ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, pj, poistui kokouksesta klo Saunamäki Juhani, vpj Ahola Heikki, vj Alho Antti Niemistö Esa Pohto-Pentilä Hanna, vj Valli Kirsti Poissa Ahola Kirsti Olkkola Akiliina Pikkumäki Marjo Yli-Rasku Risto Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen edustaja Markku Ojala Esittelijät: tekninen johtaja Paavo Perälä, kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola Sihteeri Sirkka Viitala Asiantuntijat: tiemestari Kirsi Latvala, :t 61-63, klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Anssi Saunamäki Juhani Saunamäki puheenjohtaja puheenjohtaja Sirkka Viitala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Teknisellä osastolla Esa Niemistö Juhani Saunamäki Hanna Pohto-Pentilä :t :t , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie 17 Merja Lehto osastosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu TEK 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 60 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 TEK 61 TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 TEK 62 TEK 63 URAKOINTI RIEPPOSEN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY 6 KONETYÖURAKOIDEN SOPIMUSEHTOJEN TARKISTAMINEN 7 TEK 64 1 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 70, 293, 294 JA , SILTALAN RISTEYKSEN YMPÄRISTÖ 9 TEK 65 2 RENGONHARJUN ILMAILUTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 15 TEK 66 TEK 67 SAARENPÄÄN ALUEEN RIVITALOTONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI 17 POJANLUOMAN VÄLIVAINION TONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI 19 TEK 68 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 20 TEK 69 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 21 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) keskiviikkona 25. päivänä huhtikuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 12. päivänä huhtikuuta 2012 Anssi Saunamäki, merk.

3 Tekninen lautakunta TEK 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknisen johtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEK 60 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Niemistö, Juhani Saunamäki ja Hanna Pohto-Pentilä.

4 Tekninen lautakunta TEK 61 TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN YHT 102/2012/180 Tekltk Teknisellä osastolla on ollut haettavana toimistosihteerin virka. Hakuilmoitus on julkaistu Ilmajoki-lehdessä, Ilkassa, kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla sekä MOL:in sivuilla alkaen. Hakuaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 113 kpl, joista 1 myöhässä. Yksi hakijoista on myöhemmin perunut hakemuksensa. Viranhakuilmoitus sekä luettelo hakijoista ovat esityslistan oheismateriaalina. Valintapäätöksen tekee tekninen lautakunta. Hakijoista valittiin henkilökohtaiseen haastatteluun 16 henkilöä ja haastattelut suoritettiin 24.2 ja Haastatteluryhmään kuuluivat teknisen johtajan lisäksi kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, tiemestari Kirsi Latvala ja osastosihteeri Merja Lehto. Haastatteluryhmän arvion perusteella toiseen jatkohaastatteluun kutsuttiin Karita Alestalo, Anne-Maarit Annala, Katja Koivisto, Riina Kulju ja Mari Ylinen ja 5.3 suoritettuihin jatkohaastatteluihin osallistuivat henkilöstön lisäksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Anssi Saunamäki ja lautakunnan varapuheenjohtaja Juhani Saunamäki. Teknisen johtajan ehdotus: Valitaan toimistosihteerin virkaan Anne-Maarit Annala ja hänen varasijalleen Katja Koivisto. Perusteina valintaan ovat Annalan koulutus, työkokemus ja työtehtävät julkishallinnosta, erityisesti tekniseltä toimialalta. Erityinen painoarvo on haastattelutilanteella, jossa Annala toi erinomaisilla esiintymistaidoillaan esiin oman ammattiosaamisensa ja hyvät valmiutensa toimistosihteerin virkatehtävien hoitoon. Varasijalle valittavaksi ehdotettavan Katja Koiviston osalta on myös erityinen painoarvo haastattelutilanteella, jossa valmiutensa toimistosihteerin virkatehtävien hoitoon. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa viran vastaanottamisesta lukien ja virkavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut Ilmajoen kunnan työterveyslääkärin varauksettoman lausunnon kunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta Asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn kohdalla olivat vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen ja tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) Tekltk Toimistosihteerin virkaan hakenut Seija Hautala on jättänyt tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen , jossa hän hakee oikaisua päätökseen toimistosihteerin viran täyttämisessä. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Hautala perustelee oikaisuvaatimustaan vertailemalla omaansa ja valitun koulutusta ja työkokemusta. Hautalan mukaan hänellä on valittua korkeampi ja pidempi työkokemus. Hautala esittää myös, että lautakunnan päätös olisi laiton, koska hänen mukaansa esityslistan liitteenä olisi ollut yhteenveto vain hakijoista, jotka oli kutsuttu haastatteluun ja lautakunnan jäsenillä ei olisi siten ollut tietoa, ketkä kaikki ovat virkaa hakeneet. Oikaisuvaatimuksen lopuksi Hautala vaatii, että: koska työsuhteeni Ilmajoen kuntaan on katsottu toistaiseksi voimassa olevaksi, eli rinnastetaan vakituiseen työntekijään, työnantajan tulisi virallisestikin nimittää minut ko. virkaan, jota olen jo menestyksekkäästi hoitanut. Esittely oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten: Viran hakuilmoituksessa määritellyt kelpoisuusehdot ovat: virkaan soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto (esim. merkonomi tai tradenomi), atk-osaamista, asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaitoja, sekä kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Työkokemus julkishallinnon tai vesihuoltoalan hallinto- ja toimistotehtävistä sekä laskutusohjelmien ja paikkatietosovellusten käytöstä luetaan hakijalle eduksi. Valittu Anne-Maarit Annala on koulutukseltaan toimistotyön- ja tietohallinnon linjalta valmistunut merkonomi. Hänellä on työkokemusta Perhon kunnan keskushallinnon ja teknisen toimen toimistotyöntekijän ja toimistosihteerin tehtävistä kaksi vuotta, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä muiden työnantajien palveluksessa sekä omasta yritystoiminnasta yhteensä kolme vuotta. Annalalla on siten kelpoisuusehdot täyttävä koulutus, jota hän on lisäksi täydentänyt sihteerin ammattitutkinnolla. Koulutuksen lisäksi Annalan monipuolinen toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä ja itsenäisenä yrittäjänä hankittu työkokemus osoittavat hänen täyttävän kelpoisuutensa myös muiden kelpoisuusvaatimusten osalta.

6 Tekninen lautakunta Haastattelutilanteissa hakijoilta kysyttiin mm. heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan koskien asiakaspalvelutilanteita, omatoimista ja itsenäistä työskentelyvalmiutta sekä tiimityöskentelytaitoja. Ensimmäinen haastattelu kesti n. 15 minuuttia ja toinen n. puoli tuntia. Esittelijän valintapäätösehdotus on perustunut kokonaisnäkemykseen, jossa on huomioitu kelpoisuusvaatimusten täyttyminen ja lisäksi arvioitu haastattelutilanteen perusteella hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta virkaan. Oikaisuvaatimuksen tehneellä Hautalalla ei ole etuoikeutta virkavalintaa tehtäessä ja lautakunnalla on ollut valintaa tehdessään käytettävissään kaikkia hakijoita koskeva hakijaluettelo. Teknisen johtajan ehdotus: Todetaan, että tekninen lautakunta ei ole käyttänyt sille asiassa kuuluvaa harkintavaltaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä. Lautakunta on siten harkintavaltaansa käyttäen valinnut virkaan Anne-Maarit Annalan ja valintapäätös on muutoinkin lainmukainen. Päätetään, että oikaisuvaatimus hylätään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

7 Tekninen lautakunta TEK 62 URAKOINTI RIEPPOSEN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY YHT 106/2012/16 Urakointi Riepponen/ Juha Riepponen on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien aurausurakkasopimuksen irtisanomista. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Oikaisuvaatimuksessaan urakoitsijana toiminut Juha-Matti Riepponen esittää, ettei hän ole rikkonut sopimuksen eikä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Lisäksi Riepponen vetoaa siihen, että sopimuslomakkeella on tarjouspyynnöstä poikkeavat aurausehdot. Oikaisuvaatimuksen esittelyosa: Tarjouspyynnössä todetaan, että: Toistuva toimenpideajan ylitys on auraussopimuksen irtisanomisperuste. Mikäli urakoitsija todetaan epäpäteväksi tai sopimattomaksi tehtävään, eikä huomautuksista huolimatta korjaa epäkohtaa, kunnalla on oikeus sanoa sopimus irti. Auraus sisältää lumen poiston ajoradalta, kääntymis- ja ohituspaikoilta sekä tien tai alueen liittymän siivouksen. Kaluston on sovelluttava kohteen tarpeeseen. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen on pyydetty mm. erään tiekunnan ja kaavatien käyttäjän lausunnot, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina. Lausunnot vahvistavat tilaajan käsityksen sopimuksen irtisanomisperusteiden täyttymisestä. Teknisen johtajan ehdotus: Oikaistaan teknisen johtajan päätöstä urakkasopimuksen irtisanomisperusteiden osalta seuraavasti: Urakkasopimus irtisanotaan sillä perusteella, että urakoitsija ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan ja lisäksi urakoitsija on todettu epäpäteväksi ja sopimattomaksi tehtävään, koska hän ei ole toistuvista huomautuksista huolimatta korjannut auraustyön toteutukseen liittyviä ajoituksellisia ja laadullisia epäkohtia. Päätetään että oikaisuvaatimus hylätään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

8 Tekninen lautakunta TEK 63 KONETYÖURAKOIDEN SOPIMUSEHTOJEN TARKISTAMINEN YHT 168/2012/16 Konetyöurakkasopimusten suoritemäärien mittausperusteita, sopimuksen irtisanomis- ja purkamisperusteita sekä laskutusperusteita on tarpeen tarkentaa niissä ilmenneiden puutteiden vuoksi. Sopimusehtojen täsmentämisen tavoitteena on myös helpottaa ja vähentää urakkasuoritteiden seurannan valvontatarvetta ja parantaa työsuoritteiden dokumentoinnin tasoa. Teknisen johtajan ehdotus: Hyväksytään Ilmajoen kunnan työsuoriteperusteisten konetyöurakoiden urakkasopimusten yleiset sopimusehdot noudatettavaksi jatkossa solmittaviin urakkasopimuksiin seuraavasti, mikäli kunta päättää koekäyttöjakson jälkeen ottaa gps- seurantajärjestelmän käyttöönsä: Ilmajoen kunnan teknisen osaston koneurakointisopimusten yleiset sopimusehdot Tarjouspyynnössä määritellään hankintakohtaisesti noudatettavat yleiset sopimusehdot, joita noudatetaan muilta osin (esim. Yse98 tai Jyse 2009/ Palvelut). Urakka-aika: Kunnossapito- ja muiden työsuoriteperusteisten konetyöurakoiden urakka-aika on 1-2 vuotta + optiona 1-3 vuotta, urakka-aika määritellään hankintakohtaisesti tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Sopimuksen voimassaoloaika, purkamis- ja irtisanomisperusteet: Urakkasopimus voidaan irtisanoa, jos urakoitsijan työsuorituksessa on todettu vähintään kolme puutetta tai virheitä tai tilaajan oman kokonaisarvion ja saadun asiakaspalautteen perusteella voidaan todeta, että urakkasuoritus ei täytä sopimukselle asetettuja tavoitteita. Sopimukselle asetettavat määrälliset, ajoitukselliset ja laadulliset tavoitteet määritellään tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mikäli urakoitsija todetaan epäpäteväksi tai sopimattomaksi tehtävään, kunnalla on oikeus purkaa sopimus. Option käytöstä tilaaja tekee päätöksen ennen sopimusajan päättymistä. Jos päätöstä option käytöstä ei tehdä, sopimus päättyy tällöin automaattisesti ensimmäisen sopimusjakson päättyessä.

9 Tekninen lautakunta Tarjoushinnat ja hintasidonnaisuus: Kunnossapitourakoissa ja muissa konetyöurakoissa tarjoushintoina annetaan tuntiveloitushinta ( /h) ja yksikköhinta ( /suorite). Tarjoushintojen osalta tarjousvertailu suoritetaan huomioimalla tarjoushinnat painoarvoin 50%/50%. Sopimushintoja tarkistetaan tarjouspyynnössä erikseen määritellyillä ehdoilla ja ajankohtina. Suoritemäärän mittaus ja suoritteen laskutus: Urakkasuoritteen toteutumaa seurataan urakoitsijan työkoneeseen asennettavalla tilaajan hankkimalla suoritemittauslaitteella, esim. gps- paikannuslaitteella, joka tallentaa suoritemäärän ja työsuorituksen aloitus- ja päättymisajankohdat. Urakoitsija saa käyttöönsä myös em. suoritemäärämittauksen seurantaa ja laskutusta varten käyttöoikeuden internet-pohjaisen seurantaohjelman käyttöön. Laskutettava urakkahinta työkaudelta määräytyy sen mukaan, kumpi em. mitatuista suoritteista antaa tilaajalle edullisemman kokonaisveloitushinnan työkaudelta: kesäkausi tai talvikausi Työkauden aikana tilaajaa laskutetaan yhden kalenterikuukauden laskutusjaksoin tarjouspyynnössä tai urakkasopimuksessa määrätyllä tavalla siten, että laskutettavasta urakkahinnasta jää 10 % kauden loppuselvitykseen käsiteltäväksi. Lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

10 Tekninen lautakunta YHT 156/2012/512 TEK 64 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 70, 293, 294 JA , SILTALAN RISTEYKSEN YMPÄRISTÖ Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle liikerakennusten korttelialuetta niin, että se tekee mahdolliseksi rakentaa liiketiloja päivittäistavarakaupan tarpeisiin noin 2000 k-m 2 sekä muita liiketiloja tilaa vievän kaupan tarpeisiin. Liikenne alueelle pyritään ohjaamaan Palontien suunnasta ja Siltalan eritason ramppi pyritään suunnittelemaan ns. kaupunkirampiksi, joka tekee mahdolliseksi liittymien rakentamisen. Suunnittelun kuluessa on liikennejärjestelyistä johtuen tullut tarpeelliseksi laajentaa aluetta siten, että Palontien toisen puolen korttelialueet rataan saakka ja osa Aamukujaa on otettu mukaan muutokseen. Asemakaavan sisältö Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä nro 1. Aluerakenne pysyy voimassa olevan yleis- ja asemakaavan kaltaisena. Liikenneverkko perustuu siihen, että kantatielle 67 Siltalaan rakennetaan eritasoliittymä. Laajennusalueen katuverkko puolestaan perustuu Palontielle rakennettavaan kiertoliittymään. Näin kantatien ja radan varren alueet on saatu keskitetysti ja helposti lähestyttäviksi. Kantatien sisääntuloliikenne pohjoisesta tulee ns. kaupunkirampin kautta Palontielle ja etelään lähtevä liikenne käyttää samaa ramppia, muuten risteysjärjestelyt pysyvät vanhojen suunnitelmien mukaisina. Uudesta Palontien kiertoliittymästä tulee nelihaarainen. Palontien liittymien lisäksi kiertoliittymään ohjataan Aamukuja ja uusi Hansatie. Kevytliikenne on tarkoitus ohjata Palontien yli kiertoliittymän kohdalla. Kaavassa on kuitenkin varauduttu suojaviheraluein ja rakentamisrajoituksin tarvittaessa osoittamaan kevytliikenteen alikulku Tuoresluoman kohdalla. Asemakaavalla osoitetaan neljä liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, joista kahdelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Hansaväylän ja Palontien välinen alue on osoitettu erinomaisen sijaintinsa takia liikerakentamisen käyttöön mutta ei suuryksikölle, koska korttelialueelle tullaa eritasoristeyksen toteuduttua kulkemaan rampin alitse toiselta korttelialueelta. Kaksi nykyistä maatilojen talouskeskusten aluetta osoitetaan asuinja liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Paloaseman korttelialueesta muutetaan Aamukujan tiealueeksi n. viiden metrin levyinen osa. Tuomiluoman rannat on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

11 Tekninen lautakunta Asemakaavan mitoitus Kaava-alueella on neljä liiketonttia, kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttia ja yksi yleisten rakennusten tontti. Suunnittelualueella on mahdollista rakentaa asuntoja kolmelle korttelialueelle. Työpaikkoja alueelle on mahdollista tulla useita satoja. Asemakaavan pinta-ala on 16 ha. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeuden määrä on 3283 k-m 2. Yleisten rakennusten korttelialueen rakennusoikeuden määrä on 3306 k-m 2. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden rakennusoikeuden määrä on 5083 k-m 2. Liikerakennusten korttelialueet, joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, rakennusoikeuden määrä on k-m 2. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavalla edistetään yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja rakennetun infran hyödyntämistä. Uusi kaupan alue tiivistää taajamatoimintoja. Kaupan tuleva sijainti vähentää poikittaisliikennettä taajaman sisällä, mutta lisää liikennettä Palontiellä ja kantatien risteyksen tuntumassa. Näin päätieverkkoon tukeutuva kaupan sijoittuminen vähentää liikenteen aiheuttamaa haittaa asuinympäristölle ja lisää alueen saavutettavuutta sekä helpottaa monipuolista kaupan sijoittumista valmiiseen yhdyskuntarakenteeseen. Yhdyskuntarakenne eheytyy ja täydentyy. Kantatien molemmilla puolilla on kauppa- ja yritysaluetta ennestään. Siltalassa Alaanentien tuntumassa toimii tällä hetkellä yli kaksikymmentä yritystä, jotka edustavat varsin kattavasti yrityselämää. Rakennetun kunnallistekniikan ja tiestön käyttö tehostuu. Tiestön rakentamisessa varaudutaan vaiheittaiseen alueen toteutumiseen ja rakennetaan toiminnalle välttämätön tieympäristö. Kevyelle liikenteelle varataan turvalliset kulkuyhteydet. Kaupan palvelutarjonta on nykytilanteessa puutteellinen kuntalaisten ostovoimaan verrattuna. Suuryksikköjen toteuduttua kaupan palvelut tulevat merkittävästi parantamaan Ilmajoen keskustan kaupallisten palvelujen tarjontaa. Kaavan yhteydessä tehdyn kaupallisen selvityksen mukaan vaikutukset taajamarakenteeseen eivät ole kovin suuret, koska Siltala on osa keskustataajamaa. Uuden päivittäistavaramyymälän myötä Ilmajoelle syntyy tarjonnaltaan ja tuotevalikoimaltaan monipuolinen myymälä, joka vähentää päivittäistavarakaupan ostovoiman ulosvirtausta merkittävästi. Hanke vahvistaa koko Siltalan alueen vetovoimaa ja lisääntyneistä asiakasmääristä hyötyvät kaikki alueella toimivat kaupan yritykset.

12 Tekninen lautakunta Asemakaavan toteutumisen myötä Ilmajoen kaupallinen status nousee selvästi. Ostosmatkat etenkin Seinäjoen suuntaan vähenevät ja viikonloppuostoksetkin voidaan yhä useammin hoitaa oman kunnan alueella. Liikerakentaminen ei tule suuresti vaikuttamaan liikenteeseen kunnan liikenneverkossa, koska pääosa uudelle liikepaikalle suuntautuvasta liikenteestä käyttää samoja reittejä, joita nykyisinkin asioidessaan muualla, lähinnä Seinäjoella. Liikennevirtojen pääasiallinen muutoskohta on Siltalan risteyksessä ja liikennejärjestelyiden muutos tapahtuu Palontiellä noin 150 metrin matkalla. Tämä liikennevirran muutos keskittyy uuteen kiertoliittymään, jonne siirtyy myös Aamukujan liikenne, jolloin suora liittymä Palontieltä poistuu. Kauppojen keskustasijainti mahdollistaa hyvän saavutettavuuden myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Ilmajoen keskustan asukkaille uudet päivittäistavaramyymälät toimivat lähikauppoina, joissa on mahdollisuus asioida kaikilla kulkutavoilla. Alueen kunnallistekninen huolto on valmiina ja verkostoa joudutaan uusimaan rakentamisesta johtuvan vesiputken uuden linjauksen takia. Alueen sijaitessa valmiin infran piirissä, on alueen käyttöönotto kunnalle taloudellinen ratkaisu. Päätieverkon liikennejärjestelyistä aiheutuu kunnalle tie- ja katurakentamiskuluja, mutta se luo alueelle myös laajentumismahdollisuuksia. Alue pyritään toteuttamaan selvitysten perusteella vaiheittain. Tiehallinto ei osallistu suunnittelu- eikä rakentamiskuluihin. Kaavan toteutumisella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön, koska laajennusalue on jo ennestään rakennettua, pinnoitettua ja viljeltyä aluetta. Tuomiluoman uoma pysyy ennallaan ja rannat on osoitettu viheralueiksi. Liikerakentaminen ja hoidetut piha-alueet muuttavat Siltalan risteyksen maatalousmaiseman rakennetuksi taajamaalueeksi. Varsin näkyvä sijainti asettaa vaatimuksia toimijoille rakentaa edustava maamerkki vilkasliikenteiselle risteysalueelle. Kaavaprosessi Kunnanhallituksen kaavoituspäätös Osallistumis- ja arviointisuunnitelma näytillä Kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta näytillä Yleisötilaisuus Alueesta on laadittu liikenneselvitys ja kaupallinen selvitys. Viranomaisten ja osallisten kanssa on käyty useita neuvotteluja. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä siitä ei ole esitetty huomautuksia.

13 Tekninen lautakunta Lausunnot ja mielipiteet Kahdesta vaihtoehtoisesta luonnoksesta on nähtävilläolon aikana saatu lausuntoja ja mielipiteitä. Ne ovat esityslistan oheismateriaalina. Lausunnot: ELY-keskus Ilmajoen kunta ja ELY-keskus ovat neuvotelleen asemakaavasta useita kertoja. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Ely:n liikenne- ja infra vastuualueen sekä ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen edustajat, Liikenneviraston edustaja (nettiyhteyden välityksellä) sekä alueelle hanketta kehittävän Ruokakesko Oy:n edustajat. Liikenneselvityksessä on tarkasteltu viittä eri vaihtoehtoa kokonaistilanteen ratkaisemiseksi. Kaikki vaihtoehdot ovat kuitenkin perustuneet siihen, että kantatielle rakennetaan eritasoliittymä. ELY-keskuksen liikennejärjestelmäpäällikkö Markku Järvelä on edelleen neuvotellut Liikenneviraston edustajin kanssa. Keskustelun päätteeksi silloin on todettu, että jäljelle jääneiden vaihtoehtojen 5 ja 1 yksityiskohdat tarkentuvat detaljitason suunnittelussa. Vaiheittain toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen asemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Palontielle tarvitaan jo 1. vaiheessa kevyen liikenteen alikulku. Liikennevirasto kiinnittää huomiota alueen pehmeikköön, rautatien suoja-alueen merkitsemiseen, rautatiealueen rajaukseen ja tasoristeyksen liittymäetäisyyksiin. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pitää vaihtoehtoa 1 toimivimpana, koska siinä Aamukuja liittyy palontiehen kiertoliittymän kautta, joten hälytysajoneuvojen tehtävään lähdöt paranevat tässä risteyksessä. Etelä-Pohjanmaan liitto lausuu, että asemakaavaluonnokset ovat maakuntakaavan mukaisia. Lakeuden Vesi Oy huomauttaa, että kantatien eritason rakentamisesta koituu huomattavat kustannukset risteysalueen runkovesijohdon muutostöistä. Muutostöiden karkea kustannusarvio on Fortum Sähkönsiirto Oy esittää muuntamolle varattavaksi sijoituspaikan. Ilmajoen kunnan yritysasiamies pitää hyvänä, että kuntaan kaavoitetaan hyviä kauppapaikkoja. Mielipiteet: Lauri Yli-Hannuksela esittää mielipiteensä kiertoliittymän paikasta. Edelleen hän esittää, että korttelin 348 muuttamista asuin- liike- ja

14 Tekninen lautakunta toimistorakennusten korttelialueeksi ja nykyisen kulun radan varressa säilytettäväksi kaavalla, lisäksi tiealue tulisi olla kokonaan myydyn määräalan puolella. Hän esittää myös puistojen nimiä muutettavaksi. Aila ja Heikki Talvitie ovat sitä mieltä, että Aamukujan liittymän siirto kiertoliittymään tuntuu toimivalta ratkaisulta, kiertoliittymää ja samalla kevytväylän alitusta he esittävät siirrettäväksi kaakkoon päin. Edelleen he esittävät vielä tutkittavaksi kantatielle eritason sijaista kiertoliittymää. Kirsi Luukkonen ja Juha Malkamäki eivät vastusta kaupan ja tien rakentamista, mutta esittävät, että valitaan kaavavaihtoehto 1. Uusi liittymä tontille tulee rakentaa riittävän vahvarakenteiseksi. Lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen huomioon ottaminen asemakaavaehdotuksessa: Asemakaavan liikennejärjestelmä on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta neuvottelujen mukainen. Jatkotyön pohjaksi valittiin liikenneverkko 1:n mukainen tiestö. Poikkeuksena on se, että kiertoliittymän yhteyteen ei ole osoitettu kevytväylän rakentamista Palontien alitse kauppa-alueelle. Väylää varten on kuitenkin jätetty rakentamisesta vapaa alue myöhempää mahdollista tarvetta varten. Perusteluna kevytväylän alituksen pois jättämiselle on kevytliikenteen odotettavissa oleva todella pieni määrä ja se että Palontien toisessakaan kiertoliittymässä, jossa kevyttä liikennettä on todella paljon, ei valtio tienpitäjänä ole alitusta tehnyt. Uuteen kiertoliittymään rakennettuna alitus saattaisi jopa aiheuttaa lisävaaraa Kauppatien risteyksen kiertoliittymän jalankulkijoille ja pyöräilijöille epäloogisesta järjestelystä johtuen. On erityisesti huomattava, että pääasiallinen kevytliikenteen virta on Palontien suuntainen; Siltalasta keskustaan. Tähän suurelta osin koululaisliikenteeseen ei kevytliikenteen alitus toisi mitään uutta, tämä liikenne tulee joka tapauksessa kulkemaan tasossa. Liikenneviraston esitykset on otettu huomioon. Fortum Sähkönsiirto Oy:n muuntamolle on varattu sijoituspaikka. Lauri Yli-Hannukselan mielipide on otettu huomioon siten, että kortteliin 348 on osoitettu alue, jolle saa rakentaa asunnon. Puistojen nimet on muutettu esityksen mukaisiksi. Kirsi Luukkosen ja Juha Malkamäen mielipiteet on otettu huomioon siten, että kaavaehdotus on laadittu vaihtoehdon 1 pohjalta. Liittymäjärjestelyjä on kehitetty siten, että tontille tulee kulku Aamukujalta ennen kiertoliittymää, eikä erillistä siltaa ole tarve rakentaa.

15 Tekninen lautakunta Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Siltalan kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 70, 293, 294 JA , Siltalan risteyksen ympäristön alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi sekä pyytäisi lausunnon Ely-keskukselta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

16 Tekninen lautakunta YHT 155/2012/523 TEK 65 RENGONHARJUN ILMAILUTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Ilmailutien asemakaava on hyväksytty Kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu, teistä on rakennettu Ilmailutie, Huoltotie ja osa Tuotantotietä. Kunnallistekniikan jatkorakentamiselle on varattu määräraha tämän vuoden talousarvioon. Valtatien 19 uuden linjauksen ja eritasojen rakentaminen alkanee myös tänä vuonna. Korttelialueita Rengonharjulla omistavat Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki ja yksityiset maanomistajat. Kaupungin ja yksityisten maanomistajien kanssa kunta on tehnyt maankäyttösopimukset. Kunta omistaa alueella liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä energiahuollon aluetta yhteensä n. 22 ha. Alueen myyntihintoja määriteltäessä on otettu huomioon raakamaan hinta, kunnallistekniikan rakentamiskulut ja vastaavien korttelialueiden hinta Ilmajoella. Hinnoista on myös neuvoteltu Seinäjoen kaupungin edustajien kanssa, koska Ilmailutien alueella tulee myös Seinäjoen kaupunki myymään samanlaisia korttelialueita kuin kunta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet sijaitsevat näkyvimmillä ja helpoiten saavutettavilla paikoilla, niillä myös rakentamisen tehokkuus on korkein, joten ne on esitetty myytäväksi kalleimmalla hinnalla. Teollisuusalueista kortteli 6 Rengonharjuntien ja Lentotien välissä on hinnoiteltu korkeammaksi kuin muut teollisuusalueet. Tämänkin perusteluna on näkyvä sijainti. Alla olevaan karttaan on merkitty asemakaavan korttelialueet ja Ilmajoen kunnan (vaalean harmaa rasteri) ja Seinäjoen kaupungin (tumma rasteri) omistamat alueet Rengonharjulla. Tämä myyntihintapäätös koskee Ilmajoen kunnan omistamia alueita Ilmailutien asemakaava-alueella: korttelit 1 ja 3 kokonaan ja rasterin osoittamat osat kortteleista 2, 5-7, 9 ja 10.

17 Tekninen lautakunta Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Ilmailutien alueen korttelien 1 ja 2 liike- ja toimistorakennusten korttelialueen myyntihinta on 8 /m Korttelin 6 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen myyntihinta on 6 /m Korttelien 2, 3, 5, 7, 9 ja 10 teollisuus- ja varastorakennusten sekä energiahuollon alueen myyntihinta on 4 /m Tonttien myyntiehdot ovat liitteen nro 2 mukaiset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

18 Tekninen lautakunta YHT 99/2012/523 TEK 66 SAARENPÄÄN ALUEEN RIVITALOTONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI Kunnanvaltuusto on päättänyt Saarenpään tonttien myyntihinnat Kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa syksyllä. Tonteilla rakentaminen voisi näin ollen alkaa ensi vuoden alussa. Alueella on kaavoitettu kunnan omistamalle maalle 5 rivitalotonttia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1900 m 2 ja 3533 m 2 :n välillä. Pienimmän tontin rakennusoikeus on 418 k-m 2 ja suurimman 777,26 k-m 2. Neliöhinta on 12. Myytävät rivitalotontit, AR, ovat kortteleissa 75/1, 245/1 ja 2 sekä 246/1 ja 2 ja ne sijaitsevat alla olevan kartan osoittamissa paikoissa. Rivitalotonttien kysyntä Ilmajoella on ollut varsin vilkasta viime vuosina. On ollut jaksoja, ettei kunnalla ole ollut tarjolla yhtään vapaata tonttia keskustasta. Nyt ei ole vapaita rivitalotontteja Ahonkylässä, keskustassa on kolme Napustanmäen tonttia, joille saa rakentaa kullekin vain kolmen asunnon rivitalon. Koskenkorvalla on muutamia varsinaisia rivitalotontteja vapaana. Useat rakentajat ovat tiedustelleet uusia rivitalotontteja. Nyt varauksessa olevista tonteista

19 Tekninen lautakunta osan jopa 3-4 tonttia on varannut sama rakentaja. Tässä tilanteessa ennen, kuin kaavoituspäätöksien mukaisista alueita tulee lisää rivitalotontteja rakennettavaksi, on tarpeen rajoittaa varaamista. Lienee kohtuullista, että yksi varaaja voi varata vain korkeintaan kaksi tonttia. Edelleen poikkeavaa menettelyä olisi hyvä noudattaa varausajan osalta siten, että tontit voitaisiin antaa varaukseen jo toukokuussa vaikka ne myydään aikaisintaan tammikuussa. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. antaa myyntiin ja varattavaksi Saarenpään alueen rivitalotontit. 2. kauppakirjat allekirjoitetaan aikaisintaan Saarenpään alueen tontteja voi olla varauksessa samanaikaisesti korkeintaan kaksi tonttia yhdellä varaajalla. 4. varausaika on 8 kuukautta saakka, sen jälkeen varausaika on 6 kuukautta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

20 Tekninen lautakunta YHT 118/2012/523 TEK 67 POJANLUOMAN VÄLIVAINION TONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI Kunnanvaltuusto on päättänyt Välivainion tonttien myyntihinnat Kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa kesällä, mikäli tonteilla on kysyntää. Tonteilla rakentaminen voisi näin ollen alkaa lokakuun alussa. Alueella on kaavoitettu kunnan omistamalle maalle 5 omakotitonttia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 3071 m 2 ja 4276 m 2 :n välillä. Neliöhinta on 3. Halvin tontti maksaa ja kallein Myytävät tontit ilmenevät alla olevasta kartasta. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa myyntiin ja varattavaksi Välivainion alueen korttelien asuntotontit. Kauppakirjat allekirjoitetaan aikaisintaan Edelleen tekninen lautakunta päättää, että varausaika on 1 vuosi, kun varaus on tehty tänä vuonna jälkeen tehtyjen varausten varausaika on 6 kk. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.10.2012, kello 16.30 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot