ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan"

Transkriptio

1 ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014

2 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen Kuvitus: Linda Saukko-Rauta Taitto ja grafiikka: Martti Hänninen Paino: Grano, Jyväskylä 2014

3 Sisältö Elinikäisen ohjauksen opas käyttöösi Elinikäinen ohjaus... 5 Toimintaympäristö... 6 Ohjaus on myös tietoa ja neuvontaa... 6 Ohjauksen kehittäminen... 7 Strategiset tavoitteet... 8 Elinikäisen ohjauksen toimintamalli ELO-toiminta - oppiminen, työ ja osallisuus Oppiminen Työ ja osallisuus Ohjaus siirtymien tukena ELO-ryhmät Ryhmien perustaminen Ryhmien kokoonpano ja verkostot Näkymiä ELO-toiminnan arkeen Kokemuksia toimintasuunnitelmatyöstä ELO-toiminnan ja ohjauksen laatu Ohjauksen laatujärjestelmä Ohjausjärjestelyjen kokonaisuus Ohjauksen järjestämisen periaatteita Verkostoyhteistyön arviointi ELO-toiminnan kehittämisen tuki Verkkotyövälineet Eurooppalainen yhteistyö Ohjaamot osana kehittyvää elinikäistä ohjausta Ohjaamo matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamotoiminnan kulmakivet Kehittämistä ja yhteistä toimintakulttuuria Hyviä käytäntöjä LAITURI-projekti Elinikäisen ohjauksen (ELO) tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen tuki ELO-sanastoa... 41

4 Elinikäisen ohjauksen opas käyttöösi Opas tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) toimintaan. ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta, koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Verkostomaisella ELO-toiminnalla edistetään ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua. Työtä tehdään valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Monialaisella verkostoyhteistyöllä tavoitellaan eri sektoreiden ja erilaisilla toimialoilla toimivien asiantuntijoiden toimintaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Työ edellyttää yhdessä määriteltyjä tavoitteita, konkreettisia toimintatapoja sekä luottamusta ja valtuutusta. Hyvä ohjaus lähtee ihmisen arkikokemuksista ja korostaa asiakkaan vastuullisuutta elämänsä määrittelijänä. Ohjaus on kokonaisvaltaista, tunteet huomioon ottavaa, voimavarojen, arvojen ja oletusten tunnistamista. Osuvasta ohjauksesta oikeaan aikaan on hyötyä yksilöille, organisaatioille ja koko yhteiskunnalle. ELO-opas on kehittyvä työväline, jonka sisältöä päivitetään oppaan verkkoversiossa 4

5 1. Elinikäinen ohjaus Ohjauspalveluja tarvitsevien asiakkaiden tilanteet ovat monimuotoistuneet. Koulutukseen ja työelämään liittyvät siirtymät ja tarve etsiä uusi ammatti ovat lisääntyneet. Ohjausta ja sen palvelujärjestelmiä haastavat myös monet toimintaympäristön muutokset, alkaen väestörakenteen ja talouden muutoksista. Ohjaus edellyttää uudenlaisia toimintatapoja. Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa tunnistamaan valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa tekemään mielekkäitä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutus-, työ- ja muissa ympäristöissä, joissa valmiuksia ja taitoja opitaan ja/tai käytetään Ohjausta toteutetaan eri ympäristöissä: koulutuksessa, siirtymävaiheissa ja työpaikoilla. Ohjausta antavat sekä julkisen sektorin että yksityiset toimijat. 5

6 Toimintaympäristö Toimintaympäristön muutokset Väestökehitys Niukkeneva talous? Ohjausparadigman muutos Arvot Ohjauspolitiikka Tutkimus Elinikäisen ohjauksen haasteet sektoroituminen katvealueet päällekkäisyys Elinikäisen ohjauksen verkosto STRATEGIAT Elinikäisen ohjauksen toimintamalli Ohjauksen kehittämishankkeet, kokeilut, projektit Pasi Savonmäki 2013 Ohjaus on myös tietoa ja neuvontaa Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa (TNO) tavoitellaan tuloksia, joista yksilö ja yhteiskunta hyötyvät. Niitä ovat esimerkiksi kouluttautuminen, työllistyminen, kuntoutuminen, yksilön vastuullisuuteen kasvaminen ja omavoimaisuuden lisääntyminen. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia: opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta, neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. 6

7 Tietopalvelut hyödyntävät eri kanavia tiedottaessaan koulutus- ja kehittämispalveluista yhdelle tai useammalle asiakkaalle samanaikaisesti Neuvonta lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja vastaa usein tiettyyn täsmällisempään kysymykseen. Se voi toteutua henkilökohtaisena tapaamisena tai puhelin- tai verkkovälitteisesti. Neuvonta voi olla myös useamman tapaamisen vuorovaikutustilanne. Ohjaus on usein pitkäkestoisempi vuorovaikutusprosessi, jossa on esillä laajemmin asiakkaan kokonaistilanne ja mahdollisuudet Perinteisesti ohjauksellisen työotteen avulla ratkaistaan kokonaisvaltaisesti ongelmia, autetaan elämänvalintojen ja kriisien kohtaamisessa sekä itsetuntemuksen kehittämisessä. Hyvä ohjaaja auttaa asiakasta tämän kysymysten työstämisessä ja ratkaisemisessa kunnioittaen hänen arvojaan, voimavarojaan ja kykyään tehdä valintoja omista kulttuurisista lähtökohdistaan. Elinikäistä oppimista tukeva ohjaus on uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Ohjauksen kehittäminen Ohjauspalvelujen toimijoita ja palveluntuottajia on runsaasti, samoin toiminnan rahoituslähteitä. Vaikuttavuutta ja tehokkuutta ohjauksen järjestämiseen etsitään tiivistämällä yhteistyötä sekä tunnistamalla osaamisen kehittämistarpeita. Tuottavuutta parannetaan poistamalla palvelujen päällekkäisyyttä. Yksilötasolla asiakkuuden näkökulmasta haasteena on nähty mm. kehkeytyvä aikuisuus: tarve uran- ja ammatinvalintaan liittyvään ohjaukseen on lisääntynyt eri elämänvaiheissa. 7

8 Elinikäisen ohjauksen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä Asiakkaiden odotukset Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua helposti saatavilla Yhdenmukaiset palvelut koko maassa Koko ikäluokan kouluttaminen Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja yritysten kilpailukyky Toimivat nivelvaiheet Nopea työllistyminen ja uudelleen työllistyminen ELO-palveluja tuotetaan tasapainottaen asiakaslähtöisyyden, kustannustehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimukset Tuottavuus Uudet toimintamallit: kenelle, mitä ja miten? Monikanavainen toimintatapa Päällekkäisyyksien poistaminen Moniammatillinen yhteistyö Jukka Peltokoski 2014 Strategiset tavoitteet Elinikäisen ohjauksen kehittäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän työhön, jolla kehitetään tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kokonaisuutta Suomessa. Strategiset tavoitteet valmistuivat vuonna 2011: 1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita 2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen 4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena 8

9 Elinikäisen ohjauksen toimintamalli Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona LAITURI-projekti on yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa hahmottanut elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta riittävän yhteiseksi toimintamalliksi. Toimintamallissa on määritelty ydinsisältöjä, rooleja, vastuita ja työvälineitä ELY-keskusten ja alueellisen ELO-toiminnan tueksi. Toimintamallissa tarkastellaan elinikäisen ohjauksen järjestelyjä valtakunnallisesti ja alueellisesti, työn ja vastuunjaon näkökulmasta. Kehittämisen ja erikoistumisen teemoja nostetaan esiin sekä toimia, joilla tuetaan ELO-ryhmiä. Valtakunnallinen näkökulma alueellisten ELO-ryhmien kokoonpanon ja koordinointityön periaatteiden linjaus keskeisten ohjaustoimijoiden määrittäminen sekä koordinointityön rajojen ja mandaattien määrittely valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan rajakohtien selkiinnyttäminen Alueellinen näkökulma määritellään tavoitteet ja sovitaan organisoinnista ja yhteistyön käytännön toimintamuodoista, esimerkiksi alatyöryhmien tarpeesta täsmennetään koordinoinnin täsmällisempi luonne ja sisältö päätetään elinikäisen ohjauksen fokusoinnista mm. kohderyhmien osalta sekä kehittämistyöstä päätetään dokumentaatiosta ja organisaatioiden välisistä sopimuksista, toimijoiden osallistamisesta kehittämistyöhön ja sen resurssoinnista 9

10 Elinikäisen ohjauksen toimintamalli ydinsisällöt, roolit, vastuut, työvälineet VALTA- KUNNALLISESTI Strategialinjaukset: TEM, OKM, STM Hallinnolliset linjaukset: Hallitusohjelma, Kehittämissuunnitelma KESU, ELY-keskusten tulossopimukset Valtakunnallinen ELO-ryhmä ALUEELLISESTI ELO-toiminnan tavoitteet Strategiat ja toimintasuunnitelmat ELO-toiminnan organisointi ELO-toiminnan tehtävät ja menettelytavat ELY-keskusten yhteistyöryhmät / Kehittämisen teemoja Palvelujen saatavuus Ohjausosaaminen Laatujärjestelmät Verkostojohtaminen ELO-toiminnan kehittäminen, mm. tulosohjaus Tuki ELO-ryhmille ja ELO-toiminnalle (TEM, OKM, STM, RR-hankkeet) Konsultaatiot Koulutus Vertaistuki Tutkimuksellinen ja muu tuki Laatu- ja arviointityövälineet VOKES-verkkotyövälineet Euroopan elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto ELGPN: Mallit ja työvälineet LAITURI-projekti 2014 Edustus toimintamallin asiantuntijatyöryhmässä vuosina : TEM, OKM, LAITURI-projekti, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Jyväskylän yliopisto KTL/VOKES, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/aokk, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, Savon koulutuskuntayhtymä 10

11 2. ELO-toiminta oppiminen, työ ja osallisuus Oppiminen Oppiminen voi tarkoittaa persoonallista kasvua, voimavaraistumista tai tiettyyn tavoitteeseen tähtäävää toimintaa. Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa elämässä, myös työelämässä. Elinikäisen oppimisen taidot ovat tärkeä osa ammattitaitoa, ja yksilöllä on entistä enemmän vastuuta omasta urakehityksestään. Uranhallintaan ja -suunnitteluun liittyvä oppiminen on valmiutta kohdata elämään liittyviä ammatillisia muutostilanteita kykyä kerätä, analysoida ja jäsentää omaa itseään, koulutusta ja ammatteja koskevaa tietoa sekä taitoa tehdä ja toimeenpanna päätöksiä ja siirtymiä kokemusta osallisuudesta jäsenyyteen yhteiskunnassa On lisäksi tärkeää osata sovittaa työtä ja opiskelua joustavasti, sekä arvioida ja markkinoida oma osaamistaan. Oppiminen on mahdollisuus saavuttaa jotain uutta, kaikenikäisenä. Iän myötä oppimisen katsotaan jopa helpottuvan ja se on kokonaisvaltaisempaa, koska muistissa on enemmän aineksia, joihin uusi tieto kytkeytyy. UNESCO toi elinikäisen oppimisen käsitteen kansainväliseen keskusteluun 1960-luvun puolivälissä elinikäisen kasvatuksen nimellä. Paras motivaatio oppimiseen on ilo ja mahdollisuus hyödyntää uusia taitoja elämässä eri tavoin. Kehittymisestä yksilö hyötyy itse, ja hyödynsaajia ovat myös organisaatiot ja koko yhteiskunta. Oppimiseen ja uraan liittyviin valintoihin tarvitaan usein tukea, jota voidaan tarjota ohjauksella sen eri muodoissa. 11

12 Työ ja osallisuus Työ on eri yhteiskuntien keskeinen arvo ja arvon luoja. Vaikka työelämä ja työmarkkinat ovat kehittyneet epävarmemmiksi ja yllätyksellisimmiksi, on työ ja työllisyys edelleen suomalaisen yhteiskunnan perusta. Suomessa on vahva ammatillisen koulutuksen järjestelmä ja sen keskeisin tavoite on tuottaa osaavaa työvoimaa työorganisaatioiden tarpeisiin. Samalla koulutus luo pohjan yksilöiden hyvälle työllistymiselle, työlle ja työuralle. Rakennemuutos elinkeinoelämässä, työmarkkinoilla ja työelämässä jatkuu voimakkaana. Yrityksiä ja työpaikkoja syntyy ja häviää, ammattirakenteet ja työtehtävien sisältö muuttuvat jatkuvasti ja voimakkaasti. Vaikka osaamisen merkitys työmarkkinoilla kasvaa, ei tämäkään kehitys ole suoraviivaista: työttömyys voi kohdata myös hyvin koulutettuja ja työttömyys voi pitkittyä. Perinteisen palkkatyön malli on muutoksessa ja työurat muotoutuvat vaihteleviksi ja erilaisia lyhyitäkin vaiheita sisältäviksi (palkkatyö, yrittäjyys, opiskelu, työttömyys). Yrittäjyys muuttuu myös entistä monimuotoisemmaksi. Digitalisaatio muovaa yritystoimintaa ja työtä sekä näihin liittyviä osaamistarpeita. Työelämän, työmarkkinoiden ja oman ammatillisen uran kehitystä on aiempaa vaikeampaa ennakoida. Kehitys on yllätyksellisempää, moninaisempaa ja tempoilevampaa. Riippuvuus kansainvälisestä ja kansallisesta taloudesta ja kehityksestä kasvaa. Elämän ja työuran suunnittelua voi ja kannattaa tehdä. On kuitenkin myös tärkeää varautua suunnitelmien muuttamiseen ja joustavaan uudelleen suuntautumiseen. Samaan aikaan kun maailma on tullut sumeaksi, tarjoaa maailma runsaasti mahdollisuuksia: Aineellista, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa on ihmisten käytössä valtavasti. Edellä kuvattu työn, työelämän ja työmarkkinoiden kehitys haastaa ohjausjärjestelmän: kuka tahansa voi tarvita tietoa, neuvontaa ja ohjausta työuransa suunnittelussa, rakentamisessa ja yllätyksissä elämänsä eri vaiheissa. Osallisuus yhteiskuntaan, yhteys toisiin ihmisiin, on kaikkien oikeus. Useimmat yhteiskunnat haluavat tätä oikeutta toteuttaa. Myös useimmat yksilöt haluavat tätä vaikka vaihtoehtoisia ajattelutapoja ja kulttuurejakin esiintyy. Kiinnittyminen oppimisen ja työn maailmaan toimii useimpien kohdalla osallisuuden mahdollistajana. Monille kiinnittyminen oppimiseen ja työhön on haastavaa liittyen oman elämän vaikeuksiin, elämäntilanteeseen tai oppimisen ja työn järjestelmien yksipuolisuuksiin tai jäykkyyksiin. He jäävät helpommin osallisuuden ulkopuolelle, syrjään. Kokonaan 12

13 oppimisen ja työn ulkopuolella Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria. Ilman perusasteen jälkeistä ammatillista koulutusta olevien nuorten ja nuorten aikuisten määrä on noin satatuhatta ja kaikkien työikäisten kohdalla luku on noin kolminkertainen. Ilman ammatillista koulutusta olevat ovat työmarkkinoilla turvattomimpia. Kaikilla ihmisillä on elämäntilanteesta riippumatta oikeus ohjaukseen ja tukeen. Hyvillä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla sekä sosiaali- ja terveyspalveluilla lisätään ihmisten osallisuutta ja raivataan polkua oppimisen ja työn maailmaan. Ohjaus siirtymien tukena Ohjauksen ja ohjauksen kehittämistoimien on tärkeää perustua asiakkaan tilanteen edistämiseen, ja ELO-toiminnassa on keskeistä kiinnittää huomiota asiakkaan eri elämänvaiheiden välisten siirtymien tukemiseen. Opiskelijan opinpolun jatkumo ja sen edellyttämä suunnittelu ohjauksen palvelujärjestelyissä Koulu siirtymä Oppilaitos siirtymä Oppilaitos siirtymä siirtymä Psykososiaalinen tuki Koulutuksen ja ohjauksen yhteistyö Oppimisen ohjaus Ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus siirtymä Työelämä Jatkoopinnot Täydennyskoulutus Päiväkoti Terveysja sosiaalipalvelut Nuorisoja vapaaaikapalvelut Työja elinkeinohallinto Esim. työpaja Tuettu työ siirtymä Seija Nykänen

14 Verkostomainen ELO-toiminta perustuu yhteiseen käsitykseen ohjauspalvelujen arvoista ja palvelukokonaisuudesta. Se edellyttää toimijoilta riittävän yhteistä käsitystä asiakkaasta ja hänen oppimisestaan, suhteestaan työhön, kasvustaan ja niihin liittyvistä ohjauksen tarpeista. Riittävän yhteinen käsitys tarvitaan myös työn, työelämän ja työmarkkinoiden kehityksestä sekä yhteiskunnallisesta osallisuudesta. 14

15 3. ELO-ryhmät Ryhmien perustaminen Alueellisten ELO-ryhmien perustaminen käynnistyi vuoden 2013 alusta. Niiden koordinointivastuu annettiin vuonna 2010 perustetuille ELY-keskuksille, joiden tulossopimuksiin tehtävä kirjattiin seuraavasti: ELY-keskusten edellytetään kokoavan alueelliset verkostot ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinointiin, ja nimeävän niille vastuuhenkilöt. Lisäksi niiden vastuulla on saada aikaan alueelliset elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmät (alueelliset ELO-ryhmät), joissa ovat edustettuina mm: ELY-keskukset, TE-toimistot, aluehallintovirastot, oppilaitokset, kunnat ja muut mahdolliset tahot. Sopimusten mukaisesti ELY-keskukset laativat yhdessä alueellisten ohjaus- ja yhteistyöryhmien kanssa toimintasuunnitelmat, joissa tulee ottaa kantaa mm.: eri toimijoiden roolien määrittämiseen ohjauksen kentällä ohjaukseen liittyvän verkoston luomiseen ja sen toimintaan ohjausosaamiseen ja sen kehittämiseen verkostossa osallistuminen monikanavaisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen 15

16 Ryhmien kokoonpano ja verkostot Ryhmien työ on käynnistynyt kaikilla ELY-keskusalueilla maakunnallisena toimintana ja ruotsinkielisillä alueilla kaksikielisenä. Ryhmät ovat verkostoja, joihin on kutsuttu ohjausalan toimijoita eri kokoonpanoilla ja painotuksilla. Ryhmissä useimmin edustettuina ovat ELY-keskukset, TE-toimistot, korkean asteen ja ammatillisen koulutuksen edustajat, maakuntaliitto, aluehallintovirasto, vapaa sivistystyö ja edunvalvontajärjestöt. Yli puolessa ryhmiä ovat edustettuina myös kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä nuorten työpajojen toimijat ja etsivä nuorisotyö. Vähemmän edustettuna ovat elinkeinoelämä, yritykset, kolmas sektori ja hankkeet. Ryhmiä perustettaessa on otettu huomioon alueilla jo toimivat verkostot ja niissä tehty työ (esim. Opin ovi -hankekokonaisuudessa) sekä nuorisotakuun toteutus. Esimerkki ELO-toiminnan organisoitumisesta ELO-johtoryhmä valmistelee strategisia linjauksia, dokumentoi ja vie toimijatasolle sekä ohjaa, hyväksyy ja edistää tehtävää työtä. Johtoryhmään kuuluu organisaatioiden johtoa. Toimijataso (ELO-verkosto) kommentoi ja tuo strategiseen työhön eri ohjausalojen toimijoiden tarpeet. Organisaatiotason ohjaushenkilöstö käyttää kehitettyjä työkaluja ja hyödyntää niitä omien organisaatioiden kehittämistyössä. ad hoc -työryhmät suunnittelevat esimerkiksi koulutuksia ja päivittävät toimintasuunnitelmaa. 16

17 ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien toimijatahoja Maakuntaliitto Perusopetus Eri toimijoiden hankkeet Poliisi KELA Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut AKAVA Puolustusvoimat Korkeaasteen koulutus Yliopistot STTK Työmarkkinajärjestöt Järjestöt Säätiöt Yhdistykset Alueelliset ELO-ryhmät Vapaa sivistystyö Avoin yliopisto SAK Kolmas sektori Työpajat Terveyspalvelut Ammatillinen koulutus Kuntayhtymät Nuorisotoimi Kauppakamarit Kunnat Nuorten työpajat EK TYP ELYkeskus Työ- ja elinkeinohallinto Yritykset Elinkeinoelämä Aluehallintovirasto (AVI) Salmia Oppisopimustoimisto Sosiaalitoimi TEtoimisto Kuviossa esitetyt toimijatahot on koottu ELY-keskuksille suunnatusta kyselystä, jonka Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus (VOKES) toteutti vuonna

18 Näkymiä ELO-toiminnan arkeen ELY-keskuksille suunnattujen kyselyjen mukaan (2013, 2014) ryhmien keskeisinä tehtävinä nähdään toiminnan strateginen suunnittelu, kehitystyö, seuranta, toiminnan koordinointi sekä linkkinä ja fasilitaattorina toimiminen. ELO-ryhmä toimii strategisena asiantuntijaryhmänä, määrittää verkoston vastuut ja työnjaon sekä varmistaa toiminnan ja osaamisen jatkumisen ELO-ryhmien edustavuus koetaan laaja-alaiseksi ja ryhmän jäsenten asema organisaatiossa vaikuttavuuden kannalta tärkeäksi. Suurimmalla osalla ryhmistä ei ole varsinaista päätösvaltaa, vaan ne ovat enemmän kehittäviä ja keskustelevia tahoja. Toiminnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon. Alueilla on tehty kumppanuussopimuksia ELO-toimintaan osallistuvien organisaatioiden kanssa ja osalla alueista kehittämistyötä on tuettu perustamalla sähköinen verkkoalusta toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon. ELY-keskus on avannut ELO toimijoille sähköisen alustan yleiselle viestinnälle ja tiedon levittämiselle. Alustalle on perustettu erillisiä ryhmiä toimintojen ja tarpeiden mukaisesti. Alueilla toimivien hankkeiden merkitys nähdään tärkeänä toiminnan kehittämisessä. Ryhmillä on tietoa alueiden hankkeista ja yli puolella alueista ne on yhdistetty tai tullaan yhdistämään ELO-toimintaan. ELO:n strategiset painopisteet omalta osaltaan ohjaavat hankkeiden valintaa. Taloudelliset ja henkiset resurssit nousevat toiminnan keskeisiksi edellytyksiksi. Konkreettista työaikaa, viestintää ja vuorovaikutusta toimijoiden välillä, jäsenten sitoutumista ja aktiivisuutta pidetään myös hyvän toiminnan edellytyksinä. ELO-ryhmän tulisi saada säädöspohjaiset toimivaltuudet sekä omia toimintaresursseja, jotta toiminnalla olisi todellista vaikuttavuutta 18

19 Kokemuksia toimintasuunnitelmatyöstä Case 1 Pohjois-Karjalan ELO-toimintasuunnitelman työstäminen ja kehittämiskohteet Asiakkaan erilaisista siirtymistä yhteiseen toimintaan Alueen toimintasuunnitelmatyössä käytettiin ELO-yhteistyöryhmän jäseniä ja heidän taustaorganisaatioitaan osallistavaa työtapaa yhteisen orientaation vahvistamiseksi. Työn viitekehykseksi valittiin siirtymävaiheet. Toimintasuunnitelman työstäminen aloitettiin kartoittamalla ohjauspalvelujen nykytilanne alueella. Kartoituksella selvitettiin ohjauspalvelujen tuottajat, heidän tuottamansa palvelut ja ohjauspalvelujen toimivuus erityisesti siirtymävaiheissa sekä niihin liittyvät käytännöt ja haasteet. Näiden perusteella määriteltiin ohjauksen visio ja strategiset tavoitteet. Tämän jälkeen määriteltiin tarkennetut kehittämistavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet alueen ohjaajille suunnatun avoimen internet-kyselyn vastausten perusteella. 19

20 ELO-yhteistyöryhmä on kyselyn tulosten perusteella tuottanut toimintasuunnitelmaan ehdotuksia verkostomaisen yhteistyön kehittämiseen: Selvitetään mahdollisuutta laatia ohjauspalvelujen kartasto perusasteelta aikuisuuteen selkiyttämään verkoston toimintaa ja vastuita. Esitetään, että valtakunnalliseen nettiohjauspalveluun rakennetaan myös alueellinen osio, joka palvelee alueen ohjaushenkilöstöä ja asiakkaita. Oppilaitokset kehittävät uraohjaustaitojen kokonaisuuksia ja siirtymien sujuvoittamista mm. niveltietolomakkeilla ja yhteistyöllä muiden kouluasteiden ja työelämän kanssa. Selvitetään millaista ohjauksen yleis- ja erityisosaamista ELO-verkostossa tarvitaan, suunnitellaan ja järjestetään ohjaukseen liittyviä koulutustilaisuuksia huomioiden moniammatillisen verkoston erityistarpeet. Järjestetään ajankohtaisinfoja ohjaushenkilöstölle yhdessä TE-hallinnon ja koulutustoimijoiden kanssa. Suunnitellaan pitkäjänteisenä toimintana seutukunnallisia / paikallisia monihallinnollisia ja -ammatillisia keskustelufoorumeita/työpajoja vertaisoppimisen ja verkottumisen tueksi. Järjestetään vuosittainen alueellinen elinikäisen ohjauksen seminaari, joka edistää yhteistä orientaatiota. Edistetään aktiivisesti Ohjaamo-toimintamallin rakentumista alueelle ja samalla selvitetään aikuisohjauksen toimintamallin kehittämistä. Yksityiskohtainen suunnitelma, jossa on määritelty myös toimenpiteiden vastuutahot, käsitellään ELO-johtoryhmässä. Toimintavastuu jakautuu verkoston toimijoille. 20

21 Case 2 Keski-Suomen ELO-ryhmän toiminnan käynnistyminen ja sen suunnittelu Ohjauksen haasteista toimenpiteisiin Alueen toimintasuunnitelmatyössä on ongelmalähtöinen tarkastelutapa. Kokonaiskartoituksen sijaan elinikäisen ohjauksen kehittämistyön painopisteet valittiin erilaisilla foorumeilla esiin nostettujen ohjauksen kipupisteiden pohjalta. Ohjauksen käytännön ongelmien kokoaminen jatkuu edelleen alueellisissa kehittämisryhmissä ja muissa tilaisuuksissa. 21

22 Ensi vaiheessa vaikuttamisen kohteiksi valittiin Opiskelu- ja työkuntoisuuden turvaaminen. Tämä tavoite vaatii asiakkaiden palvelutarpeen parempaa tunnistamista ja palvelujen saatavuuden kehittämistä. Siksi jatketaan opettajien mielenterveysosaamisen kehittämistä, selkiytetään lisäämällä eri opintoasteiden opintopsykologipalvelujen hyödyntämistä sekä lisätään matalan kynnyksen palvelujen ja varhaisen puuttumisen mallin mukaisten palvelujen saatavuutta. Lisäksi tuodaan näkyväksi perusasteen koulutuksen roolia osana nuorisotakuun toteuttamista. Toimenpide liittyy kansallisen ohjauksen strategian tavoitteeseen 1. Vahvistetaan opiskelijoiden työnhaku- ja työelämätaitoja hyödyntämällä maakunnan ennakointityö osaksi ohjausta, vahvistamalla työelämään ohjauksen osaamista ja eri tahojen ohjausyhteistyötä työnhakuvalmennuksessa. Toimenpide liittyy kansallisen ohjauksen strategian tavoitteeseen 2 ja 3. Vahvistetaan moniammatillista ohjausta mm. kokoamalla ja tekemällä näkyväksi eri toimijoiden palveluja. Toimenpide liittyy kansallisen ohjauksen strategian tavoitteeseen 4 ja 5. Jatkotoimintaa Hyödynnetään alueen eri organisaatioiden toteuttamien selvitysten tietoja nuorten tarvitseman tuen määrittämisessä Seurataan tavoitteita tukevan hanketyön tuloksia ja arvioidaan kehittämiskohteita Ohjauksen yhteistyöryhmä jatkaa tutustumista eri organisaatioiden ohjauskäytäntöihin ja paneutuu ohjauskysymyksiin Järjestetään ELO-ryhmän työpaja, jossa arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden toimivuutta erityisesti kansallisten tavoitteiden näkökulmasta Yhdistetään alueen Nuorisotakuu- ja ELO-ryhmän toiminta ja vahvistetaan sen edustavuutta 22

23 Case 3 Pohjois-Savon ELO-toimintasuunnitelman työstäminen ja kehittämiskohteet Verkostoyhteistyötä asiakkaiden työ- ja koulutusurien edistämiseen Alueen elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelman ja strategian työstäminen hankkeistettiin. Sen toiminta perustui verkostoyhteistyöhön ja kehittämisessä tehtiin yhteistyötä myös mm. nuorisotakuun toimeenpanon, aikuiskoulutusstrategiatyön ja ennakointiverkoston toimijoiden kanssa. ELO-strategian lähtökohtana on varmistaa ohjausasiakkaiden osaamisen kehittäminen ja ylläpito ja lisätä motivaatiota kehittää itseään ja hankkia tarvittavia työelämätaitoja. Alueella toimii kolmetasoinen ELO-verkosto. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata, hyväksyä sekä edistää elinikäisen ohjauksen strategisia linjauksia. Toimijataso on laajempi ja se tarkastelee työtä erityisesti ohjauksen toimijoiden työn näkökulmasta. Molemmat ryhmät levittävät sovitut asiat omiin organisaatioihin, joissa niiden toimivuutta testataan käytännössä. ELO-verkoston toiminnalle on laadittu aikataulu vuoden 2016 loppuun. Siinä on määritelty ELO-johtoryhmän ja ELO-verkon kokoukset, käsiteltävät aihealueet ja aikataulut. 23

24 Toimenpiteitä Varmistetaan yksilön, yhteisöjen ja työelämän tarpeista lähtevän uraohjauksen saatavuus mm. kehittämällä ohjaajien ammattitaitoa verkostotyön sekä lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla, laatimalla osaamisperusteinen työelämämoduuli opetukseen, lisäämällä opinto-ohjauksen yksilöohjausta perusopetukseen ja etsivän työn laajentaminen. Ohjaustoimijoiden sitoutumista oman osaamisensa kehittämiseen tuetaan mm. järjestämällä ohjaustehtävissä oleville jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia, kehitetään ohjausosaamista TE-palveluissa ja vakiinnutetaan työpaikkaohjaajien koulutus. Tuotetaan laadukkaita ohjauspalveluja ja varmistetaan niiden toimivuus verkostossa kehitetyllä laadunvarmistustyökalulla. Vahvistetaan monialaisen ohjausverkoston kattavuutta eri hallinnonalan ja työelämän toimijoilla sekä toimitaan verkostotyömallin mukaisesti. Toimintaa tuetaan mm. kehittämällä ELO-toiminnalle vaikuttavuusindikaattorit, koulutuksen järjestäjille käyttöön työelämäohjelmat ja konkretisoidaan eri hallinnonalojen toimenpiteet suunnitelmaan. 24

25 4. ELO-toiminnan ja ohjauksen laatu Ohjauksen laatujärjestelmä Laadunvarmistuksessa on kysymys toiminnan arvioinnista ja sen pohjalta tehtävästä kehittämistyöstä. Saatuja tuloksia tai hyötyjä takastellaan suhteessa toteutuneisiin prosesseihin, käytettyihin resursseihin sekä toiminnan lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Elinikäistä ohjausta koskevaa laatu- ja kehittämisjärjestelmää rakennetaan kansallisena yhteistyönä. Sen kokonaisjäsennys on kuvattu seuraavasti: Laadunvarmistuksen kokonaisuus toiminnan kehittämisen näkökulmasta 2. Poliittiset päätökset ja tavoitteet 4. Yhteiskunnalliset tulokset (hyödyt) 3. TNO-prosessit/palvelut 1. Yksilön tarpeet ja tavoitteet 5. Yksilölliset tulokset (hyödyt) Sakari Saukkonen

26 Ohjausjärjestelyjen kokonaisuus Kansallisena tavoitteena on rakentaa täsmennetty elinikäisen ohjauksen laadun kehys jatkuvan kehittämisen tueksi. Laatutyön lähtökohtana voidaan hyödyntää kuvausta, jonka taustalla on eurooppalainen ohjausjärjestelyjen kehittämistyö. Ohjausjärjestelyjen kokonaisuus Monihallinnollinen elinikäisen ohjauksen strategia, toteutus ja arviointi Tieto- ja viestintäteknologian integratiivinen rooli Yhteisesti sovittu TNO-palvelujen kehikko Alueelliset painotukset & toimeenpano Monikanavaiset asiakaspalvelut ELGPN/Raimo Vuorinen

27 Ohjauksen järjestämisen periaatteita Elinikäistä ohjausta esitetään järjestettäväksi seuraavien periaatteiden mukaisesti (ELGPN Tools No.1): Asiakaslähtöisyys Puolueettomuus Luottamuksellisuus Yhdenvertaisuus Kokonaisvaltainen lähestymistapa Osallisuuden mahdollistaminen Aktiivinen osallistuminen Voimavaraistuminen Ohjauksen saatavuuden parantaminen Läpinäkyvyys/tunnistettavuus Ystävällisyys ja empatia Jatkuvuus Saatavuus Tavoitettavuus/käytettävyys Mukautuvuus Laadunvarmistus Ohjausmenetelmien soveltuvuus Jatkuva kehitys Muutoksenhakumahdollisuus Pätevä henkilöstö 27

28 Verkostoyhteistyön arviointi Ohjaus ja siihen käytettävät resurssit on hyvä nähdä alueella kokonaisvoimavarana. Se tarkoittaa, että yksittäinen organisaatio ja ohjaustoimijat mieltävät työnsä osana laajempaa verkostoa. Verkoston toimijoiden moniammatillista osaamista hyödynnetään ja palvelun tarve arvioidaan yhteisen asiakkuuden näkökulmasta. Keskusteluteemoja alueellisen ELO-toiminnan kehittämisessä voivat olla esimerkiksi seuraavat: Mikä on organisaation päätavoite tai kehittämiskysymys ohjauksen asiassa? Mitkä ovat verkoston yhteisiä kysymyksiä ja tavoitteita? Mikä on ohjauspalvelujen verkostoyhteistyön tila? Miten vaihetta voidaan kuvata? Mitä ovat verkostoyhteistyön haasteet omille organisaatioille? ELO-toiminnan Mikä on yhteisen verkostoyhteistyötä keskustelun ja yhteisen ymmärryksen tarve? voidaan arvioida kuvion avulla ELO-toiminnan verkostoyhteistyötä voidaan arvioida seuraavan kuvion avulla Ohjauksen voimavarojen hajanaisuus Koordinoitumisen käynnistyminen Ohjaus alueellisena kokonaisvoimavarana, yhteiset asiakkaat Yleistilanne Ohjausvoimavarat hajallaan Ei tunneta toisia Tahtotila puuttuu/heikko Uuden yhteistyön tarve tunnistettu Alustavaa verkottumista ja tutustumista Palvelujen kartoituksia Keskinäinen tunnettuus Työnjako, tarpeet ja yhteistyönäkymät kartoitettu Yhteistyön taso ja muodot vakiinnutettu Ohjauksen määrittely ja konsepti Ei yhteistä peruspäämäärää eikä konseptia Yhteisten suunnitelmien tarve tunnistettu, työ käynnistetty Ohjaustyöllä yhdistävä konsepti Alueelliset toimintamallit Ei yhteisiä ohjaustyön toimintamalleja tai strategioita Yhteisten suunnitelmien tarve tunnistettu, työ käynnistetty Yhdessä laaditut ohjaustyön strategiat Foorumit, työryhmät Ei yhteisiä foorumeita /ei nähdä mielekkäinä Yhteistyöfoorumien tarve tunnistettu Työskentely vakiintunutta ja kehittyvää Vaikuttavuus ja tehokkuus Kokonaisuuden synergiat heikkoja Parantunutta vaikuttavuutta yhteistyön kehittyessä Vaikuttavuus kokonaisuuden hallinnan myötä Timo Spangar, Robert Arnkil ja Raimo Vuorinen 2008, mukailtu 28

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus ELO. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM

Elinikäinen ohjaus ELO. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM linikäinen ohjaus LO Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TM LINIKÄISN OHJAUKSN VAIKUTTAVUUS Siirtymien sujuvuus toteutuu: Koulutuksesta koulutukseen, koulutuksesta työhön, työstä työhön, työstä osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

Kohti elinikäisen ohjauksen toimintamallia

Kohti elinikäisen ohjauksen toimintamallia Kohti elinikäisen ohjauksen toimintamallia 2014 Työryhmä: TEM, OKM,, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Jyväskylän yliopisto/valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu,

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Raimo Vuorinen Erikoistutkija, KT Koulutuksen tutkimuslaitos Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO-ryhmä -tavoitteet ja työn vaihe

Pirkanmaan ELO-ryhmä -tavoitteet ja työn vaihe Pirkanmaan ELO-ryhmä -tavoitteet ja työn vaihe TNO -asiantuntijoiden koulutus 4.-5.11.2013 /Salmia Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 04.11.2013 Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarve lisääntynyt:

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaanohjaus eurooppalaisessa kontekstissa - kommenttipuheenvuoro

Perusopetuksen oppilaanohjaus eurooppalaisessa kontekstissa - kommenttipuheenvuoro Perusopetuksen oppilaanohjaus eurooppalaisessa kontekstissa - kommenttipuheenvuoro Raimo Vuorinen, KT Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ollaanko sitä elossa 7.4.2014 ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Taustaa, verkostoitumista:

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Kasurinen 2011) ennakointitieto koulutustieto

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA

SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA Satakunnan Opin ovi SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA Satakunnan aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia, luonnos sarlii 2012-2015 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TIETO-, NEUVONTA- JA

Lisätiedot

Kohtaamo-hanke tukemassa Kaakkois-Suomen Ohjaamohankkeita

Kohtaamo-hanke tukemassa Kaakkois-Suomen Ohjaamohankkeita Kohtaamo-hanke tukemassa Kaakkois-Suomen Ohjaamohankkeita Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT OHJAAMO-MALLIN KULMAKIVET (OKM, STM, TEM) Kohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret Matalan kynnyksen palvelu

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA Satakunnan Opin Oven AVAIMET MUKAAN seminaari 28.11.2013 Porissa Satakunnan ELY-keskus / työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, Juhani

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset,

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, OKM 2009:11 Aikuisopiskelun osuvuutta parannetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostamalla opetus-

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari

Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari 11.11.2010 Hallitusohjelma Hallitusohjelman mukaan tulevaisuuden talouskasvun yhä tärkeämpi tekijä on osaavan työvoiman riittävä määrä.

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus ELY-keskusten tehtävänä on elinikäiseen ohjaukseen liittyvien palveluiden koordinointi ja palveluiden saatavuuden varmistaminen.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TE-palveluiden johtamisen ajankohtaisfoorumi 19. 20.8.2014, Juurikkasaari, Jyväskylä. Ke. 20.8. klo 8.30 10.00 (kaksi samanlaista esitystä peräkkäin)

TE-palveluiden johtamisen ajankohtaisfoorumi 19. 20.8.2014, Juurikkasaari, Jyväskylä. Ke. 20.8. klo 8.30 10.00 (kaksi samanlaista esitystä peräkkäin) TE-palveluiden johtamisen ajankohtaisfoorumi 19. 20.8.2014, Juurikkasaari, Jyväskylä Ke. 20.8. klo 8.30 10.00 (kaksi samanlaista esitystä peräkkäin) Kuntakokeilu/nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus, Ohjaamo

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? 17.5.2010 Joutsan seudun verkostovalmennus Case 1 / Ammatillista tutkintoa vailla oleva aikuinen Alle 40-vuotias Peruskoulu jäänyt kesken Ei ammatillista tutkintoa,

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 5.11.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 5.11.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS ESR- OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 (Felt 24.3.2015) ESR-Nuorisotakuu TEM, toimintalinja 3: Ohjaamo-toiminnan ja nettiohjauksen kehittäminen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus eri hallinnonaloja yhdistävänä tekijänä

Elinikäinen ohjaus eri hallinnonaloja yhdistävänä tekijänä Elinikäinen ohjaus eri hallinnonaloja yhdistävänä tekijänä Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen seminaari Jyväskylä

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

ELYILLE SUUNNATUT KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

ELYILLE SUUNNATUT KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT ELYILLE SUUNNATUT KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT Kuvat Jani Myllyaho I Painopisteet vuosille 2012-2014 ELY -keskusten henkilöstön koulutus- ja kehittämispalvelut on rakennettu ELYjen CAFitsearviointien,

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Dynaaminen laadunhallinta ELOssa

Dynaaminen laadunhallinta ELOssa Dynaaminen laadunhallinta ELOssa Opin Ovi -klinikka 8.4.2014 Helsinki Anni Karttunen Eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntija 2 ELO Pohjois-Savossa PS ELO: Neljä strategista tavoitetta 1. Pohjois-Savossa

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot