KOULUVERKKOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt 2.6 Ruokailupalvelut 3 EURAN KUNNAN VÄESTÖENNUSTEET 4 PERUSOPETUKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS 5 PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ 6 PERUSKOULUVERKON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT 7 LOPUKSI LIITTEET Liite 1. Kiinteistöjen toiminnalliset tiedot (koulujen palaute) Liite 2. Euran kunnan oppilaaksiottoalueet lv Liite 3. Oppilastilastot ja ennusteet vuosille Liite 4. Kunnan taloudellinen tilanne ja sen kehitys KUVIOT Kuvio vuotiaiden määrät vuosina Kuvio vuotiaiden määrät ikäryhmittäin vuosina Kuvio 3. Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 4. Euran yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 5. Kiukaisten yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 6. Yhdistetyn Euran ja Kiukaisten yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 7. Hinnerjoen koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 8. Honkilahden koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 9. Hinnerjoen ja Honkilahden koulujen yhdistetty oppilasmääräennuste vuosina Kuvio 10. Sorkkisten koulun oppilasmäärät ja ennusteet vuosina Kuvio 11. Kiukaisten koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 12. Panelian koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 13. Kirkonkylän koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 14. Kauttuan koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 15. Kauttuan, Kirkonkylän ja Sorkkisten koulujen yhdistetty oppilasmäärien kehitys vuosina Kuvio 16. Kiukaisten ja Sorkkisten koulujen yhdistetty oppilasmääräennuste vuosina

3 3 TAULUKOT Taulukko 1. Sisäiset vuokrat vuosina Taulukko 2. Kasvatus- ja opetuspalveluiden lähivuosien investoinnit nykyisen kouluverkon mukaan Taulukko 3. Euran väestöennuste iän mukaan vuoteen 2040 (Tilastokeskus 2012) Taulukko 4. Väestöennuste ikäryhmittäin Taulukko 5. Oppilasennusteet lukuvuoteen Taulukko 6. Euran koulujen bruttomenot TA 2014 Taulukko 7. Kustannukset TP 2013 mukaan euroa/oppilas Taulukko 8. Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu esiopetuksen ja perusopetuksen osalta v (oph:n tilastot) Taulukko 9. Koulujen ja luokkien koot Eurassa lukuvuonna Taulukko 10. Oppilasmäärät Euran perusopetusta antavissa kouluissa lv Taulukko 11. Oppilasmäärät Euran perusopetusta antavissa kouluissa lv Taulukko 12. Oppilaskohtaiset yksikköhinnat vuosina Taulukko 13. Koulujen kuljetuskustannukset vuonna 2013 Taulukko 14. Koulumatkoihin käytetyt määrärahat vuosina Taulukko 15. Tulot ja menot kouluittain TA 2014 LÄHTEET Aaltonen, J., Kirjavainen, T. & Moisander, A Kuntien perusopetuksen tehokkuuserot ja tuottavuus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen keskustelualoitteita 374. VATT Kehittämissuunnitelma opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuosille Lahtinen, M. & Lankinen, T Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, 8. uudistettu painos. Tietosanomat Oy. Opetushallitus. Opetustoimen kustannusraportit perusopetuksesta Väestörekisteritiedot: Väestörekisterikeskuksen tilastot

4 4 1 JOHDANTO Euran valtuusto hyväksyi /20 Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman. Kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta päätettiin erikseen, että laaditaan koulurakennesuunnitelma, jonka pohjalta muodostetaan toiminnallisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti järkevä kouluverkko. Lisäohjeeksi annettiin, että Euran kunnassa siirrytään yhteen lukioon, yhteen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien kouluun sekä perusopetuksen alempien vuosiluokkien opetuksen järjestäminen toiminnallisesti, taloudellisesti sekä pedagogisesti sopivan kokoisissa yksiköissä laaja kuntakoko huomioiden. Euran ja Kiukaisten lukiot yhdistettiin alkaen, jo aiemmin oli tapahtunut lukioiden hallinnollinen yhdistäminen. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja valmistui ja sitä käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja Lautakunta pyysi asiakirjasta lausuntoja ja asetti sen kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Lautakunta hyväksyi asiakirjan muilta osin, mutta lopullista päätösehdotusta ei esitetty kunnanhallitukselle, vaan asian käsittelyä päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja toimii tämän suppeamman kouluverkkosuunnitelman tausta-aineistona. Euran valtuusto on talousarviossaan päättänyt, että Euran yhteiskoulu ja Kiukaisten yläaste yhdistetään hallinnollisesti yhdeksi kouluksi alkaen, siten, että Euran yhteiskoululla on kaksi toimipaikkaa. Kunnanvaltuusto on /11 päättänyt kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti lakkauttaa Kiukaisten yhteiskoulun ja lukion rehtorin viran ja perustaa alkaen apulaisrehtorin viran. Viranhaltija toimii Kiukaisten yhteiskoulun toiminnasta vastaavana rehtorina ainakin lukuvuoden Yhteiskoulut toimivat erillisinä kouluina ainakin lukuvuoden

5 5 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus siirtyi kasvatus- ja opetuspalveluihin. Varhaiskasvatuksesta on laadittu erillinen selvitys. Perusopetuslain mukaan järjestettävä esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus) ja perusopetus muodostavat kasvatus- ja koulutuskokonaisuuden. Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on yhteinen ydintehtävä: lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Tätä ydintehtävää tukevat perusturvapalvelut (esimerkiksi lastenneuvola, perheneuvola, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu) sekä myös nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyön näiden toimijoiden välillä tulee olla toimivaa ja ydintehtävää tukevaa. 2.2 Perusopetus Eurassa on lukuvuonna kymmenen perusopetuskoulua. Perusopetuksen alempien vuosiluokkien (1-6 luokat) opetusta antavia kouluja on seitsemän. Lisäksi on kaksi perusopetuksen ylempien vuosiluokkien (7-9 luokat) opetusta antavaa koulua ja yksi erityiskoulu (luokat 1-9). Edellä mainittujen lisäksi Kirkonkylän koulun yhteydessä on erityisluokkia. Perusopetuskoulujen yhteydessä on pienopetusryhmiä. Euran perusopetuskoulut lv : oppilasmäärät Ahmasojan koulu luokat Euran yhteiskoulu luokat Hinnerjoen koulu luokat Honkilahden kulu luokat Kauttuan koulu luokat Kirkonkylän koulu luokat Kirkonkylän erityisluokat luokat Kiukaisten koulu luokat Kiukaisten yhteiskoulu luokat Panelian koulu luokat Sorkkisten koulu luokat peruskoululaisia 1288 Liitteessä 2 esitetään Euran kunnan oppilaaksiottoalueet lv

6 6 Koulukiinteistöjä koskevat tiedot on saatu koulujen rehtoreilta. Hinnerjoen koulu Hinnerjoen koulun oppilasmäärä on lukuvuonna yhteensä 60 oppilasta. Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta siten, että on muodostettu yhdistetyt luokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Hinnerjoen koulun henkilöstö lv : 3 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettaja (yhteinen Honkilahden koulun kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1-2 lk 25 opp. 3-4 lk 22 opp. 5-6 lk 13 opp. Yhteensä 60 oppilasta Hinnerjoen koulu on valmistunut 1970-luvun alussa. Vanha puoli on paljon vanhempi. Keittiöremontti, ruokala ja keittiö, on tehty vuonna Opettajahuone on remontoitu vuonna Koulun käytävä on paikkakorjattu risaisista laatoista vuonna Teknisen käsityön tilat on remontoitu vuonna 2009 ja laitteet kunnostettu/uudistettu vuonna Vanhan koulun vesikatto on uusittu kesällä Hinnerjoen koulun keittiö muuttui palvelukeittiöksi alkaen. Kouluruoka on valmistettu lähtien Hinnerjoen koulun oppilaille Honkilahden koulun keittiössä. Rakennus kaipaisi: - ilmastoinnin nykyaikaistamisen - henkilöstön sosiaalitilojen rakentamisen - oppilasvessojen määrän lisäämisen sisätiloihin Koulun ulkopuolinen käyttö: Liikuntasalia käytetään päivisin oppilaiden liikuntaan ja myös esimerkiksi näytelmien harjoittelemiseen. Iltaisin sali on seurojen käytössä mm. kansalaisopiston selkäjumppa, MLL:n satujumppa, Hinnerjoen Yrityksen lentopallovuoro, zumba, naisten aerobic, miesten ja lasten sählyvuoroja.

7 7 Honkilahden koulu Honkilahden koulun oppilasmäärä on lukuvuonna oppilasta. Koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1-2 lk 15 opp. 3-4 lk 20 opp. 5-6 lk 27 opp. Yhteensä 62 oppilasta Honkilahden koulun henkilöstö lukuvuonna : 3 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettaja (yhteinen Hinnerjoen koulun kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja Kirkonkylän koululle sijoitettu englannin lehtori opettaa myös Honkilahdessa englantia. Honkilahden koulu on valmistunut vuonna Rakennus on sisätiloiltaan edelleen erittäin hyväkuntoinen. Rakennus kaipaisi kuitenkin pikaisesti ulkomaalauksen ja rännien huoltotoimenpiteitä ja korjauksia. Lämmitysjärjestelmä pitäisi uusia nokiongelman vuoksi. Koulun piha-aluetta on kehitetty kunnan ja vanhempainyhdistys Telkänpesän tekemillä hankinnoilla ja toimilla niin, että se palvelee koululaisia päivällä ja iltakäyttäjiä iltaisin. Pihalla on runsaasti leikkivälineitä ja piha-aluetta on siistitty ja sinne on istutettu pensaita ja kukkia. Koulun ulkopuolinen käyttö: - Liikuntatilaa käytetään oppilaiden liikuntatunteihin. Lisäksi jokaisena päivänä on runsaasti iltakäyttöä. Iltakäyttäjinä ovat HoVe, Euran kansalaisopisto, Karateseura ja koulun kerhotoiminta. Honkilahtelaiset yhdistykset pitävät koululla kokouksia. - HoVe pystytti muutama vuosi sitten koulun piha-alueelle jääkiekkokaukalon, joka palvelee koulua ja kyläläisiä talvisin luistelukaukalona ja kesäisin tenniskenttänä.

8 8 - Teknisen työn luokkaa käyttävät koululaisten lisäksi kansalaisopiston entisöijät. Kauttuan koulu Kauttuan koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 288 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, 14 perusopetusryhmää, jotka on muodostettu vuosiluokittain. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1. lk 38 / 1a 19 1b lk 54 / 2a 11 2b 22 2c lk 51 / 3a 25 3b lk 53 / 4a 18 4b 18 4c lk 51 / 5a 25 5b lk 41 / 6a 18 6b 23 Yhteensä 288 opp. Kauttuan koulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka 12 luokanopettajan virkaa 2½ luokanopettaja ma. ( asti valtionavustus isojen opetusryhmien purkuun) 2 erityisopettajan virkaa 1 englanninopettajan virka 5 koulunkäyntiohjaajaa, joiden tunnit on jaettu seuraavasti: - koulusihteeri / koulunkäyntiohjaaja, 12,25 h / 26 h - kolme kpl ap-/ip-ohjaaja / koulunkäyntiohjaaja, 20 h / 18,25 h - ma koulunkäyntiohjaaja 30 h Kauttuan koulu on rakennettu vuonna 1950 ja saneerattu ja laajennettu vuonna Kaikki muut tilat ovat koulukäyttöön soveltuvia, mutta liikunta- ja teknisen käsityön-tilat vaatisivat saneerausta. Koululta on tullut esitys, että runsaan iltakäytön vuoksi koululla voisi olla auditorio, joka rakennettaisiin nykyisen liikuntasalin tiloihin, tästä on esitys olemassa vuodelta Koulussa on puutetta tiloista (tällä hetkellä koulussa on kolme luokkaa enemmän kuin on mitoitettu). Koululle on rakennettu asuntolasta vapautuneisiin

9 9 tiloihin tilat aamu- ja iltapäivätoiminnan, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeisiin. Lukuvuonna esiopetusta ei voida järjestää po. tiloissa tilanahtauden vuoksi. Kauttuan koulun iltakäyttö on erittäin vilkasta. Tiloja käyttävät säännöllisesti muun muassa Mieslaulajat, kansalaisopiston ryhmiä, 4H - kerho, Rauman ja Huittisten musiikkiopistot, seurakunta. Lisäksi satunnaisia käyttäjiä on lukuisia, näistä mainittakoon muun muassa Raiku, EuPa, lukuisat yhdistykset ja lisäksi koulua käytetään luentopaikkana sekä erilaisten kokousten pitopaikkana. Liikuntasalin iltakäyttö on erityisen runsasta. Koulun oppilasmäärä tullee kasvamaan tulevina vuosina ja se aiheuttanee lisärakentamisen / asuntolan saneeraamisen tarvetta. Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 163 oppilasta yleisopetuksessa sekä 18 oppilasta erityisluokilla. Yleisopetuksessa on kuusi perusopetuksen luokkaa, joista on muodostettu yhdeksän vuosiluokittain toimivaa perusopetusryhmää. Koulussa on lisäksi kolme erityisopetuksen luokkaa. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1. lk 26 opp. 2. A lk 16 opp. 2. B lk 14 opp. 3. A lk 14 opp. 3. B lk 14 opp. 4. lk 24 opp. 5. A lk 15 opp. 5 B lk 14 opp. 6. lk 26 opp. Yhteensä 163 oppilasta Kirkonkylän koulun henkilöstö lv : 8 luokanopettajan virkaa 1 peruskoulun lehtori (englanti) 1 erityisopettajan virka 2 tuntiopettajaa (ma asti) 3 koulunkäyntiohjaajaa 2 koulunkäyntiohjaajaa (ma asti)

10 10 Erityisluokkien henkilöstö lv : 3 erityisluokanopettajan virkaa 1 tuntiopettaja (ma asti) 1 osa-aikainen kotitalousopettaja (Euran yhteiskoulun lehtori) 6 koulunkäyntiohjaajaa vak. 3 koulunkäyntiohjaajaa ma. (lisäksi 2 Säkylän palkkaamaa ja 1 Köyliön palkkaama), asti Oppilaat kotikunnittain erityisluokilla tilastointipäivän mukaan: ELK 1 LK Oppilaita Kotikunta EA Eura Eura / 1 Säkylä Eura Eura Eura Säkylä yhteensä 11 9 Eura / 2 Säkylä LUOKAT ELK 1: ELK (luokka-asteet: 2., 3. ja 4.) / 7 oppilasta (luokka-asteet: 7., 8. ja 9.) / 4 oppilasta LK Oppilaita Kotikunta Eura Eura Eura Säkylä Köyliö yhteensä 7 5 Eura / 1 Säkylä / 1 Köyliö

11 11 LUOKAT ELK 2: (luokka-asteet: 1., 3., 4., 6. ja 9.) / 7 oppilasta Kirkonkylän koulun kivikoulu on rakennettu vuonna Vuosina toteutettu peruskorjaus (2611,5 m²) ja laajennus (546 m²) käsitti vanhojen tilojen peruskorjauksen sekä opettajien ja oppilashuollollisten tilojen laajennuksen entiseen asuntolasiipeen sekä uuden laajennusosan, jossa ovat musiikki- ja kuvaamataitoluokat, oppilaitten pukeutumisja pesutilat sekä valmistuskeittiö. Talotekniikka ja opetustilat ajanmukaistettiin sekä parannettiin tilojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Koululle on saneerattu aamu- ja iltapäivätoiminnan (seurakunnan tilat poistuivat käytöstä kevätlukukauden 2011 jälkeen) ja esiopetuksen tilat asuntolasta vapautuneisiin tiloihin. Juhlasalivuoroja on kansalaisopistolla, Euran Naisvoimistelijoilla, Young Taekwondolla, Euran Raikulla, Euran Säpinöillä, vanhempainyhdistys KoKo Poppoolla, Euran kunnalla (tykyjumppa) ja Euran Sydänyhdistyksellä. Kirkonkylän koulun puukoulu on rakennettu vuonna Rakennuksessa on toiminut muun muassa kunnan työpaikkaruokala, aamu- ja iltapäiväkerho ja Euran Soittokunta. Takaisin koulukäyttöön se otettiin osittain; ensin ELK 1, sitten ELK 2. Kesällä 2007 tehtiin ELK 2:n tiloihin kosteusvaurioista johtuva peruskorjaus, jossa vaurioituneet alapohjarakenteet purettiin ja rakennettiin uudelleen. Osa opetustiloista sekä henkilöstön sosiaalitilat ajanmukaistettiin sekä parannettiin tilojen viihtyvyyttä. Kesällä 2010 peruskorjattiin ELK 1:n sosiaalitilat henkilöstön määrää ja tarpeita vastaaviksi. Vuonna 2012 kesällä purettiin ELK 2:n tiloista Euran Soittokunnan käytössä ollut varastotila ja saatiin näin lisää opetustilaa. Kesällä 2013 puukoulun aula maalattiin ja oppilaiden iso WC peruskorjattiin. Vuoden 2014 keväällä puukouluun saatiin uusi ulko-ovi. Puukoulun yhteinen varastotila on todettu sekä henkilöstön että työpaikkatarkastuksen mukaan ongelmalliseksi. Huono valaistus sekä erittäin korkea ja kapea tila aiheuttavat turvallisuusriskiä. Peruskorjausta odottavat myös oppilaiden pikku-wc tilat ELK 1:n puolella sekä ison opetustilan lattiamatto ELK 2:n puolella. Kiukaisten koulu Kiukaisten koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 95. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, jotka on muodostettu vuosiluokittain.

12 12 Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1. lk 16 opp. 2. lk 10 opp. 3. lk 19 opp. 4. lk 17 opp. 5. lk 19 opp. 6. lk 14 opp. Yhteensä 95 oppilasta Koulun henkilöstö lukuvuonna : 6 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettajan virka (yhteinen Sorkkisten koulun kanssa) 0,5 EN-opettajan virka (yhdessä Panelian kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja 2 koulunkäyntiohjaajaa (ma ) Koulu on rakennettu 1952, vuonna 1998 tehtiin remonttia ja luokkatilojen muutoksia. Ilmastointia lisättiin, vessoja rakennettiin lisää, keittiö korjattiin, seiniä maalattiin sekä piha muotoiltiin uudestaan. Koulu on lisäksi maalattu ulkoa. Tilat riittävät koulun käyttöön. Osa-aikainen erityisopetus toimii yläkerran entisessä asunnossa ja koululaisten iltapäivätoiminta entisessä talonmiehen asunnossa. Iltapäiväkerhon tilat remontoitiin alkusyksyn 2014 aikana ajanmukaiseen kuntoon. Koulun tilat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Ainoastaan vetoisuus sekä patterien osittainen toimimattomuus on iso haitta. Koulun piha-alueelle myönnettiin talousarviossa 2013 määräraha piha-alueen suunnitelmaa ja kohentamista varten. Piha-alue sai uutta muotoa sekä uusia kalusteita ja leikkivälineitä kesän 2013 aikana. Piha-alueen sepelialue on osittain saanut uutta asfalttipintaa, joka osaltaan helpottaa myös alueiden hoitoa sekä talvikunnossapitoa. Tältä osin vuoden talousarvion tavoitteet on saatu toteutettua. Tällä erää suurena ongelmana on pihan reunakiveysten kivien irtoaminen, jolloin ne aiheuttavat myös vaaratilanteita välitunneilla lasten liikkuessa pihalla. Seuraavaan talousarvioon koulumme osalta toivomme saatavan TVT-osastolle koulumme verkottamisen langattomaan verkkoon. Edelleenkin lähivuosien yhtenä isona tavoitteena Kiukaisten koulun osalta on piha-alueen selkeä laajennus sekä kevytväylän saaminen koululta Eurakosken keskustaan. Todella positiivisena Kiukaisten koululla koetaan urheilukentän läheisyys aivan koulun pihapiirissä sekä myös kuntoradan sijainti koulun lähimetsässä.

13 13 Iltaisin koulussa on runsaasti kansalaisopiston toimintaa, musiikkia, teatteria ja liikuntaa voimistelusalissa. Teknisten töiden tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä. Panelian koulu Panelia koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 114 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, jotka toimivat vuosiluokittain. Panelian esikoulussa on 17 lasta aloittamassa syksyllä Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1. lk 20 opp 2. lk 22 opp. 3. lk 19 opp. 4. lk 14 opp. 5. lk 20 opp. 6. lk 19 opp. Yhteensä 114 oppilasta Panelian koulun henkilöstö lv : 6 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettajan virka 0,5 englanninopettajan virka (yhteinen Kiukaisten koulun kanssa) 1 määräaikainen tuntiopettaja ( asti) 3 osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa (joista yksi on vakituinen), jotka vuoroin hoitavat kuljetettavien aamu- ja iltapäivävalvonnan ja, joista yksi on yhteinen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. Koulurakennus ja toiminta Panelian koulun vanhin osa on rakennettu 1930-luvun lopulla. Uusi päärakennus on otettu käyttöön 1982 ja laajennettu vuonna Koulun tilat ovat avarat ja kohtuullisen toimivat, mutta kaipaavat päivitystä. Vanhimmassa osassa tarvittaisiin välitöntä ikkuna- ja oviremonttia sekä pintaremonttia esikoulun ja toisen luokan tiloissa. Ikkunat ovat turvallisuusriski. Ikkunaruudut irtoavat

14 14 pokista. Niitä ei voi enää edes irrottaa pesua varten. Välittömän uusimisen tarve on päärakennuksen vesiputkilla. Ne vuotavat useamman kerran vuodessa. Keittiö kaipaisi pintojen, laitteiden ja kylmäsäilytystilojen osalta uusimista. Ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa noin kello 11 ja välillä. Keittiö ja ruokala ovat toiminnallisesti hyviä. Ruokala toimii tilana hyvin ja tila toimii myös ryhmätyötilana. Ruokalan linjasto ja kalustus ovat uudet ja siistit. Päärakennuksen lämpötaloudenkin kannalta kaikki ulko-ovet ja tuuletusluukut tulisi uusia pikaisella aikataululla. Pääoven raosta tuiskuttaa talvella lunta sisään. Liikunta- ja pukuhuonetiloissa näkyvät yli kolmenkymmenen vuoden kovan käytön jäljet. Erityisesti kaikki ovet ovat jo erittäin huonossa kunnossa. Samoin luokkien ja opettajainhuoneen ovet pitäisi vaihtaa uusiin. Salin seinät pitäisi maalata. Päärakennuksen varttikate sekä sadevesikourut ovat uusimisen tarpeessa, koska katto on jo selkeästi hapertunut. Siinä olleita reikiä on korjattu, mutta yli kolmenkymmenen vuoden sateet ja paahteet ovat tehneet tehtävänsä. Vanhan puolen ulko-ovien edustalle tarvittaisiin katosta. Se toisi talvella turvallisuutta rappusiin, kun lumi ei aina sataisi suoraan rappusille. Lisäksi se toimisi oppilaiden sadekatoksena aamuisin ja välituntien aikana. Rakennuksen ulkomaalaus rupeaa olemaan ajankohtainen asia. Myös sadevesikourut tulisi uusia. Turvallisuuden vuoksi koko koulun kattava keskusradio tulisi rakentaa/laittaa toimintakuntoon. Osittain sitä varten on jo valmius olemassa. Järjestelmää tulisi laajentaa vanhalle puolelle ja hankkia tarvittavat laitteet rikkinäisten/puuttuvien tilalle. Hätätilanteissa keskusradio on ainoa varmasti toimiva keino saattaa tilannetieto ja toimintaohjeet kaikille koulussa työskenteleville. Koululla tehdyn esteettömyyskartoituksen tuloksena havaittiin, että koululle tarvittaisiin lisää opasteita ja kaiteita liikuntarajoitteisia varten. Muutoksia tarvittaisiin myös invavessaan ja kynnyksiin. Koulun toiminta on muutoksessa. Paneliassa on iloksemme koulun aloittanut viime vuosina suuria ikäryhmiä. Tämän vuoksi aiemmin toiminut ajatus alkuopetusyksikön sijaitsemisesta vanhalla puolella ei enää toimi. Alkavana lukukautena toinen luokka sijoittuu päärakennukseen. Vastaavasti neljäs luokka jatkaa vanhalla puolella, koska ryhmä

15 15 on toista luokkaa selvästi pienempi. Näin eteistila riittää paremmin kahden ryhmän käyttöön. Koulun pihan liikennejärjestelyä tulisi suunnitella ja rakentaa uudelleen. Pihan poikki ajetaan koko päivän ajan. Aamuisin ja iltapäivisin oppilaiden koulukuljetukset muodostavat melkoisen liikennekuormituksen piha-alueelle. Koulun henkilökunnan kulkeminen ei tapahdu pelkästään koulupäivien ulkopuolisena aikana. Tämä siis lisää oppilaiden pihalla ollessa tapahtuvaa liikennettä. Lisäksi jakeluautot kulkevat pihalla useita kertoja viikossa. Koululla on iltapäivätoimintaa päivittäin kello Kerholaisia on enimmillään 15 kerralla. Kerholaisten toimitilat ovat vanhan puolen yläkerrassa. He käyttävät myös koulun liikuntasalia ja piha-aluetta. Panelian koulun luokkien iltakäyttö on kohtuullista. Kansalaisopiston soitot, kuorot, kädentaitoryhmät ja viikonloppujen lyhytkurssit ovat säännöllisiä käyttäjiä. Tiloja käyttävät kokous- ja toimintatilanaan lisäksi muun muassa eläkeläisryhmät, vanhempainyhdistys sekä seurat ja järjestöt. Keittiö- ja ruokalatilaa käytetään jäähallin turnausviikonloppujen yhteydessä ruokailujen järjestämiseen, samoin pesuhuonetiloja tarvitaan isojen turnausten aikana. Keittiössä pidetään myös järjestöjen te toja. Liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö on erityisen runsasta. Vakiovuorojen lisäksi salissa järjestetään juhlia, konsertteja ja diskoja. Pihalla oleva ulkokaukalo on iltaisin käytössä ympäri vuoden. Erityisesti talvisin kaukalon ollessa jäädytettynä iltaisin on runsaasti luistelijoita ja jääkiekon pelaajia. Ongelmana on valaistuksen heikkous. Kaukalon valaisinpylväät tulisi siirtää pois jäähallin parkkipaikkaa valaisemasta kaukalon viereen. Hyvä valaistus toisi turvallisuutta kiekkoilijoille ja luistelijoille. Sorkkisten koulu Sorkkisten koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 40. Koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1-2 lk 12 opp. 3-4 lk 18 opp. 5-6 lk 10 opp. Yhteensä 40 oppilasta

16 16 Sorkkisten koulun henkilöstö lv : 3 luokanopettajan virkaa (1 opett. virkavapaalla , sijainen asti)) 1 koulunkäyntiohjaaja (ma asti) osa-aikainen erityisopettaja (yhteinen Kiukaisten koulun kanssa) osa-aikainen englannin opettaja (5.-6.-lk) Kivikoulun puolella on pitkät ja jyrkät portaat, joissa ei ole toistaiseksi tapahtunut onnettomuuksia. Teknisen työn tiloissa ei ole erillistä huonetta puuntyöstökoneille eikä pölynpoistoa. Koneita käytettäessä puupöly leviää kaikkialle teknisen työn tilojen sisäilmaan ja osittain myös kivikoulun käytävään. Pölynpoistoon oli myönnetty investointimääräraha, mutta Sorkkisten koulun jatkon epäselvyydestä johtuen pölynpoistojärjestelmän hankinnasta luovuttiin. Kivikoulun katto alkaa olla huonossa kunnossa ja talonmiehen kertoman mukaan katto on ruostunut puhki. Katto on paikattu väliaikaisesti tiivistemassalla. Puukoulun kellaritilojen seinissä ja lattialla on merkkejä kosteudesta. Koulun vesikatto on vuotanut, mutta sitä on korjattu väliaikaisjärjestelyin. Koulun puurakenteet kuten ikkunan puitteet ovat huonossa kunnossa, sillä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä ei ole tehty vuosiin. Sorkkisten koulun luokkatiloilla ei ole säännöllisesti ulkopuolisia käyttäjiä. Luokkatiloissa kokoontuu satunnaisesti kyläyhdistys ja koulun vanhempainyhdistys. Liikuntahallia käyttävät päivisin Sorkkisten koulu, mahdollisesti kunnan muut koulut, perhepäivähoitajat sekä euralaiset päiväkodit. Liikuntahallin käyttäjäkunta iltaisin muodostuu pääasiassa kunnan yhdistyksistä sekä joistakin yksityishenkilöistä. Suurimmista käyttäjäryhmistä mainittakoon Euran Raiku, Euran Pallo, Euran Veivi ja Euran Naisvoimistelijat. Ahmasojan koulu Ahmasojan koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 56 oppilasta. Koulussa on kuusi yksilöllistettyä erityisopetusta antavaa luokkaa. Oppilaat jakaantuvat kotikuntiensa mukaan tilastointipäivän mukaan seuraavasti: LK Oppilaita Kotikunta Pori / 3 Eura Pori / 6 Eura Ulvila / 2 Eura Köyliö / 1 Harjavalta / 2 Eura

17 Pori / 3 Eura Rauma / 1 Säkylä / 1 Kokemäki /7 Eura Harjavalta / 1 Pori / 6 Eura Vantaa / 4 Eura Köyliö / 10 Eura yhteensä Eura / 4 Pori / 1 Rauma / 1 Säkylä / 2 Köyliö / 1 Kokemäki / 1 Ulvila / 2 Harjavalta / 1 Vantaa Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1-2 lk 11 opp. 3-4 lk 7 opp. 5-6 lk 14 opp. 7 lk 8 opp. 8-9 lk 8 opp. 9 lk 8 opp. Yhteensä 56 oppilasta Ahmasojan koulun henkilöstö lv : 5 erityisluokanopettajan virkaa 1 päätoiminen tuntiopettaja (ma asti) 4 vak. koulunkäyntiohjaajaa 2 ma koulunkäyntiohjaajaa 1 ma koulunkäyntiohjaaja, Köyliön palkkaama Ahmasojan koulun tilaratkaisu kuului yhtenä osana Euran koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen. Ahmasojan koulu siirtyi uusiin opetustiloihin Ahmasojan koululla on nykyaikaiset opetustilat Euran koulukeskuksessa. Koulussa on kuusi luokkatilaa ja kaksi pienryhmätilaa. Yksi luokkatila suunniteltiin taideaineiden monitoimiluokaksi. Tämä luokka on otettu käyttöön luokkatilaksi oppilasmäärän kasvaessa ja oppilasmäärän edellyttäessä kuutta opetusryhmää. Tekstiilityön, kuvaamataidon ja muiden taideaineiden luokkatilana toimii nyt lukion yksi luokka, jota koulu voi käyttää silloin kun se on lukion käytöstä vapaana.

18 18 Euran yhteiskoulu Euran yhteiskoulu antaa perusopetusta luokkien oppilaille. Oppilasmäärä on lukuvuoden alussa poikkeuksellisen pieni eli 294 oppilasta. Kaikilla luokka-asteilla oppilaat on jaettu kuuteen perusluokkaan. Perusluokkia on siis 18 kappaletta. Lisäksi oppilaat on jaettu valinnaisaineissa valintojen mukaisesti jakoryhmiin. Erityisopetuksessa on pienopetusryhmä, klinikka ja parkki. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 7a 15 8a 18 9a 15 7b 16 8b 17 9b 14 7c 16 8c 18 9c 16 7d 14 8d 15 9d 16 7e 15 8e 18 9e 15 7f 16 8f 17 9f s 1 8s 1 9s 7elu 2 8elu 1 9elu 3 pienluokka Yhteensä Euran yhteiskoulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka 20 lehtorin virkaa 4 päätoimista tuntiopettajaa 1 sivutoiminen tuntiopettaja (lukio)

19 19 1 ma päätoiminen tuntiopettaja 1 erityisopettaja 1 erityisluokanopettaja 1 opinto-ohjaaja 2 koulunkäyntiohjaajaa 1 koulusihteeri Euran yhteiskoulu toimii koulukeskuksessa yhdessä lukion ja Ahmasojan koulun kanssa. Keittiö tuottaa ruokapalvelut sekä yhteiskoululle, Ahmasojan koululle että lukiolle. Euran yhteiskoulussa on 294 oppilasta ( ). Koulun tilat ovat kaikki käytössä, vapaita luokkatiloja ei ole. Koulu tekee opetuksellista yhteistyötä Euran lukion, Ahmasojan koulun ja Kirkonkylän koulun erityisluokkien kanssa koulupäivien aikana seuraavissa aineissa ja luokkatiloissa: TN, TS, KO, KU, MU. Yhteiskoulun kieltenopettaja opettaa Sorkkisten koulussa 2 tuntia viikossa. Uutena yhteistyömuotona lukuvuonna on Ahmasojan koulun kolmen oppilaan integroiminen yleisopetuksen ryhmiin seuraavissa oppiaineissa, ENA, MA, VLI ja VTS. Lisäksi lukio vuokraa satunnaisesti auditoriota omaan käyttöönsä. Iltaisin yhteiskoulun tiloja käyttävät kansalaisopisto (TN, TS, KU, KO, AT ja MU) ja Rauman sekä Huittisten musiikkiopistot (auditorio, musiikkiluokka ja kirjasto). Auditoriota varataan viikoittain kunnan omaan käyttöön sekä ulkopuolisille. Ruokalaa käyttävät päivittäin yhteiskoulun, lukion ja Ahmasojan koulun oppilaat ja henkilökunta, yhteensä lähes 600 henkilöä päivässä. Lisäksi ruokalaa vuokrataan jonkin verran ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi auditorion vuokrausten yhteydessä. Koulukiinteistöstä vuonna 1986 valmistuneet osat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Ilmanvaihto kaipaisi kohennusta. Erityisesti taito- ja taidesiipi tarvitsee peruskorjauksen. Siipi on rakennettu , eikä sitä ole sen jälkeen peruskorjattu. Rakennus on valmistunut vuonna 1982, eikä se vastaa nykyajan vaatimuksia. Koululta puuttuvat myös kokonaan kunnolliset työtilat opettajille. Koulun tilat eivät vastaa nykyaikaiselle opetukselle asetettuja tarpeita. Euran yhteiskoulun tiloista on tehty syksyllä 2007 ja 2014 tarkempi tarveselvitys Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja lisärakentamishanketta varten. Hanke on aikanaan hyväksytty Euran koulutuslautakunnassa ja kunnanvaltuustossa sekä siitä on jätetty rahoitushakemus opetusministeriöön. Koulukeskuksen ns. kakkosvaiheen suunnittelu ja toteutus tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti.

20 20 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Euran koulukeskuksen 1. vaiheen aloituksen syksyllä Toinen vaihe (joka koskee erityisesti yhteiskoulua) on tämän päätöksen mukaan suunniteltu tehtäväksi v Kiukaisten yhteiskoulu Kiukaisten yhteiskoulu antaa perusopetusta luokkien oppilaille. Oppilasmäärä lukuvuonna oppilasta. Koulu toimii kaksisarjaisena eli joka vuosiluokasta on muodostettu rinnakkaisluokat a ja b. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 7a 15 8a 12 9a 23 7b 15 8b 12 9b 21 Yhteensä Kiukaisten yhteiskoulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka (ma asti) 6 lehtorin virkaa 3 päätoimista tuntiopettajaa (2 ma asti) 2 sivutoimista tuntiopettajaa (toinen yhteinen Euran lukion kanssa) 1 erityisopettaja 1 koulunkäyntiohjaaja 0,5 koulusihteeri Koulun tilat Kiukaisten yhteiskoulu toimii yksinään Kiukaisten koulukeskuksessa, lukion yhdistyttyä Euran lukioon. Iltakäytössä koulun tiloja käyttävät mm. kansalaisopisto ja Kiukaisten Naisvoimistelijat. Osa koulustamme on peruskorjattu 80-luvun lopulla. Oikea sana kuvaamaan koulumme kuntoa on tyydyttävä. Kiukaisten koulukeskuksen kuntokartoitus on tehty Kaikki Kiukaisten yhteiskoulun teknisen työn tunnit pidetään Kiukaisten koulussa. Siirtymistä varten on järjestetty taksikuljetus yhteiskoulun ja Kiukaisten koulun välille.

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

Euran kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille 2015-2020

Euran kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille 2015-2020 Kasvatus- ja opetuslautakunta 49 16.06.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 66 26.10.2015 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille 2015-2020 250/12.00.00/2015 Kasvope 16.06.2015 49 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

4 rehtoria. 81 luokanopettajaa. 22 päätoimista tuntiopettajaa. 51 lehtoria. Alakoulut: * 1 esiopetuksen opettaja * 7 luokanopettajaa

4 rehtoria. 81 luokanopettajaa. 22 päätoimista tuntiopettajaa. 51 lehtoria. Alakoulut: * 1 esiopetuksen opettaja * 7 luokanopettajaa Peruskoulut Toiminnon erittely Palvelutuotannon kuvaus (mm. toimipaikkojen lukumäärä ja asiakasmäärä) Henkilöresurssi eriteltynä / htv Tilinpäätös 2011 menot-tulot =netto / Peruskoulut Laukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 29.09.2016 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvope 85 Varhaiskasvatuspäällikön henki lös tö asiat Rehtoreiden Ahmasojan koulun Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOULUTOIMI Säkylän perusopetuksen rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2015

SÄKYLÄN KOULUTOIMI Säkylän perusopetuksen rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2015 SÄKYLÄN KOULUTOIMI Säkylän perusopetuksen rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ... 5 1.1 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Yhtenäisen perusopetuksen alku 11.8.2004 Peruskorjaus- ja laajennushankkeen (2002-2004) kautta yhtenäiskouluksi Kahden koulun (Kirkonkylän koulu,

Yhtenäisen perusopetuksen alku 11.8.2004 Peruskorjaus- ja laajennushankkeen (2002-2004) kautta yhtenäiskouluksi Kahden koulun (Kirkonkylän koulu, Yhtenäisen perusopetuksen alku 11.8.2004 Peruskorjaus- ja laajennushankkeen (2002-2004) kautta yhtenäiskouluksi Kahden koulun (Kirkonkylän koulu, Uuraisten yläaste) toiminnan ja kulttuurin yhdistäminen

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti lisätään perusopetusasetuksen (852/1998) 2 :ään, sellaisena kuin se

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 17.6.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Koulutoimen strategisia painopistealueita ovat opetus, kouluverkko, kiinteistöt ja henkilökunta.

Koulutoimen strategisia painopistealueita ovat opetus, kouluverkko, kiinteistöt ja henkilökunta. LUUMÄEN KUNTA Koulutoimen strategia 2010-2015 1. Visio 2015 Luumäellä perusopetuksen oppilaat saavat laadukasta opetusta pienissä opetusryhmissä viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Oma lukio on

Lisätiedot

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 06.05.2015 Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus 316/12.00.01/2013 KOPLK 06.05.2015 52 Lähtökohta Hyrsylän koulun vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koskien

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051)

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Sisällytä kustannuksiin: opetustoiminnan ja siihen välittömästi liittyvän muun toiminnan kustannukset (esim. tukiopetus, oppilaanohjaus) erityisopetuksen (9-vuotinen

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Pöytyän koulut. 1.Auvaisten koulu Auvaistentie 25 21860 Auvainen. Ennuste

Pöytyän koulut. 1.Auvaisten koulu Auvaistentie 25 21860 Auvainen. Ennuste Pöytyän koulut Liite 1 1.Auvaisten koulu Auvaistentie 25 21860 Auvainen Koulun oppilasennusteet ovat tasaisia, oppilasmäärä pysyttelee noin neljässäkymmenessä. Sijainniltaan koulu on Pöytyän kouluista

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot