Elävä musiikki tekee ihmeitä Kirjoittaminen purkaa tunnemöykyt Taide terveyden työkaluksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elävä musiikki tekee ihmeitä Kirjoittaminen purkaa tunnemöykyt Taide terveyden työkaluksi"

Transkriptio

1 Terveyden edistämisen lehti Helmikuu 1/2009 Elävä musiikki tekee ihmeitä Kirjoittaminen purkaa tunnemöykyt Taide terveyden työkaluksi Päätösten terveysvaikutukset

2 Promo Terveyden edistämisen lehti 56 Helmikuu 200 Terveyden edistämisen lehti Helmikuu 1/2009 Elävä musiikki tekee ihmeitä Kirjoittaminen purkaa tunnemöykyt Taide terveyden työkaluksi Päätösten terveysvaikutukset Pääkirjoitus Janne Juvakka, Tekryn toiminnanjohtaja Uusi vuosi uudet kulttuurit Päätoimittaja Toiminnanjohtaja Janne Juvakka Toimitussihteeri Tiedotuspäällikkö Eija ahola puh. (09) , Toimituskunta Eija ahola, ulla Heinola, Janne Juvakka, Tuula Kolari, Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Hanna Lähteenmäki ja Ritva Varamäki Julkaisija Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Toimitus Promo puh. (09) faksi (09) Terveyden edistämisen keskus Karjalankatu 2 C Helsinki Ulkoasu ad Marko Liukkonen Kannen kuva Petri Juntunen Kuvassa Tampere Filharmonia Painotyö Trio-Offset, Helsinki, Painos Promo painetaan ympäristöystävälliselle paperille. Promon tilaukset puh. (09) faksi (09) akateeminen kirjakauppa Osoitteenmuutokset puh. (09) faksi (09) Hinnat 2009 Määräaikaistilaus 17 / 5 numeroa Kestotilaus 15 Opiskelijat 11 irtonumero 5 (sis. postituskulut) issn Promon sisältöä lainattaessa on mainittava lähde ja julkaisija. aikakauslehtien Liiton jäsenlehti Terveys, terveyden edistäminen, terveys ja hyvinvointi, syrjäytyminen, terveysvaikutus. Yleisiä ja käytettyjä sosiaali- ja terveysalan käsitteitä, mutta niiden määrittely yksiselitteisesti ja vieläpä siten, että kaikille muodostuu yhteinen ymmärrys, on varsin haasteellinen tehtävä. Keskustelemme näistä käsitteistä kyllä sujuvasti, mutta varsin monella on oma käsitys siitä, mitä niillä tarkoitetaan. n n n Myöskin kulttuurista puhutaan sujuvasti, mutta tarkka määrittely tuottaa vaikeuksia ilman tarkennuksia. Puhuminen ruokakulttuurista tai koulukulttuurista selventää aihetta, mutta tämänkin jälkeen asia jää vielä monitulkintaiseksi. Ei ole yksiselitteistä mitä kulttuuriksi luetaan ja mitä siihen sisällytetään. Kulttuurissa on usein kyse sukupolvelta toiselle siirtyvistä syvistä virtauksista, tiedoista ja toimintatavoista, jotka tiedostaen tai tiedostamatta ohjaavat toimintojamme. Näitä kulttuurin syviä pohjavirtoja on niin hyvässä kuin pahassa. Jälkimmäisestä käyköön esimerkkinä suomalainen humalahakuinen alkoholikulttuuri. Julkinen päihtyneenä oleminen on suomalaisessa yhteiskunnassa sallittua ja hyväksyttyä, usein jopa huumoriväritteinen olotila. absolutisteja oudoksutaan ja pidetään kummajaisina, jopa tiukkapipoisina niuhottajina. Vastakulttuuria tähän ilmiöön on tuonut tuloksekkaasti Tipaton tammikuu. Vitsin sijaan siitä on muodostumassa tärkeä väline alkoholinkäytön hallinnassa ja päihdehaittojen ehkäisyssä. Tipaton tammikuu on tunnettu kulttuurinen käsite, jonka viettäminen on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta suomalaisten keskuudessa. n n n Kulttuuri on myös taidetta, jolla on tärkeä merkitys monien ihmisten terveyteen läpi koko elämän. Taiteen avulla voimme uudistaa ja parantaa hyvinvointia. Tämä ulottuu kerrannaisvaikutuksina koko yhteiskuntaan. arkielämässä taideaktiviteettejä harrastetaan mm. kansalais- ja työväenopistoissa tuhansia viikkotunteja. Nämä ovat monille meistä terveyden kannalta tärkeitä arjen ympäristöjä. aktiivinen kulttuuritoiminta ja taideharrastukset edistävät myös yhteisöllisyyden kokemusta. ihminen tarvitsee kokemusta kuulua johonkin. Taiteen kokemisen tervehdyttävä merkitys on monin tavoin ymmärrettykin. Taide on tullut yhdeksi osaksi myös monien sairaaloiden arkista elämää luomaan viihtyisyyttä ja edesauttamaan paranemista. Toipumista edistetään kuvataiteella, musiikkiesityksillä ja klovneilla. Voivatko siis taide ja taiteilijat olla osin samalla tavalla hoitajia kuin lääkärit, fysioterapeutit tai sairaanhoitajat? Kulttuurilla ei karisteta kiloja, mutta mielenterveyteen se antaa meille paljon. Moni suomalainen nauttii enemmän vapaaehtoisesta taide-elämyksestä kuin pakollisesta hikiliikunnasta vaikkei taidepaketti montaa kaloria poltakaan. Taide vaikuttaa stressin sietokykyyn liikunnan tavoin. Hienoa onkin, että liikuntasetelin rinnalle on saatu tämän vuoden alusta alkaen verovapaa kulttuuriseteli, jolla voi korkeakulttuuriksi miellettyjen tapahtumien rinnalla mennä vaikka jalkapallo-otteluihin, jotka ovat parhaimmillaan todellista taidetta. Hyvin yhteen pelaava joukkue on vastaava taidesuoritus kuin hyvin yhteen soittavan sinfoniaorkesterin konsertti. Katsomokumppanuuksista ja faniryhmistä syntyy myös verkostoja, joilla on elämänhallintaa edistäviä vaikutuksia. Onko siis arvokkaampaa hoitaa terveyttään liikunnalla vai kulttuurilla? Vai jääkö kulttuuri liikaa liikunnan varjoon? urheilumyönteisessä Suomessa taide on fyysiselle suorituskyvylle usein alisteista. Monissa sanomalehdissäkin on yhtä kulttuurisivua kohden vähintään kaksi sivua urheilua. Kulttuurin ja liikunnan terveysvaikutuksia ei mielestäni kannata kuitenkaan vertailla tai arvottaa keskenään. Molemmilla on oma tärkeä arvonsa. aivan yhtä lailla kuin terveyden edistämisellä ja sairauksien ehkäisyllä hoidon ja kuntoutuksen rinnalla. Toivottavaa onkin, että taloudellisessa taantumassa tämä ei unohtuisi. Olisi kansanterveyden ja talouden kannalta kestämätöntä, jos talouden taantumassa huomio ja rahavirrat kääntyisivät liiaksi palvelujärjestelmän huomioimiseen ja jo syntyneiden ongelmien korjaamiseen. n n n Voimakas puhuri on viime vuosina puhaltunut erilaisia organisaatiokulttuureita yhteen lähes kaikilla toimialoilla. Näin on tapahtunut pankkisektorilla, kuntasektorilla, oppilaitoksissa ja ministeriöissä. Vuoden alku toi uuden fuusiotulokkaan. Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin fuusion seurauksena aloitti toimintansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhdistymisen hyödyt ovat ilmeisiä, kun kahden erilaisen laitoksen toimintakulttuuri saadaan sulautetuksi yhteen. n n n Fuusiotrendille ei vielä näytä tulleen osumia sosiaali- ja terveysjärjestöjen kentällä. Pikemminkin päinvastoin. Kun monilla sektoreilla keskitetään toimintoja, yhdistyksiä perustetaan koko ajan lisää. aika näyttää, muuttuuko kehityksen suunta ja muodostuuko järjestöfuusioita tai vahvaa verkostoitumista järjestöjen aseman vahvistamiseksi toimintoja keskittävien muiden toimijoiden mallin mukaan. ilmeiseltä alkaa vaikuttaa, että samankaltaista työtä tekevien järjestöjen toimintaa olisi viisasta tiivistää ja voimavaroja yhdistää. Se voi johtaa tai olla johtamatta fuusioihin. Kulttuurien kohtaamisiin ja yhteen törmäämisiin ainakin. 2 Promo 56

3 Sisällys 1/2009 Stefan Wallin: Kulttuuria kannattaa tukea s.4 Parhaimmillaan se on elämys, josta tulee hyvä olo, joka saa ajatukset rullaamaan uusille urille ja joissa silmä, korva, ruumis ja koko sielu lepäävät. Taide terveyden työkaluksi s.7 Kulttuurin positiivisia vaikutuksia pyritään kanavoimaan järjestelmällisesti suomalaiseen terveystyöhön. KULTTUURI JA TERVEYS Kirjoista elämänvoimaa s.8 Virpi Hämeen-Anttila kiittää kirjallisuutta paljosta. Ilman kirjoja hän ei olisi selvinnyt nuoruusvuosien masennuksesta ja yksinäisyydestä. Nyt hän kirjoittaa romaaneja pelastukseksi muille. Kirjoitusterapian suosio kasvaa 10 VIERASKYNÄSSÄ kuvataiteilija, kirjailija Tiina Pystynen 11 Sosiaalimuusikko edistää yhteisöllisyyttä s.12 Musiikkiliikunnan kehittäjä Inkeri Simola-Isaksson, 78 v, valaa kanssaihmisiinsä elämänuskoa. Liikunnasta ja laulusta eliksiiriä elämään s.14 Aira Samulin, Pirkko Lahti ja Jorma Uotinen virkistävät vanhuksia naurulla, laululla ja rytmillä. Elävä musiikki tekee ihmeitä s.16 Maritta Hirvonen on jo vuosien ajan päässyt työnsä puolesta toteamaan, miten perjantai-illan ihmeeksi ristitty ilmiö etenee. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS THL on sosiaali- ja terveydenhuollon uusi, vahva vaikuttaja s.18 Hyvinvointivaltion puolustaminen on yksi laitoksen suurista tehtävistä, Pekka Puska sanoo. Yhteiskunnallisempaa terveyden edistämistä 19 TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JÄRJESTÖJEN RAHAVIRRAT Tukea terveyden edistäjille ja verkostotoimijoille s.20 Raha-automaattiyhdistyksen tukipäätöksiä ohjaavat terveyden edistäminen ja hankkeiden toteuttaminen yhteistyöverkostoissa. Järjestötoiminnan asiantuntijaa tarvitaan 22 Terveyden edistämisen valmistelun määräraha uudistuu 22 Pohjoisessa avataan uusia latuja s.23 Saamelaisväestön terveysriskejä ovat elämäntapasairaudet, tapaturmat ja henkinen pahoinvointi, sanoo Ristenrauna Magga. TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS Kun resursseja on vähän, varaa on vain parhaaseen s.25 Terveyden edistämisen tavoite on vähentää terveyshaittoja, ei säästää rahaa, Donald Kenkel korostaa. Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuus. Mihin näyttö riittää? 26 Varmista päätöksen vaikutus ihmiseen 28 TIPATON TAMMIKUU Selittämisen tarve vähenee 30 Ollakko vai eikö olla 31 AIHETTA ARVIOINTIIN Kehittämistyön tueksi: arviointijärjestelmä ja projektityön käsikirja 32 KANSAINVÄLISET VERKOSTOT Venäjä vähentää lasten juopottelua 33 Kiivit hakevat turvaa yhteisöllisyydestä 34 Ilmoita vuoden Terveysteko mennessä s.39 Terveyden edistämisen keskus

4 Opetusministeriö tukee tänä vuonna anteliaasti kulttuuria. Se kannattaa jo siitäkin syystä, että taide, elämykset ja harrastaminen vahvistavat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Stefan Wallin: Kulttuuria kannattaa tukea Teksti Marjatta Karvinen kuvat Kimmo Brandt Kulttuuri on lopultakin ansainnut paikkansa suomalaisessa hyvinvointityössä. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ei vain liikunta vaan myös taiteen harrastaminen lisää terveyttä ja elinvuosia. Valtio tukee kulttuurimyönteistä trendiä. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin näkee hyvien vaikutusten ulottuvan ihmisten käytännön elämään. Kulttuuri tarjoaa kohokohtia yksilön arkeen ja laajemminkin yhteiskunnassa. Parhaimmillaan se on elämys, josta tulee hyvä olo, joka saa ajatukset rullaamaan uusille urille ja joissa silmä, korva, koko sielu ja ruumis lepäävät, Wallin määrittelee. Todistettavasti myös fyysinen hyvinvointi korreloi henkisen hyvän olon ja työssä jaksamisen kanssa. Kulttuuri ja liikunta kulkevat käsi kädessä, hän muistuttaa. Jaksava työntekijä on parempi työntekijä Stefan Wallin esittelee kulttuuriseteliä esimerkkinä valtion myönteisistä kulttuurihankkeista. Kulttuurisetelistä tuli tämän vuoden alussa liikuntasetelin kaltainen verovapaa henkilöstöetu. Työantaja voi tarjota työntekijöilleen vuosittain 400 euron arvoisen liikunta- ja kulttuurirahan, jolla työntekijä hankkii elämyksiä mieltymystensä mukaan. Sillä voi maksaa konserttien, oopperan, Todistettavasti myös fyysinen hyvinvointi korreloi henkisen hyvän olon ja työssä jaksamisen kanssa. Kulttuuri ja liikunta kulkevat käsi kädessä. tiedekeskuksen pääsylippua, käydä elokuvissa, kuntosalilla tai jääkiekko-ottelussa tai osallistua maalaustai kielikurssiin. Kulttuurisetelillä madalletaan kynnystä kulttuurin kuluttamiseen. Sillä kannustetaan ihmisiä hankkimaan pehmeitä kokemuksia rankan arjen vastapainoksi. Työelämässä olevilta odotetaan, miltei edellytetään yhä pitempää työuraa. Eläkeikä ei kuitenkaan nouse pelkän eläkekertymän, superkertoimen kannustamana. Jos voimat ja terveys pettävät, ihminen uupuu ennen aikojaan. Kaikenlainen tykytoiminta ja työnantajan hyvinvointihankkeet, joihin kulttuurisetelikin kuuluu, saavat ihmisen jaksamaan työssä ja kokemaan työnteon mielekkääksi. Se on suorastaan edellytys sille, että yhtälö toimii, Wallin sanoo. Wallin arvelee, että setelin vakiintuminen vie aikansa, mutta näkee sillä selvän ajankohtaisen tilauksen. Työnantajat haluavat näinä aikoina pitää hyvää huolta työntekijöidensä henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista. Seteli voi olla myös yksi valtti kilpailtaessa työntekijöistä, kun työvoimapula lisääntyy. Työnantajat tietävät, että jaksava ja motivoitunut työntekijä on myös parempi työntekijä. Raha tulee tarpeeseen Lama ei ole nakertanut kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön käyttövaroja. Kulttuuri- ja urheilusektori on turvassa niin sanotun jakosuhdelain ansiosta eli koska sitä rahoitetaan sovitulla tavalla Veikkauksen tuotolla ja Veikkauksella menee paremmin kuin aikaisemmin. Rahalla ei pystytä suoraan ostamaan kulttuurin hyvinvointietuja, mut- 4 Promo 56

5 Kulttuurisetelillä madalletaan kynnystä kulttuurin kuluttamiseen. Sillä kannustetaan ihmisiä hankkimaan pehmeitä kokemuksia rankan arjen vastapainoksi. ta sillä voidaan madaltaa osallistumisen kynnystä ja luoda onnistumisen edellytyksiä, Wallin sanoo. Wallin pitää anteliaana vuoden 2009 kulttuuribudjettia, jossa kulttuuriin ohjataan 10 prosenttia, liikuntaan 12 prosenttia ja nuorisotyöhön 11 prosenttia enemmän määrärahoja kuin edellisenä vuonna. Elvytyspaketti lisää liikkumavaraa vielä 30 miljoonalla eurolla. Nyt voidaan ihan konkreettisesti tukea kuntia vaikkapa rakentamaan lähiliikuntapaikkoja. Kun liikuntapaikat rakennetaan koulujen läheisyyteen ne palvelevat paitsi vapaa-ajan harrastamista yleensä myös koululaisten välitunteja ja muita taukoja. Rahaa ohjataan muun muassa kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaamiseen. Samalla elvytetään nuorisoseuratoimintaa, joka on kautta aikojen ollut yhteisöllisyyden kasvattaja. Rakennukset jakautuvat eri puolelle maata tasaisesti, joten korjausrakentaminen toimii myös aluepolitiikan välineenä. Yksi kauden painopisteitä on suomalaisen elokuvatuotannon tukeminen. Elvytyspakettiin sisältyy elokuvataiteen 5 miljoonan määräraha, josta 3 miljoonaa menee tuotannon tukemiseen. Elokuvatuotannon rahoitus on noussut kahdessa vuodessa 51 prosenttia. Myös elokuvateatterien digitalisointia helpotetaan valtion määrärahalla nyt toista vuotta. Meillä on taitavia elokuvantekijöitä niin käsikirjoittajia, ohjaajia kuin näyttelijöitä, joille haluamme tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja luoda uraa Suomessa. Pienet maaseutuelokuvateatterit elävät lähes ainoastaan suomalaisen elokuvan tuotoista eli jos suomalainen elokuva pärjää, nekin pärjäävät. Tämäkin on siis aluepolitiikkaa. Liikuntaohjelma kokoaa toimijat yhteen Kansallinen liikuntaohjelma hyväksyttiin nyt laajempana kuin aikaisemmin. Stefan Wallin nosti liikuntaohjelman ensimmäistä kertaa käsiteltäväksi periaatepäätöksenä, jotta koko valtioneuvosto pääsi sitoutumaan yhteisiin päämääriin. Liikunta ei kuulu vain opetusministeriön liikuntayksikölle. Se koskee kaikkia hallinnonhaaroja ja mukaan Terveyden edistämisen keskus 5

6 Työnantajat tietävät, että jaksava ja motivoitunut työntekijä on myös parempi työntekijä. tarvitaan myös kuntia ja järjestöjä, Wallin sanoo. Kunta toteuttaa liikuntatavoitteita hänen mukaansa muun muassa liikuntapaikkojen rakentajana, kerhotoiminnan tukijana ja järjestäjänä, kaavoittajana esimerkiksi kevytliikenneväylien ja puistojen rakentajana. Järjestöt tarjoavat suuren osan paikkakuntien lasten ja nuorten liikunnasta tai tarjoaisivat, jos olisi resursseja. Nykyisellään kysyntä ylittää tarjonnan, koska enää talkootöihin ei löydy väkeä ja toiminnan organisoijia puuttuu. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovempaa kuin koskaan ennen. Emme voi enää tuudittautua siihen, että lasten vanhemmat ja muut vapaaehtoiset myyvät grillimakkaraa ja leipovat myyjäisiin hankkiakseen varoja toimintaan. Valtio lupaakin nyt suoraa seuratukea paikallisille järjestöille, jotta ne voivat yksin tai keskenään palkata päätoimisen tai puolipäiväisen toiminnanjohtajan. Voimaan tullut seuratuki on kolmen vuoden pilottihanke. Budjettiin varatusta 7 miljoonasta eurosta voidaan vastata myönteisesti noin 200 hakemukseen. Kun palkataan henkilö pitämään ohjaksia käsissään, resursseja vapautuu muuhun, varsinaiseen toimintaan, Wallin perustelee. Kun liikuntapaikat rakennetaan koulujen läheisyyteen ne palvelevat paitsi vapaa-ajan harrastamista yleensä myös koululaisten välitunteja ja muita taukoja. Kulttuurilaitokset tarvitsevat rahaa Kuluva vuosi on järjestyksessä toinen kolmesta, jolloin valtio nostaa kulttuurilaitoksille tarkoitettuja valtionosuuksia. Summa on yhteensä 50 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Tarkoitus on kuroa umpeen jälkeenjääneisyyttä, josta varsinkin teatterit, orkesterit ja erilaiset musiikintekijät ovat joutuneet kärsimään. Ministeriön määräraha ei ole niin sanottua korvamerkittyä rahaa ja joissakin paikoissa rakennusten korjauksiin tarkoitetut varat ovat valuneet muihin kohteisiin. Nyt kunnat ovat saaneet opetusministeriöltä karhukirjeitä tekemästään oharista. Kulttuurilaitokset tarvitsevat näitä rahoja. Paikalliset museot, orkesterit ja teatterit ovat tärkeitä myös paikallisen identiteetin kannalta, ministeri vetoaa. Wallin haluaa nivoa kulttuurin osaksi yhteiskuntaa. Kulttuurin toteuttaminen pitäisi kokea sektorien yhteisenä keskeisenä päämääränä. Sen toimintoja pitäisi upottaa moneen. Esimerkiksi koulujen taidekerhotoiminta kannustaa harrastamaan ja lisää luovuutta opetuksen ohella. Pienimuotoinen sirkus tai sairaalapellet virkistävät muitakin kuin vain lapsipotilaita. Taideteosten tuominen sairaaloihin ja palvelutaloihin lisäävät hyvinvointia. Dementikot saavat todistettavasti muistinvirikkeitä musiikista. Kulttuurivirikkeillä on pystytty jopa nopeuttamaan aivoinfarktipotilaiden toipumista, mikä osoittaa, että kulttuurilla ei ole vain ennaltaehkäisevää vaan myös kuntouttavaa merkitystä. Sehän tässä kulttuurissa juuri on kiehtovaa, sillä ei ole rajoja. Uusia aluevaltauksia löytyy jatkuvasti, kun vain halutaan nähdä mahdollisuudet ja luodaan edellytykset niiden toteutumiselle, Wallin sanoo. Kulttuuriministeri kaipaa aikaa kulttuurille Stefan Wallinin oma kulttuurin harrastaminen on ymmärrettävistä syistä jäänyt viime vuosina vähiin. Kovin paljon ei lohduta se, että hän on elänyt lapsuutensa kirjojen ja perinteiden keskellä kirjakauppiaan ja museo-oppaan poikana. Ministerin arki on tarkkaan ohjelmoitu. Jos iltaan ei ole sijoitettu kokousta tai tapaamisia, viihdykkeeksi tarjoutuu yleensä jokin hallituksen piristävä muistio. Viikonloput perheen kanssa kotona Turussa ovat elämän valopilkkuja. Viikonloppuisin sentään yritän liikkua, käyn lenkillä, uimassa ja punttisalilla ja luen kirjoja, hän sanoo. Tämän talven suuriin huveihin hän lukee luistelut niitä on hänen laskujensa mukaan noin kymmenen kertaa kotikaupungissa Turussa Kupittaan kentällä vaimon ja yhdeksän- ja kuusivuotiaiden lasten kanssa. Stefan Wallin kantaa kuitenkin nurkumatta vastuunsa kulttuuriministerinä. Olen ottanut tehtäväkseni turvata kulttuuritoiminnan rahalliset edellytykset, mutta olisi toki kiva useammin päästä omin silmin ja korvin toteamaan, mitä tällä rahalla on saatu aikaiseksi. Kävisin mielelläni useammin teatterissa ja oopperassa, katsoisin elokuvia ja tanssia, hän huokaa. Entä ministerin paras taide-elämys viimeisen vuoden ajalta? Näin keväällä työmatkalla Pariisissa Saison Finlandaise en France -hankkeen avajaisten yhteydessä Tero Saarisen tanssiesityksen, joka teki vahvan vaikutuksen. Moderniin tanssiin haluaisin tutustua tarkemmin. n 6 Promo 56

7 Kulttuurin positiivisia vaikutuksia pyritään kanavoimaan järjestelmällisesti suomalaiseen terveystyöhön. Monitieteinen ja -taiteinen asiantuntijaryhmä laatii parhaillaan kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelmaa. Taide terveyden työkaluksi TEKSTi MARJATTA KARVINEN Taidetta ja kulttuuria harrastava ihminen elää tyytyväisempänä, terveempänä ja pitempään kuin kulttuuria karttava. Niin musisointi ja käsillä tekeminen kuin taidenäyttelyissä, konserteissa ja elokuvissa käyminen tuottavat elämyksiä, virittävät aisteja ja tarjoavat osallistumisen ja meille arvokkaita vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Ne kaikki heijastuvat fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteemme monipuolisesti. Kulttuurilähtöisten menetelmien systemaattinen käyttö on tutkimusten valossa hyvin perusteltua. Soveltava, osallistuva ja yhteisötaide tarjoaa välineitä sekä ehkäisevään että korjaavaan työhön, valtiotieteen tohtori Assi Liikanen sanoo. Liikanen toimii kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ympärillään valikoitu asiantuntijakaarti eri tieteen- ja taiteenalojen asiantuntijoita. Samalla hän jatkaa jo väitöskirjassaan vuonna 2003 pohtimiaan teemoja taiteen ja terveyden yhteyksistä. Tutkimus todistaa taiteen edut Työryhmä selvittelee kulttuurin hyvinvointivaikutuksia nojaten muun muassa kansainvälisestikin tunnetun Markku T. Hyypän tutkimuksiin. Hyyppä osoitti, että Pohjanmaan rannikolla elävä ruotsinkielinen väestö on terveempää ja pitkäikäisempää kuin suomenkieliset lähinnä vahvan sosiaalisen pääomansa ansiosta. Ruotsinkieliset harrastavat monipuolisesti kulttuuria ja kokevat yhteenkuuluvuutta enemmän kuin suomenkieliset. Mini-Suomi haastattelun mukaan ihmiset, jotka osallistuvat aktiivisesti yhdistyksiin, vapaaehtoistyöhön, harrastuksiin, kulttuuritoimintaan ja kansalaisaktiviteetteihin elävät pitempään kuin vähän tai ei ollenkaan osallistuvat. Kodin ulkopuolinen vapaa-ajan sosiaalinen, kulttuurinen tai uskonnollinen aktiviteetti vaikuttaa itsenäisesti terveyteen ja elinvuosiin, Liikanen sanoo. Liikanen listasi omassa väitöstutkimuksessaan vuonna 2003 neljä välineellistä vaikutusta ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Tärkeintä on taide elämyksenä, merkityksinä ja taidenautintoina sellaisenaan, osana ihmisen tarpeita. Tämä on ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista, osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistämistä kaikkea sitä, mistä viimeiset vuodet on puhuttu. Assi Liikanen Toisena on taiteen ja kulttuuritoiminnan yhteys hyvään koettuun terveyteen, parempaan työkykyyn ja hyvän elämän kokemuksiin. Kolmantena on kulttuuritoiminnan ja harrastamisen myötä syntynyt yhteisöllisyys ja verkostot, jotka auttavat hallitsemaan elämäämme paremmin. Neljäntenä on taiteen, rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin ja sisustamisen vaikutukset viihtyisämmän elinpiirin ja työympäristön luomiseksi. Näiden neljän kanavan kautta taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvän elämän kokemuksiin ja auttavat meitä jäsentämään ja hallitsemaan arkeamme, Liikanen toteaa. Taide elämyksenä ja luovana itseilmaisuna Rakennetun ympäristön ja luonnon vaikutukset Taiteen ja kulttuurin yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset Taiteen sosiaaliset ja yhteisölliset hyvinvointivaikutukset Taiteen teho on testattu käytännössä Kulttuuritoimintaa on hyödynnetty sosiaali- ja terveystyössä eri puolella maata, mutta se ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa hyvinvoinnin työvälineenä. assi Liikanen on listannut onnistuneita esimerkkejä. unescon perustama liike arts in Hospital sai nopeasti jalansijaa kaikissa Pohjoismaissa 1990-luvun alussa. Siitä virisi Suomeen Terveyttä kulttuurista -verkosto, joka on jollakin lailla toiminut Suomen Mielenterveysseuran yhteydessä vuodesta 1992 lähtien Taiteen keskustoimikunnan, opetusministeriön, Raha-automaattiyhdistyksen ja muutamien kulttuurialan säätiöiden tuella. Erilaisissa laitoksissa on toteutettu moninaisia taidevirityksiä. Vanhustyön keskusliiton selvityksen mukaan vanhainkotien ja palvelutalojen kulttuuritoiminnasta 90 prosenttia on musiikkia, 82 prosenttia taiteilijavierailuja, 66 prosenttia kulttuuriretkiä ja 65 prosenttia kirjallisuutta. Liikasen oman tutkimuksen mukaan musiikki, lehdet ja kirjat ovat hoitolaitosten asiakkaiden säännöllisiä kulttuurin välittäjiä. Jyväskylässä 2004 tehdyn selvityksen mukaan kulttuuritoiminta painottuu musiikkiin ja ulottuu elokuvaan, kirjallisuuteen, kuvataiteeseen ja teatteriin. Liikanen iloitsee hyvistä hankkeista. Määrärahojen puute ja sektorirajojen ylittämisen vaikeus ovat toteutumisen suurimpia esteitä. asiaan vihkiytyneitä alkaa olla ympäri Suomea ja toimintaa on jatkettu lähes talkoovoimin ja satunnaisin apurahoin. Valitettavasti terveydenhuollossa liian usein vetäydytään ei varsinaisesti kuulu meille vaan noille -puolustuksen taakse; kun määrärahat ovat vähissä ja kulttuurisihteerikin puuttuu monesta kunnasta, kukaan ei ota asiasta vastuuta, Liikanen sanoo. Hän toivoo taiteen nyt todella jalkautuvan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kun vaikuttavuudesta on runsaasti tutkimuksia ja niitä on kansainvälisestikin evaluoitu. Taide ei paranna fyysisistä rempoista, mutta se antaa varmuudella elämään lisää iloa ja terveyden koke- Taiteen vaikutukset fyysiseen, psyykkiseen ja koettuun terveyteen Kulttuurinen pääoma kartuttaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, emotionaalista ja ekologista pääomaamme. (Liikanen 2003) Kulttuurin hyvinvointivaikutusten asiantuntijaryhmän työssä mukana ovat opetusministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Työryhmään kuluvat puheenjohtaja assi Liikasen lisäksi: tutkimusprofessori Marjatta Bardy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtaja Viveca Hagmark, Folkhälsan, tanssitaiteilija Kirsi Heimonen, Helsingin Diakonissalaitos, kehittämispäällikkö Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Terveyden edistämisen keskus, tiimipäällikkö Anneli Leppänen, Työterveyslaitos, erikoissuunnittelija Mika Lindgren, työ- ja elinkeinoministeriö, opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö, pääsihteeri Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta, lehtori Kari Nuutinen, Taideteollinen korkeakoulu, ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö, erikoissuunnittelija Esa Pirnes, opetusministeriö, johtaja Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu, yliarkkitehti Timo Saarinen, ympäristöministeriö, toimialajohtaja Arto Tiihonen, ikäinstituutti ja erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Kuntaliitto. Ohjelmajohtaja Maija Perho sosiaali- ja terveysministeriöstä toimii linkkinä terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan. muksia. Koettu terveys on tärkeämpi kuin mitattu, koska se suhteuttaa ihmisen ympäristöönsä, antaa turvallisuudentunnetta ja elämänsisältöä. Se auttaa unohtamaan vaivoja ja parantaa elämänlaatua. Työryhmä toimii hyvinvoinnin ja taiteen puolesta Hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelmasta virinnyt työ käynnistettiin keväällä 2008 ja sen on määrä jatkua vuoden 2009 loppuun. Haasteena on kehittää menetelmiä kulttuuritoiminnan kytkemiseksi ennaltaehkäisevään tai kuntouttavaan työhön. Tavoitteena on, että kulttuuri on kaikkien saavutettavissa ja osallistuminen lisääntyy. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia käsitellään aluksi osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen ja ympäristöjen kannalta. Toiseksi pohditaan taidetta ja kulttuuria sosiaali- ja terveydenhuollon osana. Lopuksi selvitetään työhyvinvointia. Kaikista kolmesta teemasta järjestetään eri kokoonpanoilla seminaareja ja työpajoja. Hyvinvointityön laajentaminen liittyy myös taiteilijoiden aseman yhteiskunnalliseen muutokseen ja työllisyystilanteeseen. Taiteilijoita koulutetaan paljon eikä toimeentulo ainakaan aluksi ole itsestäänselvyys. Lisäksi monet varsinkin nuoremmat taiteilijat näkevät tehtävänsä laajemmin ja haluavat tuottaa hyvää mieltä, iloa ja hyvinvointia, Liikanen perustelee. n Terveyden edistämisen keskus 7

8 Kulttuuri ja terveys Kirjoittaminen ja lukeminen Virpi Hämeen-Anttila kiittää kirjallisuutta paljosta. Ilman kirjoja hän ei olisi selvinnyt nuoruusvuosien masennuksesta ja yksinäisyydestä. Nyt hän kirjoittaa romaaneja pelastukseksi muille. Kirjoista elämänvoimaa Teksti Marjatta Karvinen kuvat Antero Aaltonen Virpi Hämeen-Anttilan lempipaikka on perheen ruokapöytä kotona vantaalaisessa kerrostalossa. Pöydän ääressä hän istuu silloin, kun ei ole Helsingin yliopistossa luennoimassa sanskritin kielestä, Intian kirjallisuudesta, historiasta, filosofiasta tai kulttuurihistoriasta. Tai ellei ole puhumassa jossakin yleisötilaisuudessa kulttuuriin tai taiteisiin liittyvistä aiheista. Tai kirjoittamassa tietokirjoja, tieteellisiä artikkeleja tai romaaneja perheen työhuoneella naapuriyksiössä. Käsillä saattaa olla myös intialaisten kielten, ranskan tai englannin suomennokset. Joskus hän kuvittaa kirjoja, piirtää arkeologisia karttoja ja tekee lehtikuvituksia. Mutta siis, keittiönkulmauksellakin on paikkansa hänen arkisessa elämässään. Parhaat hetkensä hän viettää katsellen ikkunasta ulos. Hän tarkkailee ohikulkijoita ja arvailee, millaisia tarinoita nämä kantavat mukanaan. Joskus pitää pysähtyä ja olla itsekseen, hän sanoo. Hämeen-Anttilan vilkas elämä ja runsaat kirjalliset aikaansaannokset saavat ympäristön kyselemään ajankäytöstä ja ahkeruudesta. En sanoisi olevani ahkera. Mutta joutilasta aikaa on vähän. Maailmassa on niin paljon asioita, jotka tekevät minut uteliaaksi, hän perustelee. Kaikkea yhdistää kirjallisuus. Hän on kokenut omassa elämässään, että tarinoiden laatiminen ja lukeminen lisää hyvinvointia. Lukemalla yhteys kanssaihmisiin Virpi Hämeen-Anttila luki paljon jo lapsena. Hän kertoo olleensa sulkeutunut, ahdistunut ja arka. Taide kasvatti minussa myötätuntoa ja universaalia rakkautta. Halusin tehdä hyvää muille. Olin sivustakatsoja, mutta pidin silmät ja korvat auki. Luin ja yhdistelin lukemaani arkitodellisuuteen, hän kertoo. Tänään sosiaalisuutta rummutetaan välttämättömänä ja ainoana yhteydenpidon välineenä. Virpi Hämeen-Anttila uskoo, että hänelle lukeminen opetti tärkeimmät elämäntaidot. Kirjat pitivät minua kiinni toisissa ihmisissä silloin, kun itse olin sosiaalisesti kömpelö ja rajoittunut. Virpi Hämeen-Anttilan vanhemmat olivat ahdistuneita ja masentuneita. Hän kärsi nuorena itsekin masennuksesta sekä vaikeista syömishäiriöistä. Pitkälti kirjallisuuden avulla hän voitti myös psyykkiset ongelmansa. Psykologiaa lukemalla opin ymmärtämään masennukseni syitä. Kirjoista olin löytänyt masentuneiden tarinoita ja tajusin, etten ollut yksin. Ilman kirjojaan Hämeen-Anttila olisi saattanut eristäytyä. Taide avasi hänelle tien toisiin maailmoihin ja kokemuksiin, joita hän ei ehkä tavallisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä olisi tavoittanut. Taide kasvatti minussa myötätuntoa ja universaalia rakkautta. Halusin tehdä hyvää muille, hän summaa. Historia on elokuvissa, valokuvissa, kirjeissä ja päiväkirjoissa Virpi Hämeen-Anttila on kiinnostunut paitsi tämän päivän ihmisistä, myös niistä, jotka elivät ennen meitä. Historia tarkoittaa minulle ennen kaikkea tarinoita, hän sanoo. Näitä koulun historianopetus ei hänelle pystynyt antamaan. Siitä oli riisuttu väri ja elämä. Ihminen oli kadonnut politiikan, talouden ja tilastojen taakse. Hän korvasi opetuksen puutteet ahmimalla vanhoja historiankirjoja kotona. Nyt hän tutkii perinteitä ja menneisyyden kulttuureja. Hän penkoo tietoa paitsi virallisista asiapapereista myös ihmisten henkilökohtaisista dokumenteista, kirjeistä ja päiväkirjoista. Hän katsoo vanhoja elokuvia, tutkii taiteita, tulkitsee runoja ja rukouksia. Ihminen paljastaa itseään kirjeissä ja päiväkirjoissa. Kaikkea emme edeltäjistämme voi tarkasti tietää, eikä se ole tarpeenkaan. Puolisoaankaan ei tarvitse tuntea läpikotaisin; ihmisten täytyy kunnioittaa toisiaan. Hämeen-Anttila katselee vanhoja mykkäelokuvia ja Suomifilmejä nähdäkseen ajankuvaa menneiltä vuosilta. Elokuva kertoo vaivihkaa sellaista, mikä on jäänyt laajemmassa katsannossa huomaamatta. Vanhat suomalaiset elokuvat tuovat näkyviin ekosysteemin, kulttuurin ja elintapojen muutoksen. Asuntojen sisustukset ja jokainen pikku tavara kertoo hänelle omaa tarinaansa. Jopa ihmisten fysiologia on erilainen! Ennen ihmiset olivat jäntevän laihoja ja kiinteitä. Istuva elintapa, raittiin ilman puute ja einesten ja pikaruuan syönti näkyy päältä, Hämeen- Anttila sanoo. Joskus voimme kuitenkin olla sokeita tulkinnoissamme. Vanhojen filmien näyttelijöitä sanotaan usein kömpelöiksi heidän puhetyylinsä ja ääntämisensä takia, mutta todellisuudessa sivistyneet ihmiset puhuivat ennen korostetun kirjakielisesti. Kirjoittaminen voittaa puhumisen Hämeen-Anttila kirjoittaa mieluummin kuin puhuu. Kirjoittaessa voi harkita paremmin sanojaan, ja kirjoitettuun voi palata ja miettiä, mitä se todella tarkoittaa. Nykyään sanoille ei anneta kylliksi arvoa. Niiden tarkkaa merkitystä ei jäädä pohtimaan. Ihmisten mielet jäävät tyhjiksi, vaikka seminaareja pidetään ja käsiä heilutellaan. Meille tarjotaan valmiita sanapaketteja kauniissa kääreissä, joita ei koskaan pureta: kehittäminen, tehostaminen, innovaatio Lähikontakteissakaan puhuminen ei välttämättä helpota. Aidolla keskustelulla on paikkansa, mutta aina ei ole mahdollista saavuttaa hedelmällistä puheyhteyttä. Kirjoittaminen on Hämeen- Anttilan mielestä erinomaista terapiaa. Ei tarvitse olla kirjailija tarttuakseen kynään tai asettuakseen koneen äärelle. Kieliopilla ei ole merkitystä, riittää, että kirjoittaminen ilmaisukeinona tuntuu luontevalta. Jokaisen elämänpiiristä ja jokaisesta päivästä löytyy tarinoita kirjattavaksi. Kun kirjoittaa ajatuk- 8 Promo 56

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila:

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila: 63 3/2010 Kesäkuu Terveyden edistämisen lehti Taide parantaa ihmisen ja maailman Maija-Riitta Ollila: Järkevä minä on vain harvoin johdossa Kulttuuri luo hyvinvointia Seniorien vallankumous on käynnissä

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit

Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit Tekry palkitsi parhaat Terveyden edistämisen lehti Huhtikuu 2/2009 Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit Promo Terveyden edistämisen lehti

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit 3-4. 2009 Omenatarha on yhteisö Aira Samulin Sosiaalinen media Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Omenatarhassa jokainen vaikuttaa omalla tavallaan

Lisätiedot

Päähenkilö. Sosiaalinen pääoma POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Hankekuulumisia

Päähenkilö. Sosiaalinen pääoma POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Hankekuulumisia Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1/2008 TEEMANUMERO Sosiaalinen pääoma Hankekuulumisia Päähenkilö SISÄLLYS 1/2008 3 Pääkirjoitus 4 Mielenvireyttä ja terveyttä kulttuurista 6 Sosiaalinen pääoma

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

1/2007. Kuntoa mielelle. Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista

1/2007. Kuntoa mielelle. Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 1/2007 Kuntoa mielelle Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 1/2007 Kuntoa mielelle 3 Mieli vahvana vaikeuksissakin 4 Taitavat kädet kertovat satuja sormille 6 Satu lohduttaa 8 Matka Riikan maailmaan

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2008 Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun Elimäen Paras löytyi mutkien jälkeen kuntaliitoksesta Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää Miten arvioida

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 ISBN 978-951-790-378-3 ISSN 0357-2498 Ulkoasu: Kotisaari Graphic Management Oy Kuvat: Ayakovlevcom,

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN?

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI Ammattina kulttuuri Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2011 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin Akavan

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Pia Houni, Ulla Vehmasaho. Jaakko Vartiala. Hämeen kesäyliopisto

Pia Houni, Ulla Vehmasaho. Jaakko Vartiala. Hämeen kesäyliopisto Lupa onnistua 10 vuotta luovaa kirjoittamista Hämeen kesäyliopistossa Toimitus Pia Houni, Ulla Vehmasaho Ulkoasu ja taitto Jaakko Vartiala Julkaisija Hämeen kesäyliopisto ISBN 978-952-9802-96-8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot