Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten lisäämiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys toimii puolueettomana koordinoijana ja koollekutsujana, sekä mahdollistaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävien toimintamallien kehittämisen. Yhdistyksen arvolähtökohtana on aktiivisen kuntalaisyhteiskunnan toteutuminen, jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, jäsenyhdistysten vahvistaminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen, edistää suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia sekä luoda yleisiä toimintaedellytyksiä jäsenyhdistyksilleen. Visiomme: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan seudulla, sekä valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa kansalaistoiminnan tukija ja yhteistyökumppani. Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön 2 JÄSENISTÖ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenistö koostuu eri yhdistystoimialoihin kuuluvista yhdistyksistä. Laaja jäsenpohja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kolomosen tarkoituksena on löytää monipuolinen yhdistys- ja toimijayhteistyö, jonka avulla rakennetaan erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdistyksille ja kansalaisille. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä. 3 YLEISET KOKOUKSET Kevätkokous järjestettiin , edustettuna 15 jäsenyhdistystä. Syyskokous järjestettiin , edustettuna 26 jäsenyhdistystä. 4 YHDISTYKSEN HALLITUS/HALLINTO Hallituksen puheenjohtajana toimi toimintakaudella 2013 Jukka Tammisuo, varapuheenjohtajana Riikka Ruotsalainen ja jäseninä Tapani Lipsanen, Jukka Nokelainen, Minna Lipsanen, Carita-Röpelinen-Pitkänen ja Stephen Condit.

2 Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Riikka Ruotsalainen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä jatkavat Minna Lipsanen (varalla Mikko Karinen), Tapani Lipsanen (varalla Petri Kapanen) ja Stephen Condit (varalla Antero Liimatainen). Erovuoroisten Nokelainen ja Röpelinen-Pitkänen sekä kolmannen erovuoroisen paikalle valittiin äänestyksen jälkeen Jukka Nokelainen, Jussi Silvennoinen ja Seppo Paakkunainen. Hallituksen uusien jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Raija Suomalainen (Jukka Nokelainen), Carita Röpelinen-Pitkänen (Jussi Silvennoinen) sekä Matti Järvisalo (Seppo Paakkunainen). Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui 8 kertaa. Tilitarkastajana toimi PWC -tilintarkastusyhteisö. 5 TOIMIHENKILÖT Yhdistyksellä oli palkattua henkilökuntaa vuonna 2013 seuraavasti. Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja ( RAY/Kolomonen). Yhteyspäällikkö Erja Järvisalo ( RAY). Projektikoordinaattori / hanketyöntekijä Kimmo Käärmelahti (RAY/Piällysmies/Ketju II hanke) ( ja ). Järjestösihteeri Ritva Puurtinen ( Kolomonen). Talous- ja järjestösihteeri Maarit Kosonen ( Kolomonen). Talovastaavan tehtävissä työllistettiin vuoden aikana työssä oppimisen ja harjoittelujen kautta kaksi henkilöä Toimihenkilöiden koulutus Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja valmistui STKL:n järjestämästä Johtamisen Erikoisammattitutkinnosta Toiminnanjohtaja osallistui RAY:n ja Soste:n järjestämille taloushallintopäiville. Toiminnanjohtaja ja yhteyspäällikkö osallistuvat Ray:n ja Soste:n järjestämiin koulutuksiin. Kimmo Käärmelahti ja Erja Järvisalo osallistuivat Kepa:n järjestämiin Mahdollisuuksien Tori tapahtumakoulutuksiin sekä Kumppanuuspöytä koulutuksiin. Talous- ja järjestösihteeri Maarit Kosonen aloitti taloushallinnon ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella Toimihenkilöiden osallistuminen Toimihenkilöt osallistuivat yhdistyksen edustajina erilaisiin toimikuntiin seuraavasti: Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja * Kolmannen sektorin työllistävien järjestöjen työvaliokunta * Liikuntayhdistysryppään jäsen *Savon Taitajat hallituksen jäsen * Savonlinnan mielenterveysseura hallitus varajäsen

3 Yhteyspäällikkö Erja Järvisalo * Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, jäsen - Terveysrukkanen * Savuttomuuden ja päihteettömyyden edistämisen työryhmä - Savuton Verkosto * Itä-Suomen Soste ry:n aluetyöntekijöiden työryhmä * Kumppanuuspöytä -valmistelutyöryhmä, jäsen * Savonlinnan mielenterveysseura hallitus * Eri yhdistysryppäiden kokoonkutsuja, sihteeri Projektikoordinaattori Kimmo Käärmelahti: * Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunta, sihteeri * Punkaharjun luontoliikuntatapahtuman suunnittelutyöryhmä, sihteeri * Punkaharjun jouluraitin avajaisten valmistelutyöryhmä, jäsen * Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, jäsen * Kumppanuuspöytä -valmistelutyöryhmä, jäsen * Moniammatillinen miestyöryhmä, jäsen * Valtakunnallisen Voimistuvat kylät-hankkeen Etelä-Savon aluetyöryhmä, jäsen * Sosterin väkivaltatyön moniammatillinen työryhmä, jäsen 6 TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen tapahtui jäsenistölle jäsentiedotteilla postitse sekä sähköpostitse (2 kpl), tapahtumien kutsukirjein, ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, sivuilla, radiohaastatteluilla, kohderyhmäkirjeillä, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston, Savonlinnan tapahtumakalenterin sekä oman liitelehden kautta. 7 TOIMINTA 7.1. RAY:n Ak-avustuksellinen toiminta RAY myönsi yhdistykselle vuodelle 2013 Ak-avustusta yhteensä Avustukseen sisältyi lisäresurssi kuntaliitoksen (Kerimäki, Punkaharju) mukanaan tuomien lisähaasteiden kolmannen sektorin yhteistyön kehittämisessä laajentuvassa Savonlinnassa Yhteistyö Ak-toiminnan kautta Kolomonen koordinoi erilaisia yhdistysten yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia kaikkiaan 74 kpl, yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettiin 42 tapahtumaa, luentoja pidettiin 9. Yhdistyksiä tapahtumissa oli edustettuna yhteensä 862 kpl ja niiden osallistujia 5569 henkilöä. Yhdistys koordinoi yhdistysrypästoimintaa joka jatkoi laajenemistaan vuoden 2013 aikana. Yhdistysten verkostoitumisen ja yhteistyön kannalta Rypästely on todettu erittäin hyväksi toimintamuodoksi, jossa yhdistykset ovat luoneet yhteisiä tapahtumia, jakaneet resursseja ja verkostoituneet. Toimivia yhdistysryppäitä oli vuoden 2013 lopussa jo kolmetoista.

4 Neurologisten yhdistysten rypäs (7 yhdistystä Parkinsonyhdistys, AVH-yhdistys, Muistiyhdistys, Epilepsia, MS-yhdistys, Lihastauti, Migreeni - 5 tapaamista) Kuulo ja kumppanit rypäs (3 yhdistystä Kuulo ry, Invalidit ry, Sydänyhdistys - 3 tapaamista) Kulttuuri rypäs (4 yhdistystä Nukkemuseo Suruton, Teatterikerho, Kädentaitajat, Eläkeläisten opintoryhmä - 2 tapaamista) Tules rypäs (5 yhdistystä Selkäyhdistys, Reumayhdistys, Nivel ja fibromyalgiaryhmä, Kaakkois-Savon Tules, Osteoporoosi yhdistys - 3 tapaamista) Lapsityörypäs (5 yhdistystä Linnalan Setlementti, Unisef, MLL, Pipariporras, Savonlinnan SRK 2 tapaamisia). Rypäs ideoi lapsitapahtumaa Savonlinnaan. Liikuntarypäs Osallistujina lähes kaikki Savonlinnan seudulla toimivat liikuntaseura sekä retkeily-yhdistykset (23 yhdistystä 2 tapaamista). Syksyllä 2013 rypäs aloitti Kaupungin kanssa yhteistyössä Liikuntastrategian valmistelutyön. Het' muanantaina rypäs Ryppään puitteissa käynnistettiin kaksi (Savonlinna 25 äijää ja Kerimäki 16 äijää) erityisesti kansalaistoiminnassa mukana oleville miehille suunnattua Het' muanantaina -kunnonkohotusryhmää. Het' muanantaina -rypäs kokoontui yhteistyökumppaneiden kesken vuoden aikana 6 valmistelupalaveriin ja paikalliset toimintaryhmät (Savonlinna 24 kokoontumista ja Kerimäki 9 kokoontumista) yhteensä 33 kertaa. Kiinteistöjä omistavien yhdistysten rypäs. Mukana eri tapaamisissa yhteensä 14 Savonlinnan seudulla yhteiseen toiminta- ja kokoontumiskäyttöön tarkoitetun toimitilan omistajayhdistystä. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana eri kokoonpanoissa yhteensä 3 kertaa. Ryppään aloitteesta Kaupungille tehtiin aloite kiinteistöveron alentamisesta kiinteistöjä omistavien yleishyödyllisten yhdistysten osalta. Asukas- ja kylätoiminnan rypäs. Toimintaan osallistui vuoden aikana 18 kyläyhdistystä ja kyläyhdistyksen tehtäviä hoitavaa muuta yhdistystä. Asukas- ja kylätoiminnan ryppään puitteissa organisoitiin Savonlinnan kyläasiain neuvottelu-kunnan toiminta (4 kokoontumista vuoden 2013 aikana) sekä yhteisen sopimuksen mukaisesti myös Savonlinnan kylät -yhdistyksen toiminta. Asukas- ja kylätoiminnan rypäs kokoontui eri kokoonpanoissa vuoden aikana yhteensä 7 kertaa. Lastensuojelun rypäs, jonka toimintaan osallistui vuoden 2013 aikana yhteensä 8 lastensuojelun- ja perhetoiminnan piirissä toimivaa järjestöä/yhteisöä sekä 5 Savonlinnan kaupungin/itä-savon Sairaanhoitopiirin vastuualuetta/tulosyksikköä. Lastensuojelun rypäs keskittyi toiminnassaan eri lastensuojelualan ja perhetoiminnan toimijoiden yhteistyön kehittämiseen sekä Koko kansan perhe -yhteistyöhankkeen (kolmas sektori + Savonlinnan kaupunki + Itä-Savon sairaanhoitopiiri) valmisteluun. Lastensuojelun rypäs kokoontui eri kokoonpanoissa vuoden aikana 8 kertaa. Kerimäen alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Kerimäen alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 11 alueen järjestöä.

5 Punkaharjun alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Punkaharjun alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen esittelyosuuden Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteyteen. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 14 Punkaharjun alueen järjestöä. Savonrannan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Savonrannan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen toiminnallisen joulumyyjäistapahtuman. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 9 Savonrannan alueen järjestöä. Uusille yhdistysryppäille on kysyntää ja niitä on jatkuvasti syntymässä lisää yli yhdistyssektorirajojen. Yhdistysten yhteiset tapahtumat lisäävät myönteistä suhtautumista myös muuhun yhteistyöhön Tukitoimet jäsenyhdistyksille Yhdistys tuki jäsenyhdistyksiään suoraan yhteistyötapahtumien ilmoitus-kustannuksiin osallistumalla, kopiopalvelulla, esitteiden laatimisessa avustamisessa, yhdistysteknisellä konsultaatiolla sekä mahdollistamalla yhteistyöryppäiden muodostumista ja toimintaa. Kolomonen resursoi useita eri yhteistyötapahtumia mm. Mielenterveysfoorumit, osteoporoosipäivä, puhevammaisuuden päivä, NV-ystävänpäivä, Kuulo ja kumppanit-pihlajavesiristeily, Punkaharjun joulutapahtuma, alueellisia suunnittelu- ja kehittämispäiviä, Savonrannan joulutapahtuma, kansalaisillat jne. osallistumalla tiedotus- ja asiantuntijakustannuksiin, sekä vastaanottamalla ilmoittautumisia ja vastaten tilaisuuksien puheenjohtajuudesta. Jäsenyhdistysten oli myös mahdollista käyttää Järjestötalo Kolomosen tiloja veloituksetta silloin, kun kyseessä oli yhdistysten verkostoitumiseen liittyvät yhteiset kokoontumiset. Yhdistys antoi konsultoivaa tukea projektihakemusten laadintaan mm. Linnalan Nuoret ry:lle ja Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:lle Tapahtumat Yhdistys koordinoi Nv -yhdistysryppään ystävänpäivätapahtumaa Tapahtuma järjestettiin Hostel Willanutussa ja siihen osallistui 78 henkilöä 10 yhdistyksestä. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajaopiskelijat vastasivat päivän ohjelmasta. Maalis-huhtikuussa (7. 3. Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta) toteutettiin Alueideointi-illat yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen kanssa. Kiertueen Ideointi-iltoihin osallistui yhteensä 41 yh-

6 distystä. Ideointi-iltojen tarkoituksena on kerätä paikallisilta yhdistyksiltä toiveita ko. alueen yhdistysten yhteistoiminnan kehittämiseen. Yhdistys koordinoi Yhdistysten kevättori -tapahtumaa Savonlinnan Kauppatorilla. Paikalla oli 26 yhdistystä ja yhteistyötahoa ja noin 1800 torivierasta. Yhdistys koordinoi Kuulo-ja kumppanit Pihlajavesiristeilyä Risteilylle osallistui 64 henkilöä 10 yhdistyksestä. Samin lähihoitajaopiskelijoita osallistui tapahtumaan avustajina. Yhdistys oli mukana järjestämässä X Elonkorjuu- ja kalamarkkinoita Syys-lokakuussa ( Punkaharju, Savonranta ja Kerimäki) toteutettiin järjestöjen toiminnan kehittämisillat yhteistyössä ko. alueiden aluejohtokuntien kanssa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 36 yhdistystä. Yhdistys koordinoi valtakunnallisen Mahdollisuuksien Tori verkoston Savonlinnan tapahtumaa, joka järjestettiin Linnalan Setlementti ry:n tiloissa. Vuoden 2013 teema oli ihmisoikeudet. Tapahtumassa oli esillä 20 yhdistystä/toimijaa ja kävijöitä oli n Yhdistys koordinoi ja toteutti Tuu.Oo.Tee - tapahtuman Savonlinnan uudessa kirjasto Joelissa lauantaina teemalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden Hyvinvoiva Savonlinna. Tapahtumaan osallistui 16 eri yhteistyötahoa ja kävijöitä oli n Koulutukset ja kansalaisillat Koulutuksellisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2013 aikana neljä. Sähköisen viestinnän koulutus järjestettiin Kerimäellä hotelli Herttuassa (osallistujia 12). Kouluttajana toimi Tuija Brax-Mertanen, Anne Mahkonen ja Kimmo Käärmelahti. Yhdistys järjesti Lähisuhdeväkivalta teemalla tapahtuman/kansalaisillan , jossa alan ammattilaisille järjestettiin luento päivällä ja illalla järjestettiin yleisölle vapaa kansalaisilta. Tapahtumassa oli luennoitsijana THL:n kehittämispäällikkö Helena Ewalds sekä kansalaisillassa yhteistyökumppaneita paneelikeskustelussa Pelastuslaitokselta, Poliisista, Sosterin Akuuttityöryhmästä, Savonlinnan Mielenterveysseurasta sekä Savonlinnan kaupungin perusturvakeskuksesta. Osallistujia päivätilaisuudessa oli 60 ja kansalaisillassa 27. Yhdistyksen hallinto koulutus toteutettiin yhteistyössä Linnalan Setlementti ry:n Linnalan opiston kanssa (osallistujia 5). Toinen kansalaisilta järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry:n kanssa teemalla Elinvoimainen kaupunkikeskusta. Osallistujia tapahtumassa oli 28.

7 Tiedottaminen Tiedottaminen tapahtui postitse sekä sähköpostitse, tapahtumien kutsukirjein, ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, sivuilla, radiohaastatteluilla, kohderyhmäkirjeillä, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry jatkoi jäsenyhdistysten yhteystietojen, toiminnan ja kotisivujen tilanteiden kartoitusta ja tietojen verkottamista yhdistysportaaliin. nettisivustolle on koottu Savonlinnan seudun yhdistysten tietoja ja sisältöä tuotetaan jatkuvasti lisää. Toimintavuoden päättyessä portaalissa on 231:llä yhdistyksellä esittelysivusto. Yhdistys julkaisi Kolomosen liitelehden paikallislehti Savonmaan yhteydessä syyskuussa Liitelehdessä esiteltiin, sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, että joidenkin Kolomosen jäsenyhdistysten toimintaa. Liitettä jaettiin noin kpl. Savonlinnan Matkailun kanssa yhteistyössä toteutetussa tapahtumakalenterissa yhdistys toimii sisällöntuottajana Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneiden kesken järjestettiin säännöllisesti tapaamisia ja suunniteltiin yhteisiä tapahtumia. Yhteistyökumppaneina toimivat Kolomosen jäsenyhdistykset, Savonlinnan kaupungin johto ja eri toimialat, Mikkelin AMK, Savonlinnan aikuis- ja ammattiopisto, Savonlinnan seurakunta, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon pelastuslaitos ja poliisi, Piällysmies ry, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnat, Järvi-Suomen Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsportti hanke Teetetyt kyselyt ja niiden tulokset Keväällä 2013 toteutettiin jäsenyhdistysten keskuudessa kysely jossa tiedusteltiin yhdistysten erilaisia tarpeita ja toiveita. Kyselyyn vastasi 43 yhdistystä. Kyselyssä tiedusteltiin 1) Toimitilojen tarvetta johon 21 vastasi tarvitsevansa erilaisia tiloja (kokoustilat, varasto- ja arkistointitilat, oma kaappi järjestötalolle ja toimistotilaa) 2) Erilaisia tukipalveluja kaipasi 18 yhdistystä (tapahtumien järjestelyapu, taloushallinto apu, hankehakemuksien täyttöapu, kotisivujen tekoon apua ja monistuspalvelu) 3) Koulutuksia toivoi järjestettäväksi 23 vastaajaa (jäsenrekisterikoulutus, varainhankinta- ja markkinointikoulutus, EA-kurssi, JV-koulutus, ryhmänohjaajakoulutus, vertaistukikoulutus, hallituksen koulutus, ATK-koulutus ja mediakoulutus)

8 4) Yhteistä toimintaa ja tapahtumia toivoi 36 yhdistystä (yhteistä virkistystoimintaa, tiedottamista, verkostoitumista, luentoja, kevättorin kaltaisia tapahtumia, kansalaisiltoja, kaupungin päättäjiin yhteys ja tapahtumien suunnittelua). RAY:n toteuttama seurantatarkastus suoritettiin

9 7.2. Piällysmies ry:n Taotaan Ketjuun toinen lenkki -hankkeeseen sekä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien alueiden kansalaistoiminnan kehittämiseen myöntämillä rahoituksella toteutettu toiminta Syksyllä 2013 aloitettiin Taotaan Ketjuun toinen -lenkki hanke, johon saatiin Piällysmies ry:n myöntämää Leader rahoitusta ajalle Hanke on jatkoa vuosina toteutetulle Savonlinnan kylien kehittämishanke KETJU -hankkeelle ja se on Savonlinnan kaupungin ydinkeskustan ulkopuolisten kyläalueiden kyläyhdistyksille suunnattu yleishyödyllinen kehittämishanke. Lisäksi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry sai kesällä 2013 myönteisen avustuspäätöksen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnilta yhteiseen aluejohtokuntien alueiden kansalaistoiminnan kehittämishankkeeseen. Kolomonen hyödynsi saatua hankerahoitusta mm. kokoamalla yhdistyneiden kuntien yhdistystoimijoita yhteisiin palavereihin, koordinoimalla yhteisiä tapahtumia eri kuntaliitosalueilla, järjestämällä yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan kehittämis- ja ideointi tilaisuuksia sekä toteuttamalla tavoitteita tukevaa tiedotustoimintaa Yhteistyö Hankkeen keskeisimmät yhteistyötahot vuonna 2013 ovat olleet: Järvi-Suomen Kylät ry, Kerimäen aluejohtokunta, Piällysmies ry, Punkaharjun aluejohtokunta, Savonlinnan kaupunki, Savonrannan aluejohtokunta, Suomen Kylätoiminta ry, Savonlinnan alueen tiedotusvälineet (Itä-Savo -lehti, Savonmaa -lehti, Iskelmäradio ja YLE Etelä-Savo). Hankerahoituksilla on käynnistetty kolmen järjestöryppään toiminta. Nämä järjestöryppäät ovat Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestörypäs, Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestörypäs ja Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestörypäs. Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen esittelyosuuden Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteyteen. Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen toiminnallisen joulumyyjäistapahtuman.

10 Yhteistyössä hanketta toteuttamassa ovat olleet seuraavat yhdistykset ja yhteistyötahot: Anttolan kyläyhdistys ry, Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsportti-hanke, Haukiniemen kulttuurikyläyhdistys ry, Hiukkajoen kylät ry, Kallislahden kyläyhdistys ry, Kerimäki Seura ry, Kiviapajan Maa- ja kotilalousseura ry, Kumpuranta-Rauvanniemi kyläyhdistys ry, Kuonan kylät ry, Lehtiniemen kyläyhdistys ry, Linnalan opisto, Louhen Maaja kotitalousseura ry, Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry, Makkolan-Kuokkalan Maa-ja kotitalousseura ry, Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry, Nojanmaan kyläyhdistys ry, Oravin alueen kyläyhdistys ry, Pellossalon Nousu ry, Pihlajalahden kyläyhdistys ry, Pihlajaniemen kyläyhdistys ry,, Pro Agria Etelä-Savo, Rajupusu Leader ry, Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys ry, Savonlinnan seudun jätevesihanke, Savonlinnan Yrityspalvelu Oy, Savonlinnan seurakunta, Säimen-Sönkkä alueen kyläyhdistys ry, Tuohisaaren kyläyhdistys ry, Varparannan alueen kyläyhdistys ry sekä Yläkuona-Luotojärvi kyläyhdistys ry Tapahtumat/kokoontumiset/koulutukset Kylillä toimivien yhdistysten tapaaminen 28.1 Anttolan kyläyhdistyksen tilaisuus 4.2 Maalis-huhtikuussa (7.3 Punkaharju, 19.3 Kerimäki ja 11.4 Savonranta) toteutettiin alueideointi-illat yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen kanssa. Kyläkokous Moinsalmi Punkaharjun luontoliikuntatapahtuman alkuideointipalaveri Kehittämisseminaari Kerimäen aluejohtokunnan kanssa Syys-lokakuussa (10.9 Punkaharju, Savonranta ja Kerimäki) toteutettiin järjestöjen toiminnan kehittämisillat yhteistyössä ko. alueiden aluejohtokuntien kanssa. Voimistuvat kylät II vaiheen maakuntasuunnittelu , 4.9. ja Järjestöjen esittelyosuus Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteydessä Punkaharjun kunnantalolla Järjestöjen yhteiset joulumyyjäiset Savonrannalla Kyläasiain neuvottelukunnan kokoontumiset 17.4, 6.6, ja Kehittämisseminaari Savonrannan aluejohtokunnan kanssa Tiedottaminen Näiden hankkeiden tiedotusta toteutettiin kylä- ja sidosryhmäkirjeiden (yhteensä 8 kirjettä, kirjeen jakelu vuoden lopussa noin 85 kpl) lehti-ilmoitusten, lehtijuttujen, radiohaastattelujen, ilmoitustaulujulisteiden, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston, Savonlinnan tapahtumakalenterin sekä oman liitelehden kautta.

11 8. TUOTETTAVAT PALVELUT 9. LOPUKSI 8.1. Järjestötalo Kolomosen ylläpitäminen Pappilankatu 3:ssa Järjestötalossa on yhdellätoista (11) eri toimijalla toimistotilat: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys ry/etelä- Savon luonnonsuojelupiiri ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Savonlinnan Seudun Romanilähetys ry, Savonlinnan Seudun Tapahtuma Tuki ry, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Seudun Diabetes ry, Savonlinnan Allergia ja Astmayhdistys ry ja Tyynelän kehittämiskeskus ry:n Voimakas projekti sekä Savon Taitajat Oy:n työvalmentajien toimistot. Järjestötalossa pidettiin toimintavuoden aikana runsaasti kokouksia ja erilaisia tapahtumia. Kokoontumistiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille tahoille. Vuoden aikana järjestötalon kokoustiloja käytti kaikkiaan 69 eri yhdistystoimijaa yhteensä kaikkiaan 426 kokousta/tapahtumaa. Lisäksi kansalaisten ja yhdistystoimijoiden päivittäisiä kohtaamisia kertyi vuoden aikana satoja Muu palvelutoiminta Erilaisia toimisto- ja taloushallinnon palveluita tuotettiin kuukausittain 35:lle Kolomosen jäsenyhdistykselle. Yhdistyksen Strategia päivitettiin joulukuussa 2013 vuosille Strategian muutokset otetaan huomioon vuosittain toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Jäsenmäärä lisääntyi tasaisesti ja toiminta laajeni menestyksekkäästi kuntaliitosten myötä alueellisesti ja uusilla alueilla Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta Kolomosen toiminta otettiin erittäin hyvin vastaan. Yhteistyötä kuntasektorin kanssa tullaan tiivistämän säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla ja tapahtumilla. RAY:ltä haetulle Ak-avustukselle yhdistys sai myönteinen avustusesityksen joulukuussa Avustusesitys on vuosille Ray esitti myönnettäväksi avustusta Savonlinna Seudun Kolomonen ry:lle vuodelle 2014 ja seuraaville vuosille ( ). Keväällä 2013 Piällysmies ry:ltä haetulle Ketju II hankkeelle yhdistys sai myönteisen päätöksen syksyllä 2013 ajalle Aluejohtokunnat (Savonranta, Kerimäki, Punkaharju) myönsivät niiden alueella tapahtuvaan toimintaan yhteensä :n toiminta-avustuksen ajalle Savonlinnassa

12 Hallitus

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon Aivovammayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

KYLÄTALO NOUSULA RY KOKOUSPÄÄTÖKSET heinäkuu 2012 -

KYLÄTALO NOUSULA RY KOKOUSPÄÄTÖKSET heinäkuu 2012 - KYLÄTALO NOUSULA RY KOKOUSPÄÄTÖKSET heinäkuu 2012 - HALLITUKSEN KOKOUS 24.7.2012 Kokouspäätösten ja korjaussuunnitelmien julkistaminen verkkosivuilla Päätettiin liittää verkkosivuille kokouspäätökset tästä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Johdanto Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNA 375 VUOTTA - JUHLAVUODEN 2014 TAPAHTUMIA

SAVONLINNA 375 VUOTTA - JUHLAVUODEN 2014 TAPAHTUMIA Aika Tapahtuma Paikka Vastuutaho Sähköposti 1.10. -13 21.9.-14 Muuttuva Savonlinna -näyttely Etelä-Savon maakuntamuseo, Riihisaari anssi.taskinen@savonlinna.fi 5.4. - 2.5. Linnalan Kuvataidekoulu Savonlinnassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/2013. Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN. Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa.

Jäsentiedote 1/2013. Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN. Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa. Jäsentiedote 1/2013 Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN. Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa. Yhteystiedot löytyvät sivulta 6. Paitoja ja liivejä on nyt mahdollista

Lisätiedot

TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 1/7 Olavinkatu 60 A 45 57100 Savonlinna TSL:N ITÄ-SAVON OPINTOJÄRJESTÖ RY

TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 1/7 Olavinkatu 60 A 45 57100 Savonlinna TSL:N ITÄ-SAVON OPINTOJÄRJESTÖ RY TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 1/7 TSL:N ITÄ-SAVON OPINTOJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TSL:n Itä-Savon opintojärjestö ry TOIMINTAKERTOMUS 2/7 TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Syyskokous Lahdesjärven ABC 16.11.2011 klo 17.00 alkaen

Syyskokous Lahdesjärven ABC 16.11.2011 klo 17.00 alkaen Jäsentiedote 5/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info Syyskokous Lahdesjärven ABC 16.11.2011 klo 17.00 alkaen Kutsuttuina vieraina: Visual Computing Oy, Petri Jyrkkä ekokumppanit, Suvi Holm ROTOTEC,

Lisätiedot

Vuosikertomusluonnos 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Vuosikertomusluonnos 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Vuosikertomusluonnos 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 SISÄLTÖ HALLITUS 1 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 3 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO 3 HANKETOIMINTA 4 VIESTINTÄ JA KOULUTUS 4 JÄSENASIAT 5 TALOUS

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SAJO ry pähkinänkuoressa

SAJO ry pähkinänkuoressa SAJO ry pähkinänkuoressa Lepola Reija 20.2.2015 TOIMINTA-AJATUS Yhdistys edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela.

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela. ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYS PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: Perjantai 30.10.2015 klo 13.00 Paikka: Korholan eräravintola Loimu (Parkumäki) Läsnä: Niina Pitkänen, Inka Koistinen, Malla Laamanen,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1 Yhdistyksen nimi on Helsingin freelancenäyttelijäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 35. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot