Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/ Kokousaika klo :35, Iltakoulu klo 18: Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj vpj Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen Kari Eskola Anita Urpilainen Tapio Pekkarinen Riitta Voutila Marko Kinnunen Leena Viinikainen Virpi Piispanen () () () () () () () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj I vpj II vpj III vpj Ilpo Leppänen Leo Urpilainen Olavi Tuikkanen Markku Toikkanen Juha Urpilainen Milla Kinnunen (-) (-) kunnanjohtaja, esittelijä vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Anitta Hakkarainen ja Kalevi Kinnunen. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Milla Kinnunen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Mikko Ihanti Tarkastusaika Anitta Hakkarainen Juha Urpilainen 303 kohdalla Kalevi Kinnunen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Milla Kinnunen

2 KOTKATJOEN ERÄPOJAT RY:N OSTOANOMUS KIINTEISTÖN MUHONEN RN:O 2:226 MÄÄRÄALASTA Liite 1 Anomus Liite 2 Metsäarvio tilasta Muhonen rn:o 2:226 Liite 3 Kauppakirja Kotkatjoen eräpojat ry anoo liitteen 1 mukaisella anomuksellaan lisämaaaluetta (Muhonen rn:o 2:226) liitettäväksi yhdistyksen omistamaan Kotkanpesä rn:o 2:223 tilaan. Lisämaa-alue on noin 1850 m2:n suuruinen ja sille tultaisiin rakentamaan riistan käsittelyrakennuksen ja parkkipaikka. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan pykälässä 17 päättänyt myytävän maan hintaperusteista. Päätöksen mukaan tontin lisämaaalue kaava-alueen ulkopuolella on 2 /m2. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myytävän tontin hinnaksi muodostuu 1850 m2 * 2 /m2 = euroa. Hintaan tulee lisätä vielä puuston arvo 618 euroa. Kaupan kokonaishinnaksi muodostuu 4318 euroa. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 3 mukaisen kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta myy noin 1850 m2 määräalan Muhonen nro 2:226 tilasta. Kauppahinta on 4318 euroa. Leo Urpilainen poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

3 ARJEN TURVAAJA Kunnallisalan kehittämissäätiö on pyytänyt Kinnulan kuntaa lähettämään ehdotuksensa Arjen turvaaja palkinnon saajaksi. Kunnallisalan kehittämissäätiö on jakanut vuodesta 2004 ansioituneille kuntien etulinjan työntekijöille Arjen turvaaja -palkintoja. Vuonna 2012 palkintoja jaetaan kolme ja jokaisen arvo on 2500 euroa. Palkittavat saavat lisäksi kuvanveistäjä Matti Peltokankaan suunnittelema Arjen turvaaja -veistoksen. Palkinnon avulla halutaan osoittaa arvostusta kuntien järjestämisvastuulla olevaa työtä kohtaan ja nostaa esille pitkään arvokasta työtä tehneitä ihmisiä. Näitä henkilöitä on paitsi kuntien palveluksessa, myös kolmannella sektorilla, järjestöissä ja yksittäisinä toimijoina. Tänä vuonna palkittavia haetaan seuraavilla toimialoilla työskentelevistä eturivin tekijöistä: alue- ja yhdyskuntasuunnittelu, energia, hallinto, infrastruktuuri, kaavoitus, kiinteistö, kunnallistekniikka, palo- ja pelastustoimi, ympäristö. Aiempina vuosina palkittavia on etsitty sosiaali- ja terveysalalta (2010) sekä opetus- ja sivistystoimesta (2011). Arjen turvaaja palkinnon myöntämisen perusteet v ovat seuraavat: - Vähintään kymmenen vuoden työkokemus alalla. Pitkä työkokemus ei sinänsä ole valinnan peruste, mutta se varmistaa, että näyttöjä on ennättänyt syntyä. - Poikkeuksellista sitoutumista ja omistautumista työlle. Se voi ilmetä esim. hyvänä asiakaspalautteena, oman työyhteisön kehittämisenä tai yhteistyön aikaansaamisena. - Jokeriperuste, joka on joku muu erityisen painava syy, jonka taustat kuvataan ja perustellaan ehdotuksessa. Ehdotukset pyydetään mennessä joko sähköpostitse tai postitse osoitteella: Kunnallisalan kehittämissäätiö, Fredrikinkatu 61 A, Helsinki. Palkittavat valitsee Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus. Palkinnot luovuttaa Tasavallan presidentti Kunnallisalan kehittämissäätiön seminaarissa Marina Congress Centerissä, Helsingissä. päättää esittää Kunnallisalan Kehittämissäätiölle, että hallintojohtaja Marjatta Suomiselle myönnetään Arjen- turvaaja palkinto vuonna Ilkka Leppänen esitti, että Arjen turvaaja -palkintoa esitetään myönnettäväksi Hellin Urpilaiselle. Anitta Hakkarainen kannatti Ilkka Leppä-

4 sen esitystä. Kunnanjohtaja perui päätösesityksensä.

5 KINNULAN KUNNAN JA ESKO KINNUSEN SEKÄ ERKKI NIKKILÄN VÄLI- NEN KAUPPAKIRJA Liite 4 Kinnulan kunta on ostamassa liitteen 4 mukaisella kauppakirjalla noin 0,0230 hehtaarin määräalaa Palola-nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:302 Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä. Määräala on metsämaata eikä sillä sijaitse rakennuksia. Määräala luovutetaan lisäalueeksi ostajan omistamaan Venesatama kiinteistöön RN:o 5:189. Alueella on yleiskaava. Kauppahinta on viisisataa (500,00) euroa. esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 4 mukaisen kauppakirjan. Kauppakirjalla Esko Kinnunen ja Erkki Nikkilä myyvät Kinnulan kunnalle Palola-nimisestä kiinteistöstä (rno 5:302) noin 0,0230 hehtaarin määräalan. Kauppahinta on 500 euroa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

6 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Liite 5 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä valmistellaan vuosien taloussuunnitelmaa. Edellisen, vuosien suunnitelman yhtymän valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2/ /18. Suunnitelma on lähetetty jäsenkunnille valtuuston esityslistan liitteenä 5. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä pyytää liitteen 5 mukaisella kirjeellään jäsenkuntia toimittamaan esityksensä ja kannanottonsa taloussuunnitelmassa huomioon otettavista seikoista mennessä. Esityksiä ja kannanottoja valmistellessaan kuntien olisi hyvä kuulla myös kuntayhtymän hallinnossa olevia edustajiaan. päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

7 LAPE-PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN VUONNA Liite 6 Keski-Suomen ELY-keskuksen itsetoteuttama työllistämis- ja ympäristöhoitoprojekti LAPE Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon toimii tällä hetkellä 12 Keski-Suomen kunnassa. ELYkeskus tiedustelee liitteen 6 mukaisella kirjeellään Kinnulan kunnan halukkuutta osallistua projektiin vuonna Samalla ELY-keskus pyytää kunnan esityksiä ensi kesän LAPE-työkohteiksi. LAPE-projekti kouluttaa ja työllistää kulttuuriympäristön ja ympäristön hoidon ja kunnostuksen töihin työnsuunnittelijoita ja työntekijöitä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Projektin päätavoitteena on työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Toimintamallin mukaan kunta palkkaa LAPE-työntekijät palkkatuella. Vuonna 2012 työjakso on noin 6 kk:n mittainen ja sitä edeltää töihin valmistava 1 kk pituinen työvoimakoulutus. LAPE-projektin kautta kunnilla on mahdollisuus työllistää yli 500 päivää työttömänä olleita ja välttyä siten Kelan sakkomaksuilta. Lisäksi projekti kustantaa 80 % osuuden työnsuunnittelijan palkkauskustannuksista sekä työnsuunnittelijan kohdekäynneistä aiheutuvia matkakustannuksia vuoden alussa tehtävän kumppanuussopimuksen mukaisesti. Työnsuunnittelija voidaan palkata myös usean kunnan yhteiseksi, jolloin palkkauskustannukset kuntaa kohti pienenevät.työllistetyt tekevät yleishyödyllisiä töitä, ja tehtävät painottuvat maisemanhoitoon, perinnerakentamiseen sekä virkistyskäyttöpaikkojen ja luonnonsuojelualueiden rakenteiden kunnostamiseen. Projektin työkohteet valitaan yleishyödyllisyyden ja kulttuurihistoriallisten tai ympäristöarvojen perusteella yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Kunnan kustannettavaksi tulevat työntekijöiden palkkauskustannukset palkkatuen ylijäävältä osalta, työntekijöiden työkalu- ja matkakorvaukset sekä työnsuunnittelijan 20 % palkkaus. Kohteisiin käytettävistä materiaali- ja oheiskustannuksista vastaa kohteen omistaja. ELY-keskus toivoo Kinnulan kunnan vastausta projektiin osallistumisesta sekä esityksiä mahdollisiksi projektin työkohteiksi mennessä. pitää LAPE-projektia hyödyllisenä, mutta päättää olla osallistumatta hankkeeseen, koska Tuumasta Toimeen -projekti työllistää kaikki 500 päivää työttömänä olleet kinnulalaiset.

8 hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

9 ALOITTEET KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI TALOUSSUUNITELMAN VALMISTELUN YHTEYDESSÄ Liite 7 Kuntalain 65 :n ja 86 :n mukaan maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä Keski-Suomen liitolle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelmassa hyväksytään liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamiselle turvataan. Keski-Suomen liiton perussopimuksen mukaan Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Tulevan toiminnan painopisteitä ovat lainsäädännön ja tehtyjen päätösten mukaan mm. Aluekehitys: maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (Totsu) valtion aluehallintoviranomaisten strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen osallistuminen rakennerahastokauden toteuttaminen ja kauden valmistelu elinkeinopolitiikan kehittäminen ja klusterityö toimivat työmarkkinat kehittämisohjelman toimenpiteet koulutustarpeiden ennakointi, koulutustavoitteet ja 2. asteen kouluverkkoselvitys maakunnan tilan ja sen osien kehityksen arviointi kansainvälisten hankkeiden eteenpäin vienti ja uusien valmistelu ohjaus- ja työryhmissä työskentely Alueidenkäyttö: 3. vaihemaakuntakaava (3. VMK): soiden ja turvetuotannon yhteensovitus ja tuulivoima 5. vaihemaakuntakaava (4. VMK): melualueet Keuruun pioneerirykmentin lähialueen ja Vuorisjärven räjäytyspaikan tarpeisiin, Pirkanmaan maakuntakaavan muutos Längelmäen kunnasta Jämsän kaupunkiin siirtyneillä alueilla, lainvoimainen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon (vähittäiskaupan suuryksiköt) päivitys ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne

10 (asuminen, liikenne, tekninen huolto, suojelu, virkistys, palvelut, teollisuus ja yritystoiminta), virkistystoimintojen tarkistukset (alueet, kokonaisuudet, reitistöt) muu alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen, mm. liikennejärjestelmäsuunnittelu kaavalausunnot Muita tehtäviä: valtion alueellistamistoimien edistäminen ja muu edunvalvonta yhteispalveluiden edistäminen laajakaista kaikille hanke edunvalvonta ja ministeriöiden työryhmät, maakunnan kärkihankkeet kansanedustajien ja kunnanjohtajien kokoukset, yhteistoiminta Länsi-Suomen Allianssissa Keski-Suomen Päivä lausunnot Liiton talouden puitteet olivat esillä maakuntavaltuuston kevätkokouksessa (9 ). Maakuntavaltuusto hyväksyi ohjeellisena ensi vuoden jäsenkuntien maksuosuuden kasvuksi 3,1 % vuodesta 2011 vuoteen Ensi vuoden maksuosuuden määrä on päätöksen mukaisesti euroa, josta osoitetaan liiton kiinteään toimintaan euroa (kasvua 2,0 % eli euroa) ja Keski-Suomen Kehittämisrahastoon euroa (kasvua 7,1 % eli euroa). Maakuntahallitus käsittelee taloussuunnitelmaa, toimintasuunnitelmaa ja vuoden 2012 talousarviota Kuntia pyydetään tekemään esityksensä Keski-Suomen liiton toiminnan kehittämiseksi siten, että ne ovat liitossa syyskuun loppuun mennessä. esittää Keski-Suomen Liitolle, että Keski-Suomen Liiton hallitus pitäisi kokouksiaan myös pienemmissä kunnissa ja tutustuisi viranhaltijoidensa kanssa pienten kuntien kehittämiskohteisiin ja hankkeisiin. Jäsenkuntien maksuosuuksien 3,1 % kasvua Kinnulan kunnanhallitus pitää siedettävänä. Leo Urpilainen poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

11 MANU TOIKKASEN PYYNTÖ HÄNEN JA KINNULAN KUNNAN VÄLISEN KIINTEISTÖKAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Liite 8 Kinnulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä Manu Toikkaselle määräalan tilasta Hallikangas Rn:o 3:243. Erkki Kinnunen on valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. on antanut asiasta lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Manu Toikkanen on pyytänyt Kinnulan kunnanhallitusta liitteen 8 mukaisella kirjeellä panemaan kunnanvaltuuston pykälässä 38 tekemän päätöksen täytäntöön valituksesta huolimatta. ei voi laittaa kyseessä olevaa valituksen alaista päätöstä täytäntöön ja vaikka päätös pantaisiinkin täytäntöön, ei ostaja saisi lainhuutoa kiinteistökaupalleen. Kuntalain 98 mukaan täytäntöönpano ennen päätöksen lainvoimaisuutta on kielletty, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy hyödyttömäksi. päättää olla panematta kunnanvaltuuston tekemää päätöstä täytäntöön, koska täytäntöönpano ennen päätöksen lainvoimaisuutta on kuntalain mukaan kielletty, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy hyödyttömäksi. Samalla kunnanhallitus päättää periaatepäätöksenä, että kyseinen määräala voidaan vuokrata Manu Toikkaselle siihen saakka, kunnes päätös saa lainvoiman. Milla Kinnunen jääväsi itsensä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän ajan Juha Urpilainen. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

12 SEUDULLINEN YRITTÄJÄJUHLA PIHTIPUTAALLA Liite 9 Perinteinen seudullinen yrittäjäjuhla pidetään Pihtiputaalla klo alkaen Tahkonpolun koululla. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää ministeri Lauri Ihalainen. päättää merkitä asian tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

13 NEUZEIT OY:N KONKURSSIPESÄN JAKOLUETTELON VAHVISTAMINEN Liite 10 Keski-Suomen käräjäoikeus on vahvistanut tekemällään päätöksellä liitteen 1 mukaisen Neuzeit Oy:n konkurssipesän jakoluettelon. Kinnulan kunnan yrityskiinnityssaataviksi on vahvistettu yhteensä ,60 euroa. päättää merkitä Keski-Suomen käräjäoikeuden päätöksen Neuzeit Oy:n konkurssipesän jakoluettelon vahvistamisesta tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

14 ARVORAK OY:N TARJOUS RAKENNETTAVAN KIINTEISTÖ OY MIKONKU- JA 1:N HUONEISTOISTA Liite 11 Arvorak Oy tarjoaa Kinnula kunnan ostettavaksi rakennettavasta kiinteistö Oy Mikonkuja 1 (perustettava) rivitaloyhtiöstä kahta huoneistoa. Huoneistojen koko on 3h + k + s = 81,5 m2. Lisäksi huoneistoon kuuluu katettu terassi 10 m2 ja oma 6,5 m2:n kylmävarasto ja 15 m2:n autokatos. Lisäksi huoneistolla on käyttöoikeus tontille jäävään vanhaan asunnoksi muutettuun saunarakoennukseen. Huoneiston voi hankkia vaihtoehtoisesti parvekkeellisena, jolloin huoneiston lattia-ala on 111,5 m2. Perustason huoneiston hinta on (2.074 / m2) Parvekkeellisena saman huoneiston hinta on (2.292 / m2). päättää esittää valtuustolle, että Kinnulan kunta varaa vuoden 2012 talousarvion investointiosaan ,00 huoneistojen hankintaa varten Arvorak Oy:ltä. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

15 ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / USEITA KIINTEISTÖJÄ Kaupanvahvistajat ovat lähettäneet kunnalle ilmoituksensa tehdyistä kiinteistökaupoista: Kaupanvah: Myyjä: Ostaja: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Toikkanen Markku Hakkarainen Irja kuolinpesä Hakkarainen Anitta Hellevi Välitalo m2 Kinnula, Saari ,00 Kaupanvah: Myyjät: Ostaja: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Kuha Hanna Sjösten Marjatta Sjösten Veikko Sjösten Hannu Johannes Kiviranta m2 Kinnula, Saari sukulaisluovutus Kaupanvah: Myyjä: Ostajat: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Kuha Hanna Hakkarainen Kari Pekka Lindholm Johanna Maria Lindholm Juha Markus Hiekkalahti m2 Kinnula, Kinnula ,00 Kaupanvah: Myyjä: Ostaja: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Toikkanen Markku Leppänen Raimo Heikki Leppänen Kati Kristiina määräala (uusi), Kurenlahti m2 Kinnula, Saari ,00

16 Kaupanvah: Myyjä: Ostaja: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Kangasvieri Jari Piispanen Asta Tuikkanen Pekka Tapani Tuikkanen Sirkka Annikki Rantala m2 Kinnula, Kinnula ,00 Kaupanvah: Myyjä: Ostaja: Kiint: Pinta-ala: Sijainti: KK pvm: Kauppahinta: Toikkanen Markku Kinnunen Harri Tapio Eskola-Kinnunen Hanna Maria Paananen Tero Ensio Kinnunen Johanna Tuulikki Vakkala m2 Kinnula, Kinnula ,00 päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kaupoissa. Anitta Hakkarainen poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kiinteistön Välitalo ( ) etuosto-oikeuden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. tarkasti tämän kohdan heti. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

17 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja hallintojohtaja 67 va. sosiaalijohtaja - - ylilääkäri - va. osastonhoitaja - päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

18 PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirjat: - Pihtiputaan kunta/kunnanvaltuusto; Pöytäkirjanote , Witas-seudun turvallisuussuunnitelman hyväksyminen - Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Liikelaitoksen johtokunta; Pöytäkirjanote , Kuntien lausunnot vuoden 2012 talousarvioesityksestä - Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Liikelaitoksen johtokunta; Pöytäkirjanote , Vuoden 2012 talousarvioesitys - Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus merkitsee pöytäkirjat tietoon saatetuksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

19 MUUT MAHDOLLISET ASIAT päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Merkittiin tiedoksi, että kunnanvaltuuston talousarvioseminaari pidetään Kinnulan seurojentalolla klo 18:30 alkaen.

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.4.2014 245 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 20.34 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 24 1.12.2014 621 Kokousaika 1.12.2014 klo 17.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 15/2008 ASIA LIITE 236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot