Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma."

Transkriptio

1 N o 4/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Mikä kuluttajaparlamentti? Valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma.

2 Pääkirjoitus Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry nyt myös Facebookissa Kuluttajaliitto toivottaa kaikille auvoisaa joulua ja hyvää uutta vuotta! Toimistomme on suljettuna Uusi aikakausi alkaa Nappo 4 13 sisällys 04 Kuluttajaparlamentti Hävikkiviikko oli menestys 10 Uudet ravitsemussuositukset tutuksi järjestöjen laajalla yhteistyöllä 11 Valitus, joka ei mennyt kuin unelma 12 Jäsenseminaarissa jaettiin tuhti paketti tietoa 14 Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla 18 Puheenjohtajan palsta 19 Työpöydän ääressä 20 Leena Simosen rahasto 21 Napakat 22 Kuluttajaliitto ottaa kantaa 23 Vastaus- ja liittymislomake 24 Mera detaljerat PÄÄTOIMITTAJA Juha Beurling KANNEN KUVA Antero Aaltonen TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Lönnberg Print&Promo, Helsinki 2013 Seuraava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttajan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoittaja on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kirjoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttajan Nappo -lehti. (Esimerkiksi: N.N., Kuluttajan Nappo 3/2007.) 2) Kirjoituksia saa muunnella (esimerkiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Vuosi lähestyy nopeasti loppuaan. On aika kääntää katseet kohti uutta ja aktiivista toimintavuotta Uusi vuosi on monella tavalla uuden aikakauden alku suomalaiselle kuluttajaliikkeelle. Keskeinen syy tälle on, että Kuluttajaliiton perustama Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys eli KE ry on voittanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston järjestämän tarjouskilpailun Kuluttaja-lehden tuottamisesta. Tämä tarkoittaa viiden työntekijän siirtymistä virastolta KE ry:n palvelukseen. Kuluttajaliiton näkökulmasta tämä tuo uutta potentiaalia ja uuden alun kuluttajaliikkeen voimavarojen ja näkyvyyden vahvistamiseen. Toinen keskeinen syy uudelle alulle on liiton pitkäaikaisen tavoitteen saavuttaminen liiton talouden saamiseksi kestävämmälle pohjalle budjettiesityksessään tehdyn tuntuvan tasokorotuksen ansiosta. Valtiovalta on osoittanut, että se on voimakkaasti sitoutunut vahvaan suomalaiseen kuluttajaliikkeeseen kuluttajapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kuluttajaliiton ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa on lukuisia uusia avauksia. Eri sektorien tiimien ja foorumien käynnistäminen, etsivän kuluttajatyön pilotointi, laajan kuluttajakyselyn suunnittelu ja toteuttaminen, osaamisen myyminen esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitolle, asumisasioiden chat-neuvonnan aloittaminen, liiton historian kautta aikain suurimman ravitsemusaiheisen projektin toteuttaminen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin laajentaminen, hintaseurannan aktivoiminen sekä Kuluttajaparlamentin toiminnan laajentaminen ovat esimerkkejä uuden vaihteen päälle laittamisesta liiton työssä kaikilla sen tasoilla. Kuluttajaliitto jatkaa aktiivista edunvalvontatyötään suomalaisten kuluttajien eduksi. Asiantuntijamme ovat jatkossakin lukuisissa työryhmissä, komiteoissa, neuvottelukunnissa ja lautakunnissa valvomassa kuluttajien etua. Kannanottoja medialle annetaan aktiivisesti, kun kuluttajien etu sitä vaatii. Erityisen merkittäväksi uudeksi toiminnaksi voi muodostua laajan ja valtakunnallisen kuluttajakyselyn toteuttaminen yhteistyössä Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa näiden kuluttajapaneelia hyödyntäen. Liitto haluaa olla tietoinen kuluttajien näkemyksistä, huolista, haasteista ja ilon aiheista. Näin liitto voi tuoda myös omaan selvitettyyn tietoon perustuvia kannanottoja esille. Yhtenä keskeisenä haasteena edellisvuosien tapaan on liiton paikallisyhdistyskentän aktivoiminen ja hallinnon keventäminen. Toimintaan mukaan tulevat kuluttajat eivät useinkaan halua olla yhdistyksen hallinnon pyörittäjiä, vaan motiivit ovat pikemminkin uusien tietojen, taitojen ja etujen saamisessa. Tämän takia on pohdittava keinoja, joilla paikallisyhdistykset voivat hoitaa hallintonsa ja yhdistyslain asettamat velvollisuudet nykyistä kevyemmillä tavoilla. Juha Beurling Pääsihteeri JULKAISIJA Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , 2 3

3 Kuluttajaparlamentissa otettiin jälleen yhteisvoimin kantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden epäkohtiin. Tänä vuonna esillä oli myös lapsiperheitä ja nuorisoa koskettavia ongelmia. Kuluttajaparlamentti on vahvistunut entisestään, sillä toimintavuonna mukaan on saatu yli 50 valtakunnallista kansalaisjärjestöä sekä muutama toiminnallinen säätiö. Kuluttajaparlamentti 2013 Kuluttajaparlamentti: yhteisiä kannanottoja kuluttajien parhaaksi. teksti Jenni Vainioranta kuvat Antero Aaltonen Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestöjen edustajia täysistunnossa eduskunnan Pikkuparlamentissa Kannanottoja muodostettiin ennätysmäärä yhteensä seitsemän. Niissä vaaditaan parempaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta, ikääntyneiden lähipalveluiden turvaamista, lasten ja nuorten talousosaamisen opetuksen lisäämistä, vammaispalveluiden käyttäjän aseman vahvistamista, lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden parantamista, nuorten asunnottomuusnäkökulman huomioimista nuorisotakuussa sekä palvelusetelijärjestelmässä ilmenneisiin eriarvoistaviin tekijöihin puuttumista. Kannanotoissa vaaditaan monialaista yhteistyötä ja kuluttajille kokonaisvaltaisempaa tukea sekä enemmän ennaltaehkäiseviä palveluita. Niissä näkyy myös järjestöjen yhteinen huoli palveluiden saatavuudesta. Kolmannella sektorilla näyttää olevan halua olla vahvemmin mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, jotta ne vastaisivat paremmin kuluttajien tarpeita. Mielenterveyden ongelmissa hoitoon saman päivän aikana! Mielenterveyspalveluiden hoitoon pääsyssä on paljon vaihtelua. Suuressa osassa maata hoitoon pääsee heti vain äärimmäisessä hädässä, jos silloinkaan. Kuluttajaparlamentti vaatii asiaan muutosta, niin että hoitoon pääsisi jo saman päivän aikana! Kuluttajaparlamentti esittää, että mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi valtakunnallisesti tulee ottaa mallia esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä Eksotesta sekä Länsi-Pohjan alueesta, joissa matalankynnyksen palveluita lisäämällä on saatu vähennettyä sairaalahoidon tarvetta ja poistettua jonot kokonaan. Kotipalvelu takaisin perheiden saataville! Osasta kuntia lapsiperheiden kotipalvelu puuttuu. Varhaista tukea tarjotaan huonosti. Samanaikaisesti lapsiperheille tarjottavien palveluiden vähentyessä on lastensuojelun asiakkaiden määrä kasvanut. Kuntien säästöt palvelun järjestämisessä aiheuttavat pitkällä aikavälillä talousongelmia kunnille, kun perheiden ongelmat kärjistyvät kalliimman korjaavan lastensuojelun piiriin. - Kotipalvelu on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja sen saatavuus on taattava kaikissa kunnissa. Kriteerit kotipalvelun laadun varmistamiseksi ja valtion kunnille kohdistama korvamerkitty raha ovat oleellisia palvelun turvaamiseksi, sanoo Liisa Partio Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Nuorisotakuuseen liitettävä asuntotakuu! Kuluttajaparlamentti vaatii, että nuorisotakuuseen liitetään myös takuu asunnosta ja tarvittaessa muistakin tukimuodoista. Asiaan haluttiin puuttua, koska nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista, mutta siihen ei sisälly lainkaan näkökulmia nuorten asunnottomuudesta, vaikka joka kymmenes syrjäytynyt nuori on asunnoton. Asunnon puuttuminen saattaa olla nuoren ainoa ongelma: jos asuntoa ei löydy, riski muihin ongelmiin kasvaa. Pitkittynyt asunnottomuus vaikeuttaa osallistumis- ta opiskeluun, työnhakuun, työssäkäyntiin sekä muihin yhteiskunnallista osallisuutta vahvistaviin toimintoihin. - Nuorten asunnottomuus vaikeuttaa huomattavasti, ellei jopa estä nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista, korostaa Kaisa Tuuteri Nuorisoasuntoliitosta. Talousopetusta lisää kouluihin Tutkimusten mukaan nuorilla on puutteita talousosaamisessa. Myös kotitalouksien lisääntyneet talous- ja velkaongelmat kielivät taloudellisesta osaamattomuudesta. Koulujen talousopetus on nykyään pirstaleista ja keskittyy henkilökohtaisen taloudenhallinnan ulkopuolisiin asioihin. Etenkin lukioissa ja ammattikouluissa keskitytään kansan- ja maailmantalouteen, vaikka ajankohtaisimpaa olisi oman talouden hallinta. Kuluttajaparlamentti vaatii, Puheenvuorossa Kaisa Tuuteri 4 5

4 7 Kansanedustaja Nasima Razmyar (sd) Palveluiden järjestämisessä ei ole kyse rahasta tai resurssipulasta, vaan siitä miten ne organisoidaan. Esimerkiksi Eksotessa on saatu viime vuonna uudelleen resurssoinnilla ja uusilla käytännöillä aikaan 2,5 miljoonan euron säästöt päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämiskustannuksissa, sanoo Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin mielenterveyspalvelujen johtaja Timo Salmisaari Palveluiden kilpailuttaminen ei edistä asiakkaan valinnanvapautta, korostaa Anu Korhonen Aivovammaliitosta. 2 Kuluttajaparlamentti on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi toimintatavaksi, sanoo täysistunnon toisena puhemiehenä toiminut sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj. Anneli Kiljunen 3 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toimi puhemiehenä lapsia ja nuorisoa koskevien aiheiden ajan. 4 Takuusäätiön Juha Pantzar pitää tärkeänä suomalaisten nuorten taloudellisen osaamisen vahvistamista. 5 Kansallisen kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa että talousosaamista opetettaisiin poikkileikkaavasti läpi perusopetuksen toiselle asteelle saakka. Opetuksessa tulisi myös keskittyä nykyistä enemmän henkilökohtaisen talouden osaamiseen. Lasten ja nuorten talousosaamisen vahvistamiselle on tarvetta myös siksi, että nykyisin markkinatalous on linkittynyt yhä enemmän osaksi viihdettä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Rahakaan ei ole enää ainoastaan kolikoita ja seteleitä, vaan sitä käytetään yhä enemmän virtuaalisessa muodossa, painottaa Pinja Hirvilammi Suomen Setlementtiliitosta. Asiakkaiden aito valinnanvapaus ja tasavertaisuus palvelusetelin käytössä turvattava! Palvelusetelien käyttö lisääntyy nopeasti. Palveluseteli on tuonut monelle sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaalle lisää mahdollisuuksia hankkia itselleen sopivia palveluja. Setelinvalinta ei kuitenkaan ole kaikille mahdollinen. Kuluttajaparlamentti vaatii, että kunnat Mikä Kuluttajaparlamentti teksti Jenni Vainioranta kiinnittävät nykyistä enemmän huomiota palvelusetelijärjestelmän käytäntöihin, jotka eriarvoistavat kuntalaisia asuinpaikkakunnasta tai varallisuudesta riippuen. Myös tiedottaminen setelistä on ontuvaa. Usein palveluntuottajista ja niiden hinnastoista saa kattavammin tietoa internetistä: suuri osa palveluseteliasiakkaista on ikääntyneitä, eikä heistä kaikilla ole tarvittavaa osaamista. Olemme huomanneet, että aina setelin saaneet eivät tiedä, mihin palveluihin seteli oikeuttaa tai mitkä palvelut ovat lisämaksullisia. Pahimmillaan tämä on johtanut siihen, että lisäpalvelujen tai vääränlaisen palvelun hankinnasta on koitunut henkilölle huomattavia lisäkustannuksia, sanoo Henrik Gustafsson Invalidiliitosta. Poliittisia päättäjiä mukana Kuluttajaparlamentissa muodostetut kannanotot luovutetaan vuosittain eduskuntaryhmille. Vaikuttavuutta pyrittiin vahvistamaan myös sillä, että on järjestöjen yhteistoimintaa, vaikuttamista ja verkostoitumista. Kuluttajaparlamentti? Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi eduskunnassa pidettävään täysistuntoon kutsuttiin edustaja kustakin eduskuntapuolueesta. Heidän tehtävänään oli kertoa puolueensa virallinen kanta täysistunnon aiheisiin. Mukana olivat Kokoomuksen Sari Sarkomaa, Sosialidemokraattien Nasima Razmyar, Perussuomalaisten Hanna Mäntylä, Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, Ruotsalaisen kansanpuolueen Åsa Gustafsson sekä Kristillisdemokraattien Laura Pehkuri. Jäsenjärjestöjen ja kansanedustajien lisäksi tilaisuuteen osallistui asiantuntijoita muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Kuntaliitosta, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Myös opetusministeri Krista Kiuru vieraili tilaisuudessa. Kuluttajaparlamentti 2013 Kuluttajaparlamentin tarkoituksena on tehdä yhdessä kannanottoja kuluttajille ja mukana oleville järjestöille merkittävistä aiheista sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla. Kannanottoja valmistellaan vuoden ajan kansalaisjärjestöjen kesken. Viralliset kannanotot muodostetaan syksyn istun- Kuluttajaparlamentti noissa äänestämällä: kaikkien mukana olevien järjestöjen ei tarvitse olla kaikista aiheista samaa mieltä. Kannanottoja muodostettiin kahdessa istunnossa. Ensimmäinen pidettiin syyskuussa toimintaan osallistuvien järjestöjen kesken. Täysistunto pidettiin eduskunnan lisärakennuksessa Pikkuparlamentissa marraskuussa. Siihen kutsuttiin järjestöjen ja säätiöiden edustajien lisäksi muun muassa käsiteltävien aiheiden asiantuntijoita. Täysistunnon puhemiehinä toimivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen ja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

5 Palaute paikallistapahtumista on ollut positiivista ja yhteistyö maa- ja kotitalousnaisten kanssa koettiin toimivaksi. Viikon tarkoitus oli saada kuluttajat vähentämään kotitalouksien ruokahävikkiä. Elintarvikeketjun ruokahävikistä suuri osa, 35 prosenttia, syntyy yksittäisissä kotitalouksissa. Henkeä kohden roskiin häviää 24 kg eli 125 euron edestä syötäväksi kelpaavaa ruokaa. Kuluttajaliitto kokosi kumppaniverkoston, joka viesti viikosta sekä ruokahävikin merkityksestä ja antoi vinkkejä hävikin vähentämiseksi. Lähes neljänkymmenen viestintäkumppanin joukos- Hävikkiviikko oli menestys Viikon aikana ilmestyneet hauskat sarjakuvat keräsivät parhaimmillaan yli tuhat lukijaa. Ensimmäistä valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietettiin TEKSTI leena putkonen kuvat Sarjakuva: Anne Leppänen/Dai-dai sa oli niin järjestöjä, elintarvike- ja ruokayrityksiä kuin lehtiä. Tarkemman listan kumppaneista löydät Kuluttajaliiton nettisivuilta. Paikallistapahtumat Hävikkiviikolla järjestettiin myös paikallistapahtumia Oulussa, Kuopiossa, Pirkkalassa, Järvenpäässä, Porissa ja Raumalla. Nämä tapahtumat toteutettiin yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa, jotka jakoivat omaa osaamistaan etenkin lapsiperheille tehtäväradalla, jolla ratkottiin ruoan säilytyspulmia. Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset olivat mukana keskustelemassa ruokahävikistä sekä jakamassa Kuluttajaliiton Arkiruoan tuunausoppaita. Kirjassa annetaan konkreettisia vinkkejä, miten maistuvaa ruokaa laitetaan edullisesti ja terveellisesti sekä niin, ettei ruokahävikkiä synny. Iso kiitos mukana olleille paikallisyhdistysaktiiveille! Palaute paikallistapahtumista on ollut positiivista ja yhteistyö maa- ja kotitalousnaisten kanssa koettiin toimivaksi. Tällaista yhteistyötä kannattaa pohtia paikkakunnilla myös muiden tempausten yhteydessä aktiivisuus kannattaa! Herkuttelua hävikkiruoalla Helsingin paikallistapahtuma oli luonteeltaan hieman erilainen. Narinkkatorilla Helsingin keskustassa järjestettiin keskiviikkona suuri tapahtuma, jossa jaettiin tuhansia ilmaisia lounasannoksia, ihmeteltiin hävikkipöydän äärellä sitä ruokamäärää, jonka suomalaiset keskimäärin kippaavat roskikseen sekä tietysti keskusteltiin hävikin vähentämisestä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat laittoivat herkullista kasvispaellaa, jota tarjoiltiin aamulla eväsrasioissa töihin menijöille ja lounasaikaan syötiin yhdessä paikan päällä. Myös hävikkiomenat ja -leivät menivät parempiin suihin. Sosiaalisessa mediassa jaettiin omia hävikkivinkkejä Monet kampanjat käydään nykyään netissä ja siksi Hävikkiviikolle avattiin omat Facebook-sivut osoitteessa www. facebook.com/havikkiviikko. Sivua pääsee lukemaan, vaikka ei omaisikaan Facebook-tunnuksia. Kannattaa käydä tutustumassa. Sivuille kertyi Hävikkiviikon loppuun mennessä 900 tykkääjää, mikä on melkoinen määrä yksittäiselle kampanjalle. Blogien pitäjät innostuivat hävikkiteemasta toden teolla ja linkittivät päivittäin reseptejään ja vinkkilistojaan Facebook-sivulle. Hävikkiviikon muita omia viestintäkanavia olivat Kuluttajaliiton sivut (www.kuluttajaliitto.fi/havikkiviikko) sekä Twitter-palvelu, jonka kautta kerrottiin päivän tapahtumista ja jaettiin mielenkiintoisia hävikkiin liittyviä uutisia. Kumppanit olivat myös ahkeria twiittailijoita. Positiivinen, kannustava asenne oli Hävikkiviikon lähtökohta. Viikon aikana ilmestyneet hauskat sarjakuvat keräsivät parhaimmillaan yli tuhat lukijaa. Toivotaan, että Hävikkiviikkoa vietetään myös ensi vuonna! Medianäkyvyys Perinteinen media huomioi Hävikkiviikon hyvin, sillä lehtiartikkeleita, radioja televisiohaastatteluja näkyi ja kuului niin valtakunnallisessa kuin paikallisessa mediassa viikon varrella. A-Stream otti hävikkiaiheen perjantain lähetykseen teemaksi. Hävikin vähentäminen vuoden ympäri Hävikkiviikko ylitti odotukset, sillä paikallistapahtumat onnistuivat hyvin ja kumppanien määrä ja aktiivisuus ilahdutti. Suurin toive hävikkiviikkolaisilla on se, että viesti ei unohdu Hävikkiviikon jälkeenkään. Joulun aika lähestyy ja moni aloittaa juhla-ajan valmistelut jo joulukuun alussa. Pipareita ei kannata leipoa pataljoonalle, jos vain muutama juhlaseurueesta niitä syö. Kinkun koko kannattaa miettiä tarkkaan, jotta kallisarvoista lihaa ei kanneta roskiin pyhien jälkeen. 8 9

6 Uudet ravitsemussuositukset tutuksi järjestöjen TEKSTI Annikka Marniemi Kuluttajaliiton hanke kokoaa järjestökentän toimijoita viestimään uusista ravitsemussuosituksista. Hankkeen tavoitteena on lieventää ristiriitaisten ravitsemusviestien aiheuttamaa hämmennystä, tarjota mahdollisimman monelle sopivia arkikeinoja suositusten mukaisiin ruokavalintoihin ja vahvistaa luottamusta suosituksiin. Odotetut uudet suomalaiset ravitsemussuositukset julkaistaan tammikuussa Tätä noin kahdeksan vuoden välein tapahtuvaa päivitystä on odotettu jo pitkään. Tämä mahdollisuus ja haaste mielessä Kuluttajaliitto kutsui yhden hankkeen alle joukon kumppaneita viestimään suosituksista. laajalla yhteistyöllä Yhdenmukaiset viestit laajalle rintamalle Yhteistyössä pyritään yhteisellä rintamalla viestimään uusien suositusten sisällöstä. Tavoitteena on, että moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ruokavalinnoista ja ymmärtäisi terveellisen ruokavalion koostamisen perusedellytyksiä omalla kohdallaan. Tämän syksyn aikana on yhdessä kumppaneiden kanssa ja liiton toimistolla mietitty hankkeen sisältöä, ilmettä, nimeä ja erilaisia viestintätapoja. Helmikuussa 2014 julkistamme työn tulokset. Hankkeen kumppanit ovat Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Ruokatieto Yhdistys, Ravitsemusterapeuttien yhdistys, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Sairaanhoitajaliitto, Kotitalousopettajien liitto, Liikunnan - ja terveystiedon opettajat, Luokanopettajaliitto, Aivoliitto, Lastentarhaopettajaliitto, Valtakunnallinen työpajayhdistys, Ammattikeittiöosaajat, Pohjois-Karjalan kansanterveys, Folkhälsan sekä Itä-Suomen ja Helsingin Yliopistot. Odotetut uudet suomalaiset ravitsemussuositukset julkaistaan tammikuussa Kohderyhmänä koko kansa Hankkeella on kuusi kohderyhmää: lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikääntyvät, ravitsemus- ja terveysalan ammattilaiset sekä media. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Ruokatiedon, Maa- ja kotitalousnaisten sekä Marttojen kanssa toteutetaan laajat kohdistetut alahankkeet: kolmen seuraavan vuoden aikana pidetään yhteensä noin 100 luentotilaisuutta järjestöjen paikallis- ja jäsenyhdistyksissä ympäri Suomen. Myös Kuluttajaliiton paikallisyhdistyksissä pidetään luentoja. Muiden kumppaneiden kanssa hankeyhteistyö painottuu viestintään ja hankemateriaalien hyödyntämiseen järjestöjen omassa viestinnässä. Hankkeessa osallistutaan myös lukuisiin kuluttaja- ja ammattilaismessutapahtumiin, kumppaneiden kevät- ja syyskoulutuspäiville sekä seminaaritapahtumiin. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma. TEKSTI Lotta Cederberg kuvat shutterstock Sähköinen työpöytäni lopetti toimintansa ja kerroin puhelimitse, että takuuta oli vielä jäljellä. Valitustilanne tuntui sujuvan hyvin ja uskoin asian etenevän tästä eteenpäin jouhevasti. Seuraavan viikon maanantaiksi sovittu pöydän vaihto havahdutti minut todellisuuteen. Luokseni saapui nuori mies suuren pahvilaatikon kanssa. Hämmästeltyään hetken vaihdettavaa pöytää hän tokaisi, että löytyisikö ruuvimeisseliä. Tämä hämmensi minua hieman, mutta sain ojennettua hänelle ruuvimeisselin ja hän purki vanhan pöydän. Tämän tehtyään hän ojensi vanhan pöydän ruuvit minulle ja ilmoitti, että hän ainoastaan toimittaa uuden pöydän, mutta kokoaminen ei ole hänen asiansa eikä olisi ollut myöskään tämä purkaminen. Hämmentyneenä saatoin miehen ulos ja jäin Sinisilmäisenä uskoin, että kun pöytä toimitetaan, tähän palveluun kuuluu myös kokoaminen. ihmettelemään tapahtunutta ja suurta pahvilaatikkoa keskellä huonetta. Otin yhteyden myyjään tarkistaakseni tapahtuneen oikeanmukaisuuden ja hetken selvityksen myötä asiakaspalvelija ilmoitti, että minulle kuuluisi palveluna myös pöydän kokoaminen. Tämä palvelu oli heiltä myös ulkoistettu ja jäin odottamaan puhelua kokoamisen suorittavalta henkilöltä. Odotin puhelua muutaman päivän ja vihdoinkin, kun tämä puhelu tuli, sain ajan pöydän kokoamiselle viikon päähän. Pöytä odotti kokoamista vielä kolmen viikon päästä valituksesta mietin tuleeko tässä vielä uusia välikäsiä vai alkavatko työt taas sujua toimivan pöydän äärellä. Sinisilmäisenä uskoin, että kun pöytä toimitetaan, tähän palveluun kuuluu myös kokoaminen. Tapauksessa ei varmaan edes ollut niin montaa välikättä kuin olisi pitänyt olla: selvisin asiasta vain muutamalla puhelulla ja odottelulla. Oikeastihan tähän valitusketjuun olisi kuulunut vielä vanhan pöydän purkaja: kokonaisaika olisi varmasti ollut pidempi kuin tämä kolme viikkoa. Loppukevennykseksi voin kertoa huojentavan uutisen. Työpöytä on vihdoinkin kasattu ja työt sujuvat jatkossa toimivan pöydän ääressä hymyssä suin. Tein kuitenkin jatkovalituksen, sillä palvelu ei sujunut toivotusti ja aiheutti minulle päänvaivaa sekä pitkän odotusajan ja toivon, että jatkossa muut kuluttajat saavat heiltä nämä palvelut paremmin hoidettuna. Sain 50 euron hyvityksen tapahtuneesta. Jäin miettimään, mikä on kuluttajan rooli tässä maailmassa ja mihin meidän tulee suostua. Tuleeko meidän tyytyä vähään vai olemmeko oikeutettuja vaatimaan parempaa kohtelua? 11

7 Jäsenseminaari kokosi kuluttaja-aktiiveja keskustelemaan ajankohtaisista aiheesta Kuvat Antero Aaltonen Tuula Sario hauskuutti seminaarin osallistujia matkailijoiden oikeuksia Euroopassa käsitelleellä luennollaan. Kuluttajaliiton jäsenseminaari kokosi marraskuussa Helsinkiin järjestöosaajia eri puolilta Suomea keskustelemaan liiton paikallistoiminnan kehittämisestä, organisoimaan uutta tiimitoimintaa, kuulemaan uusista ravintosuosituksista sekä saamaan lyhyen oppimäärän tietoa matkailusta Euroopan Unionissa. Jo perinteiseen tapaan seminaari sisälsi myös tukevan paketin tietoa järjestön hyvästä hallinnosta ja sen toteuttamisesta liiton paikallisyhdistystoiminnassa. Seminaarin avauspuheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Leena Simonen nosti esiin paikallisen toiminnan merkityksen ja innosti seminaariväkeä toimimaan alueillaan aktiivisesti. Kuluttajien vapaaehtoinen toiminta omien oikeuksiensa valvomisessa edellyttää vahvaa paikallista osaamista ja oman alueen ongelmien tunnistamista. Kuluttajaliiton kannalta elintärkeää, että toiminta on vahvaa ja elinvoimaista kaikkialla Suomessa. Huolena on, kuten monilla muillakin järjestöillä, ettei uusia jatkajia löydy paikallistoimintaan. Uusien toimintamuotojen, kuten sektorikohtaisten tiimien ja verkossa toimivien keskustelufoorumien avulla yhä useammalla on mahdollisuus osallistua liiton toimintaan asuinpaikasta riippumatta. Kuluttaja-lehden siirtyminen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Kuluttajaliittoa lähellä olevan Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistyksen julkaistavaksi antaa liitolle mahdollisuuksia kehittää Kuluttajan Nappo -lehden muotoa sekä pohtia jäsenetujen lisäämistä kertoi pääsihteeri Juha Beurling omassa tervehdyksessään seminaariväelle. Kuluttaja-lehti julkaisee muun muassa tuotetestejä ja -vertailuja ja on ainoa kuluttaja-asioihin keskittynyt aikakausilehti Suomessa. Valmismatka on turvallinen vaihtoehto Matkailijan kannalta on merkittävästi eroa sillä, valitseeko omatoimimatkan vai perinteisen seura- eli valmismatkan. Valmismatkalla Euroopan unionin lainsäädäntö takaa matkailijalle monia oikeuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuuden peruuttaa matka tai siirtää matka toiselle, ellei itse pääsekään matkalle. Omatoimimatkailija sen sijaan ei voi peruuttaa, vaihtaa taikka siirtää ostettua lentolippua edes lääkärintodistuksella. Sairastapauksen estäessä matkan omatoimimatkailija menettää lippunsa hinnan ellei matkavakuutus korvaa matkan peruuntumista kertoi osanottajille liiton johtava lakimies Tuula Sario. Valmismatkailija on turvassa myös matkatoimiston mahdollisen konkurssin varalta. Lainsäädäntö edellyttää, että valmismatkoja järjestävä matkatoimisto on asettanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden, jonka turvin matkailijat tuodaan kotimaahan tai matkan hinta korvataan niille, jotka eivät lainkaan pääse jo maksamalleen matkalle. Omatoimimatkailija sen sijaan jää lentokentälle ja menettää lippunsa, jos lentoyhtiö menee konkurssiin. Maksamalla matkalipun luottokortilla voi sekä valmismatkailija että omatoimimatkailija varmistaa matkansa, sillä luottokorttiyhtiö on velvollinen palauttamaan matkasta maksetun hinnan, jos matka ei toteudu esimerkiksi konkurssin vuoksi. Ravitsemussuositukset tutuksi Ruokaa ja ravitsemusta käsiteltiin ryhmässä, jota veti liitossa syksyllä työskentelyn aloittanut hanketyöntekijä Leena Putkonen. Ryhmässä pohdittiin Jenni Vainioranta toimii sekä Sosiaalija terveys- että Kestävän ja eettisen kuluttamisen tiimin asiantuntijana. muun muassa sitä, millaista on hyvä ravitsemusviestintä. Keskustelu oli vilkasta mutta yksimielistä ja lopputuloksen oli se, että hyvä ravitsemusviestintä kannustaa ja innostaa kieltämisen ja rajoittamisen sijaan. Huolena on kuitenkin tiedotusvälineiden vaikutusvalta ruokatottumusten muokkaajana ilman asiantuntevaan ja puolueetonta tietoa ravitsemuksesta. Soste ry:n järjestölakimies Anneli Pahta koulutti liiton aktiiveja hallitustyöskentelystä. Tiimeistä toimeen Liiton hallitus on perustanut sektorikohtaiset tiimit aikaisempien toimintaryhmien tilalle tehostamaan paikallistoimijoiden asiantuntemuksen hyödyntämistä liiton toiminnassa. Tiimit ovat liiton asiantuntijoiden tukena, keskustelun avaajina ja herättäjinä eri toiminta-alueilla. Seminaarissa pohdittiin tiimityöskentelyn periaatteita ja toimintamuotoja kansalaistoiminnan, kuluttajan talouden, kestävän kehityksen ja eettisen kuluttamisen, sosiaali- ja terveyskysymysten, liikenteen ja kaa- Seminaarin aluksi liiton puheenjohtaja Leena Simonen ja Pääsihteeri Juha Beurling kiittivät hallituksen toiminnan viime liittokokouksessa jättäneitä jäseniä. Onko oikea kuvateksti tähän? voituksen sekä kuluttajien oikeuksien näkökulmasta. Tiimeistä ja niiden toiminnasta saa lisätietoja järjestösihteeri Kaisa Pannimaa-Pätsiltä. 13

8 Yhdessä ja erikseen Olemme nostaneet kuluttaja-asiat yhteiskunnassa keskustelun aiheeksi ja olemme olleet se taho, joka edustaa kuluttajia. Meidän merkityksemme on erityisen suuri siinä, että me olemme olleet kuluttajien järjestäytynyt ääni. kuluttajan asialla Ennen yhdistymistään Suomen Kuluttajaliitolla ja Kuluttajat - Konsumenterna ry:llä oli ollut yhteistä toimintaa ja muutenkin yhdensuuntaisia ajatuksia kuluttaja-asioista vuosikymmenten varrella. Neljä pitkän linjan kuluttajaaktiivia kokoontui pöydän ääreen muistelemaan kuluneita vuosia. teksti Kaisa Pannimaa-Pätsi ja Janne Pantsu kuva Päivi Pätsi Kuvassa vasemmalta oikealle: Kaisa Pannimaa-Pätsi, Sinikka Turunen, Gun Winter, Leena Simonen ja Maili Mustonen. Suomalainen kuluttajaliike vahvistui vuonna 2011, kun kaksi perinteikästä kuluttajajärjestöä yhdistyi. -Kun uusi Kuluttajaliitto tehtiin, otimme sääntöihin ympäristön huomioonottavan kuluttamisen, kestävän kehityksen periaatteena. Se on aika haasteellista ja varsinkin tänä päivänä kun sen toiminta-alueen rajat ovat tuntemattomat, Kuluttajaliiton hallituksen puheenjohtaja Leena Simonen kertoo. -Koko kestävän kehityksen eteenpäin vieminen on ollut meidän yhteistä asiaamme aina, Kuluttajat -Konsumenternan entinen puheenjohtaja Maili Mustonen sanoo. Yhdentyminen ei olisi ollut mahdollistakaan, elleivät ajatukset olisi olleet samansuuntaisia. Yhdistymisvaiheessa luotiin yhdessä periaatteet, millaista kuluttajaliikettä Suomeen halutaan rakentaa. -Huomasimme, että tarvitaan vahvempi järjestö, jotta kuluttajan aseman nostaminen entistä tärkeämpään asemaan yhteiskunnassa olisi mahdollista, Kuluttajaliiton entinen pääsihteeri Sinikka Turunen sanoo. -Olemme kulkeneet rinta rinnan, vaikka olemmekin tehneet omia projektejamme. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat-Konsumenterna eivät neuvotelleet etukäteen siitä, mitä teimme. Teimme omista ajatuksistamme lähtien omia projektejamme myös samoista asioista, Kuluttajat - Konsumenternan entinen toiminnanjohtaja Gun Winter kertoo. Ryhmäkanteesta hauskoihin tempauksiin Pöydän ääressä muistellaan yhteisiä hankkeita ja kannanottoja. Hienoja tavoitteita ja saavutuksia mahtuu kuluneisiin vuosikymmeniin monia, kuten myös yhteisiä kannanottoja. Kuluttajajärjestöt ovat vaatineet kannanotoissaan muun muassa pidempää käyttöikää tuotteille. -Kuluttajansuojalainsäädännön kehittäminen tapahtui molempien järjestöjen esittämin yhteisin linjoin, Mustonen sanoo. Samoin on nimetty edustajat esimerkiksi valtion kuluttajansuojaelimiin. Muut nyökkäävät pöydän ympärillä hyväksyvästi. -Sitten on ollut yksittäisiä hankkeita, kuten ryhmäkanne 80-luvulta lähtien, Sinikka Turunen muistaa. Kuluttajaliitto kiikutti aloitteen sil- loiselle oikeusministerille Tarja Haloselle 1980-luvun alussa. Aloitteella saatiin runsasta keskustelua aikaan, ja tätä keskustelua käydään edelleen. -Talousvaliokunnassa olemme käyneet monta kertaa yhdessä kuultavina, esimerkkinä lääkelainsäädäntö. Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunnassa vedettiin yhtä linjaa monissa asioissa. Tuotiin kuluttajannäkökulmaa kotitalousneuvontaan, Mustonen kertoo. -Oli meillä yksi yhteinen täysin yh

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

tiedot turvassa Kuluttajan KULUTTAJAN N o 3/2012 Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012.

tiedot turvassa Kuluttajan KULUTTAJAN N o 3/2012 Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012. N o 3/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajan tiedot turvassa Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012.

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS 4 KULUTTAJAPARLAMENTTI ESITTÄYTYY 5 KULUTTAJAPARLAMENTIN TOIMINTAA KOORDINOI KULUTTAJALIITTO 11 MITÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014 N o 2/2014 KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 10 megan 3 nettiyhteys peruspalveluksi 15.3. Kansainvälinen kuluttajien oikeuksien päivä Kuluttajaparlamentti Kuluttajan asialla 6 Kuluttajaliitto

Lisätiedot

tulevaisuuteen Pienin askelin terveempään KULUTTAJAN N o 1/2012 Fleksitarismista pysyvä ruokasuuntaus? Lapsesi kemikaalikuorma. Sävel Plus -palvelu.

tulevaisuuteen Pienin askelin terveempään KULUTTAJAN N o 1/2012 Fleksitarismista pysyvä ruokasuuntaus? Lapsesi kemikaalikuorma. Sävel Plus -palvelu. N o 1/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Pienin askelin terveempään tulevaisuuteen Fleksitarismista pysyvä ruokasuuntaus? Lapsesi kemikaalikuorma.

Lisätiedot

asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille

asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille N o 3/2010 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Teemana asuminen Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille Pääkirjoitus Nappo 3 10

Lisätiedot

Eettisempi kesä! Eettisyys on täyttä elämää kesäkuumallakin! KULUTTAJAN. N o 2/2011

Eettisempi kesä! Eettisyys on täyttä elämää kesäkuumallakin! KULUTTAJAN. N o 2/2011 N o 2/2011 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Eettisempi kesä! Eettisyys on täyttä elämää kesäkuumallakin! Ei nämä nykyajan laitteet kestä! Mikä on muuttunut

Lisätiedot

Haastava bussiliikenne Bussiliikenteen vapautuminen aloittaa joukkoliikennemarkkinoiden vallankumouksen. KULUTTAJAN. N o 1/2013

Haastava bussiliikenne Bussiliikenteen vapautuminen aloittaa joukkoliikennemarkkinoiden vallankumouksen. KULUTTAJAN. N o 1/2013 N o 1/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Haastava bussiliikenne Bussiliikenteen vapautuminen aloittaa joukkoliikennemarkkinoiden vallankumouksen.

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

2 / 2009. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 4 5. Kuntien elintarvikevalvonta asiantuntevaa MTK:n puheenjohtaja kotimaisen ruoan asialla

2 / 2009. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 4 5. Kuntien elintarvikevalvonta asiantuntevaa MTK:n puheenjohtaja kotimaisen ruoan asialla hinta: 4 euroa Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija 2 / 2009 www.kuluttajaliitto.fi lehmätkin nauttivat kesästä sivut 4 5 Kuntien elintarvikevalvonta asiantuntevaa MTK:n puheenjohtaja kotimaisen ruoan

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

KULUTTAJAN 3 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 4 5. www.kuluttajaliitto.fi

KULUTTAJAN 3 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 4 5. www.kuluttajaliitto.fi KULUTTAJAN hinta: 4 euroa Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija 3 /2008 www.kuluttajaliitto.fi sivut 4 5 Asiaa asuntokaupasta Kuluttajansuojalaki 30 vuotta Kaupan kuumat kysymykset SISÄLLYS Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kauppa keskittyy. Broileri. Kova kilpailu ahdistaa yrittäjiä KULUTTAJAN. matkaa tilalta ruokapöytään. N o 3/2011

Kauppa keskittyy. Broileri. Kova kilpailu ahdistaa yrittäjiä KULUTTAJAN. matkaa tilalta ruokapöytään. N o 3/2011 N o 3/2011 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kauppa keskittyy Kova kilpailu ahdistaa yrittäjiä Broileri matkaa tilalta ruokapöytään Autoilija, oletko

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

KULUTTAJAN 2 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 24 25 MISTÄ KENKÄ PURISTAA? www.kuluttajaliitto.fi

KULUTTAJAN 2 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 24 25 MISTÄ KENKÄ PURISTAA? www.kuluttajaliitto.fi KULUTTAJAN hinta: 4 euroa Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija 2 /2008 www.kuluttajaliitto.fi MISTÄ KENKÄ PURISTAA? sivut 24 25 Kuluttajaministeri Tarja Cronbergin haastattelu Hankalat pakkaukset

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys Suomen Potilaslehden lukijoille ja heidän perheilleen

Tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys Suomen Potilaslehden lukijoille ja heidän perheilleen Suomen lehti No 4 joulukuu 2011 helmikuu 2012 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2011 Tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys Suomen Potilaslehden lukijoille ja heidän perheilleen Potilas, osallistu aktiivisesti

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

35.VUOSIKERTA SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN. 3 Pääkirjoitus: Keitä olemme, miksi olemme? 4 Muistelua ensimmäisiltä vuosilta

35.VUOSIKERTA SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN. 3 Pääkirjoitus: Keitä olemme, miksi olemme? 4 Muistelua ensimmäisiltä vuosilta KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN 35.VUOSIKERTA TOIMITUS Kasöörinkatu 3 B 00520 Helsinki Kassörsgatan 3 B 00520 Helsingfors Puhelin/Fax (09)87750120 info@kuluttajat-konsumenterna.fi www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Lisätiedot

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous 7. 2013 Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila Teema: talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi 6 Kunnilla

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot