Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä"

Transkriptio

1 PERJANTAINA Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) , Mrtt Rt sähköpost: fks: osote: Lkenteessä, PL 159, Jyväskyä. Ssrtn TUOMAS RAJALA ksm.f/tot Hrr Bomqvst Pjo on osmst Säynätsost knmp Astr GTC Sport kott Open kpeä. Toms Rj Atonvmstj Gener Motors on vme vosn pönkttänyt pontevst Open mnett. Vmesn ksvojenkohotskmpnj on nmetään Astr GTC. Se on rhenen komovnen cope, johon on vmstjn mkn pnostett myös mteress. Ope o Astr GTC:tä kehttäessään meessä kks ohjenor, rhess j mkvs. Trkotksen o yhstää sporttss j rnst tt tv, jot e okn mss toss oe. Hve on osttn totetnt, mtt nsnöören jts perhetoks sovetvst ven hengen tost e ske. Komeovsen ton tkpenkä kn e stenstnt h opero kkn. Moottorvhtoehoks GTC:hen ovt trjo 1,4- j 1,6-trset bensntrbot, jotk tottvt teho vrtyssteest rppen hevosvom. Urheseen toon erkoss on 2-trnen trboese, jok tott 165 hevosvomn tehot j vääntää 380 Nm:n eestä, joten kk rttää myös esenä. KAUNIIT MUODOT Ast nnost Astr GTC on mototn vsovst ssrmn homttvst knmp. Ukosest GTC:tä j pers-astr yhstävät ovenkhvt, ntenn j peen koteot. Kkk m on tett teen skoon. Cope trjo ostjeen sren määrän hppteknkk. Vrstestt öytyvät sääettävä st, mäkähtövstn sekä kennemerkkejä hvnnov j kstvrottme vrstett Ope Eye -etkmerjärjestemä. Ast onkn GTC:n ehoton hppkoht. Kome st-setkse vrstett to trjo sport-tss jäykkyyttä j trkktt, torsennoss mkvtt j norm-tss yhstemän kht eestä. Astn jäykkyyen säks tt vkttvt ohjkseen, jok on sport-tss jäykkä j tor-tss mkvn pehmeä. Ope Astr GTC:n motoss e tyyytty vn postmn vsovsest mst kht ove, vn snntte otettn kokonn phtt pöyätä. Ast tekee ohjstntmst hyvän j sen omnset evät op kesken kovemmsskn joss. Myös sokokoset 19-tmset renkt käyttäytyvät kokonsess ostvst. Moottor on kävä kyä nn vs, ette rtss on vke jte oevns trbomoottor vrstetss toss. Sekä bens- että ese-versoen moottort ovt trhn svstynetä. Kmn sjotett pyörät j penet ytykset tovt sporttst mettä j vktt joon. Phstsjonevo Pjo tyyppmerktään FDS 43/5 on hyvä esmerkk kesksomsest osmsest. Kern Poneerrykmentt tests prototyyppä pr vott, j hemkss 2009 ovtettn ensmmänen jonevo postsvome. Scnn pohje rkennetn ton on snntet j tehnyt säynätsonen Srs Oy. Pjoss on okestn yhstetty kks to, phstsykskkö j poto. Phstsykskön v von netrso m-et, esnetä j henkötä tstenest. Ato vo hot myös kkk poton tehtävät. T on ke pomehee j ttesto on hppokk hyrsest rvskstost ähten. Perät ko pnv to on erttän mstokeponen, snä on ähes 400 hevosvom j jtkv ksveto. E oe kertkn jääty knn mstoss, knhn öytyy jokeponen r, ette trvtse soe ähteä, snoo kersntt Jn Mäkpeto. bktso Pjo-veo.

2 32 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Legenn jäjä UUDEN SUKUPOLVEN YARIS. Toyot Toch & Go -mtmejärjestemää. Mkään m te e tee yhteyenpost nän hsk. Upest motot s Yrs on kevyemp, nopemp j emp tvmp. Anttnen Toyot Toch & Go to sreen kosketsnäyttöön mm. ystäväs, mtkkohtees, mskks j koko mmn. Moottoren hpptoeset D VVT- -bensn- j D-4D -esemoottort. Vttvss mnvhtestokn penemmän ktksen mhostv Mtrve-S -tomttvhtesto. Terveto koejoe. Ctroën DS5:ä ptäs ytää hstorsen DS:n tsoe. Teppo Komnen Rsknotto snnttess on Ctroënä. Mekonen rsk on sekn, että s erkosmsto on nmetty DS:ks j sen hppm DS5:ks. Vosn vmstett pk DS on nmttän jäänyt pysyväst ton hstorn. Pokkevn moton säks se mstetn mn mss ksnestejostksest, jost t Ctroënn tvrmerkk. Tätä erkostt e sss DS-mess oe. Pjon smä j sorm hveevä ykstyskoht on, mtt jonkn vn en keksmnen on pjon vkemp. Hke bensmoottor Pääsmme kokeemn DS5:n tehokkmp vhtoehtoj: 200-hevosvomst THP:tä e benstrbo j yhtä phkst Hybr4-esehybrä, jok on nmensä mksest neveto. 200 kkn repmnen 1,6-trsest bensnmoottorst tnt k hrjt, mtt snä PSA-konsern on onnstnt pest. Erttän je käyntnopeseee ottv 275 newtonmetrn mksmvääntö tekee jost nn mkos, ettevät snt tho rttää. Yhtä phkst, sktvetn nän pentä benskonett e jr oe trjo. Tässä sporttsmmss versoss on henkeen sopvst n käsvhtesto, jok veäpä tom pokkeksesen hyvn. Vhekvo on oken mtotett, smon kepn j kyynärnojn sjnt. Khytyksssä mkest pörsevät snt krnvt jokokemksen THP 200:. Imknvn on yhstetty värähteevä kvo, jok tott MYÖS HYBRIDINÄ sopvst vmennetn bssoäänen khytyksen kn. Kkke hsktt tost e o onneks vety. Sähköhyrsest tehostett ohjs on rttävän rsks myös nopen mtk-joon. Kjettjn täytyy ktenkn homt ohjspyörän pokkeksesen vomks pts keskee, e otett e pä päästää krpomn. Rtn ren on motot vksorks, mkä näyttää hyvätä, mtt tkmmss pyörtyksssä se härtseekn. Ttt hybr DS5:n hybrversoss on sm teknkk kn Pegeot 3008 HYbr4:ssä, jok s knnn o mmn ensmmänen esehybr. Someen kmpkn tee ens keväänä. 163-heppnen khen trn Rnsksvmstj to Ctroën DS5:n koejoon Nzzn tetenkn myös Hybr4-mnmen sneen esehybrn. trboese j tk-ksee sjotett 37 hevosvomn sähkömoottor kttvt täyshybrä yhessä j erkseen. Pekää sähköä vo j enntään setsemääkymppä j korkentn nejä kometrä kerrn. Ktskem jää penmmää 17 tmn rengskoo 3,8 trn s kometrä, joten hokspäästöt pnvt 99 grmmn kometrä. Kome sorts tot, jok kykenee myös nepyörävetoon, mtt vtettvst se on vss ähes 400 eron käyttövomvero. Se on y 300 ero enemmän kn benshybrä. Hybrn hono po tvsn pottomoottorvhtoehtohn verrttn on komnneksen penemp tvrt. Srmmn DS5:n rm Pessmst pärjää kenteessä TEPPO KOMULAINEN on sporttfrke tyypset 468 tr, hybrssä vrpyörän knss vn 310 tr. Lsktto hst DS5 ero kovst C5:stä. Se sett mootn C5:n frmrn j senn vän, mtt eegntmmn pketotn. Copémset moot härtsevät tkn mtkstv ks nkn skttosss versoss. Komest vrstetsost kks on skttos. Keskmttsen mehen pää hpoo ktto myös renpko, ekä tkstmen keskeä vo st mään, kosk pääk pkk skton renkseen. Tässä penemp DS4 pähttää DS5:n. Lskton j hejstsnäytön säätmet on sjotett mhenksest ohjmon keskee. Onneks ntä trvtsee hrvon. Optmstt ovt mkv hmsä, jotk evät mrheen näänny. He hymyevät sen j kääntävät vstonkäymset votokseen. Pessmstt ts ovt vrtnet j näkevät hkkv kkk. He mrjottvt, sä tk ptkästä ost. Itse oen pessmst j vrn n phmpn. Lkenteessä pessmsmstä e oe htt, pän vston, se tt ennkomn vrtnteet. Iknä en jttee esmerkks rsteyksessä, että kyä tästä veä eht, vn memmn ootn. Mhn teäkkjn e knnt ott, sä he Pessmst e sko mmnrhn. tekevät ktenkn rvmttom j kennesääntöjen vsts kketä. Jostn syystä monest rv hetkeä ksemmn senkn, jos jok vht kst yättäen eteen. Kn Fkshmn ynvomonnettoms vme mskss stt, krehn het pteekkn ostmn torett jo. Tshernobyn kn ostett o jo mennyt vnhks. O hämmästyttävää, ette esmerkks työtoverest kkn m ostnt jo, pänvston, kkk hämmästevät j pkksvt hnkntn, vkk prkk mkso vn mtmn eron. Kn m on sken säteystä, on vrmn kv ähteä etsmään ähntä pteekk j tjott seä tyhjää johyyä. Mnä oen smn kn ssää j npsn jo, j prkst rttää kssekn. Komn T Prnen PESSIMISTI e sko mmnrhn, ekä poson kykyyn hnkk hyvä johjoj. Pessmst ost tse hjt tseeen t tnkee kppn jopkn mkn. On kv s se kn hmott pnnen, merkknen yeskone, ekä svsekotnt, jok mehen meestä vrmst myös on yeskone. Pkk e yhtään hymyyt mksessn ostost, mtt ehkä hymy mestyy spen tton, kn omst hjpketst pjst hjkortt, jok okett ven voroken vpseen moottorpyöräyomn kesää 2012, ss. eväät, e tsvevotett, e kontrophet. Lsäks tetenkn Kontor, jok on tsestäänsevyys, j ssätyy voton ontosethn. Pkk ost tseeen konttn tvkengät. Kss kottess entsssä o knt vrpt pe. E t optmsm häntäkään rvt, sä s kengä vo kott kss vkk hevetssä. Nssä on kmnkestävä Promoton-kmpohj, kevr-ngt, mnkärk, kärkkpp j kevyt PTCnnpstosoj. Jovmstet pessmst ott mrrskss, sä e vo tetää, knk kre jokn opppoe on. JOULUVALMISTELUT pessmst ott mrrskss, sä e vo tetää, knk kre jokn opppoe on. Myös jk vo ktket jr kn ptäs pst tkot. Meän perheen ntttkot epäävät jo pkstmess, knks mten. Porkkntkko ne svt trhn oott kverkseen, sä hetn stä t mont rs tnkoe henäkss. Tänä jon meä tehään vn ntä rok, jotk vrmst tekevät kppns, ekä st oe ptkä. Lsäks 7-10 ko skt. Jon nyrkksäännön mkn skt knntt vrt sm määrä kn knkk pn ennen pstmst. kesksomnen.f Krjottj on Kesksomsen tomttj. VARAA KATSASTUS- AIKASI NETISTÄ:

3 PERJANTAINA Veronkorotkset nostvt esen hnt voenvhteess senttä trt. KESKISUOMALAINEN 33 Pohjost pärnää Myös stnnnen mtkj vo testt jottons Acton Prkss Srseää. IVALO Tmo Nemnen Lpss on set testkeskks toe, phmttkn johrjotterost. Ivosskn testkeskks on kome: seen tonvmstjen käyttämä Test Wor, koposten ktset vrjet Nokn Renken teste j Srseää tomv Acton Prk. Nstä meenkntosn tvse tje on Acton Prk, kosk sen portt ovt joknen rkpävä vonn kenee thns. Acton Prkss vo j jääkrtng keskvertotrstn ompkoe sopv smm (ken 30 ero) t hypätä rton kyytn sjete metsätpeee (ken 90 ero). Tstyönä Acton Prk rkent kkenkrvs jotottet vkoton tvjohrjottest n rton jmseen. T työn tkn Acton Prkn tomtsjohtj on tot ttt montommes Tmo Mäkeä, jok työskente ptkään Teknkn Mmn tomttjn j o perstmss Test Worä vonn On jo voen eäkkeeä, mtt tn Acton Prkn, kosk pt päästä jonnekn rhottmn. Eäkkeeä kn Vähän htymmästä menost ptävä vo koke vkkp mkrtng. on n nn kre, nreskeee Mäkeä. Tott phen psn Lppn, kn ko näyttää stä, ette eenen omstj h enää ptää Acton Prk tomnnss. Tämä e oe heppo bsnes. Vjn poen voen kn on kerättävä koko voen totto. Mtt e eämänt jr henomp vo o. Po vott ntn okest tvest Srseää j stten pn kesäkeks Eteä-Someen, tote Mäkeä. An jok pokkteon Atotesttomnnn grn o mnn meestä Lpss e n ymmärretä jo- j testkesksten rvo. An täe tomnne vststst rttää. Meän keskksemme e oe öytänyt yhtään jopkk järven jätä, kosk pen smsen vo estää vttm. Mtt esmerkks Test Worn tomnnn on skett jättävän Ivon see VAUHTIPUISTO voess non 5,5 mjoon ero. J vähntään sm tnne on Monon j Rovnemen teste, joten e tämä mtään vähäpätöstä tomnt oe. Somen testkeskks on Rotsn verrttn se et, että meän tvemme on ptemp j vrmemp. Sks toväk tee meeään Somen Lppn, msttt Mäkeä. Srseän hhtokeskksen yhteyessä sjtsevss Acton Prkn jokeskksess trst pääsee rton kyytn t s htessn jop tse j nevetotykkä. Acton Prk on Lpn jokeskksst no, jok ott vstn myös stnns trstej. Ongem meän tomntmssmme on se, että koven pkksten t msteen voks vo mennä 3-4 pävää, ette meä käy yhtään skst. Tsnen kävjöen vrt e os phtteeks, kn oemme pstäneet 2,5 mjoon ero knn nvestontehn j vkotnen henköknt on tetenkn n pk. Yeensä skkt ktenkn on, sä Srseän omkeskkseen kkn e te vn smn hoten. Ihmset hvt monpost tekemstä. Acton Prkn srn käyttäjäjokko ovtkn komset ryhmät. Josks sret seset. Srmmn yksttäsen tphtmn täää järjest rengsvmstj Mchen, jok to Acton Prkn komen vkon ssää 700 verstn. Senen tphtm on mhost järjestää, kosk Acton Prk sjtsee e 10 mntn käveymtkn päässä kkst Srseän hoteest, kertoo Tmo Mäkeä. ACTION PARK Koengsegg pyyhäs ts ennätyksen Tmo Nemnen Rotsn toteoss on vme vosn horjnt. Sb rokk koemnkessä j Vovo jt en omstjn htn. Sen sjn pen, mtt mneks rhetojen vmstj Koengsegg kerää t mnett. Nyt Gnnessn ennätysten krjn on vrsest hyväksytty Koengsegg Ager R:n syyskss krjttm kometrä/tnnss nopesennätys. Ager R khty nost 300 kometrn tntnopeteen j pysähty estn 21,19 seknnss. Khtymnen komeenstn ve 14,53 seknt j jrrtsvhe 6,66 seknt. Ost vene: 101 mjoon ero rttää Tmo Nemnen Soveregn-hvjhn estteessä vmstj h het krst tyhjäntomttjt j hhttejt hrtetn. Snnttetomsto Gry Desgn kertoo ptst knosteemtt, että se on snntet knnke, knngttre j monrkee. Tsn 100 meträ ptkän ökyjhn ähtöhnt on 101 mjoon ero. Hvjhss ovt hekoptern sketmspkk, kokypyäossto, yökerho, eokvtetter, kntos, krjsto, topkk msne j ohjsskn kestävä trvhone. Utsestteyt, koejorportt j vhtotot

4 34 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Pjotten mestr Pkkrnen Vokswgen Up to hätäjrrtstomnnon mnkokookkn. Mercees-Benzn oss tkseks reksterötäven tojen myynnstä Somess mrrskss o 37 prosentt. TEPPO KOMULAINEN Etstmet ovt ernomset. Teppo Komnen Ato tnkee eestä j tk, t skootteret hyökkää veä vän. Koejoss mjoonkpnk Roomn jättmässsä kertottymssä vtn pokk j mhosmmn pentä jokk, jott koht vätytään. Vokswgen Up on kosest pen, vn 3,54 meträ ptkä, joten se on stä vhvemp, mtä phemp hässäkkä ympärä pyör. Us ykstrnen, komsynternen moottor tom nöyräst tjmnopeksss, j kn kytknkn on notke, vsportsen kässkn vtkmnen on vvtont. Käsvhteston rnne tee myös vsovnen tomtsot käsvhtesto e nn snott robottvhtesto. Se on yksnkertsemp j hvemp kn Vokswgenn yeensä käyttämä DSG-kksoskytkntomtt. Kojet on totetett bjetn eho. Upst on htt mhosmmn hp, joten DSG e sopnt pkettn. Trvss knnoss Vokswgen Up ptt Vokkrn Eroopsskn penmpen mntojen okkn. Eestä kääpö- Vokkr, Lpo, Someen e tot, mtt Up pskee myös Pohjon e-nn-rhkse väye. Jo het kn Upst on vs er persversot, jost kks kokookssn sngen kttvst vrstet to tee meekn. Jo Move Up ptää ssäään mn mss jonvktksen j shen tetyn hätäjrrtstomnnon. Lsermttkseen perstv järjestemä pystyy pysäyttämään ton e komenkympn nopeess, jos kjettj e hom eessä oev estettä. Testrt tost, että systeem pe hn okest, mtt vtettvst tostseks vn hyvn htss nopeksss. Vovohn to tämän tomnnon ensmmäsenä pr vott stten mrkknoe, j VW tyrkkää sen ensmmäsenä penmpään okkn. Hyytyy yämässä Up on kosest pen, mtt ssään mht okest nejäkn keskmttst kst. Kn mkn tee veä vsovnen verso tämän komovsen säks, käytettävyyskn prnee kmmst. Postvsn yätys toss ovt ernomset etstmet. PIKKUMENIJÄ Vokswgen Upn tkkk hejsteee, sä se on s s st. Komovnen pkkto tee Somess myyntn mskss. Yeensä pkktoss ptää tyytyä krjn jkkrohn, joss vrsnkn restk jää vjks. Upn penkessä on ergonom kohn. Tkkontn tveks kerrotn 251 tr. Snne ppovt rokostokset t pr penehköä mtkkk. Tkstmet ktm rm ksv ähes ktometrn mttseks, joten kyytn s yättävän sojkn esnetä. Jop etmtkstjn stn on ttettvss, mkä mhost kksmetrsten tvroen stmsen. Pen moottor, tehotn 60 t 75 hevosvom, rttää mntejoonkn, mtt stkeyen nkks tee vstn yämässä, joss ptää hke penä vhtet. Ptkä ves pykää on snntet toeseks mntevhteeks. Hnkt kknt Kn ton hnt ptää prst s, jostkn on tngttävä. Ohjspyörässä e esmerkks oe etäsyyssäätöä, j kojen mtert ovt seväst vtmttommp kn mss Vokkress. Härtsevn säästökohe on sähkötomsten kknoen kytknten krsmnen. Kjettjn ovess on vspnke vn kjettje, joten hän stt jot krotteemn vänkärn penkn y, jos pk e st ketään j kkn ptää s k. Upn krvkkverso Tke Up, jot Someen e ss to, mks Sksss hemn e kympptonnn. Someen käsvhteset Upt tevt n BeMoton Technoogy -verson e smmtstomtk vrstettn. Sen v hokspäästöt sn e mgsen rjn e sn grmmn poee kometrä. M- j boks käyttävä Koket : Vokswgen Move Up 1,0 MPI 44 kw 2Komovnen pystyperänen pkkto nejäe. 2Komsynternen j 1,0-trnen bensnmoottor. Teho on 60 hevosvom. Smmtstomtkk Somess vkovrsteen. 2Vsportnen käsvhtesto. Etpyörät vetävät. 2Khtyy nost stn 14,4 seknnss. Perheen penn eestä. EcoFe-versokn Someen sn, mtt stä e Itä- Somess oe tostseks o. Sähkö-Up tee Ens vonn sm to tee myyntn myös nmeä Set M j Ško Ctgo. Sm konsern kn on. 2Pottoneen keskkts 4,2 tr s kometrä. 2Hokspäästöt 97 grmm kometrä. 2Vmstett Sovkss. PYYDÄ TARJOUS JYVÄSKYLÄN TAI JÄMSÄN LIIKKEELTÄ! Osstt khen hengen Vämeren RISTEILYN ARVONTAAN Cost Concor v. Rsteyn kesto 7 vrk. Vomss st Vokswgen TOURAN 1.9 TDI Trenne 5-08, 174 tkm Sko OCTAVIA 1.9 TDI Cssc HB 66kw -02, 263 tkm BMW 520 D A E61 Torng Bsness -08, 143 tkm Pegeot 308 SW Premm 1.6 HDI 110 FAP -08, 69 tkm For MONDEO 1.8 TDC 125 Ttnm Bsness Wgon -08, 95 tkm Sbr FORESTER 2.0 NA Bsness AWD 5-07, 95 tkm Pegeot 307 XR , 96 tkm Pegeot 407 Treny 1.8 Bsness Wgon -09, 77 tkm Ope VECTRA 2.2 GTS 5 114kw -05, 89 tkm Ft LINEA 1.4 Sen -09, 52 tkm Ope ASTRA Enjoy Wgon -05, 55 tkm Sko OCTAVIA HB 2.0 TDI Eegnce -05, 172 tkm Toyot COROLLA 1,6 D VVT- Lne So -09, 34 tkm Toyot VERSO 2,0 D-4D 126 DPF So Eton 5p -10, 19 tkm Vokswgen GOLF PwD Frst 5-03, 182 tkm Sko OCTAVIA HB 1.9 TDI Ambente -07, 136 tkm Sbr IMPREZA 2.0 TD Sport -09, 120 tkm Ahonen Jh-Petr Kojonen Kost BMW Sport 4-05, 102 tkm Käyhty Jn Lång Pekk Mz Eegnce 4-ov AT -04, 99 tkm Pronen Sm Väänänen Rsto Ctroen XSARA PICASSO v tkm Vejekset Lkkonen Oy Jyväskyä Poknknte 20, Jyväskyä Vhe Avonnn: rk. 9 17, Vejekset Lkkonen Oy Jämsä Ekosente 2, Jämsä Ph Avonnn: rk. 9 17, 10 14

5 PERJANTAINA KESKISUOMALAINEN 35 Tämän voen 11 ensmmäsen kken kn Somess reksterötn ähes 13 prosentt enemmän s toj kn vstvn kn vonn Irt j vrnen Prs pkk mtkstmoss rrn oeve esnee on etstmen tkn. A ton penkä oev nekonen äppär mtt äkkjrrtksess keskmäärn 160-koseks srmväneeks, kn ton nopes on 50 kometrä tnnss. Lkennetrvn trvssn- Kn perheen emmkk snöörn Ar-Pekk Eovrn mkn törmäysmss on stä sremp, mtä sremp ton nopes on ennen jrrtst j mtä kovemp on törmäyskohe. Kkk rtonset esneet ptäs o jon kn joko sjetss tss t knnttää Lkennetrvn Jyväskyän tomston kotsohjj Tom Ross msttt, että täyteen pktt sksboks vo o rsk kenteessä, ertysest jos tvrot e oe sott no boksn ssää. Pnv boks ton kto on kn vpvrs, jok hett to. Rossn mkn ton kto oev pno vkett jettvtt ertysest tnteess, joss to västämsen jäkeen koett pt ome kste. Kto oevn kormn tk to k kste j korm ähtee vemään to htsemttomst. Myös jrrtsmtk ptenee j Myös emmkkeämet ptäs sto knn jon jks. Jos vpn tkstme oev emmkkeän entää jrrtksess pän etstnt, stmen sekänoj nt perks eämen pnost j trvvössä stv hmnen prst trvvyön j penkn vän. Eovr sostteee kore vjt, jotk knntetään trvvöhn. Kn perheen emmkk opetetn penestä ptäen vjsn, se sopet nhn premmn. On tetyst emmkkejä, jot e s mään keno vjsn. Kssojen sekä penemmkken omnkn trvsen knnt kjetsboksss K K AT N N V AA khtyvyys hst, kn ton yäosss on enemmän pno. Esmerkks rtot rkennetn mtks, jott ntä on heppo ohjt j jott ne khtyvät nopest, Ross vert. Hän msttt, että jettvtt hekentää säks se, ette kjettj oe tottnt jmn ton norm pnvmmn kormn knss. Ross msttt pkkmn ton penekn mtkoe järkeväst. Ihmnen sen vähätteee, ette me nyt mtään vo stt. Mtt kyä kymmenen kon joknkkkn on kmonen hmöntt, kn se nekymmenkertse pno törmää hmseen phmttkn täysstä otpost. KATRI MOISALA mtkstmnen on premp vhtoehto kn rrn toss oo. Jos esmerkks kor t kss e s jon jks vyötettyä knn t sjett kjetstkkoon, prs pkk toss on etstmen tkn tt. Myös sojen eväs- j ekkreppjen pkk mtks- tmotoss on etpenkken tkn tt Etstmen knntyspsteet sjtsevt osss, joten törmäyksessä stmen os e nn perks yhtä pjon kn yäos, Eovr sevttää. C:t, phemet j kynät tee ske hnsksokeroon. Sen- j frmrmess HYVÄ HETKI TEHDÄ OSTOPÄÄTÖS N M HEM A J Z A Anne Repo Lemmkt trvsest opetetn penestä ptäen vjsn, se sopet nhn premmn. M Täys sksboks syö jettvtt trvvöhn. Eovrn mkn e oe pystytty tstosest osottmn, knk sen esmerkks c-evyt, mtkkt t kännykät osvt hettneet kortnteess koem. Koemn johtness onnettomksss jäk ton ssää on sest, että on sen mhotont osott, mtkä ostekjät t esmerkks entävät rtoesneet koemn hettvt, Eovr täsmentää. Anne Repo NE EM Sksboks on hyvä pväne. Mtt n täyteen pkttn se hekentää ton jo-omnsks. Vrmst en Vovos tomts ennen sen tojen verotksen nos SUOSIKKIMALLI XC60 D3 DRIVE KINETIC ALK L \ G Kvn to Vovo XC60 R-Desgn. IV R D tovmstjn sentm, knteä metkehkko mtkstmon j tvrtn vää on trvnen, tosn kn jostv verkkokngs. Pnvmmt e Ar-Pekk Eovr nevoo pkkmn rskmmt kt tvrtss mmseks. Myös sjettv pookerot j vrrengst knntt hyöyntää tvroen pkkmsess. Rskt mtkkt on trvsnt sett sen- j frmrtoss vn k tkstnten sekänoj. Son kt evät pääse snkotmn eteenpän jrrtettess. Oope hoot, vrost, trvkkeet Metä kperäset Ope ost, mhntojt Metä myös nope kvrkse, hoot tohn LAHJOITETAAN JOULUKUUSI kpn pääe y 100 hoto j t vrosostoksest, (joks rjotetst). Ksänte Jyväskyä ph nyt t / Ost n o H s ro! e v vnh see o n o r e Atov ! 0 ero n jop Säästä (CR-V) t ss vo en s e t H ott j ä ö rekster äyttöön vkk k 12 ton ss 20 k m tm EU-keskkts k. 6,5 /100 km. Us H Hon on CR-V Norc 4x4 Pto kkkn voenkohn. Utsm CR-V Norc 4x4:n äykäs Re Tme neveto tom kn pto toe trvtn, mtt säästää pottonett j sää ketteryyttä kpngss. Norc 4x4:n monposest *VOLVIA VAKUUTUS NYT 400 /vos HYVIN VARUSTELTUJA ESITTELYAUTOJA HOUKUTTELEVIN HINNOIN! ^^`ZccZkV`jjjjh `Vh` Vovo XC60, msto ken: e + tk. 600 e, tovero ,51 e, kokonshnt ,51 e. Atoet ken: vp 860 e/kk, käyttöet 680 e/kk. EU-yh. 5,6 10,7 /100km, CO g/km. Hnnt ss. myös tomtskt. * Vktstrjos on vomss jokn oppn mennessä ttthn sn j käytettyhn Vovohn. Hnt 1. vktsvoee. mnnetven, vren ssä- j tvrtojen säks vkovrste on ernomnen. Toeset bensnj esemt ovt moemmt stvn tomttj mnvhtesn. Lsäteot metä j cr-vnorc.hon.fi Vkon mm. cntr/kngs sssts vkonopeensään 17 kevytmetvnteet pysäköntttkt eessä j tkn tomtt-mstont nhkverhot montomohjspyörä smvot Hon CR-V 2.0 Norc 4 x 4, toveroton hnt , tovero 9.365,62, kokonshnt ,62 + tomtskt 600, CO2 -päästöt 190 g/km, EU-keskkts 8,2 /100 km. V ALK (!- $&%% `b!.. \$`b# 3 ALK )!( $&%% `b! &&) \$`b# -<9 6.</.XRUPDDMDQWLH SXK V ALK )!* $&%% `b! &&. \$`b# $YRLQQD PD SH NOR OD NOR - 06.HVNXVNDWX SXK 3XKHOXW \ULW\VQXPHURLKLQ VHQWWLÁ SXKHOX MD OLVÁNVL ODQNDSXK VHQWWLÁ PLQ MD PDWNDSXK VHQWWLÁ PLQ V ALK )!* $&%% `b! &&. \$`b# $YRLQQD PD SH NOR OD NOR ZZZ KDPHHQDXWR Þ 0HLGÁW WDYRLWDW P\ÓV IDFHERRNLVWD Y 50 vott otettv tokpp Rnt-Jopn Atoke Oy Avonn m pe 9 18, Mersn 2, Jyväskyä. Ph Ismo Nrnen Ar Pkko Tmo Hämäänen

6 36 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA Vonn 2010 Somess jetst pekorest jok komnness o ossen perttv to. Loppn st Hsqvrn Värkäs kemes Mtt Tomper tek ostosmtkt persoonse pyöräään. Knnes pyörä ve hengen. KUUKAUDEN PYÖRÄ 12/12 Tmo Nemnen Kn nykymoottorpyörät hnktn semmten hvtten, tämä Hsqvrn 281 ostettn knn phtst työväneeks. Vrtn Leenpohjss snt Mtt Tomper kers Hsqvrn tost toon ostmss krj. Tompern pojt kävvät myöhemmn korm-to hkemss sänsä ostmn krjn. Jos toss o mtkn myytävää, Tomper kyä ost. Esmerkks pokt vhtovt omstj. Y 100-konen Tomper käytt kkessn moottorpyörää, sä häneä e ot ton okettv jokortt. Rks Hsqvrn kot opt Tompern kohtoks. Pyörä hyyty ksttmen nen ptomsen voks kesken mtkn, j sskkks meheks teetty Tomper ttt sen kotn. Syänvksee ponnsts o n kov: kemes s syänkohtksen j ko omn sänkyynsä. Tompern jäkeäset postvt pyörän reksterstä, mtt ppn knnks pyörää e myyty ptkään kn, vkk pyörää e käytetty. Työnsä tehnyt pyörä Hsqvrn os sttmt jyväskyääsen Mrtt Sren smn, kn hän o hkemss Ftn os Vrrot. Vnhoj kkpeejä hrrstv Sr ost Hsqvrnn vonn On kvern Kr Mstosen knss hkemss pyörää, j on tsekn mettä, että mtähän oken t ostett. Kr sno shen, että ää tot hrvttee, kosk stä tee kns pyörä, snoo Sr. J kn pyörää ktsoo nyt, e vo o er metä. Hsqvrn on hrvnsen pe. Kn sn pyörän htn, se o toe knt j meken joknen pkk o rkk. Mon s pyörässä kehto mn. Se on hrvnvs, jok on totsest hnkknt hntns. Mtt Tomper jo pyörää y kometrä. Lsäks mn knnostvt seset vnht kknevot, jo on sekeä hstor. On mkv kvte, mssä kkk tämä Hsqvrn on tvtnt, Sr tote. Avn kn s Tää hetkeä Hsqvrn on tt vstvss knnoss. Tosn kovn työn jäkeen. Työtntej en oe koskn nässä hommss skent. Mtt työtä tottk rtt. Smon stä rtt osen etsmsessä Rotsst. Kov kyseemseä j stkeyeä ost öytyvät. Esmerkks pyörän mmsess j pkoptken tekemsessä sn p ystävtän, Sr kertoee. Säynätsoss sv Mrtt Fktt : Hsqvrn 281 2Vmstj: Monyrtys Hsqvrn. 2Mnm: 281 Trst. 2Vosm: Vmstsm: Rots. TIMO MUSTALAMPI Sr on entnen tonmyyjä. Hän jä eäkkeee prkymmentä vott stten. Sen jäkeen hän on entsönyt j rkentnt set toj j moottorpyörä. Lsätetoj: Kesk-Somen Konepyöräser ry:n kken pyörä on esä j Kesksomsen 140-votsjhnäyttey on vonn rkpävsn keo osotteess Ahonte 3. 2Ktotvs: 175 cc. 2Ktsmnm: Drömbåge. 2Omstj: Mrtt Sr, Säynätso. KOVASSA KÄYTÖSSÄ Mrtt Sr on knnostnt vosm 1958 oevn Hsqvrn 281 Trstn. Vrro sv tnen j kemes shs pyörää knn y kometrä. TIMO NIEMINEN HYVITYS VÄHINTÄÄN 2000 Y 6000 mksvn vhtotoomme kennekeposest tosts. A A3 sb Attrcton 1,6 75 kw tkm 1-om., mst., h-krj, ohko., ssäp. Meä kpp onnst! A A4 vnt 2,0 96 kw mttronct tkm ESP, erk.vnt., mst., svrb., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp A A4 vnt 2,0 TDI 105 kw mttronc-tom tkm ESP, erk.vnt., met.vär, mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., vetok A A6 3,0 TDI 165 kw qttro tptronc-tomtt tkm ESP, mst., 2xrenk. TILINPÄÄTÖS LÄHESTYY Meä on veä pketttoj nopen tomtkseen ennen toveron korotst ss. v. Ft Dcto 2.8 MAXI JTD m3 Vn K-A tkm erk.vnt., met.vär, mst., vetok.2 renk., vneront ss. v. Rent Mster 2.5 DCI 100 L1H2 P tkm pkettto, websto, mst., h-krj, CD, 2xrenk. A A6 Sen 2,0 TFSI 125 kw mttronc-t. Bsness tkm ESP, 1-om., erk.vnt., mst., ohko., vk. nop.s., ssäp. A A6 vnt 1,9 TDI 96kW mttronc-tom tkm ESP, erk.vnt., met.vär, mst., svrb., h-krj, ohko., 2xrenk., ssäp., vetok. BMW 320 D SEDAN tkm ESP, xenon, DSC, TC, mst., svrb., vetok. Chryser Grn voyger 2,5 CRD M5 LX tkm EBD, websto, mst., svrb., vk.nop.s. Ft 500 Longe 1,2 8v 69hv Bensn -11 0km tk, ESP, st.esto, ASR, erk.vnt., mst., svrb., MP3 Ft Dobo Henköto -10 6tkm tk, ESP, 1-om., t.m., vk.nop.s., CD, 2xrenk Trnsporter Worker on tehoks j toenen kmppn. Nyt erttän kpkykyseen hntn Vokswgen Cy mx Lfe 1,9 TDI 77 kw tkm 1-om., websto, mst., CD, 2xrenk., vetok. For Moneo 1,6 110 hv TREND M5 WAGON tkm ESP, 1-om., mst., h-krj, CD, 2xrenk. For Moneo 2,0TDC 130hv Tren X M6 Sportbck tkm ESP, TC, websto, erk.vnt., mst., h-krj, vk.nop.s., CD, 2xrenk., vetok. Hon Cr-v 2,0 LS 4WD BUSINESS tkm erk.vnt., mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp. Mz Mpv 2,0 Comfort 7p tkm EBD, mst., svrb. Mtsbsh Grns 2,0 Invte DI-D tkm ESP, TC, mst., svrb., vk.nop.s., CD, MP3, 2xrenk., vetok. Mtsbsh Pjero Wgon 2,5 TD GL tkm h-krj, ohko., 2xrenk., ssäp., vetok. Työ sj premmn, kn otettv j kestävä jope. Trnsporter Worker on jr tätä, mtt myös pjon mt. Trnsportteress on okkns toesmmt j tehokkmmt moottort. Vkovrstesn kvt mm ss. v. Vokswgen Crfter 2,5 TDI 120 kw, UMPIPAKETTI tkm websto, mst., h-krj, vneront, v-väh., 2xrenk., vetok. Nssn Prmer 1,8 Vs SportDeck A/C 5-ov tkm mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk. Ope Astr Sport Torer Enjoy 1,4 Trbo 103kW MT tkm ESP, poskytkettävä rbg, mst., svrb. Pegeot 807 ST tkm met.vär, t.m., h-krj, ohko., vk.nop.s., vetok. Rent Co 1,2 16V Athentqe tkm ohko., CD, 2xrenk. Rent Megne CopÈ Expresson 1,6 16V 110hv tkm erk.vnt., t.m., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, 2xrenk., ssäp. Sb 9-3 SPORT SEDAN 2,0t LINEAR tkm 1-om., st.esto, TC, mst., svrb., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp., vetok Set Ibz FR 150 Trbo tkm 1-om., st.esto, TC, rh.st., erk.vnt., mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp Set Toeo 1,9 TDI Stynce tkm st.esto, TC, erk.vnt., mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, 2xrenk., ssäp Sko Octv 2,0 TDI ELEGANCE DSG AUT tkm ESP, xenon, ASR, erk.vnt., t.m., vk. nop.s., CD, 2xrenk., vetok. Jyväskyän Atotrvke Oy:n Vokswgen- j A Tkvhtotojen myymää M pe Toyot Ars 1,6 D VVT- Lne So 5ov tkm 1-om., erk.vnt., met.vär, mst., h-krj, ohko., CD, 2xrenk., ssäp , Sorstjnte 4, Jyväskyä Toyot Ln crser 3,0 D4D Lxry 5h tkm st.esto, VSC, TRC, met.vär, mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., 2xrenk., vetok. Ph Vokswgen Jett LUXLINE 1,9 TDI 77 kw POWERDIESEL tkm ESP, 1-om., met.vär, mst., h-krj, ohko., vk.nop.s., CD, ssäp., vetok. Kesk-Somen Hyötytokesks Jyväskyän Atotrvke Oy Ahonte 2, Jyväskyä, H yötytot p Atomyynt: m-pe , t-pe , Hyötytot ss. v. Vokswgen Trnsporter mppkettto ptkä 2,0 TDI 75 kw Worker -11 2tkm tk, ESP, mst., MP3, vneront, v-väh., 2xrenk. Vokswgen hyötytot Amo Rjsärkkä Mk Vskr Ps Mjm Ktso sää vhtoehtoj

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Ensiesittelyviikonloppu!

Ensiesittelyviikonloppu! Ensiesittelyviikonloppu! Tänään klo 10 15 ja huomenna klo 11 15. Uutuudet ensiesittelyssä: FordKa Honda Jazz Mitsubishi Lancer Sportback ŠkodaOctavia Lähes 2 000 vaihtoautoa www.veho.fi Tervetuloa kaupungin

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme.

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme. Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Arvoseteli 500 Asiakkaan nimi: Atte Autoilija Päivämäärä: 1.2.2012

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän!

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän! Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2010 Marraskuussa Bonus tuplana* Bonus tuplana jopa10% Bonus S-kanava.fi/satakunta *Kaksinkertaista Bonusta saat Tuplabonus-kampanjassa mukana olevista toimipaikoista

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2005) Mazda 3 1,3 48 Volkswagen Golf 1,9 59 OBD renkaat Toyota Yaris 2,1 41 Volvo V50 2,1 68 OBD Toyota Corolla Verso 2,3 73 renkaat Audi A4 2,4 71

Lisätiedot

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Huhtikuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Huhtikuun ETU: AutoPalinilta 300 euron Sokos lahjakortit yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin Annamme kaikkiin

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

VaihtoPalin. VaihtoPalin Autolehti Maaliskuu 2015. Jussi Salo, puh puh. 044 702 1031 Olli Markki, puh. 050 522 1019 Aki Kiekkinen, puh.

VaihtoPalin. VaihtoPalin Autolehti Maaliskuu 2015. Jussi Salo, puh puh. 044 702 1031 Olli Markki, puh. 050 522 1019 Aki Kiekkinen, puh. VaihoPalin VaihoPalin Auolehi Maaliskuu 2015 VOLVO NISSAN OPEL PEUGEOT VOLVO OCEAN RACE Ainulaauisia yksiyiskohia, huippuunsa vieyä viimeiselyä, yylikäs ja laaja premium-varuselu. Volvo Ocean Race malliso

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl NIITTOSILPPURIT: JF niittosilppuri B 78 4 kpl JF FH 110 B 105 4 kpl JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl JF FH 145 B 80 4 kpl JF FC 80 (tarkkuussilppuri) SPB 1700 Lw 4 kpl JF 1100 SPB 1700 Lw 5 kpl

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

aluepiirros 5. kerros 1/2000

aluepiirros 5. kerros 1/2000 T 7 7 7 - - P % RES N SE E R 7 SR N SE E E E P S T T R Y Y R / 7 ÄTNTPH k k k 7 PÄÄDN PH P R PÄÄDN EE 7 RES / R R T N P PT - T T S P R R-, SR- J TTRPET 7 R 7 PE N R T - T 7 NR T T R EESS 7 PPESS N T S

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys%

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys% Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Kaikki yhteensä 3,13% 63 1 HONDA JAZZ 0,00% 37 2 TOYOTA COROLLA 0,31% 43 3 SKODA ROOMSTER 0,69% 51 4 SUZUKI SX4 0,69% 39 5 VOLKSWAGEN UP! 0,72%

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Huolettomuutta kiinteällä kuukausihinnalla

Huolettomuutta kiinteällä kuukausihinnalla Autolehti, elokuu 2016 Huolettomuutta kiinteällä kuukausihinnalla Tee Volvo Sopimus uuden Volvon oston yhteydessä, niin varmistat huolettoman autoilun vuosiksi eteenpäin. Volvo Sopimus kattaa Määräaikaishuollot

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

PEUGEOTIN KUUMA KESÄETU JOPA 2.500!

PEUGEOTIN KUUMA KESÄETU JOPA 2.500! Autolehti, kesäkuu 2016 peugeot.fi PEUGEOTIN KUUMA KESÄETU JOPA 2.500! Peugeot-kesäedut 208 Active -malleihin 1.000, 208 Allure- ja 308 Active -malleihin 1.700, 308 Allure Edition -malleihin jopa 2.500.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Abarth T-Jet 1368ccm 99kW 135Hv 206Nm 118kW 160Hv 243Nm 127kW 173Hv 262Nm 128kW 174Hv 264Nm

Abarth T-Jet 1368ccm 99kW 135Hv 206Nm 118kW 160Hv 243Nm 127kW 173Hv 262Nm 128kW 174Hv 264Nm Abarth 500 1.4 T-Jet 1368ccm 99kW 135Hv 206Nm 118kW 160Hv 243Nm 127kW 173Hv 262Nm 128kW 174Hv 264Nm Abarth 500 1.4 T-Jet 1368ccm 103kW 140Hv 206Nm 122kW 166Hv 249Nm 132kW 179Hv 260Nm 133kW 181Hv 262Nm

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

1, x < 0 tai x > 2a.

1, x < 0 tai x > 2a. PHYS-C020 Kvanttmekankka Laskuharotus 2, vkko 45 Tarkastellaan ptkn x-aksela lkkuvaa hukkasta, onka tlafunkto on (x, t) Ae x e!t, mssä A, a! ovat reaalsa a postvsa vakota a) Määrtä vako A sten, että tlafunkto

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3.

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3. Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä 3,43 % 64 1 TOYOTA URBAN CRUISER 0,00% 43 2 AUDI Q5 0,59% 72 3 VOLVO XC70

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Saksan GTÜ -katsastustilasto

Saksan GTÜ -katsastustilasto Timo Turkula 3.10.2012 Saksan GTÜ -katsastustilasto Pikkuautot 1. Toyota Yaris 13,9 2. Ford Fiesta / Fusion 18,4 3. Mazda 2 18,6 4. Opel Agila / Suzuki Splash 20,9 5. Honda Jazz 21,5 6. Mini Clubman 21,6

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

H 1.16 TUOTANTOTILAA A30 WC/M NEUVOTTELU H 1.24 WC/N HISSI PRH A30 A30 UO 9 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 H 1.5

H 1.16 TUOTANTOTILAA A30 WC/M NEUVOTTELU H 1.24 WC/N HISSI PRH A30 A30 UO 9 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 H 1.5 7 A....0 A0 +.00 /M KOPIO. ASTO. NUVOTTLU. /N. SK.9 A0 A0.0.9.8.7.. ASTO. UO 0+ v A0 TAA- A0..8.. A0. : - mm kipsilevy - 70 mm peltiranka - mm kipsilevy +.0. VS : - mm kipsilevy - 70 mm peltiranka + 0

Lisätiedot

Pielisentie 40, LIEKSA Puh

Pielisentie 40, LIEKSA Puh 18.4.2016 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 0207 191311 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi KCR Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

Sähköstaattinen potentiaalienergia lasketaan jatkuville varausjakaumille käyttäen energiatiheyden

Sähköstaattinen potentiaalienergia lasketaan jatkuville varausjakaumille käyttäen energiatiheyden Jkso 4. Sähkösttkst muut Tämän oson lskuj e tvtse nättää. Tämän jkson tehtävät ovt sllsltt el tähän on ksttu kkk ne sähkösttkn st, jot e kästelt edellsssä jksoss. Se e tkot, että nämä st evät ols täketä.

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

A = B = T = Merkkijonon A osamerkkijono A[i..j]: n merkkiä pitkä merkkijono A:

A = B = T = Merkkijonon A osamerkkijono A[i..j]: n merkkiä pitkä merkkijono A: Merkkjonot (strngs) n merkkä ptkä merkkjono : T T T G T n = 18 kukn merkk [], mssä 0 < n, kuuluu aakkostoon Σ, jonka koko on Σ esm. bttjonot: Σ = {0,1} ja Σ = 2, DN: Σ = {,T,,G} ja Σ = 4 tetokoneen aakkosto

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Uusiutunut Volkswagen-mallisto. Täydessä loistossa.

Uusiutunut Volkswagen-mallisto. Täydessä loistossa. Uusiutunut Volkswagen-mallisto. Täydessä loistossa. Golf Comfort Plus -varuste-etu vähintään 1.889,08 1) Golf Comfort Plus. Suomalaisten suosikkiauto Golf Comfort Plus on varustetasoltaan ylivertainen.

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL.

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL. maanantai, 14.1.2013 / S 09:00-10:30 AK1N +AN ty, 10:30-11:10 AK1N 11:15-12:45 AK1N +AN nyky KS 09:30-09:30 Baol AS 10:00-11:00 Baol lapset 11:00-14:30 Joutsenl. 1. cast ( +extras & baol); soli & roles

Lisätiedot

Raili Gothóni 1.12.2005

Raili Gothóni 1.12.2005 Hyvnvontletomnnn osjt projetn utt opttu Rl Gothón 1122005 Koheryhmä j tvotteet Koheryhmä: Hyvnvontln yrttäjät Uuellmll Tvotteet: 1) Ant äytännön työluj j menetelmä letomnt osmseen j ltuosmsen tunnstmseen

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen.

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen. Omakotitalon energiaratkais Pieni askel omavaraisteen. www.arime.fi Phdasta energiaa lonnosta Arinko on meidän kakien elämään vattava ehtymätön energianlähde ja se tottaa välillisesti srimman osan ihmisten

Lisätiedot

Malli Uusi Mazda6 Sedan Voimassa alk

Malli Uusi Mazda6 Sedan Voimassa alk Malli Uusi Mazda6 Sedan Voimassa alk. 4.2.2010 ohjehinta,,, n lisähinta 1.8 Comfort 5MT 4d UK1 580 415 20 000,00 5 697,25 25 697,25 600,00 173,21 773,21 152 1.8 Dynamic 5MT 4d UK2 590 425 20 650,00 5 884,82

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri.

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri. Kia cee d 5-ovinen 1,4 ISG 1,6 ISG 1,6 DCTautomaatti 1,4 CRDi ISG 1,6 CRDi ISG 1,6 CRDi EcoDynamics 100 hv EcoDynamics 135 hv 135 hv EcoDynamics 90 hv EcoDynamics 128 hv automaatti 128 hv Varustetasot

Lisätiedot

Kampiakselit, peruskorjatut

Kampiakselit, peruskorjatut Shortblock, peruskorjatut Peruskorjattuja koneita on saatavissa n. kuukauden toimitusajalla. Kaikki mallit, myös vesijettiin. Tilausvaiheessa tarvitaan kaikki valmistajan tiedot ja sylinterin sekä alakerran

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

ESIPUHE TRANSIT 92 TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA TRANSIT 92 -MALLEISTA "A0408" JA "A0410" 0891 ALKAEN. VERSIO ERITYISET MALLIVERSIOT ON OSOITETTU MALLIN KOODINUMEROLLA.. 80 ) 100S ) 115 ) 120 ) 150S

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

VaihtoPalin Autolehti, syyskuu 2016

VaihtoPalin Autolehti, syyskuu 2016 Autolehti, syyskuu 2016 Nissan-etuviikot 28.8. 11.9. NISSAN QASHQAI ALK. 21 990 TAI ALK 259 /KK (sis. määräaikaishuollot) tai XTRONIC-AUTOMAATTIVAIHTEISTO MANUAALIVAIHTEISTON NORMAALIHINNALLA. METALLIVÄRI

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 4.4.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1t /MG 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AKpo 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK3 ty 10:45-12:15 AK3 09:00-A +Juho, harj.

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 41 Keskiviikko 7.10.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 41 Keskiviikko 7.10.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 41 Kekiviikko 7.10.2015 RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ joneuvo KKEITÄ AUTOKUUMEESEEN Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit

Lisätiedot

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit.

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit. 2003 2004 RELEET - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit luettelo 2009 Sisällysluettelo kytkentäreleet...1-2 vaihtokärkireleet...2-3

Lisätiedot

co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi korimalli jarruton jarrullinen hinta malli- nettoteho

co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi korimalli jarruton jarrullinen hinta malli- nettoteho merkki markkinointinimi polttoaine co2 keskikulutukulutukulutuvuus maantie- kaupunki- iskutila- suurin vaihteisto istui- ovet pienin suurin vetotapa lukkiutu- co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Käyttöetu. Autoveroton ohjehinta, (alv 22%)

Käyttöetu. Autoveroton ohjehinta, (alv 22%) Mazda6 Business ohjehinta,, n lisähinta SDN 2.2TD LP Classic Business 4d UG1 610 445 21 900,00 6 038,16 27 938,16 450,00 125,59 575,59 147 SDN 2.2TD MP Elegance Business 4d UH1 630 465 23 278,00 6 422,68

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot