KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaavoituskatsaus Kulttuurikeskuksen palovahingon korvauspäätös Tulostuksen ja kopioinnin kehittäminen Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Yhteistyösopimus Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä 366 Teleoperaattoripalvelut Lapin matkailustrategia / Lausunto Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 369 Linja-autoaseman kellaritilan käyttö Merikemin (Selkäsaari) loma-asuntotonttien myyntihintojen vahvistaminen vuosille Tilojen vuokraaminen Galateas Oy:lle Palvelukoti Meripuiston vuokrat Kemin Into ry:n anomus kiinteistöverosta vapauttamiseksi verovuodelta Henkilöstön vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden/työlomien ja eräiden säästötoimenpiteiden periaatteet vuosille KVTES:n II luvun 11 :n mukainen henkilökohtainen lisä Teknisen johtajan nimeäminen vuosiksi Ero kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä / Sanna Malo Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kevään 2015 kokoukset 379 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten ja toivomusponsien toimeenpano 380 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Kemin kaupungin hallinnoimien tilojen vuokrien tarkistamisesta 381 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 382 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite laavujen ja leikkipaikkojen kunnostuksesta Rytikarissa ja Ajoksessa 383 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 29 muun valtuutetun aloite Hepolan koulun liikuntasalin kiipeilyseinästä 384 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kehittämiskävelyistä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite seniorikorteista kemiläisille 386 Valtuutettu Mikko Kurtin ja kymmenen muun valtuutetun aloite Henkilöstön jaksamisesta ja tilapalvelun ylitöistä 387 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:10 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:10 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:10 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:10 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-15:45 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:10 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:10 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:10 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:10 jäsen Leskio Marko 14:00-18:10 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:10 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:10 KJ Vilén Jukka 14:00-18:10 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:10 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:10 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:10 valtuuston 1. vpj. Vallin Riitta 14:00-14:58 kaavoituspäällikkö 361 Niskanen Jaana 16:06-18:10 varajäsen POISSA Kourula Tuire valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko valtuuston 3. vpj. ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Jouko Juntunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Matti Kettunen Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Juntunen ja Matti Kettunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Juntunen ja Matti Kettunen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaavoituspäällikkö R. Vallin Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen suunnitelma vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitus on laatinut liitteenä olevan esityksen vuoden 2015 kaavoituskohteista sekä 2016 ja sen jälkeen käsittelyyn tulevista laajoista kaavahankkeista. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen 2015 ja lähettää sen tekniselle lautakunnalle sekä valtuustolle tiedoksi. Kaavoituspäällikkö Riitta Vallin esitteli asiaa. Liitteet Liite 1 Kaavoituskatsaus 2015

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kulttuurikeskuksen palovahingon korvauspäätös 65/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen, sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia on tehnyt korvauspäätöksen koskien kulttuurikeskuksen tulipaloa. Päätöksen mukaan Fennia on valmis korvaamaan vahingosta kaupungille ,08 euroa. Fennian mukaan tämä on arviolta 40 %:a kustannuksista. Kaupungille palosta aiheutuneet kustannukset ovat n euroa. Kaupungin ja Fennian edustajat ovat neuvotelleet asiasta Neuvotteluissa on päädytty esittämään palovahingon korvauksen osalta sopimusta Kemin kaupungin ja vakuutusyhtiö Fennian välille. Sopimuksen mukaan Fennia korvaa kaupungille palovahingosta euroa. Muilta osin sopimus on salainen (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku mom kohta 20). Liite: Kertakorvaussopimus (liite on salainen) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn kertakorvaussopimuksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Liitteet Liite 2 Kertakorvaussopimus/Kulttuurikeskuksen palovahinko

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Tulostuksen ja kopioinnin kehittäminen 477/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupungin tulostaminen ja kopiointi on ollut hajautettua. Monitoimilaitteet on hankittu yksikkökohtaisesti kone kerrallaan. Näin ollen kone- ja sopimuskannat ovat kirjavia. Henkilökohtaiset tulostimet on hankkinut pääsääntöisesti tietohallinto. Henkilökohtaisten tulostimien osalta käytössä olevien laitteiden määrä on noussut rasitteeksi kaupungille. Kaupungin tulostaminen ja kopiointi on kartoitettu. Henkilökohtaisia tulostimia on 450 kpl, monitoimilaitteita on 100, joista 70 on kytketty verkkoon, jolloin niillä voi olla useampia käyttäjiä. Monitoimilaitteilla tulostetaan noin sivua/kk. Hajautetun järjestelmän kustannukseksi on arvioitu noin euroa/vuosi. Summaan sisältyvät paperit, värikasetit, leasing- ja palvelusopimukset ja henkilökohtaisiin tulostimiin sitoutunut pääoma. Tulostuksen ja kopioinnin kustannusten hallitsemiseksi tarvitaan koko kaupungin kattava tulostuksenhallintajärjestelmä, jonka avulla tulostamista pystytään seuraamaan ja hallinnoimaan ja jatkossa myös kilpailuttamaan kokonaisuutena. Tulostuksen hallintajärjestelmä mahdollistaa mm. tulostuksen ohjauksen edullisimmalle laitteelle, turvatulostuksen, erilaiset käyttäjäkohtaiset asetukset, kopiokeskuksen käytön tehostamisen ja säännöllisen raportoinnin. Tulostuksen hallintajärjestelmän myötä vähennetään henkilökohtaisia tulostimia nykyisestä. Käytännössä henkilökohtainen tulostin jää vain paikoille, joihin ei ole järkevää asentaa monitoimilaitetta (pienet yksiköt,asiakaspalvelu) Tietohallintojohtaja, yritys- ja hankinta-asiantuntija ja sisäinen tarkastaja ovat kartoittaneet erilaisia tulostuksenhallintajärjestelmiä ja todenneet, että kaupungin nykyisen tilanteen haltuun ottamiseksi on järkevää liittyä KL-kuntahankintojen monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan puitesopimukseen. Ko. sopimus mahdollistaa sekä tulostuksenhallintajärjestelmän että nykyistä huomattavasti edullisemmat tulostuspalvelut. Kl-kuntahankintojen sopimuksen täysimääräinen hyödyntäminen ei kuitenkaan onnistu heti, vaan siihen joudutaan siirtymään asteittain sopimuskannan kirjavuudesta johtuen. KL-kuntahankinnat on Suomen Kuntaliitto Ry:n omistama yhteishankintayksikkö.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki liittyy KL-kuntahankintojen monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan sopimukseen. Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupungin tulostaminen keskitetään pääsääntöisesti monitoimilaitteille. Tulostuksen hallintajärjestelmästä vastaa tietohallinto. Henkilökohtaiset tulostimet säilyvät vain, mikäli ne yksikön koon tai luonteen vuoksi ovat edullisempia kuin monitoimilaitteet.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli 508/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen Viidessä Lapin kunnassa (mm. Torniossa) on ollut pilotoinnissa Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli.mallin tarkoituksena on edesauttaa ennaltaehkäiseviä toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi, jolla edesautetaan myös kuntien taloudellisuutta. Mallin keskeisenä ajatuksena on koota hajallaan olevia useita eri ennaltaehkäisevää työtä tekevää tahoa ja resursseja paremmin yhteiseen pöytään ja kehittää tätä kautta toimintojen vaikuttavuutta. Hanketta on kehitetty EU-rahoituksella v ja nyt menossa on toimintamallin jalkautusvaihe. Hankekauden aikana yhteistyöverkostoissa (24 eri toimijaa) on nostettu esiin 73 erilaista toimenpidettä. Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin Avista joukkuineen on käynyt esittelemässä mallia kaupunginjohtajan johtoryhmälle Mallin käyttöönotto ei vaadi merkittäviä erillisiä panostuksia työajan käytön lisäksi, joten se voitaisiin käynnistää olemassa olevilla resursseilla. Esityslistan liitteenä on hankeaineistoa. Kaupunginhallitus päättää, että Kemin kaupunki lähtee mukaan Arjen turvaa kunnissa -toimintamallin käyttöönottoon. Asiaa valmistellaan kaupunginjohtajan johtoryhmässä vahvistettuna Arto Alajärvellä ja Riitta Kovasella. Liitteet Liite 3 Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Yhteistyösopimus Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä 495/09.00/2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tieto- ja viestintätekniikan päällikkö R. Kovanen Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman kohdan tavoitteena on varmistaa vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin. Toimenpiteellä tehostetaan vapaaehtoisten saatavuutta viranomaisten tueksi erilaisissa arjen turvallisuutta horjuttavissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Hyödynnetään vapaaehtoisten osaamista erityisesti etsintä, ensihuolto- ja henkisen tuen toiminnoissa liittämällä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun järjestöjen resurssi Lapin kuntien ja viranomaisten valmiusorganisaatioon VAPEPA:n hälytys- ja koordinaatiojärjestlmän kautta. Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy ja Kemin kaupungin valmiuspäällikkö Riitta Kovanen sekä sosiaalityönjohtaja Arto Alajärvi ovat käyneet keskustelua vapaaehtoisten pelastuspalvelun toimijoiden osallistumisesta kaupungin toimintaan erilaisissa häriötilanteissa. Keskustelujen pohjalta on syntynyt yhteistyöstä sopimusluonnos häiriötilanteisiin varautumisesta ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinoimisesta (liitteenä). SPR:n Lapin piirissä toimii 24 osastoa 22 kunnassa. Jäseniä on noin 2600 ja aktiivisia toimijoita noin Toiminnan perusta ja voima on osastoissa toimivissa vapaaehtoisissa. Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri koordinoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa ja mahdollistaa lisäreurssien käytön Kemin kaupungin pyynnöstä valmiusorganisaation tukena häiriötilanteissa. Todettakoon vielä, että Kemissä tapahtuneen räjähdysonnettomuuden evakuoinnin toteuttamisessa sekä muissa avustavissa tehtävissä vapaaehtoisten toimijoiden osuus oli 26/34. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä koskien häiriötilanteisiin varautumista ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinointia.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Pirita Hyötylä poistui pykälän käsittelyn jälkeen. Liitteet Liite 4 Yhteistyösopimus Kemin kaupunki ja SPR:n Lapin piiri Liite 5 Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Liite 6 Meri-Lapin vapaaehtoiset hälytyskorteilla

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Teleoperaattoripalvelut 497/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tieto- ja viestintätekniikan päällikkö R. Kovanen Kemin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen matkapuhelinliikenteen osalta. Palveluiden toimittajaksi valittiin TeliaSonera Finland Oy. Tehty sopimus on voimassa saakka, jonka jälkeen on mahdollisuus käyttää puolen vuoden optiota. Kilpailutukseen ei sisältynyt kiinteän verkon liikennettä. Kaupunki on kilpailuttanut erikseen kiinteän verkon lankaliikenteen ja sen palvelut. Sopimus tehtiin edullisimman tarjouksen jättäneen TeliaSonera Finland Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 2 kuukauden irtisanomisajalla. KL-Kuntahankinnat Oy on järjestänyt uuden kilpailutuksen teleoperaattoripalveluista sopimuskaudelle Tähän kilpailutukseen sisältyi myös kiinteän verkon palvelut. Puitesopimus teleoperaattoripalveluista on allekirjoitettu TeliaSonera Finland Oy:n kanssa Palvelut tulevat muuttumaan hinnoittelun lisäksi myös tekniseltä toteutukseltaan ja ominaisuuksiltaan. Tämän vuoksi uuden sopimuksen käyttöönotto edellyttää sitoutumista sopimukseen myös nykyisiltä asiakkailta. Tietohallintokeskus esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen KLKH77 teleoperaattoripalvelut 2014 (liitteenä). Kemin kaupungilla sekä kaupunkikonserniin kuuluvilla on mahdollisuus valita sopimukseen sisältyvistä palveluista tarvittavat palvelukokonaisuudet. Uuden sopimuksen vaikutukset kustannuksiin: - Liittymien kuukausimaksuihin -73 %. - Puheluiden hintoihin -42 %. - Tekstiviesteihin -14 %. Kemin kaupungin palvelualueille syntyvät vuosittaiset säästöt em. palveluista ovat n Laskelmissa ei ole huomioitu mobiilidatapalveluiden kuukaisumaksuista syntyviä säästöjä.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liittymisen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Kemin kaupungin ja yhteistyökumppaneidensa teleoperaattoripalveluissa. Liitteet Liite 7 Sitoumus, teleoperaattoripalvelut 2014 Liite 8 Teleoperaattoripalvelut, puitejärjestelyyn liittyvät organisaatiot

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Lapin matkailustrategia / Lausunto 442/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kemin Matkailu Oy / toimitusjohtaja Susanna Koutonen, elinkeinopalvelut / elinkeinopäällikkö Riitta Ahtiainen Lapin matkailustrategian päivitystyö on valmistumassa ja Lapin liitto pyytää lausuntoa kunnilta Lapin matkailustrategiasta vuosille Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Strategian laadintaan ovat osallistuneet matkailuyrittäjät, matkailun alueorganisaatiot, kunnat, matkailun koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä matkailun kehittämisorganisaatiot. Lapin matkailustrategia pohjautuu Lappi-sopimukseen Lapin matkailun pitkän aikavälin visio vuoteen 2025 on: Lappi on elinvoimainen, kansain- välinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkakohde. Strategian tärkeimpänä tavoitteena on matkailumyynnin kasvattaminen ympärivuotisesti siten, että kesästä muodostuu toinen vahva matkailusesonki talven rinnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toisena tavoitteena on matkailumyynnin kasvattaminen kehittämällä myyntiä suoraan loppukuluttajalle ja kokoamalla resursseja yhteen, jotta Lappi on entistä näkyvämmin esillä virtuaalimarkkinoilla. Edellä mainitut tavoitteet saavutetaan seuraavilla kolmella osatavoitteella: - Lappiin on sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet (saavutettavuus) - Lappi tarjoaa monipuolisia ja kansainvälisesti vetovoimaisia matkailutuotteita ympärivuotisesti (tuotekehitys) - Lapilla on vahva matkailuimago. Lappi näyttäytyy vetovoimaisena matkailukohteena nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla (markkinointi) Tärkeimmät matkailun kehittymistä ja strategian etenemistä seuraavat mittarit ovat rekisteröityjen yöpymisten kehitys, matkailuklusterin liikevaihdon ja työllisyyden kehitys sekä sesonkien kehittyminen. Lapin liitto pyytää lausunnot sähköisesti klo mennessä. Luonnos löytyy kokonaisuudessaan Lapin liiton www-sivuilta: Liitteenä on Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimittama seutukunnan yhteinen lausunto.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Lausunto: Yleisenä huomiona toteamme, että Lapin matkailustrategia vuosille on rakenteeltaan aiempaa matkailustrategiaa selkeämpi ja paremmin jaoteltu. Taulukot, joissa on lueteltu tärkeimmät toimenpiteet mittareineen, resursseineen ja vastuutahoineen ovat helppolukuisia. Matkailustrategian visio ja siitä johdetut tavoitteet ja osatavoitteet tukevat pääsääntöisesti Kemin kaupungin linjauksia. Ympärivuotisuuden korostaminen ja myynnin kasvattaminen ovat hyviä tavoitteita. Saavutettavuuden turvaaminen lentoteitse on nostettu hyvin esille. Lapin liiton tulisi edunvalvojana pyrkiä vaikuttamaan siihen, etteivät valtionyhtiöt vaikeuttaisi hinnoittelullaan suoran ulkomaan liikenteen syntymistä maakunnallisille lentoasemille. Sen sijaan saavutettavuuden turvaaminen rautateitse jää liian vähälle huomiolle. Yksilömatkailun kasvaessa raideliikenteen merkitys korostuu. Myynnin kehittäminen on Lapin matkailun suuri haaste ja siksi sillä tulisi olla strategiassa suuri painoarvo. Lapin imagomarkkinointihanke oli sinällään hyvä hanke, mutta se ei merkittävästi lisännyt kauppaa, koska yhteinen kanava puuttuu. Strategiasta ei käy ilmi, miten varmistetaan Lapin matkailun asema ja tiedonkulku Finpron ja MEK:n fuusion jälkeen vuoden 2015 alusta. Kemin Matkailu Oy on jo aiemmin esittänyt, että fuusion myötä Rovaniemellä tulisi olla matkailun edustaja vastaamassa toimialan edun- valvonnasta, myynnistä ja markkinoinnista. Edunvalvojana voisi toimia House of Lapland (HOL), mikäli ao. toiminta saadaan käynnistettyä. Alla maininta niistä teemoista, joita tulisi myös käsitellä strategiassa: 1) Vesistöt Kesämatkailun kehittämisen yhteydessä ei käsitelty lainkaan merta, saaristoa, jokia ja niiden tarjoamia matkailumahdollisuuksia. Kemissä on panostettu useiden vuosien ajan valtameriristeilytoimintaan, joka on kilpailijamaamme Norjan kesämatkailun avain. Joulupukin kotisatamaidean edistäminen ja risteilylaivojen määrän kasvu toisi koko Lapille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kesäaikaan. Talvimatkailun osalta jäätyvät vesistöt ovat ainutlaatuisia. Jäänmurtaja Sampo ja jäätynyt meri tuovat tuhansia matkailijoita koko Lappiin. Norjassa meri on talvella sula. Kokonaisuutena voidaan todeta, että vesistömatkailun ympärivuotisessa kehittämisessä on paljon potentiaalia. Kasvu edellyttää toimijoiden verkostoitumista ja tuotteiden paketointia. Suurin este vesistömatkailun kehittymiselle on ollut tähän saakka lainsäädäntömme, johon Lapin liitolla olisi mahdollista vaikuttaa.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus ) Jää- ja lumirakentaminen Lappi on jää- ja lumirakentamisessa edelläkävijä. Täällä on laadittu koko maassa käytössä olevat turvallisuus- ja rakentamisohjeet. Tätä erikoisosaamista tulisi painottaa ja hyödyntää. 3) Hyvinvointimatkailu Asiantuntijat pitävät hyvinvointimatkailua lähivuosien nousevana trendinä. Tähän on syynä mm. kiireinen elämäntapa, vapaa-ajan arvostus ja lisääntyminen, väestön ikääntyminen jne. Hyvinvointimatkailu voisi olla koko Lapin yhteinen kehittämishanke. Maakunta tarjoaa erinomaiset puitteet hyvinvointimatkailun kehittämiseen ja kehittymiseen ainutlaatuisella luonnollaan, hiljaisuudellaan, puhtaalla ruuallaan ja turvallisuudellaan. 4) Kokous- ja kongressimatkat, teollisuusmatkat ja liikematkustaminen eivät löydy Lapin matkailun tavoitteissa. Lapissa on riittävästi majoituskapasiteettia erilaisten suurtenkin tilaisuuksien järjestämiseen. Sivun 42 taulukossa on mainittu Kemi-Tornion kehittämiskeskus elinkeinoyhtiönä. Seudullista edunvalvojaamme ei voi pitää elinkeinoyhtiönä. Sen sijaan Digipolis Oy on elinkeinoyhtiö. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä olevan lausunnon Lapin Matkailu strategiasta. Elinkeinotoimi oikeutetaan täsmentämään lausuntoa teknisillä täydennyksillä koskien vesistömatkailua rajoittavaa lainsäädäntöä sekä lisäämään kulttuurimatkailun mukaan lausuntoon. Liitteet Liite 9 Meri Lapin Matkailu Oy:n toimittama seutukunnan yhteinen lausunto

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 402/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Oikeusministeriön kirje koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja on saatettu keskusvaalilautakunnan tietoon. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja vaalipäivä on sunnuntai Kirjeessä on sanottu, että kuntien on ehdottomasti merkittävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat mennessä vaalitietojärjestelmään. Europarlamenttivaaleissa 2014 kaupunki järjesti ennakkoäänestyksen kuudessa paikassa: kulttuurikeskus/kirjasto, kaupungintalo, Syväkankaan koulu, Karihaaran koulu, Hepolan koulu ja kauppakeskus Corona/Prisma. Vaalitoimitsijoina oli kaupungin henkilöstöä, jolta palkanpidätystä ei toimituspäiviltä tehty, ja opiskelijoita. Keskusvaalilautakunnan esitys on, että kaupunki järjestäisi yleisen ennakkoäänestyksen seuraavissa paikoissa: Asiakaspalvelukeskus, kaupungintalo Karihaaran koulu Syväkankaan koulu Hepolan koulu Kauppakeskus Corona (Prisma) Kulttuurikeskus

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat päätetään seuraavasti: I II III IV V VI VII VIII IX X XI Sauvosaaren äänestysalue Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 Ruutti-Koivuharjun äänestysalue Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 Marttalan äänestysalue Karihaaran koulu, Marttalankatu 8 Torvisen äänestysalue Karihaaran nuorisotila, Jakunkatu 1 Ristikangas-Kivikon äänestysalue Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 Tervaharjun äänestysalue Päväkoti Tervarölli, Kyllikinraitti 17 Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue Takajärven koulu, Oklaholmankatu 18 Syväkangas-Ritikan äänestysalue Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 Peurasaaren äänestysalue Kemin Energia Oy:n tila, Kalkkinokantie 5 Hepola-Rytikarin äänestysalue Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 Ajoksen äänestysalue Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie 45 Suomen Kuntaliiton suositus ulkomainonnan aloittamisesta on eli viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kaupunginhallitus päättää järjestää eduskuntavaalien yleisen ennakkoäänestyksen Kemissä kaupungin toimesta keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja hyväksyy vaalipäivän äänestyspaikat. Päätös saatetaan heti keskusvaalilautakunnan tietoon, joka saattaa vaadittavat tiedot edelleen vaalitietojärjestelmään. Eduskuntavaalien ulkomainonta sallitaan aloittaa

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Jaana Niskanen saapui pykälän käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ennakkoäänestyspaikkojen uudelleenjakoa varten.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Linja-autoaseman kellaritilan käyttö 444/ /2014, 82/ /2014, 453/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta Kemin kaupunki on osakkaana linja-autoasema rakennuksen omistavassa Kemin Liikennetalo Oy:ssä. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat rakennuksessa olevan odotushallin ja 1-kerroksessa olevan liiketilan sekä sen yhteydessä sijaitsevan kellaritilan hallintaan. Liiketila on annettu vuokralle Kemin Aluetaksi Oy:lle. Kellaritila (78 m2) on aikanaan toiminut puistotoimen sosiaalitiloina ja myöhemmin erilaisissa tilapäiskäytöissä. Kesäkuusta 2008 lähtien tila on ollut vailla käyttöä. Kaupungin kiinteistöyhtiölle maksama yhtiövastike vuonna 2014 on yhteensä /kk. Kellaritiloille jyvitetty osuus yhtiövastikkeesta on 351 /kk. Tilojen mahdollisen käyttöönoton myötä lisäkustannuksia nykytilanteeseen verrattuna tulisi sähkön lisäkulutuksesta ja tilan kunnossapidosta. Tilapalvelu on esitellyt tilojen käyttömahdollisuutta kolmelle eri toimijalle: Kemin Kuvataiteilijat ry:n edustajille ja tuoreimpana Partiolippukunta Pohjolan Tytöt ry:lle sekä Meri-Lapin Radiokerho Ry:lle. Kemin kuvataiteilijat ry:n tilapalvelulle osoittama, Kemin linja-autoasemalla olevan kellaritilan vuokralle ottamista koskeva kirje on liitteenä. Kellaritilojen pinta-ala on yhteensä 78 m2 ja yhdistyksen tarjoama vuokra siten 78 /kk + ALV 24 %. Partiolippukunta Pohjolan Tytöt ry:n Kemin kaupunginhallitukselle osoittama, samoja tiloja koskeva hakemus on liitteenä. Hakemuksessa esitetään tilojen käytön korvaamista rahavuokran sijasta työpanoksella kaupungin uimarantojen siivouksissa. Yhdyskuntatekniikan päällikön Mika Grönvallin mielestä tällainen järjestely ei ole tarkoituksenmukaista. Uimarantojen siistimistyöt on tehty kaupungin oman organisaation toimesta. Yhdyskuntatekniikka tilaa vuosittain järjestöiltä tarpeen mukaan ja erilaisiin tapahtumiin liittyen ulkoalueiden siistimistöitä. Töistä maksetaan korvaus. Yhdyskuntatekniikka ottaa vastaisuudessa huomioon partiolippukunnan halukkuuden tarjota näitä siistimistöitä. Meri-Lapin Radiokerho Ry:n puheenjohtaja Jari Mertala on omalta osaltaan todennut kellaritilan sopivan kerhon käyttöön. Mertalan ilmoituksen mukaan kerho ei kykene maksamaan vuokraa tilojen käytöstä. Kerhon toimintaa kuvaava, kaupunginjohtajalle osoitettu kirje on liitteenä.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Valmiuspäällikkö Riitta Kovasen mielestä Meri-Lapin Radiokerho Ry:n jäsenten kyky toimia erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa mm. radioaseman hoitamisessa, poikkeusviestinnässä, ensiapu- ja alkusammutustehtävissä on tärkeä lisäresurssi kaupungin omalle valmiusorganisaatiolle. Tilojen vuokralle luovuttamisesta kaupunkikonsernin ulkopuolisille päättää kaupunginhallitus. Linja-autoaseman kellaritilojen käytöstä tarjotut korvaukset eivät minkään järjestön osalta kata tiloista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Tilojen mahdollista käyttöön luovuttamista tuleekin käsitellä avustuksena järjestön toimintaan. Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleenvalmisteluun. Liitteet Liite 10 Kemin kuvataiteilijoiden kirje Liite 11 Meri-Lapin Radiokerho ryn kirje Liite 12 Pohjolan Tytöt ry:n hakemus

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merikemin (Selkäsaari) loma-asuntotonttien myyntihintojen vahvistaminen vuosille / /2014 TEKLA Valmistelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi / Mki Rantajärvi Kaupunginvaltuusto päätti Merikemin kaupuginosasta vuokrattujen loma-asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamisesta ja myyntiehdoista Em. mukaiset myyntihinnat olivat voimassa saakka. Valtuusto vahvisti uudet 10 %:lla korotetut myyntihinnat, jotka olivat voimassa saakka. Päätöksellään valtuusto jatkoi em. hintapäätöstä yhdellä vuodella saakka. Lisäksi valtuusto päätti, että myyntihinnat vuodeksi 2008 ja siitä eteenpäin päätetään vuoden kuluttua kun on nähtävissä tehostetun markkinoinnin vaikutukset loma-asuntotonttien kysyntään. Valtuusto vahvisti uudet 5 %:lla korotetut myyntihinnat vuosille Valtuusto vahvisti päätöksellään uudet 6 %:lla korotetut myyntihinnat vuosille Merikemin loma-asuntotontteja on myyty vuosina yhteensä 9 kappaletta. Vuonna 2014 ei ole myyty yhtään tonttia. Hintojen korotukset ovat perustuneet elinkustannusindeksin pisteluvun muutokseen. Vuoden 2011 alusta inflaatio on ollut vuoden 2014 lokakuuhun 7 %:a. Liitteenä Merikemistä myytyjen tonttien lukumäärät vuosittain Merikemin kaupunginosassa on tällä hetkellä vuokrattuna yhteensä 23 tonttia. Myytäviä tontteja on 15 kappaletta ja lisäksi on 48 asemakaavan mukaista tonttia, joita ei ole lohkottu. Tontit lohkotaan ja rekisteröidään, mikäli tonttien kysyntä Selkäsaaresta vilkastuu. Liitteenä vapaiden ja vuokrattujen tonttien tämän hetkiset myyntihinnat. Ottaen huomioon nykyisen yleisen taloudellisen tilanteen ja tonttien viimeaikaisen menekin, tulosalue esittää, että myyntihintoja ei tarkisteta nykyisestä, vaan ne ne pidetään ennallaan saakka. Ehdotus vs. KG Salmijärvi Lautakunta päättää hyväksyä Maankäyttö- ja mittaustoimen esityksen Merikemin loma-asuntotonttien myyntihinnoiksi vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa Merikemin asemakaavan mukaisten loma-asuntotonttien myyntihinnoiksi vahvistetut hinnat. Hinnat ovat voimassa saakka.

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) Vammaisneuvosto 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 09:10-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kaupunginhallitus 100 14.03.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) Tekninen lautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 14:00-15:20 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Valtuutettu Mikko Kurtin ja viiden muun valtuutetun aloite sosiaali- ja terveystoimen määräaikaisesta projektista

Valtuutettu Mikko Kurtin ja viiden muun valtuutetun aloite sosiaali- ja terveystoimen määräaikaisesta projektista Kaupunginvaltuusto 100 27.10.2014 Kaupunginhallitus 342 10.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 11.02.2015 Kaupunginhallitus 95 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 41 23.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15 ) Vanhusneuvosto 13.02.2015 AIKA 13.02.2015 klo 10:00-11:45 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Vanhusneuvosto 04.12.2015 AIKA 04.12.2015 klo 10:00-11:20 PAIKKA Saarenottan leirikeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus 3 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot