja kehittää valmennustoimintaa Jyväskylän ja Muuramen alueella. Näinä aikoina, kun yrityksille työllistäminen ja työntekijöille työpaikan saaminen on haastavaa taloudellisen tilanteen vuoksi, on hienoa, että Töihin!-palvelu tekee töitä sekä työnhakijoiden että työnantajien eteen. Keski-Suomen kauppakamari toimii taustavaikuttajana yritysten asioiden ajamiseksi päättäjille, tarjoaa ajantasaista tietoa ja palveluja jäsenilleen sekä on alueen ja valtakunnan kattava yhteistyöverkosto. Yhtenä osoituksena Keski-Suomen kauppakamarin työstä on Kasvu Open Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskisa, jossa yritysten kasvusuunnitelmia sparrataan maksutta. Yhteistyöhön Töihin!-palvelun kanssa lähdettiin yhteisen hyvän ajamiseksi. Kasvu kuuluu jokaiselle yritykselle. Kasvu on edellytyksenä työllisyyden lisäämiseksi. Yhteistyö Töihin!-palvelun kanssa sujui mutkitta ja yhdessä toteutettiin onnistunut seminaari. Yrittäjä työllistää -seminaari on osoitus siitä, miten tärkeitä yritykset ovat kansantaloudelle niin alueellisesti kuin kansallisesti, kertoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen. Valkeinen avasi seminaarin ajankohtaisella ja tärkeällä kasvu-teemalla kertomalla Kasvu Openista: kuinka se on syntynyt, millainen sen matka on ollut ja mitä tuleman pitää. Samasta teemasta puhujina olivat vuoden 2011 Kasvu Open -voittaja NaturVention ja viime vuoden voittaja Sleipner Finland Oy. Molemmat yritykset kertoivat innostavat kasvutarinansa. Kasvu Openin myötä NaturVention on innoittanut muita yrityksiä kasvuun erilaisissa tilaisuuksissa, kuten Yrittäjä työllistää -seminaarissa. Yritys painottaa monesti sitä, että onnistunut rekrytointi edesauttaa yrityksen kehittymistä ja kasvua. NaturVention on esimerkki kasvutarinasta ja siitä, kuinka Kasvu Open auttaa yrityksiä. Vuonna 2011 Kasvu Openiin mukaan idealla lähtenyt kaksikko on kasvattanut henkilöstönsä määrän jo 11 hengen tiimiin. Parhaan sisäilman ratkaisuja tuottava keskisuomalainen yritys on saanut Kasvu Openista sellaista sparrausta ja kontakteja, joita ei muuten olisi tullut vastaan. Kasvu Openin kautta löysimme tiimiimme puuttuvaa osaamista ja kansainvälistä kokemusta, kun kohtasimme Mika Tyrväisen, kiittelevät Järvinen ja Soudunsaari enkelisijoittajan ja kivenkovan myynti- sekä markkinointiammattilaisen liittymistä tiimiin Kasvu Openin finaalin jälkimeiningeissä. Keski-Suomen kauppakamari tekee jatkossakin yhteistyötä Töihin!-palvelun kanssa. Yhteistyö Töihin!-palvelun kanssa sujui ongelmitta ja sujuvasti. Palavereista informoitiin hyvissä ajoin etukäteen ja palaverit oli tarkasti suunniteltuja, ja aikataulussa pysyttiin aina hyvin. Seminaarin suunnittelu ja työstäminen oli muutenkin suunnitelmallista. Yhteistyö oli oikein mukavaa. <ĞƐŬŝͲ^ƵŽŵĞŶ ŬĂƵƉƉĂŬĂŵĂƌŝƐƐĂ ŽŶ ĂŵŵĂƚƚŝƚĂŝƚŽŝŶĞŶ ũă LJƐƚćǀćůůŝŶĞŶ ŚĞŶŬŝůƂŬƵŶƚĂ 10

11 W > hdd /d shk E s ZZ >d Thank you so much, you are really my inspiration, guide, everything in one! You have been of great help in every possible way so far. Hyvin on mennyt. Töihin-palvelu on mielestäni toiminut loistavasti ja tehnyt hyvää toimintaa. Hienot työntekijät! Teillä on asenne kohdallaan! Hyvää toimintaa. Vaikuttavaa. Työntekijät ystävällisiä ja asiantuntijoita. Yhteistyö miellyttävää. Kiitosta vaan. Hyvä juttu! dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ Erittäin hyvä palvelu. Itselläni ei ole mitään kontakteja, suhteita tai tuttuja, jotka voisivat auttaa työhaussa, joten tämmöinen palvelu oli kuin tehty minun tarpeisiini. Hyvä kanava työntekijän ja työnantajan välillä! Hyvää palvelua. Jatkakaa samaan malliin. Teillä työskentelevät ihmiset ovat erittäin mukavia ja ystävällisiä. dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ Teistä oli paljon apua ja opin parissa päivässä työnhaku kurssillanne hirveästi uutta työn hausta ja työ elämästä! Kaikin puolin loistava kokemus ja kaiken lisäksi sain kauttanne työpaikan. Teillä kyllä kaikki täsmää, nimi sekä mitä siinä luvataan, ymmärtää heti mistä on kysymys. Nimi kertonee kaiken olennaisen. Kiitos mukavasta, ammattitaitoisesta ja toimivasta yhteistyöstä Iso kiitos työhönvalmentajalleni, joka teki paljon töitä ettiessään työpaikkaa joka sitten löytyikin. Töihin!-palvelu on todella hyvä paikka! Työhönvalmentajani on paras! dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ Asiantuntevaa, nopeaa, pienyrittäjyyttä tuntevaa, hyvää palvelua tuottavaa ja ennen kaikkea tehokasta! Toivon samanlaista yhteistyötä jatkossakin. dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ Töihin!-palvelu on hyvää palvelua ja tärkeää yksityisyrittäjille. Kiitos paljon, ja teillä on tosi mukavaa ja ystävällistä henkilökuntaa! Jatkakaa samaan malliin. Olette meille tarpeellisia! :) dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ Kiitos suuresta avusta jonka sain vaikken teidän kautta työllistynytkään, mutta paljon sain apua kysymyksiin ja mielettömän määrän neuvoja! dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ Haluaisin sanoa erityiskiitokset työhönvalmentajaleni, joka mielestäni hoiti työnsä todella hyvin. Hänellä oli erittäin suuri vaikutus siihen että sain töitä. Kiitos. Töihin!-palvelu on saavuttanut tunnettavuutta, hyvästä ja tehokkaasta palvelusta! Töihin!-palvelu - työnhakijalla on tavallaan jo yksi suositus valmiina. dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬĂƐ ƚljƃŷăŷƚăũă LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶŝ 11

12 YRITTÄJÄ TYÖLLISTÄÄ Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on Töihin!-palvelulle erittäin tärkeää. On pystyttävä rakentamaan työnantajien kanssa sellainen vuorovaikutus, joka helpottaa yrittäjän arkea ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Tähän asti työllisyyspalvelut ovat keskittyneet työnhakijoille tarkoitettuihin palveluihin. On arviointia, kuntoutusta, valmennusta, koulutusta. Rahaa kuluu, mutta silti työttömien määrä kasvaa. Uskallan sanoa, että työllisyyspalveluissa ei ole riittävän hyvin osattu ottaa mukaan työnantajia yrittäjiä. Mielestäni työllisyydenhoitoa kehitettäessä on aina muistettava tosiasia, että suurin osa työpaikoista on yrityksissä. Yrittäjä työllistää. Meidän on löydettävä keinoja, joiden avulla voidaan ^Ğ ƚăůž ŵŝŷ ƉŽƌƚŝůůĂ ŬŝůƉŝ ŽŶ Tässä talossa tehdään työtä. Se talo on pyhä ja pelvoton ja pelkää ei se yötä. Työs olkoon se suurta tai pientä vaan, kun vaan se työtä on oikeaa ja kun sitä palkan et tähden tee! Työ riemulla palkitsee. ŝŷž >ĞŝŶŽ auttaa yrittäjiä työllistämään. Yksi keino on se, että palvelua ei hoideta pelkästään toimistoista käsin, vaan jalkaudutaan sinne, missä työpaikat ovat yrityksiin. Autetaan työnantajaa tunnistamaan arkikiireet, kartoitetaan tehtävät ja mietitään yhdessä, miten voisi löytyä helpotusta arjen pyörittämiseen. Jos arjen kiire on laitettu sanoiksi ja tehtäviksi, niin se on hyvä alku uuden työpaikan syntymiselle. Töihin!-palvelu on jalkautunut yrityksiin. Palvelua on toteutettu vuodesta 2009 alkaen ja kokemuksiemme perusteella voidaan sanoa, että vain näin pystytään lähentämään työllisyydenhoitoa ja elinkeinopolitiikkaa, toinen toista hyödyttäen. ja toinen oppisopimuksella. Panimoalalle ei ole Suomessa ammatillista koulutusta. Mika tuo keskustelussa esiin työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen liittyviä asioita ja toisaalta niitä seikkoja, mitkä johtavat henkilöstömäärän ohentumiseen. Tuija Telanne yrityskoordinaattori Töihin!-palvelu WĂŶŝŵŽLJŚƚŝƂ,ŝŝƐŝ KLJ ŽŶ ŶƵŽƌŝ ŬĂƐǀĂǀĂ LJƌŝƚLJƐ ũžŭă ůƶž ĂŬƚŝŝǀŝƐĞƐƚŝ ŬƵŵƉͲ ƉĂŶƵƵƐƐƵŚƚĞŝƚĂ ũă ŚĂŬĞĞ ƚƶŭğǀăă ũăůăŷɛŝũăă ŶŝŝŶ ŬƵŝŶ ŬĂŬƐŝǀƵŽƚŝĂĂŶ ƚƶůžŭͳ ŬĂĂŶ ŬƵƵůƵƵŬŝŶ,ĂĂƐƚĂƚƚĞůŝŶ ƉĂŶŝŵŽŶ ƚžŝɛƚă ƉĞƌƵƐƚĂũĂĂ DŝŬĂ ^ŝůăũćƌǀğć ũă LJŚĚĞƐƐć ŬĞƌƚĂƐŝŵŵĞ LJŚƚĞŝƐƚLJƂŵŵĞ ƐLJŶƚLJǀĂŝŚĞŝƚĂ ƐĞŬć ũăžŝŵŵğ ĂũĂƚƵŬƐŝĂ ƚƶůğǀăŝɛƶƶěğɛƚă Panimon perustaminen vaatii yrittäjältä paljon kärsivällisyyttä, lujaa tahtoa ja intohimoa, kun pitää puskea ideaansa eteenpäin, vaikka vastassa olisikin aluksi enimmäkseen jäykkää lupaviidakkoa. Mikan kanssa tämän viidakossa seikkailun aloitti yhtä aikaa Tatu Hiitola, jolla oli Mikan tavoin paljon intoa, mutta myös aikaisempaa kokemusta panimotyöstä Stadin Panimolta. Vuosi sitten päällikköjoukkueeseen liittyi vielä Mikko Mäkelä, jonka vastuualueena on yrityksen myynti ja markkinointi. Alkuvaiheessa Mikalla ja Tatulla meni noin puoli vuotta aikaa, kun he rakensivat panimoa tuotantokuntoon: tilat ja laitteet pitää olla valmiina, ennen kuin toiminnan aloittamiselle voidaan myöntää lupa. Nykyään EU-direktiivit ohjaavat hyvin tarkasti, millaiset säiliöt ja pakkaukset elintarviketuotannossa pitää olla. Huolellisen työn jälkeen tuotanto saatiin käyntiin ja olutta on nyt tehty puolitoista vuotta. Yhteistyö Töihin!-palvelun kanssa käynnistyi yrityksen alkupyörteissä. Palvelun kautta etsittiin työntekijää, joka olisi halukas oppimaan panimoalaa ja työskentelemään heillä. Työkokeilun kautta löytyi sopiva henkilö, joka sitten palkattiin ja työskentelee heillä edelleen. Hyvin alkaneen yhteistyön tuloksena löytyi vielä kaksi työntekijää, joista toinen työskentelee osa-aikaisena 12 Panimoyritystä ei voi kenenkään autotallista käsin pyörittää, toteaa Mika ykskantaan. Aloittamiskynnys on tehty hyvin korkeaksi. Panimo Hiiden yrittäjien intoa eivät ole lupien hankkiminen ja tarkkaakin tarkempi valvonta lannistaneet. Tuotannossa on vaiheita, kuten pakkaaminen, joka heillä tehdään edelleen käsityönä, mutta jotka isommilla panimoilla on täysin koneellistettu. Tämä luonnollisesti on myös heidän tavoitteenaan tulevaisuudessa. Henkilöstön kasvattaminen ei kulje käsi kädessä yrityksen kasvun kanssa. Tuotannon automatisoituminen vähentää tekevien käsien tarvetta, mutta toisaalta lisääntyvä tuotantokapasiteetti luo paineita enemmän markkinoinnin ja myynnin puolelle. Toisin sanoen; rekrytointitarve saattaa siirtyä tuotantopuolen osaajista Mäkelän tulevaan myyntitiimiin. Panimo Hiisi on saavuttanut hyvän markkina-arvon Keski-Suomessa. Tuotteen myynti vetää hyvin, haasteita tuottaa tuotantokapasiteetin rajallisuus. Työvoiman tarve on yrityksen käynnistysvaiheessa vaikea arvioida. Tässä kohtaa Töihin!-palvelun apu on ollut verraton, kertoo Silajärvi. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, kun olemme voineet tarjota työkokeilupaikkoja alasta kiinnostuneille. Tässä kohtaa koemme yhteistyön tuottaneen hyviä tuloksia, hän jatkaa. Työkokeilijoiden motivaation korkea taso on yllättänyt yrittäjän. Rutiininomaista työtä ei olekaan koettu intoa latistavana. Hyvin alkaneen oppimisjakson voi joskus keskeyttää ulkopuoliset tekijät; jos työkokeilijan sopimusta ei tuen myöntäjän taholta jatketa, jää työn op-

13 YRITTÄJÄ TYÖLLISTÄÄ zƌŝƚƚćũć ƚljƃůůŝɛƚćć ͲƐĞŵŝŶĂĂƌŝƐƐĂ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵ ƉĂůŬŝƚƐŝ săɛƚƶƶůůŝɛğƚ ƚljƃůůŝɛƚćũćƚ ^ĞŵŝŶĂĂƌŝƐƐĂ ƉĂůŬŝƚƚŝŝŶ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂŶƐŝŽŝƚƵŶĞŝƚĂ LJŚͲ ƚğŝɛƚljƃŭƶŵɖɖăŷğŝƚă săɛƚƶƶůůŝŷğŷ ƚljƃůůŝɛƚćũć ͲŬƵŶŶŝĂŬŝƌũĂůůĂ <ƵŶŶŝĂͲ ŬŝƌũĂŶ ƐĂŝǀĂƚ :LJǀćƐŬLJůćƐƚć ^ĞŝŬŬĂŝͲ ůƶɖƶŝɛƚž WĞƵŬŬƵůĂ WĂŶŝŵŽLJŚƚŝƂ,ŝŝƐŝ KLJ ĂůĐƵƚĞĐ ŽŶƐƵůƚŝŶŐ KLJ ũă :LJǀćƐƐĞƵĚƵŶ,ŽŝǀĂƉĂůǀĞůƵƚ KLJ ƐĞŬć DƵƵƌĂŵĞƐƚĂ ũăŷͳ<žŷğ KLJ zƌŝƚƚćũć ƚljƃůůŝɛƚćć ʹƐĞŵŝŶĂĂƌŝ ^Ăůŝ ƚćljƚƚljŝ LJůŝ ϭϲϭ ŽƐĂůůŝƐƚƵũĂůůĂ Ͳ ƉĂŝŬĂůͲ ůă Žůŝ LJƌŝƚƚćũŝć ǀŝƌŬĂŵŝĞŚŝć ƉććƚƚćͲ ũŝć ũă ƚljƃůůŝɛljljěğŷ ĂůĂŶ ƚžŝŵŝũžŝƚă piminen kesken juuri kun rutiinit alkavat kutakuinkin sujua ja työkokeilijan tuoma lisäarvo voidaan tuoda lähempään tarkasteluun. Työkokeilua varten yrittäjä on järjestänyt olosuhteet ja tavoitteet uuden työntekijän mukaisesti ja huolehtinut siitä, että henkilö on saanut riittävästi koulutusta tehtäviinsä, Silajärvi valottaa rooliaan työnantajana. Hän toivoo, että pienyrittäjät nähtäisiin viranomaistenkin taholta työpaikan synnyttäjinä, mahdollistajina, eikä systeemin hyväksikäyttäjinä. dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵ ũćƌũğɛƚŝ LJŚĚĞƐƐć <ĞƐŬŝͲ^ƵŽͲ ŵğŷ <ĂƵƉƉĂŬĂŵĂƌŝŶ ũă LJƌŝƚƚćũćũćƌũĞƐƚƂũĞŶ ŬĂŶƐƐĂ ƐĞŵŝŶĂĂƌŝŶ ũžɛɛă ŵƶŝɛƚƶƚğƚƚŝŝŷ Ğƚƚć ǀĂŝŬĞƵŬƐŝƐƚĂ ŚƵŽůŝŵĂƚƚĂ zƌŝƚƚćũć ƚljƃůůŝɛƚćć ^ĞŵŝŶĂĂƌŝƐƐĂ ŽůŝǀĂƚ ƉƵŚƵũŝŶĂ <ĂƐǀƵ KƉĞŶ ǀŽŝƚƚĂũĂƚ ϮϬϭϰ ũă ϮϬϭϱ ƐĞŬć DŝŬĂĞů :ƵŶŐŶĞƌ ũă džŵŵŝ,ğůůɛƚġŷ ^ĞŵŝŶĂĂƌŝƐƐĂ dƃŝśŝŷ ʹ ƉĂůǀĞůƵ ƉĂůŬŝƚƐŝ săɛƚƶƶůůŝɛğƚ dljƃůůŝɛƚćũćƚ Silajärvi on tyytyväinen yhteistyöhön Töihin!-palvelun kanssa. Henkilökohtainen kontakti yrityskoordinaattorin ja työhönvalmentajan kanssa lisää avoimuutta, luottamusta ja edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä. Se, että puhumme yhteistä kieltä ja painiskelemme työllistämiseen liittyvien teemojen ympärillä, kannustaa ottamaan yhteyttä, puolin ja toisin, yrittäjä kehuu. Maaliskuun aikana Panimo Hiisi muuttaa uusiin tuotantotiloihin Seppälänkankaalle. Kasvava nuori tarvitsee lisää tilaa, Siläjärvi kertoo ja jatkaa: Aika näyttää, miten tuotantoa saadaan kasvatettua toivottuun suuntaan. Rahoituksen, tuotantokapasiteetin ja henkilöstön riittävyyden hallinta on melkoista palapeliä. Asioilla on tapana järjestyä. Siihen Panimo Hiiden porukka haluaa uskoa. Samalla ajatuksella myös Töihin!-palvelun tiimi tekee haastavaa työtään vaikka työpaikan saaminen on usein kiven alla, niin kauan kaivamista jatketaan, kunnes viimeinenkin kivi on käännetty. 13

14 YRITTÄJÄ TYÖLLISTÄÄ Tuija Telanne yrityskoordinaattori Töihin!-palvelu Kirpeänä pakkaspäivänä tammikuussa haastattelin Töihin!-palvelun pitkäaikaista yritysasiakasta Elämää Myötätuulessa palvelukodin johtajaa Kaarina Syrjäahoa. Vaikka ulkona paukkui pakkanen, Kaarinan vastaanotto oli hyvin lämmin ja hän kertoi soljuvasti yhteistyömme alkuvaiheista aina tähän päivään saakka. Palvelukoti on perustettu vuonna 2007 ja neljä vuotta Kaarinan yhtiökumppanina on toiminut Seppo Marjanen. Yhdessä he ohjaavat tätä isoa laivaa - Kaarina vastaa asiakastyöstä ja Seppo talouspuolesta. Vakituisia työntekijöitä heillä on kymmenen ja osa-aikaisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita vaihteleva määrä. Palvelukodissa tarjotaan 14 asiakkaalle huolenpitoa ympäri vuorokauden ja myös omaishoitajia autetaan jaksamaan arjessa tarjoamalla heidän hoidettavalle omaiselleen hoivaa muutamasta tunnista pitempiin jaksoihin tarpeen mukaan. Seilatessa on välillä ollut puuskittaista sivu- ja vastatuulta, joskus myrskyäkin, mutta asiakkaille tarjotaan aina suopeaa myötätuulta hyvää hoitoa elämän ehtoopuolella. Kaarina Syrjäaho on sellainen johtaja, jonka näkee enimmäkseen kaikkialla muualla työn touhussa kuin pöydän takana, paperipinojen ja näyttöpäätteen takana. Suhtaudun tähän työhön kuin se olisi oma lapseni vastuu ja huolenpito ilmenee kaikessa tekemisessämme, Kaarina kertoo. Yhteistyö Töihin!-palvelun kanssa alkoi viisi vuotta sitten, kun yrityskoordinaattori Heikki Laasanen otti heihin yhteyttä ja esitteli palvelua. Kaarina laukaisi ujohkon kosintayrityksen rempseällä tavallaan heti omalle mukavuusalueelleen ja kohta jo ensimmäinen työnhakija sai tilaisuuden päästä kokeilemaan työskentelyä Kaarinan hoteissa. Kyseessä oli Kosovosta kotoisin oleva nuori nainen, joka sai heiltä ensin puolen vuoden työkokeilupaikan ja on nyt työskennellyt jo viisi vuotta palvelukodin työntekijänä. Yhteistyöstä tekee erityisen Kaarinan asenne ja kyky kohdata uusia ihmisiä ja asioita. Heikki Laasanen kertoo, että Kaarinalle on aina niin helppo soittaa. Jos meillä on esim. työnhakija, jolle olisi hyvä saada työhön tutustumista varten oppimispaikka, Kaarinaan on voinut luottaa, yhdessä olemme ratkaisseen asian, Heikki jatkaa. Ratas liikkuu myös toisinpäin; kun Kaarinalla on ollut tarve löytää oikeanlainen henkilö heille töihin, apu on ollut aina helposti saatavilla. Soitto vain Heikille ja asiat saavat tuulta purjeisiin! Tälläkin hetkellä meillä on yhteistyökuvio meneillään, Kaarina hymyilee. zƌŝƚljɛŭžžƌěŝŷăăƚƚžƌŝƚ DŝŬĂ,ĞŝŬŬŝ ZĂƵŶŽ dƶŝũă ƉĂůǀĞůƵǀĂƐƚĂĂǀĂ ŶƵ ƐĞŬć ŚĂŶŬĞƉććůůŝŬŬƂ,Ăƌƌŝ ϭϰ

15 YRITTÄJÄ TYÖLLISTÄÄ Kaarinalla on vahva kokemus sairaanhoitajan työstä ja hän tunnustautuu olevansa sydänjuuriaan myöten hoiva-alan ihmisiä. Hänelle asiakkaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan hyvinvointi on kaiken tekemisen lähtökohta. Kaarina suhtautuu äidillisesti opiskelijoihin, uusiin työntekijöihin ja harjoittelijoihin. Palvelukodin ilmapiiri tukee monikulttuurisuutta, ja hyvin moni ei suomalainen on saanut olla Kaarinan ohjauksessa. Eräs Töihin!-palvelun työnhakija-asiakas, guinealainen nuori mies sai ensin työkokeilupaikan heiltä ja ihastutti läsnäolotaidoillaan koko työyhteisön ja sai jatkosopimuksen. Myöhemmin hän pääsi opiskelemaan lähihoitajaksi ja käy nykyään silloin tällöin tervehtimässä suomimammaa, kuten hän Kaarinaa kutsuu. Tällaisia kasvutarinoita on ilo kuulla. Ne kiteyttävät Töihin!-palvelun perusperiaatteet: tarjota apua ja tukea työnantajille, olla mukana synnyttämässä uusia työpaikkoja yritysten sisälle, olla mahdollistamassa henkilön työhön tutustumista ja toisinaan auttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin perehtymisessä. Kaarinalla on aina ollut myönteinen asenne eri kulttuureista tulevia työnhakijoita kohtaan. Edellä mainitut tarinat eivät ole ainoita yrittäjää kuunnellessa alkaa tuntua, että mitä kauempaa henkilö on lähtöjään, sitä vaikuttavampaa on yhteen hitsautuminen ollut! Työkokeilun kautta moni työnhakija on saanut tärkeää kokemusta ja oppia omaa tulevaisuuttaan ajatellen. Työkokeilu pitäisikin nähdä entistä enemmän mahdollisuutena näyttää itselle ja työnantajalle oma osaaminen ja kyky oppia uutta. zƌŝƚƚćũŝğŷ ƉĂůŬŝƚƐĞŵŝŶĞŶ Žůŝ ũƶśůăǀă ũă ŝůžŝŷğŷ ƚăɖăśƚƶŵă ŵljƃɛ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ǀćĞůůĞ Ihmistuntemus on Kaarinalla vuosien varrella kehittynyt ilmiömäiseksi. Melko nopeasti hän aistii, onko henkilö esimerkiksi sovelias heidän työyhteisöönsä - eri asia on, pystyykö hän aina sanomaan riittävän selkeästi ei jos niin ei ole. Tähän hän kokee saaneensa tukea Töihin!-palvelusta. Täällä yrityskoordinaattorit vähitellen tuntevat yrittäjät sekä tunnistavat yrityksen tarpeet ja työhönvalmentajat tuntevat omat työnhakija-asiakkaansa. Sopivien henkilöiden löytäminen helpottuu ja tämä henkilökohtainen palvelu auttaa asioiden joustavaa etenemistä. Kaikki henkilöt eivät sovellu vaativalle hoiva-alalle. Työ on henkisesti ja fyysisesti raskasta. Asenne on avain tavoitellessa sitä palkintoa, minkä voi saavuttaa, kun työskentelee ihmisten parissa. Iäkkäiltä ihmisiltä, jotka ovat omalta osaltaan (työ)panoksensa yhteiskunnalle jo antaneet, voi vastavuoroisesti saada myös paljon. Pitää vain osata kuunnella, Kaarina vinkkaa pilke silmäkulmassa. Hänen tapansa tehdä työtä, johtaa yritystä, toimia yhteistyössä, viestiä ulkopuolelle ja huolehtia asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista voisi toimia monelle yrittäjäksi aikovalle esimerkkinä tässä palvelujen ulkoistuksen ja somekulttuurin riepottelemassa nyky-yhteiskunnassa. Kaarinan esimerkki tuo ihmisläheisen työn iholle, näkyväksi, tunteen tasolle. ^ĂŵĂŶůĂŝƐĞůůĂ ĂƐĞŶƚĞĞůůĂ ƚljƃɛŭğŷŷğůůććŷ ŵljƃɛ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵƐƐĂ /ŚŵŝƐĞůƚć ŝśŵŝɛğůůğ 15

16 W/ E/^d ^< >/^d >< W/d< </E D d< z,d /^dzp EhKZd E W Z, <^/ Älköön vaadittako nuorisolta liian selviä ohjeita. Nuorison asia on innostua!, on aikoinaan sanonut kuuluisa suomalainen vaikuttaja ja kirjailija Santeri Alkio. Töihin!-palvelu yhdessä paikallisten nuorisotyön toimijoiden kanssa pyrkii juuri siihen - innostamaan nuoria oppimaan, tekemään, osallistumaan, uskomaan tulevaisuuteen ja onnelliseen elämään. Älköön vaadittako nuorisolta liian selviä ohjeita. Nuorison asia on innostua! ^ĂŶƚĞƌŝ ůŭŝž Nuorissa on tulevaisuus! On hienoa, kun Jyväskylässä on olemassa laaja ja monipuolinen nuorisotyön verkosto, joka osaa ja haluaa tehdä yhdessä tavoitteellista yhteistyötä nuorten parhaaksi. Tulevaisuuden parhaaksi. Innostuneena. Innostaen. Anne Aittola työhönvalmentaja, Töihin!-palvelu Työllisyyden kuntakokeilu Kuntakokeilun alusta asti on ollut olennaista yhteistyön tekeminen Nuorten Taidetyöpajan kanssa, erityisestä asiakaskunnasta johtuen. Nytke-tapahtumien lisäksi yhteistyötä on tehty tiiviisti Töihin!-palvelun nuorten työhönvalmentajien kanssa. Uusien projektien lisäksi olemme yhteistyössä suunnitel- leet ja testanneet jopa yrittäjyyteen suuntaavia pajakokonaisuuksia. Viimeisin kokeilu oli YRI-pajan kanssa. Pääpaino on kuitenkin siirretty työelämän houkuttelevuuden lisäämiseen. Nuorten tiimin työhönvalmentajat Anne ja Mikko ovat käyneet valmentamassa myös kuntoutuksessa olevia nuoria suuntaamaan ajatteluaan työelämää kohti. Töihin!-palvelun tuottama Miten ja mistä töitä? kokonaisuus on ollut hyödyllinen myös pajalla oleville. Yhteistyö jatkuu ja kehittyy myös toimintavuoden 2015 aikana! KŚĞƐƐĂ ŽƚƚĞŝƚĂ ŵŝƚğŷ EƵŽƌƚĞŶ ƚăŝěğƚljƃɖăũăŷ ƚljƃŷƚğŭŝũćƚ ŽǀĂƚ ŬŽŬĞŶĞĞƚ LJŚƚĞŝƐƚLJƂŶ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ŬĂŶƐƐĂ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ũă EƵŽƌƚĞŶ dăŝěğƚljƃɖăũăŷ LJŚƚĞŝƐƚLJƂ ũăƚͳ ŬƵŝ ũă ŬĞŚŝƚƚLJŝ ƐLJŬƐLJŶ ϮϬϭϰ ĂŝŬĂŶĂ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ŶƵŽƌƚĞŶ ƚljƃǀăůŵğŷƚăũăƚ Ŭćǀŝǀćƚ ƉƵŚƵŵĂƐƐĂ dăŝěğƚljƃɖăũăŷ ŶƵŽƌŝůůĞ ƚƃŝśŝŷ ŚĂŬĞƵƚƵŵŝƐĞƐƚĂ ũă ŽƉĂƐƚŝǀĂƚ ƚljƃśăŭğŵƶɛƚğŷ ũă Đǀ Ŷ ƚğŭğŵŝɛğɛɛć dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂŶƚĂŵĂ LJůĞŝƐŝŶĨŽ ƚƃŝśŝŷ ŚĂŬĞƵƚƵŵŝƐĞƐƚĂ ŽŶ ŬŽĞƚƚƵ ŚLJǀćŬƐŝ ƉĞƌƵƐƉĂŬĞƚŝŬƐŝ ŶƵŽƌŝůůĞ sƶžěğŷ ϮϬϭϱ ĂŝŬĂŶĂ LJŚƚĞŝƐƚLJƂ ũăƚŭƶƶ ŚLJǀćƐƐć ŚĞŶŐĞƐƐć ũă LJŚƚĞŝƐƚć ƚžŝŵŝŷƚăă ŬĞͲ ŚŝƚĞƚććŶ ŶŝŝŶ Ğƚƚć ƐĞ ǀĂƐƚĂĂ ŵăśěžůůŝɛŝŵŵăŷ ŚLJǀŝŶ ŶƵŽƌƚĞŶ ƚăƌɖğŝƚă KƐĂ dăŝěğƚljƃɖăũăŷ ŶƵŽƌŝƐƚĂ ŽŚũĂƵƚƵŝ ƉĂũĂũĂŬƐŽŶ ũćůŭğğŷ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ĂƐŝĂŬŬĂĂŬƐŝ EƵŽƌƚĞŶ ŽŶ ŚĞůƉŽŵƉŝ ƚăƌƚƚƶă ƚćśćŷ ũăƚŭžɖžůŭƶƶŷ ƚžŝŵŝŷŷăŷ ũă ƚljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ƚƶůůğɛɛă ƚƶͳ ƚƶŭɛŝ WĂůǀĞůƵŶ ĂǀƵůůĂ ŶƵŽƌŝ ŽŶ ƐĂĂŶƵƚ ŽƉĂƐƚƵƐƚĂ ƚljƃśăŭğŵƶɛƚğŷ ũă Đǀ Ŷ ƚğžɛɛă ƐĞŬć ƚljƃɖăŝŭŭžũğŷ ĞƚƐŝŵŝƐĞƐƐć dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞͲ ůƶŷ LJůĞŝƐŝŶĨŽ ŽŶ ŚLJǀć ƉĞƌƵƐƉĂŬĞƚƚŝ ƚƃŝśŝŷ ŚĂŬĞƵƚƵŵŝƐĞƐƚĂ DŝĞůĞƐƚćŶŝ ƐĞ ŽŶ ŚLJǀć Ɖŝƚćć ŬŽŬŽ ƉŽƌƵŬĂůůĞ ƐŝŝƚćŬŝŶ ŚƵŽůŝͲ ŵăƚƚă Ğƚƚć ŽƐĂůůĂ ŽůŝƐŝ ĞŶƐŝƐŝũĂŝƐĞŶĂ ƚăǀžŝƚƚğğŷă ƉććƐƚć ŽƉŝƐͲ ŬĞůĞŵĂĂŶ WĂũĂůůĂ ƚğśěććŷ ƉĂůũŽŶŬŝŶ ũƶƚƚƶũă ũžŝěğŷ ŵğƌŭŝƚljɛ ƐĂĂƚƚĂĂ ĂǀĂƵƚƵĂ ǀćŚćŶ ŵljƃśğŵŵŝŷ zśƚğŝɛƚljƃ ŽŶ ŽůůƵƚ ƐƵũƵǀĂĂ LJŚͲ ƚğŝɛƚğŷ ĂŝŬĂƚĂƵůƵũĞŶ ƐŽǀŝƚƚĂŵŝŶĞŶ ŚĞůƉƉŽĂ DĞŝůƚć ŽŶ ŵljƃɛ ŽŚũĂƵƚƵŶƵƚ ŶƵŽƌŝĂ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵƵŶ ŬLJŶŶLJƐ ŽŶ ŵăěăůƚƶͳ ŶƵƚ ŬƵŶ ŚĞ ŽǀĂƚ ŬćLJŶĞĞƚ ŵğŝůůć ĞƐŝƚƚćLJƚLJŵćƐƐć ϭϲ

17 W/ E/^d ^< >/^d >< W/d< </E D d< z,d /^dzp EhKZd E W Z, <^/ Nuorten ohjautuvuus palveluiden piiriin ja eteenpäin pääseminen on paljon kiinni alueen toimivasta verkostotyöstä, yritysyhteistyön lisäksi. Töihin!-palvelun nuorten asiakkaiden työhönvalmentajien vastuulla on ollut edistää toimivaa suhdetoimintaa Jyväskylässä, jo ihan asiakasryhmään kohdistuvien lakien ja muiden omien erityispiirteiden takia. Jos jokin elämän osa-alue ei nuorella asiakkaalla ole vielä hallinnassa, ohjautuminen toiseen palveluun saattaa olla tarpeen: tämä voi olla oleellinen osa eheytymistä työelämää kohti. Ei siis palvelua palvelun takia, vaan todelliseen tarpeeseen. Näiden tarpeiden täyttämisessä me edesautamme nuoria, kun tähtäimessä on jo työelämä. Perusasiakastyön lisäksi on Töihin!-palvelussa otettu verkostotyöhön ihan omaa aikaansa ja luotu onnistuneesti suhteita toimijoihin, hankkeisiin ja projekteihin. Sujuvaa yhteistyötä tehdään niin Keski-Suomen TE-toimiston, Oppisopimuskeskuksen, Nuorten Taidetyöpajan kuin esimerkiksi 3. sektorinkin toimijoiden kanssa. Sinnikkyys suhteiden luomisessa palkitaan ja henkilökohtaiset suhteet edistävät palvelua myös toimijoiden keskuudessa. Verkostotyö luo mahdollisuuksia tulla tutuksi ja oppia ymmärtämään mitä muut tekevät. Järjestöyhteistyössä on voimaa, joka edistää tulevia toimintamalleja. Esimerkkinä tästä nostan esille jo neljä kertaa Jyväskylässä järjestetyn Nytkeen. Ideoijat Tiina Mäenpää-Korhonen (Nuorten Taidetyöpaja), Tuuli Sahi (Jyvässeudun 4H), Tarja Sovijärvi (Nuorten Keski-Suomi) ja Töihin!-palvelun nuorten työhönvalmentajat Anne Aittola ja Mikko Koivumäki halusimme luoda toimijoita ja nuoria osallistavan foorumin, jossa monitasoiset Jyväskylän toimijat ovat kaikki samalla viivalla. Jo 2013 alkuvuodesta alkanut matka Nytkeen (eli nuorten yritteliäisyyden ja työllistämisen keskustelufoorumi) maailmaan on ollut moniulotteinen ja ketterä. Nuorten verkoston toimijat neljältä eri taholta löivät viisaaksikin kehutut päänsä yhteen syventävän yhteistyön kehittämiseksi. Osana tarvetta tiiviimmälle yhteistyölle oli saada nuorten ääntä enemmän esille. Rohkeasti lähdettiin toteuttamaan ideaa verkostotapaamisesta, jossa nuoret puhuvat omalla äänellään päättäjille. Haasteita ei tästä projektista puuttunut, kun otetaan huomioon Jyväskylän alueen laajuus ja erinäisten projektien määrä vakinaisten toimijoiden lisäksi. Tämä on kenttä, joka muovautuu uusiksi lähes vuosittain ilman kokonaisvaltaista hallintaa toiminnoista. Alkuperäisen Nytkeen tekijäporukan yhteinen idea alkoi kasvaa tietämättä vielä mihin. Ajatuksena oli tuoda käytännön näkökulmaa päättäjille ja osallistaa toimijoita sekä nuoria. Tiedonjakoa haluttiin tehostaa ja nähdä yhteistyö käytännössä ja kehittämisessä. Ensimmäinen Nytke järjestettiin kesäkuussa 2013 Nuorten Taidetyöpajalla, jonka viehätysvoimaan luotettiin Nyt Ezd< ŬƵǀŝŶ 17

18 dh< d ZW E Dh< E Ezd< ŬƵǀŝŶ keen läpilyönnissä. Tilat ovat omaperäiset ja Taidetyöpajan työ olennainen osa nuorten parissa tehtävää työtä Jyväskylässä. Tapaaminen keräsi noin 50 nuorten verkoston toimijaa ja päättäjää yhteen tarjoten uusia kontakteja, tietoa ja tietenkin pajan nuorten leipomia maapähkinä-suklaakuppikakkuja vieraille. Päivää oli myös seuraamassa niin median edustajia kuin graafinen fasilitoijamme Maija, joka pelasti kädet kramppaamiselta luomalla visuaalisen yhteenvedon päivän keskusteluiden annista ja myös seuraavien kohtaamisten sisällöistä. Nytke on toiminut verkoston, nuorten ja strategisen tason päättäjien yhteisenä keskustelualustana. Tilaisuuksia, joissa kaikki nämä tahot ovat paikalla keskustelemassa nuorten työllisyyteen, yrittäjyyteen ja osallisuuteen liittyvistä asioista, ei ole vastaavassa muodossa tullut vastaan. Nytkeessä on pystytty tarttumaan ajankohtaisiin teemoihin. Avoimella ilmapiirillä ja tiedottamisella tulevaisuuden suunnitelmista työllisyyden hoidon osilta sekä nuorten osallistamisella keskusteluun on merkitystä toimivan yhteistyön rakentamisessa toimintakentällä. Tuuli Sahi, KYT Ry, NuoVo - Nuorta Voimaa Järjestöihin Toinen Nytke laitettiin työn alle loppukesästä 2013, kun nuorten parissa toimivasta verkostosta tuli vahvaa kiitosta ja viestiä ensimmäisen akuutista tarpeellisuudesta ja onnistumisesta. Tämä kertaluontoiseksi ajateltu tapaaminen oli täyttänyt eräänlaisen tiedonnälän ja todisti sitä voimaa, mikä on yhteistyössä. Ei keksitä välttämättä uutta, vaan tutustutaan ja tehostetaan olemassa olevaa - ei ole sitä tyyppiä nimeltä joku muu, joka tekee. Säästetään aikaa, kun tarkoituksenmukaisesti yhdessä mietitään, kuka tekee ja mitä. Synnytetään yhteinen näkemys Jyväskylän tilanteesta. Voisipa jo- pa sanoa, että Nytke on kustannustehokas kehittämisfoorumi, jossa uudet toimintamallit omaksutaan monelle toimijataholle ketterästi. Ja niin Nytke aloitti matkansa osaksi aktiivista, säännöllistä ja odotettua vuoropuhelua. Vuoden 2014 aikana tavattiin keväällä ja syksyllä, molemmilla kerroilla varsin omaperäisissä ympäristöissä: ortodoksisen kirkon juhlasalissa ja Lutakon Tanhusalissa. Alkuperäisten järjestäjien lisäksi on ideoimaan tullut mukaan lisää toimijoita. Edelleenkin voimme ylpeydellä sanoa, että Nytke on maksuton ja osallistava verkostokohtaaminen osallistujille. Iso kiitos NuoVolle ja Susanna Uusitalolle rohkeasta lähestymisestä Nytkettä! Teemoina olemme käsitelleet toimijakentän konkreettisen hahmottamisen lisäksi nuorten työllisyyden väyliä ja esteitä, toimijoiden välistä yhteistyötä, palvelukarttoja ja tulevaa Ohjaamoa. Työllisyyden kuntakokeilu ja Töihin!-palvelu kiittävät mukana olleita ja järjestäjiä! Kiitos Nuorten Taidetyöpaja, Jyvässeudun 4H ja Nuorten Keski-Suomi, Kyt, NuoVo- ja Sytytä -hankkeet, Jyväskylän kaupunki, Joonas, Tarja, Tiina, Tuija, Tuuli, Susanna, Maija, Janne ja lukemattomat muut! Nuorten ajatuksia Nytke4:n osalta voi kurkata vielä linkin takaa löytyvältä videolta: Kiitos viimeisestä kahdesta vuodesta, Nytkitään jatkossakin Stay tuned Nytke vol. 5 tulee pian! dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞƵƐƐĂ ŬĂŚǀŝƉĂŶŶƵ ŽŶ ĂŝͲ ŶĂ ŬƵƵŵĂŶĂ ĂƐƚŝĂƚ ƚŝɛŭăƚƚƶ ŬƵŬĂƚ ŬĂƐƚĞůƚƵ ũă ƉŽƐƚŝ ŚĂĞƚƚƵ <ŝŝƚžɛ ĞŵćŶͲ ƚć >ŝŷěăůůğ 18

19 dh< d ZW E Dh< E Joonas Vetämäjärvi opiskelija JAMK opiskelijaharjoittelija Töihin!-palvelussa Joonas Vetämäjärvi Työvoimapoliittinen toimenpide nimeltä työkokeilu on useille suomalaisille suorastaan kirosana. Hyväksikäyttöä, ilmaista työvoimaa, suoranainen uhka etenkin nuorille kukapa vastavalmistunut maisteri sitä haluaisikaan mennä tekemään hommia nälkäpalkalla ja kukapa työnantaja nyt haluaisi katsella kattoon syljeskelevää epäpätevää harjoittelijanplanttua? Yleinen asenneilmapiiri tuntuu pyörivän juurikin tällaisen tematiikan ympärillä työkokeilu on sekä työntekijän että työnantajan härskiä hyväksikäyttöä, josta ei koidu kenellekään varsinaista hyötyä! Niinpä niin. Tällaisella retoriikallahan sitä valetaankin uskoa niihin, joilla on ongelmia työllistymisen kanssa. Entäpä jos työkokeilu ei olekaan uhka vaan mahdollisuus? Entäpä jos työkokeilu tarjoaakin työntekijälle arvokasta työkokemusta? Entäpä jos työkokeilu osoittaa työnantajalle, että tämä harjoittelija onkin arvokas ja osaava? Voisiko käydä niin onnellisesti, että kaikkia tympivän hyväksikäyttösuhteen ja nälkäpalkatun ajanhukan sijasta työkokeilu voisikin poikia wait for it työsuhteen? Voisiko käydä niin, että vaikkei työsuhdetta sillä erää syntyisikään, saisi työkokeiluun osallistunut arvokkaita kontakteja ja rohkeutta, itsevarmuutta ja osaamista eli vahvistaisi omia valmiuksiaan työllistymiseen yleisesti! Kerronpas teille erään sankaritarinan tositapahtumiin perustuvan sellaisen, luonnollisesti. Joitain vuosia sitten, vasta valmistuneena ylioppilaana (lue: työttömänä) oli eräällä nuorella mennä sormi suuhun: ennen asepalvelusta oli puoli vuotta luppoaikaa, karenssi puski päälle eikä opiskelupaikasta ollut tietoakaan. Mitä tekikään tuo nuori sankarimme? Onnistui hankkimaan työkokeilupaikan (siihen aikaan ko. toimenpidettä tosin vielä tituleerattiin työharjoitteluksi). Puolen vuoden ajan tuo työvoimapoliittinen adonis työskenteli alalla, jonka koki omakseen ja kyllä, nimenomaan työmarkkinatuella. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja yleistä asennetta sankarimme huomasi, että hetkinen, itsekseen asuva nuori tulee tällä rahalla toimeen ihan hyvin. Edes kituuttaa ei tarvinnut. Työsuhdettahan tuo harjoittelu ei sillä kertaa poikinut, mutta se selkeytti sankarimme minäkuvaa, identiteettiä, sekä tarjosi varmuutta ihmisten kanssa työskentelyyn ja sai tuon nuoren neron ymmärtämään, mitä tulevaisuudelta halusi johtaen ennen pitkää itselle todella sopivan alan löytämiseen yllättävältä suunnalta sekä satunnaisiin työtehtäviin entisessä työkokeilupaikassa. Pointtina tässä palopuheessa tällä kertaa on se fakta, että etenkään nuorten ei kannattaisi ylenkatsoa mitään mahdollisia työllistymisen väyliä. Monilla tuntuisi olevan se illuusio, että mitään muuta kuin täydellä palkalla tehtävää työtä ei kannata tehdä ja tämä koskee muitakin kuin nuoria! Mikäli onnistut omalla osaamisellasi, ahkeruudellasi tai vaikka vain asenteellasi vakuuttamaan työnantajan kokeilujakson aikana, alkavat pullat olla aika hyvin uunissa työllistyminen ei välttämättä ole niin haastavaa, mikäli keskityt omiin vahvuuksiisi heikkouksien sijasta. Se voi, mikäli tarpeeksi potkuja päähän on elämältä tullut, alkuun olla haastavaa, mutta hei, tiedät kyllä sisimmässäsi, että kun katsot peiliin, vastaan katsoo henkilö, jolla varmasti on taitoja ja kykyjä, jotka tukevat työllistymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Valmiudet ja inspiraatio työllistymisen ensiaskeleiden ottamiseen löytyvät juuri sinulta. dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵƐƐĂ ũćƌũğɛƚğƚććŷ ƐććŶͲ ŶƂůůŝƐĞƐƚŝ dljƃŷśăƶŷŵğɛƚăƌŝŭɛŝͳŭžƶͳ ůƶƚƶɛƚă <ĂŬƐŝƉćŝǀćŝƐĞƐƐć ŬŽƵůƵƚƵŬͲ ƐĞƐƐĂ ƉĞƌĞŚĚLJƚććŶ ƚljƃŷśăƶŷ ũă ƚljƃͳ ŚĂĂƐƚĂƚƚĞůƵŶ ƐĂůŽŝŚŝŶ ƐĞŬć ǀŝĞƌĂŝůůĂĂŶ LJƌŝƚLJŬƐŝƐƐć ϭϵ

20 z,d /^dzp^^ KE sk/d Töihin!-palvelu on tehnyt ja tekee jatkossakin monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Suurimmista työllistävistä kolmannen sektorin toimijoista mainittakoon Sovatek-säätiö, Katulähetys, Jyvälän setlementti ja SPR. Myös Nuorten taidetyöpajan, kaupungin aikuissosiaalityön sekä eri työllistämishankkeiden kanssa ollaan luotu ja ollaan kehittämässä lisää yhteistyömuotoja. Tarkoitus on aina yhteinen työllistämisedellytyksien luominen niille, joille työpaikan saaminen ei ole ollut itsestäänselvyys. Oppilaitosyhteistyö on Töihin!-palvelulle aina ollut tärkeä osa kehittämistyötä. Ammatillinen osaaminen ja sen vahvistaminen on työllistymisessä yksi olennainen osa-alue. Työhönvalmennus ja oppisopimuskoulutus yhdessä ovat mainio mahdollisuus saada työntekijä ja osaaminen kohtamaan. edustavan yrityksen kanssa. Työelämä hyödyntää oppisopimuskoulutusta rekrytointitilanteissa sekä olemassa olevan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Toiminnassamme korostuu elinkeinoelämän palvelutehtävän lisäksi verkostoissa tehtävä yhteistyö. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Keski-Suomen TE-toimisto, ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset ja muut organisaatiot, kolmas sektori sekä mm. työllistymistä tukevat ja edistävät hankkeet, yhteisöt ja muut toimijat. Tarja Orellana, koulutustarkastaja Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, joka perustuu työsuhteeseen tai yrittäjyyteen. Jyväskylän oppisopimuskeskus vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alueen oppisopimuskoulutusten järjestämisestä. Teemme vuosittain koulutusyhteistyötä lähes 800 eri aloja Töihin!-palvelun kanssa olemme jatkaneet kuluneen vuoden aikana hyväksi koettua yhteistyötä. Oppisopimuskeskuksen Oppisopimus-online palvelussa, yleisinfoissa sekä muissa ohjaustilanteissa asiakkaita on ohjattu ottamaan tarvittaessa yhteyttä Töihin!-palveluun. Tieto Töihin!-palvelun mahdollisuuksista ja olemassaolosta on otettu vastaan innostuneesti. KƉƉŝƐŽƉŝŵƵƐŬĞƐŬƵƐ ũă EƵŽƌŝůůĞ ƚƃŝƚć ʹŚĂŶŬĞ ŽǀĂƚ dƃŝśŝŷ ͲƉĂůǀĞůƵŶ ƚćƌŭğŝƚć LJŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶĞƚĂ dljƃśƃŷǀăůŵğŷŷƶɛ ũă ŽƉƉŝƐŽƉŝŵƵƐŬŽƵůƵƚƵƐ ŽǀĂƚ ŽŝǀŝĂ ƚljƃůůŝɛƚćŵŝɛğŷ ƚljƃŭăůƶũă săƌɛŝŷŭŝŷ LJŚĚĞƐƐć 20

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2. Lasse Salmi

RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2. Lasse Salmi RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2 Lasse Salmi www.stepbystep.fi Ratkaisukeskeisyys lyhyesti Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä Jos jokin

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen Muutamia esimerkkejä käytännön tilanteista TE-toimistossa: 1) valmistunut autonasentajaksi 31.5 ja haluaa muita töitä jo 3.6 (kun työtön ) 2) eronnut ammattioppilaitoksesta 2 kk:n opiskelun jälkeen ja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot