Khall PUNKALAITUMEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA"

Transkriptio

1 Khall PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011

2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös on saatettava viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. 2. TOIMINTAKERTOMUS 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomus on kunnan hallinnon, talouden ja muun toiminnan seurannan runkona. Se on edellytetty laadittavaksi sellaiseen muotoon, että esitettyjen tietojen vertailut eri kuntien välillä ovat mahdolliset. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksytään talousarviossa ja - suunnitelmassa. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Tämän tekstin tulisi olla kolmen eri henkilön tuottamaa, sillä vuonna 2011 Punkalaitumen kunnanjohtajana ovat toimineet eri henkilöt. Antero Alenius johti kuntaa 6.8. asti, Tarja Hietalahti toimi viransijaisena ja Heidi Rämö aloitti kunnanjohtajana Syksyllä 2011 alkoi koko kunnan toimintojen kokonaisvaltainen uudelleen tarkastelu, mikä johti talousarvioprosessin yhteyteen laadittuun rakennemuutosohjelmaan. Väestökehitys Työllisyys ja työvoima Punkalaitumen kunnan väestökehitys on jatkanut lievästi vähenevää suuntaansa, asukasluvun laskiessa kertomusvuoden aikana 3189:een. Väkiluvun pieneneminen johtui ennen kaikkea syntyvyyden (19) alhaisesta tasosta kuolleisuuteen (66) nähden. Kuntaan muutti 107 henkilöä ja kunnasta muutti 273 henkilöä. Suuri osa muuttoliikkeestä aiheutuu kuitenkin vastaanottokeskuksen asukkaiden muutosta muille paikkakunnille. Kotimainen muuttoliike on pitkään ollut tasapainossa. Kunnassa kirjoilla olevien ulkomaan kansalaisten määrä on 98 henkilöä eli jopa 3,0 % väestöstä. Kiintiöpakolaisina vastaanotetut tai kuntapaikan saaneiden lisäksi lukumäärässä on mukana vastaanottokeskuksessa asuvia, mutta keskuksen sijaintikunnan väestökirjanpitoon kirjattuja henkilöitä. 1

3 Työttömyys väheni vuoden aikana miltei 100 henkilöllä Sastamalan TE- toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa 812 työtöntä työnhakijaa. Määrä kasvoi kausiluonteisten syiden takia kuukauden aikana 144 henkilöllä, mutta edellisen vuoden loppuun verrattuna työttömiä oli 94 henkilöä (- 10 %) vähemmän. TE-toimiston koko alueen työttömyysaste 6,8 % oli edelleen Pirkanmaan TE-toimistojen alhaisin ja selvästi pienempi kuin Pirkanmaan keskiarvo 10,9 % sekä koko maan 9,7 %. Työttömien määrä ja työttömyysaste kunnittain Toimiston alueen molempien kuntien työttömien määrä väheni vuotta aiempaan verrattuna. Punkalaidun otti työttömyysasteellaan 6,7 % muutaman kuukauden hienoisen takapakin jälkeen Pirkanmaan kärkisijan ja Sastamala oli 0,1 %-yksikön perässä hyvänä kakkosena lukemalla 6,8 %. Pirkanmaan korkein työttömyysaste 12,8 % todettiin Tampereella ja Valkeakoskella. joulu marras joulu joulu 11/10 kunta (työvoima) muutos lkm / % Punkalaidun (1352) 91 / 6,7 83 / 6,1 112 / 8,1-21 / - 18,8 Sastamala (10640) 728 / 6,8 592 / 5,6 808 / 7,5-80 / - 9,9 Työttömyyden rakenne kunnittain Kuntakohtaiset rakennetekijät kehittyivät pääsääntöisesti positiivisesti ja joissakin osioissa tapahtunut kasvu ei ollut kovin merkittävää. Alhaisista määristä johtuen tilanne elää kuukausittain puoleen ja toiseen. pitkäaik muutos alle 25-v. muutos yli 50-v. muutos 12/11 12/10 lkm/% 12/11 12/10 lkm/% 12/11 12/10 lkm/% Punkalaidun /7, /0, /-9,6 Sastamala /-18, /-22, /-1,3 naiset muutos miehet muutos vajaakunt muutos 12/11 12/10 lkm/% 12/11 12/10 lkm/% 12/11 12/10 lkm/% Punkalaidun /-2, /-29, /17,6 Sastamala /2, /-19, /0,0 Valtuuston omiin ratkaisuihin perustuva kuntastrategia Punkalaitumen kuntastrategia valmisteltiin keväällä 2009 uuden valtuustokauden alettua ja siinä tiivistyy kahden edellisen valtuuston tekemät isot linjavalinnat eli kunnan oma tahdonmuodostus. Punkalaitumen kuntastrategia rakennettiin toteuttamaan sekä seudun että Pirkanmaan maakunnan strategioita. Kuntastrategia osoittaa Punkalaitumen kunnan ja sen asukkaiden tahdon toimia itsenäisenä peruskuntana ja paikallisyhteisönä sekä tavan edistää tavoitteitaan aktiivisesti seudullisilla, maakunnallisilla ja valtakunnallisilla tasoilla. Kuntastrategian toteuttamisen avulla Punkalaitumen uudistuu ja kasvattaa paikkakunnan elinvoimaisuutta. Strategiassa on myös uskallettava erikoistua omiin vahvuuksiin ja erottua rohkeasti muista kunnista. Visio Punkalaitumen kunta 2020 Ihmisläheinen ja itsenäinen Punkalaidun turvaa asukkaiden hyvinvoinnin yhteistoimin tuotetuilla peruspalveluilla. Paikalliset palvelut sekä tietoinen kansainvälistyminen tuottavat paikallista elinvoimaa. Kunta järjestää palvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Luonto ja maaseudun miljöö ovat näkyvä osa Punkalaitumen hyvää kuntakuvaa. 2

4 STRATEGIA - KOHTI VISIOTA 2015 Päätavoite on kasvattaa paikkakunnan elinvoimaa, toimeliaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Sen toteuttamiseksi valtuustokauden aikana lisätään Punkalaitumen: 1. seudullista, maakunnallista ja elinkeinopoliittista yhteistoimintaa 2. yleistä tunnettuutta ja näkyvyyttä 3. nuorten kasvun tukemista ja vaikutusmahdollisuuksia 4. väestörakenteen monipuolisuutta ja elinkeinoelämän työvoimaa 5. taloudellista liikkumavaraa 6. väestön terveyden edistämistä tukevaa toimintaa Esimerkkejä päätavoitteen toteuttamisen keinoista ovat: 1. osallistuva verkostojohtaminen, yritysten verkostoituminen 2. aktiivinen viestintä, matkailumarkkinointi 3. opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, kesätyöpaikkatakuu 4. maahanmuuton, koulutuksen ja työllistymisen yhteistoimintamalli 5. yhteistoiminnalla tuotetut taloudelliset peruspalvelut 6. hyvinvointiyrittäjyys perheiden ja vanhuspalvelujen tukena sekä seniorikansalaisten paluumuuton mahdollistajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sotesi Sastamalan kaupunki, Kiikoisten ja Punkalaitumen kunnat ovat päättäneet perustaa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Paras-lain vaatimukset täyttäen. Yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamisesta vastaa Sastamalan kaupunki. Punkalaitumen kunnanvaltuusto päätti siirtää lähtien sosiaalityön, lastensuojelun (sis. perheoikeudelliset palvelut), vammaishuollon ja aikuisten kehitysvammayksikön Toukolan sekä niitä tuottavat henkilöt yhteistoiminta-alueelle. Päätös laajakaistahankkeeseen osallistumisesta Valtion, kunnan ja teleoperaattoreiden rahoituksella toteutettava nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamishanke sisältää Punkalaitumella kaksi kohdealuetta: Liitsola-Oriniemi ja Vanttila. Pirkanmaan liitto on kilpailuttanut hankealueet ja valinnut toteuttajaoperaattoriksi Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n. Punkalaitumen kunta päätti vuoden 2011 aikana osallistua hankkeeseen ja varasi siihen kunnan rahoitusosuuden. Valokuiturakentamisen käynnistyminen edellytti, että kunnanhallitus ja ESP tekevät sopimuksen hankkeen toteuttamisesta. Ko. sopimus allekirjoitettiin syksyllä Seudullinen jätevesihuolto Kunnanvaltuusto päätti osallistua Huittisten ja Sastamalan kaupunkien ja Punkalaitumen kunnan yhtiöperusteisen jätevedenpuhdistuksen yhteistyöhankkeeseen ja hyväksyi osakeyhtiön perustamista koskevat asiakirjat. Punkalaitumen kunnan näkökulmasta yhteistyöhankkeella oman puhdistamon rakentamiseen verrattuna saavutetaan edullisempi jätevesien käsittelyhinta, mahdollistetaan uusien alueiden liittäminen sekä viemäri- että vesijohtoverkostoon, luodaan paremmat edellytykset toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi sekä vähennetään ympäristöhaittoja. Kunta hyväksyi Huittisten Puhdistamo Oy:n perustamissopimuksen sekä osakassopimuksen. Sopimukset päästiin allekirjoittamaan joulukuussa Päätös maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen perustamisesta Kunnanvaltuusto hyväksyi yhteistyösopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Huittisten kaupungin, ja Köyliön kunnan kanssa. Sopimus astui voimaan TV-ohjelma Kunta nimeltä Punkalaidun - hanke Vuoden aikana on mietitty uusia tuulia ja tapoja tehdä kuntaa näkyväksi ja tunnetuksi oman seudun ulkopuolella. Keväällä 2011 päätettiin osallistua TV-ohjelma Kunta nimeltä Punkalaidun hankkeeseen. Tavoitteena on kahdeksanosaisen tv-ohjelman kautta saada vierailijoita, asukkaita ja yrittäjiä kuntaan. 3

5 Kunta on mukana osarahoittamassa hanketta ja haki rahoitusta myös Joutsenten Reitti ry:n kautta. Lisäksi yritykset ja yhdistykset ovat hankkeessa mukana. Step by step ja Maahanmuuttajat Kylille hanke Step by step hanke päättyi syksyllä Samassa yhteydessä valmisteltiin uusi hanke, jonka pääpainopisteet saatiin Step by stepin toiminnan tuloksena. Maahanmuuttajat kylille hanke aloitti toimintansa ja jatkuu vuoteen 2013 asti. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia maatiloilla, pienyrityksissä ja kolmannella sektorilla. Huomioon otetaan myös mahdollisuudet yrittäjyyteen esim. yritysten omistajanvaihdosten kautta. Hanke edistää kotoutumista opastamisella arjen hallinnassa, opiskelussa kuin työnhaussa. Vapaaehtoistoimijoiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia ja halukkuutta osallistua maahanmuuttajatyöhön. Tavoitteena on myös saada maahanmuuttajat kunnan vakinaisiksi asukkaiksi ja näin vaikuttaa väestökehitykseemme positiivisesti. Punkalaitumen kunnan henkilöstö uusille laduille Punkalaitumen kunta käynnisti syksyllä 2011 Sitran osarahoittaman työhyvinvoinnilla tuottavuutta hankkeen eli LATU- hankkeen. Kunnan koko henkilöstö on hankkeessa mukana. LATU hanke on osa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman toimintaa ja se toteutetaan yhdessä Lieksan kaupungin sekä Hollolan, Maskun ja Siikajoen kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista sekä lisätä työn tuottavuutta. Lokakuussa pidettiin starttipajapäivä johon osallistui 120 henkilöä. Starttipajoissa esiteltiin LATU- hanke ja tuotettiin kuhunkin työyhteisöön/tiimiin työelämänlaatuun ja tuottavuuteen liittyviä kehitysideoita. Loka- marraskuun aikana suoritettiin LATU mittaus, minkä tarkoituksena on mitata ja kuvata työyhteisön hyvinvoinnin tasoa. Tämän lisäksi valittiin kustakin työyhteisöstä sisäisiä uudistajia, joiden tehtävänä on esimiesten tuen avulla kerätä uusia kehitysideoita ja varmistaa kehitysideoitten eteenpäin vienti. Punkalaitumen kunnassa on nyt 14 sisäistä uudistajaa. Talouden toteuma lyhyesti Kunnan toimintakate heikkeni kertomusvuonna euroa, kun sitä verrataan edellisen tilinpäätöksen tasoon. Kun toimintakatetta verrataan vuoden 2011 talousarvioon, toimintakate aleni euroa. Vuoden 2011 talousarvio oli mitoitettu euroa ylijäämäiseksi eli euron suuruinen vuosikate olisi kattanut poistot ja terveen talouden kriteerit olisivat täyttyneet. Tilinpäätöksessä vuosikate toteutui suunniteltua pienemmäksi eli euroon. Tilikauden tulos on euroa alijäämäinen. Verotulot laskivat euroa alle talousarviossa olevan verotuloarvion. Vajaus muodostui kunnallisverosta. Talousarviossa ennakoitu kunnallisverotulokertymä alittui yhteensä eurolla eli 6 %:lla, vastaavasti osuus yhteisöverosta ylittyi euroa eli18,7 %. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kokonaisverotulot pysyivät ennallaan. Valtionosuudet pienenivät kokonaisuudessaan 1 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja kasvoivat 0,5 % talousarviossa arvioituihin valtionosuuksiin verrattuna. Valtionosuuskertymä ylitti eurolla talousarviossa ennakoidun määrän. Valtionosuudet euroa ovat noin euroa suuremmat kuin verotulot. Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde oli 19,4 prosenttia. Vuosikate kattoi 39,4 % prosenttia poistoista. Asukasta kohden laskettuna vuosikatetta muodostui 53 euroa/asukas, mikä on 377 euroa vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Pitkäaikaisten lainojen vähennys oli euroa. Lainakantaa kokonaisuudessaan laski euroon, joka on 684 euroa/asukas eli varsin alhainen taso. Kassavarat vähenivät 1,0 milj. euroon. Talousarviossa varauduttiin investointimenoihin eurolla. Investointeja toteutettiin yhteensä eurolla. 4

6 2.2.2 Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Perustietoa kunnasta Perustamisvuosi 1639 Asukasluku Pinta-ala 362,85 km 2 - maata 358,14 km 2 - vettä 4,71 km 2 Asukastiheys 9,7 as/maa-km 2 Lääni Maakunta Seutukunta Länsi-Suomi Pirkanmaa Lounais-Pirkanmaan seutukunta Tuloveroprosentti 19,5 % Työttömyysaste 12/2009 7,9 % Ikärakenne Ikäryhmä lkm % lkm % lkm % , , , , , , , , , , , ,1 yhteensä Kunnanvaltuuston voimasuhteet: Keskusta 9, Kokoomus 5, SDP 4, Vasemmistoliitto 1, Perussuomalaiset 2. Muutosta edelliseen valtuustokauteen: Kokoomus 1 ja Perussuomalaiset

7 Organisaatiorakenteet 6

8 7

9 Toimielinten kokoonpanot 2011 Kunnanvaltuusto Suomen Keskusta Kansallinen Kokoomus SDP Ali-Rantala Sami Asa Arto Heliniemi Pekka Karunen Timo Madekivi Sirkka Korhonen Petri Kouvo Juha Poutala Ari Reunanen Antti Lehtelä Martti Roukka Matti Vakkala Marja, pj. Lähdeniemi Teuvo Yli-Parri Juha Mäkelä Jouni Ojanen Tomi Seppä Maria Uusi-Kouvo Outi I vpj Perussuomalaiset Mölsä Martti, II vpj. Prihti Ari Vasemmistoliitto Mäkelä Jouko Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Poutala Ari, pj Niemi-Takku Sini, pj. Korhonen Petri, pj. Karunen Timo, vpj. Koivula Sirkka-Liisa, vpj. Jonkka Heikki, vpj. Laakso Hanna Anttila Jani Jussila Tuula Lähdeniemi Teuvo Mäkelä Jouko Ojanen Tomi Madekivi Sirkka Poutala Esa Pärssinen Hanna-Riitta Reunanen Antti Rantanen Pirkko Saari Pirkko Seppä Maria Seppä Mikko Yli-Parri Juha Vakkala Marja Esittelijä: Esittelijä: Esittelijä: Perusturvajohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Anne Hokkanen Seppo Rytky Alenius Antero (6.8. saakka) Hietalahti Tarja ( ). Rämö Heidi (5.9. alkaen) Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta Rakennuslautakunta Heliniemi Pekka, pj. Hyyti-Suojanen Kaisa, pj. Häkkinen Jani, pj Kouvo Juha vpj. Kankaanpää Jyrki, vpj. Mäkelä Jouni, vpj. Männistö Soili Lähdeniemi Sanna Lehtiö Jaana Esittelijä: Hongisto Jussi Multanen Mauri Lautakunnan puheenjohtaja Laakso Hanna Vakkala Marja Lehtinen Kari Esittelijä: Nieminen Olli Rakennustarkastaja Esittelijä: Tuula Mikkola Toimialapäällikkö Keskusvaalilautakunta Hannu J. Paukku Henttinen Tapani, pj. Haaranen Jaakko, vpj. Hyyti-Suojanen Kaisa Multanen Mauri Prihti Minna 8

10 Henkilöstö Punkalaitumen kunnan koko henkilöstön määrä oli vuoden 2011 päättyessä 154 henkilöä. Heistä 121 oli vakinaisessa ja 33 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaiset työntekijät sisältävät sijaiset, muut määräaikaisessa työsuhteessa olevat sekä työllistetyt. Näihin lukuihin ei ole otettu mukaan perhehoitajia. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 24 henkeä. Osa-aikaiset palvelussuhteet sisältävät mm. koulunkäyntiavustajat, osa-aikaeläkkeellä olevat, osittaisella hoitovapaalla olevat. Henkilöstön määrän kehitys vuosina on seuraavan taulukon mukainen: Hallintotoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä muistaa, että se ei kerro absoluuttista totuutta henkilöstön määrästä, koska siinä on mukana myös kaikki sijaiset. Henkilöstömäärä jakaantuu toimialoittain prosentuaalisesti seuraavasti: Sivistystoimi on selkeästi toimialoista suurin, kun sitä mitataan henkilöstön määrällä. Sivistystoimen alalla työskentelee noin 46,8 % Punkalaitumen kunnan työntekijöistä. Henkilöstön lukumäärä on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla eikä mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Lisäykset henkilöstössä johtuvat lähinnä sijaisuuksista ja projektityöntekijöiden palkkaamisesta. 9

11 Henkilöstön jakautuminen vakinaisiin ja määräaikaisiin jakautuu alla olevan taulukon mukaan. Vakituisten osuus kunnan henkilöstöstä oli 78,6 % vuonna Vuonna 2010 vakituisten osuus oli 80,1 %. Määräaikaisten osuus kunnan henkilöstöstä oli 19,5 %, kun se edellisenä vuonna oli 19,9 %. Henkilöstön ikärakenne toimialoittain oli seuraava: Lähes 50 % koko henkilökunnasta on yli 50-vuotiaita ja vajaa 10 % yli 60-vuotiaita. Vakituisessa palvelusuhteessa olevien miesten keski-ikä on 52,5 v. ja naisten 48,8 v Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kertomusvuonna ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toiminnan ja talouden osalta talousarvioon. Yhteispalvelupisteen palveluihin liitettiin helmikuussa 2011 poliisin lupapalvelut. Kanteenmaan koulu lopetettiin Yleinen taloudellinen tilanne Talousarviossa ei varauduttu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, mikä myös toteutui kertomusvuonna. Pitkäaikaisten lainojen vähennys oli euroa. Lainakanta laski siten euroon eli 684 euroon/asukas, joka on kilpailukykyinen taso Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta Kunnanhallitus hyväksyi uuden toimintaohjeensisäisen valvonnan järjestämisestä

12 Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Kunnan päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kunnan omien määräysten ja ohjeiden sekä kunnan johtosääntöjen mukaisesti. Kunnanhallitus on valvonut kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Hallintosääntö määrittelee henkilöstörekrytointia koskevan päätösvallan. Palkanmaksu määräytyy virka- ja työehtosopimusten, kunnan hallintosäännön, paikallisten sopimusten ja palkkausta koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Investointien seuranta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio ja seurantahetken toteumatilanne. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetusten säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaosten antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esitettiin valtuustolle Maksuvalmius Kunnan maksuvalmiussuunnittelua on hoitanut kunnansihteeri yhdessä pääkirjanpitäjän kanssa. Tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt erilliset Punkalaitumen kunnan tietoturvaohjeet. Ohjeissa on käsitelty myös kunnan ja Sastamalan Tukipalvelu Oy:n työnjakoa. Toimialapäälliköt ja toimialojen esimiehet huolehtivat siitä, että henkilökunta, myös uudet palvelukseen tulevat henkilöt, tuntevat ohjeiden sisällön ja toimivat niiden mukaisesti Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Seuraavilla sivuilla on esitetty Punkalaitumen kunnan vuoden 2011 tilinpäätös taloudellisine tunnuslukuineen sekä osastoittain tapahtuvalla sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden analysoinnilla. 11

13 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Vapaaehtoiset varaukset Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/toiminkulut % 13,2 12,3 14,2 15,9 14,8 Vuosikate/poistot % 50,7 31,9 56,0 240,6 26,6 Vuosikate, e/asukas Asukasmäärä

14 Toimintakate Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tilikauden tulot toteutuivat arvioitua paremmin ja menot arvioitua suurempina, joten toimintakate oli e. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvoivat 14,4 % ja toimintakulut nousivat 3,1 %. Vuosikate Vuosikate on kuntatalouden tärkein tunnusluku. Se on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen määrä oli euroa ylijäämäinen. Talousarviossa vuosikatteen määräksi on arvioitu euroa. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. Tilikauden tulos muodostuu euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli - 97 euroa/asukas. Edellisenä vuonna tunnusluku oli kuntataloudessa 251 euroa/asukas Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku on 19,4 %. Erityisen tärkeää olisi, että tunnusluku vakiintuisi tietylle stabiilille tasolle, jolloin talouden ennustaminen olisi pitemmällä tähtäimellä helpompaa. Edellisenä vuonna tunnusluku oli koko kuntataloudessa keskimäärin 24,9 %. Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / Poistot Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Kertomusvuonna tunnusluku oli 39,4 %. Kunnan tulorahoituksen sanotaan olevan ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, mikäli vuosikate alittaa poistot. Näin ollen kertomusvuonna tulorahoitus oli alijäämäinen. Edellisenä tilikautena tunnusluku oli koko kuntataloudessa noin 145 %. Oletusta tulorahoituksen riittävyydestä voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kertomusvuonna poistojen kokonaismäärä kasvoi, kuten tapahtui myös kolmena edellisenä vuonna. Vuodelle 2005 tarkistettiin kunnan poistosuunnitelmaa, joka osaltaan nosti hieman poistotasoa, mutta poistojen määrä ei ole suuri verrattuna kunnan keskimääräiseen investointitasoon. Vuosikate e/asukas Kyseistä tunnuslukua käytetään yleisesti tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearviota ei kuitenkaan voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka vaikuttavat vuosikatteen määrittämiseen kunnassa. Kertomusvuonna kuntamme tunnusluku vuosikate/asukas oli 53 e ja tunnusluku laski edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2010 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden keskimääräinen arvo oli 461 euroa/asukas. 13

15 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Rahoituslaskelmaan tuodaan tuloslaskelmasta vuosikate. Investointiosasta rahoituslaskelmaan tuodaan käyttöomaisuusinvestoinnit sekä investointimenoihin saatavat rahoitusosuudet. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit Investointien tulorahoitus, % 32,0 337,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 16,3 167,1 Lainanhoito Lainanhoitokate 0,4 3,2 Maksuvalmius Kassavarat Kassasta maksut, e Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. 14

16 Investoinnit Investointien tulorahoitus % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankinta-arvo Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Kertomusvuonna tunnusluku oli 32,0 %, joka kertoo sen, että investointimenoja ei pystytty hoitamaan tulorahoituksella. Investoinneista toteutui vähän alle puolet verrattuna talousarvioon. Koko maan tasolla kuntatalouden edellisen vuoden keskimääräinen arvo oli 71 %, mikä on 648 euroa/asukas. Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys + Lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainan lyhennysten yhteismäärästä. Kertomusvuonna tunnusluku oli 16,3 % ja tunnusluvun taso laski edelliseen vuoteen verrattuna. Lainanhoito Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Kertomusvuonna tunnusluvun arvo oli 0,4 eli arvo huononi edellisvuodesta 2,8. Tulorahoitus ja kassavarat ovat riittäneet kattamaan vieraan pääoman aiheuttamia kustannuksia. Lainanhoitokyvyn sanotaan olevan hyvä, kun tunnusluku on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, jos se jää alle yhden. Edellisvuonna kuntien keskimääräinen arvo 2,0. Maksuvalmius Kassavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassavarat olivat kertomusvuoden viimeisenä päivänä pienemmät kuin edellisvuotena. Kertomusvuoden aikana kunta ei nostanut pitkäaikaista lainaa. Kassavarat olivat asukasta kohden noin 342 euroa, kun se v oli kunnissa keskimäärin 746 euroa. Kassasta maksut Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassasta maksut olivat v n. 23,7 milj. e ja ne nousivat 3,2 milj. e verrattuna edelliseen vuoteen. Kassan riittävyys = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut tilikauden aikana Tunnusluku kuvaa kunnan maksuvalmiutta ja se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. 15

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012 Valtuusto 17.6.2013 47 *Kannen kuva: Lahma-Transin terminaali rakennettiin 2012. Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot