ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, KERAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA"

Transkriptio

1 , MÄNNIKÖNTIE 29, KERAVA RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden peruskunnostus 1.1 RAKENNUSKOHDE JA RAKENNUTTAJA Asunto oy Kaarnakallio Männiköntie 29, Kerava 1.2 RAKENNUTTAJAN EDUSTAJAT Isännöitsijä Timo Saikanmäki Timo Saikanmäki Oy gsm Katajamarjantie 3 f Hyvinkää 1.3 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Timo Ruohola ARK-BAU OY puh Hämeenkatu RIIHIMÄKI

2 RAKENNUTTAJAKONSULTTI, VALVONTA Juha Puustinen, Konsulttitoimisto Juha Puustinen Oy gsm , VANTAA HUOLTOLIIKE RTK-Palvelu puh Huoltomies Ovikoodi URAKKAMUOTO Hanke suoritetaan kokonaisurakkana rakennusselityksen sekä liitteenä olevien piirustusten mukaisesti tehtynä. Rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Urakoitsijalla on oikeus käyttää rakennuttajalla hyväksyttämiään aliurakoitsijoita. Hyväksytyllä aliurakoitsijalla ei ole oikeutta antaa työtä edelleen toiselle aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä pääurakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 1.5 Urakan laajuus Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettavaksi määrättyjen asiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat aikaansaadakseen tarkoitettuun kohteeseen sopimuksessa määritellyn työtuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tilaajalle. Työ käsittää kolmen kerrostalon julkisivujen lisäeristyksen, levytyksen, ikkunoiden uusimisen ja sokkelikerroksen kunnostuksen työt, asiakirjojen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Rakennuttajalla on oikeus suorittaa työ kokonaan tai osasuorituksina työselityksessä mainittujen kohteiden mukaisesti tai hylätä kaikki annetut tarjoukset. Pääurakoitsijalle kuuluvat kaikki YSE :ssa mainitut sivuvelvollisuudet Lisä- ja muutostyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne lisä- ja muutostyöt, jotka kirjallisesti työn kuluessa tilataan. 1.7 Työn suoritus Rakennuttaja ei järjestä työtekijöiden sosiaali- ja varastotiloja olemassa olevista taloyhtiön tiloista. Urakoitsija hankkii varastokontit, sosiaalitilat jne pihaan. Urakoitsijan käyttöön luovutettavat tilat tulee työsuoritusten jälkeen saattaa vastaavaan kuntoon, kuin ennen tilojen luovutusta. Pääurakoitsija vastaa kaikista YSE 1998:n mukaisista työmaapalveluista. Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta työssä tarvittavan veden ja sähkövirran kiinteistölaitteista. Urakoitsijan tulee suorittaa työ niin, ettei siitä aiheudu asuintoiminnalle kohtuutonta haittaa. Työ suoritetaan rakennuksen ulko- ja sisäpuolisena työnä. Varastointi ja pihan käyttö on sallittu vain erikseen sovittavilla paikoilla. 1.8 Lisä- ja muutostyöt

3 Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien muutosten vaikutuksesta urakkasummaan ja -aikaan on sovittava kirjallisesti. Urakoitsijan tulee antaa kirjallinen tarjous lisä- ja muutostöistä. Muutoksesta aiheutuvat kustannusten lisäykset ja vähennykset hinnoitellaan erikseen. 1.9 Urakoitsijan velvoitteet Urakoitsijan tulee ensimmäisessä työmaakokouksessa ilmoittaa työmaalla oleva vastuullinen työnjohtaja, joka on rakennusvalvonnan hyväksymä. Osapuolten tulee kirjallisesti esittää edustajansa valtuudet toisille osapuolille. Urakoitsijan tulee huolehtia työmaan työsuojelun järjestämisestä muiden osapuolten kanssa. Kaikilla urakoitsijan työntekijöillä tulee olla näkyvillä valokuvalla varustettu henkilökortti, josta tulee ilmetä työntekijän nimi ja yrityksen nimi. Urakoitsija vastaa työn suorittamiseen liittyvästä työturvallisuudesta. Urakoitsijan tulee nimetä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan työturvallisuudesta ja työmaan yleisjohdosta sekä tiedonkulun järjestämisestä ja rakennusalueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä. Urakoitsijan on huomioitava, että rakennusta käytetään asumiseen koko työn ajan eivätkä asumistoiminnot saa kohtuuttomasti häiriintyä. Ennen työn aloitusta suoritetaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa katselmus, jossa sovitaan rakennusalueen ja kulkuteiden käytöstä. Kaikkien kulkuteiden tulee täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarvittaessa on kulkutiet suojattava katoksella. Mikäli normaali kulkuteiden käyttö rakennusaikana estyy, tulee urakoitsijan osoittaa korvaava turvallinen kulkureitti. Päiväkodin kohdalla työt on pyrittävä suorittamaan päiväkodin kesälomakautena heinäkuussa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että palo- ja pelastusautot pääsevät esteettömästi portaiden edustoille Rakennuttajan velvoitteet Rakennuttaja nimeää urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättävän henkilön. Rakennuttaja ei järjestä peseytymis-, pukeutumis- ja varastotiloja taloyhtiön olemassa olevista tiloista. Työssä tarvittavan veden ja sähkön kustantaa rakennuttaja työsuoritusten ajaksi. Muista väliaikaisista asennuksista ja jakokeskuksista huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Väliaikaiset asennukset on purettava ennen työn luovuttamista Rakennuskohteen käyttö työn aikana Urakoitsijan on huomioitava, että kohdetta käytetään asumiseen koko työajan Työ tulee suorittaa siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa asukkaille ja melua ja pölyä aiheuttavat työt tulee suorittaa arkisin klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Viikonloppuina mahdollisesti suoritettavista töistä on sovittava erikseen. Urakoitsija on yksin vastuussa työvälineistään, tarvikkeistaan ja materiaaleistaan, myös rakennuttajan urakoitsijan käyttöön luovuttamissa tiloissa olevista. Urakoitsija vastaa myös rakennuttajan mahdollisesti hankkimista materiaaleista.

4 1.12 Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Urakan sopimusasiakirjoihin liitetään noudatettavaksi rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Yleiset asiakirjat Rakentamista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset ja Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000 ilman eri mainintaa siten, että noudatetaan luokkaa 2. RIL:n normit, RT ohjetiedosto, tarvikkeiden valmistajien ja hankkijoiden ohjeet. Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. asiakirjat työmaalle. Hankekohtaiset asiakirjat Urakkasopimus - urakkasopimukseen liitetyt piirustukset sekä rakennus- ja työselitykset - suunnittelijan työn kuluessa toimittamat täydentävät piirustukset ja ohjeet - rakennuttajan edustajan työn kuluessa antamat täydentävät kirjalliset ohjeet Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä rakennuksen kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin rakennusosa on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä Yleiset suoritusmääräykset Työssä noudatetaan rakennustöiden yleisiä sopimusehtoja. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suorituksessa käytetään riittävää työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Käytettäessä aliurakoitsijoita on ne ennen työsuorituksen aloittamista hyväksytettävä rakennuttajalla sekä ilmoitettava tarjouksessa aliurakoitsijoiden käyttö ja laajuus. Työ suoritetaan niin, että asukkaiden asumistoiminnot eivät kohtuuttomasti häiriinny. Työ tulee suorittaa siten, että työt saatetaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti päätökseen. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää hyväksyttäväksi porraskohtainen aikataulu. Urakoitsijan tulee huolellisesti suojata työalueensa niin, etteivät ympäröivät pinnat tahriinnu. Työssä esiintyvät epäpuhtaudet eivät saa levitä muihin huonetiloihin. Urakkaan kuuluu kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet. Myös sellaiset työt joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava urakkaan kuuluvina, ellei niistä ole nimenomaan tässä työselityksessä jätetty urakan ulkopuolelle Rakennusvälineet Urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvittavat työvälineet, koneet

5 ja apulaitteet Asioiden kirjaaminen Noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, rakennusselityksen ja valvojan ohjeiden edellyttämiä kirjaamistoimenpiteitä Työmaakokoukset Kohteessa pidetään työmaakokouksia. Kokoukset kutsuu koolle työnvalvoja Suunnitelmien muuttaminen ja sen vaikutus sopimuksiin Kustannuksiin vaikuttaviin suunnitelmien muutoksiin on aina saatava sekä rakennuttajan että ko. suunnittelijan hyväksyminen. Muutoksen tekijän on ilmoitettava muutoksesta tarvittaessa kirjallisesti kaikille osapuolille, joita muutos koskee. Muutoin noudatetaan rakennusselityksen ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräyksiä Työn ohjelmointi Urakoitsija on velvollinen laatimaan ja hyväksyttämään urakkasopimukseen perustuvan työaikataulun, jota mahdollisten aliurakoitsijoiden on noudatettava. Rakennuttaja ilmoittaa hyvissä ajoin työn alkamisesta työaikataulun mukaisesti ja mahdollisista toimenpiteistä ko. töitä varten. Aikataulu tulee laatia siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asuntojen toimintaan Suojaustoimenpiteet Noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen laatimaan suunnitelman työmaan järjestelyistä ja hankkimaan suunnitelmalle taloyhtiön ja tarvittaessa viranomaisten hyväksymisen. Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla kaikki viranomaisten vaatimat ja lakien ym. edellyttämät suojavarusteet. Urakoitsija vastaa kohteen työturvallisuudesta ja työn sujuvasta suunnittelusta Työmaan huolto Työmaan huolto tapahtuu pihan kautta. Autojen pysäköinti pihalla, muuten kuin välttämätöntä tavaran purkua ja lastausta varten, on sallittu vain erikseen sovittavilla paikoilla. Jätteiden poiskuljetus jätemaksuineen sisältyy urakkaan. Taloyhtiön jätesäiliöihin ei saa toimittaa mitään rakennusjätettä Siivous ja puhtaanapito Urakoitsija vastaa päivittäisestä työkohteen puhtaanapidosta ja poistettavat rakenneosat on välittömästi kuljetettava pois. Työkohteen valmistuttua on rakenneosat pestävä ja ympäristö siivottava Vakuutukset Rakennuttaja huolehtii kohteen palovakuuttamisesta, kaikki muut vakuutukset hankkii kustannuksellaan urakoitsija Takuuajan työt

6 Takuutarkastuksessa havaittavat ja urakoitsijan viaksi luettavat virheet, vauriot ja puutteet tulee urakoitsijan korjata asiakirjojen edellyttämään kuntoon. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan välittömästi kaikki toimintaa haittaavat, takuuajan kuluessa ilmenevät rakennus- ja materiaalivirheet Palosuojelu Mikäli kohteessa joudutaan suorittamaan hitsaus-, hionta- tai muita sen kaltaisia töitä, jotka on mainittu tulitöistä annetuissa viranomaismääräyksissä, tulee työntekijällä olla voimassa oleva tulityölupa. Tulitöiden jälkeen on kohteessa järjestettävä palovartiointi vähintään kahden tunnin ajaksi Työn valvonta Rakennuttaja tulee nimeämään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työnvalvojan, jonka valtuudet ja oikeus päättää lisä- ja muutostöistä tiedotetaan urakoitsijalle ennen työn aloitusta Rakennesuunnittelu. Urakoitsija laatii rakennekuvat ja hyväksyttää ne ennen työn aloitusta. Rakennekuvien laatiminen sidotaan 1. maksettavaan maksupostiin. Kaidetoimittaja vaatii rakennekuvat kaideasennukseen ja toimitukseen ja hyväksyttää ne ennen työn aloitusta. 2. TYÖKOHDELUETTELO Urakka käsittää seuraavat työkohteet ja urakoitsijan tulee antaa tarjous eriteltynä työkohteittain tarjouskaavakkeen mukaisesti. Työkohteet: Kohde 1. Julkisivujen lisäeristys ja levytys erillisten suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia ja hyväksyttää rakennesuunnitelmat. Kohde 2. Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen. Kohde 3. Sokkelikerroksen ovien uusiminen (alumiinirakenteiset) Kohde 4. Sokkelikerroksen kunnostus Kohde 5. Parvekkeiden peruskunnostus Kohde 6. Parvekekaiteiden uusiminen ja lasitukset Kohde 7. Vanhan savupiipun purku 6 AIKATAULU Työt alkuun mennessä ja valmiiksi RAKENNUSTYÖT Yleistä Julkisivut lisä eristetään kovalla mineraalivillalla 50 mm. Verhoiluna käytetään LTM:n kuitusementti-julkisivulevyjä, väritykset ark-suunnitelman mukaisesti. Vaihtoehtoisesti STENI-levyä. Ikkunat uusitaan kolmilasisiksi. Ulkopoka ja ulkokarmin verhoilu alumiinia. Karmin syvyys 210 mm. Sisäosat puuta. Väritykset arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. Ikkunat PIHLA, SKAALA tai urakoitsijan erikseen tarjoama ikkunatyyppi. Ikkunoiden lämpöeristysarvon U tulee olla vähintään 1 tai alle. 1,0 W/(m²K) tai alle.

7 Julkisivujen lisäeristys tehdään 50 mm vahvuisena. Eristys suoritetaan 50 mm vahvuisena kovalla mineraalivillalla Paroc Oy:n COS 5 Alusta ulkokuori betonia sisäkuori harkkoa. Ulkokuoret on sidottu välipohjalaattoihin sekä kantaviin väliseiniin. Kiinnikkeet pultataan kantaviin rakenteisiin sekä ulkokuoreen. Julkisivujen verhoilulevynä käytetään LTM:n julkisivu-kuitusementtilevyä tai STENI levyä. Levytys toteutetaan teräs- tai alumiini -rankajärjestelmällä. Teräs- tai alumiinirangat ankkuroidaan SORMAT Haponkestävillä Runkokiinnikkeillä RU M 8 x 495 ( tai pitempi) rakennuksen betonirunkoon asti. Korkeiden talojen seinätikkaat poistetaan. Matalan pitkän talon seinätikkaat kunnostetaan maalaamalla. ( irrotus ja kiinnitys työn ajaksi) Korkeat talot Ullakkokerroksen seinätikkaat irrotus ja kiinnitys. 7 Korkeiden talojen ullakkokerrosten ikkunoihin ei asenneta puuritilöitä, jotta ikkunoista päästään katolle ilman tikkaita. ( Kuvista poiketen Korkeat talot Kuivaushuoneiden puuritilät uusitaan. Painekyllästetty. Kaiteen metalliosat maalauskunnostetaan.

8 Vanha savupiippu puretaan Saunaosastojen puukaiteet korkeissa taloissa uusitaan. Painekyllästetty. Kaiteen metalliosat maalauskunnostetaan 8 IKKUNOIDEN UUSIMINEN Kaikkiin ikkunoihin asennetaan sälekaihtimet ikkunatoimittajan taholta. Väri perusvaalea. KAIKKI PARVEKEOVET JA IKKUNAT UUSITAAN SAMASSA YHTEYDESSÄ. Yksilehtiset ulospäin aukeavat lämpölasein varustetut ovet. Parveke-ovi ja sen yläpuolella oleva ikkuna poistetaan karmeineen. Ovien vieressä olevissa ikkunoissa on karmirakenne osa seinää. Näistä ikkunoista poistetaan vanhat pokat ja karmeja käytetään apukarmeina. Huomioitava mitoituksessa. Ikkunat Puretaan ikkuna karmeineen. Ikkuna uusitaan. Ikkunoiden ulko-osat alumiinia. Ikkunoiden jakovälit julkisivupiirustusten mukaiset. Tuotteiden tulee täyttää turvamääräykset lasitusten suhteen.

9 Uusien ikkunoiden lämpöarvojen on oltava nykyiset rakennusmääräykset täyttävät ja myös täytettävä ARA:n avustusehdot. U arvo 1 tai alle. Vanhat ikkunapellitykset puretaan/ uusitaan. Uudet 0,6 mm sinkittyä peltiä. Väri arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. ( Julkisivu/ pääurakoitsija). Uusittavat ikkunat. Uusitaan alumiini - puuikkunoiksi. Lasit ikkunoissa. --- Sisäpoka 2K lämpölasi 2x4-5 mm siten, että energiavaatimukset ja meluvaatimukset täyttyvät. --- Ulkopoka ikkunoissa 1 K lasi 4 tai 5 mm. MSE ALU- kolmilasinen puu-alumiini-ikkuna. Sisäpuite ja karmin ulkoverhous puuta. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia. Kaksipuitteinen, sisään avautuva, karmisyvyys 210 mm. Kaksi sisintä lasia eristyslasi puupokassa, ulommainen lasi alumiinipokassa. Selektiivilasit. Ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset sekä ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä luokan 1 vaatimukset. Testitodistus on oltava tarjouksen mukana. Lämmöneristysvaatimus U-arvo väh. 1,0 W/m 2 K. Äänieristysvaatimus rakennusmääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. 9 Ikkunoiden saranat maalattu valkoinen. Ikkunat varustetaan ikkunakilvin 153 Ovaalin muotoinen. Materiaali: Teräs. Pintakäsittely Valkoinen Fe/JVA. Ikkuna-avaimet ja käyttöohjeet jaetaan huoneistoihin. Uusittavien ikkunoiden maalauskäsittelyt ja värit: Värit: Sisäpoka ja karmin välitila, ulkopoka välitilasta tehdas maalaus sävy F 157 ( Maalarinvalkoinen). Huom. Ulkopokan maalaus ARK-suunnitelman mukaisesti. Tehdasmaalaus. ns kaksivärimaalaus ulkopokassa. --- Ulkopuolen alumiiniosat, Ikkunapelti ja ikkunoiden sivu ja päällyspellitykset arksuunnitelman mukaisesti. Ikkunat tiivistetään sisäpokan osalta kaksinkertaisella tiivisteellä tehtaalla. Ulkopoka tiivistetään yksinkertaisella tiivisteellä tehtaalla. --- Ikkunoiden pesu suoritetaan urakkaan kuuluvana sisältä ja ulkoa. Mitoitukset. tarkastetaan, jotta saadaan ikkunoiden vesipellitykset kaadoilla. --- Ikkunatoimittaja vastaa kaikista mitoituksista. Kaikki ikkunat on mitattava. --- Ikkunoiden karmisyvyys muuttuu. Karmia kasvatetaan ulospäin. HUOM. Osassa ikkunoita joudutaan tekemään kotelointi, koska seinän eristeet vaativat sen. TURVALASIT Kaikki ikkunat joiden lasipinta on 700 mm lattiapinnasta varustetaan turvalaseilla.

10 VARASTOINTI TYÖMAALLA Ikkunat on aina varastoitava pystyasennossa ja tuettava niin, etteivät ne pääse kaatumaan. Ikkunat tulee säilyttää kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa suojattuna likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Kosteuden siirtyminen puurakenteisiin on estettävä asettamalla ikkunat riittävän korkeiden korokkeiden päälle, varsinkin jos varastotilan lattiassa on rakennusaikaista kosteutta tai jos tuotteet varastoidaan maapohjalle. Ikkunoiden varastointia ulos on vältettävä. Jos ikkunat kuitenkin joudutaan varastoimaan lyhytaikaisesti ulos, on ne peitettävä huolellisesti suojapeitteellä. Suojapeitettä pitkin valuva sadevesi ei saa missään tapauksessa päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Suojauksen tulee kuitenkin olla niin ilmava, että suojapeitteen tai pakkausten sisäpuolelle tuleva kosteus tuulettuu pois. Ulkoolosuhteissa riittävän korkeiden korokkeiden käyttäminen on erityisen tärkeää. Ikkunalasien eteen ei saa varastoida muita tuotteita (esim. villaeristeitä), jolloin ilmankierto estyy ja ikkunoiden lasit saattavat rikkoutua. Laseissa olevat tarrat tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei aurinko jätä tarrasta jälkeä lasipintaan. PAKKAUKSEN KIERRÄTTÄMINEN Pakkausmuovit ja pahvit voidaan kierrättää, puiset pakkaustarvikkeet voidaan tai hävittää polttamalla. Metallijäte on käytettävissä uudelleen ko.raaka-aineen valmistuksessa. ASENNUS: IKKUNAN ASENNUKSESSA TARVITAAN TYÖKALUJEN LISÄKSI: Asennuskiilat, kiinnitysruuvit, peitetulpat, saumaustilke, ulko- ja sisäpuoliset peitelistat 10 KIINNITYS Ennen asennusta puitteet irrotetaan karmista. Puitteet asetetaan asennuksen ajaksi puhtaalle ja tasaiselle alustalle reunojen vahingoittumisen estämiseksi. Ikkuna-aukon alareunaan asetetaan kannatuspalat tilkevaran muodostumiseksi ja karmi nostetaan aukkoon. Karmi kiinnitetään seinään säädettävillä karmiruuveilla. Karmireiän halkaisija on 14/5 mm, johon sopii esim. puuruuvi 5x70. Mikäli ruuvin vahvuus on suurempi kuin 5 mm, tulee reikää suurentaa, jotta karmi ei halkeaisi. Karmin kiinnitykseen voidaan myös käyttää halkaisijaltaan 14 mm:n säätöruuvia, jolloin reikää joudutaan pidentämään läpiporaamalla. Karmi asennetaan kuvan mukaan käyttäen apuna vatupassia, siten että, karmi kiinnitetään ensiksi molemmista pystysivuista neljällä ruuvilla säätäen niin että ulkopuitteiden käyntiväli on samansuuruinen joka puolelta. Tämän jälkeen kierretään ruuvit kaikkiin reikiin. Kiinnittäminen on suoritettava niin ettei karmi väänny tai karmin nurkkaliitokset aukea. Kiilat sijoitetaan lähelle karmin nurkkia, kiinnitysruuvien ja mahdollisen välikarmin kohdalle (kuva). Kiinnitysreiät peitetään muovitulpilla. HUOM. KARMIT KIINNITETÄÄN SIVUILTAAN SIPOREXIIN NAULATULPILLA. ikkunan puitteet toimitetaan tehdassovitettuina. Puitteiden toimivuus tarkistetaan asennuksen yhteydessä ja hienosäätö suoritetaan kiertämällä puitteessa ja karmissa olevia poratappisaranoita. Kts. erillinen ohje: saranoiden säätö.

11 KARMIN TILKITSEMINEN JA TIIVISTÄMINEN. Karmin ja seinän tai kahden vierekkäisen karmin välinen sauma tiivistetään kauttaaltaan pu-saumausvaahdolla siten, että sauma täyttyy ilmavasti. Erityisesti saumausvaahtoa käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei vaahto paisuessaan taivuta karmia. Sauma tiivistetään sisäpuolelta ilmatiiviiksi ja lämmöneristeestä riippuen mahdollisesti vesihöyryä läpäisemättömäksi esim. elastisella saumausmassalla tai ulottamalla seinän höyrysulku karmin päälle. Karmin ja seinän väli on tiivistettävä lähes täyteen. Vajaaksi voidaan jättää molemmin puolin 1-1,5 cm. PELLITYS ja ULKOPUOLEN LISTOITUS Vesipelti asennetaan sille varattuun tilaan alakarmirakenteessa. Kiinnitys varmistetaan muutamilla nauloilla tai ruuveilla. Ikkunakarmin ja vesipellin sauma kitataan ennen kiinnitystä, jolloin saumasta tulee tiiviimpi. Karmia ja muita rajoittavia reunoja vasten pellin reuna nostetaan noin 25 mm korkeudelle karmin alareunasta. Vesipelti ulotetaan vähintään 30 mm seinäpinnasta ulospäin. Ulkopuolelle asennetaan sivuille ja päälle ikkunan värinen peltilista. Kaadot RT-kortin mukaisesti. 11 LISTOITUS sisällä. Listoitus asennetaan tiiviisti karmia vasten. Ikkunalistat valmiiksimaalattuja. Huom. Karmin mitoituksen muutos. KAIKKI LISTAT KITATAAN KIINNI SEINÄÄN AKRYLL-KITILLÄ KAUTTAALTAAN.Tarvittaessa käytetään lisä/kiilalistoja isompiin rakoihin. PINTAHELOITUS Mukana olevat pintahelat toimitetaan tarvikkeineen ja kiinnitetään mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pintahelat tulee kiinnittää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen helojen häviämisen välttämiseksi. PULTTISARANOIDEN SÄÄTÖ Ikkunatiivisteiden tulisi tiivistää kehällä tasaisesti. Jos näin ei ole, tulisi saranoita säätää. PINTAHELOJEN ASENNUS Helat kiinnitetään tiheäkierteisillä ruuveilla, joista pidemmät (35 mm tai pidemmät riippuen painiketyypistä) on tarkoitettu sisäpuitteen irtokilven ja painikkeen, sekä lyhyemmät (25 mm) ulkopuitteen kilven kiinnitykseen. Mikäli asennettaessa kilven kiinnitysruuvit eivät kohtaa ikkunalukon reikiä tai kilpi ei tule suoraan, tulee upotettua ikkunalukkoa kohdistaa paikalleen. Mikäli ruuvi ei mene tarpeeksi syvälle, tulee ruuveja lyhentää.

12 Kilpi: Kilpi asennetaan ruuvaamalla ikkunoihin yhdensuuntaisena puitteiden reunan kanssa. Läpällisissä kilvissä läppä kääntyy toisesta reunasta. Läpän kiinteä puoli ylöspäin. Läpät suljetaan. KARMITULPPIEN ASENNUS Karmitulpat asennetaan painamalla tulppa karmin kiinnitysreikiin. Karmiventtiili: Biobe Db kappale/ ikkuna. Ei keittiöitä eikä kylpyhuoneita. Asennusjälkien korjaus Suoritetaan ikkuna- ja lasitusurakkaan kuuluvana. Pääurakoitsija ja sivuurakoitsijat sopivat keskenään kustannukset. Asennusjälkien korjauskustannuksia ei taloyhtiö maksa. Loppusiivous ja rakennusalue. Loppusiivous tehdään luovutukseen. Lasit/ikkunat pestään. Kaikkien pintojen on oltava vapaana pölystä ja liasta. Urakoisija palauttaa ympäristön entistä vastaavaan tilaan käyttämällään alueella. (Nurmikot, asfaltit, varastot jne). Kaikki työn aikana turmeltuneet rakennusosat vaihdetaan mikäli niitä ei voi korjata vähintäänkin entiseen tasoon. 12 SOKKELIKERROKSEN KUNNOSTUS. Sokkeli betoniosat hiekkapuhalletaan, vauriot korjataan, sokkeli pinnoitetaan pinnoitetaan ja maalataan. Urakkaan kuuluu 50 jm betoniterästen korjausta ja 4 m2 betonin rappauskorjausta /valukorjausta. TARVIKKEINA KÄYTETÄÄN SEURAAVIA TREMCO Oyn tuotteita: DryVit Strongsil + DryVit Silstar julkisivun maalaukseen Tretoshield 1K2 Tartunta / korroosionestolaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 1K3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin (Voidaan tehdä kerralla suurempia täyttöjä) Tretoshield 1K4 Tasoituslaasti Muut sokkelin rakennusosat maalaus-kunnostetaan ark-suunnitelman mukaisesti. ( metalliosat jne). SOKKELIKERROKSEN OVET UUSITAAN ALUMIINIOVIKSI ja SISÄÄNKÄYNTIEN PÄÄLLE RAKENNETAAN KATOKSET

13 PARVEKKEIDEN PERUSKUNNOSTUS Kaikki parvekkeet kunnostetaan. Urakkaan kuuluu myös taloyhtiön ullakkokerrosten parvekkeiden kunnostus. Vanha pintabetoni poistetaan ja kermieristeet uusitaan. Pinta jää betonille ja päälle asennetaan uudet puuritilät. Vanhat paneelit uusitaan ja maalataan. SAUNAN PARVEKKEEN LATTIA 13 SAUNAN PARVEKKEEN SEINÄPANEELIT PURKUTYÖT Yleistä Purkutyöt tulee suorittaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä rakenteita ja pintoja vahingoittamatta. Mikäli säilytettäväksi tarkoitetut pinnat tai rakenteet vahingoittuvat, urakoitsija korjaa rakenteet ja pinnat omalla kustannuksellaan entistä vastaavaksi. Purkutyön aikana tulee välttää purkutyössä irtoavan pölyn leviämistä asuinkäytössä oleviin tiloihin. KAITEIDEN PURKU Parvekkeista puretaan betoninen etukaide-elementti.

14 Joillakin parvekkeilla on lisäksi asukkaiden asennuttamia parvekelasituksia. Vanhat parvekelasitukset puretaan ja niitä ei asenneta takasin. Urakoitsija toimittaa ne jätekeräykseen. PARVEKELATTIOIDEN PINNOITTEIDEN POISTO Lattioissa on maalia ja muita pinnoitteita. Vanha pinnoite poistetaan kokonaan hiomalla, jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. Puhdistusaste 95 % siten, että betonipinta on selkeästi esillä. Lisäksi hiotaan betonipinta kovalle terveelle pinnalle. Myös jalkalistoista poistetaan pinnoitteet. Jyrsittäessä tai hiottaessa käytetään pölysuojuksilla ja imurilla varustettuja kunnollisia laitteita. Esim. Festo Saneerausjyrsin timantilla tai kovametallipaloilla. BETONISEINIEN PUHDISTUS. Kaikki työalueen betonipinnat hiekkapuhalletaan tai hiotaan timantilla. Työssä noudatetaan viranomaisohjeita. Asbestinäytetutkimusten tuloksien mukana vanha julkisivupinnoite ei sisällä asbestia. Irtonainen aines poistetaan piikkaamalla. Pinnat hiekkapuhalletaan ns. raskaalla hiekkapuhalluksella terveeseen betonipintaan saakka poistaen kaikki entinen maali ja pinnassa oleva betoniliima. 14 Hiekkapuhallus. Hiekkapuhalluksessa käytetään vettä. Rapautuneet ja halkeilleet betonipinnat puhdistetaan piikkaamalla. Ikkunat, ovet, listat ja LVIS laitteet suojataan työn ajaksi. Muut parvekevarusteet lukuun ottamatta asukkaiden irtaimistoa irrotetaan tai suojataan työn ajaksi. VANHAT ja UUDET ETUKAITEET ja LASITUKSET Puretaan rakennusurakoitsijan taholta. Etukaiteet asentaa valittu kaidetoimittaja ali-urakkana. Etukaiteena käytetään seuraavien toimittajien kaiteita: NIKA, LUMON tai RIIKKU Lasitukset toimittaa valittu kaidetoimittaja. BETONILATTIAN ETURINTAPINTA UUDEN KAITEEN ALLA. Purkamisen jälkeen suoritetaan betonipaikkaustyöt ja ylitasoitus. Rintapinta puhdistetaan ja pinnoitetaan kuten lattia.

15 LATTIAT. Lattiat pinnoitetaan : Tretodek Top Coat+ Parvekelattioiden vesieriste ja suojapinnoite WBE primer Pohjuste Top Coat+ :lle BETONIPINTOJEN TASOITUS JA MAALAUS TARVIKKEINA KÄYTETÄÄN SEURAAVIA TREMCO Oyn tuotteita: DryVit Strongsil + DryVit Silstar julkisivun maalaukseen Tretoshield 1K2 Tartunta / korroosionestolaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 1K3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin (Voidaan tehdä kerralla suurempia täyttöjä) Tretoshield 1K4 Tasoituslaasti Tretoshield Soffigard Parveketornin suojapinnoite seinille, katolle. Tretodek Top Coat+ Parvekelattioiden vesieriste ja suojapinnoite WBE primer Pohjuste Top Coat+ :lle BETONIPAIKKAUKSET JA MAALAUS MALLIEN TEKEMINEN. 15 Kaikista työvaiheista tehdään mallit hyväksyttäväksi riittävä määrä ilman eri korvausta. Mallien teko uusitaan tarvittaessa ilman eri korvausta. Mallit on hyväksytettävä katselmuksessa ennen tavaroiden tilaamista. Rakennuttaja ei ota vastuuta ennakkoon tilatuista rakennustarvikkeista ja tavaroista, mikäli niitä ei ole hyväksytetty katselmuksessa. Myöskään rakennuttaja ei ota vastuuta mikäli malleja ei tehdä ajoissa työn alkuvaiheessa hyväksyttäväksi. (Koko työn myöhästyminen). Malleja tehdään: Tasoitukset ja värimalli maaluksesta. BETONITERÄSTEN KUNNOSTUS KOKO TYÖALUEELLA JA YLITASOITUS. Kaikki betoniteräkset, jotka ovat ruostuneet ja tulevat näkyviin korjataan ja suojataan. Myös kaikki pienetkin hiushalkeamat avataan. Rautoja ei saa poistaa ilman valvojan lupaa. Rauta otetaan esille myös taustapuolelta eli ympäri, mikäli rauta on taustaltaan alle 40 mm syvyydessä. Myös mikäli rauta on ruostunut syvemmältä, niin se otetaan ympäri esille. Aivan pinnassa olevat raudat upotetaan siten, että se tulee vähintään 15 mm syvyyteen pinnastaan. Rauta otetaan esiin molemmista päistä 10 cm yli ruostuneen alueen. Raudat puhdistetaan ruosteesta puhdistusasteeseen Sa-2 1/2 --- Tartunta ja korroosio-suoja Tremcon Tretoshield 1K-2 ohjeen mukaan.

16 --- Paikkaus Tremcon Tretoshield 1K-3 ohjeen mukaan. --- Pinta ylitasoitetaan ja hierretään valmiiksi Tremcon Tretoshield 1K-4 ohjeen mukaan. Tasoitus suoritetaan kahteen kertaan. Valmis pinta hierretään. ( Sileähierto ilman kuviointia) Kulmapaikkauksissa käytetään tarvittaessa apuna laudoitusta. Määrän ylittävät tai alittavat raudat paikataan yksikköhinnoin yksikköhintaluettelon mukaisesti. Kaikissa veloituksissa ja hyvityksissä noudatetaan yksikköhintaluetteloa. Määrät mitataan puolen 0,1 metrin tarkkuudella alkavaa 0,1 metriä kohti. Rautoja ei saa poistaa ilman valvojan lupaa. Poistettavat raudat päätetään valvontakatselmuksessa. Vanhat betonissa olevat valuaikaiset puutapit poistetaan poraamalla. Täyttö-muuraus korjauslaastilla ja pinnan tasoitus. Urakkaan kuuluu: jm betoni/rautakorjausta ja 100 kpl puutappien poistoa litraa betonivalua m2 täyttätasoitusta mm m2 täyttötasoitusta 5-10 mm Ylittävät ja alittavat määrät yksikköhinnoin veloitus/hyvitysmenettelyllä. MAALAUS Maalaus suoritetaan arkkitehtisuunnitelman mukaan. ( Sävytys) Maali Tremcon Tretoshield Soffiguard. Suojapinnoite betonirakenteille. Maalaus suoritetaan ohjeen mukaan kahteen kertaan. Parvekkeiden paneloinnit uusitaan entistä vastaavasti ja maalaus Tikkurilan ULTRA talomaali. ennen asennusta. Pintamaalaus kerran paikallaan asennettuna. 16 Eristys 50 mm tuulensuojavilla, kiinnitys naulausvälikkeellä + ilmavälikoolaus 20 mm + paneeli 16 mm vaakaan. Tuulensuojaeriste: ISOVER RKL-31 FACADE 50mm PARVEKEKAITEET JA LASITUKSET Alumiiniset etukaiteet toimittaja NIKA, LUMON tai RIIKKU Kaidetoimittajalta hyväksytyt asennus/rakennekuvat ennen kaiteiden asentamista. Kaiteet asennetaan parvekkeiden valmistuttua muilta osin. Lasitukset asennetaan kaideasennusten jälkeen. LOPPUSIIVOUS JA RAKENNUSALUE. Loppusiivous tehdään luovutukseen. Kaikkien pintojen on oltava vapaana pölystä ja liasta. Urakoitsija palauttaa ympäristön entistä vastaavaan tilaan käyttämällään alueella. (Nurmikot, asfaltit, varastot jne). Kaikki työn aikana turmeltuneet rakennusosat vaihdetaan, mikäli niitä ei voi korjata vähintäänkin entiseen tasoon. Vantaalla KONSULTTITOIMISTO JUHA PUUSTINEN OY Juha Puustinen

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Fysioterapian, hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.1.1 Rakennuttaja... 4 1.1.2 Rakennuttajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 15.10.2016 Sivu 1/9 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Oitin ala-asteen väistötilat 2017 PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

5.5.2014/TV DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

5.5.2014/TV DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE 5.5.2014/TV DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI TYÖMAALLA Ikkunat on aina varastoitava pystyasennossa ja tuettava niin, etteivät ne pääse kaatumaan. Ikkunat tulee säilyttää

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot