Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto"

Transkriptio

1 Raportti Ikäihmisten kulttuuriverkosto Sastamalan kaupunki, Kulttuuripalvelut ma projektityöntekijä Taru Tähti (työelämävalmennus ) 1. Johdanto 2. Valmistelut 3. Neljä tapaamista 3.1. Tilaajien tapaaminen Tuottajien tapaaminen Rahoittajien tapaaminen Kulttuuritori ikäihmisten kanssa toimiville Rahoituksen hakeminen esiselvityshankkeeseen 5. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat 1. Johdanto Ikäihmisten kulttuuritoiminnan verkosto sai alkunsa toukokuussa 2011, kun paikallisia kulttuuritoimijoita kokoontui Hopun palvelukeskukseen Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelukoordinaattorin Marita Pitkäsen kutsumana. Toukokuisen tapaamisen tarkoituksena oli antaa lähtölaukaus ikäihmisten hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan koordinoinnille koko Sastamalan kaupungin alueella. Seuraavan kerran kulttuuritoimijat tapasivat Hopulla elokuussa ja näiden tapaamisten pohjalta syntyi Avoimien ovien päivä Hopun vanhainkodille Avoimissa ovissa oli tarjolla monenlaista kulttuuritoimintaa teatterista musiikkiin ja kuvataiteesta tanssiin. Toiminnallinen päivä jätti ilmaan kysymyksen, kuinka vastaavaa voitaisiin järjestää muissakin vanhainkodeissa ja kuinka taide voitaisiin laajemmin tuoda osaksi laitoshoidon arkea. FM Taru Tähti oli työelämävalmennuksessa Hopun vanhainkodilla huhti-kesäkuussa 2011 ja pääsi siten alusta asti mukaan ikäihmisten kulttuuritoiminnan koordinointiin. Jatkaakseen sitä, mihin Hopulla jäätiin, Tähti tuli työelämävalmennukseen Sastamalan kaupungin Kulttuuripalveluihin Kulttuuripalveluiden ja Saspen yhteistyönä koottiin työryhmä, jossa ohjaavassa roolissa toimivat kulttuurijohtaja Arja Valtonen ja Saspen palvelukoordinaattori Marita Pitkänen sekä projektityöntekijänä Taru Tähti. Syksyn kestävän projektin tavoitteena oli tuoda paikallisia kulttuuritoimijoita, niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisiakin, yhteen ikäihmisille suunnatun kulttuuritoiminnan lisäämiseksi ja organisoimiseksi. Toiveena oli myös tuoda vanhusten kanssa toimivalle hoitohenkilökunnalle tietoa soveltavan taiteen

2 käytöstä osana kuntouttavaa työotetta. Konkreettisena tavoitteena oli tuottaa Kulttuuripalveluiden verkkosivuille yhteystietopankki, joka helpottaisi yhteydenottoa kentän eri toimijoiden välillä. 2. Valmistelut Ensimmäinen kuukausi koostui projektin valmisteluista. Lähtökohtana oli selvittää, millaisia kulttuuria ja hyvinvointia yhdistäviä hankkeita ikäihmisten parissa on viime vuosina tehty. Kaupunkikohtaisia hankeesittelyjä ja -selvityksiä, joiden inspiroimana Sastamalan projektia lähdettiin hahmottamaan, olivat mm.: Helsinki: Hyvinvointikeskus; IIK! Taidetta laitoskodeissa; Urban-projekti; På mormors tid; Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Espoo: Kulttuuriketju Tampere: Kulttuurikaari Jyväskylä: Taideapteekki; Kulttuuriluotsit Kuopio: Kulttuuri vanhustyön kumppanina; Kulttuurikuriirit Rauma: Kulttuurilaturi Lisäksi Suomessa on ollut ja on parhaillaan käynnissä muita eri kaupunkien ja tahojen välisiä hankkeita, joissa ikäihmisten kulttuuri ja hyvinvointi näkökulma on mukana. Tällaisia hankkeita ovat mm. Virikkeellisempi arki iloisempi mieli - Selvitystyö kulttuurin hyvinvointipalveluista Pirkanmaalla 2011, Ateneumin taidemuseon ja Muistiliiton yhteistyössä toteuttama Muistisairaat ja museot opas sekä Salon kaupungin koordinoima valtakunnallinen Hymykuopat-hanke, jossa kehitetään kulttuurialan kolmannen sektorin ja kuntien välistä palvelutuotantoa mm. senioriväestön toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyden huomioiminen on yhteiskunnallisesti nouseva trendi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut Taiteesta ja kulttuurista toimintaohjelman vuosille osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Toimintaohjelma keskittyy kolmeen painopistealueeseen, joita ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Taru Tähti osallistui kansainväliseen Culture, Health and Well-Being kongressiin Turussa , mikä antoi laajaa näkökulmaa projektin aloittamiseen. Projektitapaamisten alle ajoittui mainiosti myös Tampereella toteutetun Kulttuurikaari-hankkeen päätöstilaisuus, joka järjestettiin Tilaisuus antoi lähinäkökulmaa, mitä Pirkanmaalla on jo tehty ja miten se on koettu. Sastamalan työryhmä alkoi hahmotella ikäihmisten kulttuurikenttää eri näkökulmista, joista pysyviksi jäivät kolme tahoa:1)ikäihmisille suunnatun kulttuurin tilaajat eli ikäihmisiä edustavat laitokset, kotihoito, päivätoiminta, vanhusneuvosto ja omaiset, 2)Ikäihmisille suunnatun kulttuurin tuottajat eli hoitohenkilökunta, vapaaehtoiset ja ammattilaiset sekä 3)Ikäihmisten kulttuuria rahoittavat tahot mm. Kulttuuri- ja Sosiaalipalveluiden, Saspen ja Saskyn päättävät virkamiehet sekä yksityiset rahoittajat. Tässä vaiheessa kulttuurikenttä alkoi hahmottua selkeästi verkostona ja syksynmittainen projekti sai nimen Ikäihmisten kulttuuriverkosto.

3 3. Neljä tapaamista Ikäihmisten kulttuuriverkosto projekti järjesti syksyn 2011 aikana neljä tapaamista ikäihmisten hyvinvointia edistävän kulttuurikentän toimijoille. Ensimmäinen tapaaminen kohdistettiin kulttuurin tilaajille, toinen kulttuurin tuottajille ja kolmas kulttuuritoiminnan rahoittajille. Neljännen tapaamisen tavoitteena oli tuoda eri osapuolet yhteen tapaamaan toisiaan Tilaajien tapaaminen Ikäihmisille suunnatun kulttuurin tilaajien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikkokokoustilassa klo Tapaamiseen kutsuttiin 22 ikäihmisten edustajaa. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Senja Heikkilä (Vammalan kotihoito, Saspe), Riitta Kukkula (Vammalan kotihoito, Saspe), Päivi Saario (Hopun vanhainkoti, Saspe), Susanna Jukarainen (sosiaalipalvelupäällikkö, Sastamalan kaupunki) ja Marita Pitkänen (palvelukoordinaattori, Saspe). Keskustelu painottui pitkälti toiveisiin Saspen ja Sastamalan kaupungin Sosiaalipalveluiden yhteistyöstä. Yksityisten hoitokotien edustajia ei ollut paikalla, joten heidän kantaansa ei voitu kuulla. Yhteistyön muodoiksi toivottiin: - tutustumiskäyntejä sosiaalipuolelta terveyspuolelle ja päinvastoin. Mitä käytännön asioita voitaisiin jakaa tai mistä voitaisiin ottaa toiselta mallia ja ideoita? - päivätoiminta. Sastamalan toimintakeskuksen toimintaan osallistuu yli 70-vuotiaita ihmisiä. Heille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omaa toimintaa, mutta voisiko toimintaa myös yhdistää muun ikäihmisten päivätoiminnan kanssa? - vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten kouluttamista toivottiin yhteiseksi ja suunniteltiin yhteistä vapaaehtoispankkia. Kuka vapaaehtoistoimintaa voisi koordinoida, Sastamalan Opisto? Vapaaehtoisten tulisi lisäksi saada työnohjausta. Tärkeää on myös miettiä, mitä muuta vapaaehtoinen voisi saada kuin hyvän mielen. Yhteisiä tapaamisia vapaaehtoisten kesken? Työtodistuksen? Opintokokonaisuuden? Kulttuuriseteleitä? Tukihenkilöpalkkion tai edes kulukorvauksen? - työntekijöiden kouluttaminen. Tarvetta olisi asennekoulutukselle, jotta vierailija tai opiskelija muistettaisiin ottaa lämpimästi vastaan. Yksi mahdollisuus olisi yhteinen Luova kuntouttaja koulutus sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Koulutuksessa käytäisiin läpi kulttuurisia menetelmiä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. - vammaisten ja vanhusten viikko. Vammaisten kulttuuriviikon ympärille on jo rakentunut verkosto, joka sitä järjestää. Kuinka vanhusten viikon toimijoita saataisiin verkostoitumaan ja kuinka ideaa saisi vietyä kotihoitoon? - Kuinka saada liikkeelle niitä vanhuksia, jotka jäävät pois, vaikka ohjelmaa järjestettäisiinkin? Voisiko kulttuuria viedä heille kotiin ja mitä se edellyttäisi esim. vapaaehtoisten kouluttamiselta? Kotona asuvien ikäihmisten osalta tulee huolehtia kuljetuksista, kun jotain järjestetään. Onnistuisivatko ilmaiskyydit johonkin tapahtumaan, jos taksikuskit sponsoroisivat? Voisiko Työteekistä saada ihmisiä mukaan saattajiksi?

4 Mietimme myös, kuinka yhdistää tätä projektia muihin kaupungissa käynnissä oleviin hankkeisiin, jotta ei tulisi päällekkäisyyksiä eikä toisaalta mikään asiakasryhmä jäisi ulkopuolelle. Ikäihmisten kulttuuritoiminta ja hyvinvointiverkostojen synnyttäminen on ainakin osa ensi vuoden alussa tehtävää hyvinvointisuunnitelmaa. Totesimme olevamme liikkeellä otolliseen aikaan, kun muutos on joka tapauksessa tapahtumassa Tuottajien tapaaminen Ikäihmisten kanssa toimivien vapaaehtoisten ja ammatikseen kulttuurin parissa työskentelevien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikko-kokoustilassa klo Kutsu tapaamiseen lähti 63 kulttuurin tekijälle. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Marita Pitkänen (Saspe), Matti Ahvonen (Eläkeliitto Äetsä), Leena Heino (SPR, Sastamalakoti), Paula Mattila (Vammalan eläkkeensaajat), Raija Mäkitalo (Vammalan eläkeläiset), Pertti Alatala (Aikapojat), Kari Kotiranta (Sastamalan Opisto), Anna Ulvinen (Pukstaavi), Raisa Rautionmaa (Pukstaavi), Päivi Mäki-Kerttula (Kirjasto- ja tietopalvelut), Kristiina Virtanen (Sastamalan Musiikkiopisto), Kaarina Karjula (Sastamalan Opisto, RTT, Virmajuuri) ja Heidi Honkamäki (Sastamalan Opisto). Pohdimme yhdessä seuraavanlaisia asioita: - Onko hyödyllistä laittaa kaupungin verkkosivuille ikäihmisten kanssa toimivien yhteystietopankkia? Mistä verkostossa on yleisesti ottaen kyse? Verkoston syntymiseen ei riitä, että yhteystiedot ovat saatavilla. Kun tehdään projekteja, on tärkeää suunnitella yhdessä ja tehdä yhteistyötä koko matkan ajan. - Millaista annettavaa voisi digitaalisella ulottuvuudella olla ikäihmisten kanssa työskennellessä (Skype, valokuvaus)? - Seniorikampus (Sastamalan Opisto) on lähtenyt Sastamalassa kankeasti liikkeelle. Ihmisiä on ollut vaikea saada innostumaan. Miten löytää toimivampi muoto kampukselle? - Pukstaavi on vasta toimintansa alussa, mutta alustavia ideoita on ja hurjasti kiinnostusta yhteistyöhön. Pukstaavin ja kirjastonkin yhteistyö on alulla. Voisiko siinä mukana olla jokin teatteri, jotta saataisiin draaman kautta kirjallisuutta esille? - Kirjastolla on jo olemassa Kirja kotiin palvelu, jossa lukemista viedään kotiin heille, jotka eivät pääse itse käymään kirjastossa. Palvelulla olisi enemmän kysyntää kuin mitä on tällä hetkellä mahdollisuutta tarjota. Kuinka tuleviin suunnitelmiin voisi yhdistää Kirja kotiin palvelun kehittämisen? - Myös tässä ryhmässä keskusteltiin koulutuksesta. Puheeksi nousi ikäpedagogiikan luentosarja, jossa tutkittaisiin, mitä tarkoittaa ikääntyminen ja miten ikääntyvä oppii. Opiskelu olisi käytännöllistä yhdessä vanhusten kanssa, tiedollisen ja toiminnallisen yhdistämistä. Sama koulutus voisi sopia myös vapaaehtoisten kouluttamiseen, ja olla yhteiskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kulttuurityöläisten kesken. Vapaaehtoiskoulutuksesta vastaisivat ainakin SPR ja Sastamalan Opisto.

5 - Joillain yhdistyksillä on niin paljon toimintaa, että jaksavatko he innostua enää uudesta? Tärkeää olisi pitää eläkeläiset, jotka liikkuvat, yhä liikkeellä. Kuinka houkutella niitä vapaaehtoisia, jotka eivät ole kiinnostuneita järjestötoiminnasta (kuten ehkä suuret ikäluokat)? - Tärkeänä koettiin, että ikäihmisille olisi jotain säännönmukaista ja pysyvää kulttuuritoimintaa. Ihmiset usein syttyvät hitaanlaisesti, joten uutta täytyisi voida kokeilla toistuvasti ja pitkäkestoisesti. - Ikäihmisten kulttuuritoiminnan suunnittelun tueksi voisi sopia teemakuukausia, jotka antaisivat rajat kulttuurin tekijöille. - Pukstaavi voisi tarjota tilat virkeiden ikäihmisten säännölliseen kulttuuritoimintaan Vammalassa. Mitkä paikat sopisivat kokoontumispaikoiksi muualla Sastamalassa? 3.3. Rahoittajien tapaaminen Ikäihmisten kulttuuriverkoston rahoittajien tapaaminen järjestettiin Hopun palvelukeskuksen Unikkokokoushuoneessa Tapaamiseen kutsuttiin 19 rahoituksesta vastaavaa toimijaa. Projektityöntekijä oli sairaana, joten tilaisuuden ohjasi ja muistion kirjoitti kulttuurijohtaja Arja Valtonen. Paikalla hänen lisäkseen olivat Marita Pitkänen (Saspe) ja Susanna Jukarainen (Sastamalan kaupunki, Sosiaalipalvelut). Keskusteluissa nousivat esiin seuraavat kolme toimenpide-ehdotusta: - Kulttuurikuntouttajan täydennyskoulutus a. henkilöstön täydennyskoulutusta b. opetussuunnitelma ja toteutus esim. Sastamalan Opiston (ja Saskyn kanssa) c. paikalliset kouluttajat voimavarana d. koordinoitu vapaaehtoiskoulutus kaikille kiinnostuneille - Yhteisen neuvottelun järjestäminen alkuvuonna 2012 e. kutsutaan Marja-Leena Parto-Koski, Paavo Salli ja Elämänhallintaprojektisihteeri, Ikäihmisten kulttuuriverkosto-projektisihteeri Taru Tähti, Marita Pitkänen, Arja Valtonen ja myös Opiston uusi rehtori Tiina Kopalainen - Kulttuurifoorumi f. yhteisen neuvottelun pohjalta järjestetään 2012 kulttuurifoorumissa kaikille avoin tilaisuus teeman jatkotyöskentelyä varten Kulttuuritori ikäihmisten kanssa toimiville Kaikkien osapuolten yhteinen tapaaminen järjestettiin Vammalan Seurakuntatalon Rantasalissa klo Kulttuuritorille kutsuttiin 101 paikallista ikäihmisten kulttuuriverkostoon kytkeytyvää toimijaa. Paikalla olivat projektityöntekijän lisäksi: Riitta Kukkula (Vammalan kotihoito, Saspe), Senja Heikkilä (Vammalan kotihoito, Saspe), Pekka Erkkilä (Vammalan Eläkeliitto), Tuula Hakanen (Vammalan Eläkeläiset), Seija Mäkinen (Kiikan Eläkeläiset), Eva von Koch (Vammalan seudun taideyhdistys), Arja Valtonen (Sastamalan kaupunki, kulttuurijohtaja), Sanna Asikainen (Pukstaavi), Pirkko Pajari-Timonen (Suodenniemen Eläkeliitto, Suodenniemen diakoniapiiri), Raimo Timonen (Suodenniemen Eläkeliitto), Seija Kallio (Suodenniemen Eläkeliitto), Leena Heino (SPR, Sastamalakoti), Heidi Honkamäki (Sastamalan Opisto),

6 Eeva-Liisa Tuovinen (Kiikan Eläkeläiset), Bill Lindberg (Kiikan Eläkeläiset), Kristiina Virtanen (Sastamalan Musiikkiopisto), Piritta Ruutikainen (Laitoslaulaja-projekti) ja Marika Kilkkinen (Sastamalan toimintakeskus). Torimaisen idean mukaisesti jokainen taho esitteli lyhyesti toimintaansa. Keskusteluissa nousi voimakkaasti esille vapaaehtoistyö mm. seuraavista näkökulmista: - Hopun palvelukeskukseen on tulossa joulujuhla kotona asuville vanhuksille. Tilaisuuden järjestävät Lionsien Lindat. Vapaaehtoistyötä tekevät Lindat toimivat koko Sastamalan alueella ja etsivät yhteistyökumppaneita. Yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Leena Nieminen p Kotihoito lähetti viestiä, että juhlat ovat ihania, mutta ennen kaikkea tarvitaan arkeen rinnalla kulkijoita. Tarvetta olisi vapaaehtoisille, jotka veisivät yksinäisiä vanhuksia ulos, kävisivät juttelemassa ja muistelemassa sekä antaisivat saattotukea sairaalareissuille. - Olisi hyvä etsiä paikallisia tapoja auttaa kotona asuvia vanhuksia, ettei saman ihmisen tarvitsisi kiertää laajaa aluetta kuten kotihoidossa. Jossain vaiheessa kyläyhdistykset palkkasivat kotihoitoa työllistämällä työttömiä (saatiin työllistämistuki), mutta viime aikoina on koettu hankalaksi löytää asiaan sopivia ja motivoituneita henkilöitä. Löytyisikö tähän ratkaisuja? - Sastamalan toimintakeskus esittelee toimintaansa jouluisissa tunnelmissa klo Toimintakeskuksessa kokoontuu kaksi kehitysvammaisten ikäihmisten ryhmää. Keskuksessa on ensi vuonna tulossa kartoitus, mitä kehitysvammaisten päivätoiminta on tulevaisuudessa. He myös tarvitsevat vapaaehtoisia kesäkuussa 2012 järjestettävään tapahtumaan. - SPR:llä ollut tänä syksynä vapaaehtoisille tarkoitettu Ihminen ihmiselle koulutus, jossa oli 16 osallistujaa. SPR:ltä toivottiin, että eri tahot ottaisivat pian yhteyttä näihin juuri koulutettuihin vapaaehtoisiin, jotta he saavat taitonsa ja intonsa heti käyttöön. SPR:n ystäväpalvelun yhdyshenkilönä toimii Riitta Mustalahti p Myös Seurakunta välittää vapaaehtoisia, yhteyshenkilönä Marja Ritanen p , Eläkeliitolla vapaaehtoisten koulutus on alkamassa. Kuinka saataisiin koottua vapaaehtoisten koulutus ja koordinointi yhteen, jotta toiminta selkeytyisi ja toimijat tukisivat paremmin toinen toistaan? Yleisesti ottaen toivottiin, että ikäihmisiin liittyvälle kulttuuri- ja vapaaehtoistyöverkostolle saataisiin jatkoa. Varsinkin yhteisiä kokoontumisia kaivattiin lisää, sillä on helpompi ottaa jatkossa yhteyttä, kun eri tahot saavat kasvot. 4. Rahoituksen hakeminen esiselvityshankkeeseen Jatkaakseen ikäihmisten kulttuuritoiminnan kartoittamista ja koordinointia Kulttuuripalvelut on hakenut yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitusta esiselvityshankkeeseen alkuvuodelle Sastamalan esiselvityksen tavoitteena on selvittää, 1)millaista ikäihmisille suunnattua kulttuuritoimintaa Sastamalassa tällä hetkellä järjestetään sekä millaisia toiveita ikäihmisille suunnatun kulttuurin suhteen on. Pyrimme selvittämään myös, 2)millaista käytännön tietoa ja koulutusta Sastamalan alueen sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan sekä kolmannen sektorin toimijoilla on ikäihmisten kulttuuritoimintaa koskien, ja millaisia toiveita heillä on koulutuksen suhteen. Kolmanneksi tarkastelemme verkostoulottuvuutta: 3)mitkä kentän toimijat tekevät tällä hetkellä yhteistyötä, millaisia haasteita yhteistyössä on ilmennyt, ja millaisia

7 yhteistyötoiveita toimijoilla ilmenee tulevaisuuden suhteen. Esiselvityksessä kartoitetaan myös, 4)millaisia ikäihmisiin, hyvinvointiin ja/tai kulttuuriin liittyviä hankkeita Sastamalassa ja Pirkanmaalla on käynnissä, ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. 5. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat Sastamalan kaupungin Kulttuuripalvelut ja Sastamalan perusturvakuntayhtymä toteuttivat syksyn 2011 aikana Ikäihmisten kulttuuriverkosto -yhteistyöprojektin. Projekti koostui neljästä paikallisten toimijoiden tapaamisesta. Lisäksi projektin konkreettisena tavoitteena oli koota Sastamalan kaupungin nettisivuille yhteystietopankki, joka helpottaisi ikäihmisille suunnatun kulttuurin parissa toimivien yhteyden pitämistä toisiinsa. Projektin edetessä yhteystietopankista luovuttiin, vaikkakin viimeiseen tapaamiseen osallistuneet vaihtoivat yhteystietoja keskenään. Kenties yhteystietopankki on ajankohtainen myöhemmin ikäihmisten kulttuuritoiminnan ympärille rakentuvan verkoston laajetessa. Yhteystietopankin sijaan saatiin aikaan muita asioita. Ikäihmisten kulttuuritoimintaan liittyvää keskustelua ja ideointia vietiin tapaamisten avulla eteenpäin ja samalla luotiin alueen toimijoille mahdollisuuksia tavata toisiaan. Tapaamisissa oli vahvasti edustettuna kolmas sektori, paikalliset kulttuurilaitokset sekä Saspen osalta kotihoito. Siten näiden tahojen näkökulmat tulivat keskusteluissa painokkaimmin esille. Toistuvasti keskusteluissa esiin nousevia asioita olivat: - Koulutus. Kulttuurikuntouttamisen täydennyskoulutusta suunniteltiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, ikäihmisten tarpeista ja oppimiskyvystä kertovaa koulutusta kulttuuritoimijoille ja niiden yhdistelmää vapaaehtoiskoulutukseen. Kouluttajina hyödynnettäisiin paikallista tietotaitoa. Koulutus olisi osittain yhteistä eri sektoreiden toimijoille, ja se sisältäisi sekä tiedollista että toiminnallista opetusta. Osa koulutuksesta voitaisiin toteuttaa yhdessä ikäihmisten kanssa, jolloin ikäihmisille tarjolla oleva kulttuuritoiminta lisääntyisi jo koulutettaessa. - Vapaaehtoisten koordinointi. Vapaaehtoisia välittää ja kouluttaa tällä hetkellä useampi taho: SPR, Sastamalan seurakunta, eläkeläis- ja hyväntekeväisyysjärjestöt jne. Kuinka saada vapaaehtoisten ja vapaaehtoisia organisoivien tahojen voimat yhdistettyä niin, että toimijat saavat parhaalla mahdollisella tavalla tukea toinen toisistaan? - Virkeiden eläkeläisten pitäminen liikkeellä. Sastamalan kaupungin alueella on runsaasti eläkeläisjärjestöjä, jotka järjestävät omille jäsenilleen toimintaa. Silti kaikki virkeät ikäihmiset eivät suinkaan kuulu järjestöihin tärkeää on saada myös heidän äänensä kuuluville. Tulevaisuuden kulttuuritoimintaa suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä jo tutut kohtauspaikat Ikäpisteet ja Tarinatuvat. Vammalassa Pukstaavi voisi muodostua yhdeksi kohtauspaikaksi. - Kulttuuria kotiin heille, jotka eivät enää voi lähteä liikkeelle. On koti sitten se oma tuttu, tai muuttanut jo laitokseen, on tärkeää huolehtia jokaisen ikäihmisen henkisestä hyvinvoinnista yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa. Yksinäisyys ja masennus ovat tuttuja monelle ikäihmiselle. Kaikenlainen seura on tervetullutta, taiteella tai ilman, ikäihmisen toiveita kuunnellen. - Yhdessä suunnitteleminen ja toimiminen. Parhaiten yhteistyön tulokset pääsevät puhkeamaan kukkaan, kun ideat saavat muhia mullassa, joka on yhdessä kuokittu. Ikäihmisten kulttuuriverkosto

8 projektissa painopiste on ollut paikalla olleiden kuuntelemisessa ja yhteen tuomisessa. Paikalle tulleet ovat osallistuneet keskusteluun, tuoneet esiin arjessa kohtaamiaan epäkohtia, yhteistyötoiveita ja tarpeita sekä jo valmiimpia ideoita, jotka ovat sulautuneet omalle paikalleen kokonaisuuteen. Yhdessä tekeminen on perinteisesti ollut alueen paikkakuntien vahvuus. Tämä projekti on pyrkinyt osaltaan edistämään yhdessä tekemistä nuoren Sastamalan kaupungin alueella. Keskustelimme projektin kuluessa useampaan otteeseen myös siitä, olisiko parempi kohdistaa tulevat Ikäihmisten kulttuuriverkoston pohjalta ponnistavat suunnitelmat ikäihmisiin vai ottaa näkökulmaksi laajemmin esteettömyys. Tapaamisissa ilmeni molempia näkökulmia edustavia mielipiteitä. Päädyimme projektityöryhmässä keskittämään suunnitelmat ja haettavat rahoitukset selkeyden vuoksi ikäihmisten ja heidän kanssaan toimivien kulttuuritoimintaan. Koulutetuista työntekijöistä ja vapaaehtoisista on kuitenkin iloa eri kaupungin hoivaa ja seuraa tarvitseville kohderyhmille, vaikkei heitä suunnitelmavaiheessa erikseen mainittaisikaan. Tapaamisten ohella Ikäihmisten kulttuuriverkosto -projektissa päädyttiin selvittämään rahoitusmahdollisuuksia jatkoa silmällä pitäen. Kulttuuripalvelut haki yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta esiselvityshankkeeseen, joka jatkaisi Sastamalan ikäihmisten kulttuuritoiminnan tämän hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden toiveiden kartoittamista. Lisäksi jatkosuunnitelmissa on hakea tammikuussa 2012 tukea Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke KUULTO projektista ikäihmisten kanssa toimiville suunnattuun koulutukseen. Paikalliseen keskusteluun ei onneksi suuria summia tarvita, ja sitä voi olla meistä jokainen kohdallaan virittämässä, missä sitten toimiikin.

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston toimintamalli vuodesta 2010 alkaen 1 TOIMINTAMALLI ULKOILUYSTÄVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEKSI Sisällysluettelo ALKUSANAT...

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ELÄMÄÄ HOIVAN PIIRISSÄ -VERKOSTOTAPAAMINEN Vanhustyön messut 10.2.2015 Markku Holmi, suunnittelija Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa Kuvataiteet Elokuva- ja mediataiteet Arkkitehtuuri Käsityötaiteet Musiikki Kirjallisuus eli sanataiteet Tanssitaiteet Teatteri- eli Näyttämötaiteet Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu 27.6.2014

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin turvallisuusilta Virojoella ma 19.11.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin turvallisuusilta Virojoella ma 19.11.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin turvallisuusilta Virojoella ma 19.11.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Jaettua iloa! Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, ilman ammattityön vaatimuksia. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä vaan täydentää

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Kulttuuripalvelun mahdollistaminen terveydenhuollossa eri hallintokuntien ja taiteilijoiden yhteistyönä

Kulttuuripalvelun mahdollistaminen terveydenhuollossa eri hallintokuntien ja taiteilijoiden yhteistyönä Kulttuuripalvelun mahdollistaminen terveydenhuollossa eri hallintokuntien ja taiteilijoiden yhteistyönä Voimaa Taiteesta seminaari, Vantaa 27.9.2012 Tuulia Koponen, yh, TtM, 27.9.2012 Tuulia Koponen 1

Lisätiedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin seminaarit Eläkevuodet edessä (60+) Liikkumisympäristöt ja olosuhteet

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Hollolan kunta / Muistio 2/2013 1 (5) n kokous Aika Keskiviikko 29.5.2013 kello 18.00 Paikka Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.01.2018 Aika 15.01.2018 klo 10:00-13:55 Paikka Iso seurakuntatalo, Pappilantie 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA!

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! 31.1.2017 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Soile Vuolle hyvinvointikoordinaattori ja

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 vuoden 2015 teemat yksinäisyys ja turvallisuus KUNTIEN TAPAAMINEN JA KUNTIEN KANSALAISFOORUMIT VUODEN 2015 TEEMAT

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pauli Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pauli Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Sastamalan vanhusneuvoston kokous Muistio 5/2016 Aika: Perjantaina 2.9.2016 klo 9.00-11.30 Paikka: Hopun palvelukeskus, Unikko-kokoushuone Läsnä: Ahvonen Matti, Eläkeliitto Äetsän yhdistys Jokela Liisa,

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 1/2018/ Johanna

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Kulttuuritoimen verkostot Ylä-Savon malliin. Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu -aluetilaisuus Kuopio

Kulttuuritoimen verkostot Ylä-Savon malliin. Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu -aluetilaisuus Kuopio Kulttuuritoimen verkostot Ylä-Savon malliin Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu -aluetilaisuus Kuopio 24.1.2018 Ylä-Savo kartalla Ylä-Savon toimintaympäristö Asukkaita alueella noin 56 000 Etäisyydet

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Taustaa: Työtä teatterista

Taustaa: Työtä teatterista Taustaa: Työtä teatterista Työtä teatterista hanke sai OKM:ltä 18 000, toteutettiin 04.11.2013 30.04.2014. Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti mukana. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja tullaan jatkamaan

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Muistio: kokous 1/2017 Aika: Maanantai 6.2.2017, kello 14.30-16.30 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio 3. Paikalla: Markku Kyllönen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen 13.12.2017 Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Vuosi 2017 Mitä kaikkea on käsitelty asiakasraadin tapaamisissa

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 20.05.2015 klo 13:00-16:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon Kulttuurirahaston KULTA-hanke. Päivikki Eskelinen-Rönkä FT, asiamies Etelä-Savon Kulttuurirahasto

Etelä-Savon Kulttuurirahaston KULTA-hanke. Päivikki Eskelinen-Rönkä FT, asiamies Etelä-Savon Kulttuurirahasto Etelä-Savon Kulttuurirahaston KULTA-hanke Päivikki Eskelinen-Rönkä FT, asiamies Etelä-Savon Kulttuurirahasto Ennusteita Ennusteita Elämää talouden varjossa Väki vanhenee. Korkea ikä tuo fyysiseen ja/tai

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Yhteinen koti maalla hanke. Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä

Yhteinen koti maalla hanke. Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä Yhteinen koti maalla hanke Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä 1.9.2017 Päivän ohjelma: 9.30 Aamukahvit ja päivän aloitus Jamilahden tervehdys, Jamilahden rehtori Sanna Gango Yhteinen koti maalla

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kiihtelysvaaran Hoitokoti Helmi, Joensuunväylä 11 B, Kiihtelysvaara. Sivu 27 Kokouksen avaus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kiihtelysvaaran Hoitokoti Helmi, Joensuunväylä 11 B, Kiihtelysvaara. Sivu 27 Kokouksen avaus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Vanhusneuvosto Aika 16.03.2016 klo 09:30-11:45 Paikka Kiihtelysvaaran Hoitokoti Helmi, Joensuunväylä 11 B, 82140 Kiihtelysvaara Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Ikäihminen kehittäjänä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä: hallinnoivana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry, Härmän Vanhustentukisäätiö,

Lisätiedot