MUURIANKKURI SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 2006 MUURIANKKURI SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f."

Transkriptio

1 MUURIANKKURI SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f.

2 MUURIANKKURI 11.vuosikerta 2 / 2006 Julkaisija: Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry Kansi: Markku Karvonen Heinäseipäitä Ylikartanossa Takakansi: Antti Haapanen Lehmiä Ylikartanossa Toimitus: Seija Vuorela Puh com Taitto: Jaakko Suomalainen Osoitteenmuutokset ja tilaukset: Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry Unioninkatu 22, Helsinki Kirjoittajat: Antti Haapanen Pekka Kärki Jan Odé Eero Ojanen Lauri Putkonen Pia Relanto Marja Seppälä Liisa Tarjanne Peter Tigerstedt Sirkka Vuorio Painos 600 kpl SISÄLLYS Pääkirjoitus: Klassisuudessa on jotain yleispätevää 3 Maisemakäsitteitä II 6 Punamultamaalin keittoa Retulassa 10 Yhdistyksen kesäretki Mustilaan 13 Brinkhall soi 14 Syyskokouskutsu 17 National Trust - esikuvammeko? 18 Luettua ja nähtyä 20 Musik på Brinkhall - sommarens höjdpunkt 22 In memoriam 21 Kuulumisia kohteista Brinkhall 23 Ylikartano 25 Lammintalo 27 SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI ry:n HALLITUS Fil.tri. Antti Haapanen (puheenjohtaja) Yliarkkitehti Liisa Tarjanne (varapuheenjohtaja) Elokuvaaja Matti Helkapalo Lehtori Jan Odé IT-toimittaja Raimo Partanen Lehtori Pia Relanto Prof. Peter Tigerstedt Toimittaja Seija Vuorela

3 Klassisuudessa on jotain yleispätevää Meikäläinen kulttuurimaisema, päätekijöinään maalaistalo, kylä, kirkonkylä, näitä ympäröivät viljelykset, metsät ja vesistöt sekä kylien läpijohtavat tiet, oli parhaimmillaan viime vuosisadan (siis 1800-luvun!) puolivälissä. Näin kirjoitti silloinen Muinaistieteellisen toimikunnan osastonjohtaja Lars Pettersson vuonna 1949 Kotiseutulehdessä ja jatkoi: Talonpoikainen rakennuskulttuuri oli tosin jo omaksunut useita tyylikerrostumia, mutta se oli säilyttänyt ryhtinsä ja yhtenäisen klassillisen yleissävynsä, laakeat satulakatot ja joko harmaat tai punaisiksi maalatut hirsiseinänsä. Mitä Lars Pettersson, myöhempi taidehistorian professori mahtoi tarkoittaa tuolla yhtenäisellä klassillisella yleissävyllä? Maamme vanhempi rakennuskulttuuri on todella klassillisuuden leimaamaa paljon suuremmassa määrin kuin yleisesti ajatellaan. Pettersson, joka oli artikkelinsa kirjoittamisaikana viimeistelemässä väitöskirjaansa Karjalan bysanttilaisvaikutteisista kirkoista, todisti keskiaikaisen liesituvan ja savupirtin olevan antiikin Kreikan megaron-talon johdannainen. Suomalainen yksihuoneinen aitta on sitä vielä selvemmin. Laakea satulakatto, joka on ollut niin luonteenomainen suomalaiselle kansanomaiselle arkkitehtuurille, pohjautuu samoin antiikin perintöön, kun taas läntisen Euroopan korkeat kattomuodot olivat kehittyneet gotiikan vaikutuspiirissä. Antiikin klassilliset rakennusmuodot tulivat leveysasteillemme sekä läntistä reittiä renessanssin, barokin ja uusklassismin myötä että itäistä väylää Bysantista. Nykyisen Suomen alueen arkkitehtuurin kehitys oli aina kansallisromanttisen arkkitehtuurin kehittymiseen saakka läpeensä kreikkalaisantiikkiin pohjautuvan klassillisuuden läpitunkemaa. Seinähirret piiluttiin sileiksi ja hirsinurkat muotoiltiin aiheilla, joiden esikuvat ovat antiikissa. Pyrkimys julkisivujen säännölliseen jäsentelyyn oli antiikin rationaalisuuden heijastumaa. Lautavuoraus vaaka- ja pystyjäsennyksineen ja pilastereineen, profiloidut seinä- ja räystäslistat, ikkuna- ja ovikehykset puhumattakaan sisätilojen yksityiskohdista (peiliovet, uunit, ikkunoiden ja sisäkaton listoitukset, seinävärit ja tapetit jne) saivat mallinsa antiikin muotokielestä. Parisataa vuotias 6-ruutuinen ikkuna pitää sisällään lukuisia klassillisia aiheita: ikkunan säännöllinen jaottelu, välikarmin muoto, karmin, pokan ja pienojen profilointi, ulkoja sisäpuoliset kehyslaudat klassillisine muotoaiheineen jne. Juuri näiden koeteltujen ikivanhojen muotojen ja suhteiden ansiosta vanha ikkuna on niin läpikotaisin kaunis, yhtä sopusuhtainen kuin antiikin temppelin ovi- tai ikkuna-aukko kehystyksineen.. Symmetria ja aksiaalisuus olivat klassillisen arkkitehtuurin perustekijöitä. Niitä noudatettiin meilläkin klassismin kauden arkkitehtuurissa. Vasta funktionalistinen arkkitehtuuri antoi kuoliniskun tälle parituhatvuotisen klassillisen arkkitehtuurikehityksen jatkumolle. Seuraukset ovat edessämme suomalaisessa tämän päivän rakennetussa ympäristössä, sen rikkonaisuudessa ja kaikkea tyylileimaa vailla olevassa yleiskuvassa. Kukin on rakentanut mielensä mukaan, arkkitehtuuria on kehitetty raken-

4 nusmateriaalien mukaan milloin tiilestä, betonista, teräksestä ja lasista, milloin puusta. Tekniikan sanelemille ratkaisuille ei ole ollut rajoituksia. Pohjanmaalla sanottiin aikanaan, että naapuri naapurin asumaan (rakentamaan) opettaa. Tuloksena oli kyliä ja kaupunkeja, jotka arkkitehtonisessa tasapainossa olivat vailla vertaa. Kaksikerroksisista tuparadeista monenlaisiin luhteihin ja ulkorakennuksiin ulottuva rakennusten kirjo oli tehty samankaltaisten sääntöjen mukaan riippumatta rakennuksen käytöstä. Rakennustyyli ei muuttunut alinomaa kuten nykyisin; vuosikymmeniä kehiteltiin samoja teemoja. Talot vaihtelivat arkkitehtuuriltaan, mutta perinteinen rakennustapa ja klassillisten muotojen ja suhteiden noudattaminen oli niiden yhteinen nimittäjä, ympäristön harmonian perustekijä. Muotokulttuurin viimeaikainen rappio ei tietenkään rajoitu vain rakennuksiin, vaan se koskee yhtä lailla kaikkea aineellista kulttuuria. On ihmeellistä, että entisaikojen rakentaja ja käsityöläinen pystyivät köyhissäkin oloissa tekemään niin verrattoman paljon sopusuhtaisempia ja muodoltaan kestävämpiä tuotteita kuin tämän päivän koulutetut suunnittelijat ja valmistajat. En toki halua sanoa että kaikki uusi on kelvotonta. Hyvin suunniteltua ja taidolla toteutettua arkkitehtuuria ja esineistöä toki löytyy. Vanhassa, osin klassilliseen muotomaailmaan sitoutuneessa kulttuuriperinnössä on kuitenkin sellaista yleispätevää arvoa, jota ei enää saisi hävittää uuden tieltä. Vanhaa ei nimittäin saa koskaan takaisin ja silti tarvitsemme sitä historiallisen perspektiivin säilyttämiseksi. Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö on perustamisestaan, vuodesta 1986 lähtien vaalinut perustamiskirjansa mukaisesti kansallisesti arvokasta rakennusperintöä, maisemia ja esineistöä. Arvokiinteistöjen kunnostus ja ylläpito, jota Muuriankkurissa esitellään, tähtää näiden kohteiden saattamiseen avoimiksi ja aktiivisiksi kulttuurikeskuksiksi. Lammilla, Ylikartanossa ja Brinkhallissa on menneenä kesänä ollut lukuisia konsertteja, esitelmätilaisuuksia, kokouksia, juhlatilaisuuksia ja esittelyjä. Kohteiden tunnettuus on laajentunut naapurustoa laajemmalle ja säätiölle on annettu haasteita toiminnan lisäaktivoinnista. Ylikartanossa kyytöt ja lampaat hoitavat kulttuurimaisemaa ja navettaa kunnostetaan niiden talviaikaiseksi suojaksi. Uusi lämmityslaitos AIV-tornissa turvaa talojen lämpimänä pitämisen. Tallin ylisillä pidetään kokouksia ja konsertteja. Lammilla inventoidaan arvokasta irtaimistoa ja kirjatori toimii aktiivisesti. Brinkhallin päärakennus ja siipirakennukset on kalustettu kokouksia ja juhlatilaisuuksia silmälläpitäen, lämmitysjärjestelmä ja vesihuolto on pantu kuntoon, kahvila on tarjonnut virvokkeita tuhansille kävijöille. Puiston ja omenatarhan kunnostuksessa on päästy hyvään alkuun. Kaikki tämä vaatii paljon rahaa. Säätiön varallisuus on taseessa 3,8 milj. euroa. Siitä kiinteistöjen osuus on 3/4. Lahjoituksin kertyneen varallisuuden tuotolla on vaikea viedä kunnostuksia päätökseen säällisessä ajassa. Ylikartanoon on paikan ainutlaatuisuuden ja kotiseutuneuvos Erkki Ulamon ponnistelujen ansiosta saatu EU-tukea ja Hattulan kunnan avustuksia; ilman niitä rakennuksia ei olisi voitu vielä kunnostaa. Lisää varoja tarvitaan kuitenkin! Säätiöllä on meneillään varainhankintakampanja ulkopuolisen tuen saamiseksi. Toistaiseksi varallisuus on kertynyt lähinnä kulttuuriperintöä rakastavien yksityishenkilöiden lahjoituksin. Uskomme ja toivomme, että niitä saadaan jatkossakin. Pekka Kärki

5 Maisemakäsitteitä II Antti Haapanen Lukijan on syytä palauttaa mieleensä, mitä olen kirjoittanut Muuriankkurin edellisessä numerossa. Arvokkaan maisemakokonaisuuden ja maisemanähtävyyden rinnalle on syytä nostaa kolmas käsite: Perinnemaisema. Perinnemaisemia luonnehtii se erityinen piirre, että niissä on hyvin edustettuna perinteisten alkutuotantomuotojen, erityisesti maa- ja metsätalouden ja kalastuksen sekä rakentamisen muovaamat maisematyypit, jotka ovat häviämässä maankäytön tehostumisen ja uuden rakentamisen seurauksena. Perinnemaisemat voidaan ryhmitellä rakennettuihin perinnemaisemiin, joita ovat hyvin säilyneet rakennusryhmät ympäristöineen (koko vaihteluväli hyvin säilyneestä itsellisten rakennusryhmästä herraskartanon perinnemaisemaan), varhaisen teollisuuden (esim. Verlan teollisuusalue) ja liikenteen muodostamat maisema-alueet (esim. kalastajakylän satama). Perinnebiotoopit ovat perinteisen maankäytön luomia luonnontyyppejä, kuten luonnonniittyjä, hakamaita, nummia ja lehdesniittyjä. Savon kaskimaat ovat jo täysin hävinneet muualta paitsi maisemamuseoalueilta, joissa kaskeamista harjoitetaan näytösluonteisesti. Tällainen maisemamuseo on Kaavin Telkkämäki, todella arvokas kulttuurihistoriallinen nähtävyys. Kaikkein arvokkain on sellainen perinnemaisema, jossa yhdistyvät sekä rakennettu osa että sitä ympäröivä perinteisen maankäytön muokkaama perinnemaisema. Tällaisia ei ole enää juurikaan tallella. Joitain harvoja tulisi suorastaan museoida näytteenä eri maisemamaakuntien perinteisistä kulttuurimaisemista. Lauri Putkonen on tehnyt laajan selvitystyön kulttuurimaisemista. Selvitys on julkaistu nimellä Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Ympäristöministeriö. Museovirasto Lauri Putkosen selvityksessä käytetään jo sen otsikossa mainittuja käsitteitä. Kulttuurihistoriallinen ympäristö sisältää aina arvokkaan rakennetun perinnemaiseman elementtejä, mutta käsitykseni mukaan se on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy myös tavanomaisia osa-alueita. Harmonisesta kokonaisuudesta ja maiseman historiallisesta kerrostuneisuudesta syntyy arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö. Perinnemaisemia saattaa esiintyä maisemakokonaisuuksien sisällä pieninä osa-alueina. Kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta perinnemaisemat ovat keskeisen tärkeitä. Perinnemaisemat ovat luonto- ja kulttuuriarvojensa puolesta erityisen arvokkaita. Suomen rakennuskannasta vain 10 % on vanhempaa kuin 80 vuotta. Luonnonniityistä on jäljellä vain pieni murto-osa siitä, mitä niitä oli vielä 1930-luvulla. Sikäli kuin halutaan varmistaa Suomelle luontaisten kasvi- ja eläinlajien säilyminen siinä maatalousmaisemassa, joka on kehittynyt viimeisen 3000 vuoden aikana, juuri perinnemaisemien hoitoon olisi kiinnitettävä huomiota. Käsitykseni mukaan se on jopa kiireellisempää kuin vanhojen metsien suojelu, josta niin paljon puhutaan. Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä todetaan, että perinnemaisemien hoito on maisemanhoidon avainkysymyksiä. Se on sitä kahdestakin syystä. Vain tällaisia kohteita säilyttämällä voidaan säilyttää maiseman kehityksen eri vaiheet mukaan lukien muinaiset kalmistot ja muinaismuistot (maiseman historiallinen kerrostuneisuus).

6 Yläkuva: Pälkäneen vanhan kirkon rauniot. Kirkko on rakennettu noin 500 vuotta sitten. Vuonna 1808 todettiin tarkastuksessa, että kirkon perustukset ovat hiekalla eikä kirkkoa voida korjata, kun perustukset vajoavat. Vähitellen kirkko rappeutuikin. K.A. Gottlund kuvaa näkemäänsä 1859 seuraavasti. Muinaisen goottilaisen temppelin ovien hän huomasi olevan selkosen selällään, vailla minkäänlaisia lukkoja. Ikkunat olivat rikkoontuneet. Pyhäkkö oli muuttunut kaijojen asuinpaikaksi (lainaukset Wiljo- Kustaa Kuuliala 1949: Vanhaa Pälkänettä). Onneksi nyt kirkon rauniot ovat maisemanähtävyytenä hoidossa. (kuva: Antti Haapanen) Alakuva: Pälkäneen Aapiskukko edustaa liikennettä palvelevaa, viime aikojen rakentamista. Kuva on otettu samasta paikasta kuin edellinen kuva näkymää vaihtamalla 50 astetta. Onneksi paikat eivät satu samaan näkymään, vaikka ovat samassa Epaalan- Kuulialan kulttuurimaisemassa. (kuva: Antti Haapanen) Perinnemaisemat ovat omistajilleen usein taloudellinen taakka. Suomen liittyessä EU:hun EU:n maatalouspolitiikan mukana syntyi maahamme perinnebiotooppien hoitojärjestelmä maatalouden erityisympäristötuen avulla. Siinä maanomistaja tai vuokraaja sitoutuu hoitamaan sopimuskauden ajan perinnemaisemaa sen edellyttämällä tavalla, yleensä laiduntamalla. Tuen piirissä olevia alueita ei saa lannoittaa eikä eläimille antaa lisäruokintaa, jotta laidunalueen luontainen kasvillisuus säilyisi mahdollisimman perinteisenä. Omistaja saa hoidosta korvauksen. Jos omistaja pitää laidunalueella tiettyjä uhanalaisiksi määriteltyjä maatiaisrotuja edustavia eläimiä, hän saa siitä vielä erityiskorvauksen. Tällaisia kotieläinrotuja ovat esim. lapinlehmä, kyyttölehmä ja suomenlammas. Tarkempia tietoja perinnemaiseman hoidosta ja tukimuodoista voi saada paikallisesta TE-keskuksesta. Sopimukset tehdään aina EU:n kolmivuotiseksi suunnittelukaudeksi. Seuraava kausi alkaa Rakennuskannan vaalimiseen on olemassa myös tukimuotoja. Rakennusperinteen Ystävät ry:n lehdessä Tuuma 1/2006 on äskettäin selostettu näitä tukimuotoja. Erityisen arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet Valtioneuvosto on tehnyt vuonna 1995 päätöksen niistä maisema-alueista, joita on pidettävä valtakunnallisesti arvokkaina. Päätös perustuu johtamani maisema-aluetyöryhmän mietintöön ja siitä annettuihin lausuntoihin. Valtakunnallisesti merkittäviä alueita on 156 kappaletta ja ne jakaantuvat koko maahan. Lista alkaa Porvoonjoen laaksosta

7 ja päätyy Enontekiön Saanaan. Tapio Heikkilän kirjassa Suomalainen kulttuurimaisema (Tammi, 2000) nuo valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet on luokiteltu. Valtioneuvosto edellytti päätöksessään, että erityisesti näihin tulee kohdistaa maisemanhoidon toimia. Se merkitsee viranomaisille velvoitteita. Maaseudun perinteiset elinkeinot ja asutus tulisi säilyttää elinvoimaisena ja alueiden maisemanhoitoa tulisi tukea viranomaisten toimin. Tuosta päätöksestä on kulunut yli kymmenen vuotta. Olisi tarpeellista tehdä selvitys maisemien tilasta päätöksessä mainituilla alueilla. Tiedossani on tapauksia, joissa kunnat eivät ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota velvoitteisiinsa. Kuntien pitäminen velvoitteidensa tasalla jääkin monasti kansalaisjärjestöjen tehtäväksi. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista. Tässä päätöksessä todetaan, että valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja edellä mainitut kulttuurihistorialliset ympäristöt tulee ottaa huomioon kunnallisissa kaavoitushankkeissa. Valitettavasti yhdistyksemme on ollut muiden kulttuuriperinnöstä huolestuneiden yhdistysten kanssa huomaamassa, että kunnat laiminlyövät velvoitteensa ja ympäristökeskukset eivät puutu niihin riittävästi. Suoranaista määräysvaltaa ympäristökeskuksilla ei ole enää kuntien kaavoitukseen. Niinpä kansalaisjärjestöjen tehtäväksi jää viranomaisten toimien seuraaminen ja aloitteellisuus. Kansallismaisemat Kansallismaisemiksi on nimetty ne 27 Suomen arvokkaimmiksi maisema-alueiksi todetut alueet, jotka edustavat maamme eri osia merellisestä Helsingistä Utsjokilaaksoon. Edellä mainitusta Tapio Heikkilän kirjasta löytyy näiden alueiden koko lista. Valinta on tehty ympäristöministeriössä aiemmin kertyneen materiaalin pohjalta. Näillä kansallismaisemilla ei ole kuitenkaan mitään erityistä lainsäädäntöön sidottua merkitystä. Toki ne sisältyvät edellä oleviin valtakunnallisesti merkittäviin alueisiin. Kenellä vastuu maisemasta? Maisema on syntynyt vuosituhansien kuluessa ja sen rakenne muuttuu ihmistoiminnan muutosten mukana. Maisemassa toimijoita on varsin paljon. Tärkein toimija on yleensä kuitenkin maanomistaja. EU:n aiheuttaman maatalouden rakennemuutoksen johdosta maatalousmaata vuokrataan yleisesti. Laajat alueet saattavat olla vuokraviljelyssä. Se on uusi ilmiö Suomessa. Toimija onkin vuokraaja, jonka vastuu alueestaan ei välttämättä ole samanlainen kuin omistajan. Kun maatilojen koko kasvaa ja lukumäärät ovat jo nykyään vain pieni osa vuosikymmenen takaisesta. Tämän vuoksi toivoisi, että tyhjilleen jäävät tilojen talouskeskukset saisivat uusiokäyttöä vaikkapa taajamissa työssäkäyvien asuntona. Englannissa on paljon pienkiinteistön omistajia, jotka saavat elantonsa muusta kuin maataloudesta, vaikka he ovat samalla pienviljelijöitä. He omistavat ehkä pari lehmää ja viljelevät pientä jonkun hehtaarin tilaansa samalla säilyttäen maiseman arvoja Maiseman rakenteeseen vaikuttavat toki paljon muutkin kuin maanomistajat. Kunnalla on rakentamisen suunnittelun monopoli. Erityisesti taajamien laajentuminen vaikuttaa ratkaisevasti myös maiseman muotoutumiseen. Maan arvon kasvun odotus johtaa Suomessa taajamien ympäristössä käyttämättömien alueiden syntyyn ja melkoisiin maisemavaurioihin. Keskisessä Euroopassa lehmän kellojen äänen voi kuulla jo heti kaupungin laidalla. Liikenneväylistä huolehtivat ovat melkoi-

8 sia maisemavaikuttajia. Rautatielaitoksen yhteydessä ovat toimineet rautateiden puutarhurit. Asemien ympäristö suunniteltiin puistomaiseksi. Kanavien istutukset ovat tunnettuja. Nykyinen tulosjohtaminen on johtanut kustannusten karsimiseen ja hyvistä maisemanhoidon perinteistä on usein harmillisen laajaltikin luovuttu. Suomi on liittynyt Euroopan Neuvoston puitteissa solmittuun Maisemayleissopimukseen. Sopimus on astunut voimaan Suomen osalta 1. huhtikuuta Euroopan Neuvoston jäsenmaat kiinnittävät huomiota siihen, että maisemalla on tärkeä merkitys julkisen edun kannalta kulttuuriin, ekologiaan; se vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun niin taajamissa kuin maaseudulla. Sopimus velvoittaa jäsenmaita kehittämään maisemapolitiikkaansa, lisäämään tietoisuutta maiseman arvosta ja alan koulutusta. Hyvä näin. Suomen pitäisi nyt vihdoinkin ryhtyä kehittämään kokonaisvaltaisempaa maisemapolitiikkaa. Kansalaisjärjestöillä on tässä hyvin tärkeä tehtävä.

9 Punamultamaalin keittoa Retulassa Lauri Putkonen Retulansaaressa ihmiselon merkkejä on luettavissa aina rautakaudelta saakka. Täällä eivät arkeologiset löydöt ole ainakaan vielä tuoneet esiin viitteitä punamullan käytöstä, mutta on selvää että tuon ajan tyrväntöläiset tunsivat aineen. Vanhimmat Suomesta tavatut punamultalöydöt liittyvät lähes kahdeksan vuosituhannen takaisiin hautoihin. Kivikauden pyyntikulttuurista elantonsa saaneet ihmiset kokivat todennäköisesti mullan punaisen värin voimakkaan symbolisesti elämän värinä. Tätä tukee punamullan käyttö kalliomaalauksissa, joissa sideaineena käytettiin eläinrasvaa. Lähinnä pyyntieläimiä kuvaavat maalaukset liittyivät sekä ennen että jälkeen metsästystä harjoitettuihin maagisiin rituaaleihin. Rautakaudelta sen paremmin kuin keskiajaltakaan ei ole juurikaan säilynyt tietoa punamullan käytöstä rakennusten ulkomaalaukseen. Seinämaalina punamultaa käytettiin ensi kertaa Ruotsissa 1600-luvulla, aluksi arvorakennuksissa, kuten aateliskartanoissa ja kirkoissa. Ensimmäiset kirjalliset reseptit löytyvät 1700-luvun taloudellisista tutkimuksista. Raaka-aineita löytyi luonnosta, mutta niitä syntyi myös teollisuuden oheistuotteena mm. Falunin kuparikaivoksessa. Juuri Falunissa punamullan liettämisestä kasvoi oma teollisuudenhaaransa, ja samalla parani myös maalin laatu talonpoikien maasta keräämään punamultaan verrattuna. Kirkkojen, kartanoiden, pappiloiden, virkatalojen ja kaupunkien porvaristalojen julkisivut saivat pian pintaansa punaisen

10 maalin. Myöhempi arkkitehtuuritutkimus on usein korostanut pyrkimystä tiilirakentamisen jäljittelyyn, mutta uskottavampi selitys liittynee punamullan säilyttäviin ominaisuuksiin. Erityisesti 1700-luvulla, kun Ruotsi-Suomessa koettiin vakavaa huolta metsien haaskauksesta, kohosi punamullan puuta suojaava vaikutus arvoonsa. Lahottajat eivät näet tartu yhtä herkästi maalipintaan kuin harmaaseen puuhun. Lisäksi rautaoksidikerros suojasi puuta jonkin verran tulipalolta, millä oli oma merkityksensä maalin suosioon tuhoisien kaupunkipalojen aikakaudella. Suomeen punamulta levisi Ruotsista 1700-luvun alkupuolella, ensiksi rannikkoseuduille ja vähitellen virallisen arkkitehtuurin, lähinnä kirkkojen ja virkatalojen myötä kautta koko maan luvun lopulla rannikkokaupungit ja rintamaiden vauraimmat talonpoikaistalot olivat jo punavoittoisia. Punamullan ohella käytettiin myös keltamultaa, joskin huomattavasti vähemmän. Uusi aikakausi koitti, kun talojen vaakavuoraus ja samalla myös siihen liittyvät vaaleat öljymaalit tulivat muotiin 1800-luvun alussa. Kun kaupungeissa siirryttiin vaaleisiin maaleihin, maaseudulla harmaus vaihtui monin paikoin punamultaan. Kehitys oli kuitenkin hidasta; syrjäkylillä ja erityisesti maan itä- ja pohjoisosissa rakennukset jäivät usein harmaantumaan aina 1950-luvulle saakka. Pohjois-Karjalassakin puhuttiin maalikylistä erotukseksi tavallisemmista harmaapintaisista kylistä, sen verran harvinaista talojen maalaaminen oli. Olympiavuonna 1952 Suomi halusi siistiytyä, ja se vauhditti myös maatalojen maalaamista ainakin pääteiden varsilla. Maaseudun rakennukset saivat puna-valkoisen ilmeensä. Seuraavina vuosikymmeninä punamulta jäi hetkeksi unhoon modernien, tehokkaasti markkinoitujen maalien, kuten lateksin ja akryylimaalien kaudella. Rakennuskannan hoitoa painottavat peruskorjaustavat nostivat punamullan taas 1970-luvulta lähtien uudelleen käyttöön. Vähitellen kysyntä pakotti maalitehtaatkin tarkistamaan tuotevalikoimaansa. Tällä hetkellä onkin jo saatavilla monia valmiita punamultamaaleja sekä joukko punamaaleja, joita ei pidä sekoittaa aitoon punamultamaaliin. Ainoa oikea punamultamaali syntyy silti yhä omatoimisesti keittämällä. Tämän Museoviraston suositteleman ohjeen mukaisella maalilla maalattiin elokuun alussa 2006 talkootyönä Retulansaaren Ylikartanon Alituvan julkisivut. Aiempina vuosina on samalla tavoin maalattu 2004 vaateja mankelipuorin sekä ajokaluvajan seinät ja vuonna 2005 talli. Mestarina oli nytkin kokenut punamullan keittäjä, eläkkeellä oleva Hattulan palopäällikkö Veikko Vilpas. Keittäminen kesti 5-6 tuntia. Pitkä keittoaika sitkistää ruisjauholiisterin kestäväksi. Maalia pitää sekoitella jatkuvasti, ja siksipä osa talkoolaisista sai vuorollaan hämmentää keitosta, samalla kun muut harjasivat Alituvan seinät puhtaaksi liasta ja vanhasta maalista. Punamultamaalin keitossa käytetyt reseptit vaihtelevat jonkin verran, mutta perusasiat on tehty aina likimain samalla tavalla. Maaväreistä ja punamullasta kiinnostunut löytää runsaasti lisätietoa mm. Panu Kailan kirjasta Maalari maalasi taloa. Tarvitaan 150 litraa vettä, josta osaan (noin 20 l) sekoitetaan kylmänä 12 kg ruisjauhoja, loppu vesi keitetään ja kuumaan veteen lisätään ensin 6 kg rautasulfaattia melalla hämmentäen. Kun vesi on höyryvän kuumaa kaadetaan kylmä ruisjauholiemi kiehumaan samaan tynnyriin. Seos hämmennetään paakuttomaksi velliksi. Parin kolmen tunnin hiljaisen tasaisen lämmittämisen (seos saatetaan lähes kiehuvaksi) ja hämmentämisen jälkeen ruispuuroon lisä-

11 tään ensin 5 litraa vernissaa ja sitten vähitellen lisäten 25 kg punamultaa (sävynä vaalean helakka italianpunainen) hyvin sekoittaen. Mineraalivillamaton voi ottaa pois, sillä maali kuohahtaa liian kuumana helposti yli väriainetta lisättäessä. Vieressä on hyvä olla sankoja, joilla maalia voidaan tilapäisesti vähentää. Hauduttamista jatketaan vielä tunti pari koko ajan hämmentäen. Tuli voidaan jo sammuttaa. Keitosta tutkitaan kastamalla siihen puutikku tai laudan pala. Kuivata tulen lämmössä ja kokeile kädellä pyyhkäisemällä lähteekö väriä. Hyvin keitetystä maalista ei väri irtoa tikusta. Vernissa ei ole välttämätön, mutta parantaa maalin kiinnittymistä ja vähentää tahraavuutta. Litralla maalaa 3-4 neliömetriä. Jos maalia pitää säilyttää, on syytä lisätä 200 g suolaa. Näin keittomaali säilyy ainakin pari viikkoa, kellarissa pitempäänkin. Maali jäähdytetään noin 30 asteeseen ja maalaus aloitetaan. Maalattavan pinnan tulee olla puhdistettu vanhasta irtoavasta maalista. Vesimaali sivellään voimakkaasti hiertämällä ja paksulti puhtaaksi harjattuun pintaan. Paras maalaussää on kuiva pilvinen päivä, jolloin maali ei kuivu liian nopeasti. Jos aurinko paistaa, on hyvä aloittaa varjoisalta puolelta. Maali on pölykuiva noin kolmessa tunnissa. Tarvikkeet: Punamultapigmenttiä. Nyt käytettiin sekoitusta jossa oli 2/3 osaa italianpunaista ja 1/3 osa faluninpunaista. Vuonna 2004 käytimme vain italianpunaista ja maalipinnasta tuli liian helakka, viime vuonna taas pelkkää faluninpunaista, josta tulee Suomen oloihin liian tumma. Nyt käytetyllä seoksella saatiin juuri se oikea, hämäläiseen maisemaan sopiva sävy. rautasulfaattia ruisjauhoja (Ylikartanossa käytettiin hienoa luomuruisjauhoa) vernissaa 200 litran tynnyri, jonka alaosaan kiedotaan rautalangalla mineraalivillamatto mela tms. sekoitusväline tukeva tiilistä ladottu nuotiopaikka ja puita puhdistusharjoja vanhan maalin poistoon tuuheita suteja, rengassiveltimiä tai lakkapensseleitä sekä muutama ohuempi rajaukseen purkkeja, joissa sanka (esim. 3 litran vetoisia) muovisankoja tikkaita telineet suojahanskoja omat maalausvaatteet Punamultatalkoot ovat muodostuneet monilla vanhoilla kulttuuripaikoilla yhteisyyttä lujittaviksi tapahtumiksi. Näin on käynyt myös Ylikartanossa viime kesinä. Paikalle sattuneet kesävieraat ovat saaneet mukaansa keitto-ohjeita ja onpa muutama sangollinen keittomaalia myyty kotiinviemisiksikin. Ja mikäpä on myydessä: suomalaiseen kulttuurimaisemaan erottamattomasti liittyvään punamultamaaliin yhdistetään miellyttäviä ominaisuuksia ñ kauneus, kestävyys ja maanläheisyys. Arvoja, jotka kuuluvat luonnostaan myös Retulansaaren ympäristöön. Artikkeli perustuu osin Tyrvännön Joulu -lehdessä vuonna 2004 julkaistuun kirjoittajan artikkeliin.

12 Yhdistyksen Kesäretki Retki suuntautui aluksi Porvoon vanhaan kaupunkiin ja sen lähistöllä olevan entisen Saksalan kylän alueelle. Siitä matka jatkui Mustilan arboretumiin, missä vietettiin suurin osa päivästä. Kevätkokous pidettiin Mustilan kartanon vanhassa myllyrakennuksessa, mistä oli kunnostettu viehättävä paviljonki. Yhteiskuljetus lähti aamuyhdeksältä ja palasi seitsemän maissa Helsinkiin. Porvoossa isäntänämme oli Kulttuuriperinnön Säätiön hallituksen jäsen Tauno Tarna. Vierailimme hänen kodissaan, entisessä Solitanderin kauppiastalossa, aivan Tuomiokirkon naapurissa. Hiljattain tapahtunut kirkon tulipalo antoi retkellemme dramaattista lisämakua. Kuulimme, että naapurin katolla sammuteltiin tulipaloyönä palon alkua ja ahkerasta siivouksesta huolimatta löytyi Tarnan talon pihalta tuhka- ja kipinäsateen lennättämiä hiilenkappaleita vielä retkipäivänä. Ei vaadittu juuri mielikuvitusta kun jo kauhukuvat suurpalosta vanhassa puukaupungissa vilisivät silmissä. Tarnan mukaan oli onni onnettomuudessa että juuri edellisenä päivänä oli satanut rankasti. Pihalla kuulimme talon historiaa ja sisällä tutustuimme arvomiljöön kunnostuksen vaiheisiin ja ihailimme lopputulosta. Paperitapetti 1700-luvulta oli paljastunut ammattitaitoisten ja kärsivällisten konservaattoreiden työn tuloksena. Mallit eri vuosien tapettikerroksista oli säilytetty ovena seinässä. Kauppiastalon sisustuksessa oli monia helmiä ja lisäksi taitavasti niihin yhdistettyä modernia taidetta. Kiehtovia yksityiskohtia oli paljon, kuten kattomaalauksia ja upeita kattokruunuja, joiden vaiheista olisi mielellään kuullut enemmänkin. Solitanderin kauppiastalosta siirryimme talonpoikaispihapiiriin, Pekka Kärjen ke- säpaikkaan. Finalais-talon nimen alkuperä ei kuulemma ole täysin selvinnyt, mutta alkujaan talo on siirretty Saksalan kylästä. Pihapiirin aitat herättivät ihastusta retken osallistujissa. Kesäpaikan ilmapiiri oli ainutlaatuinen. Pekka Kärki kertoikin että pihapiiri ja talo sisustuksineen oli säilynyt kohtuullisessa kunnossa ilman tuhoisia muutoksia talonmiehenä pihan pienessä aitassa asustaneen hieman erakkoluonteisen herran ansiosta. Peter Tigerstedt, säätiön ja yhdistyksen monivuotinen hallituksen jäsen, otti vastaan retkeläiset sukunsa perinnerikkaan Mustilan kartanon pihalla. Hilpeä retkilounas nautittiin kesäpäivän paisteessa suurten puiden ja vanhojen rakennusten rajaamassa puutarhassa. Sen jälkeinen tehty melko perusteellinen kierros arboretumissa oli todella antoisa, sillä olihan meillä paras mahdollinen opas esittelemässä paikan historiaa, säätiön perustamista, eri puulajeja ja kasveja. Kaikki alppiruusut ja atsaleat eivät tosin olleet vielä ihan uhkeimmillaan, mutta kyllä ihailtavaa riitti. Itse kukin kuunteli hiirenhiljaa Peter Tigerstedtin puhuessa eri puulajien valitsemisesta ja sopeutumisesta arboretumiin. Luonnonoloista ja tulokaskasveista olisi jo riittänyt aihetta vaikka koko päiväksi, mutta nähtäävääkin oli runsain mitoin. Monet olivat ensimmäistä kertaa Mustilan arboretumissa eikä varmaan viimeistä ja voinevat opastaa tuttaviaankin sinne. Opastetun kierroksen jälkeen pidettiin sääntömääräinen kevätkokous. Esityslista ei ollut kovin pitkä, eikä kenelläkään ollut huomauttamista tilintarkastuksesta eikä vuosikertomuksesta. Kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta nimetä yhdistykselle

13 kunniajäseniä. Aiheesta otetaan vastaan ehdotuksia sekä nimitysperusteista että henkilöistä! Kun tulimme takaisin Helsingin keskustaan retkipäivän iltana, saattoi vain todeta että oli ollut juuri oikea sää retkelle ja tuntui kuin kesä olisi todella alkanut.. Retkipäivän kohteet olivat antoisia, osallistujat tyytyväisiä ja osanotto huomattavan suuri. Linja-autossa oli melkein kolmekymmentä henkeä ja kokouksessa vajaa neljäkymmentä henkeä edellisvuoden yhdeksän kevätretkeläisen sijaan! Liisa Tarjanne Brinkhall soi - Musik på Brinkhall Festivaalin organisointia ja järjestäjien muistoja viime kesän tapahtumasta Vaikka ensimmäiseen yleisötapahtumaan oli vielä muutama päivä aikaa, voi festivaalin katsoa alkaneen, ainakin meidän tapahtuman järjestäjien näkökulmasta, jo sunnuntaina 9.7. puolen päivän aikoihin, kun festivaalin järjestävän kamariorkesteri Refugium musicumin tiedottaja ja puheenjohtaja lähtivät hakemaan vuokra-autoa Malmilta. Pakettiautoa tarvittiin ensisijaisesti patarumpujen kuljettamiseen Helsingistä konserttipaikalle Kakskerran kirkkoon, mutta viikon aikana myös kauppakassit, bassojakkarat, tuolit ja kapellimestarinkoroke kulkivat mainiosti pakettiauton kyydissä. Matkalla kohti Brinkhallin kartanoa kävimme esiintymässä Lammintalossa, Elias Lönnrotin vanhuudenkodissa Sammatissa. Soitimme Mozartin klarinettikvinteton ja Beethovenin jousitrion. Kamarimusiikki sopi paikkaan mainiosti ja yleisöäkin oli mukavasti paikalla. Konsertti kävi myös hyvästä kenraaliharjoituksesta festivaalin konsertteja ajatellen. Samalla saimme järjestettyä Kulttuuriperinnön Säätiön omistamaan toiseenkin kohteeseen mukavan tapahtuman. Jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuottelun alkuvihellyksen aikoihin saavuimme viimein kartanolle. Maanantai Pääosa soittajista saapui paikalle maanantaina lounaskellon soidessa Paasikiviopiston ruokalassa Harjattulassa. Paasikiviopiston notkuva lounaspöytä tulikin viikon aikana tutuksi. Aamiaisen ja illallisen kokkasimme itse kartanon uudessa, hienossa keittiössä. Festivaalin päätöskonsertin ohjelmiston harjoittelu alkoi iltapäivällä kapellimestari Tuomas Rousin johdolla. Kesän ohjelmisto, Beethovenin 3. sinfonia ja Brahmsin konsertto viululle, sellolle ja orkesterille, vaati noin 40-henkisen orkesterin. Kaikki soittajat tulivat mukaan talkoohengessä. Näinkin ison soittajiston kokoaminen oli aivan oma taiteenlajinsa, jossa orkesterimme taloudenhoitaja Jukka Jokitalo näytti virtuoosin kykynsä. On tosin todettava, että tehtävää helpottivat ensimmäisen Brinkhall soi -kesäfestivaalin onnistuneet kokemukset, jotka saivat monet soittajat jo hyvissä ajoin ja oma-aloitteisesti varmistamaan paikkansa myös tätä kesää varten. Tiistai Soittajia saapui yhä tiistainakin. Majoitustilat saimme järjestettyä ankaran pohdinnan tuloksena kaikille. Päärakennusta ei käytetty

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

* Laskiaisriemua yhdessä

* Laskiaisriemua yhdessä Tässä lehdessä mm. * Lääkäri viihtyy Suomen Napolissa * Ulkoilma-ihminen Matti Mielonen * Laskiaisriemua yhdessä * Tapahtumia Pikku Huopalahdessa 2 Pikku Huopalahden Päätoimittaja Eelis Juntunen 040-751

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöni. Rakennettu maisema EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2010

Kulttuuriympäristöni. Rakennettu maisema EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2010 Kulttuuriympäristöni Rakennettu maisema EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2010 JOY Jokaisen Oma Ympäristö Kulttuuriympäristökampanja 1 2010 Euroopan rakennusperintöpäiviä (ERP), englanniksi European Heritage

Lisätiedot

Hyvä-YVA -palkinto. Fingrid Oyj:lle. EERO KAAKINEN: YVA-menettelyjen yhtenäisyys tulisi säilyttää!

Hyvä-YVA -palkinto. Fingrid Oyj:lle. EERO KAAKINEN: YVA-menettelyjen yhtenäisyys tulisi säilyttää! YVA RY LEHTI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Hyvä-YVA -palkinto Fingrid Oyj:lle EERO KAAKINEN: YVA-menettelyjen yhtenäisyys tulisi säilyttää! Yva ry kesäretkellä Mikkelissä IAIA:n konferenssi Pueblassa

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2015 Sisältö Kolme viestiä... 3 Kakskertaseura 60 vuotta... 4 Kakskertaseuran 60-vuotistaival Kulhon kesäasukkaan silmin... 6 Minun Kakskertani... 12 Kakskerta

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

Karkkilan Kotiseutuyhdistys. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 15 Toukokuu 2006 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 15 Toukokuu 2006 Toimituskunta: Marja Holli (päätoimittaja) Pekka Wikberg ja Risto Hakomäki

Lisätiedot

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013 Saulista Saunaveli rajaportille Löylynhenki yleiset saunat kunniaan Audi Teknistä etumatkaa Tyyli pitää kuumissakin paikoissa. Klassisen tyylikäs, urheilullinen

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Kotiseutuposti. Elävä, monimuotoinen kulttuuriperintömme 1/ 2015. Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti

Kotiseutuposti. Elävä, monimuotoinen kulttuuriperintömme 1/ 2015. Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti Kotiseutuposti Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti 1/ 2015 Elävä, monimuotoinen kulttuuriperintömme Pääkirjoitus Kotiseutuposti 13.2.2015 1/ 2015 Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti

Lisätiedot

Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Takaalalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa.

Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Takaalalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa. Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Takaalalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa. Kuva: Susanna Raittinen 1 RUISSALO -lehti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ihmisen mittaisia hankkeita

Ihmisen mittaisia hankkeita Ihmisen mittaisia hankkeita Varsinais-Suomen hyväksi vuodesta 1997 1 Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja Pia Poikonen, puh. 050 338 3867 Hankepäällikkö Eeva Mettala-Willberg, puh. 040 580 8868 www. varsinhyva.fi

Lisätiedot

2/2010 TÄRKEÄÄ: vastaa keskiaukeaman jäsenkyselyyn, kiitos! Jäsennumerosi muuttuu ja saat Saunaseuran jäsenkortin.

2/2010 TÄRKEÄÄ: vastaa keskiaukeaman jäsenkyselyyn, kiitos! Jäsennumerosi muuttuu ja saat Saunaseuran jäsenkortin. 2/2010 TÄRKEÄÄ: vastaa keskiaukeaman jäsenkyselyyn, kiitos! Jäsennumerosi muuttuu ja saat Saunaseuran jäsenkortin. Rakennamme tästäkin vielä kunnon saunan. Svennens Saneeraus on tämän lisäksi hyvä yhteistyökumppanisi

Lisätiedot

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Terve Talo Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Pia Lindmanin olkipaalitalon suunnittelun lähtökohtia olivat muun muassa luonnonmukaisuus, myrkyttömyys,

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahaston. Vuosikertomus 2009-2010. Suomen Kulttuurirahasto Vuosikertomus 2009-2010

Suomen Kulttuurirahaston. Vuosikertomus 2009-2010. Suomen Kulttuurirahasto Vuosikertomus 2009-2010 Suomen Kulttuurirahaston Vuosikertomus 2009-2010 Suomen Kulttuurirahasto Vuosikertomus 2009-2010 Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen

Lisätiedot

TAPOLA. Talvi 04/05. Tapolan 30-vuotisjulkaisu

TAPOLA. Talvi 04/05. Tapolan 30-vuotisjulkaisu TAPOLA Talvi 04/05 L E H T I Tapolan 30-vuotisjulkaisu Hyvät Tapolan ystävät! Ihmisen saavuttaessa kolmenkymmenen vuoden iän, näemme me, että se tuo mukanaan elämäntapojen lujittumista, sellaista lujittumista,

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot

HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET 70 v.

HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET 70 v. Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti 3-2011 HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET 70 v. Kuva: Benjam Pöntinen 2 Juhlan aika Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 70-vuotisjuhla Kampin palvelukeskuksessa Salomonkatu

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

1M CWI ~ IMI tai ~ jlcwiloc~) tai ~/~S)S)5

1M CWI ~ IMI tai ~ jlcwiloc~) tai ~/~S)S)5 1M CWI ~ IMI tai ~ jlcwiloc~) tai ~/~S)S)5 ~~onlc[ffi fj~if\icoilo

Lisätiedot

Jo joutui armas aika!

Jo joutui armas aika! 2 2009 Jo joutui armas aika! Kevään vaihtuminen kesäksi merkitsee monille kirkonpalvelijoille suurempaa muutosta kuin vuoden vaihtuminen. Suvivirsi on soinut ja kirkot täyttyneet lukuvuotensa päättävistä,

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 3/2012. Saunan historia. inspiroi. Säännöllinen hieronta kannattaa. muista maltti

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 3/2012. Saunan historia. inspiroi. Säännöllinen hieronta kannattaa. muista maltti Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 3/2012 Saunan historia inspiroi Saunomisessakin muista maltti Säännöllinen hieronta kannattaa Audi Teknistä etumatkaa Nyt voit rentoutua jo matkalla saunalle. Uusi Audi

Lisätiedot

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA 0 1 KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Lisätiedot

Pispalalainen 1 2012

Pispalalainen 1 2012 Pispalalainen 1 2012 Tietovisat ke klo 19.07 Huutovisa la klo 15.00 Tahmelan viertotie 2 puh. 222 3353 avoinna ark. 15-24, la 12-01, su 12-23 Livemusiikkia viikonloppuisin! www.kujakolli.fi MA PE 15 02

Lisätiedot

Pispalalainen 1/2009

Pispalalainen 1/2009 Pispalalainen 1/2009 2 Pispalan valtatie 39 muu ohjelma - www.vastavirta.net Pispalalainen 1/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteerit Janne Rahkila Ismo Torvinen Toimituskunta Ilpo Mikkonen

Lisätiedot

Suomalainen Klubi. Eräs maailma, 1989. Helsingin taidemuseon kokoelmat. Lauri Astala: Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi.

Suomalainen Klubi. Eräs maailma, 1989. Helsingin taidemuseon kokoelmat. Lauri Astala: Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi. Helsingin Helsingin Suomalainen Klubi Suomalainen Klubi Klubilehti 4/2010 1 Lauri Astala: Eräs maailma, 1989. Helsingin taidemuseon kokoelmat Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi Piste kipukierteelle.

Lisätiedot

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä.

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä. YLEVÖITTÄÄ ARJEN ALVAR AALTO Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä Kela YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Neljännesvuosittain ilmestyvä kulttuurilehti Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Neljännesvuosittain ilmestyvä kulttuurilehti Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry 1 2011 Neljännesvuosittain ilmestyvä kulttuurilehti Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry Finland-Israel Föreningarnas Förbund rf PL 247, 00531 Helsinki

Lisätiedot