Tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinnointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinnointi"

Transkriptio

1 Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinnointi + Kilpailutusmenettelyt julkisissa hankinnoissa Ilkka Meriläinen

2 Esittely Ilkka Meriläinen Johtaja Kiinteiden verkkojen liiketoiminnat, Ostotoiminta Suomen Erillisverkot Oy Hallituksen pj. Suomen Luontolahjat Oy Insinööri Mittaus ja säätötekniikka v.1983 Insinööri AMK Tietotekniikka v Tradenomi YAMK Yrittäminen ja Liiketoimintaosaaminen v Tietotekniikka/Ohjelmointi/Tietohallintokokemus 26 vuotta 2

3 Tietojärjestelmien osatekijät Laitteisto Ostettu, vuokrattu tai palveluna Ohjelmisto, Lisenssit Tietokannat ja tietovarastot Käyttötoiminnot, käyttöliittymät Käyttäjät Palvelut ja alihankinnat Verkko ja tietoliikenne Tietoturva, käytettävyys varmistukset Tukihenkilöstö ja tukipalvelut Kehittäjät ja osaaminen 3

4 Tietojärjestelmien jaottelu Mainframe ympäristö PC ympäristö PC-LAN ympäristö Hajautetun tietojenkäsittelyn ympäristö Client/Server ympäristö Yrityksen laajuinen tietojenkäsittely-ympäristö Legacy järjestelmät Internet pohjaiset järjestelmät ja -palvelut 4

5 Tietohallintojohtajan toimintaympäristö ja sidosryhmät Yrityksen strategia Kehittäjä - Johto - Osastot, toiminnot - Henkilöstö Resurssit - Budjetti - Henkilöt - Ostettavat palvelut Järjestelmät - Tietopääoma - Tekniikka - Tietoturva Asiakkaat Toimittajat Tuntee yrityksen strategian Seuraa kehitystä Hyvä kollegaverkosto Avoin, empaattinen Ymmärtää toimialan Tuntee lainsäädännön Tuntee standardit Tuntee parhaat käytännöt Projektipäällikkö Muutosjohtaja Sisäinen konsultti Tukihenkilö Sillanrakentaja Prosessisuunnittelija 5

6 Tietohallintojohtajan tehtävät ja toimenkuva Kehittäjä Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Laite ja tietoliikennearkkitehtuuri Sovellusarkkitehtuuri Toiminnan ja prosessien kehittäminen Resurssien suunnittelu ja organisointi Sopeuttaa tietohallintostrategian yrityksen strategiaan Asiantuntija Ymmärtää tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön (Esimerkiksi Henkilötietolaki, Kuluttajansuojalaki, Julkisuuslaki, Työlainsäädäntö) Koulutus ja tiedonkeruu Tietoturvan ymmärtäminen (Voi olla myös erillinen turvallisuusorganisaatio Ymmärtää yrityksen strategian ja tavoitteet tai osallistuu niiden suunnitteluun Toimeenpano, operointi ja ylläpito Verkostoituminen kumppanit, asiakkaat ja alihankkijat Tietojärjestelmien ja laitteiden hankkiminen Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Tiedon hallinta ja hyväksikäyttö 6

7 Tietohallinnon Tehtäviä 1. Liiketoiminnan tuki ja sisäinen konsultointi 2. Paketoidut ja räätälöidyt sovellukset 3. Laadun hallinta 4. Konsernirakenteet ja sidosryhmät 5. Henkilöstö 6. Keskitetyt ympäristöt (Taloushallinnon järjestelmät, toiminnanohjaus) 7. Ulkoistus 8. Projektien hallinta (Aikataulut, resurssit budjetit) 9. Omaisuuden hallinta (Takuut, SLA:t ym.) 10. Tiedotus 12. Tietoliikenne ja puhelinjärjestelmät 13. Tietoturvan ja laadun hallinta 14. Järjestelmien käyttö, ylläpito, koulutus, tuki ja kehittäminen 7

8 Tietohallinnolla on sillanrakentajan rooli eri toimintojen välillä Tietohallinto tekee usein sivutoimenaan yrityksen prosessimäärittelyn Samalla se määrittelee ja rakentaa yhteistyötä käyttäjien välillä Se rakentaa yhteistyötä myös muihin sidosryhmiin suunnitellessaan tietoliikennettä Toimittajat, Asiakkaat, Kollegat, Viranomaiset, Omistajat Kokonaisuutena ympäristön tehokkuus ja toimintavarmuus paranee Tietohallintojohtaja on verkostojohtamisen pioneeri Tämä kannattaa tiedostaa ja ottaa oikea asenne yhteistyöhön Se on samalla tietohallintojohtajalle motivaatiotekijä Avaintekijänä on yleensä osapuolten rajapintojen määrittely Rajapinnat voivat kuitenkin muuttua kehityksen mukana Tekniikan kehitys ja oppiminen tuo muutoksia 8

9 Mitä tietohallinnolta odotetaan Tietohallinto on yleensä yrityksen tukitoiminto. Tietohallintojohtaja menestyy, jos osaa verkottua ja toimia yleisjohtajana Tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat olemassa vain toteuttaakseen yrityksen strategiaa. Saadakseen resursseja, rahaa tai mitä tahansa muutoksia aikaiseksi tietohallintojohtajan on perusteltava, miten tämä haluttu muutos tukee tai edesauttaa yrityksen strategian toteutumista. Pelkillä teknillisillä perusteilla on vain Olisi kiva arvo 9

10 Suunnittelun ja budjetoinnin merkitys Tietohallintoinvestointien merkitys koko yrityksen taloudelle on arvioitava yritysstrategiassa. Järjestelmäprojekteilla on taipumus ylittää aikataulut ja kustannukset. Koulutus ja opettelutarve yllättää usein Hankintavaiheessa kunnollinen määrittely on välttämätön. Pitää tietää mitä ollaan hankkimassa. Kilpailutus kannattaa ja sillä voi osoittaa hyvää ammattitaitoa yritysjohdolle 10

11 Julkishallinnon ja Yksityisen yrityksen ero Yrityksien strategiat ohjautuvat alhaalta käsin asiakkaiden tarpeista. Asiakas maksaa yritykselle sen tuottamista palveluista Yrityksen tulosta mitataan taloudellisilla mittareilla Tulos, Markkinaosuus tai omaisuuden arvo Asiakasrajapinnassa syntyy usein innovaatioita Julkishallinnon organisaation strategia muodostuu ylhäältä käsin lainsäädännöllä tai muuten sille määrätystä toiminnasta. Organisaatiolle myönnetään rahat budjetista Mittaaminen on usein vaikeaa Mittareiden painoarvo vaihtelee poliittisista syistä Johtaminen ja tehokkuuden saavuttaminen on vaikeampaa 11

12 Odotukset ICT toimittajille (Sitra) Palvelujen ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa Asiakkaan liiketoiminnan tuntemus Asiakkaan kuunteleminen Tehdään tuloksia eikä tunteja Ketteryys kankeuden sijaan ylläpidosta kehitykseen Myös toimittajan pitää elää Avoimuus, avoimet rajapinnat ja arkkitehtuurit Verkostoituminen, myös asiakkaiden välinen yhteistyö Hyvä meininki Tarkoitus ei ole pienentää ICT panostusta vaan saada sillä parempi vaikutus 12

13 Odotukset ICT toimittajille hankittaessa palveluja ulkoa Tekninen laatu Kilpailu Asiakaspalvelun laatu ja asenne Alihankintaketjujen hallinta Laskutus ja raportointi Laatutakuu (SLA) Kehityskumppanuus ja räätälöinti Kriittisten tilanteiden varmistus 13

14 Yleinen johtamisen viitekehys Strateginen johtaminen Resurssien johtaminen Prosessien johtaminen Laadun johtaminen Osaamisen johtaminen Työyhteisöjen johtaminen Innovatiivisuuden johtaminen Verkostojen johtaminen Muutoksen johtaminen Suorituksen johtaminen 14

15 Strateginen johtaminen Tietohallintostrategia suunnitellaan yrityksen strategiasta käsin. Strategiset päätökset kuten tietohallinnon oma tuotanto tai ulkoistaminen perustellaan aina yrityksen strategialla. Toisaalta tietohallinto seuraa teknologian kehitystä, kehittää yrityksen prosesseja ym. hyödyntäen tietojärjestelmiä. Tietohallinto voi siten vaikuttaa yrityksen strategian sisältöön. Kustannussäästöt Synergiaedut Osaamisen kehittyminen Tuotannon tai markkinoinnin tehostuminen 15

16 Resurssien johtaminen Koko yrityksen resurssien johtaminen Tietojärjestelmien mobiilikäyttö. Etätyöskentely Toiminnan ja talouden ohjaus Myynnin, markkinoinnin,asiakkuuksien tai tuotannon ohjaus Tietohallinnon on tuettava yrityksen kaikkia toimintoja ja autettava niitä kehittymään yrityksen strategian mukaisesti Tietohallinnon omien resurssien johtaminen Töiden ja tehtävien organisointi. Kriittiset resurssit Tietoturva sekä toiminnan jatkuvuussuunnittelun näkökulma Teknologian kehityksen seuranta ja osaamisen kehittyminen Projektien johtaminen 16

17 Prosessien johtaminen Tietohallinto joutuu usein konsultoimaan yrityksen prosessien kuvaamisessa ja kehityksessä. Tapahtuu usein järjestelmien käyttöönoton yhteydessä Tuotannonohjausjärjestelmät Monet järjestelmät tukevat esim. ITIL toimituskäytäntöjä sekä laatustandardeja. Tietohallinto joutuu opettelemaan ne yrityksessä usein ensimmäisenä. Prosessien toiminnan, yrityksen ja koko toimialan kilpailuympäristön ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta yritystä ja prosesseja niitä voidaan tietohallinnosta käsin tukea. 17

18 Laadun johtaminen Tietojärjestelmillä on keskeinen merkitys yrityksen toiminnan laatuun Laatu tehdään hyvillä tietojärjestelmillä ja niiden hyvällä hallinnolla. (Myös voidaan turmella) Tietojärjestelmien tuottama ja sisältämä tieto Tietoturva sekä järjestelmien käytettävyys Hyvä laatu on myös tehokkuutta Vuodesta työn tuottavuus on noussut 11 -kertaiseksi. Teknologian kehitys tulee ottaa huomioon koko yrityksen kehittämisessä. Tietohallinnolla on tässä keskeinen asiantuntijan rooli Tietohallinto voi myös löytää helpommin synergia etuja ja muita innovaatioita osastojen välillä 18

19 Osaamisen johtaminen Oman osaston osaamisen johtaminen ja kehittyminen Tulee sovittaa yrityksen strategian vaatimuksiin. Teknologian kehitykseen. Seurattava kollegoita ja kilpailijoita Koko yrityksen osaamisen kehittyminen Asiantuntija- sekä oppimisjärjestelmät Prosessikehitys Tietoliikenteen mahdollisuudet ja uudenlainen käyttö. Videoneuvottelujärjestelmä Sisäiset kokoukset Asiakasyhteydet Henkilöstöhallinnan järjestelmät Osaamistietopankki Innovatiivisuuden johtaminen 19

20 Työyhteisöjen johtaminen Kollaboraatiotyökalut ja viestintäjärjestelmät Sähköposti korvautuu vähitellen työryhmäohjelmistoilla Tietoturva paranee Toiminta tehostuu Tietoliikennekustannukset pienenevät Mobiilikäyttö sekä etätyöskentely Tietohallinto tukee yrityksen muuta johtoa kehittäessään toimintaansa Kulunhallinta, henkilöstönhallintajärjestelmät Taloushallintajärjestelmät, Toiminnan ohjausjärjestelmät Myynnin ja markkinoinnin ohjaausjärjestelmät Viestintäjärjestelmät Strategiset asiantuntija sekä päätöksenteon järjestelmät Kohti yrityskulttuurin johtamista 20

21 Innovatiivisuuden johtaminen Tietohallinto on näköalapaikalla oleva sillanrakentaja Innovaatiot syntyvät rajapinnoissa Asiantuntijajärjestelmät ja innovaatiotietokannat Yrityksen toiminnan kehittäjä Pitkällä kehityksellä innovatiivisuuden johtaminen on osa yrityksen strategiaa ja osaamisenjohtamista 21

22 Verkostojen johtaminen Toimittajaverkostot Toiminnanohjausjärjestelmät Järjestelmien hankkiminen Tukiorganisaatiot Asiakasverkostot Tilausjärjestelmät Markkinoinnin ja myynnin tietokannat sekä järjestelmät Tuotetietokannat Sidosryhmäverkostot Omistaja Viranomaiset (Verottaja, CERT) Kollegat Sisäiset verkostot ja tiimit Johtoryhmä Kohti yrityskulttuurin johtamista 22

23 Muutoksen johtaminen Järjestelmien kehitysprojektit Projektien johtaminen tai niihin osallistuminen Uusien järjestelmien käyttöönotto Suunnittelu, testaukset dokumentoinnit Yrityskaupat ja fuusiot Ulkoistaminen tai haltuunotto Sopimukset Teknologian kehityksestä johtuva järjestelmämuutos (Tuotetta ei enää valmisteta tai tueta) Lainsäädännöstä tai viranomaisista johtuva järjestelmämuutos (Euro) Muutos tuo aina riskejä, jotka on arvioitava erikseen Kohti yrityskulttuurin johtamista 23

24 Viestinnän johtaminen Raportointi johtoryhmälle, hallitukselle tai omistajalle Asiakasviestintä Internet, sähköposti Tietoturvallisuus Myynti, markkinointi, tilaukset ja maksuliikenne Toimittaja- sekä alihankkijaviestintä Tilausjärjestelmät Palkka- ja henkilöstöhallinto Pankit, Viranomaiset Muu viestintä Sisäinen viestintä. Videoneuvottelut, Kollaboraatiojärjestelmät Strateginen viestintä Kohti yrityskulttuurin johtamista 24

25 Suorituksen johtaminen Yrityksen suoritus Strategiset tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen Toiminnanohjausjärjestelmät Myynninohjaus ja CRM järjestelmät Strategiset tietokannat Raportit Kohti yrityskulttuurin johtamista Tietohallinto-osaston suorituksen johtaminen Oman osaston henkilöstön organisointi Suunnittelu, budjetointi, projektointi, resursointi sekä sisäinen laskenta. Toiminnat tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen 25

26 Tietohallinnon johtamisen mittaaminen Tietohallintoa mitataan tukitoimintona sillä, miten hyvin se edesauttaa yrityksen strategian toteutumista. Yksityisissä yrityksissä strategia on yleensä selvempi ja helpompi ymmärtää kuin julkisissa organisaatioissa. Mittareina ovat taloudelliset mittarit Tietohallinto ja tietojärjestelmät ovat helpompia sovittaa toteuttamaan yrityksen strategiaa Julkishallinnossa mittarit ovat usein laadullisia tai tehokkuutta mittaavia. Mittaamiseen ja painoarvoihin vaikuttaa poliittiset tekijät Resurssien niukkuus vaikuttaa päätöksiin. 26

27 Ongelmia ja ristiriitoja Yrityksen suorituksen mittausväli on lyhyt verrattuna tietohallinnon mittausväliin. Kvartaaliajattelu Tietohallintoinvestoinnit ovat yleensä vähintään kolmeksi vuodeksi Päätösten hyväksyttäminen vaatii usein pitkäjänteisyyttä, neuvottelutaitoja sekä hyviä hermoja Parhaiten onnistuu, jos voi valmistella päätöksen etukäteen ja osoittaa johdolle, miten se tukee yritysjohdon tavoitteita ja yrityksen strategiaa. Aito avoimuus ja läpinäkyvyys auttaa ja parantaa tietohallinnon asemaa, Luottamus on ansaittava. säännöllinen raportointi. 27

28 Miten saada resursseja ja rahaa tietohallinnolle 1. Scenaariotarkastelu Esitetään 3-4 erilaista scenaariota ja niiden vaikutusta koko yrityksen strategiaan. Tavoitteena on asettua päättäjien asemaan ja helpottaa ja yksinkertaistaa heidän päätöksentekoaan. Päätöstilanteessa ei enää voida lähteä suunnittelemaan eri vaihtoehtoja. Ne on suunniteltava etukäteen ja kerrottava päättäjille mihin kukin niistä johtaa. Päättäjät eivät yleensä ole tietohallinnon asiantuntijoita. Siksi he ovat kaikkein huonoimpia suunnittelijoita siinä. 28

29 Miten saada resursseja ja rahaa tietohallinnolle 2. Benchmarkkaus Katsotaan mitä kilpailijat tai muut ko. toimialalla ovat tehneet ja etsitään siitä malli. Esitetään tämän mallin hyvät ja huonot puolet ja tehdään siitä päätösesitys. Verkoston hyödyntäminen Toimittajat Sosiaaliset yhteisöt (Tietotekniikan liitto) Hyvät hallintokäytännöt, teknologian kehityksen seuraaminen Omien asiantuntijoiden ja oman toimialaosaamisen hyödyntäminen Yhteinen esitys toisen osaston kanssa Synergiaetujen etsiminen ja innovointi 29

30 ICT riskien jaottelu Projektit Aikataulu, Kustannukset, väärä projekti tai epäonnistuminen It-palvelujen saatavuus Tietoliikenne, laitteisto, tuki, ohjelmistot Tieto-omaisuus Vahingoittuminen, joutuminen vääriin käsiin Palveluntarjoajat Konkurssi, huonot sopimukset, yrityskaupat Sovellukset Tuki loppuu, sovellus vanhenee Infrastruktuuri Käyttöjärjestelmät, konfiguraatiot, laitteisto vanhenee Strategiset riskit ja tulevaisuuden uhat Globalisaatio, kansainvälinen kilpailu 30

31 IT riskien vaikutus Vaikutus riippuu organisaatiosta Jos IT riskit tapahtuvat usein IT johtajaa ei enää pidetä hyödyllisenä partnerina IT riskit on tiedostettava ja hallittava aktiivisesti Sopimusten avulla hallitaan alihankkijat ja kolmannet osapuolet. Sovellusten, laitteistojen ja käyttöjärjestelmien versiomuutokset ja testaamattomuus voi aiheuttaa yllättäviä tilanteita muissa sovelluksissa. Tietoliikennehäiriöt ovat yleisin ongelma Osaamis- ja henkilöriskit kasvavat riippuvuuden kasvaessa ja teknologian monimutkaistuessa. 31

32 32

33 Tietojärjestelmät ja julkinen hankinta ICT -palvelut ovat yleisimmin hankittu palvelukokonaisuus Julkisissa organisaatioissa on säännelty tapa suorittaa hankinnat ja kilpailutukset 33

34 Tietojärjestelmille tyypillisiä piirteitä 1 Teknologian nopea kehitys Laitteistojen suorituskyky kasvaa Hinta halpenee Ohjelmistojen ominaisuudet monipuolistuvat ja ne hyödyntävät laitteiden kehityksen Osaamisen nopea vanheneminen Riippuvuus osaamisesta kasvaa Riippuvuus osaamisverkostoista kasvaa Standardien ja De Facto standardien muodostuminen 34

35 Tietojärjestelmille tyypillisiä piirteitä 2 Toimintatapojen ja ratkaisumallien muutokset Järjestelmien integroituminen Internetin merkitys asiakas- ja asioimiskanavana tai portaalina kasvaa Riippuvuus toimintaprosesseista kasvaa Riippuvuus liiketoimintaverkostoista kasvaa Riippuvuus järjestelmistä kasvaa Riippuvuus tietovarastoista kasvaa Riippuvuus tietoliikenteestä kasvaa Riippuvuus energian saannista kasvaa Tietoturva ja käytettävyysuhat aiheuttavat riskin Riippuvuus palveluverkostoista kasvaa 35

36 Julkishallintojen hankintatoimi ja tietojärjestelmät Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki 348/2007) Valtioneuvoston asetus jlkisista hankinnoista (hankinta-asetus 614/2007) Ilmoitusmenettelyn sisältö Tilastotietojen kerääminen 36

37 Julkinen hankinta Julkisyksikön toimesta tehty tavaran tai palvelun osto, vuokraus tai urakka Hankintayksikköjä ovat Valtion viranomaiset Kunnat, Kuntayhtymät Ev. lut.kirkko, Ortodoksinen kirkko ja seurakunnat Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Julkista rahoitusta yli 50% Johdon nimitysvalta hankintayksiköllä 37

38 Lain soveltamisalan rajauksia Yhteishankintapisteet. Hansel, KL Kuntahankinnat In House hankinnat Hankintakohtaisia rajauksia Salassapidettävät hankinnat Puolustusvoimien sotilaalliset hankinnat Kansainvälisen sopimuksen perusteella tehdyt hankinnat Maan ja rakennusten vuokrasopimukset Työsopimukset Yhteisrahoituksella tehdyt tutkimus- ja kehityshankinnat jos hankinnasta hyötyy muutkin kuin ko. hankintayksikkö 38

39 Kynnysarvot EU kynnysarvot Tavara- tai palveluhankinnat ja suunnittelukilpailut - Valtion keskushallinto- viranomaiset Tavara- tai palveluhankinnat suunnittelukilpailut - muut viranomaiset Eur Rakennusurakat 5, Euroa Kansalliset kynnysarvot Tavarat ja tavanomaiset palvelut 15,000 Eur (30000) Sosiaali- ja terveyspalvelut 50,000 Eur Rakennusurakat 100,000 Eur 39

40 Hankintakokonaisuus Hankinta pitää olla selkeä kokonaisuus jolloin tarjouksia voidaan verrata Epäselvät määrittelyt voivat johtaa valitusmenettelyyn ja koko hanke viivästyy jopa vuosia Hankintaa ei saa pilkkoa poikkeuksellisella tavalla kilpailutuksen välttämiseksi 40

41 Tietopyyntö Markkinoilta voidaan pyytää tietoa esimerkiksi soveltuvista ratkaisuista. Tietopyyntö tulee tehdä avoimesti Tietopyyntö ei ole sitova ja sillä saadaan selville hintataso ja erilaisia ratkaisumalleja varsinaista kilpailuttamista varten Voidaan kysyä esimerkiksi miten tai millä järjestelmällä teidän mielestä tämä ongelma tulisi ratkaista 41

42 Hankintamenettely Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Puitejärjestely Kilpailullinen neuvottelumenettely Odottaa asetusta vielä Sähköinen huutokauppa Dynaaminen hankintamenettely 42

43 Avoin menettely 1. Hankintailmoitus 2. Tarjouspyyntö kaikille, jotka pyytävät 3. Tajoukset 4. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 5. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 43

44 Rajoitettu menettely 1. Hankintailmoitus 2. Ilmoittautumiset tarjouskilpailuun 3. Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen 4. Tarjouspyyntö toimitetaan soveltuville ehdokkaille 5. Tarjoukset 6. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 44

45 Puitejärjestely Tietyn ajanjakson toistuvat hankinnat kilpailutetaan Avoin-, rajoitettu tai neuvottelumenettely Puitejärjestelyn enimmäispituus on tyypillisesti 4 vuotta Voi sisältää option jatkosta (esim. 2 vuotta) Yksi toimittaja - Hankinnat sovittujen ehtojen mukaisesti Useita toimittajia - Ilman kilpailutusta jos hankinnan ehdot on vahvistettu etukäteen - Jos kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu hankinnat on kilpailutettava - minikilpailutus 45

46 Neuvottelumenettely Mahdollista, jos hankinnan luonne ei mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Palveluhankinnoissa ja asiantuntija ja osaamispalveluissa jos tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia riittävän tarkasti Tarjouspyynnössä on saatu tarjouspyyntöä vastaamattomia tarjouksia 1. Hankintailmoitus - Vähintään kolme tarjoajaa 2. Tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu - Valituille tarjoajille 3. Neuvottelut - Täsmennetään kohde, tarjouspyyntö ja tarjoukset 46

47 Neuvottelumenettely 2 Hankintayksiköllä on laaja valta Tasapuolisuusvaatimus Vaatii taitoa, jottei kukaan koe syrjintää Aiheuttaa käytännössä eniten valituksia Vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan selvittää yhdessä toimittajien kanssa Edellyttää valintaperusteeksi kokonaistaloudellista edullisuutta 47

48 Kilpailullinen neuvottelumenettely 1. Hankintailmoituksen julkaiseminen ja hankekuvaus 2. Osallistumishakemukset 3. Ehdokkaiden valinta 4. Neuvottelukutsu 5. Neuvottelut ratkaisujen karsiminen vaiheittain 6. Ratkaisumalli muotoutuu neuvottelujen kuluessa 7. Tarjouspyyntö kokonaistaloudellinen edullisuus 8. Parhaan tarjouksen valinta 48

49 Suorahankinta Ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia, tarjouksia tai sopivia tarjouksia ellei hankinnan ennakkoehtoja olennaisesti muuteta Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeude suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi olla mahdollinen Hankintayksikön tulee voida osoittaa nämä edellytykset toteen Äärimmäinen kiire Hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton äärimmäinen kiire ja hankinnan tekeminen on välttämätöntä Hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten yksittäiskappale tilaajalle Hankinta koskee raaka-ainemarkkinoita ja sieltä hankittavia tavaroita Tavarat hankitaan poikkeuksellisen edullisesti esim. toimintansa lopettavalta toimittajalta Suunnittelukilpailun perusteella tehty palveluhankinta Lisähankinta olemassa olevaan kokonaisuuteen tai järjestelmään Erityiset ehdot. Ei voida erottaa alkuperäisestä ilman huomattavaa haittaa Alle 50% alkuperäisen arvosta 49

50 Tarjoajan valintaperusteet Rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä valintaperusteet on kerrottava etukäteen Perusteet voivat liittyä tarjoajan taloudellisiin, teknisiin tai ammatillisiin vaatimuksiin Hankintailmoituksessa on ilmoitettava ehdokkaiden vähimmäismäärä ja tarvittaessa enimmäismäärä 50

51 Valintapäätös Tarjoustenavaustilaisuus, josta tehdään pöytäkirja Puutteelliset hakemukset Kelpoisuusehdot eivät täyty Myöhästyneet hakemukset Mikäli lisätietoja kysytään ->kysymykset ja vastaukset kaikille ehdokkaille Tarjousta ei saa jälkikäteen kukaan muuttaa Valinta ennakkoehtojen perusteella Hankintapäätös tiedoksi ehdokkaille 51

52 Pakolliset poissulkemisperusteet Eräisiin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat Yrityksen johtohenkilö tai edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisterin perusteella saanut lainvoiman seuraavista tuomioista: Osallistuminen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan Lahjuksen ottaminen tai antaminen Veropetos tai avustuspetos Rahanpesu Kiskonnantapainen syrjintä Voidaan poiketa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä 52

53 Mahdolliset poissulkemisperusteet Yritys on konkurssissa Tarjoaja on saanut ammattia koskevan lainvoimaisen tuomion Tarjoaja on syyllistynyt ammattitoiminnassaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen Tarjoaja on laiminlyönyt verojenmaksun Tarjoaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt tietojen antamisen 53

54 Hyvä hankinnan kuvaus Mihin tuotetta tai palvelua tullaan käyttämään Sisältää riittävästi informaatiota tarjoajille Millaisia tuotteita tai palvelua odotetaan Minkä hintaista Minkä laatuista Sallii tuotteiden ja palvelujen arvioinnin tutkimuksin, testei tai kirjallisin dokumentein Muodostaa sopimuksen perustan Ei ylimäärittele vaatimuksia Vaatimukset objektiivisesti mitattavia ja tarkkoja Minimivaatimukset esim. takuu ellei täytä -> hylätään Jos tarjoaja voi osoittaa, että vaatimukset täyttyy esim. yleisen toimielimen todistuksen tai standardin avulla -> tarjousta ei saa hylätä sillä perusteella. 54

55 Hankinnasta ilmoittaminen Hilma Kansalliset ja EU tason ilmoitukset 55

56 Hankinnan aikataulun laatiminen Kansallinen hankinta avoin menettely 1. Hankinnan suunnittelu esim. 1kk 2. Julkaistaan hankintailmoitus 3. Tarjousaika 1 kk 4. Tarjousten täsmentäminen 1-2kk 5. Valituksien odotusaika 14 pv EU tasoinen hankinta rajoitettu menettely 1. Hankinnan suunnittelu esim. 1kk 2. Osallistumishakemusten jättöaika 30 pv 3. Tarjousaika 40 pv 4. Odotusaika 21 pv 5. Tiedoksiantoon 7 pv 56

57 Viitteet 1. Grönroos Christian, Palveluiden johtaminen ja markkinointi, WSOY, Porvoo 2001 Jordan&Silcock, Strateginen IT riskien hallinta, Edita Prima Oy, Helsinki 2006 Kuusniemi&Takala, Julkiset Hankinnat Käsikirja, Edita Prima Oy, Helsinki 2008 Takki Pekka, ATK-Sopimukset, Kauppakaari OYJ, Helsinki 1999 Turban, Leidner, McLean and Wetherbe Information technology for Management Fifth and Sixth edition. John Wiley&sons, Inc. 2006,

58 Viitteet 2 JHS 165 Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely osana järjestelmän hankintaa 58

59 59

60 60

61 Kysymyksiä, ajatuksia? 61

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät

Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät Ilkka Meriläinen 14.4.2011 Esittely Ilkka Meriläinen Johtaja Kiinteiden

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Kouvolan kaupunki / yhdyskuntatekniikka 1 Palvelu Yhdyskuntatekniikka 2017 Palveluyksiköt Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Alueiden hoito ja kunnossapito

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta HILMA: Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo-/jokerivalo-opastimien hankinnasta... http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-025293/ Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki 1 11.5.2015. Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö

Naantalin kaupunki 1 11.5.2015. Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö Naantalin kaupunki 1 Turun hallinto-oikeus PL 32 20101 Turku Viite: Asia: Selityksen antaja: Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö Selitys oikaisuvaatimuksen johdosta

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus - poimintoja. Kuntoutusverkosto (KUVE) Erityisasiantuntija Kirsi Väätämöinen

Hankintalakiuudistus - poimintoja. Kuntoutusverkosto (KUVE) Erityisasiantuntija Kirsi Väätämöinen Hankintalakiuudistus - poimintoja Kuntoutusverkosto (KUVE) 26.10.2015 Erityisasiantuntija Kirsi Väätämöinen Taustalla hankintadirektiivipaketti Direktiivi julkisista hankinnoista (yleinen, ns. klassisen

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU43861 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU43861 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Karelia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10237 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10237 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot