Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari , Lahti MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari 18. 19.4.2013, Lahti MUISTIO"

Transkriptio

1 Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari , Lahti MUISTIO Tähän muistioon on koottu ison salin esityksistä keskeisiä asioita. Puhujien PowerPoint-esitysten sisältöjä ei ole sellaisinaan lähdetty systemaattisesti toistamaan, sillä niiden sisältöön voi perehtyä itse esityksen kautta Seminaarin avaus Ajankohtaista aluepolitiikasta / osastopäällikkö, ylijohtaja Taina Susiluoto, TEM Työ- ja elinkeinoministeriön alueosaston päällikkö, ylijohtaja Taina Susiluoto avasi seminaarin. Hän esittäytyi ja kertoi taustastaan. Keskeinen viesti maaseudun kehittämiseen liittyen oli se, että tärkeää on pitkäjänteinen toiminta ja verkostojen määrätietoinen rakentaminen. Verkostojen rakentaminen on hidasta, niitä ei tule hukata, vaan vaalia. Suomen taloustilanne on raju; kasvua ei ole lähiaikoina luvassa ja vienti ei vedä. Säästötoimia odotettiin puoliväliriihestä pelonsekaisin tuntein. Lopputulema oli kuitenkin odotettua helpompi. Yrittäjyyden ja nuorison työllistymisen edistäminen ovat keskeisiä painopisteitä. Suomessa on tärkeä miettiä, miten nuoria saadaan pysymään maaseudulla. On hyvä ottaa oppia myös siitä, miten muissa maissa samoja asioita ratkotaan. Puoliväliriihessä nousi esiin myös maahanmuuton ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Alueosastolle tärkeitä asioita puolivälitarkastelusta oli ELY-uudistus. Toinen tärkeä asia oli tulevan rakennerahastokauden valmisteluun saadut linjaukset. Tulevalla ohjelmakaudella rahoitusta tulee olemaan miljardi euroa vähemmän. Silti näyttää siltä, että vähentyvällä rahalla halutaan tehdä kaikki sama kuin ennenkin, jopa vähän enemmän. Kolmas asia on aluekehittämisen kokonaisuus isona kuvana; toiminta eri tasoilla ja erilaisilla alueilla. Globaalit trendit vaikuttavat vahvasti myös Suomeen. Meidän tulee olla aktiivisesti vaikuttamassa tulevaisuuteen, jotta Suomi on jatkossakin kilpailukykyinen maa. Tällä hetkellä kasvu tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Euroopassa tulee miettiä, miten asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin tulevaisuudessakin. Tätä vasten tulee tehdä työtä kansallisestikin. Iso tekijä on digitalisoinnista tuleva mahdollisuus ja samalla myös haavoittuvuus. Digitaalipuolella Suomi on kärkimaa. On tärkeä miettiä, mihin paukut kannattaa laittaa, jotta se hyödyttää Suomen elinvoimaisuutta. Demografinen muutos tulee Suomessa ensimmäisenä vastaan vahvasti. Tämä johtaa tilanteeseen, että samalla tavalla tekemällä ei ole mahdollista pitää hyvinvointia nykyisellä tasolla. Tarvitaan aktiivisuutta uuden rakentamisessa. Maaseudulla demografinen kysymys ja ratkaisut siihen tulevat hyvin voimakkaasti esiin. 1

2 Maaseudulla on monia vahvuuksia: puhtaat vedet, luonnonvarat sekä luonto. Huoltovarmuusnäkökulma on niin ikään tärkeä asia, jossa maaseudulla on merkittävä rooli. Ihmisiä on tärkeä pystyä osallistamaan tekemään asioita. Nyt on keskeistä miettiä, mitä asioita YTR:n toiminnasta on tärkeä viedä tulevaisuuteen. Esimerkiksi verkostomainen toiminta on yksi keskeinen asia. Arvioinneista nousee verkostoitumisen vahvuudet esille. Tulee miettiä, miten näitä vahvuuksia tulee jatkossa ylläpitää. Miten voidaan vahvistaa vaikuttavuutta ja kytkeä maaseututoimet muuhun aluekehittämiseen? Miten saada parhaat voimat tekemään asioita? Mikä on maaseutupolitiikan vaikuttavuus ja mikä sen maali on? YTR:n ja teemaryhmien tulevaisuudesta tehdään lähiaikoina ratkaisuja. Keskustelussa nousi esiin seuraavaa: Maaseutuopetuksen verkostokuvioon on tähdätty määrätietoisesti, mutta siitä ei ole yksimielisyyttä. Maaseutututkimuksen ja -opetuksen jatko on yksi lähiaikoina ratkaistava kysymys. Miten TEM:ssä nähdään maaseudun merkitys kilpailukyvyn kannalta? Suomen kansallisessa politiikassa maaseutua ei ole nähty merkittävänä kilpailutekijänä viime vuosina. Miten tähän aiotaan jatkossa panostaa? TEM:n linjaus on, että maaseutuasiat tulee hoitaa vähintään yhtä hyvin kuin MMM:ssä. TEKESin innovaatioiden maantiede -tutkimus osoittaa, että maaseudulla on merkitystä suomalaisessa innovaatiopolitiikassa. Niukkuus ruokkii innovatiivisuutta, kaikenlaisista tilanteista on Suomessa selvitty eteenpäin. Suomen kilpailukyky lähtee siitä, että ollaan ketteriä ja ymmärretään erilaiset kilpailuvaltit, mitä Suomessa on. Verkostomaisuus on keino yhdistää asioita ja hakea eri toimialojen asioihin maaseutunäkökulmaa. YTR:n virkamiesten siirron MMM:stä TEM:öön tulisi mahdollistaa se, että voitaisiin aikaisempaa enemmän yhdistää maaseudun näkökulmaa eri asioihin. Lahden keskustaisännästä Päijät-Hämeen kyläasiamieheksi: tuoreen toimijan näkemyksiä paikallistason toiminnasta ja valtakunnantason alue- ja maaseutupolitiikan osuvuudesta / kyläasiamies Timo Taulo, Päijät-Hämeen kylät ry Timo Taulo aloitti esityksensä raikasotteisella DVD:llä, jossa maaseutupolitiikan ratkaisuksi esitettiin syntyvyyden lisäämistä maaseudulla. Mielikuvat kaupungista ja maaseudusta voi olla este, sillä usein toimitaan mielikuvien mukaisesti. Kylillä on omat identiteettipisteensä, jotka ovat osin mielikuvia ja yhdistävät ihmisiä. Vallankumoukset alkavat identiteettipisteestä. Kehittämistyössä on tärkeää, että mietitään, mitä itse voidaan tehdä oman kylän hyväksi, eikä niinkään passiivisesti odoteta, mitä joku taho tekee kylän hyväksi. Päijät-Hämeessä toimii lähidemokratiapilotti Yhdessä tulevaan asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä

3 Vesikansafoorumi on modernin kyläyhteisön aluetoimintamalli, joka tarraa likidemokratiaan ja vaalii vieridemokratiaa: luo kansalaismielipiteitä. Se kehittää lähipalveluita: paineistaa päätöksentekoa, antaa yhteisölle yhteisen äänen. Vieridemokratiaa voi tehdä esim. kyläteatterilla. Hankepaneeli Hankepaneelissa oli esillä neljä hanketta, joiden lyhyet esittelyt jaettiin seminaariyleisölle paperilla. Hankkeet olivat seuraavat: 1. Joukkoliikennepalvelujen uudet muodot / Ilkka Lehtola, Itä-Suomen yliopisto 2. Pilottihanke: kyläkaupasta yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöliittymä / Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry 3. Kyläyhteisöjen strateginen hallinta / Pekka Valkama, Tampereen yliopisto 4. Kylien bisneskeissit / Juha Kuisma, Suomen Kylätoiminta ry Käytiin läpi keskeiset asiat, mitä kussakin hankkeessa on saatu aikaan: 1. Keski-Karjalassa on ollut kyytitakuun joukkoliikennekokeilu, jossa tarjotaan mahdollisuus käydä keskuksessa asioimassa kaksi kertaa viikossa. Tavoitteena on tarkastella maaseudun ikääntyvän väestön liikkumistarpeita ja sitä, ovatko uudet kokeilut tuoneet tähän muutosta. Sosiaalisten tukiverkostojen rooli autottomien ikääntyvien liikkumisessa on yksi aspekti. Maaseutupoliittinen näkökulma on kuvata hanke ja kerätä käyttäjien kokemuksia kokeilusta ja levittää tietoa tästä julkisuuteen. Kyytitakuukokeiluja on kaikkiaan kolme eri seudulla Suomessa. Kyytitakuu on ollut yksi LVM:n kärkihankkeista ja se on kirjattu myös maaseutupoliittiseen selontekoon ja kokonaisohjelmaan. 2. Hanke alkoi vuoden alussa ja se on 2-vuotinen hanke. Kyläkauppojen määrä on vähenemässä nopeasti. Suomessa on vain n. 380 kyläkauppaa. Jos lopettamistahti pysyy nykyisenä, 15 vuoden päästä Suomessa ei ole enää kyläkauppoja. Tavoitteena on kääntää tämä trendi. Kyläkauppa tulisi nähdä myös tulevaisuuden tekijänä, ei menneisyyden kuvana. Kyläkaupan toimintaa mahdollistamassa on monia toimijoita. Usein kaupan lopettamisen syynä on se, ettei eläköityvän kauppiaan työn jatkajaksi löydy ketään. Kyläläisten tulisi ottaa kauppa omakseen ja identiteettipisteekseen. Kyläkauppaan voisi kerätä eri palveluita, kuten esim. matkahuolto, Itella, apteekki, julkiset palvelut. Tulisi lähteä liikkeelle asiakaslähtöisesti ja huomioida yhteiskuntavastuun näkökulma. 3. Kyläyhteisöjen muuttuva hallinta palvelutaloudessa Tutkimushankkeessa käsitteellistetään kylien hallinnan vaihtoehtoja ja tarkastellaan kyläkehittämisen muotoja ja ongelmia. Tutkimuksessa on analysoitu hallinnan ideaa, käsitettä ja ulottuvuuksia kylien näkökulmasta, pohdittu alueyhteisöjen poliittisen identiteetin rakentumista, avattu palvelutalouden näkökulmaa ja tehty katsaus kyliä koskevista säädöksistä. Tutkimuksessa on pohdittu kylien lähtökohtia toimia palvelujen kulutuksen alustoina tarkastelemalla, miten kyläsuunnittelun ja kaavoituksen avulla jäsennetään kyläyhteisöjen palvelutarpeita ja järjestetään edellytyksiä kulutusfunktion toteutumiselle. Kylien mahdollisuuksia tuottaa palveluja on arvioitu laatimalla selostuksia esimerkeistä, joissa kylät ovat osallistuneet palvelujen tuotantoon. 3

4 4. Kylien bisneskeissit -hankkeessa haetaan kylästä lähtevällä energialla uusia taloudellisia ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa monella erilaisella tavalla. Paikallistoimijoiden tulee katsoa 10 vuoden perspektiivillä eteenpäin, jolloin suuri kysyntä tulee olemaan ikäihmisten palveluista. Jos näitä ei hoideta paikallisesti, suuret kansainväliset yritykset tulevat hoitamaan palvelutarpeen. Tuulivoiman kehittäminen ja kylätalon palvelujen tuotteistaminen ovat keskeisiä asioita, mitä kylissä käytännössä ollaan lähdössä tekemään. Hanketoimijoilta kysyttiin, mitä eväitä hankkeet tuovat isojen haasteiden ratkaisemiseen. Hanketoimijat toivat esiin seuraavat asiat: Joukkoliikennekokeilututkimuksessa lähtökohtana ovat yhteiskunnalliset trendit ja niiden vaatimukset. Negatiiviset trendit, kuten väestön väheneminen, harveneminen ja ikääntyminen sekä kuntatalouden heikkeneminen ja valtion säästötoimet, ovat johtaneet joukkoliikenteen heikkenemiseen. Hankkeessa arvioidaan, miten kokeilussa onnistutaan toteuttamaan tavoitteet. Tehokkuuden vaatimus on tullut mukaan ihmisten palvelemiseen. Kylillä ei ole montaa palvelukanavaa aktiivisena. Ei ole syytä pitää julkisia ja yksityisiä palveluja omissa karsinoissaan, vaan kyläläisten eduksi voidaan tehdä yhteistyötä. Verkostoitumiskyky on vahvuus Suomessa ja eri toimijoiden tulisi katsoa kyläläisten näkökulmasta, miten yhdessä tekemällä voitaisiin tarjota palveluja asiakaslähtöisesti. Ongelmana nykyisin on siiloutuminen ja palveluiden tarjoaminen toisistaan erillisinä. Digitalisoituminen tulisi nähdä maaseudulla mahdollisuutena, esim. verkkokauppaan tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua. Maaseutu tulee nähdä koko maan kilpailukykytekijänä. Trendit vaikuttavat kielteisesti maaseudun tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei kuitenkaan ole koskaan sellainen, kuin ennakoidaan. Keskeistä tulevaisuudessa on yllätys; aina tulee joku tuntematon asia, josta seuraa yllätyksiä. Yllätysmomentti on tärkein, ja sen takia tulee olla itsetoimivia kyliä. Asumisen tulisi olla korkeimpana hierarkioissa, valtio ei saisi toimillaan haitata sitä. Julkisen talouden ongelmatilanne johtaa mm. avustusten leikkauksiin ja palvelujen kaventamiseen. Kylissä joudutaan miettimään uusia tulonlähteitä. Julkinen sektori kiinnostuu yhä enemmän tuottavuudesta; miten palveluita saadaan ylläpidettyä yhä pienemmin kustannuksin. Seminaariyleisöstä tuotiin esiin seuraavat näkemykset: Näitä neljää hanketta yhdistää se, että yhden linjan ajattelu johtaa perikatoon. Kaikissa hankkeissa yritetään yhdistää yksityistä ja julkista sekä eri toimijoita. Seminaareissa täytyy miettiä, mitä tehdään ja miten vastataan eri asioihin. Valtaosa viranomaisista, päättäjistä ja tutkijoista puhuvat vain asioista, jotka osoittavat, että maaseutu on tyhjää aluetta 40 vuoden päästä. Tarvitaan vastauksia, miten kehityskulut muutetaan. Tulevaisuus tehdään! Esim. yhteispalvelupisteet ovat esimerkki, miten vaikeaa on saada palveluita yhteen. Tarvitaan konkreettisia vastauksia. Maaseudulla on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kyse on siitä, miten maaseudun mahdollisuudet osataan paketoida ja brändätä. Nyt maaseutua kehitetään liian pirstaleisesti. 4

5 Maaseudun vetovoimatekijät tuovat maaseudulle uusia yrittäjiä. Mikä on kylätoiminnan rooli maaseudun liiketoiminnan kehittämisessä? On suuri mahdollisuus, että kolmas sektori lähtee mukaan yritystoimintaan. Tästä on hyviä esimerkkejä ja tämä on uusi varainhankintatapa. Osuustoiminnan kautta voidaan yhteisöllisesti lähteä tekemään liiketoiminnan avulla kylille hyvää. Hanketoimijoilta kysyttiin, miten eri sektoreiden välinen kumppanuus toimii ja toteutuu hankkeissa. Hanketoimijat toivat esiin seuraavaa: Suomessa on erilaiset toimintakulttuurit eri puolilla maata. Itä- ja Pohjois-Suomessa osuustoiminta on tuttua ja omaa. Yhteisöllisessä yrittämisessä voittoa ei tule, koska ylijäämä ohjataan perusyhteisön hyväksi. Avainasia on kunnan ja kylän suhde. Tulevaan kuntalakiin tarvittaisiin kirjaukset, joissa kolmannen sektorin toimijat velvoitetaan ottamaan mukaan yhteistyöhön kunnan kanssa. Kunnan ja kylän lisäksi kyläkauppa olisi tärkeä kolmas osa kyläyhteisölle. Kyläläisten itse organisoima kaupankäynti on kannatettavaa, mutta päivittäistavarakaupan organisointi on hightechiä, johon tarvitaan osaamista ja yhteistyökumppaneita. Kumppanuus on lavea käsite, tulisi määritellä tarkemmin kumppanuuden luonne. Esim. sopimuskumppanuus ostopalveluissa jne. Tarvitaan uusia ideoita nykyistä pidemmälle meneville kumppanuuden muodoille. Kyläkauppahankkeeseen on saatu mukaan mm. RAY, Kuntaliitto, Yliopiston apteekki, Alko, Veikkaus, Itella ym. eli vastaanjurnuttajia ei ole ollut. Kukaan toimijoista ei ole aiemmin miettinyt asioita kylävinkkelistä, koska taloudellisesti kyse on pienistä volyymeistä. Tulisi katsoa, mikä mahdollistaa eri tahojen läsnäolon kylillä. Rajojen määrittelyssä hallinnossa tulisi katsoa asioita kylien näkökulmasta. Maaseudun kehittämisohjelmaan tarvittaisiin seuraavanlainen väline: maksettaisiin 1500 euroa suunnittelusetelinä, jolla kylä tekisi alueensa liiketoiminta-analyysin. Lisäksi tarvittaisiin väline, jolla kylätaloja voitaisiin varustella sellaiselle tasolle, että yritykset voisivat käyttää niitä esim. kehittämispäivien pitämiseen. Ohjelmallisesti voisi tukea uusien juhlatyyppien järjestämistä (esim. kekri, pääsiäisjuhla, helka-juhlat); kylä saisi tästä ohjelmallisen syötin. Juhlat vastaavat samoihin tarpeisiin kuin pitkospuut ja laavut, mutta ne ovat helpommin organisoitavia. Maaseutuyrityksille tarvittaisiin omanlaisensa verotus. Aktiivien kyläläisten vähäisyys on monin paikoin puute. Kyläaktiivien tukemiseen tulisi satsata eri tavoin. Neljäs sektori, eli sosiaalinen tukiverkosto, tarjoaa mahdollisuuksia. Miten sitä voisi hyödyntää, jotta se tukisi yhteismatkustusjärjestelmää (esim. kimppakyydit)? Kyläkaupan investointituki päättyy. Miten varmistettaisiin, että kyläkauppa pärjää tukien haussa, kun se kilpailee niistä kaikkien muiden kanssa? Investointituki on ollut tarpeellinen, mutta sillä ei ole saatu trendiä käännettyä. 5

6 Toisen seminaaripäivän puheenjohtajana toimi maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala. Hän toi seminaariyleisölle terveiset YTR:n puheenjohtajalta, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolta, joka ei valitettavasti päässyt paikalle seminaariin. Husu-Kallion viestit olivat seuraavat: Pidetään maaseutu elävänä asuinpaikkana, työnteon paikkana, vapaa-ajan paikkana Arvostetaan suomalaisia tuotteita, niiden laatu on korkeatasoista; arvostakaamme sitä itse, muut arvostavat sitä Käännetään nuorison kiinnostus positiiviseksi maaseutua kohtaan, aikuisten asenteet avainasemassa Innovatiiviset ihmiset eivät näe eri asioita, he näkevät samat asiat eri tavalla samaa pätee verkostoihin. Muutos edellyttää kyselyä, kyseenalaistamista ja uudelleen arviointia. Mutta miten tunnistamme sen, mikä tulee muuttaa? Miten säilytämme sen, mikä ei kaipaa muutosta? Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma / YTR:n pääsihteeri, teollisuusneuvos Heikki Aurasmaa, TEM Kokonaisohjelmaan liittyvät peruskysymykset ovat, mitä tehdään, miten tehdään ja kenelle. Nykyinen kokonaisohjelma on varsin laaja. Pääosa 146 toimenpiteestä on toteutunut huonosti. On mietittävä, miten kokonaisohjelman vaikuttavuutta voi parantaa. Uudesta ohjelmasta tehdään nykyistä suppeampi, fokusoidumpi ja tavoitteellisempi ja siihen sitoutetaan rahoittajatahot. Aineksia kokonaisohjelmaan haetaan sidosryhmien ja puolueiden kanssa käytävältä neuvottelukierrokselta. Neuvottelukierroksella on tuotu esiin paljon asioita, jotka tulisi ottaa huomioon. Yksi kokonaisuus on yrittäjyyden tukeminen maaseudulla. Muita ovat energia, palvelut, lähidemokratia, lähiruoka, infra, koulutus, maankäyttö ja kaavoituksen tulkinnat, kestävä kehitys sekä paikallinen kehittäminen. Asioita, joihin pitäisi pystyä vaikuttamaan, on paljon. Siitä huolimatta tähdätään nykyistä fokusoidumpaan ohjelmaan. YTR:n jäsenille osoitettuun kyselyyn uudelleen asetettavaan YTR:ään liittyen on saatu vain yhdeksän vastausta. Strategiaryhmä on toinen lähde, josta on saatu kontribuutiota kokonaisohjelmaan. Strategiaryhmä on tehnyt hyvää työtä ja strategia valmistuu mennessä. Strategiaprosessiin on saatu mukaan nuorten näkemystä Rural Studies -opiskelijoilta. Strategiaryhmän määrittämät temaattiset painopisteet ovat elämänlaatu, osallisuus, infrastruktuuri, elinkeinot, luonnonvarat ja hyvinvointi. Strategiaryhmän linjausten kaksi osiota tukevat toisiaan. Osiot ovat paikkaperusteinen ajattelu ja maaseudun kehittämisverkosto (MaK). Paikkaperusteinen ajattelu on strategian kantava ajatus. MaK tukee ja mahdollistaa paikkaperustaista kehittämistä maaseudulla. Vaikka useat prosessit haastavat maaseutua, se on monien mahdollisuuksien ja vahvuuksien tila. Maaseudun yhteiskunnallisen merkityksen vahvistumisen taustalla ovat globaalit muutokset. Maaseutu tarjoaa vaihtoehtoja, joilla muutokseen voi vastata. 6

7 Teemaryhmiltä saadaan kontribuutiot kokonaisohjelmaan kevään aikana pidetään laaja kokous, jossa käydään läpi ohjelmakokonaisuutta. Ensimmäinen luonnos ohjelmasta on tarkoitus saada valmiiksi elo-syyskuun vaihteessa. Kokonaisohjelmassa tuotetaan aineksia seuraavaan hallitusohjelmaan. On ollut keskustelua, jatketaanko nykyisen YTR:n toimikautta kesästä eteenpäin. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, MMM Kaiken pitää uusiutua. Verkostojen luominen on iso työ, eikä niitä kannata purkaa hätiköiden. Niitä pitää vaalia. YTR ei ole vain TEM:n ja MMM:n asia. Verkostossa tulee olla mukana laaja joukko toimijoita ja ihmisiä. Tuleva Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on sisällöltään laaja ja sitä tehdään pienellä porukalla. Ohjelman valmistelun ulkopuolelle ei voida laittaa paljoa panoksia. Ohjelmavalmistelu tehdään rinnan kokonaisohjelman ja rakennerahastojen kanssa, ja tässä rinnakkaisprosessissa tehdään yhteensovitusta. Kokonaisohjelmassa on paljon sellaista, mitä Manner-Suomen maaseutuohjelmalla ei voida tehdä. Ohjelman ensimmäistä kokonaista versiota aletaan käsitellä lähiaikoina. Touko-kesäkuussa ohjelma laitetaan lausunnoille. Tarkoitus on saada ohjelma virallisesti komission kanssa keskusteluun syys-lokakuussa; aikataulu on sama kuin rakennerahastopuolella. Leader-toimintatapaan tulee osoittaa vähintään 5 % maaseuturahaston rahoituksesta ohjelmakaudella Leader-rahoitukselle tulee nykyistä vapaammat ehdot hankkeiden on toteutettava prioriteetteja. Tärkeitä asioita ovat toimintatavan uudistuminen, yhdistysten ja yritysten tukeminen sekä kokeilujen mahdollistaminen. Paikallisten kehittämisstrategioiden epävirallinen haku on parhaillaan menossa. Alueilla tehdään alueelliset maaseudun kehittämisen strategiat. Prosessissa tehdään priorisoinnit, valintakriteerit sekä yhteensovitus. Yritysrahoitukseen esitetään seuraavia tukimuotoja: investointiavustus, kehittämisavustus ja kokeilustipendi (yritys voi lähteä muuttamaan ideoita työpaikoiksi stipendin kautta), perustamisavustus (ei Annex 1 -yritystoimintaan). Kehittämishankkeet yritetään saada nykyistä sujuvimmiksi. Hanketyyppejä ovat kehittämishanke ja yleishyödyllinen investointi. Toteuttamistasoja ovat paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen. Yhteistyötoimenpide on uusi ja laaja toimenpide. Siinä ei ole rajauksia osallistujien määrän suhteen. Innovaatio tulee käsittää laajasti (sosiaaliset, organisatoriset ym. innovaatiot). Uusien näkökulmien ja tekijöiden mukaan saaminen on keskeisen tärkeää. Uutta tulevalla ohjelmakaudelle ovat seuraavat asiat: - pilotointi ja demonstraatiohankkeet ovat mahdollisia 7

8 - kansainvälinen yhteistyö - uusien klustereiden luomisen tuki - yhteen sovitettuja hankkeita muiden rahastojen kanssa - EIP (European Innovation Partnership) on yksi väline. Sen tavoitteena on maa- ja metsätalouden (ml. biotalous) tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Tähtäimessä on saada tutkimuksen ja kehittämisen välisen yhteistyö toimimaan nykyistä paremmin. Tulevalla ohjelmakaudella tulee olemaan myös seuraavat elementit ja huomioitavat näkökulmat: - tekninen apu, maaseutuverkosto ja -yksikkö - sähköinen haku, yhteistyö, neuvonta - täydentävyys muiden rahoitusten kanssa alueilla ja valtakunnallisesti? - yksinkertaistetut kustannusmenettelyt (lump sum, flat rate) Teoriaa ja esimerkkejä toimivista verkostoista / verkostojohtamisen asiantuntija Timo Järvensivu, Aalto-yliopisto Verkostot ovat välineitä, eivät itse tarkoitus. Olennaista on, onko asioiden eteenpäinviemiselle olemassa yhteinen tahtotila. Yhteistyö tiivistyy aina ihmisten välille. Keskeistä on, miten löydetään yhteinen tahtotila. Tärkeää on luoda toimintatavat yhdessä. Kiinnostava kysymys on se, miten eri tasojen verkostot ja strategiat leikkaavat toisiaan. Organisoitumiselle olevia malleja ovat verkosto, hierarkia ja markkinat. Verkostoja tarvitaan silloin, kun tulevaisuus on epävarma, eikä asiaa voida tuotteistaa. Elinvoima vaatii verkostomaista organisoitumista. Verkoston keskeinen piirre on luottamus. Hyvä verkostoituminen mahdollistaa samanaikaisesti perinteistä tuote- tai palvelukehitystä avoimemman ja kokonaisvaltaisemman innovatiivisuuden sekä innovaatioiden tehokkaamman leviämisen. Perinteinen kehittämistyön prosessi etenee siten, että tietty ryhmä kehittää ratkaisun ongelmaan. Ratkaisu viedään ihmisille ulkopuolelta. On tärkeä panostaa siihen, että toimijajoukko luottaa ratkaisuun, muuten toimijat eivät ota sitä käyttöön. Haasteena on se, miten jatkuvaa kehittämistä ylläpidetään tällä tavalla. Tämä perustuu hierarkkiseen malliin. Verkostoituvassa kehittämistyön prosessissa aloitetaan toimijoiden keskinäisen luottamuksen rakentamisella. Toimijat kehittävät ja hyödyntävät ratkaisuja yhdessä toimien, eli ne eivät tule ulkopuolelta. Verkosto mahdollistaa jatkuvan innovoinnin. 8

9 Usein ajatellaan, että innovaatiot leviävät organisaatiosta toiseen. Todellisuudessa verkoston luoma innovaatio innostaa jonkun toisen verkoston omaksumaan ratkaisumalleja. Tärkeä on luoda hyvä verkosto, jossa on innostusta ja positiivista meininkiä. Verkoston toimivuuden avaintekijöitä ovat tunteminen, sitoutuminen ja luottamus. Kaikkien kolmen osa-alueen tulee toteutua, muuten on vaara negatiivisen kehän syntymisestä. Verkoston avoimuus on tärkeä, jotta saadaan uutta verta mukaan. Hyvä verkostojohtaminen on laajan, avoimen verkostoitumisen mahdollistamista ja tukemista. Verkosto on jo olemassa, sitä ei voi luoda tyhjästä. Verkostossa on johtaja tai koordinaattori sekä ydinverkosto. Ydinverkoston tulee pyrkiä luomaan foorumeita, joissa ihmiset voivat kohdata, ja näillä foorumeilla voi syntyä päätöksiä. Verkoston puolesta ei voi tehdä päätöksiä. Ihmisten tulee itse saada päättää, miten ovat mukana ja millä panoksella. Mitä-kysymyksistä kohti miten-kysymyksiä: 1. kehän oppiminen: mitä parannettavaa on meidän verkostomme palveluissa? 2. kehän oppiminen: miten meidän verkostomme tulisi toimia, jotta voimme parantaa palveluita yhä paremmin? Erityinen haaste on siinä, miten edistetään yhtäaikaisesti ylätason strategisia tavoitteita sekä ruohonjuuritason verkoston omaa energiaa. Johtaminen perustuu usein epävarmuuden poistamiseen. Verkostomainen päätöksenteko edellyttää epävarmuudensietoa. 9

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Pääkirjoitus AATTEELLINEN KYLÄTOIMINTA JA UUSKYLÄTOIMINTA LYÖVÄT KÄTTÄ

Pääkirjoitus AATTEELLINEN KYLÄTOIMINTA JA UUSKYLÄTOIMINTA LYÖVÄT KÄTTÄ Pääkirjoitus 2 AATTEELLINEN KYLÄTOIMINTA JA UUSKYLÄTOIMINTA LYÖVÄT KÄTTÄ Aatteellinen kylätoiminta on vuosisatojen aikana kehittynyt kylien elinvoimaisuuden keskeiseksi tekijäksi. Toiminnan perustana ovat

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarviointi

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarviointi Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarviointi Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa Loppuraportti Kesäkuu 2013 Janne Antikainen, Valtteri Laasonen ja Tommi Ranta SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 1(15) Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 1.1 Kehittämisprosessin tarkoitus 2 1.2 Toimijat ja toteuttajat 2 1.3 Tunnistettuihin haasteisiin vastaaminen 2 1.4

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Palvelurakenteen muutokseen varautumisen

Palvelurakenteen muutokseen varautumisen artikkelit MANU RANTANEN, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti LEO GRANBERG, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Hoiva-alan yhteisyritys maaseudun sosiaalisena innovaationa TIIVISTELMÄ Palvelurakenteen

Lisätiedot