Vaikuttavaa valmennusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa valmennusta"

Transkriptio

1 Sinun valmentajasi Asiakkaidemme kokemuksia Vaikuttavaa valmennusta

2 Muutos asenteissasi ja käyttäytymisessäsi Työyhteisösi toiminta kehittyy Organisaatiosi tuloksentekokyky paranee Sidosryhmien mielikuvat muuttuvat Deep Lead valmennus

3 Kokemukset puhukoon puolestaan Vuodesta 2002 yli syväjohtamisprofiilia Deep Lead tunnetaan vaikuttavimpana johtamisen ja esimiestyön kehittäjänä. Syväoppimisen ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen yhdistävä Syväjohtaminen -valmennuksemme on tarjonnut selkeän ja yksinkertaisen mallin sekä välineet jo tuhansien yritysten edustajille oman toiminnan ja organisaation tuloksentekokyvyn kehittämiseen. Panostamalla oppimisasenteisiin ja vuorovaikutustaitoihin olemme luoneet erinomaiset edellytykset muutosjohtamiselle missä tahansa toimintaympäristössä olipa kyse yksilöstä, ryhmästä tai koko organisaatiosta. Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin valmennuksistamme. Sinun valmentajasi

4 Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen ja tiimityöskentelyyn +44 % Case Oracle Finland Avoimuus ja keskustelukulttuuri ovat kehittyneet. Tiina Huhtamäki, services renewal director, johtoryhmän jäsen Vuonna 2007 aloitettu johtoryhmän valmennus sysäsi liikkeelle lumipalloefektin Suomen Oraclessa. Nyt lähes kaikki esimiehet ja noin puolet 225 työntekijästä ovat käyneet Syväjohtaminen -valmennuksen. Samalla syväjohtamisesta on tullut kiinteä osa yrityskulttuuria. Profiilit ja opintopiirit, joissa sparrataan oman sektorin asioita, on koettu hyödyllisiksi. Malli toimii muun muassa kehityskeskustelujen pohjana. Vaikuttaa myös liikevaihtoon Koen kehittyneeni syväjohtamisen valmennusvuosien aikana sekä ihmisenä että johtajana. Profiilien avulla olen pystynyt hyödyntämään vahvuuksiani ja kehittämään piirteitä, jotka kaipaavat vielä hiomista. Syväjohtamisella on ollut merkittävä rooli sekä liiketoiminnan kehittymisessä että oman henkilöstön tyytyväisyydessä. Valmennus vaikuttaa positiivisesti ja laaja-alaisesti myös yhtiön liikevaihtoon. Ari Peltola, toimitusjohtaja, Oracle Finland

5 Asiakasuskollisuusindeksi parani valmennuksen aikana eniten Suomessa muihin Pohjoismaihin nähden.* Tilastollisesti erittäin merkitsevät muutokset henkilökohtaisissa profiileissa.* Persoonaa ei voi muuttaa, mutta käyttäytymistä voi. Ari Peltola *Tutkimus valmennuksen vaikuttavuudesta on julkaistu European Journal of Social Sciences -lehdessä (Vol. 31 No 2, p , 2012, Kinnunen ja Kazmi).

6 Innostusta oppimiseen Valmennuksen vastaanotto henkilöstön keskuudessa on ollut erittäin innostunutta. Case Etelä-Karjalan Osuuspankki Deep Lead valmensi Etelä-Karjalan Osuuspankin esimiehet ja johtoryhmän vuonna Tämän jälkeen lähes koko 180 työntekijän joukko on jo valmennettu. Valmennettujen kehittymislauseet ovat kaikkien nähtävillä intranetissä ja oppimisryhmissä keskustellaan omaan kehittymiseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvistä asioista. Syväjohtamista juurrutetaankin pysyväksi osaksi toimintakulttuuria. Luottamuksen rakentamista yhdessä Työyhteisön hyvinvointi rakentuu yhdessä tekemisestä ja avoimesta kanssakäymisestä. Oivalsimme, että syväjohtamisella pystymme kehittämään koko työyhteisömme vuorovaikutusta jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden ja kehittymislauseiden avulla. Olemme rakentaneet sisäisiä oppimisryhmiä ja kokoontuneet valmennusjaksojen välissä omaan kehittymiseen, työhön ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvissä asioissa. Ja selkeiden mittareiden avulla organisaatiossa näemme, millaisia tuloksia valmennuksella on saatu aikaan. Titta Saksa, pankinjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

7 Työtyytyväisyys on noussut entisestään viime vuosina. Valmennus on oivallinen keino rakentaa luottamusta henkilöstön keskuudessa. Tilastollisesti erittäin merkitsevät muutokset henkilökohtaisissa profiileissa.* Valmennus haastaa avoimuuteen ja itsetutkiskeluun. Syväjohtamisen kulmakivet antavat syvempää pohjaa ja perspektiiviä kiperienkin asioiden pureskelulle. * Tutkimus valmennuksen vaikuttavuudesta on julkaistu European Journal of Social Sciences -lehdessä (Vol. 36 No 2, pp , 2012, Valli ja Kinnunen).

8 Myyntikate +16 % ja liikevaihto kasvoi noin 15 % samalla kun asiakastyytyväisyys parani 5 %.* Vuorovaikutustaidoissa kehittyminen ennusti paikkansa pitävästi myös taloudellisen tuloksen kohentumista. Jari Tainio Sairauspoissaolot -197 päivää ja tästä saavutettu kustannussäästö euroa.* Case Schneider Electric Buildings Finland Vuonna 2008 aloitetun valmennuksen kimmokkeena toimi asiakaskyselystä saatu palaute, jonka perusteella Schneiderilla hallittiin tekniset ratkaisut, mutta kommunikoinnissa asiakkaiden kanssa oli parantamisen varaa. Deep Lead valmensi ensin huollon johdon ja asiakaspalveluhenkilöstön, ja sen jälkeen vaiheittain koko henkilöstön. Lisäksi kahdeksan sisäistä valmentajaa on koulutettu pitämään valmennuksen anti ihmisten mielissä. Henkilöstön valmentaminen näkyy tuloksessa Vaikuttavuustutkimus osoitti, että jokainen osa-alue, jota lähdimme parantamaan asiakasja henkilöstötyytyväisyys sekä yrityksen tulos kohentui merkittävästi valmennuksen aikana. Pidin erityisesti ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta ja siitä, että valmennuksen ympärillä ei ollut turhaa hypeä. Syväjohtaminen perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan siihen, että kukin meistä ryhtyy itse kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja kehittymisestään. Vain siten toimintatapojen muutoksesta voi tulla pysyvä osa yrityskulttuuria. Jari Tainio, Vice President Schneider Electric Buildings

9 Tilastollisesti erittäin merkitsevät muutokset henkilökohtaisissa profiileissa kaikissa ryhmissä. Muutos henkilöstön profiileissa oli suurempi kuin esimiehillä.* Kaikenlainen vuorovaikutus on nykyisin paljon helpompaa ja luontevampaa. Keskusteluissa uskalletaan nostaa aiempaa voimakkaammin esille omia mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. Se on meillä jotain uutta. Kirsi Hämäläinen, huoltopäällikkö ja sisäinen valmentaja * Tutkimus valmennuksen vaikuttavuudesta on julkaistu Journal of Military Studies -lehdessä (Vol. 2 No 1, 2011, Kinnunen). Vaikuttavuuden jatkotutkimus on valmis.

10 Muutos lähtee minusta itsestäni Tiedostin, että muutoksen on lähdettävä minusta itsestäni, jotta voin edesauttaa onnistumista organisaation sisäisissä muutoshankkeissa sekä ostettujen liiketoimintojen integroinnissa osaksi Outotecia. Case Outotec Henkilökohtaisesta sparrauksesta alkanut Syväjohtaminen -valmennus laajeni pian Outotecin Non-ferrous liiketoiminta-alueen johtoryhmään ja sieltä asiantuntijoihin, esimiehiin sekä projektijohtajiin ja -päälliköihin. Tähän mennessä kolmeen ohjelmaan on osallistunut 35 outoteciläistä. Hyviä työkaluja muutoksen läpivientiin Outotecissä käynnissä olleet muutokset motivoivat kehittämään itseäni syväjohtamisen avulla. Pidin syväjohtamisen valmennusta niin hyödyllisenä, että halusin jakaa sen koko johtoryhmäni kanssa. Monen johtoryhmässä istuvan kommunikointitapa onkin valmennuksen myötä pehmentynyt hyvää suoritushenkeä menettämättä. Muutoksen läpivientiin syväjohtaminen antaa erityisen hyviä työkaluja. Se myös herkistää ajattelemaan omaa käyttäytymistä, itseilmaisua ja toimimista ryhmässä. Jari Rosendal, liiketoiminta-alueen johtaja, Outotec

11 Johtoryhmän sisäinen kommunikointi on kehittynyt Syväjohtaminen antoi meille yhteisen vuorovaikutuksen kielen.

12 Esimiesten valmennus ja työhyvinvointiprojekti ovat vähentäneet päivää sairauspoissaoloja ja yli 10 % sairausajalta maksettuja palkkoja sekä 13 % vakituisten työntekijöiden vaihtuvuutta. Case Osuuskauppa Hämeenmaa Osuuskauppa Hämeenmaassa käynnistettiin DeepLeadin Syväjohtaminen -valmennus vuonna Valmennuksen on käynyt tällä hetkellä jo 180 esimiestä ja uusi valmennus käynnistyy aina, kun uusi ryhmä on täynnä. Sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille Päädyimme syväjohtamisen valmennukseen, sillä halusimme kehittää esimiestyötämme. Esimiesten osaaminen heijastuu kaikkeen toimintaamme: työhyvinvointiin, asiakaspalveluun ja viime kädessä tulokseen. Syväjohtamisen valmennus soveltuu kokemuksemme mukaan sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille. Esimiestyössä vain taivas on rajana, sillä omia taitoja ja itsetuntemustaan voi kehittää aina. Taavi Heikkilä, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, Faktan Vuoden 2011 johtaja

13 Esimiestyön taso on parantunut. Olemme löytäneet vuorovaikutuskulttuuriimme yhteisen terminologian ja kielen. Ja nykyisin tunnistamme esimiestyön kehityskohteet aiempaa paremmin.

14 Maine ja mielikuva parantuneet merkittävästi Muutoksessa ei ollut kyse vain jonkun tietyn osa-alueen parantumisesta vaan kokonaisvaltaisesta yritysprofiilin parantumisesta.* Case PVO-Vesivoima Oy DeepLeadin Syväjohtaminen -valmennus tuli PVO-Vesivoiman toimintakulttuuriin silloisen toimitusjohtajan henkilökohtaisen herätyksen kautta. Valmennuksissa PVO-Vesivoiman 70 henkilön työyhteisö jaettiin neljään ryhmään, jotka jaettiin vielä neljän tai viiden hengen pienryhmiin. Pienryhmistä muodostettiin sekaryhmiä niin, ettei kukaan päässyt lähimpien työtovereidensa kanssa samaan ryhmään. Toimitusjohtaja osallistui kaikkiin valmennuksiin toimien tärkeänä esimerkkinä muun muassa palautteiden käsittelyssä. Johdon sitoutuminen ratkaisevassa roolissa Syväjohtamisen valmennuksesta saadut opit ovat jalkautuneet työyhteisöön varsin hyvin. Solmukohdat ja patoutumat ovat auenneet jopa sellaiset, jotka olivat hanganneet vuosia joitakin työntekijä-esimiespareja. Pienryhmissä ihmiset ovat avautuneet ja erilaisuus on kääntynyt voimavaraksi. Aidosta vuorovaikutuksesta on tullut osa päivittäistä toimintaa. Johdon sitoutuminen ja oma esimerkki ovat olleet ratkaisevassa roolissa onnistumiseen. Birger Ylisaukko-oja, toimitusjohtaja , PVO-Vesivoima

15 Vuorovaikutusja johtamiskulttuurissa selkeä muutos parempaan. Keskustelut ovat lisääntyneet kaikilla tasoilla. Myös työnjohdon ja työntekijöiden välinen kanssakäyminen on avoimempaa. Teuvo Päkkilä, sähköasentaja, luottamusmies Tilastollisesti erittäin merkitseviä parannuksia henkilökohtaisissa profiileissa Loppujen lopuksi pienryhmät olivat koko jutun suola: ihmisten erilaiset taustat ja tehtävät avasivat silmiä ja saivat meidät arvostamaan toistemme työtä ja tekemistä. Leila Kitinoja, hallintoassistentti, johdon ja toimitusjohtajan sihteeri * Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy PVO-Vesivoimasta vuosilta tehty vaikuttavuustarkastelu on julkaistu Journal of Military Studies -lehdessä 2011 (Vol. 2 No 1, 2011, Kinnunen).

16 Case Lemminkäinen Profiilit paljastivat paljon uutta Kehittymislauseet muuttuvat harjoittelun myötä kuin huomaamatta osaksi jokapäiväistä toimintaa. On hyvä, että meillä on oikeus ja velvollisuus keskustella kehittymisestämme ja saada siten palautetta myös toisiltamme. Timo Kohtamäki Vuonna 2005 silloisen Lemcon Oy:n johto aloitti johtamiskulttuurin kehittämisen Syväjohtaminen -valmennuksilla. Tämän jälkeen on valmennettu noin 350 esimiestä ja syväjohtamisen valmennuksesta on tullut yksi neljästä Lemminkäisen johtamisen kehittämiseen tähtävästä EsimiesAkatemia LEKA3:n moduleista. Tavoitteena rakennusalan parhaat esimiehet Syväjohtaminen on ollut osallistujien mielestä erittäin pidetty keskinäisen vuorovaikutuksen ja johtamisen työkalu. Se on nostanut Lemminkäisen johtamisosaamisen ja sen arvostuksen kokonaan uudelle tasolle. Minuun itseeni teki alusta asti erityisen vaikutuksen valmennuksen vuorovaikutteisuus ja omakohtaisuus. Valmiiden vastausten sijaan jouduinkin itse hommiin. Valmennuksessa mukana olevassa organisaatiossa on myös hyvä olla ainakin yksi draiveri, joka pitää pyörät pyörimässä ja asian ihmisten mielissä. Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, Lemminkäinen

17 Johtamisosaaminen ja sen arvostus ovat nousseet uudelle tasolle Tavoitteenamme on kehittää johdon ja päälliköiden vuorovaikutustaitoja niin, että strategiakauden päättyessä Lemminkäisen esimiehet ovat esimiestaidoiltaan rakennusalan parhaita. Tiina Kihlakaski, henkilöstöjohtaja

18 Hyvään johtajaan luotetaan Varsinkin tiukassa paikassa katseet kääntyvät johtajaan ja häneltä odotetaan päätöksiä. Jos luottamusta ei ole, ei annettua käskyäkään ehkä noudateta. Case Puolustusvoimat Syväjohtamisen malli otettiin käyttöön Puolustusvoimien viralliseksi johtamismalliksi vuonna 1998, jolloin koulutusta ryhdyttiin antamaan niin henkilökunnalle, reserviläisille kuin varusmiehillekin. Nyt Syväjohtaminen -valmennus ulottuu läpi koko organisaation kantahenkilökunnasta varusmiesjohtajiin ja miehistöön saakka. Lisäksi kantahenkilökunta ja varusmiesjohtajat saavat säännöllisesti palautetta syväjohtamisen profiilien avulla. Tähän mennessä on valmennettu yli varusmiesjohtajaa. Henkilökohtaisia profiileja on tehty yli kappaletta. Uskalletaan olla oma itsensä Syväjohtamisen oivaltaminen vaikuttaa koko varusmieskoulutuksen onnistumiseen. Kun opit alkavat purra, uskalletaan olla johtajina omana itsenään. Ja se näkyy selvästi myös johdettavien tyytyväisyydessä koko toimintaan ja myös varusmiesjohtajaan. Nyt koko organisaatio saa syväjohtamisen koulutusta, ja siihen on ymmärtääkseni varsin hyvin sitouduttu. Sitoutumista auttaa, että nähdään tuloksia. Mitatusti varusmiehet ovat tyytyväisiä saamaansa varusmiesajan koulutukseen, samoin johtajiinsa. Rami Collin, Syväjohtaminen -valmentaja, kapteeni, Puolustusvoimat

19 Aidosti ryhmänsä puolesta Hyvät varusmiesjohtajat toimivat aidosti ryhmänsä puolesta. Ja jos asiat menevät huonosti, ovat he ensin itse eniten pahoillaan. Ottavat vastuuta, eivät syyttele.

20 Deep Lead Oy Sinulle tutkitusti Vesa, Jaana Salokannel ja Jarno Anttalainen perustavat Syväjohtaminen DL Oy:n. Syväoppiminen Teemme itsemme tarpeettomaksi Sinun valmentajasi Ihmisten johtaminen Syväjohtaminen Vesa Nissinen väitteli transformationaalisesta johtamisesta ja syväoppimisesta Puolustusvoimissa Yksilölle Tavoitteellisen vuorovaikutuksen valmennus Avoimet valmennukset, työkaluna yksilöprofiili. 1 vakituinen ja 2 free lancer -valmentajaa Tommi Kinnusen väitöstyössä tutkittiin Syväjohtaminen -mallin käytäntöön viemistä. Vesan Syväjohtaminen -kirja julkaistiin. Rekisteröimme Syväjohtaminen -menetelmät ja Deep Lead -kuviomerkin Suomessa, EU:ssa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Työkaluperhe kasvoi ryhmä-, työyhteisöja johtoryhmien profiileilla. Otimme käyttöön elämykselliset oppimismetodit. Jarnon gradun pohjalta syntyi Deep Lead -konsepti Ryhmälle Tiimien, johtoryhmän ja hallituksen valmennukset 2006 Liikevaihto euroa Oma henkilöstö 5 Valmentajat/asiantuntijat profiilia Asiakkaina yhden hengen toiminimestä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin 2 valmista ja 3 tekeillä olevaa väitöskirjaa

21 vaikuttavin kumppani Aloitimme kansainväliset valmennukset ja vaihdoimme nimemme Deep Lead Oy:ksi Johtoryhmätyöskentely Teema Tiimityöskentely Coaching Myynti Työkalut Täydentävät Konseptit Kehittymishalu Strategiatyöskentely Muutoksesi mentori 2012 Tommille syväjohtamisen dosentuuri. Julkaisimme Sovella Syväjohtamista -kirjan, jossa eri kirjoittajat ja työyhteisöt kertovat kokemuksiaan syväjohtamisesta ja sen vaikuttavuudesta. Kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä Deep Health -konsepti lanseerattiin Helsinki City Run -tapahtumassa Ensimmäiset tutkimukset valmennuksiemme vaikuttavuudesta julkaistiin kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. PVO ja Schneider Electric Buildings Finland Oy. Organisaatiolle Valmennukset yksilöllisten tarpeiden mukaan Liiketoimintaa tukevat räätälöidyt valmennukset eri liiketoiminnan osa-alueille Oraclen ja EKOP:in vaikuttavuustutkimukset julkaistiin kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa Liikevaihto euroa Oma henkilöstö 13 Valmentajat/asiantuntijat 40 4 artikkelia kv. tieteellisissä julkaisuissa yli 100 pro gradu -työtä Lukuisia henkilöhaastatteluita sekä kolumneja syväjohtamisen tiimoilta.

22 Deep Lead -tiimisi Kannustamme sinua jatkuvaan oppimiseen ja yksilölliseen kasvuun. Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen perusta. Saat pysyvän ja vaikuttavan työkalun työyhteisösi jatkuvaan kehittämiseen. Autamme sinua hyödyntämään omaa potentiaaliasi.

23 Tätä mieltä meistä ollaan Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa* Deep Lead sai parhaat arviot kilpailijoihin nähden mm. seuraavilla osa-alueilla: Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Koulutus/valmennus on tutkitusti vaikuttavaa On meille kannattava investointi Tuotteet ja palvelut tarjoavat hyvän vastineen rahalle * Taloustutkimus Oy 2013

24 Jos hyvä johtaminen on avain, alaiset ja alaisten toiminta on lukko. Niiden on sovittava toisiinsa. Merkittäviä parannuksia henkilökohtaisissa profiileissa Asennemuutos lääkäreiden keskuudessa. Lääketieteen lisäksi tarvitaan myös henkilöstöjohtamista. Case Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ensimmäinen Syväjohtaminen -valmennus toteutettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna Tähän mennessä DeepLead on toteuttanut kuusi ohjelmaa ja kaikkiaan 100 esimiestä on osallistunut nelivaiheiseen valmennukseen. Useimmat osallistujat ovat teettäneet jo kolme profiilia. Henkilöstöjohtamisen merkitys oivallettu Lääkärit oivalsivat henkilöstöjohtamisen merkityksen syväjohtamisen valmennuksen myötä. Monet esimiehet ovat myös heränneet pohtimaan omien johdettaviensa kehittämistä. Kiinnostuin Vesa Nissisen väitöskirjasta, koska siinä ei luvattu mitään nopeaa muutosta. Todettiin rehellisesti ja realistisesti muutoksen vaikeus. Että muutos tapahtuu yksi asia kerrallaan ja vaatii aikaa ja toistoa. Kuitenkin rohkaistiin muuttumaan ja oppimaan. Anne Frederiksen, koulutuspäällikkö Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Korkein luottoluokitus yli 5 vuotta Soliditet Askonkatu 9 E, 2. krs Lahti Puh Sinun valmentajasi

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results Insights and results OIVALLUKSIA ja TULOKSIA 21-vuotisjulkaisu Roviossa kirkastettiin johtamisen käytäntöjä 4-5 Tavoitteista vauhtia Sotkan myyntiin 6 Mandatum Life varmistaa asiakaskokemien tasalaatuisuuden

Lisätiedot

Deep Lead Oy Johtajuudesta menestystekijä

Deep Lead Oy Johtajuudesta menestystekijä 29.11.2013 TUTKIMUKSEN ROOLI VAIKUTTAVASSA VALMENNUKSESSA VAIHE: Deep Lead Oy Johtajuudesta menestystekijä Syväjohtaminen on Suomessa kehitetty oppimisohjelma, joka keskittyy vuorovaikutustaitojen ja organisaatioiden

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 2 2007 Sisällysluettelo 1 l 2011 16 DialogueTeam Virtual: Etäpalavereiden laatua mitattiin ja kehitettiin Fenniassa Toisin tekemällä tulosta... 3 Relational

Lisätiedot

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013 UUTOSKUMPPANI 2013 HOUSE Tiedot TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 5 Innostuneet ihmiset - todennettavat asiakastulokset 6 Toimitusjohtajan katsaus 8

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PRiME news. kestävän muutoksen asialla! PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014. PrIme NEWS 2014 1

PRiME news. kestävän muutoksen asialla! PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014. PrIme NEWS 2014 1 PrIme NEWS 2014 1 PRiME news PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014 kestävän muutoksen asialla! 2 PrIme NEWS 2014 Tämä kirja on kirjoitettu kaikille niille, jotka haluavat kasvaa yhä korkeammalle

Lisätiedot

Osastonhoitajien kokemukset Syväjohtamisen valmennuksesta ja kehittymisestään hoitotyön johtajina

Osastonhoitajien kokemukset Syväjohtamisen valmennuksesta ja kehittymisestään hoitotyön johtajina Osastonhoitajien kokemukset Syväjohtamisen valmennuksesta ja kehittymisestään hoitotyön johtajina Tarja Palomaa Pro gradu -tutkielma Hoitotieteen laitos Tampereen Yliopisto Helmikuu 2008 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006

NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006 NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006 Ulla Piekkari, Sirkka-Liisa Anttila Työsuojelurahaston hankenro 103497 2 H A N K K E E N T A U S T A Päivähoidon nykytilanne ja

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 2 2007 Sisällysluettelo Mutta mitä sinä oikein teet, isä? 2 l 2010 14 Rautakirjassa kehitetään varhaisen välittämisen toimintatapaa Prosessikonsultin työnkuva

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 5 MUUTOSYHTIÖ PALVELUKSESSASI 6 TOIMITUSJOHTAJALTA 8 ARVOPOHJAMME 10 PALVELUMME 12 TYÖTAPAMME 14

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 2014 Taru Heikkilä OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot