MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 & MAAKUNTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 & MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017"

Transkriptio

1 MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 & MAAKUNTAOHJELMA

2 ETELÄ-POHJANMAAN TULEVAISUUDEN EVÄÄT. Maakuntasuunnitelma 2040, Maakuntaohjelma Hyväksytty Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa Julkaisu A:44 ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN X Graafinen suunnittelu: Jarkko Ruonakoski / Hiottu Oy Painopaikka: I-print Painos: 800 kpl Etelä-Pohjanmaan liitto Seinäjoki 2014

3 1. Lukijalle MAAKUNTASTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Valmisteluprosessi Etelä-Pohjanmaan toimintaympäristö ETELÄ-POHJANMAAN VISIO Väestö- ja työllisyystavoitteet Maakunnan yhteistyöverkostot STRATEGIAN TAVOITTEET 2040 JA TOTEUTTAMINEN Toimintalinja 1: Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä Toimintalinja 2: Tulevaisuuden osaamistarpeet Toimintalinja 3: Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt Toimintalinja 4: Eheä aluerakenne ja ympäristö EU-ohjelmien painotukset Kaupunkiseutujen sopimusmenettely VAIKUTTAVUUS JA SEURANTA Rahoituskehys vuosille Vaikuttavuustavoitteet ja mittarit Tiivistelmä ympäristöselostuksesta LIITTEET... 80

4 1. kuva: Vesa Hyyryläinen

5 Etelä-Pohjanmaalle on ensimmäistä kertaa laadittu maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma yhtenäisen prosessin mukaisesti. Etelä-Pohjanmaalle on ensimmäistä kertaa laadittu maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma yhtenäisen prosessin mukaisesti. Asiakirjasta käytetään nimitystä maakuntastrategia. Maakuntastrategia on maakuntavaltuuston hyväksymä maakunnan kehittämistahdon ilmaisu. Se kokoaa yksiin kansiin maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman ja pyrkii luomaan näiden välille tiiviimmän yhteyden. Se määrittelee Etelä-Pohjanmaan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2040 saakka ja sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi vuosille Maakuntastrategiassa otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet ja muut kansalliset linjaukset. Strategiassa sovitetaan yhteen maakunnassa toteutettavat kansalliset sekä EU:n rahoittamat ohjelmat. Maakuntastrategia on pohjana kahden vuoden välein laadittavalle maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle, joka sisältää keskeisiä maakuntastrategiaa toteuttavia hanke- ja toimenpideesityksiä. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien kanssa. Maakuntastrategian valmisteluun on osallistunut suuri ja monipuolinen joukko maakunnan toimijoita. Valmisteluprosessilla on ollut hyvin tärkeä merkitys maakunnan yhteisen tahtotilan synnyttämisessä ja sitoutumisessa maakuntastrategian tavoitteisiin. Etelä-Pohjanmaan liitto haluaa esittää lämpimät kiitokset kaikille valmisteluun osallistuneille ja toivoo edelleen yhteistä tahtoa ja intoa kaikille maakunnan tulevaisuuden rakentajille. Etelä-Pohjanmaan liitto Kai Pöntinen Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lasse Anttila Maakuntahallituksen puheenjohtaja Asko Peltola Maakuntajohtaja Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden eväät - Lukijalle 5

6 2. kuva: Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmät

7 2.1 Valmisteluprosessi Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus käynnisti maakuntastrategian ja sen ympäristöselostuksen valmistelun sekä asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kokouksessaan Ensivaiheen aineksia valmistelutyöhön saatiin Maakuntaohjelman arviointityöstä ja sen suosituksista. Joulukuussa 2012 järjestetty arviointiin liittynyt Smart Regions -työpaja oli myös maakuntastrategian käytännön valmistelun lähtölaukaus. Maakuntahallitus on nimennyt ohjausryhmän valmistelun tueksi. Ohjausryhmässä on edustettuina maakunnan keskeisiä aluekehitystoimijoita. Maakuntastrategiaa valmisteltiin viidessä teemakohtaisessa työryhmässä: elinkeinoryhmä, osaamisryhmä, hyvinvointiryhmä, MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) -ryhmä sekä energia ja ilmasto -ryhmä. Jokainen ryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa ensin tammi maaliskuussa 2013 linjaamaan strategian pitkän aikavälin tavoitteita vuoteen 2040 ja sitten syys lokakuussa 2013 pohtimaan konkreettisempia tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille Näiden työpajojen lisäksi järjestettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille oma pienimuotoinen työpaja, jossa pohdittiin erityisesti maakunnan vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Osana maakuntastrategiaprosessia tullaan laatimaan myös Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin maakunnan vahvuus- ja kasvualat. Strategiassa tunnistetaan maakunnan elinkeinokärjet ja niihin liittyvät taloudelliset mahdollisuudet. Strategialla ja aikanaan sen toimeenpanolla pyritään edistämään maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä, kansainvälisyyteen tähtäävän kasvuyrittäjyyden lisääntymistä sekä alueelle suuntautuvien kansainvälisten investointien kasvua. EU myös kannustaa alueita älykkääseen erikoistumiseen kytkemällä prosessin rakennerahastovarojen ja mahdollisesti muiden EU-rahoitusmahdollisuuksien käyttöön. Strategiaa valmisteltaessa huomioitiin tulevan EU-ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelman valmistelu. Prosessin aikana on osallistuttu tiiviisti myös alueellisen maaseutuohjelman sisältöjä pohtiviin työryhmiin. Näiden työryhmien tuloksista saatiin syötteitä erityisesti maakuntaohjelmaosion tarkempia tavoitteita ja toimenpiteitä pohdittaessa. Maaseutuohjelmaan liittyen Leader-ryhmien paikalliset strategiat olivat osaltaan vaikuttamassa maakuntastrategian sisältöön. Maakuntastrategian lähtökohdat 7

8 Maakuntastrategian alustavia pitkän aikavälin painopisteitä ja tavoitteita esiteltiin huhtikuussa 2013 Etelä-Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyössä järjestämällä aluekehittämisen kiertueella. Kiertueen kuudessa tilaisuudessa kuultiin alueiden näkemyksiä ja omia kehittämistarpeita, joista saatiin aineksia vuosien kehittämistoimenpiteiksi. Suuren yleisön ja nuorten näkemyksiä maakunnan tulevaisuudesta kartoitettiin huhtikuussa 2013 internetkyselyllä, johon vastauksia saatiin lähes 300. Vastaajista lähes 40 % oli alle 25-vuotiaita. Kyselyn tulokset asetettiin nähtäville Etelä-Pohjanmaan liiton www-sivuille ja huomioitiin strategian sisällössä. Maakuntastrategian sisältöön on vaikuttanut myös Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman päivitystyö. Samoin sisältöjä on tuotettu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategian laatijoiden kanssa. Seinäjoen kaupunkiseudun ja valtion välinen kasvusopimusmenettely, ruokajärjestelmiin ja biotalouteen liittyvä Innovatiiviset Kaupungit eli INKA-ohjelmavalmistelu, seutukaupunkipilottimenettely, korkeakoulustrategian valmistelu, ympäristöstrategian laadinta sekä maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelu ja maakuntakaavan vaihekaavojen valmistelu ovat suunnanneet oleellisesti myös maakuntastrategian sisältöjä. Maakuntahallitus, maakunnan yhteistyöryhmä, kulttuurilautakunta, koulutusasiaintoimikunta ja ennakointiryhmä ovat evästäneet kokouksissaan maakuntastrategian valmistelua. Maakuntavaltuusto käsitteli strategialuonnosta ja etsi vastauksia maakunnan kohtalonkysymyksiin perehdytysseminaarissaan syyskuussa Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostus olivat nähtävillä välisenä aikana, jolloin toteutettiin myös laaja lausuntopyyntökierros. Lausuntoja saatiin 39 kappaletta. Jokaiseen lausuntoon laadittiin vastine, jossa käsiteltiin, aiheuttaako lausunto muutoksia strategiaan. Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia ja sen ympäristöselostus hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa Maakuntastrategian lähtökohdat

9 ETELÄ-POHJANMAAN PROFIILI Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö Osuus koko maasta (%) 2.2 Etelä-Pohjanmaan toimintaympäristö Väestö Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla asui yhteensä henkeä. Vuoden aikana maakunnan väkiluku kasvoi 323 hengellä eli 0,2 prosenttia. Kasvu ei kuitenkaan koske koko maakuntaa, sillä vuonna 2012 vain Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan väkiluku kasvoi. Kaikissa muissa kunnissa väestö vähentyi. Etelä-Pohjanmaan väestö on silti edelleen sijoittunut melko tasaisesti eri puolille maakuntaa. Koko maakunnan väestönkasvuun vaikuttaa eniten voitollinen maahanmuutto. Esimerkiksi vuosien aikana suomea puhuvan väestön määrä on maakunnassa vähentynyt noin 200 henkeä, mutta vieraskielisten määrä on samana aikana kasvanut noin 740 hengellä. Suomenkielisten osuus oli kuitenkin edelleen Etelä-Pohjanmaalla maakuntiemme korkein, 98,2 prosenttia. Ulkomaiden kansalaisia Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2012 lopulla henkeä. Suurimpia ulkomaiden kansalaisten ryhmiä olivat Viron (684 henkeä) ja Venäjän kansalaisten (440 henkeä) ryhmät. Myös toistaiseksi positiivinen luonnollinen väestönkasvu on osatekijänä väestönkasvulle. Maassamuutto on ollut Etelä-Pohjanmaalla tappiollista jo 1980-luvulta lähtien. Valtaosin tähän on syynä nuorten, opiskelemaan lähtevien poismuutto, joka on ollut niin suurta, etteivät muissa ikäryhmissä tulleet muuttovoitot ole riittäneet sitä korvaamaan. Etelä-Pohjanmaa on saanut vuosina maan sisäisestä muuttoliikkeestä muuttovoittoa viidestä eri maakunnasta, eniten Keski-Pohjanmaalta (nettomuutto +95 muuttoa) ja Päijät-Hämeestä (+44). Suurimmat muuttotappiot ovat aiheutuneet Pirkanmaalle (-490 muuttoa) ja Uudellemaalle (-141) suuntautuvasta muuttoliikkeestä. Erot kuntalaisten ikärakenteessa ovat melko huomattavia: esimerkiksi Seinäjoella 65 vuotta täyttäneiden osuus asukkaista oli vuoden 2012 lopulla 16,6 prosenttia, mutta Isojoella heitä oli lähes 29 prosenttia asukkaista, maakunnallisen osuuden ollessa hieman alle 21 prosenttia. Maakuntastrategian lähtökohdat 9

10 Tilastokeskuksen vuonna 2012 julkaiseman väestöennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väkiluku olisi vuoden 2040 lopulla noin henkeä eli neljä prosenttia korkeampi kuin oli vuoden 2012 lopussa. Ennusteen mukaan väestö kasvaisi vuosina kuitenkin vain kolmessa kunnassa, eli Seinäjoella, Lapualla ja Ilmajoella. Väkiluku vähenisi valtaosassa kuntia, eli 15 kunnassa. Väestötappio olisi määrällisesti suurin Kauhavalla ( henkeä), ja suhteellisesti eniten väestö vähentyisi Isojoella (-21 %). Etelä-Pohjanmaan yhteenlaskettu väestönkasvu olisi vuosina muuta Suomea hitaampaa, sillä Tilastokeskuksen ennusteessa arvioidaan koko maan väestön kasvavan kymmenen prosenttia eli noin henkeä. Väestön ikärakenteessa tapahtuisi kuitenkin merkittävä muutos. Kun 65 vuotta täyttäneitä asui vuoden 2012 lopulla Etelä-Pohjanmaalla yhteensä henkeä, olisi heidän lukumääränsä vuonna 2040 ennusteen mukaan noin henkeä eli 36 prosenttia korkeampi. Samalla ajanjaksolla työikäisten (15 64-vuotiaat) määrä maakunnassa olisi pienin vuonna 2030, jonka jälkeen siinä alkaisi tapahtua kasvua, mutta niin, ettei se saavuttaisi vuoden 2012 tasoa vuoden 2040 loppuun mennessä. Vuoden 2040 lopulla työikäisiä olisi ennusteen mukaan noin henkeä vähemmän (-6 %) kuin oli vuoden 2012 lopussa. Tilastokeskus, väestöennuste 2012 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE ALUETTAIN (31.12) % Alle 15-vuotiaiden määrä oli Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2012 lopulla henkeä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan heidän osuutensa väestöstä vuosina olisi melko vakaa vaihdellen välillä 17,0 17,8 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan kunnat, max Etelä-Pohjanmaa Koko maa Etelä-Pohjanmaan kunnat, min 10 Maakuntastrategian lähtökohdat

11 Koulutus ja TKI-toiminta Etelä-Pohjanmaan koulutustaso on maan keskiarvoa alhaisempi, joskin se on noussut viimeisen 15 vuoden aikana tasaisesti nuorempien ikäluokkien kouluttautuessa. Vuoden 2012 lopulla noin 66 prosenttia maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Maakunnan asukkaista suhteellisesti useampi on suorittanut keskiasteen tutkinnon kuin Suomen väestöstä keskimäärin, mutta korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on maakunnassa valtakunnallista tasoa alempi ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus väestöstä on Etelä-Pohjanmaalla maakunnistamme pienin. Huomion arvoista on, että kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä eteläpohjalaisilla on perusasteen jälkeisiä tutkintoja maan keskiarvoa enemmän. Väestön koulutustasossa on kuitenkin melko suuret alueelliset ja ikäryhmittäiset erot. Eniten perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita oli vuoden 2012 lopulla Etelä-Pohjanmaalla tekniikan alalla: joka kolmannella maakunnan tutkintoja suorittaneella oli tekniikan alan tutkinto. Toiseksi eniten oli kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä, noin 17 prosenttia tutkinnon suorittaneista. PERUSASTEEN JÄLKEISEN TUTKINNON SUORITTANEET IKÄRYHMITTÄIN JA ALUEITTAIN , % ikäryhmästä Etelä-Pohjanmaa Koko maa Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne Maakuntastrategian lähtökohdat 11

12 Etelä-Pohjanmaan tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 yhteensä 49,8 miljoonaa euroa. Menot ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti, sillä menojen kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2012 oli 20,3 miljoonaa euroa eli 68,6 prosenttia. Menojen suhteellinen kasvuvauhti oli edellä mainitulla ajalla Etelä-Pohjanmaalla maakunnistamme toiseksi suurin. Silti Etelä-Pohjanmaan tutkimus- ja kehitysmenot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat edelleen pienet: vuonna 2010, jolta on käytettävissä maakunnittaisia tietoja bruttokansantuotteen suuruudesta, maakunnan tutkimus- ja kehitysmenojen osuus bruttokansantuotteesta oli vain 0,7 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla yritysten osuus tutkimus- ja kehitysmenoista vuonna 2012 oli noin 72 prosenttia ja korkeakoulusektorin osuus noin 20 prosenttia. Huomioitavaa on, että osa Etelä-Pohjanmaalle sijoittuvasta, mutta yhteistyöverkostoissa tapahtuvasta tutkimustoiminnasta tilastoituu maakunnan ulkopuolelle. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN MENOT MAAKUNNITTAIN 2012 miljoonaa euroa Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta 12 Maakuntastrategian lähtökohdat

13 Työmarkkinat Etelä-Pohjanmaalla työttömyysaste on maakunnistamme pienimpiä, työnvälitystilaston mukaan vuonna 2012 keskimäärin 8,1 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli vuoden aikana Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin noin kuukausittain. Valtakunnallisen työttömyysasteen keskiarvo oli 9,8 prosenttia ja työttömänä oli koko maassa keskimäärin noin työnhakijaa kuukausittain. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoihin ilmoitettiin vuonna 2012 yhteensä hieman alle avointa työpaikkaa, mikä oli vähemmän kuin vuoden 2011 aikana. Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2011 lopulla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan noin työpaikkaa, joista palvelualoilla oli vajaat 62 prosenttia. Palvelualoilla olevien työpaikkojen osuus on maakunnassa Suomen pienimpiä, mutta kasvussa. Maakunnan asukkaista on uusimpien, vuotta 2011 koskevien tietojen mukaan, työllisiä noin 42 prosenttia, kun koko maassa vastaava osuus on vajaat pari prosenttiyksikköä korkeampi. Työlliset eivät ole yhdessäkään Etelä-Pohjanmaan kunnassa väestön enemmistö. Vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan vuotiaiden työllisyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 69,3 prosenttia, mikä merkitsi, että työllisyysaste parantui edellisvuotisesta ja nousi korkeammaksi kuin Suomen keskimääräinen työllisyysaste, joka oli 69 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukainen keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaalla 7,0 prosenttia. Etlan arvion ( ) mukaan Etelä-Pohjanmaan työttömyysasteen ennakoidaan ajanjaksolla laskevan siten, että se olisi korkeimmillaan vuonna 2013 (6,6 %) ja vuonna 2017 laskisi 5,7 prosenttiin (Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaisin luvuin). Kuntien väliset erot työttömyysasteessa ovat melko suuria. Vuonna 2012 pienin keskimääräinen työttömyysaste oli työhallinnon työvälitystilaston mukaan Kauhavalla (5,2 %) ja suurin Soinissa (12,5 %). Kuntien välisten erojen trendi työttömyysasteessa on ollut supistuva. Vuonna 2009 tapahtunut voimakas taloustaantuma johti työttömyydessä siihen rakenteelliseen muutokseen, että miehet ovat taantuman jälkeen olleet työttömien enemmistönä Etelä-Pohjanmaalla. Syynä tähän on se, että taantuman ja sitä seuranneen hitaamman talouskasvun vaikutukset ovat kohdistuneet varsinkin teollisuuteen ja rakentamiseen, jotka työllistävät erityisesti miehiä. Nuorten eli alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on ollut tammi heinäkuussa 2013 joka kuukausi suurempi kuin oli vuonna Maakuntastrategian lähtökohdat 13

14 Aluetalous Tilastokeskuksen aluetilinpidon mukaan Etelä-Pohjanmaan asukasta kohti laskettu käypähintainen bruttokansantuote (BKT) oli vuonna 2010 noin euroa. Koko maan BKT oli tuolloin noin euroa, eli Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen BKT oli tuolloin 90 prosenttia valtakunnan tasosta. Kansallisesti merkittävämpiä toimialoja Etelä-Pohjanmaalla olivat maatalous ja metsästys (osuus 11,5 % koko maan arvonlisäyksestä), elintarviketeollisuus (10,5 %) sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus (8,3 % koko maan arvonlisäyksestä omalla toimialallaan). Etelä-Pohjanmaan toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen osuus koko Suomen arvonlisäyksestä oli 2,8 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2011 keskimäärin yritystoimipaikkaa. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 9,23 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin Kooltaan eteläpohjalaiset yritystoimipaikat ovat keskimäärin pieniä, sillä henkilöstömäärä yhtä toimipaikkaa kohti oli keskimäärin 2,9 henkeä, mikä on lukuna maakuntien pienin. Koko maassa yhtä toimipaikkaa kohti oli keskimäärin 4,2 henkeä. Etelä-Pohjanmaan yritysten liikevaihto vuonna 2011 oli 2,4 prosenttia koko maan yritysten liikevaihdosta. Eräillä toimialoilla eteläpohjalaisten yritysten osuus toimialan yritysten kokonaisliikevaihdosta Suomessa on kuitenkin huomattavasti tätä suurempi. Esimerkiksi teollisuustoimialoista tällaisia olivat vuonna 2011 liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus (osuus 40,0 % koko maan liikevaihdosta), tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus (56,8 %), mattojen valmistus (84,1 %), nahan ja nahkatuotteiden valmistus (33,4 %), jalkineiden valmistus (38,4 %) sekä metallin työstökoneiden valmistus (64,6 %). Kaupan alalla Etelä-Pohjanmaan osuus suhteessa koko maan liikevaihtoon vuonna 2011 oli 2,3 prosenttia. Kuitenkin eräillä kaupan alatoimialoilla maakunnan osuus kansallisesta liikevaihdosta ylitti 10 prosenttia. Sellaisia olivat esimerkiksi maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (mukaan lukien traktorit) (12,3 % koko maan liikevaihdosta) sekä työkalu- ja tarviketukkukauppa (10,6 %). 14 Maakuntastrategian lähtökohdat

15 ETLAN ALUE-ENNUSTE ( ): Työttömyysaste ja ennuste , % (Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvuin) Etelä-Pohjanmaa Koko maa Lähde: Toimiala Online-palvelu Maakuntastrategian lähtökohdat 15

16 Hyvinvointi Hyvinvoinnin edistäminen on yksi keskeisimpiä asioita maakunnan kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Hyvinvointi ja siihen liittyvät palvelut sekä tuotteet ovat luonteeltaan hyvin moninaisia. Lähde: Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2012-tutkimus MITEN MERKITTÄVIKSI ARVIOITTE SEURAAVAT ONGELMAT TOIMIALUEELLANNE TÄLLÄ HETKELLÄ? (prosentuaaliset vastausjakaumat) 1 (vaikea ongelma) 2 (jonkin verran ongelma) 3 (ei ongelmaa) Kelan sairastavuusindeksin avulla pyritään havainnollistamaan sitä, miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (koko maa = 100). Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Sairastavuusindeksi on näiden kolmen osaindeksin keskiarvo. Vuonna 2011 ikävakioitu koko Etelä-Pohjanmaan sairastavuusindeksi oli 107,4, kun koko maan indeksi siis sai arvon 100. Etelä-Pohjanmaan sairastavuusindeksi on ollut vuodesta 1992 alkaen joka vuosi suurempi kuin maan keskimääräinen indeksi. 16 Maakuntastrategian lähtökohdat

17 Jokaiselle Suomen kunnalle on Kelassa laskettu indeksejä, jotka kuvaavat kansantautien esiintymistä alueen väestössä suhteessa koko maan väestön keskiarvoon. Tarkasteltavina on seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta, joista tässä käytetään nimitystä kansantaudit. Niille jokaiselle on laskettu indeksi ja suhteutettu se koko maan keskiarvoon. Kansantauti-indeksi on näiden seitsemän indeksin keskiarvo. Kansantauti-indekseistä ikävakioidut diabetes-, sydämen vajaatoiminta-, nivelreuma-, psykoosi- ja verenpainetauti-indeksit ovat Etelä-Pohjanmaalla olleet vuosien välillä joka vuosi yli koko maan keskimääräisen lukeman. Poikkeuksina ovat olleet astma- ja sepelvaltimotauti-indeksit, joissa indeksit ovat olleet kansallista tasoa matalammat 2000-luvun alkuvuosina, mutta nekin ovat sittemmin nousseet koko maan tasolle. Eri alojen ammattilaisten näkemyksiä hyvinvoinnista pohjalaismaakunnissa on kartoitettu hyvinvointibarometritutkimuksessa vuonna Siinä asiantuntijat arvioivat laajasti hyvinvoinnin nykytilaa ja pahimpia hyvinvoinnin riskitekijöitä. Ympäristö Suurimmat ympäristöuhat Etelä-Pohjanmaalla kohdistuvat vesistöihin, jotka ovat pienestä koostaan ja mataluudesta johtuen herkkiä muutoksille. Ne ovat maa- ja metsätalouden, turvetuotannon sekä yhdyskuntien voimakkaasti kuormittamia ja säännösteltyjä ja siten laadultaan heikentyneitä. Happamat sulfaattimaat aiheuttavat lisäksi ongelmia vesieliöstölle suurten jokien alajuoksuilla. Myös maakunnan suurimmat järvet, Lappajärvi ja Ähtärinjärvi, ovat rehevöityneet ja kärsivät siitä aiheutuvista ongelmista. Luonnontilaisia pienvesistöjä on jäljellä enää hyvin vähän. Alueen vesistöille ovat luonteenomaisia maaston topografiasta ja järvien vähäisyydestä johtuvat tulvaongelmat, joita on yritetty estää mittavin tulvasuojelutöin. Merkittävimmät tulvavesistöt ovat Lapuanjoki ja Kyrönjoki. Vesistöjen ohella suot ovat tärkeitä eteläpohjalaiselle ympäristölle. Maakunnan ojittamattomilla soilla esiintyy pirstoutuneisuudesta huolimatta edelleen merkittäviä luonnonarvoja. Myös ojittamattomien soiden ryhmiä, jotka parantavat suolajiston säilymismahdollisuuksia, löytyy alueelta edelleen. Nykyinen soidensuojeluverkosto käsittää noin 4 prosenttia maakunnan koko suoalasta. Soidensuojelun merkittävimmät tarpeet ovat nykyisen suojelualueverkoston kytkeytyneisyyden ja maantieteellisen kattavuuden parantaminen sekä jäljellä olevien merkittävien luonnonarvojen turvaaminen. Maakuntastrategian lähtökohdat 17

18 Luonnon monimuotoisuuden suojelu nykyisen suojelualueverkon turvin ei riittävästi pysty turvaamaan metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden säilymistä. Metsissä talouskäyttö on muuttanut niiden luontaista rakennetta ja vähentänyt niiden monimuotoisuutta. Metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden säilymistä edesautetaan muun muassa ottamalla huomioon alueiden käytössä uhanalaisten lajit ja luontotyypit sekä hyödyntämällä Metso-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia metsäluonnon vapaaehtoiseen suojeluun. Suurin haaste luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on maakunnan viljelysalueilla: perinteisen laiduntamisen ja niiton muovaamat perinnebiotoopit niityt, hakamaat ja metsälaitumet metsittyvät hoidon lakattua, minkä vuoksi monet perinneympäristöjen lajit ovat uhanalaistuneet. Alue- ja yhdyskuntarakenne Alue- ja yhdyskuntarakennetta leimaa Etelä-Pohjanmaan erinomainen logistinen sijainti. Maakunnan läpi kulkevat valtakunnan päätiet (vt 3 / vt 19 ja vt 18), ja päärata (Helsinki Seinäjoki Oulu). Seinäjoki on rautatieliikenteen merkittävä solmukohta, josta lähtee rautatie viiteen eri suuntaan. Pohjanmaan satamat ovat helposti saavutettavissa, mikä on teollisuudelle merkittävä kilpailuetu. Maakunnan teillä kulkeekin runsaasti henkilö- ja tavaraliikennettä. Myös sisäinen saavutettavuus on hyvä ja etäisyydet lyhyitä, mikä on osaltaan mahdollistanut hajautuneen tuotanto- ja palvelurakenteen ylläpidon ja kehittämisen. Haasteena on parantaa liikenneturvallisuutta, joka on nyt maan kolmanneksi heikoin. Seinäjoen itäväylän rakentaminen on aloitettu vuonna Itäväylällä on merkittävät vaikutukset Seinäjoen keskustan raskaan liikenteen vähenemiseen, päästöihin ja liikenneturvallisuuteen. Samalla maakuntakeskukseen ollaan synnyttämässä energiatehokasta ja älykästä logistiikka-aluetta, joka mahdollistaa mm. intermodaalikuljetukset (kuljetuksessa käytetään vähintään kahta eri kuljetustapaa). Logistiikkatoimintojen kehittyminen parantaa maakunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Pitkämatkaisessa henkilöliikenteessä junayhteydet ovat avainasemassa. Tavaraliikenteessä Pohjanmaan pääradan merkitys nousee Pohjois-Suomen raaka-ainekuljetusten kasvaessa. Päärata on myös osa Euroopan unionin runkoyhteysverkostoa. Seinäjoki Oulu-välillä jatkuu edelleen mittava radan parannustyö. Seinäjoen lentoasemalta ei ole tällä hetkellä reittiliikennettä. Lentoaseman toimintaa ollaan kehittämässä siten, että se palvelisi alueen kaupan, teollisuuden ja matkailun tarpeita nykyistä paremmin. Alueella on valmius ottaa vastaan yrityksiä, jotka hyötyvät lentoliikennetoiminnasta ja tukevat sitä. 18 Maakuntastrategian lähtökohdat

19 Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu vuonna Siinä kuvataan, millainen liikennejärjestelmän palvelutaso Etelä-Pohjanmaan erityyppisillä alueilla on vuonna 2040 ja muodostetaan yhteenveto liikennejärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä näistä johdetuista kehittämistarpeista. Liikenteen välityskyvyn suhteen ongelmallisimpia ovat valtatie 19 kokonaisuudessaan sekä kantatie 67 ja valtatie 18. Näiden teiden parannustoimenpiteet ovat jatkossa välttämättömiä liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Asutus on maakunnassa keskimääräistä hajautuneempaa. Taajama-aste on muuta maata selvästi alhaisempi. Laajin tiiviin asumisen vyöhyke on muodostunut Kyrön- ja Lapuanjokien pääuomien varteen. Tämä taajamien ketju ulottuu Kauhajoelta Kurikan, Ilmajoen, Seinäjoen ja Lapuan kautta Kauhavalle saakka. Vyöhykkeen taajamissa asuu yhteensä noin ihmistä. Haasteena on Seinäjoen kaupunkiseudun säilyttäminen kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevana, kilpailukykyisenä ja varteenotettavana keskuksena muiden maakuntakeskuksien ja kaupunkien joukossa. Viime vuosina Seinäjoen seudun kehitys on tässä suhteessa tuottanut hyviä tuloksia. Kehittyvä maakuntakeskus tarvitsee tuekseen elinvoimaisen maakunnan. Suurena tulevaisuuden haasteena on reuna-alueiden elinvoimasta ja kehityksestä huolehtiminen. Erityisenä huolena on maakunnan sisäisen tieverkon säilyminen liikennöitävässä kunnossa, mikä on alueen luonnonvaroihin perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan elinehto. Maakuntastrategian lähtökohdat 19

20 3. kuva: Laura Syväoja

21 Visio 2040 Etelä-Pohjanmaa on hyvinvoivien ihmisten ja menestyvien yritysten uudistuva ja yhteistyötä rakentava kulttuurimaakunta. Maakuntastrategian visiossa esitetään Etelä-Pohjanmaan toivottava tulevaisuuden kehityskuva. Se osoittaa toimintatavan ja suunnan alueelliselle kehittämistyölle ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. Visiolla luodaan myös jännitettä nykytilan ja tulevaisuuden välille. Laajemman kehyksen maakunnan tulevaisuudelle asettavat muun muassa globalisaatio ja globaalin työnjaon muuttuminen, digitalisoituminen, väestönmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä käyttäjälähtöisyys tavaroiden ja palveluiden tuotannossa. Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää, että yleistä kehitystä on pystyttävä ennakoimaan aiempaa paremmin. Etelä-Pohjanmaan on tunnettava ja uudistettava omat vahvuutensa ja kiinnityttävä vahvasti kansainvälisiin verkostoihin. Sen on hyödynnettävä globalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet, mutta varauduttava myös siitä seuraaviin uhkiin. Kansainvälisyys pitää huomioida myös ponnisteltaessa maakunnan vetovoiman kasvattamiseksi. Ennen kaikkea vetovoima syntyy kuitenkin maakunnan asukkaiden elämänlaadusta ja elinkeinoelämää tukevasta toimintaympäristöstä, aktiivisesta ja eteenpäin katsovasta maakunnasta. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen ovat lähitulevaisuuden haasteita ja asettavat omat vaatimuksensa palvelutuotannolle. Etelä-Pohjanmaan visio

22 YRITTÄJYYS on uusien mahdollisuuksien hakemista, erityisesti liiketoimintaa, yritysten synnyttämistä ja laajentamista havaittujen mahdollisuuksien perusteella. Sisäinen yrittäjyys laajentaa käsitteen koskemaan kaikkea uusia mahdollisuuksia etsivää toimintaa eri organisaatioissa ja yksilöiden tasolla. Maakunnan kehittämistyön arvoja ovat yrittäjyys, uudistumiskyky, kansainvälisyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys ja kestävä kehitys. UUDISTUMISKYVYLLÄ tarkoitetaan kykyä luoda uusia tuotteita ja palveluja, mutta myös kykyä muuttaa ajattelu- ja toimintamalleja, asenteita ja arvoja. Se luo kehittämistoimintaan positiivisen ilmapiirin, jossa haetaan ratkaisuja ja ennakoidaan tulevia haasteita. Uudistumiskykyisyyttä tarvitaan yrityksissä, koulutus-, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioissa, julkisella sektorilla, kolmannella sektorilla ja yksilöiden tasolla. KANSAINVÄLISYYS on läpileikkaava toimintaperiaate, jossa korostuvat ihmisten, yritysten, organisaatioiden, sektorien ja toimintatapojen vuorovaikutus sekä yhteistyö. Monikulttuurisuus vaikuttaa sekä maakunnallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Monikulttuuristuvan ja kansainvälistyvän maakunnan kehittymisen edellytys on suvaitsevaisuus. Suvaitsevaisuus tarkoittaa kykyä toimia rinnakkain yhteisten päämäärien edistämiseksi, vaikka toisen kaikki mielipiteet ja arvot poikkeaisivat omista. YHTEISTYÖ korostaa eri toimijoiden näkemysten, ideoiden, resurssien ja hyväksynnän merkitystä. Oleellinen osa yhteistyötä on verkostoituminen ja verkostojen rakentaminen. YHTEISÖLLISYYS on voimavara, joka vahvistaa yhteisön jäseniä. Yhteisöllisyys kaipaa avointa keskustelua, asioista sopimista ja kaikkien mielipiteiden huomioimista jo asioiden valmisteluvaiheessa. KESTÄVÄ KEHITYS korostaa yhteiskunnallista eheyttä ja ylisukupolvisuutta sekä ympäristövastuullisuutta kaiken toiminnan lähtökohtana. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys on lähtökohta kaikelle kehittämistyölle. Ekologisesti kestävä kehitys korostaa ympäristön merkitystä ihmisille, luonnon itseisarvoa ja optimoitua uudistuvien luonnonvarojen hyödyntämistä sekä kierrätystä. Taloudellisesti kestävä kehitys ottaa huomioon sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen näkökulman. 22 Etelä-Pohjanmaan visio 2040

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 2008 2009 MAAKUNTAHALLITUS ON HYVÄKSYNYT ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN 2008-2009 22.10.2007 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017, luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017, luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017, luonnos Helmikuu 2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät... 2 3. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 1. Johdanto... 4 1.1 Ohjelman säädösperusta sekä rakenteen ja ohjelman valmisteluprosessin

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori.

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori. CCI 007 FI 6 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 007-03 Pori Tampere Mikkeli Rauma Toijala Hämeenlinna Heinola Lahti Kouvola Lappeenranta Imatra Uusikaupunki

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006 SATAKUNTALIITTO 2003 Sarja A:270 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite: Pohjoisranta11 D, 28100 PORI Telefax (02) 620 4301

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot