TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 Tanhuseura Kasareikka. Kuva: Johannes Wiehn.

3 SISÄLTÖ YLEISTÄ Säätiön uudet säännöt... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt apurahat... 9 Apurahoista ja projekteista Stipendit Yhteenveto opintotoiminnasta Säätiön antama tuki vuosina HALLINTO Hallitus Valtuuskunta Apurahalautakunta Sijoitustoimikunta Tilintarkastajat Kehittäminen Vakuutukset TALOUS Talous Tilinpäätös Hallituksen kiitokset Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus MYÖNNETYT APURAHAT 2009 Toimintapiirin henkilökohtaiset ja harrastusryhmien apurahat Kuusankosken apurahat Kymenlaakson apurahat Erityisapurahat Stipendit Kuusankosken ja Kymenlaakson oppilaitoksiin

4 Utin Laskuvarjokerho ry:n hyppääjä Olavi Kilpinen ja Suomen lippu. Kuva: Varpenius

5 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön 37. toimintavuosi. Säätiö myönsi toimintavuoden aikana apurahoina ja stipendeinä yhteensä euroa. Apurahojen ja stipendien saajina oli henkilöä, ryhmää ja yhdistystä. Yli 42 % apurahojen ja stipendien kokonaissummasta kohdennettiin koulutukseen. SÄÄTIÖN UUDET SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti säätiön muutetut säännöt. Ne tulivat heti voimaan. Uusien sääntöjen mukaisesti toimitettiin valtuuskunnan vaali sekä täydennettiin apurahalautakuntaa kahdella hallituksen nimeämällä jäsenellä. Sääntöjen muuttaminen oli tullut ajankohtaiseksi erityisesti sen vuoksi, että säätiön kotipaikka, Kuusankosken kaupunki, lakkasi vuoden 2008 päättyessä olemasta itsenäinen kunta. Vuoden 2009 alusta Kuusankoski kuuluu Kouvolan kaupunkiin. Sääntöihin tehtiin samassa yhteydessä lukuisia muitakin muutoksia. Osa niistä johtui olosuhteiden muuttumisesta, mutta samalla selkeytettiin sääntöjen rakennetta ja kohennettiin niiden kieliasua. Edellisen kerran sääntöjä oli muutettu vuonna TIETOJÄRJESTELMÄ Säätiö otti vuoden 2009 aikana käyttöön Datalink Oy:n toimittaman tietojärjestelmän. Järjestelmä koostuu apurahahakemusten verkkopalvelusta, hakemusten käsittelytoiminnoista sekä apurahojen maksatuksesta ja valvonnasta. Järjestelmä on vastannut hyvin vaatimuksia ja säätiön toivomat muutokset on toteutettu joustavasti. Tietojärjestelmän viimeinen osio, vuosi-ilmoitukset verottajalle, on toteutunut tammikuussa 2010.

6 Kouvolan seudun ammattiopisto, koru- ja pienesinevalmistus

7 APURAHAT KEVÄÄLLÄ JAETUT APURAHAT Vuoden 2009 apurahat julistettiin haettaviksi mennessä ilmoituksella, joka julkaistiin useissa sanomalehdissä sekä internetissä. Määräaikana jätettiin hakemusta, yhteismäärältään euroa. Apurahalautakunnan ehdotuksen perusteella myönnettiin 886 apurahaa, yhteensä euroa. Luettelo apurahojen saajista on tässä toimintakertomuksessa tilinpäätösasiakirjojen jälkeen. Hakemukset jakautuivat eri hakijaryhmien kesken seuraavasti: TOIMINTAPIIRIN APURAHAT myönnetty haettu kpl euroa kpl euroa Palveluksessa olevat Eläkeläiset Perheenjäsenet Yhtiöläisryhmät Yhdistykset Yhteensä MUUT APURAHAT Kuusankoski - yksityishenkilöt ryhmät Yhteensä Kymenlaakso - yksityishenkilöt yhdistykset ryhmät Yhteensä Muut - yksityishenkilöt ryhmät Yhteensä APURAHAT YHTEENSÄ

8 Kouvolan taideseura ry. Aimo Katajainen, Ruusujen aikaan

9 MYÖNNETYT APURAHAT 2009 (euroa) APURAHOISTA JA PROJEKTEISTA Museorautatieyhdistys ry, Kuusankosken - Voikan kapearaiteisen rautatien kahden matkustajavaunun ja umpitavaravaunun restauroiminen. Monivuotiselle projektille oli myönnetty euron apuraha vuonna Tästä määrästä säätiö oli vuonna 2008 maksanut yhdistykselle euroa; vuonna 2009 maksettiin euroa. Jokioisten Museorautatien toimintaa ylläpitävä Museorautatieyhdistys ry on Suomen vanhin omaa rautatieliikennettä harjoittava yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on suojella ja ylläpitää suomalaisten kapearaiteisten rautateiden perintöä. Tarkoituksena on restauroida vaunut ulkoisesti lukujen vaihteen asuunsa. Teknisesti vaunut tullaan kunnostamaan Jokioisten Museorautatien kaluston kanssa yhteensopiviksi, jolloin vaunuja voidaan käyttää museojunaliikenteessä. Vaunujen kunnostamista on jatkettu koko toimintavuoden ajan mm. vaunujen penkkien, ikkunoiden, peltiosien, lamppujen ja kytkimien paikoilleen asentamisella. Vaunut saadaan liikenteeseen kesällä 2010.

10 Kuusankosken teatteri, Aarresaari. Kuulas Kansainvälinen Lasten Teatteritapahtuma Kuva: Jari Heikkilä

11 Kymin Nikkarit ry, euroa. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on jatkaa puutyöharrastepiirin toimintaa, laajentaa toimintaa kudontapiiriin sekä järjestää jäsenilleen muuta opetus-, virkistys- ja kulttuuritoimintaa. Voimistelu- ja Urheiluseura Kuusankosken Puhti ry sai jääkiekko- ja pesäpallojunioreitten turnaus- ja leiritoimintaan kotimaassa euron apurahan. Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:lle myönnettiin euron apuraha Point-iltapäiväkerhotoiminnan tukemiseksi. Projekti toteutetaan vuoden 2010 aikana. Hankkeen tarkoituksena on järjestää luokkalaisille lajeista riippumatonta liikunnallista iltapäivätoimintaa sekä eri lajien näytetunteja väli- ja liikuntatunneilla Kouvolan perusopetuksen kouluissa. Lääninhallitus on sitoutunut tukemaan projektia. Kymenlaakson Lintutieteellinen yhdistys ry, euroa Metsälinnustohankkeen toteuttamiseksi Halla-Sippolan alueella. Kumu Junior Team ry:lle myönnettiin euron apuraha tukemaan joukkueiden kotimaan turnausmatkoja ja valmentajien koulutustoimintaa. Työväen Näyttämöiden Liitto ry, euroa festivaalibussiliikenteen järjestämiseksi uuden Kouvolan alueella Kuulas - Lasten Teatteritapahtumassa Kouvolan Pallonlyöjät saivat euroa juniori-, leiri- ja turnaustoimintaan. Voikkaan Viesti ry:lle myönnettiin seuratoiminnan ja liittojuhlan kuluihin euron apuraha. Voimistelu- ja Urheiluseura Pilkanmaan Pilke ry sai euroa apurahaa hiihdon ja painin leirikuluihin, matkoihin, SM- ja PM-kisoihin sekä valmennustoimintaan. 11

12 Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry

13 Suurimmat henkilökohtaiset apurahat Seuraaville henkilöille myönnettiin vähintään euron suuruinen apuraha: Kimmo Hämäläinen, Teollisuuden MBA-tutkinto II, euroa Elina Kurkioja, emba-opinnot II, euroa Minna Laukkanen, MBA-Kansainvälinen Liiketoimintakoulutus, euroa Mikko Wecksten, MBA-tutkinto II, euroa Lasse Ojonen, Maruzzella ja muita muistoja -novellikokoelman julkaiseminen, euroa Petteri Kettunen, Tietojenkäsittelytekniikan väitöskirja III, euroa Marko Puustinen, Business Studies BA (Hons) Bournemouth Universityssa, euroa Ritva Seppälä, Lisensiaattitutkimus, Perheiden ja lasten hyvinvointi, euroa Salla Venäläinen, Sosiologian ja mediatutkimuksen yhteistutkinto Goldsmiths yliopistossa Lontoossa II, euroa 13

14 Kouvolan Pallonlyöjät ry

15 STIPENDIT Kuusankoskella sekä muualla Kymenlaaksossa opiskeleville myönnettiin 126 stipendiä, yhteensä euroa. Luettelo stipendinsaajista on toimintakertomuksen lopussa. YHTEENVETO OPINTOTOIMINNASTA Sääntöjen 4 :n mukaan on vähintään kolmannes jaettujen apurahojen määrästä vuosittain käytettävä opintotoimintaan. Vuonna 2009 käytettiin opintotoiminnan tukemiseen euroa eli 42,4 prosenttia myönnettyjen apurahojen yhteismäärästä. SÄÄTIÖN ANTAMA TUKI VUOSINA (euroa) Opinnot ja tieteellinen toiminta Kulttuuri ja taiteellinen toiminta Yhteiskunnallinen toiminta Harrastukset ja virkistystoiminta 15

16 Kymenlaakson Partiopiiri ry

17 HALLINTO HALLITUS Säätiön hallitukseen kuuluvat UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen valitsema puheenjohtaja, säätiön valtuuskunnan valitsema varapuheenjohtaja sekä valtuuskunnan valitsemat yhteensä viisi työntekijä- ja toimihenkilöjäsentä. Valtuuskunta valitsee lisäksi kaksi hallituksen varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksivuotinen. Säätiön hallitukseen kuuluivat toimikauden 2009 ajan seuraavat henkilöt: Jussi Kivinen Seppo Kylliäinen varapj. puheenjohtaja toimihenkilöryhmästä Reino Grönlund jäsen toimihenkilöryhmästä Leena Heimonen jäsen toimihenkilöryhmästä Harri Meriluoto jäsen työntekijäryhmästä Pertti Mäkelä jäsen työntekijäryhmästä Kati Tähti jäsen työntekijäryhmästä Kai Nyyssönen varajäsen työntekijäryhmästä Satu Silvonen varajäsen toimihenkilöryhmästä Hallituksen sihteerinä toimi säätiön asiamies Stig-Olof Lindholm. Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 12 kertaa. VALTUUSKUNTA Valtuuskuntaan, jonka puheenjohtajan UPM-Kymmene Oyj:n hallitus nimittää, kuului toimikauden 2009 ajan puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on valittu kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on vaihtunut puolet valtuuskunnan jäsenistä. 17

18 Kuusankoski-Seura ry, Perinnepiiriläiset

19 Säätiön valtuuskuntaan kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt: Jussi Kivinen, UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen nimeämä puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset Toimikausi varajäsenet Työntekijöitten valitsemat jäsenet Tommi Bragge (Pekka L. Pöysä) 2009 Hannu Nyström (Anita Halme) Juha-Matti Järvinen (Juha Penttilä) Päivi Kajander (Anri Mäkynen) 2009 Jorma Kuusenoksa (Jussi Leinonen) 2009 Harri Meriluoto (Jukka Koponen) Pertti Mäkelä (Kai Nyyssönen) 2009 Tuija Pasonen (Mervi Kytö) Hannu Pääkkönen (Kati Tähti) Paavo Pesonen (Mikko Kosonen) Jukka Suortanen (Matti Koste) 2009 Kari Tiitinen (Janne Kukkonen) 2009 Toimihenkilöitten valitsemat jäsenet Timo Aksola (Vesa Simonen) 2009 Juhani Einolander (Arto Virtanen) Reino Grönlund (Simo Kosonen) Leena Heimonen (Tuija Hartikainen) 2009 Jukka Kuusela (Rauno Karvinen) Seppo Kylliäinen (Päivi Tuominen) 2009 Jonna Linden (Kirsi Hedström) 2009 Anne Pelli (Seija Pekkanen) Eija Peltonen (Jouko Rantakokko) 2009 Sari Honkanen (Riitta Virtanen) Jukka Puustinen (Pälvi Jaakkola) Hannu Virtanen (Mikko Pajari) 2009 Valtuuskunta oli syyskokouksessaan valinnut varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2009 Seppo Kylliäisen toimihenkilöryhmästä. Toimintavuoden aikana valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Syyskuussa järjestetyssä vaalissa valittiin valtuuskuntaan vuosiksi uusien sääntöjen mukaisesti kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. 19

20 Kouvolan seudun ammattiopisto

21 APURAHALAUTAKUNTA Apurahalautakunnan tehtävänä on käsitellä apurahahakemukset ja toimintavuoden määrärahan puitteissa valmistella hallituksen vahvistettavaksi ehdotus apurahojen myöntämisestä. Apurahalautakuntaan kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Heidät valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta valitsee lautakuntaan kuusi varsinaista jäsentä ja molemmat varajäsenet. Lisäksi UPM-Kymmene Oyj:n hallitus nimesi lautakuntaan saakka voimassa olleiden sääntöjen mukaan kaksi varsinaista jäsentä. Säätiön hallitus puolestaan valitsee voimaan tulleiden sääntöjen mukaan apurahalautakuntaan kaksi varsinaista jäsentä. Apurahalautakuntaan kuuluivat vuonna 2009 valtuuskunnan vuoden 2008 syyskokouksessa valitsemina: Reino Grönlund toimihenkilöryhmästä Leena Heimonen toimihenkilöryhmästä Jukka Koponen työntekijäryhmästä Seppo Kylliäinen toimihenkilöryhmästä Paavo Pesonen työntekijäryhmästä Keijo Vilkki työntekijäryhmästä Satu Silvonen Pertti Mäkelä varajäsen, toimihenkilöryhmästä varajäsen, työntekijäryhmästä. UPM-Kymmene Oyj:n hallitus oli valinnut apurahalautakuntaan vuosiksi Jari Hangasluoman ja Kalle Talvenheimon. Hallitus valitsi apurahalautakuntaan päättyväksi toimikaudeksi Sirkka-Liisa Huumosen ja Seija Ämmälahden. Apurahalautakunta valitsi keskuudestaan toimikauden 2009 puheenjohtajaksi Jari Hangasluoman ja varapuheenjohtajaksi Reino Grönlundin. Pirkko Vaara toimi lautakunnan sihteerinä. Häntä avusti Arja Suokas. Apurahalautakunta kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa. Valtaosa apurahahakemuksista käsiteltiin lautakunnan kokouksessa Jyväskylässä. 21

22 Kouvolan taideseura ry, Anna-Maija Nisula, Silver Flow

23 SIJOITUSTOIMIKUNTA Hallitus oli keväällä 2008 perustanut alaisenaan toimivan sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen varsinaiset jäsenet sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäväksi säätiön sijoitustoiminnan strategiat sekä ohjata ja seurata säätiön sijoitustoimintaa. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa Kim Lindström on esittänyt ajankohtaiskatsauksia arvopaperimarkkinoista sekä selvityksiä säätiön sijoituksista suomalaisiin osakkeisiin. Virallisten kokousten ohella säätiöllä on jatkuva yhteydenpito Kim Lindströmiin ajankohtaisissa sijoitusasioissa. Nordealta on saatu kirjalliset raportit Private Wealth Managementin hoidettavaksi annetun salkun sisällöstä ja kehityksestä sekä pankin laatimia arvopaperimarkkinoitten julkaisuja ja muita selvityksiä. Sijoitusjohtaja Harri Ahlberg osallistui sijoitustoimikunnan kokoukseen toukokuussa. TILINTARKASTAJAT UPM-Kymmene Oyj nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee yhdessä valtuuskunnan valitsemien tilintarkastajien kanssa tarkastaa seuraavan tilivuoden tilinpitoa ja hallintoa. UPM-Kymmene Oyj:n hallitus oli syksyllä 2008 nimennyt tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastajan, kauppat. maist. Christina Variksen ja hänen varamiehekseen taloust. maist. Jouko Taipaleen. Valtuuskunnan vuoden 2008 syyskokouksessa oli valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi HTM-tilintarkastaja, ekonomi Seppo Sahala ja HTM-tilintarkastaja, sosionomi Tapani Kivelä sekä heidän varamiehikseen HTM-tilintarkastaja Jarmo Kuntonen ja Kari Palmumaa. 23

24 ICEMEN Team ry, kansainvälinen lumenveistokilpailu, Sapporo Snow Festival, Japani

25 KEHITTÄMINEN Hallitus ja apurahalautakunta kokoontuivat kesäkuussa Moision kartanossa Elimäellä yhteiseen kehittämiskokoukseen, jonka aiheena oli käsitellä vuoden 2010 apurahoihin ja projekteihin liittyviä asioita sekä uuden Kouvolan syntymisen vaikutusta apurahoihin. Kehittämiskokouksen esittämä ja valtuuskunnan hyväksymä keskeisin muutos oli se, että oikeus henkilökohtaisten apurahojen hakemiseen laajeni koskemaan koko uutta Kouvolaa. Ne säännökset, jotka aikaisemmin koskivat kuusankoskelaisia, koskivat syksyn 2009 apurahojen haussa kaikkia kouvolalaisia. Täten myös entiset anjalankoskelaiset, elimäkeläiset, jaalalaiset, kouvolalaiset ja valkealalaiset yksityishenkilöt pääsivät hakemaan apurahoja opintojensa tukemiseksi sekä taiteelliseen toimintaan. Samalla kun oikeus apurahojen hakemiseen merkittävästi laajeni Pohjois- Kymenlaaksossa, päätettiin poistaa UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa Helsingissä työskentelevien henkilöiden oikeus hakea apurahoja. VAKUUTUKSET Säätiöllä on ns. johdon vastuuvakuutus. Vakuutettuina ovat hallituksen jäsenet, muut säätiön toimielinten jäsenet ja säätiön asiamies. Vakuutuksen antaja on Chartis Europe S.A. sivuliike. 25

26 Sukellusseura Vesikot ry. Kuva: Vesa Niemi

27 TALOUS Säätiön on sääntöjensä mukaan säilytettävä pysyvästi omistuksessaan osa UPM-Kymmene Oyj:n osakkeista. Säännöksen tulkinnanvaraisuuden vuoksi sen sisällöstä pyydettiin asiantuntijanlausunto, jonka mukaan pysyvästi säilytettävien osakkeiden lukumäärä on kpl. Vuoden 2009 päättyessä tuon erän markkina-arvo oli 11,5 milj. euroa eli noin 43 % säätiön varallisuudesta. Muu varallisuus koostuu suomalaisista ja pohjoismaisista osakkeista sekä eurooppalaisista joukkovelkakirjalainoista. Noteerattujen osakkeitten markkina-arvo vuoden lopussa oli 24,5 milj. euroa (20,6 milj. vuonna 2008). Säätiön omistuksessa oli kertomusvuoden lopussa mm. seuraavien Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten osakkeita: Ahlstrom, Aspo, Fiskars, Huhtamäki, Kemira, Kone, Metso, Nokia, Orion, Sampo, Sanoma, TeliaSonera, Tieto, UPM-Kymmene, Uponor ja YIT. Lisäksi säätiö omisti vuoden lopussa eräiden pohjoismaisten yritysten osakkeita. SIJOITUSTEN MARKKINA- ARVON JAKAUMA VUODEN LOPUSSA (%) Joukkovelkakirjojen markkina-arvo vuoden lopussa oli 1,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa 2008). Joukkovelkakirjalainojen vähentyminen johtuu ensisijaisesti säätiön 2000-luvun alussa hankkiman UPM-Kymmenen euron lainaosuuden erääntymisestä syksyllä Säätiön sijoituspääoman jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina ilmenee oheisesta kuviosta. Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat 1 milj. euroa (1,1 milj. vuonna 2008); apurahojen osuus kuluista oli 81,0 % (84,7 % vuonna 2008). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 4,2 milj. euroa (2,3 milj. vuonna 2008). Osinkotuottoja säätiöllä oli 1 milj. euroa (1,8 milj. vuonna 2008) sekä korkotuottoja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. vuonna 2008). Arvopapereitten arvon alennusten palautuksia kirjattiin 3,0 milj. euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat 0,1 milj. euroa (4,5 milj. vuonna 2008). Kertomusvuonna kirjattiin arvonalennuksia 0,1 milj. euroa (4,1 milj. vuonna 2008). Osakkeet, UPM Osakkeet, muut yritykset Sijoitusrahasto Korkosijoitukset 27

28 Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry. Kuva: Lassi Kujala

29 Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma toimintavuoden aikana heijastui selvästi säätiön tuloihin. Varsinkin osinkotulot vähenivät merkittävästi. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön taloudellinen asema on kuitenkin vakaa. Säätiöllä ei ole velkaa ja sen likviditeetti on hyvä. Säätiöllä oli vuoden päättyessä kassavaroja sekä määräaikaisia talletuksia yhteensä 0,7 milj. euroa. Säätiön osinko- ja korkotulojen arvioidaan olevan vuonna 2010 samaa suuruusluokkaa kuin vuonna Kassavarojen, määräaikaisten talletusten sekä sijoitustuottojen arvioidaan mahdollistavan tavanomaisen apurahatoiminnan vuonna TILINPÄÄTÖS Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema käyvät ilmi oheisesta tilinpäätöksestä. HALLITUKSEN KIITOKSET Säätiön hallitus esittää parhaimmat kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat eri tavoin edistäneet säätiön toimintaa, sekä UPM-Kymmene Oyj:lle saamastaan tuesta ja avusta. Kouvolassa 17. helmikuuta 2010 Jussi Kivinen Seppo Kylliäinen Leena Heimonen Pertti Mäkelä Reino Grönlund Harri Meriluoto Kati Tähti 29

30 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Apurahat Jaetut apurahat , ,00 Apurahan palautukset , ,21 Tutkimus-, projekti- ja erityisapurahat , ,00 Koululaisstipendit , ,00 Apurahat yhteensä , ,79 Henkilöstökulut Palkkiot , ,11 Sosiaaliturvamaksut -292, ,31 Eläkevakuutusmaksut , ,09 Henkilöstökulut yhteensä , ,51 Poistot Poistot koneista ja kalustosta -181,91-242,55 Poistot yhteensä -181,91-242,55 Muut kulut Materiaalikulut , ,00 Ilmoituskulut , ,80 Apurahatilaisuuden kulut , ,11 Apurahajärjestelmän kulut ,59 0,00 Pankkikulut -761,72-627,26 Vakuutukset , ,00 Kokous- ja neuvottelukulut , ,62 Matkakulut , ,50 Ostetut palvelut , ,74 Kirjanpito , ,48 Palkanlaskenta 0, ,72 Huomionosoitukset -223,00 0,00 Jäsenmaksut , ,00 Sekalaiset kulut , ,08 Muut kulut yhteensä , ,31 Tuotto-/kulujäämä , ,16 30

31 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot/UPM-Kymmene , ,00 Muut osinkotuotot , ,93 Joukkovelkakirjalainojen korot , ,98 Pankkitalletusten korot 6 702, ,40 Arvopapereiden myyntivoitot , ,28 Kurssivoitot , ,93 Arvop.arvonalennusten palautukset , ,58 Tuotot yhteensä , ,10 Kulut Omaisuudenhoitokulut , ,50 Konsulttipalvelut , ,00 Arvopapereiden myyntitappiot , ,48 Kurssitappiot ,00 0,00 Arvonalennukset sijoituksista , ,91 Muut sijoitustoiminnan kulut -370,10-232,41 Kulut yhteensä , ,30 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,20 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 31

32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 545,75 727,66 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 545,75 727,66 Sijoitukset Osakkeet , ,82 Joukkovelkakirjalainat , ,00 Määräaikaiset talletukset ,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,82 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,82 Sidotut rahastot , ,57 Vapaat rahastot , ,35 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,46 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,84 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat , ,87 Siirtovelat , ,60 Vieras pääoma yhteensä , ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31 32

33 TILINTARKASTUSKERTOMUS Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet säätiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Kouvola, Jouko Taipale Tapani Kivelä, HTM Seppo Sahala Lapinkaari 21 B 49 Metsäkaari 14 Isokaari TAMPERE KUUSANKOSKI KUUSANKOSKI 33

34 MYÖNNETYT APURAHAT 2009 TOIMINTAPIIRIN HENKILÖKOHTAISET JA HARRASTUSRYHMIEN APURAHAT Palveluksessa olevat, opintotoiminta, tieteellinen ja taiteellinen toiminta euroa Ahlberg Arto Kertomukset kirjaksi -kurssi Floman Teuvo Energiatekniikan insinööri (AMK) II Fontell Ari-Pekka Englannin kielen kurssi Englannissa Forssell Tea Ranskan kielen kurssi Ranskassa Hallikas Esa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 700 Hohti Anne Englannin kielen kurssi Maltalla Huuskonen Urpo Kone- ja tuotantotekniikan/energia- ja ympäristötekniikan muuntokoulutus Hämäläinen Ari Rakennusinsinööri (AMK) III Hämäläinen Mikko Sähköturvallisuustutkinto 700 Jaffe Brita Markkinointitutkimuksen koulutusohjelma Järvinen Matti DI-tutkinto II Järvinen Risto Sähköturvallisuustutkinto 700 Keski-Karhu Pasi Englannin kielen kurssi Englannissa Kettunen Petteri Tietojenkäsittelytekniikan väitöskirja III Kolari Petri DI-tutkinto III 400 Kontio Jouni Opiskelu Tekniikan erikoisammattitutkintoon Koskimies Mari Laskentatoimen ja tilintarkastuksen erikoistumisopinnot 600 Kurkioja Elina emba-opinnot II Kylmälä Jyri Englannin kielen kurssi Englannissa Kytö Mervi Hierojan ammattitutkinto Kääriäinen Mika Sairaanhoitaja (AMK) -opinnot Laakso Mikko Ilmalämpöpumppukoulutus, kylmälaiteasentajan ammattitutkinto 500 Laaksonen Matti Ranskan kielen kurssi Ranskassa Laine Tiina Englannin kielen kurssi Maltalla Laitinen Heikki Saksan kielen kurssi Saksassa Laukkanen Minna MBA -Kansainvälinen Liiketoimintakoulutus Lavonen Arto Panostajan pätevyyskirja ja maarakennusalan ammattitutkinto 900 Leinonen Jari Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot Liimatainen Mirja Certificate in International Shipping And Commerce (CISC) -koulutusohjelma Marttinen Jukka Puutekniikan insinööri (AMK) 500 Mikkola Eero Englannin kielen kurssi Maltalla Mussalo Kati-Maarit Englannin kielen kurssi USA:ssa Mäkinen Juhani Lauluopinnot 300 Nikander Pertti Englannin kielen kurssi Maltalla Ojasalo Mauri Yrittäjäkoulutus Paavolainen Nina Geronomi (AMK) II Pétas Juha ATK-kirjallisuus, Net-ympäristö 300 Ranta Milja Sosionomi (AMK) 700 Reiman Tommi Geronomi (AMK) II Reinikka Susanna Laskentatoimen ja tilintarkastuksen erikoistumisopinnot 300 Relander Toni Englannin kielen kurssi Maltalla Rossi Kerttu Kauppatieteiden täydennyskoulutus IV ja henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuus Salo Riitta Kiinan kielen kurssi Kiinassa Seppälä Anu Sosionomi (AMK) 500 Sipilä Markus Opiskelu KSAO:n luonnonvarayksikössä 700 Siren Janne Bussiliikenteen yrittäjäkurssi

35 Strengell Janne Englannin kielen kurssi Englannissa Suhonen Jani Sairaanhoitaja (AMK) III 500 Suokas Anu Englannin kielen kurssi Irlannissa Syrjänen Jari Rakennustekniikan koulutusohjelma 900 Taavila Erik Tietotekniikan DI-tutkinto 750 Ukkonen Simopekka Ympäristöteknologian insinööri (AMK) III Venäläinen Helinä Humanististen tieteiden kandidaatin/filosofian maisterin tutkinto Wecksten Mikko MBA-tutkinto II Palveluksessa olevat, harrastustoiminta euroa Haarala Perttu Keilailun peruskurssi 300 Hakkarainen Veijo Metsästys- ja reserviläisammuntaharrastus 400 Holopainen Jukka Kilpatanssiharrastus Honkanen Sari Käsityöharrastus 500 Jauho Harri Urheilu- ja metsästysammuntaharrastus 700 Jokinen Risto Purjelennon taitolentokurssi Kaipiainen Tapani Radioamatööriharrastus 500 Karvinen Rauno Kilpatanssiharrastus Kohtala Jyrki Golfkurssi 600 Koivisto Ilmo Traktori Valmet 361 vm. 61:n entisöinti 400 Koivula Anssi Rallicrossin SM-sarjaan osallistuminen Konga Ari Auburn Boattail speedster -museoajoneuvon entisöinti Korhonen Juha Vetouisteluharrastus, kilpailumaksut 400 Kosonen Simo Golfkurssi 600 Kouki Juha Golfin jatkokurssi 400 Kraft Laura Jääkiekkoharrastus 900 Kukkurainen Harri Golfin jatkokurssi 400 Kunnas Anneli Golfkurssi 300 Kärhä Soile Askartelu- ja käsityöharrastus 400 Lehtinen Petri Raviohjastajan C-ajolupakorttikurssi 335 Lindeman Pirkko Golfkurssi 600 Lång Anssi Golfkurssi 600 Metiäinen Petteri Golfvalmennus 400 Munne Jarkko Varjoliitokurssi Narinen Juha Laitesukelluksen peruskurssi 400 Niemisvirta Reeta Golfvalmennus 400 Nikki Timo Kilpavetouisteluharrastus SM-tasolla, osallistumismaksut 600 Oinonen Kari Golfkurssi 500 Pahkala Janne Tukholman maraton 600 Pajari Mikko Golfvalmennus 400 Pajunen Markus Kitaransoiton opiskelu 500 Parén Jari Drag race -autoharrastus EM-tasolla Partti Touko Ampumaharrastus 400 Peräsaari Natalia Ikonimaalauksen mestarikurssi 650 Pokki Erika Ratsastusharrastus 300 Pokki Merja Ratsastusharrastus 300 Pykäri Merja Keilailun peruskurssi 300 Rintala Marko Golfkurssi 400 Saarinen Niko Golfin jatkokurssi 400 Saksa Aki Vetouisteluharrastus 500 Salo Mirva Tiffanylasikurssi 400 Siltanen Markku Zermatt-maraton Sveitsissä 600 Sokura Jari Drag race -autoharrastus Stadig Ari Golfin jatkokurssi 400 Sundberg Anna-Maija Ratsastusharrastus 300 Teitto Jari Kilpa-ammuntaharrastus

36 Turkkila Joni Vetouisteluharrastus 600 Tuunanen Marko Studebaker Erskine vm. 1927:n entisöinti Tykkälä Jani Tukholman maraton 600 Vartiainen Jukka Golfkurssi 300 Vänskä Kari Golfkurssi 300 Eläkeläiset, opintotoiminta, tieteellinen ja taiteellinen toiminta euroa Aalto Mikko Klassisen hieronnan peruskurssi Ahopalo Jaakko 80-vuotistaidemaalausnäyttely Galleria Bremerissä Karkkilassa 600 Båtsman Olavi Valokuva-runoteoksen julkaiseminen Laine Ritva Sosionomi (AMK) II 500 Salakka Sinikka Kuvataide- ja maalauskurssi Orivedellä 700 Eläkeläiset, harrastustoiminta euroa Ahola Sakari Kilpa-ammuntaharrastus 600 Haapala Jouko Chrysler 300 F, vm. 1960:n entisöinti Hirvonen Osmo Kuntosaliharrastus 500 Kinttula Harry Puutyöharrastus 400 Kiviranta Jouko Golfkurssi 330 Laaksonen Riitta Musiikkikurssit Virroilla 600 Laine Matti Villavaaran taistelun selvitys JR25:n (Piikkirykmentin) osalta 500 Lankinen Juhani Ampumaharrastus 600 Niemi Jorma Suomen Puheopiston valmennuskurssi Niemi Ritva Käsityöharrastus 300 Partti Osmo Classic TT-kilpailutoiminta EM-, PM- ja IHRO-sarjoissa Pöyhönen Mikko Tukholman maraton 400 Södervik Mirja Golfkurssi 300 Vallineva Aune Käsityöharrastus 300 Yrjövuori Reijo Golfkurssi 500 Perheenjäsenet, opintotoiminta, tieteellinen ja taiteellinen toiminta euroa Anttila Leena R Kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma 500 Eloholma Lotta Lukio-opinnot 350 Eskelinen Janita Englannin kielen kurssi Maltalla Fihlman Riikka Erityisluokanopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot Forsström Petri Äänilevyn tekeminen 800 Frantsi Riitta Taidenäyttelyn järjestäminen 400 Haapala Emmi Sosionomi AMK -opintoihin liittyvä työharjoittelu Pohjois-Tansaniassa Halme Laura Lukio-opinnot 600 Halme Minna Lukio-opinnot 600 Halme Minna K Sosionomi (AMK):n päättötyö 500 Heikkinen Mika Tuotantotalouden DI-tutkinto Heimonen Jonna Lukio-opinnot, luokat Hirvisaari Anu Matkailualan ammattikorkeakoulututkinto, päättötyö 500 Hirvonen Pauliina Marsipaanityö- ja kakkujen koristelukurssi 350 Hohti Pekka Englannin kielen kurssi Maltalla Huovila Tiina Liiketalouden opinnäytetyö 500 Huuskonen Viivi Biologian valmennuskurssi 600 Hämäläinen Kimmo Teollisuuden MBA-tutkinto II Jaakkosela Marjut Psykodraaman opiskelu Jokimies Senni-Tuulia Saksan kielen kurssi Saksassa Jolkkonen-Koskela Helena Sosionomi (AMK) 300 Kakkonen Tessa Englannin kielen kurssi Englannissa Karvinen Antti Lääketieteellisen valmennuskurssi

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö 25.7.2010. Säätiön puheenjohtaja Jussi Kivinen. SISÄLTÖ YLEISTÄ Kehittäminen...5 Apurahojen tilityskäytännöt...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen.

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. VUOSIKERTOMUS 2012 Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. SISÄLTÖ YLEISTÄ 40-vuotisjuhla...3 Stipendit...3 Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu

Lisätiedot

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS KYMIN OSAKEYHTIÖN 2014 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 Apurahojen jakotilaisuus 3 Konsertit 3 Kymin Nikkarit 3 Kuulas -teatteritapahtuma 3 Konttoritilat ja arkistointi APURAHAT 5 Toiminta-alueen

Lisätiedot

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS KYMIN OSAKEYHTIÖN 2013 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 Apurahajuhla 3 Konsertit 3 Kymin Nikkarit 3 Ehdotus uudeksi säätiölaiksi 3 MELA 3 Koulutusretki 3 Standaarit 4 Apurahatilasto APURAHAT

Lisätiedot

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ. Apurahat 2015 TOIMINTA-ALUEEN APURAHAT

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ. Apurahat 2015 TOIMINTA-ALUEEN APURAHAT KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ Apurahat 2015 TOIMINTA-ALUEEN APURAHAT Palveluksessa olevat, opinto-, tieteellinen- ja taiteellinen toiminta (33.300 euroa) Gardemeister Jarmo Kuljetusalan pätevyyskorttien

Lisätiedot

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 72. toimintakausi 1 Toimintakertomus 2009-2010 Suomen Keilailuliiton 72. toimintakausi piti suomeksi sanottuna sisällään sekä huonoja että

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus... 3 Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi... 6 Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen Lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu...

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu... 2011 1 2 3 4 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2011...12 Lokakuu...14

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Rehtorin katsaus 1. Vuosikertomus 2013 3. Oppiaineet ja opintopisteet 7. Opiskelijat 8. Tuloslaskelma 10. Tase 11. Tilintarkastuskertomus 12

Rehtorin katsaus 1. Vuosikertomus 2013 3. Oppiaineet ja opintopisteet 7. Opiskelijat 8. Tuloslaskelma 10. Tase 11. Tilintarkastuskertomus 12 1 Ranuan kr. kansanopisto 2013-2014 27. työkausi Ranuan kr. kansanopistoyhdistys Kertomus vuodelta 2013 2 Rehtorin katsaus 1 Vuosikertomus 2013 3 Oppiaineet ja opintopisteet 7 Opiskelijat 8 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 -

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 - SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005 67. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 Suomen Keilailuliiton 67. toimintakaudella keilailun uudet muodot jatkuivat vahvistumistaan.

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2010 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2013 VUOSIKIRJA 2013 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2011 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 2010 1 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 9 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2010...12 Lokakuu...14 Marraskuu...15

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 2009 12 Palveluverkosto

SISÄLTÖ. 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 2009 12 Palveluverkosto Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 29 9 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 29 12 Palveluverkosto 14 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 16 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 18 Matkailu- ja

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry 1925-2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 BY-päivä 9 Betonipäivät 2013 9 Apurahat 10 Normitus ja julkaisut 10 Koulutus

Lisätiedot

Ranuan kr. kansanopisto 2010 2011

Ranuan kr. kansanopisto 2010 2011 Ranuan kr. kansanopisto 2010 2011 24. työkausi Ranuan kr. kansanopistoyhdistys Kertomus vuodelta 2010 Rehtorin katsaus 1 Vuosikertomus 2010 3 Oppiaineet ja opintopisteet 7 Opiskelijat 2010 2011 8 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

60 VUOTTA VUOSIKERTOMUS 2014

60 VUOTTA VUOSIKERTOMUS 2014 60 VUOTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen puheenjohtajalta 7 Tieteen tukeminen 10 Psykologiset tekijät päätöksenteossa 12 Astman ja allergian syitä selvittämässä 14

Lisätiedot