ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, pj, poistui kokouksesta klo Saunamäki Juhani, vpj Ahola Heikki, vj Alho Antti Niemistö Esa Pohto-Pentilä Hanna, vj Valli Kirsti Poissa Ahola Kirsti Olkkola Akiliina Pikkumäki Marjo Yli-Rasku Risto Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen edustaja Markku Ojala Esittelijät: tekninen johtaja Paavo Perälä, kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola Sihteeri Sirkka Viitala Asiantuntijat: tiemestari Kirsi Latvala, :t 61-63, klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Anssi Saunamäki Juhani Saunamäki puheenjohtaja puheenjohtaja Sirkka Viitala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Teknisellä osastolla Esa Niemistö Juhani Saunamäki Hanna Pohto-Pentilä :t :t , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie 17 Merja Lehto osastosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu TEK 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 60 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 TEK 61 TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 TEK 62 TEK 63 URAKOINTI RIEPPOSEN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY 6 KONETYÖURAKOIDEN SOPIMUSEHTOJEN TARKISTAMINEN 7 TEK 64 1 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 70, 293, 294 JA , SILTALAN RISTEYKSEN YMPÄRISTÖ 9 TEK 65 2 RENGONHARJUN ILMAILUTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 15 TEK 66 TEK 67 SAARENPÄÄN ALUEEN RIVITALOTONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI 17 POJANLUOMAN VÄLIVAINION TONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI 19 TEK 68 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 20 TEK 69 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 21 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) keskiviikkona 25. päivänä huhtikuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 12. päivänä huhtikuuta 2012 Anssi Saunamäki, merk.

3 Tekninen lautakunta TEK 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknisen johtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEK 60 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Niemistö, Juhani Saunamäki ja Hanna Pohto-Pentilä.

4 Tekninen lautakunta TEK 61 TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN YHT 102/2012/180 Tekltk Teknisellä osastolla on ollut haettavana toimistosihteerin virka. Hakuilmoitus on julkaistu Ilmajoki-lehdessä, Ilkassa, kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla sekä MOL:in sivuilla alkaen. Hakuaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 113 kpl, joista 1 myöhässä. Yksi hakijoista on myöhemmin perunut hakemuksensa. Viranhakuilmoitus sekä luettelo hakijoista ovat esityslistan oheismateriaalina. Valintapäätöksen tekee tekninen lautakunta. Hakijoista valittiin henkilökohtaiseen haastatteluun 16 henkilöä ja haastattelut suoritettiin 24.2 ja Haastatteluryhmään kuuluivat teknisen johtajan lisäksi kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, tiemestari Kirsi Latvala ja osastosihteeri Merja Lehto. Haastatteluryhmän arvion perusteella toiseen jatkohaastatteluun kutsuttiin Karita Alestalo, Anne-Maarit Annala, Katja Koivisto, Riina Kulju ja Mari Ylinen ja 5.3 suoritettuihin jatkohaastatteluihin osallistuivat henkilöstön lisäksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Anssi Saunamäki ja lautakunnan varapuheenjohtaja Juhani Saunamäki. Teknisen johtajan ehdotus: Valitaan toimistosihteerin virkaan Anne-Maarit Annala ja hänen varasijalleen Katja Koivisto. Perusteina valintaan ovat Annalan koulutus, työkokemus ja työtehtävät julkishallinnosta, erityisesti tekniseltä toimialalta. Erityinen painoarvo on haastattelutilanteella, jossa Annala toi erinomaisilla esiintymistaidoillaan esiin oman ammattiosaamisensa ja hyvät valmiutensa toimistosihteerin virkatehtävien hoitoon. Varasijalle valittavaksi ehdotettavan Katja Koiviston osalta on myös erityinen painoarvo haastattelutilanteella, jossa valmiutensa toimistosihteerin virkatehtävien hoitoon. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa viran vastaanottamisesta lukien ja virkavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut Ilmajoen kunnan työterveyslääkärin varauksettoman lausunnon kunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta Asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn kohdalla olivat vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen ja tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) Tekltk Toimistosihteerin virkaan hakenut Seija Hautala on jättänyt tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen , jossa hän hakee oikaisua päätökseen toimistosihteerin viran täyttämisessä. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Hautala perustelee oikaisuvaatimustaan vertailemalla omaansa ja valitun koulutusta ja työkokemusta. Hautalan mukaan hänellä on valittua korkeampi ja pidempi työkokemus. Hautala esittää myös, että lautakunnan päätös olisi laiton, koska hänen mukaansa esityslistan liitteenä olisi ollut yhteenveto vain hakijoista, jotka oli kutsuttu haastatteluun ja lautakunnan jäsenillä ei olisi siten ollut tietoa, ketkä kaikki ovat virkaa hakeneet. Oikaisuvaatimuksen lopuksi Hautala vaatii, että: koska työsuhteeni Ilmajoen kuntaan on katsottu toistaiseksi voimassa olevaksi, eli rinnastetaan vakituiseen työntekijään, työnantajan tulisi virallisestikin nimittää minut ko. virkaan, jota olen jo menestyksekkäästi hoitanut. Esittely oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten: Viran hakuilmoituksessa määritellyt kelpoisuusehdot ovat: virkaan soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto (esim. merkonomi tai tradenomi), atk-osaamista, asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaitoja, sekä kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Työkokemus julkishallinnon tai vesihuoltoalan hallinto- ja toimistotehtävistä sekä laskutusohjelmien ja paikkatietosovellusten käytöstä luetaan hakijalle eduksi. Valittu Anne-Maarit Annala on koulutukseltaan toimistotyön- ja tietohallinnon linjalta valmistunut merkonomi. Hänellä on työkokemusta Perhon kunnan keskushallinnon ja teknisen toimen toimistotyöntekijän ja toimistosihteerin tehtävistä kaksi vuotta, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä muiden työnantajien palveluksessa sekä omasta yritystoiminnasta yhteensä kolme vuotta. Annalalla on siten kelpoisuusehdot täyttävä koulutus, jota hän on lisäksi täydentänyt sihteerin ammattitutkinnolla. Koulutuksen lisäksi Annalan monipuolinen toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä ja itsenäisenä yrittäjänä hankittu työkokemus osoittavat hänen täyttävän kelpoisuutensa myös muiden kelpoisuusvaatimusten osalta.

6 Tekninen lautakunta Haastattelutilanteissa hakijoilta kysyttiin mm. heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan koskien asiakaspalvelutilanteita, omatoimista ja itsenäistä työskentelyvalmiutta sekä tiimityöskentelytaitoja. Ensimmäinen haastattelu kesti n. 15 minuuttia ja toinen n. puoli tuntia. Esittelijän valintapäätösehdotus on perustunut kokonaisnäkemykseen, jossa on huomioitu kelpoisuusvaatimusten täyttyminen ja lisäksi arvioitu haastattelutilanteen perusteella hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta virkaan. Oikaisuvaatimuksen tehneellä Hautalalla ei ole etuoikeutta virkavalintaa tehtäessä ja lautakunnalla on ollut valintaa tehdessään käytettävissään kaikkia hakijoita koskeva hakijaluettelo. Teknisen johtajan ehdotus: Todetaan, että tekninen lautakunta ei ole käyttänyt sille asiassa kuuluvaa harkintavaltaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä. Lautakunta on siten harkintavaltaansa käyttäen valinnut virkaan Anne-Maarit Annalan ja valintapäätös on muutoinkin lainmukainen. Päätetään, että oikaisuvaatimus hylätään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

7 Tekninen lautakunta TEK 62 URAKOINTI RIEPPOSEN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY YHT 106/2012/16 Urakointi Riepponen/ Juha Riepponen on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien aurausurakkasopimuksen irtisanomista. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Oikaisuvaatimuksessaan urakoitsijana toiminut Juha-Matti Riepponen esittää, ettei hän ole rikkonut sopimuksen eikä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Lisäksi Riepponen vetoaa siihen, että sopimuslomakkeella on tarjouspyynnöstä poikkeavat aurausehdot. Oikaisuvaatimuksen esittelyosa: Tarjouspyynnössä todetaan, että: Toistuva toimenpideajan ylitys on auraussopimuksen irtisanomisperuste. Mikäli urakoitsija todetaan epäpäteväksi tai sopimattomaksi tehtävään, eikä huomautuksista huolimatta korjaa epäkohtaa, kunnalla on oikeus sanoa sopimus irti. Auraus sisältää lumen poiston ajoradalta, kääntymis- ja ohituspaikoilta sekä tien tai alueen liittymän siivouksen. Kaluston on sovelluttava kohteen tarpeeseen. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen on pyydetty mm. erään tiekunnan ja kaavatien käyttäjän lausunnot, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina. Lausunnot vahvistavat tilaajan käsityksen sopimuksen irtisanomisperusteiden täyttymisestä. Teknisen johtajan ehdotus: Oikaistaan teknisen johtajan päätöstä urakkasopimuksen irtisanomisperusteiden osalta seuraavasti: Urakkasopimus irtisanotaan sillä perusteella, että urakoitsija ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan ja lisäksi urakoitsija on todettu epäpäteväksi ja sopimattomaksi tehtävään, koska hän ei ole toistuvista huomautuksista huolimatta korjannut auraustyön toteutukseen liittyviä ajoituksellisia ja laadullisia epäkohtia. Päätetään että oikaisuvaatimus hylätään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

8 Tekninen lautakunta TEK 63 KONETYÖURAKOIDEN SOPIMUSEHTOJEN TARKISTAMINEN YHT 168/2012/16 Konetyöurakkasopimusten suoritemäärien mittausperusteita, sopimuksen irtisanomis- ja purkamisperusteita sekä laskutusperusteita on tarpeen tarkentaa niissä ilmenneiden puutteiden vuoksi. Sopimusehtojen täsmentämisen tavoitteena on myös helpottaa ja vähentää urakkasuoritteiden seurannan valvontatarvetta ja parantaa työsuoritteiden dokumentoinnin tasoa. Teknisen johtajan ehdotus: Hyväksytään Ilmajoen kunnan työsuoriteperusteisten konetyöurakoiden urakkasopimusten yleiset sopimusehdot noudatettavaksi jatkossa solmittaviin urakkasopimuksiin seuraavasti, mikäli kunta päättää koekäyttöjakson jälkeen ottaa gps- seurantajärjestelmän käyttöönsä: Ilmajoen kunnan teknisen osaston koneurakointisopimusten yleiset sopimusehdot Tarjouspyynnössä määritellään hankintakohtaisesti noudatettavat yleiset sopimusehdot, joita noudatetaan muilta osin (esim. Yse98 tai Jyse 2009/ Palvelut). Urakka-aika: Kunnossapito- ja muiden työsuoriteperusteisten konetyöurakoiden urakka-aika on 1-2 vuotta + optiona 1-3 vuotta, urakka-aika määritellään hankintakohtaisesti tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Sopimuksen voimassaoloaika, purkamis- ja irtisanomisperusteet: Urakkasopimus voidaan irtisanoa, jos urakoitsijan työsuorituksessa on todettu vähintään kolme puutetta tai virheitä tai tilaajan oman kokonaisarvion ja saadun asiakaspalautteen perusteella voidaan todeta, että urakkasuoritus ei täytä sopimukselle asetettuja tavoitteita. Sopimukselle asetettavat määrälliset, ajoitukselliset ja laadulliset tavoitteet määritellään tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mikäli urakoitsija todetaan epäpäteväksi tai sopimattomaksi tehtävään, kunnalla on oikeus purkaa sopimus. Option käytöstä tilaaja tekee päätöksen ennen sopimusajan päättymistä. Jos päätöstä option käytöstä ei tehdä, sopimus päättyy tällöin automaattisesti ensimmäisen sopimusjakson päättyessä.

9 Tekninen lautakunta Tarjoushinnat ja hintasidonnaisuus: Kunnossapitourakoissa ja muissa konetyöurakoissa tarjoushintoina annetaan tuntiveloitushinta ( /h) ja yksikköhinta ( /suorite). Tarjoushintojen osalta tarjousvertailu suoritetaan huomioimalla tarjoushinnat painoarvoin 50%/50%. Sopimushintoja tarkistetaan tarjouspyynnössä erikseen määritellyillä ehdoilla ja ajankohtina. Suoritemäärän mittaus ja suoritteen laskutus: Urakkasuoritteen toteutumaa seurataan urakoitsijan työkoneeseen asennettavalla tilaajan hankkimalla suoritemittauslaitteella, esim. gps- paikannuslaitteella, joka tallentaa suoritemäärän ja työsuorituksen aloitus- ja päättymisajankohdat. Urakoitsija saa käyttöönsä myös em. suoritemäärämittauksen seurantaa ja laskutusta varten käyttöoikeuden internet-pohjaisen seurantaohjelman käyttöön. Laskutettava urakkahinta työkaudelta määräytyy sen mukaan, kumpi em. mitatuista suoritteista antaa tilaajalle edullisemman kokonaisveloitushinnan työkaudelta: kesäkausi tai talvikausi Työkauden aikana tilaajaa laskutetaan yhden kalenterikuukauden laskutusjaksoin tarjouspyynnössä tai urakkasopimuksessa määrätyllä tavalla siten, että laskutettavasta urakkahinnasta jää 10 % kauden loppuselvitykseen käsiteltäväksi. Lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

10 Tekninen lautakunta YHT 156/2012/512 TEK 64 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 70, 293, 294 JA , SILTALAN RISTEYKSEN YMPÄRISTÖ Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle liikerakennusten korttelialuetta niin, että se tekee mahdolliseksi rakentaa liiketiloja päivittäistavarakaupan tarpeisiin noin 2000 k-m 2 sekä muita liiketiloja tilaa vievän kaupan tarpeisiin. Liikenne alueelle pyritään ohjaamaan Palontien suunnasta ja Siltalan eritason ramppi pyritään suunnittelemaan ns. kaupunkirampiksi, joka tekee mahdolliseksi liittymien rakentamisen. Suunnittelun kuluessa on liikennejärjestelyistä johtuen tullut tarpeelliseksi laajentaa aluetta siten, että Palontien toisen puolen korttelialueet rataan saakka ja osa Aamukujaa on otettu mukaan muutokseen. Asemakaavan sisältö Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä nro 1. Aluerakenne pysyy voimassa olevan yleis- ja asemakaavan kaltaisena. Liikenneverkko perustuu siihen, että kantatielle 67 Siltalaan rakennetaan eritasoliittymä. Laajennusalueen katuverkko puolestaan perustuu Palontielle rakennettavaan kiertoliittymään. Näin kantatien ja radan varren alueet on saatu keskitetysti ja helposti lähestyttäviksi. Kantatien sisääntuloliikenne pohjoisesta tulee ns. kaupunkirampin kautta Palontielle ja etelään lähtevä liikenne käyttää samaa ramppia, muuten risteysjärjestelyt pysyvät vanhojen suunnitelmien mukaisina. Uudesta Palontien kiertoliittymästä tulee nelihaarainen. Palontien liittymien lisäksi kiertoliittymään ohjataan Aamukuja ja uusi Hansatie. Kevytliikenne on tarkoitus ohjata Palontien yli kiertoliittymän kohdalla. Kaavassa on kuitenkin varauduttu suojaviheraluein ja rakentamisrajoituksin tarvittaessa osoittamaan kevytliikenteen alikulku Tuoresluoman kohdalla. Asemakaavalla osoitetaan neljä liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, joista kahdelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Hansaväylän ja Palontien välinen alue on osoitettu erinomaisen sijaintinsa takia liikerakentamisen käyttöön mutta ei suuryksikölle, koska korttelialueelle tullaa eritasoristeyksen toteuduttua kulkemaan rampin alitse toiselta korttelialueelta. Kaksi nykyistä maatilojen talouskeskusten aluetta osoitetaan asuinja liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Paloaseman korttelialueesta muutetaan Aamukujan tiealueeksi n. viiden metrin levyinen osa. Tuomiluoman rannat on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

11 Tekninen lautakunta Asemakaavan mitoitus Kaava-alueella on neljä liiketonttia, kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttia ja yksi yleisten rakennusten tontti. Suunnittelualueella on mahdollista rakentaa asuntoja kolmelle korttelialueelle. Työpaikkoja alueelle on mahdollista tulla useita satoja. Asemakaavan pinta-ala on 16 ha. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeuden määrä on 3283 k-m 2. Yleisten rakennusten korttelialueen rakennusoikeuden määrä on 3306 k-m 2. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden rakennusoikeuden määrä on 5083 k-m 2. Liikerakennusten korttelialueet, joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, rakennusoikeuden määrä on k-m 2. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavalla edistetään yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja rakennetun infran hyödyntämistä. Uusi kaupan alue tiivistää taajamatoimintoja. Kaupan tuleva sijainti vähentää poikittaisliikennettä taajaman sisällä, mutta lisää liikennettä Palontiellä ja kantatien risteyksen tuntumassa. Näin päätieverkkoon tukeutuva kaupan sijoittuminen vähentää liikenteen aiheuttamaa haittaa asuinympäristölle ja lisää alueen saavutettavuutta sekä helpottaa monipuolista kaupan sijoittumista valmiiseen yhdyskuntarakenteeseen. Yhdyskuntarakenne eheytyy ja täydentyy. Kantatien molemmilla puolilla on kauppa- ja yritysaluetta ennestään. Siltalassa Alaanentien tuntumassa toimii tällä hetkellä yli kaksikymmentä yritystä, jotka edustavat varsin kattavasti yrityselämää. Rakennetun kunnallistekniikan ja tiestön käyttö tehostuu. Tiestön rakentamisessa varaudutaan vaiheittaiseen alueen toteutumiseen ja rakennetaan toiminnalle välttämätön tieympäristö. Kevyelle liikenteelle varataan turvalliset kulkuyhteydet. Kaupan palvelutarjonta on nykytilanteessa puutteellinen kuntalaisten ostovoimaan verrattuna. Suuryksikköjen toteuduttua kaupan palvelut tulevat merkittävästi parantamaan Ilmajoen keskustan kaupallisten palvelujen tarjontaa. Kaavan yhteydessä tehdyn kaupallisen selvityksen mukaan vaikutukset taajamarakenteeseen eivät ole kovin suuret, koska Siltala on osa keskustataajamaa. Uuden päivittäistavaramyymälän myötä Ilmajoelle syntyy tarjonnaltaan ja tuotevalikoimaltaan monipuolinen myymälä, joka vähentää päivittäistavarakaupan ostovoiman ulosvirtausta merkittävästi. Hanke vahvistaa koko Siltalan alueen vetovoimaa ja lisääntyneistä asiakasmääristä hyötyvät kaikki alueella toimivat kaupan yritykset.

12 Tekninen lautakunta Asemakaavan toteutumisen myötä Ilmajoen kaupallinen status nousee selvästi. Ostosmatkat etenkin Seinäjoen suuntaan vähenevät ja viikonloppuostoksetkin voidaan yhä useammin hoitaa oman kunnan alueella. Liikerakentaminen ei tule suuresti vaikuttamaan liikenteeseen kunnan liikenneverkossa, koska pääosa uudelle liikepaikalle suuntautuvasta liikenteestä käyttää samoja reittejä, joita nykyisinkin asioidessaan muualla, lähinnä Seinäjoella. Liikennevirtojen pääasiallinen muutoskohta on Siltalan risteyksessä ja liikennejärjestelyiden muutos tapahtuu Palontiellä noin 150 metrin matkalla. Tämä liikennevirran muutos keskittyy uuteen kiertoliittymään, jonne siirtyy myös Aamukujan liikenne, jolloin suora liittymä Palontieltä poistuu. Kauppojen keskustasijainti mahdollistaa hyvän saavutettavuuden myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Ilmajoen keskustan asukkaille uudet päivittäistavaramyymälät toimivat lähikauppoina, joissa on mahdollisuus asioida kaikilla kulkutavoilla. Alueen kunnallistekninen huolto on valmiina ja verkostoa joudutaan uusimaan rakentamisesta johtuvan vesiputken uuden linjauksen takia. Alueen sijaitessa valmiin infran piirissä, on alueen käyttöönotto kunnalle taloudellinen ratkaisu. Päätieverkon liikennejärjestelyistä aiheutuu kunnalle tie- ja katurakentamiskuluja, mutta se luo alueelle myös laajentumismahdollisuuksia. Alue pyritään toteuttamaan selvitysten perusteella vaiheittain. Tiehallinto ei osallistu suunnittelu- eikä rakentamiskuluihin. Kaavan toteutumisella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön, koska laajennusalue on jo ennestään rakennettua, pinnoitettua ja viljeltyä aluetta. Tuomiluoman uoma pysyy ennallaan ja rannat on osoitettu viheralueiksi. Liikerakentaminen ja hoidetut piha-alueet muuttavat Siltalan risteyksen maatalousmaiseman rakennetuksi taajamaalueeksi. Varsin näkyvä sijainti asettaa vaatimuksia toimijoille rakentaa edustava maamerkki vilkasliikenteiselle risteysalueelle. Kaavaprosessi Kunnanhallituksen kaavoituspäätös Osallistumis- ja arviointisuunnitelma näytillä Kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta näytillä Yleisötilaisuus Alueesta on laadittu liikenneselvitys ja kaupallinen selvitys. Viranomaisten ja osallisten kanssa on käyty useita neuvotteluja. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä siitä ei ole esitetty huomautuksia.

13 Tekninen lautakunta Lausunnot ja mielipiteet Kahdesta vaihtoehtoisesta luonnoksesta on nähtävilläolon aikana saatu lausuntoja ja mielipiteitä. Ne ovat esityslistan oheismateriaalina. Lausunnot: ELY-keskus Ilmajoen kunta ja ELY-keskus ovat neuvotelleen asemakaavasta useita kertoja. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Ely:n liikenne- ja infra vastuualueen sekä ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen edustajat, Liikenneviraston edustaja (nettiyhteyden välityksellä) sekä alueelle hanketta kehittävän Ruokakesko Oy:n edustajat. Liikenneselvityksessä on tarkasteltu viittä eri vaihtoehtoa kokonaistilanteen ratkaisemiseksi. Kaikki vaihtoehdot ovat kuitenkin perustuneet siihen, että kantatielle rakennetaan eritasoliittymä. ELY-keskuksen liikennejärjestelmäpäällikkö Markku Järvelä on edelleen neuvotellut Liikenneviraston edustajin kanssa. Keskustelun päätteeksi silloin on todettu, että jäljelle jääneiden vaihtoehtojen 5 ja 1 yksityiskohdat tarkentuvat detaljitason suunnittelussa. Vaiheittain toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen asemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Palontielle tarvitaan jo 1. vaiheessa kevyen liikenteen alikulku. Liikennevirasto kiinnittää huomiota alueen pehmeikköön, rautatien suoja-alueen merkitsemiseen, rautatiealueen rajaukseen ja tasoristeyksen liittymäetäisyyksiin. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pitää vaihtoehtoa 1 toimivimpana, koska siinä Aamukuja liittyy palontiehen kiertoliittymän kautta, joten hälytysajoneuvojen tehtävään lähdöt paranevat tässä risteyksessä. Etelä-Pohjanmaan liitto lausuu, että asemakaavaluonnokset ovat maakuntakaavan mukaisia. Lakeuden Vesi Oy huomauttaa, että kantatien eritason rakentamisesta koituu huomattavat kustannukset risteysalueen runkovesijohdon muutostöistä. Muutostöiden karkea kustannusarvio on Fortum Sähkönsiirto Oy esittää muuntamolle varattavaksi sijoituspaikan. Ilmajoen kunnan yritysasiamies pitää hyvänä, että kuntaan kaavoitetaan hyviä kauppapaikkoja. Mielipiteet: Lauri Yli-Hannuksela esittää mielipiteensä kiertoliittymän paikasta. Edelleen hän esittää, että korttelin 348 muuttamista asuin- liike- ja

14 Tekninen lautakunta toimistorakennusten korttelialueeksi ja nykyisen kulun radan varressa säilytettäväksi kaavalla, lisäksi tiealue tulisi olla kokonaan myydyn määräalan puolella. Hän esittää myös puistojen nimiä muutettavaksi. Aila ja Heikki Talvitie ovat sitä mieltä, että Aamukujan liittymän siirto kiertoliittymään tuntuu toimivalta ratkaisulta, kiertoliittymää ja samalla kevytväylän alitusta he esittävät siirrettäväksi kaakkoon päin. Edelleen he esittävät vielä tutkittavaksi kantatielle eritason sijaista kiertoliittymää. Kirsi Luukkonen ja Juha Malkamäki eivät vastusta kaupan ja tien rakentamista, mutta esittävät, että valitaan kaavavaihtoehto 1. Uusi liittymä tontille tulee rakentaa riittävän vahvarakenteiseksi. Lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen huomioon ottaminen asemakaavaehdotuksessa: Asemakaavan liikennejärjestelmä on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta neuvottelujen mukainen. Jatkotyön pohjaksi valittiin liikenneverkko 1:n mukainen tiestö. Poikkeuksena on se, että kiertoliittymän yhteyteen ei ole osoitettu kevytväylän rakentamista Palontien alitse kauppa-alueelle. Väylää varten on kuitenkin jätetty rakentamisesta vapaa alue myöhempää mahdollista tarvetta varten. Perusteluna kevytväylän alituksen pois jättämiselle on kevytliikenteen odotettavissa oleva todella pieni määrä ja se että Palontien toisessakaan kiertoliittymässä, jossa kevyttä liikennettä on todella paljon, ei valtio tienpitäjänä ole alitusta tehnyt. Uuteen kiertoliittymään rakennettuna alitus saattaisi jopa aiheuttaa lisävaaraa Kauppatien risteyksen kiertoliittymän jalankulkijoille ja pyöräilijöille epäloogisesta järjestelystä johtuen. On erityisesti huomattava, että pääasiallinen kevytliikenteen virta on Palontien suuntainen; Siltalasta keskustaan. Tähän suurelta osin koululaisliikenteeseen ei kevytliikenteen alitus toisi mitään uutta, tämä liikenne tulee joka tapauksessa kulkemaan tasossa. Liikenneviraston esitykset on otettu huomioon. Fortum Sähkönsiirto Oy:n muuntamolle on varattu sijoituspaikka. Lauri Yli-Hannukselan mielipide on otettu huomioon siten, että kortteliin 348 on osoitettu alue, jolle saa rakentaa asunnon. Puistojen nimet on muutettu esityksen mukaisiksi. Kirsi Luukkosen ja Juha Malkamäen mielipiteet on otettu huomioon siten, että kaavaehdotus on laadittu vaihtoehdon 1 pohjalta. Liittymäjärjestelyjä on kehitetty siten, että tontille tulee kulku Aamukujalta ennen kiertoliittymää, eikä erillistä siltaa ole tarve rakentaa.

15 Tekninen lautakunta Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Siltalan kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 70, 293, 294 JA , Siltalan risteyksen ympäristön alueella liitteen nro 1 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi sekä pyytäisi lausunnon Ely-keskukselta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

16 Tekninen lautakunta YHT 155/2012/523 TEK 65 RENGONHARJUN ILMAILUTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Ilmailutien asemakaava on hyväksytty Kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu, teistä on rakennettu Ilmailutie, Huoltotie ja osa Tuotantotietä. Kunnallistekniikan jatkorakentamiselle on varattu määräraha tämän vuoden talousarvioon. Valtatien 19 uuden linjauksen ja eritasojen rakentaminen alkanee myös tänä vuonna. Korttelialueita Rengonharjulla omistavat Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki ja yksityiset maanomistajat. Kaupungin ja yksityisten maanomistajien kanssa kunta on tehnyt maankäyttösopimukset. Kunta omistaa alueella liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä energiahuollon aluetta yhteensä n. 22 ha. Alueen myyntihintoja määriteltäessä on otettu huomioon raakamaan hinta, kunnallistekniikan rakentamiskulut ja vastaavien korttelialueiden hinta Ilmajoella. Hinnoista on myös neuvoteltu Seinäjoen kaupungin edustajien kanssa, koska Ilmailutien alueella tulee myös Seinäjoen kaupunki myymään samanlaisia korttelialueita kuin kunta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet sijaitsevat näkyvimmillä ja helpoiten saavutettavilla paikoilla, niillä myös rakentamisen tehokkuus on korkein, joten ne on esitetty myytäväksi kalleimmalla hinnalla. Teollisuusalueista kortteli 6 Rengonharjuntien ja Lentotien välissä on hinnoiteltu korkeammaksi kuin muut teollisuusalueet. Tämänkin perusteluna on näkyvä sijainti. Alla olevaan karttaan on merkitty asemakaavan korttelialueet ja Ilmajoen kunnan (vaalean harmaa rasteri) ja Seinäjoen kaupungin (tumma rasteri) omistamat alueet Rengonharjulla. Tämä myyntihintapäätös koskee Ilmajoen kunnan omistamia alueita Ilmailutien asemakaava-alueella: korttelit 1 ja 3 kokonaan ja rasterin osoittamat osat kortteleista 2, 5-7, 9 ja 10.

17 Tekninen lautakunta Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Ilmailutien alueen korttelien 1 ja 2 liike- ja toimistorakennusten korttelialueen myyntihinta on 8 /m Korttelin 6 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen myyntihinta on 6 /m Korttelien 2, 3, 5, 7, 9 ja 10 teollisuus- ja varastorakennusten sekä energiahuollon alueen myyntihinta on 4 /m Tonttien myyntiehdot ovat liitteen nro 2 mukaiset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

18 Tekninen lautakunta YHT 99/2012/523 TEK 66 SAARENPÄÄN ALUEEN RIVITALOTONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI Kunnanvaltuusto on päättänyt Saarenpään tonttien myyntihinnat Kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa syksyllä. Tonteilla rakentaminen voisi näin ollen alkaa ensi vuoden alussa. Alueella on kaavoitettu kunnan omistamalle maalle 5 rivitalotonttia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1900 m 2 ja 3533 m 2 :n välillä. Pienimmän tontin rakennusoikeus on 418 k-m 2 ja suurimman 777,26 k-m 2. Neliöhinta on 12. Myytävät rivitalotontit, AR, ovat kortteleissa 75/1, 245/1 ja 2 sekä 246/1 ja 2 ja ne sijaitsevat alla olevan kartan osoittamissa paikoissa. Rivitalotonttien kysyntä Ilmajoella on ollut varsin vilkasta viime vuosina. On ollut jaksoja, ettei kunnalla ole ollut tarjolla yhtään vapaata tonttia keskustasta. Nyt ei ole vapaita rivitalotontteja Ahonkylässä, keskustassa on kolme Napustanmäen tonttia, joille saa rakentaa kullekin vain kolmen asunnon rivitalon. Koskenkorvalla on muutamia varsinaisia rivitalotontteja vapaana. Useat rakentajat ovat tiedustelleet uusia rivitalotontteja. Nyt varauksessa olevista tonteista

19 Tekninen lautakunta osan jopa 3-4 tonttia on varannut sama rakentaja. Tässä tilanteessa ennen, kuin kaavoituspäätöksien mukaisista alueita tulee lisää rivitalotontteja rakennettavaksi, on tarpeen rajoittaa varaamista. Lienee kohtuullista, että yksi varaaja voi varata vain korkeintaan kaksi tonttia. Edelleen poikkeavaa menettelyä olisi hyvä noudattaa varausajan osalta siten, että tontit voitaisiin antaa varaukseen jo toukokuussa vaikka ne myydään aikaisintaan tammikuussa. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. antaa myyntiin ja varattavaksi Saarenpään alueen rivitalotontit. 2. kauppakirjat allekirjoitetaan aikaisintaan Saarenpään alueen tontteja voi olla varauksessa samanaikaisesti korkeintaan kaksi tonttia yhdellä varaajalla. 4. varausaika on 8 kuukautta saakka, sen jälkeen varausaika on 6 kuukautta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

20 Tekninen lautakunta YHT 118/2012/523 TEK 67 POJANLUOMAN VÄLIVAINION TONTTIEN ANTAMINEN MYYNTIIN JA VARATTAVAKSI Kunnanvaltuusto on päättänyt Välivainion tonttien myyntihinnat Kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa kesällä, mikäli tonteilla on kysyntää. Tonteilla rakentaminen voisi näin ollen alkaa lokakuun alussa. Alueella on kaavoitettu kunnan omistamalle maalle 5 omakotitonttia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 3071 m 2 ja 4276 m 2 :n välillä. Neliöhinta on 3. Halvin tontti maksaa ja kallein Myytävät tontit ilmenevät alla olevasta kartasta. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa myyntiin ja varattavaksi Välivainion alueen korttelien asuntotontit. Kauppakirjat allekirjoitetaan aikaisintaan Edelleen tekninen lautakunta päättää, että varausaika on 1 vuosi, kun varaus on tehty tänä vuonna jälkeen tehtyjen varausten varausaika on 6 kk. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 5.3.2012, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 4.10.2011, kello 16.30 20.55 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 18.4.2011, kello 16.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014. KOKOUSAIKA 1.4.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 2/2014. KOKOUSAIKA 1.4.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 2/2014 KOKOUSAIKA 1.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 10 Saapuneet asiakirjat 11 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivu 103 (117) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivu 103 (117) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivu 103 (117) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 9.6.2014 kello 18.00-19.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot