KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaavoituskatsaus Kulttuurikeskuksen palovahingon korvauspäätös Tulostuksen ja kopioinnin kehittäminen Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Yhteistyösopimus Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä 366 Teleoperaattoripalvelut Lapin matkailustrategia / Lausunto Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 369 Linja-autoaseman kellaritilan käyttö Merikemin (Selkäsaari) loma-asuntotonttien myyntihintojen vahvistaminen vuosille Tilojen vuokraaminen Galateas Oy:lle Palvelukoti Meripuiston vuokrat Kemin Into ry:n anomus kiinteistöverosta vapauttamiseksi verovuodelta Henkilöstön vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden/työlomien ja eräiden säästötoimenpiteiden periaatteet vuosille KVTES:n II luvun 11 :n mukainen henkilökohtainen lisä Teknisen johtajan nimeäminen vuosiksi Ero kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä / Sanna Malo Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kevään 2015 kokoukset 379 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten ja toivomusponsien toimeenpano 380 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Kemin kaupungin hallinnoimien tilojen vuokrien tarkistamisesta 381 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 382 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite laavujen ja leikkipaikkojen kunnostuksesta Rytikarissa ja Ajoksessa 383 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 29 muun valtuutetun aloite Hepolan koulun liikuntasalin kiipeilyseinästä 384 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kehittämiskävelyistä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite seniorikorteista kemiläisille 386 Valtuutettu Mikko Kurtin ja kymmenen muun valtuutetun aloite Henkilöstön jaksamisesta ja tilapalvelun ylitöistä 387 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:10 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:10 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:10 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:10 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-15:45 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:10 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:10 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:10 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:10 jäsen Leskio Marko 14:00-18:10 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:10 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:10 KJ Vilén Jukka 14:00-18:10 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:10 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:10 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:10 valtuuston 1. vpj. Vallin Riitta 14:00-14:58 kaavoituspäällikkö 361 Niskanen Jaana 16:06-18:10 varajäsen POISSA Kourula Tuire valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko valtuuston 3. vpj. ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Jouko Juntunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Matti Kettunen Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Juntunen ja Matti Kettunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Juntunen ja Matti Kettunen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaavoituspäällikkö R. Vallin Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen suunnitelma vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitus on laatinut liitteenä olevan esityksen vuoden 2015 kaavoituskohteista sekä 2016 ja sen jälkeen käsittelyyn tulevista laajoista kaavahankkeista. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen 2015 ja lähettää sen tekniselle lautakunnalle sekä valtuustolle tiedoksi. Kaavoituspäällikkö Riitta Vallin esitteli asiaa. Liitteet Liite 1 Kaavoituskatsaus 2015

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kulttuurikeskuksen palovahingon korvauspäätös 65/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen, sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia on tehnyt korvauspäätöksen koskien kulttuurikeskuksen tulipaloa. Päätöksen mukaan Fennia on valmis korvaamaan vahingosta kaupungille ,08 euroa. Fennian mukaan tämä on arviolta 40 %:a kustannuksista. Kaupungille palosta aiheutuneet kustannukset ovat n euroa. Kaupungin ja Fennian edustajat ovat neuvotelleet asiasta Neuvotteluissa on päädytty esittämään palovahingon korvauksen osalta sopimusta Kemin kaupungin ja vakuutusyhtiö Fennian välille. Sopimuksen mukaan Fennia korvaa kaupungille palovahingosta euroa. Muilta osin sopimus on salainen (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku mom kohta 20). Liite: Kertakorvaussopimus (liite on salainen) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn kertakorvaussopimuksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Liitteet Liite 2 Kertakorvaussopimus/Kulttuurikeskuksen palovahinko

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Tulostuksen ja kopioinnin kehittäminen 477/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupungin tulostaminen ja kopiointi on ollut hajautettua. Monitoimilaitteet on hankittu yksikkökohtaisesti kone kerrallaan. Näin ollen kone- ja sopimuskannat ovat kirjavia. Henkilökohtaiset tulostimet on hankkinut pääsääntöisesti tietohallinto. Henkilökohtaisten tulostimien osalta käytössä olevien laitteiden määrä on noussut rasitteeksi kaupungille. Kaupungin tulostaminen ja kopiointi on kartoitettu. Henkilökohtaisia tulostimia on 450 kpl, monitoimilaitteita on 100, joista 70 on kytketty verkkoon, jolloin niillä voi olla useampia käyttäjiä. Monitoimilaitteilla tulostetaan noin sivua/kk. Hajautetun järjestelmän kustannukseksi on arvioitu noin euroa/vuosi. Summaan sisältyvät paperit, värikasetit, leasing- ja palvelusopimukset ja henkilökohtaisiin tulostimiin sitoutunut pääoma. Tulostuksen ja kopioinnin kustannusten hallitsemiseksi tarvitaan koko kaupungin kattava tulostuksenhallintajärjestelmä, jonka avulla tulostamista pystytään seuraamaan ja hallinnoimaan ja jatkossa myös kilpailuttamaan kokonaisuutena. Tulostuksen hallintajärjestelmä mahdollistaa mm. tulostuksen ohjauksen edullisimmalle laitteelle, turvatulostuksen, erilaiset käyttäjäkohtaiset asetukset, kopiokeskuksen käytön tehostamisen ja säännöllisen raportoinnin. Tulostuksen hallintajärjestelmän myötä vähennetään henkilökohtaisia tulostimia nykyisestä. Käytännössä henkilökohtainen tulostin jää vain paikoille, joihin ei ole järkevää asentaa monitoimilaitetta (pienet yksiköt,asiakaspalvelu) Tietohallintojohtaja, yritys- ja hankinta-asiantuntija ja sisäinen tarkastaja ovat kartoittaneet erilaisia tulostuksenhallintajärjestelmiä ja todenneet, että kaupungin nykyisen tilanteen haltuun ottamiseksi on järkevää liittyä KL-kuntahankintojen monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan puitesopimukseen. Ko. sopimus mahdollistaa sekä tulostuksenhallintajärjestelmän että nykyistä huomattavasti edullisemmat tulostuspalvelut. Kl-kuntahankintojen sopimuksen täysimääräinen hyödyntäminen ei kuitenkaan onnistu heti, vaan siihen joudutaan siirtymään asteittain sopimuskannan kirjavuudesta johtuen. KL-kuntahankinnat on Suomen Kuntaliitto Ry:n omistama yhteishankintayksikkö.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki liittyy KL-kuntahankintojen monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan sopimukseen. Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupungin tulostaminen keskitetään pääsääntöisesti monitoimilaitteille. Tulostuksen hallintajärjestelmästä vastaa tietohallinto. Henkilökohtaiset tulostimet säilyvät vain, mikäli ne yksikön koon tai luonteen vuoksi ovat edullisempia kuin monitoimilaitteet.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli 508/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen Viidessä Lapin kunnassa (mm. Torniossa) on ollut pilotoinnissa Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli.mallin tarkoituksena on edesauttaa ennaltaehkäiseviä toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi, jolla edesautetaan myös kuntien taloudellisuutta. Mallin keskeisenä ajatuksena on koota hajallaan olevia useita eri ennaltaehkäisevää työtä tekevää tahoa ja resursseja paremmin yhteiseen pöytään ja kehittää tätä kautta toimintojen vaikuttavuutta. Hanketta on kehitetty EU-rahoituksella v ja nyt menossa on toimintamallin jalkautusvaihe. Hankekauden aikana yhteistyöverkostoissa (24 eri toimijaa) on nostettu esiin 73 erilaista toimenpidettä. Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin Avista joukkuineen on käynyt esittelemässä mallia kaupunginjohtajan johtoryhmälle Mallin käyttöönotto ei vaadi merkittäviä erillisiä panostuksia työajan käytön lisäksi, joten se voitaisiin käynnistää olemassa olevilla resursseilla. Esityslistan liitteenä on hankeaineistoa. Kaupunginhallitus päättää, että Kemin kaupunki lähtee mukaan Arjen turvaa kunnissa -toimintamallin käyttöönottoon. Asiaa valmistellaan kaupunginjohtajan johtoryhmässä vahvistettuna Arto Alajärvellä ja Riitta Kovasella. Liitteet Liite 3 Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Yhteistyösopimus Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä 495/09.00/2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tieto- ja viestintätekniikan päällikkö R. Kovanen Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman kohdan tavoitteena on varmistaa vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin. Toimenpiteellä tehostetaan vapaaehtoisten saatavuutta viranomaisten tueksi erilaisissa arjen turvallisuutta horjuttavissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Hyödynnetään vapaaehtoisten osaamista erityisesti etsintä, ensihuolto- ja henkisen tuen toiminnoissa liittämällä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun järjestöjen resurssi Lapin kuntien ja viranomaisten valmiusorganisaatioon VAPEPA:n hälytys- ja koordinaatiojärjestlmän kautta. Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy ja Kemin kaupungin valmiuspäällikkö Riitta Kovanen sekä sosiaalityönjohtaja Arto Alajärvi ovat käyneet keskustelua vapaaehtoisten pelastuspalvelun toimijoiden osallistumisesta kaupungin toimintaan erilaisissa häriötilanteissa. Keskustelujen pohjalta on syntynyt yhteistyöstä sopimusluonnos häiriötilanteisiin varautumisesta ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinoimisesta (liitteenä). SPR:n Lapin piirissä toimii 24 osastoa 22 kunnassa. Jäseniä on noin 2600 ja aktiivisia toimijoita noin Toiminnan perusta ja voima on osastoissa toimivissa vapaaehtoisissa. Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri koordinoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa ja mahdollistaa lisäreurssien käytön Kemin kaupungin pyynnöstä valmiusorganisaation tukena häiriötilanteissa. Todettakoon vielä, että Kemissä tapahtuneen räjähdysonnettomuuden evakuoinnin toteuttamisessa sekä muissa avustavissa tehtävissä vapaaehtoisten toimijoiden osuus oli 26/34. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä koskien häiriötilanteisiin varautumista ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinointia.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Pirita Hyötylä poistui pykälän käsittelyn jälkeen. Liitteet Liite 4 Yhteistyösopimus Kemin kaupunki ja SPR:n Lapin piiri Liite 5 Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Liite 6 Meri-Lapin vapaaehtoiset hälytyskorteilla

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Teleoperaattoripalvelut 497/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tieto- ja viestintätekniikan päällikkö R. Kovanen Kemin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen matkapuhelinliikenteen osalta. Palveluiden toimittajaksi valittiin TeliaSonera Finland Oy. Tehty sopimus on voimassa saakka, jonka jälkeen on mahdollisuus käyttää puolen vuoden optiota. Kilpailutukseen ei sisältynyt kiinteän verkon liikennettä. Kaupunki on kilpailuttanut erikseen kiinteän verkon lankaliikenteen ja sen palvelut. Sopimus tehtiin edullisimman tarjouksen jättäneen TeliaSonera Finland Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 2 kuukauden irtisanomisajalla. KL-Kuntahankinnat Oy on järjestänyt uuden kilpailutuksen teleoperaattoripalveluista sopimuskaudelle Tähän kilpailutukseen sisältyi myös kiinteän verkon palvelut. Puitesopimus teleoperaattoripalveluista on allekirjoitettu TeliaSonera Finland Oy:n kanssa Palvelut tulevat muuttumaan hinnoittelun lisäksi myös tekniseltä toteutukseltaan ja ominaisuuksiltaan. Tämän vuoksi uuden sopimuksen käyttöönotto edellyttää sitoutumista sopimukseen myös nykyisiltä asiakkailta. Tietohallintokeskus esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen KLKH77 teleoperaattoripalvelut 2014 (liitteenä). Kemin kaupungilla sekä kaupunkikonserniin kuuluvilla on mahdollisuus valita sopimukseen sisältyvistä palveluista tarvittavat palvelukokonaisuudet. Uuden sopimuksen vaikutukset kustannuksiin: - Liittymien kuukausimaksuihin -73 %. - Puheluiden hintoihin -42 %. - Tekstiviesteihin -14 %. Kemin kaupungin palvelualueille syntyvät vuosittaiset säästöt em. palveluista ovat n Laskelmissa ei ole huomioitu mobiilidatapalveluiden kuukaisumaksuista syntyviä säästöjä.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liittymisen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Kemin kaupungin ja yhteistyökumppaneidensa teleoperaattoripalveluissa. Liitteet Liite 7 Sitoumus, teleoperaattoripalvelut 2014 Liite 8 Teleoperaattoripalvelut, puitejärjestelyyn liittyvät organisaatiot

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Lapin matkailustrategia / Lausunto 442/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kemin Matkailu Oy / toimitusjohtaja Susanna Koutonen, elinkeinopalvelut / elinkeinopäällikkö Riitta Ahtiainen Lapin matkailustrategian päivitystyö on valmistumassa ja Lapin liitto pyytää lausuntoa kunnilta Lapin matkailustrategiasta vuosille Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Strategian laadintaan ovat osallistuneet matkailuyrittäjät, matkailun alueorganisaatiot, kunnat, matkailun koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä matkailun kehittämisorganisaatiot. Lapin matkailustrategia pohjautuu Lappi-sopimukseen Lapin matkailun pitkän aikavälin visio vuoteen 2025 on: Lappi on elinvoimainen, kansain- välinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkakohde. Strategian tärkeimpänä tavoitteena on matkailumyynnin kasvattaminen ympärivuotisesti siten, että kesästä muodostuu toinen vahva matkailusesonki talven rinnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toisena tavoitteena on matkailumyynnin kasvattaminen kehittämällä myyntiä suoraan loppukuluttajalle ja kokoamalla resursseja yhteen, jotta Lappi on entistä näkyvämmin esillä virtuaalimarkkinoilla. Edellä mainitut tavoitteet saavutetaan seuraavilla kolmella osatavoitteella: - Lappiin on sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet (saavutettavuus) - Lappi tarjoaa monipuolisia ja kansainvälisesti vetovoimaisia matkailutuotteita ympärivuotisesti (tuotekehitys) - Lapilla on vahva matkailuimago. Lappi näyttäytyy vetovoimaisena matkailukohteena nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla (markkinointi) Tärkeimmät matkailun kehittymistä ja strategian etenemistä seuraavat mittarit ovat rekisteröityjen yöpymisten kehitys, matkailuklusterin liikevaihdon ja työllisyyden kehitys sekä sesonkien kehittyminen. Lapin liitto pyytää lausunnot sähköisesti klo mennessä. Luonnos löytyy kokonaisuudessaan Lapin liiton www-sivuilta: Liitteenä on Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimittama seutukunnan yhteinen lausunto.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Lausunto: Yleisenä huomiona toteamme, että Lapin matkailustrategia vuosille on rakenteeltaan aiempaa matkailustrategiaa selkeämpi ja paremmin jaoteltu. Taulukot, joissa on lueteltu tärkeimmät toimenpiteet mittareineen, resursseineen ja vastuutahoineen ovat helppolukuisia. Matkailustrategian visio ja siitä johdetut tavoitteet ja osatavoitteet tukevat pääsääntöisesti Kemin kaupungin linjauksia. Ympärivuotisuuden korostaminen ja myynnin kasvattaminen ovat hyviä tavoitteita. Saavutettavuuden turvaaminen lentoteitse on nostettu hyvin esille. Lapin liiton tulisi edunvalvojana pyrkiä vaikuttamaan siihen, etteivät valtionyhtiöt vaikeuttaisi hinnoittelullaan suoran ulkomaan liikenteen syntymistä maakunnallisille lentoasemille. Sen sijaan saavutettavuuden turvaaminen rautateitse jää liian vähälle huomiolle. Yksilömatkailun kasvaessa raideliikenteen merkitys korostuu. Myynnin kehittäminen on Lapin matkailun suuri haaste ja siksi sillä tulisi olla strategiassa suuri painoarvo. Lapin imagomarkkinointihanke oli sinällään hyvä hanke, mutta se ei merkittävästi lisännyt kauppaa, koska yhteinen kanava puuttuu. Strategiasta ei käy ilmi, miten varmistetaan Lapin matkailun asema ja tiedonkulku Finpron ja MEK:n fuusion jälkeen vuoden 2015 alusta. Kemin Matkailu Oy on jo aiemmin esittänyt, että fuusion myötä Rovaniemellä tulisi olla matkailun edustaja vastaamassa toimialan edun- valvonnasta, myynnistä ja markkinoinnista. Edunvalvojana voisi toimia House of Lapland (HOL), mikäli ao. toiminta saadaan käynnistettyä. Alla maininta niistä teemoista, joita tulisi myös käsitellä strategiassa: 1) Vesistöt Kesämatkailun kehittämisen yhteydessä ei käsitelty lainkaan merta, saaristoa, jokia ja niiden tarjoamia matkailumahdollisuuksia. Kemissä on panostettu useiden vuosien ajan valtameriristeilytoimintaan, joka on kilpailijamaamme Norjan kesämatkailun avain. Joulupukin kotisatamaidean edistäminen ja risteilylaivojen määrän kasvu toisi koko Lapille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kesäaikaan. Talvimatkailun osalta jäätyvät vesistöt ovat ainutlaatuisia. Jäänmurtaja Sampo ja jäätynyt meri tuovat tuhansia matkailijoita koko Lappiin. Norjassa meri on talvella sula. Kokonaisuutena voidaan todeta, että vesistömatkailun ympärivuotisessa kehittämisessä on paljon potentiaalia. Kasvu edellyttää toimijoiden verkostoitumista ja tuotteiden paketointia. Suurin este vesistömatkailun kehittymiselle on ollut tähän saakka lainsäädäntömme, johon Lapin liitolla olisi mahdollista vaikuttaa.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus ) Jää- ja lumirakentaminen Lappi on jää- ja lumirakentamisessa edelläkävijä. Täällä on laadittu koko maassa käytössä olevat turvallisuus- ja rakentamisohjeet. Tätä erikoisosaamista tulisi painottaa ja hyödyntää. 3) Hyvinvointimatkailu Asiantuntijat pitävät hyvinvointimatkailua lähivuosien nousevana trendinä. Tähän on syynä mm. kiireinen elämäntapa, vapaa-ajan arvostus ja lisääntyminen, väestön ikääntyminen jne. Hyvinvointimatkailu voisi olla koko Lapin yhteinen kehittämishanke. Maakunta tarjoaa erinomaiset puitteet hyvinvointimatkailun kehittämiseen ja kehittymiseen ainutlaatuisella luonnollaan, hiljaisuudellaan, puhtaalla ruuallaan ja turvallisuudellaan. 4) Kokous- ja kongressimatkat, teollisuusmatkat ja liikematkustaminen eivät löydy Lapin matkailun tavoitteissa. Lapissa on riittävästi majoituskapasiteettia erilaisten suurtenkin tilaisuuksien järjestämiseen. Sivun 42 taulukossa on mainittu Kemi-Tornion kehittämiskeskus elinkeinoyhtiönä. Seudullista edunvalvojaamme ei voi pitää elinkeinoyhtiönä. Sen sijaan Digipolis Oy on elinkeinoyhtiö. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä olevan lausunnon Lapin Matkailu strategiasta. Elinkeinotoimi oikeutetaan täsmentämään lausuntoa teknisillä täydennyksillä koskien vesistömatkailua rajoittavaa lainsäädäntöä sekä lisäämään kulttuurimatkailun mukaan lausuntoon. Liitteet Liite 9 Meri Lapin Matkailu Oy:n toimittama seutukunnan yhteinen lausunto

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 402/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Oikeusministeriön kirje koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja on saatettu keskusvaalilautakunnan tietoon. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja vaalipäivä on sunnuntai Kirjeessä on sanottu, että kuntien on ehdottomasti merkittävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat mennessä vaalitietojärjestelmään. Europarlamenttivaaleissa 2014 kaupunki järjesti ennakkoäänestyksen kuudessa paikassa: kulttuurikeskus/kirjasto, kaupungintalo, Syväkankaan koulu, Karihaaran koulu, Hepolan koulu ja kauppakeskus Corona/Prisma. Vaalitoimitsijoina oli kaupungin henkilöstöä, jolta palkanpidätystä ei toimituspäiviltä tehty, ja opiskelijoita. Keskusvaalilautakunnan esitys on, että kaupunki järjestäisi yleisen ennakkoäänestyksen seuraavissa paikoissa: Asiakaspalvelukeskus, kaupungintalo Karihaaran koulu Syväkankaan koulu Hepolan koulu Kauppakeskus Corona (Prisma) Kulttuurikeskus

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat päätetään seuraavasti: I II III IV V VI VII VIII IX X XI Sauvosaaren äänestysalue Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 Ruutti-Koivuharjun äänestysalue Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 Marttalan äänestysalue Karihaaran koulu, Marttalankatu 8 Torvisen äänestysalue Karihaaran nuorisotila, Jakunkatu 1 Ristikangas-Kivikon äänestysalue Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 Tervaharjun äänestysalue Päväkoti Tervarölli, Kyllikinraitti 17 Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue Takajärven koulu, Oklaholmankatu 18 Syväkangas-Ritikan äänestysalue Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 Peurasaaren äänestysalue Kemin Energia Oy:n tila, Kalkkinokantie 5 Hepola-Rytikarin äänestysalue Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 Ajoksen äänestysalue Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie 45 Suomen Kuntaliiton suositus ulkomainonnan aloittamisesta on eli viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kaupunginhallitus päättää järjestää eduskuntavaalien yleisen ennakkoäänestyksen Kemissä kaupungin toimesta keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja hyväksyy vaalipäivän äänestyspaikat. Päätös saatetaan heti keskusvaalilautakunnan tietoon, joka saattaa vaadittavat tiedot edelleen vaalitietojärjestelmään. Eduskuntavaalien ulkomainonta sallitaan aloittaa

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Jaana Niskanen saapui pykälän käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ennakkoäänestyspaikkojen uudelleenjakoa varten.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Linja-autoaseman kellaritilan käyttö 444/ /2014, 82/ /2014, 453/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta Kemin kaupunki on osakkaana linja-autoasema rakennuksen omistavassa Kemin Liikennetalo Oy:ssä. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat rakennuksessa olevan odotushallin ja 1-kerroksessa olevan liiketilan sekä sen yhteydessä sijaitsevan kellaritilan hallintaan. Liiketila on annettu vuokralle Kemin Aluetaksi Oy:lle. Kellaritila (78 m2) on aikanaan toiminut puistotoimen sosiaalitiloina ja myöhemmin erilaisissa tilapäiskäytöissä. Kesäkuusta 2008 lähtien tila on ollut vailla käyttöä. Kaupungin kiinteistöyhtiölle maksama yhtiövastike vuonna 2014 on yhteensä /kk. Kellaritiloille jyvitetty osuus yhtiövastikkeesta on 351 /kk. Tilojen mahdollisen käyttöönoton myötä lisäkustannuksia nykytilanteeseen verrattuna tulisi sähkön lisäkulutuksesta ja tilan kunnossapidosta. Tilapalvelu on esitellyt tilojen käyttömahdollisuutta kolmelle eri toimijalle: Kemin Kuvataiteilijat ry:n edustajille ja tuoreimpana Partiolippukunta Pohjolan Tytöt ry:lle sekä Meri-Lapin Radiokerho Ry:lle. Kemin kuvataiteilijat ry:n tilapalvelulle osoittama, Kemin linja-autoasemalla olevan kellaritilan vuokralle ottamista koskeva kirje on liitteenä. Kellaritilojen pinta-ala on yhteensä 78 m2 ja yhdistyksen tarjoama vuokra siten 78 /kk + ALV 24 %. Partiolippukunta Pohjolan Tytöt ry:n Kemin kaupunginhallitukselle osoittama, samoja tiloja koskeva hakemus on liitteenä. Hakemuksessa esitetään tilojen käytön korvaamista rahavuokran sijasta työpanoksella kaupungin uimarantojen siivouksissa. Yhdyskuntatekniikan päällikön Mika Grönvallin mielestä tällainen järjestely ei ole tarkoituksenmukaista. Uimarantojen siistimistyöt on tehty kaupungin oman organisaation toimesta. Yhdyskuntatekniikka tilaa vuosittain järjestöiltä tarpeen mukaan ja erilaisiin tapahtumiin liittyen ulkoalueiden siistimistöitä. Töistä maksetaan korvaus. Yhdyskuntatekniikka ottaa vastaisuudessa huomioon partiolippukunnan halukkuuden tarjota näitä siistimistöitä. Meri-Lapin Radiokerho Ry:n puheenjohtaja Jari Mertala on omalta osaltaan todennut kellaritilan sopivan kerhon käyttöön. Mertalan ilmoituksen mukaan kerho ei kykene maksamaan vuokraa tilojen käytöstä. Kerhon toimintaa kuvaava, kaupunginjohtajalle osoitettu kirje on liitteenä.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Valmiuspäällikkö Riitta Kovasen mielestä Meri-Lapin Radiokerho Ry:n jäsenten kyky toimia erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa mm. radioaseman hoitamisessa, poikkeusviestinnässä, ensiapu- ja alkusammutustehtävissä on tärkeä lisäresurssi kaupungin omalle valmiusorganisaatiolle. Tilojen vuokralle luovuttamisesta kaupunkikonsernin ulkopuolisille päättää kaupunginhallitus. Linja-autoaseman kellaritilojen käytöstä tarjotut korvaukset eivät minkään järjestön osalta kata tiloista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Tilojen mahdollista käyttöön luovuttamista tuleekin käsitellä avustuksena järjestön toimintaan. Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleenvalmisteluun. Liitteet Liite 10 Kemin kuvataiteilijoiden kirje Liite 11 Meri-Lapin Radiokerho ryn kirje Liite 12 Pohjolan Tytöt ry:n hakemus

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merikemin (Selkäsaari) loma-asuntotonttien myyntihintojen vahvistaminen vuosille / /2014 TEKLA Valmistelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi / Mki Rantajärvi Kaupunginvaltuusto päätti Merikemin kaupuginosasta vuokrattujen loma-asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamisesta ja myyntiehdoista Em. mukaiset myyntihinnat olivat voimassa saakka. Valtuusto vahvisti uudet 10 %:lla korotetut myyntihinnat, jotka olivat voimassa saakka. Päätöksellään valtuusto jatkoi em. hintapäätöstä yhdellä vuodella saakka. Lisäksi valtuusto päätti, että myyntihinnat vuodeksi 2008 ja siitä eteenpäin päätetään vuoden kuluttua kun on nähtävissä tehostetun markkinoinnin vaikutukset loma-asuntotonttien kysyntään. Valtuusto vahvisti uudet 5 %:lla korotetut myyntihinnat vuosille Valtuusto vahvisti päätöksellään uudet 6 %:lla korotetut myyntihinnat vuosille Merikemin loma-asuntotontteja on myyty vuosina yhteensä 9 kappaletta. Vuonna 2014 ei ole myyty yhtään tonttia. Hintojen korotukset ovat perustuneet elinkustannusindeksin pisteluvun muutokseen. Vuoden 2011 alusta inflaatio on ollut vuoden 2014 lokakuuhun 7 %:a. Liitteenä Merikemistä myytyjen tonttien lukumäärät vuosittain Merikemin kaupunginosassa on tällä hetkellä vuokrattuna yhteensä 23 tonttia. Myytäviä tontteja on 15 kappaletta ja lisäksi on 48 asemakaavan mukaista tonttia, joita ei ole lohkottu. Tontit lohkotaan ja rekisteröidään, mikäli tonttien kysyntä Selkäsaaresta vilkastuu. Liitteenä vapaiden ja vuokrattujen tonttien tämän hetkiset myyntihinnat. Ottaen huomioon nykyisen yleisen taloudellisen tilanteen ja tonttien viimeaikaisen menekin, tulosalue esittää, että myyntihintoja ei tarkisteta nykyisestä, vaan ne ne pidetään ennallaan saakka. Ehdotus vs. KG Salmijärvi Lautakunta päättää hyväksyä Maankäyttö- ja mittaustoimen esityksen Merikemin loma-asuntotonttien myyntihinnoiksi vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa Merikemin asemakaavan mukaisten loma-asuntotonttien myyntihinnoiksi vahvistetut hinnat. Hinnat ovat voimassa saakka.

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 349 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 120 08.12.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen 2018 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 349 Valmistelu: kehittämis-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 16:30-19:28 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot