Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto"

Transkriptio

1 Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto Sastamalan kaupunki, Kulttuuripalvelut ma projektityöntekijä Taru Tähti (työelämävalmennus ) 1. Johdanto 2. Valmistelut 3. Neljä tapaamista 3.1. Tilaajien tapaaminen Tuottajien tapaaminen Rahoittajien tapaaminen Kulttuuritori ikäihmisten kanssa toimiville Rahoituksen hakeminen esiselvityshankkeeseen 5. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat 1. Johdanto Ikäihmisten kulttuuritoiminnan verkosto sai alkunsa toukokuussa 2011, kun paikallisia kulttuuritoimijoita kokoontui Hopun palvelukeskukseen Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelukoordinaattorin Marita Pitkäsen kutsumana. Toukokuisen tapaamisen tarkoituksena oli antaa lähtölaukaus ikäihmisten hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan koordinoinnille koko Sastamalan kaupungin alueella. Seuraavan kerran kulttuuritoimijat tapasivat Hopulla elokuussa ja näiden tapaamisten pohjalta syntyi Avoimien ovien päivä Hopun vanhainkodille Avoimissa ovissa oli tarjolla monenlaista kulttuuritoimintaa teatterista musiikkiin ja kuvataiteesta tanssiin. Toiminnallinen päivä jätti ilmaan kysymyksen, kuinka vastaavaa voitaisiin järjestää muissakin vanhainkodeissa ja kuinka taide voitaisiin laajemmin tuoda osaksi laitoshoidon arkea. FM Taru Tähti oli työelämävalmennuksessa Hopun vanhainkodilla huhti-kesäkuussa 2011 ja pääsi siten alusta asti mukaan ikäihmisten kulttuuritoiminnan koordinointiin. Jatkaakseen sitä, mihin Hopulla jäätiin, Tähti tuli työelämävalmennukseen Sastamalan kaupungin Kulttuuripalveluihin Kulttuuripalveluiden ja Saspen yhteistyönä koottiin työryhmä, jossa ohjaavassa roolissa toimivat kulttuurijohtaja Arja Valtonen ja Saspen palvelukoordinaattori Marita Pitkänen sekä projektityöntekijänä Taru Tähti. Syksyn kestävän projektin tavoitteena oli tuoda paikallisia kulttuuritoimijoita, niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisiakin, yhteen ikäihmisille suunnatun kulttuuritoiminnan lisäämiseksi ja organisoimiseksi. Toiveena oli myös tuoda vanhusten kanssa toimivalle hoitohenkilökunnalle tietoa soveltavan taiteen

2 käytöstä osana kuntouttavaa työotetta. Konkreettisena tavoitteena oli tuottaa Kulttuuripalveluiden verkkosivuille yhteystietopankki, joka helpottaisi yhteydenottoa kentän eri toimijoiden välillä. 2. Valmistelut Ensimmäinen kuukausi koostui projektin valmisteluista. Lähtökohtana oli selvittää, millaisia kulttuuria ja hyvinvointia yhdistäviä hankkeita ikäihmisten parissa on viime vuosina tehty. Kaupunkikohtaisia hankeesittelyjä ja -selvityksiä, joiden inspiroimana Sastamalan projektia lähdettiin hahmottamaan, olivat mm.: Helsinki: Hyvinvointikeskus; IIK! Taidetta laitoskodeissa; Urban-projekti; På mormors tid; Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Espoo: Kulttuuriketju Tampere: Kulttuurikaari Jyväskylä: Taideapteekki; Kulttuuriluotsit Kuopio: Kulttuuri vanhustyön kumppanina; Kulttuurikuriirit Rauma: Kulttuurilaturi Lisäksi Suomessa on ollut ja on parhaillaan käynnissä muita eri kaupunkien ja tahojen välisiä hankkeita, joissa ikäihmisten kulttuuri ja hyvinvointi näkökulma on mukana. Tällaisia hankkeita ovat mm. Virikkeellisempi arki iloisempi mieli - Selvitystyö kulttuurin hyvinvointipalveluista Pirkanmaalla 2011, Ateneumin taidemuseon ja Muistiliiton yhteistyössä toteuttama Muistisairaat ja museot opas sekä Salon kaupungin koordinoima valtakunnallinen Hymykuopat-hanke, jossa kehitetään kulttuurialan kolmannen sektorin ja kuntien välistä palvelutuotantoa mm. senioriväestön toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyden huomioiminen on yhteiskunnallisesti nouseva trendi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut Taiteesta ja kulttuurista toimintaohjelman vuosille osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Toimintaohjelma keskittyy kolmeen painopistealueeseen, joita ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Taru Tähti osallistui kansainväliseen Culture, Health and Well-Being kongressiin Turussa , mikä antoi laajaa näkökulmaa projektin aloittamiseen. Projektitapaamisten alle ajoittui mainiosti myös Tampereella toteutetun Kulttuurikaari-hankkeen päätöstilaisuus, joka järjestettiin Tilaisuus antoi lähinäkökulmaa, mitä Pirkanmaalla on jo tehty ja miten se on koettu. Sastamalan työryhmä alkoi hahmotella ikäihmisten kulttuurikenttää eri näkökulmista, joista pysyviksi jäivät kolme tahoa:1)ikäihmisille suunnatun kulttuurin tilaajat eli ikäihmisiä edustavat laitokset, kotihoito, päivätoiminta, vanhusneuvosto ja omaiset, 2)Ikäihmisille suunnatun kulttuurin tuottajat eli hoitohenkilökunta, vapaaehtoiset ja ammattilaiset sekä 3)Ikäihmisten kulttuuria rahoittavat tahot mm. Kulttuuri- ja Sosiaalipalveluiden, Saspen ja Saskyn päättävät virkamiehet sekä yksityiset rahoittajat. Tässä vaiheessa kulttuurikenttä alkoi hahmottua selkeästi verkostona ja syksynmittainen projekti sai nimen Ikäihmisten kulttuuriverkosto.

3 3. Neljä tapaamista Ikäihmisten kulttuuriverkosto projekti järjesti syksyn 2011 aikana neljä tapaamista ikäihmisten hyvinvointia edistävän kulttuurikentän toimijoille. Ensimmäinen tapaaminen kohdistettiin kulttuurin tilaajille, toinen kulttuurin tuottajille ja kolmas kulttuuritoiminnan rahoittajille. Neljännen tapaamisen tavoitteena oli tuoda eri osapuolet yhteen tapaamaan toisiaan Tilaajien tapaaminen Ikäihmisille suunnatun kulttuurin tilaajien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikkokokoustilassa klo Tapaamiseen kutsuttiin 22 ikäihmisten edustajaa. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Senja Heikkilä (Vammalan kotihoito, Saspe), Riitta Kukkula (Vammalan kotihoito, Saspe), Päivi Saario (Hopun vanhainkoti, Saspe), Susanna Jukarainen (sosiaalipalvelupäällikkö, Sastamalan kaupunki) ja Marita Pitkänen (palvelukoordinaattori, Saspe). Keskustelu painottui pitkälti toiveisiin Saspen ja Sastamalan kaupungin Sosiaalipalveluiden yhteistyöstä. Yksityisten hoitokotien edustajia ei ollut paikalla, joten heidän kantaansa ei voitu kuulla. Yhteistyön muodoiksi toivottiin: - tutustumiskäyntejä sosiaalipuolelta terveyspuolelle ja päinvastoin. Mitä käytännön asioita voitaisiin jakaa tai mistä voitaisiin ottaa toiselta mallia ja ideoita? - päivätoiminta. Sastamalan toimintakeskuksen toimintaan osallistuu yli 70-vuotiaita ihmisiä. Heille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omaa toimintaa, mutta voisiko toimintaa myös yhdistää muun ikäihmisten päivätoiminnan kanssa? - vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten kouluttamista toivottiin yhteiseksi ja suunniteltiin yhteistä vapaaehtoispankkia. Kuka vapaaehtoistoimintaa voisi koordinoida, Sastamalan Opisto? Vapaaehtoisten tulisi lisäksi saada työnohjausta. Tärkeää on myös miettiä, mitä muuta vapaaehtoinen voisi saada kuin hyvän mielen. Yhteisiä tapaamisia vapaaehtoisten kesken? Työtodistuksen? Opintokokonaisuuden? Kulttuuriseteleitä? Tukihenkilöpalkkion tai edes kulukorvauksen? - työntekijöiden kouluttaminen. Tarvetta olisi asennekoulutukselle, jotta vierailija tai opiskelija muistettaisiin ottaa lämpimästi vastaan. Yksi mahdollisuus olisi yhteinen Luova kuntouttaja koulutus sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Koulutuksessa käytäisiin läpi kulttuurisia menetelmiä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. - vammaisten ja vanhusten viikko. Vammaisten kulttuuriviikon ympärille on jo rakentunut verkosto, joka sitä järjestää. Kuinka vanhusten viikon toimijoita saataisiin verkostoitumaan ja kuinka ideaa saisi vietyä kotihoitoon? - Kuinka saada liikkeelle niitä vanhuksia, jotka jäävät pois, vaikka ohjelmaa järjestettäisiinkin? Voisiko kulttuuria viedä heille kotiin ja mitä se edellyttäisi esim. vapaaehtoisten kouluttamiselta? Kotona asuvien ikäihmisten osalta tulee huolehtia kuljetuksista, kun jotain järjestetään. Onnistuisivatko ilmaiskyydit johonkin tapahtumaan, jos taksikuskit sponsoroisivat? Voisiko Työteekistä saada ihmisiä mukaan saattajiksi?

4 Mietimme myös, kuinka yhdistää tätä projektia muihin kaupungissa käynnissä oleviin hankkeisiin, jotta ei tulisi päällekkäisyyksiä eikä toisaalta mikään asiakasryhmä jäisi ulkopuolelle. Ikäihmisten kulttuuritoiminta ja hyvinvointiverkostojen synnyttäminen on ainakin osa ensi vuoden alussa tehtävää hyvinvointisuunnitelmaa. Totesimme olevamme liikkeellä otolliseen aikaan, kun muutos on joka tapauksessa tapahtumassa Tuottajien tapaaminen Ikäihmisten kanssa toimivien vapaaehtoisten ja ammatikseen kulttuurin parissa työskentelevien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikko-kokoustilassa klo Kutsu tapaamiseen lähti 63 kulttuurin tekijälle. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Marita Pitkänen (Saspe), Matti Ahvonen (Eläkeliitto Äetsä), Leena Heino (SPR, Sastamalakoti), Paula Mattila (Vammalan eläkkeensaajat), Raija Mäkitalo (Vammalan eläkeläiset), Pertti Alatala (Aikapojat), Kari Kotiranta (Sastamalan Opisto), Anna Ulvinen (Pukstaavi), Raisa Rautionmaa (Pukstaavi), Päivi Mäki-Kerttula (Kirjasto- ja tietopalvelut), Kristiina Virtanen (Sastamalan Musiikkiopisto), Kaarina Karjula (Sastamalan Opisto, RTT, Virmajuuri) ja Heidi Honkamäki (Sastamalan Opisto). Pohdimme yhdessä seuraavanlaisia asioita: - Onko hyödyllistä laittaa kaupungin verkkosivuille ikäihmisten kanssa toimivien yhteystietopankkia? Mistä verkostossa on yleisesti ottaen kyse? Verkoston syntymiseen ei riitä, että yhteystiedot ovat saatavilla. Kun tehdään projekteja, on tärkeää suunnitella yhdessä ja tehdä yhteistyötä koko matkan ajan. - Millaista annettavaa voisi digitaalisella ulottuvuudella olla ikäihmisten kanssa työskennellessä (Skype, valokuvaus)? - Seniorikampus (Sastamalan Opisto) on lähtenyt Sastamalassa kankeasti liikkeelle. Ihmisiä on ollut vaikea saada innostumaan. Miten löytää toimivampi muoto kampukselle? - Pukstaavi on vasta toimintansa alussa, mutta alustavia ideoita on ja hurjasti kiinnostusta yhteistyöhön. Pukstaavin ja kirjastonkin yhteistyö on alulla. Voisiko siinä mukana olla jokin teatteri, jotta saataisiin draaman kautta kirjallisuutta esille? - Kirjastolla on jo olemassa Kirja kotiin palvelu, jossa lukemista viedään kotiin heille, jotka eivät pääse itse käymään kirjastossa. Palvelulla olisi enemmän kysyntää kuin mitä on tällä hetkellä mahdollisuutta tarjota. Kuinka tuleviin suunnitelmiin voisi yhdistää Kirja kotiin palvelun kehittämisen? - Myös tässä ryhmässä keskusteltiin koulutuksesta. Puheeksi nousi ikäpedagogiikan luentosarja, jossa tutkittaisiin, mitä tarkoittaa ikääntyminen ja miten ikääntyvä oppii. Opiskelu olisi käytännöllistä yhdessä vanhusten kanssa, tiedollisen ja toiminnallisen yhdistämistä. Sama koulutus voisi sopia myös vapaaehtoisten kouluttamiseen, ja olla yhteiskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kulttuurityöläisten kesken. Vapaaehtoiskoulutuksesta vastaisivat ainakin SPR ja Sastamalan Opisto.

5 - Joillain yhdistyksillä on niin paljon toimintaa, että jaksavatko he innostua enää uudesta? Tärkeää olisi pitää eläkeläiset, jotka liikkuvat, yhä liikkeellä. Kuinka houkutella niitä vapaaehtoisia, jotka eivät ole kiinnostuneita järjestötoiminnasta (kuten ehkä suuret ikäluokat)? - Tärkeänä koettiin, että ikäihmisille olisi jotain säännönmukaista ja pysyvää kulttuuritoimintaa. Ihmiset usein syttyvät hitaanlaisesti, joten uutta täytyisi voida kokeilla toistuvasti ja pitkäkestoisesti. - Ikäihmisten kulttuuritoiminnan suunnittelun tueksi voisi sopia teemakuukausia, jotka antaisivat rajat kulttuurin tekijöille. - Pukstaavi voisi tarjota tilat virkeiden ikäihmisten säännölliseen kulttuuritoimintaan Vammalassa. Mitkä paikat sopisivat kokoontumispaikoiksi muualla Sastamalassa? 3.3. Rahoittajien tapaaminen Ikäihmisten kulttuuriverkoston rahoittajien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikkokokoushuoneessa Tapaamiseen kutsuttiin 19 rahoituksesta vastaavaa toimijaa. Projektityöntekijä oli sairaana, joten tilaisuuden ohjasi ja muistion kirjoitti kulttuurijohtaja Arja Valtonen. Paikalla hänen lisäkseen olivat Marita Pitkänen (Saspe) ja Susanna Jukarainen (Sastamalan kaupunki, Sosiaalipalvelut). Keskusteluissa nousivat esiin seuraavat kolme toimenpide-ehdotusta: - Kulttuurikuntouttajan täydennyskoulutus a. henkilöstön täydennyskoulutusta b. opetussuunnitelma ja toteutus esim. Sastamalan Opiston (ja Saskyn kanssa) c. paikalliset kouluttajat voimavarana d. koordinoitu vapaaehtoiskoulutus kaikille kiinnostuneille - Yhteisen neuvottelun järjestäminen alkuvuonna 2012 e. kutsutaan Marja-Leena Parto-Koski, Paavo Salli ja Elämänhallintaprojektisihteeri, Ikäihmisten kulttuuriverkosto-projektisihteeri Taru Tähti, Marita Pitkänen, Arja Valtonen ja myös Opiston uusi rehtori Tiina Kopalainen - Kulttuurifoorumi f. yhteisen neuvottelun pohjalta järjestetään 2012 kulttuurifoorumissa kaikille avoin tilaisuus teeman jatkotyöskentelyä varten Kulttuuritori ikäihmisten kanssa toimiville Kaikkien osapuolten yhteinen tapaaminen järjestettiin Vammalan Seurakuntatalon Rantasalissa klo Kulttuuritorille kutsuttiin 101 paikallista ikäihmisten kulttuuriverkostoon kytkeytyvää toimijaa. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Riitta Kukkula (Vammalan kotihoito, Saspe), Senja Heikkilä (Vammalan kotihoito, Saspe), Pekka Erkkilä (Vammalan Eläkeliitto), Tuula Hakanen (Vammalan Eläkeläiset), Seija Mäkinen (Kiikan Eläkeläiset), Eva von Koch (Vammalan seudun taideyhdistys), Arja Valtonen (Sastamalan kaupunki, kulttuurijohtaja), Sanna Asikainen (Pukstaavi), Pirkko Pajari-Timonen (Suodenniemen Eläkeliitto, Suodenniemen diakoniapiiri), Raimo Timonen (Suodenniemen Eläkeliitto), Seija Kallio (Suodenniemen Eläkeliitto), Leena Heino (SPR, Sastamalakoti), Heidi Honkamäki (Sastamalan Opisto),

6 Eeva-Liisa Tuovinen (Kiikan Eläkeläiset), Bill Lindberg (Kiikan Eläkeläiset), Kristiina Virtanen (Sastamalan Musiikkiopisto), Piritta Ruutikainen (Laitoslaulaja-projekti) ja Marika Kilkkinen (Sastamalan toimintakeskus). Torimaisen idean mukaisesti jokainen taho esitteli lyhyesti toimintaansa. Keskusteluissa nousi voimakkaasti esille vapaaehtoistyö mm. seuraavista näkökulmista: - Hopun palvelukeskukseen on tulossa joulujuhla kotona asuville vanhuksille. Tilaisuuden järjestävät Lionsien Lindat. Vapaaehtoistyötä tekevät Lindat toimivat koko Sastamalan alueella ja etsivät yhteistyökumppaneita. Yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Leena Nieminen p Kotihoito lähetti viestiä, että juhlat ovat ihania, mutta ennen kaikkea tarvitaan arkeen rinnalla kulkijoita. Tarvetta olisi vapaaehtoisille, jotka veisivät yksinäisiä vanhuksia ulos, kävisivät juttelemassa ja muistelemassa sekä antaisivat saattotukea sairaalareissuille. - Olisi hyvä etsiä paikallisia tapoja auttaa kotona asuvia vanhuksia, ettei saman ihmisen tarvitsisi kiertää laajaa aluetta kuten kotihoidossa. Jossain vaiheessa kyläyhdistykset palkkasivat kotihoitoa työllistämällä työttömiä (saatiin työllistämistuki), mutta viime aikoina on koettu hankalaksi löytää asiaan sopivia ja motivoituneita henkilöitä. Löytyisikö tähän ratkaisuja? - Sastamalan toimintakeskus esittelee toimintaansa jouluisissa tunnelmissa klo Toimintakeskuksessa kokoontuu kaksi kehitysvammaisten ikäihmisten ryhmää. Keskuksessa on ensi vuonna tulossa kartoitus, mitä kehitysvammaisten päivätoiminta on tulevaisuudessa. He myös tarvitsevat vapaaehtoisia kesäkuussa 2012 järjestettävään tapahtumaan. - SPR:llä ollut tänä syksynä vapaaehtoisille tarkoitettu Ihminen ihmiselle koulutus, jossa oli 16 osallistujaa. SPR:ltä toivottiin, että eri tahot ottaisivat pian yhteyttä näihin juuri koulutettuihin vapaaehtoisiin, jotta he saavat taitonsa ja intonsa heti käyttöön. SPR:n ystäväpalvelun yhdyshenkilönä toimii Riitta Mustalahti p Myös Seurakunta välittää vapaaehtoisia, yhteyshenkilönä Marja Ritanen p , Eläkeliitolla vapaaehtoisten koulutus on alkamassa. Kuinka saataisiin koottua vapaaehtoisten koulutus ja koordinointi yhteen, jotta toiminta selkeytyisi ja toimijat tukisivat paremmin toinen toistaan? Yleisesti ottaen toivottiin, että ikäihmisiin liittyvälle kulttuuri- ja vapaaehtoistyöverkostolle saataisiin jatkoa. Varsinkin yhteisiä kokoontumisia kaivattiin lisää, sillä on helpompi ottaa jatkossa yhteyttä, kun eri tahot saavat kasvot. 4. Rahoituksen hakeminen esiselvityshankkeeseen Jatkaakseen ikäihmisten kulttuuritoiminnan kartoittamista ja koordinointia Kulttuuripalvelut on hakenut yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitusta esiselvityshankkeeseen alkuvuodelle Sastamalan esiselvityksen tavoitteena on selvittää, 1)millaista ikäihmisille suunnattua kulttuuritoimintaa Sastamalassa tällä hetkellä järjestetään sekä millaisia toiveita ikäihmisille suunnatun kulttuurin suhteen on. Pyrimme selvittämään myös, 2)millaista käytännön tietoa ja koulutusta Sastamalan alueen sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan sekä kolmannen sektorin toimijoilla on ikäihmisten kulttuuritoimintaa koskien, ja millaisia toiveita heillä on koulutuksen suhteen. Kolmanneksi tarkastelemme verkostoulottuvuutta: 3)mitkä kentän toimijat tekevät tällä hetkellä yhteistyötä, millaisia haasteita yhteistyössä on ilmennyt, ja millaisia

7 yhteistyötoiveita toimijoilla ilmenee tulevaisuuden suhteen. Esiselvityksessä kartoitetaan myös, 4)millaisia ikäihmisiin, hyvinvointiin ja/tai kulttuuriin liittyviä hankkeita Sastamalassa ja Pirkanmaalla on käynnissä, ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. 5. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat Sastamalan kaupungin Kulttuuripalvelut ja Sastamalan perusturvakuntayhtymä toteuttivat syksyn 2011 aikana Ikäihmisten kulttuuriverkosto -yhteistyöprojektin. Projekti koostui neljästä paikallisten toimijoiden tapaamisesta. Lisäksi projektin konkreettisena tavoitteena oli koota Sastamalan kaupungin nettisivuille yhteystietopankki, joka helpottaisi ikäihmisille suunnatun kulttuurin parissa toimivien yhteyden pitämistä toisiinsa. Projektin edetessä yhteystietopankista luovuttiin, vaikkakin viimeiseen tapaamiseen osallistuneet vaihtoivat yhteystietoja keskenään. Kenties yhteystietopankki on ajankohtainen myöhemmin ikäihmisten kulttuuritoiminnan ympärille rakentuvan verkoston laajetessa. Yhteystietopankin sijaan saatiin aikaan muita asioita. Ikäihmisten kulttuuritoimintaan liittyvää keskustelua ja ideointia vietiin tapaamisten avulla eteenpäin ja samalla luotiin alueen toimijoille mahdollisuuksia tavata toisiaan. Tapaamisissa oli vahvasti edustettuna kolmas sektori, paikalliset kulttuurilaitokset sekä Saspen osalta kotihoito. Siten näiden tahojen näkökulmat tulivat keskusteluissa painokkaimmin esille. Toistuvasti keskusteluissa esiin nousevia asioita olivat: - Koulutus. Kulttuurikuntouttamisen täydennyskoulutusta suunniteltiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, ikäihmisten tarpeista ja oppimiskyvystä kertovaa koulutusta kulttuuritoimijoille ja niiden yhdistelmää vapaaehtoiskoulutukseen. Kouluttajina hyödynnettäisiin paikallista tietotaitoa. Koulutus olisi osittain yhteistä eri sektoreiden toimijoille, ja se sisältäisi sekä tiedollista että toiminnallista opetusta. Osa koulutuksesta voitaisiin toteuttaa yhdessä ikäihmisten kanssa, jolloin ikäihmisille tarjolla oleva kulttuuritoiminta lisääntyisi jo koulutettaessa. - Vapaaehtoisten koordinointi. Vapaaehtoisia välittää ja kouluttaa tällä hetkellä useampi taho: SPR, Sastamalan seurakunta, eläkeläis- ja hyväntekeväisyysjärjestöt jne. Kuinka saada vapaaehtoisten ja vapaaehtoisia organisoivien tahojen voimat yhdistettyä niin, että toimijat saavat parhaalla mahdollisella tavalla tukea toinen toisistaan? - Virkeiden eläkeläisten pitäminen liikkeellä. Sastamalan kaupungin alueella on runsaasti eläkeläisjärjestöjä, jotka järjestävät omille jäsenilleen toimintaa. Silti kaikki virkeät ikäihmiset eivät suinkaan kuulu järjestöihin tärkeää on saada myös heidän äänensä kuuluville. Tulevaisuuden kulttuuritoimintaa suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä jo tutut kohtauspaikat Ikäpisteet ja Tarinatuvat. Vammalassa Pukstaavi voisi muodostua yhdeksi kohtauspaikaksi. - Kulttuuria kotiin heille, jotka eivät enää voi lähteä liikkeelle. On koti sitten se oma tuttu, tai muuttanut jo laitokseen, on tärkeää huolehtia jokaisen ikäihmisen henkisestä hyvinvoinnista yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa. Yksinäisyys ja masennus ovat tuttuja monelle ikäihmiselle. Kaikenlainen seura on tervetullutta, taiteella tai ilman, ikäihmisen toiveita kuunnellen. - Yhdessä suunnitteleminen ja toimiminen. Parhaiten yhteistyön tulokset pääsevät puhkeamaan kukkaan, kun ideat saavat muhia mullassa, joka on yhdessä kuokittu. Ikäihmisten kulttuuriverkosto

8 projektissa painopiste on ollut paikalla olleiden kuuntelemisessa ja yhteen tuomisessa. Paikalle tulleet ovat osallistuneet keskusteluun, tuoneet esiin arjessa kohtaamiaan epäkohtia, yhteistyötoiveita ja tarpeita sekä jo valmiimpia ideoita, jotka ovat sulautuneet omalle paikalleen kokonaisuuteen. Yhdessä tekeminen on perinteisesti ollut alueen paikkakuntien vahvuus. Tämä projekti on pyrkinyt osaltaan edistämään yhdessä tekemistä nuoren Sastamalan kaupungin alueella. Keskustelimme projektin kuluessa useampaan otteeseen myös siitä, olisiko parempi kohdistaa tulevat Ikäihmisten kulttuuriverkoston pohjalta ponnistavat suunnitelmat ikäihmisiin vai ottaa näkökulmaksi laajemmin esteettömyys. Tapaamisissa ilmeni molempia näkökulmia edustavia mielipiteitä. Päädyimme projektityöryhmässä keskittämään suunnitelmat ja haettavat rahoitukset selkeyden vuoksi ikäihmisten ja heidän kanssaan toimivien kulttuuritoimintaan. Koulutetuista työntekijöistä ja vapaaehtoisista on kuitenkin iloa eri kaupungin hoivaa ja seuraa tarvitseville kohderyhmille, vaikkei heitä suunnitelmavaiheessa erikseen mainittaisikaan. Tapaamisten ohella Ikäihmisten kulttuuriverkosto -projektissa päädyttiin selvittämään rahoitusmahdollisuuksia jatkoa silmällä pitäen. Kulttuuripalvelut haki yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta esiselvityshankkeeseen, joka jatkaisi Sastamalan ikäihmisten kulttuuritoiminnan tämän hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden toiveiden kartoittamista. Lisäksi jatkosuunnitelmissa on hakea tammikuussa 2012 tukea Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke KUULTO projektista ikäihmisten kanssa toimiville suunnattuun koulutukseen. Paikalliseen keskusteluun ei onneksi suuria summia tarvita, ja sitä voi olla meistä jokainen kohdallaan virittämässä, missä sitten toimiikin.

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Läänintaiteilija Ava Numminen/Uudenmaan taidetoimikunta 24.1.2012 Kirjoitin ensimmäisen työvuoteni toimintakertomuksessa lokakuussa

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

jokaisen elämä on luova teos

jokaisen elämä on luova teos jokaisen elämä on luova teos Kokemuksia kulttuuri- ja hyvinvointityön kohtaamisesta Artteli-projektissa Artteli-projektin loppuraportti Oulun läänin taidetoimikunta Jokaisen elämä on luova teos Kokemuksia

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa 06 317 1116 www.taidepohjanmaa.fi Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito

Lisätiedot

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta 1. 2011 Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni Teema: vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kansanedustajat vapaaehtois - työtä kirittämässä 6 Taide kuuluu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys 7. 2012 Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä Teema: mielenterveys Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Minimaalit

Lisätiedot