Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta"

Transkriptio

1 Numero 1 / 2009 Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta QEHS -järjestelmä tukee Nolla tapaturmaa -ajattelua Foorumin 200. jäsentyöpaikka Oras esittäytyy Sormus voi repiä sormen irti Murmanskin terveisiä Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Ajankohtaista turvallisuudesta

2 Ari Rajamäki työsuojeluvaltuutettu STX Finland Cruise Oy Verkoston hallinta vaatii jämäkkää otetta E uroopan unionin itälaajentuminen avasi uusien jäsenmaiden työvoimalle ja yrityksille laajempia markkinoita. Liittyneiden valtioiden osittain kehittymätön työlainsäädäntö ja elintasoero synnytti EU:hun uudenlaisen siirtotyöväen. Puolalaisesta putkimiehestä tuli niin pelätty muun muassa Ranskassa ja Hollannissa, että näiden maiden kansalaiset hylkäsivät kansanäänestyksessä perustuslakisopimuksen. Osassa vanhoja jäsenmaita, mm. Suomessa, säädettiin erityinen siirtymäaikalaki, jolla ajateltiin hallittavan uusista jäsenmaista vyöryvää vapaasti liikkuvaa työvoimaa. Ilmeisesti epähuomiossa mainittuun lakiin jäi lähetetyn vuokratyöntekijän mentävä aukko, joka synnytti uusiin jäsenmaihin satoja työvoimaa välittäviä yrityksiä, joiden toiminnan keskeinen motiivi oli ja on tehdä rahaa välitetyn työvoiman pääluvun mukaan. Tällainen yritys ei tietenkään pysty kehittämään tilaajayrityksen tuotetta eikä nopeasti vaihtuvalla väellä voi olla merkittävää sitoutumista työntekomaan tai kohdeyrityksen keskeisiin lakeihin, sääntöihin tai perusarvoihin yleensäkään. Suomalainen telakkateollisuus on jo pitkään ollut hyvin kansainvälistä: sekä omistajat että asiakkaat sijaitsevat maan rajojen ulkopuolella. Tämän lisäksi myös telakoilla käytetty työvoima on viimeisen viiden vuoden aikana monikansallistunut. Syinä tähän on ollut mainittu EU:n laajentuminen ja myös verottajan tulkinnat suomalaisten komennusmiesten päivärahaoikeuksista telakkatyössä. Ison risteilijän varusteluvaiheessa olevista työntekijöistä noin 70% on kotoisin muualta kuin Suomesta. Projektien suuruuden myötä kasvanut työntekijämäärä on siis tullut pääosin uusista jäsenmaista. Laivanrakennus vaatii tekijöiltään monipuolista ja hyvää ammattitaitoa, joten telakkatyöntekijäksi ei pätevöidy pelkästään työpajan nurkassa polvioita hiomalla. Alaan liittyvät riskit, kuten korkealla ja telineillä työskentely, erilaisten henkilönostinten käyttö ja aina läsnä oleva tulipalon vaara, vaativat telakan porttien sisäpuolella olijoilta ohjeiden ja sääntöjen noudattamista sekä tietysti näiden mainittujen riskien tunnistamista. Tämä on vaatinut valtavan koulutuspanoksen. Telakoille tulevilta omilta sopimuskumppaneiltaan telakkayhtiö vaatii ja seuraa tilaajavastuulain sekä muun työelämää säätelevän lainsäädännön noudattamista ja tarkastaa myös omien sopimuskumppaniensa alihankintaketjua yhteistyössä työsuojelupiirin kanssa. Kaikille telakoille on nimetty verkostovalvoja, joka vaatii verkostoyrityksiltä seuraavat asiat: yritys on rekisteröitynyt ja sillä on Y tunnus, tai ulkomaalaisella yrityksellä rekisteröintimaan ID numero yritys on maksanut veronsa tai sillä on verovelan maksusuunnitelma TYeL vakuutus on voimassa ja maksettu toisesta EU maasta lähetetyllä työntekijällä on E 101 lomakkeet lakisääteinen tapaturmavakuutus tai E 101 kopio työterveyshuoltosopimuksesta vähintään TES :n mukainen palkka 2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

3 Edellä mainituista asioista on toimitettava dokumentit ennen työn aloittamista. Telakka vaatii edellä sanotun lisäksi omalla yritystietolomakkeellaan verkoston yrityksiltä seuraavia asioita: pääsopijayrityksen perustiedot, työnantajayrityksen perustiedot työnantajayrityksen yhteyshenkilö ja työsuojelulain velvoittamana yhteyshenkilö turvakulunvalvonnan (laivassa työskentelevien sähköinen työturvallisuusjärjestelmä) yhteyshenkilö ja yrityksen pysyvä edustaja Suomessa työntekijöihin sovellettava TES / keskeiset työehdot palkkaus ja työaikakirjanpito lakisääteisen työterveyshuollon järjestelyt tapaturmavakuutus tai E 101 Jos edellä luetelluissa asioissa ilmenee puutteita, niin kulkulupaa ei telakalle myönnetä tai voimassa olevat kulkuluvat voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan. Punaisena lankana koko toiminnalle on päätilaajan juridinen ja moraalinen huolehtimisvelvoite, jota ei voi eikä kannata ulkoistaa. Laivanrakennuksen laadukkaan sujumisen, harmaan talouden toiminnan estämisen ja työyhteisön kitkan pienentämisen kannalta tähän työhön kannattaa laittaa resursseja. Lakeja ja määräyksiä: Tilaajavastuulaki (1233/2003) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) Työsopimuslaki (66/2001) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) Ulkomaalaislaki (301/2004) Keskeiset työehtosopimukset: Teknologiateollisuus Rakennusala Talotekniikan sähköala Verkostovalvonnan tilaa seuraa säännöllisesti kokoontuva kolmikantainen työryhmä, joka raportoi ylimmälle johdolle. Ulkomaalaisten työntekijöiden ammattitaitoa testataan Telakkapassilla, joka koostuu HSE asioista ja ammattitaidon näyttökokeesta. Tämä yhdistettynä suomalaiseen työ ja kulttuurikoulukseen edistää omalta osaltaan työntekijän ja yrityksen sopeutumista telakkatyöhön. Telakkapassin on tähän mennessä vajaan kahden vuoden aikana suorittanut 1500 työntekijää. Ari Rajamäki on Nolla tapaturmaa foorumin johtoryhmän jäsen. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 3

4 Tiina Lius työsuojelupäällikkö Golder Associates Oy QEHS -järjestelmä tukee Nolla tapaturmaa -ajattelua Hyvät käytännöt syntyvät vain yhteistyössä Hyvät käytännöt syntyvät toisin sanoen toimintajärjestelmä rakentuu vain yhteistyössä. Toimintajärjestelmän rakentamisessa on koko henkilöstön oltava mukana: osallistuva oppii ja siten sitoutuu noudattamaan oikeita ja turvallisia työtapoja. Henkilöstön on tunnettava politiikka, päämäärät ja tavoitteet sekä osattava toimia järjestelmän periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöltä saat myös parhaat ja käytännönläheiset kehitysideat. Käytä niitä päämäärien määrittelyssä ja tavoitteiden asettamisessa. Ulkopuolinen asiantuntija puolestaan arvioi sertifiointi ja määräaikaisauditoinneissa, miten yritys on onnistunut pyrkimyksissään valitsemallaan jatkuvan parantamisen tiellä. S uomessa OHSAS työterveys ja turvallisuussertifikaatteja on eri alojen yrityksillä yhteensä jo yli 200, ISO 9001 laatu ja ISO ympäristösertifikaatteja on lukumääräisesti huomattavasti tätäkin enemmän. Jatkuva toiminnan kokonaisvaltainen parantaminen sopii paitsi tuotantoon ja rakentamiseen, myös kaikkiin muihin töihin ja siksi pelkän laatujärjestelmän rakentamisen sijaan kannattaa vakavasti harkita kattavaa toimintajärjestelmää toimialasta riippumatta. Hyvin suunnitellulla ja rakennetulla toimintajärjestelmällä luodaan parhaat edellytykset tehokkaalle, tuottavalle ja turvalliselle työnteolle. Sen lisäksi kaikki yhdessä paketissa säästää resursseja: järjestelmissä on paljon yhteisiä elementtejä, joten ihannetilanteessa pistä pystyyn koko paketti kerralla tai täydennä aikaisempaa järjestelmää uudesta näkökulmasta, kun haluat panostaa turvallisuuden edistämiseen. Toimintajärjestelmä = vakiintuneet hyvät käytänteet Isoimpana haasteena on vakiintuneiden ei turvallisten käytänteiden muuttaminen. QEHS eli toimintajärjestelmän rakentaminen auttaa tunnistamaan nykyisen toiminnan kipupisteet. Helpoiten se onnistuu ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Ulkopuolinen asiantuntija ei kuitenkaan pysty yksin rakentamaan toimivaa järjestelmää, mutta esim. lähtötason kartoittaminen ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella säästää aikaa (ja rahaa). Saat hyvän TO DO listan, johon kirjatut tehtävät toteuttamalla rakennat toimintajärjestelmän valmiiksi. Pidä järjestelmä mahdollisimman yksinkertaisena Ohje tai toimintamalli, joka ei toimi käytännössä, ei kuulu hyvään toimintajärjestelmään. Selkein oire toimimattomuudesta on ajankäyttö hyvä järjestelmä ei hidasta perustehtäviä, mutta pitää kuitenkin toiminnan ja tuotteen laadun sovitulla tasolla. Aseta sopivan haasteelliset päämäärät ja tavoitteet Jatkuvan parantamisen edellytyksenä on oikein asetetut päämäärät ja tavoitteet. Suhteuta päämäärät, tavoitteet ja käytänteet tunnistettuihin toiminnan vaaroihin ja heikkouksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin. Älä kiirehdi, sillä käytäntöjen muuttaminen vie aikansa. Varaa muutokselle riittävästi aikaa, sillä muuten et pysty arvioimaan, onko toimintatavan muutos tuonut mukanaan sen, mitä tavoittelet. Esimerkiksi Nolla tapaturmaa ajattelun voit lanseerata heti, mutta tapaturmataajuuden 0 kpl/milj.työtuntia saavuttaminen voi viedä vuosia. Koko homma nojaa johdon näkyvään sitoutumiseen, mutta ei onnistu ilman henkilöstön panosta! Varmista, että johto on oikeasti sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sitoutumisen tulee näkyä teoissa, esimies = esimerkki. Johdon tulee myös tarkastella kriittisesti indikaattoreita ohjaavatko ne oikeaan 4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

5 toimintaan kannustavasti. Esimerkiksi kannustaminen tapaturmista, läheltä piti ja vaaratilanteista oppimiseen on positiivisempi tapa ohjata kohti 0 tapaturmaa kuin tapaturmataajuuden seuraaminen. Tässäkin on syytä muistaa, että osallistuva oppii, joten tutkintaan osallistuvat ovat avain asemassa turvallisuuden parantamisessa. Samalla kehittyy, aivan kuin itsestään, tutkiva ja kriittinen asenne oman työympäristön turvallisuuden analysointiin. QEHS järjestelmää kannattaakin pitää työkaluna jatkuvan oppimisen tiellä ja sitähän se Nolla tapaturmaa ajattelun mukainen toiminta juuri on! Oheiset kuvat on otettu ennen ja jälkeen QEHS toimintajärjestelmän käyttöönottoa. Toimintajärjestelmän rakentamisen yhteydessä tarkennettiin vastuita mm. varastojen siisteydestä. Tavarat pysyvät nyt hyllyillä ja niille määritetyillä paikoilla, eikä nurkkiin tai hyllynpäätyihin lattialle ja kulkuväylille kerry sinne kuulumatonta tavaraa. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 5

6 Hannele Okkonen toimittaja Foorumin 200. jäsentyöpaikka Oras esittäytyy R aumalainen Oras on Nolla tapaturmaa foorumin 200. jäsentyöpaikka. Jäsentyöpaikkoja on kaikkiaan jo 201 kappaletta. Katja Äärilä, Oraksen turvallisuus ja ympäristöpäällikkö, mitä Oras tekee? Valmistamme hanoja ja muita talotekniikan vesijärjestelmiin kuuluvia tuotteita. Oras on konserni, jolla on tuotantolaitokset Puolassa, Norjassa ja Raumalla. Raumalla on meidän pääkonttori, jonne on keskitetty mm. tuotekehitys, myynti, markkinointi ja taloushallinto. Raumalla työskentelee suunnilleen 150 toimihenkilöä, ja työntekijöitä on hieman alle 500. Miksi Oras liittyi Nolla tapaturmaa foorumiin? Jo aikaisemmin oli ollut puhetta siitä, että olisi hyvä liittyä foorumiin, mm. sieltä saatavan tiedon takia. Kaikkea kun ei kannata keksiä itse. Turvallisuuskulttuuri Oraksella on vielä suhteellisen nuorta, ja olen itse toiminut turvallisuus ja ympäristöpäällikkönä viime toukokuusta lähtien. Aikaisemmin meillä ei ollut päätoimista turvallisuusasioista vastaavaa henkilöä, vaan työsuojelupäällikkö hoiti tehtävää oman työnsä ohella. Yksi syy foorumiin liittymiseen on myös se, että olemme asettaneet melko kunnianhimoiset tavoitteet tälle vuodelle, ja koemme, että foorumista voimme saada tukea tavoitteiden saavuttamiseen. Miten saitte tietoa foorumista? Termi oli kyllä tuttu aikaisemminkin, ja syksyllä kävin Tampereen turvallisuusmessuilla Nolla tapaturmaa foorumin ständillä tutustumassa aiheeseen. Valokuva Samuli Holmala KUVA: Katja Äärilä esittelee Turvallisuusvartti toimintaa varten kokoamaansa materiaalia. Silloin foorumiin liittyminen kuitenkin jostain syystä jäi. Vähän aikaa sitten etsin netistä materiaalia Turvallisuusvartti toiminnan aloittamiseen, ja löysin itseni foorumin sivuilta. Jäin lukemaan niitä pidemmäksi aikaa, ja keskusteltuani esimieheni kanssa päätimme, että nyt on aika liittyä. Millaista työturvallisuustoimintaa Oraksella on? Tuotantotoiminta Oraksella on hyvin monipuolista. Valimotoiminnassa on omat riskinsä, kuten hionnassa, kiillotuksessa ja kokoonpanossakin, muutamia toimintoja mainitakseni. Läheltä piti tilanteisiin ja riskien hallintaan kiinnitetään täällä entistä enemmän huomiota. Marraskuussa meillä oli kampanja ilmoitusten kirjaamisen puolesta ja otimme uuden sähköisen työkalun käyttöön. Halusimme saada tehtaalle sitä ajattelutapaa, että aivan pienestäkin asiasta kannattaa ilmoittaa, vaikka saisi pahvilaatikon reunasta haavan sormeen tuotteita pakatessa. Ilmoitusten määrä onkin saatu hyvään nousuun. Millaisia odotuksia Oraksella on foorumin suhteen? Minua kiinnostavat erityisesti muiden yritysten edustajien kokemukset. On hyvä nähdä, millaisten asioiden kanssa muut yritykset painivat. Siitä saa vertaistukea, kun näkee, että samanlaisiin asioihin törmätään myös muissa yrityksissä. Tottahan meillä on tehty turvallisuuden eteen töitä aikaisemminkin, mutta kuten sanottu, turvallisuuskulttuuri Oraksella on vielä nuori. Foorumissa on mukana työpaikkoja, joissa turvallisuustyötä on tehty paljon pitempään kuin meillä, ja odotan, että sieltä saa paljon käyttökelpoista tietoa. 6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

7 Jorma Saari professori Sormus voi repiä sormen irti Kuva: Helmut Gevert / stock.xchng O piskeluaikaan harjoittelin kolme kesää eri tehtaiden korjaamoissa. Vanhemmat ammattimiehet jättivät sormuksensa pukukoppiin tai eivät pitäneet sitä lainkaan. Tämä palasi mieleeni lukiessani kunnossapidon tapaturmia käsittelevää käsikirjoitusta. Päätin kurkistaa työsuojeluviranomaisten tapaturmaselostusrekisteristä sormustapaturmat: https://eportti.tietopalvelut.com/taps/tapsframe_alku.asp Rekisterissä oli 12 tapaturmaa. Erikoista oli se, etteivät ne suinkaan olleet teollisuustyöstä, vaan monelta eri alalta. Kaikki olivat suunnilleen luokkaa ʺsormi repeytyi irtiʺ. Seuraavana päivänä pidin luennon eräässä yrityksessä ja mainitsin sormustapaturmat esimerkkinä tapaturmasta, joka voi sattua melkein millä alalla hyvänsä. Luennon jälkeen puheilleni tuli kaksi kaveria, jotka kertoivat omasta sormustapaturmastaan. Toisella sormus oli leikkautunut luuhun saakka ja tapahtumasta oli vahva jälki sormessa. Toisella oli vähän lievempi vamma. Kuulijani olivat myyntimiehiä. Seuraavana päivänä puhuin työsuojelupäällikkökurssilla ja kysyin oliko kenellekään sattunut sormustapaturmaa. Yksi käsi nousi. Muutaman päivän kuluttua puhuin erään yrityksen esimieskunnalle ja jälleen yhdelle oli sattunut sormustapaturma. Kanadassa asuessani ja autotehtaalla työskennellessäni kehotettiin aina ottamaan sormukset pois. Monessa muussakin paikassa ulkomailla vierailijoita pyydetään panemaan sormukset parempaan talteen. Joskus pidin sitä turhana ylivarovaisuutena, mutta on ehkä syytä palauttaa tämä tapaturmatyyppi mieleen. Sormustapaturmat hukkuvat tapaturmatilastoon paitsi silloin, jos työsuojeluviranomainen tekee tapauksesta tutkimuksen Esimerkki tapaturmaselostusrekisteristä Selostuksen alku: TOL:5246 V:2004 Tavoitellessaan oikealla kädellä hyllyn päällä olevia mainosjulisteita hänen jalkansa luiskahti ja hän putosi alimman hyllyn päältä. Tällöin hänen vasemman käden nimettömässä ollut sormus tarttui hyllyn pystypylvään kulmaan seurauksella, että nahka kuoriutui sormesta ja lopulta sormi katkesi ensimmäisen nivelen kohdalta Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 7

8 Jorma Saari professori Murmanskin terveisiä Olin marraskuun lopulla Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja Pohjoismaisen työympäristökouluttajan (NIVA) yhteisessä seminaarissa Murmanskissa. Matka alkoi seitsemältä sunnuntaiaamuna. Ensin junalla Pietariin ja sieltä illalla vanhalla Tupolevilla Murmanskiin. Kun umpiväsyneenä istui autossa lentokentältä kaupunkiin, oli aika pelottavaa kuljettajan kaahatessa yön pimeydessä kohti kaupunkia. Eipä ihme, että varttitunnin matkalla kaupungin alueella poliisi ja palokunta olivat selvittämässä kahta pahan näköistä kolaria. Ensivaikutelma vastasi pahoja ennakkoluuloja. Ne laantuivat hotelliin päästyä. Hotellihan oli hyvä ja palvelu pelasi vielä puolen yön jälkeenkin. Aamulla isäntämme veivät meidät ensinnä museoon. Kuolan niemimaan historia on yhteinen Pohjoiskalotin kanssa. Alue on mineraaleista rikas. Sieltä on löydetty 900 mineraalia, kun koko maailmassa niitä on Neuvostoliiton aikaan venäläiset porasivat maaperään peräti 12 kilometriä syvän reiän, josta museolla on näytteitä eri syvyyksistä. Pohjilla lämpötila oli 200 astetta. Valitettavasti tutkimus loppui perestroikaan. Seminaarissa oli runsaat 20 osanottajaa useilta työpaikoilta. Heti näki, että kurssilaiset olivat ammattilaisia. Seminaarin teemana oli riskinarviointi. Alueella on kosolti kansainvälisiä yhteyksiä. Siksi on tarpeen tietää myös läntisistä toimintatavoista. Englannin kielen taitoakin oli aika paljon. Riskinarvioinnista osanottajilla oli varsin hyvät lähtötiedot, varmaankin alueella toimivan ILO:n projektin ansiosta. Seminaarissa oli sekä luentoja että käynti työpaikalla tekemässä riskinarviointia. Kohteenamme oli kaukolämpölaitos. Itse kävin laitoksen korjaamolla. Korjaamot ovat toisinaan todellisia romuläjiä, mutta tämä oli siisti ja erinomaisessa järjestyksessä. Kuva: Jorma Saari Oli tietenkin siivottu käyntiämme varten, mutta todellista romupesää ei voi siivota näkemääni kuntoon pelkkiä vierailijoita varten. Rakennukset olivat ulkoa rähjäisiä. Koneet olivat vanhoja ja vanhanaikaisia, mutta todellakin järjestys oli hyvä. Pajalla oli erinomainen valaistus ja jopa viherkasveja. Lattiat olivat siistit. Tuli mieleen käynti muutama vuosi sitten lastulevytehtaassa Itä Virunmaalla. Sen rakennukset näyttivät olevan ihan kohta romahtamaisillaan. Koneet sielläkin olivat vanhoja, mutta harvoin olen käynyt yhtä siistissä tehtaassa. Vastaavasti monissa suomalaisissa tehtaissa koneet ovat huippua mutta tavarat hujan hajan. Virolaisen lastulevytehtaan johtaja totesikin minulle, että heillä ei ole rahaa. Paikat täytyy pitää siisteinä, jotta vanhat koneet pelittävät pitkään. Palatakseni Murmanskiin, korjaamo oli todella positiivinen yllätys. Olen käynyt monessa maassa korjaamoissa ja nähnyt hyvinkin vauraissa paikoissa paljon huonompia pajoja. Konekanta on monissa paikoin ollut paljon parempaa, mutta epäjärjestys ja huono siivous kuluttavat kalliita koneita sekä aiheuttavat tapaturmariskien ohella tehottomuutta. Henkilönsuojaimia korjaamollakin olisi voinut olla enemmän. Isäntämme kutsuivat paikalle myös television. Minulla oli haastattelussa ylläni ulkotakki ja sen hihassa heijastin. Heijastin ihmetytti toimittajaa enemmän kuin itse korjauspaja. Heijastimia ei kyllä näkynytkään marraskuisessa kaamoksessa jalankulkijoilla. Taitaa työturvallisuus olla paremmin hallussa kuin liikenneturvallisuus. Paikallinen työsuojeluministeriö toimi isäntänämme ja seminaarikin tapahtui heidän tiloissaan. Sain ministeriöstä varsin positiivisen vaikutelman. Heillä oli käytössään aivan modernia tietotekniikkaa ja he olivat asiantuntevia riskinarvioinnissa. Täytyy sanoa, että ennalta varauksellinen suhtautumiseni kohentui huomattavasti. 8 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

9 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Jäsenseminaari Oulussa Nolla tapaturmaa foorumin seuraava jäsenseminaari järjestetään Oulussa Seminaarin teemana on Työturvallisuus ristiaallokossa konstit on monet. Seminaarin yhteydessä jaetaan myös tasoluokitukset. Tarkempia tietoja jäsenseminaarin ohjelmasta tulee ekstranettiin maaliskuun alkupuolella. Riskien arviointi -materiaalipaketin toinen osa julkaistu Nolla tapaturmaa foorumin 10. materiaalipaketti ʺSuunnittele, tunnista, toteuta ja varmista!ʺ on kaksiosaisen riskien arviointimateriaalin jälkimmäinen osa ja sen pääpaino on vaarojen tunnistamisessa, riskin suuruuden arvioinnissa ja parannustoimenpiteiden toteuttamisessa ja niiden toteutumisen varmistamisessa. Mukana on tunnistuslistat vaarojen arviointiin. Sähköinen materiaalipaketti on maksutta jäsentyöpaikkojen saatavilla ja löytyy foorumin ekstranet sivuilta: foorumi.fi/ekstranet Aineistot ja tuotteet Kampanjat. Työturvallisuuden tasoluokitushaku käynnissä Jäsentyöpaikoilla on jälleen mahdollisuus hakea vuosittaista työturvallisuustason arviointia vuodelle Hakuaika päättyy Hakemus, hakuohjeet ja arvioinnin perusteet löytyvät Nolla tapaturmaa foorumin ekstranet sivuilta kohdasta > Tunnustukset ja tasot. Viime vuonna hakijoiden määrä kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna ja 21 jäsentyöpaikalle myönnettiin tasoluokitus. Luokitus on kolmiportainen: Taso I Maailman kärjessä Taso II Kohti maailman kärkeä Taso III Suuntana maailman kärki Koska luokituksen tarkoituksena on auttaa työpaikkaa näkemään tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, tasoa verrataan työpaikan omaan aikaisempaan tasoon, eikä muihin työpaikkoihin. Tämä ei siis ole kilpailua foorumin jäsenten kesken, vaan työpaikan väline matkalla kohti nollaa tapaturmaa. Tasoluokitus arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon työpaikka on parantanut omaa toimintaansa edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna, tai vaihtoehtoisesti kuinka hyvät ovat työpaikan hakuvuoden 2008 tunnusluvut. Uudet jäsentyöpaikat Savonlinnan Puhelin Oy Jyväskylän kaupunki ALTEK Aluetekniikka liikelaitos Insta Group Oy Ashland Finland Oy, Lahden tehdas Ashland Finland Oy, Porvoon tehdas Oras Oy Vacon Oyj, Suomi Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009 9

10 Ajankohtaista turvallisuudesta Työturvallisuuden ajankohtaisiltapäivä Ajankohtaisiltapäivässä käsitellään työterveys ja työturvallisuustoiminnan tuottavuusvaikutuksia, tämän vuoden alussa voimaan tullutta Valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008), sekä mitä haasteita nykyinen taloustilanne tuo työturvallisuudelle. Tilaisuus on maksuton. Ajankohtaisiltapäivän järjestävät yhteistyössä Työterveyslaitos ja Sosiaali ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mennessä: Laserosoittimet kieltoon? Australian osavaltio New South Wales on kieltämässä voimakastehoiset laserosoittimet. On sattunut useita tapauksia, joissa nousevan tai laskevan lentokoneen lentäjä on sokeutunut hetkeksi lasersäteen osuessa häneen. Tapahtumia arvellaan hevosenleikiksi, jonka tekijät eivät ole miettineet teon vaarallisimpia vaikutuksia. Sekunnin murto osa riittää sokaisemaan tarpeeksi, jotta lentäjä on hetken toimintakyvytön lennon kriittisessä vaiheessa. Kenties koneiden osoittelu lasereilla on Sydneyn ympäristössä muotihuvi. Osavaltio on ottanut vaaratilanteet vakavasti. Laserin haltijalla pitää olla käyttölupa ja luvaton haltija voidaan tuomita jopa 14 vuodeksi vankilaan. Jorma Saari, Työterveyslaitos Muistathan, että laserosoitin ei ole leikkikalu! Niitä ei ole syytä ostaa tai antaa lapsille. Lue lisää laserlaitteista: Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Julkaisija Nolla tapaturmaa -foorumi Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh faksi Toimitus Henriikka Virta Työterveyslaitos Tapaturmien ehkäisy puh Vastaava päätoimittaja Markku Aaltonen Työterveyslaitos Työturvallisuuden edistäminen Julkaisupaikka Helsinki, 2009 Jakelu 1070 Palautteet ja ilmoitukset julkaisijalle Nolla tapaturmaa -foorumi Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh faksi Kannen kuva Pniti Marta / stock.xchng Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenmäärä 201 ( ) Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Seuraava uutislehti ilmestyy toukokuussa Sähköinen uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa - foorumin internet-sivulta ISSN Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2009

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumin

Nolla tapaturmaa foorumin Nolla tapaturmaa foorumin käytännön toiminta Foorumi työpaikoille, jotka haluavat kehittyä työturvallisuuden edelläkävijöiksi. Lähtökohdat Foorumin toiminnan perusta Nolla tapaturmaa ajattelun omaksuminen,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Arja Äyräväinen Hyvinvointia työstä Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. tapaturmat

Lisätiedot

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet Palkinto 2005 Johdanto Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma 2001-2005 on valtioneuvoston hyväksymä hanke, jolla halutaan nostaa suomalainen työturvallisuus maailman kärkeen kaikkien

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Meyer Turku Turvallisuustiedon hyödyntäminen telakalla. Matti Tuimala, turvallisuuspäällikkö Työturvallisuuspäivä

Meyer Turku Turvallisuustiedon hyödyntäminen telakalla. Matti Tuimala, turvallisuuspäällikkö Työturvallisuuspäivä Meyer Turku Turvallisuustiedon hyödyntäminen telakalla Matti Tuimala, turvallisuuspäällikkö Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 2 Meyerin telakat Perustettu 1737 Meyer Turku 1700 työntekijää Perustettu 1850

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa Hyvinvointia työstä TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA 1.11.2017 Vaasa Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Turvallisuusratkaisut puh. 030 474 8620, mika.liuhamo@ttl.fi

Lisätiedot

Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta Vastuullista turvallisuutta Teline- ja sääsuojapalvelut SafeSolveTM Teline-Rami Oy telinerami.fi SafeSolve TM -konsepti koostuu 4 osa-alueesta: Sertifioidut toimintajärjestelmät ISO 9001, ISO 14001 ja

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa - ohjelma

Nolla tapaturmaa - ohjelma Nolla tapaturmaa - ohjelma Mitä tehty, miten onnistuttu ja miten jatketaan Rakennusteollisuus RT ry Seminaari 9.5.2017 Lauri Kivekäs Turvallisuus: Kohti nollaa 2020 / Hyvää nykytilanteessa Taajuusraportoinnin

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

EuroSafety: Tapaturmat alas 6.11.2014 Haasteena nolla tapaturmaa

EuroSafety: Tapaturmat alas 6.11.2014 Haasteena nolla tapaturmaa EuroSafety: Tapaturmat alas 6.11.2014 Haasteena nolla tapaturmaa Tiina Lius Osaamista ympäristön parhaaksi. Golder Associates on maailman suurimpia yksityisiä ympäristö- ja geotekniikan alan konsulttiyrityksiä.

Lisätiedot

Turvallisuusviikot 2013

Turvallisuusviikot 2013 Turvallisuusviikot 2013 Aluejohtaja Matti Kaakinen (keskellä) vaihtamassa työturvallisuuskuulumisia vastaava mestari Kari Mehtiön sekä työsuojeluvaltuutettu Toomas Huttorinin kanssa. Työturvallisuusasioissa

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 2/2008 TYÖMARKKINAT 2 Ari Sipilä/Birgitta Ruuti/ar 5.2.2008 1(2) KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia lyhyesti Liikevaihto 187 miljoonaa Henkilöstö 250 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Sähköasiakkaita

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 40 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(10) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen = Ratuke

Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen = Ratuke Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen = Ratuke Näin Ratuke alkoi: Valtioneuvoston periaatepäätös työtapaturmaohjelmasta 2001-2005 toimii kehyksenä valtion ja muiden keskeisten työelämän tahojen toimenpiteille,

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 100-prosenttisesti suositeltu KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 www.kuntarekry.fi Kunta-alan työpaikkailmoitukset www.kuntarekry.fi Joka puolelta Suomea Organisaatiomuodosta riippumatta Eri asematasoilta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä yritystoiminnassa tai

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot