pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke."

Transkriptio

1

2 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Hanketiedot Tavoitteet Kohderyhmä Toimintaympäristö Oppimisprosessi Projektin lähtökohta Päätoimijat Palvelutuotantoon liittyvät toimijat Resurssit Tietojärjestelmät Toimintamalli Yhteenveto: Mitä opittiin? Asiakastiedot Pilottivaiheen asiakastiedot Jatkohankkeen asiakastiedot Yhteenveto asiakastyöstä Toiminnan jatkuvuus Toimintamallin juurrutus perusterveydenhuoltoon Levittämistyö Oman organisaation ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä hankkeesta Sastamalan perusturvakuntayhtymä Saspe Avoterveydenhuolto Terveydenhoitajat Sastamalan TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskus A-klinikkasäätiö Sastamalan päihdeklinikka Sastamalan sosiaalikeskus Tulokset ja johtopäätökset Valtakunnallisen PTT-hankkeen tavoitteet ja siihen liittyvät seudulliset tulokset pts-hankkeen tulokset pts-hankkeen toimenpideohjelma Johtopäätökset Kirjallisuutta Liitteet Liite 1: Sastamalan kuntoutuksen kohdennetut palvelut Liite 2: Lähetelomake Liite 3: Suostumuslomake Liite 4: Palautelomake Liite 5: Verkostokartta Liite 6: Ohjaavat kysymykset... 34

3 3 Tiivistelmä Pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen osahanke. pts-hanke käynnistettiin Lounais-Pirkanmaalla eri organisaatioiden yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Sastamalan perusturvakuntayhtymä Saspe. Hankkeen tavoitteena oli kehittää työttömien terveyspalvelumalli. Mallin tavoitteena oli osallistaa pitkään työttömänä olleita henkilöitä hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käyttäjiksi ja samalla parantaa heidän työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä. Syksyllä 2007 hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä, jonka tehtävänä oli mallintaa työttömien terveystarkastusprosessi kutsumalla 50 henkilöä terveystarkastukseen. Asiakkaiden ohjaamisesta terveystarkastuksiin sovittiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Terveystarkastuksiin lähettävä taho vastasi tarkastusten jälkeen asiakkaiden palveluohjauksesta muiden tarvittavien palveluiden piiriin. Terveystarkastustoimintamallin juurrutus osaksi alueterveydenhoitajien perustyötä aloitettiin jo hankkeen pilottivaiheessa. Juurrutuksen onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä olivat johdon antama tuki ja henkilöstön sitouttaminen toimintamallin käyttöön. Pilotti- ja juurrutusvaiheiden aikana koulutettiin yhteensä seitsemän terveydenhoitajaa. Hankkeen aikana terveystarkastus tehtiin 155 henkilölle. Hanke paransi sosiaali-, työvoima- ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä ja kehitti asiakkaiden saumattomia palveluketjuja. Hankkeen aikana osoitettiin se, miten tärkeää on huolehtia kaikkien työikäisten henkilöiden ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Joiltakin asiakkailta löytyi terveystarkastuksissa vakavia pidempään jatkuneita sairauksia. Monet heistä eivät olleet vuosiin käyttäneet terveydenhuollon palveluita. Hanke osoitti sen, että työttömät tarvitsevat kohdennettuja palveluja. Työttömiä palvelevilta työntekijöiltä edellytetään palveluohjauksellista työotetta. Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen on kunnan kannalta pitkällä tähtäimellä kannattavaa toimintaa. Puuttumalla terveysongelmiin oikea-aikaisesti, säästetään kalliita erikoissairaanhoidon kustannuksia. Yksilötasolla terveyden parantuminen lisää hyvinvointia, arjen hallintaa ja työllistymisedellytyksiä.

4 4 1 Hanketiedot pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. Hanke alkoi Päättyi Hankkeen hallinnointi Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Saspe). Rahoitus Hankkeen ensimmäinen vaihe e Stakesilta + kuntarahoitus työpanoksina Jatkohankkeen aikana e THL:ltä + kuntarahoitus työpanoksina. Yhteistyökumppanit Vastuuhenkilö: Hankkeen sihteeri: Raportoija: Sastamalan työ- ja elinkeinotoimisto, Sastamalan työvoiman palvelukeskus Työteekki, Sastamalan sekä Punkalaitumen sosiaalitoimet ja Vammalan- Huittisten mielenterveysseura ry. Jatkohankkeen aikana mukaan tuli Kiikoisten ja Lavian sosiaalitoimet ja Kankaanpään työ- ja elinkeinotoimisto. Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki Hallintopäällikkö Markku Saastamoinen Projektityöntekijä Hanna Hietava puh , Ohjausryhmän kokoonpano Saspen yhtymähallituksen pj Reino Niemi, Punkalaitumen kunnan perusturvajohtaja Anne Hokkanen (varalla Punkalaitumen kunnan sosiaalityöntekijä Liisa Laukkanen), Vammalan seudun työvoimatoimiston johtaja Regina Salkovic, (varalla Vammalan seudun työvoiman palvelukeskus Työteekin johtaja Tiina Leppäniemi ), Vammalan kaupungin perusturvajohtaja Kristiina Piirala (varalla Äetsän kunnan perusturvajohtaja Leena Alavilo), Sastamalan perusturvakuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä,

5 5 Sastamalan perusturvakuntayhtymän johtava ylilääkäri Ulla Mattelmäki, Eeva Suonpää, Vammalan-Huittisten mielenterveysseura ry: toiminnanjohtaja, (varajäsen Tarja Kuoppa, hankekoordinaattori), Valtuutettu Pentti Kukko, Vammala (varajäsen Pertti Hakanen, Vammala), Valtuutettu Sirpa Lindroos, Mouhijärvi (varajäsen Pekka Karppanen, Punkalaidun). Jatkohankkeen aikana ohjausryhmänä on toiminut seudun verkostotiimi. Projektiryhmä jatkohankkeen aikana: Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki, Saspe Hallintopäällikkö Markku Saastamoinen, Saspe TE-toimiston toimistopäällikkö Tiina Leppäniemi Sastamalan kaupungin hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Punkalaitumen kunnan perusturvajohtaja Anne Hokkanen Terveydenhoitaja Taina Hinkkanen, Saspe Projektityöntekijä Hanna Hietava, pts-hanke Projektiryhmä ylärivi: TE-toimiston toimistopäällikkö Tiina Leppäniemi, Punkalaitumen perusturvajohtaja Anne Hokkanen, terveydenhoitaja Taina Hinkkanen, alarivi projektityöntekijä Hanna Hietava, Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki ja hallintopäällikkö Markku Saastamoinen. Kuvasta puuttuu Sastamalan kaupungin hyvinvointijohtaja Katja Tommiska.

6 6 1.1 Tavoitteet Hankkeen päätavoitteena oli pitkään työttömänä olleiden henkilöiden osallisuuden edistäminen ja työllistymisedellytysten parantaminen sekä terveyserojen kaventaminen. Alatavoitteena oli tarjota kaikille pitkään työttöminä olleille mahdollisuus terveystarkastuksiin ja terveyttä tukeviin jatkotoimenpiteisiin sekä selvittää terveydentilan vaikutusta työllistymiseen. Tavoitteena oli luoda dokumentoitu toimintamalli pitkään työttömänä olleiden henkilöiden terveyspalveluiden turvaamiseksi Lounais-Pirkanmaalla. Tavoitteena oli, että toimintamalli jää kaikkien eri yhteistyötahojen käyttöön hankerahoituksen päätyttyä. 1.2 Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä olivat vaikeasti työllistyvät ja pitkäaikaistyöttömät henkilöt. Hankkeen alkuvaiheessa kohderyhmään arvioitiin kuuluvan noin 400 henkilöä. Toimintamallin kehittämistä varten terveystarkastuksiin kutsuttiin viisikymmentä asiakasta. Heidän palveluntarpeensa arvioitiin yksilöllisesti. Sosiaalitoimen ja työvoiman palvelukeskuksen viranhaltijat vastasivat asiakasohjauksista hankkeeseen. Palveluiden käytön toteutumista seurattiin virkailijavastuun periaatteella eri organisaatioiden tietojärjestelmiä hyödyntäen. Jatkohankkeen aikana asiakkaita ohjattiin myös työ- ja elinkeinotoimistosta. Kriteerinä ei enää ollut työttömyyden kesto, vaan asiakkaan palvelutarve tai oma halu tarkastuksiin. Näin päästiin entistä aiemmin puuttumaan mahdollisiin terveysriskeihin ja toteuttamaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. 1.3 Toimintaympäristö Lounais-Pirkanmaan seutukunnan väestöpohja on n henkilöä. Seutu koostuu Sastamalan kaupungista ja Punkalaitumen kunnasta. Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä yhdistyivät Sastamalan kaupungiksi vuoden 2009 alusta ja jo vuotta aikaisemmin Suodenniemen kunta liittyi Vammalan kaupunkiin. Työvoimaa alueella on n henkilöä. Alueella toimii seudullinen työ- ja elinkeinotoimisto, työvoiman palvelukeskus, yrityspalvelu ja ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jotka kaikki huolehtivat omalta osaltaan osaavan työvoiman saatavuudesta. Työllisyystilanne oli oleellisesti heikentynyt kansainvälisen ja kotimaisen taloustilanteen vuoksi. Koko Pirkanmaata koskevassa työllisyyskatsauksessa 7/2010 työttömyyden kasvutrendi kuitenkin taittui ja lomautukset vähenivät. Pirkanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli 12.2 %, kun se Lounais-Pirkanmaalla oli 8 %. Alle 25-vuotiaiden osuus oli 154 henkilöä, yli 50- vuotiaiden osuus oli 391 henkilöä ja yli vuoden työttömänä olleita 103.

7 7 2 Oppimisprosessi 2.1 Projektin lähtökohta Lounais-Pirkanmaan alueelle oli laadittu poikkihallinnollinen elinkeino- ja työllisyysstrategia , jossa työvoiman palvelukeskuksen tehtäväksi määriteltiin osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen rakennetyöttömyyttä purkamalla. Pitkään työttömänä olleiden palvelut oli keskitetty työvoiman palvelukeskukseen. Ne pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka eivät tarvinneet moniammatillista tukea työllistymiseen, asioivat työ- ja elinkeinotoimistossa. Osa pitkään työttömistä henkilöistä on työmarkkinoiden ulkopuolella ja heidän palveluvastuunsa on kuntien sosiaalitoimistoissa. Lounais-Pirkanmanmaalla ei ollut aiemmin toteutettu pitkäaikaistyöttömien terveystarkastustoimintaa, eikä sosiaalisen kuntoutuksen palvelua. Vammalan-Huittisten Seudun mielenterveysseura ry haki vuonna 2007 työllisyyspoliittista avustusta Pirkanmaan TEkeskukselta sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen kehittämiseksi Koutsi -hankkeessa. Samaan aikaan Sastamalan perusturvakuntayhtymä haki rahoitusta pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen aloittamista varten Stakesista (nyk. THL). Tavoitteena oli käynnistää työttömien terveystarkastukset seutukunnalla. Seudun työttömyysaste oli 5 % vuonna Työmarkkinatuen aktivointiaste oli joulukuussa 2007 yli 70 %. Asiakkaat olivat joko työssä tai työllistymistä edistävissä toimenpiteissä. Samaan aikaan seudulla esiintyi rekrytointiongelmia. Pääsääntöisesti työttöminä olivat enää kaikkein vaikeimmin työllistyvät henkilöt. Heillä esiintyi usein hoitamattomia mielenterveys- ja päihdeongelmia, jotka olivat esteenä työllistymispolkujen rakentamiselle. Taustalla oli arjen hallintaan liittyviä ongelmia, oppimisvaikeuksia ja somaattisia sairauksia, jotka olivat yhdessä työttömyyden kanssa aiheuttaneet laaja-alaista syrjäytymistä elämän eri osa-alueilla. Kohderyhmän sitoutuminen erilaisiin kuntoutustoimenpiteisiin ja yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin oli heikkoa. Heidän osallisuuden edistäminen vaati terveystarkastuksen lisäksi riittäviä jatkotoimenpiteitä. Useissa valtakunnallisissa tutkimuksissa oli todettu, että pitkäaikaistyöttömät kuuluvat syrjäytymisen ja terveyden osalta erityiseen riskiryhmään. Huoli työttömien terveydestä näkyy myös STM:n sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa 2015: Tavoitteena on saada koko yhteiskuntapolitiikka tukemaan terveyttä ja hyvinvointia. Parannetaan työikäisten terveyttä ja toimintakykyä. Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevillä toimintamalleilla. Tuetaan vaikeasti työllistettäviä koulutuksen ja kuntoutuksen tiiviillä yhteistyöllä, selvitetään työllistymisen esteenä olevat terveysongelmat joustavasti Päätoimijat pts-hankkeen päätoimijoita olivat Sastamalan perusturvakuntayhtymä Saspe, työvoiman palvelukeskus Työteekki, Sastamalan Sosiaalikeskus, Punkalaitumen Sosiaalipalvelut ja Vammala-Huittisten Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämä Tukitalo. Seuraavassa kerrotaan lyhyesti päätoimijoista ja niiden keskeisistä tehtävistä omalla toimialueellaan.

8 8 Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Saspe) Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Saspe) tuottaa alueellisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Saspe tuottaa jäsenkunnilleen terveydenhoitopalvelut, perheneuvolapalvelut, vanhuspalvelut ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut. Saspen alaisuudessa toimii myös Sastamalan Työterveys, joka tarjoaa sopimuksen tehneille työnantajille, heidän työntekijöilleen ja yrittäjille joko lakisääteiset palvelut tai laajennetussa sopimuksessa myös sairaanhoitopalvelut. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käytön yhteensovittamisesta. Saspessa toteutetaan tilaaja-tuottajamallia, jossa kuntayhtymä on palvelujen tuottaja/järjestäjä ja kunnat ovat palvelujen tilaajia. Kunnat asettavat taloudelliset raamit palveluiden tuottamiselle. Saspe on ns. kuntaohjautuva kuntayhtymä, jossa ei ole toimielimenä yhtymävaltuustoa, vaan jäsenkuntien valtuustot ovat ylimpiä päättäviä elimiä. Perus ja palvelusopimukset tehdään vuosittain kuntien ja Saspen välillä. Sastamalan perusturvakuntayhtymän perussopimusluonnoksessa kuntien maksuosuudesta sanotaan seuraavaa: Maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kunta- ja toimipaikkakohtaiseen kustannuslaskentaan. Jäsenkunnan osuus toimipaikan kustannuksiin määräytyy käytön suhteessa". Sastamalan seutukunta on kolmen sairaanhoitopiirin alueella. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu Sastamala ja osittain Punkalaidun, joka ostaa esimerkiksi psykiatrian hoidon lähes kokonaan Vammalan aluesairaalalta. Muuten Punkalaidun kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Punkalaitumella on oma terveysasema ja kunta liittyi vuoden 2009 alusta Saspeen. Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Kiikoinen ja Lavia, mutta niiden perusterveydenhuolto tuotetaan Saspesta. Satakunnan alueella julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta vastaa Pohjois-Satakunnan työvoimatoimisto. He osallistuivat pts-hankkeeseen juurrutusvaiheen aikana. Seutukunnalla on seitsemän terveysasemaa. Lääkärivastaanotot siirtyivät omalääkärijärjestelmästä aluevastuujärjestelmään 2008, koska alueella oli kova pula lääkäreistä. Seudun 24 lääkärivirasta oli täytetty vain 14. Tämä johti siihen, että omalääkärijärjestelmä ei toiminut ollenkaan. Kiireettömät lääkäriajat venyivät jopa kuukausien päähän. Se hankaloitti suuresti työttömien asiakkaiden pääsyä vastaanotolle. Vuoden 2009 aikana lääkäritilanne parantui ja syksyllä 2009 kaikki lääkärivirat oli täytetty. Helpotusta toi sekin, että Äetsän lääkäri- ja hoitajapalvelut ulkoistettiin. Mielenterveyshoitajan resurssi saatiin hankkeeseen Muisti ja mieli-hankkeelta. Hanke päättyi 2009 loppuvuodesta ja Saspeen palkattiin mielenterveyshoitaja vuoden alusta Sastamalan seudun työvoiman palvelukeskus Työteekki Sastamalan seudun työvoiman palvelukeskus Työteekki perustettiin Vammalaan 2004, jolloin Suomessa oli käynnissä työvoimapolitiikan rakenteellinen muutos. Julkiset työvoimapalvelut muutettiin kaksilinjaiseksi ja vaikeimmin työllistyvien palvelut keskitettiin työvoiman palvelukeskuksiin. Työvoiman palvelukeskus perustettiin Sastamalan seutukunnassa Vammalan kaupungin työllisyydenhoitoon erikoistuneen yksikön yhteyteen. Työvoiman palvelukeskus Työteekin perustamisen yhteydessä kaupunki sitoutui määräaikaisten työvalmentajien toimien vakinaistamiseen ja ammatinvalintapsykologin palkkaamiseen. Työhallinto osoitti työvoiman palvelukeskukseen kahden kuntoutusohjaajan resurssit. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja siirtyi kuntien sosiaalitoimien alaisuudesta seudulliseen työvoiman palvelukeskukseen.

9 9 Palvelukeskukseen ei palkattu sosiaalityöntekijöitä, koska heidän osaamisensa saatiin yksikön käyttöön seudun kunnista tiiviillä verkostoyhteistyöllä. pts-hankkeen toimintamallin käyttöönoton myötä myös terveydenhuollon palvelut liitettiin osaksi työnhakijoiden kuntoutusprosessia. Vammalan seudun työvoiman palvelukeskuksessa toimii työvalmennusosastoja, joissa käy päivittäin noin 100 asiakasta. Osastot mahdollistavat asiakkaille nopean pääsyn työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin. Työvalmentajat laativat yhdessä asiakkaiden kanssa osaamiskartoituksia ja työvalmennussuunnitelmia. Työvalmennusosastot toimivat yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Se mahdollistaa työllistymisen avoimille työmarkkinoille. Työvoiman palvelukeskuksen avulla on mahdollista suorittaa erilaisia tutkintoja (esim. oppisopimuskoulutuksella Sastamalan kaupungin palveluksessa). Sastamalan Sosiaalikeskus Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. pts-hanke teki yhteistyötä aikuissosiaalityön tiimin kanssa. Tiimin tehtäviä ovat aktivoiva ja kuntouttava sosiaalityö, päihdehuolto ja toimeentulotuki. Tiimiin kuului kaksi aikuissosiaalityöntekijää, sosiaalityön palveluohjaaja ja viisi etuuskäsittelijää. Heidän esimiehenään toimii hyvinvointijohtaja, joka oli mukana pts-hankkeen projektiryhmässä. Sosiaalikeskuksen toimintaa kehitettiin vuoden 2009 alusta niin, että tavoitteena oli tehdä kaikille pitkään toimeentulotuen piirissä asioineille asiakkaille palvelusuunnitelma. Suunnitelmaa seurataan ja päivitetään. Palvelusuunnitelman on tarkoitus edesauttaa asiakkaan kuntoutumispolkua. Palvelusuunnitelman tekemisen yhteydessä tehtiin usein ohjaus myös ptshankkeen tarkastuksiin. Sastamalassa kehitettiin aikuissosiaalityön palveluja myös laajemmin. Tavoitteena oli järjestää sosiaalisen kuntoutuksen palvelua. Tarkoituksena on, että työttömät henkilöt, jotka eivät täytä työhallinnon kriteerejä, ovat sosiaalisen kuntoutuksen piirissä. Asiakkaan toimintakyvyn vahvistuessa hänellä on mahdollisuus siirtyä eteenpäin esimerkiksi työvoiman palvelukeskuksen asiakkaaksi. (Sastamala - kuntoutuksen kohdennetut palvelut, Liite 1) Punkalaitumen Sosiaalipalvelut pts-hanke teki yhteistyötä Punkalaitumen sosiaalipalvelujen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluivat sosiaalityö, päihdehuolto ja toimeentulotuki. Vuoden 2009 alusta kaikille asiakkaille oli tarkoitus tehdä palvelusuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään. Punkalaitumen kunnan perusturvajohtaja osallistui alusta asti hankkeen projekti- ja ohjausryhmiin. Vammala-Huittisten Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämä Tukitalo Tukitalo oli yksi hankkeen yhteistyökumppani. Yhdistys on yksi Mielenterveysseuran 54 jäsenyhdistyksestä. Yhdistyksen kotipaikka on Sastamala ja sen toiminta-alueen muodostavat Sastamalan lisäksi Huittinen, Kiikoinen ja Punkalaidun. Yhdistyksen toimitilat, Tukitalot, sijaitsevat Vammalassa ja Huittisissa. Yhdistys ylläpitää ensiapu- ja kriisikeskusta ja tarjoaa talous- ja velkaneuvonnan, edunvalvonnan, sekä sosiaaliasiamiehen palveluja asiakaskuntien asukkaille.

10 Palvelutuotantoon liittyvät toimijat Päätoimijoiden lisäksi hanke teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Sastamalan alueella oli useita osallisuutta ja työllistymistä edistäviä hankkeita, joilla oli sama kohderyhmä kuin ptshankkeella. Hankkeiden työntekijät tekivät sektorirajoja ylittävää yhteistyötä opinnollisen kuntoutuksen Luovi Ammattiin -hankkeen (päättyi 2009), sosiaalisen kuntoutuksen Koutsihankkeen (päättyi 2009) ja etsivän nuorisotyön PaTu-hankkeen kesken. Hankkeiden hallinnoinnista vastasivat kolmannen sektorin toimijat. Sastamalan koulutuskuntayhtymällä oli samanaikaisesti käynnissä opinnollisen kuntoutuksen hankkeita. Moniammatillisena yhteistyön avulla pohdittiin ja kehitettiin uusia toimintatapoja, joiden tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa asiakkaiden palveluja. Yhteistyötä tehtiin myös seudullisen päihdetyön kehittämishankkeen kanssa, joka päättyi Hanketta hallinnoi Sastamalan kaupunki. Hankkeen tavoitteena oli lisätä eri organisaatioiden palveluksessa työskentelevien työntekijöiden osaamispääomaa ja ehkäistä päihdehaittoja puuttumalla niihin ja puhumalla niistä jo varhaisessa vaiheessa. Hankkeen toimintamalli jäi verkostojen käyttöön. Hankkeen tavoitteet olivat yhteneväiset pts- hankkeen kanssa mm. siltä osin, että päihteiden käyttö oli monen pitkäaikaistyöttömän arkipäivää. Sastamalan alueen optikot edistivät hankkeen asiakkaiden hyvinvointia tarjoamalla näöntarkastuksista 50 %:n alennuksen. Alennus oli merkittävä ja se alensi kynnystä mennä näöntarkastukseen. Suurin osa hankkeen asiakkaista oli sen ikäisiä, että näkö oli jo huonontunut. Asiakkaat saivat terveystarkastuksesta tarvittaessa lähetteen optikolle. pts-hanke teki yhteistyötä Sastamala-opiston ja kaupungin liikuntatoimen kanssa. Opistossa kokoontui kaksi liikuntaryhmää lukuvuosina Asiakkaat osallistuivat ryhmiin osana kuntouttavaa työtoimintaa. Paikalla oli 4-8 liikkujaa/kerta. Osallistujamäärät olivat vähäisiä, vaikka ryhmät olivat avoimia kaikille kuntalaisille. Yhtenä syynä vähäisiin osallistujamääriin olivat pitkät välimatkat ja huonot kulkuyhteydet. Myös työttömien motivaatio osallistua erilaisiin aktiviteetteihin oli vaihteleva. Sastamalan kaupunki teki päätöksen tukea työttömien työnhakijoiden osallisuutta ilmaisella aktiivikortilla, jolla he pystyivät osallistumaan Sastamalan opiston kursseille. Opisto teki ko. kohderyhmälle laajan kyselytutkimuksen, jonka keskeisenä tuloksena oli, että maksuton aktiivikortti mahdollistaa heille tärkeät sosiaaliset ja toiminnalliset kontaktit kodin ulkopuolella Resurssit Hankkeessa työskenteli osa-aikainen projektityöntekijä. Projektityöntekijän työhuone sijaitsi työterveyshuollon tiloissa. Juurrutusvaiheessa hanketyöntekijä koulutti terveydenhoitajia suorittamaan tarkastuksia perusterveydenhuollon toimipisteissä. Juurrutusvaiheen etuna oli se, että lääkärit olivat terveydenhoitajien kanssa samassa toimipisteessä. Se helpotti konsultointia, asioiden käsittelyä ja asiakkaiden jatko-ohjausta. Saspen yleiset toimintamallit muuttuivat pts-hankkeen aikana. Ikävuositarkastuksista luovuttiin valtuuston päätöksellä Perusteluna oli se, että tarkastukset olivat päällekkäisiä työterveyshuollon palveluiden kanssa. Lisäksi aikoja jäi paljon käyttämättä ja ne kuormittivat ruuhkautunutta terveydenhuoltoa. Toiminnan muutos mahdollisti lisäresursseja työttömien tarkastuksiin. Resursseja kohdennettiin 1½h/vk/terveydenhoitaja.

11 11 Muissa yhteistyöorganisaatioissa terveystarkastuksiin ohjauksiin ja jatkotoimenpiteisiin käytetty aika kuului normaaliin virkailijoiden työhön. Vaikka ohjauksiin ja palautekeskusteluihin meni aluksi enemmän aikaa, ne koettiin tärkeäksi osaksi asiakkaan kuntoutumisprosessia. Sosiaalikeskuksen ja päihdeklinikan mukaan tarkastukset olivat tarpeellisia. Asiakkaita hoidettiin kokonaisvaltaisesti ja se vaikuttaa pitkällä aikavälillä esimerkiksi päivystyskäyntien määrän vähenemiseen Tietojärjestelmät pts-hankkeen käytössä ei ollut yhtenäistä asiakastietojärjestelmää, vaan kaikki organisaatiot kirjasivat asiakastiedot omiin tietojärjestelmiinsä. Terveydenhuollossa oli käytössä Pegasosjärjestelmä, työvoimanpalvelukeskuksessa TYPPI- ja Ura-järjestelmä ja TE-toimistossa Urajärjestelmä. Terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon ja sosiaalitoimen järjestelmät eivät keskustele keskenään, joten palaute annettiin jokaiselle lähettävälle taholle erikseen lähetepalaute-lomakkeella tai henkilökohtaisten palautekeskustelujen avulla Toimintamalli Kaavio 1. Visuaalinen toimintamalli.

12 12 pts-hankkeen toimintamalli on esitetty kaaviossa 1. Seuraavassa selvitetään tarkemmin toimintaprosessin eri osa-alueet ja niihin liittyvät tehtävät. Lähetekäytäntö Asiakkaat tulevat terveystarkastuksiin työvoiman palvelukeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston tai sosiaalitoimen lähetteellä. Lähetelomakkeena toimii valtakunnallisessa hankkeessa suunniteltu lomake (Liite 2). Terveystarkastuksiin ohjaus perustuu palvelutarvearvioon, jonka tekee kunkin organisaation vastuuvirkailija omien asiakkaidensa osalta. Palvelutarpeen arviointi on keskeinen osa työllistymis-, aktivointi- ja palvelusuunnitelmaa ja asiakkaan palveluprosessia. Palvelutarpeen kartoitus toimii pohjana palvelusuunnitelmalle, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan oikea-aikaista palvelua ja auttaa asiakasta sijoittumaan työmarkkinoille. Asiakkaille tehdään osaamiskartoitus ja kartoitetaan työhistoria, työkyvyn esteet sekä elämäntilanne. Etusijalla terveystarkastuksiin ovat henkilöt, joiden edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut vuosia. He ovat myös sen ikäisiä, että vaara sairastua kansanterveyssairauksiin on lisääntynyt oleellisesti. Suostumus Lähettävä taho pyytää suostumuksen (Liite 3) asiakkaalta ja arkistoi sen. Lähetelomakkeessa on kohta, johon merkitään, että suostumus on pyydetty. Lähete lähetetään neuvolan ajanvaraukseen. Sieltä terveyskeskusavustaja varaa ajan terveydenhoitajalle ja lähettää asiakkaalle kutsun ja esitietolomakkeen. Seurantakäynnille terveydenhoitajat varaavat ajan itse. Terveystarkastus Terveystarkastuksessa käytettävät lomakkeet ovat esitietolomake, päihteiden osalta Audit, mielialan osalta BDI ja diabetesriskitesti. Työkykyindeksi lasketaan silloin, kun asiakas on menossa työhön tai koulutukseen. Hankkeen loppuvaiheessa otettiin mukaan myös oppimis- ja lukivaikeuksia kartoittava lomake, joka täytetään lähettävän tahon pyytäessä tai jos asiakas ottaa itse ongelman puheeksi. Tarkastuksessa käydään läpi aiemmat sairaudet, lääkitykset ja niiden hoitotaso, kysytään ravitsemus- ja liikuntatottumukset, harrastukset ja sosiaalinen verkosto sekä tehdään lähete laboratorioon. Samalla mitataan verenpaine, paino, pituus sekä tarkastetaan näkö ja kuulo. Seurantakäynti Asiakas käy tarkastuksessa kaksi kertaa. Seurantakäynnillä käydään läpilaboratoriokokeiden tulokset ja annetaan yksilöllistä elämäntapa- ja ravitsemusohjausta sekä jaetaan tarvittava esitemateriaali. Tiedot kirjataan perusterveydenhuollon tietojärjestelmään, josta löytyy työttömien terveystarkastuksiin tarkoitettu lomake. Käynti tilastoidaan niin, että vuoden lopussa nähdään työttömien terveystarkastuksien toteutuneet käynnit. Terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä poisjääminen aiheuta sanktioita. Tällöin ohjauksen merkitys palveluiden piiriin korostuu. Ajanvaraus muiden terveydenhuollon palveluiden piiriin onnistuu parhaiten, kun se tehdään heti vastaanotolla. Terveydenhuollon ajanvaraukseen on usein kova ruuhka, joten asiakasta pyydetään soittamaan uudelleen parin päivän tai viikon kuluttua, että hän saisi ajan lääkärille. Palautekeskustelu Terveystarkastukseen osallistujan kanssa käydään Palautekeskustelu siinä vaiheessa, kun tulokset esimerkiksi laboratoriosta tai lääkärikäynniltä ovat tulleet. Lähettävä taho on palautekeskustelussa mukana. pts-hankkeessa palautekeskustelut käytiin terveydenhoitajien vastaanotolla. Terveydenhoitaja kirjaa palautelomakkeelle asiakkaan kanssa yhdessä havaitut

13 13 terveyteen ja /tai työkykyyn vaikuttavat asiat. Työkykyään asiakas arvioi itse ja terveydenhoitaja kirjaa oman arvionsa suhteessa kokonaistilanteeseen ja saatuihin tuloksiin. Työkyvystä keskustellaan palautekeskustelun yhteydessä. Palautelomake (Liite 4), lähetetään lähettävälle taholle, jos yhteistä palautekeskustelua ei pidetä. Lähettävä taho kirjaa omaan tietojärjestelmäänsä terveystarkastusten tulokset ja mahdolliset jatkoseurannat. Lähettävällä taholla on velvollisuus aktiivisesti ohjata asiakasta hoitamaan terveyttään terveystarkastuksessa esiin nousseiden asioiden johdosta jatkossakin. Tarkastuksen jälkeen jatkohoito työllistää myös lähettävää tahoa, koska jatkokuntoutusvastuu jakautuu useille toimijoille. Lähettävä taho hankkii esimerkiksi maksusitoumuksia hammashoitoa tai silmälaseja varten, ohjaa opinnolliseen kuntoutukseen henkilöitä, joilla on vaikeuksia oppimisessa, tai tarjoaa sosiaalista kuntoutusta sitä tarvitseville. Osa asiakkaista voi jatkaa ammatillisessa kuntoutuksessa Yhteenveto: Mitä opittiin? Hankkeen aikana oli tärkeää tunnistaa yhteistyökumppanit ja -verkostot sekä tehdä hankkeen toimintaa näkyväksi. Asiakkailla oli yhtä aikaisesti monia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvittiin eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Projektityöntekijä teki hankkeen alkuvaiheessa sähköisen verkostokartan (Liite 5), josta löytyivät tärkeimmät yhteistyökumppanit. Kartassa on myös kolmannen sektorin toimijoita, joihin asiakkaita voitiin ohjata tarvittaessa. Jokaisesta toimijasta tehtiin yhteystietolomake, johon oli merkitty organisaation yhteyshenkilöt ja tärkeimmät toiminnat ja tehtävät. Asiakkaalle voitiin antaa kopio mukaan tarvittaessa. Hanketoimijoiden ja verkostokumppanien sitouttaminen hanketoimintaan oli aluksi haasteellista. Työmenetelmien sopiminen ja yhteisen ajan löytäminen veivät aikaa ja vaativat joustavuutta kaikilta. Kunkin organisaation perustehtävästä ja roolista hankkeessa käytiin useita keskusteluja. Keskustelu ja roolien selvittäminen helpottivat yhteistyötä. Hanketyön vaativuutta lisäsivät julkisen sektorin aikataulut, joiden mukaan lyhyellä aikavälillä piti saada paljon aikaan. Terveydenhuollon puolella rasitteita olivat alkuvaiheen lääkäripula ja viime syksyn H1N1-rokotuskampanja. Koko verkostoa rasittivat kuntaliitokset, jotka veivät aikaa ja vaativat tottumista uusiin muutoksiin. Juurrutustyön aloittaminen jo pilottivaiheen aikana oli hyvä ratkaisu oppimisprosessin kannalta. Juurrutusvaiheessa koulutetut terveydenhoitajat valittiin tarpeeksi varhain, jolloin heillä oli aikaa sopeutua ja asennoitua uuden toimintamallin käyttöön. Hankkeessa kävi ilmi myös johdon antaman tuen tärkeys. Ilman johdon tukea mikään hanke ei voi menestyä. Horisontaalisella tasolla organisaatiossa voidaan muuttaa työmenetelmiä joustavasti, mutta päätösten tekemisessä menee aikaa. Yhteinen tahtotila oli merkittävä tekijä hankkeen toimintamallien juurtumisessa ja levitystyössä. Yhteistyö eri tahojen kanssa sujui loistavasti. Verkostoitumisesta ja yhteisestä tahtotilasta kertoo jatkohankkeen ajaksi laadittu yhteinen toimenpideohjelma Ohjelmaa päivitettiin projektiryhmän kokouksissa ja siihen kirjattiin seudullisesti tärkeimmät asiat ja päätökset, jotka liittyvät työttömien terveyspalveluihin, verkostoyhteistyöhön tai syrjäytymisen ehkäisyyn.

14 3 Asiakastiedot 3.1. Pilottivaiheen asiakastiedot Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 48 asiakkaan terveydentila. Tutkituista asiakkaista koottiin tilastotietoa, joka näkyy taulukossa 1 (ks. seuraava sivu). Tilastollisesti tutkittavien määrä oli pieni, mutta tutkittujen terveysongelmat näkyivät selvästi. Tupakointi ja päihteiden käyttö oli yleistä ja muita terveysriskejä oli paljon. Asiakkaille tarjottiin Saspen tupakastavieroitus-kursseja, mutta yksikään ei osallistunut kurssille. Tupakoinnista luopuminen koettiin vaikeaksi nykyisessä elämäntilanteessa. Lähes kaikilla päihdeongelmaisilla oli valmiina hoitosuhde päihdeklinikalle. Sitä tuettiin kannustamalla osallistumaan ryhmiin ja yksilötapaamisiin. Alkoholin käyttö otettiin aina puheeksi terveystarkastuksessa. Hankkeella ei ole tarkkoja lukuja muista kuin terveydenhuollon jatkopoluista. Neljä asiakasta sai varmuudella eläkepaperit, työkyvynarvioon ohjattiin kolme, pidemmille sairauslomille ohjautui ainakin kaksi henkilöä, avoimille työmarkkinoille kolme henkilöä ja tuettuun työhön yksi henkilö. Koulutukseen siirtyi ainakin neljä henkilöä. Asian seuraamista hankaloitti se, että asiakkaat eivät ohjautuneet palveluihin heti tarkastuksen jälkeen, vaan vasta prosessien edetessä. Eläkemahdollisuuksien selvityksiä (Elma) ei Sastamalassa tehdä, vaan eläkeselvitykset hoidetaan paikkakunnalla normaalina virkailijoiden perustyönä. Asiakkaiden terveysongelmia olivat liikapaino ja vähäinen liikunta. 32 henkilöllä oli kohonnut painoindeksi, joista 12 merkittävästi. Muutama asiakas osallistui painonhallintaryhmiin ja muutama aloitti omaehtoisen laihdutuksen. Yhteiskumppaneiden kanssa luotiin liikuntaryhmiä. Asiakkaita ohjattiin niihin sekä muihin Sastamala-opiston harrasteryhmiin. Pilottivaiheen kokemusten mukaan asiakkaan aito kohtaaminen terveystarkastuksissa oli oleellista. Tärkeää oli se, että asiakkaat tunsivat tulevansa kuulluksi. Kannustava ja voimavaralähtöinen ajattelu sekä rakentava terveysriskeihin puuttuminen tuottivat selkeästi tulosta. Palautekeskustelu oli hyvä käytäntö, koska pelkästään kirjallisessa palautteessa ns. hiljainen tieto ei siirry. Pilottivaiheen asiakkaiden määrät ja tilanteet ovat tarkemmin tiedossa, koska projektityöntekijä teki tarkastukset itse ja pystyi myös seuraamaan asiakkaan jatkopolkuja helpommin.

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Itä-Savossa

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Itä-Savossa Sisällysluettelo 1 Hanketiedot 3 2 Kehittämistyön kuvaus.4 2.1 Hankkeen tavoitteet...4 2.2 Hankkeen kohderyhmä...4 2.3 Oletukset ja asenteet ennen hankkeen aloittamista..5 2.4 Kehittämisvaiheet 5 2.5 Toimintaympäristö...5

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen työhön

Yhteistyöstä yhteiseen työhön S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 6 Sinikka Reito Yhteistyöstä yhteiseen työhön Ikaalilainen palveluohjaus auttaa työikäistä palvelujärjestelmän labyrintissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Alueyhteistyötä tarvitaan

Alueyhteistyötä tarvitaan 1/2013 Nuorta motivoi työssä oppiminen Alueyhteistyötä tarvitaan Työllisyysasiantuntija auttaja urapolulla Pääkirjoitus VATES - vaikuttamista ja verkostoitumista 20 vuotta Vammaisjärjestöt perustivat VATES-säätiön

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 TUULAS - PERHEKESKUSHANKE LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1 TUUSULAN PERHEKESKUSHANKE TUULAS... 5 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot