PERINTÄPALVELUT 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.10.2014 PERINTÄPALVELUT 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS"

Transkriptio

1 8.0.0 PERINTÄPALVELUT 00 % TARJOAJIEN KELPOISUUS Gredit Agency Finland Oy Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- ja elinkeinorekisteriin. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin, jos tarjoaja on työnantaja. Palvelun toimittajalla on valvovan viranomaisen lupa perintätoiminnan harjoit-tamiseen Suomessa. Tarjoukseen on liitettävä kopio aluehallintoviranomaisen myöntämästä luvasta. Lakisääteiste velvoittet on suoritettu Vaadit referenssit täyttyy Yhteensä TULOS 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % TARJOUSTEN KELPOISUUS Gredit Agency Finland Oy Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy.Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen Ehdottomat vähimmäisvaatimukset täyttyvät 0 Toimeksiantaja voi tehdä toimeksiantonsa sähköisen palvelun avulla. Toimeksiannon voi antaa yksittäistapauksessa myös manuaalisesti. Tarjouksessa on annettava kuvaus sähköisen palvelun käytöstä. Tarjouksen voimassaolo Sopimuskausi Tarjouksen hintatiedot vastasi tarjouspyyntöä Yhteensä TULOS 80 % 00 % 00 % 00 % 00 %

2 8.0.0 PERINTÄPALVELUT LAATUVERTAILU Perintää käsittävät osat Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kukin kohta arvioidaan asteikolla 0- pistettä seuraavasti: pistettä = palvelu on paras 3 pistettä = palvelu toiseksi paras pistettä = palvelu kolmanneksi paras piste = palvelu on neljänneksi paras Muille tarjouksille annetaan 0 pistettä Palvelukokonaisuuden sisältö (vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosottoperintä sekä ulosottokelpoisten saatavien niputusmahdollisuus, jälkiperintä, asiakaspalvelu, perinnän tulosten raportointi ja seuranta) 0- Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Perintä hoidetaan Intrum Justitia Oy:n julkisyhteisöjen palvelukeskuksessa. Toimeksiannot otetaan vastaan esisijaisesti tiedostomuodossa, josta lähetetään vastaanottokuittaus sähköpostilla. Toimeksianto rekisteröidään järjestelmään saapumista seuraavana päivänä ja on nähtävissä Web-palvelussa. Toimeksiannot voidaan antaa myös Web-palvelun kautta. Postitse tai faksilla toimitut tiedot rekisteröidään järjestelmään h aikana. Maksumuistutukset lähetetään velalliselle toimeksiannon saapumisesta seuraavana päivänä. Muistutuskirjeet lähetetään toimeksiantajan nimellä ja Intrum Justitian yhteystiedoilla. Muistutuskirjeen sisältöä voidaan muokata toimeksiantajan toiveiden mukaan. Maksumuistutuksen maksuaika on 0 pv., ja suoristusta odotetaan eräpäivän jälkeen pankkipäivää. Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Ennen toiminnan aloittamista suoritetaan käyttöönottoprojekti, jossa varmistetaan eri prosessit ja niiden toimivuus. Ennen toimeksiantojen siirtoa Lindorffille Oulunkaari ja peruskunnat vastaavat kokonaisuudessaan loppuasiakkaille tarjottavasta asiakaspalvelusta sekä huolehtivat maksusopimuksista ja eräpäivän siirroista. Toimeksiannot otetaan vastaan, kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut pv. Lindorff lähettää saatavista maksumuistutusta, mikäli toisin ei sovita. Lindorff lähettää maksumuistutukset loppuasiakkaille tunnin kuluessa virheettömän muistutusaineiston vastaanottamisesta. Yksittäisiä toimeksiantoja on mahdollista toimittaa Lindorffille perintään myös Access-palvelun kautta. Myös manuaalitallennus Lindorffilla on mahdollista. Tällöin Oulunkaari ja/tai peruskunnat toimittavat saatavat paperimuodossa Lindorffille. Manuaalitallennus ei kuulu tarjouspyynnön piiriin ja siitä veloitetaan erikseen. Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Perintäpalvelun sisältö, toiminnallisuus ja kattavuus määritellään asiakkaan kanssa pidettävissä tapaamisissa sekä käynnistysprojektin yhteydessä. Riippumatta saatavatyypistä on perintäprosessin alku samanlainen. Tilaaja saa veloituksetta käyttöönsä reaaliaikaisen Svea Online -portaalin. Svea Perintä lähettää velallisasiakkaalle asiakkaan nimissä halutut maksumuistutukset. Jos saatava-aineisto saapuu Svealle kello.30 mennessä, lähetetään ensimmäinen maksumuistutus vielä saman päivän kuluessa. Aineiston saapuessa kello.30 jälkeen, lähetetään maksumuistutus arkipäivien puitteissa tunnin kuluessa aineiston saapumisesta. Maksuaikaa maksumuistutuksessa annetaan 0 päivää + viisi pankkipäivää tai muu asiakkaan kanssa sovittava aika. Maksumuistutuksessa mainitaan, että maksun laiminlyönti johtaa saatavan siirtämiseen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Kun toisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 5 päivää, lähettää Svea Perintä velallisasiakkaalle ensimmäisen maksuvaatimuksen maksuaikaa 0 päivää. Tarjouksella tarjottavat palvelut käsittävät muistutuspalvelun, perintäpalvelun ja raportoinnin. Muistutusprosessi rakennetaan toimeksiantaja asiakkaan tarpeiden mukaisesti; lähetettävien maksumuistutusten määrä, muistutusaikataulu ja saatavien siirtäminen perintään voidaan sopia asiakaskohtaisesti. Perintäprosessi ja käytettävät aikataulut sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa. Yritysvelallisten osalta perinnässä voidaan käyttää myös julkisuusuhkaa eli trattaperintää. Oikeudellisessa perinnässä toimenpidekyselystä tehtävä ei etene, ennen kuin toimeksiantaja vastaa järjestelmässä tehtäväkohtaisesti jatkotoimenpiteistä. Järjestelmä kysyy toimeksiantajalta, että haluaako toimeksiantaja lähettää tehtävän ulosottoon vai siirtää tehtävän jälkiperintään / luotto-tappioksi. Toimeksiantajan siirtäessä tehtävän jälkiperintään / luottotappioksi huolehtii Trust Kapital tehtävän jälkiperinnästä. 3 Intrumilla ja Lindorffilla vahva osaaminen julkisyhteisöiden perinnän huolehtimisesta. Toiminta- ja maksuajat ovat heillä nopeat samoin kuin Svealla. Kokonaisuus Intrumilla ja Lindorffilla hiukan parempi kuin Svealla ja Trustilla. Intrum sitoutuu viivytyksettä vaihtamaan palveluhenkilönsä, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai osoittautuu muuten sopimattomaksi.

3 Perinnässä käytettävät menettelytavat (vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosottoperintä sekä ulosottokelpoisten saatavien niputusmahdollisuus jälkiperintä) Vapaaehtoinen perintä alkaa välittömästi maksumuistutusvaiheen päätyttyä. Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta siirrytään oikeudelliseen perintään. Mikäli oikeudellisen perinnän edellytykset täyty annetaan luottotappiosuositus. Yritysperinnässä lähetetään maksumuistutus, trattauhkauksen maksuvaatimus ja tratta. Maksamaton tratta protestoidaan. Yritysperinnässä on mahdollista sopia, että perintä tehdään kirjeperintänä ilman trattaa. Velallisella on mahdollista pyytää myös maksusopimusta. Sovitusta maksusopimuksesta lähetetä velalliselle aina vahvistus sopimuksen sisältöineen. Perintäjärjestelmä tukee maksusopimusten seurantaa. Tarjoukseen on liitetty vapaaehtoisen-, suoraan ulosottokelpoisen-, yrityssaatavan-, vuokrasaatavan-, vesi-, ulosottosaatavan perintäprosessit kaaviona. Ulosottosaatavista lähteettään ehdotus toimeksiantajalle, joka päättää ulosottoon siirtymisestä. Vapaaehtoinen perintä käynnistyy aina kirjallisella maksuvaatimuksella. Maksusopimusten osalta Lindorff pyrkii käytössään olevin tiedoin ja velallisasiakkaan kanssa keskustelemalla varmistamaan velallisasiakkaan todellisen maksuvaran ennen maksusopimusten tekemistä. Asiakasta kehotetaan suorittamaan saatava tai sopimaan maksusta eräpäivään mennessä sekä informoidaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yksityiskohtaisempi sisältö määräytyy vastaanottajan, toimialan ja perintävaiheen mukaan. Maksuvaatimuskirjeiden sisältö voidaan valita laskulajikohtaisesti. Toimeksianto siirtyy oikeudelliseen perintään, mikäli Toimeksiantajan kanssa sovitut kriteerit täyttyvät ja Lindorffin suorittama velallisasiakkaan maksukykyä mittaava maksukykyarviointi puoltaa oikeudellisen perinnän toimenpiteitä. Svea Perintä aloittaa maksumuistutus/- perintätoimet heti saatavatiedoston saavuttua. Svea antaa asiakkaalle pääkäyttäjäoikeudet, joiden avulla asiakas voi avata tai poistaa käyttäjätunnuksia oman organisaationsa sisällä sekä hallinnoida, minkä laskutus- / raportointiyksikön reskontraan kullekin käyttäjälle annetaan käsittelyoikeudet. Mikäli uusia perittäviä sisältävä tiedosto on Svea Perinnän käytettävissä arkipäivisin klo.30 mennessä, ehtivät. luokan postina lähtevät kirjeet vielä samana päivänä. Sisään luettu aineisto (uudet perittävät sekä kirjatut suoritukset) näkyvät Svea Online-palvelussa n. kahden tunnin viiveellä sisään luvusta. Svea Perintä lähettää yritysvelalliselle asiakkaan nimissä maksumuistutuksen tunnin kuluessa aineiston saapumisesta Svea Perinnälle. Maksuaikaa maksumuistutuksessa annetaan 0 päivää tai muu asiakkaan kanssa sovittava aika. Maksumuistutuksessa mainitaan, että maksun laiminlyönti aiheuttaa saatavan siirtämisen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Maksumuistutuksen ulkoasu voidaan toteuttaa Trust Kapitalin lomakepohjalla tai toimeksianto-jaasiakkaan omalla lomakepohjalla. Lomake voidaan räätälöidä toimeksiantajan toiveiden mukaisesti huomioiden toimialan erityispiirteet ja vaatimukset. Maksumuistutuksessa kerrotaan vähintään: saatavan perusteet, saatavan määrän saatavan eräpäivä, kehotus maksamiseen ja muihin toimenpiteisiin (eräpäivän sopiminen) ja informaatio jatkotoimenpiteistä, jollei vaatimukseen reagoida. Jos maksaja-asiakas edelleen laiminlyö maksuvelvoitteen, etenee saatava automaattisesti sovittujen prosessien mukaisesti perintään. Perintäpalvelussa erääntyneiden saatavien perintä pystytään automatisoimaan täysin vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa. Prosessin lainmukaisuudesta ja suhteesta viranomaisiin vastaa palvelun tarjoaja. Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, Trust Kapital laatii toimeksiantaja asiakkaalle toimenpidesuosituksen, joka perustuu velallisen maksukykyyn ja luottokelpoisuuteen. Toimenpideehdotuksen perusteella toimeksiantaja tekee päätöksen kuinka velallisen avoimen saatavan suhteen edetään. TrustPoint palvelusta voidaan toimittaa ulosottolistaus toimialakohtaisella jaolla palvelun tilaajalle. Sähköinen TrustPoint palvelu on käytettävissä maksutta palvelun tilaajalle tuntia vuorokaudessa, pois lukien ennalta määritetyt ja tiedotetut huoltokatkot. Halutessaan palvelun tilaajan edustajat voivat käsitellä tehtäviä esimerkiksi kaksi () kertaa kuukaudessa. 0-3 Intrumilla ja Lindorffilla käytössään erilliset julkisen puolen yksiköt, jotka hoitavat asiakkuuden. Lindorff ilmoittaa jo tarjouksessa mahdollisuudesta toimittaa suoraan ulosottokelpoiset saatavat ulosottoon ilman tarkistusta toimeksiantajalta, muut vaativat toimeksiantajalta hyväksynnän. Intrumin tarjouksessa kuvattu kaikkien erilaisten saatavien prosessit yksityiskohtaisesti, ja myös perinnän peruminen tehty helpoksi. Svealta puuttuu esim. vesilaskujen prosessikuvaus.

4 Asiakaspalvelu toimeksiantajalle ja velallisille 0- Toimeksiantajan asiakaspalvelun hoidetaan julkisyhteisön palvelukeskuksessa, jossa työskentelee 0 henkilöä. Intrum Justitia nimeää perintäneuvottelijan toimeksiantajan käyttöön ja toimiaan yhteyshenkilönä. Toimeksiantaja voi olla yhteydessä palveluun sähköpostilla, puhelimella tai Web-verkkopalvelulla. Puhelinaika on arkisin klo Sähköpostiin vastataan h aikana. Velallisella on käytössä puhelinneuvojaa. Kaikki sisään tulevat puhelut nauhoitetaan ja käytetään laadun arvioimiseen ja laadun varmistamiseen sekä reklamaatioiden selvittämiseen. Puhelinasiakaspalvelu on avoinna ma - pe päivinä klo ja la klo Ulossoittoja tehdään tarveharkintaisesti. Vapaaehtoisessa perinnän toimenpiteitä tehostetaan tekstiviestein. Velalliset voivat olla yhteydessä myös sähköpostilla, tekstiviestillä tai verkkopalvelun kautta. Lindorffilla on käytössä asiakkuudenhoitomalli, jossa tilaajalle on nimetty avainasiakaspäällikkö, jolla on kokonaisvastuu asiakkuudesta, sopimushallinnasta ja asiakassuhteen kehittämisestä sekä lisämyynnistä. Avainasiakaspäällikön työparina toimii nimetty palvelupäällikkö (nimetään käyttöönottoprojektin aikana), joka vastaa sopimuksessa ja sen liitteissä sovittujen toimintatapojen ja prosessien toteutumisesta tuotannossa. Tilaajalla on 3- nimettyä, julkisen sektorin saatavien perintään erikoistunutta yhteyshenkilöä asiakaspalvelussa, jotka muodostavat Public-tiimin. Nimetyt palveluneuvojat vastaavat yksittäisiä toimeksiantoja koskeviin tiedusteluihin arkisin klo välisenä aikana ja toimivat yhteyshenkilöinä päivittäisissä asioissa. Tiedonsiirtoa koskevissa asioissa Tilaajaa palvelee tiedonsiirron tiimi. Lindorffin Toimeksiantajille tarjoama onlinepalvelu toimii verkossa. Toimeksiantajat ottaa yhteyden SveaOnlinen kautta, mutta lisäksi asiakasvastuulliset käsittelijät, sekä näiden esimiehet ja johto, ovat tavoitettavissa virkaaikaan sähköpostitse sekä puhelimitse suorista, henkilökohtaisista numeroistaan. Palvelukanavina velallisasiakkaille ovat puhelin sekä sähköiset kanavat ja myös tekstiviestit. Puhelinpalvelu ma-pe ja la Sähköpostit ma-pe Sähköposteihin vastataan tunnin kuluessa (palveluajan puitteissa) saapumisesta palvelunumeroihimme soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun. Passiivisiin velallisiin ollaan yhteydessä normaalin perintäprosessin puitteissa, joka on räätälöitävissä asiakkaamme toiveiden mukaan. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse toimeksiantajan ja sen asiakkaita. Asiakaspalvelun ammattilaiset on koulutettu ja jaettu osaamisalueittain tiimeihin. Avainasiakkaille nimetään pääsääntöisesti kolme vastuuhenkilöä, jotka edustavat organisaation eri osia. Vastuuhenkilöt ovat järjestelmä-, asiakkuusja asiakaspalveluvastaava. Asiakaspalvelun palveluajat toimeksiantajille: Arkisin (maanantai perjantai) 09:00-6:30 Asiakaspalvelun palveluajat velallisille: Maanantai Perjantai (arkisin) 08:00-0:00 ja lauantaisin 09:00-5:00. Velallisella on käytössä asiakaspalvelu, jossa työskentelee yhteensä 30 HTV. Osa keskittyy vastaamaan sisään tuleviin puheluihin, osa soittaa ulospäin ja osa hoitaa kirjallisia viestejä. Loppuasiakkaille suunnattu asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8-0 ja la klo 0-5. Juhlapyhinä ja loma-aikoina asiakaspalvelun aukioloajoissa voi olla poikkeuksia. Näistä tiedotetaan Lindorffin verkkosivuilla. Puhelinpalvelu on loppuasiakkaille 3 Intrumilla joustavin ja kattavin yhteydenpito sekä toimeksiantajalle että asiakkaalle. Trustin toimeksiantajaa koskevat palveluajat puhelimitse alkavat liian myöhään.

5 Raportointi toimeksiantajalle 0- Raportointi toteutetaan tarjouspyynnön liitteen mukaan. Tarjouspyynnössä esitetyt raportit toimitetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla. Toimeksiantajan käytössä on selainpohjainen online-palvelu, kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelun tiedot päivittyvä useamman kerran päivässä, jolloin palvelu on ajantasainen. Toimittajan ja toimeksiantajan välinen toimintaprosessi Lindorff toimittaa Tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti Tilaajalle seuraavat raportit Extranet-järjestelmän kautta. Tarjouspyynnössä esitetyt raportit toimitetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla. Raportointi (mm. suoritukset, lopetukset, luottotappiosuositukset, onnistumistaso ja aktiiviset asiat kappaleina ja euroina) voidaan toteuttaa mm. saatavalajeittain ja kunkin saatavalajin osalta erikseen eriteltynä halutulla tavalla. Kokonaistilanteen seurantaa varten raportointi on saatavana nk. yhdistelmäraporttina, jossa sovitut saatavalajit / yksiköt on koottu yhteen raporttiin. Raportointi hoidetaan TrustPoint-palvelun kautta. Lopetettujen toimeksiantojen osalta toimeksiantajalle toimitetaan velkakohtainen lopetuskirje (luottotappiosuositus) sähköpostitse. Trust Kapital voi toimittaa palvelun tilaajalle tiedot perityistä saatavista tilaajan alkuperäisellä viitteellä ja ryhmiteltynä palvelun tilaajan tarjouspyynnöllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 3 Lindorffilla tarjouspyynnön perusteella kattavin suoraan toimeksiantajalle toimitettava aineisto. Trustilla mahdollisuus itse vaikuttaa raporttien toimitusosoitteisiin. Kaiken kaikkiaan jokaisen tarjoajan osalla mahdollisuus räätälöidä raportointia ja verkkopalvelun puolella, mutta Lindorff kuvannut automaattisesti toimeksiantajalle toimitettavan aineiston kattavimmaksi. SVEA Perintä mahdollistaa muilla välineillä kuin verkkopalvelulla toimitetun raportoinnin ja tarjoaa aineisto arkistoa. 0- Toimeksiantaja vastaa: Perintäaineiston oikeellisuudesta, enne maksumuistutusvaihetta tehtyjen maksusopimusten seurannasta, suoramaksujen ilmoittamisesta ja ulosottoon siirrosta. Intrum Justitia vastaa: Aineiston sisään luvusta, maksumuistutusten ja perintäkirjeiden lähettämisestä, maksusopimusten tekemisestä perintävaiheessa, perintävaiheessa tehtyjen maksusopimusten seurannasta, tilityksestä, ulosottolistan toimittamisesta, ulosottoon siirrosta hyväksynnän jälkeen, vanhentumisen katkaisusta, saatavan maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta, perinnän asiakaspalvelun laadun seurannasta, lakimuutoksien ja muiden uudistusten koulutuksesta ja Webjärjestelmän ylläpidosta. Toimeksiantaja toimittaa toimeksiannot Lindorffille perintään sähköisessä muodossa perintäliittymän kautta. Toimeksiantaja ilmoittaa välittömästi Lindorffille, mikäli havaitsee toimeksiantotiedostossa virheitä. Mikäli Lindorff havaitsee virheen toimeksiantotiedostossa, on Lindorff välittömästi Tilaajaan yhteydessä ja pyytää korjaamaan aineistossa olevat virheet. Lindorff tekee tarvittavat muokkaukset Tilaajalta tulevaan aineistoon, mikäli sitä ei sellaisenaan voida viedä Lindorffin perintäjärjestelmään. Erikseen sovitaan myös missä aineistosiirroissa tilaaja ja tarjoaja ovat aktiivisina osapuolina sekä millainen vastaanotto ja / tai käsittelykuittaus kunkin aineiston osalta toimitetaan lähettäjälle välittömästi tiedostosiirron tapahduttua. Tarkemmat rajapintakuvaukset ja määrittelyt tehdään aina asiakaskohtaisesti. Palvelun laajuus, toimintaprosessi ja osapuolten vastuut sovitaan aina tapauskohtaisesti Asiakkaan kanssa, ja palvelu räätälöidään mahdollisimman hyvin asiakasta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Trust Kapital voi osallistua asiakkaan saatavien hallintaan saatavan eri elinkaarivaiheissa, sen syntyhetkellä, muistutusvaiheessa tai perintävaiheessa. Intrumilla jo tarjouksessa ilmoitettu selkeä vastuunjako, muiden osalta sovitaan käyttöönottoprosessissa. Lindorffilla kattava kuvaus heidän henkilökunnan vastuunjaostaan asiakkuuden hoidon suhteen. Intrum ilmoittaa tilittävänsä palkkiot kuittaavalla laskutuksella, jolloin perintäkuluja ei tarvitse tilittää ja laskuttaa edestakaisin. Svean tarjouksessa ei ole kunnolla kuvattu kaikkia osa-alueita, mutta tarjouksen mukaan heidän toimintamallejaan voidaan helposti muokata asiakaan toimintatapojen tai tuotantojärjestelmien muutosten vuoksi.

6 Verkkopalvelu Verkkopalvelussa arvioidaan mm. seuraavia ominaisuuksia: asiakkaiden maksutapahtumien seuranta raportointiominaisuudet hakuominaisuudet aineiston siirto-ominaisuudet paras 0 Toimeksiantajan käytössä on p selainpohjainen online-palvelu, kaikkina toiseksi vuorokauden aikoina. Palvelun tiedot päivittyvä useamman kerran päivässä, paras p jolloin palvelu on ajantasainen. Velallisasiakkaasta näkyviä tapahtumia on kolmannek mahdollista rajata esim. laskulajin ja si paras 8 palvelun mukaan. p Sivuilta löytyy pikahaku. Hakukriteereinä voidaan käyttää Justitian asiakasnumeroa, neljänneksi toimeksiantajan asiakasnumeroa, paras 5 p alkuperäisen laskun numeroa sekä muille asiakkaan henkilötunnusta tai syntymäaikaa. annetaan 0 Palvelussa on useita valmiita raporttipohjia, p joiden tiedostomuodot ovat PDF ja/tai Excel. Raportteja voidaan rajata usealla eri tavalla tai tarkastella kaikkia kannasta löytyviä asioita yhdellä kertaa. Laajemmalla raportilla näkyy edellä mainittujen lisäksi asia- ja laskukohtainen erittely saldo ja maksutietoineen. Yhteenvedossa näkyy perinnän vaihe, kappalemäärä sekä pääoma ja korko. Raportit: Tilanneraportti, tapahtumaraportti, lopetustilasto, käsittelyaikaraportti ja kehityssuuntaraportti. Perinnän verkkopalvelu (Access-palvelu) on Lindorffin Toimeksiantajille tarkoitettu itsepalvelukanava, jonka kautta Toimeksiantajat voivat seurata toimeksiantojensa tilaa, tarkastella perintään liittyviä avainlukuja sekä kommunikoida Lindorffin kanssa toimeksiantoihin liittyvissä asioissa. Aloitusnäkymässä toimeksiantaja näkee etusivulla ja odottavat-välilehdellä kaikki ne toimeksiannot, jotka odottavat toimeksiantajalta reagointia. Saatavia pystyy hakemaan toimeksiannon tunnisteen, velallisen nimen, henkilötunnuksen, Y-tunnuksen, päämiehen viitteen mukaan. Haku on ns. wildcardhaku, eli se osaa myös hakea sanojen alusta. Velallisasiakkan avoinna olevat toimeksiannot voidaan hakea joko henkilötunnuksella, nimellä tai muulla toimittamalla viitteellä. Perintäjärjestelmän lisäksi tilastot, joilla perinnän onnistumista seurataan, ovat saatavilla itsepalveluportaalin kautta. Tilastoja voidaan ryhmitellä esimerkiksi saatavalajit omaksi tilastokseen. Tilastointitarpeet määritellään käyttöönottoprojektin aikana. Lindorffin vakioraporttipaketti on ladattavissa Access-palvelun kautta joko excel- tai pdf-muodossa. Svea Online -palvelussa asiakas näkee saatavan perustietojen mukaan mm. saataville kohdistetut suoritukset, tehdyt perintätoimenpiteet sekä seuraavan odottavan / tulevan toimenpiteen, asiakkaiden yhteydenottojen perusteella kirjatut kommentit sekä asiakkaan ja perintäyhtiön välillä asiasta käydyn viestityksen reaaliaikaisesti. TrustPoint järjestelmä on selainpohjainen palvelu, joka toimii salattujen https -yhteyksien yli. Online -palvelu tuottaa reaaliaikaisen raportoinnin toimeksiannoista. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten toimeksiantojen manuaalisen syötön. Toimeksiannon vastaanotto rajapintapalveluna tai manuaalisesti syötettynä, huolehtii automatisoitu järjestelmä toimeksiannon etenemisen sovitusti aina sen elinkaaren loppuun saakka sähköisesti. Järjestelmän tuottaa reaaliaikaista raportointia asiakkaan toimeksiannoista. Raportointeja on mahdollista räätälöidä tarvittaessa tilaajan tarpeita vastaavaksi. Järjestelmästä voidaan tarkastella järjestelmässä olevien toimeksiantojen tapahtumia, määriä, toimenpiteitä, perinnästä aiheutuneita kuluja ja informaatiota perinnän onnistumisesta kappaleittain ja prosentteina. Toimenpidekyselyt ilmoituksilla voidaan seurata vastausta odotta odottavia toimeksiantoja, sähköisen laskutuksen virheitä, muistutuskyselyjä, protestointikyselyjä, oikeudellisen perinnän kyselyjä ja puuttua tunnistetiedot. Palvelusta on mahdollista ladata haluttuja raportteja tai niitä voidaan tarkastella suoraan joustavasti suoraan järjestelmässä. Taloushallinnon raportit voidaan asettaa lähtemään automaattisesti halutuille yhteyshenkilöille halutussa tiedostomuodossa (excel/csv ja pdf). Automaattisen aineiston siirron lisäksi on mahdollista ladata haluttuja aineistoja suoraan valitussa muodossa järjestelmän käyttöliittymästä. 0 Trust antaa toimeksiantajalle mahdollisuuden itse hallinnoida käyttöoikeuksia. Tarjouksessa myös hyvin esiteltynä verkkopalvelun sisältö, muilla ei kunnon kuvallista esitystä verkkopalvelusta. Maksutapahtumien seurannassa, hauissa ja aineistojen siirrossa ei näiden perusteella merkittäviä eroja. Myös Svealla mahdollisuus asiakkaan itse hallinnoida käyttöoikeuksia. Trustia lukuun ottamatta järjestykseen laittaminen hankalaa, koska palvelut vastaavat toisiaan. Laatupisteet yhteensä: 9 3 5

7 8.0.0 PERINTÄPALVELUT HINTAVERTAILU Trust Kapital Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Group TGK Oy Pisteet Toimeksiantajalta palvelusta perittävät kustannukset tai % max. Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Tulokseton oikeudellinen perintä (esimerkiksi velallista ei saada haastettua ennen saatavan vanhentumista) /kpl ,00-6 Ulosottoperintä /kpl 3,00-3 3,00-3 Jälkiperintä (n. 00 :n tilitys) % perityistä varoista 3 7 % % - 3 Maksusuunnitelma velkajärjestelyssä Maksuohjelman rekisteröinti /velalllinen ,00-3 Maksusuunnitelma 5 erää /kpl ,00-3 Eräpäivän siirto /kpl ,00 5,00 Osasuoritusmaksu /kpl Konkurssimenettely - konkurssilain mukainen maksukehotus /kpl ,00 50, konkurssihakemus /kpl 3 30,00 50,00 360,00-3 Hintapisteet yhteensä: 3 7 Toimittajan velalliselta perimät kustannukset Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet. maksumuistutus suoraan ulosottokelpoiset saatavat - kuluttajasaatava 5 /kpl 5,00,00 5,00 5,00 - yrityssaatava 900 /kpl - 8,00 0,00 8,00. maksumuistutus yksityisoikeudelliset saatavat - kuluttajasaatava 5 /kpl,00 3,00,99,00 - yrityssaatava 900 /kpl - 7,00 0,00 7,00 Vapaaehtoinen perintä, maksuvaatimus - kuluttajasaatava (perintälaki 0 a.) /kpl,00 7,00,00,00 - suoraan ulosottokelpoinen kuluttajasaatava (perintälaki 0 a.3.) /kpl,00 7,00,00,00 - yrityssaatava /kpl - 0,00 50,00 59,00 Vapaaehtoinen perintä, tratta /kpl 3 9,00 0,00 50,00 5,00 3 Maksusuunnitelman tekeminen ja maksujen valvonta - maksusuunnitelman laatiminen /kpl 3-3 0,00 0, eräpäivän siirto /kpl - 3,00 5,00 5,00 - osasuoritusmaksu /kpl Oikeudellinen perintä - haastelaadintakulut saatavat alle 300 /kpl 9,00 90,00 50, haastelaadintakulut saatavat yli 300 /kpl 9,00 90,00 50,00 - tavanomaista vaativampi perintä /tunti 90, Hintapisteet yhteensä: 3

8 8.0.0 TARJOUSVERTAILUN YHTEENVETO PERINTÄPALVELUT Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy Hintavertailu 60 p. Toimeksiantajalta palvelusta perittävät kustannukset 30 pistettä 3 7 Velalliselta perimät kustannukset 3 30 pistettä Hintapisteet 3,00 36,00 7,00,00 Laadullinen vertailu 0 p Pisteet yhteensä: 63,00 67,00 9,00 66,00

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus. Lindorff Oy 3.1.2014

PALVELUSOPIMUS. Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus. Lindorff Oy 3.1.2014 PALVELUSOPIMUS Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus Lindorff Oy 3.1.2014 Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4 YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY Lindorff Oy Joukahaisenkatu 6 YHTEISTYÖSOPIMUS 2(11) ASIAKAS Nimi Y-tunnus Osoite Tilinumero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin PALVELUN-

Lisätiedot

Joukahaisenkatu 6 +358 10 2700 00 20520 TURKU +358 10 2700 100

Joukahaisenkatu 6 +358 10 2700 00 20520 TURKU +358 10 2700 100 LUOTTAMUKSELLINEN 1/11 16. 9. 2011 ASIAKAS Nimi Y-tunnus tai henkilötunnus Osoite IBAN-numero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Sähköposti PALVELUN- Nimi Y-tunnus TARJOAJA Lindorff Oy 0140351-4 Osoite

Lisätiedot

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2014 PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Mäkelä, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista:

Lisätiedot

Opinnäytetyö Saatavien hallinta ja perintä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä

Opinnäytetyö Saatavien hallinta ja perintä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Juho Tervo Opinnäytetyö Saatavien hallinta ja perintä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä Työn ohjaaja yliopettaja, KTT Pirkko Jaatinen Työn tilaaja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

SUOMEN PERINTÄTOIMISTO OY:N TUOTANTO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN

SUOMEN PERINTÄTOIMISTO OY:N TUOTANTO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN SUOMEN PERINTÄTOIMISTO OY:N TUOTANTO-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN Elena Pitkänen Opinnäytetyö Huhtikuu 2010 Liiketalous OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) PITKÄNEN, Elena Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus

Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus Repokivi, Hanna 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus

Lisätiedot

PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET

PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Case: KONE Hissit Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö AMK Kevät 2009 Kaisu Leinonen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Luottopolitiikan ja perintäprosessin kehittäminen kohdeyrityksessä

Luottopolitiikan ja perintäprosessin kehittäminen kohdeyrityksessä Janica Riikonen Luottopolitiikan ja perintäprosessin kehittäminen kohdeyrityksessä Opinnäytetyö Syksy 2014 Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikkö Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa asiakkaan ja Lindorff Oy:n (jälj. Lindorff) solmimaa yhteistyösopimusta (jälj. Sopimus ). Yleisiä sopimusehtoja (jälj. YSE ) sovelletaan, ellei

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Vantaan kaupungin perintäpalveluiden hankinta HA 2484/2013

Vantaan kaupungin perintäpalveluiden hankinta HA 2484/2013 Vantaan kaupungin perintäpalveluiden hankinta HA 2484/2013 HUOM! Hilmassa julkaistaan korjausilmoitus viikolla 47. Korjausilmoituksessa on päivitetty Liite 3. Hinnoittelu- ja volyymitaulukko. Myös Tarjouspyyntöä

Lisätiedot