Toimintamme perustuu luottamukseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamme perustuu luottamukseen."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Toimintamme perustuu luottamukseen. Säätiön toiminta Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES-säätiö) tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyviä tutkimushankkeita. Apurahoja myönnetään hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviin tutkimushankkeisiin. HES-säätiö on perinteinen apurahasäätiö. Tutkimushankkeiden avustamisessa pääpaino on hengityssairauksien soveltavan tutkimuksen hankkeissa. Tärkeitä kohteita ovat mm. keuhkoahtaumatautiin, kosteus- ja homeongelmiin sekä harvinaisiin hengityssairauksiin liittyvät tutkimukset. Säätiö jakoi apurahoja toimintavuonna euroa. Se on nyt saavuttanut tavoitteensa mukaisesti sellaisen kokoluokan, jonka turvin se voi tukea tutkimusta joka vuosi yhä merkittävämmillä summilla. Vaikka sijoitusten tuotot voivat pääomamarkkinoiden muutoksista johtuen jonakin vuonna poiketa voimakkaastikin aikaisemmasta tasosta, pitkäjänteinen avustusten taso voidaan turvata. Kun aikaisemmin yksittäisen tutkijan apurahan suuruus on ollut alle euroa, jatkossa se voi olla hakemuksista riippuen suurempikin. Säätiöllä on mahdollisuus myös myöntää useampivuotisia avustuksia. Tavoitteena on vuosittain kasvattaa myönnettävien apurahojen määrää ja varmistaa apurahojen jakamisedellytykset ja velanmaksukyky. Säätiömielikuvan on pysyttävä luotettavalla ja kestävällä tasolla. HES-säätiön toiminnassa korostetaan vastuullisuutta, luotettavuutta, eettisesti korkeatasoista asiointia ja pitkäjänteisyyttä. Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä, josta ei makseta muuta kuin pienehkö kokouspalkkio. Hallituksen jäsenet eivät myöskään voi saada säätiöltä apurahoja. Sisäpiirisäännöksiä noudatetaan. Apurahahakemukset arvioidaan asiantuntevasti ja kriittisesti. Apurahojen käyttöä valvotaan mm. siten, että avustuksen saaneet ovat velvollisia raportoimaan apurahan käytöstä ja tutkimuksen tuloksista. Vesa Kukkonen, säätiön asiamies 2 3

3 Säätiö jakoi toimintavuonna apurahoja euroa. Kanervisto, Merja, Filha ry: Toimivat palkeet Muraja-Murro, Anu: Uudet parametrit Rantala, Pirre: Tuberculosis among immigrants Apurahan sai 36 tutkijaa ja kaksi selvityshanketta. Hakijoita palvelumuotoilua iäkkään hengityssairaan arjen obstruktiivisen uniapnean diagnostiikassa in Finland: oli kaikkiaan 60 ja haettu summa yhteensä euroa. parhaaksi -projektissa tehtävä tutkimustyö. Projektin toteuttavat yhteistyössä Filha, Hengitys- Mustonen, Kirsi: Kosteusvaurion yhteys Rimpilä, Ville: Transcutaneous Carbon Dioxide Myönnetyt apurahat: Anttalainen, Ulla: Postmenopausaaliset naiset, uniapnean hoito ja liitännäissairaudet liitto, Allergia- ja Astmaliitto, Apteekkariliitto, Hotus (Hoitotieteen tutkimussäätiö) ja Salon kaupunki tulehdusreaktioon 6-vuotiailla lapsilla Myllylä, Minna: Individual changes in BMI and CPAP usage development during long-term and Sleep-Disordered Breathing Saarela, Elina: Nopean hengitystievirusten PCR-diagnostiikan vaikutus aikuispotilaiden Backman, Katri: Thirty-year Follow-up of Early Childhood Wheezing Knihtilä, Hanna: Pienten hengitysteiden obstruktion arviointi uudet menetelmät ja niiden soveltuvuus lapsipotilaille CPAP-therapy A 5 year-follow-up study Näsänen-Gilmore, Pieta: Ennenaikaisen hoitoon: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus Saaresranta, Tarja: Unenaikaisten hengitys- Blomster, Henry: Painonpudotuksen ja elämäntapaohjauksen merkitys obstruktiivisen uniapnean hoidossa ja sen liitännäissairauksien ehkäisyssä Koivisto, Miki: Astmaa sairastavien tupakointi: tupakoinnin määreet ja vaikutukset astman tasapainoon ja elämänlaatuun syntymän ja raskausajan vaikutus astman ja hengityselintautien puhkeamiseen lapsuudessa ja aikuisuudessa Okasha, Omar: Population effects of routine infant häiriöiden ja niiden ennuste (Paimio Study ja ESADA) Suojalehto, Hille: Hengitysteiden inflammaatiomarkkereiden karakterisointi Finell, Eerika: Sisäilmaongelma kokemuksena Koponen, Petri: Virukset ja geneettiset tekijät bronkioliitin ennusteessa conjugate vaccination on pneumococcal adults with underlying medical conditions in Finland astmassa ja nuhassa Tirkkonen, Jenni: Terveysvaikutusten arviointi Hadkhale, Kishor: Raskausajan ja varhaislapsuuden D-vitamiinin saannin yhteys astman kehittymiseen Koskela, Jukka: Pitkäaikaisseurantaan perustuvien tautimallien kehitystyö astmassa ja COPD:ssä: Riskipotilaiden varhainen tunnistus Oksman, Päivi: Subakuuttien virus- ja bakteeriinfektioiden merkitys keuhkoputkien limakalvon kroonisessa tulehduksessa kosteusvaurioisista ympäristöistä kerätyistä pölynäytteistä biologisen aktiivisuuden perusteella Tuomilehto, Henri: The impact of Obstructive Heikkinen, Sirpa: Kuntoliikunta ja astma Kärkkäinen, Miia: Idiopaattisen keuhkofibroosin Paaso, Elina: Astman alatyyppien määrittä- Sleep Apnoea on Microvascular Complications Huhtakangas, Jaana: Aivohalvaus ja uniapnea ja asbestoosin erot ja yhtäläisyydet kahden erilaisen keuhkofibroosin vertailu minen epidemiologisten ja kliinisten menetelmien avulla in type 1 Diabetics in Europe Tuovinen, Eeva-Liisa: Smoking Behavior and BMI: Hyrkäs, Henna: Astmaa sairastavien kylmäoireherkkyys ja siihen vaikuttavat tekijät Laatikainen, Anne: Osteoporoosi ja astma Parisod, Heidi: Varhaisnuorten tupakoimattomuuden ja terveyden lukutaidon tukeminen Associations with MBO Risk Factors Jumpponen, Mika: Biopolttolaitoksen huoltotyöntekijöiden altistuminen voimalaitosten tuhkan sisältämille komponenteille Lietzen, Raija: Elämänhallinnan (koherenssi) merkitys astmaan sairastumisessa kuormittavien elämäntapahtumien yhteydessä digitaalisen terveyspelin avulla Pelkonen, Margit: Twenty-eight year trends in hospitalization and mortality associated with Hengityssairaan hyvä hoito miten järjestetty? Selvityshanke. Hengitysliitto ry ja Filha ry. Yhteistyössä mukana Keuhkolääkäriyhdistys. Aikuisten ja erityisesti ikääntyneiden hengitys- Kalliola, Satu: Keuhkoputkien supistumistaipumus 3-6-vuotiailla, hengitystieoireisilla lapsilla Merikallio, Heta: Ilmateiden solujen muutokset keuhkoahtaumataudissa chronic bronchitis Päivinen, Marja: Suomalaisten urheilevien nuorten keuhkotoiminta terveystarkastuksessa sairaiden hoidon järjestämistavat ja niiden resursointi valtakunnallisesti

4 Esimerkiksi niille potilaille, joilla on herkkä havahtumis- paranevat potilaan hoitotulokset entisestään. On myös kynnys tai ongelmia hengityksen säätelyssä, voi tulevai- huomattu, että painonpudotus onnistuu paremmin, kun suudessa olla yhtenä hoitovaihtoehtona lääkehoito. potilas ruokavaliomuutosten lisäksi liikkuu ja käyttää Tällaisia lääkkeitä testataan parhaillaan. CPAP-laitetta. Vaikka asiaa tutkitaan paljon, voi kestää vielä vuosia, Osalle potilaista helpotusta uniapneaan voi tuoda tuki- ennen kuin tietoa kertyy riittävästi ja hoitomuodot vakiin- sukkien käyttö. Päivän aikana alaraajoihin kertynyt neste tuvat, Saaresranta muistuttaa. lähtee makuulle asetuttaessa liikkeelle ja siirtyy ahtauttamaan kaulan ja kurkunpään aluetta. Tutkimuksen alla on myös liitännäissairastavuus uniapneassa. Erityisesti selvitetään sitä, kenellä on riski sairastua Ilmiö on sama kuin pullossa, jonka pohjalla on vettä. sydän- ja verisuonisairauksiin. Samoin syövän ja uniap- Pulloa kallistettaessa vesi liikkuu pullonkaulaan, Saares- nean yhteyttä tutkitaan, ja turkulaistutkijat ovat mukana ranta kuvailee. hankkeessa. Alustavaa näyttöä yhteydestä on jo olemassa. Näyttää siltä, että nesteen siirtymistä ja kertymistä ylä- Hoidon perustana elämäntapamuutokset hengitysteitä ahtauttamaan voidaan ehkäistä käyttämällä tukisukkia päivällä. Toistaiseksi tukisukkien käyttöä Väestön lihomisen myötä uniapneasta on tullut kansansai- uniapnean hoidossa on tutkittu vain miehillä. raus, johon sairastutaan yhtä nuorempana. Kaksi kolmasosaa sairastuneista on ylipainoisia, mutta sairauden taus- Tarja Saaresranta on saanut unenaikaisten hengityshäiriöiden Uniapneasta monipuolista tutkimusta Ymmärrys uniapneasta lisääntyy jatkuvasti uuden tutkimuksen myötä. Tulevaisuudessa sairautta voidaan hoitaa esimerkiksi lääkkeillä. talla voi olla muitakin tekijöitä. Uniapneaan ei ole olemassa tehokasta lääkehoitoa, vaan kaiken perustana ovat elämäntapamuutokset. CPAP-ylipainehoito on elämäntaparatkaisujen lisäksi edelleen uniap- ja niiden ennusteen (Paimio Study ja ESADA) tutkimiseen HES-säätiön apurahaa vuonna Lähde: Tuula Hakkaraisen artikkeli CPAP-laitehoito pitää pintansa uniapnean hoidossa Hengitys-lehdessä 1/2015. nean tärkein hoitomuoto. Se ei kuitenkaan yksin auta edis- Kuva: Tuula Hakkarainen Keuhkosairauksien vs. professori, osastonylilääkäri Tarja Saaresranta Turun yliopistollisesta sairaalasta kertoo, että uniapneaa tutkivien kiinnostuksen tämään uniapneaa sairastavan hyvinvointia. Laihdutuksella ja liikunnalla saadaan aikaan suotuisia kohteena ovat tällä hetkellä etenkin uniapnean fenotyypit, vaikutuksia potilaan veren rasva-arvoihin ja verenpainee- eli saman sairauden eri ilmenemismuodot. seen. Liikunta kohentaa kehon ja kaulan alueen lihasjäntevyyttä, mistä uniapneaa sairastava hyötyy. Liikunta vaikut- Kun opimme tuntemaan paremmin näitä ilmenemismuo- taa positiivisesti myös mielialaan, Saaresranta listaa. toja, ja kun uusia hoitomuotoja löytyy, saamme käyttöömme nykyistä enemmän yksilöityjä- ja yhdistelmähoitoja, Uudet tutkimukset osoittavat, että jos ruokavalio ja liikun- Saaresranta arvioi. ta yhdistetään riittävän pitkäkestoiseen CPAP-laitehoitoon, 6 7

5 Hallinto Säätiön hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Pirkko Brander ylilääkäri, puheenjohtaja Maija Halme dosentti Kari Reijula professori Veikko Korpela toimitusjohtaja Mervi Puolanne järjestöjohtaja Sijoitustoiminta Säätiö saa varoja vastaanottamalla testamentteja ja lahjoituksia sekä sijoitustoiminnalla. Sen tavoitteena on sijoittaa vastuullisesti sekä mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustoiminnassa pyritään turvaamaan säätiön varat, saamaan varoille realistinen tuotto sekä varmistamaan apurahojen maksukyky. Varat sijoitetaan pitkäjänteisesti. Sijoitusriskejä pyritään hallitsemaan hajauttamalla varat mm. kiinteistöihin, asuntoihin ja pörssi- ym. osakkeisiin. Varat oli vuoden lopussa sijoitettu seuraavasti: kiinteistöt 42 %, asunnot 25 %, osakkeet 31 % ja rahat yms. 2 %. Velkaa vuoden lopussa oli 2.2 miljoonaa euroa, joka oli aiheutunut Muhokselle rakennetusta ja Luoville vuokratusta oppilasasuntolasta. Säätiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa sen varallisuutta ja näin varmistaa vuosittainen apurahojen jaon jatkuvuus sekä velan maksukyky. Eri paikkakunnilla olevia asuntoja myytiin vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Niiden hallinnointi Helsingistä käsin on hankalaa ja kallista. On varauduttava siihen, että pörssiosakkeiden vuosittaiset hintavaihtelut voivat olla merkittäviä. Perinteisesti pidemmällä aikavälillä niiden tuotto on ollut hyvä. Jatkossa tavoitteena on jatkaa asuntojen myyntiä eri paikkakunnilla asukkaiden sanoessa irti vuokrasopimuksiaan ja keskittyä omistamaan kokonaisia kerrostalokohteita tai muita suurempia yksikköjä, joiden hallinnointi olisi mahdollisimman vaivatonta. Pörssisijoituksia jatketaan keskittyen PTS-sijoitusnäkökulmaan. 8 9

6 Sijoitusten tuotto-% (laskettuna omasta pääomasta) ,7-25,6 18,7 10,9-6,8 6,0 11,2 5,8 400 Maksetut apurahat ja avustukset (tuhansina euroina) Apurahahakemukset ja myönnetyt apurahat (kpl) Pääoma m ,4 0,3 0,3 5 3,2 3,5 0,2 0,3 2,9 1,9 2,1 2,4 2,0 0,7 0,6 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 0-0,1-1,1-1,2-0,3 0,3 0,3 0,3 3,8 4,0 4,2 4,1 4,0 3,4 6,2 5,9 5,6-2,2-5,1-3,2 Muut Osakkeet Asunnot Kiinteistöt Myönnetyt apurahat Apurahahakemukset -5 Velat

7 Hallituksen toimintakertomus Hengityssairauksien tutkimussäätiö tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyviä tutkimushankkeita. Se tekee yhteistyötä Hengitysliiton kanssa keskittyen tukemaan sääntöjensä mukaisesti tutkimushankkeita. teistöjen vuokratuotto on perusvarmaa tuloa. Perinteisesti myös asuntojen tuotto on ollut samanlaista, kuitenkin yleensä alhaisempaa kuin pörssiosakkeiden tuotto. Kuluneena vuonna näin ei käynyt. Säätiö jakoi toimintavuonna apurahoja 36 tutkijalle ja kahdelle selvityshankkeelle yhteensä euroa. Se on 43 % varsinaisen toiminnan ylijäämästä ennen apurahojen jakoa ja 2.2 % taseen omasta pääomasta. Hakijoita oli kaikkiaan 60 ja haettu summa yhteensä euroa. Lahjoituksia säätiö sai vain 70 euroa. Sijoitusten tuotto oli 0.6 ( ) miljoonaa euroa, joka on 5.8 ( ) % laskettuna omasta pääomasta. Lukuihin sisältyvät arvonalennukset 0.2 miljoonaa euroa Turun asunto-osakkeista. Asuntoyhtiön putkiremontin kustannukset jouduttiin kirjaamaan kokonaisuudessaan osakkeiden arvonalennuksiksi, jota ei ole tapahtunut säätiön historiassa aikaisemmin. Tämä kertoo sen, että etenkin kaupunkien ulkopuolella olevien asuntojen arvot ovat laskeneet yleisesti ja oleellisesti vuonna Ilman arvonalennuksia sijoitusten tuotto olisi ollut 7.8 %. Pörssisijoitusten nettotuotto oli vuoden lopun tasearvoista laskettuna 10 %, asuntojen vaatimattomasti alle 3 %. Tilikauden ylijäämä oli 0.3 miljoonaa euroa. Velkaa maksettiin pois yksi miljoona euroa. Sitä oli tilikauden päättyessä jäljellä 2.2 miljoonaa euroa. Hallintokulut olivat euroa, joka on 0.7 % omasta pääomasta. Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkioina 530 euroa. Muita palkkioita, korvauksia tai avustuksia heille ei maksettu. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Pirkko Brander ja jäseninä Maija Halme, Kari Reijula, Veikko Korpela ja Mervi Puolanne. Hallitus piti vuosikokouksensa Säätiön asiamiehenä toimi VTM Vesa Kukkonen. Säätiön taloushallinto hoidettiin Hengitysliitossa taloussihteeri Nora Salmisen toimesta. Apurahojen jaon valmisteli Hengitysliiton sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Tarja Pajunen. Tilintarkastajina toimivat Samuli Perälä, KHT ja KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Ahtiainen, KHT. Eri paikkakunnilla olevia asuntoja myytiin 11 kpl vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Niiden hallinnointi Helsingistä käsin on hankalaa ja kallista. Oppilasasuntokiin- Tulevina vuosina myönnettävien apurahojen määrää pyritään lisäämään. Sijoitustoimintaa jatketaan pääpiirteissään entiseen tapaan. Riskiä velan takaisinmaksun suhteen ei käytännössä ole

8 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Sijoitukset Tuotot Vuokratuotot , ,55 Asunto-osakkeiden myyntivoitot , ,88 Pörssiosakkeiden myyntivoitot , ,17 Osinkotuotot , ,00 Korkotuotot 6 017, ,02 Muut tuotot 275, ,12 155, ,62 Kulut Poistot rakennuksista , ,00 Vastikkeet , ,56 Huoneistokorjaukset , ,51 Asunto-osakkeiden myyntikulut , ,20 Asunto-osakkeiden myyntitappio ,50 0,00 Asunto-osakkeiden arvonalennukset ,56 0,00 Pörssiosakkeiden myyntitappiot , ,64 Pörssiosakkeiden hoitokulut -14,40-272,88 Pörssios. arvonalenn. ja niiden palautukset , ,61 Korkomenot , ,01 Muut kulut , ,94 Luottotappiot -162, ,61-895, ,81 Kate , ,81 Apurahat Jaetut apurahat , ,00 Hallinto Henkilöstökulut , ,89 Muut kulut , , , ,13 VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ , ,68 VARAINHANKINTA Saadut lahjoitukset 70, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,68 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,20 Rakennukset , , , ,86 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Asunto-osakkeet , ,33 Kiinteistöosakkeet 4 943, ,38 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,40 Muut saamiset Liittymät, palautuskelpoiset , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä , ,08 Lyhytaikaiset saamiset Vuokrasaamiset 2 969, ,44 Muut siirtosaamiset ,02 0,00 Saamiset Hengitysliitolta , , , ,06 Vastaavaa yhteensä , ,80 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Säädepääoma , ,93 Ed. tilikausien ylijäämä , ,20 Tilikauden ylijäämä , , , ,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat 0, ,00 Lyhytaikaiset velat Saadut ennakot 3 489, ,43 Ostovelat , ,69 Ennakonpidätykset 1 346,81 972,65 Sotuvelka 50,25 44,85 Muut velat , ,00 Siirtovelat , , , ,99 Vastattavaa yhteensä , ,

9 Tilintarkastuskertomus Hengityssairauksien tutkimussäätiön hallitukselle Olemme tilintarkastaneet Hengityssairauksien tutkimussäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Helsinki 18. toukokuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy Samuli Perälä KHT-yhteisö KHT Mikko Ahtiainen KHT 16 17

10 Hallitus Brander Pirkko s. 1956, ylil., dos., keuhkosairauksien erik.l., HUS, jäsen vuodesta 2006 ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Halme Maija s. 1961, dos., keuhkosairauksien erik.l. HUS, jäsen vuodesta 2012 Reijula Kari s. 1957, prof., työlääketieteen erik.l., Työterveyslaitos, jäsen vuodesta 2006 Korpela Veikko s. 1951, oik. kand., VTM, Hengitysliiton toimitusjohtaja, jäsen vuodesta 1997 Puolanne Mervi s. 1960, TtM, Hengitysliiton järjestöjohtaja, jäsen vuodesta 2010 Eturivissä vasemmalta: Mervi Puolanne, Pirkko Brander ja Maija Halme. Takarivissä vasemmalta: Veikko Korpela ja Kari Reijula

11 Oltermannintie 8, Helsinki Puh

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitus: Pirita Salomaa Ulkoasu: KarpaloGroup Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2015

SISÄLTÖ. Toimitus: Pirita Salomaa Ulkoasu: KarpaloGroup Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2015 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, professori 8 Outi Vaarala, tutkimusjohtaja 10 Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja 12 Toimintakertomus 2014 12 Apurahat 2014 16 Viestintä, Hallinto, Sijoitustoiminta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD KUNTIEN TAKAUSKESKUS Sisällys 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 7 Takauskeskuslainsäädäntö

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05 Tilinpäätös Tuloslaskelma 34 Tase 35 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 36 Tuloslaskelman liitetiedot 38 Taseen liitetiedot 42 Allekirjoitukset 45 Tilintarkastuskertomus 46 33 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus... 3 Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi... 6 Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen Lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

60 VUOTTA VUOSIKERTOMUS 2014

60 VUOTTA VUOSIKERTOMUS 2014 60 VUOTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen puheenjohtajalta 7 Tieteen tukeminen 10 Psykologiset tekijät päätöksenteossa 12 Astman ja allergian syitä selvittämässä 14

Lisätiedot

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26 Vuosikertomus 2014 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot