Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä"

Transkriptio

1 PERJANTAINA Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) , Mrtt Rt sähköpost: fks: osote: Lkenteessä, PL 159, Jyväskyä. Ssrtn TUOMAS RAJALA ksm.f/tot Hrr Bomqvst Pjo on osmst Säynätsost knmp Astr GTC Sport kott Open kpeä. Toms Rj Atonvmstj Gener Motors on vme vosn pönkttänyt pontevst Open mnett. Vmesn ksvojenkohotskmpnj on nmetään Astr GTC. Se on rhenen komovnen cope, johon on vmstjn mkn pnostett myös mteress. Ope o Astr GTC:tä kehttäessään meessä kks ohjenor, rhess j mkvs. Trkotksen o yhstää sporttss j rnst tt tv, jot e okn mss toss oe. Hve on osttn totetnt, mtt nsnöören jts perhetoks sovetvst ven hengen tost e ske. Komeovsen ton tkpenkä kn e stenstnt h opero kkn. Moottorvhtoehoks GTC:hen ovt trjo 1,4- j 1,6-trset bensntrbot, jotk tottvt teho vrtyssteest rppen hevosvom. Urheseen toon erkoss on 2-trnen trboese, jok tott 165 hevosvomn tehot j vääntää 380 Nm:n eestä, joten kk rttää myös esenä. KAUNIIT MUODOT Ast nnost Astr GTC on mototn vsovst ssrmn homttvst knmp. Ukosest GTC:tä j pers-astr yhstävät ovenkhvt, ntenn j peen koteot. Kkk m on tett teen skoon. Cope trjo ostjeen sren määrän hppteknkk. Vrstestt öytyvät sääettävä st, mäkähtövstn sekä kennemerkkejä hvnnov j kstvrottme vrstett Ope Eye -etkmerjärjestemä. Ast onkn GTC:n ehoton hppkoht. Kome st-setkse vrstett to trjo sport-tss jäykkyyttä j trkktt, torsennoss mkvtt j norm-tss yhstemän kht eestä. Astn jäykkyyen säks tt vkttvt ohjkseen, jok on sport-tss jäykkä j tor-tss mkvn pehmeä. Ope Astr GTC:n motoss e tyyytty vn postmn vsovsest mst kht ove, vn snntte otettn kokonn phtt pöyätä. Ast tekee ohjstntmst hyvän j sen omnset evät op kesken kovemmsskn joss. Myös sokokoset 19-tmset renkt käyttäytyvät kokonsess ostvst. Moottor on kävä kyä nn vs, ette rtss on vke jte oevns trbomoottor vrstetss toss. Sekä bens- että ese-versoen moottort ovt trhn svstynetä. Kmn sjotett pyörät j penet ytykset tovt sporttst mettä j vktt joon. Phstsjonevo Pjo tyyppmerktään FDS 43/5 on hyvä esmerkk kesksomsest osmsest. Kern Poneerrykmentt tests prototyyppä pr vott, j hemkss 2009 ovtettn ensmmänen jonevo postsvome. Scnn pohje rkennetn ton on snntet j tehnyt säynätsonen Srs Oy. Pjoss on okestn yhstetty kks to, phstsykskkö j poto. Phstsykskön v von netrso m-et, esnetä j henkötä tstenest. Ato vo hot myös kkk poton tehtävät. T on ke pomehee j ttesto on hppokk hyrsest rvskstost ähten. Perät ko pnv to on erttän mstokeponen, snä on ähes 400 hevosvom j jtkv ksveto. E oe kertkn jääty knn mstoss, knhn öytyy jokeponen r, ette trvtse soe ähteä, snoo kersntt Jn Mäkpeto. bktso Pjo-veo.

2 32 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Legenn jäjä UUDEN SUKUPOLVEN YARIS. Toyot Toch & Go -mtmejärjestemää. Mkään m te e tee yhteyenpost nän hsk. Upest motot s Yrs on kevyemp, nopemp j emp tvmp. Anttnen Toyot Toch & Go to sreen kosketsnäyttöön mm. ystäväs, mtkkohtees, mskks j koko mmn. Moottoren hpptoeset D VVT- -bensn- j D-4D -esemoottort. Vttvss mnvhtestokn penemmän ktksen mhostv Mtrve-S -tomttvhtesto. Terveto koejoe. Ctroën DS5:ä ptäs ytää hstorsen DS:n tsoe. Teppo Komnen Rsknotto snnttess on Ctroënä. Mekonen rsk on sekn, että s erkosmsto on nmetty DS:ks j sen hppm DS5:ks. Vosn vmstett pk DS on nmttän jäänyt pysyväst ton hstorn. Pokkevn moton säks se mstetn mn mss ksnestejostksest, jost t Ctroënn tvrmerkk. Tätä erkostt e sss DS-mess oe. Pjon smä j sorm hveevä ykstyskoht on, mtt jonkn vn en keksmnen on pjon vkemp. Hke bensmoottor Pääsmme kokeemn DS5:n tehokkmp vhtoehtoj: 200-hevosvomst THP:tä e benstrbo j yhtä phkst Hybr4-esehybrä, jok on nmensä mksest neveto. 200 kkn repmnen 1,6-trsest bensnmoottorst tnt k hrjt, mtt snä PSA-konsern on onnstnt pest. Erttän je käyntnopeseee ottv 275 newtonmetrn mksmvääntö tekee jost nn mkos, ettevät snt tho rttää. Yhtä phkst, sktvetn nän pentä benskonett e jr oe trjo. Tässä sporttsmmss versoss on henkeen sopvst n käsvhtesto, jok veäpä tom pokkeksesen hyvn. Vhekvo on oken mtotett, smon kepn j kyynärnojn sjnt. Khytyksssä mkest pörsevät snt krnvt jokokemksen THP 200:. Imknvn on yhstetty värähteevä kvo, jok tott MYÖS HYBRIDINÄ sopvst vmennetn bssoäänen khytyksen kn. Kkke hsktt tost e o onneks vety. Sähköhyrsest tehostett ohjs on rttävän rsks myös nopen mtk-joon. Kjettjn täytyy ktenkn homt ohjspyörän pokkeksesen vomks pts keskee, e otett e pä päästää krpomn. Rtn ren on motot vksorks, mkä näyttää hyvätä, mtt tkmmss pyörtyksssä se härtseekn. Ttt hybr DS5:n hybrversoss on sm teknkk kn Pegeot 3008 HYbr4:ssä, jok s knnn o mmn ensmmänen esehybr. Someen kmpkn tee ens keväänä. 163-heppnen khen trn Rnsksvmstj to Ctroën DS5:n koejoon Nzzn tetenkn myös Hybr4-mnmen sneen esehybrn. trboese j tk-ksee sjotett 37 hevosvomn sähkömoottor kttvt täyshybrä yhessä j erkseen. Pekää sähköä vo j enntään setsemääkymppä j korkentn nejä kometrä kerrn. Ktskem jää penmmää 17 tmn rengskoo 3,8 trn s kometrä, joten hokspäästöt pnvt 99 grmmn kometrä. Kome sorts tot, jok kykenee myös nepyörävetoon, mtt vtettvst se on vss ähes 400 eron käyttövomvero. Se on y 300 ero enemmän kn benshybrä. Hybrn hono po tvsn pottomoottorvhtoehtohn verrttn on komnneksen penemp tvrt. Srmmn DS5:n rm Pessmst pärjää kenteessä TEPPO KOMULAINEN on sporttfrke tyypset 468 tr, hybrssä vrpyörän knss vn 310 tr. Lsktto hst DS5 ero kovst C5:stä. Se sett mootn C5:n frmrn j senn vän, mtt eegntmmn pketotn. Copémset moot härtsevät tkn mtkstv ks nkn skttosss versoss. Komest vrstetsost kks on skttos. Keskmttsen mehen pää hpoo ktto myös renpko, ekä tkstmen keskeä vo st mään, kosk pääk pkk skton renkseen. Tässä penemp DS4 pähttää DS5:n. Lskton j hejstsnäytön säätmet on sjotett mhenksest ohjmon keskee. Onneks ntä trvtsee hrvon. Optmstt ovt mkv hmsä, jotk evät mrheen näänny. He hymyevät sen j kääntävät vstonkäymset votokseen. Pessmstt ts ovt vrtnet j näkevät hkkv kkk. He mrjottvt, sä tk ptkästä ost. Itse oen pessmst j vrn n phmpn. Lkenteessä pessmsmstä e oe htt, pän vston, se tt ennkomn vrtnteet. Iknä en jttee esmerkks rsteyksessä, että kyä tästä veä eht, vn memmn ootn. Mhn teäkkjn e knnt ott, sä he Pessmst e sko mmnrhn. tekevät ktenkn rvmttom j kennesääntöjen vsts kketä. Jostn syystä monest rv hetkeä ksemmn senkn, jos jok vht kst yättäen eteen. Kn Fkshmn ynvomonnettoms vme mskss stt, krehn het pteekkn ostmn torett jo. Tshernobyn kn ostett o jo mennyt vnhks. O hämmästyttävää, ette esmerkks työtoverest kkn m ostnt jo, pänvston, kkk hämmästevät j pkksvt hnkntn, vkk prkk mkso vn mtmn eron. Kn m on sken säteystä, on vrmn kv ähteä etsmään ähntä pteekk j tjott seä tyhjää johyyä. Mnä oen smn kn ssää j npsn jo, j prkst rttää kssekn. Komn T Prnen PESSIMISTI e sko mmnrhn, ekä poson kykyyn hnkk hyvä johjoj. Pessmst ost tse hjt tseeen t tnkee kppn jopkn mkn. On kv s se kn hmott pnnen, merkknen yeskone, ekä svsekotnt, jok mehen meestä vrmst myös on yeskone. Pkk e yhtään hymyyt mksessn ostost, mtt ehkä hymy mestyy spen tton, kn omst hjpketst pjst hjkortt, jok okett ven voroken vpseen moottorpyöräyomn kesää 2012, ss. eväät, e tsvevotett, e kontrophet. Lsäks tetenkn Kontor, jok on tsestäänsevyys, j ssätyy voton ontosethn. Pkk ost tseeen konttn tvkengät. Kss kottess entsssä o knt vrpt pe. E t optmsm häntäkään rvt, sä s kengä vo kott kss vkk hevetssä. Nssä on kmnkestävä Promoton-kmpohj, kevr-ngt, mnkärk, kärkkpp j kevyt PTCnnpstosoj. Jovmstet pessmst ott mrrskss, sä e vo tetää, knk kre jokn opppoe on. JOULUVALMISTELUT pessmst ott mrrskss, sä e vo tetää, knk kre jokn opppoe on. Myös jk vo ktket jr kn ptäs pst tkot. Meän perheen ntttkot epäävät jo pkstmess, knks mten. Porkkntkko ne svt trhn oott kverkseen, sä hetn stä t mont rs tnkoe henäkss. Tänä jon meä tehään vn ntä rok, jotk vrmst tekevät kppns, ekä st oe ptkä. Lsäks 7-10 ko skt. Jon nyrkksäännön mkn skt knntt vrt sm määrä kn knkk pn ennen pstmst. kesksomnen.f Krjottj on Kesksomsen tomttj. VARAA KATSASTUS- AIKASI NETISTÄ:

3 PERJANTAINA Veronkorotkset nostvt esen hnt voenvhteess senttä trt. KESKISUOMALAINEN 33 Pohjost pärnää Myös stnnnen mtkj vo testt jottons Acton Prkss Srseää. IVALO Tmo Nemnen Lpss on set testkeskks toe, phmttkn johrjotterost. Ivosskn testkeskks on kome: seen tonvmstjen käyttämä Test Wor, koposten ktset vrjet Nokn Renken teste j Srseää tomv Acton Prk. Nstä meenkntosn tvse tje on Acton Prk, kosk sen portt ovt joknen rkpävä vonn kenee thns. Acton Prkss vo j jääkrtng keskvertotrstn ompkoe sopv smm (ken 30 ero) t hypätä rton kyytn sjete metsätpeee (ken 90 ero). Tstyönä Acton Prk rkent kkenkrvs jotottet vkoton tvjohrjottest n rton jmseen. T työn tkn Acton Prkn tomtsjohtj on tot ttt montommes Tmo Mäkeä, jok työskente ptkään Teknkn Mmn tomttjn j o perstmss Test Worä vonn On jo voen eäkkeeä, mtt tn Acton Prkn, kosk pt päästä jonnekn rhottmn. Eäkkeeä kn Vähän htymmästä menost ptävä vo koke vkkp mkrtng. on n nn kre, nreskeee Mäkeä. Tott phen psn Lppn, kn ko näyttää stä, ette eenen omstj h enää ptää Acton Prk tomnnss. Tämä e oe heppo bsnes. Vjn poen voen kn on kerättävä koko voen totto. Mtt e eämänt jr henomp vo o. Po vott ntn okest tvest Srseää j stten pn kesäkeks Eteä-Someen, tote Mäkeä. An jok pokkteon Atotesttomnnn grn o mnn meestä Lpss e n ymmärretä jo- j testkesksten rvo. An täe tomnne vststst rttää. Meän keskksemme e oe öytänyt yhtään jopkk järven jätä, kosk pen smsen vo estää vttm. Mtt esmerkks Test Worn tomnnn on skett jättävän Ivon see VAUHTIPUISTO voess non 5,5 mjoon ero. J vähntään sm tnne on Monon j Rovnemen teste, joten e tämä mtään vähäpätöstä tomnt oe. Somen testkeskks on Rotsn verrttn se et, että meän tvemme on ptemp j vrmemp. Sks toväk tee meeään Somen Lppn, msttt Mäkeä. Srseän hhtokeskksen yhteyessä sjtsevss Acton Prkn jokeskksess trst pääsee rton kyytn t s htessn jop tse j nevetotykkä. Acton Prk on Lpn jokeskksst no, jok ott vstn myös stnns trstej. Ongem meän tomntmssmme on se, että koven pkksten t msteen voks vo mennä 3-4 pävää, ette meä käy yhtään skst. Tsnen kävjöen vrt e os phtteeks, kn oemme pstäneet 2,5 mjoon ero knn nvestontehn j vkotnen henköknt on tetenkn n pk. Yeensä skkt ktenkn on, sä Srseän omkeskkseen kkn e te vn smn hoten. Ihmset hvt monpost tekemstä. Acton Prkn srn käyttäjäjokko ovtkn komset ryhmät. Josks sret seset. Srmmn yksttäsen tphtmn täää järjest rengsvmstj Mchen, jok to Acton Prkn komen vkon ssää 700 verstn. Senen tphtm on mhost järjestää, kosk Acton Prk sjtsee e 10 mntn käveymtkn päässä kkst Srseän hoteest, kertoo Tmo Mäkeä. ACTION PARK Koengsegg pyyhäs ts ennätyksen Tmo Nemnen Rotsn toteoss on vme vosn horjnt. Sb rokk koemnkessä j Vovo jt en omstjn htn. Sen sjn pen, mtt mneks rhetojen vmstj Koengsegg kerää t mnett. Nyt Gnnessn ennätysten krjn on vrsest hyväksytty Koengsegg Ager R:n syyskss krjttm kometrä/tnnss nopesennätys. Ager R khty nost 300 kometrn tntnopeteen j pysähty estn 21,19 seknnss. Khtymnen komeenstn ve 14,53 seknt j jrrtsvhe 6,66 seknt. Ost vene: 101 mjoon ero rttää Tmo Nemnen Soveregn-hvjhn estteessä vmstj h het krst tyhjäntomttjt j hhttejt hrtetn. Snnttetomsto Gry Desgn kertoo ptst knosteemtt, että se on snntet knnke, knngttre j monrkee. Tsn 100 meträ ptkän ökyjhn ähtöhnt on 101 mjoon ero. Hvjhss ovt hekoptern sketmspkk, kokypyäossto, yökerho, eokvtetter, kntos, krjsto, topkk msne j ohjsskn kestävä trvhone. Utsestteyt, koejorportt j vhtotot

4 34 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Pjotten mestr Pkkrnen Vokswgen Up to hätäjrrtstomnnon mnkokookkn. Mercees-Benzn oss tkseks reksterötäven tojen myynnstä Somess mrrskss o 37 prosentt. TEPPO KOMULAINEN Etstmet ovt ernomset. Teppo Komnen Ato tnkee eestä j tk, t skootteret hyökkää veä vän. Koejoss mjoonkpnk Roomn jättmässsä kertottymssä vtn pokk j mhosmmn pentä jokk, jott koht vätytään. Vokswgen Up on kosest pen, vn 3,54 meträ ptkä, joten se on stä vhvemp, mtä phemp hässäkkä ympärä pyör. Us ykstrnen, komsynternen moottor tom nöyräst tjmnopeksss, j kn kytknkn on notke, vsportsen kässkn vtkmnen on vvtont. Käsvhteston rnne tee myös vsovnen tomtsot käsvhtesto e nn snott robottvhtesto. Se on yksnkertsemp j hvemp kn Vokswgenn yeensä käyttämä DSG-kksoskytkntomtt. Kojet on totetett bjetn eho. Upst on htt mhosmmn hp, joten DSG e sopnt pkettn. Trvss knnoss Vokswgen Up ptt Vokkrn Eroopsskn penmpen mntojen okkn. Eestä kääpö- Vokkr, Lpo, Someen e tot, mtt Up pskee myös Pohjon e-nn-rhkse väye. Jo het kn Upst on vs er persversot, jost kks kokookssn sngen kttvst vrstet to tee meekn. Jo Move Up ptää ssäään mn mss jonvktksen j shen tetyn hätäjrrtstomnnon. Lsermttkseen perstv järjestemä pystyy pysäyttämään ton e komenkympn nopeess, jos kjettj e hom eessä oev estettä. Testrt tost, että systeem pe hn okest, mtt vtettvst tostseks vn hyvn htss nopeksss. Vovohn to tämän tomnnon ensmmäsenä pr vott stten mrkknoe, j VW tyrkkää sen ensmmäsenä penmpään okkn. Hyytyy yämässä Up on kosest pen, mtt ssään mht okest nejäkn keskmttst kst. Kn mkn tee veä vsovnen verso tämän komovsen säks, käytettävyyskn prnee kmmst. Postvsn yätys toss ovt ernomset etstmet. PIKKUMENIJÄ Vokswgen Upn tkkk hejsteee, sä se on s s st. Komovnen pkkto tee Somess myyntn mskss. Yeensä pkktoss ptää tyytyä krjn jkkrohn, joss vrsnkn restk jää vjks. Upn penkessä on ergonom kohn. Tkkontn tveks kerrotn 251 tr. Snne ppovt rokostokset t pr penehköä mtkkk. Tkstmet ktm rm ksv ähes ktometrn mttseks, joten kyytn s yättävän sojkn esnetä. Jop etmtkstjn stn on ttettvss, mkä mhost kksmetrsten tvroen stmsen. Pen moottor, tehotn 60 t 75 hevosvom, rttää mntejoonkn, mtt stkeyen nkks tee vstn yämässä, joss ptää hke penä vhtet. Ptkä ves pykää on snntet toeseks mntevhteeks. Hnkt kknt Kn ton hnt ptää prst s, jostkn on tngttävä. Ohjspyörässä e esmerkks oe etäsyyssäätöä, j kojen mtert ovt seväst vtmttommp kn mss Vokkress. Härtsevn säästökohe on sähkötomsten kknoen kytknten krsmnen. Kjettjn ovess on vspnke vn kjettje, joten hän stt jot krotteemn vänkärn penkn y, jos pk e st ketään j kkn ptää s k. Upn krvkkverso Tke Up, jot Someen e ss to, mks Sksss hemn e kympptonnn. Someen käsvhteset Upt tevt n BeMoton Technoogy -verson e smmtstomtk vrstettn. Sen v hokspäästöt sn e mgsen rjn e sn grmmn poee kometrä. M- j boks käyttävä Koket : Vokswgen Move Up 1,0 MPI 44 kw 2Komovnen pystyperänen pkkto nejäe. 2Komsynternen j 1,0-trnen bensnmoottor. Teho on 60 hevosvom. Smmtstomtkk Somess vkovrsteen. 2Vsportnen käsvhtesto. Etpyörät vetävät. 2Khtyy nost stn 14,4 seknnss. Perheen penn eestä. EcoFe-versokn Someen sn, mtt stä e Itä- Somess oe tostseks o. Sähkö-Up tee Ens vonn sm to tee myyntn myös nmeä Set M j Ško Ctgo. Sm konsern kn on. 2Pottoneen keskkts 4,2 tr s kometrä. 2Hokspäästöt 97 grmm kometrä. 2Vmstett Sovkss. PYYDÄ TARJOUS JYVÄSKYLÄN TAI JÄMSÄN LIIKKEELTÄ! Osstt khen hengen Vämeren RISTEILYN ARVONTAAN Cost Concor v. Rsteyn kesto 7 vrk. Vomss st Vokswgen TOURAN 1.9 TDI Trenne 5-08, 174 tkm Sko OCTAVIA 1.9 TDI Cssc HB 66kw -02, 263 tkm BMW 520 D A E61 Torng Bsness -08, 143 tkm Pegeot 308 SW Premm 1.6 HDI 110 FAP -08, 69 tkm For MONDEO 1.8 TDC 125 Ttnm Bsness Wgon -08, 95 tkm Sbr FORESTER 2.0 NA Bsness AWD 5-07, 95 tkm Pegeot 307 XR , 96 tkm Pegeot 407 Treny 1.8 Bsness Wgon -09, 77 tkm Ope VECTRA 2.2 GTS 5 114kw -05, 89 tkm Ft LINEA 1.4 Sen -09, 52 tkm Ope ASTRA Enjoy Wgon -05, 55 tkm Sko OCTAVIA HB 2.0 TDI Eegnce -05, 172 tkm Toyot COROLLA 1,6 D VVT- Lne So -09, 34 tkm Toyot VERSO 2,0 D-4D 126 DPF So Eton 5p -10, 19 tkm Vokswgen GOLF PwD Frst 5-03, 182 tkm Sko OCTAVIA HB 1.9 TDI Ambente -07, 136 tkm Sbr IMPREZA 2.0 TD Sport -09, 120 tkm Ahonen Jh-Petr Kojonen Kost BMW Sport 4-05, 102 tkm Käyhty Jn Lång Pekk Mz Eegnce 4-ov AT -04, 99 tkm Pronen Sm Väänänen Rsto Ctroen XSARA PICASSO v tkm Vejekset Lkkonen Oy Jyväskyä Poknknte 20, Jyväskyä Vhe Avonnn: rk. 9 17, Vejekset Lkkonen Oy Jämsä Ekosente 2, Jämsä Ph Avonnn: rk. 9 17, 10 14

5 PERJANTAINA KESKISUOMALAINEN 35 Tämän voen 11 ensmmäsen kken kn Somess reksterötn ähes 13 prosentt enemmän s toj kn vstvn kn vonn Irt j vrnen Prs pkk mtkstmoss rrn oeve esnee on etstmen tkn. A ton penkä oev nekonen äppär mtt äkkjrrtksess keskmäärn 160-koseks srmväneeks, kn ton nopes on 50 kometrä tnnss. Lkennetrvn trvssn- Kn perheen emmkk snöörn Ar-Pekk Eovrn mkn törmäysmss on stä sremp, mtä sremp ton nopes on ennen jrrtst j mtä kovemp on törmäyskohe. Kkk rtonset esneet ptäs o jon kn joko sjetss tss t knnttää Lkennetrvn Jyväskyän tomston kotsohjj Tom Ross msttt, että täyteen pktt sksboks vo o rsk kenteessä, ertysest jos tvrot e oe sott no boksn ssää. Pnv boks ton kto on kn vpvrs, jok hett to. Rossn mkn ton kto oev pno vkett jettvtt ertysest tnteess, joss to västämsen jäkeen koett pt ome kste. Kto oevn kormn tk to k kste j korm ähtee vemään to htsemttomst. Myös jrrtsmtk ptenee j Myös emmkkeämet ptäs sto knn jon jks. Jos vpn tkstme oev emmkkeän entää jrrtksess pän etstnt, stmen sekänoj nt perks eämen pnost j trvvössä stv hmnen prst trvvyön j penkn vän. Eovr sostteee kore vjt, jotk knntetään trvvöhn. Kn perheen emmkk opetetn penestä ptäen vjsn, se sopet nhn premmn. On tetyst emmkkejä, jot e s mään keno vjsn. Kssojen sekä penemmkken omnkn trvsen knnt kjetsboksss K K AT N N V AA khtyvyys hst, kn ton yäosss on enemmän pno. Esmerkks rtot rkennetn mtks, jott ntä on heppo ohjt j jott ne khtyvät nopest, Ross vert. Hän msttt, että jettvtt hekentää säks se, ette kjettj oe tottnt jmn ton norm pnvmmn kormn knss. Ross msttt pkkmn ton penekn mtkoe järkeväst. Ihmnen sen vähätteee, ette me nyt mtään vo stt. Mtt kyä kymmenen kon joknkkkn on kmonen hmöntt, kn se nekymmenkertse pno törmää hmseen phmttkn täysstä otpost. KATRI MOISALA mtkstmnen on premp vhtoehto kn rrn toss oo. Jos esmerkks kor t kss e s jon jks vyötettyä knn t sjett kjetstkkoon, prs pkk toss on etstmen tkn tt. Myös sojen eväs- j ekkreppjen pkk mtks- tmotoss on etpenkken tkn tt Etstmen knntyspsteet sjtsevt osss, joten törmäyksessä stmen os e nn perks yhtä pjon kn yäos, Eovr sevttää. C:t, phemet j kynät tee ske hnsksokeroon. Sen- j frmrmess HYVÄ HETKI TEHDÄ OSTOPÄÄTÖS N M HEM A J Z A Anne Repo Lemmkt trvsest opetetn penestä ptäen vjsn, se sopet nhn premmn. M Täys sksboks syö jettvtt trvvöhn. Eovrn mkn e oe pystytty tstosest osottmn, knk sen esmerkks c-evyt, mtkkt t kännykät osvt hettneet kortnteess koem. Koemn johtness onnettomksss jäk ton ssää on sest, että on sen mhotont osott, mtkä ostekjät t esmerkks entävät rtoesneet koemn hettvt, Eovr täsmentää. Anne Repo NE EM Sksboks on hyvä pväne. Mtt n täyteen pkttn se hekentää ton jo-omnsks. Vrmst en Vovos tomts ennen sen tojen verotksen nos SUOSIKKIMALLI XC60 D3 DRIVE KINETIC ALK L \ G Kvn to Vovo XC60 R-Desgn. IV R D tovmstjn sentm, knteä metkehkko mtkstmon j tvrtn vää on trvnen, tosn kn jostv verkkokngs. Pnvmmt e Ar-Pekk Eovr nevoo pkkmn rskmmt kt tvrtss mmseks. Myös sjettv pookerot j vrrengst knntt hyöyntää tvroen pkkmsess. Rskt mtkkt on trvsnt sett sen- j frmrtoss vn k tkstnten sekänoj. Son kt evät pääse snkotmn eteenpän jrrtettess. Oope hoot, vrost, trvkkeet Metä kperäset Ope ost, mhntojt Metä myös nope kvrkse, hoot tohn LAHJOITETAAN JOULUKUUSI kpn pääe y 100 hoto j t vrosostoksest, (joks rjotetst). Ksänte Jyväskyä ph nyt t / Ost n o H s ro! e v vnh see o n o r e Atov ! 0 ero n jop Säästä (CR-V) t ss vo en s e t H ott j ä ö rekster äyttöön vkk k 12 ton ss 20 k m tm EU-keskkts k. 6,5 /100 km. Us H Hon on CR-V Norc 4x4 Pto kkkn voenkohn. Utsm CR-V Norc 4x4:n äykäs Re Tme neveto tom kn pto toe trvtn, mtt säästää pottonett j sää ketteryyttä kpngss. Norc 4x4:n monposest *VOLVIA VAKUUTUS NYT 400 /vos HYVIN VARUSTELTUJA ESITTELYAUTOJA HOUKUTTELEVIN HINNOIN! ^^`ZccZkV`jjjjh `Vh` Vovo XC60, msto ken: e + tk. 600 e, tovero ,51 e, kokonshnt ,51 e. Atoet ken: vp 860 e/kk, käyttöet 680 e/kk. EU-yh. 5,6 10,7 /100km, CO g/km. Hnnt ss. myös tomtskt. * Vktstrjos on vomss jokn oppn mennessä ttthn sn j käytettyhn Vovohn. Hnt 1. vktsvoee. mnnetven, vren ssä- j tvrtojen säks vkovrste on ernomnen. Toeset bensnj esemt ovt moemmt stvn tomttj mnvhtesn. Lsäteot metä j cr-vnorc.hon.fi Vkon mm. cntr/kngs sssts vkonopeensään 17 kevytmetvnteet pysäköntttkt eessä j tkn tomtt-mstont nhkverhot montomohjspyörä smvot Hon CR-V 2.0 Norc 4 x 4, toveroton hnt , tovero 9.365,62, kokonshnt ,62 + tomtskt 600, CO2 -päästöt 190 g/km, EU-keskkts 8,2 /100 km. V ALK (!- $&%% `b!.. \$`b# 3 ALK )!( $&%% `b! &&) \$`b# -<9 6.</.XRUPDDMDQWLH SXK V ALK )!* $&%% `b! &&. \$`b# $YRLQQD PD SH NOR OD NOR - 06.HVNXVNDWX SXK 3XKHOXW \ULW\VQXPHURLKLQ VHQWWLÁ SXKHOX MD OLVÁNVL ODQNDSXK VHQWWLÁ PLQ MD PDWNDSXK VHQWWLÁ PLQ V ALK )!* $&%% `b! &&. \$`b# $YRLQQD PD SH NOR OD NOR ZZZ KDPHHQDXWR Þ 0HLGÁW WDYRLWDW P\ÓV IDFHERRNLVWD Y 50 vott otettv tokpp Rnt-Jopn Atoke Oy Avonn m pe 9 18, Mersn 2, Jyväskyä. Ph Ismo Nrnen Ar Pkko Tmo Hämäänen

6 36 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Vonn 2010 Somess jetst pekorest jok komnness o ossen perttv to. Loppn st Hsqvrn Värkäs kemes Mtt Tomper tek ostosmtkt persoonse pyöräään. Knnes pyörä ve hengen. KUUKAUDEN PYÖRÄ 12/12 Tmo Nemnen Kn nykymoottorpyörät hnktn semmten hvtten, tämä Hsqvrn 281 ostettn knn phtst työväneeks. Vrtn Leenpohjss snt Mtt Tomper kers Hsqvrn tost toon ostmss krj. Tompern pojt kävvät myöhemmn korm-to hkemss sänsä ostmn krjn. Jos toss o mtkn myytävää, Tomper kyä ost. Esmerkks pokt vhtovt omstj. Y 100-konen Tomper käytt kkessn moottorpyörää, sä häneä e ot ton okettv jokortt. Rks Hsqvrn kot opt Tompern kohtoks. Pyörä hyyty ksttmen nen ptomsen voks kesken mtkn, j sskkks meheks teetty Tomper ttt sen kotn. Syänvksee ponnsts o n kov: kemes s syänkohtksen j ko omn sänkyynsä. Tompern jäkeäset postvt pyörän reksterstä, mtt ppn knnks pyörää e myyty ptkään kn, vkk pyörää e käytetty. Työnsä tehnyt pyörä Hsqvrn os sttmt jyväskyääsen Mrtt Sren smn, kn hän o hkemss Ftn os Vrrot. Vnhoj kkpeejä hrrstv Sr ost Hsqvrnn vonn On kvern Kr Mstosen knss hkemss pyörää, j on tsekn mettä, että mtähän oken t ostett. Kr sno shen, että ää tot hrvttee, kosk stä tee kns pyörä, snoo Sr. J kn pyörää ktsoo nyt, e vo o er metä. Hsqvrn on hrvnsen pe. Kn sn pyörän htn, se o toe knt j meken joknen pkk o rkk. Mon s pyörässä kehto mn. Se on hrvnvs, jok on totsest hnkknt hntns. Mtt Tomper jo pyörää y kometrä. Lsäks mn knnostvt seset vnht kknevot, jo on sekeä hstor. On mkv kvte, mssä kkk tämä Hsqvrn on tvtnt, Sr tote. Avn kn s Tää hetkeä Hsqvrn on tt vstvss knnoss. Tosn kovn työn jäkeen. Työtntej en oe koskn nässä hommss skent. Mtt työtä tottk rtt. Smon stä rtt osen etsmsessä Rotsst. Kov kyseemseä j stkeyeä ost öytyvät. Esmerkks pyörän mmsess j pkoptken tekemsessä sn p ystävtän, Sr kertoee. Säynätsoss sv Mrtt Fktt : Hsqvrn 281 2Vmstj: Monyrtys Hsqvrn. 2Mnm: 281 Trst. 2Vosm: Vmstsm: Rots. TIMO MUSTALAMPI Sr on entnen tonmyyjä. Hän jä eäkkeee prkymmentä vott stten. Sen jäkeen hän on entsönyt j rkentnt set toj j moottorpyörä. Lsätetoj: Kesk-Somen Konepyöräser ry:n kken pyörä on esä j Kesksomsen 140-votsjhnäyttey on vonn rkpävsn keo osotteess Ahonte 3. 2Ktotvs: 175 cc. 2Ktsmnm: Drömbåge. 2Omstj: Mrtt Sr, Säynätso. KOVASSA KÄYTÖSSÄ Mrtt Sr on knnostnt vosm 1958 oevn Hsqvrn 281 Trstn. Vrro sv tnen j kemes shs pyörää knn y kometrä. TIMO NIEMINEN HYVITYS VÄHINTÄÄN 2000 Y 6000 mksvn vhtotoomme kennekeposest tosts. A A3 sb Attrcton 1,6 75 kw tkm 1-om., mst., h-krj, ohko., ssäp. Meä kpp onnst! A A4 vnt 2,0 96 kw mttronct tkm ESP, erk.vnt., mst., svrb., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp A A4 vnt 2,0 TDI 105 kw mttronc-tom tkm ESP, erk.vnt., met.vär, mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., vetok A A6 3,0 TDI 165 kw qttro tptronc-tomtt tkm ESP, mst., 2xrenk. TILINPÄÄTÖS LÄHESTYY Meä on veä pketttoj nopen tomtkseen ennen toveron korotst ss. v. Ft Dcto 2.8 MAXI JTD m3 Vn K-A tkm erk.vnt., met.vär, mst., vetok.2 renk., vneront ss. v. Rent Mster 2.5 DCI 100 L1H2 P tkm pkettto, websto, mst., h-krj, CD, 2xrenk. A A6 Sen 2,0 TFSI 125 kw mttronc-t. Bsness tkm ESP, 1-om., erk.vnt., mst., ohko., vk. nop.s., ssäp. A A6 vnt 1,9 TDI 96kW mttronc-tom tkm ESP, erk.vnt., met.vär, mst., svrb., h-krj, ohko., 2xrenk., ssäp., vetok. BMW 320 D SEDAN tkm ESP, xenon, DSC, TC, mst., svrb., vetok. Chryser Grn voyger 2,5 CRD M5 LX tkm EBD, websto, mst., svrb., vk.nop.s. Ft 500 Longe 1,2 8v 69hv Bensn -11 0km tk, ESP, st.esto, ASR, erk.vnt., mst., svrb., MP3 Ft Dobo Henköto -10 6tkm tk, ESP, 1-om., t.m., vk.nop.s., CD, 2xrenk Trnsporter Worker on tehoks j toenen kmppn. Nyt erttän kpkykyseen hntn Vokswgen Cy mx Lfe 1,9 TDI 77 kw tkm 1-om., websto, mst., CD, 2xrenk., vetok. For Moneo 1,6 110 hv TREND M5 WAGON tkm ESP, 1-om., mst., h-krj, CD, 2xrenk. For Moneo 2,0TDC 130hv Tren X M6 Sportbck tkm ESP, TC, websto, erk.vnt., mst., h-krj, vk.nop.s., CD, 2xrenk., vetok. Hon Cr-v 2,0 LS 4WD BUSINESS tkm erk.vnt., mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp. Mz Mpv 2,0 Comfort 7p tkm EBD, mst., svrb. Mtsbsh Grns 2,0 Invte DI-D tkm ESP, TC, mst., svrb., vk.nop.s., CD, MP3, 2xrenk., vetok. Mtsbsh Pjero Wgon 2,5 TD GL tkm h-krj, ohko., 2xrenk., ssäp., vetok. Työ sj premmn, kn otettv j kestävä jope. Trnsporter Worker on jr tätä, mtt myös pjon mt. Trnsportteress on okkns toesmmt j tehokkmmt moottort. Vkovrstesn kvt mm ss. v. Vokswgen Crfter 2,5 TDI 120 kw, UMPIPAKETTI tkm websto, mst., h-krj, vneront, v-väh., 2xrenk., vetok. Nssn Prmer 1,8 Vs SportDeck A/C 5-ov tkm mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk. Ope Astr Sport Torer Enjoy 1,4 Trbo 103kW MT tkm ESP, poskytkettävä rbg, mst., svrb. Pegeot 807 ST tkm met.vär, t.m., h-krj, ohko., vk.nop.s., vetok. Rent Co 1,2 16V Athentqe tkm ohko., CD, 2xrenk. Rent Megne CopÈ Expresson 1,6 16V 110hv tkm erk.vnt., t.m., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, 2xrenk., ssäp. Sb 9-3 SPORT SEDAN 2,0t LINEAR tkm 1-om., st.esto, TC, mst., svrb., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp., vetok Set Ibz FR 150 Trbo tkm 1-om., st.esto, TC, rh.st., erk.vnt., mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp Set Toeo 1,9 TDI Stynce tkm st.esto, TC, erk.vnt., mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, 2xrenk., ssäp Sko Octv 2,0 TDI ELEGANCE DSG AUT tkm ESP, xenon, ASR, erk.vnt., t.m., vk. nop.s., CD, 2xrenk., vetok. Jyväskyän Atotrvke Oy:n Vokswgen- j A Tkvhtotojen myymää M pe Toyot Ars 1,6 D VVT- Lne So 5ov tkm 1-om., erk.vnt., met.vär, mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp , Sorstjnte 4, Jyväskyä Toyot Ln crser 3,0 D4D Lxry 5h tkm st.esto, VSC, TRC, met.vär, mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., 2xrenk., vetok. Ph Vokswgen Jett LUXLINE 1,9 TDI 77 kw POWERDIESEL tkm ESP, 1-om., met.vär, mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, ssäp., vetok. Kesk-Somen Hyötytokesks Jyväskyän Atotrvke Oy Ahonte 2, Jyväskyä, H yötytot p Atomyynt: m-pe , t-pe , Hyötytot ss. v. Vokswgen Trnsporter mppkettto ptkä 2,0 TDI 75 kw Worker -11 2tkm tk, ESP, mst., MP3, vneront, v-väh., 2xrenk. Vokswgen hyötytot Amo Rjsärkkä Mk Vskr Ps Mjm Ktso sää vhtoehtoj

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Erotus 1 904 Erotus 2 075 259 157

Erotus 1 904 Erotus 2 075 259 157 Renault Clio-3-ov 1,2 16V 75hv 5MT Authentique Renault Clio-3-ov 1,2 16V 75hv 5MT Authentique Volkswagen Polo -Trendline 1,2 Opel Corsa- 1.2 TWINPORT Advantage 3-ov Toyota Yaris -1,0 VVT-i Linea Terra

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat,

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat, Automaa Espoo Sijainti kartalta www.automaa.fi Näytä autot: Merkki Malli Hinta alkaen Hinta päättyen Näytä tulokset 67» Nettiauto.com» Automaa Espoo Meiltä saat : Päivitetty 21.10.2013 Vierailijoita 37749

Lisätiedot

Ensiesittelyviikonloppu!

Ensiesittelyviikonloppu! Ensiesittelyviikonloppu! Tänään klo 10 15 ja huomenna klo 11 15. Uutuudet ensiesittelyssä: FordKa Honda Jazz Mitsubishi Lancer Sportback ŠkodaOctavia Lähes 2 000 vaihtoautoa www.veho.fi Tervetuloa kaupungin

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

VaihtoPalin. VaihtoPalin Autolehti Kesäkuu 2015

VaihtoPalin. VaihtoPalin Autolehti Kesäkuu 2015 VaihoPalin VaihoPalin Auolehi Kesäkuu 2015 VOLVO NISSAN OPEL PEUGEOT Kesäkuussa rajoieuun erään Peugeo 2008, 3008 ja 5008 -malleja 1000 euron AuoPalin-lahjakori * KAUPAN PÄÄLLE! Edun saa S-eukorilla *

Lisätiedot

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme.

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme. Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Arvoseteli 500 Asiakkaan nimi: Atte Autoilija Päivämäärä: 1.2.2012

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

VAIHDA NYT - SAAT 1. HUOLLON ILMAISEKSI*

VAIHDA NYT - SAAT 1. HUOLLON ILMAISEKSI* Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Lokakuu 2010 VAIHDA NYT - SAAT 1. HUOLLON ILMAISEKSI* *Annamme 300 euron arvoisen lahjakortin S-Etuhuoltoon kaikkiin lokakuussa tehtyihin yli 6.000 euron arvoisiin vaihtoautokauppoihin.

Lisätiedot

Turvalliset tarkastetut vaihtoautot

Turvalliset tarkastetut vaihtoautot Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Syyskuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Turvalliset tarkastetut vaihtoautot Kaikki VaihtoPalin- ja takuuvaihtoautomme on tarkastettu laajan kuntotarkastusohjelman

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

LA 10-15 JA SU 11-15. Volvo. V1-takuu: 12 kk / 20 000 km Kaikille V1-autoille (alle 3 vuotta, alle 50 000 km ajetuille vaihtoautoille)

LA 10-15 JA SU 11-15. Volvo. V1-takuu: 12 kk / 20 000 km Kaikille V1-autoille (alle 3 vuotta, alle 50 000 km ajetuille vaihtoautoille) AUTOILUSYKSYN AVAUS LA 10-15 JA SU 11-15 eron 0 0 6 3 l il o ii v t e Nissn eihin. edt sosiimll LÄHITAPIOLAN Lj Kso 150 edllinen Ensiesittelyssä hipp ts Opel Krl. oroll. % 1. l si o rj st Rhoit LähiTpioln

Lisätiedot

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän!

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän! Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2010 Marraskuussa Bonus tuplana* Bonus tuplana jopa10% Bonus S-kanava.fi/satakunta *Kaksinkertaista Bonusta saat Tuplabonus-kampanjassa mukana olevista toimipaikoista

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan! PORI: Itäkeskuksenkaari 1 RAUMA: Metallitie 2 RAUMA: Lukkovahe 3

Tervetuloa tutustumaan! PORI: Itäkeskuksenkaari 1 RAUMA: Metallitie 2 RAUMA: Lukkovahe 3 DACIA Vaiht VaihtoPalin Autolehti Lokakuu 2013 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL Palin CHEVROLET PEUGEOT HYUNDAI Lokakuu AutoPalinin Vaihtoautokuu! Talo täynnä tarjouksia koko lokakuun! Yhteensä yli 400 vaihtoauton

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

VaihtoPalin Autolehti Marraskuu 2015

VaihtoPalin Autolehti Marraskuu 2015 VhoPln VhoPln Auolh Msuu 2015 VOLVO NISSAN OPEL PEUGEOT hävyömän ylllnn ASRA ln 21 864 nsslyssä AuoPlnll Ajomuvuudn uus sus. As on ny äysn uus lus, jousus, vomnlähdä j vsoslls ysysoh myön. Amp vymp mll

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

peugeot.fi Metallitie 2 RAUMA Mercedes-Benz VITO 113CDI -3,05/32K normaali A1; 18900; 41900 Volvo V40 D2 Ocean Race Business A -

peugeot.fi Metallitie 2 RAUMA Mercedes-Benz VITO 113CDI -3,05/32K normaali A1; 18900; 41900 Volvo V40 D2 Ocean Race Business A - Autolehti, Joulukuu 2015 ASTRA alkaen peugeot.fi UUSI PEUGEOT 3O8 JA YLISTETYT PureTech-IHMEMOOT TORIT HävyTTömän ylellinen 21 864 Kuvan auto eikoisvarustein. Ajomukavuuden uusi status. Astra on nyt täysin

Lisätiedot

Järjestäjien opas. nuorille

Järjestäjien opas. nuorille n Vä 2 1 0 2 s n r Järjesäjen ops nore VÄLITUNTITURNAUS 1.-12.10.2012 Nore päärooss, opej en! Noren Somen j SLU-eden oemn vänmpnjn voeen on vod ojen nns vänomn j sää noren oss omnnn järjesämsessä. Yäojen

Lisätiedot

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Huhtikuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Huhtikuun ETU: AutoPalinilta 300 euron Sokos lahjakortit yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin Annamme kaikkiin

Lisätiedot

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2005) Mazda 3 1,3 48 Volkswagen Golf 1,9 59 OBD renkaat Toyota Yaris 2,1 41 Volvo V50 2,1 68 OBD Toyota Corolla Verso 2,3 73 renkaat Audi A4 2,4 71

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

VaihtoPalin Huoltosopimus

VaihtoPalin Huoltosopimus Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Elokuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT HYUNDAI VaihtoPalin Huoltosopimus hinnat alkaen 27 /kk Huoltopalvelu käytetyn auton ostajalle Huoltosopimuksen

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Vahtosähkön teho hetkellnen teho p(t) pätöteho P losteho Q näennästeho S kompleksnen teho S HETKELLINEN TEHO Kn veresen kvan mpedanssn Z jännte ja vrta (tehollsarvon osottmet)

Lisätiedot

VaihtoPalin. VaihtoPalin Autolehti Maaliskuu 2015. Jussi Salo, puh puh. 044 702 1031 Olli Markki, puh. 050 522 1019 Aki Kiekkinen, puh.

VaihtoPalin. VaihtoPalin Autolehti Maaliskuu 2015. Jussi Salo, puh puh. 044 702 1031 Olli Markki, puh. 050 522 1019 Aki Kiekkinen, puh. VaihoPalin VaihoPalin Auolehi Maaliskuu 2015 VOLVO NISSAN OPEL PEUGEOT VOLVO OCEAN RACE Ainulaauisia yksiyiskohia, huippuunsa vieyä viimeiselyä, yylikäs ja laaja premium-varuselu. Volvo Ocean Race malliso

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

'.: RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT. TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH A

'.: RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT. TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH A RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT LOKOMO - 2O = r ': -- - # - 4 TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH 3728 A5 3000 1172 110000 7 / ( 41 -1- RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET

Lisätiedot

Herkkuja joka makuun ja hyvään tarkoitukseen! Ostamalla tuet. Myyjän nimi. Myyntikamppanjan tarkoitus. Kiitos tuestasi!

Herkkuja joka makuun ja hyvään tarkoitukseen! Ostamalla tuet. Myyjän nimi. Myyntikamppanjan tarkoitus. Kiitos tuestasi! Herkkj jok mkn j hyvään trkoitkseen! Ostmll tet Myyntikmppnjn trkoits Pikkvelje Myyjän nimi n Prs To ffeesekoit Pikkvelje n Prs To ffeesekoit on yhdiste s lmä Engl nnin toffe j hedelm it ätoffeit Rt sisältävät

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

Tasapainojen määrittäminen tasapainovakiomenetelmällä

Tasapainojen määrittäminen tasapainovakiomenetelmällä Luento 6: Ksutspnot Keskvkko 7.9. klo 8-1 771 - Termodynmset tspnot (Syksy 17) http://www.oulu.f/pyomet/771/ Tspnojen määrttämnen tspnovkomenetelmällä Trkstelln homogeenst ksufsrektot. Esm.: (g) + (g)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

Asiakasomistajan. Autotakuu. - 12kk/20.000km (ilman omavastuuta) - alle 5 vuotta vanhoihin autoihin - ajettu alle km

Asiakasomistajan. Autotakuu. - 12kk/20.000km (ilman omavastuuta) - alle 5 vuotta vanhoihin autoihin - ajettu alle km Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2011 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Marraskuun parhaat edut Joustava Autorahoitus Käsiraha käsirahalla autorahoitukset 5 vuotta vanhoihin

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

TAKUUVAIHTOAUTO. Luotettava, laadukas ja turvallinen auto juuri Sinulle

TAKUUVAIHTOAUTO. Luotettava, laadukas ja turvallinen auto juuri Sinulle Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT TAKUUVAIHTOAUTO Luotettava, laadukas ja turvallinen auto juuri Sinulle Turvallinen tapa ostaa käytetty auto 12

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Optioiden hinnoittelu binomihilassa

Optioiden hinnoittelu binomihilassa Mat-2.3114 Investointiteoria Optioien hinnoittel binomihilassa 26.3.2015 Yksiperioiset optiot 1/3 Olkoon S kohe-eten arvo perioin alssa siten, että perioin päättyessä sen arvo on S toennäköisyyellä p tai

Lisätiedot

Huolettomuutta kiinteällä kuukausihinnalla

Huolettomuutta kiinteällä kuukausihinnalla Autolehti, elokuu 2016 Huolettomuutta kiinteällä kuukausihinnalla Tee Volvo Sopimus uuden Volvon oston yhteydessä, niin varmistat huolettoman autoilun vuosiksi eteenpäin. Volvo Sopimus kattaa Määräaikaishuollot

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar Audi Audi 80 2.0 E 195/65R15 180 / 180 220 / 250 200 / 220 220 / 250 Audi A4 2.0 vm.2001 205/55R16 230 / 230 270 / 270 230 / 230 270 / 270 Audi A4 1,8-95 195/65R15 200 / 200 230 / 260 240 / 240 260 / 300

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl NIITTOSILPPURIT: JF niittosilppuri B 78 4 kpl JF FH 110 B 105 4 kpl JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl JF FH 145 B 80 4 kpl JF FC 80 (tarkkuussilppuri) SPB 1700 Lw 4 kpl JF 1100 SPB 1700 Lw 5 kpl

Lisätiedot

PEUGEOTIN KUUMA KESÄETU JOPA 2.500!

PEUGEOTIN KUUMA KESÄETU JOPA 2.500! Autolehti, kesäkuu 2016 peugeot.fi PEUGEOTIN KUUMA KESÄETU JOPA 2.500! Peugeot-kesäedut 208 Active -malleihin 1.000, 208 Allure- ja 308 Active -malleihin 1.700, 308 Allure Edition -malleihin jopa 2.500.

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robust el yenev tunnstmn teht v t sngulrteett, jot se e

Lisätiedot

Huikeita etuja lokakuussa!

Huikeita etuja lokakuussa! Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Lokakuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Huikeita etuja lokakuussa! Turvalliset tarkastetut vaihtoautot yli 300 auton valikoimasta Kaikki VaihtoPalin-

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

EXTRA NÄYTTELY VaihtoPalin. Tervetuloa edullisille vaihtoautokaupoille! Edullinen autorahoitus, jopa ilman käsirahaa!

EXTRA NÄYTTELY VaihtoPalin. Tervetuloa edullisille vaihtoautokaupoille! Edullinen autorahoitus, jopa ilman käsirahaa! Tervetuloa edullisille vaihtoautokaupoille! VaihtoPalin Edullinen autorahoitus, jopa ilman käsirahaa! EXTRA 2. 3.9. Ensiesittelyssä uutuudet: NÄYTTELY Nissan Qashqai Näyttely avoinna la klo 10 15 ja su

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

VaihtoPalin Autolehti, tammikuu Volvo Nissan Opel Peugeot Vaihtoautot + huippuedut ELI VIIDEN TÄHDEN MARKKINAT

VaihtoPalin Autolehti, tammikuu Volvo Nissan Opel Peugeot Vaihtoautot + huippuedut ELI VIIDEN TÄHDEN MARKKINAT VaihtoPalin VaihtoPalin Autolehti, tammikuu 2017 Asiakasomistajille: Kaikkiin yli 8000 euron vaihtoautokauppoihin 300 huoltosetelit kaupan päälle! Volvo Nissan Opel Peugeot Vaihtoautot + huippuedut ELI

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky.

Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky. Autovuokraamo Alfred Hölttä Ky. Vuokraustapahtumaraportti Rekisterinumero Merkki Malli AAB-123 PEUGEOT 406 SR HDI GW5 2000 A (Vuokrauksia: 10 Ajettu: 1107 km) 17 15.1.2005 18.1.2005 141 11 Katariina Lehto

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

aluepiirros 5. kerros 1/2000

aluepiirros 5. kerros 1/2000 T 7 7 7 - - P % RES N SE E R 7 SR N SE E E E P S T T R Y Y R / 7 ÄTNTPH k k k 7 PÄÄDN PH P R PÄÄDN EE 7 RES / R R T N P PT - T T S P R R-, SR- J TTRPET 7 R 7 PE N R T - T 7 NR T T R EESS 7 PPESS N T S

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Mielenrauhaa huoltokustannuksiin

Mielenrauhaa huoltokustannuksiin DACIA Vaiht VaihtoPalin Autolehti Helmikuu 2013 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL Palin CHEVROLET PEUGEOT HYUNDAI Huoltosopimus vaihtoautoihin Mielenrauhaa huoltokustannuksiin Tarjoamme uuden huoltopalvelun käytetyn

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

Marraskuun ajan Bonus tuplana. jopa. (norm. 100,-) Uusi huoltopalvelu käytetyn auton ostajalle

Marraskuun ajan Bonus tuplana. jopa. (norm. 100,-) Uusi huoltopalvelu käytetyn auton ostajalle Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT HYUNDAI Marraskuun ajan Bonus tuplana Bonus jopa tuplana10% Marraskuussa saat Bonusta uudesta autosta

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys%

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys% Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Kaikki yhteensä 3,13% 63 1 HONDA JAZZ 0,00% 37 2 TOYOTA COROLLA 0,31% 43 3 SKODA ROOMSTER 0,69% 51 4 SUZUKI SX4 0,69% 39 5 VOLKSWAGEN UP! 0,72%

Lisätiedot

1, x < 0 tai x > 2a.

1, x < 0 tai x > 2a. PHYS-C020 Kvanttmekankka Laskuharotus 2, vkko 45 Tarkastellaan ptkn x-aksela lkkuvaa hukkasta, onka tlafunkto on (x, t) Ae x e!t, mssä A, a! ovat reaalsa a postvsa vakota a) Määrtä vako A sten, että tlafunkto

Lisätiedot