KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014

2 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen, avoimen ja iloisen ilmapiirin, jossa jokaisen lapsen on hyvä kasvaa, kehittyä ja oppia. Kuusiston päiväkoti aloitti toimintansa Toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapsille leikkimisen riemua ja oppimisen iloa monipuolisilla palveluilla sekä tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista turvallisessa ympäristössä kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Visionamme on toimia yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa siten, että toiminta on avointa, sujuvaa ja lapsilähtöistä. Keskeisenä tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä helpottaa päivähoidon aloittamista, siirtymistä hoitomuodosta toiseen sekä varhaiskasvatuksesta opintielle. Toimintaympäristömme Päiväkotimme tarjoaa kokonaisuutena monipuolista varhaiskasvatuksen lähipalvelua Kuusistolaisille perheille leikkipuistossa, päiväkodissa, esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Meillä on omaleimainen toimintaympäristö, johon kuuluu päivittäin 1,5-9-vuotiaita lapsia sekä moniammatillista, koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa. Meillä on käytössämme monipuoliset tilat, lähiympäristö ja kaunis luonto. Toimintaamme rikastaa yhteistyö Kuusiston koulun ja perhepäivähoitajien kanssa sekä yhteys nuorisotoimeen. Lisäksi yksikössämme toimii perhekahvila ja eläkeläisetkin kokoontuvat Empolassa. Tärkein tavoitteemme on toimia saumattomasti ja samaan hiileen puhaltaen. Haluamme tuntea toisemme ja toimia yhdessä kaikkien parhaaksi. Lapset ja aikuiset Päiväkodissamme toimitaan kolmessa kotiryhmässä; Taskuravuissa, Mustekaloissa ja Meritähdissä. Ryhmien rakenne ja henkilökunnan sijoittuminen vaihtelee vuosittain eri-ikäisten määrän ja ikäjakauman mukaan. Kaikki viimeistään keväällä ilmoittautuneet esikoululaiset sijoittuvat meille ja muut vapaat paikat täytetään sen jälkeen tietyin ehdoin (mm. 3v ikä, erityistarpeet, eo-sisarus, vertaisryhmä). Lisäksi päiväkodin vieressä toimii avoimen varhaiskasvatuksen leikkipuisto, jossa työskentelee yleensä kaksi ohjaajaa. Teemme yhteistyöstä myös perhepäivähoitajien kanssa ja he käyttävät tilojamme 1-2 kertaa viikossa yhteisiin tapaamisiin. Myös koulutuksen vastuualueelle siirtynyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on osa yksikköämme. Siellä työskentelee riittävä määrä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia suhteessa lasten määrään sekä tarvittaessa avustaja. Kuusiston päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, kuusi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa, neljä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa, joista 2-3 toimii myös leikkipuis-

3 tossa ja yksi perhekahvilassa sekä sijaistaja ja kaksi avustajaa, joista toinen toimii päiväkodissa ja toinen koululaisten apip-toiminnassa. Kaiken kaikkiaan päiväkodin piiriin kuuluu lähes 160 lasta ja henkilökuntaa hieman alle 20 (määrä hieman vaihtelee vuosittain). Lisäksi meillä työskentelee mm. tilapalvelun laitoshuoltaja, kiinteistönhoitaja sekä jakelukeittiön henkilöstö. Iltapäivisin tapaamme ajoittain myös nuorisotilan ohjaajia ja käyttäjiä. Päiväkodin arvot Päiväkotimme arvot perustuvat sekä Kaarinan kaupungin että Kaarinan varhaiskasvatussuunnitelman arvoihin. Meille tärkeimpiä arvoja ovat: Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys Yksilöllisyys; lapsi saa kasvaa ja kehittyä rauhassa. Tarjoamme monipuolisen, elämyksiä ja oppimisen iloa antavan ympäristön. Pienryhmätoiminta mahdollistaa yksilöllisen kehityksen huomioon ottamiseen. Jokainen saa olla oma itsensä; minä olen hyvä, sillä minä olen minä! Yhteisöllisyys tarkoittaa suvaitsevaista ja kunnioittavaa toimintaa muita kohtaan. Annetaan aikaa jokaiselle ja otetaan kaveri huomioon. Toiminta suunnitellaan monipuoliseksi, elämyksiä antavaksi ja oppimisen/löytämisen iloa tukevaksi. Psyykkinen turvallisuus Turvallisuus tarkoittaa meillä sitä, että kaikilla lapsilla ja aikuisilla on hyvä olla päiväkodissa (esim. syli, läheisyys, itsetunnon vahvistaminen, erilaisuuden hyväksyminen). Asioista puhutaan avoimesti ja pulmia selvitetään tarpeen tullen nopeasti. Luotamme toisiimme, epäasiallista kohtelua ei hyväksytä ja kaikkien kanssa tullaan toimeen. Kiireettömyys merkitsee meille toimintatapojen jatkuvaa tarkastelua ja arviointia kiireen tunteen poistamiseksi. Toimimme usein pienryhmissä ja kuuntelemme toisiamme. Fyysinen turvallisuus Fyysinen turvallisuus tarkoittaa turvallisia tiloja, pihaa ja välineitä. Kiusaamiseen puututaan heti; aiheesta on tehty sekä kaupungin että yksikön suunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain. Aikuinen on läsnä koko ajan ja käytettävissä tarpeen mukaan. Lasten valvonta on tärkeintä. Turvallinen ympäristö antaa myös mahdollisuuden rauhoittumiseen ja tarvittaessa nukkumiseen hektisen päivän aikana. Luonnonläheisyys ja kestävä kehitys Päiväkotimme sijaitsee kauniissa Kuusiston saaressa, jonka luonnossa retkeilemme ja jota tutkimme tärkeänä lasten kotiseutuna. Kestävä kehitys ja vihreät arvot ovat esillä päivittäisissä keskusteluissa ja toimintatavoissa. Kunnioitamme luontoa ja kaikkea elämää ympärillämme. Olemme laatineet myös oman ympäristökasvatussuunnitelman.

4 2. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus tarkoittaa meillä tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Kuuntelemme vanhempia ja etsimme yhdessä ratkaisuja erilasiin tarpeisiin. Päiväkotitoiminta on kuitenkin lähtökohdiltaan aina ryhmäkasvatusta, joten myös kompromissit kuuluvat asiaan. Yhden etu ei voi mennä ryhmän edun edelle. Mietimme yhdessä keinoja ja ratkaisuja lapsen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen turvaamiseksi. Tärkeimpiä menetelmiä ovat päivittäiset keskustelut, vanhempainkeskustelut, (Vasun laatiminen), avoin tiedottaminen, sähköpostiviestit ja ilmoitustaulun käyttö. Järjestämme vuosittain vanhempainiltoja, juhlia ja teemapäiviä sekä vanhemmille että lapsen muulle lähipiirille. Näillä tapahtumilla pyrimme tarjoamaan vanhemmille mm. mahdollisuuden verkostoitua myös keskenään. 3. Ammatillinen vuorovaikutus Vuorovaikutus on aina kaksisuuntaista ja mahdollisimman dialogista keskustelua, joka kuuluu varhaiskasvatuksen arkeen. Tärkeimmät vuorovaikutussuhteet ovat seuraavat: Vanhemmat erilaiset kontaktit hakuvaiheessa aloituskeskustelut hoitosuhteen alussa päivittäiset kohtaamiset, vanhempainkeskustelut/vasut syksyllä ja keväällä vanhemman tietämys lapsesta, vanhemmilla vastuu kasvatuksesta, moniammatillinen tuki vanhemmille tarvittaessa ohjataan tarvittaessa lapsia, vanhempia ja perheitä erilaisten tukimuotojen piiriin Lapset lapsen kohtaaminen varhaiskasvatuksen toimintaohjeen mukaan kasvattajan ja lapsen hyvä vuorovaikutus Kasvatushenkilöstö erilaiset keskustelut ja neuvonpidot päivittäin työillat, tiimipalaverit, tpd, tiimivastaavat yhteydenpito ja tiedonsiirto kaikissa nivelvaiheissa varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio muut verkoston ammattilaiset tarpeen mukaan Johtajuus, pedagoginen johtaminen onnistumisten huomioon ottaminen, resurssit, tavoitteet, työaikajärjestelyt, ryhmärakenteet, toimiva arki, suunnittelu, tiimisopimukset, kehityskeskustelut, työillat, työyhteisön ja tiimien keskusteluttaminen, kehityshaasteiden etsiminen, yhteydenpito viraston suuntaan; raamit Yhteistyötahot ja verkostot toimintaterapia, puheterapia, neuvola, kirjasto, apip, koulu, pph, nuoriso, eläkeläiset, perhekahvila, opiskelijat, perheneuvola, TYKS, Olkkari

5 Alueellinen yhteistyö Kuusiston päiväkoti kuuluu kaarinalaisessa varhaiskasvatuksessa koilliseen palvelualueeseen. Tähän alueeseen kuuluvat Kesämäen päiväkoti, Kultanummen päiväkoti, Littoisten päiväkoti ja perhepäivähoito eri toimijoineen sekä Kuusiston leikkipuisto. Alueella toimivat lisäksi yksityiset Verkanappuloiden ja Nappulalaakson päiväkodit sekä Voivalan lastentalo. Yhteistyö tarkoittaa mm. säännöllisiä tapaamisia, yhteisiä sijoitteluun liittyviä keskusteluja sekä päivystysaikojen tiiviitä hoitojärjestelyjä. Päiväkotimme toimii myös varahoitopaikkana perhepäivähoidon lapsille. Teemme erilaista yhteistyötä myös muiden alueiden kanssa (esim. henkilöstön siirtyminen tarvittaessa). Verkostoomme kuuluvat kaikki kaarinalaiset toimijat eri aloilta. Koko kaarinan alueella toimii monenlaisia verkostoja, joihin osallistutaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Seuraavassa esitellään tärkeimmät yhteistyötahot tarkemmin Kuusiston koulu Lähimpänä meitä on Kuusiston koulu ja erityisesti sen alkuopetusluokat ja opettajat. Heidän kanssaan meillä on säännöllisesti tapaamisia, järjestämme yhteisiä tapahtumia ja toimimme monin tavoin yhteistyössä. Keskeisin yhteistyö tapahtuu esi- ja alkuopetuksen välillä. Siihen kuuluu mm. lukuhetkiä ja pajatoimintaa. Muut yhteistyötahot Seurakunta järjestää säännöllisiä tapaamisia, joissa sovitaan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Toimintamuotoja ovat mm. aamunavaukset koulun kanssa kerran kuussa, päiväkotipyhäkoulut syksyllä ja keväällä, kirkolliset juhlat sekä esikoululaisten siunaaminen koulutielle. Empolassa toimii joka toinen torstai kaupunginkirjaston sivupiste, josta esikoululaiset itse ja pienempien ryhmän aikuiset voivat lainata luettavaa. Tapaamme ajoittain myös koulun terveydenhoitajaa hänen käydessään täällä. Teemme tarvittaessa yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa (mm. eri terapiamuodot). Lisäksi saamme silloin tällöin päiväkotiin vierailijoita esim. teattereista, palokunnasta tai poliisista. Tarvittavan tiedon kokoaminen ja siirtäminen erilaisissa nivelvaiheissa sekä pulmatilanteissa on tärkeä työväline lapsen tukemisessa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 4. Lapsilähtöinen päivä Lapsilähtöisyys merkitsee lapsen kunnioittamista, kuuntelemista ja ymmärtämistä sekä aitoa läsnäolemista. Otamme huomioon lapsen temperamentin ja siedämme erilaisuutta. Kuuntelemme lasten toiveita, ideoita ja lapsen kiinnostuksen kohteita. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota lapsen taitoihin, ikä- ja kehitystasoon sekä erityisen tuen tarpeisiin. Jokaista lasta arvostetaan yksilönä ja hänen vanhempiensa kanssa keskustellaan päivittäin. Tavoitteenamme on turvata lapsen hyvä kasvu, kehitys ja oppiminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Lähtökohtana toiminnallemme on turvallinen, viihtyisä, avoin ja lämminhenkinen toimintaympäristö sekä hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä. Lapsen luontaiset toimintatavat ovat leikki, liikunta, tutkiminen ja oivaltaminen. Muita tärkeitä sisältöalueita ovat kielellinen vuorovaikutus kaikissa muodoissaan, matemaattinen ajattelu, erilaiset taiteen muodot, kädentyöt, musiikki, itseilmaisu ja mielikuvitus. Lapselle kootaan päiväkotivuosina kasvun kansiota, johon dokumentoidaan lapsen- kasvua, kehitystä ja oppimista (esim. lapsen töitä, valokuvia ja haastatteluja).

6 Toiminnan suunnittelu ja toteutus pohjautuvat leikin keinoihin, pienryhmätoimintaan, luonnonläheisyyteen, satuihin, tarinoihin ja liikkumiseen. Päävastuun toiminnan suunnittelusta kantavat lastentarhanopettajat, mutta myös lastenhoitajat osallistuvat siihen säännöllisesti. Toteuttamiseen ja arvioimiseen osallistuvat kaikki aikuiset. Pyrimme siihen, että asiat tehdään rauhassa, eikä turhia keskeytyksiä tule. Otamme toiminnan suunnittelussa huomioon kauniin, monipuolisen lähiympäristömme, sen luonnon ja muut mahdollisuudet. Teemme retkiä ja tutkimme ympäristöämme. Teemme havaintoja lapsen elämän lähialueesta. Joitakin retkiä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös kauemmas. Kaikista retkistä laaditaan retkisuunnitelma. Jokainen ryhmä laatii oman toimintasuunnitelmansa tämän yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi. Ryhmäkohtaisen suunnitelman tarkoitus on konkretisoida toimintatapoja ja lähteä ryhmän lasten tarpeista. Päiväjärjestyksen perusta päiväkodissa (vaihtelee ryhmittäin) *pienryhmät, ulkoilu, porrastukset, eriyttäminen Aamulla tullessa: kokoonnutaan Meritähtien tiloihin, josta siirrytään omiin ryhmiin, kun kaikkien ryhmien aikuinen on saapunut lapsi kohdataan henkilökohtaisesti tervehditään kädestä/otetaan syliin; samalla vaihdetaan kuulumisia lapsen saapuminen kirjataan ryhmän listaan vanhempien huomioon ottaminen (kuulumiset, mahdolliset viestit kirjataan) mukavaa vapaavalintaista tekemistä sisätiloissa aamupala *jos lapsi on syönyt kotona, vanhempi kertoo siitä Päivän aikana: aamupiiri päivän toiminta *toimiva, monipuolinen suunnittelu, lasten toiveet ja kiinnostuksen koh teet, ulkoilu lounas ; käsien pesu, maistaminen, pöytätavat *lounaan jälkeen kaikissa ryhmissä on lepohetki, jossa luetaan, kuunnellaan musiikkia ja ollaan hetki omissa ajatuksissa hereillä olevien lasten hiljaiset puuhat lepohetken jälkeen välipala Iltapäivällä välipalan jälkeen: Satuhetki, vapaata leikkiä ja ulkoilua sään salliessa. Kotiin lähtiessä kätellään aikuinen ja portista kuljetaan VAIN aikuisen kanssa.

7 5. Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa Päiväkodissamme toimiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on päivähoidon työntekijä, jonka pääasiallisin tehtävä on konsultoida päivähoidon työntekijöitä, laatia henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia yhteistyössä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssa sekä osallistua verkostotyöhön. Päiväkodin ryhmissä voi tarpeen mukaan toimia päivähoitoavustajia yhden tai samanaikaisesti useamman lapsen tukena. Kiinteä yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiselle ja mahdollisen tehostetun/erityisen tuen järjestämiselle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan ne asiat, joihin halutaan kiinnittää huomiota lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Oppimisen tuen tarvetta voidaan kartoittaa myös esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin, perheneuvolan tai erikoissairaanhoidon tutkimuksilla. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan lapsen tuki esiopetuksessa järjestetään siten, että lapsella on mahdollisuus saada riittävä tuki heti tuen tarpeen ilmetessä omassa kasvuympäristössään. Esiopetusta edeltävän vuoden helmikuussa päivähoidossa olevien 5-vuotiaiden lasten kasvun ja oppimisen tilanteesta laaditaan pedagoginen arvio ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, mikäli epäillään, että lapsi saattaisi tarvita esiopetuksessa tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tuki toteutetaan kolmiportaisena; yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Yleinen tuki on kaikille annettavaa tukea. Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää, siirrytään seuraaviin portaisiin, joista löytyy tarkempaa tietoa kaupungin vasusta/eo-suunnitelmasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee vuosittain kouluvalmiuden ryhmätutkimuksen, josta lapsi tarvittaessa ohjataan kouluvalmiuden tarkempaan arviointiin. Kouluvalmiuden arvioinnissa apunamme on myös koulupsykologi. Kaarinassa tuen portaita käytetään soveltaen myös alle 6-vuotiaiden kohdalla. Moniammatillinen yhteistyö Kaarinassa toimii erilaisia moniammatillisia työryhmiä, joihin osallistuvat neuvolan terveydenhoitaja, perheneuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä tai perheohjaaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tarkoituksena on tukea lasta ja perhettä sekä päivähoidon työntekijöitä erilaisissa arjen tilanteissa ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa olemme yhteydessä em. tahoihin. Uuden Olkkarin toiminta on moniammatillista ja tarjoaa nopeaa apua kriittisiin tilanteisiin. Muita ryhmiä ovat mm. Nekory, Sulake ja Hoviryhmä. Näiden ryhmien tulevaa toimintaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain. Näistä ryhmistä ja toiminnoista saa tarvittaessa lisätietoa varhaiskasvatuksen erityisopettajalta ja päiväkodista. Neuvolan kanssa olemme yhteydessä mm. lasten vuosittaisten tarkastusten aikaan. 6. Kuusiston leikkipuisto osana varhaiskasvatuspalvelua Puistossa lapsille luodaan turvallinen ja leikkeihin houkutteleva toimintaympäristö. Lasten leikkejä valvovat ja ohjaavat aikuiset, jotka päivittäin järjestävät myös ohjattua toimintaa (mm. päivittäinen puistolaisten yhteinen toimintapiiri, jossa lauletaan ja leikitään luetaan ja soitetaan, hassutellaan ja nauretaan). Suunnilleen kerran kuukaudessa järjestetään sisätoimintaa Poijulassa, esim. leikkiä, askartelua, leivontaa tai muuta touhua. Puistopäivän on tarkoitus olla lapselle mukava, iloinen touhun täyteinen ulkoiluhetki, jonka aikana opettelemme sosiaalisia taitoja, kuten yhteiset pelisäännöt, kiitokset ja anteeksi pyynnöt sekä kättelyt ja tervetulotoivotukset. Puistossa meillä on koko kauden jatkuva viikko-ohjelma johon kuuluu musaa, satuja sekä eväspäiviä. Kauden läpi muistamme myös lasten syntymäpäivät ja teemme eri tavoin yhteistyötä perhepäivähoitajien, päiväkotilaisten sekä aamu- ja iltapäiväkerholaisten kanssa. Tämän lisäksi suunnittelemme jokaiselle kuukaudelle erityistä kivaa. Vuoden aikana voidaan järjestää erilaisia tapahtumia

8 vanhemmille ja muulle lapsen lähipiirille. Toiminnasta tiedotamme aina kuukauden alussa puistolaisten koteihin pääasiassa sähköpostilla. Puistoon laaditaan myös syys- ja kevätkaudelle toimintasuunnitelma, jota kuukausikirjeet täydentävät. Lisäksi jokaiselle lapselle tehdään puistolaisen vasu (varhaiskasvatussuunnitelma). Vasu syntyy siten, että puiston alkaessa vanhemmat saavat kertoa lapsestaan tärkeitä asioita ohjaajille. Toimintakauden aikana ohjaajat lähettävät vastaavasti ajatuksiaan lapsen toiminnasta puistossa vanhemmille. Tähän liittyy jälleen osa, jossa vanhemmat voivat kertoa sen hetkisiä ajatuksiaan, kun ollaan jo tutumpia. Lapsen vasu siis kasvaa puistokausien aikana yksilöllisellä tavalla ja sen saa puistosta mukaansa, kun puistoaika päättyy. Päivä ja toiminta leikkipuistossa: tervehditään lapsia henkilökohtaisesti puistoon tullessa ystävällinen ja lämminhenkinen kohtaaminen lapsen ja aikuisen välillä ulkoillaan sekä ohjataan ja kannustetaan vapaaseen leikkiin toivomme, että piiriämme ei keskeytetä (eli tullaan puistoon ennen tai jälkeen piirin) 6. Arviointi Toiminnan arviointi on jatkuva prosessi, jonka tarkoitus on toimia kehittämistyön perustana. Erilaista tietoa arvioinnin tueksi kerätään mm. erilailla kyselyillä, lomakkeilla ja keskustelemalla. Arviointia tehdään monella tasolla; kaupunki, yksikkö, henkilökunta, lapset. Arviointiin osallistuvat kaikki toimijat omalla tavallaan. Lasten arvioinnin tukena ovat päivittäinen havainnointi, dokumentointi, lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, erilaiset tehtävät ja haastattelut sekä kouluvalmiutta arvioivat tehtävät sitä tarvitseville. Vanhemmat ovat luonnollisesti mukana oman lapsensa arvioinnissa. Lapset myös arvioivat omaa toimintaansa ikätasonsa mukaan. Jokaiselle lapselle tehdään kasvunkansio, joka on vanhempien nähtävillä lapsen ryhmässä. Päiväkodin toiminnasta toivotaan palautetta. Hyviä keinoja ovat keskustelut, sähköposti ja vastaaminen mahdollisiin kyselyihin avoimesti. Henkilökunta käy vuosittain kehityskeskustelut esimiehensä kanssa, tiimit kokoontuvat säännöllisesti, työpaikkakokouksissa ja työilloissa käydään läpi päiväkotimme asioita.

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ullanmäen päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta 1 / 7 Sisällys 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1 Esiopetuksen yhteystiedot... 2 1.2 Esiopetuksen henkilöstö ja

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot