Sivistystoimistossa klo 8-12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12"

Transkriptio

1 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite Lukuvuoden koulun työvuoden arviointi Kuraattoripalvelut lukuvuonna Muutokset opetussuunnitelmiin oppilashuollon osalta Vesannon yhtenäiskoulun järjestyssäännöt alkaen Teknisen työn tuntiopettajan valinta Kannanotto kolmannen luokan hyvän oppimisympäristön puolesta Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Sivistystoimistossa klo 8-12 Puheenjohtaja MARKO KAUPPINEN Marko Kauppinen Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 6 / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kirjaston kokoustila Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla: Kauppinen Marko, pj Markkanen Petri Koskinen Jaana, vpj. Korhonen Auli Hänninen Satu Liimatainen Mirja Haapamaa Hannu Back-Hytönen Minna Minkkinen Olli Hokkanen Miika MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Forss Markku, khall pj. Lievonen Pasi, kunnanjohtaja Ruuskanen Jaana, esittelijä Laitinen Uolevi, khall edustaja Paikalla: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Koskinen ja Hannu Haapamaa Paikka: Sivistystoimisto Aika: PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marko Kauppinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jaana Koskinen Paikka ja pvm Sivistystoimisto Virka-asema Jaana Ruuskanen Hannu Haapamaa Allekirjoitus toimistosihteeri Irja Lindlöf

3 Sivistyslautakunta LUKUVUODEN YHTENÄISKOULUN TYÖVUODEN ARVIOINTI Sivistysltk 37 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy koulun lukuvuoden koulutyön arviointikertomuksen. Liitteenä nro 1 on Vesannon yhtenäiskoulun lukuvuoden koulutyön arvioinnit. (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) Stj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Vesannon yhtenäiskoulun lukuvuoden koulutyön arvioinnit liitteen 1 mukaisina. (Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh , sähköposti:

4 Sivistyslautakunta KURAATTORIPALVELUT LUKUVUONNA Sivistysltk 38 Nilakka kuntien yhteinen kuraattoritoiminta on vakiintunut. Kuraattori on ollut Vesannolla yhden päivän viikossa. Liitteenä nro 2 on kuraattorin selvitys lukuvuoden toiminnasta Vesannolla. (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) Stj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa saaneensa kuraattoritoiminnan selvityksen tietoonsa. (Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh , sähköposti:

5 Sivistyslautakunta MUUTOKSET OPETUSSUUNNITELMIIN OPPILASHUOLLON OSALTA Sivistysltk 39 Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan alkaen. Lakiin on koottu nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Oppilashuollossa siirretään painopistettä ongelmien ratkaisemista ennaltaehkäisyn suuntaan. Opiskeluhuollon päähuomio on yhteisöllisessä ennaltaehkäisevässä opiskeluhuollossa, johon kaikki koulun toimijat osallistuvat sekä psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden kahdenkeskinen työ oppilaan kanssa. Opetuksen järjestäjän velvollisuuksia järjestää psykologi- ja kuraattoripalveluita tiukennetaan. Oppilaalla on oikeus saada palveluja kiireellisissä tapauksissa jo samana päivänä, ja viimeistään seitsemän päivän sisällä. Opetuksen järjestäjä tulee perustaa monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Tämä ryhmä voi olla myös kuntien yhteinen. Koulun tasolla on edelleen oppilaitoskohtainen oppilashuoltoryhmä, joka vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista kuten nykyisinkin. Oppilashuollossa ei tehdä hallintopäätöksiä. Yksilökohtainen oppilashuolto jatkuu psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden kahdenkeskisenä työnä oppilaan kanssa. Yksittäisen oppilaan tukemiseksi voidaan tarvittaessa koota tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä. Tämä tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä kootaan oppilaan ja/tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumuksen perusteella. Tämän ryhmän jäsenet saavat toisiltaan ja saavat luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Yksityisyyden suojaan liittyvä tietosuoja edellyttää, että salassa pidettävien tietojen käsittely perustuu kulloistakin käsiteltävää asiaa koskeviin voimassa oleviin tietosuojanormeihin. Laissa säädetään opiskeluhuoltoon liittyvästä dokumentoinnista, rekisterinpidosta ja tietosuojasta. Opetushallitus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta opetussuunnitelman perusteissa. Opetushallitus on muuttanut esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.3 (Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.4 (Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen) sekä nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman luvun 4.3. (Opiskeluhuolto) kokonaisuudessaan. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön

6 Sivistyslautakunta Sivistysltk 39 Vesannon yhtenäiskoulun ja esiopetuksen opetushenkilöstö on valmistellut kuntakohtaista opetussuunnitelmamuutosta. Opetussuunnitelmamuutosta on esitelty koko henkilöstölle henkilökuntakokouksessa ja 1-6 luokkien oppilaiden huoltajille iltakoulussa. Lisäksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmamuutokset ovat olleet nähtävillä pedanetissä. Opetussuunnitelmamuutosta on valmisteltu myös Nilakan kuntien yhteistyönä. Vesannon kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilashuoltoa koskevat osat opetussuunnitelmasta ovat liitteenä nro 3. Opiskeluhuollon ohjausryhmää esitetään Nilakan kuntien yhteiseksi. (Valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) Stj:n päätösesitys: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaiset Vesannon kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas/ opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelmamuutokset otettavaksi käyttöön alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan yhteisen opiskeluhuollon ohjausryhmän muodostamisen Keiteleen, Pielaveden ja Tervon kunnan kanssa. (Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh , sähköposti:

7 Sivistyslautakunta VESANNON YHTENÄISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN Sivistys 40 Perusopetuslakiin ja lukiolakiin on tehty muutoksia alkaen ns. koulurauhapaketin osalta. Niin sanottu koulurauhapaketti antaa oppilaitosten rehtoreille ja opettajille uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Keinovalikoimaa painotetaan aiempaa voimakkaammin kasvatukselliseen ja ennaltaehkäisevään suuntaan. Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia myös koulun järjestyssääntöihin. Lisäksi järjestyssääntöihin on tarkennettu poissaolojen selvittämistä koskevat kohdat nykyisen käytännön mukaiseksi. Esitys Vesannon yhtenäiskoulun järjestyssäännöiksi alkaen on liitteenä nro 4. Järjestyssääntömuutokset on esitelty henkilökunnan kokouksessa, oppilaskuntien hallituksille sekä kaikille luokille ryhmänohjaajan tunnilla. (Valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) Stj:n päätösesitys: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 4 mukaiset järjestyssäännöt tulevaksi voimaan alkaen. (Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh , sähköposti:

8 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta TEKNISEN TYÖN TUNTIOPETTAJAN VALINTA Sivistysltk 27 Teknisen työn tuntiopettajan tehtävä oli haettavana mennessä. Määräajan puitteissa saapui 3 hakemusta, joista yhdellä hakijalla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. KM Martti Vänttinen haastateltiin ja haastatteluryhmä (Kauppinen, Saikku ja Ruuskanen) esittävät, että hänet valitaan teknisen työn tuntiopettajaksi. (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) Stj:n päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää valita KM Martti Vänttisen teknisen työn tuntiopettajaksi alkaen. Mikäli hän ei ota tehtävää vastaan, täytetään teknisen työn tuntiopettajan tehtävä määräaikaisesti ajalle ja tälle määräajalle tehtävään valitaan kasvatustieteiden yo Erno Närhi. Hyväksyttiin. Sivistysltk 41 Koska sekä Martti Vänttinen että Erno Närhi ovat kieltäytyneet tuntiopettajan tehtävästä, on teknisen työn tuntiopettajan tehtävä alkaen haettavana uudestaan saakka. ESITYS KOKOUKSESSA (Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh , sähköposti:

9 Sivistyslautakunta KANNANOTTO KOLMANNEN LUOKAN HYVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN PUOLESTA Sivistysltk 42 Sivistyslautakunnan puheenjohtaja selostaa asiaa sivistyslautakunnalle. Joukko Vesannon yhtenäiskoulun 3. luokan oppilaiden vanhempia on jättänyt sivistyslautakunnalle kannanoton, jossa huoltajat ilmaisevat huolensa kolmannen luokan koulunkäynnin turvallisuudesta, rauhallisuudesta ja lasten oppimisen toteutumisesta. (Liite nro 5.) Kannanotossa pyydetään sivistyslautakuntaa arvioimaan koulun johdon sekä muun henkilökunnan toimet nykyiseen tilanteeseen liittyen. Huoltajat esittävät myös tarpeen perustaa erityisluokka, joka palvelisi Vesannon yhtenäiskoulua luokka-asteista riippumatta. Liitteenä nro 6 on koulun johdon selvitys kolmannen luokan opetusjärjestelyistä ja toteutetuista tukitoimista. Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja ja pedagoginen rehtori ovat kokouksessa kertomassa opetusjärjestelyissä. (Lisätiedot: sivistyslautakunnan pj Marko Kauppinen, puh , sähköposti:

10 Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT Sivistysltk 43 Viranhaltijoiden päätökset: Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Virkavapaudet Pykälät / 2014 ajalla Muut päätökset o 18 Koulunkäynnin ohjaajan valinta o 19 Työsopimus o 20 Sivistystoimen vuosilomalista o Koululaisten apip-toimintaan osallistuminen o 38 Toimipaikan käyttöoikeushakemus, kansalaisopisto Varhaiskasvatusjohtaja Työlomaa, virkavapautta ja vuosilomia koskevia päätöksiä Pykälät / 2014 ajalla Muut päätökset o 15 Ylitöiden korvaaminen vapaana o 16 Ylitöiden korvaaminen vapaana o 17 Ylitöiden korvaaminen vapaana Pedagoginen rehtori 4 Työelämään tutustumisjakson suorittaminen kesällä Kirjastosihteeri 12 Matka-avustus / Vesannon Sotaveteraanit 13 Kirjastovirkailijan sijaisen palkkaaminen Kirjastovirkailijan sijaisen palkkaaminen Virkavapaus ja vuosiloma 16 Nuoriso- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset Toimistosihteeri 2 Koulukuljetusoikeus alle 5 km:n matkalle 3 Koulukuljetusoikeus alle 5 km:n matkalle Lähetetyt kirjeet: Valtion erityisavustus pedagogisten ICT-ohjaukseen

11 Sivistyslautakunta Sivistysltk 44 Saapuneet kirjeet: Aluehallintovirasto päätös Päätös valtionavustuksen myöntämisestä pallokentän peruskorjaamiseen Aluehallintovirasto päätös : Valtionavustuspäätös lasten ja nuorten liikunnan kehityshankkeeseen. Opetushallitus: Päätös : Vieraskielisten oppilaiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö: Päätös : Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen Kuopion kaupunki: Hakemus ja päätös koulunkäyntioikeudesta (valm. toimistosihteeri IL) Stj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta katsoo saapuneet kirjeet sekä viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä, eikä valtionavustuspäätöksistä tehdä oikaisupyyntöä. (Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh , sähköposti:

12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Sivistyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite Vesannon sivistyslautakunta Koulutie VESANTO Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimus-/ valitusasiakirjojen toimittaminen Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna ) Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. *) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot