KOULUVERKKOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt 2.6 Ruokailupalvelut 3 EURAN KUNNAN VÄESTÖENNUSTEET 4 PERUSOPETUKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS 5 PERIAATTEET PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ 6 PERUSKOULUVERKON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT 7 LOPUKSI LIITTEET Liite 1. Kiinteistöjen toiminnalliset tiedot (koulujen palaute) Liite 2. Euran kunnan oppilaaksiottoalueet lv Liite 3. Oppilastilastot ja ennusteet vuosille Liite 4. Kunnan taloudellinen tilanne ja sen kehitys KUVIOT Kuvio vuotiaiden määrät vuosina Kuvio vuotiaiden määrät ikäryhmittäin vuosina Kuvio 3. Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 4. Euran yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 5. Kiukaisten yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 6. Yhdistetyn Euran ja Kiukaisten yhteiskoulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 7. Hinnerjoen koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 8. Honkilahden koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 9. Hinnerjoen ja Honkilahden koulujen yhdistetty oppilasmääräennuste vuosina Kuvio 10. Sorkkisten koulun oppilasmäärät ja ennusteet vuosina Kuvio 11. Kiukaisten koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 12. Panelian koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 13. Kirkonkylän koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 14. Kauttuan koulun oppilasmäärän kehitys vuosina Kuvio 15. Kauttuan, Kirkonkylän ja Sorkkisten koulujen yhdistetty oppilasmäärien kehitys vuosina Kuvio 16. Kiukaisten ja Sorkkisten koulujen yhdistetty oppilasmääräennuste vuosina

3 3 TAULUKOT Taulukko 1. Sisäiset vuokrat vuosina Taulukko 2. Kasvatus- ja opetuspalveluiden lähivuosien investoinnit nykyisen kouluverkon mukaan Taulukko 3. Euran väestöennuste iän mukaan vuoteen 2040 (Tilastokeskus 2012) Taulukko 4. Väestöennuste ikäryhmittäin Taulukko 5. Oppilasennusteet lukuvuoteen Taulukko 6. Euran koulujen bruttomenot TA 2014 Taulukko 7. Kustannukset TP 2013 mukaan euroa/oppilas Taulukko 8. Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu esiopetuksen ja perusopetuksen osalta v (oph:n tilastot) Taulukko 9. Koulujen ja luokkien koot Eurassa lukuvuonna Taulukko 10. Oppilasmäärät Euran perusopetusta antavissa kouluissa lv Taulukko 11. Oppilasmäärät Euran perusopetusta antavissa kouluissa lv Taulukko 12. Oppilaskohtaiset yksikköhinnat vuosina Taulukko 13. Koulujen kuljetuskustannukset vuonna 2013 Taulukko 14. Koulumatkoihin käytetyt määrärahat vuosina Taulukko 15. Tulot ja menot kouluittain TA 2014 LÄHTEET Aaltonen, J., Kirjavainen, T. & Moisander, A Kuntien perusopetuksen tehokkuuserot ja tuottavuus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen keskustelualoitteita 374. VATT Kehittämissuunnitelma opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuosille Lahtinen, M. & Lankinen, T Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, 8. uudistettu painos. Tietosanomat Oy. Opetushallitus. Opetustoimen kustannusraportit perusopetuksesta Väestörekisteritiedot: Väestörekisterikeskuksen tilastot

4 4 1 JOHDANTO Euran valtuusto hyväksyi /20 Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman. Kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta päätettiin erikseen, että laaditaan koulurakennesuunnitelma, jonka pohjalta muodostetaan toiminnallisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti järkevä kouluverkko. Lisäohjeeksi annettiin, että Euran kunnassa siirrytään yhteen lukioon, yhteen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien kouluun sekä perusopetuksen alempien vuosiluokkien opetuksen järjestäminen toiminnallisesti, taloudellisesti sekä pedagogisesti sopivan kokoisissa yksiköissä laaja kuntakoko huomioiden. Euran ja Kiukaisten lukiot yhdistettiin alkaen, jo aiemmin oli tapahtunut lukioiden hallinnollinen yhdistäminen. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja valmistui ja sitä käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja Lautakunta pyysi asiakirjasta lausuntoja ja asetti sen kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Lautakunta hyväksyi asiakirjan muilta osin, mutta lopullista päätösehdotusta ei esitetty kunnanhallitukselle, vaan asian käsittelyä päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja toimii tämän suppeamman kouluverkkosuunnitelman tausta-aineistona. Euran valtuusto on talousarviossaan päättänyt, että Euran yhteiskoulu ja Kiukaisten yläaste yhdistetään hallinnollisesti yhdeksi kouluksi alkaen, siten, että Euran yhteiskoululla on kaksi toimipaikkaa. Kunnanvaltuusto on /11 päättänyt kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti lakkauttaa Kiukaisten yhteiskoulun ja lukion rehtorin viran ja perustaa alkaen apulaisrehtorin viran. Viranhaltija toimii Kiukaisten yhteiskoulun toiminnasta vastaavana rehtorina ainakin lukuvuoden Yhteiskoulut toimivat erillisinä kouluina ainakin lukuvuoden

5 5 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus siirtyi kasvatus- ja opetuspalveluihin. Varhaiskasvatuksesta on laadittu erillinen selvitys. Perusopetuslain mukaan järjestettävä esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus) ja perusopetus muodostavat kasvatus- ja koulutuskokonaisuuden. Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on yhteinen ydintehtävä: lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Tätä ydintehtävää tukevat perusturvapalvelut (esimerkiksi lastenneuvola, perheneuvola, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu) sekä myös nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyön näiden toimijoiden välillä tulee olla toimivaa ja ydintehtävää tukevaa. 2.2 Perusopetus Eurassa on lukuvuonna kymmenen perusopetuskoulua. Perusopetuksen alempien vuosiluokkien (1-6 luokat) opetusta antavia kouluja on seitsemän. Lisäksi on kaksi perusopetuksen ylempien vuosiluokkien (7-9 luokat) opetusta antavaa koulua ja yksi erityiskoulu (luokat 1-9). Edellä mainittujen lisäksi Kirkonkylän koulun yhteydessä on erityisluokkia. Perusopetuskoulujen yhteydessä on pienopetusryhmiä. Euran perusopetuskoulut lv : oppilasmäärät Ahmasojan koulu luokat Euran yhteiskoulu luokat Hinnerjoen koulu luokat Honkilahden kulu luokat Kauttuan koulu luokat Kirkonkylän koulu luokat Kirkonkylän erityisluokat luokat Kiukaisten koulu luokat Kiukaisten yhteiskoulu luokat Panelian koulu luokat Sorkkisten koulu luokat peruskoululaisia 1288 Liitteessä 2 esitetään Euran kunnan oppilaaksiottoalueet lv

6 6 Koulukiinteistöjä koskevat tiedot on saatu koulujen rehtoreilta. Hinnerjoen koulu Hinnerjoen koulun oppilasmäärä on lukuvuonna yhteensä 60 oppilasta. Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta siten, että on muodostettu yhdistetyt luokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Hinnerjoen koulun henkilöstö lv : 3 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettaja (yhteinen Honkilahden koulun kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1-2 lk 25 opp. 3-4 lk 22 opp. 5-6 lk 13 opp. Yhteensä 60 oppilasta Hinnerjoen koulu on valmistunut 1970-luvun alussa. Vanha puoli on paljon vanhempi. Keittiöremontti, ruokala ja keittiö, on tehty vuonna Opettajahuone on remontoitu vuonna Koulun käytävä on paikkakorjattu risaisista laatoista vuonna Teknisen käsityön tilat on remontoitu vuonna 2009 ja laitteet kunnostettu/uudistettu vuonna Vanhan koulun vesikatto on uusittu kesällä Hinnerjoen koulun keittiö muuttui palvelukeittiöksi alkaen. Kouluruoka on valmistettu lähtien Hinnerjoen koulun oppilaille Honkilahden koulun keittiössä. Rakennus kaipaisi: - ilmastoinnin nykyaikaistamisen - henkilöstön sosiaalitilojen rakentamisen - oppilasvessojen määrän lisäämisen sisätiloihin Koulun ulkopuolinen käyttö: Liikuntasalia käytetään päivisin oppilaiden liikuntaan ja myös esimerkiksi näytelmien harjoittelemiseen. Iltaisin sali on seurojen käytössä mm. kansalaisopiston selkäjumppa, MLL:n satujumppa, Hinnerjoen Yrityksen lentopallovuoro, zumba, naisten aerobic, miesten ja lasten sählyvuoroja.

7 7 Honkilahden koulu Honkilahden koulun oppilasmäärä on lukuvuonna oppilasta. Koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1-2 lk 15 opp. 3-4 lk 20 opp. 5-6 lk 27 opp. Yhteensä 62 oppilasta Honkilahden koulun henkilöstö lukuvuonna : 3 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettaja (yhteinen Hinnerjoen koulun kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja Kirkonkylän koululle sijoitettu englannin lehtori opettaa myös Honkilahdessa englantia. Honkilahden koulu on valmistunut vuonna Rakennus on sisätiloiltaan edelleen erittäin hyväkuntoinen. Rakennus kaipaisi kuitenkin pikaisesti ulkomaalauksen ja rännien huoltotoimenpiteitä ja korjauksia. Lämmitysjärjestelmä pitäisi uusia nokiongelman vuoksi. Koulun piha-aluetta on kehitetty kunnan ja vanhempainyhdistys Telkänpesän tekemillä hankinnoilla ja toimilla niin, että se palvelee koululaisia päivällä ja iltakäyttäjiä iltaisin. Pihalla on runsaasti leikkivälineitä ja piha-aluetta on siistitty ja sinne on istutettu pensaita ja kukkia. Koulun ulkopuolinen käyttö: - Liikuntatilaa käytetään oppilaiden liikuntatunteihin. Lisäksi jokaisena päivänä on runsaasti iltakäyttöä. Iltakäyttäjinä ovat HoVe, Euran kansalaisopisto, Karateseura ja koulun kerhotoiminta. Honkilahtelaiset yhdistykset pitävät koululla kokouksia. - HoVe pystytti muutama vuosi sitten koulun piha-alueelle jääkiekkokaukalon, joka palvelee koulua ja kyläläisiä talvisin luistelukaukalona ja kesäisin tenniskenttänä.

8 8 - Teknisen työn luokkaa käyttävät koululaisten lisäksi kansalaisopiston entisöijät. Kauttuan koulu Kauttuan koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 288 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, 14 perusopetusryhmää, jotka on muodostettu vuosiluokittain. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1. lk 38 / 1a 19 1b lk 54 / 2a 11 2b 22 2c lk 51 / 3a 25 3b lk 53 / 4a 18 4b 18 4c lk 51 / 5a 25 5b lk 41 / 6a 18 6b 23 Yhteensä 288 opp. Kauttuan koulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka 12 luokanopettajan virkaa 2½ luokanopettaja ma. ( asti valtionavustus isojen opetusryhmien purkuun) 2 erityisopettajan virkaa 1 englanninopettajan virka 5 koulunkäyntiohjaajaa, joiden tunnit on jaettu seuraavasti: - koulusihteeri / koulunkäyntiohjaaja, 12,25 h / 26 h - kolme kpl ap-/ip-ohjaaja / koulunkäyntiohjaaja, 20 h / 18,25 h - ma koulunkäyntiohjaaja 30 h Kauttuan koulu on rakennettu vuonna 1950 ja saneerattu ja laajennettu vuonna Kaikki muut tilat ovat koulukäyttöön soveltuvia, mutta liikunta- ja teknisen käsityön-tilat vaatisivat saneerausta. Koululta on tullut esitys, että runsaan iltakäytön vuoksi koululla voisi olla auditorio, joka rakennettaisiin nykyisen liikuntasalin tiloihin, tästä on esitys olemassa vuodelta Koulussa on puutetta tiloista (tällä hetkellä koulussa on kolme luokkaa enemmän kuin on mitoitettu). Koululle on rakennettu asuntolasta vapautuneisiin

9 9 tiloihin tilat aamu- ja iltapäivätoiminnan, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeisiin. Lukuvuonna esiopetusta ei voida järjestää po. tiloissa tilanahtauden vuoksi. Kauttuan koulun iltakäyttö on erittäin vilkasta. Tiloja käyttävät säännöllisesti muun muassa Mieslaulajat, kansalaisopiston ryhmiä, 4H - kerho, Rauman ja Huittisten musiikkiopistot, seurakunta. Lisäksi satunnaisia käyttäjiä on lukuisia, näistä mainittakoon muun muassa Raiku, EuPa, lukuisat yhdistykset ja lisäksi koulua käytetään luentopaikkana sekä erilaisten kokousten pitopaikkana. Liikuntasalin iltakäyttö on erityisen runsasta. Koulun oppilasmäärä tullee kasvamaan tulevina vuosina ja se aiheuttanee lisärakentamisen / asuntolan saneeraamisen tarvetta. Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 163 oppilasta yleisopetuksessa sekä 18 oppilasta erityisluokilla. Yleisopetuksessa on kuusi perusopetuksen luokkaa, joista on muodostettu yhdeksän vuosiluokittain toimivaa perusopetusryhmää. Koulussa on lisäksi kolme erityisopetuksen luokkaa. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät: 1. lk 26 opp. 2. A lk 16 opp. 2. B lk 14 opp. 3. A lk 14 opp. 3. B lk 14 opp. 4. lk 24 opp. 5. A lk 15 opp. 5 B lk 14 opp. 6. lk 26 opp. Yhteensä 163 oppilasta Kirkonkylän koulun henkilöstö lv : 8 luokanopettajan virkaa 1 peruskoulun lehtori (englanti) 1 erityisopettajan virka 2 tuntiopettajaa (ma asti) 3 koulunkäyntiohjaajaa 2 koulunkäyntiohjaajaa (ma asti)

10 10 Erityisluokkien henkilöstö lv : 3 erityisluokanopettajan virkaa 1 tuntiopettaja (ma asti) 1 osa-aikainen kotitalousopettaja (Euran yhteiskoulun lehtori) 6 koulunkäyntiohjaajaa vak. 3 koulunkäyntiohjaajaa ma. (lisäksi 2 Säkylän palkkaamaa ja 1 Köyliön palkkaama), asti Oppilaat kotikunnittain erityisluokilla tilastointipäivän mukaan: ELK 1 LK Oppilaita Kotikunta EA Eura Eura / 1 Säkylä Eura Eura Eura Säkylä yhteensä 11 9 Eura / 2 Säkylä LUOKAT ELK 1: ELK (luokka-asteet: 2., 3. ja 4.) / 7 oppilasta (luokka-asteet: 7., 8. ja 9.) / 4 oppilasta LK Oppilaita Kotikunta Eura Eura Eura Säkylä Köyliö yhteensä 7 5 Eura / 1 Säkylä / 1 Köyliö

11 11 LUOKAT ELK 2: (luokka-asteet: 1., 3., 4., 6. ja 9.) / 7 oppilasta Kirkonkylän koulun kivikoulu on rakennettu vuonna Vuosina toteutettu peruskorjaus (2611,5 m²) ja laajennus (546 m²) käsitti vanhojen tilojen peruskorjauksen sekä opettajien ja oppilashuollollisten tilojen laajennuksen entiseen asuntolasiipeen sekä uuden laajennusosan, jossa ovat musiikki- ja kuvaamataitoluokat, oppilaitten pukeutumisja pesutilat sekä valmistuskeittiö. Talotekniikka ja opetustilat ajanmukaistettiin sekä parannettiin tilojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Koululle on saneerattu aamu- ja iltapäivätoiminnan (seurakunnan tilat poistuivat käytöstä kevätlukukauden 2011 jälkeen) ja esiopetuksen tilat asuntolasta vapautuneisiin tiloihin. Juhlasalivuoroja on kansalaisopistolla, Euran Naisvoimistelijoilla, Young Taekwondolla, Euran Raikulla, Euran Säpinöillä, vanhempainyhdistys KoKo Poppoolla, Euran kunnalla (tykyjumppa) ja Euran Sydänyhdistyksellä. Kirkonkylän koulun puukoulu on rakennettu vuonna Rakennuksessa on toiminut muun muassa kunnan työpaikkaruokala, aamu- ja iltapäiväkerho ja Euran Soittokunta. Takaisin koulukäyttöön se otettiin osittain; ensin ELK 1, sitten ELK 2. Kesällä 2007 tehtiin ELK 2:n tiloihin kosteusvaurioista johtuva peruskorjaus, jossa vaurioituneet alapohjarakenteet purettiin ja rakennettiin uudelleen. Osa opetustiloista sekä henkilöstön sosiaalitilat ajanmukaistettiin sekä parannettiin tilojen viihtyvyyttä. Kesällä 2010 peruskorjattiin ELK 1:n sosiaalitilat henkilöstön määrää ja tarpeita vastaaviksi. Vuonna 2012 kesällä purettiin ELK 2:n tiloista Euran Soittokunnan käytössä ollut varastotila ja saatiin näin lisää opetustilaa. Kesällä 2013 puukoulun aula maalattiin ja oppilaiden iso WC peruskorjattiin. Vuoden 2014 keväällä puukouluun saatiin uusi ulko-ovi. Puukoulun yhteinen varastotila on todettu sekä henkilöstön että työpaikkatarkastuksen mukaan ongelmalliseksi. Huono valaistus sekä erittäin korkea ja kapea tila aiheuttavat turvallisuusriskiä. Peruskorjausta odottavat myös oppilaiden pikku-wc tilat ELK 1:n puolella sekä ison opetustilan lattiamatto ELK 2:n puolella. Kiukaisten koulu Kiukaisten koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 95. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, jotka on muodostettu vuosiluokittain.

12 12 Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1. lk 16 opp. 2. lk 10 opp. 3. lk 19 opp. 4. lk 17 opp. 5. lk 19 opp. 6. lk 14 opp. Yhteensä 95 oppilasta Koulun henkilöstö lukuvuonna : 6 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettajan virka (yhteinen Sorkkisten koulun kanssa) 0,5 EN-opettajan virka (yhdessä Panelian kanssa) 1 koulunkäyntiohjaaja 2 koulunkäyntiohjaajaa (ma ) Koulu on rakennettu 1952, vuonna 1998 tehtiin remonttia ja luokkatilojen muutoksia. Ilmastointia lisättiin, vessoja rakennettiin lisää, keittiö korjattiin, seiniä maalattiin sekä piha muotoiltiin uudestaan. Koulu on lisäksi maalattu ulkoa. Tilat riittävät koulun käyttöön. Osa-aikainen erityisopetus toimii yläkerran entisessä asunnossa ja koululaisten iltapäivätoiminta entisessä talonmiehen asunnossa. Iltapäiväkerhon tilat remontoitiin alkusyksyn 2014 aikana ajanmukaiseen kuntoon. Koulun tilat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Ainoastaan vetoisuus sekä patterien osittainen toimimattomuus on iso haitta. Koulun piha-alueelle myönnettiin talousarviossa 2013 määräraha piha-alueen suunnitelmaa ja kohentamista varten. Piha-alue sai uutta muotoa sekä uusia kalusteita ja leikkivälineitä kesän 2013 aikana. Piha-alueen sepelialue on osittain saanut uutta asfalttipintaa, joka osaltaan helpottaa myös alueiden hoitoa sekä talvikunnossapitoa. Tältä osin vuoden talousarvion tavoitteet on saatu toteutettua. Tällä erää suurena ongelmana on pihan reunakiveysten kivien irtoaminen, jolloin ne aiheuttavat myös vaaratilanteita välitunneilla lasten liikkuessa pihalla. Seuraavaan talousarvioon koulumme osalta toivomme saatavan TVT-osastolle koulumme verkottamisen langattomaan verkkoon. Edelleenkin lähivuosien yhtenä isona tavoitteena Kiukaisten koulun osalta on piha-alueen selkeä laajennus sekä kevytväylän saaminen koululta Eurakosken keskustaan. Todella positiivisena Kiukaisten koululla koetaan urheilukentän läheisyys aivan koulun pihapiirissä sekä myös kuntoradan sijainti koulun lähimetsässä.

13 13 Iltaisin koulussa on runsaasti kansalaisopiston toimintaa, musiikkia, teatteria ja liikuntaa voimistelusalissa. Teknisten töiden tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä. Panelian koulu Panelia koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 114 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa, jotka toimivat vuosiluokittain. Panelian esikoulussa on 17 lasta aloittamassa syksyllä Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1. lk 20 opp 2. lk 22 opp. 3. lk 19 opp. 4. lk 14 opp. 5. lk 20 opp. 6. lk 19 opp. Yhteensä 114 oppilasta Panelian koulun henkilöstö lv : 6 luokanopettajan virkaa 1 erityisopettajan virka 0,5 englanninopettajan virka (yhteinen Kiukaisten koulun kanssa) 1 määräaikainen tuntiopettaja ( asti) 3 osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa (joista yksi on vakituinen), jotka vuoroin hoitavat kuljetettavien aamu- ja iltapäivävalvonnan ja, joista yksi on yhteinen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. Koulurakennus ja toiminta Panelian koulun vanhin osa on rakennettu 1930-luvun lopulla. Uusi päärakennus on otettu käyttöön 1982 ja laajennettu vuonna Koulun tilat ovat avarat ja kohtuullisen toimivat, mutta kaipaavat päivitystä. Vanhimmassa osassa tarvittaisiin välitöntä ikkuna- ja oviremonttia sekä pintaremonttia esikoulun ja toisen luokan tiloissa. Ikkunat ovat turvallisuusriski. Ikkunaruudut irtoavat

14 14 pokista. Niitä ei voi enää edes irrottaa pesua varten. Välittömän uusimisen tarve on päärakennuksen vesiputkilla. Ne vuotavat useamman kerran vuodessa. Keittiö kaipaisi pintojen, laitteiden ja kylmäsäilytystilojen osalta uusimista. Ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa noin kello 11 ja välillä. Keittiö ja ruokala ovat toiminnallisesti hyviä. Ruokala toimii tilana hyvin ja tila toimii myös ryhmätyötilana. Ruokalan linjasto ja kalustus ovat uudet ja siistit. Päärakennuksen lämpötaloudenkin kannalta kaikki ulko-ovet ja tuuletusluukut tulisi uusia pikaisella aikataululla. Pääoven raosta tuiskuttaa talvella lunta sisään. Liikunta- ja pukuhuonetiloissa näkyvät yli kolmenkymmenen vuoden kovan käytön jäljet. Erityisesti kaikki ovet ovat jo erittäin huonossa kunnossa. Samoin luokkien ja opettajainhuoneen ovet pitäisi vaihtaa uusiin. Salin seinät pitäisi maalata. Päärakennuksen varttikate sekä sadevesikourut ovat uusimisen tarpeessa, koska katto on jo selkeästi hapertunut. Siinä olleita reikiä on korjattu, mutta yli kolmenkymmenen vuoden sateet ja paahteet ovat tehneet tehtävänsä. Vanhan puolen ulko-ovien edustalle tarvittaisiin katosta. Se toisi talvella turvallisuutta rappusiin, kun lumi ei aina sataisi suoraan rappusille. Lisäksi se toimisi oppilaiden sadekatoksena aamuisin ja välituntien aikana. Rakennuksen ulkomaalaus rupeaa olemaan ajankohtainen asia. Myös sadevesikourut tulisi uusia. Turvallisuuden vuoksi koko koulun kattava keskusradio tulisi rakentaa/laittaa toimintakuntoon. Osittain sitä varten on jo valmius olemassa. Järjestelmää tulisi laajentaa vanhalle puolelle ja hankkia tarvittavat laitteet rikkinäisten/puuttuvien tilalle. Hätätilanteissa keskusradio on ainoa varmasti toimiva keino saattaa tilannetieto ja toimintaohjeet kaikille koulussa työskenteleville. Koululla tehdyn esteettömyyskartoituksen tuloksena havaittiin, että koululle tarvittaisiin lisää opasteita ja kaiteita liikuntarajoitteisia varten. Muutoksia tarvittaisiin myös invavessaan ja kynnyksiin. Koulun toiminta on muutoksessa. Paneliassa on iloksemme koulun aloittanut viime vuosina suuria ikäryhmiä. Tämän vuoksi aiemmin toiminut ajatus alkuopetusyksikön sijaitsemisesta vanhalla puolella ei enää toimi. Alkavana lukukautena toinen luokka sijoittuu päärakennukseen. Vastaavasti neljäs luokka jatkaa vanhalla puolella, koska ryhmä

15 15 on toista luokkaa selvästi pienempi. Näin eteistila riittää paremmin kahden ryhmän käyttöön. Koulun pihan liikennejärjestelyä tulisi suunnitella ja rakentaa uudelleen. Pihan poikki ajetaan koko päivän ajan. Aamuisin ja iltapäivisin oppilaiden koulukuljetukset muodostavat melkoisen liikennekuormituksen piha-alueelle. Koulun henkilökunnan kulkeminen ei tapahdu pelkästään koulupäivien ulkopuolisena aikana. Tämä siis lisää oppilaiden pihalla ollessa tapahtuvaa liikennettä. Lisäksi jakeluautot kulkevat pihalla useita kertoja viikossa. Koululla on iltapäivätoimintaa päivittäin kello Kerholaisia on enimmillään 15 kerralla. Kerholaisten toimitilat ovat vanhan puolen yläkerrassa. He käyttävät myös koulun liikuntasalia ja piha-aluetta. Panelian koulun luokkien iltakäyttö on kohtuullista. Kansalaisopiston soitot, kuorot, kädentaitoryhmät ja viikonloppujen lyhytkurssit ovat säännöllisiä käyttäjiä. Tiloja käyttävät kokous- ja toimintatilanaan lisäksi muun muassa eläkeläisryhmät, vanhempainyhdistys sekä seurat ja järjestöt. Keittiö- ja ruokalatilaa käytetään jäähallin turnausviikonloppujen yhteydessä ruokailujen järjestämiseen, samoin pesuhuonetiloja tarvitaan isojen turnausten aikana. Keittiössä pidetään myös järjestöjen te toja. Liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö on erityisen runsasta. Vakiovuorojen lisäksi salissa järjestetään juhlia, konsertteja ja diskoja. Pihalla oleva ulkokaukalo on iltaisin käytössä ympäri vuoden. Erityisesti talvisin kaukalon ollessa jäädytettynä iltaisin on runsaasti luistelijoita ja jääkiekon pelaajia. Ongelmana on valaistuksen heikkous. Kaukalon valaisinpylväät tulisi siirtää pois jäähallin parkkipaikkaa valaisemasta kaukalon viereen. Hyvä valaistus toisi turvallisuutta kiekkoilijoille ja luistelijoille. Sorkkisten koulu Sorkkisten koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 40. Koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1-2 lk 12 opp. 3-4 lk 18 opp. 5-6 lk 10 opp. Yhteensä 40 oppilasta

16 16 Sorkkisten koulun henkilöstö lv : 3 luokanopettajan virkaa (1 opett. virkavapaalla , sijainen asti)) 1 koulunkäyntiohjaaja (ma asti) osa-aikainen erityisopettaja (yhteinen Kiukaisten koulun kanssa) osa-aikainen englannin opettaja (5.-6.-lk) Kivikoulun puolella on pitkät ja jyrkät portaat, joissa ei ole toistaiseksi tapahtunut onnettomuuksia. Teknisen työn tiloissa ei ole erillistä huonetta puuntyöstökoneille eikä pölynpoistoa. Koneita käytettäessä puupöly leviää kaikkialle teknisen työn tilojen sisäilmaan ja osittain myös kivikoulun käytävään. Pölynpoistoon oli myönnetty investointimääräraha, mutta Sorkkisten koulun jatkon epäselvyydestä johtuen pölynpoistojärjestelmän hankinnasta luovuttiin. Kivikoulun katto alkaa olla huonossa kunnossa ja talonmiehen kertoman mukaan katto on ruostunut puhki. Katto on paikattu väliaikaisesti tiivistemassalla. Puukoulun kellaritilojen seinissä ja lattialla on merkkejä kosteudesta. Koulun vesikatto on vuotanut, mutta sitä on korjattu väliaikaisjärjestelyin. Koulun puurakenteet kuten ikkunan puitteet ovat huonossa kunnossa, sillä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä ei ole tehty vuosiin. Sorkkisten koulun luokkatiloilla ei ole säännöllisesti ulkopuolisia käyttäjiä. Luokkatiloissa kokoontuu satunnaisesti kyläyhdistys ja koulun vanhempainyhdistys. Liikuntahallia käyttävät päivisin Sorkkisten koulu, mahdollisesti kunnan muut koulut, perhepäivähoitajat sekä euralaiset päiväkodit. Liikuntahallin käyttäjäkunta iltaisin muodostuu pääasiassa kunnan yhdistyksistä sekä joistakin yksityishenkilöistä. Suurimmista käyttäjäryhmistä mainittakoon Euran Raiku, Euran Pallo, Euran Veivi ja Euran Naisvoimistelijat. Ahmasojan koulu Ahmasojan koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden alussa 56 oppilasta. Koulussa on kuusi yksilöllistettyä erityisopetusta antavaa luokkaa. Oppilaat jakaantuvat kotikuntiensa mukaan tilastointipäivän mukaan seuraavasti: LK Oppilaita Kotikunta Pori / 3 Eura Pori / 6 Eura Ulvila / 2 Eura Köyliö / 1 Harjavalta / 2 Eura

17 Pori / 3 Eura Rauma / 1 Säkylä / 1 Kokemäki /7 Eura Harjavalta / 1 Pori / 6 Eura Vantaa / 4 Eura Köyliö / 10 Eura yhteensä Eura / 4 Pori / 1 Rauma / 1 Säkylä / 2 Köyliö / 1 Kokemäki / 1 Ulvila / 2 Harjavalta / 1 Vantaa Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 1-2 lk 11 opp. 3-4 lk 7 opp. 5-6 lk 14 opp. 7 lk 8 opp. 8-9 lk 8 opp. 9 lk 8 opp. Yhteensä 56 oppilasta Ahmasojan koulun henkilöstö lv : 5 erityisluokanopettajan virkaa 1 päätoiminen tuntiopettaja (ma asti) 4 vak. koulunkäyntiohjaajaa 2 ma koulunkäyntiohjaajaa 1 ma koulunkäyntiohjaaja, Köyliön palkkaama Ahmasojan koulun tilaratkaisu kuului yhtenä osana Euran koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen. Ahmasojan koulu siirtyi uusiin opetustiloihin Ahmasojan koululla on nykyaikaiset opetustilat Euran koulukeskuksessa. Koulussa on kuusi luokkatilaa ja kaksi pienryhmätilaa. Yksi luokkatila suunniteltiin taideaineiden monitoimiluokaksi. Tämä luokka on otettu käyttöön luokkatilaksi oppilasmäärän kasvaessa ja oppilasmäärän edellyttäessä kuutta opetusryhmää. Tekstiilityön, kuvaamataidon ja muiden taideaineiden luokkatilana toimii nyt lukion yksi luokka, jota koulu voi käyttää silloin kun se on lukion käytöstä vapaana.

18 18 Euran yhteiskoulu Euran yhteiskoulu antaa perusopetusta luokkien oppilaille. Oppilasmäärä on lukuvuoden alussa poikkeuksellisen pieni eli 294 oppilasta. Kaikilla luokka-asteilla oppilaat on jaettu kuuteen perusluokkaan. Perusluokkia on siis 18 kappaletta. Lisäksi oppilaat on jaettu valinnaisaineissa valintojen mukaisesti jakoryhmiin. Erityisopetuksessa on pienopetusryhmä, klinikka ja parkki. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 7a 15 8a 18 9a 15 7b 16 8b 17 9b 14 7c 16 8c 18 9c 16 7d 14 8d 15 9d 16 7e 15 8e 18 9e 15 7f 16 8f 17 9f s 1 8s 1 9s 7elu 2 8elu 1 9elu 3 pienluokka Yhteensä Euran yhteiskoulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka 20 lehtorin virkaa 4 päätoimista tuntiopettajaa 1 sivutoiminen tuntiopettaja (lukio)

19 19 1 ma päätoiminen tuntiopettaja 1 erityisopettaja 1 erityisluokanopettaja 1 opinto-ohjaaja 2 koulunkäyntiohjaajaa 1 koulusihteeri Euran yhteiskoulu toimii koulukeskuksessa yhdessä lukion ja Ahmasojan koulun kanssa. Keittiö tuottaa ruokapalvelut sekä yhteiskoululle, Ahmasojan koululle että lukiolle. Euran yhteiskoulussa on 294 oppilasta ( ). Koulun tilat ovat kaikki käytössä, vapaita luokkatiloja ei ole. Koulu tekee opetuksellista yhteistyötä Euran lukion, Ahmasojan koulun ja Kirkonkylän koulun erityisluokkien kanssa koulupäivien aikana seuraavissa aineissa ja luokkatiloissa: TN, TS, KO, KU, MU. Yhteiskoulun kieltenopettaja opettaa Sorkkisten koulussa 2 tuntia viikossa. Uutena yhteistyömuotona lukuvuonna on Ahmasojan koulun kolmen oppilaan integroiminen yleisopetuksen ryhmiin seuraavissa oppiaineissa, ENA, MA, VLI ja VTS. Lisäksi lukio vuokraa satunnaisesti auditoriota omaan käyttöönsä. Iltaisin yhteiskoulun tiloja käyttävät kansalaisopisto (TN, TS, KU, KO, AT ja MU) ja Rauman sekä Huittisten musiikkiopistot (auditorio, musiikkiluokka ja kirjasto). Auditoriota varataan viikoittain kunnan omaan käyttöön sekä ulkopuolisille. Ruokalaa käyttävät päivittäin yhteiskoulun, lukion ja Ahmasojan koulun oppilaat ja henkilökunta, yhteensä lähes 600 henkilöä päivässä. Lisäksi ruokalaa vuokrataan jonkin verran ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi auditorion vuokrausten yhteydessä. Koulukiinteistöstä vuonna 1986 valmistuneet osat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Ilmanvaihto kaipaisi kohennusta. Erityisesti taito- ja taidesiipi tarvitsee peruskorjauksen. Siipi on rakennettu , eikä sitä ole sen jälkeen peruskorjattu. Rakennus on valmistunut vuonna 1982, eikä se vastaa nykyajan vaatimuksia. Koululta puuttuvat myös kokonaan kunnolliset työtilat opettajille. Koulun tilat eivät vastaa nykyaikaiselle opetukselle asetettuja tarpeita. Euran yhteiskoulun tiloista on tehty syksyllä 2007 ja 2014 tarkempi tarveselvitys Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja lisärakentamishanketta varten. Hanke on aikanaan hyväksytty Euran koulutuslautakunnassa ja kunnanvaltuustossa sekä siitä on jätetty rahoitushakemus opetusministeriöön. Koulukeskuksen ns. kakkosvaiheen suunnittelu ja toteutus tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti.

20 20 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Euran koulukeskuksen 1. vaiheen aloituksen syksyllä Toinen vaihe (joka koskee erityisesti yhteiskoulua) on tämän päätöksen mukaan suunniteltu tehtäväksi v Kiukaisten yhteiskoulu Kiukaisten yhteiskoulu antaa perusopetusta luokkien oppilaille. Oppilasmäärä lukuvuonna oppilasta. Koulu toimii kaksisarjaisena eli joka vuosiluokasta on muodostettu rinnakkaisluokat a ja b. Perusopetusryhmät ja oppilasmäärät lv : 7a 15 8a 12 9a 23 7b 15 8b 12 9b 21 Yhteensä Kiukaisten yhteiskoulun henkilöstö lv : 1 rehtorin virka (ma asti) 6 lehtorin virkaa 3 päätoimista tuntiopettajaa (2 ma asti) 2 sivutoimista tuntiopettajaa (toinen yhteinen Euran lukion kanssa) 1 erityisopettaja 1 koulunkäyntiohjaaja 0,5 koulusihteeri Koulun tilat Kiukaisten yhteiskoulu toimii yksinään Kiukaisten koulukeskuksessa, lukion yhdistyttyä Euran lukioon. Iltakäytössä koulun tiloja käyttävät mm. kansalaisopisto ja Kiukaisten Naisvoimistelijat. Osa koulustamme on peruskorjattu 80-luvun lopulla. Oikea sana kuvaamaan koulumme kuntoa on tyydyttävä. Kiukaisten koulukeskuksen kuntokartoitus on tehty Kaikki Kiukaisten yhteiskoulun teknisen työn tunnit pidetään Kiukaisten koulussa. Siirtymistä varten on järjestetty taksikuljetus yhteiskoulun ja Kiukaisten koulun välille.

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009 Lyyra plus Oy Sisältö 1. Johdanto...3 2. Sotkamon alakoulujen nykytila...3 3. Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet...4 4. Toimenpide ehdotukset...5 4.1 Tuhkakylä Kontinjoki

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot