PERINTÄPALVELUT 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.10.2014 PERINTÄPALVELUT 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS"

Transkriptio

1 8.0.0 PERINTÄPALVELUT 00 % TARJOAJIEN KELPOISUUS Gredit Agency Finland Oy Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- ja elinkeinorekisteriin. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin, jos tarjoaja on työnantaja. Palvelun toimittajalla on valvovan viranomaisen lupa perintätoiminnan harjoit-tamiseen Suomessa. Tarjoukseen on liitettävä kopio aluehallintoviranomaisen myöntämästä luvasta. Lakisääteiste velvoittet on suoritettu Vaadit referenssit täyttyy Yhteensä TULOS 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % TARJOUSTEN KELPOISUUS Gredit Agency Finland Oy Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy.Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen Ehdottomat vähimmäisvaatimukset täyttyvät 0 Toimeksiantaja voi tehdä toimeksiantonsa sähköisen palvelun avulla. Toimeksiannon voi antaa yksittäistapauksessa myös manuaalisesti. Tarjouksessa on annettava kuvaus sähköisen palvelun käytöstä. Tarjouksen voimassaolo Sopimuskausi Tarjouksen hintatiedot vastasi tarjouspyyntöä Yhteensä TULOS 80 % 00 % 00 % 00 % 00 %

2 8.0.0 PERINTÄPALVELUT LAATUVERTAILU Perintää käsittävät osat Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet Kukin kohta arvioidaan asteikolla 0- pistettä seuraavasti: pistettä = palvelu on paras 3 pistettä = palvelu toiseksi paras pistettä = palvelu kolmanneksi paras piste = palvelu on neljänneksi paras Muille tarjouksille annetaan 0 pistettä Palvelukokonaisuuden sisältö (vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosottoperintä sekä ulosottokelpoisten saatavien niputusmahdollisuus, jälkiperintä, asiakaspalvelu, perinnän tulosten raportointi ja seuranta) 0- Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Perintä hoidetaan Intrum Justitia Oy:n julkisyhteisöjen palvelukeskuksessa. Toimeksiannot otetaan vastaan esisijaisesti tiedostomuodossa, josta lähetetään vastaanottokuittaus sähköpostilla. Toimeksianto rekisteröidään järjestelmään saapumista seuraavana päivänä ja on nähtävissä Web-palvelussa. Toimeksiannot voidaan antaa myös Web-palvelun kautta. Postitse tai faksilla toimitut tiedot rekisteröidään järjestelmään h aikana. Maksumuistutukset lähetetään velalliselle toimeksiannon saapumisesta seuraavana päivänä. Muistutuskirjeet lähetetään toimeksiantajan nimellä ja Intrum Justitian yhteystiedoilla. Muistutuskirjeen sisältöä voidaan muokata toimeksiantajan toiveiden mukaan. Maksumuistutuksen maksuaika on 0 pv., ja suoristusta odotetaan eräpäivän jälkeen pankkipäivää. Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Ennen toiminnan aloittamista suoritetaan käyttöönottoprojekti, jossa varmistetaan eri prosessit ja niiden toimivuus. Ennen toimeksiantojen siirtoa Lindorffille Oulunkaari ja peruskunnat vastaavat kokonaisuudessaan loppuasiakkaille tarjottavasta asiakaspalvelusta sekä huolehtivat maksusopimuksista ja eräpäivän siirroista. Toimeksiannot otetaan vastaan, kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut pv. Lindorff lähettää saatavista maksumuistutusta, mikäli toisin ei sovita. Lindorff lähettää maksumuistutukset loppuasiakkaille tunnin kuluessa virheettömän muistutusaineiston vastaanottamisesta. Yksittäisiä toimeksiantoja on mahdollista toimittaa Lindorffille perintään myös Access-palvelun kautta. Myös manuaalitallennus Lindorffilla on mahdollista. Tällöin Oulunkaari ja/tai peruskunnat toimittavat saatavat paperimuodossa Lindorffille. Manuaalitallennus ei kuulu tarjouspyynnön piiriin ja siitä veloitetaan erikseen. Palvelu sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut perintäpalvelun osa-alueet. Perintäpalvelun sisältö, toiminnallisuus ja kattavuus määritellään asiakkaan kanssa pidettävissä tapaamisissa sekä käynnistysprojektin yhteydessä. Riippumatta saatavatyypistä on perintäprosessin alku samanlainen. Tilaaja saa veloituksetta käyttöönsä reaaliaikaisen Svea Online -portaalin. Svea Perintä lähettää velallisasiakkaalle asiakkaan nimissä halutut maksumuistutukset. Jos saatava-aineisto saapuu Svealle kello.30 mennessä, lähetetään ensimmäinen maksumuistutus vielä saman päivän kuluessa. Aineiston saapuessa kello.30 jälkeen, lähetetään maksumuistutus arkipäivien puitteissa tunnin kuluessa aineiston saapumisesta. Maksuaikaa maksumuistutuksessa annetaan 0 päivää + viisi pankkipäivää tai muu asiakkaan kanssa sovittava aika. Maksumuistutuksessa mainitaan, että maksun laiminlyönti johtaa saatavan siirtämiseen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Kun toisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 5 päivää, lähettää Svea Perintä velallisasiakkaalle ensimmäisen maksuvaatimuksen maksuaikaa 0 päivää. Tarjouksella tarjottavat palvelut käsittävät muistutuspalvelun, perintäpalvelun ja raportoinnin. Muistutusprosessi rakennetaan toimeksiantaja asiakkaan tarpeiden mukaisesti; lähetettävien maksumuistutusten määrä, muistutusaikataulu ja saatavien siirtäminen perintään voidaan sopia asiakaskohtaisesti. Perintäprosessi ja käytettävät aikataulut sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa. Yritysvelallisten osalta perinnässä voidaan käyttää myös julkisuusuhkaa eli trattaperintää. Oikeudellisessa perinnässä toimenpidekyselystä tehtävä ei etene, ennen kuin toimeksiantaja vastaa järjestelmässä tehtäväkohtaisesti jatkotoimenpiteistä. Järjestelmä kysyy toimeksiantajalta, että haluaako toimeksiantaja lähettää tehtävän ulosottoon vai siirtää tehtävän jälkiperintään / luotto-tappioksi. Toimeksiantajan siirtäessä tehtävän jälkiperintään / luottotappioksi huolehtii Trust Kapital tehtävän jälkiperinnästä. 3 Intrumilla ja Lindorffilla vahva osaaminen julkisyhteisöiden perinnän huolehtimisesta. Toiminta- ja maksuajat ovat heillä nopeat samoin kuin Svealla. Kokonaisuus Intrumilla ja Lindorffilla hiukan parempi kuin Svealla ja Trustilla. Intrum sitoutuu viivytyksettä vaihtamaan palveluhenkilönsä, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai osoittautuu muuten sopimattomaksi.

3 Perinnässä käytettävät menettelytavat (vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosottoperintä sekä ulosottokelpoisten saatavien niputusmahdollisuus jälkiperintä) Vapaaehtoinen perintä alkaa välittömästi maksumuistutusvaiheen päätyttyä. Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta siirrytään oikeudelliseen perintään. Mikäli oikeudellisen perinnän edellytykset täyty annetaan luottotappiosuositus. Yritysperinnässä lähetetään maksumuistutus, trattauhkauksen maksuvaatimus ja tratta. Maksamaton tratta protestoidaan. Yritysperinnässä on mahdollista sopia, että perintä tehdään kirjeperintänä ilman trattaa. Velallisella on mahdollista pyytää myös maksusopimusta. Sovitusta maksusopimuksesta lähetetä velalliselle aina vahvistus sopimuksen sisältöineen. Perintäjärjestelmä tukee maksusopimusten seurantaa. Tarjoukseen on liitetty vapaaehtoisen-, suoraan ulosottokelpoisen-, yrityssaatavan-, vuokrasaatavan-, vesi-, ulosottosaatavan perintäprosessit kaaviona. Ulosottosaatavista lähteettään ehdotus toimeksiantajalle, joka päättää ulosottoon siirtymisestä. Vapaaehtoinen perintä käynnistyy aina kirjallisella maksuvaatimuksella. Maksusopimusten osalta Lindorff pyrkii käytössään olevin tiedoin ja velallisasiakkaan kanssa keskustelemalla varmistamaan velallisasiakkaan todellisen maksuvaran ennen maksusopimusten tekemistä. Asiakasta kehotetaan suorittamaan saatava tai sopimaan maksusta eräpäivään mennessä sekä informoidaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yksityiskohtaisempi sisältö määräytyy vastaanottajan, toimialan ja perintävaiheen mukaan. Maksuvaatimuskirjeiden sisältö voidaan valita laskulajikohtaisesti. Toimeksianto siirtyy oikeudelliseen perintään, mikäli Toimeksiantajan kanssa sovitut kriteerit täyttyvät ja Lindorffin suorittama velallisasiakkaan maksukykyä mittaava maksukykyarviointi puoltaa oikeudellisen perinnän toimenpiteitä. Svea Perintä aloittaa maksumuistutus/- perintätoimet heti saatavatiedoston saavuttua. Svea antaa asiakkaalle pääkäyttäjäoikeudet, joiden avulla asiakas voi avata tai poistaa käyttäjätunnuksia oman organisaationsa sisällä sekä hallinnoida, minkä laskutus- / raportointiyksikön reskontraan kullekin käyttäjälle annetaan käsittelyoikeudet. Mikäli uusia perittäviä sisältävä tiedosto on Svea Perinnän käytettävissä arkipäivisin klo.30 mennessä, ehtivät. luokan postina lähtevät kirjeet vielä samana päivänä. Sisään luettu aineisto (uudet perittävät sekä kirjatut suoritukset) näkyvät Svea Online-palvelussa n. kahden tunnin viiveellä sisään luvusta. Svea Perintä lähettää yritysvelalliselle asiakkaan nimissä maksumuistutuksen tunnin kuluessa aineiston saapumisesta Svea Perinnälle. Maksuaikaa maksumuistutuksessa annetaan 0 päivää tai muu asiakkaan kanssa sovittava aika. Maksumuistutuksessa mainitaan, että maksun laiminlyönti aiheuttaa saatavan siirtämisen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Maksumuistutuksen ulkoasu voidaan toteuttaa Trust Kapitalin lomakepohjalla tai toimeksianto-jaasiakkaan omalla lomakepohjalla. Lomake voidaan räätälöidä toimeksiantajan toiveiden mukaisesti huomioiden toimialan erityispiirteet ja vaatimukset. Maksumuistutuksessa kerrotaan vähintään: saatavan perusteet, saatavan määrän saatavan eräpäivä, kehotus maksamiseen ja muihin toimenpiteisiin (eräpäivän sopiminen) ja informaatio jatkotoimenpiteistä, jollei vaatimukseen reagoida. Jos maksaja-asiakas edelleen laiminlyö maksuvelvoitteen, etenee saatava automaattisesti sovittujen prosessien mukaisesti perintään. Perintäpalvelussa erääntyneiden saatavien perintä pystytään automatisoimaan täysin vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa. Prosessin lainmukaisuudesta ja suhteesta viranomaisiin vastaa palvelun tarjoaja. Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, Trust Kapital laatii toimeksiantaja asiakkaalle toimenpidesuosituksen, joka perustuu velallisen maksukykyyn ja luottokelpoisuuteen. Toimenpideehdotuksen perusteella toimeksiantaja tekee päätöksen kuinka velallisen avoimen saatavan suhteen edetään. TrustPoint palvelusta voidaan toimittaa ulosottolistaus toimialakohtaisella jaolla palvelun tilaajalle. Sähköinen TrustPoint palvelu on käytettävissä maksutta palvelun tilaajalle tuntia vuorokaudessa, pois lukien ennalta määritetyt ja tiedotetut huoltokatkot. Halutessaan palvelun tilaajan edustajat voivat käsitellä tehtäviä esimerkiksi kaksi () kertaa kuukaudessa. 0-3 Intrumilla ja Lindorffilla käytössään erilliset julkisen puolen yksiköt, jotka hoitavat asiakkuuden. Lindorff ilmoittaa jo tarjouksessa mahdollisuudesta toimittaa suoraan ulosottokelpoiset saatavat ulosottoon ilman tarkistusta toimeksiantajalta, muut vaativat toimeksiantajalta hyväksynnän. Intrumin tarjouksessa kuvattu kaikkien erilaisten saatavien prosessit yksityiskohtaisesti, ja myös perinnän peruminen tehty helpoksi. Svealta puuttuu esim. vesilaskujen prosessikuvaus.

4 Asiakaspalvelu toimeksiantajalle ja velallisille 0- Toimeksiantajan asiakaspalvelun hoidetaan julkisyhteisön palvelukeskuksessa, jossa työskentelee 0 henkilöä. Intrum Justitia nimeää perintäneuvottelijan toimeksiantajan käyttöön ja toimiaan yhteyshenkilönä. Toimeksiantaja voi olla yhteydessä palveluun sähköpostilla, puhelimella tai Web-verkkopalvelulla. Puhelinaika on arkisin klo Sähköpostiin vastataan h aikana. Velallisella on käytössä puhelinneuvojaa. Kaikki sisään tulevat puhelut nauhoitetaan ja käytetään laadun arvioimiseen ja laadun varmistamiseen sekä reklamaatioiden selvittämiseen. Puhelinasiakaspalvelu on avoinna ma - pe päivinä klo ja la klo Ulossoittoja tehdään tarveharkintaisesti. Vapaaehtoisessa perinnän toimenpiteitä tehostetaan tekstiviestein. Velalliset voivat olla yhteydessä myös sähköpostilla, tekstiviestillä tai verkkopalvelun kautta. Lindorffilla on käytössä asiakkuudenhoitomalli, jossa tilaajalle on nimetty avainasiakaspäällikkö, jolla on kokonaisvastuu asiakkuudesta, sopimushallinnasta ja asiakassuhteen kehittämisestä sekä lisämyynnistä. Avainasiakaspäällikön työparina toimii nimetty palvelupäällikkö (nimetään käyttöönottoprojektin aikana), joka vastaa sopimuksessa ja sen liitteissä sovittujen toimintatapojen ja prosessien toteutumisesta tuotannossa. Tilaajalla on 3- nimettyä, julkisen sektorin saatavien perintään erikoistunutta yhteyshenkilöä asiakaspalvelussa, jotka muodostavat Public-tiimin. Nimetyt palveluneuvojat vastaavat yksittäisiä toimeksiantoja koskeviin tiedusteluihin arkisin klo välisenä aikana ja toimivat yhteyshenkilöinä päivittäisissä asioissa. Tiedonsiirtoa koskevissa asioissa Tilaajaa palvelee tiedonsiirron tiimi. Lindorffin Toimeksiantajille tarjoama onlinepalvelu toimii verkossa. Toimeksiantajat ottaa yhteyden SveaOnlinen kautta, mutta lisäksi asiakasvastuulliset käsittelijät, sekä näiden esimiehet ja johto, ovat tavoitettavissa virkaaikaan sähköpostitse sekä puhelimitse suorista, henkilökohtaisista numeroistaan. Palvelukanavina velallisasiakkaille ovat puhelin sekä sähköiset kanavat ja myös tekstiviestit. Puhelinpalvelu ma-pe ja la Sähköpostit ma-pe Sähköposteihin vastataan tunnin kuluessa (palveluajan puitteissa) saapumisesta palvelunumeroihimme soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun. Passiivisiin velallisiin ollaan yhteydessä normaalin perintäprosessin puitteissa, joka on räätälöitävissä asiakkaamme toiveiden mukaan. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse toimeksiantajan ja sen asiakkaita. Asiakaspalvelun ammattilaiset on koulutettu ja jaettu osaamisalueittain tiimeihin. Avainasiakkaille nimetään pääsääntöisesti kolme vastuuhenkilöä, jotka edustavat organisaation eri osia. Vastuuhenkilöt ovat järjestelmä-, asiakkuusja asiakaspalveluvastaava. Asiakaspalvelun palveluajat toimeksiantajille: Arkisin (maanantai perjantai) 09:00-6:30 Asiakaspalvelun palveluajat velallisille: Maanantai Perjantai (arkisin) 08:00-0:00 ja lauantaisin 09:00-5:00. Velallisella on käytössä asiakaspalvelu, jossa työskentelee yhteensä 30 HTV. Osa keskittyy vastaamaan sisään tuleviin puheluihin, osa soittaa ulospäin ja osa hoitaa kirjallisia viestejä. Loppuasiakkaille suunnattu asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8-0 ja la klo 0-5. Juhlapyhinä ja loma-aikoina asiakaspalvelun aukioloajoissa voi olla poikkeuksia. Näistä tiedotetaan Lindorffin verkkosivuilla. Puhelinpalvelu on loppuasiakkaille 3 Intrumilla joustavin ja kattavin yhteydenpito sekä toimeksiantajalle että asiakkaalle. Trustin toimeksiantajaa koskevat palveluajat puhelimitse alkavat liian myöhään.

5 Raportointi toimeksiantajalle 0- Raportointi toteutetaan tarjouspyynnön liitteen mukaan. Tarjouspyynnössä esitetyt raportit toimitetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla. Toimeksiantajan käytössä on selainpohjainen online-palvelu, kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelun tiedot päivittyvä useamman kerran päivässä, jolloin palvelu on ajantasainen. Toimittajan ja toimeksiantajan välinen toimintaprosessi Lindorff toimittaa Tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti Tilaajalle seuraavat raportit Extranet-järjestelmän kautta. Tarjouspyynnössä esitetyt raportit toimitetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla. Raportointi (mm. suoritukset, lopetukset, luottotappiosuositukset, onnistumistaso ja aktiiviset asiat kappaleina ja euroina) voidaan toteuttaa mm. saatavalajeittain ja kunkin saatavalajin osalta erikseen eriteltynä halutulla tavalla. Kokonaistilanteen seurantaa varten raportointi on saatavana nk. yhdistelmäraporttina, jossa sovitut saatavalajit / yksiköt on koottu yhteen raporttiin. Raportointi hoidetaan TrustPoint-palvelun kautta. Lopetettujen toimeksiantojen osalta toimeksiantajalle toimitetaan velkakohtainen lopetuskirje (luottotappiosuositus) sähköpostitse. Trust Kapital voi toimittaa palvelun tilaajalle tiedot perityistä saatavista tilaajan alkuperäisellä viitteellä ja ryhmiteltynä palvelun tilaajan tarjouspyynnöllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 3 Lindorffilla tarjouspyynnön perusteella kattavin suoraan toimeksiantajalle toimitettava aineisto. Trustilla mahdollisuus itse vaikuttaa raporttien toimitusosoitteisiin. Kaiken kaikkiaan jokaisen tarjoajan osalla mahdollisuus räätälöidä raportointia ja verkkopalvelun puolella, mutta Lindorff kuvannut automaattisesti toimeksiantajalle toimitettavan aineiston kattavimmaksi. SVEA Perintä mahdollistaa muilla välineillä kuin verkkopalvelulla toimitetun raportoinnin ja tarjoaa aineisto arkistoa. 0- Toimeksiantaja vastaa: Perintäaineiston oikeellisuudesta, enne maksumuistutusvaihetta tehtyjen maksusopimusten seurannasta, suoramaksujen ilmoittamisesta ja ulosottoon siirrosta. Intrum Justitia vastaa: Aineiston sisään luvusta, maksumuistutusten ja perintäkirjeiden lähettämisestä, maksusopimusten tekemisestä perintävaiheessa, perintävaiheessa tehtyjen maksusopimusten seurannasta, tilityksestä, ulosottolistan toimittamisesta, ulosottoon siirrosta hyväksynnän jälkeen, vanhentumisen katkaisusta, saatavan maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta, perinnän asiakaspalvelun laadun seurannasta, lakimuutoksien ja muiden uudistusten koulutuksesta ja Webjärjestelmän ylläpidosta. Toimeksiantaja toimittaa toimeksiannot Lindorffille perintään sähköisessä muodossa perintäliittymän kautta. Toimeksiantaja ilmoittaa välittömästi Lindorffille, mikäli havaitsee toimeksiantotiedostossa virheitä. Mikäli Lindorff havaitsee virheen toimeksiantotiedostossa, on Lindorff välittömästi Tilaajaan yhteydessä ja pyytää korjaamaan aineistossa olevat virheet. Lindorff tekee tarvittavat muokkaukset Tilaajalta tulevaan aineistoon, mikäli sitä ei sellaisenaan voida viedä Lindorffin perintäjärjestelmään. Erikseen sovitaan myös missä aineistosiirroissa tilaaja ja tarjoaja ovat aktiivisina osapuolina sekä millainen vastaanotto ja / tai käsittelykuittaus kunkin aineiston osalta toimitetaan lähettäjälle välittömästi tiedostosiirron tapahduttua. Tarkemmat rajapintakuvaukset ja määrittelyt tehdään aina asiakaskohtaisesti. Palvelun laajuus, toimintaprosessi ja osapuolten vastuut sovitaan aina tapauskohtaisesti Asiakkaan kanssa, ja palvelu räätälöidään mahdollisimman hyvin asiakasta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Trust Kapital voi osallistua asiakkaan saatavien hallintaan saatavan eri elinkaarivaiheissa, sen syntyhetkellä, muistutusvaiheessa tai perintävaiheessa. Intrumilla jo tarjouksessa ilmoitettu selkeä vastuunjako, muiden osalta sovitaan käyttöönottoprosessissa. Lindorffilla kattava kuvaus heidän henkilökunnan vastuunjaostaan asiakkuuden hoidon suhteen. Intrum ilmoittaa tilittävänsä palkkiot kuittaavalla laskutuksella, jolloin perintäkuluja ei tarvitse tilittää ja laskuttaa edestakaisin. Svean tarjouksessa ei ole kunnolla kuvattu kaikkia osa-alueita, mutta tarjouksen mukaan heidän toimintamallejaan voidaan helposti muokata asiakaan toimintatapojen tai tuotantojärjestelmien muutosten vuoksi.

6 Verkkopalvelu Verkkopalvelussa arvioidaan mm. seuraavia ominaisuuksia: asiakkaiden maksutapahtumien seuranta raportointiominaisuudet hakuominaisuudet aineiston siirto-ominaisuudet paras 0 Toimeksiantajan käytössä on p selainpohjainen online-palvelu, kaikkina toiseksi vuorokauden aikoina. Palvelun tiedot päivittyvä useamman kerran päivässä, paras p jolloin palvelu on ajantasainen. Velallisasiakkaasta näkyviä tapahtumia on kolmannek mahdollista rajata esim. laskulajin ja si paras 8 palvelun mukaan. p Sivuilta löytyy pikahaku. Hakukriteereinä voidaan käyttää Justitian asiakasnumeroa, neljänneksi toimeksiantajan asiakasnumeroa, paras 5 p alkuperäisen laskun numeroa sekä muille asiakkaan henkilötunnusta tai syntymäaikaa. annetaan 0 Palvelussa on useita valmiita raporttipohjia, p joiden tiedostomuodot ovat PDF ja/tai Excel. Raportteja voidaan rajata usealla eri tavalla tai tarkastella kaikkia kannasta löytyviä asioita yhdellä kertaa. Laajemmalla raportilla näkyy edellä mainittujen lisäksi asia- ja laskukohtainen erittely saldo ja maksutietoineen. Yhteenvedossa näkyy perinnän vaihe, kappalemäärä sekä pääoma ja korko. Raportit: Tilanneraportti, tapahtumaraportti, lopetustilasto, käsittelyaikaraportti ja kehityssuuntaraportti. Perinnän verkkopalvelu (Access-palvelu) on Lindorffin Toimeksiantajille tarkoitettu itsepalvelukanava, jonka kautta Toimeksiantajat voivat seurata toimeksiantojensa tilaa, tarkastella perintään liittyviä avainlukuja sekä kommunikoida Lindorffin kanssa toimeksiantoihin liittyvissä asioissa. Aloitusnäkymässä toimeksiantaja näkee etusivulla ja odottavat-välilehdellä kaikki ne toimeksiannot, jotka odottavat toimeksiantajalta reagointia. Saatavia pystyy hakemaan toimeksiannon tunnisteen, velallisen nimen, henkilötunnuksen, Y-tunnuksen, päämiehen viitteen mukaan. Haku on ns. wildcardhaku, eli se osaa myös hakea sanojen alusta. Velallisasiakkan avoinna olevat toimeksiannot voidaan hakea joko henkilötunnuksella, nimellä tai muulla toimittamalla viitteellä. Perintäjärjestelmän lisäksi tilastot, joilla perinnän onnistumista seurataan, ovat saatavilla itsepalveluportaalin kautta. Tilastoja voidaan ryhmitellä esimerkiksi saatavalajit omaksi tilastokseen. Tilastointitarpeet määritellään käyttöönottoprojektin aikana. Lindorffin vakioraporttipaketti on ladattavissa Access-palvelun kautta joko excel- tai pdf-muodossa. Svea Online -palvelussa asiakas näkee saatavan perustietojen mukaan mm. saataville kohdistetut suoritukset, tehdyt perintätoimenpiteet sekä seuraavan odottavan / tulevan toimenpiteen, asiakkaiden yhteydenottojen perusteella kirjatut kommentit sekä asiakkaan ja perintäyhtiön välillä asiasta käydyn viestityksen reaaliaikaisesti. TrustPoint järjestelmä on selainpohjainen palvelu, joka toimii salattujen https -yhteyksien yli. Online -palvelu tuottaa reaaliaikaisen raportoinnin toimeksiannoista. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten toimeksiantojen manuaalisen syötön. Toimeksiannon vastaanotto rajapintapalveluna tai manuaalisesti syötettynä, huolehtii automatisoitu järjestelmä toimeksiannon etenemisen sovitusti aina sen elinkaaren loppuun saakka sähköisesti. Järjestelmän tuottaa reaaliaikaista raportointia asiakkaan toimeksiannoista. Raportointeja on mahdollista räätälöidä tarvittaessa tilaajan tarpeita vastaavaksi. Järjestelmästä voidaan tarkastella järjestelmässä olevien toimeksiantojen tapahtumia, määriä, toimenpiteitä, perinnästä aiheutuneita kuluja ja informaatiota perinnän onnistumisesta kappaleittain ja prosentteina. Toimenpidekyselyt ilmoituksilla voidaan seurata vastausta odotta odottavia toimeksiantoja, sähköisen laskutuksen virheitä, muistutuskyselyjä, protestointikyselyjä, oikeudellisen perinnän kyselyjä ja puuttua tunnistetiedot. Palvelusta on mahdollista ladata haluttuja raportteja tai niitä voidaan tarkastella suoraan joustavasti suoraan järjestelmässä. Taloushallinnon raportit voidaan asettaa lähtemään automaattisesti halutuille yhteyshenkilöille halutussa tiedostomuodossa (excel/csv ja pdf). Automaattisen aineiston siirron lisäksi on mahdollista ladata haluttuja aineistoja suoraan valitussa muodossa järjestelmän käyttöliittymästä. 0 Trust antaa toimeksiantajalle mahdollisuuden itse hallinnoida käyttöoikeuksia. Tarjouksessa myös hyvin esiteltynä verkkopalvelun sisältö, muilla ei kunnon kuvallista esitystä verkkopalvelusta. Maksutapahtumien seurannassa, hauissa ja aineistojen siirrossa ei näiden perusteella merkittäviä eroja. Myös Svealla mahdollisuus asiakkaan itse hallinnoida käyttöoikeuksia. Trustia lukuun ottamatta järjestykseen laittaminen hankalaa, koska palvelut vastaavat toisiaan. Laatupisteet yhteensä: 9 3 5

7 8.0.0 PERINTÄPALVELUT HINTAVERTAILU Trust Kapital Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Group TGK Oy Pisteet Toimeksiantajalta palvelusta perittävät kustannukset tai % max. Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Tulokseton oikeudellinen perintä (esimerkiksi velallista ei saada haastettua ennen saatavan vanhentumista) /kpl ,00-6 Ulosottoperintä /kpl 3,00-3 3,00-3 Jälkiperintä (n. 00 :n tilitys) % perityistä varoista 3 7 % % - 3 Maksusuunnitelma velkajärjestelyssä Maksuohjelman rekisteröinti /velalllinen ,00-3 Maksusuunnitelma 5 erää /kpl ,00-3 Eräpäivän siirto /kpl ,00 5,00 Osasuoritusmaksu /kpl Konkurssimenettely - konkurssilain mukainen maksukehotus /kpl ,00 50, konkurssihakemus /kpl 3 30,00 50,00 360,00-3 Hintapisteet yhteensä: 3 7 Toimittajan velalliselta perimät kustannukset Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet. maksumuistutus suoraan ulosottokelpoiset saatavat - kuluttajasaatava 5 /kpl 5,00,00 5,00 5,00 - yrityssaatava 900 /kpl - 8,00 0,00 8,00. maksumuistutus yksityisoikeudelliset saatavat - kuluttajasaatava 5 /kpl,00 3,00,99,00 - yrityssaatava 900 /kpl - 7,00 0,00 7,00 Vapaaehtoinen perintä, maksuvaatimus - kuluttajasaatava (perintälaki 0 a.) /kpl,00 7,00,00,00 - suoraan ulosottokelpoinen kuluttajasaatava (perintälaki 0 a.3.) /kpl,00 7,00,00,00 - yrityssaatava /kpl - 0,00 50,00 59,00 Vapaaehtoinen perintä, tratta /kpl 3 9,00 0,00 50,00 5,00 3 Maksusuunnitelman tekeminen ja maksujen valvonta - maksusuunnitelman laatiminen /kpl 3-3 0,00 0, eräpäivän siirto /kpl - 3,00 5,00 5,00 - osasuoritusmaksu /kpl Oikeudellinen perintä - haastelaadintakulut saatavat alle 300 /kpl 9,00 90,00 50, haastelaadintakulut saatavat yli 300 /kpl 9,00 90,00 50,00 - tavanomaista vaativampi perintä /tunti 90, Hintapisteet yhteensä: 3

8 8.0.0 TARJOUSVERTAILUN YHTEENVETO PERINTÄPALVELUT Intrum Justitia Oy Lindorff Oy SVEA Perintä Oy Trust Kapital Group TGK Oy Hintavertailu 60 p. Toimeksiantajalta palvelusta perittävät kustannukset 30 pistettä 3 7 Velalliselta perimät kustannukset 3 30 pistettä Hintapisteet 3,00 36,00 7,00,00 Laadullinen vertailu 0 p Pisteet yhteensä: 63,00 67,00 9,00 66,00

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa)

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa) Palvelun kuvaus 1(6) PALVELUN KUVAUS 1. Tietoliikenneyhteydet Tilaajalta lähtee konekieliset toimeksiannot palvelun tarjoajalle (palvelun tuottajalle) viikoittain. Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton.

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Tarjouspyynnön kohteena on Espoon kaupungin muistutus- ja perintäpalvelujen hoitaminen. Perintäpalvelut hoidetaan hyvää perintätapaa noudattaen, asiallisesti ja tahdikkaasti.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Kuntaperintä asiakkaita ovat mm. Kuntasektori Kerava Taivassalo Pyhäranta Inkoo Siuntio Kankaanpää Vihti Utsjoki Laukaa Kyyjärvi Karstula Hamina

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8)

Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8) Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ 3556/02.08.00/2011 29.2.2012 HelMet-kirjastojen aineiston perintäpalveluiden hankinta 1. Yleistä Kilpailutettavalla perintäpalveluilla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta

Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 25.11.2016 ARTIKKELI 1 (6) Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Lainattava aineisto menee pääsääntöisesti perintään, jos sitä ei palauteta käyttösääntöjen mukaisesti.

Lainattava aineisto menee pääsääntöisesti perintään, jos sitä ei palauteta käyttösääntöjen mukaisesti. Espoon kaupungin hankintapalvelut HANKINNAN YKSILÖINTI 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ 3556/02.08.00/2011 31.5.2012 HelMet-kirjastojen aineiston perintäpalveluiden hankinta 1. Yleistä Kilpailutettavalla perintäpalveluilla

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 1 (7) PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA dno 930/02.08.00/2013 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä 27.6.2013 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.keha@espoo.fi. Kaikkiin

Lisätiedot

Joensuun tulkkikeskus. Oulan Tulkkauspalv elut Oy

Joensuun tulkkikeskus. Oulan Tulkkauspalv elut Oy 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO SEU31160 / elut (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6 Ryhmien yhteiset kriteerit Tulkka- ja Tolmas Yrityksen tiedot

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 37H16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2016-2017 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Esittely ja taustaa Turku Science Park on varsinaissuomalaisen innovaatioympäristön ydin, joka edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa:

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa: LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 1/2016 1 (5) ANESTESIARESPIRAATTORI/TYÖASEMA Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolle

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot