KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014

2 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen, avoimen ja iloisen ilmapiirin, jossa jokaisen lapsen on hyvä kasvaa, kehittyä ja oppia. Kuusiston päiväkoti aloitti toimintansa Toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapsille leikkimisen riemua ja oppimisen iloa monipuolisilla palveluilla sekä tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista turvallisessa ympäristössä kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Visionamme on toimia yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa siten, että toiminta on avointa, sujuvaa ja lapsilähtöistä. Keskeisenä tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä helpottaa päivähoidon aloittamista, siirtymistä hoitomuodosta toiseen sekä varhaiskasvatuksesta opintielle. Toimintaympäristömme Päiväkotimme tarjoaa kokonaisuutena monipuolista varhaiskasvatuksen lähipalvelua Kuusistolaisille perheille leikkipuistossa, päiväkodissa, esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Meillä on omaleimainen toimintaympäristö, johon kuuluu päivittäin 1,5-9-vuotiaita lapsia sekä moniammatillista, koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa. Meillä on käytössämme monipuoliset tilat, lähiympäristö ja kaunis luonto. Toimintaamme rikastaa yhteistyö Kuusiston koulun ja perhepäivähoitajien kanssa sekä yhteys nuorisotoimeen. Lisäksi yksikössämme toimii perhekahvila ja eläkeläisetkin kokoontuvat Empolassa. Tärkein tavoitteemme on toimia saumattomasti ja samaan hiileen puhaltaen. Haluamme tuntea toisemme ja toimia yhdessä kaikkien parhaaksi. Lapset ja aikuiset Päiväkodissamme toimitaan kolmessa kotiryhmässä; Taskuravuissa, Mustekaloissa ja Meritähdissä. Ryhmien rakenne ja henkilökunnan sijoittuminen vaihtelee vuosittain eri-ikäisten määrän ja ikäjakauman mukaan. Kaikki viimeistään keväällä ilmoittautuneet esikoululaiset sijoittuvat meille ja muut vapaat paikat täytetään sen jälkeen tietyin ehdoin (mm. 3v ikä, erityistarpeet, eo-sisarus, vertaisryhmä). Lisäksi päiväkodin vieressä toimii avoimen varhaiskasvatuksen leikkipuisto, jossa työskentelee yleensä kaksi ohjaajaa. Teemme yhteistyöstä myös perhepäivähoitajien kanssa ja he käyttävät tilojamme 1-2 kertaa viikossa yhteisiin tapaamisiin. Myös koulutuksen vastuualueelle siirtynyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on osa yksikköämme. Siellä työskentelee riittävä määrä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia suhteessa lasten määrään sekä tarvittaessa avustaja. Kuusiston päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, kuusi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa, neljä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa, joista 2-3 toimii myös leikkipuis-

3 tossa ja yksi perhekahvilassa sekä sijaistaja ja kaksi avustajaa, joista toinen toimii päiväkodissa ja toinen koululaisten apip-toiminnassa. Kaiken kaikkiaan päiväkodin piiriin kuuluu lähes 160 lasta ja henkilökuntaa hieman alle 20 (määrä hieman vaihtelee vuosittain). Lisäksi meillä työskentelee mm. tilapalvelun laitoshuoltaja, kiinteistönhoitaja sekä jakelukeittiön henkilöstö. Iltapäivisin tapaamme ajoittain myös nuorisotilan ohjaajia ja käyttäjiä. Päiväkodin arvot Päiväkotimme arvot perustuvat sekä Kaarinan kaupungin että Kaarinan varhaiskasvatussuunnitelman arvoihin. Meille tärkeimpiä arvoja ovat: Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys Yksilöllisyys; lapsi saa kasvaa ja kehittyä rauhassa. Tarjoamme monipuolisen, elämyksiä ja oppimisen iloa antavan ympäristön. Pienryhmätoiminta mahdollistaa yksilöllisen kehityksen huomioon ottamiseen. Jokainen saa olla oma itsensä; minä olen hyvä, sillä minä olen minä! Yhteisöllisyys tarkoittaa suvaitsevaista ja kunnioittavaa toimintaa muita kohtaan. Annetaan aikaa jokaiselle ja otetaan kaveri huomioon. Toiminta suunnitellaan monipuoliseksi, elämyksiä antavaksi ja oppimisen/löytämisen iloa tukevaksi. Psyykkinen turvallisuus Turvallisuus tarkoittaa meillä sitä, että kaikilla lapsilla ja aikuisilla on hyvä olla päiväkodissa (esim. syli, läheisyys, itsetunnon vahvistaminen, erilaisuuden hyväksyminen). Asioista puhutaan avoimesti ja pulmia selvitetään tarpeen tullen nopeasti. Luotamme toisiimme, epäasiallista kohtelua ei hyväksytä ja kaikkien kanssa tullaan toimeen. Kiireettömyys merkitsee meille toimintatapojen jatkuvaa tarkastelua ja arviointia kiireen tunteen poistamiseksi. Toimimme usein pienryhmissä ja kuuntelemme toisiamme. Fyysinen turvallisuus Fyysinen turvallisuus tarkoittaa turvallisia tiloja, pihaa ja välineitä. Kiusaamiseen puututaan heti; aiheesta on tehty sekä kaupungin että yksikön suunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain. Aikuinen on läsnä koko ajan ja käytettävissä tarpeen mukaan. Lasten valvonta on tärkeintä. Turvallinen ympäristö antaa myös mahdollisuuden rauhoittumiseen ja tarvittaessa nukkumiseen hektisen päivän aikana. Luonnonläheisyys ja kestävä kehitys Päiväkotimme sijaitsee kauniissa Kuusiston saaressa, jonka luonnossa retkeilemme ja jota tutkimme tärkeänä lasten kotiseutuna. Kestävä kehitys ja vihreät arvot ovat esillä päivittäisissä keskusteluissa ja toimintatavoissa. Kunnioitamme luontoa ja kaikkea elämää ympärillämme. Olemme laatineet myös oman ympäristökasvatussuunnitelman.

4 2. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus tarkoittaa meillä tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Kuuntelemme vanhempia ja etsimme yhdessä ratkaisuja erilasiin tarpeisiin. Päiväkotitoiminta on kuitenkin lähtökohdiltaan aina ryhmäkasvatusta, joten myös kompromissit kuuluvat asiaan. Yhden etu ei voi mennä ryhmän edun edelle. Mietimme yhdessä keinoja ja ratkaisuja lapsen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen turvaamiseksi. Tärkeimpiä menetelmiä ovat päivittäiset keskustelut, vanhempainkeskustelut, (Vasun laatiminen), avoin tiedottaminen, sähköpostiviestit ja ilmoitustaulun käyttö. Järjestämme vuosittain vanhempainiltoja, juhlia ja teemapäiviä sekä vanhemmille että lapsen muulle lähipiirille. Näillä tapahtumilla pyrimme tarjoamaan vanhemmille mm. mahdollisuuden verkostoitua myös keskenään. 3. Ammatillinen vuorovaikutus Vuorovaikutus on aina kaksisuuntaista ja mahdollisimman dialogista keskustelua, joka kuuluu varhaiskasvatuksen arkeen. Tärkeimmät vuorovaikutussuhteet ovat seuraavat: Vanhemmat erilaiset kontaktit hakuvaiheessa aloituskeskustelut hoitosuhteen alussa päivittäiset kohtaamiset, vanhempainkeskustelut/vasut syksyllä ja keväällä vanhemman tietämys lapsesta, vanhemmilla vastuu kasvatuksesta, moniammatillinen tuki vanhemmille tarvittaessa ohjataan tarvittaessa lapsia, vanhempia ja perheitä erilaisten tukimuotojen piiriin Lapset lapsen kohtaaminen varhaiskasvatuksen toimintaohjeen mukaan kasvattajan ja lapsen hyvä vuorovaikutus Kasvatushenkilöstö erilaiset keskustelut ja neuvonpidot päivittäin työillat, tiimipalaverit, tpd, tiimivastaavat yhteydenpito ja tiedonsiirto kaikissa nivelvaiheissa varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio muut verkoston ammattilaiset tarpeen mukaan Johtajuus, pedagoginen johtaminen onnistumisten huomioon ottaminen, resurssit, tavoitteet, työaikajärjestelyt, ryhmärakenteet, toimiva arki, suunnittelu, tiimisopimukset, kehityskeskustelut, työillat, työyhteisön ja tiimien keskusteluttaminen, kehityshaasteiden etsiminen, yhteydenpito viraston suuntaan; raamit Yhteistyötahot ja verkostot toimintaterapia, puheterapia, neuvola, kirjasto, apip, koulu, pph, nuoriso, eläkeläiset, perhekahvila, opiskelijat, perheneuvola, TYKS, Olkkari

5 Alueellinen yhteistyö Kuusiston päiväkoti kuuluu kaarinalaisessa varhaiskasvatuksessa koilliseen palvelualueeseen. Tähän alueeseen kuuluvat Kesämäen päiväkoti, Kultanummen päiväkoti, Littoisten päiväkoti ja perhepäivähoito eri toimijoineen sekä Kuusiston leikkipuisto. Alueella toimivat lisäksi yksityiset Verkanappuloiden ja Nappulalaakson päiväkodit sekä Voivalan lastentalo. Yhteistyö tarkoittaa mm. säännöllisiä tapaamisia, yhteisiä sijoitteluun liittyviä keskusteluja sekä päivystysaikojen tiiviitä hoitojärjestelyjä. Päiväkotimme toimii myös varahoitopaikkana perhepäivähoidon lapsille. Teemme erilaista yhteistyötä myös muiden alueiden kanssa (esim. henkilöstön siirtyminen tarvittaessa). Verkostoomme kuuluvat kaikki kaarinalaiset toimijat eri aloilta. Koko kaarinan alueella toimii monenlaisia verkostoja, joihin osallistutaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Seuraavassa esitellään tärkeimmät yhteistyötahot tarkemmin Kuusiston koulu Lähimpänä meitä on Kuusiston koulu ja erityisesti sen alkuopetusluokat ja opettajat. Heidän kanssaan meillä on säännöllisesti tapaamisia, järjestämme yhteisiä tapahtumia ja toimimme monin tavoin yhteistyössä. Keskeisin yhteistyö tapahtuu esi- ja alkuopetuksen välillä. Siihen kuuluu mm. lukuhetkiä ja pajatoimintaa. Muut yhteistyötahot Seurakunta järjestää säännöllisiä tapaamisia, joissa sovitaan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Toimintamuotoja ovat mm. aamunavaukset koulun kanssa kerran kuussa, päiväkotipyhäkoulut syksyllä ja keväällä, kirkolliset juhlat sekä esikoululaisten siunaaminen koulutielle. Empolassa toimii joka toinen torstai kaupunginkirjaston sivupiste, josta esikoululaiset itse ja pienempien ryhmän aikuiset voivat lainata luettavaa. Tapaamme ajoittain myös koulun terveydenhoitajaa hänen käydessään täällä. Teemme tarvittaessa yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa (mm. eri terapiamuodot). Lisäksi saamme silloin tällöin päiväkotiin vierailijoita esim. teattereista, palokunnasta tai poliisista. Tarvittavan tiedon kokoaminen ja siirtäminen erilaisissa nivelvaiheissa sekä pulmatilanteissa on tärkeä työväline lapsen tukemisessa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 4. Lapsilähtöinen päivä Lapsilähtöisyys merkitsee lapsen kunnioittamista, kuuntelemista ja ymmärtämistä sekä aitoa läsnäolemista. Otamme huomioon lapsen temperamentin ja siedämme erilaisuutta. Kuuntelemme lasten toiveita, ideoita ja lapsen kiinnostuksen kohteita. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota lapsen taitoihin, ikä- ja kehitystasoon sekä erityisen tuen tarpeisiin. Jokaista lasta arvostetaan yksilönä ja hänen vanhempiensa kanssa keskustellaan päivittäin. Tavoitteenamme on turvata lapsen hyvä kasvu, kehitys ja oppiminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Lähtökohtana toiminnallemme on turvallinen, viihtyisä, avoin ja lämminhenkinen toimintaympäristö sekä hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä. Lapsen luontaiset toimintatavat ovat leikki, liikunta, tutkiminen ja oivaltaminen. Muita tärkeitä sisältöalueita ovat kielellinen vuorovaikutus kaikissa muodoissaan, matemaattinen ajattelu, erilaiset taiteen muodot, kädentyöt, musiikki, itseilmaisu ja mielikuvitus. Lapselle kootaan päiväkotivuosina kasvun kansiota, johon dokumentoidaan lapsen- kasvua, kehitystä ja oppimista (esim. lapsen töitä, valokuvia ja haastatteluja).

6 Toiminnan suunnittelu ja toteutus pohjautuvat leikin keinoihin, pienryhmätoimintaan, luonnonläheisyyteen, satuihin, tarinoihin ja liikkumiseen. Päävastuun toiminnan suunnittelusta kantavat lastentarhanopettajat, mutta myös lastenhoitajat osallistuvat siihen säännöllisesti. Toteuttamiseen ja arvioimiseen osallistuvat kaikki aikuiset. Pyrimme siihen, että asiat tehdään rauhassa, eikä turhia keskeytyksiä tule. Otamme toiminnan suunnittelussa huomioon kauniin, monipuolisen lähiympäristömme, sen luonnon ja muut mahdollisuudet. Teemme retkiä ja tutkimme ympäristöämme. Teemme havaintoja lapsen elämän lähialueesta. Joitakin retkiä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös kauemmas. Kaikista retkistä laaditaan retkisuunnitelma. Jokainen ryhmä laatii oman toimintasuunnitelmansa tämän yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi. Ryhmäkohtaisen suunnitelman tarkoitus on konkretisoida toimintatapoja ja lähteä ryhmän lasten tarpeista. Päiväjärjestyksen perusta päiväkodissa (vaihtelee ryhmittäin) *pienryhmät, ulkoilu, porrastukset, eriyttäminen Aamulla tullessa: kokoonnutaan Meritähtien tiloihin, josta siirrytään omiin ryhmiin, kun kaikkien ryhmien aikuinen on saapunut lapsi kohdataan henkilökohtaisesti tervehditään kädestä/otetaan syliin; samalla vaihdetaan kuulumisia lapsen saapuminen kirjataan ryhmän listaan vanhempien huomioon ottaminen (kuulumiset, mahdolliset viestit kirjataan) mukavaa vapaavalintaista tekemistä sisätiloissa aamupala *jos lapsi on syönyt kotona, vanhempi kertoo siitä Päivän aikana: aamupiiri päivän toiminta *toimiva, monipuolinen suunnittelu, lasten toiveet ja kiinnostuksen koh teet, ulkoilu lounas ; käsien pesu, maistaminen, pöytätavat *lounaan jälkeen kaikissa ryhmissä on lepohetki, jossa luetaan, kuunnellaan musiikkia ja ollaan hetki omissa ajatuksissa hereillä olevien lasten hiljaiset puuhat lepohetken jälkeen välipala Iltapäivällä välipalan jälkeen: Satuhetki, vapaata leikkiä ja ulkoilua sään salliessa. Kotiin lähtiessä kätellään aikuinen ja portista kuljetaan VAIN aikuisen kanssa.

7 5. Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa Päiväkodissamme toimiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on päivähoidon työntekijä, jonka pääasiallisin tehtävä on konsultoida päivähoidon työntekijöitä, laatia henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia yhteistyössä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssa sekä osallistua verkostotyöhön. Päiväkodin ryhmissä voi tarpeen mukaan toimia päivähoitoavustajia yhden tai samanaikaisesti useamman lapsen tukena. Kiinteä yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiselle ja mahdollisen tehostetun/erityisen tuen järjestämiselle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan ne asiat, joihin halutaan kiinnittää huomiota lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Oppimisen tuen tarvetta voidaan kartoittaa myös esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin, perheneuvolan tai erikoissairaanhoidon tutkimuksilla. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan lapsen tuki esiopetuksessa järjestetään siten, että lapsella on mahdollisuus saada riittävä tuki heti tuen tarpeen ilmetessä omassa kasvuympäristössään. Esiopetusta edeltävän vuoden helmikuussa päivähoidossa olevien 5-vuotiaiden lasten kasvun ja oppimisen tilanteesta laaditaan pedagoginen arvio ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, mikäli epäillään, että lapsi saattaisi tarvita esiopetuksessa tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tuki toteutetaan kolmiportaisena; yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Yleinen tuki on kaikille annettavaa tukea. Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää, siirrytään seuraaviin portaisiin, joista löytyy tarkempaa tietoa kaupungin vasusta/eo-suunnitelmasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee vuosittain kouluvalmiuden ryhmätutkimuksen, josta lapsi tarvittaessa ohjataan kouluvalmiuden tarkempaan arviointiin. Kouluvalmiuden arvioinnissa apunamme on myös koulupsykologi. Kaarinassa tuen portaita käytetään soveltaen myös alle 6-vuotiaiden kohdalla. Moniammatillinen yhteistyö Kaarinassa toimii erilaisia moniammatillisia työryhmiä, joihin osallistuvat neuvolan terveydenhoitaja, perheneuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä tai perheohjaaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tarkoituksena on tukea lasta ja perhettä sekä päivähoidon työntekijöitä erilaisissa arjen tilanteissa ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa olemme yhteydessä em. tahoihin. Uuden Olkkarin toiminta on moniammatillista ja tarjoaa nopeaa apua kriittisiin tilanteisiin. Muita ryhmiä ovat mm. Nekory, Sulake ja Hoviryhmä. Näiden ryhmien tulevaa toimintaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain. Näistä ryhmistä ja toiminnoista saa tarvittaessa lisätietoa varhaiskasvatuksen erityisopettajalta ja päiväkodista. Neuvolan kanssa olemme yhteydessä mm. lasten vuosittaisten tarkastusten aikaan. 6. Kuusiston leikkipuisto osana varhaiskasvatuspalvelua Puistossa lapsille luodaan turvallinen ja leikkeihin houkutteleva toimintaympäristö. Lasten leikkejä valvovat ja ohjaavat aikuiset, jotka päivittäin järjestävät myös ohjattua toimintaa (mm. päivittäinen puistolaisten yhteinen toimintapiiri, jossa lauletaan ja leikitään luetaan ja soitetaan, hassutellaan ja nauretaan). Suunnilleen kerran kuukaudessa järjestetään sisätoimintaa Poijulassa, esim. leikkiä, askartelua, leivontaa tai muuta touhua. Puistopäivän on tarkoitus olla lapselle mukava, iloinen touhun täyteinen ulkoiluhetki, jonka aikana opettelemme sosiaalisia taitoja, kuten yhteiset pelisäännöt, kiitokset ja anteeksi pyynnöt sekä kättelyt ja tervetulotoivotukset. Puistossa meillä on koko kauden jatkuva viikko-ohjelma johon kuuluu musaa, satuja sekä eväspäiviä. Kauden läpi muistamme myös lasten syntymäpäivät ja teemme eri tavoin yhteistyötä perhepäivähoitajien, päiväkotilaisten sekä aamu- ja iltapäiväkerholaisten kanssa. Tämän lisäksi suunnittelemme jokaiselle kuukaudelle erityistä kivaa. Vuoden aikana voidaan järjestää erilaisia tapahtumia

8 vanhemmille ja muulle lapsen lähipiirille. Toiminnasta tiedotamme aina kuukauden alussa puistolaisten koteihin pääasiassa sähköpostilla. Puistoon laaditaan myös syys- ja kevätkaudelle toimintasuunnitelma, jota kuukausikirjeet täydentävät. Lisäksi jokaiselle lapselle tehdään puistolaisen vasu (varhaiskasvatussuunnitelma). Vasu syntyy siten, että puiston alkaessa vanhemmat saavat kertoa lapsestaan tärkeitä asioita ohjaajille. Toimintakauden aikana ohjaajat lähettävät vastaavasti ajatuksiaan lapsen toiminnasta puistossa vanhemmille. Tähän liittyy jälleen osa, jossa vanhemmat voivat kertoa sen hetkisiä ajatuksiaan, kun ollaan jo tutumpia. Lapsen vasu siis kasvaa puistokausien aikana yksilöllisellä tavalla ja sen saa puistosta mukaansa, kun puistoaika päättyy. Päivä ja toiminta leikkipuistossa: tervehditään lapsia henkilökohtaisesti puistoon tullessa ystävällinen ja lämminhenkinen kohtaaminen lapsen ja aikuisen välillä ulkoillaan sekä ohjataan ja kannustetaan vapaaseen leikkiin toivomme, että piiriämme ei keskeytetä (eli tullaan puistoon ennen tai jälkeen piirin) 6. Arviointi Toiminnan arviointi on jatkuva prosessi, jonka tarkoitus on toimia kehittämistyön perustana. Erilaista tietoa arvioinnin tueksi kerätään mm. erilailla kyselyillä, lomakkeilla ja keskustelemalla. Arviointia tehdään monella tasolla; kaupunki, yksikkö, henkilökunta, lapset. Arviointiin osallistuvat kaikki toimijat omalla tavallaan. Lasten arvioinnin tukena ovat päivittäinen havainnointi, dokumentointi, lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, erilaiset tehtävät ja haastattelut sekä kouluvalmiutta arvioivat tehtävät sitä tarvitseville. Vanhemmat ovat luonnollisesti mukana oman lapsensa arvioinnissa. Lapset myös arvioivat omaa toimintaansa ikätasonsa mukaan. Jokaiselle lapselle tehdään kasvunkansio, joka on vanhempien nähtävillä lapsen ryhmässä. Päiväkodin toiminnasta toivotaan palautetta. Hyviä keinoja ovat keskustelut, sähköposti ja vastaaminen mahdollisiin kyselyihin avoimesti. Henkilökunta käy vuosittain kehityskeskustelut esimiehensä kanssa, tiimit kokoontuvat säännöllisesti, työpaikkakokouksissa ja työilloissa käydään läpi päiväkotimme asioita.

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä

Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä Innovatiivinen, joustava ja ammattitaitoinen organisaatio tuottaa palveluja lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Olemme varhaiskasvatuspalvelujen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi Toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Lappi TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 Varhaiskasvatusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTOA Naantalin kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) valmistui v.2005 keväällä. Pidämme tätä suunnitelmaa ohjaavana omassa toiminnassamme

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Päiväkoti Pesän Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Päiväkoti Pesän Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Päiväkoti Pesän Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Päiväkoti Pesä Päiväkoti Pesässä toimii yksi ryhmä, Oravat ( 3-5v. siniset, keltaiset ja punaiset). Päiväkodissamme on 21 lapsipaikkaa. Pesässä työskentelee

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot