KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaavoituskatsaus Kulttuurikeskuksen palovahingon korvauspäätös Tulostuksen ja kopioinnin kehittäminen Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Yhteistyösopimus Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä 366 Teleoperaattoripalvelut Lapin matkailustrategia / Lausunto Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 369 Linja-autoaseman kellaritilan käyttö Merikemin (Selkäsaari) loma-asuntotonttien myyntihintojen vahvistaminen vuosille Tilojen vuokraaminen Galateas Oy:lle Palvelukoti Meripuiston vuokrat Kemin Into ry:n anomus kiinteistöverosta vapauttamiseksi verovuodelta Henkilöstön vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden/työlomien ja eräiden säästötoimenpiteiden periaatteet vuosille KVTES:n II luvun 11 :n mukainen henkilökohtainen lisä Teknisen johtajan nimeäminen vuosiksi Ero kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä / Sanna Malo Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kevään 2015 kokoukset 379 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten ja toivomusponsien toimeenpano 380 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Kemin kaupungin hallinnoimien tilojen vuokrien tarkistamisesta 381 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 382 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite laavujen ja leikkipaikkojen kunnostuksesta Rytikarissa ja Ajoksessa 383 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 29 muun valtuutetun aloite Hepolan koulun liikuntasalin kiipeilyseinästä 384 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kehittämiskävelyistä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite seniorikorteista kemiläisille 386 Valtuutettu Mikko Kurtin ja kymmenen muun valtuutetun aloite Henkilöstön jaksamisesta ja tilapalvelun ylitöistä 387 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:10 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:10 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:10 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:10 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-15:45 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:10 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:10 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:10 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:10 jäsen Leskio Marko 14:00-18:10 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:10 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:10 KJ Vilén Jukka 14:00-18:10 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:10 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:10 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:10 valtuuston 1. vpj. Vallin Riitta 14:00-14:58 kaavoituspäällikkö 361 Niskanen Jaana 16:06-18:10 varajäsen POISSA Kourula Tuire valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko valtuuston 3. vpj. ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Jouko Juntunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Matti Kettunen Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Juntunen ja Matti Kettunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Juntunen ja Matti Kettunen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaavoituspäällikkö R. Vallin Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen suunnitelma vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitus on laatinut liitteenä olevan esityksen vuoden 2015 kaavoituskohteista sekä 2016 ja sen jälkeen käsittelyyn tulevista laajoista kaavahankkeista. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen 2015 ja lähettää sen tekniselle lautakunnalle sekä valtuustolle tiedoksi. Kaavoituspäällikkö Riitta Vallin esitteli asiaa. Liitteet Liite 1 Kaavoituskatsaus 2015

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kulttuurikeskuksen palovahingon korvauspäätös 65/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen, sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia on tehnyt korvauspäätöksen koskien kulttuurikeskuksen tulipaloa. Päätöksen mukaan Fennia on valmis korvaamaan vahingosta kaupungille ,08 euroa. Fennian mukaan tämä on arviolta 40 %:a kustannuksista. Kaupungille palosta aiheutuneet kustannukset ovat n euroa. Kaupungin ja Fennian edustajat ovat neuvotelleet asiasta Neuvotteluissa on päädytty esittämään palovahingon korvauksen osalta sopimusta Kemin kaupungin ja vakuutusyhtiö Fennian välille. Sopimuksen mukaan Fennia korvaa kaupungille palovahingosta euroa. Muilta osin sopimus on salainen (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku mom kohta 20). Liite: Kertakorvaussopimus (liite on salainen) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn kertakorvaussopimuksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Liitteet Liite 2 Kertakorvaussopimus/Kulttuurikeskuksen palovahinko

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Tulostuksen ja kopioinnin kehittäminen 477/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupungin tulostaminen ja kopiointi on ollut hajautettua. Monitoimilaitteet on hankittu yksikkökohtaisesti kone kerrallaan. Näin ollen kone- ja sopimuskannat ovat kirjavia. Henkilökohtaiset tulostimet on hankkinut pääsääntöisesti tietohallinto. Henkilökohtaisten tulostimien osalta käytössä olevien laitteiden määrä on noussut rasitteeksi kaupungille. Kaupungin tulostaminen ja kopiointi on kartoitettu. Henkilökohtaisia tulostimia on 450 kpl, monitoimilaitteita on 100, joista 70 on kytketty verkkoon, jolloin niillä voi olla useampia käyttäjiä. Monitoimilaitteilla tulostetaan noin sivua/kk. Hajautetun järjestelmän kustannukseksi on arvioitu noin euroa/vuosi. Summaan sisältyvät paperit, värikasetit, leasing- ja palvelusopimukset ja henkilökohtaisiin tulostimiin sitoutunut pääoma. Tulostuksen ja kopioinnin kustannusten hallitsemiseksi tarvitaan koko kaupungin kattava tulostuksenhallintajärjestelmä, jonka avulla tulostamista pystytään seuraamaan ja hallinnoimaan ja jatkossa myös kilpailuttamaan kokonaisuutena. Tulostuksen hallintajärjestelmä mahdollistaa mm. tulostuksen ohjauksen edullisimmalle laitteelle, turvatulostuksen, erilaiset käyttäjäkohtaiset asetukset, kopiokeskuksen käytön tehostamisen ja säännöllisen raportoinnin. Tulostuksen hallintajärjestelmän myötä vähennetään henkilökohtaisia tulostimia nykyisestä. Käytännössä henkilökohtainen tulostin jää vain paikoille, joihin ei ole järkevää asentaa monitoimilaitetta (pienet yksiköt,asiakaspalvelu) Tietohallintojohtaja, yritys- ja hankinta-asiantuntija ja sisäinen tarkastaja ovat kartoittaneet erilaisia tulostuksenhallintajärjestelmiä ja todenneet, että kaupungin nykyisen tilanteen haltuun ottamiseksi on järkevää liittyä KL-kuntahankintojen monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan puitesopimukseen. Ko. sopimus mahdollistaa sekä tulostuksenhallintajärjestelmän että nykyistä huomattavasti edullisemmat tulostuspalvelut. Kl-kuntahankintojen sopimuksen täysimääräinen hyödyntäminen ei kuitenkaan onnistu heti, vaan siihen joudutaan siirtymään asteittain sopimuskannan kirjavuudesta johtuen. KL-kuntahankinnat on Suomen Kuntaliitto Ry:n omistama yhteishankintayksikkö.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki liittyy KL-kuntahankintojen monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan sopimukseen. Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupungin tulostaminen keskitetään pääsääntöisesti monitoimilaitteille. Tulostuksen hallintajärjestelmästä vastaa tietohallinto. Henkilökohtaiset tulostimet säilyvät vain, mikäli ne yksikön koon tai luonteen vuoksi ovat edullisempia kuin monitoimilaitteet.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli 508/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen Viidessä Lapin kunnassa (mm. Torniossa) on ollut pilotoinnissa Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli.mallin tarkoituksena on edesauttaa ennaltaehkäiseviä toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi, jolla edesautetaan myös kuntien taloudellisuutta. Mallin keskeisenä ajatuksena on koota hajallaan olevia useita eri ennaltaehkäisevää työtä tekevää tahoa ja resursseja paremmin yhteiseen pöytään ja kehittää tätä kautta toimintojen vaikuttavuutta. Hanketta on kehitetty EU-rahoituksella v ja nyt menossa on toimintamallin jalkautusvaihe. Hankekauden aikana yhteistyöverkostoissa (24 eri toimijaa) on nostettu esiin 73 erilaista toimenpidettä. Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin Avista joukkuineen on käynyt esittelemässä mallia kaupunginjohtajan johtoryhmälle Mallin käyttöönotto ei vaadi merkittäviä erillisiä panostuksia työajan käytön lisäksi, joten se voitaisiin käynnistää olemassa olevilla resursseilla. Esityslistan liitteenä on hankeaineistoa. Kaupunginhallitus päättää, että Kemin kaupunki lähtee mukaan Arjen turvaa kunnissa -toimintamallin käyttöönottoon. Asiaa valmistellaan kaupunginjohtajan johtoryhmässä vahvistettuna Arto Alajärvellä ja Riitta Kovasella. Liitteet Liite 3 Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Yhteistyösopimus Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä 495/09.00/2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tieto- ja viestintätekniikan päällikkö R. Kovanen Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman kohdan tavoitteena on varmistaa vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin. Toimenpiteellä tehostetaan vapaaehtoisten saatavuutta viranomaisten tueksi erilaisissa arjen turvallisuutta horjuttavissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Hyödynnetään vapaaehtoisten osaamista erityisesti etsintä, ensihuolto- ja henkisen tuen toiminnoissa liittämällä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun järjestöjen resurssi Lapin kuntien ja viranomaisten valmiusorganisaatioon VAPEPA:n hälytys- ja koordinaatiojärjestlmän kautta. Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy ja Kemin kaupungin valmiuspäällikkö Riitta Kovanen sekä sosiaalityönjohtaja Arto Alajärvi ovat käyneet keskustelua vapaaehtoisten pelastuspalvelun toimijoiden osallistumisesta kaupungin toimintaan erilaisissa häriötilanteissa. Keskustelujen pohjalta on syntynyt yhteistyöstä sopimusluonnos häiriötilanteisiin varautumisesta ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinoimisesta (liitteenä). SPR:n Lapin piirissä toimii 24 osastoa 22 kunnassa. Jäseniä on noin 2600 ja aktiivisia toimijoita noin Toiminnan perusta ja voima on osastoissa toimivissa vapaaehtoisissa. Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri koordinoi vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa ja mahdollistaa lisäreurssien käytön Kemin kaupungin pyynnöstä valmiusorganisaation tukena häiriötilanteissa. Todettakoon vielä, että Kemissä tapahtuneen räjähdysonnettomuuden evakuoinnin toteuttamisessa sekä muissa avustavissa tehtävissä vapaaehtoisten toimijoiden osuus oli 26/34. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Kemin kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin välillä koskien häiriötilanteisiin varautumista ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinointia.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Pirita Hyötylä poistui pykälän käsittelyn jälkeen. Liitteet Liite 4 Yhteistyösopimus Kemin kaupunki ja SPR:n Lapin piiri Liite 5 Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Liite 6 Meri-Lapin vapaaehtoiset hälytyskorteilla

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Teleoperaattoripalvelut 497/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tieto- ja viestintätekniikan päällikkö R. Kovanen Kemin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen matkapuhelinliikenteen osalta. Palveluiden toimittajaksi valittiin TeliaSonera Finland Oy. Tehty sopimus on voimassa saakka, jonka jälkeen on mahdollisuus käyttää puolen vuoden optiota. Kilpailutukseen ei sisältynyt kiinteän verkon liikennettä. Kaupunki on kilpailuttanut erikseen kiinteän verkon lankaliikenteen ja sen palvelut. Sopimus tehtiin edullisimman tarjouksen jättäneen TeliaSonera Finland Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 2 kuukauden irtisanomisajalla. KL-Kuntahankinnat Oy on järjestänyt uuden kilpailutuksen teleoperaattoripalveluista sopimuskaudelle Tähän kilpailutukseen sisältyi myös kiinteän verkon palvelut. Puitesopimus teleoperaattoripalveluista on allekirjoitettu TeliaSonera Finland Oy:n kanssa Palvelut tulevat muuttumaan hinnoittelun lisäksi myös tekniseltä toteutukseltaan ja ominaisuuksiltaan. Tämän vuoksi uuden sopimuksen käyttöönotto edellyttää sitoutumista sopimukseen myös nykyisiltä asiakkailta. Tietohallintokeskus esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen KLKH77 teleoperaattoripalvelut 2014 (liitteenä). Kemin kaupungilla sekä kaupunkikonserniin kuuluvilla on mahdollisuus valita sopimukseen sisältyvistä palveluista tarvittavat palvelukokonaisuudet. Uuden sopimuksen vaikutukset kustannuksiin: - Liittymien kuukausimaksuihin -73 %. - Puheluiden hintoihin -42 %. - Tekstiviesteihin -14 %. Kemin kaupungin palvelualueille syntyvät vuosittaiset säästöt em. palveluista ovat n Laskelmissa ei ole huomioitu mobiilidatapalveluiden kuukaisumaksuista syntyviä säästöjä.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liittymisen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Kemin kaupungin ja yhteistyökumppaneidensa teleoperaattoripalveluissa. Liitteet Liite 7 Sitoumus, teleoperaattoripalvelut 2014 Liite 8 Teleoperaattoripalvelut, puitejärjestelyyn liittyvät organisaatiot

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Lapin matkailustrategia / Lausunto 442/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kemin Matkailu Oy / toimitusjohtaja Susanna Koutonen, elinkeinopalvelut / elinkeinopäällikkö Riitta Ahtiainen Lapin matkailustrategian päivitystyö on valmistumassa ja Lapin liitto pyytää lausuntoa kunnilta Lapin matkailustrategiasta vuosille Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Strategian laadintaan ovat osallistuneet matkailuyrittäjät, matkailun alueorganisaatiot, kunnat, matkailun koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä matkailun kehittämisorganisaatiot. Lapin matkailustrategia pohjautuu Lappi-sopimukseen Lapin matkailun pitkän aikavälin visio vuoteen 2025 on: Lappi on elinvoimainen, kansain- välinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkakohde. Strategian tärkeimpänä tavoitteena on matkailumyynnin kasvattaminen ympärivuotisesti siten, että kesästä muodostuu toinen vahva matkailusesonki talven rinnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toisena tavoitteena on matkailumyynnin kasvattaminen kehittämällä myyntiä suoraan loppukuluttajalle ja kokoamalla resursseja yhteen, jotta Lappi on entistä näkyvämmin esillä virtuaalimarkkinoilla. Edellä mainitut tavoitteet saavutetaan seuraavilla kolmella osatavoitteella: - Lappiin on sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet (saavutettavuus) - Lappi tarjoaa monipuolisia ja kansainvälisesti vetovoimaisia matkailutuotteita ympärivuotisesti (tuotekehitys) - Lapilla on vahva matkailuimago. Lappi näyttäytyy vetovoimaisena matkailukohteena nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla (markkinointi) Tärkeimmät matkailun kehittymistä ja strategian etenemistä seuraavat mittarit ovat rekisteröityjen yöpymisten kehitys, matkailuklusterin liikevaihdon ja työllisyyden kehitys sekä sesonkien kehittyminen. Lapin liitto pyytää lausunnot sähköisesti klo mennessä. Luonnos löytyy kokonaisuudessaan Lapin liiton www-sivuilta: Liitteenä on Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimittama seutukunnan yhteinen lausunto.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Lausunto: Yleisenä huomiona toteamme, että Lapin matkailustrategia vuosille on rakenteeltaan aiempaa matkailustrategiaa selkeämpi ja paremmin jaoteltu. Taulukot, joissa on lueteltu tärkeimmät toimenpiteet mittareineen, resursseineen ja vastuutahoineen ovat helppolukuisia. Matkailustrategian visio ja siitä johdetut tavoitteet ja osatavoitteet tukevat pääsääntöisesti Kemin kaupungin linjauksia. Ympärivuotisuuden korostaminen ja myynnin kasvattaminen ovat hyviä tavoitteita. Saavutettavuuden turvaaminen lentoteitse on nostettu hyvin esille. Lapin liiton tulisi edunvalvojana pyrkiä vaikuttamaan siihen, etteivät valtionyhtiöt vaikeuttaisi hinnoittelullaan suoran ulkomaan liikenteen syntymistä maakunnallisille lentoasemille. Sen sijaan saavutettavuuden turvaaminen rautateitse jää liian vähälle huomiolle. Yksilömatkailun kasvaessa raideliikenteen merkitys korostuu. Myynnin kehittäminen on Lapin matkailun suuri haaste ja siksi sillä tulisi olla strategiassa suuri painoarvo. Lapin imagomarkkinointihanke oli sinällään hyvä hanke, mutta se ei merkittävästi lisännyt kauppaa, koska yhteinen kanava puuttuu. Strategiasta ei käy ilmi, miten varmistetaan Lapin matkailun asema ja tiedonkulku Finpron ja MEK:n fuusion jälkeen vuoden 2015 alusta. Kemin Matkailu Oy on jo aiemmin esittänyt, että fuusion myötä Rovaniemellä tulisi olla matkailun edustaja vastaamassa toimialan edun- valvonnasta, myynnistä ja markkinoinnista. Edunvalvojana voisi toimia House of Lapland (HOL), mikäli ao. toiminta saadaan käynnistettyä. Alla maininta niistä teemoista, joita tulisi myös käsitellä strategiassa: 1) Vesistöt Kesämatkailun kehittämisen yhteydessä ei käsitelty lainkaan merta, saaristoa, jokia ja niiden tarjoamia matkailumahdollisuuksia. Kemissä on panostettu useiden vuosien ajan valtameriristeilytoimintaan, joka on kilpailijamaamme Norjan kesämatkailun avain. Joulupukin kotisatamaidean edistäminen ja risteilylaivojen määrän kasvu toisi koko Lapille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kesäaikaan. Talvimatkailun osalta jäätyvät vesistöt ovat ainutlaatuisia. Jäänmurtaja Sampo ja jäätynyt meri tuovat tuhansia matkailijoita koko Lappiin. Norjassa meri on talvella sula. Kokonaisuutena voidaan todeta, että vesistömatkailun ympärivuotisessa kehittämisessä on paljon potentiaalia. Kasvu edellyttää toimijoiden verkostoitumista ja tuotteiden paketointia. Suurin este vesistömatkailun kehittymiselle on ollut tähän saakka lainsäädäntömme, johon Lapin liitolla olisi mahdollista vaikuttaa.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus ) Jää- ja lumirakentaminen Lappi on jää- ja lumirakentamisessa edelläkävijä. Täällä on laadittu koko maassa käytössä olevat turvallisuus- ja rakentamisohjeet. Tätä erikoisosaamista tulisi painottaa ja hyödyntää. 3) Hyvinvointimatkailu Asiantuntijat pitävät hyvinvointimatkailua lähivuosien nousevana trendinä. Tähän on syynä mm. kiireinen elämäntapa, vapaa-ajan arvostus ja lisääntyminen, väestön ikääntyminen jne. Hyvinvointimatkailu voisi olla koko Lapin yhteinen kehittämishanke. Maakunta tarjoaa erinomaiset puitteet hyvinvointimatkailun kehittämiseen ja kehittymiseen ainutlaatuisella luonnollaan, hiljaisuudellaan, puhtaalla ruuallaan ja turvallisuudellaan. 4) Kokous- ja kongressimatkat, teollisuusmatkat ja liikematkustaminen eivät löydy Lapin matkailun tavoitteissa. Lapissa on riittävästi majoituskapasiteettia erilaisten suurtenkin tilaisuuksien järjestämiseen. Sivun 42 taulukossa on mainittu Kemi-Tornion kehittämiskeskus elinkeinoyhtiönä. Seudullista edunvalvojaamme ei voi pitää elinkeinoyhtiönä. Sen sijaan Digipolis Oy on elinkeinoyhtiö. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä olevan lausunnon Lapin Matkailu strategiasta. Elinkeinotoimi oikeutetaan täsmentämään lausuntoa teknisillä täydennyksillä koskien vesistömatkailua rajoittavaa lainsäädäntöä sekä lisäämään kulttuurimatkailun mukaan lausuntoon. Liitteet Liite 9 Meri Lapin Matkailu Oy:n toimittama seutukunnan yhteinen lausunto

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 402/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Oikeusministeriön kirje koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja on saatettu keskusvaalilautakunnan tietoon. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja vaalipäivä on sunnuntai Kirjeessä on sanottu, että kuntien on ehdottomasti merkittävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat mennessä vaalitietojärjestelmään. Europarlamenttivaaleissa 2014 kaupunki järjesti ennakkoäänestyksen kuudessa paikassa: kulttuurikeskus/kirjasto, kaupungintalo, Syväkankaan koulu, Karihaaran koulu, Hepolan koulu ja kauppakeskus Corona/Prisma. Vaalitoimitsijoina oli kaupungin henkilöstöä, jolta palkanpidätystä ei toimituspäiviltä tehty, ja opiskelijoita. Keskusvaalilautakunnan esitys on, että kaupunki järjestäisi yleisen ennakkoäänestyksen seuraavissa paikoissa: Asiakaspalvelukeskus, kaupungintalo Karihaaran koulu Syväkankaan koulu Hepolan koulu Kauppakeskus Corona (Prisma) Kulttuurikeskus

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat päätetään seuraavasti: I II III IV V VI VII VIII IX X XI Sauvosaaren äänestysalue Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 Ruutti-Koivuharjun äänestysalue Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 Marttalan äänestysalue Karihaaran koulu, Marttalankatu 8 Torvisen äänestysalue Karihaaran nuorisotila, Jakunkatu 1 Ristikangas-Kivikon äänestysalue Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 Tervaharjun äänestysalue Päväkoti Tervarölli, Kyllikinraitti 17 Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue Takajärven koulu, Oklaholmankatu 18 Syväkangas-Ritikan äänestysalue Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 Peurasaaren äänestysalue Kemin Energia Oy:n tila, Kalkkinokantie 5 Hepola-Rytikarin äänestysalue Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 Ajoksen äänestysalue Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie 45 Suomen Kuntaliiton suositus ulkomainonnan aloittamisesta on eli viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kaupunginhallitus päättää järjestää eduskuntavaalien yleisen ennakkoäänestyksen Kemissä kaupungin toimesta keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja hyväksyy vaalipäivän äänestyspaikat. Päätös saatetaan heti keskusvaalilautakunnan tietoon, joka saattaa vaadittavat tiedot edelleen vaalitietojärjestelmään. Eduskuntavaalien ulkomainonta sallitaan aloittaa

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Jaana Niskanen saapui pykälän käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ennakkoäänestyspaikkojen uudelleenjakoa varten.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Linja-autoaseman kellaritilan käyttö 444/ /2014, 82/ /2014, 453/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta Kemin kaupunki on osakkaana linja-autoasema rakennuksen omistavassa Kemin Liikennetalo Oy:ssä. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat rakennuksessa olevan odotushallin ja 1-kerroksessa olevan liiketilan sekä sen yhteydessä sijaitsevan kellaritilan hallintaan. Liiketila on annettu vuokralle Kemin Aluetaksi Oy:lle. Kellaritila (78 m2) on aikanaan toiminut puistotoimen sosiaalitiloina ja myöhemmin erilaisissa tilapäiskäytöissä. Kesäkuusta 2008 lähtien tila on ollut vailla käyttöä. Kaupungin kiinteistöyhtiölle maksama yhtiövastike vuonna 2014 on yhteensä /kk. Kellaritiloille jyvitetty osuus yhtiövastikkeesta on 351 /kk. Tilojen mahdollisen käyttöönoton myötä lisäkustannuksia nykytilanteeseen verrattuna tulisi sähkön lisäkulutuksesta ja tilan kunnossapidosta. Tilapalvelu on esitellyt tilojen käyttömahdollisuutta kolmelle eri toimijalle: Kemin Kuvataiteilijat ry:n edustajille ja tuoreimpana Partiolippukunta Pohjolan Tytöt ry:lle sekä Meri-Lapin Radiokerho Ry:lle. Kemin kuvataiteilijat ry:n tilapalvelulle osoittama, Kemin linja-autoasemalla olevan kellaritilan vuokralle ottamista koskeva kirje on liitteenä. Kellaritilojen pinta-ala on yhteensä 78 m2 ja yhdistyksen tarjoama vuokra siten 78 /kk + ALV 24 %. Partiolippukunta Pohjolan Tytöt ry:n Kemin kaupunginhallitukselle osoittama, samoja tiloja koskeva hakemus on liitteenä. Hakemuksessa esitetään tilojen käytön korvaamista rahavuokran sijasta työpanoksella kaupungin uimarantojen siivouksissa. Yhdyskuntatekniikan päällikön Mika Grönvallin mielestä tällainen järjestely ei ole tarkoituksenmukaista. Uimarantojen siistimistyöt on tehty kaupungin oman organisaation toimesta. Yhdyskuntatekniikka tilaa vuosittain järjestöiltä tarpeen mukaan ja erilaisiin tapahtumiin liittyen ulkoalueiden siistimistöitä. Töistä maksetaan korvaus. Yhdyskuntatekniikka ottaa vastaisuudessa huomioon partiolippukunnan halukkuuden tarjota näitä siistimistöitä. Meri-Lapin Radiokerho Ry:n puheenjohtaja Jari Mertala on omalta osaltaan todennut kellaritilan sopivan kerhon käyttöön. Mertalan ilmoituksen mukaan kerho ei kykene maksamaan vuokraa tilojen käytöstä. Kerhon toimintaa kuvaava, kaupunginjohtajalle osoitettu kirje on liitteenä.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Kaupunginhallitus Valmiuspäällikkö Riitta Kovasen mielestä Meri-Lapin Radiokerho Ry:n jäsenten kyky toimia erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa mm. radioaseman hoitamisessa, poikkeusviestinnässä, ensiapu- ja alkusammutustehtävissä on tärkeä lisäresurssi kaupungin omalle valmiusorganisaatiolle. Tilojen vuokralle luovuttamisesta kaupunkikonsernin ulkopuolisille päättää kaupunginhallitus. Linja-autoaseman kellaritilojen käytöstä tarjotut korvaukset eivät minkään järjestön osalta kata tiloista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Tilojen mahdollista käyttöön luovuttamista tuleekin käsitellä avustuksena järjestön toimintaan. Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleenvalmisteluun. Liitteet Liite 10 Kemin kuvataiteilijoiden kirje Liite 11 Meri-Lapin Radiokerho ryn kirje Liite 12 Pohjolan Tytöt ry:n hakemus

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ (59 ) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merikemin (Selkäsaari) loma-asuntotonttien myyntihintojen vahvistaminen vuosille / /2014 TEKLA Valmistelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi / Mki Rantajärvi Kaupunginvaltuusto päätti Merikemin kaupuginosasta vuokrattujen loma-asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamisesta ja myyntiehdoista Em. mukaiset myyntihinnat olivat voimassa saakka. Valtuusto vahvisti uudet 10 %:lla korotetut myyntihinnat, jotka olivat voimassa saakka. Päätöksellään valtuusto jatkoi em. hintapäätöstä yhdellä vuodella saakka. Lisäksi valtuusto päätti, että myyntihinnat vuodeksi 2008 ja siitä eteenpäin päätetään vuoden kuluttua kun on nähtävissä tehostetun markkinoinnin vaikutukset loma-asuntotonttien kysyntään. Valtuusto vahvisti uudet 5 %:lla korotetut myyntihinnat vuosille Valtuusto vahvisti päätöksellään uudet 6 %:lla korotetut myyntihinnat vuosille Merikemin loma-asuntotontteja on myyty vuosina yhteensä 9 kappaletta. Vuonna 2014 ei ole myyty yhtään tonttia. Hintojen korotukset ovat perustuneet elinkustannusindeksin pisteluvun muutokseen. Vuoden 2011 alusta inflaatio on ollut vuoden 2014 lokakuuhun 7 %:a. Liitteenä Merikemistä myytyjen tonttien lukumäärät vuosittain Merikemin kaupunginosassa on tällä hetkellä vuokrattuna yhteensä 23 tonttia. Myytäviä tontteja on 15 kappaletta ja lisäksi on 48 asemakaavan mukaista tonttia, joita ei ole lohkottu. Tontit lohkotaan ja rekisteröidään, mikäli tonttien kysyntä Selkäsaaresta vilkastuu. Liitteenä vapaiden ja vuokrattujen tonttien tämän hetkiset myyntihinnat. Ottaen huomioon nykyisen yleisen taloudellisen tilanteen ja tonttien viimeaikaisen menekin, tulosalue esittää, että myyntihintoja ei tarkisteta nykyisestä, vaan ne ne pidetään ennallaan saakka. Ehdotus vs. KG Salmijärvi Lautakunta päättää hyväksyä Maankäyttö- ja mittaustoimen esityksen Merikemin loma-asuntotonttien myyntihinnoiksi vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa Merikemin asemakaavan mukaisten loma-asuntotonttien myyntihinnoiksi vahvistetut hinnat. Hinnat ovat voimassa saakka.

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (42 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (42 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (42 ) Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 18:00-19:32 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kaupunginhallitus 100 14.03.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9 ) Vammaisneuvosto 01.12.2014 AIKA 01.12.2014 klo 09:00-11:07 PAIKKA Keskustan palvelutalo, Sauvosaarenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10 ) Vammaisneuvosto 27.01.2017 AIKA 27.01.2017 klo 09:00-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Valtuuston asettama rakennemuutostyöryhmä on valmistellut asiaa noin vuoden päivät. Työryhmä on käsitellyt rakennemuutosta seuraavista lähtökohdista:

Valtuuston asettama rakennemuutostyöryhmä on valmistellut asiaa noin vuoden päivät. Työryhmä on käsitellyt rakennemuutosta seuraavista lähtökohdista: Yhteistyötoimikunta 14 01.06.2016 Kaupunginhallitus 212 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 75 13.06.2016 Kaupunginhallitus 279 29.08.2016 Kaupunginvaltuusto 88 05.09.2016 Rakennemuutosohjelma 71/00.01.03/2015

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-10-10-7 vuokraaminen / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) Tekninen lautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 14:00-15:20 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) Vammaisneuvosto 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 09:10-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15 ) Vanhusneuvosto 13.02.2015 AIKA 13.02.2015 klo 10:00-11:45 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 ) Nuorisoasiain neuvottelukunta 24.10.2013 AIKA 24.10.2013 klo 18:00-19:11 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Vanhusneuvosto 04.12.2015 AIKA 04.12.2015 klo 10:00-11:20 PAIKKA Saarenottan leirikeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus 3 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valtuutettu Mikko Kurtin ja viiden muun valtuutetun aloite sosiaali- ja terveystoimen määräaikaisesta projektista

Valtuutettu Mikko Kurtin ja viiden muun valtuutetun aloite sosiaali- ja terveystoimen määräaikaisesta projektista Kaupunginvaltuusto 100 27.10.2014 Kaupunginhallitus 342 10.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 11.02.2015 Kaupunginhallitus 95 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 41 23.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot