PERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO METSÄKULMAN MIMMIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet Arvot Lapsi- ja oppimiskäsitykset 4 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus Perushoito Leikki Kielen kehitys 5 3. Varhaiskasvatusympäristö 6 4. Toiminnalliset orientaatiot lapselle ominainen tapa toimia 7 5. Sisällölliset orientaatiot 9 6. Yhteistyö vanhempien kanssa kasvatuskumppanuus 9 7. Muut yhteistyötahot Elämän eväät 11 2

3 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 1.1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Perhepäivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota perhepäivähoitoa tarvitseville lapsille kodinomainen ja lapsen kehitystä edistävä hoito ja kasvatus huomioiden lapsen sekä perheen tarpeet RYHMÄN TOIMINTA-AJATUS, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Toiminta-ajatus: Päämäärä: Tavoitteet: Hoitaja mahdollistaa lapselle tilat, toimintaympäristön ja leikkivälineet lasten ikä huomioiden. Perustamme toimintamme avoimeen keskusteluun lasten, vanhempien ja toisten hoitajien kesken. Varhaiskasvatuksessa la lasten oppimisessa korostamme luonnon ja leikin merkitystä. Toimia yhteistuumin yhteisen työn puolesta toisiamme tukien ja huomioiden mahdollisuutemme kehittyä yksilöinä. Tarjota lapsille yksilöllistä, lapsen tarpeita vastaavaa, turvallista ja opastavaa kodinomaista hoitoa, sekä auttaa lasta toimimaan isommassakin ryhmässä yhteisten tapaamisten ja rientojen myötä. Tavoitteena on kasvattaa lapsista rehellisiä, luottavaisia, yhteistyökykyisiä ja toiset huomioonottavia. 3

4 1.3. ARVOT Lasten onnellisuus Kannustava yksilöllisyys huomioiden Innostava ilmapiiri Hyvä perushoito Turvallisuus Luotettavuus Vanhemmat voivat luottaa hoitajaan vanhempien ja hoitajan tyytyväisyys. Yhteistyö Toisten huomioiminen, kuuntelu, avoimuus Vanhempien kanssa yhteisten kasvatustavoitteiden saavuttaminen 4

5 1.4. LAPSI- JA OPPIMISKÄSITYKSET Lapsikäsitys Näemme lapsen uteliaana, oppimishaluisena ja hyvänä. Lapsuuden arvostaminen Oppimiskäsitys Oppiminen leikkien ja pelien kanssa Luonnossa havainnointi Kannustaa ja rohkaista lasta tekemään erilaisia uusia asioita Ryhmän vaikutus, rikkautena pienet ja isommat lapset samassa Jokaisen ikätasoa vastaavaa toimintaa yksilö huomioon ottaen. Tietokäsitys Huomioidaan jo lapsella olemassa oleva tieto Ei mitätöidä lapsen vastauksia. Autetaan lasta kohtaamaan ja sisäistämään ympärillä olevaa todellisuutta, pohditaan elämän tapahtumia. 5

6 2. MITÄ LASTEN HOIDOSSA JA KASVATUKSESSA PAINOTETAAN? 2.1. KODINOMAISUUS Mahdollistamme lapsille kodinomaisen kasvatus- ja oppimisympäristön. Lapsi voi leikkiä ja toimia hoitopaikassaan pienessä ryhmässä eri-ikäisten toverien kanssa. Lapsi voi osallistua pieniin kodin askareisiin kuten pöydän kattamiseen ja leipomiseen. Pienessä ryhmässä voimme ottaa huomioon lasten toiveita esim. ruokien ja tekemisien suhteen. Isommat lapset oppivat ottamaan huomioon pienempiä ja auttamaan heitä esim. pukeutumisessa PERUSHOITO Pienelle lapselle on tärkeää läheisyys, lämpö, syli ja turvallisuus. Mahdollistamme lapselle yksilöllisen perushoidon. Perushoito sisältää lapsen päivittäisistä tarpeista huolehtimisen: Hyvä ja ravitseva ruoka Hygieniasta huolehtiminen Riittävä päivälepo Perushoitotilanteet toimivat myös kasvatus- ja oppimistilanteina LEIKKI Tärkeä osa lapsen päivässä on leikki. Lapsi oppii paljon asioita leikkiessään. Hän jäsentelee kokemiaan asioita ja käsittelee erilaisia tunnetiloja leikin kautta. Mahdollistamme lapsille erilaisia leikkejä lapsen ikä huomioon ottaen. Tuemme lasten leikkiä ja seuraamme lasten käyttäytymistä leikissä. Lapsella on mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin. Leikissä lapsi harjoittelee sosiaalisia taitojaan KIELEN KEHITYS Lapselle tarjotaan puhetta, jota hän ymmärtää ikä ja kehitystaso huomioiden. Kielen kehityksen tukena käytetään satuja, loruleikkejä, riimittelyä ja sadutusta. Lapsi oppii kysymään ja vastaamaan. Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan ja kieli kehittyy toiminnallisten orientaatioiden myötä. 6

7 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ FYYSINEN: Ulkotilaa laajalti; omat pihat, metsä, leikkipuistot, luistinkentät, pulkkamäet ja hiihtoladut Ulkoleikkikalut vapaasti lasten saatavilla Sisäleikkikalut, pelit ja piirustusvälineet lasten saatavilla Askartelumateriaalit tarvittaessa esillä (ei voi kotioloissa pitää aina esillä). Lapset saavat itse järjestellä leikkejä ja tehdä majoja. Tarjolla lasten ikätasoa vastaavia ja kehittäviä leikkikaluja (Käytämme PPH:n lelulainaamoa). Askartelut ohjattua / omatoimisia (otamme huomioon lasten toiveita) EMOTIONAALINEN: Rooli- ja draamaleikit, roolileikkivaatteet vapaasti saatavilla Saduttaminen ja loruttaminen. Lapset pitävät lorupusseista. Musiikki. Liikunta Luonto: vuodenajat, metsän äänet, metsän eläimet, majat Naamiaiset Mörrimetsä SOSIAALINEN: Erilaiset retket. Leipominen Siivous, järjestely, lumen luonti Leikit Aputyöt, esim. pöydän kattaminen Musiikkiliikunta Toisten auttaminen 7

8 ESTEETTINEN: Omien töiden tarkastelu, taidenäyttelyt Pehmeä valaistus kotioloissa Mahdollisuus omaan rauhalliseen hetkeen Omat lokerikot Omat pyyhkeet Omat unityynyt ja peitot Mahdollisuus isompien leikkiä keskenään eri tilassa kuin pienet EETTINEN: Kirkkolaulutuokiot pikkukirkossa. Kirkolliset tapahtumat. Retket. Juhlapyhiin valmistautuminen, askartelut yms. Opettavaiset sadut ja kertomukset 4. TOIMINNALLISET ORIENTAATIOT LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA LEIKKIMINEN Aivan pienikin lapsi oppii ja kehittyy leikin kautta. Leikkiessään lapsi harjoittelee aikuisten maailmaa. Lapsen luovuus kehittyy leikeissä. Lasten leikki on erilaista eri ikävuosina. Hoitajan tehtävänä on antaa lapselle tilat ja lapsen ikätasoa vastaavat leikkivälineet. Hoitaja antaa leikkivinkkejä tarvittaessa. Annetaan mahdollisuus lapsilähtöiseen leikkiin, ei keskeytetä leikkiä. Mahdollistetaan leikin jatkuminen esim. ulkona tai seuraavana päivänä. Lapset voivat järjestää itse leikkiympäristöään, hoitaja auttaa ja on mukana tarvittaessa. Luonto tarjoaa hyvät puitteet leikille: kesällä vesileikit, talvella lumileikit, majojen rakentaminen ym. 8

9 LIIKKUMINEN Lapsella on myös luontainen kyky liikkua ja harjoittaa liikunnallisia taitojaan. Erilaiset liikuntamuodot auttavat lasta tunnistamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan. Hoitaja kannustaa lasta liikkumaan omatoimisesti. Hoitaja antaa lapselle välineet ja valvoo, että liikkuminen on turvallista. Lapsella on mahdollisuus talvisin mäen laskuun, hiihtoon ja luisteluun. Lähistöllä on leikkipuistoja ympärivuotiseen käyttöön. Päiväkodissa ja liikuntahallissa on mahdollista toteuttaa liikunnallisia elämyksiä erilaisia välineitä apuna käyttäen. Metsäinen ympäristö luo puitteet erilaiseen liikkumiseen. TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISU Kehittää lapsen luovuutta, kädentaitoja ja itsetuntoa. Lapsi saa käyttää mielikuvitustaan ja toimia omana itsenään. Hoitaja antaa lapselle tarvittavat materiaalit ja tilat erilaisten kädentaitojen harjoittamiseen. Hoitaja mahdollistaa lapselle musiikki-, satu-, ja teatteri hetkiä. Luonto kasvuympäristönä tarjoaa materiaaleja ja elämyksiä. Luonnon kauneus eri vuodenaikoina antaa lapsille ideoita toteuttaa omia ajatuksiaan. TUTKIMINEN Lapsella on luontainen kyky tutkia ja oppia uutta. Tutkimisen aiheet tulevat esille päivittäisten toimintojen ja askareiden myötä. Arjen toiminnassa tutkitaan esim. muotoja, värejä, makuja ja tuoksuja. Hoitaja antaa lapselle mahdollisuuden tutkimiseen. Hoitaja kuuntelee, auttaa ja on innostunut. Hoitajan tehtävänä on innostaa lasta uusien asioiden tutkimiseen. Metsä on pienille lapsille tutkimisen ihmemaa. Havainnoidaan luontoa vuodenaikojen mukaan lapsilähtöisesti. Lapsi oppii kunnioittamaan ja arvostamaan luontoa ja ymmärtämään sen merkityksen. Luonto avaa aistit ja innostaa lapsia omatoimisuuteen. 9

10 5. SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Matemaattinen orientaatio Luonnontieteellinen orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Esteettinen orientaatio Eettinen orientaatio Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Toteutuvat tutkimisen, leikkimisen, liikkumisen, taiteellisen toimimisen, työtehtävien ja arjen toimintojen kautta. 6. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA KASVATUSKUMPPANUUS PERHEPÄIVÄHOIDOSSA Yhteiset tavoitteet lapsen kasvun, oppimisen ja kehittymisen aikaansaamiseksi. Tärkeää: Kuuleminen, Kunnioitus ja luottamus. Yksilöllistä ja lapsiläheistä hoitoa Pienet ryhmät. Vanhempien kanssa syntyy lähemmät ja luottamuksellisemmat suhteet. Vanhemmilla on ensisijainen lastensa kasvatusoikeus ja oman lapsensa tuntemus. Keskustelut vanhempien kanssa syvällisempiä Mahdollisuus kotikäyntiin Ammatillisuus Jokaisesta lapsesta laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma vanhempien kanssa. 10

11 7. MUUT YHTEISTYÖTAHOT KELTO Pikkukaviot Seurakunta Leipomo Jäätelötehdas Kivitasku Kirjasto Koulujen näytelmäkerhot METSÄKULMAN MIMMIT Puheterapeutti Neuvola Päivähoitotoimisto Maarit, Liisa, Leena Vanhainkoti Poliisi Palokunta Tutustuminen Toiset pphryhmät Löyttymäen ryhmis Ambulanssi 11

12 8. ELÄMÄN EVÄÄT Kasvatus on paikka, johon sataa sisään ihan mitä tahansa: sanoja, tekoja, ajatuksia, muistoja, rakkautta, tunteita, väsymystä, intohimoja, inhoa. Monet perinteisen pedagogiikan edustajat veisivät lapset mielellään paikkaan, jossa on varmaa, siistiä, kuivaa jossa ei kastu. Monet kuivat paikat muuttuvat pian hedelmättömiksi. Joka ei rakasta paikkoja, joissa sataa yht äkkiä ei uskalla lähteä seikkailuun. - Spaggiagi

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1 Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1. Rymysten ryhmän kuvailu 2 Perushoito 2 2. Rymysten arvot ja tavoitteet 3 3. Rymysten varhaiskasvatusympäristö 4 4. Kielellinen kehitys ja kielen merkitys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot