Hallitus , LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaala Tukipalveluiden lisärakentaminen HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy

2 HUS-Kiinteistöt Oy

3 TIIVISTELMÄ Hyvinkään sairaanhoitoalue on HUS:n pohjoisin tulosalue ja se antaa erikoissairaanhoidon palveluita Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien asukkaille. Hyvinkään sairaanhoitoalueen asukasluku vuodenvaihteessa oli henkilöä. Hyvinkään sairaalan yhteydessä on HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhdessä omistama Sairaalanmäen kiinteistö, jossa toimii HUS:n toiminnan lisäksi kaksi Hyvinkään terveyskeskuksen vuodeosastoa ja terveyskeskuspäivystys. Sairaala vastaa myös alueen kuntien perusterveydenhuollon yöpäivystyksestä ja vuoden 2007 alusta ympärivuorokautisesti Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksestä. Hyvinkään sairaalarakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sen jälkeen sitä on laajennettu vaiheittain. Viimeisimmän uudisrakennuksen, LEIKO-yksikön vihkijäiset olivat marraskuussa Hyvinkään sairaalan toiminnan lisäännyttyä ja sairaalan laajentumisten myötä on tullut tarve lisätä sairaalan henkilökunnan ruokailutiloja, tehostaa ja laajentaa keskusvaraston toimintaa sekä parantaa muiden tukipalveluiden toimintaedellytyksiä. Sairaalan ravintokeskuksen tilat on rakennettu 1975 silloisen Hyvinkään aluesairaalan tarpeisiin. Tämän ajankohdan jälkeen henkilökunnan määrä Hyvinkään sairaalassa on yli kaksinkertaistunut. Ravintokeskus myy myös ravintopalvelut Hyvinkään sairaalan alueella toimivalle Hyvinkään terveyskeskukselle. Ravintokeskuksen valmistuskapasiteetti on ollut täysin käytössä jo vuosia sekä ravintokeskuksen tilat ovat osoittautuneet tarpeeseen nähden alimitoitetuiksi. Yksi keskeisimmistä korjattavista puutteista on henkilökunnan ruokailuun tarkoitetut tilat. Käytössä on nykyisin vain yksi jakelulinjasto, mikä aiheuttaa pitkiä jonoja. Vilkkaimpina ruokailuaikoina henkilökunta ajoittain jonottaa myös pöytäpaikkoja. Hyvinkään sairaanhoitoalueella keskusvarasto toimii kahdessa paikassa, Hyvinkään ja Kellokosken sairaaloissa. Varastotilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 552 m².tavaroiden nouto hyllyiltä tehdään käsityönä ja kirjaaminen tapahtuu käsin, sillä tilat eivät mahdollista nykyaikaisen tekniikan hyväksikäyttöä. Lavatavara joudutaan purkamaan varastointia varten. Tilat ovat osittain kylmiä ja vetoisia. Vuoden 2006 syksyllä on aloitettu yhteistyö Hyvinkään kaupungin terveystoimen kanssa, tällä hetkellä toimitetaan varastotavarat kahdelle terveyskeskuksen vuodeosastolle. Yhteistyön jatkosuunnitelmat odottavat varastotilojen laajentumista. Marraskuussa 2007 keskusvarasto on aloittanut yhteistyön Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa ja keskusvarasto toimittaa tarvikkeita Hyvinkään paloaseman ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköiden käyttöön. Hyvinkään sairaalan keskusvaraston toimivuus ja asiakaslähtöisen- ja taloudellisesti kannattavan varastotoiminnan mahdollistaminen vaatii laajennuksen. Hyvinkään sairaalaan suunnitellut ja jo toteutuneet laajennukset lisäävät myös varastopalveluiden määrää. Kahden keskusvaraston toimintamallista siirtyminen yhteen yksikköön tuo henkilö- ja toimintasäästöjä mm. tilavuokrien, vähentyvän sijaistarpeen ja yhtenäisten toimintamallien ansiosta. Tässä hankesuunnitelmassa esitetään Hyvinkään sairaalan tukitoimintojen toiminnan tehostamiseksi lisärakentamista. T-kerrokseen laajennetaan keskusvarastoa, rakennetaan varastohenkilökunnalle ikkunallisia työtiloja sekä taukotila. Tavaraliikenteen lastauslaiturin sijainti muutetaan ja samalla parannetaan sen toimintaedellytyksiä. Jätepihalle tehdään sairaalasta uusi suora yhteys vanhan trukkitallin läpi. Ruokasalia laajennetaan,

4 tarjoilulinjasto uusitaan sekä ammattikeittiölle rakennetaan uudet ikkunalliset toimistotilat sekä taukotila. Ammattikeittiön nykyisten toimistotilojen paikalle rakennetaan tiloja mm. varastointia varten. Ammattikeittiön lastauslaituria laajennetaan ja se katetaan puolilämpimäksi tilaksi. Keskusvaraston alapuolelle tuleva tila tunnelikerroksessa jätetään hiekkatilaksi niin, että sinne voidaan myöhemmin rakentaa esim. varasto-, toimisto- tai pukuhuonetiloja. Keskusvaraston laajennuksen katolle rakennetaan uusi ilmastointikonehuone. Nykyisen keskusvaraston alueelle tehdään 50 m² tilavaraus mahdollisesti myöhemmin hankittavaa likapyykkikylmiötä varten. Erillisenä hankkeena, jonka kustannukset eivät sisälly tähän hankesuunnitelmaan, tehdään muutostöitä talouskeskusrakennusosan ulkoalueilla. Pihalla oleva vanha soravarasto puretaan sekä alueella olevan varastorakennuksen ovet siirretään toiselle sivulle ja varaston julkisivut verhoillaan uudelleen. Jätehuollolle tehdään tilat uuteen paikkaan sekä teitä linjataan uudelleen ja istutusalueita muutetaan. T-kerrokseen tulevan uudisrakentamisen laajuus on 770 brm2, lastauslaitureiden pinta-ala 72 brm2. Sairaalan vanhalla osuudella tehdään muutostöitä 278 brm2 suuruisella alueella. IV-konehuoneen laajennus 114 brm2. Tunnelikerrokseen jäävän hiekkatilan pinta-ala on 620 brm2. Hankkeelle on investointiohjelmassa varattu rahaa 2,7 miljoonaa euroa vuosille Hankesuunnitelma mukainen kustannusarvio on 2,7 miljoona euroa, alv 0 %. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen alkaisi tammikuussa 2009 ja tilat olisi otettavissa käyttöön lokakuussa 2009.

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISKUVAUS HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEESTA 1 2 HANKKEEN PERUSTELUT Ravintohuolto Materiaalikeskus 2 3 YKSIKÖIDEN TOIMINTA Ravintokeskuksen toiminta Materiaalikeskuksen toiminta 3 4 TILARATKAISUT JA NIIDEN TOTEUTUS Kohteen sijainti, tilat ja laajuus Paloturvallisuusnäkökohdat Tavaraliikenne Piha- ja liikennöintialueiden maarakennustyöt Rakennustekniset työt Purettavat rakenteet Säilyvät rakenteet Runkorakenteet Täydentävät rakenteet Kalusteet ja varusteet LVI tekniikka Purku- ja siirtotyöt Lämmitys Vesijohdot ja viemärit Ilmanvaihto Savunpoisto Sairaalakaasut Rakennusautomaatio Sähkötekniset työt Sähköliittymät Sähkönjakelu Maadoitukset Valaistus LVI-laitteet Sairaalakaasuverkostot Tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät Turvajärjestelmät Muutokset nykyisiin asennuksiin Keittiölaitteet 12 5 TYÖNAIKAISET HÄIRIÖT SAIRAALALLE 12 6 ARVIO HANKKEEN KUSTANNUKSISTA 13 7 AIKATAULUTAVOITTEET 13 8 HANKKEESEEN KOHDISTUVAT HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET 13 Liitteet:

6 1. Asemapiirustus 2. Pohjapiirustus tunnelikerros 3: Pohjapiirustus T-kerros 4: Pohjapiirustus kattokerros 5: Keittiölaiteluettelo 6: Hankeen aikataulu

7 7 1 YLEISKUVAUS HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEESTA Hyvinkään sairaanhoitoalue on HUS:n pohjoisin tulosalue ja siihen kuuluu viisi kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Hyvinkään sairaanhoitoalueen asukasluku vuodenvaihteessa oli henkilöä. Hyvinkään sairaanhoitoalue tuottaa pääosan näiden kuntien asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluista ja lisäksi palvelee muita sairaanhoitopiirin kuntia, etenkin psykiatrian erikoisalalla. Alueen sairaalat ovat Hyvinkään sairaala Hyvinkäällä ja Kellokosken sairaala Tuusulassa. Alueella on lukuisia psykiatrian avohoidon toimipisteitä. Hyvinkään sairaala on päivystävä somaattisten erikoisalojen sairaala, joka tuottaa palveluja omien kuntien lisäksi jonkin verran myös Keravalle ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hausjärvelle ja Lopelle. Hyvinkään sairaalan yhteydessä on HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhdessä omistama Sairaalanmäen kiinteistö, jossa toimii HUS:n lisäksi kaksi Hyvinkään terveyskeskuksen vuodeosastoa ja terveyskeskuspäivystys. Sairaala vastaa myös alueen kuntien perusterveydenhuollon yöpäivystyksestä ja vuoden 2007 alusta ympärivuorokautisesti Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksestä. Kellokosken sairaala ja psykiatrian avohoitoyksiköt kunnissa vastaavat alueen psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Kellokoski tuottaa nuoriso-, oikeus- ja kuntoutuspsykiatriassa palveluja myös muille sairaanhoitopiirin kunnille. Molemmat sairaalat toimivat opetussairaaloina tarjoten opetusta ja opiskelupaikkoja terveydenhuollon eri ammattiryhmille. Lähes kaikilla sairaaloissa toimivilla lääketieteen erikoisaloilla on erikoislääkärikoulutusoikeudet ja lisäksi joillakin erikoisaloilla annetaan Helsingin yliopistolle kandidaatti- ja amanuenssiopetusta. Kaikki yksiköt osallistuvat myös hoitoalan eri opiskelijaryhmien ohjaukseen. Vuonna 2006 Hyvinkään sairaanhoitoalueella oli 523 sairaansijaa, joista 238 sairaansijaa oli Hyvinkään sairaalassa ja 285 sairaansijaa Kellokosken sairaalassa. Vuonna 2006 Hyvinkään sairaanhoitoalueella oli hoitojaksoa ja hoitopäiviä kaikilla erikoisaloilla yhteensä Ajanvarauspoliklinikoilla kävi potilasta ja päivystyksissä potilasta. Hyvinkään sairaanhoitoalueen koko henkilökunta vuoden 2006 lopussa oli 1926 työntekijää. Hyvinkään sairaalarakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sen jälkeen sitä on laajennettu moneen otteeseen. Sairaalaan on rakennettu lisätiloina lastenosasto, poliklinikkasiipi, LEIKO-yksikkö sekä Sairaalamäen kiinteistö. Tulevaisuudessa on tarvetta mm. lisätä henkilökunnan ruokailutiloja, tehostaa ja laajentaa keskusvaraston toimintaa sekä parantaa muiden tukipalveluiden toimintaedellytyksiä.

8 8 2 HANKKEEN PERUSTELUT 1 Ravintohuolto Sairaalan ravintokeskuksen tilat on rakennettu 1975 silloisen Hyvinkään aluesairaalan tarpeisiin. Sairaalan toiminta tuohon ajankohtaan nähden merkittävästi lisääntynyt sairaalan laajentuessa ja toiminnan lisääntyessä mm. Kiljavan sairaalan toimintojen siirryttyä Hyvinkään sairaalaan. Polikliinisten suoritteiden määrä on moninkertaistunut ja henkilökunnan määrä on yli kaksinkertaistunut. Ravintokeskuksesta myy ravintopalvelut myöskin Hyvinkään terveyskeskukselle. Toiminnan lisäyksistä johtuen ravintokeskuksen valmistuskapasiteetti on ollut täysin käytössä jo vuosia. Ravintokeskuksen tilat ovat osoittautuneet tarpeeseen nähden alimitoitetuiksi. Ravintokeskuksen käytössä on ruoan valmistus-, jakelu- ja vaununpesutiloja sekä henkilökunnan ruokasali. Vuosien ajan on lisätilaa pyritty saamaan ja toimintoja järjestelty pienin korjauksin, jotta pakolliset tehtävät on voitu hoitaa. Toiminnallisesti tilan puutteen vuoksi haitallisimmaksi on henkilökunnan suuren kasvun vuoksi osoittautunut henkilökunnan ruokasalin tilan ahtaus ja vain yhden jakelulinjaston käyttö, jolloin henkilökunnan ruokailuun kuluu paljon enemmän työaikaa kuin sopimusten mukaiset ruokailuajat edellyttäisivät. Myös osastojen määrän lisäys aiheuttaa tilanpuutetta ruokavaunujen puhtaanapitoon ja säilytykseen. Ruokamäärien lisääntymiseen tarvitaan enemmän laitteita ja nämä vaativat enemmän tilaa. Tukipalvelujen lisähankkeen tultua mahdolliseksi, suunniteltiin henkilökunnan ruokasalin laajentaminen ja jakelulinjastojen uusiminen nykyhetken tarpeiden mukaiseksi. 2 Materiaalikeskus Toiminnalliset perustelut Hyvinkään sairaanhoitoalueella toimii keskusvarasto kahdessa paikassa: Hyvinkään ja Kellokosken sairaalassa. Varastotilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 552 m² (Hyvinkää n.301m² ja Kellokoski n. 251m²). Lisäksi Hyvinkään sairaalassa on erillinen 61m²:n varastotila, joka sijaitsee pitkän käytävän päässä hissiaulan vieressä. Hyvinkään sairaalassa varastossa työskentelee kuusi henkilöä ja Kellokosken sairaalan varastossa kolme henkilöä. Tavaroiden nouto hyllyiltä tehdään käsityönä ja kirjaaminen tapahtuu käsin, sillä tilat eivät mahdollista nykyaikaisen tekniikan hyväksikäyttöä. Lavatavara joudutaan purkamaan varastointia varten. Hyvinkään sairaalan varastosta 58m² on ns. eteisaulaa, jonka kautta kulkee sairaalaan tuleva tavara mm. lääkekeskuksen tavarat ja lika- ja puhdaspyykki. Eteisaulassa tapahtuva liikenne kuormittaa muutenkin ahdasta tilaa. Samassa tilassa säilytetään varaston tavaroita sekä vastaanotetaan varastoon saapuvaa tavaraa. Tila on ahdas ja vetoinen sekä talvella kylmä. Varmuusvarastoitavat tavarat vievät noin 33m². Hoitotarvikevaraston pinta-alaksi jää 145m², johon tilaan on myös sijoitettu työtilat (atk-laitteet+pöydät) neljälle henkilölle. Tilan ahtaus heikentää ja vaikeuttaa henkilökunnan työskentelyä.

9 9 Vuonna 2006 syksyllä on aloitettu yhteistyö Hyvinkään kaupungin terveystoimen kanssa, tällä hetkellä toimitetaan varastotavarat kahdelle vuodeosastolle. Yhteistyön jatkosuunnitelmat odottavat varastotilojen laajentumista. Marraskuussa 2007 on aloitettu yhteistyö Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Keskusvarasto toimittaa tavaraa Hyvinkään paloaseman ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköiden käyttöön. Kellokosken varastotoimintojen siirtyminen Hyvinkään varaston yhteyteen toteutuu laajennuksen myötä. Hyvinkään keskusvaraston toimivuus ja asiakaslähtöisen- ja taloudellisesti kannattavan varastotoiminnan mahdollistaminen vaatii laajennuksen, jotta saadaan toimivat varastotilat. Hyvinkään sairaalaan suunnitellut ja jo toteutuneet laajennukset lisäävät myös varastopalveluiden määrää. Taloudelliset perustelut Hyvinkään sairaalan (Hyvinkää ja Kellokoski) keskusvaraston toiminta on tärkeä osa Hyvinkään sairaanhoitoalueen tukitoimintoja. Kahden keskusvaraston toimintamallista siirtyminen yhteen yksikköön tuo henkilö- ja toimintasäästöjä mm. tilavuokrien, vähentyvän sijaistarpeen ja yhtenäisten toimintamallien ansiosta. Mahdollinen yhteistyö Hyvinkään kaupungin ja muiden yhteistyökuntien kanssa olisi perusteltua tuodessaan säästöjä mm. Hyvinkään kaupungin terveydenhuollolle sekä jatkaisi jo Lohjalla, Vantaalla ja Tammisaaressa aloitettua yhteistoimintaa. Yhteishankinnat lisäävät HUS:n hankinta-määrää ja painoarvoa hankinnoissa ja hyödyttävät kaikkia osapuolia. 3 YKSIKÖIDEN TOIMINTA 1 Ravintokeskuksen toiminta Hankkeen valmistuttua henkilökunnan ruokailu saa lisätilaa 120 m2, jolloin ruokasaliin saadaan yhteensä 146 asiakaspaikkaa. Henkilökunnan ruokailu on tällöin mahdollista järjestää ilman pitkiä jonotuksia. Kaksipuolisen jakelulinjaston rakentaminen pienentää ruoan noutoajan muutamaan minuuttiin. Taulukko 1. Ravintosuoritteiden kehitys vuosina kotipalvelun sopimus ruoanmyynnistä loppui Materiaalikeskuksen toiminta Sairaalan nykyiset varastotilat Hyvinkään ja Kellokosken sairaalan keskusvarastoissa on varastoitavia tuotteita kaikki Hyvinkään sairaanhoitoalueen hoito-, pehmo-, talous-, toimisto-, atk-tarvikkeet sekä vaatteisto. Lisäksi keskusvarastojen kautta kulkee ns. suoratoimitusnimikkeitä.

10 10 Pinta-alaa on käytössä noin 552m² (Hyvinkää 301m² ja Kellokoski 252m²). Hyvinkään varaston tilat ovat kahdessa paikassa ja eivät mahdollista tehokasta esim. kuormalavahyllyjen käyttöä. Osa varaston tilasta on ns. eteisaulaa, jossa kuormitusta aiheutuvaa liikennettä ja tila on myös ahdas sekä vetoinen. Taulukko2. Varaston toimitukset ja palveluaste tammi-elokuu 2007 Hyvinkään keskusvarasto Kellokosken keskusvarasto

11 11 4 TILARATKAISUT JA NIIDEN TOTEUTUS 1 Kohteen sijainti, tilat ja laajuus Rakennettavaksi esitetyt laajennukset tulevat sairaalarakennuksen talouskeskusosalle, T-kerrokseen. T-kerroksessa keskusvarastoa laajennetaan, rakennetaan uusi tavaran vastaanottolaituri sekä rakennetaan varastohenkilökunnalle toimisto-, työ- ja taukotiloja. Keskusvaraston hyllyt hankitaan erillisen hyllysuunnitelman mukaisesti. Tavaraliikenteen lastauslaiturin sijainti muuttuu, sekä sen toimintaedellytyksiä parannetaan. Lastauslaituri katetaan täysin puolilämpimäksi tilaksi. Jätepihalle tehdään sairaalan vanhalla osuudella uusi suora yhteys vanhan trukkitallin läpi. Ruokasalia laajennetaan sekä vanhan ruokasalin osuudelle rakennetaan uudet ruuanjakelulinjastot. Ammattikeittiölle rakennetaan uudet ikkunalliset toimistotilat sekä taukotila. Ammattikeittiön vanhojen toimistotilojen paikalle rakennetaan tiloja mm. varastointia varten. Ammattikeittiön lastauslaituria laajennetaan ja se katetaan puolilämpimäksi tilaksi. Molemmilta lastauslaitureilta johtaa teräsportaat lastauspihalle. Tunnelikerroksessa lattia jätetään maanvaraiselle hiekkapohjalle. Perustukset viedään syvälle, huomioiden mahdollinen myöhempi lisärakentaminen (tulevan lattiapinnan korko ). Tunnelikerroksessa seinät ja kattopinta jätetään betonipinnalle, tunnelikerroksen ja T-kerroksen välinen välipohja lämmöneristetään. Keskusvaraston laajennuksen katolle rakennetaan uusi ilmastointikonehuone.

12 12 Nykyisen keskusvaraston alueelle tehdään 50 m² tilavaraus mahdollisesti myöhemmin hankittavaa likapyykkikylmiötä varten. Pihajärjestelyitä tehdään tähän hankesuunnitelmaan kuulumattomina erillishankkeina: mm. jätehuollolle tehdään pihalle tilat uuteen paikkaan, teiden linjauksia ja istutusalueita muutetaan. Laajuustiedot T-kerros: -laajennus: 770 brm2 -lastauslaiturit: 72 brm2 (ravintohuollon last.laiturin laajennus+uusi last.laituri) -muutosalueet vanhan sairaalan osuudella: 278 brm2 - ravintohuollon vanha lastauslaituri 12,5brm2 IV-konehuoneen laajennus: 114 brm2 2 Paloturvallisuusnäkökohdat Paloteknisesti keskusvarasto on oma paloalueensa. Ammattikeittiö kuuluu samaan paloalueeseen sairaalan ruokalan kanssa. Omia paloalueita ovat lisäksi kaasukeskus ja trukkitalli, sekä uusi porrashuone. Kattokerroksessa ilmastointikonehuone on oma paloalueensa. Keskusvaraston savunpoistoa varten rakennetaan neljä savunpoistokattoikkunaa. Kattoikkunat on varustettu sähköisellä avausmekanismilla. Lisäksi keskusvaraston savunpoistoa tapahtuu ulkoseinäikkunoiden kautta. Palo-osastointivaatimukset edellyttävät paloluokiteltuja rakenteita (seiniä, ovia, väliseinäikkunoita) uusille paloaluerajoille. 3 Tavaraliikenne Saapuva tavaraliikenne Saapuva varastotavara tuodaan sisään uuden lastauslaiturin kautta ja kuljetetaan sieltä suoraan keskusvarastoon tai käytävää pitkin muualle sairaalaan. Myös saapuva puhdas pyykki tuodaan sisään uuden lastauslaiturin kautta ja kuljetaan käytäväyhteyttä pitkin sairaalan varastoihin tai suoraan osastoille. Ammattikeittiön lastauslaituria laajennetaan ja ruuan kuljetus tapahtuu suoraan sitä kautta ammattikeittiöön. Lastauslaitureiden eteen rakennetaan teräsrakenteiset katokset. Lähtevä tavaraliikenne Ulos lähtevä tavara kulkee joko keskusvarastoista lastauslaiturille tai muualta sairaalasta käytävää pitkin lastauslaiturille.

13 13 Sairaalasta lähtevä jätetavara kuljetetaan uuden käytäväyhteyden kautta suoraan jätepihalle ja siellä erillishankkeina uusille paikoille siirrettyihin vanhoihin jätepuristimiin, lavoille tai ongelmajätekonttiin. Jätehuolto Tavaraliikenteen järjestelyissä erotetaan jätteille oma kulku vanhan trukkitallin läpi. 4 Piha- ja liikennöintialueiden maarakennustyöt Ajo- ja kulkualueita lastauslaiturien alueella asfaltoidaan sekä ruokasalin edessä oleva pihaterassialue laatoitetaan. 5 Rakennustekniset työt 1 Purettavat rakenteet Kaikki tarpeettomaksi jäävä talotekniikka puretaan. Vanhat julkisivut puretaan laajennusta rajoittavilta seiniltään, muualla ulkoseinärakenteet säilyvät ennallaan. Uusien tilajärjestelyjen edellyttämät väliseinä- ym. rakenteet puretaan. 2 Säilyvät rakenteet Vanhan rakennuksen rakenteet ja vesikattorakenteet säilyvät ennallaan. 3 Runkorakenteet Alapohjarakenteet, välipohjarakenteet, runkorakenteet, vesikattorakenteet: Alapohjat ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja Välipohjat ovat ontelolaattatasoja Pilarit ovat teräsbetonielementtejä Palkit ovat teräspalkkielementtejä Vesikatto on bitumikermikate Ulkoseinärakenteet Laajennuksien julkisivut ovat betonielementtirakenteisia ja julkisivuissa pinta on valkobetonia. IV-konehuoneessa on Paroc-elementit. Julkisivuissa on myös ritiläverhouksia. 4 Täydentävät rakenteet Väliseinät Väliseinät ovat pääosin kahta eri tyyppiä: puolen kiven kalkkihiekkatiiliseiniä ja tuplakipsilevyseiniä, joista uloimmat levyt erikoiskovia. Ammattikeittiön avokonttorissa on irralliset seinäkkeet. Ikkunat Ikkunat ovat 3-kertaisia selektiivipintaisia MSE-ikkunoita. Ruokasalin laajennuksen sekä uuden tuulikaapin ikkunat ovat alumiiniprofiilisia, 3-kertaisia eristyslaseja. Puolilämpimillä lastauslaitureilla lasiaukolliset seinät ovat teräsprofiilirakenteiset, lasit laminoidut.

14 14 Savunpoistoikkunat keskusvarastossa varustetaan sähköisillä avausmekanismeilla. Ovet Puuovet ovat laminaattipintaisia puureunalistoitettuja ovia, osa ovista db-ovia. Ruokasalin sekä Ammattikeittiön taukotilan paljeovet ovat äänieristettyjä db30-luokan ovia. Ulko-ovet ovat alumiinirakenteisia lasiaukollisia lämpökatkaistuja ja eristettyjä ovia. Tuulikaapin sisäovi on teräsprofiilirakenteinen lasiaukollinen teräsovi. Käytävän ja lastauslaiturin sekä käytävän ja trukkitallin väliset ovet ovat automaattisia lasiaukollisia teräslasipalo-ovia. Lastauslaiturilla olevat ovet ovat lasiaukollisia automaattisia lämpöeristettyjä nosto-ovia, osa ovista erillisellä käyntiovella varustettuja. Lämpökeskuksen ovi teräsrakenteinen umpipalo-ovi. IV-konehuoneen ovi teräsrakenteinen lämpöeristetty umpipalo-ovi. Ruokasalin liukuovi on automaattinen. Osa ovista on kulunvalvontaovia. Trukkireittien ovet suojataan molemmin puolin teräslevyillä (h 900) ja yli 10M leveiden ovien karmit varustetaan RST-suojuksin. Katokset Lastauslaitureiden eteen tehdään teräsrakenteiset katokset. Lattiat Uusien toimisto- ja taukotilojen, ruokasalin laajennuksen, vanhan ruokasalin sekä teknisten tilojen lattiat ovat homogeenista muovimattoa (2mm), hitsatuin saumoin ja muovisin jalkalistoin. Märkätiloissa ja pukuhuonetiloissa on liukuestemuovimatot, matto nostetaan seinille jalkalistoiksi. Pääkäytävillä on mosaiikkibetonilaattalattia. Keskusvaraston lattia pinnoitetaan yhtenäisesti karhennetulla massalattialla. Lastauslaitureilla pintakovetettu betoni. Seinät Kaikki vanhat seinäpinnat paikataan purkutöiden jäljiltä tarpeen mukaan ja huoltomaalataan. Uudet kipsiseinät, muuratut seinät ja betoniseinät: tasoitetaan ja maalataan. Märkätilat, pesualtaiden ympäristöt, WC-tilat, keittiökalusteiden kalustevälit sekä Ammattikeittiön seinät vedeneristetään tarvittavilta osin sekä laatoitetaan. Seinien, kulmien ja pilareiden suojaukseen asennetaan törmäyssuojat. Liikennealueilla kumipintaiset seinäsuojat.

15 15 IV-konehuoneiden katto- ja seinäpinnat verhoillaan äänenvaimennuslevyillä. Alakatot Näkyvät betonikatot ovat ruiskutasoitettuja ontelolaattoja. Huoneiden alakatot ovat rei itettyjä kipsilevypintaisia akustolevyjä, koko 600x600mm, ehjät levyt, reuna-alueilla sileä kipsilevy. Tauko/neuvotteluhuoneiden alakatot sekä ruokasalin laajennuksen alakatto ovat puuviilupintaisia akustointilevy-alakattoja. Kattoon liimatavat verhoukset ovat reiìtettyjä kipsilevypintaisia akustolevyjä. Pukuhuonetilojen, siivous-, wc- ja märkätilojen alakatot ovat tyyppiä Paroc Hygien tai vastaava. Käytävätilojen alakatot ovat akustisia metallipaneelialakattoja. Keskusvaraston alakatosta noin 50 % lattia-alasta on akustovilla-alakattoa. Suojaukset Trukkiliikennereitillä sijaitsevat talotekniikka, pinnat ja hyllykalusteet suojataan tukevilla rst-törmäyssuojilla. Trukkireitin peltiovet suojataan molemmin puolin rst-levyillä (h~900), siivoustilan oven karmit varustetaan rst-suojauksella (h~1200). Käytävien seinillä ja muilla liikennealueilla kumipintaiset seinäsuojat. 5 Kalusteet ja varusteet Kiintokalusteiden rungot, tasot, hyllyt ja etusarjat ovat laminaattipintaisia ja niissä on massiivipuiset reunalistat. Taukotiloissa on keittiökalustus, naulakko sekä hyllykaapit ja laukkukaapit, sekä valkokangas. Huoneissa vaatekaappi sekä hyllykaappi. Pienissä varastotiloissa on seinähyllyt. Ruokasaliin asennetaan uudet ruuanjakelulinjastot. Keskusvaraston hyllyt tulevat erillisen suunnitelman mukaan. Toimistokalusteet sisältyvät käyttäjän erillishankintoihin. Siivous- ja wc-tilat varustetaan asiaankuuluvilla kalusteilla ja varusteilla. 6 LVI tekniikka 1 Purku- ja siirtotyöt Tulevan laajennuksen alle jäävät vanhat viemärit jäävät pääosin käyttöön, keittiölle tehdään uusi rasvanerotuskaivo viemäreineen ja vanha rasvanerotuskaivo puretaan. Vanha kaasukeskus puretaan ja uusi kaasukeskus rakennetaan uudelle paikalle. Nestemäisen hapen syöttöputki uusitaan säiliöltä uudelle kaasukeskukselle asti ja vanha syöttöputki puretaan. Purku- ja siirtotöitä tehtäessä ensin rakennetaan purettavalle järjestelmälle korvaava järjestelmä, jonka jälkeen vanha järjestelmä voidaan ottaa pois käytöstä.

16 16 2 Lämmitys Olemassa olevaan lämmönjakohuoneeseen lisätään uudet lämmönsiirtimet laajennuksen patteriverkostolle ja ilmanvaihdon lämmitysverkostolle. Uudet tilat lämmitetään pääsääntöisesti pattereilla sekä osittain ilmalla, pesu- ja pukuhuonetiloihin tulee sähköinen lattialämmitys. Patterit ovat helposti puhdistettavissa olevia konvektiolevyttömiä levypattereita tai muita puhdistettavuudeltaan vastaavia pattereita. Patterit varustetaan termostaattisin patteriventtiilein. Keskusvaraston nosto-ovet varustetaan tehokkailla ilmasuluilla, jotka toteutetaan vesipattereilla ja kierrätysilmapuhaltimilla varustetuilla oviverhokoneilla. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto toteutetaan vesi/etyleeniglykoli kiertopiireillä. 3 Vesijohdot ja viemärit Tiloihin toteutetaan huonekorttien mukaiset vesi- ja viemäripisteet. Hanat ovat pääsääntöisesti yksiotehanoja. Kytkentävesijohdot ja viemärit asennetaan rakenteiden sisään näkymättömiin. Viemäripisteiden edellyttämät putkihajotukset toteutetaan alemman kerroksen puolella, jossa ne liitetään pystynousuihin ja pohjaviemäreihin. Vesijohto liitetään Hyvinkään sairaala-alueen vesijohtoverkostoon. Jäte- ja sadevedet johdetaan Hyvinkään sairaala-alueen viemäriverkostoihin. 4 Ilmanvaihto Keskusvaraston laajennusta ja toimistotiloja palveleva ilmanvaihtokone sijoitetaan uuteen vesikatolle rakennettavaan iv-konehuoneeseen. Tuloilmakone varustetaan nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä ja lämmityksellä. Uuteen ilmanvaihtokoneeseen tehdään jäähdytyspatterivaraus. Puhaltimia ohjataan taajuusmuuttajilla suodattimien likaantumisen kompensoimiseksi ja kanaviston säädön sekä muuntojoustavuuden helpottamiseksi. Esisuodattimina käytetään F5-tasoisia suodattimia ja hienosuodattimina F9-suodattimia. Likaisia tiloja varten tehdään erilliset poistoilmakanavistot ja poistoilmapuhaltimet asennetaan vesikatolle. Kanavina käytetään pääsääntöisesti kierresaumattuja peltikanavia ja vain tilankäytön niin edellyttäessä suorakaidekanavia. Pääte-elimet ovat tehdastekoisia tunnetun valmistajan ominaisuuksiltaan mitattuja laitteita. Äänenvaimennusmateriaalina käytetään mineraalivillan sijasta esim. Ewona-Acusticaa kuitujen irtoamisvaaran eliminoimiseksi. Äänenvaimennusmateriaalin pitää täyttää syttymisherkkyys/palonlevittämisluokan B-s1,d0 vaatimukset. Kanavien paloeristykset tehdään määräysten mukaan. Kaikki tuloilman runkokanavat lämpöeristetään alumiinifoliopäällysteisellä mineraalivillalla. Kanavat varustetaan määräysten mukaisilla palopelleillä. 5 Savunpoisto Laajennusosan savunpoisto on painovoimainen.

17 17 6 Sairaalakaasut Olemassa oleva kaasukeskustila puretaan pois tulevan käytävän edestä. Uusi kaasukeskus putkistoineen ja laitteineen (keskustaulu, säätimet, varapullot yms.) sijoitetaan uuteen kaasukeskustilaan. Uusi kaasukeskus sisältää happikeskuksen paineenalentimineen ja laitteineen sekä ilokaasukeskuksen laitteineen. 7 Rakennusautomaatio Laajennusosaa palvelevat LVI-laitteet ja sähköjärjestelmien hälytykset liitetään olemassa olevaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään iv-konehuoneeseen ja lämmönjakohuoneeseen sijoitettavien uusien valvonta-alakeskusten kautta. 7 Sähkötekniset työt Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 mukaisesti. 1 Sähköliittymät Laajennuksen sähkönsyöttö ja varavoimalla varmennettu sähkönsyöttö liitetään nykyisiin jakeluihin. Varavoimasähkönsyöttö toteutetaan siten että se voidaan myöhemmin liittää mahdollisesti tulevan uuden varavoimakoneen syöttämään verkkoon. 2 Sähkönjakelu Laajennuksen sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisena, ylivirtasuojilla suojattuna tähtimäisenä jakeluna. Sähkönjakelu sisältää normaalijakelun ja varavoimakoneella varmistetun turvasyöttöjakelun. Varastoon rakennetaan uusi sähkökeskus nykyisen viereen, johon sijoitetaan varastoa ja siihen liittyviä muita tiloja palvelevat uudet normaali- ja turvasyöttöjakelun jakokeskukset. Ne nykyisen komeron jakokeskusten ryhmät, joita ei pureta, siirretään uusiin keskuksiin. Tämän jälkeen ko. nykyiset jakokeskukset voidaan purkaa. Ruokasalin laajennusosan pistorasioiden ja valaistuksen sähkön syötöt otetaan keittiön nykyisestä ryhmäkeskuksesta. IV-konehuoneeseen asennetaan ryhmäkeskus ilmanvaihtolaitteistoille. Uusiin keskuksiin jätetään vähintään 30% varalähtöjä ja tehoreserviä myöhempiä muutoksia varten. Johtotiet toteutetaan kaapelihyllyillä ja kouruilla. 3 Maadoitukset Maadoitusjärjestelmään liitetään kaapelihyllyt, johtokanavat, IV-kanavat ja metalliputkistot sekä standardien vaatimat metalliosat ja -rakenteet. Potentiaalintasauskisko asennetaan IV-konehuoneeseen. Potentiaalintasauskiskot liitetään rakennuksen maadoitusjärjestelmään. 4 Valaistus Laajennusosien valaistus toteutetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuin loisteputkivalaisimin. Tiloihin asennetaan valopisteitä tiloissa tapahtuvan toiminnan tarpeiden mukaisesti. Valaistuksesta noin 1/3-osa liitetään varavoimaan. Poistumisreiteille asennetaan määräysten mukaiset akkuvarmennetut merkkivalaisimet.

18 18 5 LVI-laitteet Ilmanvaihtokoneina käytettävät koneet ja huippuimurit sähköistetään IV-konehuoneeseen ryhmäkeskuksesta. 6 Sairaalakaasuverkostot Sairaalakaasuverkostojen painevahdeille viedään sähkönsyöttö lähimmältä varavoimaan liitetyltä ryhmäkeskukselta. 7 Tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät Laajennuksen telejärjestelmiä varten hankitaan uudet keskus-/ alakeskusyksiköt, jotka sijoitetaan varaston laajennusosaan varattavaan telekomeroon. Liitäntä alakeskuksille toteutetaan järjestelmien nykyisistä verkoista. Laajennusosiin asennetaan seuraavat tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät: Puhelinjärjestelmä lähinnä DECT-tukiasemia ja yksittäisiä puhelinpisteitä varten toteutettuna yleiskaapelointijärjestelmällä. Puhelinpisteet asennetaan huonekorteissa ja käyttäjän kanssa yhteistyössä sovittuihin paikkoihin Porttipuhelinjärjestelmä, lastauslaitureiden ja varaston pikapuhelinkojeita varten (kts. videovalvonta). Porttipuhelinpisteet asennetaan huonekorteissa ja käyttäjän kanssa yhteistyössä sovittuihin paikkoihin Tiedonsiirtojärjestelmä toteutettuna yleiskaapeloinnin avulla. Kaapelointi toteutetaan CAT6 tasoisella suojaamattomalla kaapeloinnilla. Kaapelit liitetään nykyiseen kerrosjakamoon 8 Turvajärjestelmät Laajennusosiin asennetaan seuraavat sähköiset turvajärjestelmät: Keskuskuulutusjärjestelmä omalla alavahvistimellaan Savunpoiston ohjausjärjestelmä korvausilma- ja savunpoistoluukuille. Muiden tilojen savunpoisto toteutetaan avattavien ikkunoiden ja ovien kautta Paloilmoitusjärjestelmä toteutetaan nykyisen paloilmoitusjärjestelmän mukaisella uudella alapaloilmoituskeskuksella. Opaste- ja turvavalaisimia asennetaan voimassa olevan standardin mukaisesti poistumisteille ja käytäville missä tarvitaan alle 15 sekunnin kytkeytymisaikaa. Opastevalaistus toteutetaan nykyisiä opastevalaisimia vastaavilla valaisimilla. Turvavalaistus toteutetaan osin liittämällä 1/3-osa yleisvalaistuksesta varavoimaan. Poistumisreitit kuten käyttävät, portaat ja aulat varustetaan sähkökatkon aikana valaisevin akkuvarmennetuin turvavalaisimin Kulunvalvontajärjestelmä kattaa ulko-ovet ja tärkeät kulkuovet siten että kuorisuojaus toteutuu. Järjestelmä liitetään kohteen nykyiseen kulunvalvontajärjestelmään. Videovalvontajärjestelmä sisältäen lastauspihan ja piha-alueen valvontakamerat. Uudet valvontakamerat sijoitetaan ulos. 2-3 kameraa valvomaan lastausalueita ja niiden ympäristöä sekä 1 kamera pysäköintialuetta. Kamerat liitetään nykyiseen videovalvontakeskukseen. Kameralliset porttipuhelimet asennetaan sekä varaston että keittiön lastauspihoille. Vastauskojeet näytöllä asennetaan vastaavasti keittiöön, varastoon ja tarvittaessa päivystysosaston valvomoon. Osoitteellinen rikosilmoitinjärjestelmä. Urakka-alueeseen kuuluvat tilat suojataan kuorisuojauksella. Ikkunat ja savunpoistoluukut liitetään rikosilmoitinkeskukseen. Varastoon ja keittiöön IR-tilailmaisimet.

19 19 9 Muutokset nykyisiin asennuksiin Nykyiset sisätilojen sähköasennukset urakka-alueella puretaan suunnitelmien mukaisesti. Nykyisen keskusvaraston sekä tarjoilulinjastojen alakattojenvalaisimet säilytetään jos se on teknisesti mahdollista. Pihavalaistuksen ym. kaapelointien sijainti urakka-alueella selvitetään ja tarvittaessa poistetaan alueelta ennen rakennustöihin ryhtymistä. 8 Keittiölaitteet Henkilökunnan ruokailun nopeuttamiseksi tullaan jakelulinjastot uusimaan kokonaisuudessaan. Pääruokalinjastoon tulee kaksi noutolinjaa, dieetti- ja erityisruokavaliolinjastoon yksi linja. Kaikki linjaston laitteet tullaan uusimaan. Hankkeen aikana uusitaan myös juoma-, kahvi sekä jälkiruoan tarjoilupisteet, jotka sijoittuvat ruokasalin laajennusosalle. (Keittiölaiteluettelo liite 5). 5 TYÖNAIKAISET HÄIRIÖT SAIRAALALLE Hankkeella tulee olemaan vaikutus sairaalan keskusvaraston ja ravintokeskuksen toiminnalle rakentamisvaiheen aikana, jolloin nykyisin käytössä olevaa tilaa joudutaan ottamaan rakennusalueeksi uuden rakennusmassan liittämiseksi sairaalan nykyiseen rakennukseen. Myöskin taloteknisiin järjestelmiin tulee joitain katkoksia, mutta katkokset suunnitellaan mahdollisimman lyhyiksi käyttäen väliaikaisia asennuksia. T-tasolla käytäväyhteyden rakentaminen uudelle jätepihalle tulee aiheuttamaan liikenteellisiä katkoksia. 6 ARVIO HANKKEEN KUSTANNUKSISTA Vuosien investointiohjelmassa on hankkeelle varattu euroa. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio 03/2008 kustannustasossa Hyvinkäällä on euroa, alv 0 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty kustannusarvio pääryhmittäin. Rakennuttaminen ja suunnittelu ,00 Rakennustekniset työt ,00 Sähkötyöt ,00 LVIA työt ,00 Erillishankinnat ,00 Yhteensä euroa, alv 0 % ,00

20 20 7 AIKATAULUTAVOITTEET Hankkeen toteutussuunnittelun on suunniteltu alkavan toukokuussa Rakentamisvaiheen tammikuun 2009 alussa ja tällöin tilat olisi otettavissa käyttöön lokakuussa Liite 6. 8 HANKKEESEEN KOHDISTUVAT HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET Hankkeeseen kohdistuvat henkilöstövaikutukset ovat vähäiset. Siivottava pinta-ala lisää työvoimatarvetta noin ½ laitoshuoltajaa.

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli

As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli 31.3.2011 As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSKOHDE As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli, Lagerlöfinkatu 1, 33870 Tampere. TONTTI Kaupunginosa 7653 / tontti 2 / Vuores /

Lisätiedot

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi. As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja,

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet,

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN

KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN Hallitus 25.10.2010, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN 22.4.2010 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HYKS-sh-alueen johtaja HUS-TILAKESKUS hyväks. 7.5.2010 KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi. As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 10.12.2013 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja,

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

P U U K O U L U P E R U S K O R J AU S

P U U K O U L U P E R U S K O R J AU S RUOVEDEN KUNTA PUUKOULU PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 22.11.2016 TIIVISTELMÄ Puukoulu on rakennettu kansakouluksi vuonna 1871, jossa käytössä se toimi vuoteen 2009 saakka. Ruoveden puukoulun tilat ovat

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT Louhintaurakka Louhinta Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin Maarakennusurakka Pohjanvahvistus, maankaivu- ja täyttötyöt, salaojat, putkijohdot Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Sivu 1/6 Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6053 Kaakkurin terveysasema OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 11, Oulu terveysasema KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Auli Mylly Puh. 044-703 4261 KIINTEISTÖNHOITAJA:

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA VESIKATTO, A-OSA - PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA HUS- KIINTEISTÖT OY

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy Kiilakiventie 1, 90250 Oulu ovi- ja ikkunaeritelmät: oviluettelot, heloitus- ja lukitusluettelot 28 sivua ovipiirustukset 0/1kpl,

Lisätiedot

JORVIN SAIRAALA PYSÄKÖINTITALON LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA

JORVIN SAIRAALA PYSÄKÖINTITALON LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA Hallitus 13.2.2012, OHEISMATERIAALI 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS-Kiinteistöt Oy 4.10.2011 JORVIN SAIRAALA PYSÄKÖINTITALON LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 7.1.2015 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Rinnetie 2, 90440 Kempele Kempele Sarkkiranta Kiinteistötunnus: 244-401-116-174 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Asuinpinta-ala: 133 m² Kokonaisala:

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI SORVAAJANKATU 15, HELSINKI Kiinteistö KOY Sorvaajanalue hallitsee vuokrasopimuksen nojalla 4386 m² suuruista vuokratonttia katuosoitteessa Sorvaajankatu 15. Tontilla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu toimisto-

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9.

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9. 56 830 1037 799.9 VP YRITTÄJÄNTIE 1 2 31028.1 TY II e=0.6 48 025 16 830 N 12 500 5 300 70 000 YRITTÄJÄNTIE 3 657.8 5571.9 LT VP nä nä KOSKENVÄYLÄ Tiedoston sijainti: Z:\Projektit\00 2014 Projektit\14320

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi Länsitie 40, 11 120 Riihimäki HUONEISTO Huoneistot: A ja B Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: A 52 m 2, B 56,5 m 2 Sijainti: Otsola, Riihimäki 2h+avokeittiö+ sauna Osoite:

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostettuun Palokan Tertunlaaksoon, rahalliselle asuinaluelle

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Asunto Oy Saariston Bulevardi on RS-rahoitteinen asuintaloyhtiö, joka koostuu luhtitaloasunnoista. Taloyhtiössä on 30 asuntoa. Rakennuksessa on huoneistokohtaiset ulkovarastotilat.

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot