Hallitus , LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaala Tukipalveluiden lisärakentaminen HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy

2 HUS-Kiinteistöt Oy

3 TIIVISTELMÄ Hyvinkään sairaanhoitoalue on HUS:n pohjoisin tulosalue ja se antaa erikoissairaanhoidon palveluita Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien asukkaille. Hyvinkään sairaanhoitoalueen asukasluku vuodenvaihteessa oli henkilöä. Hyvinkään sairaalan yhteydessä on HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhdessä omistama Sairaalanmäen kiinteistö, jossa toimii HUS:n toiminnan lisäksi kaksi Hyvinkään terveyskeskuksen vuodeosastoa ja terveyskeskuspäivystys. Sairaala vastaa myös alueen kuntien perusterveydenhuollon yöpäivystyksestä ja vuoden 2007 alusta ympärivuorokautisesti Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksestä. Hyvinkään sairaalarakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sen jälkeen sitä on laajennettu vaiheittain. Viimeisimmän uudisrakennuksen, LEIKO-yksikön vihkijäiset olivat marraskuussa Hyvinkään sairaalan toiminnan lisäännyttyä ja sairaalan laajentumisten myötä on tullut tarve lisätä sairaalan henkilökunnan ruokailutiloja, tehostaa ja laajentaa keskusvaraston toimintaa sekä parantaa muiden tukipalveluiden toimintaedellytyksiä. Sairaalan ravintokeskuksen tilat on rakennettu 1975 silloisen Hyvinkään aluesairaalan tarpeisiin. Tämän ajankohdan jälkeen henkilökunnan määrä Hyvinkään sairaalassa on yli kaksinkertaistunut. Ravintokeskus myy myös ravintopalvelut Hyvinkään sairaalan alueella toimivalle Hyvinkään terveyskeskukselle. Ravintokeskuksen valmistuskapasiteetti on ollut täysin käytössä jo vuosia sekä ravintokeskuksen tilat ovat osoittautuneet tarpeeseen nähden alimitoitetuiksi. Yksi keskeisimmistä korjattavista puutteista on henkilökunnan ruokailuun tarkoitetut tilat. Käytössä on nykyisin vain yksi jakelulinjasto, mikä aiheuttaa pitkiä jonoja. Vilkkaimpina ruokailuaikoina henkilökunta ajoittain jonottaa myös pöytäpaikkoja. Hyvinkään sairaanhoitoalueella keskusvarasto toimii kahdessa paikassa, Hyvinkään ja Kellokosken sairaaloissa. Varastotilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 552 m².tavaroiden nouto hyllyiltä tehdään käsityönä ja kirjaaminen tapahtuu käsin, sillä tilat eivät mahdollista nykyaikaisen tekniikan hyväksikäyttöä. Lavatavara joudutaan purkamaan varastointia varten. Tilat ovat osittain kylmiä ja vetoisia. Vuoden 2006 syksyllä on aloitettu yhteistyö Hyvinkään kaupungin terveystoimen kanssa, tällä hetkellä toimitetaan varastotavarat kahdelle terveyskeskuksen vuodeosastolle. Yhteistyön jatkosuunnitelmat odottavat varastotilojen laajentumista. Marraskuussa 2007 keskusvarasto on aloittanut yhteistyön Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa ja keskusvarasto toimittaa tarvikkeita Hyvinkään paloaseman ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköiden käyttöön. Hyvinkään sairaalan keskusvaraston toimivuus ja asiakaslähtöisen- ja taloudellisesti kannattavan varastotoiminnan mahdollistaminen vaatii laajennuksen. Hyvinkään sairaalaan suunnitellut ja jo toteutuneet laajennukset lisäävät myös varastopalveluiden määrää. Kahden keskusvaraston toimintamallista siirtyminen yhteen yksikköön tuo henkilö- ja toimintasäästöjä mm. tilavuokrien, vähentyvän sijaistarpeen ja yhtenäisten toimintamallien ansiosta. Tässä hankesuunnitelmassa esitetään Hyvinkään sairaalan tukitoimintojen toiminnan tehostamiseksi lisärakentamista. T-kerrokseen laajennetaan keskusvarastoa, rakennetaan varastohenkilökunnalle ikkunallisia työtiloja sekä taukotila. Tavaraliikenteen lastauslaiturin sijainti muutetaan ja samalla parannetaan sen toimintaedellytyksiä. Jätepihalle tehdään sairaalasta uusi suora yhteys vanhan trukkitallin läpi. Ruokasalia laajennetaan,

4 tarjoilulinjasto uusitaan sekä ammattikeittiölle rakennetaan uudet ikkunalliset toimistotilat sekä taukotila. Ammattikeittiön nykyisten toimistotilojen paikalle rakennetaan tiloja mm. varastointia varten. Ammattikeittiön lastauslaituria laajennetaan ja se katetaan puolilämpimäksi tilaksi. Keskusvaraston alapuolelle tuleva tila tunnelikerroksessa jätetään hiekkatilaksi niin, että sinne voidaan myöhemmin rakentaa esim. varasto-, toimisto- tai pukuhuonetiloja. Keskusvaraston laajennuksen katolle rakennetaan uusi ilmastointikonehuone. Nykyisen keskusvaraston alueelle tehdään 50 m² tilavaraus mahdollisesti myöhemmin hankittavaa likapyykkikylmiötä varten. Erillisenä hankkeena, jonka kustannukset eivät sisälly tähän hankesuunnitelmaan, tehdään muutostöitä talouskeskusrakennusosan ulkoalueilla. Pihalla oleva vanha soravarasto puretaan sekä alueella olevan varastorakennuksen ovet siirretään toiselle sivulle ja varaston julkisivut verhoillaan uudelleen. Jätehuollolle tehdään tilat uuteen paikkaan sekä teitä linjataan uudelleen ja istutusalueita muutetaan. T-kerrokseen tulevan uudisrakentamisen laajuus on 770 brm2, lastauslaitureiden pinta-ala 72 brm2. Sairaalan vanhalla osuudella tehdään muutostöitä 278 brm2 suuruisella alueella. IV-konehuoneen laajennus 114 brm2. Tunnelikerrokseen jäävän hiekkatilan pinta-ala on 620 brm2. Hankkeelle on investointiohjelmassa varattu rahaa 2,7 miljoonaa euroa vuosille Hankesuunnitelma mukainen kustannusarvio on 2,7 miljoona euroa, alv 0 %. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen alkaisi tammikuussa 2009 ja tilat olisi otettavissa käyttöön lokakuussa 2009.

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISKUVAUS HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEESTA 1 2 HANKKEEN PERUSTELUT Ravintohuolto Materiaalikeskus 2 3 YKSIKÖIDEN TOIMINTA Ravintokeskuksen toiminta Materiaalikeskuksen toiminta 3 4 TILARATKAISUT JA NIIDEN TOTEUTUS Kohteen sijainti, tilat ja laajuus Paloturvallisuusnäkökohdat Tavaraliikenne Piha- ja liikennöintialueiden maarakennustyöt Rakennustekniset työt Purettavat rakenteet Säilyvät rakenteet Runkorakenteet Täydentävät rakenteet Kalusteet ja varusteet LVI tekniikka Purku- ja siirtotyöt Lämmitys Vesijohdot ja viemärit Ilmanvaihto Savunpoisto Sairaalakaasut Rakennusautomaatio Sähkötekniset työt Sähköliittymät Sähkönjakelu Maadoitukset Valaistus LVI-laitteet Sairaalakaasuverkostot Tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät Turvajärjestelmät Muutokset nykyisiin asennuksiin Keittiölaitteet 12 5 TYÖNAIKAISET HÄIRIÖT SAIRAALALLE 12 6 ARVIO HANKKEEN KUSTANNUKSISTA 13 7 AIKATAULUTAVOITTEET 13 8 HANKKEESEEN KOHDISTUVAT HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET 13 Liitteet:

6 1. Asemapiirustus 2. Pohjapiirustus tunnelikerros 3: Pohjapiirustus T-kerros 4: Pohjapiirustus kattokerros 5: Keittiölaiteluettelo 6: Hankeen aikataulu

7 7 1 YLEISKUVAUS HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEESTA Hyvinkään sairaanhoitoalue on HUS:n pohjoisin tulosalue ja siihen kuuluu viisi kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Hyvinkään sairaanhoitoalueen asukasluku vuodenvaihteessa oli henkilöä. Hyvinkään sairaanhoitoalue tuottaa pääosan näiden kuntien asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluista ja lisäksi palvelee muita sairaanhoitopiirin kuntia, etenkin psykiatrian erikoisalalla. Alueen sairaalat ovat Hyvinkään sairaala Hyvinkäällä ja Kellokosken sairaala Tuusulassa. Alueella on lukuisia psykiatrian avohoidon toimipisteitä. Hyvinkään sairaala on päivystävä somaattisten erikoisalojen sairaala, joka tuottaa palveluja omien kuntien lisäksi jonkin verran myös Keravalle ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hausjärvelle ja Lopelle. Hyvinkään sairaalan yhteydessä on HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhdessä omistama Sairaalanmäen kiinteistö, jossa toimii HUS:n lisäksi kaksi Hyvinkään terveyskeskuksen vuodeosastoa ja terveyskeskuspäivystys. Sairaala vastaa myös alueen kuntien perusterveydenhuollon yöpäivystyksestä ja vuoden 2007 alusta ympärivuorokautisesti Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksestä. Kellokosken sairaala ja psykiatrian avohoitoyksiköt kunnissa vastaavat alueen psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Kellokoski tuottaa nuoriso-, oikeus- ja kuntoutuspsykiatriassa palveluja myös muille sairaanhoitopiirin kunnille. Molemmat sairaalat toimivat opetussairaaloina tarjoten opetusta ja opiskelupaikkoja terveydenhuollon eri ammattiryhmille. Lähes kaikilla sairaaloissa toimivilla lääketieteen erikoisaloilla on erikoislääkärikoulutusoikeudet ja lisäksi joillakin erikoisaloilla annetaan Helsingin yliopistolle kandidaatti- ja amanuenssiopetusta. Kaikki yksiköt osallistuvat myös hoitoalan eri opiskelijaryhmien ohjaukseen. Vuonna 2006 Hyvinkään sairaanhoitoalueella oli 523 sairaansijaa, joista 238 sairaansijaa oli Hyvinkään sairaalassa ja 285 sairaansijaa Kellokosken sairaalassa. Vuonna 2006 Hyvinkään sairaanhoitoalueella oli hoitojaksoa ja hoitopäiviä kaikilla erikoisaloilla yhteensä Ajanvarauspoliklinikoilla kävi potilasta ja päivystyksissä potilasta. Hyvinkään sairaanhoitoalueen koko henkilökunta vuoden 2006 lopussa oli 1926 työntekijää. Hyvinkään sairaalarakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sen jälkeen sitä on laajennettu moneen otteeseen. Sairaalaan on rakennettu lisätiloina lastenosasto, poliklinikkasiipi, LEIKO-yksikkö sekä Sairaalamäen kiinteistö. Tulevaisuudessa on tarvetta mm. lisätä henkilökunnan ruokailutiloja, tehostaa ja laajentaa keskusvaraston toimintaa sekä parantaa muiden tukipalveluiden toimintaedellytyksiä.

8 8 2 HANKKEEN PERUSTELUT 1 Ravintohuolto Sairaalan ravintokeskuksen tilat on rakennettu 1975 silloisen Hyvinkään aluesairaalan tarpeisiin. Sairaalan toiminta tuohon ajankohtaan nähden merkittävästi lisääntynyt sairaalan laajentuessa ja toiminnan lisääntyessä mm. Kiljavan sairaalan toimintojen siirryttyä Hyvinkään sairaalaan. Polikliinisten suoritteiden määrä on moninkertaistunut ja henkilökunnan määrä on yli kaksinkertaistunut. Ravintokeskuksesta myy ravintopalvelut myöskin Hyvinkään terveyskeskukselle. Toiminnan lisäyksistä johtuen ravintokeskuksen valmistuskapasiteetti on ollut täysin käytössä jo vuosia. Ravintokeskuksen tilat ovat osoittautuneet tarpeeseen nähden alimitoitetuiksi. Ravintokeskuksen käytössä on ruoan valmistus-, jakelu- ja vaununpesutiloja sekä henkilökunnan ruokasali. Vuosien ajan on lisätilaa pyritty saamaan ja toimintoja järjestelty pienin korjauksin, jotta pakolliset tehtävät on voitu hoitaa. Toiminnallisesti tilan puutteen vuoksi haitallisimmaksi on henkilökunnan suuren kasvun vuoksi osoittautunut henkilökunnan ruokasalin tilan ahtaus ja vain yhden jakelulinjaston käyttö, jolloin henkilökunnan ruokailuun kuluu paljon enemmän työaikaa kuin sopimusten mukaiset ruokailuajat edellyttäisivät. Myös osastojen määrän lisäys aiheuttaa tilanpuutetta ruokavaunujen puhtaanapitoon ja säilytykseen. Ruokamäärien lisääntymiseen tarvitaan enemmän laitteita ja nämä vaativat enemmän tilaa. Tukipalvelujen lisähankkeen tultua mahdolliseksi, suunniteltiin henkilökunnan ruokasalin laajentaminen ja jakelulinjastojen uusiminen nykyhetken tarpeiden mukaiseksi. 2 Materiaalikeskus Toiminnalliset perustelut Hyvinkään sairaanhoitoalueella toimii keskusvarasto kahdessa paikassa: Hyvinkään ja Kellokosken sairaalassa. Varastotilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 552 m² (Hyvinkää n.301m² ja Kellokoski n. 251m²). Lisäksi Hyvinkään sairaalassa on erillinen 61m²:n varastotila, joka sijaitsee pitkän käytävän päässä hissiaulan vieressä. Hyvinkään sairaalassa varastossa työskentelee kuusi henkilöä ja Kellokosken sairaalan varastossa kolme henkilöä. Tavaroiden nouto hyllyiltä tehdään käsityönä ja kirjaaminen tapahtuu käsin, sillä tilat eivät mahdollista nykyaikaisen tekniikan hyväksikäyttöä. Lavatavara joudutaan purkamaan varastointia varten. Hyvinkään sairaalan varastosta 58m² on ns. eteisaulaa, jonka kautta kulkee sairaalaan tuleva tavara mm. lääkekeskuksen tavarat ja lika- ja puhdaspyykki. Eteisaulassa tapahtuva liikenne kuormittaa muutenkin ahdasta tilaa. Samassa tilassa säilytetään varaston tavaroita sekä vastaanotetaan varastoon saapuvaa tavaraa. Tila on ahdas ja vetoinen sekä talvella kylmä. Varmuusvarastoitavat tavarat vievät noin 33m². Hoitotarvikevaraston pinta-alaksi jää 145m², johon tilaan on myös sijoitettu työtilat (atk-laitteet+pöydät) neljälle henkilölle. Tilan ahtaus heikentää ja vaikeuttaa henkilökunnan työskentelyä.

9 9 Vuonna 2006 syksyllä on aloitettu yhteistyö Hyvinkään kaupungin terveystoimen kanssa, tällä hetkellä toimitetaan varastotavarat kahdelle vuodeosastolle. Yhteistyön jatkosuunnitelmat odottavat varastotilojen laajentumista. Marraskuussa 2007 on aloitettu yhteistyö Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Keskusvarasto toimittaa tavaraa Hyvinkään paloaseman ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköiden käyttöön. Kellokosken varastotoimintojen siirtyminen Hyvinkään varaston yhteyteen toteutuu laajennuksen myötä. Hyvinkään keskusvaraston toimivuus ja asiakaslähtöisen- ja taloudellisesti kannattavan varastotoiminnan mahdollistaminen vaatii laajennuksen, jotta saadaan toimivat varastotilat. Hyvinkään sairaalaan suunnitellut ja jo toteutuneet laajennukset lisäävät myös varastopalveluiden määrää. Taloudelliset perustelut Hyvinkään sairaalan (Hyvinkää ja Kellokoski) keskusvaraston toiminta on tärkeä osa Hyvinkään sairaanhoitoalueen tukitoimintoja. Kahden keskusvaraston toimintamallista siirtyminen yhteen yksikköön tuo henkilö- ja toimintasäästöjä mm. tilavuokrien, vähentyvän sijaistarpeen ja yhtenäisten toimintamallien ansiosta. Mahdollinen yhteistyö Hyvinkään kaupungin ja muiden yhteistyökuntien kanssa olisi perusteltua tuodessaan säästöjä mm. Hyvinkään kaupungin terveydenhuollolle sekä jatkaisi jo Lohjalla, Vantaalla ja Tammisaaressa aloitettua yhteistoimintaa. Yhteishankinnat lisäävät HUS:n hankinta-määrää ja painoarvoa hankinnoissa ja hyödyttävät kaikkia osapuolia. 3 YKSIKÖIDEN TOIMINTA 1 Ravintokeskuksen toiminta Hankkeen valmistuttua henkilökunnan ruokailu saa lisätilaa 120 m2, jolloin ruokasaliin saadaan yhteensä 146 asiakaspaikkaa. Henkilökunnan ruokailu on tällöin mahdollista järjestää ilman pitkiä jonotuksia. Kaksipuolisen jakelulinjaston rakentaminen pienentää ruoan noutoajan muutamaan minuuttiin. Taulukko 1. Ravintosuoritteiden kehitys vuosina kotipalvelun sopimus ruoanmyynnistä loppui Materiaalikeskuksen toiminta Sairaalan nykyiset varastotilat Hyvinkään ja Kellokosken sairaalan keskusvarastoissa on varastoitavia tuotteita kaikki Hyvinkään sairaanhoitoalueen hoito-, pehmo-, talous-, toimisto-, atk-tarvikkeet sekä vaatteisto. Lisäksi keskusvarastojen kautta kulkee ns. suoratoimitusnimikkeitä.

10 10 Pinta-alaa on käytössä noin 552m² (Hyvinkää 301m² ja Kellokoski 252m²). Hyvinkään varaston tilat ovat kahdessa paikassa ja eivät mahdollista tehokasta esim. kuormalavahyllyjen käyttöä. Osa varaston tilasta on ns. eteisaulaa, jossa kuormitusta aiheutuvaa liikennettä ja tila on myös ahdas sekä vetoinen. Taulukko2. Varaston toimitukset ja palveluaste tammi-elokuu 2007 Hyvinkään keskusvarasto Kellokosken keskusvarasto

11 11 4 TILARATKAISUT JA NIIDEN TOTEUTUS 1 Kohteen sijainti, tilat ja laajuus Rakennettavaksi esitetyt laajennukset tulevat sairaalarakennuksen talouskeskusosalle, T-kerrokseen. T-kerroksessa keskusvarastoa laajennetaan, rakennetaan uusi tavaran vastaanottolaituri sekä rakennetaan varastohenkilökunnalle toimisto-, työ- ja taukotiloja. Keskusvaraston hyllyt hankitaan erillisen hyllysuunnitelman mukaisesti. Tavaraliikenteen lastauslaiturin sijainti muuttuu, sekä sen toimintaedellytyksiä parannetaan. Lastauslaituri katetaan täysin puolilämpimäksi tilaksi. Jätepihalle tehdään sairaalan vanhalla osuudella uusi suora yhteys vanhan trukkitallin läpi. Ruokasalia laajennetaan sekä vanhan ruokasalin osuudelle rakennetaan uudet ruuanjakelulinjastot. Ammattikeittiölle rakennetaan uudet ikkunalliset toimistotilat sekä taukotila. Ammattikeittiön vanhojen toimistotilojen paikalle rakennetaan tiloja mm. varastointia varten. Ammattikeittiön lastauslaituria laajennetaan ja se katetaan puolilämpimäksi tilaksi. Molemmilta lastauslaitureilta johtaa teräsportaat lastauspihalle. Tunnelikerroksessa lattia jätetään maanvaraiselle hiekkapohjalle. Perustukset viedään syvälle, huomioiden mahdollinen myöhempi lisärakentaminen (tulevan lattiapinnan korko ). Tunnelikerroksessa seinät ja kattopinta jätetään betonipinnalle, tunnelikerroksen ja T-kerroksen välinen välipohja lämmöneristetään. Keskusvaraston laajennuksen katolle rakennetaan uusi ilmastointikonehuone.

12 12 Nykyisen keskusvaraston alueelle tehdään 50 m² tilavaraus mahdollisesti myöhemmin hankittavaa likapyykkikylmiötä varten. Pihajärjestelyitä tehdään tähän hankesuunnitelmaan kuulumattomina erillishankkeina: mm. jätehuollolle tehdään pihalle tilat uuteen paikkaan, teiden linjauksia ja istutusalueita muutetaan. Laajuustiedot T-kerros: -laajennus: 770 brm2 -lastauslaiturit: 72 brm2 (ravintohuollon last.laiturin laajennus+uusi last.laituri) -muutosalueet vanhan sairaalan osuudella: 278 brm2 - ravintohuollon vanha lastauslaituri 12,5brm2 IV-konehuoneen laajennus: 114 brm2 2 Paloturvallisuusnäkökohdat Paloteknisesti keskusvarasto on oma paloalueensa. Ammattikeittiö kuuluu samaan paloalueeseen sairaalan ruokalan kanssa. Omia paloalueita ovat lisäksi kaasukeskus ja trukkitalli, sekä uusi porrashuone. Kattokerroksessa ilmastointikonehuone on oma paloalueensa. Keskusvaraston savunpoistoa varten rakennetaan neljä savunpoistokattoikkunaa. Kattoikkunat on varustettu sähköisellä avausmekanismilla. Lisäksi keskusvaraston savunpoistoa tapahtuu ulkoseinäikkunoiden kautta. Palo-osastointivaatimukset edellyttävät paloluokiteltuja rakenteita (seiniä, ovia, väliseinäikkunoita) uusille paloaluerajoille. 3 Tavaraliikenne Saapuva tavaraliikenne Saapuva varastotavara tuodaan sisään uuden lastauslaiturin kautta ja kuljetetaan sieltä suoraan keskusvarastoon tai käytävää pitkin muualle sairaalaan. Myös saapuva puhdas pyykki tuodaan sisään uuden lastauslaiturin kautta ja kuljetaan käytäväyhteyttä pitkin sairaalan varastoihin tai suoraan osastoille. Ammattikeittiön lastauslaituria laajennetaan ja ruuan kuljetus tapahtuu suoraan sitä kautta ammattikeittiöön. Lastauslaitureiden eteen rakennetaan teräsrakenteiset katokset. Lähtevä tavaraliikenne Ulos lähtevä tavara kulkee joko keskusvarastoista lastauslaiturille tai muualta sairaalasta käytävää pitkin lastauslaiturille.

13 13 Sairaalasta lähtevä jätetavara kuljetetaan uuden käytäväyhteyden kautta suoraan jätepihalle ja siellä erillishankkeina uusille paikoille siirrettyihin vanhoihin jätepuristimiin, lavoille tai ongelmajätekonttiin. Jätehuolto Tavaraliikenteen järjestelyissä erotetaan jätteille oma kulku vanhan trukkitallin läpi. 4 Piha- ja liikennöintialueiden maarakennustyöt Ajo- ja kulkualueita lastauslaiturien alueella asfaltoidaan sekä ruokasalin edessä oleva pihaterassialue laatoitetaan. 5 Rakennustekniset työt 1 Purettavat rakenteet Kaikki tarpeettomaksi jäävä talotekniikka puretaan. Vanhat julkisivut puretaan laajennusta rajoittavilta seiniltään, muualla ulkoseinärakenteet säilyvät ennallaan. Uusien tilajärjestelyjen edellyttämät väliseinä- ym. rakenteet puretaan. 2 Säilyvät rakenteet Vanhan rakennuksen rakenteet ja vesikattorakenteet säilyvät ennallaan. 3 Runkorakenteet Alapohjarakenteet, välipohjarakenteet, runkorakenteet, vesikattorakenteet: Alapohjat ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja Välipohjat ovat ontelolaattatasoja Pilarit ovat teräsbetonielementtejä Palkit ovat teräspalkkielementtejä Vesikatto on bitumikermikate Ulkoseinärakenteet Laajennuksien julkisivut ovat betonielementtirakenteisia ja julkisivuissa pinta on valkobetonia. IV-konehuoneessa on Paroc-elementit. Julkisivuissa on myös ritiläverhouksia. 4 Täydentävät rakenteet Väliseinät Väliseinät ovat pääosin kahta eri tyyppiä: puolen kiven kalkkihiekkatiiliseiniä ja tuplakipsilevyseiniä, joista uloimmat levyt erikoiskovia. Ammattikeittiön avokonttorissa on irralliset seinäkkeet. Ikkunat Ikkunat ovat 3-kertaisia selektiivipintaisia MSE-ikkunoita. Ruokasalin laajennuksen sekä uuden tuulikaapin ikkunat ovat alumiiniprofiilisia, 3-kertaisia eristyslaseja. Puolilämpimillä lastauslaitureilla lasiaukolliset seinät ovat teräsprofiilirakenteiset, lasit laminoidut.

14 14 Savunpoistoikkunat keskusvarastossa varustetaan sähköisillä avausmekanismeilla. Ovet Puuovet ovat laminaattipintaisia puureunalistoitettuja ovia, osa ovista db-ovia. Ruokasalin sekä Ammattikeittiön taukotilan paljeovet ovat äänieristettyjä db30-luokan ovia. Ulko-ovet ovat alumiinirakenteisia lasiaukollisia lämpökatkaistuja ja eristettyjä ovia. Tuulikaapin sisäovi on teräsprofiilirakenteinen lasiaukollinen teräsovi. Käytävän ja lastauslaiturin sekä käytävän ja trukkitallin väliset ovet ovat automaattisia lasiaukollisia teräslasipalo-ovia. Lastauslaiturilla olevat ovet ovat lasiaukollisia automaattisia lämpöeristettyjä nosto-ovia, osa ovista erillisellä käyntiovella varustettuja. Lämpökeskuksen ovi teräsrakenteinen umpipalo-ovi. IV-konehuoneen ovi teräsrakenteinen lämpöeristetty umpipalo-ovi. Ruokasalin liukuovi on automaattinen. Osa ovista on kulunvalvontaovia. Trukkireittien ovet suojataan molemmin puolin teräslevyillä (h 900) ja yli 10M leveiden ovien karmit varustetaan RST-suojuksin. Katokset Lastauslaitureiden eteen tehdään teräsrakenteiset katokset. Lattiat Uusien toimisto- ja taukotilojen, ruokasalin laajennuksen, vanhan ruokasalin sekä teknisten tilojen lattiat ovat homogeenista muovimattoa (2mm), hitsatuin saumoin ja muovisin jalkalistoin. Märkätiloissa ja pukuhuonetiloissa on liukuestemuovimatot, matto nostetaan seinille jalkalistoiksi. Pääkäytävillä on mosaiikkibetonilaattalattia. Keskusvaraston lattia pinnoitetaan yhtenäisesti karhennetulla massalattialla. Lastauslaitureilla pintakovetettu betoni. Seinät Kaikki vanhat seinäpinnat paikataan purkutöiden jäljiltä tarpeen mukaan ja huoltomaalataan. Uudet kipsiseinät, muuratut seinät ja betoniseinät: tasoitetaan ja maalataan. Märkätilat, pesualtaiden ympäristöt, WC-tilat, keittiökalusteiden kalustevälit sekä Ammattikeittiön seinät vedeneristetään tarvittavilta osin sekä laatoitetaan. Seinien, kulmien ja pilareiden suojaukseen asennetaan törmäyssuojat. Liikennealueilla kumipintaiset seinäsuojat.

15 15 IV-konehuoneiden katto- ja seinäpinnat verhoillaan äänenvaimennuslevyillä. Alakatot Näkyvät betonikatot ovat ruiskutasoitettuja ontelolaattoja. Huoneiden alakatot ovat rei itettyjä kipsilevypintaisia akustolevyjä, koko 600x600mm, ehjät levyt, reuna-alueilla sileä kipsilevy. Tauko/neuvotteluhuoneiden alakatot sekä ruokasalin laajennuksen alakatto ovat puuviilupintaisia akustointilevy-alakattoja. Kattoon liimatavat verhoukset ovat reiìtettyjä kipsilevypintaisia akustolevyjä. Pukuhuonetilojen, siivous-, wc- ja märkätilojen alakatot ovat tyyppiä Paroc Hygien tai vastaava. Käytävätilojen alakatot ovat akustisia metallipaneelialakattoja. Keskusvaraston alakatosta noin 50 % lattia-alasta on akustovilla-alakattoa. Suojaukset Trukkiliikennereitillä sijaitsevat talotekniikka, pinnat ja hyllykalusteet suojataan tukevilla rst-törmäyssuojilla. Trukkireitin peltiovet suojataan molemmin puolin rst-levyillä (h~900), siivoustilan oven karmit varustetaan rst-suojauksella (h~1200). Käytävien seinillä ja muilla liikennealueilla kumipintaiset seinäsuojat. 5 Kalusteet ja varusteet Kiintokalusteiden rungot, tasot, hyllyt ja etusarjat ovat laminaattipintaisia ja niissä on massiivipuiset reunalistat. Taukotiloissa on keittiökalustus, naulakko sekä hyllykaapit ja laukkukaapit, sekä valkokangas. Huoneissa vaatekaappi sekä hyllykaappi. Pienissä varastotiloissa on seinähyllyt. Ruokasaliin asennetaan uudet ruuanjakelulinjastot. Keskusvaraston hyllyt tulevat erillisen suunnitelman mukaan. Toimistokalusteet sisältyvät käyttäjän erillishankintoihin. Siivous- ja wc-tilat varustetaan asiaankuuluvilla kalusteilla ja varusteilla. 6 LVI tekniikka 1 Purku- ja siirtotyöt Tulevan laajennuksen alle jäävät vanhat viemärit jäävät pääosin käyttöön, keittiölle tehdään uusi rasvanerotuskaivo viemäreineen ja vanha rasvanerotuskaivo puretaan. Vanha kaasukeskus puretaan ja uusi kaasukeskus rakennetaan uudelle paikalle. Nestemäisen hapen syöttöputki uusitaan säiliöltä uudelle kaasukeskukselle asti ja vanha syöttöputki puretaan. Purku- ja siirtotöitä tehtäessä ensin rakennetaan purettavalle järjestelmälle korvaava järjestelmä, jonka jälkeen vanha järjestelmä voidaan ottaa pois käytöstä.

16 16 2 Lämmitys Olemassa olevaan lämmönjakohuoneeseen lisätään uudet lämmönsiirtimet laajennuksen patteriverkostolle ja ilmanvaihdon lämmitysverkostolle. Uudet tilat lämmitetään pääsääntöisesti pattereilla sekä osittain ilmalla, pesu- ja pukuhuonetiloihin tulee sähköinen lattialämmitys. Patterit ovat helposti puhdistettavissa olevia konvektiolevyttömiä levypattereita tai muita puhdistettavuudeltaan vastaavia pattereita. Patterit varustetaan termostaattisin patteriventtiilein. Keskusvaraston nosto-ovet varustetaan tehokkailla ilmasuluilla, jotka toteutetaan vesipattereilla ja kierrätysilmapuhaltimilla varustetuilla oviverhokoneilla. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto toteutetaan vesi/etyleeniglykoli kiertopiireillä. 3 Vesijohdot ja viemärit Tiloihin toteutetaan huonekorttien mukaiset vesi- ja viemäripisteet. Hanat ovat pääsääntöisesti yksiotehanoja. Kytkentävesijohdot ja viemärit asennetaan rakenteiden sisään näkymättömiin. Viemäripisteiden edellyttämät putkihajotukset toteutetaan alemman kerroksen puolella, jossa ne liitetään pystynousuihin ja pohjaviemäreihin. Vesijohto liitetään Hyvinkään sairaala-alueen vesijohtoverkostoon. Jäte- ja sadevedet johdetaan Hyvinkään sairaala-alueen viemäriverkostoihin. 4 Ilmanvaihto Keskusvaraston laajennusta ja toimistotiloja palveleva ilmanvaihtokone sijoitetaan uuteen vesikatolle rakennettavaan iv-konehuoneeseen. Tuloilmakone varustetaan nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä ja lämmityksellä. Uuteen ilmanvaihtokoneeseen tehdään jäähdytyspatterivaraus. Puhaltimia ohjataan taajuusmuuttajilla suodattimien likaantumisen kompensoimiseksi ja kanaviston säädön sekä muuntojoustavuuden helpottamiseksi. Esisuodattimina käytetään F5-tasoisia suodattimia ja hienosuodattimina F9-suodattimia. Likaisia tiloja varten tehdään erilliset poistoilmakanavistot ja poistoilmapuhaltimet asennetaan vesikatolle. Kanavina käytetään pääsääntöisesti kierresaumattuja peltikanavia ja vain tilankäytön niin edellyttäessä suorakaidekanavia. Pääte-elimet ovat tehdastekoisia tunnetun valmistajan ominaisuuksiltaan mitattuja laitteita. Äänenvaimennusmateriaalina käytetään mineraalivillan sijasta esim. Ewona-Acusticaa kuitujen irtoamisvaaran eliminoimiseksi. Äänenvaimennusmateriaalin pitää täyttää syttymisherkkyys/palonlevittämisluokan B-s1,d0 vaatimukset. Kanavien paloeristykset tehdään määräysten mukaan. Kaikki tuloilman runkokanavat lämpöeristetään alumiinifoliopäällysteisellä mineraalivillalla. Kanavat varustetaan määräysten mukaisilla palopelleillä. 5 Savunpoisto Laajennusosan savunpoisto on painovoimainen.

17 17 6 Sairaalakaasut Olemassa oleva kaasukeskustila puretaan pois tulevan käytävän edestä. Uusi kaasukeskus putkistoineen ja laitteineen (keskustaulu, säätimet, varapullot yms.) sijoitetaan uuteen kaasukeskustilaan. Uusi kaasukeskus sisältää happikeskuksen paineenalentimineen ja laitteineen sekä ilokaasukeskuksen laitteineen. 7 Rakennusautomaatio Laajennusosaa palvelevat LVI-laitteet ja sähköjärjestelmien hälytykset liitetään olemassa olevaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään iv-konehuoneeseen ja lämmönjakohuoneeseen sijoitettavien uusien valvonta-alakeskusten kautta. 7 Sähkötekniset työt Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 mukaisesti. 1 Sähköliittymät Laajennuksen sähkönsyöttö ja varavoimalla varmennettu sähkönsyöttö liitetään nykyisiin jakeluihin. Varavoimasähkönsyöttö toteutetaan siten että se voidaan myöhemmin liittää mahdollisesti tulevan uuden varavoimakoneen syöttämään verkkoon. 2 Sähkönjakelu Laajennuksen sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisena, ylivirtasuojilla suojattuna tähtimäisenä jakeluna. Sähkönjakelu sisältää normaalijakelun ja varavoimakoneella varmistetun turvasyöttöjakelun. Varastoon rakennetaan uusi sähkökeskus nykyisen viereen, johon sijoitetaan varastoa ja siihen liittyviä muita tiloja palvelevat uudet normaali- ja turvasyöttöjakelun jakokeskukset. Ne nykyisen komeron jakokeskusten ryhmät, joita ei pureta, siirretään uusiin keskuksiin. Tämän jälkeen ko. nykyiset jakokeskukset voidaan purkaa. Ruokasalin laajennusosan pistorasioiden ja valaistuksen sähkön syötöt otetaan keittiön nykyisestä ryhmäkeskuksesta. IV-konehuoneeseen asennetaan ryhmäkeskus ilmanvaihtolaitteistoille. Uusiin keskuksiin jätetään vähintään 30% varalähtöjä ja tehoreserviä myöhempiä muutoksia varten. Johtotiet toteutetaan kaapelihyllyillä ja kouruilla. 3 Maadoitukset Maadoitusjärjestelmään liitetään kaapelihyllyt, johtokanavat, IV-kanavat ja metalliputkistot sekä standardien vaatimat metalliosat ja -rakenteet. Potentiaalintasauskisko asennetaan IV-konehuoneeseen. Potentiaalintasauskiskot liitetään rakennuksen maadoitusjärjestelmään. 4 Valaistus Laajennusosien valaistus toteutetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuin loisteputkivalaisimin. Tiloihin asennetaan valopisteitä tiloissa tapahtuvan toiminnan tarpeiden mukaisesti. Valaistuksesta noin 1/3-osa liitetään varavoimaan. Poistumisreiteille asennetaan määräysten mukaiset akkuvarmennetut merkkivalaisimet.

18 18 5 LVI-laitteet Ilmanvaihtokoneina käytettävät koneet ja huippuimurit sähköistetään IV-konehuoneeseen ryhmäkeskuksesta. 6 Sairaalakaasuverkostot Sairaalakaasuverkostojen painevahdeille viedään sähkönsyöttö lähimmältä varavoimaan liitetyltä ryhmäkeskukselta. 7 Tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät Laajennuksen telejärjestelmiä varten hankitaan uudet keskus-/ alakeskusyksiköt, jotka sijoitetaan varaston laajennusosaan varattavaan telekomeroon. Liitäntä alakeskuksille toteutetaan järjestelmien nykyisistä verkoista. Laajennusosiin asennetaan seuraavat tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät: Puhelinjärjestelmä lähinnä DECT-tukiasemia ja yksittäisiä puhelinpisteitä varten toteutettuna yleiskaapelointijärjestelmällä. Puhelinpisteet asennetaan huonekorteissa ja käyttäjän kanssa yhteistyössä sovittuihin paikkoihin Porttipuhelinjärjestelmä, lastauslaitureiden ja varaston pikapuhelinkojeita varten (kts. videovalvonta). Porttipuhelinpisteet asennetaan huonekorteissa ja käyttäjän kanssa yhteistyössä sovittuihin paikkoihin Tiedonsiirtojärjestelmä toteutettuna yleiskaapeloinnin avulla. Kaapelointi toteutetaan CAT6 tasoisella suojaamattomalla kaapeloinnilla. Kaapelit liitetään nykyiseen kerrosjakamoon 8 Turvajärjestelmät Laajennusosiin asennetaan seuraavat sähköiset turvajärjestelmät: Keskuskuulutusjärjestelmä omalla alavahvistimellaan Savunpoiston ohjausjärjestelmä korvausilma- ja savunpoistoluukuille. Muiden tilojen savunpoisto toteutetaan avattavien ikkunoiden ja ovien kautta Paloilmoitusjärjestelmä toteutetaan nykyisen paloilmoitusjärjestelmän mukaisella uudella alapaloilmoituskeskuksella. Opaste- ja turvavalaisimia asennetaan voimassa olevan standardin mukaisesti poistumisteille ja käytäville missä tarvitaan alle 15 sekunnin kytkeytymisaikaa. Opastevalaistus toteutetaan nykyisiä opastevalaisimia vastaavilla valaisimilla. Turvavalaistus toteutetaan osin liittämällä 1/3-osa yleisvalaistuksesta varavoimaan. Poistumisreitit kuten käyttävät, portaat ja aulat varustetaan sähkökatkon aikana valaisevin akkuvarmennetuin turvavalaisimin Kulunvalvontajärjestelmä kattaa ulko-ovet ja tärkeät kulkuovet siten että kuorisuojaus toteutuu. Järjestelmä liitetään kohteen nykyiseen kulunvalvontajärjestelmään. Videovalvontajärjestelmä sisältäen lastauspihan ja piha-alueen valvontakamerat. Uudet valvontakamerat sijoitetaan ulos. 2-3 kameraa valvomaan lastausalueita ja niiden ympäristöä sekä 1 kamera pysäköintialuetta. Kamerat liitetään nykyiseen videovalvontakeskukseen. Kameralliset porttipuhelimet asennetaan sekä varaston että keittiön lastauspihoille. Vastauskojeet näytöllä asennetaan vastaavasti keittiöön, varastoon ja tarvittaessa päivystysosaston valvomoon. Osoitteellinen rikosilmoitinjärjestelmä. Urakka-alueeseen kuuluvat tilat suojataan kuorisuojauksella. Ikkunat ja savunpoistoluukut liitetään rikosilmoitinkeskukseen. Varastoon ja keittiöön IR-tilailmaisimet.

19 19 9 Muutokset nykyisiin asennuksiin Nykyiset sisätilojen sähköasennukset urakka-alueella puretaan suunnitelmien mukaisesti. Nykyisen keskusvaraston sekä tarjoilulinjastojen alakattojenvalaisimet säilytetään jos se on teknisesti mahdollista. Pihavalaistuksen ym. kaapelointien sijainti urakka-alueella selvitetään ja tarvittaessa poistetaan alueelta ennen rakennustöihin ryhtymistä. 8 Keittiölaitteet Henkilökunnan ruokailun nopeuttamiseksi tullaan jakelulinjastot uusimaan kokonaisuudessaan. Pääruokalinjastoon tulee kaksi noutolinjaa, dieetti- ja erityisruokavaliolinjastoon yksi linja. Kaikki linjaston laitteet tullaan uusimaan. Hankkeen aikana uusitaan myös juoma-, kahvi sekä jälkiruoan tarjoilupisteet, jotka sijoittuvat ruokasalin laajennusosalle. (Keittiölaiteluettelo liite 5). 5 TYÖNAIKAISET HÄIRIÖT SAIRAALALLE Hankkeella tulee olemaan vaikutus sairaalan keskusvaraston ja ravintokeskuksen toiminnalle rakentamisvaiheen aikana, jolloin nykyisin käytössä olevaa tilaa joudutaan ottamaan rakennusalueeksi uuden rakennusmassan liittämiseksi sairaalan nykyiseen rakennukseen. Myöskin taloteknisiin järjestelmiin tulee joitain katkoksia, mutta katkokset suunnitellaan mahdollisimman lyhyiksi käyttäen väliaikaisia asennuksia. T-tasolla käytäväyhteyden rakentaminen uudelle jätepihalle tulee aiheuttamaan liikenteellisiä katkoksia. 6 ARVIO HANKKEEN KUSTANNUKSISTA Vuosien investointiohjelmassa on hankkeelle varattu euroa. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio 03/2008 kustannustasossa Hyvinkäällä on euroa, alv 0 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty kustannusarvio pääryhmittäin. Rakennuttaminen ja suunnittelu ,00 Rakennustekniset työt ,00 Sähkötyöt ,00 LVIA työt ,00 Erillishankinnat ,00 Yhteensä euroa, alv 0 % ,00

20 20 7 AIKATAULUTAVOITTEET Hankkeen toteutussuunnittelun on suunniteltu alkavan toukokuussa Rakentamisvaiheen tammikuun 2009 alussa ja tällöin tilat olisi otettavissa käyttöön lokakuussa Liite 6. 8 HANKKEESEEN KOHDISTUVAT HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET Hankkeeseen kohdistuvat henkilöstövaikutukset ovat vähäiset. Siivottava pinta-ala lisää työvoimatarvetta noin ½ laitoshuoltajaa.

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KOY Terästien Varastohallit ENNAKKOMARKKINOINNISSA

KOY Terästien Varastohallit ENNAKKOMARKKINOINNISSA KOY Terästien Varastohallit ENNAKKOMARKKINOINNISSA Osta omaksi tai sijoitusvarastoksi! Terästielle rakennetaan puolilämmin varastohalli, jossa 42 m 2-400 m 2 varastotilaa! Mahdollista myös lisävarustaa

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 22.09.15 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Kiskotie 22 B, 90150 Oulu Oulu Nokela, Etu-Nokela Kiinteistötunnus: 564-14-34-2 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala:

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 14.06.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kornetinkuja 8, 90630 Oulu Kaupunki: Oulu Kaupungin osa: Hönttämäki Kiinteistötunnus: 564-90-20-4 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 4-5h(3-4mh+oh)+k+ruok.tila+takkah+khh+kh+s+et+tk

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot