KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 298 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kemin kaupunkistrategia Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 303 Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 305 Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 306 Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 307 Vuoden 2012 arviointikertomus Järjestöavustusten muuttaminen Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:37 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:37 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:37 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:37 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-18:37 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:37 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:37 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:37 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:37 jäsen Leskio Marko 14:00-18:37 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:37 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:37 KJ Vilén Jukka 14:00-18:37 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:37 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:37 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:37 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 14:00-18:37 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 14:00-17:50 valtuuston 3. vpj. Onkalo Tapani 14:00-14:30 tekninen johtaja 303 vt kj Karjalainen Atte 14:00-15:55 sisäinen tarkastaja 301 Pöykiö Risto 15:55-16:35 ympäristöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Tytti Kumpulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Marko Leskio Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 298 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KH : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 299 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio. Päätös KH : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupunkistrategia / /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja A. Mikkola Kaupunkistrategia on uusittu valtuustokausittain. Uuden kaupunkistrategian 2025 valmistelutyö aloitettiin valtuustoseminaarissa Valtuusto on lisäksi käsitellyt strategiaa seminaareissaan 6.5., ja Strategiaa on valmisteltu kehittämis- ja talousosastolla ja käsitelty tilaajatiimin kokouksissa 12.3., 16.4., ja Ulkopuolisena konsulttina on toiminut FT Rauno Pietiläinen. Strategia on laadittu BSC-mallin eli tasapainoisen tuloskortti-mallin mukaisesti. Strategian näkökumia on tarkennettu ja siihen on lisätty viides näkökulma, elinvoimaisuus. Strategiaan on tehty vuodelle 2014 toimenpideohjelma. Lautakunnat tekevät omat tuottajien toimenpideohjelmat valtuuston toimenpideohjelman pohjalta. Lautakuntien toimenpideohjelmat liitetään vuoden 2014 talousarvioon. Kaupunkistrategia 2025 ja toimenpideohjelma 2014 LIITE nro (1) 1 Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää hyväksyä osaltaan kaupunkistrategian 2025 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 300 Ehdotus KJ Nissinen: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esittelee strategiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunkistrategian 2025 valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: -SWOT-taulukkoon lisätään kohtaan organisaation vahvuus: päätöksenteon

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus konsensushakuisuus sekä parantamisalueet kohtaan muutetaan viimeinen kohta muotoon: yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi. - Talous-taulukkoon kohtaan konsernitalouden hallinta lisätään kriteeriksi: Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka Päätös KH : - Henkilöstö ja johtaminen -kohtaan lisätään 100 % kehityskeskustelut Harri Tauriainen esitti strategiaan SWOT:iin lisättäväksi kohtaan toimintaympäristön asettamat keskeiset uhat : maahanmuuton mukanaan tuomat haasteet ja erityistarpeet mm kulttuurien yhteentörmäys ja erityisvaatimukset. Tauriaisen esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 360/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupunginhallitus päätti ( ) käynnistää kaupungin omistajapoliittisen ohjelman päivityksen ja asetti Konserni- ja suunnittelujaoston ohjaamaan tehtävää päivitystyötä. Työn on määrä valmistua valtuuston käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. Kemin kaupungin voimassa oleva omistajapoliittinen ohjelma on vuodelta Omistajapoliittinen ohjelma on syytä päivittää säännöllisin väliajoin vastaamaan ajan haasteisiin ja ohjaamaan kaupungin omaisuuden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Liitteenä on alustava luonnos omistajapoliittisen ohjelman rungoksi. Konserni- ja suunnittelujaosto tutustuu omistajapoliittisen ohjelman luonnokseen ja evästää asian jatkovalmistelua. Omistajapoliittinen ohjelma tulee jaoston käsittelyyn seuraavan kerran kokouksessa. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa konserni- ja suunnittelujaostolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Omistajapoliittiseen ohjelmaan LIITE nro (5) 2 on tehty konserni- ja suunnittelujaostossa sovitut muutokset. Lisäksi konserniyhtiöiden toimitusjohtajien toimitusjohtajapalverissa esittämät näkemykset on huomioitu asiakirjassa.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päivitetyn Omistajapoliittisen ohjelman hyväksymistä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto päätti pyytää sisäisen tarkastajan esittelemään Omistajapoliittista ohjelmaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 301 Ehdotus KJ Nissinen: Hallituksen jäsenille on jaettu oheismateriaalina Omistajapoliittinen ohjelma vuodelta Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esittelee Omistajapoliittista ohjelmaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää Omistajapoliittisen ohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun konsernijaostoon.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 517/ /2012 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Ehdotus KJ Nissinen: Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. LIITE nro (2) 3 Webropol kysymykset LIITE nro (3) 4 Webropol-lomakkeella mainitut kuntarakennelain (1698/2009) pykälät LIITE nro (4) 5 Kriteerikartta Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa iltakoulussaan Keskustelussa todettiin, että Kemi on alueen viiden kunnan (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola) yhdistymisselvityksen kannalla. Edelleen keskustelussa todettiin, että vaihtoehtoisia selvitysalueita ei esitetä, mutta esimerkiksi Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 302 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry toteuttaa yhdistymisselvityksen, johon yhdistys hakee valtiovarainministeriön selvitysavustusta. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset 477/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ovat yhdessä Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin Yliopiston kanssa allekirjoittaneet perustettavan Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen. Kaupunki omistaa AMK Oy:stä 22 %. Siinä on sovittu, että Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia luovuttaa ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Kemin ja Tornion kaupungeille ja että luovutuksensaajat käyttävät saamansa omaisuuden apporttiomaisuutena Lapin Ammattikorkakoulu Oy:öön sen osakkeita vastaan. Yhtiö hakee ammattikorkeakoulutoimintaa varten toimilupaa valtioneuvostolta. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin Yhtiön ammattikorkeakoulutoiminta alkaa Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia on pyytänyt Kuntarahoitukselta suostumusta lainojen 15136/11 ja 1111/08 siirtämiseen kuntayhtymältä jäsenkaupunkiensa kautta perustetun Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastattavaksi sillä ehdolla, että Kemin kaupunki ja Tornion kaupunki kumpikin osaltaan 50 %:n osuudella tekevät päätöksen takauksesta. Suostumuspyyntö on LIITE nro (6) 6 Laina no 15136/11 tilanne Lainapääoma Lyhennykset/v. 2 x ja Laina-aika asti Korko 12 kk EB+marg. 0,6 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Takausosuus 50 %

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Laina no 1111/08 tilanne Lainapääoma Takausosuus 50 % Lyhennykset/v x ja 8.7 Laina-aika asti Korko 6 kk EB+marg. 0,048 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Kemin kaupungin takausosuus 50 % yhteensä Ehdotus KJ Nissinen: Takauksista peritään 1 %:n takausprovisio (KH ). Kemin kaupungin takausvastuut tällä hetkellä on yhteensä n. 32,5 M Kaupunginhallitus päättää ja tekee esityksen valtuustolle omavelkaisten takausten antamisesta yllä esitetyin ehdoin. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 303 Ehdotus vt. KJ Onkalo: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Takauksille ei myöskään vaadita turvaavaa vastavakuutta. Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi vt kaupunginjohtajana ja esittelijänä pykälässä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 354/ /2011 Ympäristöjaosto 108 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009 2) mukaan yhteistoiminta-alueet tulee muodostaa niin, että sillä on tehtävien järjestämiseksi käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöstöresurssit tähän tehtävään. Valtioneuvosto päätti että Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE no (1) 7 Edellä mainitun päätöksen mukaisesti Tornion kaupunki tulee toimimaan yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Yhteistoiminta-alueen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Tornion, Kemin (Onkalo, Pöykiö, Pesonen), Keminmaan, Tervolan ja Simon virkamiehistä koostuva työryhmä on valmistellut asiaa koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen sekä johtosäännön, jotka ovat liitteenä LIITE no (2) 8 Edellä mainituissa asiakirjoissa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät hoidetaan Tornion kaupungin ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivassa ympäristöterveysjaostossa. Ympäristöterveydenhuollon (YTH) yhteistoimintasopimus ja johtosääntö on laadittu aikaisemmin muodostetun Tornio, Keminmaan ja Tervolan yhteistoiminta-alueen pohjalta. Kemin kaupungin nykyinen YTH:n henkilökunta (terveystarkastajat ja eläinlääkäri) siirtyvät Tornion kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Asiaa koskeva YT-neuvottelu on käyty , josta laadittu pöytäkirja on liitteenä LIITE no (3) 9 Ehdotus VOPALPÄ Pöykiö: Ympäristöjaosto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen Merilapin ympäristöpalveluista, ympäristöpalveluiden johtosäännön sekä kustannusten

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus jaon vuodelle 2014 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi Merilapin ympäristöterveysjaostoon kaksi (2) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, yhden molempia sukupuolia, joista toinen jäsen toimii myös ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajana. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi ympäristöpalveluiden neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä, yhden luottamushenkilön ja yhden viranhaltijan. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Kaupunginhallitus 304 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden neuvottelukunnalta on tullut kuntiin sähköpostilla esitys Tornion ympäristöpalveluiden organisaation nimen kirjoittamisesta kieliopillisesti oikein muodossa "Meri-Lapin" ja ympäristöpalveluiden neuvottelukunnan jäsenmäärän nostamisesta kahdesta (2) neljään (4) kutakin kuntaa kohden LIITE nro 10 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja esittää valtuustolle, että 1. se hyväksyy Meri-Lapin ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen, johtosäännön ja kustannusten jaon vuodelle 2014, 2. se valitsee ympäristöterveysjaostoon kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet (mies ja nainen, joista toinen toimii jaoston varapuheenjohtajana), 3. se valitsee neuvottelukuntaan neljä jäsentä, kaksi luottamushenkilöä ja kaksi viranhaltijaa (yhtä monta molempia sukupuolia, neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma). Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 18/ /2013 Kaupunginhallitus 305 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö, tekninen johtaja Tapani Onkalo ja kaavoituspäällikkö Riitta Vallin. TuuliWatti Oy on toimittanut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) joka koskee Simon Karsikon, Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeeseen kuuluu myös jo rakennettu Putaankankaan kolmen tuulivoimalan tuulivoimapuisto. YVA-selostuksen tiivistelmästä käy esille hanke kokonaisuudessaan, sen perustelut, sekä yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista LIITE nro 11 YVA-selostus on kokonaisuutena (326 sivua) nähtävillä kokouksessa ja tätä ennen kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä ja ympäristöpäällikön työhuoneessa. YVA-selostuksen sähköiset versiot ovat nähtävillä yhteenvedossa mainituissa Lapin ELY-keskuksen sekä Tuuliwatti Oy:n internet-sivuilla. Arviointiselostus on virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään mennessä Lapin ELY-keskukseen. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös sähköisesti osoitteeseen tekstitiedostona (rtf) yhteenvetojen teon helpottamiseksi. (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa). Risto Pöykiö, Tapani Onkalo, Riitta Vallin ( ): Yleistä: Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen heikkoutena on edelleenkin vaihtoehtovertailujen vähäisyys ja samankaltaisuus. Tuulivoimaloiden sijoittamisen vaihtoehto VE1 ja VE2 ovat melkein identtiset, mistä Kemin kaupunki huomautti jo arviointiohjelmasta antamassaan

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus lausunnossa. Molemmissa näissä vaihtoehdoissa ovat mukana Putaankankaan, Onkalon, Leipiön ja Karsikon hankealueet ja VE2:ssa lisäksi vielä Halmekangas kuitenkin siten että eri alueiden tuulivoimaloiden lukumäärä Karsikkoa lukuun ottamatta hieman vaihtelee. YVA-selostus onkin oikeastaan jo ennalta valittujen sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten toteamista ja niistä mielipiteen ilmaisemista. Aiheellisesti voidaan kysyä toteutuuko hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi sen mukaisesti mitä lainsäätäjä on tarkoittanut eli vaihtoehtojen vertailua. Karsikon aluetta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden suunnitellut sijoitusalueet sijoittuvat maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle osoitetuille alueille. Jos tuulivoimaloita päädytään Simoon sijoittamaan, tulee tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuudet ratkaista ensin maakuntakaavassa, jossa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Kommentit YVA-selostuksesta: Karsikoon suunnitellut tuulivoimalat muuttaisivat merkittävästi maisemakuvaa, kuten YVA-selostuksessa olevista kuvasovitteista ilmenee. Kuvasovitteita olisi voinut selostuksessa olla enemmänkin, esim. Kemin Satamakankaan suuntaan. YVA-selostuksessa (sivu V) on todettu ympäripyöreästi, että Karsikon tuulivoimapuisto synnyttää rajoitteita lähialueiden asuinrakentamiselle Simon ja Kemin alueilla. Mitä, millaisia ja kuinka suuria nämä rajoitteet ovat, ei selostuksessa ole kuitenkaan tarkempaa arvioita. Edellä mainittu toteamus on epämääräinen ja olisi vaatinut YVA-selostuksessa tarkempaa arvioita. YVA-selostuksessa (sivu IX) on vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden osalta todettu, että Karsikon voimalamäärää ja sijoittelua on syytä tarkistaa tai jättää Karsikon hankealue kokonaan toteuttamatta. YVA-selostuksessa mainittu toteamus jättää Karsikon hankealue jopa kokonaan toteuttamatta esiintyy useassa kohdassa YVA-selostusta. Toteamus on yhtenevä Kemin kaupungin YVA-ohjelmasta antaman lausunnon kanssa jossa kaupunki jo silloin katsoi, että Simon Karsikko ei ole sovelias hankealue tuulivoimaloiden sijoittamiselle. Tämä Kemin kaupungin toteamus saa vahvistusta tässä YVA-selostuksessa. Melu: Kuten Kemin kaupunki arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan jo ennakoi, on Karsikko se alue, johon suunniteltujen tuulivoimalaitosten vaikutukset melun osalta kohdistuvat merkittävimmin. YVA-selostuksen (s. 223) mukaan VE1:ssä asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen Valtioneuvoston (Vn) suosittelema 40dB:n suunnitteluohjearvo voi ylittyä kuudessa kohteessa Karsikossa. Lomarakennusten osalta suunnitteluohjearvo 30 db ylittyy kolmenkymmenen (30) lomarakennuksen kohdalla (s. 231). Vaihtoehdossa VE2 suunnittelun ohjearvot ylittyvät Karsikossa kahden (2) asuinrakennuksen kohdalla. YVA-raportissa esitettyjen meluarvojen ylityksen johdosta on todettavissa, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu. YVA-selostuksessa (s. 230) on todettu, että tuulivoimapuistojen vaikutusta ainakin Karsikon, Onkalon ja Halmekankaan äänimaisemaan voitaisiin pienentää voimalamäärää vähentämällä ja uudelleen sijoittamalla. Edelleen on todettu, että

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus hankealueiden kaavoitusvaiheessa voimalamäärät ja niiden sijainnit tulee tarkentaa niin että hankkeen meluvaikutuksia voidaan lieventää. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta toteuttamatta, kuten YVA-selostuksen yksinomaan meluvaikutusten perusteella mitä ilmeisemmin pitäisi tehdä, tulisi Karsikon osalta tehdä uusi YVA, jos sinne suunniteltua voimalamäärää vähennetään tai niitä uudelleen sijoitetaan. Vain näin voidaan varmistaa, että Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun keskiäänitasojen ohjearvot eivät tässä uudessa suunnittelutilanteessa ylity, mitä Kemin kaupunki jo aikaisemmissa lausunnoissa esitti. Tuulivoimalaitosten meluvaikutusten sanallinen kuvaus on YVA-selostuksessa paikoitellen epäselvä. Useassa kohdassa selostusta puhutaan vain käsitteestä "suunnitteluohjearvo", jonka valtioneuvoston on asettanut päivä- ja yötason melulle. Selostus olisi ollut meluvaikutusten osalta selkeämpi, jos siinä olisi selvästi kerrottu aiheutuuko melusta päivä- vai yöajan suunnitteluohjearvon ylityksiä. Varjostus: Ehdotus KJ Nissinen: YVA-selostuksessa esitettyjen varjostusvaikutustenkin johdosta on pääteltävissä, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu (s. 236). Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 suurimmat varjostusvaikutukset kohdistuvat Karsikon voimaloiden lähialueille. Vaihtoehdossa VE1 Karsikkoon aiheutuu varjostusvaikutus, jossa raja-arvo 20 h/a ylittyy kuudessa kohteessa ja raja-arvo 8 h/a lisäksi 22 kohteessa. Ylitykset vaihtelevat kohteittain 2,55-15,05 h/a. Vaihtoehdossa VE2 vuosittaiset varjostusajat vaihtelevat välillä 12,22-23,43 h/a. Eli raja-arvon ylitykset ovat 4,22-15,43 h/a. Ympäristöluvan tarpeellisuus: Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluettelossa, joten niiden ympäristöluvanvaraisuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaa. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista voi aiheutua naapuruussuhdelain 17 :n mukaista kohtuutonta rasitusta. YVA-selostuksen mukaan on kiistatonta etteikö tuulivoimaloiden sijoittaminen esim. Simon Karsikkoon tai muille hankealueille aiheuttaisi naapuruussuhdelain 17 :n mukaista pysyvää haittaa ja kohtuutonta rasitusta asutukselle melun ja välkkymisen muodossa. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta jostakin syystä toteuttamatta, tulisi sinne sijoitettavien tuulivoimaloiden osalta vaatia haettavaksi ympäristölupaa. Ympäristölupa jää tällöin enää ainoaksi mahdollisuudeksi lieventää tuulivoimaloista aiheutuvaa melua ja välkkymistä. YVA-selostuksessa esitettyjen tuulivoimaloiden haittavaikutusten vuoksi Simon Karsikkoon ei kuitenkaan tulisi sijoittaa tuulivoimaloita. Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Lapin Elinkeino-, liikenne- ja

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus ympäristökeskukselle. Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 450/ /2013 Kaupunginhallitus 306 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Savaterra Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen Holstinharjun pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta. Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksesta LIITE nro 12 käy esille hakemuksen pääasiallinen sisältö. Ympäristölupahakemuksessa on toiminnanharjoittajan tekemä muutoshakemus LIITE nro 13 jossa toiminnanharjoittajan esittää haluamansa muutokset nykyisiin lupamääräyksiin perusteluineen. Asiakirjat ovat kokonaisuutena (104 sivua) nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä välisen ajan, ympäristöpäällikön työhuoneessa ja tämän lisäksi kokouksessa. Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut jatkoaikaa lausuntojen antoon siten, että lausunnot tulee olla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa viimeistään (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa) Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Jos kaikki toiminnanharjoittajan esitykset nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi hyväksytään sellaisenaan, tarkoittaa se käytännössä sitä, että laitoksesta aiheutuva ympäristöriski (mm. maaperän pilaantuminen) ja mahdollinen haitta naapurustolle (mm. hajut) saattavat lisääntyä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulisi lupahakemusta käsitellään huomioida seuraavat seikat, joilla laitoksesta aiheutuvaa maaperän pilaantumisriskiä ja

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus päästöjä ilmaan voidaan vähentää: Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen jätteiden varastointiaikoja koskevaan määräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittajan esitykseen lieventää nykyistä lupamääräystä nro 1 liittyy maaperän pilaantumisen ja hajuhaittojen lisääntynyt riski. Nykyisen lupaehdon mukaan jätteiden käsittelyn tulee tapahtua vähintään kerran vuodessa. Toiminnanharjoittaja esitys käsitellä jätteet vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkoittaisi sitä, että jätekasoissa olevat jätteet olisivat sään (mm. sateen) vaikutuksen alaisena jopa kolme vuotta koska ei ole kovin todennäköistä että toiminnanharjoittaja käsittelisi ne ennen kuin määräaika päättyy. Jos jätteiden varastointiaika pidentyy yhdestä (1) kolmeen (3) vuoteen, lisää se riskiä, että jätteiden varastointikasoista liukenee haitta-aineita ympäristöön. Talvella jolloin jätteet ovat mitä ilmeisemmin kokonaan umpijäässä, ei hajuhaittoja varastokasoista pitäisi aiheutua. Kesä on ongelmallisempi. Lämpimällä säällä jätteessä oleva mikrobitoiminta aktivoituu ja jätteessä alkaa tämän johdosta tapahtumaan mm. biohajoamista. Tiedetään, että ulkona varastoituna olevan jätteen ominaisuudet muuttuvan jätteen ikääntyessä. Ilman hiilidioksidin ja happaman sadeveden vaikutuksesta jätteessä olevien haitta-aineiden liukenevuus yleensä lisääntyy. Biohajoamisen tuloksena jätemateriaaliin kiinnittyneiden haitta-aineet (mm. raskasmetallit) sitoutuminen heikkenee. Jos kyseessä on paljon orgaanista materiaalia sisältävä jätemateriaali, aiheutuu tästä yleensä myös hajujen lisääntymistä. Jos toiminnanharjoittajan esitys jätteiden käsittelyajan pidentämisestä yhdestä kolmeen vuoteen hyväksytään, joudutaan samalla hyväksymään se riski, että jätteissä olevien epäpuhtauksien liukoisuus ja ympäristöön pääsy lisääntyvät ja hajuhaitat lisääntyvät. Nykyisessä muodossa lupamääräys nro 1 huomioi hyvin sen, että laitoksen alueelle ei muodostu turhia varastokasoja joista saattaa aiheutua edellä mainittua ympäristöriskin lisääntymistä haitta-aineiden liukoisuuden ja hajuhaittojen muodossa, joten se tulisi pitää edelleenkin voimassa nykyisessä muodossaan. Vastine toiminnanharjoittaja muutosesitykseen toiminnan kapasiteettia koskevaan lupamääräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittaja esitys muuttaa nykyisen lupaehdon nro 1 mukaisia jätteiden käsittelymääriä voidaan hyväksyä, jos ympäristölupamääräyksillä voidaan varmistaa, että muutos ei tule lisäämään maaperän pilaantumisen riskiä eikä tästä aiheudu lisääntynyttä kuormitusta esim. vesistöön tai ilmaan. Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen kiinteytystä ja stabilointia koskevaan määräyksen (nykyinen lupaehto nro 5): Toiminnanharjoittaja on esittänyt lupamääräyksen muuttamista mm. siten, että se sallisi käsitellyn maa-aineksen käyttämisen jätteenkäsittelyalueen varastokenttien maanrakentamiseen pohjavedenpinnan yläpuolella, päällystetyn pintarakenteen alla. Toiminnanharjoittaja ei mainitse lupamääräyksen muutosesityksessään mitään siitä, mikä tulee olemaan tässä ns. "puhdistetussa"

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista Risto Saarinen ja Mervi Leikoski Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot