Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ikähanke. Taisto Hakala Kehittämispäällikkö Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ikähanke. Taisto Hakala Kehittämispäällikkö Helsingin kaupungin pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ikähanke Taisto Hakala Kehittämispäällikkö Helsingin kaupungin pelastuslaitos

2 Esityksen sisältö Mitä pelastuslaitosten operatiivisessa toiminnassa ja voimavaroissa on tapahtunut? Miltä tulevaisuus näyttää? Mitä pitäisi tehdä? Helsingin lääkkeet?

3 Pelastustoiminnan tehtävät 2x/10v Pronto, 2010

4 Ensihoitotehtävien kasvu 20%/5v Pelastuslaitosten suorittamien ensihoitotehtävien kehitys vuosina Lähteet: SM, 2009; EH-kysely Hietava ja Koskinen, 2008

5 Vammat ja myrkytykset Kuvio: Vammat ja myrkytykset, sairaalahoitojaksojen lukumäärä Lähde THL 2011

6 Palo- ja vuotovahinkokorvaukset kasvaneet yli 200 miljoonalla eurolla Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset

7 Miehistömäärä laskenut 1488 henkilöllä Lähde Keva 2012

8 Miehistön keski-ikä noussut 2,1 v Lähde Keva 2012

9 Miehistön eläkkeelle siirtymisen ka ikä noussut 4,3 vuodella Lähde Keva 2012

10 Miehistön vanhuuseläkkeelle siirtymisen ka ikä noussut 2,3 v Lähde Keva 2012

11 Miehistön työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden ka ikä noussut 5,8 v Lähde Keva 2012

12 Miehistön työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä vaihdellut välillä/v **) Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki, yksilöllinen varhaiseläke Lähde Keva 2012

13 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt, miehistö Yhteensä Ikä ka XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yms ,5 IX Verenkiertoelinten sairaudet ,2 V Mielenterveyden häiriöt yms ,7 XIX Vammat, myrkytykset yms ,5 VI Hermoston sairaudet ,4 X Hengityselinten sairaudet ,6 II Kasvaimet ,1 IV Umpierityssairaudet yms. 10 XI Ruoansulatuselinten sairaudet 7 XII Ihon sairaudet yms. 4 VII Silmän sairaudet yms. 3 VIII Korvan sairaudet yms. 3 XVII Synnynnäiset epämuodostumat yms. 3 XVIII Muualla luokittamattomat oireet yms. 1 Yhteensä Lähde Keva 2012

14 Ennuste ikärakenteen kehityksestä Lähde Keva

15 Yhteenvetoa ja ennustetta 2000 pelastustoiminta hälytystä, ensihoito ~ hälytystä, miehistömäärä = ka 63 hälytystehtävää/palomies ,4 % ap/miehistöstä ei savusukelluskelpoisia 2010 pelastustoiminta hälytystä, ensihoito ~ hälytystä, miehistömäärä 4336 = ka 118 hälytystehtävää/palomies 2017 eläkeiän alaraja nousemassa 65-vuoteen? 2020 pelastustoiminta hälytystä, ensihoito ~ hälytystä, miehistömäärä 4336 = ka 161 hälytystehtävää/palomies Joista ~ 40 % ei ole savusukelluskelpoisia = 269 hälytystehtävää/palomies Hälytystehtävien määrä kasvanut vuodesta 2000 yli 4x/toimintakykyinen palomies Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä ja kustannukset kolminkertaistuvat Palvelutaso laskee Työterveys, -turvallisuus ja hyvinvointi heikkenee Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys heikkenee

16 Mitä tehdään?

17 Edellinen hallitusohjelma Turvataan pelastuslaitosten toiminta- ja palvelukyky pelastushenkilöstön epäedulliseksi muuttuneen ikärakenteen vaikutuksien varalta mm. tarkastamalla pelastushenkilöstön mitoituksen ja rakenteen perusteet sekä yksiköiden ja tehtäviin liittyvät suorituskykyvaatimukset. Hallitus ratkaisee pelastushenkilöstön eläkeikäkysymyksen. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma

18 Pelastustoimen strategia 2025

19 Mitä voidaan tehdä? Henkilöstö Jokaisen oma huolenpito toimintakyvystä ja ammattitaidosta Toimintakyvyn tasapainoinen hallinta Liikunta, ravinto, lepo Ergonominen ja turvallinen työskentely Hyvä sosiaalinen verkosto Säännöllinen arviointi ja ennakoiva puuttuminen Ammatillinen kehittyminen Osallistuminen ja vaikuttaminen työyhteisön kehittämiseen Jatkuva opiskelu ja työssä oppiminen

20 Mitä voidaan tehdä? Pelastuslaitokset Paljon Johtaminen Prosessit (toimintaketjut) Rakenteet (hierarkiat, rajat) Menetelmät (työskentelytavat) Osaaminen Välineet, varusteet Tutkimus, arviointi, vertailu ja kehittäminen

21 Mitä voidaan tehdä? Oppilaitokset Rekrytoinnin kehittäminen Pelastajatutkinnon yläikärajan laskeminen Henkilöstöjohtamisen vahvistaminen kaikkien tutkintojen opetussuunnitelmissa sekä huomiointi muiden aineryhmien opetussuunnitelmissa Täydennyskoulutustarjonnan lisääminen henkilöstöjohtamiseen Jatkotutkintotarjonnan kehittäminen ikääntyneelle henkilöstölle (riskienhallinta, onnettomuustutkinta, operatiivisen toiminnan tuki, koulutus- ja viestintä, hätäkeskus, tekniset ja hallinnolliset tehtävät, jne)

22 Mitä voidaan tehdä? Kuntasektori Pelastustoimen erityisvaatimusten tunnistaminen Ennakoivaan työterveystoimintaan panostaminen Työsuhdeturva ikääntyville Palvelutason ja työturvallisuuden turvaaminen Joustavuuden ja kannustavuuden lisääminen työajan, tehtäväkuvan ja eläkejärjestelyjen soveltamiseen

23 Mitä voidaan tehdä? SM Muutoksen tutkimus, hallintakeinojen kehittäminen sekä muutosten ennakoiva hallinta Operatiivisen toiminnan tutkimus ja kehittäminen Muutoksen huomiointi palvelutasoa ja työturvallisuutta määrittelevissä ohjeissa Kuntien rahoituksen turvaaminen pelastustoimen osalta valtion budjetissa Valvonnan tehostaminen ja kohdentaminen ikääntymisen aiheuttamiin vaikutuksiin Aktiivinen puuttuminen puutteisiin

24 Mitä voidaan tehdä? Kolmikanta Kriittisten alojen tunnistaminen massasta Kaikki mukana talkoissa, mutta realistisella osuudella Ammatillisten eläkkeiden osittainen palauttaminen kriittisille aloille eläkeiän noustessa Ikääntyneiden työsuhdeturvan parantaminen Ikäsyrjinnän parempi tunnistaminen ja sanktiointi Kannustavuuden kehittäminen Henkilöstöjohtamisen radikaali vaatimusten ja osaamisen tason nostaminen

25 Mitä me teemme? Lähtökohdat hankkeelle Edellisen hallituksen ohjelmakirjaus pelastustoimen operatiivisen henkilöstön eläkeiästä ei muuttanut tilannetta merkittävästi Kansallinen ikähanke ei myöskään tuottanut merkittävää lisäarvoa ongelman ratkaisemiseksi Henkilöstövoimavarojen heiketessä ja tehtävämäärän sekä vaatimustason noustessa päätettiin tehdä kaikki se mikä voidaan tehdä oman kaupungin ja pelastuslaitoksen toimesta

26 Tavoitteet ikähankkeessa Pelastuslaitoksen operatiivisen henkilöstön ikääntymisen aiheuttaminen muutosten tunnistaminen ja hallinnan kehittäminen Hankkeen keskiössä on henkilöstöjohtamisen, toimintakyvyn, urasuunnittelun ja työsuhde-ehtojen kehittäminen pelastuslaitoksessa Tavoitteena on vahvistaa organisaation henkilöstövoimavarojen hallintaa pelastustoimen vaikeutuvassa tilanteessa, jossa pelastustoiminnan henkilöstön eläkeiän nostaminen heikentää henkilöstövoimavaroja vuosittain yhä enemmän samalla, kun tehtävämäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Yhtälailla hankkeessa pyritään vahvistamaan henkilöstön omaa osaamista ja vastuuta terveydestään niin, että jokainen pelastustoiminnassa toimiva pysyisi eläkeikään saakka täysin työkykyisenä

27 Kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on ikääntymisen kannalta kriittisimmät työntekijäryhmät palomiessairaankuljettajat, ylipalomiehet ja alipäällystö Hanke ja sen tuottamat ratkaisut palvelevat kuitenkin kaikkia operatiivista työtä tekeviä, koko pelastuslaitoksen henkilöstöä, pelastustoimen kansallista kehittämistä sekä Helsingin kaupungin henkilöstöjohtamisen kehittämistä

28 Organisaatio Hankkeen asettaja: Pelastuskomentaja Kari Lehtokangas Hankkeen ohjausryhmä: Kari Lehtokangas, Jorma Lilja, Simo Wecksten, Kari Virtanen, Henri Nordenswan, Jari Mustikkaniemi, Titi Heikkilä (HEKE) Jouni Silvo (TYKE), Anna-Maria Teperi (TYKE), Kari Penkkilä (TYKE), Sirpa Lusa (TTL) Projektin johtoryhmä: Projektipäällikkö Taisto Hakala, osaprojektien päälliköt Ari Hasanen, Jari Korkiamäki, Jari Lempinen, Henri Nordensawan, asiantuntijat, Jorma Katajisalo, Kari Nurminen, henkilöstöjärjestöjen edustajat Ville Koponen (SPAL), Ari Muranen (JHL), sihteeri Mikael Siitonen Henkilöstöjohtaminen Ari Hasanen, Timo Ustinov, Kari Leino, Ilpo Lehtonen, Juuso Laulajainen, Saku Sutelainen Urasuunnittelu Jari Korkiamäki, Jorma Riihelä, Samu Kokko, Krister Lönnqvist, Tomi Wiiala Toimintakyky Jari Lempinen, Jorma Katajisalo, Johannes Koskinen, Janne Haanpää, Kari Penkkilä, Mika Jyrkämö, Tapio Nieminen Työsuhde-ehdot Henri Nordenswan, Markku Leskinen, Kim Halmela, Hannu Arimo, Oskar Veijola, Tommi Sarvikivi, Mikko Laine, Marko Hagelberg

29 Kehittämisalueet Henkilöstöjohtaminen Kriittisten prosessien ja menetelmien uudistaminen Varhainen puuttuminen, paluun tuki, kehittämiskeskustelu, työnohjaus, työnsuunnittelu, henkilöstötilinpäätös Osaamisen kehittäminen Lähiesimiestyö Toimintakyky Testaamisen kehittäminen - Firefit Toimintakyvyn kehittämisen mahdollisuuksien parantaminen Työterveyshuollon, toimintakyvyn kehittämisen ja testaamisen sekä lähiesimiestyön yhteistyön kehittäminen Varhainen puuttuminen Urasuunnittelu Rekrytoinnin kehittäminen eri uravaiheissa Osaamisenhallinnan kehittäminen Jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen Ikäsopivien töiden ja roolien kehittäminen Työsuhde-ehtojen soveltaminen Työsuhteen turvallisuuden, palkitsevuuden ja kannustavuuden kehittäminen Kaikkiaan noin 40 kehittämiskohdetta

30 Toimintatapa Osallistava - henkilöstö mukana hankkeen kaikissa elimissä Läpinäkyvä hankkeen kaikki asiakirjat koko henkilöstön nähtävillä Intranetin työtilassa Asiantunteva omien asiantuntijoiden lisäksi Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat ohjaamassa hankkeen suunnittelua ja toteuttamista Verkottunut hyödynnämme Helsingin kaupungin ja muiden organisaatioiden vastaavia kokemuksia sekä asiantuntemusta ja jaamme omia kokemuksiamme vastaavalla tavalla muille Systemaattinen pyrimme suunnittelemaan kaiken tekemisen mahdollisimman hyvin Kriittinen arvioimme toimintaamme säännöllisesti läpi hankkeen Ratkaisukeskeinen luomme toteuttamiskelpoisia ratkaisuja tavoitteidemme toteuttamiseksi

31 Tärkeimmät pointit Asiakastarpeiden, tehtävien vaativuuden ja henkilöstövoimavarojen voimakas ristiriitainen kehitys Hallitsemattomana muutoksella on suuret heikentävät vaikutukset palvelutasoon ja henkilöstön turvallisuuteen Nykyiset toimenpiteet eivät vaikuta riittäviltä Muutoksen hallintaan tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistoimintaa Kestävä ongelmanratkaisu edellyttää pelastustoimelle räätälöityjä ratkaisuja ja kohdennettuja resursseja, erityisesti toimintakykyisen vahvuuden turvaamiseen ja työsuhdeturvaan Kehittäminen kohdennettava erityisesti johtamiseen, toimintakykyyn, urasuunnitteluun ja työsuhde-ehtoihin Oman kehittämistoiminnan läpinäkyvyys muihin toimijoihin nähden

32 Kiitos!

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Työnohjaus osana ikäjohtamista Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Helsingin ikähanke 4-vuotinen kehittämisohjelma 2011-2014 Tavoitteena

Lisätiedot

Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen. Sisäinen turvallisuus

Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen. Sisäinen turvallisuus Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Pelastushenkilöstön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti Palosuojelurahaston loppuraportti Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen pelastusalalle - hanke Sirpa Lusa Työterveyslaitos/ Sisäasiainministeriö Tampere 8.1.2010 Hanke

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012

PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012 PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012 Suomen Palopäällystöliitto ry ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Raportti Laatijat: Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010 2 Kuopion kaupunki

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilinpäätös

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilinpäätös Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 4 2 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA JA VAATIVUUSLUOKAT 5 3 HENKILÖSTÖn määrä ja rakenne 8 3.1 Henkilöstön ikäjakauma ja keski-ikä

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys

Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys Kirsti Siekkinen, Harto Hakonen ja Eino Havas Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys LIIKUNNAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot