Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten lisäämiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys toimii puolueettomana koordinoijana ja koollekutsujana, sekä mahdollistaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävien toimintamallien kehittämisen. Yhdistyksen arvolähtökohtana on aktiivisen kuntalaisyhteiskunnan toteutuminen, jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, jäsenyhdistysten vahvistaminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen, edistää suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia sekä luoda yleisiä toimintaedellytyksiä jäsenyhdistyksilleen. Visiomme: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan seudulla, sekä valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa kansalaistoiminnan tukija ja yhteistyökumppani. Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön 2 JÄSENISTÖ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenistö koostuu eri yhdistystoimialoihin kuuluvista yhdistyksistä. Laaja jäsenpohja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kolomosen tarkoituksena on löytää monipuolinen yhdistys- ja toimijayhteistyö, jonka avulla rakennetaan erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdistyksille ja kansalaisille. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä. 3 YLEISET KOKOUKSET Kevätkokous järjestettiin , edustettuna 15 jäsenyhdistystä. Syyskokous järjestettiin , edustettuna 26 jäsenyhdistystä. 4 YHDISTYKSEN HALLITUS/HALLINTO Hallituksen puheenjohtajana toimi toimintakaudella 2013 Jukka Tammisuo, varapuheenjohtajana Riikka Ruotsalainen ja jäseninä Tapani Lipsanen, Jukka Nokelainen, Minna Lipsanen, Carita-Röpelinen-Pitkänen ja Stephen Condit.

2 Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Riikka Ruotsalainen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä jatkavat Minna Lipsanen (varalla Mikko Karinen), Tapani Lipsanen (varalla Petri Kapanen) ja Stephen Condit (varalla Antero Liimatainen). Erovuoroisten Nokelainen ja Röpelinen-Pitkänen sekä kolmannen erovuoroisen paikalle valittiin äänestyksen jälkeen Jukka Nokelainen, Jussi Silvennoinen ja Seppo Paakkunainen. Hallituksen uusien jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Raija Suomalainen (Jukka Nokelainen), Carita Röpelinen-Pitkänen (Jussi Silvennoinen) sekä Matti Järvisalo (Seppo Paakkunainen). Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui 8 kertaa. Tilitarkastajana toimi PWC -tilintarkastusyhteisö. 5 TOIMIHENKILÖT Yhdistyksellä oli palkattua henkilökuntaa vuonna 2013 seuraavasti. Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja ( RAY/Kolomonen). Yhteyspäällikkö Erja Järvisalo ( RAY). Projektikoordinaattori / hanketyöntekijä Kimmo Käärmelahti (RAY/Piällysmies/Ketju II hanke) ( ja ). Järjestösihteeri Ritva Puurtinen ( Kolomonen). Talous- ja järjestösihteeri Maarit Kosonen ( Kolomonen). Talovastaavan tehtävissä työllistettiin vuoden aikana työssä oppimisen ja harjoittelujen kautta kaksi henkilöä Toimihenkilöiden koulutus Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja valmistui STKL:n järjestämästä Johtamisen Erikoisammattitutkinnosta Toiminnanjohtaja osallistui RAY:n ja Soste:n järjestämille taloushallintopäiville. Toiminnanjohtaja ja yhteyspäällikkö osallistuvat Ray:n ja Soste:n järjestämiin koulutuksiin. Kimmo Käärmelahti ja Erja Järvisalo osallistuivat Kepa:n järjestämiin Mahdollisuuksien Tori tapahtumakoulutuksiin sekä Kumppanuuspöytä koulutuksiin. Talous- ja järjestösihteeri Maarit Kosonen aloitti taloushallinnon ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella Toimihenkilöiden osallistuminen Toimihenkilöt osallistuivat yhdistyksen edustajina erilaisiin toimikuntiin seuraavasti: Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja * Kolmannen sektorin työllistävien järjestöjen työvaliokunta * Liikuntayhdistysryppään jäsen *Savon Taitajat hallituksen jäsen * Savonlinnan mielenterveysseura hallitus varajäsen

3 Yhteyspäällikkö Erja Järvisalo * Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, jäsen - Terveysrukkanen * Savuttomuuden ja päihteettömyyden edistämisen työryhmä - Savuton Verkosto * Itä-Suomen Soste ry:n aluetyöntekijöiden työryhmä * Kumppanuuspöytä -valmistelutyöryhmä, jäsen * Savonlinnan mielenterveysseura hallitus * Eri yhdistysryppäiden kokoonkutsuja, sihteeri Projektikoordinaattori Kimmo Käärmelahti: * Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunta, sihteeri * Punkaharjun luontoliikuntatapahtuman suunnittelutyöryhmä, sihteeri * Punkaharjun jouluraitin avajaisten valmistelutyöryhmä, jäsen * Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, jäsen * Kumppanuuspöytä -valmistelutyöryhmä, jäsen * Moniammatillinen miestyöryhmä, jäsen * Valtakunnallisen Voimistuvat kylät-hankkeen Etelä-Savon aluetyöryhmä, jäsen * Sosterin väkivaltatyön moniammatillinen työryhmä, jäsen 6 TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen tapahtui jäsenistölle jäsentiedotteilla postitse sekä sähköpostitse (2 kpl), tapahtumien kutsukirjein, ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, sivuilla, radiohaastatteluilla, kohderyhmäkirjeillä, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston, Savonlinnan tapahtumakalenterin sekä oman liitelehden kautta. 7 TOIMINTA 7.1. RAY:n Ak-avustuksellinen toiminta RAY myönsi yhdistykselle vuodelle 2013 Ak-avustusta yhteensä Avustukseen sisältyi lisäresurssi kuntaliitoksen (Kerimäki, Punkaharju) mukanaan tuomien lisähaasteiden kolmannen sektorin yhteistyön kehittämisessä laajentuvassa Savonlinnassa Yhteistyö Ak-toiminnan kautta Kolomonen koordinoi erilaisia yhdistysten yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia kaikkiaan 74 kpl, yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettiin 42 tapahtumaa, luentoja pidettiin 9. Yhdistyksiä tapahtumissa oli edustettuna yhteensä 862 kpl ja niiden osallistujia 5569 henkilöä. Yhdistys koordinoi yhdistysrypästoimintaa joka jatkoi laajenemistaan vuoden 2013 aikana. Yhdistysten verkostoitumisen ja yhteistyön kannalta Rypästely on todettu erittäin hyväksi toimintamuodoksi, jossa yhdistykset ovat luoneet yhteisiä tapahtumia, jakaneet resursseja ja verkostoituneet. Toimivia yhdistysryppäitä oli vuoden 2013 lopussa jo kolmetoista.

4 Neurologisten yhdistysten rypäs (7 yhdistystä Parkinsonyhdistys, AVH-yhdistys, Muistiyhdistys, Epilepsia, MS-yhdistys, Lihastauti, Migreeni - 5 tapaamista) Kuulo ja kumppanit rypäs (3 yhdistystä Kuulo ry, Invalidit ry, Sydänyhdistys - 3 tapaamista) Kulttuuri rypäs (4 yhdistystä Nukkemuseo Suruton, Teatterikerho, Kädentaitajat, Eläkeläisten opintoryhmä - 2 tapaamista) Tules rypäs (5 yhdistystä Selkäyhdistys, Reumayhdistys, Nivel ja fibromyalgiaryhmä, Kaakkois-Savon Tules, Osteoporoosi yhdistys - 3 tapaamista) Lapsityörypäs (5 yhdistystä Linnalan Setlementti, Unisef, MLL, Pipariporras, Savonlinnan SRK 2 tapaamisia). Rypäs ideoi lapsitapahtumaa Savonlinnaan. Liikuntarypäs Osallistujina lähes kaikki Savonlinnan seudulla toimivat liikuntaseura sekä retkeily-yhdistykset (23 yhdistystä 2 tapaamista). Syksyllä 2013 rypäs aloitti Kaupungin kanssa yhteistyössä Liikuntastrategian valmistelutyön. Het' muanantaina rypäs Ryppään puitteissa käynnistettiin kaksi (Savonlinna 25 äijää ja Kerimäki 16 äijää) erityisesti kansalaistoiminnassa mukana oleville miehille suunnattua Het' muanantaina -kunnonkohotusryhmää. Het' muanantaina -rypäs kokoontui yhteistyökumppaneiden kesken vuoden aikana 6 valmistelupalaveriin ja paikalliset toimintaryhmät (Savonlinna 24 kokoontumista ja Kerimäki 9 kokoontumista) yhteensä 33 kertaa. Kiinteistöjä omistavien yhdistysten rypäs. Mukana eri tapaamisissa yhteensä 14 Savonlinnan seudulla yhteiseen toiminta- ja kokoontumiskäyttöön tarkoitetun toimitilan omistajayhdistystä. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana eri kokoonpanoissa yhteensä 3 kertaa. Ryppään aloitteesta Kaupungille tehtiin aloite kiinteistöveron alentamisesta kiinteistöjä omistavien yleishyödyllisten yhdistysten osalta. Asukas- ja kylätoiminnan rypäs. Toimintaan osallistui vuoden aikana 18 kyläyhdistystä ja kyläyhdistyksen tehtäviä hoitavaa muuta yhdistystä. Asukas- ja kylätoiminnan ryppään puitteissa organisoitiin Savonlinnan kyläasiain neuvottelu-kunnan toiminta (4 kokoontumista vuoden 2013 aikana) sekä yhteisen sopimuksen mukaisesti myös Savonlinnan kylät -yhdistyksen toiminta. Asukas- ja kylätoiminnan rypäs kokoontui eri kokoonpanoissa vuoden aikana yhteensä 7 kertaa. Lastensuojelun rypäs, jonka toimintaan osallistui vuoden 2013 aikana yhteensä 8 lastensuojelun- ja perhetoiminnan piirissä toimivaa järjestöä/yhteisöä sekä 5 Savonlinnan kaupungin/itä-savon Sairaanhoitopiirin vastuualuetta/tulosyksikköä. Lastensuojelun rypäs keskittyi toiminnassaan eri lastensuojelualan ja perhetoiminnan toimijoiden yhteistyön kehittämiseen sekä Koko kansan perhe -yhteistyöhankkeen (kolmas sektori + Savonlinnan kaupunki + Itä-Savon sairaanhoitopiiri) valmisteluun. Lastensuojelun rypäs kokoontui eri kokoonpanoissa vuoden aikana 8 kertaa. Kerimäen alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Kerimäen alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 11 alueen järjestöä.

5 Punkaharjun alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Punkaharjun alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen esittelyosuuden Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteyteen. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 14 Punkaharjun alueen järjestöä. Savonrannan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Savonrannan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen toiminnallisen joulumyyjäistapahtuman. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 9 Savonrannan alueen järjestöä. Uusille yhdistysryppäille on kysyntää ja niitä on jatkuvasti syntymässä lisää yli yhdistyssektorirajojen. Yhdistysten yhteiset tapahtumat lisäävät myönteistä suhtautumista myös muuhun yhteistyöhön Tukitoimet jäsenyhdistyksille Yhdistys tuki jäsenyhdistyksiään suoraan yhteistyötapahtumien ilmoitus-kustannuksiin osallistumalla, kopiopalvelulla, esitteiden laatimisessa avustamisessa, yhdistysteknisellä konsultaatiolla sekä mahdollistamalla yhteistyöryppäiden muodostumista ja toimintaa. Kolomonen resursoi useita eri yhteistyötapahtumia mm. Mielenterveysfoorumit, osteoporoosipäivä, puhevammaisuuden päivä, NV-ystävänpäivä, Kuulo ja kumppanit-pihlajavesiristeily, Punkaharjun joulutapahtuma, alueellisia suunnittelu- ja kehittämispäiviä, Savonrannan joulutapahtuma, kansalaisillat jne. osallistumalla tiedotus- ja asiantuntijakustannuksiin, sekä vastaanottamalla ilmoittautumisia ja vastaten tilaisuuksien puheenjohtajuudesta. Jäsenyhdistysten oli myös mahdollista käyttää Järjestötalo Kolomosen tiloja veloituksetta silloin, kun kyseessä oli yhdistysten verkostoitumiseen liittyvät yhteiset kokoontumiset. Yhdistys antoi konsultoivaa tukea projektihakemusten laadintaan mm. Linnalan Nuoret ry:lle ja Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:lle Tapahtumat Yhdistys koordinoi Nv -yhdistysryppään ystävänpäivätapahtumaa Tapahtuma järjestettiin Hostel Willanutussa ja siihen osallistui 78 henkilöä 10 yhdistyksestä. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajaopiskelijat vastasivat päivän ohjelmasta. Maalis-huhtikuussa (7. 3. Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta) toteutettiin Alueideointi-illat yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen kanssa. Kiertueen Ideointi-iltoihin osallistui yhteensä 41 yh-

6 distystä. Ideointi-iltojen tarkoituksena on kerätä paikallisilta yhdistyksiltä toiveita ko. alueen yhdistysten yhteistoiminnan kehittämiseen. Yhdistys koordinoi Yhdistysten kevättori -tapahtumaa Savonlinnan Kauppatorilla. Paikalla oli 26 yhdistystä ja yhteistyötahoa ja noin 1800 torivierasta. Yhdistys koordinoi Kuulo-ja kumppanit Pihlajavesiristeilyä Risteilylle osallistui 64 henkilöä 10 yhdistyksestä. Samin lähihoitajaopiskelijoita osallistui tapahtumaan avustajina. Yhdistys oli mukana järjestämässä X Elonkorjuu- ja kalamarkkinoita Syys-lokakuussa ( Punkaharju, Savonranta ja Kerimäki) toteutettiin järjestöjen toiminnan kehittämisillat yhteistyössä ko. alueiden aluejohtokuntien kanssa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 36 yhdistystä. Yhdistys koordinoi valtakunnallisen Mahdollisuuksien Tori verkoston Savonlinnan tapahtumaa, joka järjestettiin Linnalan Setlementti ry:n tiloissa. Vuoden 2013 teema oli ihmisoikeudet. Tapahtumassa oli esillä 20 yhdistystä/toimijaa ja kävijöitä oli n Yhdistys koordinoi ja toteutti Tuu.Oo.Tee - tapahtuman Savonlinnan uudessa kirjasto Joelissa lauantaina teemalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden Hyvinvoiva Savonlinna. Tapahtumaan osallistui 16 eri yhteistyötahoa ja kävijöitä oli n Koulutukset ja kansalaisillat Koulutuksellisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2013 aikana neljä. Sähköisen viestinnän koulutus järjestettiin Kerimäellä hotelli Herttuassa (osallistujia 12). Kouluttajana toimi Tuija Brax-Mertanen, Anne Mahkonen ja Kimmo Käärmelahti. Yhdistys järjesti Lähisuhdeväkivalta teemalla tapahtuman/kansalaisillan , jossa alan ammattilaisille järjestettiin luento päivällä ja illalla järjestettiin yleisölle vapaa kansalaisilta. Tapahtumassa oli luennoitsijana THL:n kehittämispäällikkö Helena Ewalds sekä kansalaisillassa yhteistyökumppaneita paneelikeskustelussa Pelastuslaitokselta, Poliisista, Sosterin Akuuttityöryhmästä, Savonlinnan Mielenterveysseurasta sekä Savonlinnan kaupungin perusturvakeskuksesta. Osallistujia päivätilaisuudessa oli 60 ja kansalaisillassa 27. Yhdistyksen hallinto koulutus toteutettiin yhteistyössä Linnalan Setlementti ry:n Linnalan opiston kanssa (osallistujia 5). Toinen kansalaisilta järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry:n kanssa teemalla Elinvoimainen kaupunkikeskusta. Osallistujia tapahtumassa oli 28.

7 Tiedottaminen Tiedottaminen tapahtui postitse sekä sähköpostitse, tapahtumien kutsukirjein, ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, sivuilla, radiohaastatteluilla, kohderyhmäkirjeillä, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry jatkoi jäsenyhdistysten yhteystietojen, toiminnan ja kotisivujen tilanteiden kartoitusta ja tietojen verkottamista yhdistysportaaliin. nettisivustolle on koottu Savonlinnan seudun yhdistysten tietoja ja sisältöä tuotetaan jatkuvasti lisää. Toimintavuoden päättyessä portaalissa on 231:llä yhdistyksellä esittelysivusto. Yhdistys julkaisi Kolomosen liitelehden paikallislehti Savonmaan yhteydessä syyskuussa Liitelehdessä esiteltiin, sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, että joidenkin Kolomosen jäsenyhdistysten toimintaa. Liitettä jaettiin noin kpl. Savonlinnan Matkailun kanssa yhteistyössä toteutetussa tapahtumakalenterissa yhdistys toimii sisällöntuottajana Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneiden kesken järjestettiin säännöllisesti tapaamisia ja suunniteltiin yhteisiä tapahtumia. Yhteistyökumppaneina toimivat Kolomosen jäsenyhdistykset, Savonlinnan kaupungin johto ja eri toimialat, Mikkelin AMK, Savonlinnan aikuis- ja ammattiopisto, Savonlinnan seurakunta, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon pelastuslaitos ja poliisi, Piällysmies ry, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnat, Järvi-Suomen Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsportti hanke Teetetyt kyselyt ja niiden tulokset Keväällä 2013 toteutettiin jäsenyhdistysten keskuudessa kysely jossa tiedusteltiin yhdistysten erilaisia tarpeita ja toiveita. Kyselyyn vastasi 43 yhdistystä. Kyselyssä tiedusteltiin 1) Toimitilojen tarvetta johon 21 vastasi tarvitsevansa erilaisia tiloja (kokoustilat, varasto- ja arkistointitilat, oma kaappi järjestötalolle ja toimistotilaa) 2) Erilaisia tukipalveluja kaipasi 18 yhdistystä (tapahtumien järjestelyapu, taloushallinto apu, hankehakemuksien täyttöapu, kotisivujen tekoon apua ja monistuspalvelu) 3) Koulutuksia toivoi järjestettäväksi 23 vastaajaa (jäsenrekisterikoulutus, varainhankinta- ja markkinointikoulutus, EA-kurssi, JV-koulutus, ryhmänohjaajakoulutus, vertaistukikoulutus, hallituksen koulutus, ATK-koulutus ja mediakoulutus)

8 4) Yhteistä toimintaa ja tapahtumia toivoi 36 yhdistystä (yhteistä virkistystoimintaa, tiedottamista, verkostoitumista, luentoja, kevättorin kaltaisia tapahtumia, kansalaisiltoja, kaupungin päättäjiin yhteys ja tapahtumien suunnittelua). RAY:n toteuttama seurantatarkastus suoritettiin

9 7.2. Piällysmies ry:n Taotaan Ketjuun toinen lenkki -hankkeeseen sekä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien alueiden kansalaistoiminnan kehittämiseen myöntämillä rahoituksella toteutettu toiminta Syksyllä 2013 aloitettiin Taotaan Ketjuun toinen -lenkki hanke, johon saatiin Piällysmies ry:n myöntämää Leader rahoitusta ajalle Hanke on jatkoa vuosina toteutetulle Savonlinnan kylien kehittämishanke KETJU -hankkeelle ja se on Savonlinnan kaupungin ydinkeskustan ulkopuolisten kyläalueiden kyläyhdistyksille suunnattu yleishyödyllinen kehittämishanke. Lisäksi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry sai kesällä 2013 myönteisen avustuspäätöksen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnilta yhteiseen aluejohtokuntien alueiden kansalaistoiminnan kehittämishankkeeseen. Kolomonen hyödynsi saatua hankerahoitusta mm. kokoamalla yhdistyneiden kuntien yhdistystoimijoita yhteisiin palavereihin, koordinoimalla yhteisiä tapahtumia eri kuntaliitosalueilla, järjestämällä yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan kehittämis- ja ideointi tilaisuuksia sekä toteuttamalla tavoitteita tukevaa tiedotustoimintaa Yhteistyö Hankkeen keskeisimmät yhteistyötahot vuonna 2013 ovat olleet: Järvi-Suomen Kylät ry, Kerimäen aluejohtokunta, Piällysmies ry, Punkaharjun aluejohtokunta, Savonlinnan kaupunki, Savonrannan aluejohtokunta, Suomen Kylätoiminta ry, Savonlinnan alueen tiedotusvälineet (Itä-Savo -lehti, Savonmaa -lehti, Iskelmäradio ja YLE Etelä-Savo). Hankerahoituksilla on käynnistetty kolmen järjestöryppään toiminta. Nämä järjestöryppäät ovat Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestörypäs, Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestörypäs ja Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestörypäs. Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen esittelyosuuden Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteyteen. Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen toiminnallisen joulumyyjäistapahtuman.

10 Yhteistyössä hanketta toteuttamassa ovat olleet seuraavat yhdistykset ja yhteistyötahot: Anttolan kyläyhdistys ry, Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsportti-hanke, Haukiniemen kulttuurikyläyhdistys ry, Hiukkajoen kylät ry, Kallislahden kyläyhdistys ry, Kerimäki Seura ry, Kiviapajan Maa- ja kotilalousseura ry, Kumpuranta-Rauvanniemi kyläyhdistys ry, Kuonan kylät ry, Lehtiniemen kyläyhdistys ry, Linnalan opisto, Louhen Maaja kotitalousseura ry, Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry, Makkolan-Kuokkalan Maa-ja kotitalousseura ry, Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry, Nojanmaan kyläyhdistys ry, Oravin alueen kyläyhdistys ry, Pellossalon Nousu ry, Pihlajalahden kyläyhdistys ry, Pihlajaniemen kyläyhdistys ry,, Pro Agria Etelä-Savo, Rajupusu Leader ry, Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys ry, Savonlinnan seudun jätevesihanke, Savonlinnan Yrityspalvelu Oy, Savonlinnan seurakunta, Säimen-Sönkkä alueen kyläyhdistys ry, Tuohisaaren kyläyhdistys ry, Varparannan alueen kyläyhdistys ry sekä Yläkuona-Luotojärvi kyläyhdistys ry Tapahtumat/kokoontumiset/koulutukset Kylillä toimivien yhdistysten tapaaminen 28.1 Anttolan kyläyhdistyksen tilaisuus 4.2 Maalis-huhtikuussa (7.3 Punkaharju, 19.3 Kerimäki ja 11.4 Savonranta) toteutettiin alueideointi-illat yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen kanssa. Kyläkokous Moinsalmi Punkaharjun luontoliikuntatapahtuman alkuideointipalaveri Kehittämisseminaari Kerimäen aluejohtokunnan kanssa Syys-lokakuussa (10.9 Punkaharju, Savonranta ja Kerimäki) toteutettiin järjestöjen toiminnan kehittämisillat yhteistyössä ko. alueiden aluejohtokuntien kanssa. Voimistuvat kylät II vaiheen maakuntasuunnittelu , 4.9. ja Järjestöjen esittelyosuus Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteydessä Punkaharjun kunnantalolla Järjestöjen yhteiset joulumyyjäiset Savonrannalla Kyläasiain neuvottelukunnan kokoontumiset 17.4, 6.6, ja Kehittämisseminaari Savonrannan aluejohtokunnan kanssa Tiedottaminen Näiden hankkeiden tiedotusta toteutettiin kylä- ja sidosryhmäkirjeiden (yhteensä 8 kirjettä, kirjeen jakelu vuoden lopussa noin 85 kpl) lehti-ilmoitusten, lehtijuttujen, radiohaastattelujen, ilmoitustaulujulisteiden, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston, Savonlinnan tapahtumakalenterin sekä oman liitelehden kautta.

11 8. TUOTETTAVAT PALVELUT 9. LOPUKSI 8.1. Järjestötalo Kolomosen ylläpitäminen Pappilankatu 3:ssa Järjestötalossa on yhdellätoista (11) eri toimijalla toimistotilat: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys ry/etelä- Savon luonnonsuojelupiiri ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Savonlinnan Seudun Romanilähetys ry, Savonlinnan Seudun Tapahtuma Tuki ry, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Seudun Diabetes ry, Savonlinnan Allergia ja Astmayhdistys ry ja Tyynelän kehittämiskeskus ry:n Voimakas projekti sekä Savon Taitajat Oy:n työvalmentajien toimistot. Järjestötalossa pidettiin toimintavuoden aikana runsaasti kokouksia ja erilaisia tapahtumia. Kokoontumistiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille tahoille. Vuoden aikana järjestötalon kokoustiloja käytti kaikkiaan 69 eri yhdistystoimijaa yhteensä kaikkiaan 426 kokousta/tapahtumaa. Lisäksi kansalaisten ja yhdistystoimijoiden päivittäisiä kohtaamisia kertyi vuoden aikana satoja Muu palvelutoiminta Erilaisia toimisto- ja taloushallinnon palveluita tuotettiin kuukausittain 35:lle Kolomosen jäsenyhdistykselle. Yhdistyksen Strategia päivitettiin joulukuussa 2013 vuosille Strategian muutokset otetaan huomioon vuosittain toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Jäsenmäärä lisääntyi tasaisesti ja toiminta laajeni menestyksekkäästi kuntaliitosten myötä alueellisesti ja uusilla alueilla Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta Kolomosen toiminta otettiin erittäin hyvin vastaan. Yhteistyötä kuntasektorin kanssa tullaan tiivistämän säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla ja tapahtumilla. RAY:ltä haetulle Ak-avustukselle yhdistys sai myönteinen avustusesityksen joulukuussa Avustusesitys on vuosille Ray esitti myönnettäväksi avustusta Savonlinna Seudun Kolomonen ry:lle vuodelle 2014 ja seuraaville vuosille ( ). Keväällä 2013 Piällysmies ry:ltä haetulle Ketju II hankkeelle yhdistys sai myönteisen päätöksen syksyllä 2013 ajalle Aluejohtokunnat (Savonranta, Kerimäki, Punkaharju) myönsivät niiden alueella tapahtuvaan toimintaan yhteensä :n toiminta-avustuksen ajalle Savonlinnassa

12 Hallitus

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY:N TIEDOTUSLEHTI

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY:N TIEDOTUSLEHTI SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY:N TIEDOTUSLEHTI 30.4.2014 Eessä on kesä ja vapaat veet Vapaa-ajan asukkaat ovat Savonlinnan vahva voimatekijä. Yli 8 000 vapaa-ajan asuntoa, joista lähes 3 000 muualla vakituisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011. 1 Yleistä. 2 Etelä-Savon kylätoimijat. 3 Jäsenistö. 4 Hallitus ja kokoukset - 1 -

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011. 1 Yleistä. 2 Etelä-Savon kylätoimijat. 3 Jäsenistö. 4 Hallitus ja kokoukset - 1 - - 1 - JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011 Hyväksytty 10.4.2012 1 Yleistä Kulunut vuosi oli Järvi-Suomen kylien (Jäsky) 14. toimintavuosi. Mikkelin läänin kyläasian neuvottelukunnan aika mukaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 - 1 - JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2013 1 Yleistä Kulunut vuosi oli Järvi-Suomen kylien (Jäsky) 14. toimintavuosi. Mikkelin läänin kyläasian neuvottelukunnan

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009. 1 Yleistä. 2 Etelä-Savon kylätoimijat. 3 Jäsenistö. 4 Hallitus ja kokoukset - 1 -

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009. 1 Yleistä. 2 Etelä-Savon kylätoimijat. 3 Jäsenistö. 4 Hallitus ja kokoukset - 1 - - 1 - JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Yleistä Kulunut vuosi oli Järvi-Suomen kylien (Jäsky) 12. toimintavuosi. Mikkelin läänin kyläasian neuvottelukunnan aika mukaan lukien toimintavuosi

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VUOSIKERTOMUS 2012 UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n vuosikertomus vuodelle 2012 sisältää uusien mahdollisuuksiin liittyvää toimintaa. Yhdistys on toteuttanut nuorisotyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄMISEN ILMAPIIRISSÄ

SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄMISEN ILMAPIIRISSÄ VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO VÄLITTÄMISEN ILMAPIIRISSÄ 3 TALOUS 4 HALLINTO 4 JÄSENYYDET 4 OSAKKUUDET 4 HENKILÖSTÖ 4 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA 5 LÄHIPALVELUT 5 NUORISOTILATYÖ 5 Nuorisotalo Posse

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut... 2 1.2 Hallinto... 3 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus... 3 1.4 Projektitoiminta...

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Toimenpide

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 4. Toiminnanjohtajan tervehdys... 5

Puheenjohtajan tervehdys... 4. Toiminnanjohtajan tervehdys... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys... 4 Toiminnanjohtajan tervehdys... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2010

RAJUPUSU LEADER RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2010 RAJUPUSU LEADER RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. Rajupusu Leader ry:n toiminta-alue, jäsenistö ja hallitus Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluu nykyisellään neljä kuntaa Joroinen, Juva, Rantasalmi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY OMAISOIVA -JOENSUUNSEUTU Hallituksen esitys 20.3.2015 Kevätkokouksen vahvistus 16.4.2015 O, Sisältö YLEISTÄ... 3 TOIMISTO... 3 TOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2013 1 (20) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot