Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten lisäämiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys toimii puolueettomana koordinoijana ja koollekutsujana, sekä mahdollistaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävien toimintamallien kehittämisen. Yhdistyksen arvolähtökohtana on aktiivisen kuntalaisyhteiskunnan toteutuminen, jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, jäsenyhdistysten vahvistaminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen, edistää suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia sekä luoda yleisiä toimintaedellytyksiä jäsenyhdistyksilleen. Visiomme: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan seudulla, sekä valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa kansalaistoiminnan tukija ja yhteistyökumppani. Mottomme: Yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön 2 JÄSENISTÖ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenistö koostuu eri yhdistystoimialoihin kuuluvista yhdistyksistä. Laaja jäsenpohja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kolomosen tarkoituksena on löytää monipuolinen yhdistys- ja toimijayhteistyö, jonka avulla rakennetaan erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdistyksille ja kansalaisille. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 112 jäsenyhdistystä. 3 YLEISET KOKOUKSET Kevätkokous järjestettiin , edustettuna 15 jäsenyhdistystä. Syyskokous järjestettiin , edustettuna 26 jäsenyhdistystä. 4 YHDISTYKSEN HALLITUS/HALLINTO Hallituksen puheenjohtajana toimi toimintakaudella 2013 Jukka Tammisuo, varapuheenjohtajana Riikka Ruotsalainen ja jäseninä Tapani Lipsanen, Jukka Nokelainen, Minna Lipsanen, Carita-Röpelinen-Pitkänen ja Stephen Condit.

2 Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Riikka Ruotsalainen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä jatkavat Minna Lipsanen (varalla Mikko Karinen), Tapani Lipsanen (varalla Petri Kapanen) ja Stephen Condit (varalla Antero Liimatainen). Erovuoroisten Nokelainen ja Röpelinen-Pitkänen sekä kolmannen erovuoroisen paikalle valittiin äänestyksen jälkeen Jukka Nokelainen, Jussi Silvennoinen ja Seppo Paakkunainen. Hallituksen uusien jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Raija Suomalainen (Jukka Nokelainen), Carita Röpelinen-Pitkänen (Jussi Silvennoinen) sekä Matti Järvisalo (Seppo Paakkunainen). Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui 8 kertaa. Tilitarkastajana toimi PWC -tilintarkastusyhteisö. 5 TOIMIHENKILÖT Yhdistyksellä oli palkattua henkilökuntaa vuonna 2013 seuraavasti. Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja ( RAY/Kolomonen). Yhteyspäällikkö Erja Järvisalo ( RAY). Projektikoordinaattori / hanketyöntekijä Kimmo Käärmelahti (RAY/Piällysmies/Ketju II hanke) ( ja ). Järjestösihteeri Ritva Puurtinen ( Kolomonen). Talous- ja järjestösihteeri Maarit Kosonen ( Kolomonen). Talovastaavan tehtävissä työllistettiin vuoden aikana työssä oppimisen ja harjoittelujen kautta kaksi henkilöä Toimihenkilöiden koulutus Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja valmistui STKL:n järjestämästä Johtamisen Erikoisammattitutkinnosta Toiminnanjohtaja osallistui RAY:n ja Soste:n järjestämille taloushallintopäiville. Toiminnanjohtaja ja yhteyspäällikkö osallistuvat Ray:n ja Soste:n järjestämiin koulutuksiin. Kimmo Käärmelahti ja Erja Järvisalo osallistuivat Kepa:n järjestämiin Mahdollisuuksien Tori tapahtumakoulutuksiin sekä Kumppanuuspöytä koulutuksiin. Talous- ja järjestösihteeri Maarit Kosonen aloitti taloushallinnon ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella Toimihenkilöiden osallistuminen Toimihenkilöt osallistuivat yhdistyksen edustajina erilaisiin toimikuntiin seuraavasti: Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja * Kolmannen sektorin työllistävien järjestöjen työvaliokunta * Liikuntayhdistysryppään jäsen *Savon Taitajat hallituksen jäsen * Savonlinnan mielenterveysseura hallitus varajäsen

3 Yhteyspäällikkö Erja Järvisalo * Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, jäsen - Terveysrukkanen * Savuttomuuden ja päihteettömyyden edistämisen työryhmä - Savuton Verkosto * Itä-Suomen Soste ry:n aluetyöntekijöiden työryhmä * Kumppanuuspöytä -valmistelutyöryhmä, jäsen * Savonlinnan mielenterveysseura hallitus * Eri yhdistysryppäiden kokoonkutsuja, sihteeri Projektikoordinaattori Kimmo Käärmelahti: * Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunta, sihteeri * Punkaharjun luontoliikuntatapahtuman suunnittelutyöryhmä, sihteeri * Punkaharjun jouluraitin avajaisten valmistelutyöryhmä, jäsen * Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, jäsen * Kumppanuuspöytä -valmistelutyöryhmä, jäsen * Moniammatillinen miestyöryhmä, jäsen * Valtakunnallisen Voimistuvat kylät-hankkeen Etelä-Savon aluetyöryhmä, jäsen * Sosterin väkivaltatyön moniammatillinen työryhmä, jäsen 6 TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen tapahtui jäsenistölle jäsentiedotteilla postitse sekä sähköpostitse (2 kpl), tapahtumien kutsukirjein, ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, sivuilla, radiohaastatteluilla, kohderyhmäkirjeillä, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston, Savonlinnan tapahtumakalenterin sekä oman liitelehden kautta. 7 TOIMINTA 7.1. RAY:n Ak-avustuksellinen toiminta RAY myönsi yhdistykselle vuodelle 2013 Ak-avustusta yhteensä Avustukseen sisältyi lisäresurssi kuntaliitoksen (Kerimäki, Punkaharju) mukanaan tuomien lisähaasteiden kolmannen sektorin yhteistyön kehittämisessä laajentuvassa Savonlinnassa Yhteistyö Ak-toiminnan kautta Kolomonen koordinoi erilaisia yhdistysten yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia kaikkiaan 74 kpl, yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettiin 42 tapahtumaa, luentoja pidettiin 9. Yhdistyksiä tapahtumissa oli edustettuna yhteensä 862 kpl ja niiden osallistujia 5569 henkilöä. Yhdistys koordinoi yhdistysrypästoimintaa joka jatkoi laajenemistaan vuoden 2013 aikana. Yhdistysten verkostoitumisen ja yhteistyön kannalta Rypästely on todettu erittäin hyväksi toimintamuodoksi, jossa yhdistykset ovat luoneet yhteisiä tapahtumia, jakaneet resursseja ja verkostoituneet. Toimivia yhdistysryppäitä oli vuoden 2013 lopussa jo kolmetoista.

4 Neurologisten yhdistysten rypäs (7 yhdistystä Parkinsonyhdistys, AVH-yhdistys, Muistiyhdistys, Epilepsia, MS-yhdistys, Lihastauti, Migreeni - 5 tapaamista) Kuulo ja kumppanit rypäs (3 yhdistystä Kuulo ry, Invalidit ry, Sydänyhdistys - 3 tapaamista) Kulttuuri rypäs (4 yhdistystä Nukkemuseo Suruton, Teatterikerho, Kädentaitajat, Eläkeläisten opintoryhmä - 2 tapaamista) Tules rypäs (5 yhdistystä Selkäyhdistys, Reumayhdistys, Nivel ja fibromyalgiaryhmä, Kaakkois-Savon Tules, Osteoporoosi yhdistys - 3 tapaamista) Lapsityörypäs (5 yhdistystä Linnalan Setlementti, Unisef, MLL, Pipariporras, Savonlinnan SRK 2 tapaamisia). Rypäs ideoi lapsitapahtumaa Savonlinnaan. Liikuntarypäs Osallistujina lähes kaikki Savonlinnan seudulla toimivat liikuntaseura sekä retkeily-yhdistykset (23 yhdistystä 2 tapaamista). Syksyllä 2013 rypäs aloitti Kaupungin kanssa yhteistyössä Liikuntastrategian valmistelutyön. Het' muanantaina rypäs Ryppään puitteissa käynnistettiin kaksi (Savonlinna 25 äijää ja Kerimäki 16 äijää) erityisesti kansalaistoiminnassa mukana oleville miehille suunnattua Het' muanantaina -kunnonkohotusryhmää. Het' muanantaina -rypäs kokoontui yhteistyökumppaneiden kesken vuoden aikana 6 valmistelupalaveriin ja paikalliset toimintaryhmät (Savonlinna 24 kokoontumista ja Kerimäki 9 kokoontumista) yhteensä 33 kertaa. Kiinteistöjä omistavien yhdistysten rypäs. Mukana eri tapaamisissa yhteensä 14 Savonlinnan seudulla yhteiseen toiminta- ja kokoontumiskäyttöön tarkoitetun toimitilan omistajayhdistystä. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana eri kokoonpanoissa yhteensä 3 kertaa. Ryppään aloitteesta Kaupungille tehtiin aloite kiinteistöveron alentamisesta kiinteistöjä omistavien yleishyödyllisten yhdistysten osalta. Asukas- ja kylätoiminnan rypäs. Toimintaan osallistui vuoden aikana 18 kyläyhdistystä ja kyläyhdistyksen tehtäviä hoitavaa muuta yhdistystä. Asukas- ja kylätoiminnan ryppään puitteissa organisoitiin Savonlinnan kyläasiain neuvottelu-kunnan toiminta (4 kokoontumista vuoden 2013 aikana) sekä yhteisen sopimuksen mukaisesti myös Savonlinnan kylät -yhdistyksen toiminta. Asukas- ja kylätoiminnan rypäs kokoontui eri kokoonpanoissa vuoden aikana yhteensä 7 kertaa. Lastensuojelun rypäs, jonka toimintaan osallistui vuoden 2013 aikana yhteensä 8 lastensuojelun- ja perhetoiminnan piirissä toimivaa järjestöä/yhteisöä sekä 5 Savonlinnan kaupungin/itä-savon Sairaanhoitopiirin vastuualuetta/tulosyksikköä. Lastensuojelun rypäs keskittyi toiminnassaan eri lastensuojelualan ja perhetoiminnan toimijoiden yhteistyön kehittämiseen sekä Koko kansan perhe -yhteistyöhankkeen (kolmas sektori + Savonlinnan kaupunki + Itä-Savon sairaanhoitopiiri) valmisteluun. Lastensuojelun rypäs kokoontui eri kokoonpanoissa vuoden aikana 8 kertaa. Kerimäen alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Kerimäen alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 11 alueen järjestöä.

5 Punkaharjun alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Punkaharjun alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen esittelyosuuden Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteyteen. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 14 Punkaharjun alueen järjestöä. Savonrannan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Savonrannan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen toiminnallisen joulumyyjäistapahtuman. Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 9 Savonrannan alueen järjestöä. Uusille yhdistysryppäille on kysyntää ja niitä on jatkuvasti syntymässä lisää yli yhdistyssektorirajojen. Yhdistysten yhteiset tapahtumat lisäävät myönteistä suhtautumista myös muuhun yhteistyöhön Tukitoimet jäsenyhdistyksille Yhdistys tuki jäsenyhdistyksiään suoraan yhteistyötapahtumien ilmoitus-kustannuksiin osallistumalla, kopiopalvelulla, esitteiden laatimisessa avustamisessa, yhdistysteknisellä konsultaatiolla sekä mahdollistamalla yhteistyöryppäiden muodostumista ja toimintaa. Kolomonen resursoi useita eri yhteistyötapahtumia mm. Mielenterveysfoorumit, osteoporoosipäivä, puhevammaisuuden päivä, NV-ystävänpäivä, Kuulo ja kumppanit-pihlajavesiristeily, Punkaharjun joulutapahtuma, alueellisia suunnittelu- ja kehittämispäiviä, Savonrannan joulutapahtuma, kansalaisillat jne. osallistumalla tiedotus- ja asiantuntijakustannuksiin, sekä vastaanottamalla ilmoittautumisia ja vastaten tilaisuuksien puheenjohtajuudesta. Jäsenyhdistysten oli myös mahdollista käyttää Järjestötalo Kolomosen tiloja veloituksetta silloin, kun kyseessä oli yhdistysten verkostoitumiseen liittyvät yhteiset kokoontumiset. Yhdistys antoi konsultoivaa tukea projektihakemusten laadintaan mm. Linnalan Nuoret ry:lle ja Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:lle Tapahtumat Yhdistys koordinoi Nv -yhdistysryppään ystävänpäivätapahtumaa Tapahtuma järjestettiin Hostel Willanutussa ja siihen osallistui 78 henkilöä 10 yhdistyksestä. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajaopiskelijat vastasivat päivän ohjelmasta. Maalis-huhtikuussa (7. 3. Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta) toteutettiin Alueideointi-illat yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen kanssa. Kiertueen Ideointi-iltoihin osallistui yhteensä 41 yh-

6 distystä. Ideointi-iltojen tarkoituksena on kerätä paikallisilta yhdistyksiltä toiveita ko. alueen yhdistysten yhteistoiminnan kehittämiseen. Yhdistys koordinoi Yhdistysten kevättori -tapahtumaa Savonlinnan Kauppatorilla. Paikalla oli 26 yhdistystä ja yhteistyötahoa ja noin 1800 torivierasta. Yhdistys koordinoi Kuulo-ja kumppanit Pihlajavesiristeilyä Risteilylle osallistui 64 henkilöä 10 yhdistyksestä. Samin lähihoitajaopiskelijoita osallistui tapahtumaan avustajina. Yhdistys oli mukana järjestämässä X Elonkorjuu- ja kalamarkkinoita Syys-lokakuussa ( Punkaharju, Savonranta ja Kerimäki) toteutettiin järjestöjen toiminnan kehittämisillat yhteistyössä ko. alueiden aluejohtokuntien kanssa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 36 yhdistystä. Yhdistys koordinoi valtakunnallisen Mahdollisuuksien Tori verkoston Savonlinnan tapahtumaa, joka järjestettiin Linnalan Setlementti ry:n tiloissa. Vuoden 2013 teema oli ihmisoikeudet. Tapahtumassa oli esillä 20 yhdistystä/toimijaa ja kävijöitä oli n Yhdistys koordinoi ja toteutti Tuu.Oo.Tee - tapahtuman Savonlinnan uudessa kirjasto Joelissa lauantaina teemalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden Hyvinvoiva Savonlinna. Tapahtumaan osallistui 16 eri yhteistyötahoa ja kävijöitä oli n Koulutukset ja kansalaisillat Koulutuksellisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2013 aikana neljä. Sähköisen viestinnän koulutus järjestettiin Kerimäellä hotelli Herttuassa (osallistujia 12). Kouluttajana toimi Tuija Brax-Mertanen, Anne Mahkonen ja Kimmo Käärmelahti. Yhdistys järjesti Lähisuhdeväkivalta teemalla tapahtuman/kansalaisillan , jossa alan ammattilaisille järjestettiin luento päivällä ja illalla järjestettiin yleisölle vapaa kansalaisilta. Tapahtumassa oli luennoitsijana THL:n kehittämispäällikkö Helena Ewalds sekä kansalaisillassa yhteistyökumppaneita paneelikeskustelussa Pelastuslaitokselta, Poliisista, Sosterin Akuuttityöryhmästä, Savonlinnan Mielenterveysseurasta sekä Savonlinnan kaupungin perusturvakeskuksesta. Osallistujia päivätilaisuudessa oli 60 ja kansalaisillassa 27. Yhdistyksen hallinto koulutus toteutettiin yhteistyössä Linnalan Setlementti ry:n Linnalan opiston kanssa (osallistujia 5). Toinen kansalaisilta järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry:n kanssa teemalla Elinvoimainen kaupunkikeskusta. Osallistujia tapahtumassa oli 28.

7 Tiedottaminen Tiedottaminen tapahtui postitse sekä sähköpostitse, tapahtumien kutsukirjein, ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, sivuilla, radiohaastatteluilla, kohderyhmäkirjeillä, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry jatkoi jäsenyhdistysten yhteystietojen, toiminnan ja kotisivujen tilanteiden kartoitusta ja tietojen verkottamista yhdistysportaaliin. nettisivustolle on koottu Savonlinnan seudun yhdistysten tietoja ja sisältöä tuotetaan jatkuvasti lisää. Toimintavuoden päättyessä portaalissa on 231:llä yhdistyksellä esittelysivusto. Yhdistys julkaisi Kolomosen liitelehden paikallislehti Savonmaan yhteydessä syyskuussa Liitelehdessä esiteltiin, sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, että joidenkin Kolomosen jäsenyhdistysten toimintaa. Liitettä jaettiin noin kpl. Savonlinnan Matkailun kanssa yhteistyössä toteutetussa tapahtumakalenterissa yhdistys toimii sisällöntuottajana Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneiden kesken järjestettiin säännöllisesti tapaamisia ja suunniteltiin yhteisiä tapahtumia. Yhteistyökumppaneina toimivat Kolomosen jäsenyhdistykset, Savonlinnan kaupungin johto ja eri toimialat, Mikkelin AMK, Savonlinnan aikuis- ja ammattiopisto, Savonlinnan seurakunta, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon pelastuslaitos ja poliisi, Piällysmies ry, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnat, Järvi-Suomen Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsportti hanke Teetetyt kyselyt ja niiden tulokset Keväällä 2013 toteutettiin jäsenyhdistysten keskuudessa kysely jossa tiedusteltiin yhdistysten erilaisia tarpeita ja toiveita. Kyselyyn vastasi 43 yhdistystä. Kyselyssä tiedusteltiin 1) Toimitilojen tarvetta johon 21 vastasi tarvitsevansa erilaisia tiloja (kokoustilat, varasto- ja arkistointitilat, oma kaappi järjestötalolle ja toimistotilaa) 2) Erilaisia tukipalveluja kaipasi 18 yhdistystä (tapahtumien järjestelyapu, taloushallinto apu, hankehakemuksien täyttöapu, kotisivujen tekoon apua ja monistuspalvelu) 3) Koulutuksia toivoi järjestettäväksi 23 vastaajaa (jäsenrekisterikoulutus, varainhankinta- ja markkinointikoulutus, EA-kurssi, JV-koulutus, ryhmänohjaajakoulutus, vertaistukikoulutus, hallituksen koulutus, ATK-koulutus ja mediakoulutus)

8 4) Yhteistä toimintaa ja tapahtumia toivoi 36 yhdistystä (yhteistä virkistystoimintaa, tiedottamista, verkostoitumista, luentoja, kevättorin kaltaisia tapahtumia, kansalaisiltoja, kaupungin päättäjiin yhteys ja tapahtumien suunnittelua). RAY:n toteuttama seurantatarkastus suoritettiin

9 7.2. Piällysmies ry:n Taotaan Ketjuun toinen lenkki -hankkeeseen sekä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien alueiden kansalaistoiminnan kehittämiseen myöntämillä rahoituksella toteutettu toiminta Syksyllä 2013 aloitettiin Taotaan Ketjuun toinen -lenkki hanke, johon saatiin Piällysmies ry:n myöntämää Leader rahoitusta ajalle Hanke on jatkoa vuosina toteutetulle Savonlinnan kylien kehittämishanke KETJU -hankkeelle ja se on Savonlinnan kaupungin ydinkeskustan ulkopuolisten kyläalueiden kyläyhdistyksille suunnattu yleishyödyllinen kehittämishanke. Lisäksi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry sai kesällä 2013 myönteisen avustuspäätöksen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnilta yhteiseen aluejohtokuntien alueiden kansalaistoiminnan kehittämishankkeeseen. Kolomonen hyödynsi saatua hankerahoitusta mm. kokoamalla yhdistyneiden kuntien yhdistystoimijoita yhteisiin palavereihin, koordinoimalla yhteisiä tapahtumia eri kuntaliitosalueilla, järjestämällä yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan kehittämis- ja ideointi tilaisuuksia sekä toteuttamalla tavoitteita tukevaa tiedotustoimintaa Yhteistyö Hankkeen keskeisimmät yhteistyötahot vuonna 2013 ovat olleet: Järvi-Suomen Kylät ry, Kerimäen aluejohtokunta, Piällysmies ry, Punkaharjun aluejohtokunta, Savonlinnan kaupunki, Savonrannan aluejohtokunta, Suomen Kylätoiminta ry, Savonlinnan alueen tiedotusvälineet (Itä-Savo -lehti, Savonmaa -lehti, Iskelmäradio ja YLE Etelä-Savo). Hankerahoituksilla on käynnistetty kolmen järjestöryppään toiminta. Nämä järjestöryppäät ovat Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestörypäs, Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestörypäs ja Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestörypäs. Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Kerimäen aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Punkaharjun aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen esittelyosuuden Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteyteen. Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestörypäs kokoaa Savonlinnan Savonrannan aluejohtokunnan alueen järjestöjä yhteiseen toiminnan kehittämiseen. Rypäs kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa ja järjesti yhdessä järjestöjen toiminnallisen joulumyyjäistapahtuman.

10 Yhteistyössä hanketta toteuttamassa ovat olleet seuraavat yhdistykset ja yhteistyötahot: Anttolan kyläyhdistys ry, Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsportti-hanke, Haukiniemen kulttuurikyläyhdistys ry, Hiukkajoen kylät ry, Kallislahden kyläyhdistys ry, Kerimäki Seura ry, Kiviapajan Maa- ja kotilalousseura ry, Kumpuranta-Rauvanniemi kyläyhdistys ry, Kuonan kylät ry, Lehtiniemen kyläyhdistys ry, Linnalan opisto, Louhen Maaja kotitalousseura ry, Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry, Makkolan-Kuokkalan Maa-ja kotitalousseura ry, Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry, Nojanmaan kyläyhdistys ry, Oravin alueen kyläyhdistys ry, Pellossalon Nousu ry, Pihlajalahden kyläyhdistys ry, Pihlajaniemen kyläyhdistys ry,, Pro Agria Etelä-Savo, Rajupusu Leader ry, Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys ry, Savonlinnan seudun jätevesihanke, Savonlinnan Yrityspalvelu Oy, Savonlinnan seurakunta, Säimen-Sönkkä alueen kyläyhdistys ry, Tuohisaaren kyläyhdistys ry, Varparannan alueen kyläyhdistys ry sekä Yläkuona-Luotojärvi kyläyhdistys ry Tapahtumat/kokoontumiset/koulutukset Kylillä toimivien yhdistysten tapaaminen 28.1 Anttolan kyläyhdistyksen tilaisuus 4.2 Maalis-huhtikuussa (7.3 Punkaharju, 19.3 Kerimäki ja 11.4 Savonranta) toteutettiin alueideointi-illat yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen kanssa. Kyläkokous Moinsalmi Punkaharjun luontoliikuntatapahtuman alkuideointipalaveri Kehittämisseminaari Kerimäen aluejohtokunnan kanssa Syys-lokakuussa (10.9 Punkaharju, Savonranta ja Kerimäki) toteutettiin järjestöjen toiminnan kehittämisillat yhteistyössä ko. alueiden aluejohtokuntien kanssa. Voimistuvat kylät II vaiheen maakuntasuunnittelu , 4.9. ja Järjestöjen esittelyosuus Punkaharjun jouluraitin avajaistapahtuman yhteydessä Punkaharjun kunnantalolla Järjestöjen yhteiset joulumyyjäiset Savonrannalla Kyläasiain neuvottelukunnan kokoontumiset 17.4, 6.6, ja Kehittämisseminaari Savonrannan aluejohtokunnan kanssa Tiedottaminen Näiden hankkeiden tiedotusta toteutettiin kylä- ja sidosryhmäkirjeiden (yhteensä 8 kirjettä, kirjeen jakelu vuoden lopussa noin 85 kpl) lehti-ilmoitusten, lehtijuttujen, radiohaastattelujen, ilmoitustaulujulisteiden, Facebookin ja Twitterin, Savonlinnankylät.fi-sivuston, Savonlinnan tapahtumakalenterin sekä oman liitelehden kautta.

11 8. TUOTETTAVAT PALVELUT 9. LOPUKSI 8.1. Järjestötalo Kolomosen ylläpitäminen Pappilankatu 3:ssa Järjestötalossa on yhdellätoista (11) eri toimijalla toimistotilat: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys ry/etelä- Savon luonnonsuojelupiiri ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Savonlinnan Seudun Romanilähetys ry, Savonlinnan Seudun Tapahtuma Tuki ry, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Seudun Diabetes ry, Savonlinnan Allergia ja Astmayhdistys ry ja Tyynelän kehittämiskeskus ry:n Voimakas projekti sekä Savon Taitajat Oy:n työvalmentajien toimistot. Järjestötalossa pidettiin toimintavuoden aikana runsaasti kokouksia ja erilaisia tapahtumia. Kokoontumistiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille tahoille. Vuoden aikana järjestötalon kokoustiloja käytti kaikkiaan 69 eri yhdistystoimijaa yhteensä kaikkiaan 426 kokousta/tapahtumaa. Lisäksi kansalaisten ja yhdistystoimijoiden päivittäisiä kohtaamisia kertyi vuoden aikana satoja Muu palvelutoiminta Erilaisia toimisto- ja taloushallinnon palveluita tuotettiin kuukausittain 35:lle Kolomosen jäsenyhdistykselle. Yhdistyksen Strategia päivitettiin joulukuussa 2013 vuosille Strategian muutokset otetaan huomioon vuosittain toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Jäsenmäärä lisääntyi tasaisesti ja toiminta laajeni menestyksekkäästi kuntaliitosten myötä alueellisesti ja uusilla alueilla Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta Kolomosen toiminta otettiin erittäin hyvin vastaan. Yhteistyötä kuntasektorin kanssa tullaan tiivistämän säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla ja tapahtumilla. RAY:ltä haetulle Ak-avustukselle yhdistys sai myönteinen avustusesityksen joulukuussa Avustusesitys on vuosille Ray esitti myönnettäväksi avustusta Savonlinna Seudun Kolomonen ry:lle vuodelle 2014 ja seuraaville vuosille ( ). Keväällä 2013 Piällysmies ry:ltä haetulle Ketju II hankkeelle yhdistys sai myönteisen päätöksen syksyllä 2013 ajalle Aluejohtokunnat (Savonranta, Kerimäki, Punkaharju) myönsivät niiden alueella tapahtuvaan toimintaan yhteensä :n toiminta-avustuksen ajalle Savonlinnassa

12 Hallitus

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 35. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SAVONLINNA 375 VUOTTA - JUHLAVUODEN 2014 TAPAHTUMIA

SAVONLINNA 375 VUOTTA - JUHLAVUODEN 2014 TAPAHTUMIA Aika Tapahtuma Paikka Vastuutaho Sähköposti 1.10. -13 21.9.-14 Muuttuva Savonlinna -näyttely Etelä-Savon maakuntamuseo, Riihisaari anssi.taskinen@savonlinna.fi 5.4. - 2.5. Linnalan Kuvataidekoulu Savonlinnassa

Lisätiedot

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela.

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela. ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYS PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: Perjantai 30.10.2015 klo 13.00 Paikka: Korholan eräravintola Loimu (Parkumäki) Läsnä: Niina Pitkänen, Inka Koistinen, Malla Laamanen,

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys. 2. Talous

Vuosikertomus 2013. 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys. 2. Talous Vuosikertomus 2013 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys 2. Talous 3. Yhdistyksen toiminta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Hanketoiminta Huomionosoitukset Tapahtumat KyläKelpaa! 4. Hallinto

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Järjestöjen välinen yhteistyö

Järjestöjen välinen yhteistyö Järjestöjen välinen yhteistyö - yksin vai yhdessä? 14.9.2016 Sirpa Nevasaari Tositoimissa - Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys 1 Mitä yhteistyö tarkoittaa? Wikipedia: jonkun toisen kanssa tehtävää työtä. Yhdyssana

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi. Piirin kotipaikka on Kouvola.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot