Kaupunginhallitus Sivu 1 / 24. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 24. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:15-14:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Riitta-Liisa Kammonen kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 2 / 24 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 273 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Määrärahan siirtoja vuoden 2012 talousarvioon Helsinki Region Infoshare (HRI) siirtyminen avoimen 7 tietopalvelun vakiinnuttamis- ylläpitovaiheeseen ja siihen liittyvät sopimukset 277 Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen 10 muuttaminen 278 Valtuustokysymys HUS:n Lastensairaalan 13 rakennusaikataulusta (Kv-asia) 279 Oikaisuvaatimus hakemuksen hylkäämisestä 16 asumisoikeusasunnon haltijaksi 280 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätökset, kirjelmät ja kokouksessa annetut selostukset 22

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja 273 Kaupunginhallitus Sivu 3 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 274 Kaupunginhallitus Sivu 4 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Leppäkorpi ja Jarmo Jääskeläinen.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 275 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 24 [Ennakkotieto] 2952/ / Määrärahan siirtoja tehtäväalueelta 91 ICT-investointeihin Valmistelijat / lisätiedot: Tuppurainen Anja, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet euroa kustannuspaikalle konsernipalvelut (hankenumero 0292) Lync-pikaviestintäjärjestelmän käyttöönottoon, euroa kustannuspaikalle konsernipalvelut (hankenumero 0292) pääsynhallintaratkaisun laajentamiseen, euroa kustannuspaikalle Muu tekninen ja ympäristötoimi huoltokirjajärjestelmän käyttöönottoon, euroa kustannuspaikalle Muu tekninen ja ympäristötoimi (hankenumero 0928) kansainväliseen Euref-järjestelmään siirtymisestä johtuviin maaperätietojen järjestelmän muutoksiin, euroa kustannuspaikalle Sivistystoimen yhteiset liikuntapalveluiden sähköisen avustushakemuspalvelun määrittelyyn, euroa kustannuspaikalle Sivistystoimen yhteiset kaupunkikulttuurin, kaupunginmuseon ja kulttuuripalveluiden sähköisen avustushakemuspalvelun määrittelyyn. Päätös Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 4,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan joustavasti tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on hyväksynyt määrärahojen kohdentamisen Lync -pikaviestintäpalvelun käyttöönottoon, pääsynhallintaratkaisun laajentamiseen, huoltokirjajärjestelmän käyttöönottoon, kansainväliseen Euref-koordinaattijärjestelmään siirtymisestä johtuviin maaperätietojen järjestelmän muutoksiin, liikuntapalveluiden sähköisen avustushakemuspalvelun määrittelyyn sekä

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 275 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 24 kaupunkikulttuurin, kaupunginmuseon ja kulttuuripalveluiden sähköisen avustushakemuspalvelun määrittelyyn. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 276 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 24 [Ennakkotieto] 4267/ / Helsinki Region Infoshare (HRI) siirtyminen avoimen tietopalvelun vakiinnuttamisylläpitovaiheeseen ja siihen liittyvät sopimukset Valmistelijat / lisätiedot: Savikko Teuvo, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy liitteinä olevat Helsinki Region Infoshare palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen pääsopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan em. sopimukset sekä tekemään niihin teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia. Päätös Liite Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Helsinki Region Infoshare pääsopimus 2 Helsinki Region Infoshare rahoitussopimus Selostus HRI - tavoitteet ja toiminta PKS-kaupunginjohtajien toimeksiannosta käynnistettiin vuoden 2009 alussa selvitystyö, jonka tarkoituksena oli kartoittaa vaihtoehtoisia toimintamalleja seututiedon tuottamiseksi ja seututietopalvelun järjestämiseksi Helsingin seudulla. Selvitystyötä varten asetettiin PKSkaupunginjohtajakokouksessa työryhmä, jonka esitys Helsinki Region Infoshare -hankkeen toimintamalliksi ja hankesuunnitelmaksi vuosille valmistui keväällä Vuonna 2010 käynnistyneen HRI-hankkeen taustalla oli ajatus, että julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä kaupunkinsa ja asuinseutunsa kehityksestä. Tämä puolestaan parantaa kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Avoin tiedon saatavuus voi myös synnyttää seudulle uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 276 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 24 HRI-hanketta rahoittavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (v ). Lisäksi valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle kuntien yhteistoiminta-avustusta (v ). Hankkeesta vastaavat rahoittajien ja toteuttajien muodostama ohjausryhmä, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Forum Virium Helsinki. Forum Virium Helsingin vastuulla on hankkeen projektisuunnittelu ja koordinointi. Helsinki Region Infoshare -hankkeen valmisteluvaiheessa on rakennettu perustietovarantojen ja aineistojen verkkopalvelu, jonka ylläpitäjät tuottavat, ylläpitävät, jakavat ja kehittävät verkoston tietoa yhteistyössä ja yhteisin pelisäännöin. Hankkeen tavoitteena on tarjota yhtenäistä tietoa Helsingin seudusta ja sen osista mahdollisimman kattavasti ja maksutta kaikkien käyttäjien käyttöön. Tietoa tarjotaan kansalaisten, yritysten, kehittäjäyhteisöjen, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä kuntien ja valtionhallinnon käyttöön. Hankkeessa on avattu muun muassa Helsingin seudun elinoloja, taloutta, hyvinvointia, palveluita, työllisyyttä ja liikkumista koskevaa tietoa. Hankkeen verkkopalvelusta avoimet tietolähteet löytyvät helposti ja nopeasti. Käyttäjät voivat ladata tietoja itselleen ja käyttää niitä päätöksentekoon, hyödyntää sovelluksissaan tai rakentaa tietojen pohjalta uusia palveluja. Valmisteluvaiheen sopimukset päättyvät Espoon kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsinki Region Infoshare -hankkeen valmisteluvaiheen pääsopimuksen ja rahoitussopimuksen vuosille Sopimusten mukaisesti HRIpalvelun testiversio julkistettiin osoitteessa maaliskuussa 2011 ja palvelua on kehitetty vuosien 2011 ja 2012 aikana. Hankkeen valmisteluvaihe päättyy vuoden 2012 lopussa. Valmisteluvaiheen kustannukset ovat vuosittain olleet noin euroa. Hanke siirtyy vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheeseen Hankkeen edetessä valmisteluvaiheesta vuosien 2013 ja 2014 aikana vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheisiin on jatkovaiheita varten valmisteltu uusi pääsopimus ja rahoitussopimus. Sopimusten tavoitteena on vakiinnuttaa HRI-palvelu vuoden 2013 aikana ja ylläpitää sitä vuodesta 2014 alkaen. Sopimuksilla määritellään osapuolten tehtävät ja vastuut sekä sopimusosapuolten välinen rahoitustaso ja kustannustenjako, jotka määräytyvät kaupunkien väestöosuuksien suhteessa (Espoo 27,1%). Espoon sopimuksen mukainen maksuosuus vuonna 2013 on euroa ja vuonna 2014 kaupungin maksuosuus on euroa. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa on varauduttu kaupungin maksuosuuteen. Vuonna 2013 HRI:n toiminnan painopiste on avaamisen käytäntöjen vakiinnuttaminen kunnissa. Tavoitteena on, että vuodesta 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi jatkuu osana kuntien normaalia toimintaa.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 276 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 24 Sopimuksen mukaisesti Espoon kaupungilla on edustajat HRI:n ohjausryhmässä, ja kaupunki sitoutuu työpanoksensa kautta edistämään tietoaineistojen avaamista, ylläpitämistä ja kehittämistä. Tätä varten laaditaan erillinen suunnitelma, jossa määritellään Espoon kaupungin HRIpalveluun tuottamat tiedot. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 277 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 24 [Ennakkotieto] 3536/ / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Hallia Kaisa, puh. (09) Rytilahti Katja, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä vaalilautakunnan nro 3 varajäsenen Eeva-Liisa Parkkosen (SDP) tilalle Pirjo Erätulen (SDP) vaalilautakunnan nro 3 varajäsenen Eini Vallin (Kok) tilalle Toni Simosen (Kok) vaalilautakunnan nro 8 varajäsenen Stella Lindströmin (Vihr.) tilalle Elsa Välimaan (Vihr.) vaalilautakunnan nro 22 varajäsenen Seppo Kosken (SDP) tilalle Petteri Ojasen (SDP) vaalilautakunnan nro 22 varajäsenen Yrjö Kiven (PerusS/Sit) tilalle Antti Kariolan (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 23 puheenjohtajan Peter Kirjosen (SFP) tilalle Patrick Lybeckin (SFP) vaalilautakunnan nro 23 varajäsenen Patrick Lybeckin (SFP) tilalle Peter Kirjosen (SFP) vaalilautakunnan nro 31 varajäsen Johan Holmbergin (SFP) tilalle Jenni Thilmanin (SFP) vaalilautakunnan nro 38 varajäsenen Katarina Hellsten-Palomäen (SFP) tilalle Mia Grundströmin (SFP) vaalilautakunnan nro 42 puheenjohtajan Vilho Juutisen (SDP) tilalle Mikko Riikosen (SDP) vaalilautakunnan nro 45 jäsenen Elise Nurmisen (Vihr.) tilalle Rainer Westerlundin (Vihr.) vaalilautakunnan nro 50 puheenjohtajan Hannu Suntion tilalle Timo Salosen (SDP) vaalilautakunnan nro 57 varapuheenjohtajan Hanna-Mari Kohtalan (SDP) tilalle Maila Forstenin (SDP) vaalilautakunnan nro 57 varajäsenen Jari Rantasen (PerusS/Sit) tilalle Markus Bergmanin (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 59 puheenjohtajan Antero Pietilän (Vihr.) tilalle Eliel Välimaan (Vihr.) vaalilautakunnan nro 64 varajäsenen Raimo Myllyn (PerusS/Sit) tilalle Lauri Pajusen PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 68 jäsenen Sinikka Myllyn (PerusS/Sit) tilalle Jyrki Parkkisen (PerusS/Sit)

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 277 Kaupunginhallitus Sivu 11 / 24 vaalilautakunnan nro 68 jäsenen Tyyne Martikaisen (Kesk) tilalle Heidi Nordmanin (Kesk) vaalilautakunnan nro 68 varajäsenen Laura Äkäslompolon (PerusS/Sit) tilalle Outi-Maaria Sietiön (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 74 varajäsenen Pekka Koskenalhon (Vas) tilalle Joonas Korhosen (Vas) vaalilautakunnan nro 74 puheenjohtajan Anu Heinäsen (SDP) tilalle Asa Korhosen (SDP) vaalilautakunnan nro 74 varajäsenen Asa Korhosen (SDP) tilalle Anu Heinäsen (SDP) vaalilautakunnan nro 76 jäsenen Helena Paimelan (KD) tilalle Kerstin Sivosen (KD) vaalilautakunnan nro 76 jäsenen Maire Jönssonin (PerusS/Sit) tilalle Kurt Bymanin (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 76 varajäsenen Inari Grönholmin (Kok) tilalle Jessica Löfgren-Erikssonin (Kok) vaalilautakunnan nro 78 puheenjohtajan Kurt Bymanin (PerusS/Sit) tilalle Maire Jönssonin (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 81 jäsenen Christina Koikkalaisen (SFP) tilalle Katarina Hellsten-Palomäen (SFP) vaalilautakunnan nro 83 jäsenen Marko Kiven (PerusS/Sit) tilalle Sakari Lindenin (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 91 varajäsenen Eliel Välimaan (Vihr.) tilalle Antero Pietilän (Vihr.) vaalilautakunnan nro 93 jäsenen Pirkka Junesin (SDP) tilalle Pyry Vilskeen (SDP) vaalilautakunnan nro 95 varajäsenen Marjo Julinin (PerusS/Sit) tilalle Noora Bergin (PerusS/Sit) vaalilautakunnan nro 99 puheenjohtajan Juhani Mäntylän (SDP) tilalle Tiia Lyytikäisen (SDP) vaalilautakunnan nro 99 puheenjohtajan Tiia Lyytikäisen (SDP) tilalle Juhani Mäntylän (SDP) vaalitoimikunnan nro VI jäsenen Tuija Kinnusen (Vas.) tilalle Ulla Kokon (Vas). Päätös Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti nimitäydennyksin. Kaupunginhallitus on kohdalla asettanut vaalilautakunnat ja toimikunnat kunnallisvaaleihin Eräät päätöksessä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäseniksi/varajäseniksi valitut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä/esteellisiä osallistumaan lautakunnan /toimikunnan työskentelyyn. Tämän vuoksi lautakuntien ja toimikuntien kokoonpanoja esitetään muutettavaksi päätösehdotuksen mukaan. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 277 Kaupunginhallitus Sivu 12 / 24

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 278 Kaupunginhallitus Sivu 13 / 24 [Ennakkotieto] 2099/ / Valtuustokysymys HUS:n Lastensairaalan rakennusaikataulusta (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Heinänen Tuula, puh. (09) Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Sanna Lauslahden, Pia Kauman 25 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen koskien HUS:n Lastensairaalan rakennusaikataulua sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valtuustokysymys Sanna Lauslahti, Pia Kauma ja 25 muuta kaupunginvaltuutettua kysyvät, mitä Espoo aikoo konkreettisesti tehdä, jotta Lastensairaala saadaan rakennettua lähivuosina. Valtuutetut tuovat esiin, että 1940-luvulla rakennetut Lastenklinikka ja Lastenlinna ovat rakennuksina elinkaarensa päässä eivätkä vastaa nykyajan vaateita. Lastensairaala on yksi HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) mittavan investointiohjelman hankkeista, jota on julkisuudessa viime aikoina haluttu nostaa prioriteeteissa korkeammalle. HUS:n investoinneista päättää kuntayhtymän hallitus ja valtuusto, joissa on edustajia kaikista jäsenkunnista. Espoo on ottanut aktiivisesti kantaa erityisesti Jorvin alueella toteutettaviin hankkeisiin, koska niillä on suoraan vaikutusta kunnan omaan palvelutoimintaan. Espoolaiset lapsipotilaat saavat hoitoa sekä Jorvissa että Helsingin sairaaloissa. Jorvissa on tänä vuonna asioinut alle 16-vuotiasta potilasta ja Helsingin sairaaloissa 4 765, joista yli 1000 silmä- ja korvasairaalan puolella. HUS:n antaman tiedon mukaan Lastensairaalan eri vaihtoehdoista ja tavoitteista on joulukuussa valmistunut tarveselvitys. Hankkeen hyvin karkea kustannusarvio on 150 milj. euroa ja se perustuu arvioon, että

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 278 Kaupunginhallitus Sivu 14 / 24 hanke olisi laajuudeltaan noin bruttoneliötä. Varmempi hintatieto saadaan vasta kun rakennusta on suunniteltu tarkemmin. HUS:ssa on juuri käynnistymässä Lastensairaalan hankeselvitystyö, jonka aikana vuoden loppuun mennessä määritellään tarkemmin hankkeen tavoitteet, potilasryhmät, niiden koot, eri toimintayksiköiden laajuus, tulostavoitteet, vuotuiset kustannusvaikutukset ja myös alustava tilaohjelma ja siihen perustuvat rakentamiskustannukset. Hanke on HUS:n lähivuosien investointiohjelman valmistelussa arvioitavana useiden muiden suurten hanketarpeiden joukossa, tosin prioriteetiltaan hyvin korkealla. Tämän päivän arvio on, että Lastensairaala voisi valmistua 2017 tai 2018, mikäli Meilahden asemakaavaa saadaan muutettua niin, että rakennus sinne mahtuu. Toistaiseksi HUS:n hallitus on päättänyt, että hankkeen suunnittelua jatketaan. Voi olla että lastensairaalaprojektille saadaan sen valtakunnallisen merkityksen vuoksi myös jonkin verran valtionrahoitusta. Myös odotukset yksityistahojen varainkeruun osalta ovat suuret. Pääosa investoinnista jäänee kuitenkin jäsenkuntien ja muiden lastensairaalan palveluja käyttävien kuntien maksettavaksi (käytön suhteessa). Rakentamispäätös tulee aikanaan jäsenkuntien HUS-valtuutettujen päätettäväksi. Espoon kaupunginhallituksen alainen konsernijaosto ohjeistaa Espoon valtuutettuja strategisesti merkittävissä päätösasioissa. Todettakoon vielä, että valtuustokysymyksessä mainitut vastasyntyneiden tehohoidon ongelmat ratkeavat jo aikaisemmin, kun HUS:ssa v otetaan käyttöön Naistenklinikan lisärakennus, jonne ko. toiminta siirtyy. Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Sanna Lauslahden, Pia Kauman ja 25 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen koskien HUS:n Lastensairaalan rakennusaikataulua sekä toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 278 Kaupunginhallitus Sivu 15 / 24 Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta valtuustokysymykseen lastensairaalan rakentamisesta lähivuosina voida asetetussa määräajassa antaa. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta valtuustokysymykseen lastensairaalan rakentamisesta lähivuosina voida asetetussa määräajassa antaa. Päätös Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 279 Kaupunginhallitus Sivu 16 / 24 [Ennakkotieto] 30/ /2012 Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus hakemuksen hylkäämisestä asumisoikeusasunnon haltijaksi Valmistelijat / lisätiedot: Levola Leena, puh. (09) Andell Arto, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus hylkää asuntopalvelupäällikön tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen. Hakemus asumisoikeuden haltijaksi hylätään, koska hakijoilla on hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa. Hakemus hylätään myös, vaikka asunto olisi myyty, koska hakijoilla on varallisuutta siinä määrin, että he voivat rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta. Asuntopalvelupäällikön päätös ei ole myöskään syntynyt virheellisessä järjestyksessä, asuntopalvelupäällikkö ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös muutoinkaan ole lainvastainen. Päätös Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Oikaisuvaatimus (Salainen JulkL kohta) - Ote asuntopalvelupäällikön päätöksestä (Salainen JulkL kohta) Asuntopalvelupäällikkö on päättänyt hylätä asumisoikeuden hakijoiden valinnan asumisoikeuden haltijoiksi rakenteilla olevan asumisoikeustalon 4 h+k+s, 84,5 m2, käsittävään huoneistoon, koska hakijoilla on hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa ja koska hakijoilla on varallisuutta siinä määrin, että he voivat rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 279 Kaupunginhallitus Sivu 17 / 24 Hakijat ovat jättäneet säädetyssä määräajassa oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksessa hakijat pyytävät, että heidät hyväksyttäisiin asumisoikeuden saajiksi, koska heidän tilanteensa on vuoden 2010 tietojen jälkeen muuttunut oleellisesti. Asunto on myynnissä. Asuntoon on tulossa putkiremontti, minkä vuoksi asumiskustannukset tulevat nousemaan. Varallisuudeksi lasketun kesäasunnon arvo on yliarvioitu ja se on ennemminkin kuluerä. Päätöksen perustelut Asumisoikeusasunnoista annetun lain 4 a :n 3 momentin mukaan asumisoikeuden haltijaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on 1) hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa; tai 2) varallisuutta siinä määrin, että hän voi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi. Hakijoilla on Espoossa 4h+k, 91 m2 käsittävä omistusasunto, jonka arvioitu myyntihinta on noin euroa. Asuntolainoja hakijoilla on yhteensä euroa. Lisäksi hakijat omistavat muualla Suomessa vuonna 2004 hankitun rivitaloasunnon, jonka kauppahinta on ollut tällöin euroa. Säästövakuutusten arvo on euroa. Espoossa sijaitsevien kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräinen velaton myyntihinta on vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ollut euroa/m2, mitä käytetään arvioitaessa asumisoikeuslaissa tarkoitettua haettua vastaavan asunnon hintatasoa hakualueella. Hakijoiden hakeman asumisoikeusasunnon velaton hinta on euroa. Hakijoille jää omistusasunnon myynnin jälkeenkin varallisuutta vähintään 50 prosenttia haetun tai haettua vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta, minkä vuoksi asumisoikeuslain 4 a :ssä säädetyt asumisoikeusasunnon haltijaksi hyväksymisen edellytykset eivät täyty. Sovelletut oikeusohjeet: Asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 4 a (muut /1210) Tiedoksi - Oikaisuvaatimuksen tekijä, ote

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 279 Kaupunginhallitus Sivu 18 / 24

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 280 Kaupunginhallitus Sivu 19 / Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) (4213/2012-1) Kertapalkkiokokeilu Perusturvajohtaja: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 95 / (6805/ ) Perushoitajan toimen, vakanssinumero , muuttaminen lähihoitajan toimeksi lukien - Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) (486/2012-4) Johtamisen ja osaamisen kehittäminen hoitotyössä sosiaali- ja terveystoimessa, Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) (1197/2012-5) Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla - Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 34 / (2079/2012-8) Hautauspalvelujen ja siirtokuljetusten hankinta Sivistystoimen johtaja: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja Salassa pidettävä - Nuorisolautakunnan pöytäkirja Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) (4133/2012-1)

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 280 Kaupunginhallitus Sivu 20 / 24 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisen määräaikaisen henkilökohtaisen lisän maksaminen sivistystoimessa ajalla Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) (4322/2012-1) - Mainingin koulun rehtorin korvaus koulun perusparannus- ja lisärakennustyöstä - Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) (986/ ) Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa Teknisen toimen johtaja: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Tilakeskus liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja, (Henkilöstöasiat) (4239/2012-1) Viivästuskoron ja odotusajan palkan maksaminen myöhästyneen palkanmaksun jodosta ajalta Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja, (Henkilöstöasiat) (4240/2012-1) Salassa pidettävä Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 77, (1103/ ) Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla/tekninen ja ympäristötoimi/tekninen keskus - Teknisen toimen johtajan päätös, henkilöstöasiat 78, 2012 (1103/ ) Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla/tekninen ja ympäristötoimi/tekninen keskus Liiketoimintajohtaja: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Palveluliikelaitosten johtokunnan pöytäkirja

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 280 Kaupunginhallitus Sivu 21 / 24 - Liiketoimintajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 72 / (950/2012-4) Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen soveltamisalalla Palveluliiketoimen toimiala / Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos - Liiketoimintajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 73 / (950/2012-4) - Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun 5 2 mom. mukaiset määräaikaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset Palveluliiketoimen toimiala / Espoon Kaupunkitekniikka -liikelaitos - Liiketoimintajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 74 / (448/2012-7) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun 5 2 mom. mukaiset määräaikaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset Palveluliiketoimen toimiala / Espoo Catering liikelaitos - Konsernipalvelujen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 20 / (4172/2012-4) Osaamisen kehittämispäällikön viransijaisen ottaminen (vakanssinumero ), Henkilöstöpalvelut, työavain ) Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 281 Kaupunginhallitus Sivu 22 / 24 [Ennakkotieto] 1/ / Päätökset, kirjelmät ja kokouksessa annetut selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Suomalainen Else-Maija, puh. (09) Kammonen Riitta-Liisa, puh. (09) Majuri Jouni, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät. Päätös Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Koulujen kasvisruokapäivät monipuolisemmaksi - Fallåkerin puisto_rakennussuunnitelma - Puistosuunnitelma - Teknisen keskuksen vastine - Nuoriso Golfin Tuki ry_n sähköposti (3) - Golf-hankeen Reittiehdotus puistosuunnitelmaan (3) - Golf kentän pohjoisosa - Golf kentän eteläosa 1 Valtiovarainministeriö: Kunta- ja aluehallinto-osasto VM/2105/ /2011 Päätös kotikuntakorvauksia koskevasta oikaisuvaatimuksesta (nro 272/ /2011). 2 Palveluliikelaitoksen johtokunnan vastaus Espoon nuorisovaltuuston aloitteeseen koulujen kasvisruokapäivien monipuolistamisesta on oheismateriaalina /2011

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 281 Kaupunginhallitus Sivu 23 / 24 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös T 2615 kunnallisvalitukseen joka oli tehty kaupunginjohtajan valintaa koskevasta päätöksestä. Valtuusto valitsi kaupunginjohtajaksi Jukka Mäkelän. Virkaa myös hakenut Timo Issakainen teki valintapäätöksestä kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeus osin hylkäsi ja osin jätti tutkimatta Issakaisen kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeus perusteli tutkimatta jättämistä sillä, että ne valitusperusteet, joissa esitettiin esteellisyysväitteitä Jouni Majuria, Jyrki Kasvia ja Jouni Särkijärveä valittajan oikeudellisina vastapuolina oli esitetty vasta valitusajan jälkeen. Issakainen valitti asiassa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä siltä osin kuin valitus oli hylätty. Hallinto-oikeuden tutkimatta jättämältä osin KHO tulkitsi, että valitusperuste sinänsä oli esitetty ajoissa, joten esteellisyysväitteet olivat vain ajoissa esitetyn valitusperusteen lisäperusteluita. Tältä osin KHO tutki valituksen ja hylkäsi sen oikeudenkäyntikuluvaateineen. Valtuuston päätös on näin ollen tullut lainvoimaiseksi. 4 Uudenmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 8/2012 :t

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 281 Kaupunginhallitus Sivu 24 / 24 Nuoriso Golfin Tuki ry:n tiedustelu Nuoriso Golfin Tuki ry on lähettänyt kaupungille sähköpostia asiassa, joka koskee kaupungin yhdistykselle myöntämää golfkentän aluevarausta Bemböleen sekä alueelle suunniteltua liikuntareittiä. Yhdistyksen mukaan liikuntareitti haittaa golfkenttähankkeen suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi yhdistys tiedustelee, voitaisiinko liikuntareittiä muuttaa niin, että yhdistykselle varatun alueen suunnittelu ei estyisi liikuntareitin vuoksi. Yhdistyksen sähköposti ja sen karttaliite ovat oheismateriaalina, samoin aluetta koskevat lainvoimaiset suunnitelmat sekä teknisen keskuksen vastine yhdistykselle. Tiedoksi

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 23.02.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot