Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2010"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2010 Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 75 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Verorahoitteisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 129

3 4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitosten erillistilinpäätökset Tilapalvelu Liikelaitos Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitos Talouskeskus Liikelaitos Altek Aluetekniikka Liikelaitos Kylän Kattaus Liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitos Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen 222 LIITTEET Liite 1. Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit 224 Liite 2. Yhdistelmälaskelmat 226 Liite 3. Jyväskylän kaupungin henkilöstöraportti

4 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Jyväskylän kaupungista, Jyväskylän maalaiskunnasta ja Korpilahden kunnasta yhdistetyn uuden Jyväskylän toinen toimintavuosi. Suomen seitsemänneksi suurimman kaupungin väkiluku nousi yli :n elokuussa. Yhdistymishankkeen keskeisiksi tavoitteiksi asetettujen toiminta- ja tuotantotapojen sekä rakenteiden uudistaminen jatkuivat. Kaupungin uusi strategia hyväksyttiin maaliskuussa. Uusiutumisen turvaamiseksi aloitettiin uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen laadinta. Osana kansallista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa Keski-Suomessa luodaan ainutlaatuista kolmen seudun kehittämishanketta. Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kokonaisuus muodostaa asukkaan toiminnallisen alueen, jonka varaan koko maakunnan kilpailukyky perustuu. Uudistuva Jyväskylän kaupunkiseutu sijoittuu selkeästi Suomen viiden suurimman kaupunkiseudun joukkoon. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on vastannut ammatillisen koulutuksen ohella myös lukiokoulutuksesta alkaen. Terveydenhuollon järjestäminen isäntäkuntamallilla saatiin valmisteltua siten, että uudistus tuli voimaan Jyväskylän väestönkasvu ja työpaikkojen suhteellinen lisääntyminen ovat olleet pitkään ja ovat edelleen suurten kaupunkien kärkeä. Merkittävää alueemme elinvoiman kannalta on myös se, että seudun muidenkin kuntien väkimäärien kasvu jatkui myös vuonna Rakentamisen kokonaisvolyymi laski, mutta asuntotuotanto nousi normaalitasolle. Koulu-, saneeraus- ja muu rakentaminen jatkuu vilkkaana. Suunnitteilla tai toteutuksessa on monia ja monipuolisia rakentamisen alueita eri puolilla kaupunkia kuten Kivelänrannassa, Vaajakoskella, Lutakossa ja Korpilahdella. Uutta haastavaa aktiviteettia tulevaisuudessa tarjoavat valtakunnalliset asuntomessut ja Kankaan alue. Yleiskaavoitus käynnistettiin ja Valkeamäen merkittävä osayleiskaava hyväksyttiin. Vuosittaisessa imagotutkimuksessa Jyväskylä menestyi jälleen erinomaisesti. Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja muu koulutus sekä väestön koulutustaso edustavat edelleen valtakunnan huippua ja ovat sekä Jyväskylälle että naapureille merkittävä voimavara. Myönteisten kehityspiirteiden lisäksi tulee muistaa että Jyväskylässäkin vallitsee korkea, joskin viime vuonna alentunut työttömyys. Työllisyys- ja työttömyysasteemme ovat vastaavaa tasoa kuin vertailukaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kaupungin talous toteutui vuonna 2010 selvästi ennakoitua parempana verotulojen myönteisen kehityksen ja menojen hillityn kasvun ansiosta sekä kuntien yhdistymisen synnyttämien rakenteellisten etujen johdosta. Luottavaisena kiitän henkilökuntaa, luottamushenkilöitä, asukkaita ja sidosryhmiä tästä on hyvä jatkaa. Markku Andersson kaupunginjohtaja

5 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamuselimet Kaupunginvaltuusto 2 Uuden Jyväskylän kaupungin kunnallisvaaleissa valittu valtuusto aloitti toimintansa jo vuoden 2008 puolella. Valtuustossa on 75 valtuutettua, ja paikkajako on seuraava: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Keskusta r.p. Vihreä liitto r.p. Vasemmistoliitto r.p. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Perussuomalaiset r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. 21 valtuutettua 16 valtuutettua 15 valtuutettua 9 valtuutettua 6 valtuutettua 4 valtuutettua 3 valtuutettua 1 valtuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Pauli Partanen (Kok.) ja varapuheenjohtajina Katja Sorri (Kesk.), Kalevi Olin (SDP) sekä Marja Komppa (Vihr.). Kaupunginvaltuusto kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 202 asiaa. Valtuustossa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: - Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampuksen sekä Palokan koulukeskuksen hankesuunnitelmat - Lutakon aukion ja sataman yleissuunnitelman tarkistaminen - Useita asemakaavoja ja niiden muutoksia, muun muassa Valkeamäen osayleiskaava, Vaajakosken aluepaloasema, Palokan koulukeskus, Tikanranta II, Haikan suojelukaava, Korpilahden kirkonmäki ja Liinalammin päiväkoti-koulu - Kaupunkistrategia Jyväskylän kaupungin kehitysaallot - Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma - Päivähoidon hallinnollinen sijoittuminen - Asuntomessujen hakeminen Jyväskylään - Kymppi R 2010-ohjelma: maankäytön toteuttaminen vuoteen Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja kustannusten periminen - Jyväskylän kaupungin aikuispsykiatrian ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistäminen - Kuntien välinen sopimus Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja hallinnosta - Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen, hallintosäännön ja johtosääntöjen tarkistaminen - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien ja kaupunginhallituksen valinta vuosiksi Valtuutetut tekivät vuoden aikana 38 valtuustoaloitetta. Vuoden aikana järjestettiin viisi valtuustoseminaaria sekä lähetekeskustelu kaupunginjohtajan julkistamasta vuoden 2011 talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta vuosille Seminaarien teemoina olivat muun muassa Jyväskylän Energia -konsernin ajankohtaiset asiat, kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma, elinkeinopolitiikka, uuden sukupolven organisaation muutokset, luottamushenkilöorganisaation toiminnan edellytykset sekä ilmastoasioiden tila Suomen kunnissa.

6 Kaupunginhallitus 3 Kaupunginhallituksen kokoonpano oli seuraava: Markku Aarnos (Kok.) varajäsen Johanna Manninen Jari Colliander (Kesk.) varajäsen Aimo Asikainen Ari Hiltunen (Kok.) varajäsen Mari Kyllönen Raimo Kinnunen (SDP) varajäsen Pertti Reinikainen Veijo Koskinen (SDP) varajäsen Juha Hjelt Ulla Lauttamus (SDP) varajäsen Jarno Välinen Tuija Mäkinen (Vihr.) varajäsen Maia Fandi Heidi Nieminen (SDP) varajäsen Kaija Haapsalo Eino Nissinen (Kesk.) varajäsen Timo Taskinen saakka, lähtien Hannu Mäntyjärvi Terhi Pulli (Kok.) varajäsen Merja Hautakangas Matti Pöppönen (Vas.) varajäsen Kari Yksjärvi Jaakko Selin (Kok.) varajäsen Antti Rastela saakka, lähtien Reijo Savolin Pirkko Selin (Kesk.) varajäsen Pirkko Weijo Marika Visakorpi (KD) varajäsen Raija Sipinen Tuulikki Väliniemi (SDP) varajäsen Leena Yksjärvi Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Veijo Koskinen (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pirkko Selin (Kesk.) ja toisena varapuheenjohtajana Ari Hiltunen (Kok.). Kaupunginhallitus kokoontui 35 kertaa ja käsitteli 525 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin kahdeksan ja niissä käsiteltiin 30 asiaa. Kaupunginhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: - Aiesopimus vesipuiston toteuttamisesta Laajavuoren alueelle - Kannanotto Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkeskusalueiden yhdistämisestä ja Keski-Suomen hätäkeskuksen lakkauttamisesta - Uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma - Lentokenttäkuljetusten käynnistäminen - Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmatyö - Tehdaskiinteistön etuosto-oikeuden käyttäminen - Kyllön terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma - Hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän kaupunkikonsernissa ja konserniohjeen muutokset Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausuntoja ja vastineita erilaisista asioista. Kaupunginhallitus perusti yleiskaavatoimikunnan valmistelemaan Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa ja uuden sukupolven organisaation valmistelutoimikunnan ohjaamaan ja johtamaan organisaatio- ja palvelurakenneuudistusta. Toimikuntien toimikausi päättyy vuoden 2012 lopussa. Luottamushenkilöille maksettiin palkkioita ja korvauksia vuonna 2010 yhteensä euroa.

7 4 Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat jaostot: ympäristöterveysjaosto, yksilöhuoltojaosto, työllisyysjaosto sekä päivähoito- ja varhaiskasvatusjaosto (yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa). Tarkastuslautakunta jakaantui neljään jaostoon seuraavasti: sivistyspalvelut, kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä konsernihallinto. Maaseutulautakunnan alaisuudessa toimi tiejaosto. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimi kaupunkikuvatoimikunta ja kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa joukkoliikennetoimikunta.

8 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman- ja kansantalouden kehitys 5 Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2009 aikana selvästi kansainvälisen rahoitusmarkkinahäiriön syvennyttyä kriisiksi. Kriisin seurauksena Suomen bruttokansantuote laski 8,0 prosenttiyksikköä. Tuotannon kokonaisvolyymin muutos oli suurempi kuin 90 luvun alun lamassa. Vuonna 2010 Suomen talous pääsi takaisin kasvu-uralle ja BKT kasvoi arviolta 3,2 prosenttia. Talouskasvun edellytyksen on luonut viennin vahva kehittyminen sekä hyvin toipunut kotimainen kysyntä. Myös vuodelle 2011 kansantuotteen kasvun arvioidaan olevan 2,9 %. Talouskasvun käynnistyminen vaikuttaa viiveellä työllisyyteen. Työpanos työtunteina mitattuna kasvaa jo vuonna 2010 lomautusten vähentyessä. Vuonna 2011 työllisyystilanne alkaa paranemaan. Samanaikaisesti ikärakenteen muutos kuitenkin rajoittaa työn tarjontaa, sillä vuodesta 2011 eteenpäin vuotiaiden määrä vähenee arviolta noin henkilöllä vuodessa. Työllisyysaste kohoaa vuonna 2011 noin 69 prosenttiin ja työttömyysaste alenee alle 8 prosenttiin. Vaikka talous kääntyi vuonna 2010 nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan ylittävän vuonna 2010 Euroopan unionin kasvu- ja vakaussopimuksen kolmen prosentin alijäämärajan. Vuonna 2011 julkisen talouden tila kohenee, vaikka se pysyy edelleen 1,3 prosenttia alijäämäisenä suhteessa kokonaistuotantoon. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on 2,5 ja 5 prosentin välillä kansantuotteestamme. Euroina kestävyysvajeen määrä on 5 10 miljardia. Valtion talousarvio vuodelle 2011 on 8,1 mrd. euroa alijäämäinen. Vuoden 2011 lopussa valtionvelan määräksi arvioidaan noin 84 mrd. euroa, jolloin velan suhde bruttokansantuotteeseen nousee noin 44 prosenttiin. Valtionvelka on kasvanut talouskriisin seurauksena voimakkaasti ja velan määrän arvioidaan vuoden 2011 lopussa olevan noin 30 mrd. euroa suurempi kuin vuonna Jyväskylän kaupungin vuoden 2010 talousarvio pohjautui valtionvarainministeriön laatimiin ennusteisiin. Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan Vuoden 2010 ja 2011 ennustettavuus on ollut erityisen vaikeaa epävarman taloudellisen ympäristön vuoksi. Jatkossa talouden ennustettavuutta vaikeuttaa erityisesti euroalueen pankki- ja vakausongelmien hoitaminen ja ongelmien heijastuminen reaalitalouden aktiviteettiin. Joka tapauksessa Euroalueella taloudellinen kasvu on vaimeaa ja sen ennustetaan kiihtyvän maltillisesti. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE * 2011* 2012* Bruttokansantuote, % 4,9 4,2 1,0-8,0 3,2 2,9 2,7 Työttömyysaste, % 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,4 Palkkasumma, % 4,9 5,9 7,0-1,1 2,2 4,0 4,5 Ansiotaso, % 3,0 3,3 5,5 4,0 2,5 2,4 3,0 Kuluttajahintaindeksi, % 1,6 2,5 4,1 0,0 1,2 2,4 2,2 Euribor 3 kk, % 3,1 4,3 4,8 1,2 0,8 1,1 1,7 Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu pysähtyi vuonna Vuoden 2011 aikana inflaation odotetaan kiihtyvän 2,4 prosenttiin johtuen lähinnä veromuutoksista ja kansainvälisistä hintapaineista raaka-ainemarkkinoilla.

9 Korot jatkoivat vuonna 2009 alkanutta laskuaan ja vähentäen rahoituskustannuksia. Vuonna 2010 kolmen kuukauden Euriborkorko oli keskimäärin 0,8 %, kun se vuonna 2008 oli 4,8 %. Ennusteiden mukaan korkotaso nousee seuraavina vuosina, mikä osaltaan kiristää kuntien taloudellista liikkumavaraa. Kuntatalouden kehitys Tilastokeskuksen kunnilta keräämien vuoden 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,1 miljardiin euroon, vaikka sen vielä talousarvioissa ennustettiin jäävän alle miljardin. Suuren osan kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu, mutta myös toimintakate heikkeni aiempia vuosia vähemmän. Myös kuntayhtymien taloustilanne parani. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 400 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 337 euroa. Ainoastaan 8 kuntaa arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vastaavia kuntayhtymiä oli 20. Sekä kunnissa että kuntayhtymissä negatiivisten katteiden summa oli noin -4,7 miljoonaa euroa. Vuosikate kattoi 127 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista, mutta vain 42 prosenttia investoinneista. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2010 käyttäneensä vajaat 3,8 miljardia euroa. Tämä on 9,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymien investoinnit kasvoivat lähes 2,0 miljardia euroa. Investointien omahankintahinnasta 42 prosenttia voitiin rahoittaa vuosikatteella. Loput investointimenoista rahoitettiin pysyvien vastaavien myynnillä ja lainoituksella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2010 lopussa jo yli 13 miljardia euroa. Tämä on noin 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Vaikka syksyn 2009 ja kevään 2010 synkimmät ennusteet kuntatalouden kehityksestä eivät näyttäisi toteutuvan, kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää jatkossa tiukkaa menokuria. Kuntien verotulojen ennakoidaan kasvavan lähivuosina keskimäärin noin 3,5 prosenttia eli selvästi taantumaa edeltänyttä poikkeuksellista aikaa hitaammin. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuukin heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Jyväskylän kaupungin kehityspiirteitä 6 Vuonna 2010 kaupungin asukasluku nousi 1 200:lla, mikä oli suhteellisesti neljänneksi nopeinta 15 suurimman kaupungin joukossa. Myös Jyväskylän seudun kasvu oli edelleen selkeästi maan ripeimpiä Oulun, Helsingin ja Tampereen seutujen ohella. Jyväskylän seudun osuus Keski-Suomen väestöstä on 63 % ja työpaikoista 67 %. Jyväskylän vastaavat osuudet ovat 48 % ja 56 %. Jyväskylän väkiluvun kasvusta oli maahanmuuttoja nettomääräisesti 183 (248 vuonna 2009). Kuntien välisiä nettomuuttoja kertyi 197, joka oli 274 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös luonnollinen kasvu (778) oli edellisvuotta pienempi (-70) syntyvyyden laskiessa ja kuolleisuuden noustessa. Työikäisten ja ikääntyneiden jyväskyläläisten määrät kasvoivat. Kunnallisten päivähoitopalvelujen kysyntä nousi vuoden aikana. Myös yksityisen päivähoidon määrä kasvoi palvelurahan myötä. Samoin kasvoi kerhotoiminta. Kouluikäisten määrä pieneni hieman.

10 7 Väkiluvun muutokset * Jyväskylä Seudun muut kunnat Asuntorakentamisen määrä normalisoitui vuoden 2009 notkahduksen jälkeen. Asuntoja valmistui vuonna 2010 tuhat vuosien keskiarvon oltua Koko rakennustuotanto ( kuutiometriä) jäi huomattavasti alle pitkäaikaisen keskiarvon. Vuonna 2010 myönnettyjen rakennuslupien kokonaisvolyymit olivat kuitenkin samalla tasolla kuin 2000-luvulla keskimäärin. Asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2010 Jyväskylässä euroa ja vuosimuutos 2,7 % (vertailukaupungeissa euroa ja 4,3 %). Keskineliövuokra oli vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Jyväskylässä 10,52 euroa ja vuosimuutos 8,7 %. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa vertailukaupungeissa vastaavasti 9,79 euroa ja 0,6 %. Uusia jyväskyläläisiä yrityksiä syntyi 660 ja nettolisäystä kertyi 376. Kasvumäärä oli suurempi kuin edellisvuosina. Neljän suurimman (Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto ja Metso Oyj:n Jyväskylän yksiköt) työnantajan osuus Jyväskylän työpaikoista on lähes neljännes. Vuoden 2010 lopulla jyväskyläläisiä oli ennakkotiedon mukaan Heistä työllisiä oli arviolta eli tuhatkunta enemmän kuin vuonna 2009, mutta saman verran vähemmän kuin vuonna Työpaikkojen määrä on kasvanut kuluneella vuosikymmenellä toiseksi eniten suuriin kaupunkeihin suhteellisesti verrattuna.

11 8 Jyväskylän työpaikat Työttömyys jatkui edelleen ongelmallisena. Työttömiä työnhakijoita oli Jyväskylässä vuoden 2010 lopulla eli 627 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömien miesten määrä väheni seitsemän, naisten kuusi ja alle 25-vuotiaiden yhdeksän prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrässä (2 138) oli kasvua 21 %. Suomen 15 suurimmassa kaupungissa työttömyysaste oli vuoden lopulla keskimäärin 12,0, pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa 13,1 ja Jyväskylässä 13,4 %. 30 Jyväskylän työttömyysasteet joulukuussa, % 25 25,5 24,1 22,8 22, ,5 20,9 19,8 18, ,4 16,2 15,9 15,0 15,0 14,5 14,4 13,0 12,0 12,2 14,6 13, Poliisin tietoon tuli vuonna 2010 Jyväskylässä (+ 583) omaisuusrikosta sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 932 (-7) ja huumausainerikoksia 172 (+24).

12 Jyväskylän talouden kehitys 9 Jyväskylän kaupungin talous toteutui selvästi parempana kuin vuoden 2010 talousarviota tehtäessä ennakoitiin. Tämän selittävät verotilitysten ennakoitua parempi kehitys, korkotason arvioitua pienempi nousu sekä se, että käyttötalouden menojen lisäykset tulivat katetuiksi käyttötulojen ylittymisellä. Vuosikate oli 39,5 milj. euroa ja se toteutui selvästi alkuperäistä talousarviota (8,1 milj. euroa) parempana. Vuosikate kattoi poistoista 100,3 % ja näin mitaten kaupungin tulorahoitus oli tasapainossa. Tästä huolimatta lainakanta kasvoi 15,2 miljoonalla. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 34,6 miljoonaa, niiden lisäksi kirjattiin arvonalentumisia 4,8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,4 miljoonaa euroa ja kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2010 lopussa 152,1 miljoonaa. Toimintatuotot kasvoivat 9,7 miljoonaa (+7,7 %) ja toimintakulut 29,4 miljoonaa (+4,6 %), joten käyttötalouden toimintakate kasvoi 19,7 miljoonalla (+3,9 %). Toimintakulujen kasvusta 7,4 milj. euroa aiheutui valtionosuusjärjestelmän muutoksesta, jonka johdosta kunnat maksavat kotikuntakorvauksia muille perusopetuksen antajille. Lukioiden siirto koulutuskuntayhtymälle pienensi kuluja 6,2 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana jätettiin täyttämättä 54 eri syistä vapautunutta virkaa tai tointa. Tästä huolimatta kaupungin työntekijöiden määrä jatkoi kasvuaan. Määrärahat toteutuivat muutettuun talousarvioon nähden hyvin. Sivistyspalveluiden määrärahojen yhteenlaskettu ylitys oli 1,4 ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 0,9 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon määrärahat alittivat budjetin 0,4 ja kaupunkirakennepalveluiden määrärahat 2,2 miljoonalla eurolla. Maksuosuudet Keski-Suomen sairaanhoitopiirille eivät kasvaneet vuoteen 2009 verrattuna, sillä sairaanhoitopiiri otti hinnoittelussaan huomioon vuonna 2009 kunnilta liikaa perityt maksuosuudet. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 24 milj. euroa. Kunnallisverojen kasvu oli 14,6 milj. euroa eli 4,1 %. Kasvusta 8,7 miljoonaa oli seurausta kunnallisveron puolen prosentin korotuksesta. Yhteisöveron tuotto kasvoi 3,2 milj. euroa (17,4 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 6,3 milj. euroa (23,6 %). Kiinteistöveroprosenttien noston vaikutus oli 6,6 miljoonaa, joten ilman sitä kiinteistöveron tuotto olisi laskenut. Verotulot toteutuivat 18,4 miljoonaa (4,6 %) muutettua talousarviota suurempina. Valtionosuuksia saatiin 132,9 miljoonaa euroa. Lukioiden siirto pienensi saatua valtionosuutta noin 5,9 miljoonalla. Investointien määrä pysyi korkeana ja oli kaikkiaan 78,8 milj. euroa (+4,2 milj. euroa). Vuonna 2010 toteutumatta jääneitä investointeja esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuonna 2011 yhteensä 12,4 miljoonaa. Suurimmat investointikohteet olivat Palokan koulukeskus (4,5 milj. euroa), Keski- Palokan koulu (4,1 milj. euroa), Vaajakosken koulu (3,4 milj. euroa), Säynätsalon koulu ja päiväkoti (2,9 milj. euroa) sekä Kyllön terveysaseman peruskorjaus (2,7 milj. euroa). Yhdyskuntarakentamiseen käytettiin 18,5 milj. euroa ja maan ostoihin 15,5 miljoonaa, josta entisen Kankaan paperitehtaan alueen osuus oli 13,2 miljoonaa. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 256,6 milj. euroa eli euroa asukasta kohti. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 15,2 milj. euroa (100 euroa/asukas). Lainat kasvoivat selvästi vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Syynä tähän olivat ennakoitua suurempi verotulojen kasvu, investointien toteutuminen suunniteltua pienempinä ja siirtyminen vuoden 2011 puolelle sekä kaupungin kassavarojen pienentyminen. Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna lainojen määrä on edelleen suuri.

13 10 Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate , , , ,9 9, ,4 34,4 28, , ,0 39, Vesilaitosten myynti Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate 90 Investointien tulorahoitus = vuosikate ja investointien omahankintameno Investointien omahankintameno = investointimenot - saadut rahoitusosuudet 80 71,6 77, ,0 60,3 56,5 58,8 61, ,2 17,5 49,6 27,9 43,5 12,9 19,4 49,4 28,9 44,9 34,4 23,2 27,0 39, , Investointien omahankintameno Vuosikate

14 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa sekä vuosien 2009 ja 2010 talousarvioissa on esitetty uuden kaupungin merkittävimmät kehittämishankkeet ja -tehtävät. Uuden kaupungin toisena tilinpäätösvuonna 2010 yhdistymishyötyjä korostavia kokonaisuuksia olivat mm.: - Kaupunkistrategian viimeistely ja hyväksyminen - Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun aloittaminen - Tuottavuutta parantavien toimien ja tuottavuusohjelman toteuttaminen - Palvelurakenteeseen vaikuttavien toimien valmistelu ja toimeenpano - Palveluverkkokokonaisuuden ja palvelujen sijoittumisen arviointi kaupungin muuttuneen aluerakenteen mukaan - Maakäytön ja kaavoituksen toteuttaminen uudessa aluerakenteessa - Henkilöstövoimavarojen määrän hallinta Kuntien yhdistymisen jälkeen on valmistelu ja osin toteutettu seuraavat huomattavat järjestelyt kaupunkiorganisaatiossa: - Lukio-opetuksen siirto koulutuskuntayhtymän liikelaitokselle syksyllä Palokan ja Korpilahti-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamiseen ja Jyväskylän terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueen toiminnan aloittamiseen liittyvät valmistelut - Aikuispsykiatrian, mielenterveystyön ja päihdehuollon erityispalvelujen siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi - Jyväskylän Seudun Työterveyden liikelaitoksen muuttaminen maakunnan kahdentoista kunnan työterveyspalvelujen tuottajaksi - Valmistelu lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sijoittamiseksi sivistyspalvelujen ja perusopetuksen yhteyteen Kaupungin talous toteutui vuonna 2010 selvästi ennakoitua parempana verotulojen myönteisen kehityksen ja menojen hillityn kasvun ansiosta sekä kuntien yhdistymisen synnyttämien rakenteellisten etujen johdosta. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen toteutuminen Yhdistyneiden kuntien valtuustojen hyväksymä hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen toteutumisesta tilinpäätösvuonna 2010 voidaan tiivistetysti todeta seuraavaa: Sopimuskohta Toteutuminen vuonna Yhdistymisen Kaupunkistrategia valmisteltiin vuoden 2009 aikana. edellytykset ja tavoitteet Luottamushenkilöiden lisäksi kaupungin henkilöstö osallistui laajasti strategian valmisteluun. Valtuusto hyväksyi kaupunkistrategian Kuntalaisten vaikuttaminen ja osallistuminen Asuinalue- ja kyläkierrokset jatkuivat suunnitellulla tavalla vuoden 2010 aikana. Kansalaistoiminnan avustuksia myönnettiin järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen

15 12 toimintaan. Kaupunginjohtaja asetti työryhmän tarkastelemaan laajaalaisesti yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin välillä. Työryhmän raportoi työnsä etenemisestä kaupunginhallitusta. Palvelualueet ovat keränneet ja analysoineet asiakaspalautteen. Vuoden 2010 aika toteutettiin kuntapalvelututkimus, jossa selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kaupungin palveluista ja yhdistymisprosessista. 3.Luottamushenkilöhallinto Sivistyspalvelujen palvelualueen lautakuntajaosta tehtiin vuonna 2009 valitus. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa on sitovalla tavalla sovittu uuden kunnan lautakuntajaosta. Näin ollen voimassa ollut jako kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakuntiin todettiin järjestämissopimuksen vastaiseksi. 4. Organisaatio ja johtaminen Esivalmistelun jälkeen kaupunginhallitus asetti toimikunnan ohjaamaan ja johtamaan uuden sukupolven organisaatiouudistusta. Toimikunnan toimikausi kestää vuoden 2012 loppuun. Organisaatiotoimikunta aloitti toimintansa ja piti seitsemän kokousta vuoden 2010 aikana. Palvelu- ja organisaatiouudistus oli useamman kerran esillä valtuuston seminaareissa. Valtuusto käsitteli ensimmäisen kerran päätösasiana uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistusta Luottamushenkilöorganisaation toimivuuden ja hyvän hallitustyöskentelyn edellytysten vahvistaminen nousi esille uuden sukupolven organisaation uudistustyössä. Valtuuston hyväksymän konserniohjauksen periaatteiden ja omistajapoliittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen hyväksymän konserniohjeen täydennykseksi kaupunginhallitus hyväksyi Hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän kaupunkikonsernissa -ohjeen tytäryhtiöissä noudatettavaksi. Johtamisen ja henkilöstön kehittämisen sekä muutostuen eri toimintamuodot esitetään kaupungin vuoden 2010 henkilöstökertomuksessa. 5. Palvelujen järjestäminen ja lähipalvelut Palveluverkkoselvitysten tekeminen aloitettiin jo ennen kuntien yhdistymisen vuonna Suurin osa palveluverkkoselvityksistä valmistui vuoden 2010 loppuun mennessä. Arviot palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutumisesta sisältyvät palvelualueiden talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointiin tilinpäätöksessä.

16 13 6. Henkilöstön järjestelyt Tilinpäätösvuonna valmisteltiin Palokan ja Korpilahti-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymien henkilöstösiirtoja kaupungin perusterveydenhuollon organisaatioon ja lukiokoulutuksen henkilöstön siirto koulutuskuntayhtymään. Henkilöstöstrategiaa käsiteltiin yhteistoimintatoimikunnassa tavoitteena tuoda päätettäväksi henkilöstöpoliittinen Jyväskyläsopimus. 8. Taloudenhoidon periaatteet Kaupungin talouden tasapainottamista edistäviä toimia jatkettiin tilipäätösvuonna Kaupunki oli aktiivisesti mukana VM:n ohjaamassa tuottavuusohjelmatyössä. Vuoden 2010 talousarvioon sisältyi ensimmäistä kertaa tuottavuusohjelma, jota palvelualueet toteuttivat eri tavoin tilipäätösvuoden aikana. Tilinpäätösvuoden 2010 aikana eläkkeelle siirtymisen tai muun poistuman kautta vapautuneista vakituisista tehtävistä noin joka viides on jätetty täyttämättä. Hallinnossa jätettiin täyttämättä kaksi kolmasosaa vapautuneista tehtävistä. 9. Investointirahoitus Yhdistymissopimuksen mukaisesti osoitetaan entisen maalaiskunnan alueella tapahtuviin investointeihin 38,7 milj. euroa ns. Valon rahoina lisättynä sovitun investointitasoon. Entisen maalaiskunnan alueelle kohdistetaan vuosina yhteensä 128,6 milj. euron investoinnit, joista 2010 toteutui 29,2 milj. euroa. Tähän mennessä yhdistymissopimuksen mukaisista investoinneista on toteutettu 43 prosenttia. Valtuustolle annetaan selvitys sopimuskohdan toteutumisesta vuonna 2010 tilinpäätöksen erillisessä kohdassa. 10. Kuntayhtymiä ja sopimuksia koskevat järjestelyt Tilipäätösvuoden aika valmisteltiin sopimukset Palokan ja Korpilahti-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymien lakkaamisesta. Samoin valmisteltiin Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen toiminnan aloittamista vuoden 2011 alusta. Jyväskylän kaupungin lisäksi ns. JYTE alueen kuntia ovat Hankasalmi, Muurame ja Uurainen. Valtuusto päätti , että lukiokoulutus siirretään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Lukiokoulutus siirrettiin alkaen koulutuskuntayhtymään.

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 2 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Kaupunginjohtajan katsaus Euroalueen hidas talouskasvu ja Suomen sitäkin heikompi talouskehitys näkyi luonnollisesti myös Hyvinkään taloudessa.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot