Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta"

Transkriptio

1 Numero 1 / 2009 Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta QEHS -järjestelmä tukee Nolla tapaturmaa -ajattelua Foorumin 200. jäsentyöpaikka Oras esittäytyy Sormus voi repiä sormen irti Murmanskin terveisiä Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Ajankohtaista turvallisuudesta

2 Ari Rajamäki työsuojeluvaltuutettu STX Finland Cruise Oy Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta E uroopan unionin itälaajentuminen avasi uusien jäsenmaiden työvoimalle ja yrityksille laajempia markkinoita. Liittyneiden valtioiden osittain kehittymätön työlainsäädäntö ja elintasoero synnytti EU:hun uudenlaisen siirtotyöväen. Puolalaisesta putkimiehestä tuli niin pelätty muun muassa Ranskassa ja Hollannissa, että näiden maiden kansalaiset hylkäsivät kansanäänestyksessä perustuslakisopimuksen. Osassa vanhoja jäsenmaita, mm. Suomessa, säädettiin erityinen siirtymäaikalaki, jolla ajateltiin hallittavan uusista jäsenmaista vyöryvää vapaasti liikkuvaa työvoimaa. Ilmeisesti epähuomiossa mainittuun lakiin jäi lähetetyn vuokratyöntekijän mentävä aukko, joka synnytti uusiin jäsenmaihin satoja työvoimaa välittäviä yrityksiä, joiden toiminnan keskeinen motiivi oli ja on tehdä rahaa välitetyn työvoiman pääluvun mukaan. Tällainen yritys ei tietenkään pysty kehittämään tilaajayrityksen tuotetta eikä nopeasti vaihtuvalla väellä voi olla merkittävää sitoutumista työntekomaan tai kohdeyrityksen keskeisiin lakeihin, sääntöihin tai perusarvoihin yleensäkään. Suomalainen telakkateollisuus on jo pitkään ollut hyvin kansainvälistä: sekä omistajat että asiakkaat sijaitsevat maan rajojen ulkopuolella. Tämän lisäksi myös telakoilla käytetty työvoima on viimeisen viiden vuoden aikana monikansallistunut. Syinä tähän on ollut mainittu EU:n laajentuminen ja myös verottajan tulkinnat suomalaisten komennusmiesten päivärahaoikeuksista telakkatyössä. Ison risteilijän varusteluvaiheessa olevista työntekijöistä noin 70% on kotoisin muualta kuin Suomesta. Projektien suuruuden myötä kasvanut työntekijämäärä on siis tullut pääosin uusista jäsenmaista. Laivanrakennus vaatii tekijöiltään monipuolista ja hyvää ammattitaitoa, joten telakkatyöntekijäksi ei pätevöidy pelkästään työpajan nurkassa polvioita hiomalla. Alaan liittyvät riskit, kuten korkealla ja telineillä työskentely, erilaisten henkilönostinten käyttö ja aina läsnä oleva tulipalon vaara, vaativat telakan porttien sisäpuolella olijoilta ohjeiden ja sääntöjen noudattamista sekä tietysti näiden mainittujen riskien tunnistamista. Tämä on vaatinut valtavan koulutuspanoksen. Telakoille tulevilta omilta sopimuskumppaneiltaan telakkayhtiö vaatii ja seuraa tilaajavastuulain sekä muun työelämää säätelevän lainsäädännön noudattamista ja tarkastaa myös omien sopimuskumppaniensa alihankintaketjua yhteistyössä työsuojelupiirin kanssa. Kaikille telakoille on nimetty verkostovalvoja, joka vaatii verkostoyrityksiltä seuraavat asiat: yritys on rekisteröitynyt ja sillä on Y tunnus, tai ulkomaalaisella yrityksellä rekisteröintimaan ID numero yritys on maksanut veronsa tai sillä on verovelan maksusuunnitelma TYeL vakuutus on voimassa ja maksettu toisesta EU maasta lähetetyllä työntekijällä on E 101 lomakkeet lakisääteinen tapaturmavakuutus tai E 101 kopio työterveyshuoltosopimuksesta vähintään TES :n mukainen palkka 2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

3 Edellä mainituista asioista on toimitettava dokumentit ennen työn aloittamista. Telakka vaatii edellä sanotun lisäksi omalla yritystietolomakkeellaan verkoston yrityksiltä seuraavia asioita: pääsopijayrityksen perustiedot, työnantajayrityksen perustiedot työnantajayrityksen yhteyshenkilö ja työsuojelulain velvoittamana yhteyshenkilö turvakulunvalvonnan (laivassa työskentelevien sähköinen työturvallisuusjärjestelmä) yhteyshenkilö ja yrityksen pysyvä edustaja Suomessa työntekijöihin sovellettava TES / keskeiset työehdot palkkaus ja työaikakirjanpito lakisääteisen työterveyshuollon järjestelyt tapaturmavakuutus tai E 101 Jos edellä luetelluissa asioissa ilmenee puutteita, niin kulkulupaa ei telakalle myönnetä tai voimassa olevat kulkuluvat voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan. Punaisena lankana koko toiminnalle on päätilaajan juridinen ja moraalinen huolehtimisvelvoite, jota ei voi eikä kannata ulkoistaa. Laivanrakennuksen laadukkaan sujumisen, harmaan talouden toiminnan estämisen ja työyhteisön kitkan pienentämisen kannalta tähän työhön kannattaa laittaa resursseja. Lakeja ja määräyksiä: Tilaajavastuulaki (1233/2003) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) Työsopimuslaki (66/2001) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) Ulkomaalaislaki (301/2004) Keskeiset työehtosopimukset: Teknologiateollisuus Rakennusala Talotekniikan sähköala Verkostovalvonnan tilaa seuraa säännöllisesti kokoontuva kolmikantainen työryhmä, joka raportoi ylimmälle johdolle. Ulkomaalaisten työntekijöiden ammattitaitoa testataan Telakkapassilla, joka koostuu HSE asioista ja ammattitaidon näyttökokeesta. Tämä yhdistettynä suomalaiseen työ ja kulttuurikoulukseen edistää omalta osaltaan työntekijän ja yrityksen sopeutumista telakkatyöhön. Telakkapassin on tähän mennessä vajaan kahden vuoden aikana suorittanut 1500 työntekijää. Ari Rajamäki on Nolla tapaturmaa foorumin johtoryhmän jäsen. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 3

4 Tiina Lius työsuojelupäällikkö Golder Associates Oy QEHS -järjestelmä tukee Nolla tapaturmaa -ajattelua Hyvät käytännöt syntyvät vain yhteistyössä Hyvät käytännöt syntyvät toisin sanoen toimintajärjestelmä rakentuu vain yhteistyössä. Toimintajärjestelmän rakentamisessa on koko henkilöstön oltava mukana: osallistuva oppii ja siten sitoutuu noudattamaan oikeita ja turvallisia työtapoja. Henkilöstön on tunnettava politiikka, päämäärät ja tavoitteet sekä osattava toimia järjestelmän periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöltä saat myös parhaat ja käytännönläheiset kehitysideat. Käytä niitä päämäärien määrittelyssä ja tavoitteiden asettamisessa. Ulkopuolinen asiantuntija puolestaan arvioi sertifiointi ja määräaikaisauditoinneissa, miten yritys on onnistunut pyrkimyksissään valitsemallaan jatkuvan parantamisen tiellä. S uomessa OHSAS työterveys ja turvallisuussertifikaatteja on eri alojen yrityksillä yhteensä jo yli 200, ISO 9001 laatu ja ISO ympäristösertifikaatteja on lukumääräisesti huomattavasti tätäkin enemmän. Jatkuva toiminnan kokonaisvaltainen parantaminen sopii paitsi tuotantoon ja rakentamiseen, myös kaikkiin muihin töihin ja siksi pelkän laatujärjestelmän rakentamisen sijaan kannattaa vakavasti harkita kattavaa toimintajärjestelmää toimialasta riippumatta. Hyvin suunnitellulla ja rakennetulla toimintajärjestelmällä luodaan parhaat edellytykset tehokkaalle, tuottavalle ja turvalliselle työnteolle. Sen lisäksi kaikki yhdessä paketissa säästää resursseja: järjestelmissä on paljon yhteisiä elementtejä, joten ihannetilanteessa pistä pystyyn koko paketti kerralla tai täydennä aikaisempaa järjestelmää uudesta näkökulmasta, kun haluat panostaa turvallisuuden edistämiseen. Toimintajärjestelmä = vakiintuneet hyvät käytänteet Isoimpana haasteena on vakiintuneiden ei turvallisten käytänteiden muuttaminen. QEHS eli toimintajärjestelmän rakentaminen auttaa tunnistamaan nykyisen toiminnan kipupisteet. Helpoiten se onnistuu ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Ulkopuolinen asiantuntija ei kuitenkaan pysty yksin rakentamaan toimivaa järjestelmää, mutta esim. lähtötason kartoittaminen ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella säästää aikaa (ja rahaa). Saat hyvän TO DO listan, johon kirjatut tehtävät toteuttamalla rakennat toimintajärjestelmän valmiiksi. Pidä järjestelmä mahdollisimman yksinkertaisena Ohje tai toimintamalli, joka ei toimi käytännössä, ei kuulu hyvään toimintajärjestelmään. Selkein oire toimimattomuudesta on ajankäyttö hyvä järjestelmä ei hidasta perustehtäviä, mutta pitää kuitenkin toiminnan ja tuotteen laadun sovitulla tasolla. Aseta sopivan haasteelliset päämäärät ja tavoitteet Jatkuvan parantamisen edellytyksenä on oikein asetetut päämäärät ja tavoitteet. Suhteuta päämäärät, tavoitteet ja käytänteet tunnistettuihin toiminnan vaaroihin ja heikkouksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin. Älä kiirehdi, sillä käytäntöjen muuttaminen vie aikansa. Varaa muutokselle riittävästi aikaa, sillä muuten et pysty arvioimaan, onko toimintatavan muutos tuonut mukanaan sen, mitä tavoittelet. Esimerkiksi Nolla tapaturmaa ajattelun voit lanseerata heti, mutta tapaturmataajuuden 0 kpl/milj.työtuntia saavuttaminen voi viedä vuosia. Koko homma nojaa johdon näkyvään sitoutumiseen, mutta ei onnistu ilman henkilöstön panosta! Varmista, että johto on oikeasti sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sitoutumisen tulee näkyä teoissa, esimies = esimerkki. Johdon tulee myös tarkastella kriittisesti indikaattoreita ohjaavatko ne oikeaan 4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

5 toimintaan kannustavasti. Esimerkiksi kannustaminen tapaturmista, läheltä piti ja vaaratilanteista oppimiseen on positiivisempi tapa ohjata kohti 0 tapaturmaa kuin tapaturmataajuuden seuraaminen. Tässäkin on syytä muistaa, että osallistuva oppii, joten tutkintaan osallistuvat ovat avain asemassa turvallisuuden parantamisessa. Samalla kehittyy, aivan kuin itsestään, tutkiva ja kriittinen asenne oman työympäristön turvallisuuden analysointiin. QEHS järjestelmää kannattaakin pitää työkaluna jatkuvan oppimisen tiellä ja sitähän se Nolla tapaturmaa ajattelun mukainen toiminta juuri on! Oheiset kuvat on otettu ennen ja jälkeen QEHS toimintajärjestelmän käyttöönottoa. Toimintajärjestelmän rakentamisen yhteydessä tarkennettiin vastuita mm. varastojen siisteydestä. Tavarat pysyvät nyt hyllyillä ja niille määritetyillä paikoilla, eikä nurkkiin tai hyllynpäätyihin lattialle ja kulkuväylille kerry sinne kuulumatonta tavaraa. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 5

6 Hannele Okkonen toimittaja Foorumin 200. jäsentyöpaikka Oras esittäytyy R aumalainen Oras on Nolla tapaturmaa foorumin 200. jäsentyöpaikka. Jäsentyöpaikkoja on kaikkiaan jo 201 kappaletta. Katja Äärilä, Oraksen turvallisuus ja ympäristöpäällikkö, mitä Oras tekee? Valmistamme hanoja ja muita talotekniikan vesijärjestelmiin kuuluvia tuotteita. Oras on konserni, jolla on tuotantolaitokset Puolassa, Norjassa ja Raumalla. Raumalla on meidän pääkonttori, jonne on keskitetty mm. tuotekehitys, myynti, markkinointi ja taloushallinto. Raumalla työskentelee suunnilleen 150 toimihenkilöä, ja työntekijöitä on hieman alle 500. Miksi Oras liittyi Nolla tapaturmaa foorumiin? Jo aikaisemmin oli ollut puhetta siitä, että olisi hyvä liittyä foorumiin, mm. sieltä saatavan tiedon takia. Kaikkea kun ei kannata keksiä itse. Turvallisuuskulttuuri Oraksella on vielä suhteellisen nuorta, ja olen itse toiminut turvallisuus ja ympäristöpäällikkönä viime toukokuusta lähtien. Aikaisemmin meillä ei ollut päätoimista turvallisuusasioista vastaavaa henkilöä, vaan työsuojelupäällikkö hoiti tehtävää oman työnsä ohella. Yksi syy foorumiin liittymiseen on myös se, että olemme asettaneet melko kunnianhimoiset tavoitteet tälle vuodelle, ja koemme, että foorumista voimme saada tukea tavoitteiden saavuttamiseen. Miten saitte tietoa foorumista? Termi oli kyllä tuttu aikaisemminkin, ja syksyllä kävin Tampereen turvallisuusmessuilla Nolla tapaturmaa foorumin ständillä tutustumassa aiheeseen. Valokuva Samuli Holmala KUVA: Katja Äärilä esittelee Turvallisuusvartti toimintaa varten kokoamaansa materiaalia. Silloin foorumiin liittyminen kuitenkin jostain syystä jäi. Vähän aikaa sitten etsin netistä materiaalia Turvallisuusvartti toiminnan aloittamiseen, ja löysin itseni foorumin sivuilta. Jäin lukemaan niitä pidemmäksi aikaa, ja keskusteltuani esimieheni kanssa päätimme, että nyt on aika liittyä. Millaista työturvallisuustoimintaa Oraksella on? Tuotantotoiminta Oraksella on hyvin monipuolista. Valimotoiminnassa on omat riskinsä, kuten hionnassa, kiillotuksessa ja kokoonpanossakin, muutamia toimintoja mainitakseni. Läheltä piti tilanteisiin ja riskien hallintaan kiinnitetään täällä entistä enemmän huomiota. Marraskuussa meillä oli kampanja ilmoitusten kirjaamisen puolesta ja otimme uuden sähköisen työkalun käyttöön. Halusimme saada tehtaalle sitä ajattelutapaa, että aivan pienestäkin asiasta kannattaa ilmoittaa, vaikka saisi pahvilaatikon reunasta haavan sormeen tuotteita pakatessa. Ilmoitusten määrä onkin saatu hyvään nousuun. Millaisia odotuksia Oraksella on foorumin suhteen? Minua kiinnostavat erityisesti muiden yritysten edustajien kokemukset. On hyvä nähdä, millaisten asioiden kanssa muut yritykset painivat. Siitä saa vertaistukea, kun näkee, että samanlaisiin asioihin törmätään myös muissa yrityksissä. Tottahan meillä on tehty turvallisuuden eteen töitä aikaisemminkin, mutta kuten sanottu, turvallisuuskulttuuri Oraksella on vielä nuori. Foorumissa on mukana työpaikkoja, joissa turvallisuustyötä on tehty paljon pitempään kuin meillä, ja odotan, että sieltä saa paljon käyttökelpoista tietoa. 6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

7 Jorma Saari professori Sormus voi repiä sormen irti Kuva: Helmut Gevert / stock.xchng O piskeluaikaan harjoittelin kolme kesää eri tehtaiden korjaamoissa. Vanhemmat ammattimiehet jättivät sormuksensa pukukoppiin tai eivät pitäneet sitä lainkaan. Tämä palasi mieleeni lukiessani kunnossapidon tapaturmia käsittelevää käsikirjoitusta. Päätin kurkistaa työsuojeluviranomaisten tapaturmaselostusrekisteristä sormustapaturmat: https://eportti.tietopalvelut.com/taps/tapsframe_alku.asp Rekisterissä oli 12 tapaturmaa. Erikoista oli se, etteivät ne suinkaan olleet teollisuustyöstä, vaan monelta eri alalta. Kaikki olivat suunnilleen luokkaa ʺsormi repeytyi irtiʺ. Seuraavana päivänä pidin luennon eräässä yrityksessä ja mainitsin sormustapaturmat esimerkkinä tapaturmasta, joka voi sattua melkein millä alalla hyvänsä. Luennon jälkeen puheilleni tuli kaksi kaveria, jotka kertoivat omasta sormustapaturmastaan. Toisella sormus oli leikkautunut luuhun saakka ja tapahtumasta oli vahva jälki sormessa. Toisella oli vähän lievempi vamma. Kuulijani olivat myyntimiehiä. Seuraavana päivänä puhuin työsuojelupäällikkökurssilla ja kysyin oliko kenellekään sattunut sormustapaturmaa. Yksi käsi nousi. Muutaman päivän kuluttua puhuin erään yrityksen esimieskunnalle ja jälleen yhdelle oli sattunut sormustapaturma. Kanadassa asuessani ja autotehtaalla työskennellessäni kehotettiin aina ottamaan sormukset pois. Monessa muussakin paikassa ulkomailla vierailijoita pyydetään panemaan sormukset parempaan talteen. Joskus pidin sitä turhana ylivarovaisuutena, mutta on ehkä syytä palauttaa tämä tapaturmatyyppi mieleen. Sormustapaturmat hukkuvat tapaturmatilastoon paitsi silloin, jos työsuojeluviranomainen tekee tapauksesta tutkimuksen Esimerkki tapaturmaselostusrekisteristä Selostuksen alku: TOL:5246 V:2004 Tavoitellessaan oikealla kädellä hyllyn päällä olevia mainosjulisteita hänen jalkansa luiskahti ja hän putosi alimman hyllyn päältä. Tällöin hänen vasemman käden nimettömässä ollut sormus tarttui hyllyn pystypylvään kulmaan seurauksella, että nahka kuoriutui sormesta ja lopulta sormi katkesi ensimmäisen nivelen kohdalta Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 7

8 Jorma Saari professori Murmanskin terveisiä Olin marraskuun lopulla Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja Pohjoismaisen työympäristökouluttajan (NIVA) yhteisessä seminaarissa Murmanskissa. Matka alkoi seitsemältä sunnuntaiaamuna. Ensin junalla Pietariin ja sieltä illalla vanhalla Tupolevilla Murmanskiin. Kun umpiväsyneenä istui autossa lentokentältä kaupunkiin, oli aika pelottavaa kuljettajan kaahatessa yön pimeydessä kohti kaupunkia. Eipä ihme, että varttitunnin matkalla kaupungin alueella poliisi ja palokunta olivat selvittämässä kahta pahan näköistä kolaria. Ensivaikutelma vastasi pahoja ennakkoluuloja. Ne laantuivat hotelliin päästyä. Hotellihan oli hyvä ja palvelu pelasi vielä puolen yön jälkeenkin. Aamulla isäntämme veivät meidät ensinnä museoon. Kuolan niemimaan historia on yhteinen Pohjoiskalotin kanssa. Alue on mineraaleista rikas. Sieltä on löydetty 900 mineraalia, kun koko maailmassa niitä on Neuvostoliiton aikaan venäläiset porasivat maaperään peräti 12 kilometriä syvän reiän, josta museolla on näytteitä eri syvyyksistä. Pohjilla lämpötila oli 200 astetta. Valitettavasti tutkimus loppui perestroikaan. Seminaarissa oli runsaat 20 osanottajaa useilta työpaikoilta. Heti näki, että kurssilaiset olivat ammattilaisia. Seminaarin teemana oli riskinarviointi. Alueella on kosolti kansainvälisiä yhteyksiä. Siksi on tarpeen tietää myös läntisistä toimintatavoista. Englannin kielen taitoakin oli aika paljon. Riskinarvioinnista osanottajilla oli varsin hyvät lähtötiedot, varmaankin alueella toimivan ILO:n projektin ansiosta. Seminaarissa oli sekä luentoja että käynti työpaikalla tekemässä riskinarviointia. Kohteenamme oli kaukolämpölaitos. Itse kävin laitoksen korjaamolla. Korjaamot ovat toisinaan todellisia romuläjiä, mutta tämä oli siisti ja erinomaisessa järjestyksessä. Kuva: Jorma Saari Oli tietenkin siivottu käyntiämme varten, mutta todellista romupesää ei voi siivota näkemääni kuntoon pelkkiä vierailijoita varten. Rakennukset olivat ulkoa rähjäisiä. Koneet olivat vanhoja ja vanhanaikaisia, mutta todellakin järjestys oli hyvä. Pajalla oli erinomainen valaistus ja jopa viherkasveja. Lattiat olivat siistit. Tuli mieleen käynti muutama vuosi sitten lastulevytehtaassa Itä Virunmaalla. Sen rakennukset näyttivät olevan ihan kohta romahtamaisillaan. Koneet sielläkin olivat vanhoja, mutta harvoin olen käynyt yhtä siistissä tehtaassa. Vastaavasti monissa suomalaisissa tehtaissa koneet ovat huippua mutta tavarat hujan hajan. Virolaisen lastulevytehtaan johtaja totesikin minulle, että heillä ei ole rahaa. Paikat täytyy pitää siisteinä, jotta vanhat koneet pelittävät pitkään. Palatakseni Murmanskiin, korjaamo oli todella positiivinen yllätys. Olen käynyt monessa maassa korjaamoissa ja nähnyt hyvinkin vauraissa paikoissa paljon huonompia pajoja. Konekanta on monissa paikoin ollut paljon parempaa, mutta epäjärjestys ja huono siivous kuluttavat kalliita koneita sekä aiheuttavat tapaturmariskien ohella tehottomuutta. Henkilönsuojaimia korjaamollakin olisi voinut olla enemmän. Isäntämme kutsuivat paikalle myös television. Minulla oli haastattelussa ylläni ulkotakki ja sen hihassa heijastin. Heijastin ihmetytti toimittajaa enemmän kuin itse korjauspaja. Heijastimia ei kyllä näkynytkään marraskuisessa kaamoksessa jalankulkijoilla. Taitaa työturvallisuus olla paremmin hallussa kuin liikenneturvallisuus. Paikallinen työsuojeluministeriö toimi isäntänämme ja seminaarikin tapahtui heidän tiloissaan. Sain ministeriöstä varsin positiivisen vaikutelman. Heillä oli käytössään aivan modernia tietotekniikkaa ja he olivat asiantuntevia riskinarvioinnissa. Täytyy sanoa, että ennalta varauksellinen suhtautumiseni kohentui huomattavasti. 8 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

9 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Jäsenseminaari Oulussa Nolla tapaturmaa foorumin seuraava jäsenseminaari järjestetään Oulussa Seminaarin teemana on Työturvallisuus ristiaallokossa konstit on monet. Seminaarin yhteydessä jaetaan myös tasoluokitukset. Tarkempia tietoja jäsenseminaarin ohjelmasta tulee ekstranettiin maaliskuun alkupuolella. Riskien arviointi -materiaalipaketin toinen osa julkaistu Nolla tapaturmaa foorumin 10. materiaalipaketti ʺSuunnittele, tunnista, toteuta ja varmista!ʺ on kaksiosaisen riskien arviointimateriaalin jälkimmäinen osa ja sen pääpaino on vaarojen tunnistamisessa, riskin suuruuden arvioinnissa ja parannustoimenpiteiden toteuttamisessa ja niiden toteutumisen varmistamisessa. Mukana on tunnistuslistat vaarojen arviointiin. Sähköinen materiaalipaketti on maksutta jäsentyöpaikkojen saatavilla ja löytyy foorumin ekstranet sivuilta: foorumi.fi/ekstranet Aineistot ja tuotteet Kampanjat. Työturvallisuuden tasoluokitushaku käynnissä Jäsentyöpaikoilla on jälleen mahdollisuus hakea vuosittaista työturvallisuustason arviointia vuodelle Hakuaika päättyy Hakemus, hakuohjeet ja arvioinnin perusteet löytyvät Nolla tapaturmaa foorumin ekstranet sivuilta kohdasta > Tunnustukset ja tasot. Viime vuonna hakijoiden määrä kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna ja 21 jäsentyöpaikalle myönnettiin tasoluokitus. Luokitus on kolmiportainen: Taso I Maailman kärjessä Taso II Kohti maailman kärkeä Taso III Suuntana maailman kärki Koska luokituksen tarkoituksena on auttaa työpaikkaa näkemään tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, tasoa verrataan työpaikan omaan aikaisempaan tasoon, eikä muihin työpaikkoihin. Tämä ei siis ole kilpailua foorumin jäsenten kesken, vaan työpaikan väline matkalla kohti nollaa tapaturmaa. Tasoluokitus arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon työpaikka on parantanut omaa toimintaansa edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna, tai vaihtoehtoisesti kuinka hyvät ovat työpaikan hakuvuoden 2008 tunnusluvut. Uudet jäsentyöpaikat Savonlinnan Puhelin Oy Jyväskylän kaupunki ALTEK Aluetekniikka liikelaitos Insta Group Oy Ashland Finland Oy, Lahden tehdas Ashland Finland Oy, Porvoon tehdas Oras Oy Vacon Oyj, Suomi Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 9

10 Ajankohtaista turvallisuudesta Työturvallisuuden ajankohtaisiltapäivä Ajankohtaisiltapäivässä käsitellään työterveys ja työturvallisuustoiminnan tuottavuusvaikutuksia, tämän vuoden alussa voimaan tullutta Valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008), sekä mitä haasteita nykyinen taloustilanne tuo työturvallisuudelle. Tilaisuus on maksuton. Ajankohtaisiltapäivän järjestävät yhteistyössä Työterveyslaitos ja Sosiaali ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mennessä: Laserosoittimet kieltoon? Australian osavaltio New South Wales on kieltämässä voimakastehoiset laserosoittimet. On sattunut useita tapauksia, joissa nousevan tai laskevan lentokoneen lentäjä on sokeutunut hetkeksi lasersäteen osuessa häneen. Tapahtumia arvellaan hevosenleikiksi, jonka tekijät eivät ole miettineet teon vaarallisimpia vaikutuksia. Sekunnin murto osa riittää sokaisemaan tarpeeksi, jotta lentäjä on hetken toimintakyvytön lennon kriittisessä vaiheessa. Kenties koneiden osoittelu lasereilla on Sydneyn ympäristössä muotihuvi. Osavaltio on ottanut vaaratilanteet vakavasti. Laserin haltijalla pitää olla käyttölupa ja luvaton haltija voidaan tuomita jopa 14 vuodeksi vankilaan. Jorma Saari, Työterveyslaitos Muistathan, että laserosoitin ei ole leikkikalu! Niitä ei ole syytä ostaa tai antaa lapsille. Lue lisää laserlaitteista: Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Julkaisija Nolla tapaturmaa -foorumi Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh faksi Toimitus Henriikka Virta Työterveyslaitos Tapaturmien ehkäisy puh Vastaava päätoimittaja Markku Aaltonen Työterveyslaitos Työturvallisuuden edistäminen Julkaisupaikka Helsinki, 2009 Jakelu 1070 Palautteet ja ilmoitukset julkaisijalle Nolla tapaturmaa -foorumi Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh faksi Kannen kuva Pniti Marta / stock.xchng Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenmäärä 201 ( ) Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Seuraava uutislehti ilmestyy toukokuussa Sähköinen uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa - foorumin internet-sivulta ISSN Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

SeaSafety-tutkimushanke T I L A N N E K A T S A U S H U H T I K U U 2 0 1 6

SeaSafety-tutkimushanke T I L A N N E K A T S A U S H U H T I K U U 2 0 1 6 SeaSafety-tutkimushanke T I L A N N E K A T S A U S H U H T I K U U 2 0 1 6 ISTOCK Inhimillisten tekijöiden jäljillä 2. työpajassa Työpaja II Trafin tiloissa 18.2.2016 13 osallistujaa yhteistyöorganisaatioista

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Turvallisuusasenteet ja riskinotto. Työterveyslaitos

Turvallisuusasenteet ja riskinotto. Työterveyslaitos Turvallisuusasenteet ja riskinotto Professori Jorma Saari Työterveyslaitos Tapaturmat johtuvat Varomattomuus Sattuma Naiset Miehet 0 20 40 60 80 100 % Lähde: STM 2000:6 Nolla tapaturmaa Idealismia? Realismia?

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Learning cafen yhteenveto. Oulu

Learning cafen yhteenveto. Oulu Learning cafen yhteenveto Oulu 21.1.2014 Miten ohjaamme asiakkaita ammatilliseen kuntoutukseen? Kun kontakti valmis ohjataan ammatilliseen kuntoutukseen Kuntoutuskentän tuntemus Verkoston tuntemus Info-päivät

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Mitä on jokaisen vastuu?

Mitä on jokaisen vastuu? Mitä on jokaisen vastuu? - mitä me olemme tehneet 1 Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen (RaTuKe) Tampere-talo 20.9.2007 Juha Hetemäki Skanska Oy Skanska Latin America Öljyteollisuuden turvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN TOT-RAPORTTI Metsuri jäi puun alle 10/03 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 56-vuotias metsuri NN oli kaatamassa suurta kuusta, joka oli kaatuessaan osunut lahoon koivuun. Koivu oli katkennut noin

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO ToTi 47665 / Rautakauppa-alan tuotteiden hankinta (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia : 7 Kelvollisia tarjouksia : 7 Ryhmien yhteiset kriteerit Ab /Rautia

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Projektin taustaa KanTa-palvelujen (www.kanta.fi) käyttöönotto etenee vaiheittain terveydenhuollossa. Laki sosiaali-

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman 2 Potilasturvallisuus ei ole itsestäänselvyys Potilasturvallisuuden järjestelmällinen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Jenni Pitkänen, insinööri (ylempi AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, vastaava isännöitsijä Raimo Laaksonen, erityisluokanopettaja Tampereen kaupunki varhaiskasvatus

Lisätiedot

MARAK moniammatillinen riskinarviointi

MARAK moniammatillinen riskinarviointi MARAK moniammatillinen riskinarviointi Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset ja vakavien väkivaltarikosten tarkastelu Riskinarvioinnin menetelmien

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 11/02 Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Satamassa purettiin 20 tonnin painoisia teräsaihioita laivasta. Teräsaihiot

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot