Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto"

Transkriptio

1 Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto Sastamalan kaupunki, Kulttuuripalvelut ma projektityöntekijä Taru Tähti (työelämävalmennus ) 1. Johdanto 2. Valmistelut 3. Neljä tapaamista 3.1. Tilaajien tapaaminen Tuottajien tapaaminen Rahoittajien tapaaminen Kulttuuritori ikäihmisten kanssa toimiville Rahoituksen hakeminen esiselvityshankkeeseen 5. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat 1. Johdanto Ikäihmisten kulttuuritoiminnan verkosto sai alkunsa toukokuussa 2011, kun paikallisia kulttuuritoimijoita kokoontui Hopun palvelukeskukseen Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelukoordinaattorin Marita Pitkäsen kutsumana. Toukokuisen tapaamisen tarkoituksena oli antaa lähtölaukaus ikäihmisten hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan koordinoinnille koko Sastamalan kaupungin alueella. Seuraavan kerran kulttuuritoimijat tapasivat Hopulla elokuussa ja näiden tapaamisten pohjalta syntyi Avoimien ovien päivä Hopun vanhainkodille Avoimissa ovissa oli tarjolla monenlaista kulttuuritoimintaa teatterista musiikkiin ja kuvataiteesta tanssiin. Toiminnallinen päivä jätti ilmaan kysymyksen, kuinka vastaavaa voitaisiin järjestää muissakin vanhainkodeissa ja kuinka taide voitaisiin laajemmin tuoda osaksi laitoshoidon arkea. FM Taru Tähti oli työelämävalmennuksessa Hopun vanhainkodilla huhti-kesäkuussa 2011 ja pääsi siten alusta asti mukaan ikäihmisten kulttuuritoiminnan koordinointiin. Jatkaakseen sitä, mihin Hopulla jäätiin, Tähti tuli työelämävalmennukseen Sastamalan kaupungin Kulttuuripalveluihin Kulttuuripalveluiden ja Saspen yhteistyönä koottiin työryhmä, jossa ohjaavassa roolissa toimivat kulttuurijohtaja Arja Valtonen ja Saspen palvelukoordinaattori Marita Pitkänen sekä projektityöntekijänä Taru Tähti. Syksyn kestävän projektin tavoitteena oli tuoda paikallisia kulttuuritoimijoita, niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisiakin, yhteen ikäihmisille suunnatun kulttuuritoiminnan lisäämiseksi ja organisoimiseksi. Toiveena oli myös tuoda vanhusten kanssa toimivalle hoitohenkilökunnalle tietoa soveltavan taiteen

2 käytöstä osana kuntouttavaa työotetta. Konkreettisena tavoitteena oli tuottaa Kulttuuripalveluiden verkkosivuille yhteystietopankki, joka helpottaisi yhteydenottoa kentän eri toimijoiden välillä. 2. Valmistelut Ensimmäinen kuukausi koostui projektin valmisteluista. Lähtökohtana oli selvittää, millaisia kulttuuria ja hyvinvointia yhdistäviä hankkeita ikäihmisten parissa on viime vuosina tehty. Kaupunkikohtaisia hankeesittelyjä ja -selvityksiä, joiden inspiroimana Sastamalan projektia lähdettiin hahmottamaan, olivat mm.: Helsinki: Hyvinvointikeskus; IIK! Taidetta laitoskodeissa; Urban-projekti; På mormors tid; Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Espoo: Kulttuuriketju Tampere: Kulttuurikaari Jyväskylä: Taideapteekki; Kulttuuriluotsit Kuopio: Kulttuuri vanhustyön kumppanina; Kulttuurikuriirit Rauma: Kulttuurilaturi Lisäksi Suomessa on ollut ja on parhaillaan käynnissä muita eri kaupunkien ja tahojen välisiä hankkeita, joissa ikäihmisten kulttuuri ja hyvinvointi näkökulma on mukana. Tällaisia hankkeita ovat mm. Virikkeellisempi arki iloisempi mieli - Selvitystyö kulttuurin hyvinvointipalveluista Pirkanmaalla 2011, Ateneumin taidemuseon ja Muistiliiton yhteistyössä toteuttama Muistisairaat ja museot opas sekä Salon kaupungin koordinoima valtakunnallinen Hymykuopat-hanke, jossa kehitetään kulttuurialan kolmannen sektorin ja kuntien välistä palvelutuotantoa mm. senioriväestön toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyden huomioiminen on yhteiskunnallisesti nouseva trendi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut Taiteesta ja kulttuurista toimintaohjelman vuosille osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Toimintaohjelma keskittyy kolmeen painopistealueeseen, joita ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Taru Tähti osallistui kansainväliseen Culture, Health and Well-Being kongressiin Turussa , mikä antoi laajaa näkökulmaa projektin aloittamiseen. Projektitapaamisten alle ajoittui mainiosti myös Tampereella toteutetun Kulttuurikaari-hankkeen päätöstilaisuus, joka järjestettiin Tilaisuus antoi lähinäkökulmaa, mitä Pirkanmaalla on jo tehty ja miten se on koettu. Sastamalan työryhmä alkoi hahmotella ikäihmisten kulttuurikenttää eri näkökulmista, joista pysyviksi jäivät kolme tahoa:1)ikäihmisille suunnatun kulttuurin tilaajat eli ikäihmisiä edustavat laitokset, kotihoito, päivätoiminta, vanhusneuvosto ja omaiset, 2)Ikäihmisille suunnatun kulttuurin tuottajat eli hoitohenkilökunta, vapaaehtoiset ja ammattilaiset sekä 3)Ikäihmisten kulttuuria rahoittavat tahot mm. Kulttuuri- ja Sosiaalipalveluiden, Saspen ja Saskyn päättävät virkamiehet sekä yksityiset rahoittajat. Tässä vaiheessa kulttuurikenttä alkoi hahmottua selkeästi verkostona ja syksynmittainen projekti sai nimen Ikäihmisten kulttuuriverkosto.

3 3. Neljä tapaamista Ikäihmisten kulttuuriverkosto projekti järjesti syksyn 2011 aikana neljä tapaamista ikäihmisten hyvinvointia edistävän kulttuurikentän toimijoille. Ensimmäinen tapaaminen kohdistettiin kulttuurin tilaajille, toinen kulttuurin tuottajille ja kolmas kulttuuritoiminnan rahoittajille. Neljännen tapaamisen tavoitteena oli tuoda eri osapuolet yhteen tapaamaan toisiaan Tilaajien tapaaminen Ikäihmisille suunnatun kulttuurin tilaajien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikkokokoustilassa klo Tapaamiseen kutsuttiin 22 ikäihmisten edustajaa. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Senja Heikkilä (Vammalan kotihoito, Saspe), Riitta Kukkula (Vammalan kotihoito, Saspe), Päivi Saario (Hopun vanhainkoti, Saspe), Susanna Jukarainen (sosiaalipalvelupäällikkö, Sastamalan kaupunki) ja Marita Pitkänen (palvelukoordinaattori, Saspe). Keskustelu painottui pitkälti toiveisiin Saspen ja Sastamalan kaupungin Sosiaalipalveluiden yhteistyöstä. Yksityisten hoitokotien edustajia ei ollut paikalla, joten heidän kantaansa ei voitu kuulla. Yhteistyön muodoiksi toivottiin: - tutustumiskäyntejä sosiaalipuolelta terveyspuolelle ja päinvastoin. Mitä käytännön asioita voitaisiin jakaa tai mistä voitaisiin ottaa toiselta mallia ja ideoita? - päivätoiminta. Sastamalan toimintakeskuksen toimintaan osallistuu yli 70-vuotiaita ihmisiä. Heille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omaa toimintaa, mutta voisiko toimintaa myös yhdistää muun ikäihmisten päivätoiminnan kanssa? - vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten kouluttamista toivottiin yhteiseksi ja suunniteltiin yhteistä vapaaehtoispankkia. Kuka vapaaehtoistoimintaa voisi koordinoida, Sastamalan Opisto? Vapaaehtoisten tulisi lisäksi saada työnohjausta. Tärkeää on myös miettiä, mitä muuta vapaaehtoinen voisi saada kuin hyvän mielen. Yhteisiä tapaamisia vapaaehtoisten kesken? Työtodistuksen? Opintokokonaisuuden? Kulttuuriseteleitä? Tukihenkilöpalkkion tai edes kulukorvauksen? - työntekijöiden kouluttaminen. Tarvetta olisi asennekoulutukselle, jotta vierailija tai opiskelija muistettaisiin ottaa lämpimästi vastaan. Yksi mahdollisuus olisi yhteinen Luova kuntouttaja koulutus sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Koulutuksessa käytäisiin läpi kulttuurisia menetelmiä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. - vammaisten ja vanhusten viikko. Vammaisten kulttuuriviikon ympärille on jo rakentunut verkosto, joka sitä järjestää. Kuinka vanhusten viikon toimijoita saataisiin verkostoitumaan ja kuinka ideaa saisi vietyä kotihoitoon? - Kuinka saada liikkeelle niitä vanhuksia, jotka jäävät pois, vaikka ohjelmaa järjestettäisiinkin? Voisiko kulttuuria viedä heille kotiin ja mitä se edellyttäisi esim. vapaaehtoisten kouluttamiselta? Kotona asuvien ikäihmisten osalta tulee huolehtia kuljetuksista, kun jotain järjestetään. Onnistuisivatko ilmaiskyydit johonkin tapahtumaan, jos taksikuskit sponsoroisivat? Voisiko Työteekistä saada ihmisiä mukaan saattajiksi?

4 Mietimme myös, kuinka yhdistää tätä projektia muihin kaupungissa käynnissä oleviin hankkeisiin, jotta ei tulisi päällekkäisyyksiä eikä toisaalta mikään asiakasryhmä jäisi ulkopuolelle. Ikäihmisten kulttuuritoiminta ja hyvinvointiverkostojen synnyttäminen on ainakin osa ensi vuoden alussa tehtävää hyvinvointisuunnitelmaa. Totesimme olevamme liikkeellä otolliseen aikaan, kun muutos on joka tapauksessa tapahtumassa Tuottajien tapaaminen Ikäihmisten kanssa toimivien vapaaehtoisten ja ammatikseen kulttuurin parissa työskentelevien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikko-kokoustilassa klo Kutsu tapaamiseen lähti 63 kulttuurin tekijälle. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Marita Pitkänen (Saspe), Matti Ahvonen (Eläkeliitto Äetsä), Leena Heino (SPR, Sastamalakoti), Paula Mattila (Vammalan eläkkeensaajat), Raija Mäkitalo (Vammalan eläkeläiset), Pertti Alatala (Aikapojat), Kari Kotiranta (Sastamalan Opisto), Anna Ulvinen (Pukstaavi), Raisa Rautionmaa (Pukstaavi), Päivi Mäki-Kerttula (Kirjasto- ja tietopalvelut), Kristiina Virtanen (Sastamalan Musiikkiopisto), Kaarina Karjula (Sastamalan Opisto, RTT, Virmajuuri) ja Heidi Honkamäki (Sastamalan Opisto). Pohdimme yhdessä seuraavanlaisia asioita: - Onko hyödyllistä laittaa kaupungin verkkosivuille ikäihmisten kanssa toimivien yhteystietopankkia? Mistä verkostossa on yleisesti ottaen kyse? Verkoston syntymiseen ei riitä, että yhteystiedot ovat saatavilla. Kun tehdään projekteja, on tärkeää suunnitella yhdessä ja tehdä yhteistyötä koko matkan ajan. - Millaista annettavaa voisi digitaalisella ulottuvuudella olla ikäihmisten kanssa työskennellessä (Skype, valokuvaus)? - Seniorikampus (Sastamalan Opisto) on lähtenyt Sastamalassa kankeasti liikkeelle. Ihmisiä on ollut vaikea saada innostumaan. Miten löytää toimivampi muoto kampukselle? - Pukstaavi on vasta toimintansa alussa, mutta alustavia ideoita on ja hurjasti kiinnostusta yhteistyöhön. Pukstaavin ja kirjastonkin yhteistyö on alulla. Voisiko siinä mukana olla jokin teatteri, jotta saataisiin draaman kautta kirjallisuutta esille? - Kirjastolla on jo olemassa Kirja kotiin palvelu, jossa lukemista viedään kotiin heille, jotka eivät pääse itse käymään kirjastossa. Palvelulla olisi enemmän kysyntää kuin mitä on tällä hetkellä mahdollisuutta tarjota. Kuinka tuleviin suunnitelmiin voisi yhdistää Kirja kotiin palvelun kehittämisen? - Myös tässä ryhmässä keskusteltiin koulutuksesta. Puheeksi nousi ikäpedagogiikan luentosarja, jossa tutkittaisiin, mitä tarkoittaa ikääntyminen ja miten ikääntyvä oppii. Opiskelu olisi käytännöllistä yhdessä vanhusten kanssa, tiedollisen ja toiminnallisen yhdistämistä. Sama koulutus voisi sopia myös vapaaehtoisten kouluttamiseen, ja olla yhteiskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kulttuurityöläisten kesken. Vapaaehtoiskoulutuksesta vastaisivat ainakin SPR ja Sastamalan Opisto.

5 - Joillain yhdistyksillä on niin paljon toimintaa, että jaksavatko he innostua enää uudesta? Tärkeää olisi pitää eläkeläiset, jotka liikkuvat, yhä liikkeellä. Kuinka houkutella niitä vapaaehtoisia, jotka eivät ole kiinnostuneita järjestötoiminnasta (kuten ehkä suuret ikäluokat)? - Tärkeänä koettiin, että ikäihmisille olisi jotain säännönmukaista ja pysyvää kulttuuritoimintaa. Ihmiset usein syttyvät hitaanlaisesti, joten uutta täytyisi voida kokeilla toistuvasti ja pitkäkestoisesti. - Ikäihmisten kulttuuritoiminnan suunnittelun tueksi voisi sopia teemakuukausia, jotka antaisivat rajat kulttuurin tekijöille. - Pukstaavi voisi tarjota tilat virkeiden ikäihmisten säännölliseen kulttuuritoimintaan Vammalassa. Mitkä paikat sopisivat kokoontumispaikoiksi muualla Sastamalassa? 3.3. Rahoittajien tapaaminen Ikäihmisten kulttuuriverkoston rahoittajien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikkokokoushuoneessa Tapaamiseen kutsuttiin 19 rahoituksesta vastaavaa toimijaa. Projektityöntekijä oli sairaana, joten tilaisuuden ohjasi ja muistion kirjoitti kulttuurijohtaja Arja Valtonen. Paikalla hänen lisäkseen olivat Marita Pitkänen (Saspe) ja Susanna Jukarainen (Sastamalan kaupunki, Sosiaalipalvelut). Keskusteluissa nousivat esiin seuraavat kolme toimenpide-ehdotusta: - Kulttuurikuntouttajan täydennyskoulutus a. henkilöstön täydennyskoulutusta b. opetussuunnitelma ja toteutus esim. Sastamalan Opiston (ja Saskyn kanssa) c. paikalliset kouluttajat voimavarana d. koordinoitu vapaaehtoiskoulutus kaikille kiinnostuneille - Yhteisen neuvottelun järjestäminen alkuvuonna 2012 e. kutsutaan Marja-Leena Parto-Koski, Paavo Salli ja Elämänhallintaprojektisihteeri, Ikäihmisten kulttuuriverkosto-projektisihteeri Taru Tähti, Marita Pitkänen, Arja Valtonen ja myös Opiston uusi rehtori Tiina Kopalainen - Kulttuurifoorumi f. yhteisen neuvottelun pohjalta järjestetään 2012 kulttuurifoorumissa kaikille avoin tilaisuus teeman jatkotyöskentelyä varten Kulttuuritori ikäihmisten kanssa toimiville Kaikkien osapuolten yhteinen tapaaminen järjestettiin Vammalan Seurakuntatalon Rantasalissa klo Kulttuuritorille kutsuttiin 101 paikallista ikäihmisten kulttuuriverkostoon kytkeytyvää toimijaa. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Riitta Kukkula (Vammalan kotihoito, Saspe), Senja Heikkilä (Vammalan kotihoito, Saspe), Pekka Erkkilä (Vammalan Eläkeliitto), Tuula Hakanen (Vammalan Eläkeläiset), Seija Mäkinen (Kiikan Eläkeläiset), Eva von Koch (Vammalan seudun taideyhdistys), Arja Valtonen (Sastamalan kaupunki, kulttuurijohtaja), Sanna Asikainen (Pukstaavi), Pirkko Pajari-Timonen (Suodenniemen Eläkeliitto, Suodenniemen diakoniapiiri), Raimo Timonen (Suodenniemen Eläkeliitto), Seija Kallio (Suodenniemen Eläkeliitto), Leena Heino (SPR, Sastamalakoti), Heidi Honkamäki (Sastamalan Opisto),

6 Eeva-Liisa Tuovinen (Kiikan Eläkeläiset), Bill Lindberg (Kiikan Eläkeläiset), Kristiina Virtanen (Sastamalan Musiikkiopisto), Piritta Ruutikainen (Laitoslaulaja-projekti) ja Marika Kilkkinen (Sastamalan toimintakeskus). Torimaisen idean mukaisesti jokainen taho esitteli lyhyesti toimintaansa. Keskusteluissa nousi voimakkaasti esille vapaaehtoistyö mm. seuraavista näkökulmista: - Hopun palvelukeskukseen on tulossa joulujuhla kotona asuville vanhuksille. Tilaisuuden järjestävät Lionsien Lindat. Vapaaehtoistyötä tekevät Lindat toimivat koko Sastamalan alueella ja etsivät yhteistyökumppaneita. Yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Leena Nieminen p Kotihoito lähetti viestiä, että juhlat ovat ihania, mutta ennen kaikkea tarvitaan arkeen rinnalla kulkijoita. Tarvetta olisi vapaaehtoisille, jotka veisivät yksinäisiä vanhuksia ulos, kävisivät juttelemassa ja muistelemassa sekä antaisivat saattotukea sairaalareissuille. - Olisi hyvä etsiä paikallisia tapoja auttaa kotona asuvia vanhuksia, ettei saman ihmisen tarvitsisi kiertää laajaa aluetta kuten kotihoidossa. Jossain vaiheessa kyläyhdistykset palkkasivat kotihoitoa työllistämällä työttömiä (saatiin työllistämistuki), mutta viime aikoina on koettu hankalaksi löytää asiaan sopivia ja motivoituneita henkilöitä. Löytyisikö tähän ratkaisuja? - Sastamalan toimintakeskus esittelee toimintaansa jouluisissa tunnelmissa klo Toimintakeskuksessa kokoontuu kaksi kehitysvammaisten ikäihmisten ryhmää. Keskuksessa on ensi vuonna tulossa kartoitus, mitä kehitysvammaisten päivätoiminta on tulevaisuudessa. He myös tarvitsevat vapaaehtoisia kesäkuussa 2012 järjestettävään tapahtumaan. - SPR:llä ollut tänä syksynä vapaaehtoisille tarkoitettu Ihminen ihmiselle koulutus, jossa oli 16 osallistujaa. SPR:ltä toivottiin, että eri tahot ottaisivat pian yhteyttä näihin juuri koulutettuihin vapaaehtoisiin, jotta he saavat taitonsa ja intonsa heti käyttöön. SPR:n ystäväpalvelun yhdyshenkilönä toimii Riitta Mustalahti p Myös Seurakunta välittää vapaaehtoisia, yhteyshenkilönä Marja Ritanen p , Eläkeliitolla vapaaehtoisten koulutus on alkamassa. Kuinka saataisiin koottua vapaaehtoisten koulutus ja koordinointi yhteen, jotta toiminta selkeytyisi ja toimijat tukisivat paremmin toinen toistaan? Yleisesti ottaen toivottiin, että ikäihmisiin liittyvälle kulttuuri- ja vapaaehtoistyöverkostolle saataisiin jatkoa. Varsinkin yhteisiä kokoontumisia kaivattiin lisää, sillä on helpompi ottaa jatkossa yhteyttä, kun eri tahot saavat kasvot. 4. Rahoituksen hakeminen esiselvityshankkeeseen Jatkaakseen ikäihmisten kulttuuritoiminnan kartoittamista ja koordinointia Kulttuuripalvelut on hakenut yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitusta esiselvityshankkeeseen alkuvuodelle Sastamalan esiselvityksen tavoitteena on selvittää, 1)millaista ikäihmisille suunnattua kulttuuritoimintaa Sastamalassa tällä hetkellä järjestetään sekä millaisia toiveita ikäihmisille suunnatun kulttuurin suhteen on. Pyrimme selvittämään myös, 2)millaista käytännön tietoa ja koulutusta Sastamalan alueen sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan sekä kolmannen sektorin toimijoilla on ikäihmisten kulttuuritoimintaa koskien, ja millaisia toiveita heillä on koulutuksen suhteen. Kolmanneksi tarkastelemme verkostoulottuvuutta: 3)mitkä kentän toimijat tekevät tällä hetkellä yhteistyötä, millaisia haasteita yhteistyössä on ilmennyt, ja millaisia

7 yhteistyötoiveita toimijoilla ilmenee tulevaisuuden suhteen. Esiselvityksessä kartoitetaan myös, 4)millaisia ikäihmisiin, hyvinvointiin ja/tai kulttuuriin liittyviä hankkeita Sastamalassa ja Pirkanmaalla on käynnissä, ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. 5. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat Sastamalan kaupungin Kulttuuripalvelut ja Sastamalan perusturvakuntayhtymä toteuttivat syksyn 2011 aikana Ikäihmisten kulttuuriverkosto -yhteistyöprojektin. Projekti koostui neljästä paikallisten toimijoiden tapaamisesta. Lisäksi projektin konkreettisena tavoitteena oli koota Sastamalan kaupungin nettisivuille yhteystietopankki, joka helpottaisi ikäihmisille suunnatun kulttuurin parissa toimivien yhteyden pitämistä toisiinsa. Projektin edetessä yhteystietopankista luovuttiin, vaikkakin viimeiseen tapaamiseen osallistuneet vaihtoivat yhteystietoja keskenään. Kenties yhteystietopankki on ajankohtainen myöhemmin ikäihmisten kulttuuritoiminnan ympärille rakentuvan verkoston laajetessa. Yhteystietopankin sijaan saatiin aikaan muita asioita. Ikäihmisten kulttuuritoimintaan liittyvää keskustelua ja ideointia vietiin tapaamisten avulla eteenpäin ja samalla luotiin alueen toimijoille mahdollisuuksia tavata toisiaan. Tapaamisissa oli vahvasti edustettuna kolmas sektori, paikalliset kulttuurilaitokset sekä Saspen osalta kotihoito. Siten näiden tahojen näkökulmat tulivat keskusteluissa painokkaimmin esille. Toistuvasti keskusteluissa esiin nousevia asioita olivat: - Koulutus. Kulttuurikuntouttamisen täydennyskoulutusta suunniteltiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, ikäihmisten tarpeista ja oppimiskyvystä kertovaa koulutusta kulttuuritoimijoille ja niiden yhdistelmää vapaaehtoiskoulutukseen. Kouluttajina hyödynnettäisiin paikallista tietotaitoa. Koulutus olisi osittain yhteistä eri sektoreiden toimijoille, ja se sisältäisi sekä tiedollista että toiminnallista opetusta. Osa koulutuksesta voitaisiin toteuttaa yhdessä ikäihmisten kanssa, jolloin ikäihmisille tarjolla oleva kulttuuritoiminta lisääntyisi jo koulutettaessa. - Vapaaehtoisten koordinointi. Vapaaehtoisia välittää ja kouluttaa tällä hetkellä useampi taho: SPR, Sastamalan seurakunta, eläkeläis- ja hyväntekeväisyysjärjestöt jne. Kuinka saada vapaaehtoisten ja vapaaehtoisia organisoivien tahojen voimat yhdistettyä niin, että toimijat saavat parhaalla mahdollisella tavalla tukea toinen toisistaan? - Virkeiden eläkeläisten pitäminen liikkeellä. Sastamalan kaupungin alueella on runsaasti eläkeläisjärjestöjä, jotka järjestävät omille jäsenilleen toimintaa. Silti kaikki virkeät ikäihmiset eivät suinkaan kuulu järjestöihin tärkeää on saada myös heidän äänensä kuuluville. Tulevaisuuden kulttuuritoimintaa suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä jo tutut kohtauspaikat Ikäpisteet ja Tarinatuvat. Vammalassa Pukstaavi voisi muodostua yhdeksi kohtauspaikaksi. - Kulttuuria kotiin heille, jotka eivät enää voi lähteä liikkeelle. On koti sitten se oma tuttu, tai muuttanut jo laitokseen, on tärkeää huolehtia jokaisen ikäihmisen henkisestä hyvinvoinnista yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa. Yksinäisyys ja masennus ovat tuttuja monelle ikäihmiselle. Kaikenlainen seura on tervetullutta, taiteella tai ilman, ikäihmisen toiveita kuunnellen. - Yhdessä suunnitteleminen ja toimiminen. Parhaiten yhteistyön tulokset pääsevät puhkeamaan kukkaan, kun ideat saavat muhia mullassa, joka on yhdessä kuokittu. Ikäihmisten kulttuuriverkosto

8 projektissa painopiste on ollut paikalla olleiden kuuntelemisessa ja yhteen tuomisessa. Paikalle tulleet ovat osallistuneet keskusteluun, tuoneet esiin arjessa kohtaamiaan epäkohtia, yhteistyötoiveita ja tarpeita sekä jo valmiimpia ideoita, jotka ovat sulautuneet omalle paikalleen kokonaisuuteen. Yhdessä tekeminen on perinteisesti ollut alueen paikkakuntien vahvuus. Tämä projekti on pyrkinyt osaltaan edistämään yhdessä tekemistä nuoren Sastamalan kaupungin alueella. Keskustelimme projektin kuluessa useampaan otteeseen myös siitä, olisiko parempi kohdistaa tulevat Ikäihmisten kulttuuriverkoston pohjalta ponnistavat suunnitelmat ikäihmisiin vai ottaa näkökulmaksi laajemmin esteettömyys. Tapaamisissa ilmeni molempia näkökulmia edustavia mielipiteitä. Päädyimme projektityöryhmässä keskittämään suunnitelmat ja haettavat rahoitukset selkeyden vuoksi ikäihmisten ja heidän kanssaan toimivien kulttuuritoimintaan. Koulutetuista työntekijöistä ja vapaaehtoisista on kuitenkin iloa eri kaupungin hoivaa ja seuraa tarvitseville kohderyhmille, vaikkei heitä suunnitelmavaiheessa erikseen mainittaisikaan. Tapaamisten ohella Ikäihmisten kulttuuriverkosto -projektissa päädyttiin selvittämään rahoitusmahdollisuuksia jatkoa silmällä pitäen. Kulttuuripalvelut haki yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta esiselvityshankkeeseen, joka jatkaisi Sastamalan ikäihmisten kulttuuritoiminnan tämän hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden toiveiden kartoittamista. Lisäksi jatkosuunnitelmissa on hakea tammikuussa 2012 tukea Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke KUULTO projektista ikäihmisten kanssa toimiville suunnattuun koulutukseen. Paikalliseen keskusteluun ei onneksi suuria summia tarvita, ja sitä voi olla meistä jokainen kohdallaan virittämässä, missä sitten toimiikin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 20.05.2015 klo 13:00-16:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pauli Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pauli Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Sastamalan vanhusneuvoston kokous Muistio 5/2016 Aika: Perjantaina 2.9.2016 klo 9.00-11.30 Paikka: Hopun palvelukeskus, Unikko-kokoushuone Läsnä: Ahvonen Matti, Eläkeliitto Äetsän yhdistys Jokela Liisa,

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Hallinto ja politiikka. Taiteen soveltava käyttö. Ulla Viskari-Perttu

Hallinto ja politiikka. Taiteen soveltava käyttö. Ulla Viskari-Perttu Hallinto ja politiikka Taiteen soveltava käyttö Ulla Viskari-Perttu Hallinto ja politiikka 2/2 Lehtori Jarmo Röksä Humanistinen ammattikorkeakoulu 2 Taiteen soveltavalla käytöllä tarkoitetaan taiteellisten

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen, liikuntapalvelujen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Kuntoavustaja valmennus

Kuntoavustaja valmennus Kuntoavustajan toimintamalli Kolarissa 2015-16 Kuntoavustaja valmennus Mistä valmennus sai alkunsa? Kaivattiin apukäsiä vanhusten ulkoiluttamiseen. Haluttiin antaa mahdollisuus työttömille tutustua hoiva-alaan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

Kulttuuria Maunulaan. kulttuuriryhmä Manu: Milla Kallio, Mira Virtanen, Paula Laksela ja Eetu Haverinen

Kulttuuria Maunulaan. kulttuuriryhmä Manu: Milla Kallio, Mira Virtanen, Paula Laksela ja Eetu Haverinen Kulttuuria Maunulaan kulttuuriryhmä Manu: Milla Kallio, Mira Virtanen, Paula Laksela ja Eetu Haverinen Tutkimuskysymykset Päätutkimuskysymys: Millaiseen toimintaan Maunulan asukkaiden muodostamat erilaiset

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

% Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen

% Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen % eijo Taidetta % Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, joka kehittää toimijoiden mahdollisuuksia juurruttaa kulttuuritoiminta kiinteäksi osaksi sote-palvelurakenteita.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Salo 5.11. 2015 Erityisen mainiot perheet- teemailta Omaisena edelleen ry, TK 1 Valtakunnallisen yhdistyksen tavoitteena tukea niitä omaisia ja läheisiä, joiden

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot