Vaikuttavaa valmennusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa valmennusta"

Transkriptio

1 Sinun valmentajasi Asiakkaidemme kokemuksia Vaikuttavaa valmennusta

2 Muutos asenteissasi ja käyttäytymisessäsi Työyhteisösi toiminta kehittyy Organisaatiosi tuloksentekokyky paranee Sidosryhmien mielikuvat muuttuvat Deep Lead valmennus

3 Kokemukset puhukoon puolestaan Vuodesta 2002 yli syväjohtamisprofiilia Deep Lead tunnetaan vaikuttavimpana johtamisen ja esimiestyön kehittäjänä. Syväoppimisen ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen yhdistävä Syväjohtaminen -valmennuksemme on tarjonnut selkeän ja yksinkertaisen mallin sekä välineet jo tuhansien yritysten edustajille oman toiminnan ja organisaation tuloksentekokyvyn kehittämiseen. Panostamalla oppimisasenteisiin ja vuorovaikutustaitoihin olemme luoneet erinomaiset edellytykset muutosjohtamiselle missä tahansa toimintaympäristössä olipa kyse yksilöstä, ryhmästä tai koko organisaatiosta. Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin valmennuksistamme. Sinun valmentajasi

4 Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen ja tiimityöskentelyyn +44 % Case Oracle Finland Avoimuus ja keskustelukulttuuri ovat kehittyneet. Tiina Huhtamäki, services renewal director, johtoryhmän jäsen Vuonna 2007 aloitettu johtoryhmän valmennus sysäsi liikkeelle lumipalloefektin Suomen Oraclessa. Nyt lähes kaikki esimiehet ja noin puolet 225 työntekijästä ovat käyneet Syväjohtaminen -valmennuksen. Samalla syväjohtamisesta on tullut kiinteä osa yrityskulttuuria. Profiilit ja opintopiirit, joissa sparrataan oman sektorin asioita, on koettu hyödyllisiksi. Malli toimii muun muassa kehityskeskustelujen pohjana. Vaikuttaa myös liikevaihtoon Koen kehittyneeni syväjohtamisen valmennusvuosien aikana sekä ihmisenä että johtajana. Profiilien avulla olen pystynyt hyödyntämään vahvuuksiani ja kehittämään piirteitä, jotka kaipaavat vielä hiomista. Syväjohtamisella on ollut merkittävä rooli sekä liiketoiminnan kehittymisessä että oman henkilöstön tyytyväisyydessä. Valmennus vaikuttaa positiivisesti ja laaja-alaisesti myös yhtiön liikevaihtoon. Ari Peltola, toimitusjohtaja, Oracle Finland

5 Asiakasuskollisuusindeksi parani valmennuksen aikana eniten Suomessa muihin Pohjoismaihin nähden.* Tilastollisesti erittäin merkitsevät muutokset henkilökohtaisissa profiileissa.* Persoonaa ei voi muuttaa, mutta käyttäytymistä voi. Ari Peltola *Tutkimus valmennuksen vaikuttavuudesta on julkaistu European Journal of Social Sciences -lehdessä (Vol. 31 No 2, p , 2012, Kinnunen ja Kazmi).

6 Innostusta oppimiseen Valmennuksen vastaanotto henkilöstön keskuudessa on ollut erittäin innostunutta. Case Etelä-Karjalan Osuuspankki Deep Lead valmensi Etelä-Karjalan Osuuspankin esimiehet ja johtoryhmän vuonna Tämän jälkeen lähes koko 180 työntekijän joukko on jo valmennettu. Valmennettujen kehittymislauseet ovat kaikkien nähtävillä intranetissä ja oppimisryhmissä keskustellaan omaan kehittymiseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvistä asioista. Syväjohtamista juurrutetaankin pysyväksi osaksi toimintakulttuuria. Luottamuksen rakentamista yhdessä Työyhteisön hyvinvointi rakentuu yhdessä tekemisestä ja avoimesta kanssakäymisestä. Oivalsimme, että syväjohtamisella pystymme kehittämään koko työyhteisömme vuorovaikutusta jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden ja kehittymislauseiden avulla. Olemme rakentaneet sisäisiä oppimisryhmiä ja kokoontuneet valmennusjaksojen välissä omaan kehittymiseen, työhön ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvissä asioissa. Ja selkeiden mittareiden avulla organisaatiossa näemme, millaisia tuloksia valmennuksella on saatu aikaan. Titta Saksa, pankinjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

7 Työtyytyväisyys on noussut entisestään viime vuosina. Valmennus on oivallinen keino rakentaa luottamusta henkilöstön keskuudessa. Tilastollisesti erittäin merkitsevät muutokset henkilökohtaisissa profiileissa.* Valmennus haastaa avoimuuteen ja itsetutkiskeluun. Syväjohtamisen kulmakivet antavat syvempää pohjaa ja perspektiiviä kiperienkin asioiden pureskelulle. * Tutkimus valmennuksen vaikuttavuudesta on julkaistu European Journal of Social Sciences -lehdessä (Vol. 36 No 2, pp , 2012, Valli ja Kinnunen).

8 Myyntikate +16 % ja liikevaihto kasvoi noin 15 % samalla kun asiakastyytyväisyys parani 5 %.* Vuorovaikutustaidoissa kehittyminen ennusti paikkansa pitävästi myös taloudellisen tuloksen kohentumista. Jari Tainio Sairauspoissaolot -197 päivää ja tästä saavutettu kustannussäästö euroa.* Case Schneider Electric Buildings Finland Vuonna 2008 aloitetun valmennuksen kimmokkeena toimi asiakaskyselystä saatu palaute, jonka perusteella Schneiderilla hallittiin tekniset ratkaisut, mutta kommunikoinnissa asiakkaiden kanssa oli parantamisen varaa. Deep Lead valmensi ensin huollon johdon ja asiakaspalveluhenkilöstön, ja sen jälkeen vaiheittain koko henkilöstön. Lisäksi kahdeksan sisäistä valmentajaa on koulutettu pitämään valmennuksen anti ihmisten mielissä. Henkilöstön valmentaminen näkyy tuloksessa Vaikuttavuustutkimus osoitti, että jokainen osa-alue, jota lähdimme parantamaan asiakasja henkilöstötyytyväisyys sekä yrityksen tulos kohentui merkittävästi valmennuksen aikana. Pidin erityisesti ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta ja siitä, että valmennuksen ympärillä ei ollut turhaa hypeä. Syväjohtaminen perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan siihen, että kukin meistä ryhtyy itse kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja kehittymisestään. Vain siten toimintatapojen muutoksesta voi tulla pysyvä osa yrityskulttuuria. Jari Tainio, Vice President Schneider Electric Buildings

9 Tilastollisesti erittäin merkitsevät muutokset henkilökohtaisissa profiileissa kaikissa ryhmissä. Muutos henkilöstön profiileissa oli suurempi kuin esimiehillä.* Kaikenlainen vuorovaikutus on nykyisin paljon helpompaa ja luontevampaa. Keskusteluissa uskalletaan nostaa aiempaa voimakkaammin esille omia mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. Se on meillä jotain uutta. Kirsi Hämäläinen, huoltopäällikkö ja sisäinen valmentaja * Tutkimus valmennuksen vaikuttavuudesta on julkaistu Journal of Military Studies -lehdessä (Vol. 2 No 1, 2011, Kinnunen). Vaikuttavuuden jatkotutkimus on valmis.

10 Muutos lähtee minusta itsestäni Tiedostin, että muutoksen on lähdettävä minusta itsestäni, jotta voin edesauttaa onnistumista organisaation sisäisissä muutoshankkeissa sekä ostettujen liiketoimintojen integroinnissa osaksi Outotecia. Case Outotec Henkilökohtaisesta sparrauksesta alkanut Syväjohtaminen -valmennus laajeni pian Outotecin Non-ferrous liiketoiminta-alueen johtoryhmään ja sieltä asiantuntijoihin, esimiehiin sekä projektijohtajiin ja -päälliköihin. Tähän mennessä kolmeen ohjelmaan on osallistunut 35 outoteciläistä. Hyviä työkaluja muutoksen läpivientiin Outotecissä käynnissä olleet muutokset motivoivat kehittämään itseäni syväjohtamisen avulla. Pidin syväjohtamisen valmennusta niin hyödyllisenä, että halusin jakaa sen koko johtoryhmäni kanssa. Monen johtoryhmässä istuvan kommunikointitapa onkin valmennuksen myötä pehmentynyt hyvää suoritushenkeä menettämättä. Muutoksen läpivientiin syväjohtaminen antaa erityisen hyviä työkaluja. Se myös herkistää ajattelemaan omaa käyttäytymistä, itseilmaisua ja toimimista ryhmässä. Jari Rosendal, liiketoiminta-alueen johtaja, Outotec

11 Johtoryhmän sisäinen kommunikointi on kehittynyt Syväjohtaminen antoi meille yhteisen vuorovaikutuksen kielen.

12 Esimiesten valmennus ja työhyvinvointiprojekti ovat vähentäneet päivää sairauspoissaoloja ja yli 10 % sairausajalta maksettuja palkkoja sekä 13 % vakituisten työntekijöiden vaihtuvuutta. Case Osuuskauppa Hämeenmaa Osuuskauppa Hämeenmaassa käynnistettiin DeepLeadin Syväjohtaminen -valmennus vuonna Valmennuksen on käynyt tällä hetkellä jo 180 esimiestä ja uusi valmennus käynnistyy aina, kun uusi ryhmä on täynnä. Sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille Päädyimme syväjohtamisen valmennukseen, sillä halusimme kehittää esimiestyötämme. Esimiesten osaaminen heijastuu kaikkeen toimintaamme: työhyvinvointiin, asiakaspalveluun ja viime kädessä tulokseen. Syväjohtamisen valmennus soveltuu kokemuksemme mukaan sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille. Esimiestyössä vain taivas on rajana, sillä omia taitoja ja itsetuntemustaan voi kehittää aina. Taavi Heikkilä, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, Faktan Vuoden 2011 johtaja

13 Esimiestyön taso on parantunut. Olemme löytäneet vuorovaikutuskulttuuriimme yhteisen terminologian ja kielen. Ja nykyisin tunnistamme esimiestyön kehityskohteet aiempaa paremmin.

14 Maine ja mielikuva parantuneet merkittävästi Muutoksessa ei ollut kyse vain jonkun tietyn osa-alueen parantumisesta vaan kokonaisvaltaisesta yritysprofiilin parantumisesta.* Case PVO-Vesivoima Oy DeepLeadin Syväjohtaminen -valmennus tuli PVO-Vesivoiman toimintakulttuuriin silloisen toimitusjohtajan henkilökohtaisen herätyksen kautta. Valmennuksissa PVO-Vesivoiman 70 henkilön työyhteisö jaettiin neljään ryhmään, jotka jaettiin vielä neljän tai viiden hengen pienryhmiin. Pienryhmistä muodostettiin sekaryhmiä niin, ettei kukaan päässyt lähimpien työtovereidensa kanssa samaan ryhmään. Toimitusjohtaja osallistui kaikkiin valmennuksiin toimien tärkeänä esimerkkinä muun muassa palautteiden käsittelyssä. Johdon sitoutuminen ratkaisevassa roolissa Syväjohtamisen valmennuksesta saadut opit ovat jalkautuneet työyhteisöön varsin hyvin. Solmukohdat ja patoutumat ovat auenneet jopa sellaiset, jotka olivat hanganneet vuosia joitakin työntekijä-esimiespareja. Pienryhmissä ihmiset ovat avautuneet ja erilaisuus on kääntynyt voimavaraksi. Aidosta vuorovaikutuksesta on tullut osa päivittäistä toimintaa. Johdon sitoutuminen ja oma esimerkki ovat olleet ratkaisevassa roolissa onnistumiseen. Birger Ylisaukko-oja, toimitusjohtaja , PVO-Vesivoima

15 Vuorovaikutusja johtamiskulttuurissa selkeä muutos parempaan. Keskustelut ovat lisääntyneet kaikilla tasoilla. Myös työnjohdon ja työntekijöiden välinen kanssakäyminen on avoimempaa. Teuvo Päkkilä, sähköasentaja, luottamusmies Tilastollisesti erittäin merkitseviä parannuksia henkilökohtaisissa profiileissa Loppujen lopuksi pienryhmät olivat koko jutun suola: ihmisten erilaiset taustat ja tehtävät avasivat silmiä ja saivat meidät arvostamaan toistemme työtä ja tekemistä. Leila Kitinoja, hallintoassistentti, johdon ja toimitusjohtajan sihteeri * Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy PVO-Vesivoimasta vuosilta tehty vaikuttavuustarkastelu on julkaistu Journal of Military Studies -lehdessä 2011 (Vol. 2 No 1, 2011, Kinnunen).

16 Case Lemminkäinen Profiilit paljastivat paljon uutta Kehittymislauseet muuttuvat harjoittelun myötä kuin huomaamatta osaksi jokapäiväistä toimintaa. On hyvä, että meillä on oikeus ja velvollisuus keskustella kehittymisestämme ja saada siten palautetta myös toisiltamme. Timo Kohtamäki Vuonna 2005 silloisen Lemcon Oy:n johto aloitti johtamiskulttuurin kehittämisen Syväjohtaminen -valmennuksilla. Tämän jälkeen on valmennettu noin 350 esimiestä ja syväjohtamisen valmennuksesta on tullut yksi neljästä Lemminkäisen johtamisen kehittämiseen tähtävästä EsimiesAkatemia LEKA3:n moduleista. Tavoitteena rakennusalan parhaat esimiehet Syväjohtaminen on ollut osallistujien mielestä erittäin pidetty keskinäisen vuorovaikutuksen ja johtamisen työkalu. Se on nostanut Lemminkäisen johtamisosaamisen ja sen arvostuksen kokonaan uudelle tasolle. Minuun itseeni teki alusta asti erityisen vaikutuksen valmennuksen vuorovaikutteisuus ja omakohtaisuus. Valmiiden vastausten sijaan jouduinkin itse hommiin. Valmennuksessa mukana olevassa organisaatiossa on myös hyvä olla ainakin yksi draiveri, joka pitää pyörät pyörimässä ja asian ihmisten mielissä. Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, Lemminkäinen

17 Johtamisosaaminen ja sen arvostus ovat nousseet uudelle tasolle Tavoitteenamme on kehittää johdon ja päälliköiden vuorovaikutustaitoja niin, että strategiakauden päättyessä Lemminkäisen esimiehet ovat esimiestaidoiltaan rakennusalan parhaita. Tiina Kihlakaski, henkilöstöjohtaja

18 Hyvään johtajaan luotetaan Varsinkin tiukassa paikassa katseet kääntyvät johtajaan ja häneltä odotetaan päätöksiä. Jos luottamusta ei ole, ei annettua käskyäkään ehkä noudateta. Case Puolustusvoimat Syväjohtamisen malli otettiin käyttöön Puolustusvoimien viralliseksi johtamismalliksi vuonna 1998, jolloin koulutusta ryhdyttiin antamaan niin henkilökunnalle, reserviläisille kuin varusmiehillekin. Nyt Syväjohtaminen -valmennus ulottuu läpi koko organisaation kantahenkilökunnasta varusmiesjohtajiin ja miehistöön saakka. Lisäksi kantahenkilökunta ja varusmiesjohtajat saavat säännöllisesti palautetta syväjohtamisen profiilien avulla. Tähän mennessä on valmennettu yli varusmiesjohtajaa. Henkilökohtaisia profiileja on tehty yli kappaletta. Uskalletaan olla oma itsensä Syväjohtamisen oivaltaminen vaikuttaa koko varusmieskoulutuksen onnistumiseen. Kun opit alkavat purra, uskalletaan olla johtajina omana itsenään. Ja se näkyy selvästi myös johdettavien tyytyväisyydessä koko toimintaan ja myös varusmiesjohtajaan. Nyt koko organisaatio saa syväjohtamisen koulutusta, ja siihen on ymmärtääkseni varsin hyvin sitouduttu. Sitoutumista auttaa, että nähdään tuloksia. Mitatusti varusmiehet ovat tyytyväisiä saamaansa varusmiesajan koulutukseen, samoin johtajiinsa. Rami Collin, Syväjohtaminen -valmentaja, kapteeni, Puolustusvoimat

19 Aidosti ryhmänsä puolesta Hyvät varusmiesjohtajat toimivat aidosti ryhmänsä puolesta. Ja jos asiat menevät huonosti, ovat he ensin itse eniten pahoillaan. Ottavat vastuuta, eivät syyttele.

20 Deep Lead Oy Sinulle tutkitusti Vesa, Jaana Salokannel ja Jarno Anttalainen perustavat Syväjohtaminen DL Oy:n. Syväoppiminen Teemme itsemme tarpeettomaksi Sinun valmentajasi Ihmisten johtaminen Syväjohtaminen Vesa Nissinen väitteli transformationaalisesta johtamisesta ja syväoppimisesta Puolustusvoimissa Yksilölle Tavoitteellisen vuorovaikutuksen valmennus Avoimet valmennukset, työkaluna yksilöprofiili. 1 vakituinen ja 2 free lancer -valmentajaa Tommi Kinnusen väitöstyössä tutkittiin Syväjohtaminen -mallin käytäntöön viemistä. Vesan Syväjohtaminen -kirja julkaistiin. Rekisteröimme Syväjohtaminen -menetelmät ja Deep Lead -kuviomerkin Suomessa, EU:ssa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Työkaluperhe kasvoi ryhmä-, työyhteisöja johtoryhmien profiileilla. Otimme käyttöön elämykselliset oppimismetodit. Jarnon gradun pohjalta syntyi Deep Lead -konsepti Ryhmälle Tiimien, johtoryhmän ja hallituksen valmennukset 2006 Liikevaihto euroa Oma henkilöstö 5 Valmentajat/asiantuntijat profiilia Asiakkaina yhden hengen toiminimestä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin 2 valmista ja 3 tekeillä olevaa väitöskirjaa

21 vaikuttavin kumppani Aloitimme kansainväliset valmennukset ja vaihdoimme nimemme Deep Lead Oy:ksi Johtoryhmätyöskentely Teema Tiimityöskentely Coaching Myynti Työkalut Täydentävät Konseptit Kehittymishalu Strategiatyöskentely Muutoksesi mentori 2012 Tommille syväjohtamisen dosentuuri. Julkaisimme Sovella Syväjohtamista -kirjan, jossa eri kirjoittajat ja työyhteisöt kertovat kokemuksiaan syväjohtamisesta ja sen vaikuttavuudesta. Kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä Deep Health -konsepti lanseerattiin Helsinki City Run -tapahtumassa Ensimmäiset tutkimukset valmennuksiemme vaikuttavuudesta julkaistiin kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. PVO ja Schneider Electric Buildings Finland Oy. Organisaatiolle Valmennukset yksilöllisten tarpeiden mukaan Liiketoimintaa tukevat räätälöidyt valmennukset eri liiketoiminnan osa-alueille Oraclen ja EKOP:in vaikuttavuustutkimukset julkaistiin kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa Liikevaihto euroa Oma henkilöstö 13 Valmentajat/asiantuntijat 40 4 artikkelia kv. tieteellisissä julkaisuissa yli 100 pro gradu -työtä Lukuisia henkilöhaastatteluita sekä kolumneja syväjohtamisen tiimoilta.

22 Deep Lead -tiimisi Kannustamme sinua jatkuvaan oppimiseen ja yksilölliseen kasvuun. Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen perusta. Saat pysyvän ja vaikuttavan työkalun työyhteisösi jatkuvaan kehittämiseen. Autamme sinua hyödyntämään omaa potentiaaliasi.

23 Tätä mieltä meistä ollaan Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa* Deep Lead sai parhaat arviot kilpailijoihin nähden mm. seuraavilla osa-alueilla: Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Koulutus/valmennus on tutkitusti vaikuttavaa On meille kannattava investointi Tuotteet ja palvelut tarjoavat hyvän vastineen rahalle * Taloustutkimus Oy 2013

24 Jos hyvä johtaminen on avain, alaiset ja alaisten toiminta on lukko. Niiden on sovittava toisiinsa. Merkittäviä parannuksia henkilökohtaisissa profiileissa Asennemuutos lääkäreiden keskuudessa. Lääketieteen lisäksi tarvitaan myös henkilöstöjohtamista. Case Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ensimmäinen Syväjohtaminen -valmennus toteutettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna Tähän mennessä DeepLead on toteuttanut kuusi ohjelmaa ja kaikkiaan 100 esimiestä on osallistunut nelivaiheiseen valmennukseen. Useimmat osallistujat ovat teettäneet jo kolme profiilia. Henkilöstöjohtamisen merkitys oivallettu Lääkärit oivalsivat henkilöstöjohtamisen merkityksen syväjohtamisen valmennuksen myötä. Monet esimiehet ovat myös heränneet pohtimaan omien johdettaviensa kehittämistä. Kiinnostuin Vesa Nissisen väitöskirjasta, koska siinä ei luvattu mitään nopeaa muutosta. Todettiin rehellisesti ja realistisesti muutoksen vaikeus. Että muutos tapahtuu yksi asia kerrallaan ja vaatii aikaa ja toistoa. Kuitenkin rohkaistiin muuttumaan ja oppimaan. Anne Frederiksen, koulutuspäällikkö Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Korkein luottoluokitus yli 5 vuotta Soliditet Askonkatu 9 E, 2. krs Lahti Puh Sinun valmentajasi

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC)

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset

Työhyvinvoinnin koulutukset Työhyvinvoinnin koulutukset Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011 CxO Academy Paras neuvoni johtamiseen ikinä 5.10.2011 Toni Hinkka Sisältö Kirja Teidän neuvonne Parhaat neuvot 1-10 Keskustelua Yhteenveto Paras neuvoni johtamiseen ikinä! - kirja Teidän neuvonne 1. "Ole

Lisätiedot

KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA

KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA Growing Options Feedforward coaches 2013 Kehittävää kumppanuutta Vaikuttavaa valmennusta johtoryhmille, esimiehille, HR-vaikuttajille ja henkilöstölle Edelläkävijät saavat kilpailuetua:

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi

kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi Case: ProAgrian asiakaspalvelun kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi Maaseutuneuvonnan vastaava Virpi Huotari ProAgria Oulu ry ProAgrian Missio: Maaseudun puolesta Visio: Olemme valtakunnan paras asiantuntijaverkosto,

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen esimiestyö

Ratkaisukeskeinen esimiestyö valmennus Evirassa Marianne Turja Työhyvinvointipäällikkö Mihin tilanteeseen valmennusta tarvittiin: Evira perustettiin vuonna 2006 yhdistämällä kolme virastoa: (Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

uusittu laajennettu Valmennustaitojen & itsensä johtamisen ammatillinen koulutusohjelma mb elämäntaidon valmentaja

uusittu laajennettu Valmennustaitojen & itsensä johtamisen ammatillinen koulutusohjelma mb elämäntaidon valmentaja uusittu laajennettu Valmennustaitojen & itsensä johtamisen ammatillinen koulutusohjelma mb elämäntaidon valmentaja Nyt on oikea hetki panostaa omaan uraasi ja tulevaisuuteesi. Tule opiskelemaan moni puoliset

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I Osaaminen osana työkykyä Moniosaaja -valmennus I varhaiskuntoutusta työntekijän työelämäosaamisen ja pientyöpaikan tueksi Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Elina Sipponen 1 Työelämäosaamista tukevan valmennuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Johtajan dilemma - metsää ja puita. Helena Ahonen

Johtajan dilemma - metsää ja puita. Helena Ahonen Johtajan dilemma - metsää ja puita Helena Ahonen Minäkö johtaja? Johtaminen ei ole eteen tulevien asioiden hoitamista vaan tietoista vaikuttamista toisten ihmisten työhön Johtaja tekee johtamistyötä Asiantuntija

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Vesa Nissinen Tommi Kinnunen Sakari Jorma. Syväoppimisesta syväjohtamiseen

Vesa Nissinen Tommi Kinnunen Sakari Jorma. Syväoppimisesta syväjohtamiseen Vesa Nissinen Tommi Kinnunen Sakari Jorma Syväoppimisesta syväjohtamiseen Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Janne Harju Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-2476-2

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

TYÖKYKYJOHTAMINEN. 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström

TYÖKYKYJOHTAMINEN. 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström TYÖKYKYJOHTAMINEN 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström 20.11.2013 S-ryhmä 20.11.2013 20 alueosuuskauppaa 20.11.2013 HOK-Elanto 20.11.2013 HOK-Elanto tänään S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto 2013:

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Miten johdan muutosta? SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI PÄIVI KÄRKKÄINEN

Miten johdan muutosta? SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI PÄIVI KÄRKKÄINEN Miten johdan muutosta? 6.6.2016 SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI PÄIVI KÄRKKÄINEN Luovien ja intohimoisten ihmisten johtaminen = Ihmisten johtaminen Suomen kansallisooppera ja -baletti Merkittävä kulttuurialan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot