Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012"

Transkriptio

1 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. Elämän iloa ja ystävän tukea

2 PUHEENJOHTAJA SYYSLIIKENTEESTÄ Georg Malmsten lauloi radiossa aikoinaan Muista aina liikenteessä monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas aina mieli se on turva verraton. ja me lapset sitä laulua sitten lauloimme mukana. Vieläkin melkein osaan sen laulun ulkoa ja varmaan moni muukin lukijoista. Koulut alkavat ja ekaluokkalaisille lahjoitetaan keltaiset lippikset, että he pieninä erottuisivat liikenteen seassa ja jotta autoilijat osaisivat varoa. Koirien ulkoiluttajat ja lenkkeilijät alkavat pukeutua iltojen hämärtyessä heijastinliiveihin. Ikä tuo tullessaan vähitellen huomaamatta hidastumista ja sairauksia. Ikä tuo myös viisautta ja iäkkäät ovat liikenteessä huolellisempia ja rauhallisempia. Silti iäkkään riski kuolla liikenteessä on Liikenneturvan mukaan lähes kaksinkertainen keskimääräiseen verrattuna, myös koska elimistö on herkempi vammautumaan ja vammat paranevat huonommin kuin nuoremmalla iällä. Jalan kulkiessakin ikääntyneet ovat erityisessä vaarassa, sillä Liikenneturvan mukaan liikenteen uhreina 2000-luvulla menehtyneistä yli 65-vuotiaista oli jalankulkijoita 24 %, kun kaikista liikenteen uhreista jalankulkijoita oli 13 %. 2 Ajotien ylittäminen on jalankulkijan matkan varrella vaarallisin vaihe. Ihmisille tulee turvata vapaa liikkuminen kaiken ikää niin kaupungeissa kuin muualla. Asioiminen, harrastukset, ystävien tapaaminen, Ikäystävät, tuolijumppa, luentotilaisuudet, Tukiystävät, askartelukerho jne pitävät yllä vireyttä ja hyvinvointia. Varsinais-Suomessa 19 prosenttia on nyt saavuttanut 65 vuoden iän ja 9 prosenttia on saavuttanut 75 vuoden iän. Ennusteiden mukaan Varsinais-Suomessa meitä yli 65-vuotiaita on vuonna 2020 jo yli 24 prosenttia. Nyt on aika siihen, että liikenteen on mukauduttava ikäihmisten tarpeiden mukaiseksi: autot keskustoissa maan alle sulat jalkatiet koko kaupungin keskustaan kuten Hansan edustalla nyt myös tori lumettomaksi suojatiet lumettomiksi kaiteita mäkiin kulkua helpottamaan liikennevalojen vaihtuminen rauhallisemmaksi jalankulkijan ajotien ylitystä turvaamaan autotiet ja autot turvallisemmiksi moottoritie Turku-Pori välille tiet turvallisemmiksi: vaarallisiin risteyksiin liikenneympyröitä ja eritasoja, rautateille eritasoristeykset kaikkialle lisää ehdotuksia? Turvallista ihanaa syksyä! toivottaa Pirjo Immonen-Räihä

3 KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN JA JÄSENTILAISUUTEEN Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona kello 17 alkaen Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksessa, Puistokatu 11, Turku. Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena mennessä osoitteella tai postitse toimitettuna yhdistyksen osoitteeseen. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. HUOMIO! Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ne henkilöt, joiden vuoden 2012 jäsenmaksu on suoritettu viimeistään Välittömästi syyskokouksen jälkeen aloitamme jäsentilaisuuden, jossa on mahdollisuus kahvikupin ääressä keskustella yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista ja tutustua toisiimme. Muista ottaa jäsenkorttisi mukaan! TERVETULOA! Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA Aika keskiviikkona kello alkaen Paikka Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, Turku Asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokousvirkalijoiden valitseminen Puheenjohtaja Sihteeri 2 pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Asialistan hyväksyminen 5. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 7. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle Yhdistyksen tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen 10. Muut esille tulevat asiat 11. Kokouksen päättäminen 3

4 EDUNVALVONTARYHMÄ Yhdistyksemme edunvalvontaryhmä kokoontuu kuukausittain. Alkuvuoden aikana ryhmältä lähtenyt kirjoituksia lehtiin: Palveluasuminen nykyajan köyhyysloukko?, Huoli Kaskenlinnan asukkaista, Vanhukset ovat rikkaus eivät taakka sekä Onko Turulla liikaa vanhusten palveluihin tarvittavia tiloja? Julkaisua odottaa kirjoitus Hyvä kuolema. Osan kirjoituksista julkaisemme myös Tukiviestissä. Kotisivuillamme on myös suora linkki lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin. Ihmisoikeusvaltuuskuntaa lähetimme kirjeen aiheena Vanhuksemme ansaitsevat arvostuksen, huolenpidon ja hyvän kohtelun. VANHUKSET OVAT RIKKAUS EIVÄT TAAKKA Turun Sanomat Nyt tarvitaan eri tahojen yhteistyötä vanhuksiin kohdistuvien asenteiden muuttamiseksi. Tähän yhteistyöhön haastamme niin nuoret perheet, vanhusten omaiset, päiväkodit, koulut, eläkeläis - ja vanhusjärjestöt kuin vanhusten parissa työskentelevät henkilötkin. Tämän haasteen meistä jokainen voi halutessaan ottaa vastaan. Arvostamalla vanhuksia lähimmäisinämme, antamalla heille rakkautta, inhimillistä huolenpitoa ja aikaamme, olemme omalta osaltamme turvaamassa heille onnellisempaa vanhuutta. Hyvinvointiyhteiskunnasta täytyy löytyä sama auttamistahto, jota oli vaikeina sotavuosina ja sen jälkeen. Harva meistä pystyisi kulkemaan sen tien, jonka sotavuosien kovan koulun käyneet vanhukset ovat joutuneet kulkemaan. Siihen aikaan ihmisten välinen kanssakäyminen ja vähempiosaisista huolehtiminen kuului jokapäiväiseen elämään, vaikka monesti omasta elämästä selviytyminen tuotti suuria vaikeuksia. Veljeä ei jätetty. On syytä itsetutkiskeluun, onko omissa asenteissamme vanhuksia kohtaan parantamisen varaa. Peräänkuulutamme vanhuksille sitä kunnioitusta ja arvonantoa, joka heille kuuluu. Vanhukset tarvitsevat erityisesti lisää lähimmäisenrakkautta ja huolenpitoa. Nykyisen vanhusväestön kohdalla aikaa asenteiden korjaamiseen on vähän. Heidän ikäpolvensa on tottunut vähään eikä osaa vaatia itselleen kuuluvia oikeuksia. Voimmeko todella jättää heidät oman onnensa nojaan välittämättä heidän tarpeistaan? Onnellinen yhteiskunta saavutetaan vasta sitten, kun kaikkien kansalaisten perusturvasta on huolehdittu tasavertaisesti. Nykyisin puhutaan paljon vanhusten masennuksesta. Itsemurha on 75 vuotta täyttäneiden miesten kuolemansyynä yleisempi kuin yhdessäkään nuoremmassa ikäluokassa. Yhteiskunta on omalta osaltaan säästöillään ja välinpitämättömyydellään aiheuttanut vanhuksille tulevaisuuden pelkoa joka johtaa ajan mittaan masennukseen. Asenteiden muutoksen myötä moni vanhusten elinolosuhteisiin vaikuttava päätöskin varmasti muuttuu myönteisemmäksi. Voisitko tervehtiä samassa pihapiirissä tai talossa asuvia vanhuksia? Voisivatko päättäjät huolehtia, että jokainen apua tarvitseva sitä saa, viipeettä? Luodaan yhdessä mahdollisuus turvalliseen vanhuuteen, jonka jokainen ikäihminen on ansainnut. Vanhukset eivät ole meille taakka, vaan rikkaus. Kohdelkaamme heitä niin kuin toivomme itseämme kohdeltavan, kun olemme heidän iässään ja toisten ihmisten avun tarpeessa. Pirjo Immonen-Räihä, professori, Turun Seudun Vanhustuki ry:n puheenjohtaja. 4

5 KUOLEMA EI ODOTA Turun Sanomat Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi v hyvän saattohoidon suositukset Suomessa. Ne korostavat potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista sekä hyvää oirehoitoa. Sairaanhoitopiirejä velvoitetaan tekemään alueelleen saattohoitosuunnitelma, jossa vastuut ja työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä määritetään. Suunnitelmat on muutettava lihaksi. Työskentelen terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kokemukseni mukaan hyvän saattohoidon peruspilareita ovat luottamus ja turvallisuus. Kuolevalle ihmiselle ja hänen perheelleen on tärkeää, että omahoitajalla ja omalääkärillä on nimi ja kasvot. Iltaisin ja viikonloppuisin on oltava selvät toimintaohjeet: jos tarvitaan sairaanhoitajaa, mihin päivystysnumeroon soitetaan, jos sairaalahoitoa, mihin päivystykseen mennään. Sairaalahoitoon pääsemiseen on voitava luottaa, kuoleminen ei odota. Ammattilaisilta pitää voida odottaa, että kipu- ja muita oirelääkkeitä saa riittävästi, ja että potilasta ja omaisia aidosti kuunnellaan. Myötätunto ja rauhallisuus kuoleman edessä ovat taitavan ammattilaisten työkaluja. Pienillä paikkakunnilla saattohoitoketjut ovat yksinkertaisia, mutta samalla turvallisia; tiedetään kenen puoleen käännytään ja minne mennään. Suurissa kaupungeissa sen sijaan organisaatiot ovat monimutkaisia, ja osastohoitoon pääsystä ei voida aina antaa takuita, kun kaupunginsairaalat pullistelevat jatkohoitopaikkaa odottavia vanhuspotilaita. Asennetasollakin on vikaa: ahtaalle ajetussa kotihoidossa ei aina kyetä näkemään kuolemisen hoitamisen kiireellisyyttä vaan asetetaan potilas jonon jatkoksi. Oirehoidossa vaaditaan ammattitaidon lisäksi myös määrätietoisuutta ja rohkeaa asennetta; keskenään kiistelevät ja eri arvomaailmoista asiaa katsovat omaiset eivät voi sanella potilaan hoitoa. Hoitotahdosta ollaan paljon puhuttu, mutta edelleenkään useimmilla potilailla ei sitä ole, ei edes vanhusten loppuaikojen pitkäaikaishoitopaikoissa. Näitä soisi näkevän. Saattohoitopotilaaksi pääseminen voi olla ongelma: erikoissairaanhoidossa ei uskalleta linjata saattohoitoon siirtymistä vaan syöpähoitoja jatketaan liki kuolinvuoteelle asti samaan aikaan kun syöpäsairaat jonottavat toisaalla hoitoon pääsyä. Vanhusten pitkäaikaissairaanhoidossa päätöksiä tehdään myös liian vähän, ja avuttomia ja täysin toisen hoidon varassa olevia vanhuksia siirretään hoitopaikasta toiseen, kun kunto huononee ja väistämätön kuolema lähenee. Monen vanhuksen toive kun ei tarvitsisi letkuissa maata jää toteutumatta, kun tipasta valuu neste suoneen, josta se päätyy toista letkua pitkin virtsapussiin. Saattohoitopäätös voi parantaa kuolevan potilaan hoidon laatua, mutta pahimmillaan se voi olla hoidon este: potilaan hoidettavissa olevia oireita ei tutkita asianmukaisesti, kun kuolee se kumminkin. Nihilistiset asenteet maksaa potilas voinnissaan. Meillä tarvitaan edelleen ja jatkuvasti aktiivista keskustelua siitä, mitä saattohoito tarkoittaa ja mitä sen tulisi sisältää. Tässä keskustelussa kuolemaa lähestyvä potilas on keskiössä; mikä hänelle on tärkeää ja kuinka hän toivoo hoitonsa järjestyvän. Pysähtymiselle potilaan ääreen on löydyttävä aikaa. Olemme haasteiden edessä. Minna Löppönen, Turun Seudun Vanhustuki ry, terveyskeskuslääkäri, geriatri 5

6 TÄRKEÄ HENKILÖKORTTI Nämä mukaan hakiessasi henkilökorttia 1 kpl poliisin valokuvaohjeet täyttävä passikuva (kuva saa olla enintään kuusi kuukautta vanha) luotettava selvitys henkilöllisyydestä (passi tai henkilökortti) On lukuisia tilanteita, joissa on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Ajokorttia ei ole, passikin on vanhentunut eikä edes kuvallinen KELA-kortti riitä todisteeksi siitä, että sinä olet sinä. Hankkimalla henkilökortin todistat olevasi olemassa ja asiointi helpottuu. Henkilökortti on kuvallinen todiste haltijansa henkilöllisyydestä ja sitä voi rajallisesti käyttää myös matkustusasiakirjana. Henkilökortissa on sähköisessä asioinnissa tarvittava siru eli se toimii myös sähköisenä henkilökorttina. Hakijan pyynnöstä henkilökorttiin voidaan lisätä sairausvakuutustiedot, jolloin se toimii KELA-kortin sijaan esimerkiksi apteekeissa ja lääkäriasemilla asioidessa. Mistä henkilökortin saa? Poliisi myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella henkilökortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Hakijalle voidaan erityisestä syystä myöntää myös väliaikainen henkilökortti, joka on voimassa enintään neljä (4) kuukautta. Voimassa olevia henkilökortteja voi henkilöllä olla käytössään vain yksi kerrallaan. Henkilökorttihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti mihin tahansa poliisin lupapalvelupisteeseen asuinpaikasta riippumatta. Hakijan henkilöllisyys todistetaan voimassa olevalla passilla tai henkilökortilla. Mikäli noita asiakirjoja ei ole, henkilöllisyys selvitetään henkilöllä hallussaan olevien muiden henkilöllisyyttä tukevien asiakirjojen ja rekisterihakujen sekä myös haastattelun avulla. 6 Muista myös, että henkilökortti on maksettava jo hakemusta jättäessäsi. Henkilökortin hinta (toukokuu 2012) on 55, väliaikainen henkilökortti 33 ja hylkäävästä päätöksestäkin on maksettava 26. Toimitusaika henkilökortille on noin kaksi viikkoa. MERIKANTO-ILTA RUUSU- KORTTELISSA Ruusukorttelin sali täyttyi jälleen kerran Turun Seudun Vanhustuki ry:n järjestämän tilaisuuden innoittamana. Yleisö hiljeni kuulemaan Frans Oskar Merikannon ( ) sävellyksiä hänen monipuolisesta tuotannostaan. Pianotaiteilija Martin Segerstråle esitti taidokkaasti sikermän tämän rakastetun ja ajattoman muusikon sekä säveltäjämestarin musiikkia pianolla. Marimba-ryhmän laulamana kuultiin Merikannon laajasta tuotannosta myös paljon muistoja herättävä Oi muistatko vielä sen virren, johon sanoituksen on tehnyt itse Eino Leino.

7 HOITOTAHTO Mikä on hoitotahto Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen omasta tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta. Miksi hoitotahtoa tarvitaan Hoitotahdolla henkilö varmistaa, että hänen toiveensa otetaan hoidossa huomioon silloin, kun hän ei itse pysty niitä ilmaisemaan. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa ja helpottaa näin lääkäreiden työtä. Miten hoitotahto tehdään Hoitotahdon voi tehdä valmiiseen lomakkeeseen tai vapaasti kirjoittaen hoitoon liittyvistä toiveista, hoitotahtoon pitää kirjata tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttämistä suositellaan. Kirjallinen hoitotahto voidaan tallentaa sairauskertomuksen liitteeksi tai se kulkee potilaan mukana. Sairauskertomuksessa tulee olla merkintä hoitotahdon olemassaolosta. Lain mukaan henkilö voi ilmaista hoitotahtonsa myös suullisesti. Tällöin se on syytä kirjata sairauskertomukseen ja mikäli mahdollista pyytää siihen allekirjoitus tai muulla tavalla todentaa sen oikeellisuus. Hoitotahdossa henkilö ei voi edellyttää lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä, jotka eivät kuulu hänen sairautensa yleisesti hyväksyttyyn hoitoon. Jos hoitotahdon laatija on epävarma, millaisia asioita hoitotahtoon voi kirjata, hän voi kysyä neuvoa lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta. Milloin hoitotahto on voimassa Hoitotahto on voimassa vain silloin, kun potilas ei itse pysty tekemään omaa hoitoaan koskevia päätöksiä. Hoitotahto ei ole voimassa, jos potilaan odotetaan toipuvan sairaudestaan, esimerkiksi aiemmin terveen saadessa sairauskohtauksen, jonka hoitoennuste on hyvä. Hoitotahdon voimassaoloajasta ei ole selkeitä määräyksiä, joten periaatteessa se on voimassa pysyvästi. On suositeltavaa, että hoitotahdon tekijä tarkistaa sisällön aika ajoin, mieluimmin alle kymmenen vuoden välein. Tarkistamispäivämäärä on syytä kirjata. Hoitotahdon sitovuus Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa peruuttaa oman hoitotahtonsa tai muuttaa sen sisältöä. Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä omaisia ohjaava, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut. Lähde: Terveyskirjasto/ DUODECIM, jossa laajempi versio luettavissa ERIKOIS- HAMMASTEKNIKKO TEUVO MERIKIVI Tarjoan kokonaisvaltaisia erikoishammasteknikon ratkaisuja kaikkiin hammasproteeseihin liittyviin asioihin monen vuoden kokemuksella. Hyvä palvelu ja paras mahdollinen lopputulos ovat asiat, joista minut tunnetaan. Palvelen myös viikonloppuisin sekä teen kotikäyntejä. Puh Yliopistonkatu 39-41, Turku 7

8 YHDISTYKSEMME TARVITSEE UUSIA JÄSENIÄ! Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten etujen valvonta, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sitoutumatonta. Kotipaikkamme on Turku ja toiminta-alueemme Turun seutukunta. Toimintaamme: Vanhusten edun ajaminen, yhteyksien ottaminen sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen päättäjille niin kuntatasolla kuin valtakunnallisestikin. Kaikille avoin, maksuton toiminta. Ruusukorttelissa: Ikäystävät; toiminnallisia ja sosiaalisia kokoontumisia kuukausittain Tietoiskut; infotilaisuuksia ikääntyviä ja heidän omaisiaan koskettavista aiheista Tuolijumppa; maksuton ja kaikille avoin viikoittainen liikuntatuokio ikäihmisille Toimistolla: Käsityökerho Vakka; mukavaa yhdessäoloa käsitöiden merkeissä. Kaikille avoin. Juttutuokio; mukavaa yhdessäoloa keskustelun merkeissä. Kaikille avoin. Yleisötilaisuudet ikääntyviä kiinnostavista ja koskettavista aiheista Viihdekonsertit Turun Seudun Vanhustuki ry Läntinen Pitkäkatu 33, Turku puh S-posti Studia Generalia -luennot mielenkiintoisista aiheista yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston ja Suomen Senioriliikkeen kanssa. Retkeilemme ja käymme teatterissa muutaman kerran vuodessa Tukiystävätoiminta välittää tukiystäviä kotona asuvien, yksinäisten vanhusten seuraksi Turun alueella. Koulutamme uusia tukiystäviä. Tervetuloa vapaaehtoiseksi tukiystäväksi iloiseen joukkoomme! Lisätietoja puhelin Yhteistyön tekeminen muiden vanhusten asioita ajavien toimijoiden kanssa. TERVETULOA MUKAAN KAIKKI VANHUSTEN HYVINVOINNISTA KIINNOSTUNEET! Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka toimii yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi. Hakiessasi yhdistyksen jäsenyyttä: Täytä jäsenhakemuslomake ja leikkaa se irti. Postita toimistomme osoitteeseen. Voit myös soittaa numeroon tai ilmoittautua netin kautta vanhustuki.fi. JÄSENHAKEMUS varsinaiseksi jäseneksi 10 /vuosi kannatusjäseneksi vähintään 50 /vuosi Etunimet Sukunimi Syntymävuosi Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Sähköposti Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet. Päivämäärä Allekirjoitus 8

9 JÄSENEDUT VUONNA 2012 Hoitola Aika Kosmetologi Katri Mattila. Humalistonkatu 15 a (katutaso), Turku. Jäsenkorttia näyttämällä jalkahoito 40 (norm. hinta 47 ). Hoito sisältää jalkakylvyn, kynsien hoidon, kovettumien poiston, jalkahieronnan ja halutessa lakkauksen. Holiday Club Caribia Kylpylän käyttö jäsenillemme maanantaisin ja torstaisin klo välisenä aikana 5 /hlö. Instrumentarium Instru optiikka Oy Tarjous Optiikan tuotteista ja palveluista jäsenkorttia näyttämällä! 1. SILMÄLASIT. Nettohinnoiteltujen linssien yhteydessä myönnämme 20 % alennuksen normaalihintaisista kehyksistä. Ei koske muita tarjouksia tai nettohinnoiteltuja silmälaseja. 2. NÄÖNTARKASTUS. Optikon suorittama näöntarkastus ja silmälasimääräys AURINKOLASIT. Normaalihintaiset aurinkolasit - 20 %. Ei koske Oakley-aurinkolaseja. 4. TERVEYDENHOITOTUOTTEET. Normaalihintaiset terveydenhoitotuotteet - 10 %. Tarjouksessamme mainitut alennusprosentit eivät koske kulloinkin voimassa olevia myymälöiden tarjouksia. Tarjous on voimassa toistaiseksi kaikissa Instrumentariumin myymälöissä. Lisätietoja saa myymälöistä ja Merja Ruokojärveltä, puh JP-Vaate / Marilyn Humalistonkatu 13, Turku Jäsenillämme on mahdollisuus saada normaalihintaisista naisten vaatteista 20 % alennus jäsenkorttia näyttämällä. ClubBello Kosmetologi-hieroja Katri Ahlman. Jäsenkorttia näyttämällä kaikista kauneudenhoitopalveluista -15 %. Yliopistonkatu 26 c 2.krs, Turku. Puh Käsityö-Kaisa Ky Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh Avoinna ma-pe klo Jäsenkorttia näyttämällä kaikista tuotteista alennusta 10 %. Nummen Pyörä Hämeentie 44, Turku. Avoinna ark , la Normaalihintaisista apukulkuvälineistä alennusta 5 % ja muista tuotteista 10 % jäsenkorttia näyttämällä. Etu ei koske tarjoushintaisia tuotteita. Parturi-Kampaamo ART Maariankatu 5, Turku, puh Jäsenetuhinnat, jäsenkorttia näyttämällä: Naisten hiusten leikkaus 22 (norm.25 ). Miesten hiustenleikkaus 18 (norm.20,50). Permanentti+leikkaus+muotoonkuivaus alk.74. Värjäys+leikkaus+muotoonkuivaus alk.62,50. Raidat+leikkaus+muotoonkuivaus alk.70,50. Sävy+leikkaus+muotoonkuivaus alk.52. Myös kotikäyntejä. Ruissalon Kylpylä Allasosaston käyttö 6 /hlö. Etu on voimassa toistaiseksi. Turun Huoltoexpertit Jorma Puttonen Nuppulantie 40, Turku, puh Avoinna arkisin klo Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna tarjoamme korjaustyöt, varaosat -10% normaalihinnoista sekä kotikäynnit 10% normaalihinnoista jäsenkorttia näyttämällä. Etu voimassa vuoden 2012 loppuun. Huomioi, että edellä mainittujen jäsenetujen lisäksi säästät myös retkimaksuissa ja yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien sisäänpääsymaksuissa. Aktiivisena osallistujana saat vuosittain maksamasi jäsenmaksun (10 ) reilusti takaisin! 9

10 IKÄNEUVOLA MIKÄ SE ON? Ikäneuvola mikä se on? Luentotilaisuus Liedon kunnantalolla. Valokuva Anna-Liisa Raunio Yleisötilaisuus Liedossa keräsi mukavasti yleisöä kuuntelemaan geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, tohtori Minna Löppösen luentoa aiheesta: Ikäneuvola mikä se on? Ikäneuvola toimii Liedossa nyt jo kolmatta toimintavuottaan. Ikäneuvolan tarkoitus on poistaa hyvinvoinnin esteitä ennaltaehkäisyn keinoin. IRMA KUVAJAN MUISTOLLE Kaikki 70-vuotiaat lietolaiset pääsevät terveystarkastukseen (kesto 1,5 tuntia), jonka aikana terveydenhoitaja kartoittaa terveydentilaa kokonaisvaltaisesti (elämäntavat, mielenterveys, vanhenemisen muutosvaihe) kyselyin ja testein. Tohtori Löppöstä ilahduttaa tupakoinnin vähäisyys, mutta lihavuuden ja liikkumattomuuden yleisyys huolestuttaa. Sosiaalisuudella on myös melkoinen vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin; yksin ei saa jäädä! Anna-Liisa Raunio Irma Kuvaja, yhdistyksemme iäkkäin jäsen, nukkui pois Hänen satavuotissyntymäpäiviään vietettiin Minulla oli kunnia mieheni kanssa edustaa yhdistystämme tilaisuudessa. Hän kertoi jo silloin olevansa hyvin väsynyt, mutta nautti kuitenkin silminnähden läheistensä järjestämästä syntymäpäiväjuhlasta. Hänellä oli hyvin laaja sukulais- ja ystäväpiiri, joten kutsuvieraita oli paljon. Olimme mieheni kanssa tutustuneet Irmaan yhdistyksemme kautta. Hän oli syntyjään Viipurista ja mieheni Metsäpirtistä, joten molempien juuret olivat Karjalasta. Tavatessaan heillä riitti niiltä ajoilta paljon yhteistä muisteltavaa. Ollessani yhteydessä Irmaan hän aina muisti lähettää lämpimät terveiset Metsäpirtin miehelle. Irman pitkään elämänkaareen liittyi monenlaisia tapahtumia. Sota-ajan ikävät kokemukset olivat raskaita. Iloisina asioina tulivat perhe, urheilu, teatteri, konsertit ja hyvin pitkäaikainen, ansiokas vapaaehtoistyö Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnassa. Irma oli aikaansaava, luonteeltaan hyvin avulias, seurallinen, iloinen ja lämminhenkinen ihminen. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että saimme tutustua häneen ja hänen valoisa olemuksensa tulee jäämään mieliimme kauniina muistoina. Seija Loponen Turun Seudun Vanhustuki ry:n puolesta 10

11 JUHLAVUODEN JÄSEN- HANKINTAKAMPANJA! Turun Seudun Vanhustuki ry:n viettäessä kymmenettä toimintavuottaan tehtiin päätös kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää juhlavuoden aikana hankkimalla uusia ja aktiivisia toimijoita mukaan vanhustyöhön. Jäsenhankintakampanja käynnistyi toukokuussa ja se päättyy lokakuussa Tavoitteeksi on asetettu sata (100) uutta jäsentä. Keskeistä kampanjassa on kiinnittää 50-luvulla syntyneiden huomio omiin vanhempiinsa ja heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. Nyt on lasten vuoro huolehtia vanhemmistaan! Jäsenhankintakampanjaan liittyen palkitaan herkkukorilla eniten uusia jäseniä yhdistykselle hankkinut. Kaikkien uusien jäsenien ja uusia jäseniä hankkineiden kesken arvotaan palkintoina lahjakortteja ja yhdistyksen oman Käsityökerho Vakan valmistamia käsitöitä. Arvonnat suoritetaan marraskuussa kampanjan päätyttyä. Voittajien nimet julkaistaan Tukiviestissä 3/2012. Tiedot uusista jäsenistä on toimitettava toimistolle mahdollisimman nopeasti, jotta uudet jäsenet pääsevät hyötymään jäseneduistaan (esimerkiksi vapaa sisäänpääsy yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin). Jäseneksi voi liittyä myös netin kautta osoitteessa vanhustuki.fi. OSALLISTU YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄN KAS- VATTAMISEEN JA TOIMI NÄIN: Nouda yhdistyksen toimistolta yleisesite, jossa on hyödyllistä tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä valmis jäsenhakemuskaavake. Pidä näitä esitteitä mukanasi ja anna esite potentiaaliselle uudelle jäsenelle. Täyttäkää yhdessä jäsenhakemus ja muista merkitä siihen myös oma nimesi (= jäsenhankkija). Jäsenhakemuksen voi postittaa toimistolle sellaisenaan, postimaksu on jo maksettu tai tuoda toimistolle. Ihanteellista on, jos saamme uusina jäseninä sellaisia henkilöitä, jotka ovat valmiita toimimaan aktiivisina jäseninä osallistuen konkreettiseen tekemiseen yhdistyksen tilaisuuksien järjestelyissä ja toiminnan hyväksi. Uusilta jäseniltä yhdistys saa myös arvokkaita uusia ajatuksia ja ideoita toimintansa kehittämiseen. Anna-Liisa Raunio Auttavat kädet työhön sisällä ja ulkona, asiointipalvelut yms. Kotiapu SatuHelena/Satu Haavisto

12 KYLÄ ELÄÄ Kirjoittaja Kaarlo Mäkinen Osa 5 Järviselle tuli sitten eräänä aamuna puhelu: Sointu oli synnyttänyt tyttövauvan. Siitä paikasta Janne lähti synnytyslaitokselle. Taksi oli hetkeä aiemmin vienyt Soinnun. Oli tullut niin kiire lähteä, ettei ehditty Jannelle töihin ilmoittaa. Illalla Ilolan Riitta pääsi Eilan ja Tonin kyydissä katsomaan vauvaa ja tuoretta äitiä. Kolmen viikon kuluttua olivat ristiäiset, ja lapsi sai nimekseen Tuula Aulikki. Kummeiksi olivat lupautuneet Eila ja Toni. Elämä rivitalokaksiossa jatkui onnellisena - isä-jannen käydessä töissä verstaalla. Janne ja Toni alkoivat suunnitella paritalon rakentamista kotikylään. Kunnan rakennusmestarilta tilattiin piirustukset, ja rakennuslupa laitettiin hakuun. Pojat kaatoivat kotitilansa metsästä tarvittavan puutavaran, tukit sahattiin ja laitettiin tapuliin kuivumaan. Kirkonkylän pankki myönsi lainan, myös halpakorkoista valtionlainaa saatiin. Muutaman kuukauden kuluttua alkoi rakennustyö. Kirkolta oli kaivurimies kaivamassa montun. Sokkelilaudoitus teetettiin urakoitsijalla, joka hoiti myös raudoituksen ja valutyöt. Putkija sähkötyöt hoituivat samalla. Onnistuneen valun jälkeen oli mukava jatkaa kodin pystyttämistä. Lähes kaiken veljekset tekivät omin käsin, isä kävi joskus auttamassa. Mika Elo, nuori metsänomistaja, tuli myös kylälle suunnittelemaan kesämökin rakentamista. Isoisänsä kanssa hän oli aikaisemmin käynyt tontilla. Mika oli metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopinut, että hän saa rakennuspuuta samalla kun metsää muutenkin harvennetaan. Soraa Mika tilasi rantatielle ja pyysi kaivurimiestä ojien tekoon. Laiturin Mika osti kaupungista, se tuodaan paikalle myöhemmin. Sähköä hän ei mökilleen haluakaan. 12 Aallon pirtissä juodaan Mikan lupaamat kahvit, Paikallinen kokki on laittanut pöydän koreaksi. Tarinointia pirtissä riittää moneksi tunniksi. Mikan äidin sisar on myös paikalla, onhan hän tavallaan talon emäntä hänkin. Vaivautunut kahvittelija on Tasavallan Antti, jonka suhdetta Mikaan kukaan ei ota puheeksi. Kyläläisten poistuttua tahoilleen supisi Maire, että lieneekö Unton ja opettajan suhde enää niin lämmin kuin se alkuun oli ollut Aallon entinen vaimo soitti kaupungista, että voisikohan kyläilemään tulla. Aalto vastasi, että sopiihan se, kahvit kyllä tarjotaan. Ja jo seuraavana päivänä Aallon pihaan kaartaa auto, josta kömpii ulos entinen vaimo ja joku mieshenkilö, tutunomainen hahmo. Eläköitynyt kirkonkylän pankinjohtajahan se on. Olivat tavanneet, Aallon entinen emäntä ja pankinjohtaja, kultaisen iän kerhossa kaupungissa. Kahvittelun lomassa tuli kuulumiset vaihdetuksi. Maurin entinen vaimo kyseli, että milloinkas häitä vietetään, sinulla kun on se opettaja täällä. Mauri selitteli, ettei taida häistä tulla totta, on kuivumassa koko suhde. Lähtöä tehdessään vieraat mainitsevat vielä käyvänsä kauppiasta tervehtimässä, ehkä poikkeavat Mairenkin luona. Tapasivat kaupassa useita tuttuja ennekuin lähtivät ajamaan kotiin päin. Jussilainen on keskikokoinen karjatila, jossa pidetään lypsykarjaa ja kasvatetaan vasikoita. Isännän apuna karjanhoidossa häärii Aaponiminen renki.

13 Jussilaisen naapurissa on Kaitanen-niminen tila. Tilaa hoitavat leski-isäntä Nikolai ja hänen poikansa Kalle. Tila on viljatila, eläimiä ei ole. Emännän vielä eläessä oli tilalla lehmikarjaa, vasikoita ja kanoja. Niihin aikoihin myös kangaspuut olivat emännällä koko ajan käytössä kauniita pellavakudonnaisia syntyi tuon tuosta, ja maatalousnäyttelyistä tuli palkintoja. Mutta talosta puuttui emäntä, ja toiveet kääntyivät Kalleen päin. Kalle kävi metsätöissä, suoritti asevelvollisuuden. Erään iloisen illan jälkeen Kalle tutustui tähtisilmäiseen tyttöön. Tyttö oli kylän uusia asukkaita, vast ikään vanhempiensa kanssa muuttanut paikkakunnalle. Olivat lähipitäjästä myyneet maatilansa ja ostaneet täältä pienemmän tilan. Kalle ja tämä tähtisilmä Sinikka alkoivat heilastella, ja niin siinä kävi, että kihloihin mentiin. Kihlajaiset vietettiin morsiamen kotona. Kesä kului, ja syksyllä vietettiin häitä seurojentalolla. Kohta Kalle alkoi maanitella Sinikkaa muuttamaan luokseen kotitaloonsa. Sinikka suostui muuttoon, mutta pian alkoivat kylällä liikkua jutut, että talossa tehtävästä remontista olisi erimielisyyttä tullut miniän ja apen välillä. Kallen täti oli kuuleman mukaan aiemmin varoitellut Kallea tästä tytöstä. Kalle oli hiljainen ja hyväntahtoinen eikä perustellut vaimonsa metkuista. Esikoinen syntyi säädetyn ajan kuluttua keväällä ja sai nimekseen Simo. Remontti Kaitasten talossa valmistui. Isä-Nikolai asui talon toisessa päässä, jossa oli kamarihuone. Nuori isäntä teki maamiehen töitä minkä osasi. Kyläläiset alkoivat kevään kuluessa ihmetellä, että minkä tähden se Talvitien Vilkku siellä Kaitasella niin usein vierailee. Joku oli tietävinään, että onhan Kallen vaimo nätti ja kaunis katseltavaksi. Vilkku tunnettiin vähän filunkina miehenä. Hän oli aikoinaan ollut kauppamiehenä. Oli pientä kioskia pitänyt syrjäkylällä. Sinikka Jussilainen synnyttää toisen pojan, vaaleatukkaisen potran pojan. Taas ilkeämieliset kylän asukkaat ihmettelevät, että kukahan tämän pojan isä oikein on; isä sekä äiti ovat hyvin tummia, mutta poikapa omistaa valkean tukan. 13 Jussilaisen lihotussikojen kasvatus ei ollut oikein tuottoisaa, ja perheen kasvettua rahasta alkoi olla tiukkaa. Kalle oli kännipäissään kavereilleen kertonut, että eukko oli uhannut myrkyttää hänet. Vastoinkäymisiin luetaan myös sikalassa syttynyt tulipalo. Palokunta sai palon melko nopeasti sammutetuksi joten vältyttiin suurilta vahingoilta. Sinikan kieroutuneisiin tapoihin alkoi kuulua Kallen sukulaisten pommittaminen ilkeillä kirjeillä. Kalle puolestaan alkoi miettiä, että minkälaisen vaimon hän oikein oli valinnut. Sinikka lumoaa katseellaan, mutta se lumous on lumetta, pelkkää teeskentelyä. Elämä kylässä jatkuu omia raiteitaan: on syntymää ja kuolemaa. Vietetään häitä ja hautajaisia. Tilat vaihtavat omistajia, lapset kasvavat aikuisiksi, erotaan ja muutetaan yhteen. Ihmetellään ja todetaan, että näinkö tässä käy: koko ajan kaikki muuttuu, mutta mikään ei lopullisesti muutukaan. Tähän päättyi Kaarlo Mäkisen kirjoittama jatkokertomus Kylä elää.

14 ASIAA APTEEKKIIN? Skanssin Apteekki on toiminut 2,5 vuoden ajan Kauppakeskus Skanssissa ja laajeni sivuapteekkina Yli-Maariaan Apteekkari Petri Kumlin toivoo, että asiakkaat enenevässä määrin rohkenisivat ottamaan heihin yhteyttä ja tiedustelemaan lääkkeistä ja lääkityksestään. - Skanssin Apteekki tarjoaa kotisairaanhoidolle palveluinaan muun muassa koneellista annosjakelua ja lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelua. Toimintojen tarkoituksena on lisätä potilasturvallisuutta ja lääkkeiden nopeaa saatavuutta, korostaa Kumlin. Kanta-asiaakkaan etuja Kanta-asiakkuus kannattaa, sillä se mahdollistaa myös lääkkeiden yhteiskäytön seurantaan kehitetyn tietokantaohjelman käytön. Hankkimalla kaikki lääkkeet samasta apteekista voi varmistua siitä, että käytössä olevat lääkkeet soveltuvat yhteen ja toimivat turvallisella tavalla. - Lääkehoidon kokonaisarviointi on palvelu, joka toteutetaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Arvioinnin suorittaa lääkkeiden kokonaisarviointiin lisäkoulutuksen saanut farmaseutti tai proviisori. Lääkityksen tarpeellisuus, turvallisuus, indikaatiot, annostus, mahdolliset yhteisvaikutukset ja toteutus tulisi arvioida vähintään vuosittain silloinkin, kun potilaan tilassa ei tapahdu muutoksia, Kumlin kertoo. Skanssin Apteekissa palvelevat eri sairauksiin erikoiskoulutuksen saaneet yhdyshenkilöt, joilla on erityisosaamista muun muassa sydänsairauksiin, astmaan, diabetekseen ja ihon hoitoon liittyvissä asioissa. He ohjeistavat myös sairauteen vaikuttavista elintavoista. Apteekki seuraa kotisairaanhoidon ja kantaasiakkaidensa Kelan kattokorvauksen täyttymistä. Apteekista on mahdollista saada tulostettu lääkekortti. Siinä luetellaan kaikki kantaasiakkaan vuoden aikana ostamat reseptilääkkeet ja asiakkaan suostumuksella tehdyt lääkevaihdot. Kortti on henkilökohtainen. Korttiin voidaan merkitä myös asiakkaan mahdolliset yliherkkyydet. Lääkekorttia on suositeltavaa pitää mukana mentäessä lääkäriin tai sairaalahoitoon. Skanssin Apteekin valikoimaan kuuluvat myös arkielämää helpottavat apuvälineet: rollaattorit, kävelykepit, tölkin kannen avaajat, tabletin puolittaja/murskaaja, kurkottajat, suurennuslasiviivaimet, sänkytikkaat ja isonumeroiset pelikortit sekä paljon muuta. Näin paperiton, sähköinen e-resepti käytännössä toimii: Lääkäri kirjoittaa potilaalle reseptin tietokoneella, jolloin se tallentuu valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Vastuu lääkemääräyksestä on reseptin kirjoittaneella lääkärillä. Reseptiä ei voi väärentää eikä se voi kadota. Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Näin voidaan välttää päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset. Potilaan tietoja voivat hänen antamallaan suostumuksella katsoa vain potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat. Apteekissa tietoja voi katsella ainoastaan, mikäli asiasta on tehty erillinen sopimus kantaasiakassopimuksen lisäksi. Potilaalle annetaan kirjallinen paperiohje, jossa ovat määrätyn lääkkeen tiedot. Potilasohjetta ei välttämättä tarvitse apteekissa esittää, mutta Kela-kortti kyllä, jotta saa asianmukaisen korvauksen. Lääkkeen voi noutaa apteekista potilas itse, tai toinen henkilö hänen puolestaan. Puolesta asioivalla tulee olla joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti. Farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta ereseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimittamista koskevat tiedot. Lääkkeen tiedot tulostetaan tarralle, joka liimataan lääkepakkaukseen aiemman tavan mukaan. Potilaalla on edelleen oikeus saada paperiresepti. 14

15 Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna toimintona osapuolten kesken. Täysiikäinen voi tarkastella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoitteessa Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Apteekki tai terveydenhuolto uusii ereseptin pyynnöstä. - Asiakkaat ovat ottaneet uuden käytännön myönteisesti vastaan, toteaa Kumlin. Anna-Liisa Raunio Toukokuussa Suomessa kirjoitettiin jo miljoonas sähköinen lääkemääräys. Lisätietoja Skanssin Apteekin tarjoamista palveluista ja hinnoittelusta saa tiedustella puhelimitse numerosta Skanssin Apteekki palvelee asiakkaitaan viikon jokaisena päivänä, myös sunnuntaisin. EDUNVALVONTA- VALTUUTUS Edunvalvontavaltakirjalla voi valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää ole riittävä. Valtakirja on lain mukaan laadittava määrämuodossa, joten sen laatiminen kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi. Edunvalvontavaltuutus eroaa edunvalvonnasta siten, että edunvalvontavaltuutuksessa henkilö itse etukäteen määrittelee ne asiat, joita valtuutus koskee ja valitsee henkilön/henkilöt, joille valtuutus annetaan. (Edunvalvonnassa käräjäoikeus tai maistraatti päättää kenestä tulee edunvalvonnan tarpeessa olevan henkilön edunvalvoja.) Valtakirjan laadinta ja voimaantulo Valtakirja laaditaan etukäteen. Henkilön on oltava valtuutusta tehdessään oikeustoimikelpoinen ja hänen on ymmärrettävä laatimansa valtakirjan merkitys. Valtakirja on tehtävä määrämuodossa kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Uusi, samaa asiaa koskeva valtakirja kumoaa aiemmin laaditun valtakirjan. Valtakirjassa voidaan nimetä myös varavaltuutettu ja/tai toissijainen valtuutettu siltä varalta, että valtuutettu on tilapäisesti tai kokonaan estynyt hoitamaan tehtävää. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan sitten, kun valtakirjan tekijä tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriytymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan. Tämän jälkeen valtakirja on valtuutetun pyynnöstä vahvistettava maistraatissa. Ilman tuota vahvistusta valtakirja ei ole pätevä. Valtakirjan mahdollistamat toimet Valtakirjassa täytyy määritellä mitä asioita valtuutus koskee. Valtuutus voi olla yleisluontoinen taloudellisten tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten annettu. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta. Mistä edunvalvontavaltakirjan voi hankkia? Ota yhteyttä oman pankkisi lainopillisiin palveluihin. Siellä sinulle laaditaan tilanteeseesi soveltuva edunvalvontavaltakirja. Toimeksiannosta veloitetaan kyseisen pankin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen palkkio. 15

16 TEATTERIMATKA RAUMALLE Turun Seudun Vanhustuki ry järjesti teatterimatkan Raumalle, Rauman kaupunginteatterin näytäntöön Vaimoni on toista maata. Matkan vetäjänä oli Ikäystävien Ritva Ilmanen. Lähdimme matkalle Ruusukorttelin pihalta pilvipoutaisessa säässä iloisella mielellä kohti Raumaa ja sen teatteria. Pysähdyimme Laitilan ABC-asemalla tauoilla. Näytelmä oli hyvin vauhdikas ja täynnä tilannekomiikkaa, joka sai yleisön nauramaan. Väärinkäsityksestä lähtenyt tapahtumavyöry sai odottamattomat mittasuhteet. Esiintyjiä oli ainoastaan neljä, heillä oli vaativa rooli näin vaiherikkaassa näytelmässä. Bussissa oli iloinen puheensorina niin menokuin tulomatkallakin. Menomatkalla matkavastaava kertoi meille Rauman kaupunginteatterin historiasta sekä saimme tietoa Rauman kaupungista. Paluumatkalla matkanvetäjä esitti humoristisen laulun ja luki otteen Tuomas Kyrön kirjasta Mielensä pahoittaja. Jäämme odottamaan seuraavaa teatterimatkaa. Raili Ristikankare UUSI KASVO TOIMISTOLLA Olen Mirkka Laurila ja aloitin yhdistyksen toimistolla Tämä ensimmäinen viikko on ollut lähinnä tutustumista yhdistyksen tiloihin ja toimintaan. Olen kiinnostunut työstä vanhusten parissa ja odotan innostuneena tulevia tapahtumia. Osallistun myös syyskuussa alkavaan Tukiystäväkoulutukseen. Aikaisemmin olen tehnyt toimistotöitä ja vähän kaikenlaista muutakin kuten siivousta ja pakkaustyötä suklaatehtaalla. Harrastan ystävien tapaamista, liikuntaa, käsi ja kotitöitä. Minut tapaa toimistolta numerosta sekä yhdistyksen tapahtumista. Tapaamisiin! Mirkka Laurila Turun Seudun Vanhustuki ry Läntinen Pitkäkatu 33, 4 krs., TURKU, puh , vanhustuki.fi 16

17 VAPAAEHTOISUUS VOIMANA! Yhdistyksen kevätkokouksessa Vuoden Vanhusteko 2012 kunniamaininnan sai Aili Sjöroos. Aili on meidän kaikkien tuntema aina energinen kahvittaja Ruusukorttelissa, eikä vain kahvittajana vaan aina valmiina auttamaan erilaisissa tilaisuuksien järjestelyissä. Yhdistyksen kunniajäsenyys Ritva Ilmaselle pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä vanhusten hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja elämänlaadun parantamiseksi Marimba-ryhmän vetäjänä, laulajana ja esiintyjänä. Kuvassa Aili Sjöroos ja oikealla Ritva Ilmanen. Miten hyvin tuo takana näkyvä Vanhustyön keskusliiton juliste kuvaa yhdistyksemme vapaaehtoisia! Vielä kerran lämpimät kiitokset Ailille ja Ritvalle. Toivottavasti jaksatte vielä pitkään yhdistyksemme toiminnassa, te olette yhdistykselle niin tärkeitä. JUHLAVUOSI Nyt on meneillään yhdistyksemme kymmenennes toimintavuosi! Juhlistamme vuottamme joulukuussa yhdistyksen 10-vuotisjuhlilla Ruusukorttelissa. Juhlat alkavat kello 14. Juhlissa esiintyvät yhdistyksemme omat vapaaehtoiset. Tarkempi ohjelma ja kutsu marraskuussa ilmestyvässä Tukiviestissä. Tervetuloa mukaan! TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti. Ilmestyy kolme kertaa vuodessa postitettuna jäsenille. Toimitus: Yhdistyksen tiedotusryhmä. Taitto: Jenny Oldenburg-Tiitto. Painopaikka: X-Copy Päätoimittaja: Pirjo Immonen-Räihä. 17

18 TUKIYSTÄVÄTOIMINTA Tukiystäviä tarvitaan! Syksyn hämärtyvät illat lähestyvät ja moni ikäihminen kaipaa juttuseuraa ja ystävää seuraksi niin ulkoiluun, kuin kahvitteluun. Tukiystävätoiminta on ollut Turun Seudun Vanhustuen yksi toimintamuoto jo useamman vuoden ajan ja moni toimintaan tullut vapaaehtoinen onkin sitoutunut käymään saman ikä-ihmisen luona jo useamman vuoden ajan. Yksinäisyyttä löytyy Turunkin alueella ikä-ihmisten joukosta paljon ja tukiystävätoiminnalla mm. pyritään tukemaan kotona asumista vapaaehtoisilla tukiystävillä. Omaiset mielenterveystyön tukena ry:stä Niina Käärinen kertoi yhdistyksen toiminnasta ja Näkövammaisten Keskusliitosta seniori toiminnanohjaaja Minna Pelkonen kävi kertomassa meille näköön liittyvistä sairauksista ja miten kohdata näkövammainen. Syksyn aiheina jatkamme sydänterveydestä ja muistista. Tietoiskujen jälkeen kahvittelemme, sekä keskustelemme yleisesti ystävätoiminnasta ja esille tulevista asioista. Tule sinäkin mukaan mukavaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoinen tukiystävä käy kotona asuvien yksinäisten ikä-ihmisten luona kaksi kertaa kuukaudessa toimien juttukaverina ja apuna ulkoilussa. Tukiystäviä kysytäänkin tällä hetkellä enemmän kun vapaaehtoisia on. Uusia tukiystäviä tarvitaan ja mikäli olet kiinnostunut lähtemään tukiystäväksi, niin seuraava tukiystäväkoulutus alkaakin maanantaina Otamme jatkuvasti vastaan uusia tukiystäväpyyntöjä ja pyrimme löytämään heille sopivan ystävän sitä mukaan kun saamme toimintaan lisää uusia vapaaehtoisia. Jo toiminnassa mukana oleville tukiystäville järjestämme kerran kuussa tukipalavereita joissa meillä on aiheena ajankohtaisia ikääntymiseen liittyviä pienimuotoisia luentoja. Tänä vuonna olemme käyneet myös tutustumassa Ruiskadulla Kunnonkotiin, jossa tutustuimme erilaisiin apuvälineisiin, joilla voidaan helpottaa kotona selviytymistä. Sieltä löytyikin monta pientä niksiä ja erilaisia ratkaisuja kotona asumiseen iäkkäille ja liikuntarajoitteisille. Tukipalavereihin olemme kuluvan vuoden aikana saaneet vieraaksemme astmahoitaja Arja Harjun, joka kertoi meille astmasta ja astman hoidosta, sekä 18

19 TUKIYSTÄVÄTOIMINTA Vapaaehtoisuus yhdistää Turun Seudun Vanhustuen tukiystävät ovat vapaaehtoistoimijoita, jotka ovat ystävänä kotona asuville yksinäisille vanhuksille. Vapaaehtoinen tukiystävä käy vanhuksen luona kaksi kertaa kuukaudessa toimien ystävänä, juttukaverina ja apuna ulkoilussa. Vapaaehtoiset eivät tee hoitotyötä tai siivoustyötä, eivätkä korvaa ammattilaisen työtä. Syksyn ensimmäinen tukipalaveri pidettiin Sydänpiirin tiloissa Eerikinkadulla. Aiheena meillä oli sydänterveys ja aiheesta luennoi Varsinais-Suomen Sydänpiirin toiminnanjohtaja Heidi Grandell-Niemi. Sydänterveys on aina yhtä ajankohtainen ja aiheesta esitettiinkin paljon kysymyksiä. Keskustelua käytiin välillä hyvinkin vilkkaasti ja kysymyksiä ja mielenkiintoa riitti tilaisuuden loppuun asti. Saimme paljon hyvää tietoa myös oikeanlaisesta ravitsemuksesta, jolla voidaan edistää sydänterveyttä, sekä liikunnan merkityksestä terveyteen, jota ei voi koskaan liikaa korostaa. Pienelläkin liikunnalla vaikutetaan positiivisesti niin unenlaatuun, mielenvirkeyteen, kuin yleiskunnon yläpitämiseen. Sydänterveys kiinnosti tukiystäviä Sydänpiirin tiloissa pidetyssä luennossa. Kuva Tiina Wåg Syksyn tukiystäväkoulutus alkaa Tule mukaan! Yksinäisiä, seuraa kaipaavia vanhuksia on paljon. Ilmoittaudu koulutukseen puh tai 19

20 HARMITTAA TODELLA PALJON Yhdistyksellä on tällä hetkellä lähes 600 jäsentä. Keväällä maaliskuun Tukiviestin mukana lähetimme kaikille jäsenillemme jäsenmaksulaskun johon oli liitetty yhdistyksen jäsenkortti. Jäsenmaksuja tipahtelikin tilillemme tiuhaan tahtiin ja monet maksoivat jäsenmaksunkäteisellä toimistollamme tai tilaisuuksissamme. Kiitokset siitä! Eilen laskin, että vielä 75 jäsentä on vielä maksamatta yhdistyksemme 10 jäsenmaksun. Jäsenmaksun laskuttamiseen ja karhuamiseen menee rahaa, lehtien lähettäminen jäsenille jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan menee sekä painatuskuluja että postikuluja. Jäsenet joilla on jäsenkortti saavat kaikki jäsenedut vaikkakaan he eivät olisi maksaneet jäsenmaksuaan ja tämä on väärin niitä kohtaan jotka hoitavat jäsenmaksunsa kuten pitääkin. Pyydän nyt teiltä kaikilta jotka olette vanhingossa jättäneet maksamatta jäsenmaksunne, maksamaan tuon 10 jäsenmaksun tilillemme Liedon Säästöpankki FI Jäsenmaksunne voitte maksaa myös toimistollamme tai tilaisuuksiemme yhteydessä. Jos kuitenkin olet jättänyt maksamatta jäsenmaksun siksi, ettet halua olla enää yhdistyksemme jäsen, niin voisitko ystävällisesti ilmoittaa siitä minulle. Hyvää loppukesää ja syksyn odotusta toivottaen Jenny Oldenburg-Tiitto puh , sposti 20

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTAVALTUUTUS * Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Omaistuki Solnassa. Kuka on omaishoitaja?

Omaistuki Solnassa. Kuka on omaishoitaja? Omainen Solnassa Omaistuki Solnassa Omaistuki on suunnattu niille, jotka auttavat ja tukevat läheistään, joka ei pitkäaikaisen sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi selviä arjestaan omin avuin.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015.

Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015. HELSINGIN KAUPUNKI KESKUSVAALILAUTAKUNTA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJALLE Yleistä kotiäänestyksestä Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015. Kotiäänestys on tarkoitettu

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi, tiedot

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot