TOIMINTAKERTOMUS Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

2

3 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta...6 Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen...6 Tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle...6 Muotoilufoorumi ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) Muu yhdistyksen toiminta...7 Taitemian kirjasto...11 Kafetemia...12 Henkilöstö Hallituksen strategista suunnittelua...17 Kuopion Muotoiluakatemian säätiö...17 Piispankatu 8 korttelin kaavamuutos Muotoiluakatemian opetustoiminta Aikuiskoulutus Kansainvälinen toiminta Näyttelyt, tapahtumat ja palkitut Kuopion Muotoiluakatemian opiskelijat Mutka ry Toimintavuoden taloudellinen katsaus Näkymiä vuodelle

4 1 KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014 Vuotta 2014 voidaan pitää Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n osalta hyvänä toimintavuotena. Kuluneen vuoden aikana yhdistys on tehnyt hyvin merkittäviä tekoja. Olemme kehittäneet tonttimme uudenlaista käyttöä. Tavoitteenamme on saada omistamallemme tontille uusia asuintaloja Lujatalo Oy:n kanssa tekemämme esisopimuksen mukaisesti. Juhlistimme Kuopion Muotoiluakatemian 130-vuotista taivalta henkilökuntamme juhlilla toukokuussa sekä opiskelijoidemme juhlilla syyskuussa. Toimintamme muuttumiseen varustauduimme Rouvasväenyhdistyksen sääntöjen muutoksella vuoden loppupuolella. Merkittävä muutos oli syksyllä tapahtunut toimitusjohtajan eläkkeelle jääminen. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Eija Tanninen-Komulainen. Tärkeä asia yhdistyksemme pitkässä historiassa on tänä vuonna perustamamme Kuopion Muotoiluakatemian säätiö, joka hyväksyttiin säätiörekisteriin Toimintamme suurimpana muutoksena pitäisin kuitenkin yhteistyösopimuksemme loppumista Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kuopion Rouvasväenyhdistys on tehnyt yhteistyötä Savonian kanssa vuodesta 1991 alkaen ja vuodesta 2002 olemme tuottaneet tukipalveluja Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilun opetukseen. Historiallinen hetki oli , jolloin tämä yhteistyö päättyi ja Rouvasväenyhdistys palasi juurilleen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Nyt toteutamme Rouvasväenyhdistyksen alkuperäistä ajatusta ja kiinteistömme lahjoittajan toivetta. Tulevaisuutemme strategiset toimenpiteet ovat lasten ja nuorten käsityökoulu, kansainvälisten muotoilijoiden residenssitoiminta, aikuisten käsityökurssit, tyhy-toiminta sekä toimialaamme kuuluvat kehityshankkeet. Verkostoidumme mielellämme uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. He tuovat uusia näkemyksiä, osaamista ja verkostoja toimintaamme. Alueemme nuorten käsityö- ja muotoilualan yrittäjien tukeminen on edelleen Rouvasväenyhdistyksen tulevaisuuden strategiaan kuuluva tärkeä osa-alue. Voimme todeta, että vuosi 2014 on ollut todellisten muutosten vuosi. Kiitän yhdistyksen hallituksen puolesta henkilökuntaa, opiskelijoita sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä vuodesta. Kiitokset yhteistyökumppani Savonialle kuluneista vuosista. Erikoiskiitos Rouvasväenyhdistyksen jäsenille ja hallitukselle, olette tehneet hyviä päätöksiä ja luotsanneet yhdistystämme kohti uutta, perinteisiä tavoitteitamme kunnioittaen. Kiitokset myös Rouvasväenyhdistystä pitkään ja tuloksellisesti johtaneelle toimitusjohtajalle, opetusneuvos Eija Vähälälle. Hänen aikanaan Kuopion Rouvasväenyhdistys on kehittynyt ja jalostunut kuin timantti. Jatkamme toimintaa vanhassa, toimintaamme varten lahjoitetussa Piispantalon kiinteistössä. Työmme käsityön, muotoilun, kulttuurin ja hyvinvoinnin eteen jatkuu! Elina Pallonen-Eriksson Hallituksen puheenjohtaja 4

5 2 KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N JÄSENISTÖ JA HALLINTO Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Ehdotukset uusiksi jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Vuonna 2014 yhdistyksellä oli 138 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä. Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin ja ylimääräisiä yhdistyskokouksia pidettiin kolme kertaa 30.6., ja Kaikissa ylimääräisissä yhdistyskokouksissa käsiteltiin perustettavan Kuopion Muotoiluakate mian säätiön tilannetta. Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Yhdistyskokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimialajohtaja Elina Pallonen-Eriksson, varapuheenjohtajana verojohtaja Tuula Kemppainen ja sihteeri-rahastonhoitajana yhdistyksen toimitusjohtaja Eija Vähälä ja hänen jälkeensä alkaen toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen. Muut hallituksen jäsenet ovat: toimitusjohtaja Anneli Jalkanen, hovioikeudenneuvos Marja-Liisa Karotie, yrittäjä Maija-Liisa Keinänen, johtaja Soili Meklin, FM Mariella Rauhala, hovioikeudenneuvos Riitta- Liisa Rautsi, FM, projektiasiantuntija Eija Tanninen- Komulainen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja KHT Elina Laitinen sekä valvontatilintarkastajana tilikauden aikaisen toiminnan osalta KHT Seppo Tervonen. Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hallituksen jäseniä juhlatunnelmissa 5

6 3 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTA Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sääntöjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kulttuurialan muotoilun opetusta antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat toimintapuitteet. Tämä perustuu yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän väliseen opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottamalla tavalla laadittuun sopimukseen yhteisestä ylläpitojärjestelmästä. Kuntayhtymä on irtisanonut mainitun elokuussa 2002 solmitun yhteistyösopimuksen ja neljän vuoden irtisanomisaika päättyy nyt kertomusvuoden lopussa. Irtisanomisen perustana on ollut kuntayhtymän tarve keskittää Savonia-ammattikorkeakoulun opetus samalle yhteiselle kampukselle, ammattikorkeakoululainsäädännön muutokset, palvelutoimintojen yhtenäistäminen sekä rakenteellisen kehittämisen vaatimukset, mm. Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitojärjestelmän muuttaminen sekä muotoilun koulutuksen voimakas aloituspaikkojen supistuminen. Tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle Yhdistyksen tarkoitus siis toteutuu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa. Yhdistyksen keskeisin tehtävä on huolehtia opetuksen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta sekä opetustilojen tarjoamisesta kuntayhtymän ylläpitämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toiminta tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön toiminnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista yhdistyksen omistaman Piispankadun kiinteistön osalta on sopimus ISS Suomi Oyj:n kanssa. Ko. kiinteistöjen siivouspalveluiden tuottamisesta on vastannut SOL Palvelut Oy. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiinteistöjen korjaustöiden suunnitteluun yhdistys ostaa asiantuntijapalveluita Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:ltä ja rakennustöiden valvontaan Rakennusvalvonta Suomiselta. Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat taloudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa. Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohdolle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä. Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat voivat suorittaa niin halutessaan vuosittain oman tilintarkastuksensa, jolloin lähinnä tarkastetaan valtionosuusselvityksen oikeellisuus. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa noudatetaan hyvin pitkälle samantapaisia sisäisen valvonnan periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut. 6

7 4 MUU YHDISTYKSEN TOIMINTA Muotoilufoorumi ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) Hanke- ja projektitoiminta on organisoitu tapahtuvaksi Muotoilufoorumin kautta. Muotoilufoorumi on luovan talouden toimija, Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus, joka rakentaa ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään. Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Savonia- am matti kor keakoulun kuntayhtymän sopimukseen kuuluu se, että yhdistys vastaa ammattikorkeakoulun muotoilun alueen hanke- ja projektitoiminnasta. Tutkimus- ja kehitystoimintaa tapahtuu opetuksen sisällä sekä erillisinä hankkeina ja projekteina. Ne toteuttavat ammattikorkeakoulun tavoitteita ja ovat yhdistyksen hallinnoimia kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita, yhteistyöhankkeita muiden ammattikorkeakoulun koulutusalojen tai ulkopuolisten tahojen kanssa. Vuoden 2014 aikana valmistauduttiin tk-toiminnan siirtymiseen osaksi Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiötä 2015 alkaen. Rouvasväenyhdistyksen hallinnoimat hankkeet JUTI-julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet ESR / Etelä-Savon ELY-keskus Hankkeessa luotiin rakennus- ja kalusteteollisuuteen oppilaitosten, ammattilaisten ja yritysten yhteistä tuotekehitysfoorumi-mallia. Kehittämistyö on tapahtunut käytännön tapausten kautta hankkeen pilottikohteissa. Mukana on ollut 15 itäsuomalaista yritystä tai julkista organisaatiota sekä lukuisa joukko oppilaitosverkoston opiskelijoita. Hankkeen päähallinnoija oli Kuopion Rou vas vä enyh dis tys ry, Kuopion Muotoiluakatemia. Osatoteuttajia ovat olleet Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (muotoiluala, terveysala ja teknologia- ja ympäristöala) sekä Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY). Kuopion Muotoiluakatemia vastasi uusien tuoteja sisustusinnovaatioiden/ideoiden muotoilusta, mallintamisesta sekä osallistui ko. kohteiden testaustoimintaan. Tekniikka, Kuopion puulaboratorio vastasi tuote- ja sisustuselementtien kehittämisestä valmistettavuuden ja mekaanisen testaamisen kautta sekä kuntoutuscaseissa pelillisten ratkaisujen ohjelmointiin. Terveysala toimi asiantuntijatahona ergonomian osalta. Fysioterapia- ja toimintaterapiaopiskelijat selvittivät esimerkiksi kuinka toimintakykyisyyttä voidaan tukea, ylläpitää tai edistää. Hankkeen aikana uusittu opetussuunnitelma mahdollistaa jatkossa Open Innovation -periaatteiden mukaisen innovatiivisen yhteistyön yritysten kanssa aikaisempaa tehokkaammin. Monet projektiaihiot ja teemat syntyivät opetuksen sisällä ja ideat laajenivat JUTIn ulkopuolisiin muotoilualan muihin projektitoteutuksiin. Syntyi teemoja, kuten hyvinvointi, joita edistettiin ja laajennettiin toisaalla opetuksessa, tutkivan toiminnan harjoitustöissä ja opinnäytetöissä. Muutoinkin linkitys opetukseen ja sen kehittämiseen toimi hyvin. Hankkeen tuotokset koottiin e-julkaisuun, joka on luettavissa osoitteessa 7

8 Jukka Rintalan kädenjälkeä Makers House -hanke ESR / Etelä-Savon ELY-keskus Makers House -hanke päättyi kesäkuussa Hankkeen tavoitteena oli selvittää Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toimintoja vuoden 2014 jälkeen, erityisesti kansainvälisen residenssitoiminnan ja mestari- ja diplomikoulutuksien suhteen sekä edistää pohjoissavolaisten muotoilu-, käsi- ja taideteollisuusalan yritysten kehittymistä ja yrityskuvan rakentamista. Kevään 2014 aikana järjestimme seitsemän mestariluentoa, jotka käsittelivät messuja, luovan alan rahoitusta, tuotekehitystä sekä sähköistä myyntiä ja markkinointia. Muotitaiteilija Jukka Rintalan mestariluento käsitteli hänen tuotantoaan. Rintalan pitämään mallipiirustustyöpajaan osallistui Makers House yrittäjiä sekä tekstiilin ja vaatetuksen opiskelijoita. Sisustusarkkitehti Tapio Anttila päätti kevään mestariluentosarjan luennoimalla luovasta prosessista ja omasta tuotannostaan. Makers House yrittäjät suunnittelivat yhteisen Pop Up -tapahtuman, joka järjestettiin kansainvälisen Makers House Future Design -seminaarin yhteydessä Liiketalouden opiskelijat (ytiimiläiset) tekivät seminaarivieraille haastattelukyselyn Makers House -yrittäjien tuotteista ja palveluista Pop Up -kaupan yhteydessä. Hankkeen päättymiseen liittyi tulevaisuutta valottava kansainvälinen Makers House Future Design -seminaari, jossa teemana olivat tulevaisuuden visiot, muotoilijan ja käsityöläisen muuttuva rooli, muotoiluajattelu ja sen merkitys tulevaisuudessa sekä muotoilun, käsityön ja hyvinvoinnin yhdistäminen uudenlaiseksi tuotteeksi ja palveluksi. Seminaarin luennoitsijoita olivat trendianalyytikko Asko Ahokas New Yorkista, joka esitelmöi tulevaisuuden trendeistä, Italian ja Suomen muotoilun eroja ja yhtäläisyyksiä pohti tohtori Bert D Arragon Italiasta, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtaja Marketta Luutonen puhui käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten identiteetistä. Niin ikään käsi- ja taideteollisuuden ammatillisia tulevaisuudenkuvia käsitteli luennossaan tohtori Kristiina Soini-Salomaa. Muotoiluajattelun hyödyistä luennoi professori Satu Miettinen Lapin yliopistosta ja immateriaaliset tekijänoikeudet sekä niiden turvaaminen oli Kauppakamarin lakimiehen Minna Aalto-Setälän luennon aihe. Tulevaisuuden rahoitusmuodosta, joukkorahoituksesta esimerkkejä antoi toimitusjohtaja Marko Tanninen Mesenaatti.me:stä. Taiteen vaikutuksesta hyvinvointiin esitelmöi Cecilia von Brandenburg, Aalto yliopistosta. Käytännön esimerkin hyvinvoinnin lisäämisestä työpaikoilla käsityön avulla esitteli projektipäällikkö Raisa Leinonen Kuopion Muotoiluakatemiasta. Nuoret muotoilijat esittelivät osaamistaan luentojen välissä. Toukokuussa järjestettiin viimeinen koulutustilaisuus, jolloin Makers House -yrittäjät esittelivät hankkeen aikaisen kehittymisensä Pecha Kucha -menetelmällä. Tilaisuuteen oli kutsuttu kuulijoiksi hankkeessa käytettyjä asiantuntijoita ja asiasta kiinnostuneita. Yrittäjien palaute hankkeesta oli hyvin myönteinen. Makers House -hanke on ollut tärkeä ja tuloksellinen Rouvasväenyhdistyksen uutta toimintaa kehitettäessä. Mestariluennot, diplomikoulutukset, käsityökoulu, kansainvälinen residenssitoiminta ja alueen yrittäjien tukeminen tulee olemaan Rouvasväenyhdis tyksen aktiivista toimintaa tulevaisuudessa. 8

9 Lasten käsityökoululaisia puutyöpajassa Käsityökoulu Kuopion Rouvasväenyhdistys aloitti tammikuussa käsityökoulun pitämisen yhteistyössä Taito Itä-Suomen kanssa. Yhteistyökumppanina toimi Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu Lapinlahdelta. Opetusryhmiä aloitti kaksi 7 9-vuotiaat ja vuotiaat. Molemmat ryhmät työskentelivät kevään aikana sekä Taito Shopissa että Muotoiluakatemialla. Kevään työskentelyn teemana oli suomalaisen muotoilun ja käsityön historia kivikaudesta keskiaikaan. Pajojen aihealueita olivat neule, saviruukku, linna, seinämaalaus, lasimaalaus, seinävaate, koru tai miekka ja puuveistos. Vastuuopettajana toimi Eija Tanninen- Komulainen. Kevään opetuksen päätti toukokuussa Kellari-galleriassa ja Taito Shopissa pidetyt näyttelyt. Käsityökoulun syyslukukaudella ryhmät yhdistettiin ja opetusta oli vain Kuopion Muotoiluakatemialla. Syksyn aihealueita olivat Suomalainen pihapiiri, tuohityö, taidekäsityö (puutyö, kuparityö), tekstiili ja paperi. Vastuuohjaajana syyslukukauden ajan toimi Piia Suhonen ja apuohjaajina koru- ja jalometallimuotoilun opiskelijat Essi Huusko ja Aino Paulus. Vierailevana opettajana oli mm. tuohityöekspertti Pertti Junninen. Käsityökoululaisten syksyn aikana tekemistä tiilirakennuksista, huonekaluista ja työskentelyä kuvaavista valokuvista koottiin näyttely Kellari-galleriaan marras-joulukuuksi. Näyttely oli esimerkkinä lasten kulttuurikasvatuksesta valtakunnallisen lasten kulttuurifoorumin aikana, joka pidettiin Muotoiluakatemian auditoriossa Sekä kevään että syksyn käsityökoulun ohjelmaan kuului retki Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastuun Lapinlahdelle. Syksyllä käsityökoulussa järjestettiin kaksi työpajaa aikuisille: joulukorttityöpaja , ohjaajana Tiia Savelius ja havukranssityöpaja , ohjaaja Piia Suhonen. 9

10 Muut hankkeet Kuopion Rouvasväenyhdistys on ollut mukana yhteisissä hankkeissa: Health ProPeli Skene/TEKES Hallinnoija Savonia-ammattikorkeakoulu, yhteistyöosapuolina Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia, Itä-Suomen yliopisto, KYS, yrityksiä ja kuntoutuslaitoksia. Muotoiluakatemian osuus kuudella pelikentällä tuotekehityksessä oli muun muassa: Taustoittaa ja tuottaa tietoa tuote- ja palvelukonseptointiin prototypoimalla käyttökokemuksia ja vuorovaikutusta pelikonseptien ja käyttäjien välillä. Käyttökokemuksia on prototypoitu pelillisten käyttöliittymäkonseptien avulla. Tutkimus- ja kehitystyössä käytettiin muotoilun innovatiivisia menetelmiä tavoitteena tuottaa miellyttäviä, haastavia ja motivoivia konsepteja testauskäyttöön. Aistihavaintoihin perustuvaa viestinnän miellyttävyyttä ja selkeyttä tarkasteltiin visuaalisen materiaalin avulla. Fyysisten käyttöliittymien testaamisessa ja suunnittelussa on kohderyhminä olevien käyttäjien näkökulmasta pelaamiseen liittyvää ergonomiaa suunniteltu yhteistyössä hyvinvointialan edustajien kanssa. Hankkeessa tuotettiin erilaisia terveyden edistämiseen liittyviä peliaihioita, joilla konkretisoitiin pelillisiä toimintoja käyttö- ja käyttäjäskenaarioina ja konsepteina. Visuaalista materiaalia on käytetty myös kehitettävien pelien sisältötuotannossa. Peliaihioita kehitettiin myös Kuopio Innovationin kanssa järjestetyissä Game Jam -tapahtumissa, joihin muotoiluopiskelijat ohjaajineen osallistuivat. Kaikilla on ikä ikäjohtamisen mahdollisuudet työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä , ESR / Etelä-Savon ELY-keskus Hallinnoija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Osatoteuttajat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia. Muotoiluakatemian osuus jakaantui kahteen osaan: 1) Työympäristöjen yhteiskehittämiseen luovilla menetelmillä. Kohdeyrityksissä ja -organisaatioissa suunniteltiin ja toteutettiin työntekijöiden kanssa yhdessä sisustuselementtejä työntekijöiden omiin työpisteisiin tai yhteisiin sosiaalisiin tiloihin luovan työskentelyn menetelmiä käyttämällä. Prosessin aikana työntekijät ovat saaneet itse osallistua omien työpisteiden luovaan ideointiin ja suunnitteluun (KYS, Kuopion kaupunki, Ensikoti Pihla) 2) Kädet savessa itse tekemällä. Työyhteisön yhteinen osallistava luova prosessi, jossa työyhteisön jäsenet yhdessä osallistuvat luovaan prosessiin tuottaen esimerkiksi sisustustuotteita työpaikalle tai käsityötuotteita itselleen (kankaanpainannan, punonnan, jalometallityön jne. menetelmillä) Molemmista prosesseista selvitettiin toiminnan vaikutuksia työn tekemisen imuun ja luovaan ajatteluun. Toteutukseen osallistui useita opiskelijoita. Fast Co-Tuning for Individual Needs (Fast Coins) , ESR / Etelä-Savon ELY-keskus, TEKES Hallinnoija Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Osatoteuttajat Saimaan ammattikorkeakoulu ja Savoniaammattikorkeakoulu, teknologia ja ympäristöalan sekä liiketalouden ja kulttuurin osaamisalueet. FAST COINS -hankkeessa etsittiin uusia, selkeitä koruteollisuuden käytännön tarvetietoja ja tuotekehityshaasteita. Muotoiluakatemian opettajat osallistuivat hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. Akseli - Älykkäästi erikoistuneet nopean kehittämisen ryhmät (accelerated groups) ESR / Etelä-Savon ELY-keskus Hankkeen hallinnoija on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, osatoteuttajina Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia. Hankkeessa kokeiltiin älykkäästi erikoistuneiden nopean innovaatiotoiminnan ryhmien syntymistä ja kuinka toimintaa voi tukea. Millä keinoilla nopeutetaan systemaattisesti polkuja ideasta markkinoille pääsyyn? Alueellisesti merkittävä haaste on opetuksen kytkeminen mukaan nopeaan innovaatiotoimintaan. Projektissa toteutettiin eriasteisesti ja tavoittein kolmea erillistä yrityscasea. 10

11 Maksullinen palvelutoiminta Asiakasprojektit ovat oleellinen osa muotoiluopiskelua. Vuonna 2014 toteutettiin monentyyppisiä asiakasprojekteja opiskelijoiden pääaineopinnoissa, työharjoittelussa tai opinnäytetöinä. Asiakkaat olivat pääasiassa pohjoissavolaisia yrityksiä ja muita organisaatioita. Suunnittelukohteina oli muun muassa teollisia sarjatuotteita eri toimialoille, tuote- ja palvelukonsepteja, tapahtumavisualisointeja, puvustuksia, erikoisvaatetuksia sekä monipuolisesti tila- ja sisustussuunnittelua. Muotoilijoiden rooli projekteissa on paitsi tuottaa itse innovaatioita, myös tehdä ymmärrettäväksi muiden alojen innovaatiotyötä. Perinteisten muotoilu- ja tuotekehitystehtävien rinnalle ovat nousseet rakenteita tai toimintamalleja uudistavat sosiaaliset innovaatiot, pelillistäminen ja palvelukehitys. Erityisen paljon suunnittelu- ja kehittämistehtäviä kanavoitui Muotoiluakatemian omista kehittämishankkeista kuten JUTI, joka on koskettanut lähinnä sisustus- ja kalustemuotoilun opiskelijoita. Myös hankkeet, joissa olemme osatoteuttajina, ovat haastaneet uuden kehittämiseen. Tekstiilimuotoilun opiskelijat olivat aktiivisessa roolissa Kaikilla on ikä -hankkeen toteutuksissa, joissa osallistavilla ja luovilla prosesseilla parannettiin työorganisaatioiden työympäristöjä ja työntekijöiden hyvinvointia. Teollisen muotoilun opiskelijat taas perehtyivät terveysvaikutuksiin peleillä tai pelillisillä ratkaisuilla Health ProPeli -hankkeessa. Vuosittain toistuvissa musiikin ja tanssin yhteisproduktioissa Muotoiluakatemian vaatetusmuotoilun opiskelijat vastasivat jälleen puvustuksista. Myös Savonia Drive -yhteistyössä konetekniikan kanssa jatkettiin uusien ajoneuvojen kehittämistyötä. Vuonna 2014 teollisen muotoilun opiskelijat olivat mukana innovoimassa uutta sähkökäyttöistä mopoautoa. Vakiintuneen MAP-toiminnan rinnalla opiskelijalähtöisestä aktiivisuudesta mainittakoon jälleen opiskelijoiden yhteisponnistus Aurelia-muotinäytös, joka kokosi yhteen vaatetusmuotoilun sekä koru- ja jalometallimuotoilun opiskelijat. Huikea pukuja ja koruja esittelevä Aurelia14 Finnish Stories -näytös toteutettiin toukokuussa Kuopiossa Sotkun näyttämöllä. Taitemian kirjasto Taitemian kirjasto oli Rouvasväenyhdistyksen ylläpitämä, muotoiluun ja viestintään painottunut erikoiskirjasto, joka tuotti Muotoiluakatemian opiskelijoiden kirjasto- ja informaatiopalvelut ja toimi osana Suomen tieteellistä kirjastoverkkoa vuoden 2014 loppuun asti. Taitemian kirjasto oli osa Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastojärjestelmää, joten kirjaston henkilökunta osallistui Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaston henkilöstökokouksiin ja kirjaston eri työryhmien työskentelyyn sekä pyrki omalta osaltaan noudattamaan kirjasto- ja tietopalveluprosessin eri osaprosesseja ja sovittuja ohjeistuksia. Toimintaperiaatteensa mukaisesti Taitemian kirjasto saavutti laadukkaat ja oikein mitoitetut palvelut. Ammattikorkeakoulutasoisen tiedonhankinnan kehittäminen on ollut sekä Taitemian kirjaston että Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaston kehittämisen painopistealueita. Taitemian kirjasto teki yhteistyötä opetus- ja ohjausprosessin kehittämistyötä tekevän henkilöstön kanssa ja oli kehittämässä ja integroimassa tiedonhankinnan opetusta osaksi opetustoimintaa. Taitemian kirjaston informaatikko osallistui opinnäytetyöprosessin kehittämiseen ja sen organisointiin. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry lahjoitti huhtikuussa Piretta-P.T.A:n -mallikokoelman Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle. Kokoelma oli tullut Kuopion Muotoiluakatemialle P.T.A. Group Oy:n konkurssin jälkeen vuonna Malliston kokoamisen oli aloittanut yrityksen perustamisen alkuaikoina 1967 sen omistajiin kuulunut suunnittelija, professori Piippa Lappalainen. Todennäköisesti kokoelma lähti liikkeelle siitä, että haluttiin katsoa, mitä yrityksessä vuosien varrella tehdään. Myöhemmin tuotesihteerit ja tuotepäälliköt kokosivat myydyimpiä tuotteita tai niitä, jotka koettiin sillä hetkellä erilaisiksi. Piretan sekä P.T.A.:n tuotteita kuvattiin paljon sanoma- ja aikakauslehtiin, joten näitä lehdistön suosikkeja säilytettiin. Kokoelmassa on joitain tuotteita useissa eri väreissä. Näin taltioitiin ajan värikarttaa. Kokoelmassa on myös sellaisia tuotteita, jotka eivät koskaan tulleet varsinaiseen mallistoon, mutta 11

12 kuvastivat hyvin ajan trendejä. Kokoelmaan jäi myös muiden valmistajien tuotteita, joita suunnittelijat ja tuotepäälliköt ostivat matkoiltaan. Niiden avulla kerrottiin, mikä on maailmalla muotia ja myös niiden rakenteita tutkittiin ja muunneltiin pohjoismaiseen muottiin sopivaksi. Enimmäkseen kokoelmaa kartutettiin 1960-, ja 1980-luvuilla. Kokoelmassa on mm. Piippa Lappalaisen, Pirkko Vienolan ja Ritva-Liisa Pohjalaisen suunnittelemia vaatteita. Lahjoitettu mallikokoelma on erittäin merkittävä ja laaja, sisältäen vaatteita, leikekirjoja ja videotallenteita. Lahjoitettu materiaali on myös historiikki menestyneestä, vuonna 1967 perustetusta, kuopiolaisesta vaatealan yrityksestä ja sen suunnittelijoista. Kafetemia Lounaskahvila Kafetemia palveli sekä Muotoiluakatemian opiskelijoita että ulkopuolisia asiakkaita päivittäisellä lounasvalikoimalla myös kesäaikaan. Kafetemian valikoimaan kuuluivat lounastarjonnan lisäksi kahvion tuoreet leivonnaiset, vitriinituotteet, mahdollisuus ostaa ruoka-annoksia kotiin vietäväksi sekä yhtenä toimintamuotona tilaus- ja kokouspalvelutoiminta. Kafetemia vastasi erilaisten Muotoiluakatemian auditoriossa pidettävien ulkopuolisten seminaarien, koulutuspäivien sekä asiakastilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilusta. Kafetemian toiminta päättyi lopullisesti Kafetemian sulkemisen taustalla oli Kuopion Muotoiluakatemian opetustoiminnan siirtyminen vuoden 2015 alusta lukien Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampukselle. Henkilöstö Kuopion Rouvasväenyhdistyksen palveluksessa oli kertomusvuoden lopussa 18 toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevaa toimihenkilöä. Yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt työskentelevät eri tukipalveluprosesseissa seuraavasti: toimitusjohtaja saakka ja kehittämispäällikkö ajalla toiminnanjohtaja 1.9. alkaen talous- ja hallintojohtaja taloushallinnossa kolme toimihenkilöä tiedottaja (markkinointi ja viestintä) opiskelijahallinnossa kaksi opintosihteeriä ravintopalvelutehtävissä Kafetemiassa neljä henkilöä vakinaisessa toimessa olevaa ja kolme määräaikaista (sijaisuudet, lisätyövoiman tarve syyslukukauden aikana) tietohallinnossa kaksi henkilöä Muotoilufoorumin tehtävissä hankepäällikkö ja projektiasiantuntija saakka kirjasto- ja informaatiopalveluissa informaatikko kiinteistöhallinnon tehtävissä yksi toimihenkilö Koska Rouvasväenyhdistyksen nykyinen toiminta Savonia-amk:n kuntayhtymän kanssa päättyy kuluvan vuoden lopussa, tämä on merkinnyt sitä, että toimihenkilöistä lähes kaikki on jouduttu irtisanomaan tuotannollisten syiden vuoksi. Rouvasväenyhdistyksen uusimuotoisessa toiminnassa päätoimisina työskentelee ainakin aluksi toiminnanjohtaja ja toimistonhoitaja. Vuoden 2014 aikana Kuopion Muotoiluakatemiassa on työskennellyt 21 päätoimista opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijaa. Opetushenkilöstön määrä kuvaa tilannetta Opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijoiden työnantaja on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Opetushenkilöstön esimiehinä toimivat osaamisaluejohtaja Kaija Sääski sekä koulutus- ja kehittämispäällikkö Heli Reinikainen. Opetushenkilöstön määrä on vähentynyt johtuen kulttuurialan muotoilun koulutuksen aloituspaikkojen voimakkaasta supistuksesta. Kertomusvuoden aikana on päättynyt kokonaan keramiikka- ja lasimuotoilun koulutus. Tekstiilimuotoilun koulutus päättyy keväällä Aiemmin on lakkautettu graafisen viestinnän koulutus. Työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Se sisältää sekä lakisääteisen että vapaaehtoisen, ns. sairaanhoidon osuuden, jonka työnantaja kustantaa. 12

13 Makers House Future Design Seminar

14 14 Kuopion Muotoiluakatemia juhli 130-vuotista taivaltaan

15 Kuopion Muotoiluakatemia juhli 130-vuotista taivaltaan

16 16 Eija Vähälän läksiäisjuhla

17 5 HALLITUKSEN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Kuopion Muotoiluakatemian säätiö Kuopion Rouvasväenyhdistys perusti Kuopion Muotoiluakatemian säätiön, jonka peruspääoman, kolme miljoonaa euroa, yhdistys luovuttaa säätiölle. Patentti- ja rekisterihallitus on antanut perustamisluvan ja vahvistanut säätiön säännöt päätöksellään Säätiön nimi on Kuopion Muotoiluakatemian säätiö, englanniksi Foundation for Kuopio Academy of Design, ruotsiksi Stiftelsen för Kuopio Designakademi ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kulttuurin, erityisesti muotoilun, taiteen ja käsityön ammattimaista toimintaa, harrastusta, tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä. Tarkoitus on myös vaalia eri kulttuurialojen ja käsityön perinteitä sekä yhteiskuntasuhteita ja edistää muotoilua sekä lisätä toiminnan avulla hyvinvointia. Säätiötä edustaa ja sen omaisuutta ja asioita hoitaa hallitus. Kry:n ylimääräisessä yhdistyskokouksessa valitun hallituksen muodostavat varsinaiset jäsenet puheenjohtaja Mika Sutinen, varapuheenjohtaja Eija Vähälä, Jukka-Pekka Suvala, Elina Pallonen- Eriksson ja Riitta-Liisa Rautsi sekä varajäsenet Tuula Kemppainen, Elina Laitinen ja Soili Meklin. Jäsenen toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja on kolmen (3) vuoden mittainen. Hallituksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Säätiö on perustettu puhtaasti yleishyödyllisen tarkoituksen muotoilun, taiteen, kulttuurin ja käsityön ammattimaisen toiminnan, harrastustoiminnan ja muotoilun tutkimuksen edistämiseksi. Se on pääasiallisesti apurahoja ja avustuksia pääomansa tuotosta em. tarkoitukseen jakava säätiö, joka tukee käsityö- ja muotoilualan toimijoita taloudellisesti ja voi myös järjestää em. alojen koulutus- ja kurssitoimintaa, neuvontapalveluita, tiedonvälitystä ja tukea muotoilun tutkimusta. Säätiön toiminta on yhdistyksen toiminnasta erillistä, mutta yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa tukevaa. Näin Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Kuopion Muotoiluakatemian säätiön toiminta yhteistyössä palvelee tulevaa strategiaa. Säätiön asiamiehenä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Myös säätiön toimistotyöt ja apurahojen haku- ja valintaprosessit valmistellaan yhdistyksen toimistossa yhteistyösopimuksen perusteella. Yhdistyksen toiminnassa tulevaisuudessa oleva residenssimuotoilijoiden tukeminen on myös apurahojen tai residenssin tarjoamisen muodoissa yhdistyksen ja säätiön sopimuksen kohteina. Piispankatu 8 korttelin kaavamuutos Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyösopimuksen päättyminen 2014 aiheutti yhdistykselle uuden tilanteen oppilaitostoiminnassa pääasiassa olleiden rakennusten tulevaisuuden suunnitteluun. Rouvasväenyhdistyksen ylimääräinen yhdistyskokous päätti ryhtyä toimenpiteisiin tontin vuokrauksesta ja rakennusoikeuden myynnistä. Keväällä 2013 aloitettiin neuvottelut oman Piispankatu 8:ssa olevan korttelin käyttösuunnitteluksi useiden kiinteistökehittäjien kanssa. Kehittämissuunnitelmista neuvoteltiin mahdollisten tarjoustenantajien kanssa useita kertoja. Periaatteena oli se, että ns. Piispantalo ja tontti jäävät yhdistyksen omistukseen. Yhteistyökumppaneilta pyydettiin ehdotuksia käyttösuunnitelmaksi ja kaavasuunnittelun pohjaksi. Luonnollisesti myös tontinvuokrahinta ja rakennusoikeuden kauppahinta kuuluivat tarjouksiin. Kesällä 2013 hallitus yhdistyskokouksen valtuuttamana valitsi kilpailutuksen jälkeen yhteistyökumppaniksi Lujatalo Oy:n. Esisopimus kiinteistön vuokraoikeuden ja rakennusten (asuinrakennusoikeuden) kaupasta sekä asuntoalueen maanvuokrasopimus allekirjoitettiin lokakuussa Kuopion Rouvasväenyhdistys ry omistaman Kuopion kaupungin 1 kaupunginosan korttelissa 20 sijaitsevan tontin n:o 1 (kiinteistörekisterinumero on ) nykyinen kaavamääräys on YO-1 (opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Yhdistyksen tavoitteena oli hakea em. tontille kaavamuutosta Kuopion kaupungilta. Tavoitteena oli muuttaa nykyinen YO-1 kaava pääosin AK-kaavaksi (asuinkäyttöön). Kaavamuutoksen yhteydessä kortteliin laaditaan uusi tonttijako, missä yhdistyksen hallintaan jää tonttijaossa Piispantalolle muodostettava tontti koko korttelin jäädessä yhdistyksen omistukseen. Tavoitteena KRY:llä oli yhteistyökumppaneidensa ja asiantuntijoidensa kanssa kehittää korttelista toiminnoiltaan, arkkitehtuuriltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoinen sekä historialliseen ympäristöönsä hyvin sopeutuva kaupunkimiljöö. Yhdistys asetti tavoitteeksi korttelin muuttamisen pääosin asuinkäyttöön, jota puoltaa sijainti kaupunkirakenteessa. Vanhan Piispantalon säilyttäminen ja KRY:n toiminnan siinä jatkaminen ovat tavoitteiden kannalta keskeisiä kiinteistön kehittämisessä tulee huomioida Piispantalon suojeluarvot. Yhdistys luonnollisesti piti tavoitteena, että tyhjilleen jäävien rakennusten 17

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain

Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain KANSALLISEN JA ALUEELLISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN Vetovoima Ensisijaisten hakijoiden osuus ammattikorkeakoulun ilmoittamista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot