.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom"

Transkriptio

1 .01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän 5-8 m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Koko läntisen lahden pohjukka (VL- tai VU-merkintä) on mahdollinen paikka uimaranta- ja rantapalloilu ym. aktiviteetteja varten, VL-alue liittymäpinnaksi Storörenistä Villanellaan ja läntisiin alueisiin. Samoin yhdistävä Kuuman linjan raitti voidaan liittää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Kortteliin 250 voidaan rakentaa talousrakennus kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. 250 korttelin länsipuolelle ei kaavaehdotuksessa ole osoitettu uusia rakentamisalueita. Korttelin 250 kerroskorkeus on edelleen 1 kuten myös kortteleiden 252 ja 253 etelänpuoleisissa osissa. Rakennusoikeuden e=0,15 lisäksi saa tontille rakentaa ehdotuksen mukaan 50 m2 talousrakennuksen. Olemassa olevan rakennuksen yhteyteen toteutettavan talousrakennuksen korkeusasemasta päätetään rakennuslupamenettelyssä. Kaavaehdotuksessa määritelty 3m alin rakentamistaso edellytetään uudisrakennustonteilla. Tasapuolisuutta pyritään noudattamaan kaavaa laadittaessa. Ehdotuksessa ilmenevät tonteille sijoitetut uudet ohjeelliset tonttijaot ja rakennusoikeudet ovat linjassa tonttien kokoihin suhteutettuna. Luonnoksessa korttelin 268 ( ehdotuksessa 255), rakennusoikeudet on määritelty, paitsi suhteessa olemassa olevaan rakentamiseen, myös osana Storörenin alueen uudisrakentamisen kokonaisuutta.

2 .02a Hagelstam Clas c/o Niemelä Sakari Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän 5-8 m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Koko läntisen lahden pohjukka (VL- tai VU-merkintä) on mahdollinen paikka uimaranta- ja rantapalloilu ym. aktiviteetteja varten, VL-alue liittymäpinnaksi Storörenistä Villanellaan ja läntisiin alueisiin. Samoin yhdistävä Kuuman linjan raitti voidaan liittää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Kortteliin 250 voidaan rakentaa talousrakennus kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Tähän hankkeeseen on tehty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät tutkimukset ja selvitykset. Tutkimuksista ei ole ilmennyt mitään, mikä estäisi kaavan valmistelun jatkamista. Luonto- ja vesialuekartoitusten mukaan alueella ei esiinny harvinaisia tai uhanalaisia, silmälläpidettäviä lajeja eikä uhanalaisia kasvi- tai levälajeja. Storörbottnetin ruoppausajatuksesta on ehdotusvaiheessa luovuttu ja kanoottiklubin toiminnat on siirretty lähelle nykyistä sijoituspaikkaa. Rantojen rakentamista koskevaan suunnitteluun suositellaan selvityksessä otettavaksi mukaan vesiekologian ja kalabiologian asiantuntemusta. Storörenin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoite on modernin marina-alueen ja siihen liittyvien asuinkortteleiden kehittäminen. Alueen kaavaehdotus on laadittu siten, että tarvetta kummankaan lahden ruoppaamiselle ei ole. Kaavoitusmenettelyssä noudatetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaista vuorovaikutusmenettelyä, jonka mukaan osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusprosessin etenemistä sekä lausua mielipiteensä tehdyistä ratkaisuista. Jätetyistä mielipiteistä ja muistutuksista annetaan vastineet.

3 .02a Hagelstam Clas c/o Niemelä Sakari Kaavoitustyön yhteydessä laaditaan tarvittavat selvitykset. Ehdotusta varten itärannan ratkaisua on muutettu: itäinen lahti jää ruoppaamatta ja jää viheralueeksi. -kanoottiklubi sijoittuu Storörenin niemeen, jotta vesiyhteys olisi varma. -kahvilan / klubin yhteyteen (kaavakartassa palvelujen P-alueena) on paikka uudelle suuremmalle vajarakennukselle (vanhojen tilalle), johon sijoittuu vastaava määrä varastotilaa, kuin olemassa olevissa vajoissa on sekä sopivasti kasvuvaraa. -kevytväylä siirtyy koko matkaltaan, klubirakennusta lukuun ottamatta, ranta-alueelle -yleinen pysäköintialue kasvaa -kanoottiklubin toimintaan tarvittavat maa-alueet ja laiturirakenteet sijoittuvat klubirakennuksen eteläpuolelle. -itärannan kevytväylän ja veden välistä rantaa voi koko matkaltaan käyttää vapaa-ajan toimintaan, kaavassa VU- aluetta. -Kanoottiklubia varten on osoitettu 15 omaa autopaikaa. Alueella on myös yleninen pysäköintialue, jossa on 340 autopaikkaa.

4 .03a Komulainen Markku, 6:112 Granliden Östersundom Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri Timonen Jari ja Merja Myller, 6:278 Vasstrand viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta Hietanen Sari ja Matti, 6:277 Timovilla koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta Björk Mikael, 6:290 Solgläntan valmisteltaessa. Dahl Birgitta ja Timo 6:297 Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Läntiseen viheralueeseen kohdistui eniten ristiriitaisia toivomuksia alueen asukkailta. Toisaalta toivottiin alueen 250 AO-1 rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostoa, toisaalta alueen jättämistä rakentamattomaksi. Korttelin 250 osalta toivottiin myös VL alueiden täydennysrakentamismahdollisuutta kortteleiden 251, 252, ja 253 tapaan. Örnvikintien korkeusasema on toivottu pysyvän 5-8 m korkeudessa, joten Örnvikintien ja rannan väliin ei ole määritelty ehdotuksessa rakentamista, joka edellyttää täyttöä 3 m:iin asti. Lahden itäkulmasta alkaen koko alue täytetään itään päin yhtenäisesti kohoavaksi alueeksi. Kaava-alueella on osoitettu rajattu määrä omarantaista rakentamista, jotta alueella säilyy myös vapaita ranta-alueita. Koko läntisen lahden pohjukka (VL- tai VU-merkintä) on mahdollinen paikka uimaranta- ja rantapalloilu ym. aktiviteetteja varten, VL-alue liittymäpinnaksi Storörenistä Villanellaan ja läntisiin alueisiin. Samoin yhdistävä Kuuman linjan raitti voidaan liittää kevyen liikenteen väyläksi länteen. Kortteliin 250 voidaan rakentaa talousrakennus kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Venepaikkarasitteet ja venepaikat Itäinen venesatama (LV-1) on kunnan vesialueella ja osoitettu kotisatamatoimintaan. Venepaikkarasitteita vastaava määrä venepaikkoja on osoitettavissa luonnoksen LV (ehdotuksen LV-1) maksimissaan 340 venepaikkaa käsittävältä kotisatama-alueelta. Tämä on enemmän kuin koko alueella on tällä hetkellä totutuneita venepaikkoja. Kulkuyhteys kulkee luonnollisesti Storörintien ja Sipoonrannantien kautta tai vaihtoehtoisesti Lillörintien ja Sipoonrannankadun kautta. Koska edelliset ovat julkisia kunnan katualueita, tontilta poistuu yhteystierasitteen tarve. Rasitteet tullaan purkamaan ja niiden korvaamisesta sovitaan erikseen. Läntinen lahdenpohjukka on ehdotuksessa varattu kokonaan lähivirkistys- sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueiksi,

5 .03b Komulainen Markku, 6:112 Granliden Östersundom Timonen Jari ja Merja Myller, 6:278 Vasstrand Hietanen Sari ja Matti, 6:277 Timovilla Björk Mikael, 6:290 Solgläntan Dahl Birgitta ja Timo 6:297 Rantaan tulevien tonttien vesiraja on nykyisellä paikallaan jo luonnoksessa, kuvien ja kaavioiden merkintöjen havainnollisuutta on ehdotukseen selkeytetty.. Ko. Tontteihin liitetään osa vesialueesta ja laituripaikkaoikeus. 4 Ehdotuksessa koko kaava-alueelta ovat poistuneet AP-merkinnät, kaikki erillis- ja paritaloalueet ovat AO-korttelialueita. Kaavamerkinnöillä ilmaistaan tavoitteet miljöön muodostukselle ja rakentamiselle Luonnoksessa 268 (sekä ehdotuksessa 255) kerrosluku on 1 ja lähempänä niemen kärkeä ehdotuksen uudessa korttelissa ½. Kaavan rakennusoikeudet ovat ehdotusvaiheeseen tarkennettu: voimassaolevassa kaavassa olleiden tonttien tehokkuusluku e=0,15 säilyy, uusilla tonteilla on kiinteä rakennusoikeus merkitty kerrosalana. Alueen yleinen pysäköinti on esitetty ehdotuksessa. Yleisille LP paikoille tulee sopimaan yhteensä n. 340 autopaikkaa. Asuntojen ja liiketilojen omat pysäköintipaikat osoitetaan korttelikohtaisesti. Kaavamerkintöjä ollaan täsmennetty ja tarkistettu. Selvitykset ovat nähtävillä yhdessä kaavaehdotuksen kanssa.

6 .04a Westermark Henrik, Östersundom Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: - att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor - att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. - att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Sibbo kommun ansvarar inte för vinterförvaring av båtar. Med det här formatet och med det förslagsenliga byggandet är det inte möjligt att ha vinterförvarning för båtar på Storören. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: - Den östra viken förblir omuddrad. - Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. - Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). - Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. - Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. - Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -H ela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i förslaget). - För kanotverksamheten tillåts 15 egna bilplatser. Även de allmänna parkeringsplatserna som är 340 till antalet kan användas för verksamheten. Planen har ändrats sedan utkastet: båtarnas sjösättning sker med hjälp av tre skilda ramper vid torget och hamnen. Se svar 7 I förslaget har ett grönområde planerats på båda sidorna av området, så att en naturlig övergång till den omgivande naturen är möjlig. Det östra rekreationsområdet VL förblir ett grönområde. Hela Örnviksbottnet har i förslaget märkning VL eller VU, vilket möjliggör simstrandsaktiviteter med t.ex. strandbollsspel. Ett VL-område förenar Storören med Villanella samt de västliga områdena.

7 .04a Westermark Henrik, Östersundom Och 7. Området vid västra stranden är småhusartat och en del av husen har egen strand. Byggandet på området består huvudsakligen av egnahemshus, villor och små höghus. Miljön är snarare som en liten by, än som en stad. För lättrafiken finns det redan i utkastet ett förslag om underfart i ändan av Örnviksgränden, så som Heta Linjens stråk via västra vikens strandparksområde VU och VL till väster. Förbindelsen genom Lillörengatan och Sibbostrandvägen till torg- och hamnområdet har förbättrats med genomfartsförbindelsen via kvartalen 260. Lättrafikens led vid stranden blir buktande och varierande, och bjuder många alternativa rutter De områden som planerats för trafik, småbåtshamns- eller torgområden är tillräckligt vida för serviceverksamhet som innebär lastbilstrafik, användning av båtlyftkran, sjösättning av båtar osv. Byggandet på området har en småskalig prägel. Målsättningen är, att miljön är varierande. Områdets karaktär kommer från mångsidiga och varierande hus, från stranden omkring, och från Storörenvägen i mitten av området. Vid Storörenvägen och vid hamntorget har det placerats höghus för att stället skulle få en roll som en ryggrad för hela området. Husen ser ut som skilda, fristående och korta enheter, inte vanliga lamellhus. På detta sätt får huvudgatan och torget en offentig, kontinental atmosfär. Mot områdets sidor blir byggandet lägre. Inga beslut har gjorts beträffande namngivning

8 .05a Lindén Christina, 4:1021 Vårvik 4:1020 Solimar Massby Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: - att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor - att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. - att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. Målsättningen med områdets parkering är en sk splittrad gatuparkering. Huvudgatan har parkeringsplatser mellan parkplanteringar och sidogatorna och kvarteren har ytterligare splittrade parkeringsställen. Syftet är att huvudgatan har bulevardstatus och fungerar som samlargata. Vattenområdet är uppdelat i tre delar: två hemhamnar och ett hamnområde där även gästhamnen får plats. I östra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 340 båtplatser. I västra hemhamnen kan man placera, beroende på storleken av båtarna, upp till 150 båtplatser. På det tredje hamnområdet ryms det sammanlagt cirka 100 båtar; fiskebåtar, förbindelsebåtar osv. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. I en snar framtid kan man räkna med att varje hemhamnsplats har en bilplats om man använder, den nu i detaljplanen angivna, parkeringsplatsmängden som räknegrund. I förslaget har ett grönområde planerats på båda sidorna av området, så att en naturlig övergång till den omgivande naturen är möjlig. Det östra rekreationsområdet VL förblir ett grönområde. Hela Örnviksbottnet har i förslaget märkning VL eller VU, vilket möjliggör simstrandsaktiviteter med t.ex. strandbollsspel. Ett VL-område förenar Storören med Villanella samt de västliga områdena. Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet). -För kanotverksamheten tillåts 15 egna bilplatser. Även de allmänna parkeringsplatserna som är 340 till antalet kan användas för verksamheten. -Kanotklubben kan vara verksam inom P+VU samt W vattenområdet. Detta innebär nyttorätt till ett markområde på åtminstone 1800 m². Krav på grönmiljöplanering har beaktats och kompletterats sedan planutkastet var till påseende. Huvudgatan Storörenvägen strävar till att vara en bulevardliknande huvudgata. Det planteras träd på bägge sidorna av gatan. Parkeringsplatser kommer att kantas med planteringar. Lättrafikleden vid östra stranden kommer också att få planteringar med därtill passande växter och träd. På torget kommer det att finnas planteringar i flyttbara kärl samt fasta planteringar i form av träd som kantar strandsidan av torget. I det senaste utkastet av Storören är de båda vikbottnen betecknade som VL eller VU-områden, och östra stranden som ett VU-grönområde. Dessa tjänar allmänheten.

9 .05b Lindén Christina, 4:1021 Vårvik 4:1020 Solimar Massby Omfattning, natur och byggnadernas utseende Byggandet på området har en småskalig prägel, som en by. Området karaktäriseras av mångsidiga, varierande småhus. Ryggraden för området utgörs av Storörenvägen. Storörenvägen och torget har målmedvetet planerats som huvudgata med byggnadsmassor som förliknar små höghus. Genom att länka byggnaderna samman har torget och huvudgatan fått en sluten, trygg identitet. Byggnaderna är högre inne på udden och byggnadshöjden avtar mot havet och följer på det sättet den natuliga utformningen av udden. 6. Som grundläggningshöjd för nybyggandet bestäms + 3 meter. Området förverkligas i etapper, men trots det kommer byggandet att ändra omgivningen på ett radikalt sätt. I den nu ikraftvarande planen har det givits en möjlighet till att dela tomter och därmed få tilläggsbyggplatser i kvarteren 250, 251, 252 och 25 I planeutkastet har de nya tomterna anvisats från kvartersområdens södra delar. Målet är att det gamla byggnadsbeståndet på området bevaras relativt orört i tomternas övre del, samtidigt som planen möjliggör ett tätare byggande i tomternas nedre del. Byggandet förutsätter fyllningar i kvarterområdens södra delar. Fyllningarna borde göras samtidigt för hela kvarteret i samband med byggandet av Lillörenvägen. Dagvatten En skild dagvattenplan utarbetas för området. 6.

10 .06a Westermark Catharina, Östersundom Det har kommit in sammanlagt 43 skriftliga åsikter gällande utkastet till detaljplan och ändring av detaljplan för Storören. Av dessa åsikter har 32 kommit från privatpersoner. Resten består av åsikter från föreningar samt myndighetsutlåtanden. Vi tackar för responsen och har för avsikt att besvara frågor gällande detaljplanändring samt detaljplan så omfattande som möjligt. Det bör även påpekas att respons från det första planeringsskedet (utkast till detaljplan) redan tagits i beaktande och inkluderats i planeringen och utvecklingen av planerna. Syftet med detaljplanen samt detaljplaneändringen av Storören är: - att förbättra det allmänna utbudet av fritidsservice för alla sibbobor - att förbättra förhållandena på serviceområden som torg- och hamnområden. Detta gäller speciellt småbåtshamnen, faciliteter för fiskare och skärgårdsbor, friluftsverksamhet som kanotrekreation. - att öka tillgänglighet och allmän service inom strand-, hamn- och restaurangverksamheterna samt handeln - att i Sibbo skapa ett trivsamt småstadsområde som karaktäriseras av havsmiljö. Detta förverkligas dels genom att bygga tätare så väl på det östra som på det västra området samt genom tillbyggnad. och I förslaget har ett grönområde planerats på båda sidorna av området, så att en naturlig övergång till den omgivande naturen är möjlig. Det östra rekreationsområdet VL förblir ett grönområde. Hela Örnviksbottnet har i förslaget märkning VL eller VU, vilket möjliggör simstrandsaktiviteter med t.ex. strandbollsspel. Ett VL-område förenar Storören med Villanella samt de västliga områdena. Och Följande ändringar har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: -Den östra viken förblir omuddrad och klassificeras som grönområde. -Kanotklubben placeras vid udden så att förbindelsen till vattnet bevaras. Verksamheten föblir oberoende av vattenområdets muddring. -Ett större och modernare skjul tillåts i samband med café-/klubbverksamheten. Byggnaden innefattar lagerutrymmen samt kapacitet till utvidgning av verksamheten (i detaljplanekartan betecknas detta område med P, område för service). -Friluftsrutten flyttas till strandområdet förutom vid klubbyggnaden. -Den allmänna parkeringen får fler parkeringsplatser. -Markområden och bryggkonstruktionen för kanotklubbens verksamhet befinner sig vid södra sidan av klubbyggnaden. -Hela strandområdet mellan friluftsrutten vid östra stranden och vattnet får utnyttjas till kanotverksamheten (VU i utkastet). -För kanotverksamheten tillåts 15 egna bilplatser. Även de allmänna parkeringsplatserna som är 340 till antalet kan användas för verksamheten. -Kanotklubben kan vara verksam inom P+VU samt W vattenområdet. Detta innebär nyttorätt till ett markområde på åtminstone 1800 m².

11 .06a Westermark Catharina, Östersundom Byggandet på området har en småskalig prägel. Området karaktäriseras av mångsidiga, varierande småhus. Ryggraden för området utgörs av Storörenvägen. Storörenvägen och torget har målmedvetet planerats som huvudgata med byggnadsmassor som förliknar små höghus. Genom att länka byggnaderna samman har torget och huvudgatan fått en sluten, trygg identitet. 6. Byggnaderna är högre inne på udden och byggnadshöjden avtar mot havet och följer på det sättet den natuliga utformningen av udden. Plantering- och rekreationsplanering av området har ökats och kompletterats. Huvudgatan Storörenvägen kommer att bli som en bulevard med en rad av träd på båda sidorna av gatan samt ett grönbälte i mitten av gatan. Parkeringsplatserna vid sidan av gatan kommer att få planteringar omkring sig och de kommer att avgränsas med hjälp av träd. Lättrafikleden vid östra stranden kommer också att kantas med planteringar med därtill passande växter och träd. Träd och växter kommer att planteras även vid torget. I förslaget blir de båda vikbottnen VL- och VU-områden, och östra stranden VU-område och har betecknats som rekreationsområden som kan uttnyttjas av alla. Småbåtsleden och isvägen kommer att beaktas. 7. och 8. Sopbehållare, kylbehållare, septitank och dylika tillbehör placeras i strandbanken En servicestation, bensinstation (LH) i uthamnen är en trygg lösning: den minskar på sjötrafiken nära stranden och tillåter tankning och service för större båtar Det har reserverats plats för en ny plankorsning för Nya Borgåvägen och Storörenvägen. Även en bredare led har reserverats för Storörenvägen. De områden som planerats för trafik, småbåtshamns- eller torgområden är tillräckligt vida för serviceverksamhet som innebär lastbilstrafik, användning av båtlyftkran, sjösättning av båtar osv. Parkeringslösningen möjliggör en parallell användning av bilplatserna. T,ex. under sommarloven kan boendeparkering utlåtas till båtplats- och serviceverksamheten. Vintertid kan däremot bilplatserna avsedda för båtanvändare användas som tilläggsplatser för boendeparkering, gästparkering samt handel. På hela Storörens område finns det på LP- och parkeringsområden sammanlagt cirka 340 allmänna parkeringsplatser. I Finland används följande uträkningsgrund för bilplatser i båthamnar: en bilplats/tre båtplatser (t.ex. i Esbo och Helsingfors, källa: Marinetek Oy). I utkastet för Storören är uträkningsgrunden en bilplats/2 båtplatser vid östra hemhamnen. Vid västra hemhamnen räknar man boendeparkeringen som båtplatsparkering och därmed placeras det inte därutöver några parkeringsplatser på småbåtshamnområdet. Följande ändring har gjorts i planeringen av östra stranden sedan utkastet var till påseende: Både den östra och västra viken förblir omuddrade och klassificeras som grönområde. Detaljplaneförslaget har förverkligats så att en omfattande muddring inte behövs på vattenområdena. Byggnads och uppvärmningsekonomin: Alternativa sätt att samla värme studeras, jordvärme samt vattenvärmeuppsamling är två av dessa. Byggnaders värmetekniska lösningar kommer att vara moderna. Över de här ärendena bestämmer man inte i detaljplanen. Den planerade mängden byggnader och nya invånare motsvarar endast ett stadskvarter, vilket inte räcker till för att ett behov för daghem skulle uppstå.

12 .07a Hämäläinen Jarmo, Itäsalmi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin lausuntoja yhteensä 11 kappaletta. Kaikkiin kaavamuutos- ja kaava-aluetta koskeviin lausuntoihin, kysymyksiin ja mielipiteisiinne vastataan mahdollisimman kattavasti. Luonnollisesti osa luonnosvaihetta koskevista lausunnoista ja mielipiteistä on jo otettu huomioon ehdotusta valmisteltaessa. Alueen esitetty rakentamisen mittakaava on yleisilmeeltään pienimittakaavaista. Tavoitteena on koko alueen kannalta monimuotoisiin, pieniin rakennusyksiköihin pirstaloituva kokonaisuus, jolla on vahva selkäranka, Storörintie. Storörenintien ja torin ympäristö on tietoisesti suunniteltu ryhdikkääksi. Tavoitteena rakentamiselle on vaihtelevat julkisivut ja lyhyiksi kokonaisuuksiksi jaetut rakennusmassat. Torille ja pääkadulle syntyy pienimittakaavainen julkinen tila. Ranta- ja satama-alue jää kauttaaltaan kuntalaisten käyttöön. Storörenin asemakaavamuutos- ja asemakaava-aluetta koskevan työn tavoitteena on : -parantaa alueen julkisten vapaa-ajan toimintojen olosuhteita kaikkien sipoolaisten kannalta -parantaa alueen palvelualueiden, kuten torialueen ja satama-alueen toimintaolosuhteita, erityisesti, pienvenesatama-, saaristolais-, kalastaja- ja kanoottitoiminta-alueita -parantaa alueen ranta-, satama-, ravintola- ja kauppapalveluiden saavutettavuutta ja julkisuutta -luoda alueesta pienkaupunkimainen, yleisölle avoin sipoolainen marinamiljöö koko alueen rakentamisella. Ehdotusta varten itärannan ratkaisua on muutettu: itäinen lahti jää ruoppaamatta ja jää viheralueeksi. - kanoottiklubi sijoittuu Storörenin niemeen, jotta vesiyhteys olisi varma. - kahvilan / klubin yhteyteen (kaavakartassa palvelujen P-alueena) on paikka uudelle suuremmalle vajarakennukselle (vanhojen tilalle), johon sijoittuu vastaava määrä varastotilaa, kuin olemassa olevissa vajoissa on sekä sopivasti kasvuvaraa. - kevytväylä siirtyy koko matkaltaan, klubirakennusta lukuun ottamatta, ranta-alueelle - yleinen pysäköintialue kasvaa - kanoottiklubin toimintaan tarvittavat maa-alueet ja laiturirakenteet sijoittuvat klubirakennuksen eteläpuolelle. - itärannan kevytväylän ja veden välistä rantaa voi koko matkaltaan käyttää vapaa-ajan toimintaan, kaavassa VUaluetta. - Kanoottiklubia varten on osoitettu 15 omaa autopaikaa. Alueella on myös yleninen pysäköintialue, jossa on 340 autopaikkaa. Alueen kaavamääräyksiin on varattu P- palvelutiloja Kanoottikahvilan paikalle sekä uimalaan ja liiketila / vierasvenesatamapalvelu / kerhotila ym. käyttöön on osoitettu kaavaan tiloja torin ympärille. Kaava mahdollistaa näyttelytilan perustamisen alueelle. Kaavaehdotuksessa on esitetty varaus uudelle liikennejärjestelylle Uuden Porvoontien ja Storörenintien risteyksessä sekä riittävät tiealuevaraukset. Alueen liikennetilat, satama- ja torialueet ovat riittävän suuret alueella tapahtuvaan rekka-, nosturi- ym. liikenteeseen sekä esteettömään veneiden nosto- ja laskutoimintaan. Alueen yleinen pysäköinti on esitetty ehdotuksessa. Yleisille LP paikoille tulee sopimaan yhteensä n. 340 autopaikkaa. Asuntojen ja liiketilojen omat pysäköintipaikat sijoittuvat korttelialueille.

.25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi

.25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi .25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm 322-495-13-1 Työ: E26496 Turku, 31.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III Kaavoitusjaosto 28.3.2012 Planläggningssektionen Taasjärvi III:n rakentamistapaohje Byggnadsanvisningar för Tasträsk III 1.

Lisätiedot

Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella

Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella Rauno Tuominen, Teuvo Leskinen, Tuomo Lapp Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan tiepiirin alueella Toimenpideselvitys kehitettävistä alueista Tiehallinnon selvityksiä 37/2009 Rauno

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

HARMAAKALLIO GRÅBERG

HARMAAKALLIO GRÅBERG HARMAAKALLIO L O V I I S A L O V I S A GRÅBERG 1 Ulkoasu: peak press Paino: Lönnberg Painot Oy Lahti - Lahtis 79 km Kouvola 64 km Porvoo - Borgå 38 km LOVIISA LOVISA Kotka 45 km PIENI KAUPUNKI, SUURIA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 52K30045.41 Syyskuu 2010 NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Yhteysviranomainen:, ympäristöpäällikkö Satu Viranko

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 9-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 15.5.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Nopea ratayhteys Helsingistä itään

Nopea ratayhteys Helsingistä itään Ramboll Finland Oy Nopea ratayhteys Helsingistä itään Selvitys maakuntakaavaluonnosta varten Väliraportti, 23.5.2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 020 637 373

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

5. Wileniuksen telakka on ehdottomasti säilytettävä ja kehitettävä puuvenekulttuuria!

5. Wileniuksen telakka on ehdottomasti säilytettävä ja kehitettävä puuvenekulttuuria! Internet-kyselyssä annettua Muuta viestiä jokirannan kaavoitusta varten 1. kiitos vaan 2. Lasten leikkialue on tällä hetkellä todella pieni. Se voisi olla isompi ja monipuolisempi. Jos rantaan rakennetaan

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 1.1 Taustaa ja hanke 1 1.2 Arviointiohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA Sijaintikartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot