Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys työryhmälle SÄHKÖYLIHERKKIEN TARPEITA VASTAAVAN PUHELINLIITTYMÄN TEKNINEN TOTEUTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys työryhmälle SÄHKÖYLIHERKKIEN TARPEITA VASTAAVAN PUHELINLIITTYMÄN TEKNINEN TOTEUTTAMINEN"

Transkriptio

1 Reijo Ekman Radiotekniikan yliopettaja, vanhempi tutkija, Turun AMK:n Radio- ja EMC-laboratorion esimies S-posti: Puh: Marjukka Hagström OTM, VTM, Turun AMK:n Radio- ja EMC-laboratorion Projektikoordinaattori S-posti: Puh: LAUSUNTO Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys työryhmälle SÄHKÖYLIHERKKIEN TARPEITA VASTAAVAN PUHELINLIITTYMÄN TEKNINEN TOTEUTTAMINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla, ns. yleispalveludirektiivi [1] takaa myös vammaisille henkilöille esteettömät ja yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää yleispalveluun sisältyviä viestintävälineitä, kuten puhelin- ja Internet-yhteyksiä. Sähköyliherkkyysoireyhtymästä kärsivät henkilöt saavat useimmiten terveyshaittaa ja oireita langattoman teknologian eri sovelluksista. Tämä seikka kävi kiistattomasti ilmi vuonna 2010 valmistuneesta norjalaisesta kyselytutkimuksesta [2], jossa sähköyliherkistä vastaajista peräti 96 % kertoi saavansa vaikeita oireita käyttäessään langatonta internet-yhteyttä. Seuraavaksi eniten sähköyliherkkyysoireita aiheuttivat matkapuhelimet, joihin reagoi 95 % vastaajista. Norjalaisen tutkimuksen mukaan vanhanaikainen analoginen lankapuhelinliittymä aiheutti vähiten terveyshaittoja, mikä on täysin ymmärrettävää, koska analogiset lankapuhelimet eivät synnytä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä ympäristöönsä kuten langattomat radiolaitteet tekevät. 1

2 Suomessa ei ole vielä saatavilla yhtä laajamittaista selvitystä kuin Norjassa sähköyliherkkyys oireyhtymästä kärsivistä ja heidän oireistaan, mutta tutkija Marjukka Hagström valmistelee sellaista parhaillaan Turun ammattikorkeakoulun tietoliikenteen ja sähköisen kaupan yksikössä, ja tutkimusraportti valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Suomen Sähköyliherkkien yhdistyksen ry:n puheenjohtaja Erja Tamminen kuitenkin arvioi pitkän käytännön kokemuksensa pohjalta, että suomalaiset sähköyliherkät reagoivat langattomiin tietoliikennelaitteisiin vastaavalla tavalla kuin norjalaiset sähköyliherkät [3]. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen [4] valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta, joka asettaa vaatimuksen siitä, että vakituisten asuntojen tulee olla vuoden 2015 loppuun mennessä enintään kahden kilometrin etäisyydellä valokuitu- tai kaapeliverkosta, joka mahdollistaa 100 Mbit/s nopeudella toimivan tietoverkkoyhteyden. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia, johon kuparikaapelien ominaisuudet eivät enää riitä, joten kuparikaapelit tullaan korvaamaan optisella valokuidulla. Kuitukaapeli itsessään soveltuu myös sähköyliherkkien käyttöön, koska se ei säteile ympäristöönsä eikä myöskään johda sähköä tai sähkömagneettista häiriötä [5]. Turun ammattikorkeakoulun elektroniikan koulutusohjelmassa on annettu opetusta radiotekniikassa ja radiotaajuisen (suurtaajuus) elektroniikan suunnittelussa jo 25 vuoden ajan. Opetushenkilökunnalla (DI, TkL, TkT) on lähes 100 henkilötyövuoden kokemus radiotekniikan eri osa-alueilta. Turun ammattikorkeakoulun Radio- ja EMClaboratoriossa (EMC= Electromagnetic Compatibility) on moderni mittauskalusto ja häiriösuojattu huone, joita hyödynnetään tutkimus- ja kehitysprojekteissa ja teknologiapalvelussa yhteistyössä yritysten kanssa. EU:n EMC-direktiivien 1989 ja 2004 vaatimia sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja immuunisuuden mittauksia on tehty EMC-laboratoriossa yritysten tuotekehitysvaiheessa oleville laitteille jo vuodesta 1990 lähtien. Radiolaboratorio on erikoistunut kansainvälisissä tutkimusprojekteissa (EUREKA, Celtic-ohjelma: WING-TV , B21C , ENGINES ) erityisesti kentänvoimakkuusmittauksiin ja reaaliaikaiseen radiokanavasimulointiin laboratorio- 2

3 olosuhteissa. Sähköallergiaan liittyvää tutkimusta olemme tehneet vuodesta 2009 lähtien. Kuluvaksi vuodeksi 2011 olemme saaneet apurahan Koneen säätiöltä sähköyliherkkyyttä kartoittavaan kyselytutkimukseen sekä säteilyä tuottavien arkipäivän laitteiden (esimerkiksi tietokoneiden) säteilyn ja siihen liittyvien terveysväittämien tutkimusta varten. Tältä kokemuspohjalta voimme todeta, että sähköyliherkille tarjottavien viestintäpalvelujen tulee olla kaikilta osin kokonaisuudessaan langalliseen tekniikkaan perustuvia. Teknisestä näkökulmasta on ymmärrettävää, että esimerkiksi lankapuhelimia korvaamaan tarkoitetut korkeilla radiotaajuuksilla toimivat pöytä-gsm-puhelimet eivät sovellu sähköyliherkkien käyttöön, koska ne tuottavat mikroaaltosäteilyä kuten matkapuhelimet. Myöskään VoIP eli IP-puhelin ei sellaisenaan ole tarjottavissa sähköyliherkille loppukäyttäjille, koska laite on eräänlainen tietokone ja muuntaa sekä käsittelee ääntä digitaalisesti, ja on yleistä, että sähköyliherkät reagoivat digitaali- ja tietokonelaitteisiin. Koska valokuituyhteydet tullaan lähitulevaisuudessa rakentamaan kattavasti Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti, sähköyliherkkien puhelinliittymät on parasta toteuttaa siten, että valokuitu tuodaan rakennukseen asti, jossa digitaalinen puhelu voidaan muuntaa analogiseksi ja käyttää talojen nykyisiä kaapelointeja ja analogista puhelinta. Signaalin muuntamiseen käytettävä laitteisto tulee sijoittaa siten, ettei se tuota sähkömagneettista säteilyä säteilylle herkistyneen henkilön asuinhuoneistoon tai työtilaan. Suunniteltaessa uutta valokuituun perustuvaa puhelinliittymää sähköyliherkkien käyttöön, erilaisten teknisten ratkaisujen tuottama sähkömagneettinen säteily pitää mitata, ja vaihtoehdoista tämän jälkeen on valittava sellainen ratkaisu, joka ei altista käyttäjäänsä sähkömagneettisille kentille aiempaa analogista puhelinliittymää enempää. Kupariverkkoa ajetaan parhaillaan alas, ja yksinomaan TeliaSonera on ilmoittanut jo nyt purkaneensa puhelinpylvästä. Tämän lisäksi TeliaSonera aikoo purkaa lähivuosina Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta vielä pylvästä lisää. 3

4 Kupariverkkoa on ajettu alas, vaikka kuituverkkoa ei ole vielä ollut tarjoilla kaikkiin ilman kuparikaapeliyhteyttä jääneisiin kotitalouksiin. Operaattorit ovat näissä tapauksissa tarjonneet kuluttajille langattomia yhteyksiä, nettitikkuja ja mokkuloita [6]. Sähköyliherkät eivät voi käyttää langattomia sovelluksia, joten he ovat vaarassa jäädä ilman yleispalveludirektiivin takaamia yhdenvertaisia ja esteettömiä mahdollisuuksia viestintävälineiden käyttöön. Jotta Suomen valtio toteuttaisi yleispalveludirektiivin sähköyliherkille takaamat oikeudet, kupariverkkoa ei saa purkaa ennen kuin kuluttajilla on tosiasialliset ja kohtuuhintaiset mahdollisuudet saada asuntonsa liitettyä uuteen kuituverkkoon. 4

5 VIITELUETTELO [1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/136/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla, ns. yleispalveludirektiivi, : [2] Foreningen for el-overfølsomme (FELO), Linn Anette Solberg og Bente Gilbu Tilset, Eloverfølsomme i Norge rapport fra spørre-undersøkelse , utgivelseår 2010: _fra_spoerreundersoekelse_2007_2008_utgitt_des_2010 [3] Puhelinkeskustelu Suomen Sähköyliherkkien ry:n puheenjohtajan Erja Tammisen kanssa / Marjukka Hagström. [4] Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta: pdf&title=Valtioneuvoston%20periaatepäätös%20kansallinen%20toimintasuunnitel ma%20tietoyhteiskunnan%20infrastruktuurin%20parantamiseksi% [5] Lisätietoja valokuidun eduista esim. Soneran sivustolta: [6] Kupariverkon purkamisen tuottamista ongelmista: Helsingin Sanomat , Oikeus kohtuuhintaiseen laajakaistaan jää toteuttamatta syrjäseuduilla. Sivukylillä ei osata vaatia nettiä. 5

Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN

Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN Lääketieteen asiantuntija LAUSUNTO Osmo Hänninen Fysiologian emeritus professori, LKT, FT, erikoislääkäri 22.3.2011 S-posti:osmo.hanninen@uef.fi Puh: 050-550 6903 Marjukka Hagström OTM, VTM, Turun AMK:n

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/2

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/2 Sähköpostia 2014/2 1 Sisällys Suomen Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Hyvä Perustuslakivaliokunnan jäsen...4 Kannanottomme hallituksen esitykseen ietoyhteiskuntakaareksi...5

Lisätiedot

Maaseudun infra syntyy yhteistyöllä

Maaseudun infra syntyy yhteistyöllä Osuuskunta rakensi valokuituverkon Tammela tehostaa jätevesihuoltoa Euroopan maaseutu ikääntyy Kyläsuunnitelma muutosten edessä 1 / 2 0 1 1 K Y L I E N J A P A I K A L L I S K E H I T T Ä J I E N Ä Ä N

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi 1 Sisältö 1. Mikä 100 megan laajakaista? sivu 2-3 4. Mitä kaikkea valokuidulla saa? sivu 6 2. Tee sijoitus tulevaisuuteen sivu 4 5. Tilaa huippunopea laajakaista kotiisi

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Langattoman teknologian riskit

Langattoman teknologian riskit Eeva-Johanna Eloranta (toim.) Langattoman teknologian riskit Onko huoli matkapuhelinsäteilyn terveysvaikutuksista turhaa? Eeva-Johanna Eloranta (toim.) Langattoman teknologian riskit Onko huoli matkapuhelinsäteilyn

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/1 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/1

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/1 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/1 Sähköpostia 2015/1 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Aloitteen pääasiallinen sisältö 4 Lausunto yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä...9

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/3 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/3

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/3 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/3 Sähköpostia 2014/3 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Arvoisa ministeri Krista Kiuru,...4 Sähköyliherkkyyden huomioiminen infrastruktuurin rakentamisessa...5 Sähköherkät

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke. Tiivistelmä. Lähtökohdat ja perustelut. Pirkanmaan liitto

SUUNNITELMA. Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke. Tiivistelmä. Lähtökohdat ja perustelut. Pirkanmaan liitto SUUNNITELMA Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke Pirkanmaan liitto Tiivistelmä Tietoliikenteen merkitys osana yhteiskuntaa kasvaa ja vaikuttaa toimintoihin kaikkialla. Maaseudun tietoliikenneyhteydet ovat

Lisätiedot

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Sivu 1 25.1.2011 Laajakaista kaikille 2015: Lähtökohdat Valtioneuvoston teki 4.12.2008

Lisätiedot

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Toimialakatsaus 2/2015 Viestintävirasto 2015 Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Sisällys Esipuhe... 5 1 Teleyritysten tulojen ja investointien kehitys...

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/2 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/2

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/2 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/2 Sähköpostia 2015/2 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Radiotaajuisen säteilyn altistusta tulisi vähentää kiireellisesti...4 Lausunto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

Langattoman ja kiinteän verkon saatavuus Keski-Suomessa

Langattoman ja kiinteän verkon saatavuus Keski-Suomessa Langattoman ja kiinteän verkon saatavuus Keski-Suomessa 7.5.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Juhani Forsman JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 Sisällys 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2009

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2009 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 29 Sisällys 3 Toimitusjohtajalta Taantumaa, laajakaistaa ja huutokauppoja. 4 Tilastokatsaus: Tietoverkot ja sähköisten palveluiden käyttö Numeerista tietoa

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

AVOIN KUITUVERKKO. Pirkanmaan alueen esiselvityshanke. Tytti Soininen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

AVOIN KUITUVERKKO. Pirkanmaan alueen esiselvityshanke. Tytti Soininen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot AVOIN KUITUVERKKO Pirkanmaan alueen esiselvityshanke Tytti Soininen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Tämän tietopaketin tarkoituksena on tarjota kättä pidempää valokuituverkon laajentumisesta kiinnostuneille henkilöille. Tietopakettiin on pyritty kokoamaan perustiedot

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot