LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt"

Transkriptio

1 Living Lab palvelumuotoilun menetelmänä - seminaari Kymenlaakson amma7korkeakoulu LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt Kimmo Rönkä Movense Oy

2 MOVENSE Oy käyfäjälähtöista konseptoinja Movense Oy Ltd on vuonna 2004 peruste9u tulevaisuuden asumisen, työn ja vapaa- ajan ympäristöjä, palveluita ja tuo9eita kehi9ävä yritys. Movense Oy on ollut edelläkävijä, jonka toteu9amissa projekteissa yhdistyvät käy9äjälähtöisyys, konsepaaja9eluun perustuva muotoiluosaaminen sekä toimialat yli9ävä tutkimus-, kehitys- ja innovaaao- osaaminen. Asiakkaita mm. ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikennevirasto, Helsingin kaupunki, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, Helsingin Seudun Liikenne HSL, Kuntalii>o, TEKES, Art and Design City Helsinki Oy, Turku Touring, Kesko, SaunalahE, DesEa, Nokia, Helsingin Energia, Porvoon Energia Oy, FCG Group Oy, Suomen Asuntomessut, Skanska, VVO, JM- Suomi Oy, Sato Oyj, HOAS, NEAPO Oy, S- Asunnot Oy, AsuntosääEö, Lemminkäinen Talo Oy, Igglo Oy, Culminatum Ltd Oy, Posintra Oy, Itä- Uudenmaan aluekeskusohjelma, Seinäjoen Eede- ja yrityspuisto, Lahden Eede- ja yrityspuisto, Jyväskylän kaupunki, Mikkelin kaupunki, Oulun kaupunki, Aalto- yliopisto, Haaga- Helia, Laurea, SITRA,

3 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I II III IV V AVAUS MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA LIVING LAB- ARVOINA IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA LIVING LABS ESIMERKKEJÄ LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt TOP5

4 I AVAUS

5 I AVAUS MILES DAVIS: KIND OF BLUE, Columbia Records, New York (1959) h9p://fi.wikipedia.org/wiki/tiedosto:milesdaviskindofblue.jpg

6 I AVAUS IGOR STRAVINSKY ( ), VENÄLÄIS- RANSKALAIS- AMERIKKALAINEN SÄVELTÄJÄ Igor Stravinsky (photo Tully Po9er) h9p://www.gramophone.co.uk/features/focus/igor- stravinsky

7 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I AVAUS KEVÄTUHRI, PARIISI (1913) h9p://www.russianballethistory.com/februaryfeaturespara.htm

8 I AVAUS KEVÄTUHRI, HELSINKI (2013) h9p://www.ooppera.fi/ohjelmisto/nijinsky- elo- inger/1195

9 I AVAUS LENNO, HELSINKILÄINEN LUKION TOKALUOKKALAINEN JA RE- MIXAAJA (2013) h9p://soundcloud.com/lenno

10 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I AVAUS KOKOA OMA KEHITTÄMISTIIMISI

11 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I AVAUS JA ALOITA YHTEISKEHITTELY, AVOIMESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI IHMISTEN JA MARKKOIDEN KESKELLÄ

12 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA

13 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: Kehityksen pitkät aallot Vesivoima Höyrykone Puuvilla Höyryvoima RautaEet Teräs Sähkö Pol>omoo>ori Suurkaupungit Petrokemia Viihde- elektroniikka Radio ja tv Lentokone ja avaruusteknologia Digitaaliset verkostot ja ICT- klusterit Tietokoneet Tietoverkot Luonnonvaratalous Palvelutalous Niukkuuden teknologiat M T L P M T L P 1. KondraAeff 2. KondraAeff 3. KondraAeff 4. KondraAeff 5. KondraAeff 6. KondraAeff Menestys Taantuma Lama Parannus TalousAeteilijä Nikolai KondraAeff ( ) esif teorian pitkistä vuoden aalloista. Teorian mukaan taloudellinen nousukausi alkaa uudesta teknologiasta, jonka vaikutus aikanaan sammuu, jolloin talous suistuu lamaan, kunnes uusi innovaaao saa taas aikaa uuden taloudellisen kasvun. Lähde: AnR Hautamäki et al (2012): Tiekar>a Keski- Suomen innovaaeokeski>ymään. Jyväskylän yliopisto.

14 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: KohJ todellista kestävää kehitystä KondraJeffin kuudes aalto ( ) Halpojen raaka- aineiden ja energian aika on ohi. Niukkuuden teknologiat, joilla tuotetaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin ja hyvinvoinain. Porin uimahalli julkisivuun integroidut aurinkolämpökeräimet Aurubis Finland Oy (2011) Kehityksen ja kestävän työllistävän kasvun avaintrendejä ovat mm. ilmastonmuutos, väestönkasvu, biodiversiteean köyhtyminen, ruoka, energia, terveys, koulutus, hyvä hallinto, uudet raaka- aineet. Nousevia teknologioita mm. ympäristö-, nano- ja bioteknologiat sekä terveydenhuolto. Lähde: AnR Hautamäki et al (2012): Tiekar>a Keski- Suomen innovaaeokeski>ymään. Jyväskylän yliopisto. Oranssi nuorten kansalaisjärjestö. Suvilahden uusi toimintakeskus Valvomo. Kuva. Livady.fi

15 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: Verkostot ja verkostokaupungit URBANISMI KESKUSKAUPUNKI Työ, asuminen ja vapaa- aika samalla alueella Toimintojen sekoi9uminen Historiallinen kylämäinen kaupunki SUB- URBANISMI KESKUSTA JA ALAKESKUKSET Kaupungin kasvu vanhan kaupunkirakenteen ulkopuolelle Keskus ja alakeskukset; lähiörakentaminen Kuntakeskeinen, hierarkkinen palvelurakenne Lähde: Jyväskylän asumisvisio Jyväskylän kaupunki ja Movense Oy NET- URBANISMI VERKOSTOKAUPUNKI Kaupunki kasvaa välialueiden kau9a Verkostokaupunki Lähiöt verkostokaupungin rakenteen sisällä Palvelukaupunki Itseorganisoituva palvelurakenne Käyte9ävä kaupunki

16 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: KäyteFävä kaupunki KäyFö Fokus kaupungin käy9öön, tuo9eista palveluihin KäyFökelpoinen ja käytefävä Sujuva, helppokäy9öinen, mielly9ävä KäyFäjä kaupunkilainen, asukas, työntekijä, vierailija KäyFäjäkokemus käyfökokemus Käy9äjän kokemus yamessä KäyFöarvo Millaista käy9öarvoa luodaan suunni9elulla? Pysyvä käyfö väliaikainen käyfö Käytön logiikat ja liiketoimintamallit Käytön innovaaivisuus Kuva: Jyväskylän asumisvisio Jyväskylän kaupunki ja Movense Oy Käytön kokeilut kokeilutalous Verkostokaupunki on kokeilukaupunki

17 III LIVING LAB ARVOINA IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA

18 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 NELJÄ KVARTAALIA, NELJÄ ERILAISTA ELÄMÄNVAIHETTA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

19 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 ENSIMMÄINEN KVARTAALI ON OPPIMISTA JA HARJOITTELUA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

20 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 AIKUISENA TEHDÄÄN TÖITÄ JA HUOLEHDITAAN TOISISTA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy Kuva: Juhani Niiranen, HS h9p://www.hs.fi/kaupunki/helsingin +lumityörahat+loppuvat+taas+kesken/ a

21 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 SENIORINA ON AIKAA ITSELLE MUTTA MYÖS APUA JA TUKEA TOISILLE Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu Senioritee3 & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

22 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 VIIMEISELLÄ KVARTAALILLA MIETITÄÄN ELETTYÄ ELÄMÄÄ Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy 9p://www.ohjaaja.net/painopiste/ nakyjab.html

23 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 MUTTA PITKÄÄN IKÄÄN PÄÄSY VAATII YSTÄVIÄ JA VERKOSTOJA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy Okinawa, Japani: Rouvat (keski- ikä 103 v.) ovat olleet ystäviä 97 vuoden ajan.

24 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA Mä en haluu asuu missään asuntolassa. Mä en haluu asuu missään laitoksessa. Mä haluan asua Kalliossa. AITOA ELÄMÄÄ PERTTI KURIKAN NIMIPÄIVÄT Kuva: PEKKA ELOMAA/Helsingin UuAset

25 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA KAUPUNKI PALVELUMUOTOILUNA! On tärkeää ymmärtää mitä ihmiset sanovat (haasta:elut) tekevät (havainnoin=) unelmoivat (tarinat) Lähde: Sami Oinonen (2011) Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

26 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA TIETOISUUS TAVAT TOISET TOIMINTA- YMPÄRISTÖ TARJONTA KESTÄVÄ KEHITYS EDELLYTTÄÄ KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA TIETOISUUS TAVAT TOISET TOIMINTAYMPÄRISTÖ TARJONTA Alkuperäinen lähde 5T- malli: Eva Heiskanen, KuluFajatutkimuskeskus (2012) Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

27 II LIVING LAB - ESIMERKKEJÄ

28 III LIVING LAB - ESIMERKKEJÄ Living Lab on yhteistä kehifämiselle, jossa on mukana: Käy:äjälähtöisyys Avoin innovaa=oympäristö Ekosysteemi & yhteiskehi:ely Tosielämän ympäristöt Enemmän tai vähemmän puhdasoppisesa h9p://www.kyamk.fi

29 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ Living Lab menetelmissä on yhteistä:! KehiFäminen on syklistä toistuvaa, kokeilevaa, testaavaa KehiFäminen on systeemistä monimutkaista ja kompleksista KehiFäminen on strategista jos uudistat ja haluat pysyviä muutoksia : : Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ VAIHE 1: Tunnistetaan haaste, joka tarvitsee verkoston Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki VAIHE 2: Tunnistetaan toimijat ja neuvotellaan yhteinen tavoite Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät Tulkki Näky- mätön käsi VAIHE 3: Varsinainen kehitystyö tai innovoina sekä pilotoina ja arvioina Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ Mediaat- tori VAIHE 4: Tulosten levi9äminen yhdessä sidosryhmien kanssa Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki KehiFäminen on prosessimaista luo9amus syntyy tekemällä ja vasta ajan kuluessa

30 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta CASE ARABIANRANTA KAUPUNGINOSAN RAKENTUMINEN ( )

31 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta ARABIANRANTA LIVING LAB (2000-LUKU ) luvun alku: ICT- klusteri (kärkiyrityksenä Nokia) kiinnostui koaympäristöistä samanaikaisesa EU alkoi rahoi9aa Living Lab tyyppistä kehitystyötä. Arabianranta (Helsinki Virtual Village) oli globaali edelläkävijäalue. ICT- klusterin kiinnostuksen taustalla mm. kaupungin päätös toteu9aa 10/100 MB:n alueellinen Aetoverkko. Living Labs at MIE/SIE MIE/SIE 2 October 2003 / Confidential / JS, KR & AP

32 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Kaupunginosa Living Lab alueena mahdollistavan prosessin vaiheet: Arabianrannan kokeilu- ja markkinapaikan roolin taustalla oli sopimuksia ja päätöksiä. - > Miten Arabianrannan kokemuksista voidaan oppia; miten ne hyödyntävät kaupungin ja kaupunginosan kilpailukykyä? ARABIANRANTA LIVING LAB (2000-LUKU ) 1874 Arabian tehtaat perustetaan Arabian- rantaan 1986 Taideteollinen korkeakoulu muu9aa Arabian tehtaan Aloihin 1995 Aiesopimus Arabian- rannasta: Itämeren johtava taideteollisuus- keskus 1997 Helsingin kaupunki ja TaiK perustavat Future Home InsAtuuAn (mukaan houkutellaan yrityskonsorao) 2000 Arabianrannan taiteellinen koordinoina (1-2 % rakentamis- kustannuksista taiteeseen) 2000 Helsinki Virtual Village (10/100 MB) Helsinki Living Lab (Tekes ja yritykset) 2012 n. 20 erilaista kehityshanke9a N. 100 taideteosta N asukkaan alue (n. 50 taloyhaötä) 32

33 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta GRAAFINEN BETONI, IDEASTA INNOVAATIOKSI Samuli Naamanka, TaiK- lopputyössä yhdistelee valokuvausta ja perinteistä betoniteknologiaa (1988) 1. pilof: Arabianranta, As. Oy Helsingin Sini (2003) Craphic Concrete Ltd: MyynAä n. 10 maassa (2012) h9p://www.samulinaamanka.com/projects/research_innovaaon/ GC/GC_jana.jpg Arabianrannan resurssit (alueyhaö ADC) yhdiste9ynä alueen sopimuspohjaan (mm. taiteellinen koordinoina/ TaiK) mahdollisavat pilofhankkeen toteu9amisen. 33

34 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta CASE ARABIANRANTA HELSINKI LIVING LAB PROJEKTI ( ) Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

35 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Käyttäjät (asukkaat, opiskelijat, työssäkäyvät) NELOSKIERRE-MALLI / EKOSYSTEEMI Tarpeet&halut Mahdollistajat (julkinen sektori) Menetelmäkehittäjät (yliopistot, tutkimuslaitokset ja konsultit) Caset & Projektit Hyödyntäjät (yritykset ja yhteisöt) Lähde: Rönkä, Orava, Mikkelä & Niitamo (2007): KEHITYSALUSTOILLA NELOSKIERTEESEEN. Käy9äjälähtöiset living lab - ja testbed- innovaaaoympäristöt. Culminatum ja Tekes.

36 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Käy9äjät (käy9äjäpalaute ja - kehite): - Mahdollisuus vaiku>aa kehite>ävään tuo>eeseen tai palveluun - Tietoa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä Mahdollistajat (julkinen sektori) - InnovaaEoympäristön rakentaminen - SystemaEsoi yksi>äisen kehitystoiminnan prosessiksi - Imagohyödyt alueelle Tarpeet&halut Caset & Projektit Kehi9äjät (korkeakoulut/ menetelmät ja työkalut) - SystemaEsoi toimijaverkoston rooleja ja tehtäviä - Tukee toimijoiden keskinäistä verko>umista ja kannustaa erikoistumaan Yritykset ja palvelujen tuo9ajat (tuo9eet ja palvelut) - Tietoa käy>äjistä ja aidoista käy>öelanteista - Muotoutunut toimijaverkosto tehostaa T&K&I- prosessien toteu>amista

37 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Arabianranta Helsinki USERS HELSINKI LIVING LAB TEKES-HANKE ( ) needs & desires ENABLERS cases & projects DEVELOPERS UTILIZERS

38 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta NörRtuo>eesta käy>äjälähtöiseksi palveluksi Case SaunalahJ Toimeksianto: Iso- G - verkkolevyalan ja webmail- palvelun kehi9äminen käy9äjälähtöisemmäksi ja käyte9ävämmäksi alkaen palvelun Alaamisesta ja rekisteröinnistä aina palvelun jatkuvaan käy9öön asa. TeknisesA palvelut toimivat moi9ee9omasa, mu9a SaunalahA halusi ideoita ja ajatuksia palveluiden parantamiseksi erityisesa normaalikäy9äjien näkökulmasta heidän arjessaan. MestarikäyFäjät: Caseen osallistui kaikkiaan yli 130 Arabianrannan asukasta, opiskelijaa ja työntekijää, jotka käyfvät palveluita reilun kolmen kuukauden ajan. KehiFäjät ja menetelmät: MediaLab/Taik (co- design), Arcada (fokusryhmähaasta9elut ja web- kyselyt) ja Data Rangers (data mining - analyysi). H E L S I N K I L I V I N G L A B Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

39 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Uuden palvelun hienosäätöä käy>äjien kanssa Case DesJa Toimeksianto: Ensimmäisessä vaiheessa selvitefin, mitä muuta sisältöä kuin perinteistä liikenneaetoa (ruuhka-, sujuvuus- ja keliaedot) käy9äjät toivovat julkisissa Aloissa oleviin näy9ötauluihin. Julkisia Aloja ovat mm. koulut, kauppakeskukset ja julkisen liikenteen pysäkit. Toisessa vaiheessa selvitefin ihmisten arkipäivän liikkumista ja siihen lii9yviä erilaisia Aetotarpeita ja - lähteitä matkan eri vaiheissa. MestarikäyFäjät: Ensimmäisessä vaiheessa mestarikäy9äjät olivat julkisissa Aloissa liikkuvia satunnaisia ihmisiä. Toisessa vaiheessa mukana oli lähes kymmenen Arabianrannassa asuvaa ja työskentelevää mestarikäy9äjää, jotka piavät viikon ajan päiväkirjaa omasta liikkumisestaan. KehiFäjät ja menetelmät: Arcada ja Laurea (havainnoina, fokusryhmähaasta9elut ja päiväkirja), Data Rangers (data mining - analyysi), MediaLab/Taik ja Idean (tulosten analysoina) H E L S I N K I L I V I N G L A B Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

40 IV H E LIVING L S I LABS N K I ESIMERKKEJÄ: L I V I N G L Arabianranta A B Useita palvelukonsepteja arjen ymmärtämisestä Case Kesko Toimeksianto: Ymmärtää erilaisten asiakkaiden jokapäiväisiä tarpeita, ruaineja ja käy9äytymistä vähi9äiskauppaan lii9yvissä toiminnoissa selvi9ämällä asiakkaiden päivi9äistavaraostosten ostoprosessia ja siihen lii9yviä juurisyitä sekä ehdo9aa ostoprosessia helpo9avia sähköisiä ratkaisuja. Keskolla on runsaasa tutki9ua Aetoa ihmisten ostokäy9äytymisestä kaupassa. Tässä toimeksiannossa halufin selvi9ää niitä prosesseja ja juurisyitä, joihin pohjautuen kulu9ajat tekevät ostopäätöksiä jo ennen kauppaan menoa. MestarikäyFäjät: Yli 30 käy9äjästä valifin 15, jotka edusavat vii9ä eri vali9ua kohderyhmää (sinkut, lapse9omat pariskunnat, perheelliset, yksinhuoltajat ja eläkeläiset). KehiFäjät ja menetelmät: Arcada (ARBIT- ebusiness laboratorio, fokusryhmähaasta9elut ja päiväkirja), Laurea (fokusryhmähaasta9elut ja päiväkirja), Data Rangers (data mining - analyysi) ja Adage (konsepan kehitys) H E L S I N K I L I V I N G L A B Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

41 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara CASE HIUKKAVAARA OULUN KAUPUNKI (2011- ) Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

42 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara Viisas käyttö ja omistus Monipuolinen ja monimuotoinen MISTÄ SYNTYY HYVÄ KAUPUNKI? Historiaa mutta myös uudistuva Hoksaavan energiatehokas Luova ja osaava Kansainvälisesti paikallinen Liikkuva ja liikunnallinen Palveleva ja käyttäjälähtöinen Kuunteleva ja keskusteleva Itselähtöinen ja omatoiminen Kuvat: Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

43 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara MISTÄ SYNTYY HYVÄ KAUPUNKI? h9p://www.oululeha.fi/etusivu/valmiina_hei9äytymään_ html Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

44 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARAN VISIOKITEYTYS Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

45 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARA Ihmisen kokoinen, kestävä ja edelläkulkeva pohjoinen talvikaupunki ikäriippumaton Matala kynnys Yhdessä toimiva Palvelut lähellä Living Lab -kehitysympäristö Rohkea kokeilija ja uudistaja Itselähtöinen Välittävä Vuodenaikojen synergia Energiatehokas Luontoa kunnioi>ava Lumikaupungin arkkitehtuuri Pohjoisen pallonpuoliskon esikuva Pohjoisen luonnon monimuotoisuus Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

46

47 "Hiukkavaara on uniikki ju>u. Musiikinharrastajille luotu siede>ävät olosuhteet. Mahtava voimavara, joka on saatu haali>ua. Kauhukuva, jos menisi matalaksi. Joskus miee>y e>ä mihin tämä massa mahtuisi, jos Hiukkavaaraa ei olisi. Me vanhemmat pelimannit ei olla niin riippuvaisia Hiukkavaarasta, vaikka tärkeää se on meillekin. Meille soi>o on toinen kanava elämässä, kun toinen jalka on bisneshaudassa. Erityisen tärkeää Hiukkavaaran kasarmit on nuorisolle ja nuorille aikuisille, joille omaehtoinen toiminta, itseilmaisu ja luova polte ovat tärkeä osa ideneteeen muodostumista. Mu>a on soi>aminen Hiukkavaaran kasarmeilla on meillekin merki>ävä osa elämän sisältöä. Silloinkin kun arkistuu ja on hirviä kiire; mitä vähemmän huvi>aa, niin sitä tärkeämpi Hiukkavaarassa on käydä. Flow'hun hypätessä kaikki muu aja>elu unohtuu. Ja sitä tunne>a ei unohda ja sitähän tänne tullaan hakemaan. Hiukkavaara on tärkeä tekijöille, mu>a on se tärkeä kaupungillekin. Mitä kul>uuri on ei se ole pelkkää guggenheimia ja apurahabalera. Ei ole tärkeintä tuleeko kuuluisuuksia tai leipää, vaan se, e>ä on elävä ruohonjuuri ja underground omaehtoista kul>uuria, taiteellisuu>a ja itsensä toteu>amista. Se on vapau>a ja intohimoa tehdä omaa. Hiukkavaara on vastakohta kuolleelle kaupunginosalle, jossa on samanlaisia taloja, joissa pihassa farmari ja perheellä kultainen noutaja. AnR, treenikämppäläinen Lähde:

48 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARA KEHITYSYMPÄRISTÖNÄ

49 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARA KEHITYSYMPÄRISTÖNÄ Lähde:

50 h9p://www.paaolla.fi

51 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: MIT LIVING LABS (BOSTON)

52 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä CASE ARJEN KESKIÖSSÄ KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN ARA JA KEHITYSVAMMALIITTO (2012- )

53 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä Arjen keskiössä - hankkeessa kehitetään uudenlaisia tapoja järjestää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumista ja elämää lähiyhteisöissä. Pilot- kaupunkeina ovat olleet Kotka, LahA, Seinäjoki ja Turku. Vuosina toteute9avan hankkeen koordinaa9orina on ARA ja asiantunajana Kehitysvammalii9o apunaan Movense Oy.

54 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä Kehi9ämisprosessin periaa9eet: KäyFäjän ääni palvelunkäy9äjät mukana Luova yhteiskehifely monialaisuus ja monenvälisyys Jatkuvan oppimisen prosessi jatketaan siitä mihin toisessa kaupungissa jääain!

55 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä WORKSHOPIT NELJÄSSÄ KAUPUNGISSA

56 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä DIILI- DIVARI OMAKOTIASUJIEN VERKOSTO UUSIA ELÄMISEN KONSEPTIAIHIOITA KRANNIT TUTUUKSI JANTUSET sef palveluita PRINSESSA- KOTI

57 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä Innovaa=o- tyyppi Strateginen eli radikaali innovaajo Ton7 / Asumisala yksin Muutoksen laajuus KorFeli / Usea toimiala yhdessä RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMINEN 3. UUDISTUS (reinvent): 4. MUUTOS (transform): Inkrementaalinen eli vähifäinen innovaajo 1. PARANNUS (improve): 2. YHDISTELY (combine): Kuvan ja menetelmän alkuperäinen lähde: Charles Leadbeater: Choosing the right social innovation strategy. Sosial Innovation Global Academy, Bilbao April 2011.

58 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä YHTEISKEHITTELY & LIVING LAB AJATTELU - > YMMÄRRYS Kuva: Sampo Vallius, ARA WORKSHOP )

59 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: CIN- KorFeli CASE CIN- korfeli KorFelitason asumis- ja palvelukonsepj Helsingin Jätkäsaareen AsuntosääJö, HOAS ja S- Asunnot Oy ArkkitehJtoimisto Hedman & Matomäki Movense Oy

60 CIN- innovaaaokor9eli Helsinki, Jätkäsaari LIITERAPORTTI Movense Oy Kimmo Rönkä & Kirsten Sainio

61 CIN- innovaajokorfeli I TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: CIN- VERKOSTO CIN- konsorao perustuu CityInnoNets- tutkimushankkeeseen ( ), joka tutkii arvoverkostojen muodostumista ja niiden hyödyntämistä kaupunki- innovaaaoiden leviämisessä. Laajenne9u yrityskonsorao teki tonanvaraushakemuksen CIN- innovaaao- kor9elista toukokuussa Tonfhakemus viimeistelain lokakuussa Moduulirakentaminen / - arkkitehtuuri CityInnoNets tutkimushankkeen toteufaja RakennuFajat CityInnoNets tutkimushankkeen rahoifaja Kaupunki- innovaajot ohjelman kumppani PalveluntuoFajat CIN- korfelin kehitystyön rahoifaja Moduuliarkkitehtuurin kehifäjä ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY KorFelikonsepJn kehifäjä

62 CIN- innovaajokorfeli I TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: JÄTKÄSAAREN CIN- PILOTTI CIN- konsoraon kohteena on Jätkäsaaren kaupunginosassa oleva kor9eli (tonat 1, 2 ja 3), joka sijaitsee lähellä Jätkäsaaren palvelukor9eleita (nro 15). CIN

63 CIN- innovaajokorfeli II VERKOSTOJOHTAMINEN: MALLIPROSESSI CIN- innovaaaokor9elin prosessi pohjautuu Aalto- yliopistolle kehite9yyn verkostojohtamisen malliin (lähde: Mallin teoreefset vaiheet on kuva9u alla olevassa kuvassa. Seuraavalla sivulla on kuva9u mallin mukaisesa, miten CIN- kor9elissa prosessin eri vaiheet etenivät. Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ VAIHE 1: Tunnistetaan haaste, joka tarvitsee verkoston Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki VAIHE 2: Tunnistetaan toimijat ja neuvotellaan yhteinen tavoite Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät Tulkki Näky- mätön käsi VAIHE 3: Varsinainen kehitystyö tai innovoina sekä pilotoina ja arvioina Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ Mediaat- tori VAIHE 4: Tulosten levi9äminen yhdessä sidosryhmien kanssa Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki Kuvan lähde: Katri Nykänen (2012): Verkostojohtamisen prosessi. CityInnoNets, Aalto- yliopisto.

64 CIN- innovaajokorfeli I TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: CIN- YHTEISKEHITTELY KESÄLLÄ 2012 Osana yhteiskehi9elyä kesän 2012 aikana tutustufin CIN- konsoraon uusimpiin asuintalokohteisiin (ks. alla). Samoissa Alaisuuksissa keskustelain kunkin kohteen käy9äjien kanssa asumisen arjesta. Tieto, kokemukset ja osaaminen kasvoivat CIN- konsoraossa. Valakuja 4, Espoon keskus S- Asunnot Haahkakuja 5, Lau9asaari Agronominkatu 7 Viikki (Hoiva Oy) KlariksenAe 1 ja 4, Suurpelto (AsuntosääAö ja Seulo) Käy9äjäworkshop Jätkäsaaren Huutokon9orilla TonAn- varaus- hakemus tehty 5/2011 Esi9ely ARA:ssa Lahdessa ) CIN- joryn kokous ( ) TonAnvarausneuvo9elu tonfosastolla ( ) ARA- kehi9ämis- rahoituspäätös Moduuli- arkkitehtuuri- palaverit rakennu9ajien kanssa CIN- joryn kokous ( ) TonAnvaraus- neuvo9elu tonfosastolla ( ) Rakennu9ajien kirje tonf- osastolle / kor9elin rakennus- oikeudet ( ) CIN- joryn kokous ( ) Esi9ely Kehi9yvä kerrostalo työryhmälle ( ) TonAn- varaus- päätös (2-3/2013)

65 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: SISÄLTÖ JA SEINÄT CIN- InnovaaAokor9elin asumis- ja palvelukonsepaa on työste9y kor9eliarkkitehtuurin kanssa samanaikaisesa. Kesän 2012 aikana toteutetussa yhteiskehi9elyprosessissa on miea9y sekä käy9äjien toiveita ja tarpeita e9ä moduuliarkkitehtuurin keinoja vastata niihin. Kor9elin käy9äjälähtöinen sisältö on saanut prosessissa arkkitehtuurin avulla muodon ja seinät.

66 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: ROOLIT & ERITYISVAHVUUDET CIN- innovaaaokor9elin konsepaa on kehite9y verkostojohtamisen periaa9eiden mukaisesa. Kor9elitason konsepan lähtökohtana on tunnistaa jokaisen toimijan oma rooli korostamalla CIN- kor9eliin tulevia erityisvahvuuksia. AsukasisännöinE ja asukkaiden akevoine Seniori- aso- ja vuokra- asuntojen rakennu>aminen ja omistaminen Joustava, eri elämänelanteisiin sopeutuva perheasuminen Hitas- aso- asuntojen rakennu>aminen ja myyne Asumisuran aloi>ava, lyhytaikainen (2-3 v.) ja nopeasyklinen asuminen RAKEN- NUTTAJAT ARA- vuokra- asuntojen rakennu>aminen ja omistaminen MODUULI- RAKENTAJA Teollinen esirakenta- minen Kor>elitason skaala>avat moduulit PALVELUN- TUOTTAJAT (MM.) Päivi>äistavaroiden logiseikka PalvelulogisEikka (kor>elin palvelueteinen) ja kimppaelaaminen Hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuo>aminen ikääntyneille Yksilöllinen ja oikea- aikainen hoiva ja huolenpito Seudulliset joukkoliikennepalvelut Yksilölliset joukkoliikenteen palvelut kor>elitasolle

67 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: KORTTELIRYTMI (1/2) CIN- työpajassa ( ) tutkifin eri kohderyhmien elämää kor9elissa. Seniorit ovat päiväsaikaan yleensä kodissa ja kor9elissa, kun taas perheet ja opiskelijat päivät muualla ja iltapäivästä alkaen kor9elissa. Kor9elin Alojen ja palvelujen tulee olla käyte9ävissä myös iltapäivisin ja iltaisin. ErityisesA tämä koskee kor9elin kahvilaravintolaa, jossa kor9eliin tulevat voisivat saada ruokaa ja muita palveluja iltapäivisin ja iltaisin AAMU (klo 6-10) Kor>eli alkaa herätä klo 6 jälkeen Herääminen, töihin lähtö, Hesari, aamuruainit Perheet, opiskelijat, seniorit KESKIPÄIVÄ (klo 11-13) Lounasaika AAMUPÄIVÄ (klo 10-12) Hesarin luku, pyykin pesu Asukasisännöitsijä, seniorit, opiskelijat, perheet ILTAPÄIVÄ Aikainen iltapäivä asukastuvan kahvit Seniorit, koirat, lapset ILTA Aikainen ilta Perheet, seniorit Myöhäinen ilta Opiskelijat, seniorit, perheet YÖMYÖHÄ Kor>eli hiljentyy klo 24 mennessä

68 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: KORTTELIRYTMI (2/2) CIN- kor9elissa on kolme kohderyhmää, joilla on keskinäistä synergiaa läheisyydestä. Seniorit ovat päiväsaikaan kor9elissa, jolloin he voivat au9aa esimerkiksi koiraihmisiä (koiran ulkoilutus) e9ä iltapäivisin lasten tullessa koulusta koain. Opiskelijat ovat halukkaita au9amaan, etenkin, jos palvelusta maksetaan vähän (siivousapu, apua perhejuhlien tarjoilussa jne). Perheet ovat vuorostaan kiinni työelämässä, jolloin opiskelijoille voidaan tarjota kiireaputyötä jne. Siivousapua Seuraa ResepEen vaihtoa Yhteiset harrastukset Kielikoulua seniorit Koiran ulkoilutusta LastenvahEapua Iltapäiväseuraa Apua / mukaan kauppareissuille Yhteiset harrastukset Oleellista on tunnistaa kor9elin asukkaat, heidän osaamisensa, kiinnostuksen kohteensa ja etsiä tämän jälkeen kor9elin sisäistä yhteistä tekemistä kaikkia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Kor9elissa voidaan luoda osaamisen vaihdantaa varten aikapankki, jossa jokainen on hyvä jossakin. opiskelijat Tukiopetusta Läksykerho Apua perhejuhliin Yhteiset harrastukset perheet HUOM! Vaihdantaa on myös se, e9ä palveluksista maksetaan. Kaikki eivät nimi9äin halua jäädä velkaa vaan mieluummin maksavat saadusta palvelusta.

69 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: KORTTELIKONSEPTI TOP 7 KORTTELISOLMUT/SILMUT Kohtaamis- ja tekemispaikat kor9eliarjen ylläpito- ja vapaa- ajan paikat KORTTELIPIHA Yleinen kor9elipiha akaivinen ja passiivinen toiminta KORTTELI- ISÄNNÖINTI Linkkeinä paikkojen ja ihmisten välillä tuki, vaihdanta ja tuuppaaminen KORTTELIN SISÄKATU Kor9elin Alat ja toiminnan yhdistävä liima kor9elin kävelystadion KORTTELISALAISUUDET/TASKUT Kor9elin taskut täytetään asukkaiden avulla kor9elin idenateef <> kor9elin imago KORTTELIVERKOSTOT JA KORTTELIN KAUPPAHALLI CIN- kor9elin ja Jätkäsaaren keskinäinen synergia KORTTELIKIRJA kor9elin Alojen, väylien ja palvelujen käy9öopas

70 V LIVING LABS ELÄMISEN KEHITYSYMPÄRISTÖT TOP 5

71 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 1. MUISTA IHMISET JA EMPATIA 9p://www.ohjaaja.net/painopiste/ nakyjab.html Kaupungeissa ihmisten hyvinvoina on kaikkein tärkein asia. Ihmisiä arjen asioissa kuunneltava aidosa ja empaafsesa. Living Lab menetelmillä ihmisiä au9avien (ns. viheliäisten ongelmien) kimppuun! Kuva: PEKKA ELOMAA/Helsingin UuAset

72 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 h9p://fi.wikipedia.org/wiki/tiedosto:milesdaviskindofblue.jpg 2. MUODOSTA KEHITTÄMISEN EKOSYSTEEMI Kaupunki ja maailma on kehi9ämisympäristö ruoki ja mahdollista Älä pelkästään suunni9ele vaan miea, miten voisit tehdä paremmin. Aja9ele globaalisa, toimi paikallisesa. Kokoa yhteen oma kehi9ämisaimisi.

73 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 3. TUNNISTA KEHITTÄMISEN KÄRJET Edelläkävijät kulkevat kehityksen kärjessä uudisraivaajat tekevät Alaa seuraaville. Palkitse parhaat, rohkaiset samalla uusia ruohonjuuren toimijoita Anna Alaa toimia! h9p://kaupunkiviljely.fi/wp- content/gallery/keski- pasila/img_4615.jpg

74 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 Igor Stravinsky (photo Tully Po9er) h9p://www.gramophone.co.uk/ features/focus/igor- stravinsky h9p://www.russianballethistory.com/februaryfeaturespara.htm 4. USKALLA UUDISTAA MYÖS RADIKAALISTI Squash- kilpailut kauppakeskuksessa h9p://www.squashsite.co.uk/fujifi6.jpg Jos kaikki sanoo, e9ä kehi9ämisprojeka meni hyvin, on se todennäköisesa vähän epäonnistunut. Jos jotkut ovat superinnoissaan ja osa nyreissään, olet taas luultavasa onnistunut. Isoja muutoksia pitää testata pienissä paloissa, kokeillen. Huom! Kokeilujen pitääkin aina välillä epäonnistua!

75 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 5. KAUPUNKI = ASENNETTA! h9p://popupcity.net/2011/06/ swing- in- the- city/ Avaava ja mahdollistava kehitysasenne KAUPUNKI Päästä ira kaupungin kehi9ämisen yksinoikeudesta anna ihmisten ja toimijoiden itsensä kehi9ää. h9ps://www.facebook.com/photo.php?vid= &set=a &type=1&theater

76 Living Lab palvelumuotoilun menetelmänä - seminaari Kymenlaakson amma7korkeakoulu LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt KIITOS! LISÄTIETOA: Kimmo Rönkä, Movense Oy

HIUKKAVAARA. Kokemukset ja lähtökohdat Identiteetin ja imagon ainekset Konsepti ja strategiset valinnat. Loppuraportti

HIUKKAVAARA. Kokemukset ja lähtökohdat Identiteetin ja imagon ainekset Konsepti ja strategiset valinnat. Loppuraportti HIUKKAVAARA Kokemukset ja lähtökohdat Identiteetin ja imagon ainekset Konsepti ja strategiset valinnat Loppuraportti 15.4.2011 Movense Oy Kimmo Rönkä & Kirsten Sainio Hiukkavaaran aluebrändi I 15.4.2011

Lisätiedot

Arjen keskiössä hankkeen kokemuksia. Susanna Hintsala 13.5.2013 Saara Nyyssölä 22.5.2013

Arjen keskiössä hankkeen kokemuksia. Susanna Hintsala 13.5.2013 Saara Nyyssölä 22.5.2013 Arjen keskiössä hankkeen kokemuksia Susanna Hintsala 13.5.2013 Saara Nyyssölä 22.5.2013 ARJEN KESKIÖSSÄ -HANKE 2012-2014 - lähiyhteisöllisten asumisen ratkaisujen kehittäminen ARA ja Kehitysvammaliitto

Lisätiedot

Helsinki Living Lab 9.5.2008

Helsinki Living Lab 9.5.2008 Helsinki Living Lab 9.5.2008 H E L S I N K I L I V I N G L A B 2 Learning by Living Sisältö Esipuhe Mikä on Living Lab? Living Lab -toimijat Mestarikäyttäjät T&K&I-toiminta Case Saunalahti Case Destia

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE - uudenlaista asuntosuunnittelua ja asumisratkaisuja PAAVO suppea ohjausryhmä 11.11.2013 Saara Nyyssölä, ARA ARA Jarmo Lindén 15.2.2011 ARAn rahoittama kehittämishanke Arjen keskiössä

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

Talotekniset KNX-rajapinnat: miten hyödyntää kokeiluissa? Harri Liukku, ABB

Talotekniset KNX-rajapinnat: miten hyödyntää kokeiluissa? Harri Liukku, ABB Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen infotilaisuus 7.12. klo 9:30 11:30 Fiksu Kalasatama - miksi nopeita kokeiluja? Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki Talotekniset KNX-rajapinnat: miten hyödyntää

Lisätiedot

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala Johdanto kuntaesimerkkeihin Arjen keskiössä seminaari 6.3.2014 Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi ARJEN KESKIÖSSÄ hankkeen tavoitteet 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä. Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus Sitran Energiaohjelman päätösseminaari

Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä. Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus Sitran Energiaohjelman päätösseminaari Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus Sitran Energiaohjelman päätösseminaari Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä Kestävän

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Vanha Hiukkavaara Lähtökohdat ja suunnittelu. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Vanha Hiukkavaara Lähtökohdat ja suunnittelu. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Vanha Hiukkavaara Lähtökohdat ja suunnittelu kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara - Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Entinen puolustusvoimien alue. Maa-alue siirtyi Oulun kaupungille

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

ARA-päivät Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala

ARA-päivät Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala ARA-päivät 14.1.2014 Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi Asuminen on perusoikeus Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoitteet - asukkaiden tarpeiden mukaisia

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla

MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla Purkava saneeraaminen / uudistava täydennysrakentaminen - vaihtoehto linjasaneeraukselle 2 GSP GROUP OY GSP Group Oy on alue- ja kiinteistökehityskonsultoin7in

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti

oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti OPUS-hanke Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ns. oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti, joka perustuu asukkaiden, julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ( P4-malli ) Malli

Lisätiedot

Sparraava arvioin7. Helsinki

Sparraava arvioin7. Helsinki Sparraava arvioin7 Helsinki 16.9.2013 Sparraavan arvioinnin elemen9ejä YK Iholla oleminen Ketteryys Sparraavan arvioinnin posi7oin7a (Petri Virtasen (Arvioin7 (2007, 137)) viitoi9amalla 7ellä) RIIPPUMATON

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut

6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut 6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut Kaisa Spilling 18.1.2016 FIKSU KALASATAMA Kaupungin Kehitys- ja kokeilualusta jossa kehitetään yhdessä fiksun kaupungin infrastruktuuria ja palveluita

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia Pertti Woitsch, Geowise Oy

Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia Pertti Woitsch, Geowise Oy Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia 11.06.2013 Pertti Woitsch, Geowise Oy Verkoston rakentaminen Tekesin Turvallisuus-ohjelma teetti tutkimuksen verkostoitumisesta: Eija Kupi e.a.: Askelmerkkejä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Kaupunkien kehittäminen

Kaupunkien kehittäminen RAKENNUSFOORUMI 4.10.2016 Aalto-auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, Helsinki Kaupunkien kehittäminen muuttuvat tarpeet ja ratkaisut METROPOLISEURA ERKKI AALTO METROPOLISEURA Rakennustietosäätiön Rakennusfoorumi

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Frank Ryhänen Culminatum Innovation Oy Ltd Hyvinvoinnin osaamiskeskus Esityksen sisältö Culminatum Innovation Uudenmaan

Lisätiedot

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille Ilo ja Innostus urheiluun mahdollisimman monelle lapselle Menestys- ja laatutekijät reppuun Hyvä päivä Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei Samat asiat muodostavat hyvän pohjan

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa 22.9.2016 Esityksen sisältö Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Alustamainen toiminta ja toimijoiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla http://news.tvbs.com.tw/world/news- 653835/ Helmikuu 2015 Helsingin kaupunki, Nuorisoasuntoliitto, Y-Säätiö

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät 4.10.2016 Maailmanlaajuisesti uniikki tiekartta Hallitus: Suomesta kiertotalouden globaali kärkimaa 3 miljardin euron

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Kiinnostaisiko oma yksiö palvelutalossa? facebook 19.11.2015 Haluatko Sinä olla mukana ainutlaatuisessa jutussa,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot