LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt"

Transkriptio

1 Living Lab palvelumuotoilun menetelmänä - seminaari Kymenlaakson amma7korkeakoulu LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt Kimmo Rönkä Movense Oy

2 MOVENSE Oy käyfäjälähtöista konseptoinja Movense Oy Ltd on vuonna 2004 peruste9u tulevaisuuden asumisen, työn ja vapaa- ajan ympäristöjä, palveluita ja tuo9eita kehi9ävä yritys. Movense Oy on ollut edelläkävijä, jonka toteu9amissa projekteissa yhdistyvät käy9äjälähtöisyys, konsepaaja9eluun perustuva muotoiluosaaminen sekä toimialat yli9ävä tutkimus-, kehitys- ja innovaaao- osaaminen. Asiakkaita mm. ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikennevirasto, Helsingin kaupunki, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, Helsingin Seudun Liikenne HSL, Kuntalii>o, TEKES, Art and Design City Helsinki Oy, Turku Touring, Kesko, SaunalahE, DesEa, Nokia, Helsingin Energia, Porvoon Energia Oy, FCG Group Oy, Suomen Asuntomessut, Skanska, VVO, JM- Suomi Oy, Sato Oyj, HOAS, NEAPO Oy, S- Asunnot Oy, AsuntosääEö, Lemminkäinen Talo Oy, Igglo Oy, Culminatum Ltd Oy, Posintra Oy, Itä- Uudenmaan aluekeskusohjelma, Seinäjoen Eede- ja yrityspuisto, Lahden Eede- ja yrityspuisto, Jyväskylän kaupunki, Mikkelin kaupunki, Oulun kaupunki, Aalto- yliopisto, Haaga- Helia, Laurea, SITRA,

3 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I II III IV V AVAUS MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA LIVING LAB- ARVOINA IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA LIVING LABS ESIMERKKEJÄ LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt TOP5

4 I AVAUS

5 I AVAUS MILES DAVIS: KIND OF BLUE, Columbia Records, New York (1959) h9p://fi.wikipedia.org/wiki/tiedosto:milesdaviskindofblue.jpg

6 I AVAUS IGOR STRAVINSKY ( ), VENÄLÄIS- RANSKALAIS- AMERIKKALAINEN SÄVELTÄJÄ Igor Stravinsky (photo Tully Po9er) h9p://www.gramophone.co.uk/features/focus/igor- stravinsky

7 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I AVAUS KEVÄTUHRI, PARIISI (1913) h9p://www.russianballethistory.com/februaryfeaturespara.htm

8 I AVAUS KEVÄTUHRI, HELSINKI (2013) h9p://www.ooppera.fi/ohjelmisto/nijinsky- elo- inger/1195

9 I AVAUS LENNO, HELSINKILÄINEN LUKION TOKALUOKKALAINEN JA RE- MIXAAJA (2013) h9p://soundcloud.com/lenno

10 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I AVAUS KOKOA OMA KEHITTÄMISTIIMISI

11 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt I AVAUS JA ALOITA YHTEISKEHITTELY, AVOIMESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI IHMISTEN JA MARKKOIDEN KESKELLÄ

12 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA

13 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: Kehityksen pitkät aallot Vesivoima Höyrykone Puuvilla Höyryvoima RautaEet Teräs Sähkö Pol>omoo>ori Suurkaupungit Petrokemia Viihde- elektroniikka Radio ja tv Lentokone ja avaruusteknologia Digitaaliset verkostot ja ICT- klusterit Tietokoneet Tietoverkot Luonnonvaratalous Palvelutalous Niukkuuden teknologiat M T L P M T L P 1. KondraAeff 2. KondraAeff 3. KondraAeff 4. KondraAeff 5. KondraAeff 6. KondraAeff Menestys Taantuma Lama Parannus TalousAeteilijä Nikolai KondraAeff ( ) esif teorian pitkistä vuoden aalloista. Teorian mukaan taloudellinen nousukausi alkaa uudesta teknologiasta, jonka vaikutus aikanaan sammuu, jolloin talous suistuu lamaan, kunnes uusi innovaaao saa taas aikaa uuden taloudellisen kasvun. Lähde: AnR Hautamäki et al (2012): Tiekar>a Keski- Suomen innovaaeokeski>ymään. Jyväskylän yliopisto.

14 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: KohJ todellista kestävää kehitystä KondraJeffin kuudes aalto ( ) Halpojen raaka- aineiden ja energian aika on ohi. Niukkuuden teknologiat, joilla tuotetaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin ja hyvinvoinain. Porin uimahalli julkisivuun integroidut aurinkolämpökeräimet Aurubis Finland Oy (2011) Kehityksen ja kestävän työllistävän kasvun avaintrendejä ovat mm. ilmastonmuutos, väestönkasvu, biodiversiteean köyhtyminen, ruoka, energia, terveys, koulutus, hyvä hallinto, uudet raaka- aineet. Nousevia teknologioita mm. ympäristö-, nano- ja bioteknologiat sekä terveydenhuolto. Lähde: AnR Hautamäki et al (2012): Tiekar>a Keski- Suomen innovaaeokeski>ymään. Jyväskylän yliopisto. Oranssi nuorten kansalaisjärjestö. Suvilahden uusi toimintakeskus Valvomo. Kuva. Livady.fi

15 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: Verkostot ja verkostokaupungit URBANISMI KESKUSKAUPUNKI Työ, asuminen ja vapaa- aika samalla alueella Toimintojen sekoi9uminen Historiallinen kylämäinen kaupunki SUB- URBANISMI KESKUSTA JA ALAKESKUKSET Kaupungin kasvu vanhan kaupunkirakenteen ulkopuolelle Keskus ja alakeskukset; lähiörakentaminen Kuntakeskeinen, hierarkkinen palvelurakenne Lähde: Jyväskylän asumisvisio Jyväskylän kaupunki ja Movense Oy NET- URBANISMI VERKOSTOKAUPUNKI Kaupunki kasvaa välialueiden kau9a Verkostokaupunki Lähiöt verkostokaupungin rakenteen sisällä Palvelukaupunki Itseorganisoituva palvelurakenne Käyte9ävä kaupunki

16 II MEGAMUUTOKSIA MENOSSA JA TULOSSA: KäyteFävä kaupunki KäyFö Fokus kaupungin käy9öön, tuo9eista palveluihin KäyFökelpoinen ja käytefävä Sujuva, helppokäy9öinen, mielly9ävä KäyFäjä kaupunkilainen, asukas, työntekijä, vierailija KäyFäjäkokemus käyfökokemus Käy9äjän kokemus yamessä KäyFöarvo Millaista käy9öarvoa luodaan suunni9elulla? Pysyvä käyfö väliaikainen käyfö Käytön logiikat ja liiketoimintamallit Käytön innovaaivisuus Kuva: Jyväskylän asumisvisio Jyväskylän kaupunki ja Movense Oy Käytön kokeilut kokeilutalous Verkostokaupunki on kokeilukaupunki

17 III LIVING LAB ARVOINA IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA

18 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 NELJÄ KVARTAALIA, NELJÄ ERILAISTA ELÄMÄNVAIHETTA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

19 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 ENSIMMÄINEN KVARTAALI ON OPPIMISTA JA HARJOITTELUA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

20 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 AIKUISENA TEHDÄÄN TÖITÄ JA HUOLEHDITAAN TOISISTA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy Kuva: Juhani Niiranen, HS h9p://www.hs.fi/kaupunki/helsingin +lumityörahat+loppuvat+taas+kesken/ a

21 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 SENIORINA ON AIKAA ITSELLE MUTTA MYÖS APUA JA TUKEA TOISILLE Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu Senioritee3 & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

22 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 VIIMEISELLÄ KVARTAALILLA MIETITÄÄN ELETTYÄ ELÄMÄÄ Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy 9p://www.ohjaaja.net/painopiste/ nakyjab.html

23 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA 0 MUTTA PITKÄÄN IKÄÄN PÄÄSY VAATII YSTÄVIÄ JA VERKOSTOJA Vanhuus & viisaus Lapsuus & kasvu SenioriteeR & kokemus Aikuisuus & oppiminen 50 Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy Okinawa, Japani: Rouvat (keski- ikä 103 v.) ovat olleet ystäviä 97 vuoden ajan.

24 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA Mä en haluu asuu missään asuntolassa. Mä en haluu asuu missään laitoksessa. Mä haluan asua Kalliossa. AITOA ELÄMÄÄ PERTTI KURIKAN NIMIPÄIVÄT Kuva: PEKKA ELOMAA/Helsingin UuAset

25 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA KAUPUNKI PALVELUMUOTOILUNA! On tärkeää ymmärtää mitä ihmiset sanovat (haasta:elut) tekevät (havainnoin=) unelmoivat (tarinat) Lähde: Sami Oinonen (2011) Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

26 III IHMISKESKEISYYS JA EMPATIA TIETOISUUS TAVAT TOISET TOIMINTA- YMPÄRISTÖ TARJONTA KESTÄVÄ KEHITYS EDELLYTTÄÄ KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA TIETOISUUS TAVAT TOISET TOIMINTAYMPÄRISTÖ TARJONTA Alkuperäinen lähde 5T- malli: Eva Heiskanen, KuluFajatutkimuskeskus (2012) Kuva: Kirsten Sainio, Movense Oy

27 II LIVING LAB - ESIMERKKEJÄ

28 III LIVING LAB - ESIMERKKEJÄ Living Lab on yhteistä kehifämiselle, jossa on mukana: Käy:äjälähtöisyys Avoin innovaa=oympäristö Ekosysteemi & yhteiskehi:ely Tosielämän ympäristöt Enemmän tai vähemmän puhdasoppisesa h9p://www.kyamk.fi

29 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ Living Lab menetelmissä on yhteistä:! KehiFäminen on syklistä toistuvaa, kokeilevaa, testaavaa KehiFäminen on systeemistä monimutkaista ja kompleksista KehiFäminen on strategista jos uudistat ja haluat pysyviä muutoksia : : Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ VAIHE 1: Tunnistetaan haaste, joka tarvitsee verkoston Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki VAIHE 2: Tunnistetaan toimijat ja neuvotellaan yhteinen tavoite Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät Tulkki Näky- mätön käsi VAIHE 3: Varsinainen kehitystyö tai innovoina sekä pilotoina ja arvioina Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ Mediaat- tori VAIHE 4: Tulosten levi9äminen yhdessä sidosryhmien kanssa Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki KehiFäminen on prosessimaista luo9amus syntyy tekemällä ja vasta ajan kuluessa

30 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta CASE ARABIANRANTA KAUPUNGINOSAN RAKENTUMINEN ( )

31 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta ARABIANRANTA LIVING LAB (2000-LUKU ) luvun alku: ICT- klusteri (kärkiyrityksenä Nokia) kiinnostui koaympäristöistä samanaikaisesa EU alkoi rahoi9aa Living Lab tyyppistä kehitystyötä. Arabianranta (Helsinki Virtual Village) oli globaali edelläkävijäalue. ICT- klusterin kiinnostuksen taustalla mm. kaupungin päätös toteu9aa 10/100 MB:n alueellinen Aetoverkko. Living Labs at MIE/SIE MIE/SIE 2 October 2003 / Confidential / JS, KR & AP

32 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Kaupunginosa Living Lab alueena mahdollistavan prosessin vaiheet: Arabianrannan kokeilu- ja markkinapaikan roolin taustalla oli sopimuksia ja päätöksiä. - > Miten Arabianrannan kokemuksista voidaan oppia; miten ne hyödyntävät kaupungin ja kaupunginosan kilpailukykyä? ARABIANRANTA LIVING LAB (2000-LUKU ) 1874 Arabian tehtaat perustetaan Arabian- rantaan 1986 Taideteollinen korkeakoulu muu9aa Arabian tehtaan Aloihin 1995 Aiesopimus Arabian- rannasta: Itämeren johtava taideteollisuus- keskus 1997 Helsingin kaupunki ja TaiK perustavat Future Home InsAtuuAn (mukaan houkutellaan yrityskonsorao) 2000 Arabianrannan taiteellinen koordinoina (1-2 % rakentamis- kustannuksista taiteeseen) 2000 Helsinki Virtual Village (10/100 MB) Helsinki Living Lab (Tekes ja yritykset) 2012 n. 20 erilaista kehityshanke9a N. 100 taideteosta N asukkaan alue (n. 50 taloyhaötä) 32

33 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta GRAAFINEN BETONI, IDEASTA INNOVAATIOKSI Samuli Naamanka, TaiK- lopputyössä yhdistelee valokuvausta ja perinteistä betoniteknologiaa (1988) 1. pilof: Arabianranta, As. Oy Helsingin Sini (2003) Craphic Concrete Ltd: MyynAä n. 10 maassa (2012) h9p://www.samulinaamanka.com/projects/research_innovaaon/ GC/GC_jana.jpg Arabianrannan resurssit (alueyhaö ADC) yhdiste9ynä alueen sopimuspohjaan (mm. taiteellinen koordinoina/ TaiK) mahdollisavat pilofhankkeen toteu9amisen. 33

34 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta CASE ARABIANRANTA HELSINKI LIVING LAB PROJEKTI ( ) Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

35 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Käyttäjät (asukkaat, opiskelijat, työssäkäyvät) NELOSKIERRE-MALLI / EKOSYSTEEMI Tarpeet&halut Mahdollistajat (julkinen sektori) Menetelmäkehittäjät (yliopistot, tutkimuslaitokset ja konsultit) Caset & Projektit Hyödyntäjät (yritykset ja yhteisöt) Lähde: Rönkä, Orava, Mikkelä & Niitamo (2007): KEHITYSALUSTOILLA NELOSKIERTEESEEN. Käy9äjälähtöiset living lab - ja testbed- innovaaaoympäristöt. Culminatum ja Tekes.

36 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Käy9äjät (käy9äjäpalaute ja - kehite): - Mahdollisuus vaiku>aa kehite>ävään tuo>eeseen tai palveluun - Tietoa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä Mahdollistajat (julkinen sektori) - InnovaaEoympäristön rakentaminen - SystemaEsoi yksi>äisen kehitystoiminnan prosessiksi - Imagohyödyt alueelle Tarpeet&halut Caset & Projektit Kehi9äjät (korkeakoulut/ menetelmät ja työkalut) - SystemaEsoi toimijaverkoston rooleja ja tehtäviä - Tukee toimijoiden keskinäistä verko>umista ja kannustaa erikoistumaan Yritykset ja palvelujen tuo9ajat (tuo9eet ja palvelut) - Tietoa käy>äjistä ja aidoista käy>öelanteista - Muotoutunut toimijaverkosto tehostaa T&K&I- prosessien toteu>amista

37 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Arabianranta Helsinki USERS HELSINKI LIVING LAB TEKES-HANKE ( ) needs & desires ENABLERS cases & projects DEVELOPERS UTILIZERS

38 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta NörRtuo>eesta käy>äjälähtöiseksi palveluksi Case SaunalahJ Toimeksianto: Iso- G - verkkolevyalan ja webmail- palvelun kehi9äminen käy9äjälähtöisemmäksi ja käyte9ävämmäksi alkaen palvelun Alaamisesta ja rekisteröinnistä aina palvelun jatkuvaan käy9öön asa. TeknisesA palvelut toimivat moi9ee9omasa, mu9a SaunalahA halusi ideoita ja ajatuksia palveluiden parantamiseksi erityisesa normaalikäy9äjien näkökulmasta heidän arjessaan. MestarikäyFäjät: Caseen osallistui kaikkiaan yli 130 Arabianrannan asukasta, opiskelijaa ja työntekijää, jotka käyfvät palveluita reilun kolmen kuukauden ajan. KehiFäjät ja menetelmät: MediaLab/Taik (co- design), Arcada (fokusryhmähaasta9elut ja web- kyselyt) ja Data Rangers (data mining - analyysi). H E L S I N K I L I V I N G L A B Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

39 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arabianranta Uuden palvelun hienosäätöä käy>äjien kanssa Case DesJa Toimeksianto: Ensimmäisessä vaiheessa selvitefin, mitä muuta sisältöä kuin perinteistä liikenneaetoa (ruuhka-, sujuvuus- ja keliaedot) käy9äjät toivovat julkisissa Aloissa oleviin näy9ötauluihin. Julkisia Aloja ovat mm. koulut, kauppakeskukset ja julkisen liikenteen pysäkit. Toisessa vaiheessa selvitefin ihmisten arkipäivän liikkumista ja siihen lii9yviä erilaisia Aetotarpeita ja - lähteitä matkan eri vaiheissa. MestarikäyFäjät: Ensimmäisessä vaiheessa mestarikäy9äjät olivat julkisissa Aloissa liikkuvia satunnaisia ihmisiä. Toisessa vaiheessa mukana oli lähes kymmenen Arabianrannassa asuvaa ja työskentelevää mestarikäy9äjää, jotka piavät viikon ajan päiväkirjaa omasta liikkumisestaan. KehiFäjät ja menetelmät: Arcada ja Laurea (havainnoina, fokusryhmähaasta9elut ja päiväkirja), Data Rangers (data mining - analyysi), MediaLab/Taik ja Idean (tulosten analysoina) H E L S I N K I L I V I N G L A B Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

40 IV H E LIVING L S I LABS N K I ESIMERKKEJÄ: L I V I N G L Arabianranta A B Useita palvelukonsepteja arjen ymmärtämisestä Case Kesko Toimeksianto: Ymmärtää erilaisten asiakkaiden jokapäiväisiä tarpeita, ruaineja ja käy9äytymistä vähi9äiskauppaan lii9yvissä toiminnoissa selvi9ämällä asiakkaiden päivi9äistavaraostosten ostoprosessia ja siihen lii9yviä juurisyitä sekä ehdo9aa ostoprosessia helpo9avia sähköisiä ratkaisuja. Keskolla on runsaasa tutki9ua Aetoa ihmisten ostokäy9äytymisestä kaupassa. Tässä toimeksiannossa halufin selvi9ää niitä prosesseja ja juurisyitä, joihin pohjautuen kulu9ajat tekevät ostopäätöksiä jo ennen kauppaan menoa. MestarikäyFäjät: Yli 30 käy9äjästä valifin 15, jotka edusavat vii9ä eri vali9ua kohderyhmää (sinkut, lapse9omat pariskunnat, perheelliset, yksinhuoltajat ja eläkeläiset). KehiFäjät ja menetelmät: Arcada (ARBIT- ebusiness laboratorio, fokusryhmähaasta9elut ja päiväkirja), Laurea (fokusryhmähaasta9elut ja päiväkirja), Data Rangers (data mining - analyysi) ja Adage (konsepan kehitys) H E L S I N K I L I V I N G L A B Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

41 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara CASE HIUKKAVAARA OULUN KAUPUNKI (2011- ) Lähde: Helsinki Living Lab esite. Movense Oy. 2008

42 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara Viisas käyttö ja omistus Monipuolinen ja monimuotoinen MISTÄ SYNTYY HYVÄ KAUPUNKI? Historiaa mutta myös uudistuva Hoksaavan energiatehokas Luova ja osaava Kansainvälisesti paikallinen Liikkuva ja liikunnallinen Palveleva ja käyttäjälähtöinen Kuunteleva ja keskusteleva Itselähtöinen ja omatoiminen Kuvat: Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

43 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara MISTÄ SYNTYY HYVÄ KAUPUNKI? h9p://www.oululeha.fi/etusivu/valmiina_hei9äytymään_ html Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

44 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARAN VISIOKITEYTYS Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

45 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARA Ihmisen kokoinen, kestävä ja edelläkulkeva pohjoinen talvikaupunki ikäriippumaton Matala kynnys Yhdessä toimiva Palvelut lähellä Living Lab -kehitysympäristö Rohkea kokeilija ja uudistaja Itselähtöinen Välittävä Vuodenaikojen synergia Energiatehokas Luontoa kunnioi>ava Lumikaupungin arkkitehtuuri Pohjoisen pallonpuoliskon esikuva Pohjoisen luonnon monimuotoisuus Lähde: Hiukkavaaran alueidenteef. Movense Oy

46

47 "Hiukkavaara on uniikki ju>u. Musiikinharrastajille luotu siede>ävät olosuhteet. Mahtava voimavara, joka on saatu haali>ua. Kauhukuva, jos menisi matalaksi. Joskus miee>y e>ä mihin tämä massa mahtuisi, jos Hiukkavaaraa ei olisi. Me vanhemmat pelimannit ei olla niin riippuvaisia Hiukkavaarasta, vaikka tärkeää se on meillekin. Meille soi>o on toinen kanava elämässä, kun toinen jalka on bisneshaudassa. Erityisen tärkeää Hiukkavaaran kasarmit on nuorisolle ja nuorille aikuisille, joille omaehtoinen toiminta, itseilmaisu ja luova polte ovat tärkeä osa ideneteeen muodostumista. Mu>a on soi>aminen Hiukkavaaran kasarmeilla on meillekin merki>ävä osa elämän sisältöä. Silloinkin kun arkistuu ja on hirviä kiire; mitä vähemmän huvi>aa, niin sitä tärkeämpi Hiukkavaarassa on käydä. Flow'hun hypätessä kaikki muu aja>elu unohtuu. Ja sitä tunne>a ei unohda ja sitähän tänne tullaan hakemaan. Hiukkavaara on tärkeä tekijöille, mu>a on se tärkeä kaupungillekin. Mitä kul>uuri on ei se ole pelkkää guggenheimia ja apurahabalera. Ei ole tärkeintä tuleeko kuuluisuuksia tai leipää, vaan se, e>ä on elävä ruohonjuuri ja underground omaehtoista kul>uuria, taiteellisuu>a ja itsensä toteu>amista. Se on vapau>a ja intohimoa tehdä omaa. Hiukkavaara on vastakohta kuolleelle kaupunginosalle, jossa on samanlaisia taloja, joissa pihassa farmari ja perheellä kultainen noutaja. AnR, treenikämppäläinen Lähde:

48 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARA KEHITYSYMPÄRISTÖNÄ

49 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Hiukkavaara HIUKKAVAARA KEHITYSYMPÄRISTÖNÄ Lähde:

50 h9p://www.paaolla.fi

51 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: MIT LIVING LABS (BOSTON)

52 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä CASE ARJEN KESKIÖSSÄ KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN ARA JA KEHITYSVAMMALIITTO (2012- )

53 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä Arjen keskiössä - hankkeessa kehitetään uudenlaisia tapoja järjestää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumista ja elämää lähiyhteisöissä. Pilot- kaupunkeina ovat olleet Kotka, LahA, Seinäjoki ja Turku. Vuosina toteute9avan hankkeen koordinaa9orina on ARA ja asiantunajana Kehitysvammalii9o apunaan Movense Oy.

54 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä Kehi9ämisprosessin periaa9eet: KäyFäjän ääni palvelunkäy9äjät mukana Luova yhteiskehifely monialaisuus ja monenvälisyys Jatkuvan oppimisen prosessi jatketaan siitä mihin toisessa kaupungissa jääain!

55 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä WORKSHOPIT NELJÄSSÄ KAUPUNGISSA

56 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä DIILI- DIVARI OMAKOTIASUJIEN VERKOSTO UUSIA ELÄMISEN KONSEPTIAIHIOITA KRANNIT TUTUUKSI JANTUSET sef palveluita PRINSESSA- KOTI

57 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä Innovaa=o- tyyppi Strateginen eli radikaali innovaajo Ton7 / Asumisala yksin Muutoksen laajuus KorFeli / Usea toimiala yhdessä RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMINEN 3. UUDISTUS (reinvent): 4. MUUTOS (transform): Inkrementaalinen eli vähifäinen innovaajo 1. PARANNUS (improve): 2. YHDISTELY (combine): Kuvan ja menetelmän alkuperäinen lähde: Charles Leadbeater: Choosing the right social innovation strategy. Sosial Innovation Global Academy, Bilbao April 2011.

58 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: Arjen keskiössä YHTEISKEHITTELY & LIVING LAB AJATTELU - > YMMÄRRYS Kuva: Sampo Vallius, ARA WORKSHOP )

59 IV LIVING LABS ESIMERKKEJÄ: CIN- KorFeli CASE CIN- korfeli KorFelitason asumis- ja palvelukonsepj Helsingin Jätkäsaareen AsuntosääJö, HOAS ja S- Asunnot Oy ArkkitehJtoimisto Hedman & Matomäki Movense Oy

60 CIN- innovaaaokor9eli Helsinki, Jätkäsaari LIITERAPORTTI Movense Oy Kimmo Rönkä & Kirsten Sainio

61 CIN- innovaajokorfeli I TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: CIN- VERKOSTO CIN- konsorao perustuu CityInnoNets- tutkimushankkeeseen ( ), joka tutkii arvoverkostojen muodostumista ja niiden hyödyntämistä kaupunki- innovaaaoiden leviämisessä. Laajenne9u yrityskonsorao teki tonanvaraushakemuksen CIN- innovaaao- kor9elista toukokuussa Tonfhakemus viimeistelain lokakuussa Moduulirakentaminen / - arkkitehtuuri CityInnoNets tutkimushankkeen toteufaja RakennuFajat CityInnoNets tutkimushankkeen rahoifaja Kaupunki- innovaajot ohjelman kumppani PalveluntuoFajat CIN- korfelin kehitystyön rahoifaja Moduuliarkkitehtuurin kehifäjä ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY KorFelikonsepJn kehifäjä

62 CIN- innovaajokorfeli I TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: JÄTKÄSAAREN CIN- PILOTTI CIN- konsoraon kohteena on Jätkäsaaren kaupunginosassa oleva kor9eli (tonat 1, 2 ja 3), joka sijaitsee lähellä Jätkäsaaren palvelukor9eleita (nro 15). CIN

63 CIN- innovaajokorfeli II VERKOSTOJOHTAMINEN: MALLIPROSESSI CIN- innovaaaokor9elin prosessi pohjautuu Aalto- yliopistolle kehite9yyn verkostojohtamisen malliin (lähde: Mallin teoreefset vaiheet on kuva9u alla olevassa kuvassa. Seuraavalla sivulla on kuva9u mallin mukaisesa, miten CIN- kor9elissa prosessin eri vaiheet etenivät. Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ VAIHE 1: Tunnistetaan haaste, joka tarvitsee verkoston Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki VAIHE 2: Tunnistetaan toimijat ja neuvotellaan yhteinen tavoite Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät Tulkki Näky- mätön käsi VAIHE 3: Varsinainen kehitystyö tai innovoina sekä pilotoina ja arvioina Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät AkJvisJ Mediaat- tori VAIHE 4: Tulosten levi9äminen yhdessä sidosryhmien kanssa Verkosto- johtajan rooli ja tehtävät VäliFäjä Tulkki Kuvan lähde: Katri Nykänen (2012): Verkostojohtamisen prosessi. CityInnoNets, Aalto- yliopisto.

64 CIN- innovaajokorfeli I TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: CIN- YHTEISKEHITTELY KESÄLLÄ 2012 Osana yhteiskehi9elyä kesän 2012 aikana tutustufin CIN- konsoraon uusimpiin asuintalokohteisiin (ks. alla). Samoissa Alaisuuksissa keskustelain kunkin kohteen käy9äjien kanssa asumisen arjesta. Tieto, kokemukset ja osaaminen kasvoivat CIN- konsoraossa. Valakuja 4, Espoon keskus S- Asunnot Haahkakuja 5, Lau9asaari Agronominkatu 7 Viikki (Hoiva Oy) KlariksenAe 1 ja 4, Suurpelto (AsuntosääAö ja Seulo) Käy9äjäworkshop Jätkäsaaren Huutokon9orilla TonAn- varaus- hakemus tehty 5/2011 Esi9ely ARA:ssa Lahdessa ) CIN- joryn kokous ( ) TonAnvarausneuvo9elu tonfosastolla ( ) ARA- kehi9ämis- rahoituspäätös Moduuli- arkkitehtuuri- palaverit rakennu9ajien kanssa CIN- joryn kokous ( ) TonAnvaraus- neuvo9elu tonfosastolla ( ) Rakennu9ajien kirje tonf- osastolle / kor9elin rakennus- oikeudet ( ) CIN- joryn kokous ( ) Esi9ely Kehi9yvä kerrostalo työryhmälle ( ) TonAn- varaus- päätös (2-3/2013)

65 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: SISÄLTÖ JA SEINÄT CIN- InnovaaAokor9elin asumis- ja palvelukonsepaa on työste9y kor9eliarkkitehtuurin kanssa samanaikaisesa. Kesän 2012 aikana toteutetussa yhteiskehi9elyprosessissa on miea9y sekä käy9äjien toiveita ja tarpeita e9ä moduuliarkkitehtuurin keinoja vastata niihin. Kor9elin käy9äjälähtöinen sisältö on saanut prosessissa arkkitehtuurin avulla muodon ja seinät.

66 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: ROOLIT & ERITYISVAHVUUDET CIN- innovaaaokor9elin konsepaa on kehite9y verkostojohtamisen periaa9eiden mukaisesa. Kor9elitason konsepan lähtökohtana on tunnistaa jokaisen toimijan oma rooli korostamalla CIN- kor9eliin tulevia erityisvahvuuksia. AsukasisännöinE ja asukkaiden akevoine Seniori- aso- ja vuokra- asuntojen rakennu>aminen ja omistaminen Joustava, eri elämänelanteisiin sopeutuva perheasuminen Hitas- aso- asuntojen rakennu>aminen ja myyne Asumisuran aloi>ava, lyhytaikainen (2-3 v.) ja nopeasyklinen asuminen RAKEN- NUTTAJAT ARA- vuokra- asuntojen rakennu>aminen ja omistaminen MODUULI- RAKENTAJA Teollinen esirakenta- minen Kor>elitason skaala>avat moduulit PALVELUN- TUOTTAJAT (MM.) Päivi>äistavaroiden logiseikka PalvelulogisEikka (kor>elin palvelueteinen) ja kimppaelaaminen Hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuo>aminen ikääntyneille Yksilöllinen ja oikea- aikainen hoiva ja huolenpito Seudulliset joukkoliikennepalvelut Yksilölliset joukkoliikenteen palvelut kor>elitasolle

67 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: KORTTELIRYTMI (1/2) CIN- työpajassa ( ) tutkifin eri kohderyhmien elämää kor9elissa. Seniorit ovat päiväsaikaan yleensä kodissa ja kor9elissa, kun taas perheet ja opiskelijat päivät muualla ja iltapäivästä alkaen kor9elissa. Kor9elin Alojen ja palvelujen tulee olla käyte9ävissä myös iltapäivisin ja iltaisin. ErityisesA tämä koskee kor9elin kahvilaravintolaa, jossa kor9eliin tulevat voisivat saada ruokaa ja muita palveluja iltapäivisin ja iltaisin AAMU (klo 6-10) Kor>eli alkaa herätä klo 6 jälkeen Herääminen, töihin lähtö, Hesari, aamuruainit Perheet, opiskelijat, seniorit KESKIPÄIVÄ (klo 11-13) Lounasaika AAMUPÄIVÄ (klo 10-12) Hesarin luku, pyykin pesu Asukasisännöitsijä, seniorit, opiskelijat, perheet ILTAPÄIVÄ Aikainen iltapäivä asukastuvan kahvit Seniorit, koirat, lapset ILTA Aikainen ilta Perheet, seniorit Myöhäinen ilta Opiskelijat, seniorit, perheet YÖMYÖHÄ Kor>eli hiljentyy klo 24 mennessä

68 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: KORTTELIRYTMI (2/2) CIN- kor9elissa on kolme kohderyhmää, joilla on keskinäistä synergiaa läheisyydestä. Seniorit ovat päiväsaikaan kor9elissa, jolloin he voivat au9aa esimerkiksi koiraihmisiä (koiran ulkoilutus) e9ä iltapäivisin lasten tullessa koulusta koain. Opiskelijat ovat halukkaita au9amaan, etenkin, jos palvelusta maksetaan vähän (siivousapu, apua perhejuhlien tarjoilussa jne). Perheet ovat vuorostaan kiinni työelämässä, jolloin opiskelijoille voidaan tarjota kiireaputyötä jne. Siivousapua Seuraa ResepEen vaihtoa Yhteiset harrastukset Kielikoulua seniorit Koiran ulkoilutusta LastenvahEapua Iltapäiväseuraa Apua / mukaan kauppareissuille Yhteiset harrastukset Oleellista on tunnistaa kor9elin asukkaat, heidän osaamisensa, kiinnostuksen kohteensa ja etsiä tämän jälkeen kor9elin sisäistä yhteistä tekemistä kaikkia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Kor9elissa voidaan luoda osaamisen vaihdantaa varten aikapankki, jossa jokainen on hyvä jossakin. opiskelijat Tukiopetusta Läksykerho Apua perhejuhliin Yhteiset harrastukset perheet HUOM! Vaihdantaa on myös se, e9ä palveluksista maksetaan. Kaikki eivät nimi9äin halua jäädä velkaa vaan mieluummin maksavat saadusta palvelusta.

69 CIN- innovaajokorfeli IV ASUMIS- JA PALVELUKONSEPTI: KORTTELIKONSEPTI TOP 7 KORTTELISOLMUT/SILMUT Kohtaamis- ja tekemispaikat kor9eliarjen ylläpito- ja vapaa- ajan paikat KORTTELIPIHA Yleinen kor9elipiha akaivinen ja passiivinen toiminta KORTTELI- ISÄNNÖINTI Linkkeinä paikkojen ja ihmisten välillä tuki, vaihdanta ja tuuppaaminen KORTTELIN SISÄKATU Kor9elin Alat ja toiminnan yhdistävä liima kor9elin kävelystadion KORTTELISALAISUUDET/TASKUT Kor9elin taskut täytetään asukkaiden avulla kor9elin idenateef <> kor9elin imago KORTTELIVERKOSTOT JA KORTTELIN KAUPPAHALLI CIN- kor9elin ja Jätkäsaaren keskinäinen synergia KORTTELIKIRJA kor9elin Alojen, väylien ja palvelujen käy9öopas

70 V LIVING LABS ELÄMISEN KEHITYSYMPÄRISTÖT TOP 5

71 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 1. MUISTA IHMISET JA EMPATIA 9p://www.ohjaaja.net/painopiste/ nakyjab.html Kaupungeissa ihmisten hyvinvoina on kaikkein tärkein asia. Ihmisiä arjen asioissa kuunneltava aidosa ja empaafsesa. Living Lab menetelmillä ihmisiä au9avien (ns. viheliäisten ongelmien) kimppuun! Kuva: PEKKA ELOMAA/Helsingin UuAset

72 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 h9p://fi.wikipedia.org/wiki/tiedosto:milesdaviskindofblue.jpg 2. MUODOSTA KEHITTÄMISEN EKOSYSTEEMI Kaupunki ja maailma on kehi9ämisympäristö ruoki ja mahdollista Älä pelkästään suunni9ele vaan miea, miten voisit tehdä paremmin. Aja9ele globaalisa, toimi paikallisesa. Kokoa yhteen oma kehi9ämisaimisi.

73 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 3. TUNNISTA KEHITTÄMISEN KÄRJET Edelläkävijät kulkevat kehityksen kärjessä uudisraivaajat tekevät Alaa seuraaville. Palkitse parhaat, rohkaiset samalla uusia ruohonjuuren toimijoita Anna Alaa toimia! h9p://kaupunkiviljely.fi/wp- content/gallery/keski- pasila/img_4615.jpg

74 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 Igor Stravinsky (photo Tully Po9er) h9p://www.gramophone.co.uk/ features/focus/igor- stravinsky h9p://www.russianballethistory.com/februaryfeaturespara.htm 4. USKALLA UUDISTAA MYÖS RADIKAALISTI Squash- kilpailut kauppakeskuksessa h9p://www.squashsite.co.uk/fujifi6.jpg Jos kaikki sanoo, e9ä kehi9ämisprojeka meni hyvin, on se todennäköisesa vähän epäonnistunut. Jos jotkut ovat superinnoissaan ja osa nyreissään, olet taas luultavasa onnistunut. Isoja muutoksia pitää testata pienissä paloissa, kokeillen. Huom! Kokeilujen pitääkin aina välillä epäonnistua!

75 LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt YHTEENVETO TOP5 5. KAUPUNKI = ASENNETTA! h9p://popupcity.net/2011/06/ swing- in- the- city/ Avaava ja mahdollistava kehitysasenne KAUPUNKI Päästä ira kaupungin kehi9ämisen yksinoikeudesta anna ihmisten ja toimijoiden itsensä kehi9ää. h9ps://www.facebook.com/photo.php?vid= &set=a &type=1&theater

76 Living Lab palvelumuotoilun menetelmänä - seminaari Kymenlaakson amma7korkeakoulu LIVING LABS Elämisen kehitysympäristöt KIITOS! LISÄTIETOA: Kimmo Rönkä, Movense Oy

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Kaupunki-innovaatioiden pika-analyysit KORTTELITASON KAUPUNKI-INNOVAATIOT

Kaupunki-innovaatioiden pika-analyysit KORTTELITASON KAUPUNKI-INNOVAATIOT Kaupunki-innovaatioiden pika-analyysit KORTTELITASON KAUPUNKI-INNOVAATIOT Moduulirakentaminen Lähilogistiikka Talo palveluilla Movense Oy Kimmo Rönkä & Kirsten Sainio 5.9.2011 KORTTELITASON KAUPUNKI-INNOVAATIOT

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Living Lab -pilotti. Hanke-esittely 16.12.2009. Javaro Oy

Living Lab -pilotti. Hanke-esittely 16.12.2009. Javaro Oy Living Lab -pilotti Hanke-esittely 16.12.2009 Esityksen sisältö Janne Orava / Javaro Oy Living Lab ja Living Lab -toimintamalli Living Labien nykytilanne Suomessa Suomalaisten Living Labien toimintamallit

Lisätiedot

FUTURES FIT LOPPURAPORTTI 20.02.2015. Hyvinvointikeskus 2015-2025

FUTURES FIT LOPPURAPORTTI 20.02.2015. Hyvinvointikeskus 2015-2025 FUTURES FIT LOPPURAPORTTI 20.02.2015 Palvelujärjestelmän innovatiivinen uudistaminen ja erilaiset liiketoimintamahdollisuudet Hyvinvointikeskus 2015-2025 Minna Koskelo & Anu K. Nousiainen futures.fit@gmail.com

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

näköalat Mistä on kestävät kaupungit tehty? Positiivinen hulluus palkitsee Vientiä oppimisen osaamisesta Tekesin aikakauslehti Teema s. 10 s. 20 s.

näköalat Mistä on kestävät kaupungit tehty? Positiivinen hulluus palkitsee Vientiä oppimisen osaamisesta Tekesin aikakauslehti Teema s. 10 s. 20 s. näköalat Tekesin aikakauslehti 1 2010 Teema Mistä on kestävät kaupungit tehty? Positiivinen hulluus palkitsee Vientiä oppimisen osaamisesta s. 29 s. 20 s. 10 Sisältö Tervetuloa lukemaan uudenlaista Tekesin

Lisätiedot

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen 1 Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014 Toimitusassistentti

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Annukka Jyrämä ja Tuuli Mattelmäki (toim.) Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä.

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. OIVALLUS 2. väliraportti Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. Tiivistelmä Oivallus-hankkeen toisessa väliraportissa syvennytään elinkeinoelämän muuttuviin

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot