PIENI JA SUURI MÄNTYSAARI HANKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENI JA SUURI MÄNTYSAARI HANKO"

Transkriptio

1 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS PIENI JA SUURI MÄNTYSAARI HANKO Mari Jaakonaho Arkkitehti Safa 2013 Etualalla Suuri Mäntysaari, taka-alalla Pieni Mäntysaari, kuva Mannerheim-museon arkisto

2 Julkaisutiedot Selvityksen laatija: Mari Jaakonaho, Arkkitehti SAFA Global House Oy Työn tilaaja: Johan Pfeifer 2

3 PERUSTIEDOT KOHTEESTA Suuri Mäntysaari Hangon kaupungin itäpuolella sijaitseva saari purettuine ja olemassaolevine rakennuksineen: Huvila (purettu), keittiörakennus (nykyisin lomarakennus), talousrakennuksia (purettu), sauna. Alkuperäisen huvilan piirustukset mahdollisesti Hangon Höyrysaha ja Puusepäntehdas. Piirustukset hyväksyttiin vuonna 1903, huvilan ja keittiörakennuksen laajennukset luvuilla Jarl Eklund. Keittiörakennuksen julkisivun muutokset 2010 Dominicus Björkstam. suunnitteluajankohta: Huvila: 1903, laajennussuunnitelmia vuosilta 1925, 1926 ja Keittiörakennus: laajennussuunnitelmia vuosilta 1925 ja alkuperäinen käyttötarkoitus ei tiedossa, joidenkin lähteiden mukaan rakennus toiminut myös kahvilana. Keittiörakennus, joka myöhemmin muutettu loma-asunnoksi, liiteri sekä ilmeisesti vahtitupa nykyiset rakennusten käyttötarkoitukset: loma-asunto, sauna, liiteri omistus: Stormhälla Oy Pieni Mäntysaari Hangon kaupungin itäpuolella sijaitseva saari purettuine ja olemassaolevine rakennuksineen. alkuperäinen suunnittelija Kaj Nyman 1904, laajennukset luvuilla Jarl Eklund rakennuksen käyttöönoton ajankohta: 1904 alkuperäinen käyttötarkoitus: kioski laajennuksia vuosina 1905,1908,1928 ja nykyinen käyttötarkoitus: kahvila omistus: Hangon kaupunki selvitystyö tehty kaavoitustyön pohjaksi, työhön käytetty aika noin 3 työviikkoa heinäkuu-marraskuu 2013 välisenä aikana Tutkimukset keskittyneet kahvilarakennukseen ja sen laajennuksiin ja sivurakennuksiin. suojelutilanne: Saarella olevat sodanaikaset rakenteet, sekä Mannerheimin rakennuttaman huvilan jäännökset (pääsisäänkäynnin terassitaso, etelänpuoleisen terassin perustukset) suojeltuja. selvitystyö tehty kaavoitustyön pohjaksi, työhön käytetty aika noin 3 työviikkoa heinäkuu-marraskuu 2013 välisenä aikana Tutkimukset keskittyneet pääosin puretun huvilan sekä keittiörakennuksen (nykyiseen lomarakennuksen) vaiheisiin arkistomateriaalin perusteella. Lisäksi saarella sijainnutta puutarhaa on selvitetty arkistotutkimuksilla.

4 4

5 JOHDANTO Tämä rakennushistoriaselvitys käsittelee Hangon itäpuolella sijaitsevia Pientä ja Suurta Mäntysaarta ja niillä olleita ja yhä olemassaolevia rakennuksia. Selvitystyö on tilattu kesällä 2013 kaavoituksen pohjaksi. Selvitys paneutuu saarilla olleisiin rakennuksiin, sekä niihin tehtyihin laajennuksiin. Tarkasteltavana on myös maisemakuva sekä Suurella Mäntysaarella sijainnut puutarha. Selvityksessä on käytetty apuna kenttätutkimusta, Jarl Eklundin rakennuspiirustuksia Rakennustaiteen museon kokoelmista, Hangon rakennusvalvonnan arkiston materiaalia, Hangon museon sekä Mannerheim -museon tietämystä ja valokuvakokoelmia, aiheesta löytyvää kirjallisuutta, museovirastoa sekä saaren nykyisiä asukkaita. Selvitys keskittyy päälinjoihin ja rakennusten laajennushistorioihin. Saarten kulttuurihistorian tekee erityisen merkitykselliseksi seikka, että saaret ja niiden rakennukset olivat vuosina marsalkka Mannerheimin hallinnassa. Mannerheim toteutti saarilla, etenkin Suuren Mäntysaaren Stormhällaniksi kutsumassaan huvilassa, laajoja uudistuksia. Myös saarten infrastruktuuriin saatiin Mannerheimin aikana uudistuksia. Nykyisin Pienellä Mäntysaarella toimii Hangon kaupungin omistama kahvila, Neljän tuulen tupa. Suuri Mäntysaari on yksityisessä omistuksessa. Sillä sijaitsee huvilarakennus, pieni sauna sekä talousrakennus. Saarella on lisäksi venäläisten rakentamia sotarakenteita. Sodan aikaisia rakennelmia ei tässä selvityksessä tarkastella. Mannerheim on aikanaan sanonut, että hän viihtyi paremmin kuin missään muualla pikku saarellaan. Saarten sijainti Hangon historiallisen kylpyläpuiston jatkeena, Hangon kaupungin läheisyydessä, mutta kuitenkin omassa rauhassaan, on ollut paitsi varmasti Mannerheimia, myös selvitystyötä inspiroiva. Selvityksen kuvamateriaali on kustannussyistä pyritty pitämään pienenä. Selvityksen liitteenä on kuitenkin käsittelemätön, selvityksen tekijän valokuvin dokumentoima sähköinen kokoelma arkistojen piirroksia ja valokuvia. SISÄLLYS Julkaisutiedot Perustiedot Johdanto Sisällys Suuri ja Pieni Mäntysaari, maisema Suuri Mäntysaari Stormhällan Stormhällainin vaiheet ennen vuotta 1920 ensimmäiset laajennukset toinen laajennus Stormhällan laajimmassa muodossaan Lilla Villan keittiörakennuksen laajennus 1925 laajennus 1928 Saaren muut rakennukset Puutarha Suuren Mäntysaaren nykytilanne Pieni Mäntysaari Kahvilarakennus kahvilarakennus 1904 laajennukset 1905 ja 1908 laajennus 1928 ja talousrakennukset Pienen Mäntysaaren nykytilanne keittiörakennus sauna Liitteet: Työselostuksia vuosilta Lähteet, arkistot

6 Suuri ja Pieni Mäntysaari, maisema Kallioiset Suuri ja Pieni Mäntysaari sijaitsevat Hangon kaupungin edustalla noin pari kilometriä Hangon keskustasta itään kilometrien pituisten hiekkarantojen välissä. Saaret kuuluvat itäisimpänä osana kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään niin kutsuttuun Hangon Itäiseen Kylpyläpuistoon. Saaret kuuluvat myös Hangon vuonna 2008 perustettuun kansalliseen kaupunkipuistoon. Suuri ja Pieni Mäntysaari päättävät idässä 1,5 km pitkän etelään Kolalahdelle avautuvan Långsandan hiekka- ja dyynialueen. Saarten itäpuolella avautuu Pienen Mäntysaaren ja Råuddenin välinen ranta, nk. Neljän Tuulen Tuvan ranta sekä vähäpuustoinen dyynialue. Kauempana Råuddenin itäpuolella sijaitsee Furuvikin luonnonsuojelu- ja sitä rajaava virkistysalue. Saarilta avautuva ranta-alue varsinkin itäänpäin on avointa merenrantamaisemaa, jossa rannat ovat pääosin hoitamattomia ja luonnontilaisia. Alueelta löytyy useita rannikkoluontotyyppejä: hiekkarantoja, kivikkorantoja ja dyynejä. Dyynialueella kasvaa komeita mäntyjä. Pienen Mäntysaaren kalliot ovat lähes puuttomat. Kallioilla seisova kahvilarakennus näkyy kauas. Saarelta avautuu näkymät merelle ja metsävyöhykkeen reunustamalle, hiekkaiselle etelärannalle. Suuri Mäntysaari on Pientä Mäntysaarta metsäisempi. Sillä kasvaa pääasiassa mäntyjä. Hangon kylpyläpuiston aluetta laajennettiin itään päin pitkin merenrantaa v Laajennussuunnitelman teki Karl Linsen. Vuonna 1901 aloitettiin Ison Kolanlahden kävelytien raivaaminen Pienelle Mäntysaarelle. Saaret omistaneen Marsalkka Mannerheim toimesta saaret yhdistettiin mantereeseen maavallein 1920-luvulla. Kuninkaankartaston Hankoniemi -kartassa vuosilta Tallholmenit erottuvat mantereesta selkeinä erillisinä saarina. Hangon kaupungin asemakuvassa vuodelta 1909 molemmille saarille johtaa kapea kannas. Ote Hangon kaupungin asemakuvasta vuodelta 1909, Hangon kaupunki. Tallholmenit kuvan oikeassa reunassa. Ote Hangon kaupungin kartasta vuodelta 1924, Hangon kaupunki. Ote Hangon opaskartasta vuodelta 1951, Hangon kaupunki.

7 Suuri Mäntysaari Stormhällan Mannerheim muutti 1920-luvun alussa Hangon Suurelle Mäntysaarelle ja rakennutti siellä olevin rakennuksiin laajennuksia luoden sinne oman kesäpaikkansa, Stormhällaninen. Saaren rakennuksista on säilynyt lukuisia arkkitehti Jarl Eklundin laatimia suunnitelmia sekä eri kuvaajien ottamia valokuvia. Valokuvien perusteella on oletettavaa, että Mannerheimin kesäasunnon paikalla on sijainnut pieni huvila jo ennen Mannerheimin tuloa saarelle. Varmassa tiedossa ei kuitenkaan ole oliko rakennus saarella omistuksen siirryttyä Mannerheimille tai miten ja milloin se tuhoutui tai purettiin saarelta. Joidenkin lähteiden mukaan aikaisempi huvila olisi mahdollisesti palanut ensimmäisen maailmansodan aikana ennen vuotta 1916 (Ekström Söderlund, s.247). Pienessä huvilassa on joidenkin lähteiden mukaan 1900-luvun ensimmäisinä vuosina sijainnut kahvila. Vaikka on arveltu pienen alkuperäisen huvilan tuhoutuneen ennen Mannerheimin rakennuttamistöitä saarella, on kuitenkin mahdollista, että rakennus oli yhä paikalla Mannerheimin aloittaessa rakennustyöt saarella. Näin Mannerheim mahdollisesti rakennutti kyseiseen rakennukseen laajennuksia Stormhällanin luodakseen. Sen sijainti valokuvassa, piippu ja kattokulma voisivat hyvin olla laajennusten pohjana. Vanhimmassa säilyneessä, ennen vuotta 1920 otetussa valokuvassa näkyy myös toinen rakennus. Sen sijainnista suhteessa pieneen huvilaan voisi olettaa sen olevan vähintäänkin myöhemmin Stormhällanin keittiöksi kutsutun rakennuksen paikalla, jollei jopa sama rakennus ennen sen myöhempiä laajennuksia hyväksyttiin Suuren Mäntysaaren rakennusten laajennussuunnitelmat, jotka koskevat pienen huvilan ja palvelusväen asunnon lisärakennusta. Laajennuksia tehtiin myös Mannerheim loi saarelle myös oman paljon valokuvin dokumentoidun puutarhansa. Saarella on sijainnut myös joitain talousrakennuksia. Noin vuonna 1926 saareen saatiin vesijohto sähköpumppuineen. Vesi saatiin mantereelta kaupungin puolelta. Mannerheim huviloiden suunnittelijana on toiminut Jarl Eklund ( ). Hän oli ennen Villa Stormhällania tehnyt korjaus- ja laajennuspiirustuksia Hangon suuriin huviloihin, mm. Mannerheimintie 6:een ja Mannerheimintie 22:een. Eklundin ensimmäiset rakennustaiteen museoon arkistoidut suunnitelmat ovat marraskuulta Huvilaa laajennettiin vuosina 1928 ja Suunnitelmissa on paljon kuvia myös rakennusten yksityiskohdista, kuten ikkunoista, ovista ja takoista. Nykyisin laajennetusta Stormhällanista on jäljellä vain avokuistin pohjana ollut ulkotasanne ja terassin perustuskiviä. Sen sijaan on mahdollista, että ennen vuotta 1920 otetun valokuvan taustalla näkyvä entinen Stormhällanin keittiörakennus on yhä saarella sijaitseva lomarakennus. Saari kuului ennen Mannerheimia Turovitš -nimiselle venäläiselle perheelle. Suuren Mäntysaaren vuokrasopimus siirtyi Mannerheimille ja hän viihtyi saarella vuoteen 1933 asti. Tuona aikana Mannerheim rakennutti saarelle johtavan tien kapeaa kannasta leventämällä saadakseen tarvittavan rakennusmateriaalin saarelle. Tien rakentamiseen tarvittavan materiaalin ottamiselle kaupungin mailta saatiin lupa vuonna Tämän jälkeen Mannerheim alkoi rakennusttaa Suurelle Mäntysaarelle omaa kesäparatiisiaan, Villa Stormhällania.

8 Suuren ja Pienen Mäntysaaren tässä selvityksessä oletetut rakennukset 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Ison Mäntysaareen huvilarakennus valokuvan mukaisesti, myöhempi keittiörakennus myöhemmän mittapiirustuksen mukaan ja Pienen Mäntysaaren kioskirakennus piirustuksen mukaan. kioski PIENI MÄNTYSAARI huvila myöhempi keittiörakennus SUURI MÄNTYSAARI 50 m 8

9 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Stormhällanin vaiheet - ennen vuotta 1920 Suuren Mäntysaaren päärakennus esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 1920 lähetetyssä postikortissa. Kuvan etualalla sijaitseva rakennus terasseineen ja kivijalkoineen saattaa olla sama rakennus, jota Mannerheim alkoi Jarl Eklundin avulla laajentamaan. Näin voisi päätellä rakennuksen kattokulmasta, korkeudesta ja piipusta. Rakennuksen paikka on sama kuin myöhempien laajennusten. Rakennuksen piirustukset laati Hangon Höyrysaha ja Puusepäntehdas. Piirustukset hyväksyttiin vuonna 1903 (Wall, 1994, 22). Vuonna 1910 Suurella Mäntysaarella, oletettavasti kyseisessä rakennuksessa, oli kahvilatoimintaa. Postikortin kuvassa näkyy myös toinen, mahdollisesti suurempi rakennus, joka saattaa olla samainen rakennus, joka yhä vuonna 2013 on saarella ja toimi keittiörakennuksena, Lillla Villanina, jonka vaiheita selvtetään myöhemmin tässä selvityksessä. Suuren Mäntysaaren huvilarakennuksen tyyli on myöhempiä toteutettuja vaiheita koristeellisempi. Vuonna 1920 lähetetty postikortti, jonka kuvituksena Suurella Mäntysaarella sijaitseva rakennus.

10 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Stormhällanin vaiheet - ensimmäiset laajennukset Ensimmäisissä arkkitehti Jarl Eklundin piirustuksissa Stormhällan luonne näyttäytyy jo sellaisena kuin se oli loppuun asti, myöhempien laajennusten jälkeen. Aikaisemman vaiheen koristeellinen tyyli on ensimmäisessä laajennuksessa vaihtunut selkeälinjaisemmaksi ja pienen puurakennuksen luonne on vaihtunut jykevän kivirakenteiseksi. Kivirakenteista arvokasta vaikutelmaa luovat etenkin länsipuolelle rakennettu uusi n 5 x 7 m kokoinen veranta ja sen kattoa kannattelevat klassiset pylväät. Pystyuurretut pylväät seisovat suoraan terassin graniittikivien päällä. Pylvään alaosassa on vain aivan yksinkertainen uurtamaton osa. Jarl Eklundin erityissuunnitelman mukaan alaosassa pylvään halkaisija on n. 300 mm ja kapeimmasta kohtaa 245 mm. Pylväiden yläpäässä on 350 mm korkea yksinkertainen kapiteeli. Pylväiden kokonaiskorkeus on noin neljä metriä. Verannan suunnitelmassa tarkastellaan myös tiililadontaa sen lattiassa ja sisään johtavia puoliympyrän muotoisia portaita. Verannan lattia on yhä paikallaan saarella. Veranta esiintyy useassa Mannerheimista seurueineen otetussa valokuvassa, ja rakennus onkin useimmiten kuvattu juuri lännestä, kohti verantaa ja pääsisäänkäyntiä. Verannalta avautui näkymä kohti Hangon keskustaa ja hiekkarantoja. Myöhemmin Mannerheim istutti verannan edustan huolellisesti merkittäväksi osaksi puutarhaansa. Jarl Eklundin suunnitelma, päiväys 3/1925, Rakennustaiteen museon arkisto. Rakennuksen eteläpuolella on kattamaton, valkoisin sorvatuin puukaitein varustettu puulattiainen oleskeluterassi. Rakennus on verhoiltu vaalein pystylaudoin, kuusiruutuiset ikkunat nurkkalaudat ovat myös vaaleat. Katto on päällystetty tummalla pellillä. Myös pääovi on tummaksi käsitelty. aikaisemmin rakennettu osa laajennus terassi tai vastaava 10 Valokuva,terassin portaita ei olla toteutettu suunnitelman mukaan. Kuva Mannerheim museon arkisto.

11 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Stormhällanin vaiheet - toinen laajennus Jarl Eklundin laajennussuunnitelmissa vuodelta 1926 rakennusta on laajennettu kohti itää ruokasalilla ja sinne on saatu vesi ja viemäröinti: sekä ala- että yläkerrassa on wc ja alakerrassa myös kylpyhuone. Laajennuksen yhteydessä yläkertaan on rakennettu suuri kenraalin makuuhuone. Uutena rakennuksessa on myös kaksi pylväin kannatettua parveketta. Laajennetun eteläterassin ja kenraalin makuuhuoneen parvekkeen läpi on jätetty kasvamaan kookas mänty. Rakennuksen harjakorkeus on noin 8,1 m ja räystäskorkeus 6,0-6,7 m. Kattokulmina rakennuksen eri osissa on 1:3, 1:1,75 ja 1:2,75. Eriaikaisten ja eri runkosyvyyksisten laajennusten myötä syntyneet vaihtelevat kattokulmat luovat rakennukselle omaa leimaansa. Seuraavaa laajennusta, vuoden 1927 kesällä valmistuneiksi aiottuja muutoksia varten on säilynyt Jarl Eklundin työselostuksia. Selostukset koskevat Suuren Mäntysaaren päärakennuksen ja keittiörakennuksen laajennusta, uuden vahtituvan rakentamista sekä Pienen Mäntysaaren kahvilarakennuksen laajennusta. Työselostuksessa määritellään työtapoja ja rakennusten materiaaleja. Työselostusten suomenkielinen käännös (selvityksen tekijän kääntämänä) on selvtyksen liitteenä. Kuva Mannerheim museon arkisto /myös Hangon museon arkisto. Terassin läpi kasvaa kaksi mäntyä. KENRAALIN MAKUUHUONE TARJOI- LUHUO- NE RUOKA- SALI WC KPH TERASSI MAKUUH. MAKUUH. MAKUUH. HERRAIN- HUONE aikaisemmin rakennettu osa TERASSI laajennus terassi tai vastaava Pohjakuvat Jarl Eklundin 3/1926 tekemien suunnitelmien mukaan, 1:250

12 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Stormhällanin vaiheet - laajimmassa muodossaan Jarl Eklundin suunnitelmissa vuonna 1927 päivätyissä arkkitehtisuunnitelmissa Rakennusta on laajennettu suurella ruokasalilla, alakerran ruokasali ja herrainhuone on yhdistetty olohuoneeksi. Samalla terassia on suurennettu ja yläkertaan saatu yksi makuuhuone lisää. Sen pinta-ala on on noin 350 m2, josta uutta laajennusta noin 135 m2. Terassia rakennuksella on sen laajimmassa vaiheessaan noin 110 m2. Rakennus on viimeisessä laajennuksessa saanut komean kartanomaisen luonteen. Sen runkosyvyys ei ole 8 m suurempi, mutta etelään ja länteen, josta myös useimmat valokuvat ovat, rakennus näyttäytyy suurena. Suuressa ruokasalissa, rakennuksen itäpäädyssä on kolme korkeaa ikkunaa ja Jarl Eklundin erityissuunnitelmin tehty takka. Kolmas parveke on rakennettu olemassa olevien parvekkeiden mukaisesti pilarien kannattelemaksi yläkerran uuteen makuuhuoneeseen. Ilmakuva laajennetusta Stormhällanista. Mannerheim museo. Huvilan ulkoväri oli hohtavan valkoinen. Kuvauksen mukaan Mannerheimin aikana huoneet olivat ilmavia, seinät vaaleita ja yksivärisiä ja lattia ja katto tummia. Jarl Eklundin arkkitehtisuunnitelman lisäksi laajennusvaiheesta vuodelta 1928 on säilynyt työselostus, jossa kuvaillaan materiaaleja ja työtapoja urakkatarjouksen pohjaksi. Työsuunnitelman suomenkielinen käännös on tämän selvityksen liitteenä. aikaisemmin rakennettu osa laajennus terassi tai vastaava 12 Jarl Eklundin suunnitelma, päiväys 11/1927

13 Suuren ja Pienen Mäntysaaren rakennukset 1920-luvun lopun suunnitelmien ja säilyneiden valokuvien mukaisesti. Isolla Mäntysaarella sijaitsi luultavimmin myös olkikattoinen vahtitupa. Sen sijainnista ei ole tietoa. Pienen Mäntysaaren mantereen puoleisella rannalla oli lisäksi myös luvulla rakennettu yhdistetty puuliiteri ja henkilökunnan asuntola, jossa asui 4-5 apulaista (Wall, 1994, s.23). Rakennuksen sijainti ei ole tiedossa. kahvilarakennus, Villa Inga ja talousrakennuksetm mm. pyykkitupa. PIENI MÄNTYSAARI huvila keittiörakennus liiteri SUURI MÄNTYSAARI 50 m

14 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Lilla Villan Mannerheim ei kertomuksen mukaan halunnut ruuanteon tuoksuja päärakennukseen, joten Stormhällanin keittiö sijoitettin sivurakennukseen. Keittiörakennuksessa sijaitsi myöhemmin myös henkilökunnan asuintiloja. Keittiörakennuksesta ei ole juurikaan valokuvia joitain ilmakuvia lukuunottamatta. Jarl Eklundin suunnitelmia sen sijaan on säilynyt. Arviot laajenuksien ajankohdista keittiörakennuksen osalta perustuvat Jarl Eklundin päiväyksiin suunnitelmissa. Stormhällan sen laajimmassa muodossa nähtynä kaakosta. Kuvassa näkyvät ruokasalin korkeat ikkunat sekä suurennettu terassi. Terassin portaat ovat toteutettu erilailla kuin Eklundin suunnitelmassa. Kaksien kapeiden portaiden asemesta terassille johtaa yhdet leveämmät portaat. Kuva Hangon museon kokoelmat (P.J. Bögerlund 1932, Ulla Herman_sparren valokuvakokoelma) Stormhällanin sisätilaa. Taustalla näkyy uusi ruokasali ja korkea ikkuna. Kuva: Mannerheim museo. Ensimmäinen mittakuva Lilla Villanista, ei päiväystä, Rakennustaiteen museon arkisto 14

15 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Jarl Eklundin laajennussuunnitelma keittiörakennuksesta marraskuulta 1925 Rakennustaiteen museon arkisto Jarl Eklundin laajennussuunnitelma vuodelta 1929 Rakennustaiteen museon arkisto Keittiörakennuksen laajennus 1925 Vuoden 1925 laajennussuunnitelmassa rakennuksen koko on lähes kaksikertaistunut aikaisemmasta. Alakerran vanhassa osassa on laajennettu keittiö, lisäosassa aputiloja kuten liiteri. Uutena rakennuksessa on myös avoin veranta. Yläkertaan kuljetaan ulkopuolisia portaita pitkin. Yläkerrassa on aikaisempien kahden huoneen lisäksi kaksi uutta huonetta palvelusväkeä ja henkilökuntaa varten. Keittiörakennuksen laajennus 1929 Keittiörakennusta laajennettiin jälleen vuonna Jarl Eklundin maaliskuussa 1929 päivätyssä arkkitehtisuunnitelmassa rakennuksen pitkän sivun suuntaisia kuisteja on laajennettu. Keittiörakennuksen ala on suunnitelman mukaisesti noin 125 m2. aikaisemmin rakennettu osa laajennus terassi tai vastaava

16 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Saaren muut rakennukset 1928 ja 1930 rakennettiin vierashuone sekä liiteri ja vahtitupa. Kahdeksankulmainen puuliiteri näkyy valokuvissa, rannan ja keittiörakennuksen tuntumassa. Puuliiterin harjalla on pieni koristeellinen torni. HIrsirakenteisesta, olkikattoisesta vahtikopista ei sen sijaan ole valokuva-aineistoa rakennuksen olemassaolon tai sijainnin todisteeksi. Molemmista rakennuksista on Jarl Eklundin suunnitelmat, puuliiteristä vuodelta 1927 ja vahtikopista vuodelta Vahtikopista on myös yksityiskohtainen työselostus. Noin 45 neliön kokoisessa (8,45 m x 5,3 m) vahtikopissa sijaitsi keittiö ja huone. Suomeksi käännetty työselostus vuodelta 1928 on tämän selvityksen liitteenä. Vasen: näkymä Pieneltä Mantysaarelta. Vasemmassa reunassa näkyy kahdeksankulmainen liiteri, keskellä keittiörakennus. Kuva Mannerheim museon arkisto. Oikea: Jark Eklunding suunnittelma, päivätty , kuva Rakennustaiteen museon arkisto. Kuva: Jark Eklunding suunnittelma puuliiteri, päivätty Piirros Rakennustaiteen museon arkistossa 16

17 Kuva: Jark Eklunding suunnittelma vahtitupa, päivätty1928, sijainnista saarella ei ole tietoa. kuva Rakennustaiteen museon arkisto LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta

18 LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta Puutarha Suurella Mäntysaarella oloaikanaan Mannerheim loi luonnostaan kuivalle ja karulle Mäntysaarelle oman puutarhansa. Puutarha avautui talon terassilta kaupungin puolelle, länsi-luoteeseen, ja sen takana häämötti uimaranta ja kaupunki. Valokuvien perusteella Stormhällanin pääsisäänkäynnin ja terassin etupiha oli tehty huolellisesti. Mäntyjen välisille allioille oli istutettu kukkivaa kasvillisuutta Etupihan läpi kulki mahdollisesti yhä olemassaoleva kivilaatoin päällystetty polku. Myös rakennuksen sivun terassin edustalla oli laaja kivipäällysteinen piha. Laajennustöiden yhteydessä olemassaolevia mäntyjä ei poistettu vaan niiden annettiin kasvaa, osin terassin ja Stormällanin toisen kerroksen parvekkeidenkin läpi. Mannerheim rakensi saarelle lähteiden mukaan myös kivipuutarhan ja pienen ruusutarhan. Saarella ilmeisesti oli valmiiksi jo pieni lätäkkö, jonka Mannerheim suurensi lammeksi. Lammessa kasvoi kurjenmiekkoja ja kurjenjalkoja. Mannerheimin lätäköstä laajentama lampi, Mannerheim museon arkisto Mannerheim oli palkannut oman puutarhurin hoitamaan puutarhaansa, jonka kasvit oli osin tuotu kaukaakin. Puutarhassa kasvoi mäntyjä, alppikasveja, saniaisia, neidonkieliä, kanervaturvetta, jänönvihmaa, katajia, neilikkaa, rantaveronicaa, villiä rantakukkaa, punaista sedumia, keltamataraa, keisarin kruunuja ja lemmikkejä. Puutarha oli toteutettu siten, että se näytti mahdollimimman luonnostaan kasvaneelta. (lähde) Kivetyt polut risteilivät saarella laajemminkin, johtaen mahdollisesti myös saaren länsipuolella sijaitsevalle uimarannalle. Polkujen varteen oli sijoitettu valkoisia istuimia. Uimarannalla on valokuvien perusteella sijainnut samanlaisia valkoisia nelikulmaisia uimakoppeja, kuin Hangon muillakin uimarannoilla. Istumaryhmä ja kivetty polku Stormhällanin edustalla, Mannerheim museon arkisto 18

19 Suuren Mäntysaaren nykytilanne Mennerheim myi Stormhällanin Olga Lerchelle Myöhemmin testamentilla saaren saanut Nils Lerche myi saaren rakennukset vuonna 1960 Valter Westerholmille luvun Stormälla oli Rolf Westerholmin omistuksessa. Vuosina saari kuului Sandineille. Nykyinen omistaja Stormhälla Oy osti Stora Tallholmenin marraskuussa Stormhällanin päärakennus tuhoutui ilmeisesti sodan aikana. Nykyisin jäljellä on kuistin perustukset, kiviset portaat sekä vanhan terassin korkeat perustuskivet. Osin kuistin perustusten päälle on rakennettu pieni saunarakennus. Rakennuksen lupakuvat on päivätty toukokuussa 1962, allekirjoittajana Ole Lindström. Entistä keittiörakennusta on kunnostettu 2010-luvulla. Stora Tallholmenin vanhasta päärakennuksesta jäljelläoleva länsipuolen kivirakenteinen terassi. Vasemmassa laidassa näkyy 1960-luvulla osin terassin päälle rakennettua saunaa. Stora Tallholmenin vanhasta päärakennuksesta jäljelläolevia osia. Etualalla suuren etelänpuoleisen terassin portaiden ensimmäinen askelma. Kauempana terassin perustusrakenteita.

20 Suuri ja Pieni Mäntysaari vuonna 2013 portti PIENI MÄNTYSAARI Kahvila Neljän Tuulen Tupa SUURI MÄNTYSAARI lomarakennus sauna sodan aikainen rakenne sodan aikainen rakenne talousrakennus sodan aikainen rakenne 50 m 20

21 Entinen keittiörakennus Keittiörakennus toimii nykyään loma-asuntona. Sen sodanjälkeisistä vaiheista ei ole tietoa luvulla rakennusta on kunnostettu. Myös terassia on laajennettu Vuonna 2010 haetun julkisivumuutoksen rakennusluvan yhteydessä otettu valokuva entisestä keittiörakennuksesta. Arkkitehti Dominicus Björkstamin vuonna 2010 tekemiä julkisivusuunnitelmia. Piirustukset Hangon rakennusvalvontaviraston arkisto. Rakennus vuonna 2013, julkisivunmuutokset on tehty Dominicus Björkstamin suunnitelmien mukaan. Kuvat: Mari Jaakonaho

22 Sauna Nykyisin Stormhällanin päärakennuksen paikalla on pieni saunatupa.saunarakennus on rakennettu osittain vanhan kiviterassin päälle. Suunnitelmat ovat toukokuulta 1962, ja ne on allekirjoittanut Olli Lindström. Sauna ja Stormhällanin päärakennuksen jäänteitä Kuvat: Mari Jaakonaho 22

23 PIENI MÄNTYSAARI Kahvilarakennus 1904 Pienessä Mäntysaaressa, Ison Kolanlahden rantabulevardin päätteenä sijaitsi aluksi kesäkahvilana pieni kioski, jossa myytiin virvokkeita kylpylävieraille ja muille kävelyretkeläisille. Kioskin piirustukset on vuodelta Suunnittelijana toimi rakennusmestari Karl Nyman. On otaksuttu, että kioski olisi toiminut paikallaan jo 1890-luvun lopulla, mutta todisteita tästä ei ole löytynyt. Tonttivuokrakirjoista löytyy tieto, että maalarimestari L. Mellin vuokrasi tontin kaupungilta vuonna Pieni puurakenteinen kioski oli sisätiloiltaan vain yhden huoneen ja muutaman neliömetrin kokoinen. Sen edustalla oli pieni rakennuksen levyinen terassa. Sisätiloissa oli tulisija ja rakennuksen katon harjalla noin kolme metriä korkea lipputanko. PIENI MÄNTYSAARI Piirustus Pieneen Mäntysaareen rakennettavaa kioskia varten. Karl Nyman, toukokuu Originaali Hangon kaupungin rakennusvalvontaviraston piirustusarkisto. 50 m

24 Kahvilarakennus, laajennukset 1905 ja 1908 Pienen Mäntysaaren kioskirakennusta on laajennettu useaan otteeseen. Ensimmäisen laajennuksen suunnitteli Karl Nyman jo vuonna Tuolloin rakennuksen sisätilaa laajennettiin lähes kaksikertaiseksi. Terassi laajennettiin ympäröimään koko rakennusta. Vuonna 1908 Karl Nyman suunnitteli toisen laajennuksen. Rakennusta levitettiin etelään ja se laajennettiin kaksikerroksisella mansardikattoisella sivuosalla. Kaksikerroksisessa osassa sijaitsi alakerrassa keittiö ja yläkerrassa pieni emännöitsijän huone. Rakennuksen nykyinen muoto alkoi hahmottua. Kahvilarakennus toimi aluksi, vuoteen 1908 saakka, Cafe Lilla Tallholmen -nimisenä, ja sen jälkeen vuoteen 1926 saakka Café Afrika -nimisenä. Cafe Afrikka -nimen on arveltu olevan peräisin saaren maantieteestä: sinne päästäkseen oli kahlattava hiekassa, kuten Saharassa, tai saavuttava vesiteitse. Pieni Mäntysaari, samoin kuin viereinen Suuri Mäntysaari yhdistettiin maavallein mantereeseen saaret omistaneen Marsalkka Mannerheimin toimesta. Marsalkka Mannerheim osti Pienen Mäntysaaren itselleen vuonna 1926 ja muutti kahvilan nimen kiinalaisten esikuvien mukaan Neljän Tuulen Taloksi. Mannerheimin ostopäätökseen vaikutti ilmeisesti Mannerheimia häirinnyt venäläisten kylpylävieraiden ilonpito kahvilassa. Mannerheim muutti kahvilan ranskalaiseksi maalaiskahvilan tyyliseksi. Kioskin muutos- ja laajennuspiirustus. Karl Nyman, helmikuu Originaali Hangon kaupungin rakennusvalvontaviraston piirustusarkisto. 24 Kahvilarakennus, laajennus 1927 ja talousrakennukset Kahvilarakennusta laajennettiin jälleen 1920-luvulla, jolloin sen yksikerroksista kahvilasalia suurennettiin etelään päin. Mannerheimin huvilan Suurella Mäntysaarella suunnittellut Jarl Engvist suunnitteli myös kahvilan laajennuksen. Piirustukset ovat vuodelta Engvist teki myös vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa kaksikerroksinen osa madallettiin, ja koko rakennus saatiin yhtenäisen matalan ruohopäällysteisen harjakaton alle. Toteutuneessa suunnitelmassa matalan vanhan osan ulkoseinien kannatus korvattiin kevyillä pilareilla ja ulkoseinää siirrettiin ulospäin. Uusi ulkoseinä varustettiin ikkunarivillä. Samaan aikaan kuin Suuren Mäntysaaren Stormhällaniin vedettiin vesijohto sähköpumppuineen, saatiin myös kahvilarakennukseen vesi sivujohtoa pitkin. Vesi tuli kaupungin kaivosta mantereelta. Kioskin muutos- ja laajennuspiirustus. Signeeraamaton piirustus (mahd. Karl Nyman), vuosi mahdollisesti Originaali Hangon kaupungin rakennusvalvontaviraston piirustusarkisto.

25 Postikorttikuva Cafe Lilla Tallholmenista. Postikortti on leimattu Kuva Hangon museon kokoelmista Cafe Afrika vuoden 1927 jälkeen. Rakennusta on jo laajennettu kaksikerroksiseksi. Kuva Hangon museon kokoelmat luvun lopun laajennuksista on säilynyt työselostus, joka on laadittu urakkatarjousten pohjaksi. Työselostus, jossa kuvataan käytettyjä materiaaleja ja työtapoja on tämän selvityksen liitteenä suomeksi käännettynä. Työselostuksesta selviää rakennuksen ulkovärityksen olleen valko-harmaa. Mannerheim lopetti kahvilanpidon vuonna 1932 ja myi vuokraoikeuden ja rakennukset eteenpäin. Vuonna 1974 rakennus siirtyi Hangon kaupungin omistukseen. Kaupunki rakennutti vuonna 1986 uuden terassin kahvilan eteläsivulle. Rakennuksen itäpuolella rannassa on sijainnut myös ulkorakennuksia, jotka rakennettiin ilmeisesti 1910-luvulla. Hangon asemakaavassa vuodelta 1924 kahvilarakennuksen vieressä rannan tuntumassa on pieni huvila, jota kutsuttiin Villa Ingaksi omistaja Leonard Mellinin tyttären mukaan. Villa Ingan vieressä rannalla oli myös pieni pyykkitupa. Mantereen puoleiselle rannalle rakennettiin 1910-luvulla myös yhdistetty puuliiteri ja henkilökunnan asuntola, jossa asui 4-5 apulaista (Wall, 1994, s.23). Talousrakennukset tuhoutuivat toisen maailmansodan aikana. P.J.Bögerlundin valokuva vuodelta Ulla Herman Sparren valokuvakokoelmat, Hangon museo. Vasemmassa reunassa tuvan takana näkyy talousrakennus Villa Inga

26 PIENI MÄNTYSAARI Jarl Eklundin signeeraama suunnitelma 50 m 26 Kulku cafe Afrikaan. Rakennusta on jo laajennettu kaksikerroksiseksi. Kuva Hangon museon kokoelmat.

27 Kahvilarakennuksen nykytilanne - Neljän tuulen tupa PIENI MÄNTYSAARI Lautarakenteinen kahvilarakennus käsittää kaksikerroksisen päädyistä aumatun mansardikattoisen osan sekä pitkän yksikerroksisen satulakattoisen osan. Kaksikerroksisessa osassa toimii keittiöosasto. Yksikerroksinen osa on varustettu kahdella ikkunaseinällä ja siinä sijaitsee kahvilasali. Kahvilasalia jäsentää sirot, jugentyyliset pylväät. Rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyissä on terassit. Rakennuksen ulkovuoraus on jaoteltu pysty- ja vaakavyöhykkeisiin. Pystyponttilaudoitus sijaitsee toisen kerroksen päädyissä. Katto on peltiä. Rakennuksen perustus on harmaakiveä ja betonia. Rakennuksen ulkoväritys on beige, listat ovat valkoiset ja katto punainen. Tarkempaa tietoa rakennuksesta on liitteenä olevassa Hangon Museon inventointikortissa. 50 m Kahvilarakennus kuvattuna loppukesästä Kuva: Mari Jaakonaho Muutossuunnitelma vuodelta 1988, pääsuunnittelijana Yrjö Sahlstedt.Kuva Hangon rakennusvalvontaviraston arkisto

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

ERÄMÖKIN PURKU- JA SIIRTO-OHJEET

ERÄMÖKIN PURKU- JA SIIRTO-OHJEET LÄPSYÖSTIN ERÄKÄVIJÄT RY ERÄMÖKIN PURKU Hallitus 1/2 ERÄMÖKIN PURKU- JA SIIRTO-OHJEET Rakennukset 1. Tontti 2. Päärakennus 3. Liiteri Vuokrattu n. 0,5 ha:n määräala kiinteistöstä; Rajasuo Rno 1:14 Kangasniemen

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m²

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m² MYYNTIESITE v.165 1 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Jalkarannan kaupunginosassa sijaitsevat rekisteritontit

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Huoneisto Aleksanterinkatu 50 E 6 liitetään tulevan remontin yhteydessä huoneistoon A 9, johon se alunperin ennen

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 TULIA Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihimme

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä Turku, KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 TUTKIMUKSEN LAATU Rakennustyömaa AIKA 5.5.-22.7.98 TUTKIJAT VALOKUVAAJAT H.Brusila, N.Lepokorpi, A.Pihlman M.Puhakka, A.Pihlman, N.Lepokorpi

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot