Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä"

Transkriptio

1 PERJANTAINA Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) , Mrtt Rt sähköpost: fks: osote: Lkenteessä, PL 159, Jyväskyä. Ssrtn TUOMAS RAJALA ksm.f/tot Hrr Bomqvst Pjo on osmst Säynätsost knmp Astr GTC Sport kott Open kpeä. Toms Rj Atonvmstj Gener Motors on vme vosn pönkttänyt pontevst Open mnett. Vmesn ksvojenkohotskmpnj on nmetään Astr GTC. Se on rhenen komovnen cope, johon on vmstjn mkn pnostett myös mteress. Ope o Astr GTC:tä kehttäessään meessä kks ohjenor, rhess j mkvs. Trkotksen o yhstää sporttss j rnst tt tv, jot e okn mss toss oe. Hve on osttn totetnt, mtt nsnöören jts perhetoks sovetvst ven hengen tost e ske. Komeovsen ton tkpenkä kn e stenstnt h opero kkn. Moottorvhtoehoks GTC:hen ovt trjo 1,4- j 1,6-trset bensntrbot, jotk tottvt teho vrtyssteest rppen hevosvom. Urheseen toon erkoss on 2-trnen trboese, jok tott 165 hevosvomn tehot j vääntää 380 Nm:n eestä, joten kk rttää myös esenä. KAUNIIT MUODOT Ast nnost Astr GTC on mototn vsovst ssrmn homttvst knmp. Ukosest GTC:tä j pers-astr yhstävät ovenkhvt, ntenn j peen koteot. Kkk m on tett teen skoon. Cope trjo ostjeen sren määrän hppteknkk. Vrstestt öytyvät sääettävä st, mäkähtövstn sekä kennemerkkejä hvnnov j kstvrottme vrstett Ope Eye -etkmerjärjestemä. Ast onkn GTC:n ehoton hppkoht. Kome st-setkse vrstett to trjo sport-tss jäykkyyttä j trkktt, torsennoss mkvtt j norm-tss yhstemän kht eestä. Astn jäykkyyen säks tt vkttvt ohjkseen, jok on sport-tss jäykkä j tor-tss mkvn pehmeä. Ope Astr GTC:n motoss e tyyytty vn postmn vsovsest mst kht ove, vn snntte otettn kokonn phtt pöyätä. Ast tekee ohjstntmst hyvän j sen omnset evät op kesken kovemmsskn joss. Myös sokokoset 19-tmset renkt käyttäytyvät kokonsess ostvst. Moottor on kävä kyä nn vs, ette rtss on vke jte oevns trbomoottor vrstetss toss. Sekä bens- että ese-versoen moottort ovt trhn svstynetä. Kmn sjotett pyörät j penet ytykset tovt sporttst mettä j vktt joon. Phstsjonevo Pjo tyyppmerktään FDS 43/5 on hyvä esmerkk kesksomsest osmsest. Kern Poneerrykmentt tests prototyyppä pr vott, j hemkss 2009 ovtettn ensmmänen jonevo postsvome. Scnn pohje rkennetn ton on snntet j tehnyt säynätsonen Srs Oy. Pjoss on okestn yhstetty kks to, phstsykskkö j poto. Phstsykskön v von netrso m-et, esnetä j henkötä tstenest. Ato vo hot myös kkk poton tehtävät. T on ke pomehee j ttesto on hppokk hyrsest rvskstost ähten. Perät ko pnv to on erttän mstokeponen, snä on ähes 400 hevosvom j jtkv ksveto. E oe kertkn jääty knn mstoss, knhn öytyy jokeponen r, ette trvtse soe ähteä, snoo kersntt Jn Mäkpeto. bktso Pjo-veo.

2 32 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Legenn jäjä UUDEN SUKUPOLVEN YARIS. Toyot Toch & Go -mtmejärjestemää. Mkään m te e tee yhteyenpost nän hsk. Upest motot s Yrs on kevyemp, nopemp j emp tvmp. Anttnen Toyot Toch & Go to sreen kosketsnäyttöön mm. ystäväs, mtkkohtees, mskks j koko mmn. Moottoren hpptoeset D VVT- -bensn- j D-4D -esemoottort. Vttvss mnvhtestokn penemmän ktksen mhostv Mtrve-S -tomttvhtesto. Terveto koejoe. Ctroën DS5:ä ptäs ytää hstorsen DS:n tsoe. Teppo Komnen Rsknotto snnttess on Ctroënä. Mekonen rsk on sekn, että s erkosmsto on nmetty DS:ks j sen hppm DS5:ks. Vosn vmstett pk DS on nmttän jäänyt pysyväst ton hstorn. Pokkevn moton säks se mstetn mn mss ksnestejostksest, jost t Ctroënn tvrmerkk. Tätä erkostt e sss DS-mess oe. Pjon smä j sorm hveevä ykstyskoht on, mtt jonkn vn en keksmnen on pjon vkemp. Hke bensmoottor Pääsmme kokeemn DS5:n tehokkmp vhtoehtoj: 200-hevosvomst THP:tä e benstrbo j yhtä phkst Hybr4-esehybrä, jok on nmensä mksest neveto. 200 kkn repmnen 1,6-trsest bensnmoottorst tnt k hrjt, mtt snä PSA-konsern on onnstnt pest. Erttän je käyntnopeseee ottv 275 newtonmetrn mksmvääntö tekee jost nn mkos, ettevät snt tho rttää. Yhtä phkst, sktvetn nän pentä benskonett e jr oe trjo. Tässä sporttsmmss versoss on henkeen sopvst n käsvhtesto, jok veäpä tom pokkeksesen hyvn. Vhekvo on oken mtotett, smon kepn j kyynärnojn sjnt. Khytyksssä mkest pörsevät snt krnvt jokokemksen THP 200:. Imknvn on yhstetty värähteevä kvo, jok tott MYÖS HYBRIDINÄ sopvst vmennetn bssoäänen khytyksen kn. Kkke hsktt tost e o onneks vety. Sähköhyrsest tehostett ohjs on rttävän rsks myös nopen mtk-joon. Kjettjn täytyy ktenkn homt ohjspyörän pokkeksesen vomks pts keskee, e otett e pä päästää krpomn. Rtn ren on motot vksorks, mkä näyttää hyvätä, mtt tkmmss pyörtyksssä se härtseekn. Ttt hybr DS5:n hybrversoss on sm teknkk kn Pegeot 3008 HYbr4:ssä, jok s knnn o mmn ensmmänen esehybr. Someen kmpkn tee ens keväänä. 163-heppnen khen trn Rnsksvmstj to Ctroën DS5:n koejoon Nzzn tetenkn myös Hybr4-mnmen sneen esehybrn. trboese j tk-ksee sjotett 37 hevosvomn sähkömoottor kttvt täyshybrä yhessä j erkseen. Pekää sähköä vo j enntään setsemääkymppä j korkentn nejä kometrä kerrn. Ktskem jää penmmää 17 tmn rengskoo 3,8 trn s kometrä, joten hokspäästöt pnvt 99 grmmn kometrä. Kome sorts tot, jok kykenee myös nepyörävetoon, mtt vtettvst se on vss ähes 400 eron käyttövomvero. Se on y 300 ero enemmän kn benshybrä. Hybrn hono po tvsn pottomoottorvhtoehtohn verrttn on komnneksen penemp tvrt. Srmmn DS5:n rm Pessmst pärjää kenteessä TEPPO KOMULAINEN on sporttfrke tyypset 468 tr, hybrssä vrpyörän knss vn 310 tr. Lsktto hst DS5 ero kovst C5:stä. Se sett mootn C5:n frmrn j senn vän, mtt eegntmmn pketotn. Copémset moot härtsevät tkn mtkstv ks nkn skttosss versoss. Komest vrstetsost kks on skttos. Keskmttsen mehen pää hpoo ktto myös renpko, ekä tkstmen keskeä vo st mään, kosk pääk pkk skton renkseen. Tässä penemp DS4 pähttää DS5:n. Lskton j hejstsnäytön säätmet on sjotett mhenksest ohjmon keskee. Onneks ntä trvtsee hrvon. Optmstt ovt mkv hmsä, jotk evät mrheen näänny. He hymyevät sen j kääntävät vstonkäymset votokseen. Pessmstt ts ovt vrtnet j näkevät hkkv kkk. He mrjottvt, sä tk ptkästä ost. Itse oen pessmst j vrn n phmpn. Lkenteessä pessmsmstä e oe htt, pän vston, se tt ennkomn vrtnteet. Iknä en jttee esmerkks rsteyksessä, että kyä tästä veä eht, vn memmn ootn. Mhn teäkkjn e knnt ott, sä he Pessmst e sko mmnrhn. tekevät ktenkn rvmttom j kennesääntöjen vsts kketä. Jostn syystä monest rv hetkeä ksemmn senkn, jos jok vht kst yättäen eteen. Kn Fkshmn ynvomonnettoms vme mskss stt, krehn het pteekkn ostmn torett jo. Tshernobyn kn ostett o jo mennyt vnhks. O hämmästyttävää, ette esmerkks työtoverest kkn m ostnt jo, pänvston, kkk hämmästevät j pkksvt hnkntn, vkk prkk mkso vn mtmn eron. Kn m on sken säteystä, on vrmn kv ähteä etsmään ähntä pteekk j tjott seä tyhjää johyyä. Mnä oen smn kn ssää j npsn jo, j prkst rttää kssekn. Komn T Prnen PESSIMISTI e sko mmnrhn, ekä poson kykyyn hnkk hyvä johjoj. Pessmst ost tse hjt tseeen t tnkee kppn jopkn mkn. On kv s se kn hmott pnnen, merkknen yeskone, ekä svsekotnt, jok mehen meestä vrmst myös on yeskone. Pkk e yhtään hymyyt mksessn ostost, mtt ehkä hymy mestyy spen tton, kn omst hjpketst pjst hjkortt, jok okett ven voroken vpseen moottorpyöräyomn kesää 2012, ss. eväät, e tsvevotett, e kontrophet. Lsäks tetenkn Kontor, jok on tsestäänsevyys, j ssätyy voton ontosethn. Pkk ost tseeen konttn tvkengät. Kss kottess entsssä o knt vrpt pe. E t optmsm häntäkään rvt, sä s kengä vo kott kss vkk hevetssä. Nssä on kmnkestävä Promoton-kmpohj, kevr-ngt, mnkärk, kärkkpp j kevyt PTCnnpstosoj. Jovmstet pessmst ott mrrskss, sä e vo tetää, knk kre jokn opppoe on. JOULUVALMISTELUT pessmst ott mrrskss, sä e vo tetää, knk kre jokn opppoe on. Myös jk vo ktket jr kn ptäs pst tkot. Meän perheen ntttkot epäävät jo pkstmess, knks mten. Porkkntkko ne svt trhn oott kverkseen, sä hetn stä t mont rs tnkoe henäkss. Tänä jon meä tehään vn ntä rok, jotk vrmst tekevät kppns, ekä st oe ptkä. Lsäks 7-10 ko skt. Jon nyrkksäännön mkn skt knntt vrt sm määrä kn knkk pn ennen pstmst. kesksomnen.f Krjottj on Kesksomsen tomttj. VARAA KATSASTUS- AIKASI NETISTÄ:

3 PERJANTAINA Veronkorotkset nostvt esen hnt voenvhteess senttä trt. KESKISUOMALAINEN 33 Pohjost pärnää Myös stnnnen mtkj vo testt jottons Acton Prkss Srseää. IVALO Tmo Nemnen Lpss on set testkeskks toe, phmttkn johrjotterost. Ivosskn testkeskks on kome: seen tonvmstjen käyttämä Test Wor, koposten ktset vrjet Nokn Renken teste j Srseää tomv Acton Prk. Nstä meenkntosn tvse tje on Acton Prk, kosk sen portt ovt joknen rkpävä vonn kenee thns. Acton Prkss vo j jääkrtng keskvertotrstn ompkoe sopv smm (ken 30 ero) t hypätä rton kyytn sjete metsätpeee (ken 90 ero). Tstyönä Acton Prk rkent kkenkrvs jotottet vkoton tvjohrjottest n rton jmseen. T työn tkn Acton Prkn tomtsjohtj on tot ttt montommes Tmo Mäkeä, jok työskente ptkään Teknkn Mmn tomttjn j o perstmss Test Worä vonn On jo voen eäkkeeä, mtt tn Acton Prkn, kosk pt päästä jonnekn rhottmn. Eäkkeeä kn Vähän htymmästä menost ptävä vo koke vkkp mkrtng. on n nn kre, nreskeee Mäkeä. Tott phen psn Lppn, kn ko näyttää stä, ette eenen omstj h enää ptää Acton Prk tomnnss. Tämä e oe heppo bsnes. Vjn poen voen kn on kerättävä koko voen totto. Mtt e eämänt jr henomp vo o. Po vott ntn okest tvest Srseää j stten pn kesäkeks Eteä-Someen, tote Mäkeä. An jok pokkteon Atotesttomnnn grn o mnn meestä Lpss e n ymmärretä jo- j testkesksten rvo. An täe tomnne vststst rttää. Meän keskksemme e oe öytänyt yhtään jopkk järven jätä, kosk pen smsen vo estää vttm. Mtt esmerkks Test Worn tomnnn on skett jättävän Ivon see VAUHTIPUISTO voess non 5,5 mjoon ero. J vähntään sm tnne on Monon j Rovnemen teste, joten e tämä mtään vähäpätöstä tomnt oe. Somen testkeskks on Rotsn verrttn se et, että meän tvemme on ptemp j vrmemp. Sks toväk tee meeään Somen Lppn, msttt Mäkeä. Srseän hhtokeskksen yhteyessä sjtsevss Acton Prkn jokeskksess trst pääsee rton kyytn t s htessn jop tse j nevetotykkä. Acton Prk on Lpn jokeskksst no, jok ott vstn myös stnns trstej. Ongem meän tomntmssmme on se, että koven pkksten t msteen voks vo mennä 3-4 pävää, ette meä käy yhtään skst. Tsnen kävjöen vrt e os phtteeks, kn oemme pstäneet 2,5 mjoon ero knn nvestontehn j vkotnen henköknt on tetenkn n pk. Yeensä skkt ktenkn on, sä Srseän omkeskkseen kkn e te vn smn hoten. Ihmset hvt monpost tekemstä. Acton Prkn srn käyttäjäjokko ovtkn komset ryhmät. Josks sret seset. Srmmn yksttäsen tphtmn täää järjest rengsvmstj Mchen, jok to Acton Prkn komen vkon ssää 700 verstn. Senen tphtm on mhost järjestää, kosk Acton Prk sjtsee e 10 mntn käveymtkn päässä kkst Srseän hoteest, kertoo Tmo Mäkeä. ACTION PARK Koengsegg pyyhäs ts ennätyksen Tmo Nemnen Rotsn toteoss on vme vosn horjnt. Sb rokk koemnkessä j Vovo jt en omstjn htn. Sen sjn pen, mtt mneks rhetojen vmstj Koengsegg kerää t mnett. Nyt Gnnessn ennätysten krjn on vrsest hyväksytty Koengsegg Ager R:n syyskss krjttm kometrä/tnnss nopesennätys. Ager R khty nost 300 kometrn tntnopeteen j pysähty estn 21,19 seknnss. Khtymnen komeenstn ve 14,53 seknt j jrrtsvhe 6,66 seknt. Ost vene: 101 mjoon ero rttää Tmo Nemnen Soveregn-hvjhn estteessä vmstj h het krst tyhjäntomttjt j hhttejt hrtetn. Snnttetomsto Gry Desgn kertoo ptst knosteemtt, että se on snntet knnke, knngttre j monrkee. Tsn 100 meträ ptkän ökyjhn ähtöhnt on 101 mjoon ero. Hvjhss ovt hekoptern sketmspkk, kokypyäossto, yökerho, eokvtetter, kntos, krjsto, topkk msne j ohjsskn kestävä trvhone. Utsestteyt, koejorportt j vhtotot

4 34 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Pjotten mestr Pkkrnen Vokswgen Up to hätäjrrtstomnnon mnkokookkn. Mercees-Benzn oss tkseks reksterötäven tojen myynnstä Somess mrrskss o 37 prosentt. TEPPO KOMULAINEN Etstmet ovt ernomset. Teppo Komnen Ato tnkee eestä j tk, t skootteret hyökkää veä vän. Koejoss mjoonkpnk Roomn jättmässsä kertottymssä vtn pokk j mhosmmn pentä jokk, jott koht vätytään. Vokswgen Up on kosest pen, vn 3,54 meträ ptkä, joten se on stä vhvemp, mtä phemp hässäkkä ympärä pyör. Us ykstrnen, komsynternen moottor tom nöyräst tjmnopeksss, j kn kytknkn on notke, vsportsen kässkn vtkmnen on vvtont. Käsvhteston rnne tee myös vsovnen tomtsot käsvhtesto e nn snott robottvhtesto. Se on yksnkertsemp j hvemp kn Vokswgenn yeensä käyttämä DSG-kksoskytkntomtt. Kojet on totetett bjetn eho. Upst on htt mhosmmn hp, joten DSG e sopnt pkettn. Trvss knnoss Vokswgen Up ptt Vokkrn Eroopsskn penmpen mntojen okkn. Eestä kääpö- Vokkr, Lpo, Someen e tot, mtt Up pskee myös Pohjon e-nn-rhkse väye. Jo het kn Upst on vs er persversot, jost kks kokookssn sngen kttvst vrstet to tee meekn. Jo Move Up ptää ssäään mn mss jonvktksen j shen tetyn hätäjrrtstomnnon. Lsermttkseen perstv järjestemä pystyy pysäyttämään ton e komenkympn nopeess, jos kjettj e hom eessä oev estettä. Testrt tost, että systeem pe hn okest, mtt vtettvst tostseks vn hyvn htss nopeksss. Vovohn to tämän tomnnon ensmmäsenä pr vott stten mrkknoe, j VW tyrkkää sen ensmmäsenä penmpään okkn. Hyytyy yämässä Up on kosest pen, mtt ssään mht okest nejäkn keskmttst kst. Kn mkn tee veä vsovnen verso tämän komovsen säks, käytettävyyskn prnee kmmst. Postvsn yätys toss ovt ernomset etstmet. PIKKUMENIJÄ Vokswgen Upn tkkk hejsteee, sä se on s s st. Komovnen pkkto tee Somess myyntn mskss. Yeensä pkktoss ptää tyytyä krjn jkkrohn, joss vrsnkn restk jää vjks. Upn penkessä on ergonom kohn. Tkkontn tveks kerrotn 251 tr. Snne ppovt rokostokset t pr penehköä mtkkk. Tkstmet ktm rm ksv ähes ktometrn mttseks, joten kyytn s yättävän sojkn esnetä. Jop etmtkstjn stn on ttettvss, mkä mhost kksmetrsten tvroen stmsen. Pen moottor, tehotn 60 t 75 hevosvom, rttää mntejoonkn, mtt stkeyen nkks tee vstn yämässä, joss ptää hke penä vhtet. Ptkä ves pykää on snntet toeseks mntevhteeks. Hnkt kknt Kn ton hnt ptää prst s, jostkn on tngttävä. Ohjspyörässä e esmerkks oe etäsyyssäätöä, j kojen mtert ovt seväst vtmttommp kn mss Vokkress. Härtsevn säästökohe on sähkötomsten kknoen kytknten krsmnen. Kjettjn ovess on vspnke vn kjettje, joten hän stt jot krotteemn vänkärn penkn y, jos pk e st ketään j kkn ptää s k. Upn krvkkverso Tke Up, jot Someen e ss to, mks Sksss hemn e kympptonnn. Someen käsvhteset Upt tevt n BeMoton Technoogy -verson e smmtstomtk vrstettn. Sen v hokspäästöt sn e mgsen rjn e sn grmmn poee kometrä. M- j boks käyttävä Koket : Vokswgen Move Up 1,0 MPI 44 kw 2Komovnen pystyperänen pkkto nejäe. 2Komsynternen j 1,0-trnen bensnmoottor. Teho on 60 hevosvom. Smmtstomtkk Somess vkovrsteen. 2Vsportnen käsvhtesto. Etpyörät vetävät. 2Khtyy nost stn 14,4 seknnss. Perheen penn eestä. EcoFe-versokn Someen sn, mtt stä e Itä- Somess oe tostseks o. Sähkö-Up tee Ens vonn sm to tee myyntn myös nmeä Set M j Ško Ctgo. Sm konsern kn on. 2Pottoneen keskkts 4,2 tr s kometrä. 2Hokspäästöt 97 grmm kometrä. 2Vmstett Sovkss. PYYDÄ TARJOUS JYVÄSKYLÄN TAI JÄMSÄN LIIKKEELTÄ! Osstt khen hengen Vämeren RISTEILYN ARVONTAAN Cost Concor v. Rsteyn kesto 7 vrk. Vomss st Vokswgen TOURAN 1.9 TDI Trenne 5-08, 174 tkm Sko OCTAVIA 1.9 TDI Cssc HB 66kw -02, 263 tkm BMW 520 D A E61 Torng Bsness -08, 143 tkm Pegeot 308 SW Premm 1.6 HDI 110 FAP -08, 69 tkm For MONDEO 1.8 TDC 125 Ttnm Bsness Wgon -08, 95 tkm Sbr FORESTER 2.0 NA Bsness AWD 5-07, 95 tkm Pegeot 307 XR , 96 tkm Pegeot 407 Treny 1.8 Bsness Wgon -09, 77 tkm Ope VECTRA 2.2 GTS 5 114kw -05, 89 tkm Ft LINEA 1.4 Sen -09, 52 tkm Ope ASTRA Enjoy Wgon -05, 55 tkm Sko OCTAVIA HB 2.0 TDI Eegnce -05, 172 tkm Toyot COROLLA 1,6 D VVT- Lne So -09, 34 tkm Toyot VERSO 2,0 D-4D 126 DPF So Eton 5p -10, 19 tkm Vokswgen GOLF PwD Frst 5-03, 182 tkm Sko OCTAVIA HB 1.9 TDI Ambente -07, 136 tkm Sbr IMPREZA 2.0 TD Sport -09, 120 tkm Ahonen Jh-Petr Kojonen Kost BMW Sport 4-05, 102 tkm Käyhty Jn Lång Pekk Mz Eegnce 4-ov AT -04, 99 tkm Pronen Sm Väänänen Rsto Ctroen XSARA PICASSO v tkm Vejekset Lkkonen Oy Jyväskyä Poknknte 20, Jyväskyä Vhe Avonnn: rk. 9 17, Vejekset Lkkonen Oy Jämsä Ekosente 2, Jämsä Ph Avonnn: rk. 9 17, 10 14

5 PERJANTAINA KESKISUOMALAINEN 35 Tämän voen 11 ensmmäsen kken kn Somess reksterötn ähes 13 prosentt enemmän s toj kn vstvn kn vonn Irt j vrnen Prs pkk mtkstmoss rrn oeve esnee on etstmen tkn. A ton penkä oev nekonen äppär mtt äkkjrrtksess keskmäärn 160-koseks srmväneeks, kn ton nopes on 50 kometrä tnnss. Lkennetrvn trvssn- Kn perheen emmkk snöörn Ar-Pekk Eovrn mkn törmäysmss on stä sremp, mtä sremp ton nopes on ennen jrrtst j mtä kovemp on törmäyskohe. Kkk rtonset esneet ptäs o jon kn joko sjetss tss t knnttää Lkennetrvn Jyväskyän tomston kotsohjj Tom Ross msttt, että täyteen pktt sksboks vo o rsk kenteessä, ertysest jos tvrot e oe sott no boksn ssää. Pnv boks ton kto on kn vpvrs, jok hett to. Rossn mkn ton kto oev pno vkett jettvtt ertysest tnteess, joss to västämsen jäkeen koett pt ome kste. Kto oevn kormn tk to k kste j korm ähtee vemään to htsemttomst. Myös jrrtsmtk ptenee j Myös emmkkeämet ptäs sto knn jon jks. Jos vpn tkstme oev emmkkeän entää jrrtksess pän etstnt, stmen sekänoj nt perks eämen pnost j trvvössä stv hmnen prst trvvyön j penkn vän. Eovr sostteee kore vjt, jotk knntetään trvvöhn. Kn perheen emmkk opetetn penestä ptäen vjsn, se sopet nhn premmn. On tetyst emmkkejä, jot e s mään keno vjsn. Kssojen sekä penemmkken omnkn trvsen knnt kjetsboksss K K AT N N V AA khtyvyys hst, kn ton yäosss on enemmän pno. Esmerkks rtot rkennetn mtks, jott ntä on heppo ohjt j jott ne khtyvät nopest, Ross vert. Hän msttt, että jettvtt hekentää säks se, ette kjettj oe tottnt jmn ton norm pnvmmn kormn knss. Ross msttt pkkmn ton penekn mtkoe järkeväst. Ihmnen sen vähätteee, ette me nyt mtään vo stt. Mtt kyä kymmenen kon joknkkkn on kmonen hmöntt, kn se nekymmenkertse pno törmää hmseen phmttkn täysstä otpost. KATRI MOISALA mtkstmnen on premp vhtoehto kn rrn toss oo. Jos esmerkks kor t kss e s jon jks vyötettyä knn t sjett kjetstkkoon, prs pkk toss on etstmen tkn tt. Myös sojen eväs- j ekkreppjen pkk mtks- tmotoss on etpenkken tkn tt Etstmen knntyspsteet sjtsevt osss, joten törmäyksessä stmen os e nn perks yhtä pjon kn yäos, Eovr sevttää. C:t, phemet j kynät tee ske hnsksokeroon. Sen- j frmrmess HYVÄ HETKI TEHDÄ OSTOPÄÄTÖS N M HEM A J Z A Anne Repo Lemmkt trvsest opetetn penestä ptäen vjsn, se sopet nhn premmn. M Täys sksboks syö jettvtt trvvöhn. Eovrn mkn e oe pystytty tstosest osottmn, knk sen esmerkks c-evyt, mtkkt t kännykät osvt hettneet kortnteess koem. Koemn johtness onnettomksss jäk ton ssää on sest, että on sen mhotont osott, mtkä ostekjät t esmerkks entävät rtoesneet koemn hettvt, Eovr täsmentää. Anne Repo NE EM Sksboks on hyvä pväne. Mtt n täyteen pkttn se hekentää ton jo-omnsks. Vrmst en Vovos tomts ennen sen tojen verotksen nos SUOSIKKIMALLI XC60 D3 DRIVE KINETIC ALK L \ G Kvn to Vovo XC60 R-Desgn. IV R D tovmstjn sentm, knteä metkehkko mtkstmon j tvrtn vää on trvnen, tosn kn jostv verkkokngs. Pnvmmt e Ar-Pekk Eovr nevoo pkkmn rskmmt kt tvrtss mmseks. Myös sjettv pookerot j vrrengst knntt hyöyntää tvroen pkkmsess. Rskt mtkkt on trvsnt sett sen- j frmrtoss vn k tkstnten sekänoj. Son kt evät pääse snkotmn eteenpän jrrtettess. Oope hoot, vrost, trvkkeet Metä kperäset Ope ost, mhntojt Metä myös nope kvrkse, hoot tohn LAHJOITETAAN JOULUKUUSI kpn pääe y 100 hoto j t vrosostoksest, (joks rjotetst). Ksänte Jyväskyä ph nyt t / Ost n o H s ro! e v vnh see o n o r e Atov ! 0 ero n jop Säästä (CR-V) t ss vo en s e t H ott j ä ö rekster äyttöön vkk k 12 ton ss 20 k m tm EU-keskkts k. 6,5 /100 km. Us H Hon on CR-V Norc 4x4 Pto kkkn voenkohn. Utsm CR-V Norc 4x4:n äykäs Re Tme neveto tom kn pto toe trvtn, mtt säästää pottonett j sää ketteryyttä kpngss. Norc 4x4:n monposest *VOLVIA VAKUUTUS NYT 400 /vos HYVIN VARUSTELTUJA ESITTELYAUTOJA HOUKUTTELEVIN HINNOIN! ^^`ZccZkV`jjjjh `Vh` Vovo XC60, msto ken: e + tk. 600 e, tovero ,51 e, kokonshnt ,51 e. Atoet ken: vp 860 e/kk, käyttöet 680 e/kk. EU-yh. 5,6 10,7 /100km, CO g/km. Hnnt ss. myös tomtskt. * Vktstrjos on vomss jokn oppn mennessä ttthn sn j käytettyhn Vovohn. Hnt 1. vktsvoee. mnnetven, vren ssä- j tvrtojen säks vkovrste on ernomnen. Toeset bensnj esemt ovt moemmt stvn tomttj mnvhtesn. Lsäteot metä j cr-vnorc.hon.fi Vkon mm. cntr/kngs sssts vkonopeensään 17 kevytmetvnteet pysäköntttkt eessä j tkn tomtt-mstont nhkverhot montomohjspyörä smvot Hon CR-V 2.0 Norc 4 x 4, toveroton hnt , tovero 9.365,62, kokonshnt ,62 + tomtskt 600, CO2 -päästöt 190 g/km, EU-keskkts 8,2 /100 km. V ALK (!- $&%% `b!.. \$`b# 3 ALK )!( $&%% `b! &&) \$`b# -<9 6.</.XRUPDDMDQWLH SXK V ALK )!* $&%% `b! &&. \$`b# $YRLQQD PD SH NOR OD NOR - 06.HVNXVNDWX SXK 3XKHOXW \ULW\VQXPHURLKLQ VHQWWLÁ SXKHOX MD OLVÁNVL ODQNDSXK VHQWWLÁ PLQ MD PDWNDSXK VHQWWLÁ PLQ V ALK )!* $&%% `b! &&. \$`b# $YRLQQD PD SH NOR OD NOR ZZZ KDPHHQDXWR Þ 0HLGÁW WDYRLWDW P\ÓV IDFHERRNLVWD Y 50 vott otettv tokpp Rnt-Jopn Atoke Oy Avonn m pe 9 18, Mersn 2, Jyväskyä. Ph Ismo Nrnen Ar Pkko Tmo Hämäänen

6 36 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Vonn 2010 Somess jetst pekorest jok komnness o ossen perttv to. Loppn st Hsqvrn Värkäs kemes Mtt Tomper tek ostosmtkt persoonse pyöräään. Knnes pyörä ve hengen. KUUKAUDEN PYÖRÄ 12/12 Tmo Nemnen Kn nykymoottorpyörät hnktn semmten hvtten, tämä Hsqvrn 281 ostettn knn phtst työväneeks. Vrtn Leenpohjss snt Mtt Tomper kers Hsqvrn tost toon ostmss krj. Tompern pojt kävvät myöhemmn korm-to hkemss sänsä ostmn krjn. Jos toss o mtkn myytävää, Tomper kyä ost. Esmerkks pokt vhtovt omstj. Y 100-konen Tomper käytt kkessn moottorpyörää, sä häneä e ot ton okettv jokortt. Rks Hsqvrn kot opt Tompern kohtoks. Pyörä hyyty ksttmen nen ptomsen voks kesken mtkn, j sskkks meheks teetty Tomper ttt sen kotn. Syänvksee ponnsts o n kov: kemes s syänkohtksen j ko omn sänkyynsä. Tompern jäkeäset postvt pyörän reksterstä, mtt ppn knnks pyörää e myyty ptkään kn, vkk pyörää e käytetty. Työnsä tehnyt pyörä Hsqvrn os sttmt jyväskyääsen Mrtt Sren smn, kn hän o hkemss Ftn os Vrrot. Vnhoj kkpeejä hrrstv Sr ost Hsqvrnn vonn On kvern Kr Mstosen knss hkemss pyörää, j on tsekn mettä, että mtähän oken t ostett. Kr sno shen, että ää tot hrvttee, kosk stä tee kns pyörä, snoo Sr. J kn pyörää ktsoo nyt, e vo o er metä. Hsqvrn on hrvnsen pe. Kn sn pyörän htn, se o toe knt j meken joknen pkk o rkk. Mon s pyörässä kehto mn. Se on hrvnvs, jok on totsest hnkknt hntns. Mtt Tomper jo pyörää y kometrä. Lsäks mn knnostvt seset vnht kknevot, jo on sekeä hstor. On mkv kvte, mssä kkk tämä Hsqvrn on tvtnt, Sr tote. Avn kn s Tää hetkeä Hsqvrn on tt vstvss knnoss. Tosn kovn työn jäkeen. Työtntej en oe koskn nässä hommss skent. Mtt työtä tottk rtt. Smon stä rtt osen etsmsessä Rotsst. Kov kyseemseä j stkeyeä ost öytyvät. Esmerkks pyörän mmsess j pkoptken tekemsessä sn p ystävtän, Sr kertoee. Säynätsoss sv Mrtt Fktt : Hsqvrn 281 2Vmstj: Monyrtys Hsqvrn. 2Mnm: 281 Trst. 2Vosm: Vmstsm: Rots. TIMO MUSTALAMPI Sr on entnen tonmyyjä. Hän jä eäkkeee prkymmentä vott stten. Sen jäkeen hän on entsönyt j rkentnt set toj j moottorpyörä. Lsätetoj: Kesk-Somen Konepyöräser ry:n kken pyörä on esä j Kesksomsen 140-votsjhnäyttey on vonn rkpävsn keo osotteess Ahonte 3. 2Ktotvs: 175 cc. 2Ktsmnm: Drömbåge. 2Omstj: Mrtt Sr, Säynätso. KOVASSA KÄYTÖSSÄ Mrtt Sr on knnostnt vosm 1958 oevn Hsqvrn 281 Trstn. Vrro sv tnen j kemes shs pyörää knn y kometrä. TIMO NIEMINEN HYVITYS VÄHINTÄÄN 2000 Y 6000 mksvn vhtotoomme kennekeposest tosts. A A3 sb Attrcton 1,6 75 kw tkm 1-om., mst., h-krj, ohko., ssäp. Meä kpp onnst! A A4 vnt 2,0 96 kw mttronct tkm ESP, erk.vnt., mst., svrb., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp A A4 vnt 2,0 TDI 105 kw mttronc-tom tkm ESP, erk.vnt., met.vär, mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., vetok A A6 3,0 TDI 165 kw qttro tptronc-tomtt tkm ESP, mst., 2xrenk. TILINPÄÄTÖS LÄHESTYY Meä on veä pketttoj nopen tomtkseen ennen toveron korotst ss. v. Ft Dcto 2.8 MAXI JTD m3 Vn K-A tkm erk.vnt., met.vär, mst., vetok.2 renk., vneront ss. v. Rent Mster 2.5 DCI 100 L1H2 P tkm pkettto, websto, mst., h-krj, CD, 2xrenk. A A6 Sen 2,0 TFSI 125 kw mttronc-t. Bsness tkm ESP, 1-om., erk.vnt., mst., ohko., vk. nop.s., ssäp. A A6 vnt 1,9 TDI 96kW mttronc-tom tkm ESP, erk.vnt., met.vär, mst., svrb., h-krj, ohko., 2xrenk., ssäp., vetok. BMW 320 D SEDAN tkm ESP, xenon, DSC, TC, mst., svrb., vetok. Chryser Grn voyger 2,5 CRD M5 LX tkm EBD, websto, mst., svrb., vk.nop.s. Ft 500 Longe 1,2 8v 69hv Bensn -11 0km tk, ESP, st.esto, ASR, erk.vnt., mst., svrb., MP3 Ft Dobo Henköto -10 6tkm tk, ESP, 1-om., t.m., vk.nop.s., CD, 2xrenk Trnsporter Worker on tehoks j toenen kmppn. Nyt erttän kpkykyseen hntn Vokswgen Cy mx Lfe 1,9 TDI 77 kw tkm 1-om., websto, mst., CD, 2xrenk., vetok. For Moneo 1,6 110 hv TREND M5 WAGON tkm ESP, 1-om., mst., h-krj, CD, 2xrenk. For Moneo 2,0TDC 130hv Tren X M6 Sportbck tkm ESP, TC, websto, erk.vnt., mst., h-krj, vk.nop.s., CD, 2xrenk., vetok. Hon Cr-v 2,0 LS 4WD BUSINESS tkm erk.vnt., mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp. Mz Mpv 2,0 Comfort 7p tkm EBD, mst., svrb. Mtsbsh Grns 2,0 Invte DI-D tkm ESP, TC, mst., svrb., vk.nop.s., CD, MP3, 2xrenk., vetok. Mtsbsh Pjero Wgon 2,5 TD GL tkm h-krj, ohko., 2xrenk., ssäp., vetok. Työ sj premmn, kn otettv j kestävä jope. Trnsporter Worker on jr tätä, mtt myös pjon mt. Trnsportteress on okkns toesmmt j tehokkmmt moottort. Vkovrstesn kvt mm ss. v. Vokswgen Crfter 2,5 TDI 120 kw, UMPIPAKETTI tkm websto, mst., h-krj, vneront, v-väh., 2xrenk., vetok. Nssn Prmer 1,8 Vs SportDeck A/C 5-ov tkm mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk. Ope Astr Sport Torer Enjoy 1,4 Trbo 103kW MT tkm ESP, poskytkettävä rbg, mst., svrb. Pegeot 807 ST tkm met.vär, t.m., h-krj, ohko., vk.nop.s., vetok. Rent Co 1,2 16V Athentqe tkm ohko., CD, 2xrenk. Rent Megne CopÈ Expresson 1,6 16V 110hv tkm erk.vnt., t.m., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, 2xrenk., ssäp. Sb 9-3 SPORT SEDAN 2,0t LINEAR tkm 1-om., st.esto, TC, mst., svrb., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp., vetok Set Ibz FR 150 Trbo tkm 1-om., st.esto, TC, rh.st., erk.vnt., mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp Set Toeo 1,9 TDI Stynce tkm st.esto, TC, erk.vnt., mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, 2xrenk., ssäp Sko Octv 2,0 TDI ELEGANCE DSG AUT tkm ESP, xenon, ASR, erk.vnt., t.m., vk. nop.s., CD, 2xrenk., vetok. Jyväskyän Atotrvke Oy:n Vokswgen- j A Tkvhtotojen myymää M pe Toyot Ars 1,6 D VVT- Lne So 5ov tkm 1-om., erk.vnt., met.vär, mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp , Sorstjnte 4, Jyväskyä Toyot Ln crser 3,0 D4D Lxry 5h tkm st.esto, VSC, TRC, met.vär, mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., 2xrenk., vetok. Ph Vokswgen Jett LUXLINE 1,9 TDI 77 kw POWERDIESEL tkm ESP, 1-om., met.vär, mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, ssäp., vetok. Kesk-Somen Hyötytokesks Jyväskyän Atotrvke Oy Ahonte 2, Jyväskyä, H yötytot p Atomyynt: m-pe , t-pe , Hyötytot ss. v. Vokswgen Trnsporter mppkettto ptkä 2,0 TDI 75 kw Worker -11 2tkm tk, ESP, mst., MP3, vneront, v-väh., 2xrenk. Vokswgen hyötytot Amo Rjsärkkä Mk Vskr Ps Mjm Ktso sää vhtoehtoj

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

TURVAA RUOTSISTA testinukke työntyi eteen, ja sen pää osui ohjauspyörän kehään turvatyynyn läpi.

TURVAA RUOTSISTA testinukke työntyi eteen, ja sen pää osui ohjauspyörän kehään turvatyynyn läpi. PERJANTAINA 25.11.2011 Autot & liikenne 29 Lentämisen huominen on tässä Taivas varjele, mitä sieltä tulee, hihkuisi Antero Mertaranta. Sieltä tulee tulevaisuuden lentokone. SIVU 35 Tuottajat: Timo Nieminen

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE Koko knsnycrvn-kupp kköset! no: 28 Keskiviikko 8.7.2015 Koko knsn Crvn Koko kupp knsn crvn-kupp Tervjoell Koko knsn crvn-kupp Koko knsn crvn-kupp 99.900,HYMER B 698 FIAT 3,0 180 Uusi Käyttämätön Premium-luokn

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

Nano ole paljonkaan halvempi kuin Intiassa suositut pikkuautot Maruti 800 tai Ford Figo.

Nano ole paljonkaan halvempi kuin Intiassa suositut pikkuautot Maruti 800 tai Ford Figo. PERJANTAINA 2.12.2011 Autot & liikenne 27 Silmäpeliä pohjoisessa Jos rengasmatkailee pohjoisessa, voi joutua silmätysten hirven tai poron kanssa. Se on totinen paikka. SIVU 32 Tuottajat: Timo Nieminen

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

Mitsubishi: Pistokkeesta ladattava hybridimaasturi pääsi vihdoin tuotantoon. Ja kauppa käy. Sivu 28

Mitsubishi: Pistokkeesta ladattava hybridimaasturi pääsi vihdoin tuotantoon. Ja kauppa käy. Sivu 28 Mitsubishi: Pistokkeesta ladattava hybridimaasturi pääsi vihdoin tuotantoon. Ja kauppa käy. Sivu 28 PERJANTAINA 13.9.2013, SIVU 25 Tuottaja: p. 014 622 265, toimittaja: Piia Kuusisto p. 014 622 240 Sähköposti:

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Autot&liikenne Nostalgia on

Autot&liikenne Nostalgia on PERJANTAINA 11.5.2012, SIVU 31 Uusi auto: Luulisi, että myyty auto on luovutusta vaille valmis, kun autonkuljetusauto sen tuo. Ei ole. Sivu 35 Tuottaja: Timo Nieminen, p. 014 622 265 Sähköposti: etunimi.sukunimi@

Lisätiedot

LUKSUSMAASTURI mökkitiellä jos kuski näin tahtoo. Nelivetoisen Q7:n saa kahdella bensiinimoottoriversiolla, jotka molemmat ovat 3-litraisia.

LUKSUSMAASTURI mökkitiellä jos kuski näin tahtoo. Nelivetoisen Q7:n saa kahdella bensiinimoottoriversiolla, jotka molemmat ovat 3-litraisia. PERJANTAINA 28.10.2011 Autot & liikenne 35 Avokeula-Yamarin Moneen menoon sopiva Yamarin Cross 53 BR pärjää koleassa syystuulessakin. SIVU 36 Tuottajat: Timo Nieminen (014) 622 265, Martti Ratia 622 240

Lisätiedot

Koeajo: Pistokehybridi Opel Ampera pärjää myös moottoritiellä pelkällä sähköllä Sivu 19

Koeajo: Pistokehybridi Opel Ampera pärjää myös moottoritiellä pelkällä sähköllä Sivu 19 TIISTAINA 4.9.2012, SIVU 15 Tuottajat: Outi Poikonen, Kristiina Poutiainen Toimittaja: Teppo Komulainen Puhelin: 017 303 111 Sähköposti: s2@savonsanomat.fi Koeajo: Pistokehybridi Opel Ampera pärjää myös

Lisätiedot

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös:

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös: Muht Kkkn prhdn vkonoppu! 26. 28.4.2013 Hngn Mukkuk Sn kn yö: Aukoojt: Lput, Mod Expo, Kdntto-tphtu, Lhruok & uou j OuttExpo p ko 10 18, 9 18 j u ko 9 17 PtExpo vonn u. Pyput: Akut 16 Lpt (7 15 v), kt,

Lisätiedot

Koeajo: Uusi Volvo V40 suojaa turvatyynyllä myös jalankulkijoita Sivu 11. Lomamökki renkailla

Koeajo: Uusi Volvo V40 suojaa turvatyynyllä myös jalankulkijoita Sivu 11. Lomamökki renkailla TIISTAINA 7.8.2012, SIVU 9 Tuottajat: Outi Poikonen, Kristiina Poutiainen Toimittaja: Teppo Komulainen Puhelin: 017 303 111 Sähköposti: s2@savonsanomat.fi Koeajo: Uusi Volvo V40 suojaa turvatyynyllä myös

Lisätiedot

Autot&liikenne Jääkenttien kutsu on nyt puhtaampi

Autot&liikenne Jääkenttien kutsu on nyt puhtaampi PERJANTAINA 10.2.2012, SIVU 39 Auton väri: Teippaamalla tehdään autoista yksilöllisiä tai suojataan niiden maalipintaa. Sivu 41 Tuottajat: Timo Nieminen, p. 014 622 265, p. 014 622 240 Sähköposti: etunimi.sukunimi@

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko knnycrvn-kupp kköet! no: 26 Torti 25.6.2015 Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp 26.980,- 46.980,- 74.980,- 39.980,- ADRIA 680 DP FIAT 2,8 JTD -03 Adri Twin SP Fit 2,3 150-12 122tkm,

Lisätiedot

Autot&liikenne Kaiken takana

Autot&liikenne Kaiken takana PERJANTAINA 28.9.2012, SIVU 29 Täyttä höyryä: Aasiassa kehitetyt autonpesumenetelmät tulivat Jyväskylään. Sivu 30 Tuottaja: Timo Nieminen p. 014 622 265, toimittaja: Mari Hokkanen p. 014 622 240 Sähköposti:

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

Huhtikuussa rekisteröitiin 9 633 uutta henkilöautoa

Huhtikuussa rekisteröitiin 9 633 uutta henkilöautoa Autoviesti Keskiviikko 6.5.2015 Huhtikuussa rekisteröitiin 9 633 uutta henkilöautoa Autoala uskoo, että kuluttajien positiiviset odotukset ja heinäkuussa alkava romutuspalkkiokampanja piristävät autokauppaa

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Vuoden auto: Finaalissa on yhdeksän autoa. Tai oikeastaan kahdeksan ja puoli. Toyota GT86 on yksi niistä. Sivu 29

Vuoden auto: Finaalissa on yhdeksän autoa. Tai oikeastaan kahdeksan ja puoli. Toyota GT86 on yksi niistä. Sivu 29 PERJANTAINA 22.2.2013, SIV 27 Vuoden auto: Finaalissa on yhdeksän autoa. Tai oikeastaan kahdeksan ja puoli. Toyota GT86 on yksi niistä. Sivu 29 Tuottaja: p. 014 622 265, toimittaja: Piia Kuusisto p. 014

Lisätiedot

Saunabussi: Tästä lähtien linja-autossa on ihan varmasti tunnelmaa. Sivu 30. hinnalla kilpailevat aasialaiset

Saunabussi: Tästä lähtien linja-autossa on ihan varmasti tunnelmaa. Sivu 30. hinnalla kilpailevat aasialaiset PERJANTAINA 30.8.2013, SIVU 25 Saunabussi: Tästä lähtien linja-autossa on ihan varmasti tunnelmaa. Sivu 30 Tuottaja: p. 014 622 265, toimittaja: Piia Kuusisto p. 014 622 240 Sähköposti: etunimi.sukunimi@

Lisätiedot

30-vuotias: Pentti Miettisen Datsun on kulkenut jo puoli miljoonaa kilometriä Sivu 17

30-vuotias: Pentti Miettisen Datsun on kulkenut jo puoli miljoonaa kilometriä Sivu 17 TIISTAINA 16.10.2012, SIVU 15 Tuottajat: Outi Poikonen, Kristiina Poutiainen Toimittaja: Teppo Komulainen Puhelin: 017 303 111 Sähköposti: s2@savonsanomat.fi 30-vuotias: Pentti Miettisen Datsun on kulkenut

Lisätiedot

Autot&liikenne Leijonille letkeät kyydit

Autot&liikenne Leijonille letkeät kyydit PERJANTAINA 24.2.2012, SIVU 29 Uudet huomiovalot: Etupään loiste ei siirry auton takapäähän. Eivät vetele lumituiskussa! Sivu 33 Tuottajat: Timo Nieminen, p. 014 622 265 Martti Ratia, p. 014 622 240 Sähköposti:

Lisätiedot

Kaksipyöräiset: Hengästyttää, sanoi Daytonan moottoripyöräviikolta palannut Jyväskylän mies. Eikä ihme. Sivu 14. lastenosasto saa lahjoituksen.

Kaksipyöräiset: Hengästyttää, sanoi Daytonan moottoripyöräviikolta palannut Jyväskylän mies. Eikä ihme. Sivu 14. lastenosasto saa lahjoituksen. PERJANTAINA 5.4.2013, SIVU 11 Kaksipyöräiset: Hengästyttää, sanoi Daytonan moottoripyöräviikolta palannut n mies. Eikä ihme. Sivu 14 Tuottaja: p. 014 622 265, toimittaja: Piia Kuusisto p. 014 622 240 Sähköposti:

Lisätiedot

Ykköset! Audi A6 Sedan 3,0 V6 S -11

Ykköset! Audi A6 Sedan 3,0 V6 S -11 no: 7 Torstai 12.2.2015 Kesän 2015 kierrätyskampanja alkaa Rinta-Joupin Autoliikkeessä jo nyt! MAKSAMME autosta kuin autosta, jopa yli 10v vanhasta vähintään 1 500 Fabia 1.0 Ambition vaihdossa uuteen Škoda

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Koeajo: Sakari Pääkkö ja Anu Pekkarinen ottivat tyypit palkinto-yariksella Sivu 19

Koeajo: Sakari Pääkkö ja Anu Pekkarinen ottivat tyypit palkinto-yariksella Sivu 19 TIISTAINA 5.3.2013, SIVU 15 Tuottajat: Kristiina Poutiainen, Soili Väisänen Toimittaja: Teppo Komulainen Puhelin: 017 303 111 Sähköposti: teemat@savonsanomat. fi Koeajo: Sakari Pääkkö ja Anu Pekkarinen

Lisätiedot

Ykköset! alkaen. Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17 920, Skoda OCTAVIA 1,2 TSI -14

Ykköset! alkaen. Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17 920, Skoda OCTAVIA 1,2 TSI -14 no: 6 Torstai 5.2.2015 UUSI YARIS. AURIS TURIG SPRTS AURIS ACTIVETURIG EDITI.SPRTS ACTIVE EDITI. MULTIDRIVE S MULTIDRIVE S -AUTMAATTIVAIHTEIST -AUTMAATTIVAIHTEIST YT 500! YT 500! yt meiltä WITER PACK UUSI

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot