KOULUVERKKOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt 2.6 Ruokailupalvelut 3 EURAN KUNNAN VÄESTÖENNUSTEET 4 PERUSOPETUKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS 5 PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ 6 PERUSKOULUVERKON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT 7 LOPUKSI LIITTEET Liite 1. Kiinteistöjen toiminnalliset tiedot (koulujen palaute) Liite 2. Euran kunnan oppilaaksiottoalueet lv Liite 3. Oppilastilastot ja ennusteet vuosille Liite 4. Kunnan taloudellinen tilanne ja sen kehitys KUVIOT Kuvio vuotiaiden määrät vuosina Kuvio vuotiaiden määrät ikäryhmittäin vuosina Kuvio 3. Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 4. Euran yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 5. Kiukaisten yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 6. Yhdistetyn Euran ja Kiukaisten yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 7. Hinnerjoen koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 8. Honkilahden koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 9. Hinnerjoen ja Honkilahden koulujen yhdistetty oppilasmääräennuste vuosina Kuvio 10. Sorkkisten koulun oppilasmäärät ja ennusteet vuosina Kuvio 11. Kiukaisten koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 12. Panelian koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 13. Kirkonkylän koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 14. Kauttuan koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 15. Kauttuan, Kirkonkylän ja Sorkkisten koulujen yhdistetty oppilasmäärien kehitys vuosina Kuvio 16. Kiukaisten ja Sorkkisten koulujen yhdistetty oppilasmääräennuste vuosina

3 3 TAULUKOT Taulukko 1. Sisäiset vuokrat vuosina Taulukko 2. Kasvatus- ja opetuspalveluiden lähivuosien investoinnit nykyisen kouluverkon mukaan Taulukko 3. Euran väestöennuste iän mukaan vuoteen 2040 (Tilastokeskus 2012) Taulukko 4. Väestöennuste ikäryhmittäin Taulukko 5. Oppilasennusteet lukuvuoteen Taulukko 6. Euran koulujen bruttomenot TA 2014 Taulukko 7. Kustannukset TP 2013 mukaan euroa/oppilas Taulukko 8. Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu esiopetuksen ja perusopetuksen osalta v (oph:n tilastot) Taulukko 9. Koulujen ja luokkien koot Eurassa lukuvuonna Taulukko 10. Oppilasmäärät Euran perusopetusta antavissa kouluissa lv Taulukko 11. Oppilasmäärät Euran perusopetusta antavissa kouluissa lv Taulukko 12. Oppilaskohtaiset yksikköhinnat vuosina Taulukko 13. Koulujen kuljetuskustannukset vuonna 2013 Taulukko 14. Koulumatkoihin käytetyt määrärahat vuosina Taulukko 15. Tulot ja menot kouluittain TA 2014 LÄHTEET Aaltonen, J., Kirjavainen, T. & Moisander, A Kuntien perusopetuksen tehokkuuserot ja tuottavuus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen keskustelualoitteita 374. VATT Kehittämissuunnitelma opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuosille Lahtinen, M. & Lankinen, T Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, 8. uudistettu painos. Tietosanomat Oy. Opetushallitus. Opetustoimen kustannusraportit perusopetuksesta Väestörekisteritiedot: Väestörekisterikeskuksen tilastot

4 4 1 JOHDANTO Euran valtuusto hyväksyi /20 Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman. Kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta päätettiin erikseen, että laaditaan koulurakennesuunnitelma, jonka pohjalta muodostetaan toiminnallisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti järkevä kouluverkko. Lisäohjeeksi annettiin, että Euran kunnassa siirrytään yhteen lukioon, yhteen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien kouluun sekä perusopetuksen alempien vuosiluokkien opetuksen järjestäminen toiminnallisesti, taloudellisesti sekä pedagogisesti sopivan kokoisissa yksiköissä laaja kuntakoko huomioiden. Euran ja Kiukaisten lukiot yhdistettiin alkaen, jo aiemmin oli tapahtunut lukioiden hallinnollinen yhdistäminen. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja valmistui ja sitä käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja Lautakunta pyysi asiakirjasta lausuntoja ja asetti sen kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Lautakunta hyväksyi asiakirjan muilta osin, mutta lopullista päätösehdotusta ei esitetty kunnanhallitukselle, vaan asian käsittelyä päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja toimii tämän suppeamman kouluverkkosuunnitelman tausta-aineistona. Euran valtuusto on talousarviossaan päättänyt, että Euran yhteiskoulu ja Kiukaisten yläaste yhdistetään hallinnollisesti yhdeksi kouluksi alkaen, siten, että Euran yhteiskoululla on kaksi toimipaikkaa. Kunnanvaltuusto on /11 päättänyt kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti lakkauttaa Kiukaisten yhteiskoulun ja lukion rehtorin viran ja perustaa alkaen apulaisrehtorin viran. Viranhaltija toimii Kiukaisten yhteiskoulun toiminnasta vastaavana rehtorina ainakin lukuvuoden Yhteiskoulut toimivat erillisinä kouluina ainakin lukuvuoden

5 5 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus siirtyi kasvatus- ja opetuspalveluihin. Varhaiskasvatuksesta on laadittu erillinen selvitys. Perusopetuslain mukaan järjestettävä esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus) ja perusopetus muodostavat kasvatus- ja koulutuskokonaisuuden. Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on yhteinen ydintehtävä: lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Tätä ydintehtävää tukevat perusturvapalvelut (esimerkiksi lastenneuvola, perheneuvola, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu) sekä myös nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyön näiden toimijoiden välillä tulee olla toimivaa ja ydintehtävää tukevaa. 2.2 Perusopetus Eurassa on lukuvuonna kymmenen perusopetuskoulua. Perusopetuksen alempien vuosiluokkien (1-6 luokat) opetusta antavia kouluja on seitsemän. Lisäksi on kaksi perusopetuksen ylempien vuosiluokkien (7-9 luokat) opetusta antavaa koulua ja yksi erityiskoulu (luokat 1-9). Edellä mainittujen lisäksi Kirkonkylän koulun yhteydessä on erityisluokkia. Perusopetuskoulujen yhteydessä on pienopetusryhmiä. Euran perusopetuskoulut lv : oppilasmäärät Ahmasojan koulu luokat Euran yhteiskoulu luokat Hinnerjoen koulu luokat Honkilahden kulu luokat Kauttuan koulu luokat Kirkonkylän koulu luokat Kirkonkylän erityisluokat luokat Kiukaisten koulu luokat Kiukaisten yhteiskoulu luokat Panelian koulu luokat Sorkkisten koulu luokat peruskoululaisia 1288 Liitteessä 2 esitetään Euran kunnan oppilaaksiottoalueet lv

6 6 Koulukiinteistöjä koskevat tiedot on saatu koulujen rehtoreilta. Hinnerjoen koulu Hinnerjoen koulun oppilasmäärä on lukuvuonna yhteensä 60 oppilasta. Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta siten, että on muodostettu yhdistetyt luokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Hinnerjoen koulun henkilöstö lv : 3 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettaja (yhteinen Honkilahden koulun kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1-2 lk 25 opp. 3-4 lk 22 opp. 5-6 lk 13 opp. Yhteensä 60 oppilasta Hinnerjoen koulu on valmistunut 1970-luvun alussa. Vanha puoli on paljon vanhempi. Keittiöremontti, ruokala ja keittiö, on tehty vuonna Opettajahuone on remontoitu vuonna Koulun käytävä on paikkakorjattu risaisista laatoista vuonna Teknisen käsityön tilat on remontoitu vuonna 2009 ja laitteet kunnostettu/uudistettu vuonna Vanhan koulun vesikatto on uusittu kesällä Hinnerjoen koulun keittiö muuttui palvelukeittiöksi alkaen. Kouluruoka on valmistettu lähtien Hinnerjoen koulun oppilaille Honkilahden koulun keittiössä. Rakennus kaipaisi: - ilmastoinnin nykyaikaistamisen - henkilöstön sosiaalitilojen rakentamisen - oppilasvessojen määrän lisäämisen sisätiloihin Koulun ulkopuolinen käyttö: Liikuntasalia käytetään päivisin oppilaiden liikuntaan ja myös esimerkiksi näytelmien harjoittelemiseen. Iltaisin sali on seurojen käytössä mm. kansalaisopiston selkäjumppa, MLL:n satujumppa, Hinnerjoen Yrityksen lentopallovuoro, zumba, naisten aerobic, miesten ja lasten sählyvuoroja.

7 7 Honkilahden koulu Honkilahden koulun oppilasmäärä on lukuvuonna oppilasta. Koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1-2 lk 15 opp. 3-4 lk 20 opp. 5-6 lk 27 opp. Yhteensä 62 oppilasta Honkilahden koulun henkilöstö lukuvuonna : 3 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettaja (yhteinen Hinnerjoen koulun kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja Kirkonkylän koululle sijoitettu englannin lehtori opettaa myös Honkilahdessa englantia. Honkilahden koulu on valmistunut vuonna Rakennus on sisätiloiltaan edelleen erittäin hyväkuntoinen. Rakennus kaipaisi kuitenkin pikaisesti ulkomaalauksen ja rännien huoltotoimenpiteitä ja korjauksia. Lämmitysjärjestelmä pitäisi uusia nokiongelman vuoksi. Koulun piha-aluetta on kehitetty kunnan ja vanhempainyhdistys Telkänpesän tekemillä hankinnoilla ja toimilla niin, että se palvelee koululaisia päivällä ja iltakäyttäjiä iltaisin. Pihalla on runsaasti leikkivälineitä ja piha-aluetta on siistitty ja sinne on istutettu pensaita ja kukkia. Koulun ulkopuolinen käyttö: - Liikuntatilaa käytetään oppilaiden liikuntatunteihin. Lisäksi jokaisena päivänä on runsaasti iltakäyttöä. Iltakäyttäjinä ovat HoVe, Euran kansalaisopisto, Karateseura ja koulun kerhotoiminta. Honkilahtelaiset yhdistykset pitävät koululla kokouksia. - HoVe pystytti muutama vuosi sitten koulun piha-alueelle jääkiekkokaukalon, joka palvelee koulua ja kyläläisiä talvisin luistelukaukalona ja kesäisin tenniskenttänä.

8 8 - Teknisen työn luokkaa käyttävät koululaisten lisäksi kansalaisopiston entisöijät. Kauttuan koulu Kauttuan koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 288 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, 14 perusopetusryhmää, jotka on muodostettu vuosiluokittain. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1. lk 38 / 1a 19 1b lk 54 / 2a 11 2b 22 2c lk 51 / 3a 25 3b lk 53 / 4a 18 4b 18 4c lk 51 / 5a 25 5b lk 41 / 6a 18 6b 23 Yhteensä 288 opp. Kauttuan koulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka 12 luokanopettajan virkaa 2½ luokanopettaja ma. ( asti valtionavustus isojen opetusryhmien purkuun) 2 erityisopettajan virkaa 1 englanninopettajan virka 5 koulunkäyntiohjaajaa, joiden tunnit on jaettu seuraavasti: - koulusihteeri / koulunkäyntiohjaaja, 12,25 h / 26 h - kolme kpl ap-/ip-ohjaaja / koulunkäyntiohjaaja, 20 h / 18,25 h - ma koulunkäyntiohjaaja 30 h Kauttuan koulu on rakennettu vuonna 1950 ja saneerattu ja laajennettu vuonna Kaikki muut tilat ovat koulukäyttöön soveltuvia, mutta liikunta- ja teknisen käsityön-tilat vaatisivat saneerausta. Koululta on tullut esitys, että runsaan iltakäytön vuoksi koululla voisi olla auditorio, joka rakennettaisiin nykyisen liikuntasalin tiloihin, tästä on esitys olemassa vuodelta Koulussa on puutetta tiloista (tällä hetkellä koulussa on kolme luokkaa enemmän kuin on mitoitettu). Koululle on rakennettu asuntolasta vapautuneisiin

9 9 tiloihin tilat aamu- ja iltapäivätoiminnan, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeisiin. Lukuvuonna esiopetusta ei voida järjestää po. tiloissa tilanahtauden vuoksi. Kauttuan koulun iltakäyttö on erittäin vilkasta. Tiloja käyttävät säännöllisesti muun muassa Mieslaulajat, kansalaisopiston ryhmiä, 4H - kerho, Rauman ja Huittisten musiikkiopistot, seurakunta. Lisäksi satunnaisia käyttäjiä on lukuisia, näistä mainittakoon muun muassa Raiku, EuPa, lukuisat yhdistykset ja lisäksi koulua käytetään luentopaikkana sekä erilaisten kokousten pitopaikkana. Liikuntasalin iltakäyttö on erityisen runsasta. Koulun oppilasmäärä tullee kasvamaan tulevina vuosina ja se aiheuttanee lisärakentamisen / asuntolan saneeraamisen tarvetta. Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 163 oppilasta yleisopetuksessa sekä 18 oppilasta erityisluokilla. Yleisopetuksessa on kuusi perusopetuksen luokkaa, joista on muodostettu yhdeksän vuosiluokittain toimivaa perusopetusryhmää. Koulussa on lisäksi kolme erityisopetuksen luokkaa. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1. lk 26 opp. 2. A lk 16 opp. 2. B lk 14 opp. 3. A lk 14 opp. 3. B lk 14 opp. 4. lk 24 opp. 5. A lk 15 opp. 5 B lk 14 opp. 6. lk 26 opp. Yhteensä 163 oppilasta Kirkonkylän koulun henkilöstö lv : 8 luokanopettajan virkaa 1 peruskoulun lehtori (englanti) 1 erityisopettajan virka 2 tuntiopettajaa (ma asti) 3 koulunkäyntiohjaajaa 2 koulunkäyntiohjaajaa (ma asti)

10 10 Erityisluokkien henkilöstö lv : 3 erityisluokanopettajan virkaa 1 tuntiopettaja (ma asti) 1 osa-aikainen kotitalousopettaja (Euran yhteiskoulun lehtori) 6 koulunkäyntiohjaajaa vak. 3 koulunkäyntiohjaajaa ma. (lisäksi 2 Säkylän palkkaamaa ja 1 Köyliön palkkaama), asti Oppilaat kotikunnittain erityisluokilla tilastointipäivän mukaan: ELK 1 LK Oppilaita Kotikunta EA Eura Eura / 1 Säkylä Eura Eura Eura Säkylä yhteensä 11 9 Eura / 2 Säkylä LUOKAT ELK 1: ELK (luokka-asteet: 2., 3. ja 4.) / 7 oppilasta (luokka-asteet: 7., 8. ja 9.) / 4 oppilasta LK Oppilaita Kotikunta Eura Eura Eura Säkylä Köyliö yhteensä 7 5 Eura / 1 Säkylä / 1 Köyliö

11 11 LUOKAT ELK 2: (luokka-asteet: 1., 3., 4., 6. ja 9.) / 7 oppilasta Kirkonkylän koulun kivikoulu on rakennettu vuonna Vuosina toteutettu peruskorjaus (2611,5 m²) ja laajennus (546 m²) käsitti vanhojen tilojen peruskorjauksen sekä opettajien ja oppilashuollollisten tilojen laajennuksen entiseen asuntolasiipeen sekä uuden laajennusosan, jossa ovat musiikki- ja kuvaamataitoluokat, oppilaitten pukeutumisja pesutilat sekä valmistuskeittiö. Talotekniikka ja opetustilat ajanmukaistettiin sekä parannettiin tilojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Koululle on saneerattu aamu- ja iltapäivätoiminnan (seurakunnan tilat poistuivat käytöstä kevätlukukauden 2011 jälkeen) ja esiopetuksen tilat asuntolasta vapautuneisiin tiloihin. Juhlasalivuoroja on kansalaisopistolla, Euran Naisvoimistelijoilla, Young Taekwondolla, Euran Raikulla, Euran Säpinöillä, vanhempainyhdistys KoKo Poppoolla, Euran kunnalla (tykyjumppa) ja Euran Sydänyhdistyksellä. Kirkonkylän koulun puukoulu on rakennettu vuonna Rakennuksessa on toiminut muun muassa kunnan työpaikkaruokala, aamu- ja iltapäiväkerho ja Euran Soittokunta. Takaisin koulukäyttöön se otettiin osittain; ensin ELK 1, sitten ELK 2. Kesällä 2007 tehtiin ELK 2:n tiloihin kosteusvaurioista johtuva peruskorjaus, jossa vaurioituneet alapohjarakenteet purettiin ja rakennettiin uudelleen. Osa opetustiloista sekä henkilöstön sosiaalitilat ajanmukaistettiin sekä parannettiin tilojen viihtyvyyttä. Kesällä 2010 peruskorjattiin ELK 1:n sosiaalitilat henkilöstön määrää ja tarpeita vastaaviksi. Vuonna 2012 kesällä purettiin ELK 2:n tiloista Euran Soittokunnan käytössä ollut varastotila ja saatiin näin lisää opetustilaa. Kesällä 2013 puukoulun aula maalattiin ja oppilaiden iso WC peruskorjattiin. Vuoden 2014 keväällä puukouluun saatiin uusi ulko-ovi. Puukoulun yhteinen varastotila on todettu sekä henkilöstön että työpaikkatarkastuksen mukaan ongelmalliseksi. Huono valaistus sekä erittäin korkea ja kapea tila aiheuttavat turvallisuusriskiä. Peruskorjausta odottavat myös oppilaiden pikku-wc tilat ELK 1:n puolella sekä ison opetustilan lattiamatto ELK 2:n puolella. Kiukaisten koulu Kiukaisten koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 95. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, jotka on muodostettu vuosiluokittain.

12 12 Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1. lk 16 opp. 2. lk 10 opp. 3. lk 19 opp. 4. lk 17 opp. 5. lk 19 opp. 6. lk 14 opp. Yhteensä 95 oppilasta Koulun henkilöstö lukuvuonna : 6 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettajan virka (yhteinen Sorkkisten koulun kanssa) 0,5 EN-opettajan virka (yhdessä Panelian kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja 2 koulunkäyntiohjaajaa (ma ) Koulu on rakennettu 1952, vuonna 1998 tehtiin remonttia ja luokkatilojen muutoksia. Ilmastointia lisättiin, vessoja rakennettiin lisää, keittiö korjattiin, seiniä maalattiin sekä piha muotoiltiin uudestaan. Koulu on lisäksi maalattu ulkoa. Tilat riittävät koulun käyttöön. Osa-aikainen erityisopetus toimii yläkerran entisessä asunnossa ja koululaisten iltapäivätoiminta entisessä talonmiehen asunnossa. Iltapäiväkerhon tilat remontoitiin alkusyksyn 2014 aikana ajanmukaiseen kuntoon. Koulun tilat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Ainoastaan vetoisuus sekä patterien osittainen toimimattomuus on iso haitta. Koulun piha-alueelle myönnettiin talousarviossa 2013 määräraha piha-alueen suunnitelmaa ja kohentamista varten. Piha-alue sai uutta muotoa sekä uusia kalusteita ja leikkivälineitä kesän 2013 aikana. Piha-alueen sepelialue on osittain saanut uutta asfalttipintaa, joka osaltaan helpottaa myös alueiden hoitoa sekä talvikunnossapitoa. Tältä osin vuoden talousarvion tavoitteet on saatu toteutettua. Tällä erää suurena ongelmana on pihan reunakiveysten kivien irtoaminen, jolloin ne aiheuttavat myös vaaratilanteita välitunneilla lasten liikkuessa pihalla. Seuraavaan talousarvioon koulumme osalta toivomme saatavan TVT-osastolle koulumme verkottamisen langattomaan verkkoon. Edelleenkin lähivuosien yhtenä isona tavoitteena Kiukaisten koulun osalta on piha-alueen selkeä laajennus sekä kevytväylän saaminen koululta Eurakosken keskustaan. Todella positiivisena Kiukaisten koululla koetaan urheilukentän läheisyys aivan koulun pihapiirissä sekä myös kuntoradan sijainti koulun lähimetsässä.

13 13 Iltaisin koulussa on runsaasti kansalaisopiston toimintaa, musiikkia, teatteria ja liikuntaa voimistelusalissa. Teknisten töiden tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä. Panelian koulu Panelia koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 114 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, jotka toimivat vuosiluokittain. Panelian esikoulussa on 17 lasta aloittamassa syksyllä Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1. lk 20 opp 2. lk 22 opp. 3. lk 19 opp. 4. lk 14 opp. 5. lk 20 opp. 6. lk 19 opp. Yhteensä 114 oppilasta Panelian koulun henkilöstö lv : 6 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettajan virka 0,5 englanninopettajan virka (yhteinen Kiukaisten koulun kanssa) 1 määräaikainen tuntiopettaja ( asti) 3 osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa (joista yksi on vakituinen), jotka vuoroin hoitavat kuljetettavien aamu- ja iltapäivävalvonnan ja, joista yksi on yhteinen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. Koulurakennus ja toiminta Panelian koulun vanhin osa on rakennettu 1930-luvun lopulla. Uusi päärakennus on otettu käyttöön 1982 ja laajennettu vuonna Koulun tilat ovat avarat ja kohtuullisen toimivat, mutta kaipaavat päivitystä. Vanhimmassa osassa tarvittaisiin välitöntä ikkuna- ja oviremonttia sekä pintaremonttia esikoulun ja toisen luokan tiloissa. Ikkunat ovat turvallisuusriski. Ikkunaruudut irtoavat

14 14 pokista. Niitä ei voi enää edes irrottaa pesua varten. Välittömän uusimisen tarve on päärakennuksen vesiputkilla. Ne vuotavat useamman kerran vuodessa. Keittiö kaipaisi pintojen, laitteiden ja kylmäsäilytystilojen osalta uusimista. Ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa noin kello 11 ja välillä. Keittiö ja ruokala ovat toiminnallisesti hyviä. Ruokala toimii tilana hyvin ja tila toimii myös ryhmätyötilana. Ruokalan linjasto ja kalustus ovat uudet ja siistit. Päärakennuksen lämpötaloudenkin kannalta kaikki ulko-ovet ja tuuletusluukut tulisi uusia pikaisella aikataululla. Pääoven raosta tuiskuttaa talvella lunta sisään. Liikunta- ja pukuhuonetiloissa näkyvät yli kolmenkymmenen vuoden kovan käytön jäljet. Erityisesti kaikki ovet ovat jo erittäin huonossa kunnossa. Samoin luokkien ja opettajainhuoneen ovet pitäisi vaihtaa uusiin. Salin seinät pitäisi maalata. Päärakennuksen varttikate sekä sadevesikourut ovat uusimisen tarpeessa, koska katto on jo selkeästi hapertunut. Siinä olleita reikiä on korjattu, mutta yli kolmenkymmenen vuoden sateet ja paahteet ovat tehneet tehtävänsä. Vanhan puolen ulko-ovien edustalle tarvittaisiin katosta. Se toisi talvella turvallisuutta rappusiin, kun lumi ei aina sataisi suoraan rappusille. Lisäksi se toimisi oppilaiden sadekatoksena aamuisin ja välituntien aikana. Rakennuksen ulkomaalaus rupeaa olemaan ajankohtainen asia. Myös sadevesikourut tulisi uusia. Turvallisuuden vuoksi koko koulun kattava keskusradio tulisi rakentaa/laittaa toimintakuntoon. Osittain sitä varten on jo valmius olemassa. Järjestelmää tulisi laajentaa vanhalle puolelle ja hankkia tarvittavat laitteet rikkinäisten/puuttuvien tilalle. Hätätilanteissa keskusradio on ainoa varmasti toimiva keino saattaa tilannetieto ja toimintaohjeet kaikille koulussa työskenteleville. Koululla tehdyn esteettömyyskartoituksen tuloksena havaittiin, että koululle tarvittaisiin lisää opasteita ja kaiteita liikuntarajoitteisia varten. Muutoksia tarvittaisiin myös invavessaan ja kynnyksiin. Koulun toiminta on muutoksessa. Paneliassa on iloksemme koulun aloittanut viime vuosina suuria ikäryhmiä. Tämän vuoksi aiemmin toiminut ajatus alkuopetusyksikön sijaitsemisesta vanhalla puolella ei enää toimi. Alkavana lukukautena toinen luokka sijoittuu päärakennukseen. Vastaavasti neljäs luokka jatkaa vanhalla puolella, koska ryhmä

15 15 on toista luokkaa selvästi pienempi. Näin eteistila riittää paremmin kahden ryhmän käyttöön. Koulun pihan liikennejärjestelyä tulisi suunnitella ja rakentaa uudelleen. Pihan poikki ajetaan koko päivän ajan. Aamuisin ja iltapäivisin oppilaiden koulukuljetukset muodostavat melkoisen liikennekuormituksen piha-alueelle. Koulun henkilökunnan kulkeminen ei tapahdu pelkästään koulupäivien ulkopuolisena aikana. Tämä siis lisää oppilaiden pihalla ollessa tapahtuvaa liikennettä. Lisäksi jakeluautot kulkevat pihalla useita kertoja viikossa. Koululla on iltapäivätoimintaa päivittäin kello Kerholaisia on enimmillään 15 kerralla. Kerholaisten toimitilat ovat vanhan puolen yläkerrassa. He käyttävät myös koulun liikuntasalia ja piha-aluetta. Panelian koulun luokkien iltakäyttö on kohtuullista. Kansalaisopiston soitot, kuorot, kädentaitoryhmät ja viikonloppujen lyhytkurssit ovat säännöllisiä käyttäjiä. Tiloja käyttävät kokous- ja toimintatilanaan lisäksi muun muassa eläkeläisryhmät, vanhempainyhdistys sekä seurat ja järjestöt. Keittiö- ja ruokalatilaa käytetään jäähallin turnausviikonloppujen yhteydessä ruokailujen järjestämiseen, samoin pesuhuonetiloja tarvitaan isojen turnausten aikana. Keittiössä pidetään myös järjestöjen te toja. Liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö on erityisen runsasta. Vakiovuorojen lisäksi salissa järjestetään juhlia, konsertteja ja diskoja. Pihalla oleva ulkokaukalo on iltaisin käytössä ympäri vuoden. Erityisesti talvisin kaukalon ollessa jäädytettynä iltaisin on runsaasti luistelijoita ja jääkiekon pelaajia. Ongelmana on valaistuksen heikkous. Kaukalon valaisinpylväät tulisi siirtää pois jäähallin parkkipaikkaa valaisemasta kaukalon viereen. Hyvä valaistus toisi turvallisuutta kiekkoilijoille ja luistelijoille. Sorkkisten koulu Sorkkisten koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 40. Koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1-2 lk 12 opp. 3-4 lk 18 opp. 5-6 lk 10 opp. Yhteensä 40 oppilasta

16 16 Sorkkisten koulun henkilöstö lv : 3 luokanopettajan virkaa (1 opett. virkavapaalla , sijainen asti)) 1 koulunkäyntiohjaaja (ma asti) osa-aikainen erityisopettaja (yhteinen Kiukaisten koulun kanssa) osa-aikainen englannin opettaja (5.-6.-lk) Kivikoulun puolella on pitkät ja jyrkät portaat, joissa ei ole toistaiseksi tapahtunut onnettomuuksia. Teknisen työn tiloissa ei ole erillistä huonetta puuntyöstökoneille eikä pölynpoistoa. Koneita käytettäessä puupöly leviää kaikkialle teknisen työn tilojen sisäilmaan ja osittain myös kivikoulun käytävään. Pölynpoistoon oli myönnetty investointimääräraha, mutta Sorkkisten koulun jatkon epäselvyydestä johtuen pölynpoistojärjestelmän hankinnasta luovuttiin. Kivikoulun katto alkaa olla huonossa kunnossa ja talonmiehen kertoman mukaan katto on ruostunut puhki. Katto on paikattu väliaikaisesti tiivistemassalla. Puukoulun kellaritilojen seinissä ja lattialla on merkkejä kosteudesta. Koulun vesikatto on vuotanut, mutta sitä on korjattu väliaikaisjärjestelyin. Koulun puurakenteet kuten ikkunan puitteet ovat huonossa kunnossa, sillä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä ei ole tehty vuosiin. Sorkkisten koulun luokkatiloilla ei ole säännöllisesti ulkopuolisia käyttäjiä. Luokkatiloissa kokoontuu satunnaisesti kyläyhdistys ja koulun vanhempainyhdistys. Liikuntahallia käyttävät päivisin Sorkkisten koulu, mahdollisesti kunnan muut koulut, perhepäivähoitajat sekä euralaiset päiväkodit. Liikuntahallin käyttäjäkunta iltaisin muodostuu pääasiassa kunnan yhdistyksistä sekä joistakin yksityishenkilöistä. Suurimmista käyttäjäryhmistä mainittakoon Euran Raiku, Euran Pallo, Euran Veivi ja Euran Naisvoimistelijat. Ahmasojan koulu Ahmasojan koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 56 oppilasta. Koulussa on kuusi yksilöllistettyä erityisopetusta antavaa luokkaa. Oppilaat jakaantuvat kotikuntiensa mukaan tilastointipäivän mukaan seuraavasti: LK Oppilaita Kotikunta Pori / 3 Eura Pori / 6 Eura Ulvila / 2 Eura Köyliö / 1 Harjavalta / 2 Eura

17 Pori / 3 Eura Rauma / 1 Säkylä / 1 Kokemäki /7 Eura Harjavalta / 1 Pori / 6 Eura Vantaa / 4 Eura Köyliö / 10 Eura yhteensä Eura / 4 Pori / 1 Rauma / 1 Säkylä / 2 Köyliö / 1 Kokemäki / 1 Ulvila / 2 Harjavalta / 1 Vantaa Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1-2 lk 11 opp. 3-4 lk 7 opp. 5-6 lk 14 opp. 7 lk 8 opp. 8-9 lk 8 opp. 9 lk 8 opp. Yhteensä 56 oppilasta Ahmasojan koulun henkilöstö lv : 5 erityisluokanopettajan virkaa 1 päätoiminen tuntiopettaja (ma asti) 4 vak. koulunkäyntiohjaajaa 2 ma koulunkäyntiohjaajaa 1 ma koulunkäyntiohjaaja, Köyliön palkkaama Ahmasojan koulun tilaratkaisu kuului yhtenä osana Euran koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen. Ahmasojan koulu siirtyi uusiin opetustiloihin Ahmasojan koululla on nykyaikaiset opetustilat Euran koulukeskuksessa. Koulussa on kuusi luokkatilaa ja kaksi pienryhmätilaa. Yksi luokkatila suunniteltiin taideaineiden monitoimiluokaksi. Tämä luokka on otettu käyttöön luokkatilaksi oppilasmäärän kasvaessa ja oppilasmäärän edellyttäessä kuutta opetusryhmää. Tekstiilityön, kuvaamataidon ja muiden taideaineiden luokkatilana toimii nyt lukion yksi luokka, jota koulu voi käyttää silloin kun se on lukion käytöstä vapaana.

18 18 Euran yhteiskoulu Euran yhteiskoulu antaa perusopetusta luokkien oppilaille. Oppilasmäärä on lukuvuoden alussa poikkeuksellisen pieni eli 294 oppilasta. Kaikilla luokka-asteilla oppilaat on jaettu kuuteen perusluokkaan. Perusluokkia on siis 18 kappaletta. Lisäksi oppilaat on jaettu valinnaisaineissa valintojen mukaisesti jakoryhmiin. Erityisopetuksessa on pienopetusryhmä, klinikka ja parkki. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 7a 15 8a 18 9a 15 7b 16 8b 17 9b 14 7c 16 8c 18 9c 16 7d 14 8d 15 9d 16 7e 15 8e 18 9e 15 7f 16 8f 17 9f s 1 8s 1 9s 7elu 2 8elu 1 9elu 3 pienluokka Yhteensä Euran yhteiskoulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka 20 lehtorin virkaa 4 päätoimista tuntiopettajaa 1 sivutoiminen tuntiopettaja (lukio)

19 19 1 ma päätoiminen tuntiopettaja 1 erityisopettaja 1 erityisluokanopettaja 1 opinto-ohjaaja 2 koulunkäyntiohjaajaa 1 koulusihteeri Euran yhteiskoulu toimii koulukeskuksessa yhdessä lukion ja Ahmasojan koulun kanssa. Keittiö tuottaa ruokapalvelut sekä yhteiskoululle, Ahmasojan koululle että lukiolle. Euran yhteiskoulussa on 294 oppilasta ( ). Koulun tilat ovat kaikki käytössä, vapaita luokkatiloja ei ole. Koulu tekee opetuksellista yhteistyötä Euran lukion, Ahmasojan koulun ja Kirkonkylän koulun erityisluokkien kanssa koulupäivien aikana seuraavissa aineissa ja luokkatiloissa: TN, TS, KO, KU, MU. Yhteiskoulun kieltenopettaja opettaa Sorkkisten koulussa 2 tuntia viikossa. Uutena yhteistyömuotona lukuvuonna on Ahmasojan koulun kolmen oppilaan integroiminen yleisopetuksen ryhmiin seuraavissa oppiaineissa, ENA, MA, VLI ja VTS. Lisäksi lukio vuokraa satunnaisesti auditoriota omaan käyttöönsä. Iltaisin yhteiskoulun tiloja käyttävät kansalaisopisto (TN, TS, KU, KO, AT ja MU) ja Rauman sekä Huittisten musiikkiopistot (auditorio, musiikkiluokka ja kirjasto). Auditoriota varataan viikoittain kunnan omaan käyttöön sekä ulkopuolisille. Ruokalaa käyttävät päivittäin yhteiskoulun, lukion ja Ahmasojan koulun oppilaat ja henkilökunta, yhteensä lähes 600 henkilöä päivässä. Lisäksi ruokalaa vuokrataan jonkin verran ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi auditorion vuokrausten yhteydessä. Koulukiinteistöstä vuonna 1986 valmistuneet osat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Ilmanvaihto kaipaisi kohennusta. Erityisesti taito- ja taidesiipi tarvitsee peruskorjauksen. Siipi on rakennettu , eikä sitä ole sen jälkeen peruskorjattu. Rakennus on valmistunut vuonna 1982, eikä se vastaa nykyajan vaatimuksia. Koululta puuttuvat myös kokonaan kunnolliset työtilat opettajille. Koulun tilat eivät vastaa nykyaikaiselle opetukselle asetettuja tarpeita. Euran yhteiskoulun tiloista on tehty syksyllä 2007 ja 2014 tarkempi tarveselvitys Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja lisärakentamishanketta varten. Hanke on aikanaan hyväksytty Euran koulutuslautakunnassa ja kunnanvaltuustossa sekä siitä on jätetty rahoitushakemus opetusministeriöön. Koulukeskuksen ns. kakkosvaiheen suunnittelu ja toteutus tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti.

20 20 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Euran koulukeskuksen 1. vaiheen aloituksen syksyllä Toinen vaihe (joka koskee erityisesti yhteiskoulua) on tämän päätöksen mukaan suunniteltu tehtäväksi v Kiukaisten yhteiskoulu Kiukaisten yhteiskoulu antaa perusopetusta luokkien oppilaille. Oppilasmäärä lukuvuonna oppilasta. Koulu toimii kaksisarjaisena eli joka vuosiluokasta on muodostettu rinnakkaisluokat a ja b. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 7a 15 8a 12 9a 23 7b 15 8b 12 9b 21 Yhteensä Kiukaisten yhteiskoulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka (ma asti) 6 lehtorin virkaa 3 päätoimista tuntiopettajaa (2 ma asti) 2 sivutoimista tuntiopettajaa (toinen yhteinen Euran lukion kanssa) 1 erityisopettaja 1 koulunkäyntiohjaaja 0,5 koulusihteeri Koulun tilat Kiukaisten yhteiskoulu toimii yksinään Kiukaisten koulukeskuksessa, lukion yhdistyttyä Euran lukioon. Iltakäytössä koulun tiloja käyttävät mm. kansalaisopisto ja Kiukaisten Naisvoimistelijat. Osa koulustamme on peruskorjattu 80-luvun lopulla. Oikea sana kuvaamaan koulumme kuntoa on tyydyttävä. Kiukaisten koulukeskuksen kuntokartoitus on tehty Kaikki Kiukaisten yhteiskoulun teknisen työn tunnit pidetään Kiukaisten koulussa. Siirtymistä varten on järjestetty taksikuljetus yhteiskoulun ja Kiukaisten koulun välille.

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

4 rehtoria. 81 luokanopettajaa. 22 päätoimista tuntiopettajaa. 51 lehtoria. Alakoulut: * 1 esiopetuksen opettaja * 7 luokanopettajaa

4 rehtoria. 81 luokanopettajaa. 22 päätoimista tuntiopettajaa. 51 lehtoria. Alakoulut: * 1 esiopetuksen opettaja * 7 luokanopettajaa Peruskoulut Toiminnon erittely Palvelutuotannon kuvaus (mm. toimipaikkojen lukumäärä ja asiakasmäärä) Henkilöresurssi eriteltynä / htv Tilinpäätös 2011 menot-tulot =netto / Peruskoulut Laukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 29.09.2016 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvope 85 Varhaiskasvatuspäällikön henki lös tö asiat Rehtoreiden Ahmasojan koulun Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 29.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 9 26.02.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 06.04.2016 Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen 23/01.01.00/2015 Kasvope

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti lisätään perusopetusasetuksen (852/1998) 2 :ään, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Vääksyn Yhteiskoulu - yläkoulu (7-9 lk.) ja lukio (yleislinja ja ilmailulinja) -

Vääksyn Yhteiskoulu - yläkoulu (7-9 lk.) ja lukio (yleislinja ja ilmailulinja) - Vääksyn Yhteiskoulu - yläkoulu (7-9 lk.) ja lukio (yleislinja ja ilmailulinja) - http://vyk.asikkala.fi Vääksyn Yhteiskoulun yläkouluun otetaan edelleen kunnan ulkopuolisia oppilaita, mutta Asikkalan kunnanhallitus

Lisätiedot

Pennalan kyläjohtokunnan kokous

Pennalan kyläjohtokunnan kokous ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3 / 2007 s.1 Pennalan kyläjohtokunnan kokous AIKA To 26.4.2007 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ KÄSITELLYT ASIAT Pennalan koulu Kettunen, Ritva Jokinen, Olli Ståhl, Kalevi Niemonen,

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot