Tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinnointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinnointi"

Transkriptio

1 Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinnointi + Kilpailutusmenettelyt julkisissa hankinnoissa Ilkka Meriläinen

2 Esittely Ilkka Meriläinen Johtaja Kiinteiden verkkojen liiketoiminnat, Ostotoiminta Suomen Erillisverkot Oy Hallituksen pj. Suomen Luontolahjat Oy Insinööri Mittaus ja säätötekniikka v.1983 Insinööri AMK Tietotekniikka v Tradenomi YAMK Yrittäminen ja Liiketoimintaosaaminen v Tietotekniikka/Ohjelmointi/Tietohallintokokemus 26 vuotta 2

3 Tietojärjestelmien osatekijät Laitteisto Ostettu, vuokrattu tai palveluna Ohjelmisto, Lisenssit Tietokannat ja tietovarastot Käyttötoiminnot, käyttöliittymät Käyttäjät Palvelut ja alihankinnat Verkko ja tietoliikenne Tietoturva, käytettävyys varmistukset Tukihenkilöstö ja tukipalvelut Kehittäjät ja osaaminen 3

4 Tietojärjestelmien jaottelu Mainframe ympäristö PC ympäristö PC-LAN ympäristö Hajautetun tietojenkäsittelyn ympäristö Client/Server ympäristö Yrityksen laajuinen tietojenkäsittely-ympäristö Legacy järjestelmät Internet pohjaiset järjestelmät ja -palvelut 4

5 Tietohallintojohtajan toimintaympäristö ja sidosryhmät Yrityksen strategia Kehittäjä - Johto - Osastot, toiminnot - Henkilöstö Resurssit - Budjetti - Henkilöt - Ostettavat palvelut Järjestelmät - Tietopääoma - Tekniikka - Tietoturva Asiakkaat Toimittajat Tuntee yrityksen strategian Seuraa kehitystä Hyvä kollegaverkosto Avoin, empaattinen Ymmärtää toimialan Tuntee lainsäädännön Tuntee standardit Tuntee parhaat käytännöt Projektipäällikkö Muutosjohtaja Sisäinen konsultti Tukihenkilö Sillanrakentaja Prosessisuunnittelija 5

6 Tietohallintojohtajan tehtävät ja toimenkuva Kehittäjä Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Laite ja tietoliikennearkkitehtuuri Sovellusarkkitehtuuri Toiminnan ja prosessien kehittäminen Resurssien suunnittelu ja organisointi Sopeuttaa tietohallintostrategian yrityksen strategiaan Asiantuntija Ymmärtää tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön (Esimerkiksi Henkilötietolaki, Kuluttajansuojalaki, Julkisuuslaki, Työlainsäädäntö) Koulutus ja tiedonkeruu Tietoturvan ymmärtäminen (Voi olla myös erillinen turvallisuusorganisaatio Ymmärtää yrityksen strategian ja tavoitteet tai osallistuu niiden suunnitteluun Toimeenpano, operointi ja ylläpito Verkostoituminen kumppanit, asiakkaat ja alihankkijat Tietojärjestelmien ja laitteiden hankkiminen Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Tiedon hallinta ja hyväksikäyttö 6

7 Tietohallinnon Tehtäviä 1. Liiketoiminnan tuki ja sisäinen konsultointi 2. Paketoidut ja räätälöidyt sovellukset 3. Laadun hallinta 4. Konsernirakenteet ja sidosryhmät 5. Henkilöstö 6. Keskitetyt ympäristöt (Taloushallinnon järjestelmät, toiminnanohjaus) 7. Ulkoistus 8. Projektien hallinta (Aikataulut, resurssit budjetit) 9. Omaisuuden hallinta (Takuut, SLA:t ym.) 10. Tiedotus 12. Tietoliikenne ja puhelinjärjestelmät 13. Tietoturvan ja laadun hallinta 14. Järjestelmien käyttö, ylläpito, koulutus, tuki ja kehittäminen 7

8 Tietohallinnolla on sillanrakentajan rooli eri toimintojen välillä Tietohallinto tekee usein sivutoimenaan yrityksen prosessimäärittelyn Samalla se määrittelee ja rakentaa yhteistyötä käyttäjien välillä Se rakentaa yhteistyötä myös muihin sidosryhmiin suunnitellessaan tietoliikennettä Toimittajat, Asiakkaat, Kollegat, Viranomaiset, Omistajat Kokonaisuutena ympäristön tehokkuus ja toimintavarmuus paranee Tietohallintojohtaja on verkostojohtamisen pioneeri Tämä kannattaa tiedostaa ja ottaa oikea asenne yhteistyöhön Se on samalla tietohallintojohtajalle motivaatiotekijä Avaintekijänä on yleensä osapuolten rajapintojen määrittely Rajapinnat voivat kuitenkin muuttua kehityksen mukana Tekniikan kehitys ja oppiminen tuo muutoksia 8

9 Mitä tietohallinnolta odotetaan Tietohallinto on yleensä yrityksen tukitoiminto. Tietohallintojohtaja menestyy, jos osaa verkottua ja toimia yleisjohtajana Tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat olemassa vain toteuttaakseen yrityksen strategiaa. Saadakseen resursseja, rahaa tai mitä tahansa muutoksia aikaiseksi tietohallintojohtajan on perusteltava, miten tämä haluttu muutos tukee tai edesauttaa yrityksen strategian toteutumista. Pelkillä teknillisillä perusteilla on vain Olisi kiva arvo 9

10 Suunnittelun ja budjetoinnin merkitys Tietohallintoinvestointien merkitys koko yrityksen taloudelle on arvioitava yritysstrategiassa. Järjestelmäprojekteilla on taipumus ylittää aikataulut ja kustannukset. Koulutus ja opettelutarve yllättää usein Hankintavaiheessa kunnollinen määrittely on välttämätön. Pitää tietää mitä ollaan hankkimassa. Kilpailutus kannattaa ja sillä voi osoittaa hyvää ammattitaitoa yritysjohdolle 10

11 Julkishallinnon ja Yksityisen yrityksen ero Yrityksien strategiat ohjautuvat alhaalta käsin asiakkaiden tarpeista. Asiakas maksaa yritykselle sen tuottamista palveluista Yrityksen tulosta mitataan taloudellisilla mittareilla Tulos, Markkinaosuus tai omaisuuden arvo Asiakasrajapinnassa syntyy usein innovaatioita Julkishallinnon organisaation strategia muodostuu ylhäältä käsin lainsäädännöllä tai muuten sille määrätystä toiminnasta. Organisaatiolle myönnetään rahat budjetista Mittaaminen on usein vaikeaa Mittareiden painoarvo vaihtelee poliittisista syistä Johtaminen ja tehokkuuden saavuttaminen on vaikeampaa 11

12 Odotukset ICT toimittajille (Sitra) Palvelujen ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa Asiakkaan liiketoiminnan tuntemus Asiakkaan kuunteleminen Tehdään tuloksia eikä tunteja Ketteryys kankeuden sijaan ylläpidosta kehitykseen Myös toimittajan pitää elää Avoimuus, avoimet rajapinnat ja arkkitehtuurit Verkostoituminen, myös asiakkaiden välinen yhteistyö Hyvä meininki Tarkoitus ei ole pienentää ICT panostusta vaan saada sillä parempi vaikutus 12

13 Odotukset ICT toimittajille hankittaessa palveluja ulkoa Tekninen laatu Kilpailu Asiakaspalvelun laatu ja asenne Alihankintaketjujen hallinta Laskutus ja raportointi Laatutakuu (SLA) Kehityskumppanuus ja räätälöinti Kriittisten tilanteiden varmistus 13

14 Yleinen johtamisen viitekehys Strateginen johtaminen Resurssien johtaminen Prosessien johtaminen Laadun johtaminen Osaamisen johtaminen Työyhteisöjen johtaminen Innovatiivisuuden johtaminen Verkostojen johtaminen Muutoksen johtaminen Suorituksen johtaminen 14

15 Strateginen johtaminen Tietohallintostrategia suunnitellaan yrityksen strategiasta käsin. Strategiset päätökset kuten tietohallinnon oma tuotanto tai ulkoistaminen perustellaan aina yrityksen strategialla. Toisaalta tietohallinto seuraa teknologian kehitystä, kehittää yrityksen prosesseja ym. hyödyntäen tietojärjestelmiä. Tietohallinto voi siten vaikuttaa yrityksen strategian sisältöön. Kustannussäästöt Synergiaedut Osaamisen kehittyminen Tuotannon tai markkinoinnin tehostuminen 15

16 Resurssien johtaminen Koko yrityksen resurssien johtaminen Tietojärjestelmien mobiilikäyttö. Etätyöskentely Toiminnan ja talouden ohjaus Myynnin, markkinoinnin,asiakkuuksien tai tuotannon ohjaus Tietohallinnon on tuettava yrityksen kaikkia toimintoja ja autettava niitä kehittymään yrityksen strategian mukaisesti Tietohallinnon omien resurssien johtaminen Töiden ja tehtävien organisointi. Kriittiset resurssit Tietoturva sekä toiminnan jatkuvuussuunnittelun näkökulma Teknologian kehityksen seuranta ja osaamisen kehittyminen Projektien johtaminen 16

17 Prosessien johtaminen Tietohallinto joutuu usein konsultoimaan yrityksen prosessien kuvaamisessa ja kehityksessä. Tapahtuu usein järjestelmien käyttöönoton yhteydessä Tuotannonohjausjärjestelmät Monet järjestelmät tukevat esim. ITIL toimituskäytäntöjä sekä laatustandardeja. Tietohallinto joutuu opettelemaan ne yrityksessä usein ensimmäisenä. Prosessien toiminnan, yrityksen ja koko toimialan kilpailuympäristön ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta yritystä ja prosesseja niitä voidaan tietohallinnosta käsin tukea. 17

18 Laadun johtaminen Tietojärjestelmillä on keskeinen merkitys yrityksen toiminnan laatuun Laatu tehdään hyvillä tietojärjestelmillä ja niiden hyvällä hallinnolla. (Myös voidaan turmella) Tietojärjestelmien tuottama ja sisältämä tieto Tietoturva sekä järjestelmien käytettävyys Hyvä laatu on myös tehokkuutta Vuodesta työn tuottavuus on noussut 11 -kertaiseksi. Teknologian kehitys tulee ottaa huomioon koko yrityksen kehittämisessä. Tietohallinnolla on tässä keskeinen asiantuntijan rooli Tietohallinto voi myös löytää helpommin synergia etuja ja muita innovaatioita osastojen välillä 18

19 Osaamisen johtaminen Oman osaston osaamisen johtaminen ja kehittyminen Tulee sovittaa yrityksen strategian vaatimuksiin. Teknologian kehitykseen. Seurattava kollegoita ja kilpailijoita Koko yrityksen osaamisen kehittyminen Asiantuntija- sekä oppimisjärjestelmät Prosessikehitys Tietoliikenteen mahdollisuudet ja uudenlainen käyttö. Videoneuvottelujärjestelmä Sisäiset kokoukset Asiakasyhteydet Henkilöstöhallinnan järjestelmät Osaamistietopankki Innovatiivisuuden johtaminen 19

20 Työyhteisöjen johtaminen Kollaboraatiotyökalut ja viestintäjärjestelmät Sähköposti korvautuu vähitellen työryhmäohjelmistoilla Tietoturva paranee Toiminta tehostuu Tietoliikennekustannukset pienenevät Mobiilikäyttö sekä etätyöskentely Tietohallinto tukee yrityksen muuta johtoa kehittäessään toimintaansa Kulunhallinta, henkilöstönhallintajärjestelmät Taloushallintajärjestelmät, Toiminnan ohjausjärjestelmät Myynnin ja markkinoinnin ohjaausjärjestelmät Viestintäjärjestelmät Strategiset asiantuntija sekä päätöksenteon järjestelmät Kohti yrityskulttuurin johtamista 20

21 Innovatiivisuuden johtaminen Tietohallinto on näköalapaikalla oleva sillanrakentaja Innovaatiot syntyvät rajapinnoissa Asiantuntijajärjestelmät ja innovaatiotietokannat Yrityksen toiminnan kehittäjä Pitkällä kehityksellä innovatiivisuuden johtaminen on osa yrityksen strategiaa ja osaamisenjohtamista 21

22 Verkostojen johtaminen Toimittajaverkostot Toiminnanohjausjärjestelmät Järjestelmien hankkiminen Tukiorganisaatiot Asiakasverkostot Tilausjärjestelmät Markkinoinnin ja myynnin tietokannat sekä järjestelmät Tuotetietokannat Sidosryhmäverkostot Omistaja Viranomaiset (Verottaja, CERT) Kollegat Sisäiset verkostot ja tiimit Johtoryhmä Kohti yrityskulttuurin johtamista 22

23 Muutoksen johtaminen Järjestelmien kehitysprojektit Projektien johtaminen tai niihin osallistuminen Uusien järjestelmien käyttöönotto Suunnittelu, testaukset dokumentoinnit Yrityskaupat ja fuusiot Ulkoistaminen tai haltuunotto Sopimukset Teknologian kehityksestä johtuva järjestelmämuutos (Tuotetta ei enää valmisteta tai tueta) Lainsäädännöstä tai viranomaisista johtuva järjestelmämuutos (Euro) Muutos tuo aina riskejä, jotka on arvioitava erikseen Kohti yrityskulttuurin johtamista 23

24 Viestinnän johtaminen Raportointi johtoryhmälle, hallitukselle tai omistajalle Asiakasviestintä Internet, sähköposti Tietoturvallisuus Myynti, markkinointi, tilaukset ja maksuliikenne Toimittaja- sekä alihankkijaviestintä Tilausjärjestelmät Palkka- ja henkilöstöhallinto Pankit, Viranomaiset Muu viestintä Sisäinen viestintä. Videoneuvottelut, Kollaboraatiojärjestelmät Strateginen viestintä Kohti yrityskulttuurin johtamista 24

25 Suorituksen johtaminen Yrityksen suoritus Strategiset tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen Toiminnanohjausjärjestelmät Myynninohjaus ja CRM järjestelmät Strategiset tietokannat Raportit Kohti yrityskulttuurin johtamista Tietohallinto-osaston suorituksen johtaminen Oman osaston henkilöstön organisointi Suunnittelu, budjetointi, projektointi, resursointi sekä sisäinen laskenta. Toiminnat tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen 25

26 Tietohallinnon johtamisen mittaaminen Tietohallintoa mitataan tukitoimintona sillä, miten hyvin se edesauttaa yrityksen strategian toteutumista. Yksityisissä yrityksissä strategia on yleensä selvempi ja helpompi ymmärtää kuin julkisissa organisaatioissa. Mittareina ovat taloudelliset mittarit Tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat helpompia sovittaa toteuttamaan yrityksen strategiaa Julkishallinnossa mittarit ovat usein laadullisia tai tehokkuutta mittaavia. Mittaamiseen ja painoarvoihin vaikuttaa poliittiset tekijät Resurssien niukkuus vaikuttaa päätöksiin. 26

27 Ongelmia ja ristiriitoja Yrityksen suorituksen mittausväli on lyhyt verrattuna tietohallinnon mittausväliin. Kvartaaliajattelu Tietohallintoinvestoinnit ovat yleensä vähintään kolmeksi vuodeksi Päätösten hyväksyttäminen vaatii usein pitkäjänteisyyttä, neuvottelutaitoja sekä hyviä hermoja Parhaiten onnistuu, jos voi valmistella päätöksen etukäteen ja osoittaa johdolle, miten se tukee yritysjohdon tavoitteita ja yrityksen strategiaa. Aito avoimuus ja läpinäkyvyys auttaa ja parantaa tietohallinnon asemaa, Luottamus on ansaittava. säännöllinen raportointi. 27

28 Miten saada resursseja ja rahaa tietohallinnolle 1. Scenaariotarkastelu Esitetään 3-4 erilaista scenaariota ja niiden vaikutusta koko yrityksen strategiaan. Tavoitteena on asettua päättäjien asemaan ja helpottaa ja yksinkertaistaa heidän päätöksentekoaan. Päätöstilanteessa ei enää voida lähteä suunnittelemaan eri vaihtoehtoja. Ne on suunniteltava etukäteen ja kerrottava päättäjille mihin kukin niistä johtaa. Päättäjät eivät yleensä ole tietohallinnon asiantuntijoita. Siksi he ovat kaikkein huonoimpia suunnittelijoita siinä. 28

29 Miten saada resursseja ja rahaa tietohallinnolle 2. Benchmarkkaus Katsotaan mitä kilpailijat tai muut ko. toimialalla ovat tehneet ja etsitään siitä malli. Esitetään tämän mallin hyvät ja huonot puolet ja tehdään siitä päätösesitys. Verkoston hyödyntäminen Toimittajat Sosiaaliset yhteisöt (Tietotekniikan liitto) Hyvät hallintokäytännöt, teknologian kehityksen seuraaminen Omien asiantuntijoiden ja oman toimialaosaamisen hyödyntäminen Yhteinen esitys toisen osaston kanssa Synergiaetujen etsiminen ja innovointi 29

30 ICT riskien jaottelu Projektit Aikataulu, Kustannukset, väärä projekti tai epäonnistuminen It-palvelujen saatavuus Tietoliikenne, laitteisto, tuki, ohjelmistot Tieto-omaisuus Vahingoittuminen, joutuminen vääriin käsiin Palveluntarjoajat Konkurssi, huonot sopimukset, yrityskaupat Sovellukset Tuki loppuu, sovellus vanhenee Infrastruktuuri Käyttöjärjestelmät, konfiguraatiot, laitteisto vanhenee Strategiset riskit ja tulevaisuuden uhat Globalisaatio, kansainvälinen kilpailu 30

31 IT riskien vaikutus Vaikutus riippuu organisaatiosta Jos IT riskit tapahtuvat usein IT johtajaa ei enää pidetä hyödyllisenä partnerina IT riskit on tiedostettava ja hallittava aktiivisesti Sopimusten avulla hallitaan alihankkijat ja kolmannet osapuolet. Sovellusten, laitteistojen ja käyttöjärjestelmien versiomuutokset ja testaamattomuus voi aiheuttaa yllättäviä tilanteita muissa sovelluksissa. Tietoliikennehäiriöt ovat yleisin ongelma Osaamis- ja henkilöriskit kasvavat riippuvuuden kasvaessa ja teknologian monimutkaistuessa. 31

32 32

33 Tietojärjestelmät ja julkinen hankinta ICT -palvelut ovat yleisimmin hankittu palvelukokonaisuus Julkisissa organisaatioissa on säännelty tapa suorittaa hankinnat ja kilpailutukset 33

34 Tietojärjestelmille tyypillisiä piirteitä 1 Teknologian nopea kehitys Laitteistojen suorituskyky kasvaa Hinta halpenee Ohjelmistojen ominaisuudet monipuolistuvat ja ne hyödyntävät laitteiden kehityksen Osaamisen nopea vanheneminen Riippuvuus osaamisesta kasvaa Riippuvuus osaamisverkostoista kasvaa Standardien ja De Facto standardien muodostuminen 34

35 Tietojärjestelmille tyypillisiä piirteitä 2 Toimintatapojen ja ratkaisumallien muutokset Järjestelmien integroituminen Internetin merkitys asiakas- ja asioimiskanavana tai portaalina kasvaa Riippuvuus toimintaprosesseista kasvaa Riippuvuus liiketoimintaverkostoista kasvaa Riippuvuus järjestelmistä kasvaa Riippuvuus tietovarastoista kasvaa Riippuvuus tietoliikenteestä kasvaa Riippuvuus energian saannista kasvaa Tietoturva ja käytettävyysuhat aiheuttavat riskin Riippuvuus palveluverkostoista kasvaa 35

36 Julkishallintojen hankintatoimi ja tietojärjestelmät Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki 348/2007) Valtioneuvoston asetus jlkisista hankinnoista (hankinta-asetus 614/2007) Ilmoitusmenettelyn sisältö Tilastotietojen kerääminen 36

37 Julkinen hankinta Julkisyksikön toimesta tehty tavaran tai palvelun osto, vuokraus tai urakka Hankintayksikköjä ovat Valtion viranomaiset Kunnat, Kuntayhtymät Ev. lut.kirkko, Ortodoksinen kirkko ja seurakunnat Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Julkista rahoitusta yli 50% Johdon nimitysvalta hankintayksiköllä 37

38 Lain soveltamisalan rajauksia Yhteishankintapisteet. Hansel, KL Kuntahankinnat In House hankinnat Hankintakohtaisia rajauksia Salassapidettävät hankinnat Puolustusvoimien sotilaalliset hankinnat Kansainvälisen sopimuksen perusteella tehdyt hankinnat Maan ja rakennusten vuokrasopimukset Työsopimukset Yhteisrahoituksella tehdyt tutkimus- ja kehityshankinnat jos hankinnasta hyötyy muutkin kuin ko. hankintayksikkö 38

39 Kynnysarvot EU kynnysarvot Tavara- tai palveluhankinnat ja suunnittelukilpailut - Valtion keskushallinto- viranomaiset Tavara- tai palveluhankinnat suunnittelukilpailut - muut viranomaiset Eur Rakennusurakat 5, Euroa Kansalliset kynnysarvot Tavarat ja tavanomaiset palvelut 15,000 Eur (30000) Sosiaali- ja terveyspalvelut 50,000 Eur Rakennusurakat 100,000 Eur 39

40 Hankintakokonaisuus Hankinta pitää olla selkeä kokonaisuus jolloin tarjouksia voidaan verrata Epäselvät määrittelyt voivat johtaa valitusmenettelyyn ja koko hanke viivästyy jopa vuosia Hankintaa ei saa pilkkoa poikkeuksellisella tavalla kilpailutuksen välttämiseksi 40

41 Tietopyyntö Markkinoilta voidaan pyytää tietoa esimerkiksi soveltuvista ratkaisuista. Tietopyyntö tulee tehdä avoimesti Tietopyyntö ei ole sitova ja sillä saadaan selville hintataso ja erilaisia ratkaisumalleja varsinaista kilpailuttamista varten Voidaan kysyä esimerkiksi miten tai millä järjestelmällä teidän mielestä tämä ongelma tulisi ratkaista 41

42 Hankintamenettely Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Puitejärjestely Kilpailullinen neuvottelumenettely Odottaa asetusta vielä Sähköinen huutokauppa Dynaaminen hankintamenettely 42

43 Avoin menettely 1. Hankintailmoitus 2. Tarjouspyyntö kaikille, jotka pyytävät 3. Tajoukset 4. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 5. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 43

44 Rajoitettu menettely 1. Hankintailmoitus 2. Ilmoittautumiset tarjouskilpailuun 3. Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen 4. Tarjouspyyntö toimitetaan soveltuville ehdokkaille 5. Tarjoukset 6. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 44

45 Puitejärjestely Tietyn ajanjakson toistuvat hankinnat kilpailutetaan Avoin-, rajoitettu tai neuvottelumenettely Puitejärjestelyn enimmäispituus on tyypillisesti 4 vuotta Voi sisältää option jatkosta (esim. 2 vuotta) Yksi toimittaja - Hankinnat sovittujen ehtojen mukaisesti Useita toimittajia - Ilman kilpailutusta jos hankinnan ehdot on vahvistettu etukäteen - Jos kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu hankinnat on kilpailutettava - minikilpailutus 45

46 Neuvottelumenettely Mahdollista, jos hankinnan luonne ei mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Palveluhankinnoissa ja asiantuntija ja osaamispalveluissa jos tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia riittävän tarkasti Tarjouspyynnössä on saatu tarjouspyyntöä vastaamattomia tarjouksia 1. Hankintailmoitus - Vähintään kolme tarjoajaa 2. Tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu - Valituille tarjoajille 3. Neuvottelut - Täsmennetään kohde, tarjouspyyntö ja tarjoukset 46

47 Neuvottelumenettely 2 Hankintayksiköllä on laaja valta Tasapuolisuusvaatimus Vaatii taitoa, jottei kukaan koe syrjintää Aiheuttaa käytännössä eniten valituksia Vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan selvittää yhdessä toimittajien kanssa Edellyttää valintaperusteeksi kokonaistaloudellista edullisuutta 47

48 Kilpailullinen neuvottelumenettely 1. Hankintailmoituksen julkaiseminen ja hankekuvaus 2. Osallistumishakemukset 3. Ehdokkaiden valinta 4. Neuvottelukutsu 5. Neuvottelut ratkaisujen karsiminen vaiheittain 6. Ratkaisumalli muotoutuu neuvottelujen kuluessa 7. Tarjouspyyntö kokonaistaloudellinen edullisuus 8. Parhaan tarjouksen valinta 48

49 Suorahankinta Ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia, tarjouksia tai sopivia tarjouksia ellei hankinnan ennakkoehtoja olennaisesti muuteta Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeude suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi olla mahdollinen Hankintayksikön tulee voida osoittaa nämä edellytykset toteen Äärimmäinen kiire Hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton äärimmäinen kiire ja hankinnan tekeminen on välttämätöntä Hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten yksittäiskappale tilaajalle Hankinta koskee raaka-ainemarkkinoita ja sieltä hankittavia tavaroita Tavarat hankitaan poikkeuksellisen edullisesti esim. toimintansa lopettavalta toimittajalta Suunnittelukilpailun perusteella tehty palveluhankinta Lisähankinta olemassa olevaan kokonaisuuteen tai järjestelmään Erityiset ehdot. Ei voida erottaa alkuperäisestä ilman huomattavaa haittaa Alle 50% alkuperäisen arvosta 49

50 Tarjoajan valintaperusteet Rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä valintaperusteet on kerrottava etukäteen Perusteet voivat liittyä tarjoajan taloudellisiin, teknisiin tai ammatillisiin vaatimuksiin Hankintailmoituksessa on ilmoitettava ehdokkaiden vähimmäismäärä ja tarvittaessa enimmäismäärä 50

51 Valintapäätös Tarjoustenavaustilaisuus, josta tehdään pöytäkirja Puutteelliset hakemukset Kelpoisuusehdot eivät täyty Myöhästyneet hakemukset Mikäli lisätietoja kysytään ->kysymykset ja vastaukset kaikille ehdokkaille Tarjousta ei saa jälkikäteen kukaan muuttaa Valinta ennakkoehtojen perusteella Hankintapäätös tiedoksi ehdokkaille 51

52 Pakolliset poissulkemisperusteet Eräisiin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat Yrityksen johtohenkilö tai edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisterin perusteella saanut lainvoiman seuraavista tuomioista: Osallistuminen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan Lahjuksen ottaminen tai antaminen Veropetos tai avustuspetos Rahanpesu Kiskonnantapainen syrjintä Voidaan poiketa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä 52

53 Mahdolliset poissulkemisperusteet Yritys on konkurssissa Tarjoaja on saanut ammattia koskevan lainvoimaisen tuomion Tarjoaja on syyllistynyt ammattitoiminnassaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen Tarjoaja on laiminlyönyt verojenmaksun Tarjoaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt tietojen antamisen 53

54 Hyvä hankinnan kuvaus Mihin tuotetta tai palvelua tullaan käyttämään Sisältää riittävästi informaatiota tarjoajille Millaisia tuotteita tai palvelua odotetaan Minkä hintaista Minkä laatuista Sallii tuotteiden ja palvelujen arvioinnin tutkimuksin, testei tai kirjallisin dokumentein Muodostaa sopimuksen perustan Ei ylimäärittele vaatimuksia Vaatimukset objektiivisesti mitattavia ja tarkkoja Minimivaatimukset esim. takuu ellei täytä -> hylätään Jos tarjoaja voi osoittaa, että vaatimukset täyttyy esim. yleisen toimielimen todistuksen tai standardin avulla -> tarjousta ei saa hylätä sillä perusteella. 54

55 Hankinnasta ilmoittaminen Hilma Kansalliset ja EU tason ilmoitukset 55

56 Hankinnan aikataulun laatiminen Kansallinen hankinta avoin menettely 1. Hankinnan suunnittelu esim. 1kk 2. Julkaistaan hankintailmoitus 3. Tarjousaika 1 kk 4. Tarjousten täsmentäminen 1-2kk 5. Valituksien odotusaika 14 pv EU tasoinen hankinta rajoitettu menettely 1. Hankinnan suunnittelu esim. 1kk 2. Osallistumishakemusten jättöaika 30 pv 3. Tarjousaika 40 pv 4. Odotusaika 21 pv 5. Tiedoksiantoon 7 pv 56

57 Viitteet 1. Grönroos Christian, Palveluiden johtaminen ja markkinointi, WSOY, Porvoo 2001 Jordan&Silcock, Strateginen IT riskien hallinta, Edita Prima Oy, Helsinki 2006 Kuusniemi&Takala, Julkiset Hankinnat Käsikirja, Edita Prima Oy, Helsinki 2008 Takki Pekka, ATK-Sopimukset, Kauppakaari OYJ, Helsinki 1999 Turban, Leidner, McLean and Wetherbe Information technology for Management Fifth and Sixth edition. John Wiley&sons, Inc. 2006,

58 Viitteet 2 JHS 165 Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely osana järjestelmän hankintaa 58

59 59

60 60

61 Kysymyksiä, ajatuksia? 61

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki /

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU29399 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU29399 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 50742 Koulutus- ja konsultointipalvelut, Joensuun Tiedepuisto Oy Hankinnan kohde:

Lisätiedot

SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9.

SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9. SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9.2016 YHTEISÖN HANKINNAT JULKINEN KILPAILUTUS 14.9.2016 YHTEISET

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU09288 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU09288 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

(DNRO 310/00/03/032/2016)

(DNRO 310/00/03/032/2016) TARJOUSPYYNTÖ 1(6) HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN PALVELUMUOTOILUTOIMISTON KILPAILUTTAMINEN PUITEJÄRJESTELYNÄ VUOSILLE 2016-2018, SEKÄ OPTIOT VUOSILLE 2019 JA 2020. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/7 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 13746 KORJAUSILMOITUS: Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Hankinnan kohde: kilpailutti

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus Hankintalain kokonaisuudistus Hyvinvointipalveluiden hankintailta 21.2.2017 1 24.2.2017 Katja Korhonen Taustaa Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU22898 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU22898 Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Tieken Vaikuta ja vaikutu seminaari 16.9.2010 jyrki.koskinen@fi.ibm.com Koulutoimen tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Havaintoja ja ongelmia

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10913 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10913 Päiväys 1/12 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot