Perustamissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustamissuunnitelma"

Transkriptio

1 SARJA B 0:0 Perustamissuunnitelma Länsisatama Länsiterminaali Pietarinliikenne 0 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Tekniikkasast..0

2 LÄNSITERMINAALI, PIETARIN LIIKENNE 0 HANKKEEN PERUSTELUT. Nykyinen tilanne.. Tuleva tilanne St. Peters Line Ltd alitti liikennöinnin Pietarin ja Helsingin välillä M/S Princess Maria aluksella huhtikuussa 00 lympiaterminaalista laituripaikalta E, jssa li valmiudet alittaa liikenne mahdllisimman npeasti. J liikennettä alitettaessa tiedettiin, että laituripaikka E :tä ei vida käyttää talvikautena, jten välittömästi käynnistettiin työt Makasiiniterminaalin muuttamiseksi tarvittavassa laajuudessa palvelemaan uutta liikennettä. Makasiiniterminaaliin rakennettiin tarvittavat passintarkastuskpit ja uusia väliseiniä erttamaan Tallinnan ja Pietarin liikenteen tisistaan. Makasiinilaiturilta purettiin vanha peräprttiulke, laituria kunnstettiin ja syvennettiin sekä rakennettiin kelluva peräprttiulke. Liikennettä harjitettiin klme kertaa viikssa elkuulle 0 asti, jllin M/S Princess Anastasia tuli liikenteeseen. Alus liikennöi reitillä Pietari Helsinki Tukhlma Tallinna Pietari käyden Helsingissä kerran viikssa. Aluksilla n llut mahdllisuus kuljettaa henkilöautja ja kevyitä pakettiautja sekä busseja. Varustam lisi halunnut alittaa myös rahdin kuljetuksen Eteläsatamasta, mutta Satama ei sitä le sallinut vaan tarjnnut varustamlle mahdllisuutta siirtyä Länsisatamaan, jssa sillä lisi mahdllisuus kuljettaa myös rahtia. Rakennettu pnttniramppi ei le myöskään mititettu raskaalle liikenteelle. Myöhemmin neuvttelujen jälkeen varustamlle n heidän pyynnöstä annettu lupa kuljettaa aluksellaan rekan vetautja (nuppeja), jita tällä hetkellä tudaan TallinkSiljan aluksilla Tukhlmasta edelleen rekilla kuljetettavaksi maitse Pietariin. Pnttniramppi ei aseta esteitä nuppien lastaamiseen laivaan. Tistaiseksi sitä ei kuitenkaan le tapahtunut. Liikennöinti talvella 00-0 li hankalaa vaikean jäätilanteen takia ja alus jutui mnesti pitkään ajamaan jäitä pis laiturin ja aluksen välistä, ennen kuin alus saatiin laituriin ja maihinnususillat kiinni. Pnttnirampin kiinnityksiä juduttiin krjaamaan liikkuvien jäiden takia. Varustamn kanssa käytyjen neuvttelujen jälkeen n svittu liikenteen siirtämisestä Länsisataman Länsiterminaaliin vuden 0 alusta. Alus käyttää Länsisatamassa laituripaikkaa LJ. Terminaalin lauttapaikalla n mahdllista lastata ja purkaa myös raskasta liikennettä. Pietarin liikenne n yhteisön (EU) ulkpulista liikennettä ja samalla Schengen alueen ulkpulista liikennettä, jten siihen svelletaan tulli- ja rajamudllisuuksia ankarimmillaan. Liikenne n pidettävä viranmaisten vaatimalla tavalla erillään Schengen alueen sisällä tapahtuvasta liikenteestä, jta Länsisatamassa harjitettava Tallinnan liikenne n.

3 Käytännössä tämä tarkittaa Sataman kannalta varautumista ylimääräisten aita-, prtti-, pumirakenteiden ja passintarkastustiljen rakentamiseen. Se merkitsee myös uusien ssiaalitiljen rakentamista viranmaisia varten, uusien lähtöselvitystiljen rakentamista varustama varten terminaaliin ja lemassa levien tiljen kunnstamista varustamn ajneuvselvitystä ja tullin edellyttämän väliaikaisen varastn pitäjän timintaa varten. Samalla se edellyttää kenttäalueilla ylimääräisiä aluejärjestelyjä ja terminaalin sisällä lukuisia tilajärjestelyitä, jtta palveluita vidaan tarjta mlemmin pulin passintarkastuslinjasta. Samaan aikaan, vaikkakaan ei Pietarin liikenteen siirtymisen takia, päätettiin purkaa myös sin hunkuntinen ja satama-alueiden käyttöä rajaava varastrakennus L, jnka purkaminen vaatii krvaavien ja timivampien tiljen rakentamista tullille ja satama-peraattri HTG y:lle. Työt vat j käynnistyneet, vaikka viimeiset suunnitelmat vat vasta valmistuneet. Kesää vasten suunnittelun käynnistäminen ja kaiken aikatauluttaminen niin, että työt saadaan valmiiksi luvattuun määräaikaan..0 mennessä, varustamn esittäessä jatkuvasti vaatimuksia tätäkin npeammasta aikataulusta. Haastetta lisää se, että työt tehdään keskellä täysipainisesti timivaa terminaalia, jnka läpi kulkee keskimäärin runsaat 000 matkustajaa päivittäin. Kaiken edellä kerrtun työn lisäksi se vaatii aikataulujen uudelleen svittamista ja vahvistamista varustamille. Aikataulut tulevalle vudelle 0 n j vahvistettu. Liikenteen nnistuminen edellyttää tiukkaa pysymistä alusten aikatauluissa ja mittavaa panstusta varustamilta ja Satamalta liikenteen hjaukseen. Liikenteen harjittamisesta n tehty liikennöintispimus varustamn kanssa. Pietarin liikenteen matkustajat kulkevat terminaalin laajennussassa sijaitsevan passitarkastuslinjastn läpi mennen tullen. Lähtöselvitys tapahtuu vanhan terminaalin ensimmäisessä kerrksessa ja liput tarkistetaan tisen kerrksen lipputarkastuslinjastlla, jsta matka jatkuu passintarkastuksen kautta laivaan. Ennen lipuntarkastusta ja sen jälkeen ennen passintarkastusta n mahdllisuus nauttia terminaalin palveluista kuten ravintla palveluista. Laivalta saavuttaessa matkustajat kulkevat passintarkastuksen kautta kerrsta alempana sijaitsevan tullitarkastuspisteen kautta uls terminaalista. Henkilöautt ajavat varustamn lähtöselvityslinjan kautta jntusalueelle ja sieltä edelleen tullin kautta passintarkastusvyöhykkeelle ja sieltä laivaan. Saavuttaessa autt ajavat suraan passintarkastukseen ja siitä edelleen ajneuvtarkastukseen tullin tarkastuspisteelle ja uls satamasta. Rekat hakevat varustamlta laivalipun ja siirtyvät dtusalueelle tai varustamn rekkaprtille ajaakseen edelleen tullin kautta passintarkastukseen ja edelleen laivaan. UUSI SUUNNITELMA. Yleistä Länsiterminaali n tettu matkustajaliikenteen käyttöön 99. Terminaalirakennuksessa, maihinnusu- ja matkustajasillilla sekä laituri- ja kenttäalueilla n tehty lukuisia muutksia lähes vusittain. Vunna 00 rakennettiin uusi matkustajahalli vanhan terminaalirakennuksen phjispulelle. Vunna 007 terminaalia laajennettiin etelään ttamalla käyttöön lauttapaikka LJ ja rakentamalla uusi maihinnusu-

4 rakennus, a n yhdistetty käytävällä terminaalirakennukseen. Nyt tteutettavat muutkset khdistuvat 99 käyttöön tettuun terminaalirakennukseen ja vunna 00 tehtyyn laajennussaan ja kenttäjärjestelyihin.. Muutkset nykyisessä terminaalirakennuksessa. Liikennejärjestelyt. Maihinnususilta Pietarin liikenteen lähtöselvitystilat sijitetaan nykyisen terminaalin.kerrksen tulhallin perälle. Sieltä siirretään pis vanhat passintarkastuskpit ja tilalle rakennetaan timisttilat varustamlle sekä uudet lähtöselvitystiskit varustamlle ja matkanjärjestäjille. Kulkureittit lähtöselvitystilaan avataan purkamalla varasttilja ja seiniä. Pankkiautmaatit siirretään entisiin kiskin tilihin, mihin tulee myös rahanvaihtpiste. Laivaan nusu ja laivasta saapuminen tapahtuvat.kerrksen laajennussan matkustajahallin kautta. Halliin rakennetaan uudet kaksisuuntaiset passintarkastuskpit sähköisesti avautuvine prtteineen ja Schengen rajaseinineen. Varaudutaan myös Rajavartilaitksen myöhemmin hankkimiin passintarkastusautmaatteihin. Halliin rakennetaan timisttilat Rajavartilaitkselle sekä uudet yleisö wc-tilat. Saapuvat matkustajat siirtyvät nykyistä matkustajasiltaa pitkin.kerrksen tulhalliin ja sieltä tullitarkastustiljen kautta uls. Tulhalliin rakennetaan uusia väliseiniä erttamaan saapuvat ja lähtevät matkustajat tisistaan. Kaikki pasteet uusitaan ja niihin tulee myös venäjän kieli. Kenttäalueen eteläsassa n käynnissä mittavat muutstyöt asunt- ja timistrakentamisen sekä raititieliikenteen rakentamisen takia sekä henkilöautjen että rahtiliikenteen lähtö - ja tulselvitysalueet n siirretty sataman eteläsaan. Pietarin liikennettä varten lähtöselvityskppeja sijitetaan nykyisten kppien rinnalle. Laiturialueelle lähelle lauttapaikkaa sijitetaan passintarkastuskpit,aitarakenteita ja pumeja sekä tulevalle että lähtevälle henkilöaut ja rekkaliikenteelle. Kpit vat vanhja kunnstettuja kppeja. Aaistille asennetaan tarvittavat liikennepasteet. Maihinnususilta LM sveltuu muutksitta uuden liikenteen käyttöön. Sillan nstsylinterit vaihdetaan uusiin. Tämän työn kustannuksia ei le tettu mukaan prjektin kustannuksiin, kska ne lisi täytynyt uusia ilman Pietarin liikennettäkin.. Matkustajasiltjen muutkset. Laiturimuutkset Phjissan matkustajasiltaan tehdään vähäisiä muutksia rakentamalla väliseiniä, jtta saapuvat ja lähtevät matkustajat eivät sekitu keskenään. Lauttapaikan LJ ajramppi spii aluksille muutksitta. Laiturin edustan tarvittava vesisyvyys varmistetaan kaivamalla laiturin viereen ptkurivirtausten kuljettama maa-aines pis ja haraamalla vesialue. Viereisen vanhan varastrakennuksen L khdalla laiturin reunalta ertetaan metriä leveä alue katualueesta ISPS alueeksi ja aidataan määräykset täyttävällä aidalla.

5 .7 Vesijht-, viemäri- ja sähkötyöt Terminaalin uusista WC tilista rakennetaan viemärivedt nykyisen taksialueen khdalla lemassa leviin viemäreihin. Laivapaikalla n tarvittavat jätevesi-, puhdasvesi- ja sähköjakelupisteet. Kenttätiljen kppeihin ei tule vesi eikä jätevesipisteitä. ASEMAKAAVA Uudet järjestelyt eivät le ristiriidassa nykyisen asemakaavan kanssa. PIIRUSTUKSET, RAKENNUSLUPA JA RAKENTAMISEN AIKATAULU Terminaalin muutstöistä n teetetty knsulteilla suunnitelmat, jilla n haettu tarvittavat rakennusluvat. Kenttäjärjestelyt n suunniteltu tekniikkasastn mana työnä. Muutstyöt vat käynnissä ja ne n aikataulutettu siten, että liikenne vi alkaa heti vuden vaihteen jälkeen. KUSTANNUSARVI Hankkeen kustannusarvi n,7 miljnaa eura ilman arvnlisävera. MATKUSTAJA- JA RAHTILIIKENTEEN KEHITYS Matkustajaliikenne ja siihen liittyvä henkilöautliikenne n kasvanut yhtäjaksisesti usean vuden ajan. Varsinkin Tallinnan liikenteessä kasvu n llut npeata. Sitä vastin matkustaja-autlautta liikenteeseen erttamattmana sana kuuluva rekkaja perävaunuliikenne n vaihdellut suhdanteiden mukaan kuten muukin tavaraliikenne. Länsisatamassa kuluva vusi syyskuu mukaan lukien n llut vimakasta kasvun aikaa niin matkustajien, henkilöautjen kuin rekkjenkin salta. Tänä vunna usktaan Länsisatamassa päästävän matkustajien lukumäärässä nin, miljnaan matkustajaan, mikä n runsas pulet kk sataman ennakidusta matkustajamäärästä. Henkilöautjen määrän arvellaan nusevan nin autn ja rekkjen sekä perävaunujen määrä yhteensä nin kappaleeseen edellyttäen ettei liikenne merkittävästi pienene lppuvuden aikana. Eteläsatamasta siirtyvän Pietarin liikenteen mukana siirtyy arvilta kuluvan vuden tietjen phjalta runsaat matkustajaa ja 000 henkilöauta. Keskimäärin käyntiä khden se tarkittaa nin 800 saapuvaa ja 800 lähtevää matkustajaa, suurimman matkustajamäärän llessa käyntiä khden lähes 700 matkustajaa. Elkuussa 0 yhdellä yksittäisellä aluskäynnillä li parhaimmillaan yhteensä lähes 700 matkustajaa. Henkilöautjen määrä n tistaiseksi llut varsin vaatimatnta yksittäisiä huippuja lukuun ttamatta, jllin autja n saapunut kerralla tistakin sataa kappaletta. Liikenteen arvellaan kasvavan merkittävästi. Elkuussa alittaneen M/S Princess Anastasian liikennöinti jatkuessaan kauemman aikaa kasvattaa myös lukuja. Mahdlliset lisäalukset linjille lisäävät tietysti vastaavasti liikennettä.

6 Varustamn man arvin mukaan Helsinki-Pietari-Helsinki linjalla tultaneen kuljettamaan vusittain nin rekkaa. suus kk Länsisataman rekkaliikenteestä lisi siten nin prsenttia. 7 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Melu Vaasan hallint ikeuden päätöksen mukaan Länsisataman vimassa levasta ympäristöluvasta laivapaikilla LJD ja LJ n pyrittävä sijittamaan yöaikaan (kl ) melupäästöiltään vähämeluisimpia laivja. Laituripaikille LJD ja LJ ei saa sijittaa laivja, jiden tiedssa leva äänitehtas L WA n yli 09 db. Helsingin Satama n jättänyt vuden 00 lpussa Etelä-Sumen Aluehallintvirastlle hakemuksen Länsisataman ympäristölupamääräysten uusimiseksi, mutta hakemuksen käsittely ei le vielä alkanut. Helsingin Satama n tilannut Länsisataman ympäristömeluselvityksen päivityksen nykyliikennettä vastaavaksi. Selvitys valmistuu lähiaikina. Helsingin Satama n mittauttanut Eteläsatamassa alusten M/S Princess Maria ja M/S Princess Anastasian melutasn. Laivjen äänitehtas n M/S Princess Maria L WA = 98 db ja M/S Princess Anastasia L WA = 0 db. Näiden mittausten perusteella mlemmat alukset vivat liikennöidä laivapaikalta LJ nyt, kun lähellä ei le vielä asutusta. Mlempien laivjen apumttrien melu n kapeakaistaista. Valtineuvstn päätöksen 99/99 mukaan tällöin n melutasihin lisättävä db. Tämä lisäys tehdään melumallinnukseen. Kapeakaistainen melu n erityisen häiritsevää, mikäli alus yöpyy satamassa. ngelmaksi tämä vi mudstunut sillin, kun sataman lähiympäristön asuintalt valmistuvat. Pakkaasupäästöt Länsisatamassa n mitattu satamatiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun vunna 008. Tällöin ilmanlaatu li muutamaa pikkeusta lukuun ttamatta hyvä. Vunna 00 tuli vimaan EU:n rikkidirektiivi, jnka mukaan satamassa yli kaksi tuntia viipyvä alus jutuu käyttämään satamassa llessaan alle 0, % rikkiä sisältävää plttainetta. Alusten plttaineiden rikkipitisuus rajat tulevat kiristymään 0, jllin Itämeri tulee lemaan ns. SECA alue, jssa liikennöivien alusten plttaineiden rikkipitisuus n ltava pienempi kuin 0, % tai alusten n käytettävä rikkipesureita. Alusten M/S Princess Maria ja Anastasia liikennöinti ei vaikuta sataman lähialueiden ilmanlaatuun merkittävästi. Länsisataman liikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun mitataan jälleen ensi vunna, kun mittausasema siirretään Eteläsatamasta Hietalahdenrantaan. Päästöt veteen ja maaperään Laivapaikalla LJ n viemäri laivajätevesien vastaantta varten. Nrmaalitiminnassa ei laivjen bunkrauksesta tms. aiheudu päästöjä veteen tai maaperään.

7 8 HANKKEEN RAHITUS Hanke n suunniteltu rahitettavaksi Helsingin Sataman tulrahituksella. Mlemmat investinnit, Eteläsatamaan j tehdyt sekä Länsisatamaan nyt suunnitellut investinnit pystyttänee liikenteen jatkuessa nrmaalisti rahittamaan vuden 0 aikana. 9 HANKKEEN KANNATTAVUUS Helsingin Sataman talus- ja hallint-sast n tehnyt hankkeesta kannattavuuslaskelman. Liikennöinnin alusta..00 kertyneet tult kattavat Eteläsatamaan tehtyjen ja Länsisatamaan tehtävien töiden kustannukset tammikuussa 0. Laskelman mukaan hanke n taludellisesti kannattava. 0 LIIKENTEEN YLLÄPIT Tällä hankkeella varmistetaan Helsingin ja Pietarin välisen laivaliikenteen taludellinen tulevaisuus mahdllistamalla rahdin kuljetus. Helsingin satamista vain Länsisatamaan vidaan nykyisin hjata matkustajaliikenteen ehdin tapahtuva lisääntyvä matkustaja-autlauttaliikenne, jssa rahti n erttamatn sa k. liikennettä. Vain täyttöalueen npealla käyttööntlla ja sujuvien liikenneyhteyksien turvaamisella kaupungin liikenneverkkn vidaan timintaa harjittaa pitemmällä tähtäimellä.. Asemapiirustus alueelta. Phjapiirustus. Phjapiirustus. Phjapiirustus. Liikennejärjestelyt. Kustannusarvi

8 LJ PRINCESS ANASTASIAN KEULA Tyynenmerenkatu Rinkatu LJ J tk saarten laituri PRINCESS MARIA LJ :000 (A)

9 K K K K K K K K Muutsalue LÄNSITERMINAALI L, MUUTS PIETARIN LIIKENNE

10 SCHENGEN-ALUEEN RAJA EI LÄNSITERMINAALI L, MUUTS PIETARIN LIIKENNE

11 WC/N R- PRRAS A WC/M R- VARAST Melkinlaituri R- LK0 LK 8 Tallink LK9 CHECK IN LK CHECK IN LK 7 Tallink LK Ecker LK LK Tallink LK Tallink LK LK Ecker Tallink LK LK PRRAS C R- VARAST Z PRRAS B R- n? S HK TILA TELETILA R- LK Ecker LK REKAT LAIVAAN / LAIVASTA REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN REKAT LAIVAAN / LAIVASTA PRRAS D REKAT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA MUUNTAM REKAT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA R- R- R- EI0 R7- R7- AL0 R7- R7- S HK TILA PRSH. WC/N WC/M WC/INVA R7- R7- AL9 R7- R7- R7- R7- AL9 R7- R7- R7- R7- AL9 R7- R7- WC/N WC/M R7- R7- AL9 R7- R7- WC/INVA R7- R7- AL0 R7- R7- E0 TAKSI REKAT LAIVAAN HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA N 08 NRDLANDIA BALTIC PRINCESS MAIHINNUSUSILTA MAIHINNUSUSILTA VI S TEILYN- ILMAISIN STP 0 PRRAS WC Melkinlaituri Risteilyterminaali 080 Suezinkatu AK Kpin numer LK REKAT CHECK IN A Kpin numer LK9? REKKA TIMIST L0 Bunkkeri Rinkatu AK AKS Kap Hrnin katu 0807 AK Tyynenmerenkatu B L7 08 AK HENKIL -JA C 7 KTY PAKETTIAUTT CHECK IN 07 Tyynenmerenkatu Kpin numer LK HENKIL AUTT LAIVIHIN Samplaituri HENKIL AUTT LAIVIHIN K ntyv t pumit Vaaka L pivalaisualue TULLI L L REKAT L nsiterminaali q q q REKKAA YHT. 8m 0 HENKIL AUTA YHT. 0m 0 98 HENKIL AUTT LAIVISTA LJ STP STP STP STP MAIHINNUSUSILTA TULLI HENKIL AUTT LAIVISTA ULS HENKIL - JA PAKETTIAUTT HENKIL - JA PAKETTIAUTT TULLI LJ J tk saarenlaituri Kpin numer LK HENKIL - JA PAKETTIAUTT Uusi aita LJ Kpin numer LK7 Kpin numer LK8 L NSISATAMA L NSITERMINAALI 0 Pietarin liikenne m HelSa/T/MAP/9.9.0

12 HELSINGIN SATAMA Tekniikkasast P. Haiknen Länsiterminaali, Pietarin liikenteen muutkset Prjektinr 00 KUSTANNUSARVI Hinta Yht.. Rakennuttaminen Arkkitehtisuunnittelu 000 Rakennesuunnittelu 000 LVI-suunnittelu 7000 Sähkösuunnittelu 000 Työmaavalvnta (ark, rak, lvi, sähkö) Työt L-terminaalissa Rakennustekniset työt Timist- ja ssiaalitilat, ja. kerrksessa Teräs- ja alumiinirakenteet. ja. kerrksessa Uudet passikpit asennettuna, kpl Pankkiautmaattien siirrt. kerrksessa pasteet, prtit, ym. varusteet Passikppien autmaattiprtit, Megalck Rullavet, Pedelux pasteet, Scanntec LVI-työt ja rakennusautmaati Sähkötyöt ja atk- kaapelinti 000. Kenttätyöt Länsiterminaalissa Kpit Pumit pasteet ja liikennemerkit Aidat ja prtit. Työt laituri- ja vesialueella Kaikki kustannukset yhteensä ALV 0% T:\Prj\Länsisatama\0\St Peter Line Länsiterminaaliin\Kustannusarvi xls

13 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistit ja raprtit, jtka vat julkisia, mutta jiden jakelu n yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vunna 0 ilmestyneet julkaisut 0: Tekniikkasastn timintakertmus vudelta 00 (T..0) 0: Helsingin sataman liikenteellinen vusikertmus 00 (Eve Tumla..0 0: Tasekirja..00 (HT..0) 0: Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-maaliskuu 0 (HT..0) 0: Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 00 (HT 9..0) 0: Helsingin Sataman talusarviehdtus 0 ja talussuunnitelmaehdtus 0-0 (HT.8.0) 0:7 Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-kesäkuu 0 (HT.8.0) 0:8 Helsingin Satama, ruppausmassjen meriläjitysalue Helsingin edustalla, ympäristövaikutusten arviintihjelma (Rambll inland y) 0:9 Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-syyskuu 0 (HT 8..0) 0:0 Perustamissuunnitelma; Länsisatama, Länsiterminaali Pietarinliikenne 0 (T.0.0)

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Länsisataman laituripaikan muutostöistä

Länsisataman laituripaikan muutostöistä SARJA B 2012:6 Perustamissuunnitelma Länsisataman laituripaikan muutstöistä HELSINGIN SAAMAN JULKAISU Matkustajasatamat 26.6.2012 PERUSAMISSUUNNIELMA LÄNSISAAMAN LAIURIPAIKAN MUUSÖISÄ austaa Länsiterminaali

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

Muistio. TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenveto Juha Jokela 25.11.2008

Muistio. TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenveto Juha Jokela 25.11.2008 Muisti TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenvet Juha Jkela 25.11.2008 Tampereen läntinen ikrata (2008) http://www.pirkanmaa.fi/fileadmin/pirkanmaa/julkaisut/oikratar aprtti_netti.pdf

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus.

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus. Saln kaupunki Rekisteröity 7.10.2014 3046/08.01.00.01.04/2013 Viranmainen t linkein-, liikenne- ja ympäristökeskus R!TTIL!IKNNLUPAHAKMUS I Uit"nnOi usean timivaltaisen lupaviranmaisen alueella lvrr Yrityksen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL 189 90101 OULU 26.10.2014 (saapunut 27.10.2014) Valituksen laatijan

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella. 22.5.2008 Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / lli 17.9.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

2013 HERNESAAREN OSAYLEISKAAVAN KAAKKOISEN MERITÄYTÖN EPÄKOHDAT:

2013 HERNESAAREN OSAYLEISKAAVAN KAAKKOISEN MERITÄYTÖN EPÄKOHDAT: 1 2013 HERNESAAREN OSAYLEISKAAVAN KAAKKOISEN MERITÄYTÖN EPÄKOHDAT: 1. Meritäyttökustannukset lähes 100 miljnaa eura. 2. Täytön kärkeen ehdtetun helikpterikentän lentsektrit ja meluvaikutukset edellyttävät:

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO Järvenpään kaupunki Yleissuunnitelmalunns - suunnitelmaselstus Rambll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Esp, Finland Puhelin: 020 755 611 www.rambll.fi 20.12.2004 Sisällys 1. Yleistä 1 2. Kaavatilanne ja rakentamisaikataulu

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

1. Lämmittely: erilaisia juoksuharjoitteita yhteensä 4-5 min. / 30 sekuntia harjoite.

1. Lämmittely: erilaisia juoksuharjoitteita yhteensä 4-5 min. / 30 sekuntia harjoite. Juha Hiltunen, OMT-fysiterapeutti Petteri Kski, naprapaatti; D.N. Alkuverryttelyhjelma n suunniteltu nuren urheilijan urheilukunnn kehittämiseksi ja alaraajavammjen ennaltaehkäisemiseksi. Nrjalaistutkimuksen

Lisätiedot