Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Piilola Tapio puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku Halme Olli-Petri Makkonen Terhi ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö johtava lapsityönohjaaja Pöytäkirjanpitäjä poissa , PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Hannele Karppinen Marja Orenius

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 108. Kokouksen avaus 109. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 111. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 112. Kytäjän kirkon aitaurakoitsijoiden valinta 113. Vuokratilan irtisanominen, Puskintie 114. Vuokratilan irtisanominen, Allinkoti 115. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali 117. Lähetysavustusten kohdentaminen 118. Leiritoiminnan savuttomuus Hyvinkään seurakunnassa 119. Valtuustoaloite hautausmaajuhlan järjestämisestä Rautatienrakentajien hautausmaalla keväällä Valtuustoaloite Hyvinkään kirkkoa kuvaavien postikorttien painattamisesta 121. Yhteiskunta- ja aikuistyön työalojen ja niiden talousarviomäärärahojen yhdistäminen ja työalan nimikemuutos sekä katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtäminen aikuistyöstä nuorten aikuisten työhön 122. Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhla Hyvinkäällä kesällä Vuoden 2010 toimintakertomuksen täydentäminen 124. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto alkaen 125. Kirkon ympäristödiplominen myöntäminen Hyvinkään seurakunnalle 126. Kunniakirja Hyvinkään seurakunnalle Luontohaaste-kilpailussa Lastenohjaajien suunnittelu- ja työpäivien lisäys 128. Sääksin leirikeskuksen kappelin vihkiminen ja anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta leirikeskuksen kappelissa 129. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 130. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 131. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 132. Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakkakyselyn käynnistäminen 133. Muita asioita 134. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maaliskuun 2011 alussa työnsä seurakunnassa aloittanut johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittäytyi kirkkoneuvostolle kokouksen alussa. Alkuvirren 104 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 110 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Karppinen ja Marja Orenius. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 111 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 132, Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakkakyselyn käynnistäminen, käsitellään heti 114 jälkeen Lisäksi muissa asioissa käsitellään Puun Taju näyttelyn anomus.

4 Kirkkoneuvosto Kytäjän kirkon aitaurakoitsijoiden valinta (Husso) Kytäjän kirkon aidan rakentaminen on jaettu kolmeen erilliseen urakkaan: 1. Kuusiaidan runkojen ja oksien poisto ja myynti energiapuuksi 2. Maanrakennusurakka, joka sisältää esim. kuusiaidan juuriston poiston 3. Metalliaidan rakentamisurakka Kirkkoneuvosto valtuutti hautaustoimen päällikön hoitamaan vanhan kuusiaidan poiston neuvottelumenettelyllä. Neuvotteluja on käyty metsänhoitoyhdistyksen kanssa, joka on jättänyt urakasta alustavan tarjouksen joka tarkentuu vielä. Päätös kirjataan tarkennusten jälkeen hautaustoimen päällikön päätösluettelolle. Maanrakennusurakasta tarjouksen määräaikaan mennessä jätti viisi yritystä ja metalliaidan rakentamisurakasta myös viisi yritystä. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Tarjouslomakkeet ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavien tekijöiden avulla: 1. Hinta 2. Aikaisemmat referenssit 3. Laatu (toimiva laadunvalvontajärjestelmä) 4. Yksikköhinnat Vertailun perusteella maanrakennusurakan tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin oli Maanrakennus Riihelä Oy. Tarjouksen mukainen kokonaishinta on ,47 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Metalliaidan urakkatarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin oli VS Turvaaidat Oy:n tarjous. Tarjouksen kokonaishinta on ,07 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Molempien urakoitsijoiden kanssa on käyty urakkaneuvottelut. Urakkaneuvotteluissa ei noussut esiin epäselviä asioita. Hankkeen toteuttamiseen on varattu euroa. Urakoiden yhteenlaskettu summa on ,54 euroa. Tämän lisäksi tulee hieman rakennuttajan yleiskuluja. Talousarvion ylittävä summa katetaan muista investoinneista säästyvillä rahoilla.

5 Kirkkoneuvosto Hyväksytään Maanrakennus Riihelä Oy:n tarjous aitaan liittyvästä maanrakennusurakasta. Urakan kokonaissumma on ,47 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjous oli myös hinnaltaan edullisin. Hyväksytään VS-Turva-aidat Oy:n tarjous metalliaidan rakentamisurakasta. Urakan kokonaissumma on ,07 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjous oli myös hinnaltaan edullisin. Katetaan talousarviossa varatun määrärahan ylittävä osa muista investoinneista säästyvillä varoilla. Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman asian esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa Aila Haapamäki esitti, että maanrakennusurakoitsijaksi valittaisiin Koneyhtymä Rättö Oy, joka on kytäjäläinen yritys ja tuntee siellä seudun ja olosuhteet. Taisto Heimonen kannatti Aila Haapamäen esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Hän esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Aila Haapamäen muutosesitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin kahdeksan (Hintikka, Huuskonen, Kaipainen, Karhunen, Karppinen, Orenius, Rantala, Salonen) ja ei-ääniä neljä (Haapamäki, Heimonen, Järvinen, Virtanen), joten kirkkoneuvosto oli hyväksynyt äänin 8 4 Maanrakennus Riihelä Oy:n tarjouksen maanrakennusurakasta. Urakan kokonaissumma on ,47 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kirkkoneuvosto hyväksyi VS-Turva-aidat Oy:n tarjouksen metalliaidan rakentamisurakasta. Urakan kokonaissumma on ,07 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

6 Kirkkoneuvosto Vuokratilan irtisanominen, Puskinintie (Halme) Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on ilmoittanut, ettei lapsityö tarvitse enää Puskinintien kerhopistettä. Makkonen on ilmoittanut että kerhopisteen vuokrasopimuksen voi irtisanoa. Irtisanotaan Puskintien kerhopiste välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. 114 Vuokratilan irtisanominen, Allinkoti (Halme) Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on ilmoittanut, ettei lapsityö tarvitse enää Allinkoti kerhopistettä. Makkonen on ilmoittanut että kerhopisteen vuokrasopimuksen voi irtisanoa. Irtisanotaan Allinkodin kerhopiste välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. 115 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 20 Liitteenä 2 on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 20. Kirjeessä on tietoa piispanvaalista 2011, pappisasessorin vaalin tulos sekä hiippakunnan vaalilautakunnan asettaminen kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalia varten. Espoon hiippakunnan pappisasessoriksi tuomiokapituli on nimittänyt Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kappalaisen Hannu Sunin kolmivuotiskaudeksi Merkitään tuomiokapitulin kiertokirje tiedoksi. Tuomiokapitulin kiertokirje merkittiin tiedoksi.

7 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali Tuomiokapituli on istunnossaan todennut Espoon hiippakunnan piispan viran tulevan avoimeksi lukien, koska piispa Mikko Heikka on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle Tuomiokapituli on istunnossaan määrännyt Espoon hiippakunnan piispanvaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on klo 10 ja tarvittaessa toinen vaalipäivä on klo 10. Samalla on alustavasti kaavailtu, että ehdokasasettelu alkaa ja päättyy klo Äänestys toimitetaan kussakin rovastikunnassa samanaikaisesti koko hiippakunnassa lääninrovastin puheenjohdolla. Vaalissa voivat äänestää Espoon hiippakunnan papit, lehtorit ja maallikkovalitsijat. Äänivaltaisia on yhteensä noin 690. Maallikkovalitsijoita ovat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen sekä kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen valitsemat maallikkovalitsijat. Maallikoita on yhtä paljon kuin äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita. Tuomiokapituli kehottaa Espoon hiippakunnan seurakuntien kirkkovaltuustoja valitsemaan kirkkolain 18 luvun 3 :n 2 momentin 6 kohdan ja kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 1 :n 3 momentin mukaiset piispan vaalin maallikkovalitsijat. Erikseen valittavia maallikkovalitsijoita on yhteensä 302. Hyvinkää seurakunta on Espoon hiippakunnan 24 seurakunnasta toiseksi suurin. Meillä valitsijoitten lukumäärä on 25. Seurakuntien kirkkoherrojen tulee huolehtia siitä, että seurakunnan maallikkoedustajat tulevat valituiksi. KL 18 luvussa ei ole säännöstä maallikkovalitsijoille valittavista varahenkilöistä, joita ei tarvita, koska äänestää voi myös postitse. Lisäksi jos maallikkovalitsijaksi valittu menettää äänioikeuden, seurakunta voi valita uuden valitsijan hänen sijaansa. Äänivaltaisia maallikkovalitsijoitten vaalissa meillä ovat kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Pappisvirkaan vihitty ei ole äänivaltainen. Valitsijaksi voidaan valita kirkkolain 7 luvun 3 :n mukaisesti seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijoitten vaali toimitetaan kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti enemmistövaalina. Kullakin äänivaltaisella on yhtä monta ääntä kuin vaalissa on valittavia henkilöitä. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Vaali toimitetaan kuitenkin suhteellisena vaalina, mikäli sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he voisivat suhteellisessa vaalissa saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

8 Kirkkoneuvosto Maallikkovalitsijaksi valinta on seurakunnan luottamustoimi, joka on sidottu vaalikelpoisuuteen. Mikäli maallikkovalitsija menettää vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimiin esim. muuton vuoksi, hän menettää myös paikkansa maallikkovalitsijana. Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston maallikkojäsenet valitsevat maallikkovalitsijat ja lähettää tiedon seurakunnan valitsemista maallikkovalitsijoista tuomiokapitulille. Tuomiokapituli määrää lopullisesti Espoon hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelun alkamispäivän istunnossaan Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisissa jäsenissä ei ole pappisvirkaan vihittyjä henkilöitä, joten kaikki varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee 25 maallikkovalitsijaa Espoon hiippakunnan piispanvaaliin. Lähetetään tieto valituista maallikkovalitsijoista yhteystietoineen tuomiokapitulille mennessä. Päätösehdotus hyväksyttiin. 117 Lähetysavustusten kohdentaminen Kuluvan vuoden 2011 talousarviossa on kansainvälisen diakonian ja lähetysavustusten osuus 3,27 % verotuloista ( euroa), josta lähetysavustusten osuus on 2,92 % ( euroa). Kirkkoneuvosto on asettanut seurakunnan tavoitteeksi nostaa lähetysavustusten ja kansainvälisen diakonian avustusten tason 3,3 %:sta 4 %:iin verotuloista neljän vuoden aikana. Julistusjohtokunnan tehtäväksi on toimintasuunnitelmassa annettu lähetysavustusten kohdentamisen eri vaihtoehtoja selvittäminen sekä ehdotuksen tekeminen kirkkoneuvostolle avustuskäytännön kehittämisestä mennessä. Julistusjohtokunta on käsitellyt lähetysavustusten kohdentamista kokouksessaan Johtokunnan käsittely asiasta on liitteenä 3.

9 Kirkkoneuvosto Johtokunta on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle vuoden 2011 korotussumman jakamista joko Lähetysyhdistys Kylväjän ja Suomen Pipliaseuran kesken tai että ko. summa lisätään lähetysavustuksiin ja jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken. Lisätään korotussumma lähetysavustuksiin ja jaetaan kokonaissumma eri lähetysjärjestöjen kesken suhteutettuna lähetysjärjestöjen saamaan vapaaehtoiskannatukseen kolmen viimeisen vuoden ajalta. Koska korotusmäärärahaa ei ole varattu vielä kuluvan vuoden 2011 talousarvioon, kirkkoneuvosto päätti puheenjohtajan esityksestä kirjata, että tulevaisuudessa korotussumma tullaan lisäämään lähetysavustuksiin ja se jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken suhteutettuna lähetysjärjestöjen saamaan vapaaehtoiskannatukseen kolmen viimeisen vuoden ajalta. 118 Leiritoiminnan savuttomuus Hyvinkään seurakunnassa Kirkkoneuvosto käsitteli leiritoiminnan savuttomuutta Hyvinkään seurakunnassa kokouksessaan Käsittelyn lähtökohtana oli voimaan tullut uusi tupakkalaki sekä siihen liittyen kirkkohallituksen suositus, jonka mukaan kirkon ja seurakuntien alle 18-vuotiaille suunnatussa kasvatus- ja nuorisotyössä toiminnan lähtökohtana ja tavoitteena on savuttomuus. Kasvatusjohtokunta oli kokouksessaan käsitellyt asiaa ja merkinnyt tiedoksi kasvatuksen vs. vastuukappalaisen Laura Maria Latikan, nuorisosihteeri Markku Petlinin ja rippikoulupastori Heidi Kajander-Maavuoren valmistelemat käytännön toimenpiteet ja päättänyt esittää ne kirkkoneuvostolle päätettäväksi. Kirkkoneuvosto kävi kokouksessaan aiheesta vilkkaan keskustelun, jossa se yhtyi esitykseen, jonka mukaan Hyvinkään seurakunnan kaikki alle 18-vuotiaille suunnatut leirit ovat savuttomia. Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin enemmistön kannattamana palauttaa asian kasvatusjohtokunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelua kirkkoneuvosto toivoi Toimet leirillä osioon ja siinä kohtaan loppuu nuoren leirijakso tähän. Kirkkoneuvostossa esitettiin, että tämä kohta formuloitaisiin uudelleen ajatuksena löytää jokin toinen, lievempi sanktio. Kirkkoneuvosto päätti käsitellä asian uudelleen kasvatusjohtokunnan uuden valmistelun jälkeen, hyvissä ajoin ennen kesän rippikoululeirejä.

10 Kirkkoneuvosto Erillisenä liitteenä on kirkkoneuvoston kokouksen esittely asiasta ja liitteenä 4 on kasvatusjohtokunnan kokouksessaan kirkkoneuvostolle tekemä uusi esitys. Uuden esityksen mukaan rippikoulun keskeyttämispäätöksen tekee aina kirkkoherra neuvottelujen jälkeen. Hyväksytään liitteen 4 mukainen esitys leiritoiminnan savuttomuudesta Hyvinkään seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 4 mukaisen esityksen leiritoiminnan savuttomuudesta Hyvinkään seurakunnassa. Lisäksi todettiin, että kaikkien leiritoiminnassa mukana olevien työntekijöiden esimiehiä velvoitetaan tiedottamaan työntekijöilleen hyväksytystä käytännöstä, joka koskee myös kaikkia työntekijöitä. 119 Valtuustoaloite hautausmaajuhlien järjestämisestä Rautatienrakentajien hautausmaalla keväällä 2011 Edellisen kauden kirkkovaltuutettu Risto Nihtilä ensimmäisenä allekirjoittajana jätti viime vuoden viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Hyvinkään seurakunta järjestäisi keväällä 2011 hautausmaajuhlat Rautatienrakentajien hautausmaalla, liite 5. Hautausmaajuhla pidetään sunnuntaina klo 14 Rautatienrakentajien hautausmaalla. Juhlassa ovat mukana seurakunnasta Kosti Kallio ja Helena Lehtinen. Hautausmaan historiasta juhlassa kertoo Solveig Crusell. Tiedotetaan kirkkovaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen, että hautausmaajuhla Rautatienrakentajien hautausmaalla järjestetään sunnuntaina klo 14. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Valtuustoaloite Hyvinkään kirkkoja kuvaavien postikorttien painattamisesta Risto Nihtilä ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan seurakunnan tulisi painattaa Hyvinkään kirkkoa kuvaavia postikortteja myytäväksi hyvinkääläisille ja täällä vieraileville, liite 6. Aloitteessa esitetään, että seurakunta ryhtyy tuottamaan ja markkinoimaan kortteja juhlapäivien, kuten joulun ja pääsiäisen merkeissä ja myös kortteja, joita voidaan lähettää tervehdyksenä koska vain. Seurakunnan viestintä painattaa kesäkuussa 2011 kortteja Hyvinkään kirkosta, Vanhasta kirkosta ja Kytäjän kirkosta, esimerkkejä ehdolla olevista kuvista on liitteenä 7. Kortit tulevat myyntiin kirkkoherranvirastoon ja niitä voidaan myydä myös erilaisissa tapahtumissa seurakunnassa. Myös Hyvinkään kirkon eteistilaan rahalippaan sijoittamista on päätetty tutkia korttien myyntiä varten. Todetaan kirkkovaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen, että seurakunnan viestintä painattaa kesäkuussa 2011 kortteja Hyvinkään kirkosta, Vanhasta kirkosta ja Kytäjän kirkosta. Kortit tulevat myyntiin kirkkoherranvirastoon ja niitä voidaan myydä myös erilaisissa tapahtumissa seurakunnassa. Samalla tutkitaan myös korttien myyntimallisuus Hyvinkään kirkon eteistilassa. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin kirkkoneuvostosta tulleen informaation perusteella, että kortteja voidaan toimittaa myyntiin myös uudelle kaupungintalolle. Samoin kirjattiin toive liitteeseen 7 liittyen, että myös kesäkuvista tehtäisiin kortteja, jotka ovat vaaka-asennossa. 121 Yhteiskunta- ja aikuistyön työalojen ja niiden talousarviomäärärahojen yhdistäminen ja työalan nimikemuutos sekä katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtäminen aikuistyöstä nuorten aikuisten työhön Palvelujohtokunta on palvelun vastuukappalaisen Virpi Koiviston esittelystä käsitellyt kokouksessaan palvelun työalojen nimikemuutosta ja talousarviomäärärahojen yhdistämistä seuraavasti: Palvelun työalaan kuuluvat yhteiskunnallinen työ ja aikuistyö ovat Hyvinkään seurakunnassa olleet kaksi eri työalaa. Aikuistyötä tehdään kuitenkin useilla eri työaloilla ja kirkon tilastoinnissa aikuistyö tilastoidaan yleiseen seurakuntatyöhön.

12 Kirkkoneuvosto Yhteiskunnalliselle työlle ja sen selkeyttämiselle on nykytilanteessa tuntuva tarve. Kirkon jäsenkehitys ja seurakunnan työn aiempaa joustavampi jalkautuminen ihmisten keskelle on osa tätä tarvetta. Palvelujohtokunta on esittänyt kirkkoneuvostolle, että kuluvan vuoden aikana siirrytään käyttämään nimikettä yhteiskunnallinen työ ja yhteiskuntatyön pappi ja termistä aikuistyö luovutaan. Nimikemuutos myös vastaa paremmin kokonaiskirkon työalajaottelua, jossa diakonia- ja yhteiskuntatyö kuuluvat läheisesti yhteen. Hyvinkään seurakunnassa katekumenaatti ja aikuisrippikoulu ovat olleet osa aikuistyön talousarviota. Nämä voidaan kuitenkin joustavasti liittää nuorten aikuisten työalan yhteyteen. Kasvatusjohtokunta on omassa kokouksessaan yhtynyt palvelujohtokunnan esitykseen katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtämisestä palvelusta kasvatukseen. Katekumenaatin määrärahat tulevat osaksi työalan Opiskelijat ja nuoret aikuiset talousarviota. Aikuisrippikoulun kulut kirjataan rippikoulutyölle. Siirrytään tämän päätöksen myötä käyttämään palvelun sektorilla termiä yhteiskuntatyö ja luovutaan termistä aikuistyö. Siirretään katekumenaatti ja aikuisrippikoulu palvelusektorilta kasvatukselle. Tehdään talousarvion osalta tarvittavat tekniset järjestelyt siten, että katekumenaatin määrärahat tulevat osaksi opiskelijat ja nuoret aikuiset työalan (283) talousarviota ja aikuisrippikoulun kulut tulevat rippikoulutyölle (235). Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto toi keskustelussa esille näkemyksen, että katekumenaatin oikea paikka ei ole nuorten aikuisten työmuodossa, mutta opetuksellisen elementin vuoksi hyväksyi sen sijoittamisen esitetyn mukaisesti kasvatuksen työalaan. 122 Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhla Hyvinkäällä kesällä 2012 Hengen uudistus kirkossamme ry:n anomus kesäjuhlien järjestämisestä Hyvinkäällä on liitteenä 8. Anomuksessa todetaan, että yhdistyksen suurin vuotuinen tapahtuma on kesäjuhla. Viime vuonna juhlat olivat Turussa ja sitä edellisinä vuosina Riihimäellä, Tampereella, Orivedellä, Hämeenlinnassa ja Imatralla. Tulevana kesänä juhla järjestetään Rovaniemellä.

13 Kirkkoneuvosto Anomuksessa todetaan edelleen, että mikäli juhlat voidaan järjestää Hyvinkäällä, juhlien ohjelma suunnitellaan tukemaan pilottiseurakuntahankkeen toteutumista. Kesäjuhlien budjetista anomuksessa todetaan, että se on vaihdellut euron välillä ja että periaatteena on ollut, että Hengen uudistus ry ja paikallinen seurakunta jakavat juhlien taloudellisen vastuun keskenään ennalta sovitulla ja budjetoidulla tavalla. Yhdistys anoo seurakunnalta euron avustusta kattamaan kesäjuhlien kustannuksia. Anomuksessa on todettu, että koska Hyvinkään seurakunnan kohdalla Kirkonmäen tilat riittävät tilatarpeisiin ja vapaaehtoistyövoimaa löytyy Hyvinkäältä ja lähiseurakunnista runsaasti, rakentuu budjetin menopuoli pääosin median mainoskuluista, käsiohjelmasta, esiintymispalkkioista ja matkakuluista. Kesäjuhlien organisaatiosta anomuksessa kerrotaan, että juhla rakennetaan pienellä henkilöstömäärällä ja organisaatiolla. Seurakunta nimeää päätoimikunnalle puheenjohtajan ja sihteerin, jonka vastuulla on juhlien kokonaisorganisointi. Hyvinkään seurakunta järjestää yhdessä Hengen uudistus kirkossamme ry:n kanssa yhdistyksen kesäjuhlan Hyvinkäällä Seurakunta varautuu ensi vuoden talousarviossa euron määrärahalla jakamaan juhlan taloudellista vastuuta siitä ennakolta sovittavalla tavalla. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että juhlien päätoimikunta valitaan myöhemmin erikseen. 123 Vuoden 2010 toimintakertomuksen täydentäminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2001 toimintakertomuksen kokouksessaan Tuolloin hyväksytystä toimintakertomustekstistä puuttui vielä kappale 5.6., liite 9. Hyväksytään toimintakertomuksen kappaleen 5.6. teksti liitteen 9 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto alkaen (Lätti) Kirkon virka- ja työehtosopimukseen sisältyy uutena osatekijänä harkinnanvarainen palkanosa. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, että harkinnanvarainen palkanosa on seurakunnissa yleisesti käytössä alkavalla sopimuskaudella. Hyvinkään seurakunta on ollut mukana pilotointiryhmässä, jossa on valmisteltu harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa pilottiseurakunnissa. Tähän mennessä ilmeisesti vasta kaksi seurakuntataloutta on ottanut harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön. Kirkkoneuvostossa käytiin valmistelutilanteesta ja valmistelun suuntaviivoista yleiskeskustelu , missä yhteydessä työnantajan edustajina toimivia kirkkoherraa ja talousjohtajaa esittelivät neuvottelutilannetta ja saivat kirkkoneuvoston evästykset neuvottelujen jatkamiseen. Hyvinkään seurakunnassa harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa on valmisteltu työnantajan edustajien ja työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten yhteisessä YPJ-työryhmässä. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta on käyty kirkon pääsopimuksen mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut. Neuvotteluissa on saavutettu yksimielinen neuvottelutulos siitä, miten harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön Hyvinkään seurakunnassa. Kirkon työmarkkinalaitoksesta on saatu myönteinen palaute seurakunnassa tehdystä valmistelutyöstä ja harkinnanvarainen palkanosa voidaan saadun palautteen perusteella ottaa esitetyssä muodossa käyttöön. Liitteessä 10 on esitys kirkkoneuvostolle harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottopäätökseksi Hyvinkään seurakunnassa alkaen. Käyttöönottopäätökseen sisältyy seuraavat osaliitteet: A. Vuosiaikataulu harkinnanvarainen palkanosa, tehtävänkuvausten tarkistukset ja kehityskeskustelut B. Tehtävänkuvauslomake C. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja työsuorituksen arviointi D. Työntekijän työsuorituksen arviointikriteerit E. Arviointikriteerien osa-alueiden lisäselitteet Keskeiset harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton periaatteet päätösehdotuksessa ovat: - harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottopäätös on määräaikainen ( ) ja sen soveltamista jatketaan aikanaan erillisen uuden päätöksen mukaisesti

15 Kirkkoneuvosto ensimmäinen tavoite- ja arviointijakso on kuusi kuukautta (kesäkuu marraskuu 2011) ja arviointikäsittelyn jälkeen harkinnanvaraiset palkanosat tulevat maksuun niille viranhaltijoille/työntekijöille, jotka ovat siihen oikeutettuja arvioinnin perusteella - päätös koskee vain kuukausipalkkaisia viranhaltijoita/työntekijöitä eräin rajoituksin - työsuorituksen arvioinnissa käytetään seuraavaa neliportaista pisteytettyä asteikkoa: edellyttää kehittämistä, normaali, hyvä ja erinomainen - harkinnanvaraisen palkanosan suuruus on hyvästä työsuorituksesta 2 % ja erinomaisesta työsuorituksesta 4 % viranhaltijan/työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto nostanee seurakunnan kuukausipalkkaisten palkkasummaa vuositasolla 1 1,5 % eli sivukuineen noin euroa. Otetaan harkinnanvarainen palkanosa käyttöön alkaen liitteen 10 mukaisesti. Talousjohtajan suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön alkaen liitteen 10 mukaisesti. Kirkkoneuvosto kiitti valmistelutyöryhmää todeten sen tehneen erinomaisen hyvää työtä asian valmistelussa. 125 Kirkon ympäristödiplominen myöntäminen Hyvinkään seurakunnalle Kirkkohallitus on täysistunnossaan myöntänyt Hyvinkään seurakunnalle ympäristödiplominen ja saattanut päätöksensä seurakunnalle tiedoksi kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanotteella Merkitään kirkkohallituksen täysistunnon päätös ympäristödiplomin myöntämisestä Hyvinkään seurakunnalle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kunniakirja Hyvinkään seurakunnalle Luontohaaste-kilpailussa 2010 Päättäessään metsäalueen suojelusta Sääksin leirikeskuksen metsäalueella kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan kirkkoneuvoston esityksestä, että Hyvinkään seurakunta osallistuu Luonnonsuojeluliiton LUMO2010 haastekilpailuun ilmoittamalla Sääksin luonnonsuojelualue mukaan kilpailuun. Hyvinkään seurakunnalle on lähetetty päivätty kunniakirja Luontohaaste-kilpailuun 2010 osallistumisesta, liite 11. Merkitään Hyvinkään seurakunnan saama kunniakirja tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 127 Lastenohjaajien suunnittelu- ja työpäivien lisäys Neuvoteltuaan kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittää, että lastenohjaajat aloittavat työnsä kuluvana vuonna kesän jälkeen jo maanantaina 1.8. perjantain 5.8. sijaan. Muutosesitys johtuu siitä, että Hyvinkään kaupunki järjestää, uusien iltapäivätoiminnan perusteiden tultua voimaan, kaikille iltapäivätoiminnan ohjaajille kaksipäiväisen koulutuksen ja tämä vähentäisi omia suunnittelupäiviä. Työn aloittamisen aikaistaminen maksaa n euroa. Kustannuslisäys pystytään kuitenkin järjestämään työalan budjetin sisällä. Johtavan lapsityönohjaajan esitys on liitteenä 12. Kirkkoneuvosto hyväksyy lapsi- ja perhetyön suunnitteleman järjestelyn. Ehdotus hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Sääksin leirikeskuksen kappelin vihkiminen ja anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta leirikeskuksen kappelissa Sääksin leirikeskuksen kappelin on määrä valmistua toukokuussa 2011 ja kappelin vihkimistä on suunniteltu helatorstaiksi klo 15. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 mukaan Herran pyhää ehtoollista vietetään jumalanpalveluksessa. Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt. Edelleen kirkkojärjestyksen 9 selityksessä todetaan, että ehtoollisen vietto edellyttää yleensä kirkoksi tai kappeliksi vihittyä huonetta. Tuomiokapitulien käytännössä tilapäinenkin lupa edellyttää, että huoneessa on tarkoituksenmukainen alttarirakennelma ja että huone muuten on tarkoitukseen sopiva. KJ 14 luvun 3 mukaan seurakunnalla voi olla jumalanpalvelusten pitämistä, muuta hartauselämää ja kirkollisia toimituksia varten kappeleita. Sääksin leirikeskuksen kappeli on rakennettu KJ:n mainitsemia tarkoituksia varten ja lääninrovasti Ilkka Järvisen on määrä vihkiä kappeli helatorstaina piispan lääninrovasteille delegoimien tehtävien mukaisesti. Anomus ehtoollisenviettoluvasta voidaan ottaa tuomiokapitulin käsiteltäväksi vain kirkkoneuvoston esityksestä. Liitteenä 13 on Sääksin leirikeskuksen kappelin pohjapiirros, josta näkyy myös tilan alttarirakennelma. Ilmoitetaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että Hyvinkään seurakunnan Sääksin leirikeskuksen kappeli valmistuu toukokuussa 2011, ja se on määrä vihkiä helatorstaina klo 15. Kappelissa tullaan harjoittamaan KJ 14:3 mukaista toimintaa. Anotaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta lupa Herran pyhän ehtoollisen viettoa varten Sääksin leirikeskuksen kappelissa. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 11/ Yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisössä Kirkkohallituksen yleiskirje 12/ Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2011 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/ Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/ Luottamusmieskurssit 2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2011 Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi ja kirkkoneuvoston esityksestä kunniamerkkiasia päätettiin ottaa hallintotyöryhmässä esille. 130 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Palvelujohtokunta Palvelutyön työntekijöiden esittäytyminen 2. Yhteiskunta- ja aikuistyön työalojen ja niiden talousarviomäärärahojen yhdistäminen ja nimikemuutos 3. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset 4. Yhteisvastuukeräys 2011 Julistusjohtokunta Lähetysjärjestöjen nimikkosopimusten yhtenäistäminen 2. Lähetysavustusten kohdentaminen 3. Tulevat tapahtumat Kasvatusjohtokunta Partiolippukuntien toimintakertomukset 2. Kasvatusjohtokunnan talouskatsaus 3. Esitys leiritoiminnan savuttomuudesta Hyvinkään seurakunnassa 4. Katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtäminen aikuistyöstä nuorten aikuisten työhön 5. Johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelo 6. Nuorisosihteerin päätösluettelo Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Kesäteologien valinta kesäksi Diakoniatyöntekijä Tuija Vänskän palkaton virkavapaus 16. Diakoniatyöntekijä Tuija Vänskän valintapäätöksen vahvistaminen Talousjohtajan päätösluettelon asialista Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A 9, Liedes 25. Pitopalvelun lounasruokailusopimuksen hyväksyminen 26. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu B 14, Pietilä 27. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 7, Jokinen 28. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu B 17, Timonen 29. Puhelinluettelo- ja hakupalvelutietojen hankinta vuodelle Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Hokkanen 31. Linja-autokuljetusten hintojen tarkistus 32. Pitopalvelun koulutussuunnitelman lisäys 33. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 9, Kettunen 34. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu C 21, Kettunen 35. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Halme Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 132 Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakkakyselyn käynnistäminen (Halme) Rauhanummen krematorio-osan ARK, RAK ja LVIS+A suunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat ovat nähtävissä kiinteistöpäällikön huoneessa. Urakan suuruudesta johtuen, urakkakyselyn käynnistämisestä päättää kirkkoneuvosto. Liitteenä 14 on luonnos tarjouspyynnöstä, jota käytetään RAK, LVI+A ja S. Rakennusurakka on tarkoitus pilkkoa alustavasti seuraavasti (krematorion katto + teräsrakenteet + öljysäiliöiden katos + perustukset urakka 1), (maarakennus urakka +öljysäiliön poisto + krematorion sisäpuoleiset työt urakka 2, OMA TYÖ), (LVI+A urakka 3) ja (sähköurakka 4).

20 Kirkkoneuvosto Kyselyn tarjoajiksi ehdotan ainakin Väriläiskä Oy:tä, Rainon Rakennus Oy, HRT Oy (vähintään 5 kyselyä). Sähkö- ja automaatiourakan kyselyn tarjoajiksi ehdotan ainakin Hyvin Sähkö Oy, Hämeen Sähköasennus Oy, Sähköpalvelu Koskela Oy, Sähkötalo-asennus Oy.(Vähintään 5 kyselyä) LVI urakkakyselyn tarjoajiksi ehdotan ainakin LVI-Ropponen Oy, YIT kiinteistötekniikka Oy (vähintään 5 kyselyä). Liitteenä 15 on pohjapiirustus ja asemapiirros. Hyväksytään urakkakyselyjen käynnistäminen ja hyväksytään alustava lista keille urakkakyselyt lähetetään ja merkitään kirkkoneuvoston kannanotot. Kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen suorittaman esittelyn jälkeen hyväksyttiin urakkakyselyjen käynnistäminen ja esittelyssä oleva alustava lista toimijoista, joille urakkakyselyt lähetään. Lisäksi todettiin, että tarjouspyynnöt julkaistaan myös Hilmassa. 133 Muita asioita 1. Jasmina Salonen informoi Nuorten ilta Betaniassa lauantaina Kirkkoneuvoston jäsen Jasmina Salonen informoi ja kutsui kirkkoneuvoston jäseniä nuorten iltaan Betaniaan Tuolloin kuullaan nuorten ajatuksia ja kerrotaan heille, millaisia asioita hallinnossa päätetään ja mitä vaikuttamistyö seurakunnassa on. 2. Kesäkanttorin tehtävän muuttaminen kanttorin vuosilomasijaisuudeksi Johtava kanttori Erkki Hannonen esittää, että seurakuntaan palkataan kuukaudeksi kanttorin vuosilomasijainen kahden kuukauden kesäkanttorin sijasta. Kirkkomusiikin opiskelijoita ei ole tehtävään hakenut, josta syystä Erkki Hannonen esittää liitteen 16 mukaista kuukauden kanttorin vuosilomasijaisen palkkaamista. Palkataan kanttorin vuosiloman sijainen heinäkuuksi 2011 kahden kuukauden kirkkomusiikin opiskelijan sijasta. Ehdotus hyväksyttiin.

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 06.10.2015 17.00 18.21 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 KOKOUSAIKA: torstai 25.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 KOKOUSAIKA: torstai 9.10.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: seurakuntakoti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Jokela Satu Koivunen

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2015

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2015 AIKA Maanantai 2.2.2015 KLO 17.30-18.30 PAIKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj, poissa, varalla Inkeri Vyyryläinen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen 419/2013 32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Päätetään perustaa määräaikainen enintään kahden vuoden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) KOKOUSTIEDOT Aika 8.9.2015 klo 18-19.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Jyrki Vaaramo vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen Elina

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2016 Kirkkovaltuusto Aika 09.02.2016 klo 18.00 18.31 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 17.48 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Koistinen Markku puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015

22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 20 VUODEN 2014 TOTEUMAVERTAILU 21 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSET 22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015 23 SELVITYS

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 1 ( 8 ) 19.6.2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 16.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja Aho Tellervo Hokkanen Risto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 9/2016 Sivu 1 ESITYSLISTA Aika: 21.12.2016. klo 17.00 Paikka: puhelinkokous (ohjeet nimilistan alla) Kutsuttu: Varsinainen jäsen Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen)

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: torstai 21.01.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi Juha jäsen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 7/2014

KIRKKONEUVOSTO 7/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 AIKA TIISTAI 7.10.2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 28.5.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Ikaalisten kirkko, sakasti Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti 1(6) Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/ / sivut 33-40

Kirkkovaltuusto 5/ / sivut 33-40 KOKOUSAIKA: Torstai 30.09.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen Reijo Majalahti

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot