PERINTÄPALVELUT 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.10.2014 PERINTÄPALVELUT 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS"

Transkriptio

1 8.0.0 PERINTÄPALVELUT 00 % TARJOAJIEN KELPOISUUS Gredit Agency Finland Oy Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- ja elinkeinorekisteriin. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin, jos tarjoaja on työnantaja. Palvelun toimittajalla on valvovan viranomaisen lupa perintätoiminnan harjoit-tamiseen Suomessa. Tarjoukseen on liitettävä kopio aluehallintoviranomaisen myöntämästä luvasta. Lakisääteiste velvoittet on suoritettu Vaadit referenssit täyttyy Yhteensä TULOS 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % TARJOUSTEN KELPOISUUS Gredit Agency Finland Oy Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy.Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen Ehdottomat vähimmäisvaatimukset täyttyvät 0 Toimeksiantaja voi tehdä toimeksiantonsa sähköisen palvelun avulla. Toimeksiannon voi antaa yksittäistapauksessa myös manuaalisesti. Tarjouksessa on annettava kuvaus sähköisen palvelun käytöstä. Tarjouksen voimassaolo Sopimuskausi Tarjouksen hintatiedot vastasi tarjouspyyntöä Yhteensä TULOS 80 % 00 % 00 % 00 % 00 %

2 8.0.0 PERINTÄPALVELUT LAATUVERTAILU Perintää käsittävät osat Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kukin kohta arvioidaan asteikolla 0- pistettä seuraavasti: pistettä = palvelu on paras 3 pistettä = palvelu toiseksi paras pistettä = palvelu kolmanneksi paras piste = palvelu on neljänneksi paras Muille tarjouksille annetaan 0 pistettä Palvelukokonaisuuden sisältö (vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosottoperintä sekä ulosottokelpoisten saatavien niputusmahdollisuus, jälkiperintä, asiakaspalvelu, perinnän tulosten raportointi ja seuranta) 0- Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Perintä hoidetaan Intrum Justitia Oy:n julkisyhteisöjen palvelukeskuksessa. Toimeksiannot otetaan vastaan esisijaisesti tiedostomuodossa, josta lähetetään vastaanottokuittaus sähköpostilla. Toimeksianto rekisteröidään järjestelmään saapumista seuraavana päivänä ja on nähtävissä Web-palvelussa. Toimeksiannot voidaan antaa myös Web-palvelun kautta. Postitse tai faksilla toimitut tiedot rekisteröidään järjestelmään h aikana. Maksumuistutukset lähetetään velalliselle toimeksiannon saapumisesta seuraavana päivänä. Muistutuskirjeet lähetetään toimeksiantajan nimellä ja Intrum Justitian yhteystiedoilla. Muistutuskirjeen sisältöä voidaan muokata toimeksiantajan toiveiden mukaan. Maksumuistutuksen maksuaika on 0 pv., ja suoristusta odotetaan eräpäivän jälkeen pankkipäivää. Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Ennen toiminnan aloittamista suoritetaan käyttöönottoprojekti, jossa varmistetaan eri prosessit ja niiden toimivuus. Ennen toimeksiantojen siirtoa Lindorffille Oulunkaari ja peruskunnat vastaavat kokonaisuudessaan loppuasiakkaille tarjottavasta asiakaspalvelusta sekä huolehtivat maksusopimuksista ja eräpäivän siirroista. Toimeksiannot otetaan vastaan, kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut pv. Lindorff lähettää saatavista maksumuistutusta, mikäli toisin ei sovita. Lindorff lähettää maksumuistutukset loppuasiakkaille tunnin kuluessa virheettömän muistutusaineiston vastaanottamisesta. Yksittäisiä toimeksiantoja on mahdollista toimittaa Lindorffille perintään myös Access-palvelun kautta. Myös manuaalitallennus Lindorffilla on mahdollista. Tällöin Oulunkaari ja/tai peruskunnat toimittavat saatavat paperimuodossa Lindorffille. Manuaalitallennus ei kuulu tarjouspyynnön piiriin ja siitä veloitetaan erikseen. Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Perintäpalvelun sisältö, toiminnallisuus ja kattavuus määritellään asiakkaan kanssa pidettävissä tapaamisissa sekä käynnistysprojektin yhteydessä. Riippumatta saatavatyypistä on perintäprosessin alku samanlainen. Tilaaja saa veloituksetta käyttöönsä reaaliaikaisen Svea Online -portaalin. Svea Perintä lähettää velallisasiakkaalle asiakkaan nimissä halutut maksumuistutukset. Jos saatava-aineisto saapuu Svealle kello.30 mennessä, lähetetään ensimmäinen maksumuistutus vielä saman päivän kuluessa. Aineiston saapuessa kello.30 jälkeen, lähetetään maksumuistutus arkipäivien puitteissa tunnin kuluessa aineiston saapumisesta. Maksuaikaa maksumuistutuksessa annetaan 0 päivää + viisi pankkipäivää tai muu asiakkaan kanssa sovittava aika. Maksumuistutuksessa mainitaan, että maksun laiminlyönti johtaa saatavan siirtämiseen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Kun toisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 5 päivää, lähettää Svea Perintä velallisasiakkaalle ensimmäisen maksuvaatimuksen maksuaikaa 0 päivää. Tarjouksella tarjottavat palvelut käsittävät muistutuspalvelun, perintäpalvelun ja raportoinnin. Muistutusprosessi rakennetaan toimeksiantaja asiakkaan tarpeiden mukaisesti; lähetettävien maksumuistutusten määrä, muistutusaikataulu ja saatavien siirtäminen perintään voidaan sopia asiakaskohtaisesti. Perintäprosessi ja käytettävät aikataulut sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa. Yritysvelallisten osalta perinnässä voidaan käyttää myös julkisuusuhkaa eli trattaperintää. Oikeudellisessa perinnässä toimenpidekyselystä tehtävä ei etene, ennen kuin toimeksiantaja vastaa järjestelmässä tehtäväkohtaisesti jatkotoimenpiteistä. Järjestelmä kysyy toimeksiantajalta, että haluaako toimeksiantaja lähettää tehtävän ulosottoon vai siirtää tehtävän jälkiperintään / luotto-tappioksi. Toimeksiantajan siirtäessä tehtävän jälkiperintään / luottotappioksi huolehtii Trust Kapital tehtävän jälkiperinnästä. 3 Intrumilla ja Lindorffilla vahva osaaminen julkisyhteisöiden perinnän huolehtimisesta. Toiminta- ja maksuajat ovat heillä nopeat samoin kuin Svealla. Kokonaisuus Intrumilla ja Lindorffilla hiukan parempi kuin Svealla ja Trustilla. Intrum sitoutuu viivytyksettä vaihtamaan palveluhenkilönsä, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai osoittautuu muuten sopimattomaksi.

3 Perinnässä käytettävät menettelytavat (vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosottoperintä sekä ulosottokelpoisten saatavien niputusmahdollisuus jälkiperintä) Vapaaehtoinen perintä alkaa välittömästi maksumuistutusvaiheen päätyttyä. Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta siirrytään oikeudelliseen perintään. Mikäli oikeudellisen perinnän edellytykset täyty annetaan luottotappiosuositus. Yritysperinnässä lähetetään maksumuistutus, trattauhkauksen maksuvaatimus ja tratta. Maksamaton tratta protestoidaan. Yritysperinnässä on mahdollista sopia, että perintä tehdään kirjeperintänä ilman trattaa. Velallisella on mahdollista pyytää myös maksusopimusta. Sovitusta maksusopimuksesta lähetetä velalliselle aina vahvistus sopimuksen sisältöineen. Perintäjärjestelmä tukee maksusopimusten seurantaa. Tarjoukseen on liitetty vapaaehtoisen-, suoraan ulosottokelpoisen-, yrityssaatavan-, vuokrasaatavan-, vesi-, ulosottosaatavan perintäprosessit kaaviona. Ulosottosaatavista lähteettään ehdotus toimeksiantajalle, joka päättää ulosottoon siirtymisestä. Vapaaehtoinen perintä käynnistyy aina kirjallisella maksuvaatimuksella. Maksusopimusten osalta Lindorff pyrkii käytössään olevin tiedoin ja velallisasiakkaan kanssa keskustelemalla varmistamaan velallisasiakkaan todellisen maksuvaran ennen maksusopimusten tekemistä. Asiakasta kehotetaan suorittamaan saatava tai sopimaan maksusta eräpäivään mennessä sekä informoidaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yksityiskohtaisempi sisältö määräytyy vastaanottajan, toimialan ja perintävaiheen mukaan. Maksuvaatimuskirjeiden sisältö voidaan valita laskulajikohtaisesti. Toimeksianto siirtyy oikeudelliseen perintään, mikäli Toimeksiantajan kanssa sovitut kriteerit täyttyvät ja Lindorffin suorittama velallisasiakkaan maksukykyä mittaava maksukykyarviointi puoltaa oikeudellisen perinnän toimenpiteitä. Svea Perintä aloittaa maksumuistutus/- perintätoimet heti saatavatiedoston saavuttua. Svea antaa asiakkaalle pääkäyttäjäoikeudet, joiden avulla asiakas voi avata tai poistaa käyttäjätunnuksia oman organisaationsa sisällä sekä hallinnoida, minkä laskutus- / raportointiyksikön reskontraan kullekin käyttäjälle annetaan käsittelyoikeudet. Mikäli uusia perittäviä sisältävä tiedosto on Svea Perinnän käytettävissä arkipäivisin klo.30 mennessä, ehtivät. luokan postina lähtevät kirjeet vielä samana päivänä. Sisään luettu aineisto (uudet perittävät sekä kirjatut suoritukset) näkyvät Svea Online-palvelussa n. kahden tunnin viiveellä sisään luvusta. Svea Perintä lähettää yritysvelalliselle asiakkaan nimissä maksumuistutuksen tunnin kuluessa aineiston saapumisesta Svea Perinnälle. Maksuaikaa maksumuistutuksessa annetaan 0 päivää tai muu asiakkaan kanssa sovittava aika. Maksumuistutuksessa mainitaan, että maksun laiminlyönti aiheuttaa saatavan siirtämisen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Maksumuistutuksen ulkoasu voidaan toteuttaa Trust Kapitalin lomakepohjalla tai toimeksianto-jaasiakkaan omalla lomakepohjalla. Lomake voidaan räätälöidä toimeksiantajan toiveiden mukaisesti huomioiden toimialan erityispiirteet ja vaatimukset. Maksumuistutuksessa kerrotaan vähintään: saatavan perusteet, saatavan määrän saatavan eräpäivä, kehotus maksamiseen ja muihin toimenpiteisiin (eräpäivän sopiminen) ja informaatio jatkotoimenpiteistä, jollei vaatimukseen reagoida. Jos maksaja-asiakas edelleen laiminlyö maksuvelvoitteen, etenee saatava automaattisesti sovittujen prosessien mukaisesti perintään. Perintäpalvelussa erääntyneiden saatavien perintä pystytään automatisoimaan täysin vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa. Prosessin lainmukaisuudesta ja suhteesta viranomaisiin vastaa palvelun tarjoaja. Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, Trust Kapital laatii toimeksiantaja asiakkaalle toimenpidesuosituksen, joka perustuu velallisen maksukykyyn ja luottokelpoisuuteen. Toimenpideehdotuksen perusteella toimeksiantaja tekee päätöksen kuinka velallisen avoimen saatavan suhteen edetään. TrustPoint palvelusta voidaan toimittaa ulosottolistaus toimialakohtaisella jaolla palvelun tilaajalle. Sähköinen TrustPoint palvelu on käytettävissä maksutta palvelun tilaajalle tuntia vuorokaudessa, pois lukien ennalta määritetyt ja tiedotetut huoltokatkot. Halutessaan palvelun tilaajan edustajat voivat käsitellä tehtäviä esimerkiksi kaksi () kertaa kuukaudessa. 0-3 Intrumilla ja Lindorffilla käytössään erilliset julkisen puolen yksiköt, jotka hoitavat asiakkuuden. Lindorff ilmoittaa jo tarjouksessa mahdollisuudesta toimittaa suoraan ulosottokelpoiset saatavat ulosottoon ilman tarkistusta toimeksiantajalta, muut vaativat toimeksiantajalta hyväksynnän. Intrumin tarjouksessa kuvattu kaikkien erilaisten saatavien prosessit yksityiskohtaisesti, ja myös perinnän peruminen tehty helpoksi. Svealta puuttuu esim. vesilaskujen prosessikuvaus.

4 Asiakaspalvelu toimeksiantajalle ja velallisille 0- Toimeksiantajan asiakaspalvelun hoidetaan julkisyhteisön palvelukeskuksessa, jossa työskentelee 0 henkilöä. Intrum Justitia nimeää perintäneuvottelijan toimeksiantajan käyttöön ja toimiaan yhteyshenkilönä. Toimeksiantaja voi olla yhteydessä palveluun sähköpostilla, puhelimella tai Web-verkkopalvelulla. Puhelinaika on arkisin klo Sähköpostiin vastataan h aikana. Velallisella on käytössä puhelinneuvojaa. Kaikki sisään tulevat puhelut nauhoitetaan ja käytetään laadun arvioimiseen ja laadun varmistamiseen sekä reklamaatioiden selvittämiseen. Puhelinasiakaspalvelu on avoinna ma - pe päivinä klo ja la klo Ulossoittoja tehdään tarveharkintaisesti. Vapaaehtoisessa perinnän toimenpiteitä tehostetaan tekstiviestein. Velalliset voivat olla yhteydessä myös sähköpostilla, tekstiviestillä tai verkkopalvelun kautta. Lindorffilla on käytössä asiakkuudenhoitomalli, jossa tilaajalle on nimetty avainasiakaspäällikkö, jolla on kokonaisvastuu asiakkuudesta, sopimushallinnasta ja asiakassuhteen kehittämisestä sekä lisämyynnistä. Avainasiakaspäällikön työparina toimii nimetty palvelupäällikkö (nimetään käyttöönottoprojektin aikana), joka vastaa sopimuksessa ja sen liitteissä sovittujen toimintatapojen ja prosessien toteutumisesta tuotannossa. Tilaajalla on 3- nimettyä, julkisen sektorin saatavien perintään erikoistunutta yhteyshenkilöä asiakaspalvelussa, jotka muodostavat Public-tiimin. Nimetyt palveluneuvojat vastaavat yksittäisiä toimeksiantoja koskeviin tiedusteluihin arkisin klo välisenä aikana ja toimivat yhteyshenkilöinä päivittäisissä asioissa. Tiedonsiirtoa koskevissa asioissa Tilaajaa palvelee tiedonsiirron tiimi. Lindorffin Toimeksiantajille tarjoama onlinepalvelu toimii verkossa. Toimeksiantajat ottaa yhteyden SveaOnlinen kautta, mutta lisäksi asiakasvastuulliset käsittelijät, sekä näiden esimiehet ja johto, ovat tavoitettavissa virkaaikaan sähköpostitse sekä puhelimitse suorista, henkilökohtaisista numeroistaan. Palvelukanavina velallisasiakkaille ovat puhelin sekä sähköiset kanavat ja myös tekstiviestit. Puhelinpalvelu ma-pe ja la Sähköpostit ma-pe Sähköposteihin vastataan tunnin kuluessa (palveluajan puitteissa) saapumisesta palvelunumeroihimme soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun. Passiivisiin velallisiin ollaan yhteydessä normaalin perintäprosessin puitteissa, joka on räätälöitävissä asiakkaamme toiveiden mukaan. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse toimeksiantajan ja sen asiakkaita. Asiakaspalvelun ammattilaiset on koulutettu ja jaettu osaamisalueittain tiimeihin. Avainasiakkaille nimetään pääsääntöisesti kolme vastuuhenkilöä, jotka edustavat organisaation eri osia. Vastuuhenkilöt ovat järjestelmä-, asiakkuusja asiakaspalveluvastaava. Asiakaspalvelun palveluajat toimeksiantajille: Arkisin (maanantai perjantai) 09:00-6:30 Asiakaspalvelun palveluajat velallisille: Maanantai Perjantai (arkisin) 08:00-0:00 ja lauantaisin 09:00-5:00. Velallisella on käytössä asiakaspalvelu, jossa työskentelee yhteensä 30 HTV. Osa keskittyy vastaamaan sisään tuleviin puheluihin, osa soittaa ulospäin ja osa hoitaa kirjallisia viestejä. Loppuasiakkaille suunnattu asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8-0 ja la klo 0-5. Juhlapyhinä ja loma-aikoina asiakaspalvelun aukioloajoissa voi olla poikkeuksia. Näistä tiedotetaan Lindorffin verkkosivuilla. Puhelinpalvelu on loppuasiakkaille 3 Intrumilla joustavin ja kattavin yhteydenpito sekä toimeksiantajalle että asiakkaalle. Trustin toimeksiantajaa koskevat palveluajat puhelimitse alkavat liian myöhään.

5 Raportointi toimeksiantajalle 0- Raportointi toteutetaan tarjouspyynnön liitteen mukaan. Tarjouspyynnössä esitetyt raportit toimitetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla. Toimeksiantajan käytössä on selainpohjainen online-palvelu, kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelun tiedot päivittyvä useamman kerran päivässä, jolloin palvelu on ajantasainen. Toimittajan ja toimeksiantajan välinen toimintaprosessi Lindorff toimittaa Tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti Tilaajalle seuraavat raportit Extranet-järjestelmän kautta. Tarjouspyynnössä esitetyt raportit toimitetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla. Raportointi (mm. suoritukset, lopetukset, luottotappiosuositukset, onnistumistaso ja aktiiviset asiat kappaleina ja euroina) voidaan toteuttaa mm. saatavalajeittain ja kunkin saatavalajin osalta erikseen eriteltynä halutulla tavalla. Kokonaistilanteen seurantaa varten raportointi on saatavana nk. yhdistelmäraporttina, jossa sovitut saatavalajit / yksiköt on koottu yhteen raporttiin. Raportointi hoidetaan TrustPoint-palvelun kautta. Lopetettujen toimeksiantojen osalta toimeksiantajalle toimitetaan velkakohtainen lopetuskirje (luottotappiosuositus) sähköpostitse. Trust Kapital voi toimittaa palvelun tilaajalle tiedot perityistä saatavista tilaajan alkuperäisellä viitteellä ja ryhmiteltynä palvelun tilaajan tarjouspyynnöllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 3 Lindorffilla tarjouspyynnön perusteella kattavin suoraan toimeksiantajalle toimitettava aineisto. Trustilla mahdollisuus itse vaikuttaa raporttien toimitusosoitteisiin. Kaiken kaikkiaan jokaisen tarjoajan osalla mahdollisuus räätälöidä raportointia ja verkkopalvelun puolella, mutta Lindorff kuvannut automaattisesti toimeksiantajalle toimitettavan aineiston kattavimmaksi. SVEA Perintä mahdollistaa muilla välineillä kuin verkkopalvelulla toimitetun raportoinnin ja tarjoaa aineisto arkistoa. 0- Toimeksiantaja vastaa: Perintäaineiston oikeellisuudesta, enne maksumuistutusvaihetta tehtyjen maksusopimusten seurannasta, suoramaksujen ilmoittamisesta ja ulosottoon siirrosta. Intrum Justitia vastaa: Aineiston sisään luvusta, maksumuistutusten ja perintäkirjeiden lähettämisestä, maksusopimusten tekemisestä perintävaiheessa, perintävaiheessa tehtyjen maksusopimusten seurannasta, tilityksestä, ulosottolistan toimittamisesta, ulosottoon siirrosta hyväksynnän jälkeen, vanhentumisen katkaisusta, saatavan maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta, perinnän asiakaspalvelun laadun seurannasta, lakimuutoksien ja muiden uudistusten koulutuksesta ja Webjärjestelmän ylläpidosta. Toimeksiantaja toimittaa toimeksiannot Lindorffille perintään sähköisessä muodossa perintäliittymän kautta. Toimeksiantaja ilmoittaa välittömästi Lindorffille, mikäli havaitsee toimeksiantotiedostossa virheitä. Mikäli Lindorff havaitsee virheen toimeksiantotiedostossa, on Lindorff välittömästi Tilaajaan yhteydessä ja pyytää korjaamaan aineistossa olevat virheet. Lindorff tekee tarvittavat muokkaukset Tilaajalta tulevaan aineistoon, mikäli sitä ei sellaisenaan voida viedä Lindorffin perintäjärjestelmään. Erikseen sovitaan myös missä aineistosiirroissa tilaaja ja tarjoaja ovat aktiivisina osapuolina sekä millainen vastaanotto ja / tai käsittelykuittaus kunkin aineiston osalta toimitetaan lähettäjälle välittömästi tiedostosiirron tapahduttua. Tarkemmat rajapintakuvaukset ja määrittelyt tehdään aina asiakaskohtaisesti. Palvelun laajuus, toimintaprosessi ja osapuolten vastuut sovitaan aina tapauskohtaisesti Asiakkaan kanssa, ja palvelu räätälöidään mahdollisimman hyvin asiakasta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Trust Kapital voi osallistua asiakkaan saatavien hallintaan saatavan eri elinkaarivaiheissa, sen syntyhetkellä, muistutusvaiheessa tai perintävaiheessa. Intrumilla jo tarjouksessa ilmoitettu selkeä vastuunjako, muiden osalta sovitaan käyttöönottoprosessissa. Lindorffilla kattava kuvaus heidän henkilökunnan vastuunjaostaan asiakkuuden hoidon suhteen. Intrum ilmoittaa tilittävänsä palkkiot kuittaavalla laskutuksella, jolloin perintäkuluja ei tarvitse tilittää ja laskuttaa edestakaisin. Svean tarjouksessa ei ole kunnolla kuvattu kaikkia osa-alueita, mutta tarjouksen mukaan heidän toimintamallejaan voidaan helposti muokata asiakaan toimintatapojen tai tuotantojärjestelmien muutosten vuoksi.

6 Verkkopalvelu Verkkopalvelussa arvioidaan mm. seuraavia ominaisuuksia: asiakkaiden maksutapahtumien seuranta raportointiominaisuudet hakuominaisuudet aineiston siirto-ominaisuudet paras 0 Toimeksiantajan käytössä on p selainpohjainen online-palvelu, kaikkina toiseksi vuorokauden aikoina. Palvelun tiedot päivittyvä useamman kerran päivässä, paras p jolloin palvelu on ajantasainen. Velallisasiakkaasta näkyviä tapahtumia on kolmannek mahdollista rajata esim. laskulajin ja si paras 8 palvelun mukaan. p Sivuilta löytyy pikahaku. Hakukriteereinä voidaan käyttää Justitian asiakasnumeroa, neljänneksi toimeksiantajan asiakasnumeroa, paras 5 p alkuperäisen laskun numeroa sekä muille asiakkaan henkilötunnusta tai syntymäaikaa. annetaan 0 Palvelussa on useita valmiita raporttipohjia, p joiden tiedostomuodot ovat PDF ja/tai Excel. Raportteja voidaan rajata usealla eri tavalla tai tarkastella kaikkia kannasta löytyviä asioita yhdellä kertaa. Laajemmalla raportilla näkyy edellä mainittujen lisäksi asia- ja laskukohtainen erittely saldo ja maksutietoineen. Yhteenvedossa näkyy perinnän vaihe, kappalemäärä sekä pääoma ja korko. Raportit: Tilanneraportti, tapahtumaraportti, lopetustilasto, käsittelyaikaraportti ja kehityssuuntaraportti. Perinnän verkkopalvelu (Access-palvelu) on Lindorffin Toimeksiantajille tarkoitettu itsepalvelukanava, jonka kautta Toimeksiantajat voivat seurata toimeksiantojensa tilaa, tarkastella perintään liittyviä avainlukuja sekä kommunikoida Lindorffin kanssa toimeksiantoihin liittyvissä asioissa. Aloitusnäkymässä toimeksiantaja näkee etusivulla ja odottavat-välilehdellä kaikki ne toimeksiannot, jotka odottavat toimeksiantajalta reagointia. Saatavia pystyy hakemaan toimeksiannon tunnisteen, velallisen nimen, henkilötunnuksen, Y-tunnuksen, päämiehen viitteen mukaan. Haku on ns. wildcardhaku, eli se osaa myös hakea sanojen alusta. Velallisasiakkan avoinna olevat toimeksiannot voidaan hakea joko henkilötunnuksella, nimellä tai muulla toimittamalla viitteellä. Perintäjärjestelmän lisäksi tilastot, joilla perinnän onnistumista seurataan, ovat saatavilla itsepalveluportaalin kautta. Tilastoja voidaan ryhmitellä esimerkiksi saatavalajit omaksi tilastokseen. Tilastointitarpeet määritellään käyttöönottoprojektin aikana. Lindorffin vakioraporttipaketti on ladattavissa Access-palvelun kautta joko excel- tai pdf-muodossa. Svea Online -palvelussa asiakas näkee saatavan perustietojen mukaan mm. saataville kohdistetut suoritukset, tehdyt perintätoimenpiteet sekä seuraavan odottavan / tulevan toimenpiteen, asiakkaiden yhteydenottojen perusteella kirjatut kommentit sekä asiakkaan ja perintäyhtiön välillä asiasta käydyn viestityksen reaaliaikaisesti. TrustPoint järjestelmä on selainpohjainen palvelu, joka toimii salattujen https -yhteyksien yli. Online -palvelu tuottaa reaaliaikaisen raportoinnin toimeksiannoista. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten toimeksiantojen manuaalisen syötön. Toimeksiannon vastaanotto rajapintapalveluna tai manuaalisesti syötettynä, huolehtii automatisoitu järjestelmä toimeksiannon etenemisen sovitusti aina sen elinkaaren loppuun saakka sähköisesti. Järjestelmän tuottaa reaaliaikaista raportointia asiakkaan toimeksiannoista. Raportointeja on mahdollista räätälöidä tarvittaessa tilaajan tarpeita vastaavaksi. Järjestelmästä voidaan tarkastella järjestelmässä olevien toimeksiantojen tapahtumia, määriä, toimenpiteitä, perinnästä aiheutuneita kuluja ja informaatiota perinnän onnistumisesta kappaleittain ja prosentteina. Toimenpidekyselyt ilmoituksilla voidaan seurata vastausta odotta odottavia toimeksiantoja, sähköisen laskutuksen virheitä, muistutuskyselyjä, protestointikyselyjä, oikeudellisen perinnän kyselyjä ja puuttua tunnistetiedot. Palvelusta on mahdollista ladata haluttuja raportteja tai niitä voidaan tarkastella suoraan joustavasti suoraan järjestelmässä. Taloushallinnon raportit voidaan asettaa lähtemään automaattisesti halutuille yhteyshenkilöille halutussa tiedostomuodossa (excel/csv ja pdf). Automaattisen aineiston siirron lisäksi on mahdollista ladata haluttuja aineistoja suoraan valitussa muodossa järjestelmän käyttöliittymästä. 0 Trust antaa toimeksiantajalle mahdollisuuden itse hallinnoida käyttöoikeuksia. Tarjouksessa myös hyvin esiteltynä verkkopalvelun sisältö, muilla ei kunnon kuvallista esitystä verkkopalvelusta. Maksutapahtumien seurannassa, hauissa ja aineistojen siirrossa ei näiden perusteella merkittäviä eroja. Myös Svealla mahdollisuus asiakkaan itse hallinnoida käyttöoikeuksia. Trustia lukuun ottamatta järjestykseen laittaminen hankalaa, koska palvelut vastaavat toisiaan. Laatupisteet yhteensä: 9 3 5

7 8.0.0 PERINTÄPALVELUT HINTAVERTAILU Trust Kapital Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Group TGK Oy Pisteet Toimeksiantajalta palvelusta perittävät kustannukset tai % max. Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Tulokseton oikeudellinen perintä (esimerkiksi velallista ei saada haastettua ennen saatavan vanhentumista) /kpl ,00-6 Ulosottoperintä /kpl 3,00-3 3,00-3 Jälkiperintä (n. 00 :n tilitys) % perityistä varoista 3 7 % % - 3 Maksusuunnitelma velkajärjestelyssä Maksuohjelman rekisteröinti /velalllinen ,00-3 Maksusuunnitelma 5 erää /kpl ,00-3 Eräpäivän siirto /kpl ,00 5,00 Osasuoritusmaksu /kpl Konkurssimenettely - konkurssilain mukainen maksukehotus /kpl ,00 50, konkurssihakemus /kpl 3 30,00 50,00 360,00-3 Hintapisteet yhteensä: 3 7 Toimittajan velalliselta perimät kustannukset Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet. maksumuistutus suoraan ulosottokelpoiset saatavat - kuluttajasaatava 5 /kpl 5,00,00 5,00 5,00 - yrityssaatava 900 /kpl - 8,00 0,00 8,00. maksumuistutus yksityisoikeudelliset saatavat - kuluttajasaatava 5 /kpl,00 3,00,99,00 - yrityssaatava 900 /kpl - 7,00 0,00 7,00 Vapaaehtoinen perintä, maksuvaatimus - kuluttajasaatava (perintälaki 0 a.) /kpl,00 7,00,00,00 - suoraan ulosottokelpoinen kuluttajasaatava (perintälaki 0 a.3.) /kpl,00 7,00,00,00 - yrityssaatava /kpl - 0,00 50,00 59,00 Vapaaehtoinen perintä, tratta /kpl 3 9,00 0,00 50,00 5,00 3 Maksusuunnitelman tekeminen ja maksujen valvonta - maksusuunnitelman laatiminen /kpl 3-3 0,00 0, eräpäivän siirto /kpl - 3,00 5,00 5,00 - osasuoritusmaksu /kpl Oikeudellinen perintä - haastelaadintakulut saatavat alle 300 /kpl 9,00 90,00 50, haastelaadintakulut saatavat yli 300 /kpl 9,00 90,00 50,00 - tavanomaista vaativampi perintä /tunti 90, Hintapisteet yhteensä: 3

8 8.0.0 TARJOUSVERTAILUN YHTEENVETO PERINTÄPALVELUT Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy Hintavertailu 60 p. Toimeksiantajalta palvelusta perittävät kustannukset 30 pistettä 3 7 Velalliselta perimät kustannukset 3 30 pistettä Hintapisteet 3,00 36,00 7,00,00 Laadullinen vertailu 0 p Pisteet yhteensä: 63,00 67,00 9,00 66,00

Palvelukuvaus Pikaperintä. Luottamuksellinen

Palvelukuvaus Pikaperintä. Luottamuksellinen Palvelukuvaus Pikaperintä Luottamuksellinen Sivu 2/7 Pikaperintä... 3 1. Pikaperinnän prosessikuvaus...4 2. Perittävän laskun siirto Intrum Justitialle...4 3. Maksusta muistuttaminen...4 4. Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa)

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa) Palvelun kuvaus 1(6) PALVELUN KUVAUS 1. Tietoliikenneyhteydet Tilaajalta lähtee konekieliset toimeksiannot palvelun tarjoajalle (palvelun tuottajalle) viikoittain. Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle

Lisätiedot

Visma Duetto Oy. Parannamme luottokaupan tulosta. Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella

Visma Duetto Oy. Parannamme luottokaupan tulosta. Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella Visma Duetto Oy Parannamme luottokaupan tulosta Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella Asiat Visma Dueton esittely Huomautus- ja perintäpalvelut Duetto -asiakasliittymä Perinnästä yleisesti

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

5. raportointi ja tilitykset.

5. raportointi ja tilitykset. PALVELUKUVAUS HEL 2014-007060 1/20 PERINTÄPALVELUT HELSINGIN KAUPUNGILLE 1. Yleiskuvaus palvelusta Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (jäljempänä Taloushallintopalvelu) tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Maksuhuomautus. Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta.

Maksuhuomautus. Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta. Maksuhuomautus Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta. Maksuhuomautuksen kulu yritykselle on 10 eurosta 40 euroon pääomasta riippuen. Maksuhuomautukseen lisätään korkolain mukainen

Lisätiedot

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta 14.12.2016 Riitta Lehvä-Korpi, ryhmäesimies Riitta.lehva-korpi@intrum.com Puh. 09-2291 1355 Taustaa Aktiivinen velkojen perintä Fokuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton.

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Tarjouspyynnön kohteena on Espoon kaupungin muistutus- ja perintäpalvelujen hoitaminen. Perintäpalvelut hoidetaan hyvää perintätapaa noudattaen, asiallisesti ja tahdikkaasti.

Lisätiedot

Cobro24 Powered by Digna

Cobro24 Powered by Digna Cobro24 Powered by Digna Jukka Partanen 6.6.2012 Digna IT Oy lyhyesti Ohjelmistoyritys, Crédito Cobro Oy:n 100 % tytäryhtiö Perustettu 2010 Avainhenkilöillä kymmenien vuosien kokemus perintäjärjestelmien

Lisätiedot

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Johdanto Tämä perinnän pikaopas on kirjoitettu kaikille yrityksille, jotka myyvät

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Kuntaperintä asiakkaita ovat mm. Kuntasektori Kerava Taivassalo Pyhäranta Inkoo Siuntio Kankaanpää Vihti Utsjoki Laukaa Kyyjärvi Karstula Hamina

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Velallisen asemaa parantamassa

Velallisen asemaa parantamassa Velallisen asemaa parantamassa MUUTTUNUT PERINTÄLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 10.12.2013, Seppo Lahtinen, Lindorff Oy Professional. Customer-oriented. Performance-oriented.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari 19.5.2016 Sisältö 1. Mistä perinnässä on kyse? 2. Vapaaehtoisen perinnän kulku 3. Oikeudellisen

Lisätiedot

Joukahaisenkatu 6 +358 10 2700 00 20520 TURKU +358 10 2700 100

Joukahaisenkatu 6 +358 10 2700 00 20520 TURKU +358 10 2700 100 LUOTTAMUKSELLINEN 1/11 16. 9. 2011 ASIAKAS Nimi Y-tunnus tai henkilötunnus Osoite IBAN-numero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Sähköposti PALVELUN- Nimi Y-tunnus TARJOAJA Lindorff Oy 0140351-4 Osoite

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin perintäpalveluiden hankinta HA 2484/2013

Vantaan kaupungin perintäpalveluiden hankinta HA 2484/2013 Vantaan kaupungin perintäpalveluiden hankinta HA 2484/2013 HUOM! Hilmassa julkaistaan korjausilmoitus viikolla 47. Korjausilmoituksessa on päivitetty Liite 3. Hinnoittelu- ja volyymitaulukko. Myös Tarjouspyyntöä

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

PERINTÄPROSESSI HEKASSA. Asumisen ongelmatilanteiden hoito -koulutus

PERINTÄPROSESSI HEKASSA. Asumisen ongelmatilanteiden hoito -koulutus PERINTÄPROSESSI HEKASSA Asumisen ongelmatilanteiden hoito -koulutus 17.11.2016 MIKSI YHTENÄINEN PERINTÄPROSESSI? Perintäkirjeet ovat sisällöltään samanlaisia kaikilla alueyhtiöillä Perintäprosessin eri

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8)

Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8) Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ 3556/02.08.00/2011 29.2.2012 HelMet-kirjastojen aineiston perintäpalveluiden hankinta 1. Yleistä Kilpailutettavalla perintäpalveluilla

Lisätiedot

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 27502 / Lukki- kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston kirja-aineistohankinnat vuosille 2015-2016, sekä optiovuodet 2017-2018 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita

Lisätiedot

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 25.11.2016 ARTIKKELI 1 (6) Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 1 (7) PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA dno 930/02.08.00/2013 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä 27.6.2013 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.keha@espoo.fi. Kaikkiin

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

PERIJÄTÄR PERINTÄOHJELMA

PERIJÄTÄR PERINTÄOHJELMA PERIJÄTÄR PERINTÄOHJELMA 1 OHJELMAOMINAISUUSLUETTELO I ASIAKAS 1. perintäpalkkio tai -kulu generoituu perintälaskuun, mutta voidaan veloittaa myös toimeksiantajalta. Veloitus voi olla pääomaan sidottu

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus. Lindorff Oy 3.1.2014

PALVELUSOPIMUS. Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus. Lindorff Oy 3.1.2014 PALVELUSOPIMUS Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus Lindorff Oy 3.1.2014 Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite:

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

UUDISTUNUT PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ. Vaikutukset kuntien toimintaan Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat Kuntamarkkinat 11.9.

UUDISTUNUT PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ. Vaikutukset kuntien toimintaan Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat Kuntamarkkinat 11.9. UUDISTUNUT PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ Vaikutukset kuntien toimintaan Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sisältö Johdanto: mistä on kysymys? EU:n maksuviivästysdirektiivin voimaansaattaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 31/2013 Laki. saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 31/2013 Laki. saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013 31/2013 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista:

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Lainattava aineisto menee pääsääntöisesti perintään, jos sitä ei palauteta käyttösääntöjen mukaisesti.

Lainattava aineisto menee pääsääntöisesti perintään, jos sitä ei palauteta käyttösääntöjen mukaisesti. Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ 3556/02.08.00/2011 31.5.2012 HelMet-kirjastojen aineiston perintäpalveluiden hankinta 1. Yleistä Kilpailutettavalla perintäpalveluilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/4 7.4.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/4 7.4.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (7) 4 V 23.4.2014, Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta HEL 2012-014519 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/8. Accountor Software Oy. Pisteiden laskentatapa

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/8. Accountor Software Oy. Pisteiden laskentatapa 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H086-16 / HEL 2016-006068 / Talous- ja palkkahallinnon järjestelmä (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/7. WSP Finland Oy Hankekoordinaattoripalvelut Max pisteet Annettu tieto Pisteet

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/7. WSP Finland Oy Hankekoordinaattoripalvelut Max pisteet Annettu tieto Pisteet 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 8H16 / Pysäkkikatosten hankekoordinaattori (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 1 WSP Finland Oy Hankekoordinaattoripalvelut

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

Kustannusselvitys 1 (9) 20.1.2012. Elina Tirkkonen päivitetty 26.3.2013 PERINNÄN HOITAMINEN KAUPUNGIN TOIMESTA VERRATTUNA PERINTÄTOIMISTON KÄYTTÖÖN

Kustannusselvitys 1 (9) 20.1.2012. Elina Tirkkonen päivitetty 26.3.2013 PERINNÄN HOITAMINEN KAUPUNGIN TOIMESTA VERRATTUNA PERINTÄTOIMISTON KÄYTTÖÖN Kustannusselvitys 1 (9) PERINNÄN HOITAMINEN KAUPUNGIN TOIMESTA VERRATTUNA PERINTÄTOIMISTON KÄYTTÖÖN Taloushallintopalvelu liikelaitokselta on pyydetty laskelma, mitä kustannusvaikutuksia seuraisi perintätoimisto

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Finvoicer Group Oy - PIKAPERINTÄ

Finvoicer Group Oy - PIKAPERINTÄ Finvoicer Group Oy - PIKAPERINTÄ SOPIMUSEHDOT Group Oy Käsityöläiskatu 4 Yleiset sopimusehdot 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Toimeksiantajan (jäljempänä TA) Finvoicer Group Oy:lle (jäljempänä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

1/5. Raahen Rakennuskol mio Oy. Rakennuspal velu Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 379 677 --- 347 800 ---

1/5. Raahen Rakennuskol mio Oy. Rakennuspal velu Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 379 677 --- 347 800 --- kaupunki 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 28314 / sairaalan julkisivukorjaus 2. vaihe (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Julkisivukorjausurakka

Lisätiedot

1/ ,00 /kokonaistoi mitus ,00 /konvertointi ,00 [1] 10,00 [2] 10,00 [3] Manuaalinen

1/ ,00 /kokonaistoi mitus ,00 /konvertointi ,00 [1] 10,00 [2] 10,00 [3] Manuaalinen 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H141-13 / HEL 2013-015859 / Helsingin kaupungin tietokeskuksen arkistotietojärjestelmän hankinta (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia

Lisätiedot

UUDISTUVA PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ

UUDISTUVA PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUVA PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ Luotonhallintaseminaarit kevät 2013 Lahti 6.2. VT Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat 2(38) Sisältö 1 (2) Johdanto: mistä on kysymys? EU:n maksuviivästysdirektiivin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1/2014 1 KAUPUNGINKANSLIA Talous- ja suunnitteluosasto 27.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1/2014 1 KAUPUNGINKANSLIA Talous- ja suunnitteluosasto 27.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1/2014 1 YHTEENVETO VEROHALLINTOPALAUTEESTA 1/2014 () Harmaan talouden torjuntaan liittyen Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt toimittavat Verohallinnolle neljännesvuosittain

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta. OULAISTEN KAUPUNKI, Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4 YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY Lindorff Oy Joukahaisenkatu 6 YHTEISTYÖSOPIMUS 2(11) ASIAKAS Nimi Y-tunnus Osoite Tilinumero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin PALVELUN-

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu

Lisätiedot

Cobro24 Business Breakfast! Kulosaaren Casino 6.6.2012

Cobro24 Business Breakfast! Kulosaaren Casino 6.6.2012 Cobro24 Business Breakfast! Kulosaaren Casino 6.6.2012 Tilaisuuden ohjelma 8.00 Aamiainen, Sun Marine -sali 8.30 Tilaisuuden avaus Pauli Hentunen, Hallituksen puheenjohtaja Cobro24 Lauri Kivistö, Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot