R640SN Tulevat osaamistarpeet AMMATILLISET VAATIMUKSET TULEVISSA TYÖTEHTÄVISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R640SN Tulevat osaamistarpeet 16.3.2012 AMMATILLISET VAATIMUKSET TULEVISSA TYÖTEHTÄVISSÄ"

Transkriptio

1 Nina Parkkinen Palvelujen tuottaminen ja johtaminen R640SN TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Tulevat osaamistarpeet Anu Rantanen AMMATILLISET VAATIMUKSET TULEVISSA TYÖTEHTÄVISSÄ Opiskelen Mikkelin ammattikorkeakoulussa palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Koulutukseni johtaa matkailu. ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon, restonomi, AMK. Olen ylioppilas vuodelta 1988 ja lukion lisäksi olen suorittanut tradenomiopintoja 118 opintoviikon (vastaa 177 opintopistettä) edestä vuosina Työkokemusta minulla on monesta erilaisesta asiakaspalvelutyöstä. Olen työskennellyt erilaisissa kahviloissa, kioskissa, elintarvikekaupassa, elintarvikekonsulenttina, koulunkäyntiavustajana, siivoojana ym. Muutaman vuoden toimin myös yksityisyrittäjänä jälleenmyyjänä. Valmistuttuani haluaisin mahdollisesti työskennellä marata-alan konsulttina tai muissa joko tutkivissa tai neuvoa-antavissa tehtävissä tai mahdollisesti projektiluontoisissa tehtävissä. Tässä raportissa pohdin omaa ammatillista osaamistani sekä ammatillisia vaatimuksia, joita toiveideni mukaisissa työtehtävissä tarvitaan. Koska kyseisiin työtehtäviin ei löydy suoranaisia kuvauksia vaadittavista taidoista ja tiedoista esim. ammattinetistä tai muualta, missä eri ammattien vaatimuksia kuvataan, pyrin miettimään vaatimuksia itse. Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Mikkelin ammattikorkeakoulussa Mikkelin ammattikorkeakoulun opinto-oppaassa kuvaillaan koulutusohjelmaani mm. seuraavasti: Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman opinnot painottuvat palveluosaamiseen ja -johtamiseen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erilaisissa toimintaympäristöissä. Restonomin ammattitaidon keskeisiä osaamisalueita ovat palveluprosessien hallinta, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä johtamis- ja viestintätaidot. (Opinto-opas )

2 2 Koulutusohjelmakohtainen osaaminen koostuu palvelukulttuuriosaamisesta palvelujärjestelmäosaamisesta, palvelujohtamisosaamisesta, liiketoimintaosaamisesta ja palveluympäristöosaamisesta. Opintosuunnitelman mukaan osaamistavoitteina ovat mm. seuraavat: Opiskelija oppii tuntemaan palvelualan toimialana sekä oppii ymmärtämään tuote- ja palveluosaamisen perusteet niin, että hän osaa toimia niiden mukaisesti. Asiakaspalvelun tuntijana opiskelija oppii tunnistamaan asiakastarpeen ja että hän osaa toteuttaa tuotteen sekä palvelun sen mukaisesti. Palvelutoiminnan osaajana opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisiä ja kannattavia palveluja. Palvelujen kehittäjänä opiskelija osaa tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida ja kehittää palvelutoimintoja. (Opinto-opas ) Valmistuttuaan restonomit työllistyvät mm. matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä erilaisiin kaupan alan tehtäviin. Tehtävänimikkeitä ovat mm. ravintolapäällikkö, palveluesimies, palvelusuunnittelija, hankepäällikkö tai - koordinaattori sekä avainasiakaspäällikkö. (Opinto-opas ) Työtehtävät, joissa haluaisin valmistuttuani toimia Olen koko ikäni tehnyt työtä, jossa on epäsäännölliset työajat, ilta- ja viikonloppusekä keikkatyötä. Koska olen yksinhuoltaja, ja minulla on melko pienet lapset kotona, haluaisin jatkossa tehdä pääsääntöisesti päivätyötä arkipäivisin. Tämän, ja taloudellisten syiden takia (parempipalkkaisen työn toivossa) hakeuduin jatkokouluttamaan itseäni. Pidän ihmisten kanssa työskentelystä, mutta en myöskään koe itselleni vieraaksi yksintyöskentelyä ja tiedon etsimistä, analysointia ja jatkuvaa uuden oppimista. Tässä muutamia syitä, miksi luulen, että konsulttina, tutkimustyöntekijänä tai erilaisiin projekteihin osallistuminen nimenomaan elintarvikealalla voisi olla minusta mielekästä. Eri asia on, löydänkö tällaisia töitä Mikkelin lähiympäristöstä. Toivon kuitenkin tulevan syventävän vaiheen harjoittelun Mikkelin ammattikorkeakoulun projektitöiden parissa aukovan ovia siihen suuntaan, samoin kuin jo aiemmassa harjoittelussa Ruralia instituutissa saamani kokemus ja suhteet. Seuraavaksi pohdin omia ammatillisia taitojani toivetöideni kannalta.

3 Omat taitoni 3 Perusammatilliset taitoni ovat mielestäni melko hyvät. Restonomiopinnoissa erilaiset elintarvikkeita ja marata-alaa koskevat lait, asetukset ja säännökset sekä yleiset toiminta-tavat ovat tulleet tutuksi. Koska minulla on takana usean vuoden työkokemus, on myös erilaiset käytännön asiat hyvinkin tuttuja, ja koska olen työskennellyt useissa erilaisissa työtehtävissä eri firmoille, lisää se alan perustuntemusta. Suurtalouskeittiöistä ei minulla juurikaan ole kokemusta, mutta myöskään mielenkiintoni ei juurikaan kohdistu sille saralle. Toki perusasiat ovat myös sieltä selvillä. Teknisiä taitoja on hieman vaikea miettiä ajatellen haluamiani työtehtäviä. Nimenomaisissa tehtävissä teknisten taitojen vaatimukset voivat vaihdella hyvinkin paljon riippuen tehtävänannosta. Esim. varsinaisena tutkijana toimimiseen vaaditaan yleensä yliopistotutkinto, eikä restonomin tutkinto vastaa välttämättä maisterin tutkintoa, vaikka niin joskus olen kuullut väitettävänkin. Riippuu tietysti toimintoympäristöstä. Täytyy todeta, että erilaisten raporttien kirjoittamiseen koulutuksessani kyllä satsataan. Teknisiä taitoja ovat tietysti myös keittiökoneiden ja laitteiden käyttötaidot, ja niitä on jonkin verran minulla hallussa niin aiemmista työpaikoista kuin koulustakin. Ihan varmasti sillä saralla on myös oppimista. Tietojen hakua olen myös paremmin oppinut käyttämään koulutuksen myötä. Luulisin, että myös ruuanvalmistustekniikat ja uusimmat systeemit ovat myös ainakin tiedossani, jos ei välttämättä ihan käytännön tasolla hanskassa. (Esim. tiedän mitä sous vide-menetelmä tarkoittaa, mutten ole koskaan sitä käytännössä toteuttanut esim. tuotantolaitoksessa.) Sosiaaliset taitoni ovat mielestäni melko hyvät. Olen koko ikäni toiminut asiakaspalvelutehtävissä ja viihtynyt. Koen, että asiakaspalvelutaitoni ovat hyvät. Pyrin myös työyhteisössä tulemaan kaikkien kanssa toimeen, mutta myönnän, että se ei aina välttämättä onnistu. En ole luonteeltani alistuva tai mielistelijä, vaan joskus jopa liian suorasanainen, mutta syrjintää tai huonoa kohtelua ketään kohtaan en ole koskaan hyväksynyt. Koulun ryhmätehtäviä tehdessäni olen huomannut, että ryhmätyötaidoissani voisi olla kehittämisen varaa. Olen luonteeltani aika jääräpää, enkä helposti myönnä virheitäni, ja koska olen luonteeltani ehkä liiankin pikkutarkka ja joissain asioissa täydellisyyteen pyrkivä, en helposti hyväksy toisen lusmuilua tai hälläväliä-asennetta tai sitä, että mennään siitä, mistä aita on matalin. Etenkään jos se vaikuttaa oman työni arviointiin ja arvosanoihini. Osaan mielestäni kuitenkin antaa myös kiitosta ja hyvää

4 4 palautetta tarpeen mukaan, ja huomaan, jos joku idea on parempi kuin omani, ja hyväksyn sen siinä tapauksessa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin uskon, että sosiaalisilta taidoiltani pärjään miltei missä tahansa työyhteisössä, ja kuten aiemminkin totesin, osaan myös työskennellä itsenäisesti, samoin kuin kysyä neuvoa tarvittaessa muilta. Johtamistaidoistani en vielä osaa sanoa juuri mitään. Tiedän, ettei vastuun ottaminen pelota minua ja luulen, että luonteeltani olen enemmän johtaja-, kuin seuraajatyyppiä. Myös erilaiset tekemäni testit (esim. Belbinin testi) viittaavat samaan. Se, olenko hyvä vai huono johtaja, selviää vasta myöhemmin, mikäli johtotehtäviin joskus pääsen. Tähänastisen oppimisen perusteella luulen, että olen enemmän asia-, kuin henkilöjohtaja. Koska kaikki johtaminen kuitenkin lähtee itsensä johtamisesta, voinen todeta, että olen siinä vuosien varrella kehittynyt, mutta kaukana täysinoppineesta. Sama pätenee myös muihin johtamistaitoihini. Onneksi olen aina ollut nopea oppimaan, ja uuden oppiminen ja opetteleminen on minusta mukavaa ja mielekästä. Sekä konsultointi-, että projektityössä, miksei tutkimistyössäkin, tarvitaan johtamistaitoa ja delegointikykyä. Persoonallisia taitojani jouduin oikein miettimään. Luulen, että olen niitä paljon jo selittänytkin etenkin sosiaalisiin- ja johtamistaitoihin paneutuessani. Toiveammateissani todennäköisesti pikkutarkkuudestani ainakin voi olla hyötyä. Tietynlainen kärsimättömyyteni ja se, että asiat täytyy saada kerralla valmiiksi eivät välttämättä ole hyviä ominaisuuksia ajatellen projektityötä tai konsultointia, jotka voivat olla aikaavieviä prosesseja. Toisaalta taas paneudun tarkasti asioihin, joita teen, ja luullakseni se on hyvä asia. Luonteeltani olen melko sosiaalinen, mutta tarvitsen myös yksinoloa, joten valitsemissani työtehtävissä voinen yhdistää näitä molempia tarpeitani. Kotona voin olla myös erittäin äkkipikainen, mutta yleensä työelämässä tämä luonteenpiirteeni ei ole kovin vallitsevana, ainakaan niin kielteisessä mielessä kuin ehkä kotona lasten kanssa. Perusluonteeltani olen myös huumorintajuinen ja tulen toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Periaatteessa pyrin myös positiiviseen ajatteluun, mutta täytyy sanoa, että tässä vuosien varrella on jonkin verran myös kyynisyyttä kertynyt ajatusmaailmaani, enkä näe sitä pelkästään huonona asiana. Mielestäni terveellä järjellä on aina päässyt pitkälle. Osaamisen johtaminen kuntasektorilla Kuntaosaaja 2012 työkirja määrittää metataidot kyvyksi yhdistellä eri taitoalueita ja käyttää niitä ammatissaan. Mielestäni Päivi

5 5 Lahikainen määritteli metataidot hyvin ja ymmärrettävästi sanoessaan, että metataidot ovat yleistaitoja, joita ihminen voi hyödyntää miltei missä työtehtävässä tahansa, kuten kielitaito, tietokoneenkäyttötaito jne. Omia metataitojani ovat mm. sujuva englannin-, hyvä ruotsin- ja perus saksan- ja venäjänkielen taidot sekä tietokoneen käyttötaito, ab-ajokortin omaaminen ja työlainsäädännön tunteminen. Nykyisin voidaan kai todeta metataidoiksi myös sujuvan suomenkielen taidon ja Suomen kulttuurin ja toimintatapojen tuntemisenkin. Laajemmalti ajateltuna meta-taitoja ovat myös kaikki persoonalliset, sosiaaliset ja johtamistaidotkin. Uskon nimittäin, että näiden taitojen osaaminen ja hallitseminen ovat tärkeitä työssä kuin työssä. Erittäin tärkeitä metataitoja ovat myös tilanteen taju ja toimiminen sen mukaisesti oikealla tavalla, etiikan sääntöjen osaaminen ja erilaisten ympäristöllisten ja taloudellisten näkökohtien huomioiminen, toisin sanoen kokonaisvaltainen ajattelu sekä omia, yrityksen että ympäristön etuja huomioiden, realiteetteja unohtamatta. Koulutuksen anti ja työelämän tarpeet Koulutusohjelmamme on erittäin laaja-alainen, ja uskonkin, että se antaa varsin hyvän pohjan juuri minun haluamiini tehtäviin. Tosin työkokemuksestani on myös varsin suuri apu. Pelkällä restonomikoulutuksella ei mielestäni saa valmiuksia toimia missään tehtävässä suoraan, vaan aina tarvitaan työelämän ohjeistus lisäksi. Ja näinhän se on myös kaikessa muussa koulutuksessa: Koulutus antaa perustiedot ja käytäntö opitaan työskennellessä. Tulevaisuudessa työelämässä tarvitaan mielestäni moniosaajia. Viime vuosina on menty ehkä liikaa siihen, että koulutetaan ihminen tekemään yhtä ja tiettyä hommaa, ja ammattitaitoisista moniosaajista on jo nyt pulaa. Meidän alallamme tarkoitan tällä sitä, että esim. tarjoilija ei tiedä mitä hän asiakkaille tarjoilee, kokki ei välttämättä näe asiakkaita koskaan jne. Siinä mielessä restonomin koulutuksessa on hyvä, että opiskelija tutustuu alaan aika kokonaisvaltaisesti, vaikka monet etenkin nuoret opiskelijat eivät ymmärrä, miksi neuvotaan esim. siivoustapoja, vaikkei koskaan meinaa ryhtyä siivoojaksi ym. Tosin MAMK:in restonomilinja on kyllä todella vahvasti keittiöpainotteinen, eikä sikäli ehkä palvele opiskelijaa, joka haluaa paneutua esim. puhtaanapitoon. Siksi olen sitä mieltä, että pystyäkseen tarjoamaan lupaamansa, tulisi koulutusohjelmaan lisätä vaihtoehtoisia kursseja nimenomaan kaupan alalta ja puhtaanapidosta. Itse olen koulutusohjelmasta saanut mielestäni aikalailla tarvitsemaani tietoa.

6 6 Tulevaisuudessa tarvitaan lisäksi ikäjohtamistaitoja työntekijöiden ikääntyessä. Hiljaisen tiedon saattaminen säilyvään ja siirrettävässä olevaan muotoon (kirjalliseksi tai koneelle) on ensiarvoisen tärkeää. Mielestäni tulevaisuudessa tarvitaan myös entistä enemmän suvaitsevaisuutta sekä monikulttuurisuuden ja monikansallisuuden hyväksymistä ja ymmärtämistä ulkomaalaisen työvoiman lisääntyessä työmarkkinoilla. Teknologian yhä lisääntyessä tarvitaan tietotekniikan ja koneiden ja laitteiden käytön osaamista ja myös opettamistaitoa, sekä joustavuutta ja kykyä sopeutua uusiin tehtäviin tai ainakin uusiin toiminta ja tuotantotapoihin. Tosin uskon myös, että tulevaisuudessa myös pehmeiden arvojen korostaminen, ympäristöstä huolehtiminen ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen nousevat yhä enemmän esille. Nykyajan ihmiset eivät ole samalla tavalla työorientoituneita, kuin esim. sotien aikaan syntynyt sukupolvi. Työ ei ole enää itseisarvo, vaan yksi väline hyvän elämän saavuttamiseen. Tämä näkökulma on myös työnantajien ja johdon huomioitava nykyään ja tulevaisuudessa varmaan enenevässä määrin.

7 LÄHTEET: 7 Mikkelin ammattikorkeakoulu Opinto-opas WWW-dokumentti. 18,820#820. Päivitetty Luettu Lahikainen, Päivi & Rantanen, Anu Moodle-aineisto Oppimisympäristö Moodle internetissä. Kurssi Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Osaamisen johtaminen kuntasektorilla Kuntaosaaja 2012 työkirja, WWWdokumentti. https://moodle.mikkeliamk.fi/file.php/2400/osaamisen_johtaminen_kuntasektorilla_k untaosaaja_2012_-tyoekirja.pdf. Luettu

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

RESTONOMIN AMMATISSA MIKSI RESTONOMIA TARVITAAN?

RESTONOMIN AMMATISSA MIKSI RESTONOMIA TARVITAAN? RESTONOMIN AMMATISSA MIKSI RESTONOMIA TARVITAAN? RESTONOMIN AMMATISSA Ammattina restonomi Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 2/2013 Akavan Erityisalat AE ry ja Suomen Restonomit SURE ry Toimitus Akavan

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA.

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA. Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA Jonna Korhonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: - Miten Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Liisa Nenonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 11 Ulla Pohjannoro Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä Ulla Pohjannoro Näkökulmia

Lisätiedot

PILKE. Opiskelija NOVIDASSA. uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida

PILKE. Opiskelija NOVIDASSA. uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida Opiskelija 2014 PILKE uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida NOVIDASSA - on ajantasainen oppimisympäristö - on monipuolinen valikoima opintoja - opit tekemällä ja saat ammatin - voit osallistua

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot