Johtokunta piti yhteensä yhdeksän kokousta; 27.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 18.8., 22.9., ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunta piti yhteensä yhdeksän kokousta; 27.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 18.8., 22.9., 20.10. ja 17.11.2009."

Transkriptio

1

2 Yleistä: 2 Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n sääntöjen mukaisena tarkoituksena on asukkaiden aktivoiminen viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta ja alueellisen asukastoiminnan edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on järjestänyt tilaisuuksia ja tehnyt yhteistyötä alueella toimivien muiden järjestöjen kanssa alueellisen yhteishengen edistämiseksi. Petosen asukastuvan toimintaa yhdistys on kehittänyt yhdessä Kuopion kaupungin kanssa vuodesta 2005 lähtien. Kuopion kaupungin asuntotoimi vastaa toimitilojen vuokrista ja käyttökustannuksista sekä tupavastaavana toimivan työnsuunnittelijan palkkauskustannuksista. Hallinto Asukasyhdistyksen toimintaa on johtanut johtokunta, johon vuonna 2009 kuuluivat puheenjohtaja Pirjo Nironen ( ) ja Juha Siira ( ), varapuheenjohtaja Juha Siira ( ) ja Veijo Karppinen ( ), sihteeri Riitta Katajamäki, taloudenhoitaja Marja-Leena Tiusanen ja johtokunnan jäsenet Hanna-Anneli Belt, Pirjo Eskelinen, Annikki Hyttinen, Sirkka Karppinen, Pirjo Nironen, Heikki Savonen ja Päivi Sato. Johtokunta piti yhteensä yhdeksän kokousta; 27.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 18.8., 22.9., ja Johtokunnan nimeämä Petosen lehden työryhmä vastasi lehden julkaisemiseen liittyvistä asioista ja raportoi johtokunnalle säännöllisesti kokouksissa. Lehden työryhmän jäseninä toimivat Pirjo Nironen, Harri Harju (toimittaja ) ja Kalle Mansikkamaa (toimittaja ), Marja-Leena Tiusanen, Pekka Hämäläinen (ilmoitusmyyjä ), Pasi Louhelainen, Juhani Lumpeinen, Maria Pajusilta ja Riitta Katajamäki. Työryhmän ja asukasyhdistyksen johtokunnan tärkeimpänä tehtävänä oli lehden kannattavuuden ja laadun parantaminen. Johtokunta nimesi myös työryhmän valmistelemaan yhdistyksen sääntöjen muutosta, siihen kuuluivat Pirjo Nironen, Juha Siira, Marja-Leena Tiusanen ja Riitta Katajamäki. Työryhmä laati johtokunnalle muutosesityksen, jota kehitettiin ja käsiteltiin kokouksissa18.8. ja sekä , jolloin johtokunta hylkäsi sääntömuutosesityksen. Yhdistys valitsi Siisti Kuopio! kampanjan työryhmään edustajaksi Pirjo Eskelisen. Sihteeri Riitta Katajamäki osallistui asuntotoimen järjestämiin asukasyhdistysten tapaamisiin ja Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Petosen asukkaat, jäsenmaksua ei peritty. Tapahtumat ja tilaisuudet Asukasyhdistys järjesti seuraavat tapahtumat: Hyvän olon päivä lauantaina Petosen vapaa-ajan tiloissa yhteistyössä Terve Kuopio ohjelman ja Pinarin kanssa. Tarjolla oli ohjattua liikuntaa, tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä alueen yritysten tuote- ja toimintaesittelyjä. Tapahtumassa käynnistettiin myös Petosen kävelyklubi ja kuultiin Jyri Wuorisalon luento sosiaalisesta mediasta. Pinarin ohjaajat järjestivät lapsille pääsiäisaskartelua. Kävijöitä oli vähän, samaan aikaan oli Kuopio-hallissa suuri hyvinvointitapahtuma, mikä varmastikin verotti yleisöä.

3 3 Perinteinen Kesätapahtuma Petosen torilla yhteistyössä Pitkälahden Puutarhakerhon perennakirppiksen, Ikinuorten ja Setlementti Puijolan Kotikulman kanssa. Kirpparimyyjiä oli kohtalaisesti, Kolmen Suora orkesteri esitti tanssittavaa musiikkia ja asukastuvan väki piti torikahviota. Sää ei suosinut lainkaan, vettä satoi koko päivän ja oli todella koleaa mikä verotti osallistujien määrää. Oheistapahtumana järjestettiin Litmasen kentällä kävelyfutis- haasteturnaus, jossa oli osallistujia asukastuvalta, Työttömien yhdistyksestä ja ravintola Cantinasta. Asukasyhdistys osallistui Siisti Kuopio! kampanjan suurtalkoisiin lauantaina Tapahtuman ja koko kampanjan koordinaattorina syksystä alkaen toimi asukastupamme työntekijä Juhani Lumpeinen. Petosella talkooporukka siivosi Pyörön torin ja ostokeskuksen ympäristön, Kotikulman väki hoiti Jalkasenkadun ja Petosen tien piennaralueiden siistimisen ja Pinarin sekä iltapäiväkerhojen lapset ja nuoret Pinarin piha-alueen.

4 4 Kirpparitapahtuma Petosen vapaa-ajantiloissa yhteistyössä Pinarin ja Ikinuorten kanssa. Myyjiä oli parikymmentä, kauppa kävi kohtalaisesti ja kahviossa riitti asiakkaita. Perinteiset Joulumyyjäiset lauantaina Petosen vapaa-ajantiloissa klo Yhteistyökumppaneina tutut Pinari, Ikinuoret ja Kotikulma. Kädentaitojen ja jouluherkkujen myyjien mukaan kauppaa tehtiin mukavasti. Kallaveden srk:n lapsikuoro esitti joululauluja, asukasyhdistys tarjosi Ikinuorten keittämää riisipuuroa ja kahvion pidosta vastasi asukastuvan henkilöstö. Kävijöitä oli kaikkiaan noin 250 henkilöä. Petosen lehti Lehti ilmestyi 9 kertaa toimintavuonna. Lehden toimittajana oli Harri Harju ja alkaen Kalle Mansikkamaa. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi Pekka Hämäläinen helmikuun lehdestä alkaen, toimittajaharjoittelijana oli Maria Pajusilta alkaen. Lehden työryhmä kokoontui säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa suunnittelemaan ja päättämään lehden julkaisuun liittyvistä asioista. Lehden kannattavuus oli vuoden 2008 aikana romahtanut ja vuoden ensimmäinen lehti tuotti tappiota 345,00. Ilmoitusmyynti lisääntyi vuoden aikana merkittävästi, kokonaistuotto oli yhteensä 6.325,00. Lisääntyneen ilmoitusmyynnin ja työryhmän aktiivisen kehittämistyön myötä yhdistys sai koottua lehden julkaisemisen varmistamiseksi kahden kuukauden kustannuksia vastaavan vararahaston ja toimintavaroja asukastoimintaan. Lehden taitosta vastasi Graafinen suunnittelu Nieminen, painosta Lehtisepät Oy Pieksämäeltä ja jakelusta Suoralähetys Oy. Lehden painatus kilpailutettiin vuoden lopussa, edullisimmaksi ja laadultaan parhaimmaksi osoittautui edelleen Lehtisepät Oy, jonka kanssa jatkettiin sopimusta. Jakelua ei kilpailutettu, sillä tarjontaa ei ollut. Koska taitto kilpailutettiin edellisvuonna, siihen ei nyt katsottu olevan tarvetta. Talous Lehden tappiollisuudesta johtuen yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimintavuoden alkaessa todella heikko. Kannattavuuden parantumisen myötä tilanne korjautui vuoden loppuun mennessä huomattavasti. Johtokunta sitoutui kuitenkin edelleen varovaisuuteen varojen käytössä, lehden kannattavuus on saatava mahdollisimman kestävälle pohjalle mm. vuosisopimusten avulla. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 5.345,60.

5 Petosen asukastupa 5 Yhdistyksen ja asukastuvan toiminta kulkivat aiempaa tiiviimmin rinnakkain; asukastuvalla tehtiin suurin osa lehden toimittamiseen liittyvistä töistä, tapahtumien suunnittelu ja järjestelyt hoidettiin yhteistyössä asukastuvan henkilöstön ja johtokunnan aktiivisten jäsenten kanssa. Petosen asukastuvan toiminta jatkui entisellä, hyväksi koetulla pohjalla. Tupa oli avoinna ma-to ja pe toimien kaikenikäisten ihmisten toiminta-, ajanvietto- ja yhteistoimintapaikkana. Tuvalla voi lukea päivälehdet, juoda kupin kahvia ja viettää aikaa toisten kanssa, käyttää tietokonetta ilmaiseksi, saada opastusta koneiden ja ohjelmien käytössä sekä tulostaa, kopioida tai skannata pientä maksua vastaan. Tuvan yhteydessä toimi myös korjausompelupalvelu. Asukastupa sai käyttöönsä kaupungin tilavarausjärjestelmän, webtimmin käyttäjätunnukset, minkä ansioista kokoustilan ja yläkeittiön varauksista huolehtiminen sujui aiempaa joustavammin. Asukastuvan ja Pinarin henkilöstöjen kesken pidettiin useita kehittämis- ja yhteistyöpalavereja. Päivittäisen yhteistyön sujuvuuteen kiinnitettiin huomiota ja yhteisiä pelisääntöjä kehitettiin tarpeen niin vaatiessa. Yhteistyötä tehtiin myös iltapäiväkerhojen ohjaajien ja avoimen päiväkodin henkilöstön kanssa päivittäisten toimintojen puitteissa. Asukastuvalla ja Petosen lehdessä työskenteli vuoden aikana yhteensä 9 henkilöä palkkatuella, 11 työelämänvalmennuksessa, 1 opiskelijaharjoittelija sekä 2 henkilöä muussa harjoittelusuhteessa. Asukastuvan käyntimäärät: atk-tupa 5648, kokoustilat 1502, yhteensä Tilastointimenetelmää on muutettu siten, että mukaan on laskettu vain asukastuvan toiminta-aikana tapahtuneet käynnit (ei esim. kokoustilan viikonloppuvarauksia), joten luvut eivät ole verrannollisia edellisiin vuosiin. Asukastuvan omat toiminnot: biljardi maanantaisin klo ja neulekerho perjantaisin klo Tuvan koordinoimaa toimintaa kokoustiloissa: Kompassi/Kansainväliset naiset, Ternokentos/kokkikerho, Ikinuoret/tiistaikerho, Imetystukiryhmä/kokoontumiset, Lions Club Petonen, Pitkälahden puutarhakerho, asunto-osakeyhtiöt, Terve Kuopio, asukasyhdistyksen johtokunnan ja vuosikokoukset. Yhteenvetoa Toimintavuosi oli edellistä vilkkaampi ja tapahtumarikkaampi. Lehden talouskriisistä selvittiin työryhmän, asukastuvan henkilöstön ja talkoovoimin. Lehti vietti 20. -vuotispäiväänsä julkaisemalla 12-sivuisen juhlalehden, josta koko yhdistys ja lehtityöryhmä saivat uutta pontta ponnisteluihin lehden olemassaolon varmistamiseksi tulevinakin vuosina. Yhdistys oli aiempaa enemmän mukana koko kaupungin yhteisessä asukastoiminnassa ja toimi aktiivisena alueellisena verkostonrakentajana ja tapahtumien alkuun saattajana. Petosen vapaa-ajan tiloissa sijaitsevan, vuoden tyhjillään olleen kahvion avaamisesta käytiin neuvotteluja pitkin vuotta työnsuunnittelijan, asuntotoimen kehityspäällikön, nuorisotoimen johtajan ja Pinarin nuorisonohjaajien kesken. Neuvottelut johtivat yhteistoimintasopimukseen, joka toimitettiin joulukuussa vapaa-ajantoimen ja lautakunnan käsittelyyn. Asukasyhdistyksen johtokunta päätti kokouksessa ryhtyä valmistelemaan kahvion avaamista sekä hakea ympäristövirastolta toimijalupaa. Kahvion juridiseksi toimijaksi tulisi asukasyhdistys ja käytännön toiminnasta vastaisi asukastuvan työnsuunnittelija. Varsinainen toiminnan aloittaminen jätettiin uuden johtokunnan päätettäväksi.

2 Yleistä. Hallinto. Johtokunta

2 Yleistä. Hallinto. Johtokunta 2 Yleistä Hallinto Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on aktivoida kotipaikkansa asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta ja edistää

Lisätiedot

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry Pyörönkaari 19, 2. krs 70820 Kuopio www.ppay.fi ppasyhd@gmail.com

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry Pyörönkaari 19, 2. krs 70820 Kuopio www.ppay.fi ppasyhd@gmail.com 0 1 Yleistä Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on aktivoida kotipaikkansa asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta ja edistää alueellista

Lisätiedot

Pitkälahti-petosen asukasyhdistys ry

Pitkälahti-petosen asukasyhdistys ry Pitkälahti-petosen asukasyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 1. Yleistä Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on aktivoida kotipaikkansa asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen

Lisätiedot

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2 SISÄLTÖ Yleistä 3 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2. Hallinto 4 2.1. Sosiaalinen työllistäminen ja henkilöstöhallinto 4 2.2. Taloushallinto 5 3. Toiminnan

Lisätiedot

Petosen lehti 27.1. 2010

Petosen lehti 27.1. 2010 Petosen lehti 27.1. 2010 22. vuosikerta Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 1/2010-27.1. 2010 Petosen lehti 27.1. 2010 Pääkirjoitus Lamanhävitys yrittäjien avulla Melkoinen osa Kuopiolaisistakin

Lisätiedot

1/2011 9.2.2011 23. vuosikerta. Eväät talven retkille edullisesti S-marketista! KUTSU MEIDÄT KYLÄÄN

1/2011 9.2.2011 23. vuosikerta. Eväät talven retkille edullisesti S-marketista! KUTSU MEIDÄT KYLÄÄN Pitkälahti-Petosen Asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 1/2011 9.2.2011 23. vuosikerta Monen materiaalin Pauno s. 2 Hyvää ystävänpäivää s. 4 Pauno Pohjolainen Asiaa asukasyhdistykseltä s. 5 Eväät talven retkille

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.2011 31.12.2011

Toimintakertomus 1.1.2011 31.12.2011 TOIMINTAKERTOMUS Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry Lahti http://anttilanmaki.phnet.fi/ Toimintakertomus 1.1.2011 31.12.2011 YLEISTÄ Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry

TOIMINTAKERTOMUS. Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry TOIMINTAKERTOMUS Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry 1.1. 31.12.2004 2 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2004 SISÄLTÖ: 1 Tausta 4 2 Toiminta-ajatus 5 3. Hallinto ja kokoukset 5 3.1 Järjestön jäsenet

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Toimintakertomus vuodelta 2013 Vantaa-Seura on kaikille avoin ja koko Vantaalla toimiva kotiseutuyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1961 nimellä Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012

Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 TOIMINTAKERTOMUS Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry Lahti http://www.anttilanmaki.fi/ Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 YLEISTÄ Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Helposti, nopeasti ja edullisesti

Helposti, nopeasti ja edullisesti Raskasta huvia s. 2 Polje, polje! s. 3 Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 2/2011 9.3.2011 23. vuosikerta Ikinuoret souturetkellä s. 6 Asukastupatoiminta kehittyy s. 7 Helposti, nopeasti

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Petosen lehti 24.3. 2010

Petosen lehti 24.3. 2010 Petosen lehti 24.3. 2010 22. vuosikerta Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 3/2010-24.3. 2010 Petosen lehti 24.3. 2010 Pääkirjoitus Ympyrässä pää sekaisin Hyvinvointia asukastuvilta Lukuisat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

vietettiin kirpeässä pakkassäässä Perheet kokoontuivat runsaslukuisina

vietettiin kirpeässä pakkassäässä Perheet kokoontuivat runsaslukuisina Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti PPAY 1988-2013 25-vuotta asukastoimintaa 1/2013 6.2.2013 25. vuosikerta Eläinavusteista kuntoutusta s. 2 Sarin liikkuva mainostoimisto s. 5 Pyörön kirjasto

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

4/2011 25.5.2011. 23. vuosikerta. Palvelemme sunnuntaisin 12-18

4/2011 25.5.2011. 23. vuosikerta. Palvelemme sunnuntaisin 12-18 Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 4/2011 25.5.2011 23. vuosikerta Mikan kotiinpaluu s. 2 Naapuripäivä s. 5 7 Von Wright veljesten maisemissa s. 9 Mika Kojonkoski Palvelemme sunnuntaisin

Lisätiedot

klo 10.30-21.00 Palontorjunnan historiaa s. 2 WWR jälleen Kirveslahdessa s. 4 Nuorisoseura täytti vuosia s. 5 Palkkatukipaikkoja avoinna s.

klo 10.30-21.00 Palontorjunnan historiaa s. 2 WWR jälleen Kirveslahdessa s. 4 Nuorisoseura täytti vuosia s. 5 Palkkatukipaikkoja avoinna s. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 6/2015 19.8.2015 27. vuosikerta Kuva: Pasi Louhelainen Palontorjunnan historiaa s. 2 WWR jälleen Kirveslahdessa s. 4 Nuorisoseura täytti vuosia s. 5

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 Kyyjärven Mediamyllärit ry TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 1 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Hallitus ja tilintarkastajat 4 3. Yhdistyksen kokoukset 4 4. Jäsenet ja jäsenhankinta 5 5. Henkilöstö

Lisätiedot

Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA

Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA Kuva: Foto Matti Helander Kerrostalovaltaista Jamppaa ja Maahisenpuisto. Lähiöuudistamisen alue sijaitsee noin

Lisätiedot

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Syksy 2009 www.katoppa.net Kutsu Keskusta-Nuottasaaren suuralueen ALUEKOKOUKSEEN keskiviikkona 9.12. klo 18 Teknisen keskuksen kokoustilaan, käyntiosoite Pakkahuoneenkatu 22. Asialistalla Lasaretinväylän

Lisätiedot

LOVIISAN KAMERASEURA ry LOVISA KAMERAKLUBB rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2010

LOVIISAN KAMERASEURA ry LOVISA KAMERAKLUBB rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2010 LOVIISAN KAMERASEURA ry LOVISA KAMERAKLUBB rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2010 Loviisan Kameraseuralla oli edessään uusi haaste. Järjestimme Suomen Kameraseurojen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot