Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Piilola Tapio puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku Halme Olli-Petri Makkonen Terhi ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö johtava lapsityönohjaaja Pöytäkirjanpitäjä poissa , PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Hannele Karppinen Marja Orenius

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 108. Kokouksen avaus 109. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 111. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 112. Kytäjän kirkon aitaurakoitsijoiden valinta 113. Vuokratilan irtisanominen, Puskintie 114. Vuokratilan irtisanominen, Allinkoti 115. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali 117. Lähetysavustusten kohdentaminen 118. Leiritoiminnan savuttomuus Hyvinkään seurakunnassa 119. Valtuustoaloite hautausmaajuhlan järjestämisestä Rautatienrakentajien hautausmaalla keväällä Valtuustoaloite Hyvinkään kirkkoa kuvaavien postikorttien painattamisesta 121. Yhteiskunta- ja aikuistyön työalojen ja niiden talousarviomäärärahojen yhdistäminen ja työalan nimikemuutos sekä katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtäminen aikuistyöstä nuorten aikuisten työhön 122. Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhla Hyvinkäällä kesällä Vuoden 2010 toimintakertomuksen täydentäminen 124. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto alkaen 125. Kirkon ympäristödiplominen myöntäminen Hyvinkään seurakunnalle 126. Kunniakirja Hyvinkään seurakunnalle Luontohaaste-kilpailussa Lastenohjaajien suunnittelu- ja työpäivien lisäys 128. Sääksin leirikeskuksen kappelin vihkiminen ja anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta leirikeskuksen kappelissa 129. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 130. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 131. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 132. Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakkakyselyn käynnistäminen 133. Muita asioita 134. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maaliskuun 2011 alussa työnsä seurakunnassa aloittanut johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittäytyi kirkkoneuvostolle kokouksen alussa. Alkuvirren 104 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 110 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Karppinen ja Marja Orenius. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 111 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 132, Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakkakyselyn käynnistäminen, käsitellään heti 114 jälkeen Lisäksi muissa asioissa käsitellään Puun Taju näyttelyn anomus.

4 Kirkkoneuvosto Kytäjän kirkon aitaurakoitsijoiden valinta (Husso) Kytäjän kirkon aidan rakentaminen on jaettu kolmeen erilliseen urakkaan: 1. Kuusiaidan runkojen ja oksien poisto ja myynti energiapuuksi 2. Maanrakennusurakka, joka sisältää esim. kuusiaidan juuriston poiston 3. Metalliaidan rakentamisurakka Kirkkoneuvosto valtuutti hautaustoimen päällikön hoitamaan vanhan kuusiaidan poiston neuvottelumenettelyllä. Neuvotteluja on käyty metsänhoitoyhdistyksen kanssa, joka on jättänyt urakasta alustavan tarjouksen joka tarkentuu vielä. Päätös kirjataan tarkennusten jälkeen hautaustoimen päällikön päätösluettelolle. Maanrakennusurakasta tarjouksen määräaikaan mennessä jätti viisi yritystä ja metalliaidan rakentamisurakasta myös viisi yritystä. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Tarjouslomakkeet ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavien tekijöiden avulla: 1. Hinta 2. Aikaisemmat referenssit 3. Laatu (toimiva laadunvalvontajärjestelmä) 4. Yksikköhinnat Vertailun perusteella maanrakennusurakan tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin oli Maanrakennus Riihelä Oy. Tarjouksen mukainen kokonaishinta on ,47 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Metalliaidan urakkatarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin oli VS Turvaaidat Oy:n tarjous. Tarjouksen kokonaishinta on ,07 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Molempien urakoitsijoiden kanssa on käyty urakkaneuvottelut. Urakkaneuvotteluissa ei noussut esiin epäselviä asioita. Hankkeen toteuttamiseen on varattu euroa. Urakoiden yhteenlaskettu summa on ,54 euroa. Tämän lisäksi tulee hieman rakennuttajan yleiskuluja. Talousarvion ylittävä summa katetaan muista investoinneista säästyvillä rahoilla.

5 Kirkkoneuvosto Hyväksytään Maanrakennus Riihelä Oy:n tarjous aitaan liittyvästä maanrakennusurakasta. Urakan kokonaissumma on ,47 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjous oli myös hinnaltaan edullisin. Hyväksytään VS-Turva-aidat Oy:n tarjous metalliaidan rakentamisurakasta. Urakan kokonaissumma on ,07 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjous oli myös hinnaltaan edullisin. Katetaan talousarviossa varatun määrärahan ylittävä osa muista investoinneista säästyvillä varoilla. Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman asian esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa Aila Haapamäki esitti, että maanrakennusurakoitsijaksi valittaisiin Koneyhtymä Rättö Oy, joka on kytäjäläinen yritys ja tuntee siellä seudun ja olosuhteet. Taisto Heimonen kannatti Aila Haapamäen esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Hän esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Aila Haapamäen muutosesitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin kahdeksan (Hintikka, Huuskonen, Kaipainen, Karhunen, Karppinen, Orenius, Rantala, Salonen) ja ei-ääniä neljä (Haapamäki, Heimonen, Järvinen, Virtanen), joten kirkkoneuvosto oli hyväksynyt äänin 8 4 Maanrakennus Riihelä Oy:n tarjouksen maanrakennusurakasta. Urakan kokonaissumma on ,47 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kirkkoneuvosto hyväksyi VS-Turva-aidat Oy:n tarjouksen metalliaidan rakentamisurakasta. Urakan kokonaissumma on ,07 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

6 Kirkkoneuvosto Vuokratilan irtisanominen, Puskinintie (Halme) Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on ilmoittanut, ettei lapsityö tarvitse enää Puskinintien kerhopistettä. Makkonen on ilmoittanut että kerhopisteen vuokrasopimuksen voi irtisanoa. Irtisanotaan Puskintien kerhopiste välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. 114 Vuokratilan irtisanominen, Allinkoti (Halme) Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on ilmoittanut, ettei lapsityö tarvitse enää Allinkoti kerhopistettä. Makkonen on ilmoittanut että kerhopisteen vuokrasopimuksen voi irtisanoa. Irtisanotaan Allinkodin kerhopiste välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. 115 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 20 Liitteenä 2 on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 20. Kirjeessä on tietoa piispanvaalista 2011, pappisasessorin vaalin tulos sekä hiippakunnan vaalilautakunnan asettaminen kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalia varten. Espoon hiippakunnan pappisasessoriksi tuomiokapituli on nimittänyt Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kappalaisen Hannu Sunin kolmivuotiskaudeksi Merkitään tuomiokapitulin kiertokirje tiedoksi. Tuomiokapitulin kiertokirje merkittiin tiedoksi.

7 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali Tuomiokapituli on istunnossaan todennut Espoon hiippakunnan piispan viran tulevan avoimeksi lukien, koska piispa Mikko Heikka on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle Tuomiokapituli on istunnossaan määrännyt Espoon hiippakunnan piispanvaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on klo 10 ja tarvittaessa toinen vaalipäivä on klo 10. Samalla on alustavasti kaavailtu, että ehdokasasettelu alkaa ja päättyy klo Äänestys toimitetaan kussakin rovastikunnassa samanaikaisesti koko hiippakunnassa lääninrovastin puheenjohdolla. Vaalissa voivat äänestää Espoon hiippakunnan papit, lehtorit ja maallikkovalitsijat. Äänivaltaisia on yhteensä noin 690. Maallikkovalitsijoita ovat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen sekä kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen valitsemat maallikkovalitsijat. Maallikoita on yhtä paljon kuin äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita. Tuomiokapituli kehottaa Espoon hiippakunnan seurakuntien kirkkovaltuustoja valitsemaan kirkkolain 18 luvun 3 :n 2 momentin 6 kohdan ja kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 1 :n 3 momentin mukaiset piispan vaalin maallikkovalitsijat. Erikseen valittavia maallikkovalitsijoita on yhteensä 302. Hyvinkää seurakunta on Espoon hiippakunnan 24 seurakunnasta toiseksi suurin. Meillä valitsijoitten lukumäärä on 25. Seurakuntien kirkkoherrojen tulee huolehtia siitä, että seurakunnan maallikkoedustajat tulevat valituiksi. KL 18 luvussa ei ole säännöstä maallikkovalitsijoille valittavista varahenkilöistä, joita ei tarvita, koska äänestää voi myös postitse. Lisäksi jos maallikkovalitsijaksi valittu menettää äänioikeuden, seurakunta voi valita uuden valitsijan hänen sijaansa. Äänivaltaisia maallikkovalitsijoitten vaalissa meillä ovat kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Pappisvirkaan vihitty ei ole äänivaltainen. Valitsijaksi voidaan valita kirkkolain 7 luvun 3 :n mukaisesti seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijoitten vaali toimitetaan kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti enemmistövaalina. Kullakin äänivaltaisella on yhtä monta ääntä kuin vaalissa on valittavia henkilöitä. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Vaali toimitetaan kuitenkin suhteellisena vaalina, mikäli sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he voisivat suhteellisessa vaalissa saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

8 Kirkkoneuvosto Maallikkovalitsijaksi valinta on seurakunnan luottamustoimi, joka on sidottu vaalikelpoisuuteen. Mikäli maallikkovalitsija menettää vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimiin esim. muuton vuoksi, hän menettää myös paikkansa maallikkovalitsijana. Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston maallikkojäsenet valitsevat maallikkovalitsijat ja lähettää tiedon seurakunnan valitsemista maallikkovalitsijoista tuomiokapitulille. Tuomiokapituli määrää lopullisesti Espoon hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelun alkamispäivän istunnossaan Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisissa jäsenissä ei ole pappisvirkaan vihittyjä henkilöitä, joten kaikki varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee 25 maallikkovalitsijaa Espoon hiippakunnan piispanvaaliin. Lähetetään tieto valituista maallikkovalitsijoista yhteystietoineen tuomiokapitulille mennessä. Päätösehdotus hyväksyttiin. 117 Lähetysavustusten kohdentaminen Kuluvan vuoden 2011 talousarviossa on kansainvälisen diakonian ja lähetysavustusten osuus 3,27 % verotuloista ( euroa), josta lähetysavustusten osuus on 2,92 % ( euroa). Kirkkoneuvosto on asettanut seurakunnan tavoitteeksi nostaa lähetysavustusten ja kansainvälisen diakonian avustusten tason 3,3 %:sta 4 %:iin verotuloista neljän vuoden aikana. Julistusjohtokunnan tehtäväksi on toimintasuunnitelmassa annettu lähetysavustusten kohdentamisen eri vaihtoehtoja selvittäminen sekä ehdotuksen tekeminen kirkkoneuvostolle avustuskäytännön kehittämisestä mennessä. Julistusjohtokunta on käsitellyt lähetysavustusten kohdentamista kokouksessaan Johtokunnan käsittely asiasta on liitteenä 3.

9 Kirkkoneuvosto Johtokunta on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle vuoden 2011 korotussumman jakamista joko Lähetysyhdistys Kylväjän ja Suomen Pipliaseuran kesken tai että ko. summa lisätään lähetysavustuksiin ja jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken. Lisätään korotussumma lähetysavustuksiin ja jaetaan kokonaissumma eri lähetysjärjestöjen kesken suhteutettuna lähetysjärjestöjen saamaan vapaaehtoiskannatukseen kolmen viimeisen vuoden ajalta. Koska korotusmäärärahaa ei ole varattu vielä kuluvan vuoden 2011 talousarvioon, kirkkoneuvosto päätti puheenjohtajan esityksestä kirjata, että tulevaisuudessa korotussumma tullaan lisäämään lähetysavustuksiin ja se jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken suhteutettuna lähetysjärjestöjen saamaan vapaaehtoiskannatukseen kolmen viimeisen vuoden ajalta. 118 Leiritoiminnan savuttomuus Hyvinkään seurakunnassa Kirkkoneuvosto käsitteli leiritoiminnan savuttomuutta Hyvinkään seurakunnassa kokouksessaan Käsittelyn lähtökohtana oli voimaan tullut uusi tupakkalaki sekä siihen liittyen kirkkohallituksen suositus, jonka mukaan kirkon ja seurakuntien alle 18-vuotiaille suunnatussa kasvatus- ja nuorisotyössä toiminnan lähtökohtana ja tavoitteena on savuttomuus. Kasvatusjohtokunta oli kokouksessaan käsitellyt asiaa ja merkinnyt tiedoksi kasvatuksen vs. vastuukappalaisen Laura Maria Latikan, nuorisosihteeri Markku Petlinin ja rippikoulupastori Heidi Kajander-Maavuoren valmistelemat käytännön toimenpiteet ja päättänyt esittää ne kirkkoneuvostolle päätettäväksi. Kirkkoneuvosto kävi kokouksessaan aiheesta vilkkaan keskustelun, jossa se yhtyi esitykseen, jonka mukaan Hyvinkään seurakunnan kaikki alle 18-vuotiaille suunnatut leirit ovat savuttomia. Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin enemmistön kannattamana palauttaa asian kasvatusjohtokunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelua kirkkoneuvosto toivoi Toimet leirillä osioon ja siinä kohtaan loppuu nuoren leirijakso tähän. Kirkkoneuvostossa esitettiin, että tämä kohta formuloitaisiin uudelleen ajatuksena löytää jokin toinen, lievempi sanktio. Kirkkoneuvosto päätti käsitellä asian uudelleen kasvatusjohtokunnan uuden valmistelun jälkeen, hyvissä ajoin ennen kesän rippikoululeirejä.

10 Kirkkoneuvosto Erillisenä liitteenä on kirkkoneuvoston kokouksen esittely asiasta ja liitteenä 4 on kasvatusjohtokunnan kokouksessaan kirkkoneuvostolle tekemä uusi esitys. Uuden esityksen mukaan rippikoulun keskeyttämispäätöksen tekee aina kirkkoherra neuvottelujen jälkeen. Hyväksytään liitteen 4 mukainen esitys leiritoiminnan savuttomuudesta Hyvinkään seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 4 mukaisen esityksen leiritoiminnan savuttomuudesta Hyvinkään seurakunnassa. Lisäksi todettiin, että kaikkien leiritoiminnassa mukana olevien työntekijöiden esimiehiä velvoitetaan tiedottamaan työntekijöilleen hyväksytystä käytännöstä, joka koskee myös kaikkia työntekijöitä. 119 Valtuustoaloite hautausmaajuhlien järjestämisestä Rautatienrakentajien hautausmaalla keväällä 2011 Edellisen kauden kirkkovaltuutettu Risto Nihtilä ensimmäisenä allekirjoittajana jätti viime vuoden viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Hyvinkään seurakunta järjestäisi keväällä 2011 hautausmaajuhlat Rautatienrakentajien hautausmaalla, liite 5. Hautausmaajuhla pidetään sunnuntaina klo 14 Rautatienrakentajien hautausmaalla. Juhlassa ovat mukana seurakunnasta Kosti Kallio ja Helena Lehtinen. Hautausmaan historiasta juhlassa kertoo Solveig Crusell. Tiedotetaan kirkkovaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen, että hautausmaajuhla Rautatienrakentajien hautausmaalla järjestetään sunnuntaina klo 14. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Valtuustoaloite Hyvinkään kirkkoja kuvaavien postikorttien painattamisesta Risto Nihtilä ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan seurakunnan tulisi painattaa Hyvinkään kirkkoa kuvaavia postikortteja myytäväksi hyvinkääläisille ja täällä vieraileville, liite 6. Aloitteessa esitetään, että seurakunta ryhtyy tuottamaan ja markkinoimaan kortteja juhlapäivien, kuten joulun ja pääsiäisen merkeissä ja myös kortteja, joita voidaan lähettää tervehdyksenä koska vain. Seurakunnan viestintä painattaa kesäkuussa 2011 kortteja Hyvinkään kirkosta, Vanhasta kirkosta ja Kytäjän kirkosta, esimerkkejä ehdolla olevista kuvista on liitteenä 7. Kortit tulevat myyntiin kirkkoherranvirastoon ja niitä voidaan myydä myös erilaisissa tapahtumissa seurakunnassa. Myös Hyvinkään kirkon eteistilaan rahalippaan sijoittamista on päätetty tutkia korttien myyntiä varten. Todetaan kirkkovaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen, että seurakunnan viestintä painattaa kesäkuussa 2011 kortteja Hyvinkään kirkosta, Vanhasta kirkosta ja Kytäjän kirkosta. Kortit tulevat myyntiin kirkkoherranvirastoon ja niitä voidaan myydä myös erilaisissa tapahtumissa seurakunnassa. Samalla tutkitaan myös korttien myyntimallisuus Hyvinkään kirkon eteistilassa. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin kirkkoneuvostosta tulleen informaation perusteella, että kortteja voidaan toimittaa myyntiin myös uudelle kaupungintalolle. Samoin kirjattiin toive liitteeseen 7 liittyen, että myös kesäkuvista tehtäisiin kortteja, jotka ovat vaaka-asennossa. 121 Yhteiskunta- ja aikuistyön työalojen ja niiden talousarviomäärärahojen yhdistäminen ja työalan nimikemuutos sekä katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtäminen aikuistyöstä nuorten aikuisten työhön Palvelujohtokunta on palvelun vastuukappalaisen Virpi Koiviston esittelystä käsitellyt kokouksessaan palvelun työalojen nimikemuutosta ja talousarviomäärärahojen yhdistämistä seuraavasti: Palvelun työalaan kuuluvat yhteiskunnallinen työ ja aikuistyö ovat Hyvinkään seurakunnassa olleet kaksi eri työalaa. Aikuistyötä tehdään kuitenkin useilla eri työaloilla ja kirkon tilastoinnissa aikuistyö tilastoidaan yleiseen seurakuntatyöhön.

12 Kirkkoneuvosto Yhteiskunnalliselle työlle ja sen selkeyttämiselle on nykytilanteessa tuntuva tarve. Kirkon jäsenkehitys ja seurakunnan työn aiempaa joustavampi jalkautuminen ihmisten keskelle on osa tätä tarvetta. Palvelujohtokunta on esittänyt kirkkoneuvostolle, että kuluvan vuoden aikana siirrytään käyttämään nimikettä yhteiskunnallinen työ ja yhteiskuntatyön pappi ja termistä aikuistyö luovutaan. Nimikemuutos myös vastaa paremmin kokonaiskirkon työalajaottelua, jossa diakonia- ja yhteiskuntatyö kuuluvat läheisesti yhteen. Hyvinkään seurakunnassa katekumenaatti ja aikuisrippikoulu ovat olleet osa aikuistyön talousarviota. Nämä voidaan kuitenkin joustavasti liittää nuorten aikuisten työalan yhteyteen. Kasvatusjohtokunta on omassa kokouksessaan yhtynyt palvelujohtokunnan esitykseen katekumenaatin ja aikuisrippikoulun siirtämisestä palvelusta kasvatukseen. Katekumenaatin määrärahat tulevat osaksi työalan Opiskelijat ja nuoret aikuiset talousarviota. Aikuisrippikoulun kulut kirjataan rippikoulutyölle. Siirrytään tämän päätöksen myötä käyttämään palvelun sektorilla termiä yhteiskuntatyö ja luovutaan termistä aikuistyö. Siirretään katekumenaatti ja aikuisrippikoulu palvelusektorilta kasvatukselle. Tehdään talousarvion osalta tarvittavat tekniset järjestelyt siten, että katekumenaatin määrärahat tulevat osaksi opiskelijat ja nuoret aikuiset työalan (283) talousarviota ja aikuisrippikoulun kulut tulevat rippikoulutyölle (235). Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto toi keskustelussa esille näkemyksen, että katekumenaatin oikea paikka ei ole nuorten aikuisten työmuodossa, mutta opetuksellisen elementin vuoksi hyväksyi sen sijoittamisen esitetyn mukaisesti kasvatuksen työalaan. 122 Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhla Hyvinkäällä kesällä 2012 Hengen uudistus kirkossamme ry:n anomus kesäjuhlien järjestämisestä Hyvinkäällä on liitteenä 8. Anomuksessa todetaan, että yhdistyksen suurin vuotuinen tapahtuma on kesäjuhla. Viime vuonna juhlat olivat Turussa ja sitä edellisinä vuosina Riihimäellä, Tampereella, Orivedellä, Hämeenlinnassa ja Imatralla. Tulevana kesänä juhla järjestetään Rovaniemellä.

13 Kirkkoneuvosto Anomuksessa todetaan edelleen, että mikäli juhlat voidaan järjestää Hyvinkäällä, juhlien ohjelma suunnitellaan tukemaan pilottiseurakuntahankkeen toteutumista. Kesäjuhlien budjetista anomuksessa todetaan, että se on vaihdellut euron välillä ja että periaatteena on ollut, että Hengen uudistus ry ja paikallinen seurakunta jakavat juhlien taloudellisen vastuun keskenään ennalta sovitulla ja budjetoidulla tavalla. Yhdistys anoo seurakunnalta euron avustusta kattamaan kesäjuhlien kustannuksia. Anomuksessa on todettu, että koska Hyvinkään seurakunnan kohdalla Kirkonmäen tilat riittävät tilatarpeisiin ja vapaaehtoistyövoimaa löytyy Hyvinkäältä ja lähiseurakunnista runsaasti, rakentuu budjetin menopuoli pääosin median mainoskuluista, käsiohjelmasta, esiintymispalkkioista ja matkakuluista. Kesäjuhlien organisaatiosta anomuksessa kerrotaan, että juhla rakennetaan pienellä henkilöstömäärällä ja organisaatiolla. Seurakunta nimeää päätoimikunnalle puheenjohtajan ja sihteerin, jonka vastuulla on juhlien kokonaisorganisointi. Hyvinkään seurakunta järjestää yhdessä Hengen uudistus kirkossamme ry:n kanssa yhdistyksen kesäjuhlan Hyvinkäällä Seurakunta varautuu ensi vuoden talousarviossa euron määrärahalla jakamaan juhlan taloudellista vastuuta siitä ennakolta sovittavalla tavalla. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että juhlien päätoimikunta valitaan myöhemmin erikseen. 123 Vuoden 2010 toimintakertomuksen täydentäminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2001 toimintakertomuksen kokouksessaan Tuolloin hyväksytystä toimintakertomustekstistä puuttui vielä kappale 5.6., liite 9. Hyväksytään toimintakertomuksen kappaleen 5.6. teksti liitteen 9 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto alkaen (Lätti) Kirkon virka- ja työehtosopimukseen sisältyy uutena osatekijänä harkinnanvarainen palkanosa. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, että harkinnanvarainen palkanosa on seurakunnissa yleisesti käytössä alkavalla sopimuskaudella. Hyvinkään seurakunta on ollut mukana pilotointiryhmässä, jossa on valmisteltu harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa pilottiseurakunnissa. Tähän mennessä ilmeisesti vasta kaksi seurakuntataloutta on ottanut harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön. Kirkkoneuvostossa käytiin valmistelutilanteesta ja valmistelun suuntaviivoista yleiskeskustelu , missä yhteydessä työnantajan edustajina toimivia kirkkoherraa ja talousjohtajaa esittelivät neuvottelutilannetta ja saivat kirkkoneuvoston evästykset neuvottelujen jatkamiseen. Hyvinkään seurakunnassa harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa on valmisteltu työnantajan edustajien ja työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten yhteisessä YPJ-työryhmässä. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta on käyty kirkon pääsopimuksen mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut. Neuvotteluissa on saavutettu yksimielinen neuvottelutulos siitä, miten harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön Hyvinkään seurakunnassa. Kirkon työmarkkinalaitoksesta on saatu myönteinen palaute seurakunnassa tehdystä valmistelutyöstä ja harkinnanvarainen palkanosa voidaan saadun palautteen perusteella ottaa esitetyssä muodossa käyttöön. Liitteessä 10 on esitys kirkkoneuvostolle harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottopäätökseksi Hyvinkään seurakunnassa alkaen. Käyttöönottopäätökseen sisältyy seuraavat osaliitteet: A. Vuosiaikataulu harkinnanvarainen palkanosa, tehtävänkuvausten tarkistukset ja kehityskeskustelut B. Tehtävänkuvauslomake C. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja työsuorituksen arviointi D. Työntekijän työsuorituksen arviointikriteerit E. Arviointikriteerien osa-alueiden lisäselitteet Keskeiset harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton periaatteet päätösehdotuksessa ovat: - harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottopäätös on määräaikainen ( ) ja sen soveltamista jatketaan aikanaan erillisen uuden päätöksen mukaisesti

15 Kirkkoneuvosto ensimmäinen tavoite- ja arviointijakso on kuusi kuukautta (kesäkuu marraskuu 2011) ja arviointikäsittelyn jälkeen harkinnanvaraiset palkanosat tulevat maksuun niille viranhaltijoille/työntekijöille, jotka ovat siihen oikeutettuja arvioinnin perusteella - päätös koskee vain kuukausipalkkaisia viranhaltijoita/työntekijöitä eräin rajoituksin - työsuorituksen arvioinnissa käytetään seuraavaa neliportaista pisteytettyä asteikkoa: edellyttää kehittämistä, normaali, hyvä ja erinomainen - harkinnanvaraisen palkanosan suuruus on hyvästä työsuorituksesta 2 % ja erinomaisesta työsuorituksesta 4 % viranhaltijan/työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto nostanee seurakunnan kuukausipalkkaisten palkkasummaa vuositasolla 1 1,5 % eli sivukuineen noin euroa. Otetaan harkinnanvarainen palkanosa käyttöön alkaen liitteen 10 mukaisesti. Talousjohtajan suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön alkaen liitteen 10 mukaisesti. Kirkkoneuvosto kiitti valmistelutyöryhmää todeten sen tehneen erinomaisen hyvää työtä asian valmistelussa. 125 Kirkon ympäristödiplominen myöntäminen Hyvinkään seurakunnalle Kirkkohallitus on täysistunnossaan myöntänyt Hyvinkään seurakunnalle ympäristödiplominen ja saattanut päätöksensä seurakunnalle tiedoksi kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanotteella Merkitään kirkkohallituksen täysistunnon päätös ympäristödiplomin myöntämisestä Hyvinkään seurakunnalle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kunniakirja Hyvinkään seurakunnalle Luontohaaste-kilpailussa 2010 Päättäessään metsäalueen suojelusta Sääksin leirikeskuksen metsäalueella kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan kirkkoneuvoston esityksestä, että Hyvinkään seurakunta osallistuu Luonnonsuojeluliiton LUMO2010 haastekilpailuun ilmoittamalla Sääksin luonnonsuojelualue mukaan kilpailuun. Hyvinkään seurakunnalle on lähetetty päivätty kunniakirja Luontohaaste-kilpailuun 2010 osallistumisesta, liite 11. Merkitään Hyvinkään seurakunnan saama kunniakirja tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 127 Lastenohjaajien suunnittelu- ja työpäivien lisäys Neuvoteltuaan kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittää, että lastenohjaajat aloittavat työnsä kuluvana vuonna kesän jälkeen jo maanantaina 1.8. perjantain 5.8. sijaan. Muutosesitys johtuu siitä, että Hyvinkään kaupunki järjestää, uusien iltapäivätoiminnan perusteiden tultua voimaan, kaikille iltapäivätoiminnan ohjaajille kaksipäiväisen koulutuksen ja tämä vähentäisi omia suunnittelupäiviä. Työn aloittamisen aikaistaminen maksaa n euroa. Kustannuslisäys pystytään kuitenkin järjestämään työalan budjetin sisällä. Johtavan lapsityönohjaajan esitys on liitteenä 12. Kirkkoneuvosto hyväksyy lapsi- ja perhetyön suunnitteleman järjestelyn. Ehdotus hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Sääksin leirikeskuksen kappelin vihkiminen ja anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta leirikeskuksen kappelissa Sääksin leirikeskuksen kappelin on määrä valmistua toukokuussa 2011 ja kappelin vihkimistä on suunniteltu helatorstaiksi klo 15. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 mukaan Herran pyhää ehtoollista vietetään jumalanpalveluksessa. Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt. Edelleen kirkkojärjestyksen 9 selityksessä todetaan, että ehtoollisen vietto edellyttää yleensä kirkoksi tai kappeliksi vihittyä huonetta. Tuomiokapitulien käytännössä tilapäinenkin lupa edellyttää, että huoneessa on tarkoituksenmukainen alttarirakennelma ja että huone muuten on tarkoitukseen sopiva. KJ 14 luvun 3 mukaan seurakunnalla voi olla jumalanpalvelusten pitämistä, muuta hartauselämää ja kirkollisia toimituksia varten kappeleita. Sääksin leirikeskuksen kappeli on rakennettu KJ:n mainitsemia tarkoituksia varten ja lääninrovasti Ilkka Järvisen on määrä vihkiä kappeli helatorstaina piispan lääninrovasteille delegoimien tehtävien mukaisesti. Anomus ehtoollisenviettoluvasta voidaan ottaa tuomiokapitulin käsiteltäväksi vain kirkkoneuvoston esityksestä. Liitteenä 13 on Sääksin leirikeskuksen kappelin pohjapiirros, josta näkyy myös tilan alttarirakennelma. Ilmoitetaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että Hyvinkään seurakunnan Sääksin leirikeskuksen kappeli valmistuu toukokuussa 2011, ja se on määrä vihkiä helatorstaina klo 15. Kappelissa tullaan harjoittamaan KJ 14:3 mukaista toimintaa. Anotaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta lupa Herran pyhän ehtoollisen viettoa varten Sääksin leirikeskuksen kappelissa. Ehdotus hyväksyttiin.

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot