KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 298 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kemin kaupunkistrategia Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 303 Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 305 Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 306 Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 307 Vuoden 2012 arviointikertomus Järjestöavustusten muuttaminen Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:37 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:37 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:37 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:37 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-18:37 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:37 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:37 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:37 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:37 jäsen Leskio Marko 14:00-18:37 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:37 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:37 KJ Vilén Jukka 14:00-18:37 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:37 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:37 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:37 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 14:00-18:37 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 14:00-17:50 valtuuston 3. vpj. Onkalo Tapani 14:00-14:30 tekninen johtaja 303 vt kj Karjalainen Atte 14:00-15:55 sisäinen tarkastaja 301 Pöykiö Risto 15:55-16:35 ympäristöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Tytti Kumpulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Marko Leskio Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 298 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KH : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 299 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio. Päätös KH : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupunkistrategia / /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja A. Mikkola Kaupunkistrategia on uusittu valtuustokausittain. Uuden kaupunkistrategian 2025 valmistelutyö aloitettiin valtuustoseminaarissa Valtuusto on lisäksi käsitellyt strategiaa seminaareissaan 6.5., ja Strategiaa on valmisteltu kehittämis- ja talousosastolla ja käsitelty tilaajatiimin kokouksissa 12.3., 16.4., ja Ulkopuolisena konsulttina on toiminut FT Rauno Pietiläinen. Strategia on laadittu BSC-mallin eli tasapainoisen tuloskortti-mallin mukaisesti. Strategian näkökumia on tarkennettu ja siihen on lisätty viides näkökulma, elinvoimaisuus. Strategiaan on tehty vuodelle 2014 toimenpideohjelma. Lautakunnat tekevät omat tuottajien toimenpideohjelmat valtuuston toimenpideohjelman pohjalta. Lautakuntien toimenpideohjelmat liitetään vuoden 2014 talousarvioon. Kaupunkistrategia 2025 ja toimenpideohjelma 2014 LIITE nro (1) 1 Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää hyväksyä osaltaan kaupunkistrategian 2025 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 300 Ehdotus KJ Nissinen: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esittelee strategiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunkistrategian 2025 valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: -SWOT-taulukkoon lisätään kohtaan organisaation vahvuus: päätöksenteon

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus konsensushakuisuus sekä parantamisalueet kohtaan muutetaan viimeinen kohta muotoon: yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi. - Talous-taulukkoon kohtaan konsernitalouden hallinta lisätään kriteeriksi: Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka Päätös KH : - Henkilöstö ja johtaminen -kohtaan lisätään 100 % kehityskeskustelut Harri Tauriainen esitti strategiaan SWOT:iin lisättäväksi kohtaan toimintaympäristön asettamat keskeiset uhat : maahanmuuton mukanaan tuomat haasteet ja erityistarpeet mm kulttuurien yhteentörmäys ja erityisvaatimukset. Tauriaisen esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 360/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupunginhallitus päätti ( ) käynnistää kaupungin omistajapoliittisen ohjelman päivityksen ja asetti Konserni- ja suunnittelujaoston ohjaamaan tehtävää päivitystyötä. Työn on määrä valmistua valtuuston käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. Kemin kaupungin voimassa oleva omistajapoliittinen ohjelma on vuodelta Omistajapoliittinen ohjelma on syytä päivittää säännöllisin väliajoin vastaamaan ajan haasteisiin ja ohjaamaan kaupungin omaisuuden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Liitteenä on alustava luonnos omistajapoliittisen ohjelman rungoksi. Konserni- ja suunnittelujaosto tutustuu omistajapoliittisen ohjelman luonnokseen ja evästää asian jatkovalmistelua. Omistajapoliittinen ohjelma tulee jaoston käsittelyyn seuraavan kerran kokouksessa. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa konserni- ja suunnittelujaostolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Omistajapoliittiseen ohjelmaan LIITE nro (5) 2 on tehty konserni- ja suunnittelujaostossa sovitut muutokset. Lisäksi konserniyhtiöiden toimitusjohtajien toimitusjohtajapalverissa esittämät näkemykset on huomioitu asiakirjassa.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päivitetyn Omistajapoliittisen ohjelman hyväksymistä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto päätti pyytää sisäisen tarkastajan esittelemään Omistajapoliittista ohjelmaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 301 Ehdotus KJ Nissinen: Hallituksen jäsenille on jaettu oheismateriaalina Omistajapoliittinen ohjelma vuodelta Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esittelee Omistajapoliittista ohjelmaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää Omistajapoliittisen ohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun konsernijaostoon.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 517/ /2012 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Ehdotus KJ Nissinen: Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. LIITE nro (2) 3 Webropol kysymykset LIITE nro (3) 4 Webropol-lomakkeella mainitut kuntarakennelain (1698/2009) pykälät LIITE nro (4) 5 Kriteerikartta Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa iltakoulussaan Keskustelussa todettiin, että Kemi on alueen viiden kunnan (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola) yhdistymisselvityksen kannalla. Edelleen keskustelussa todettiin, että vaihtoehtoisia selvitysalueita ei esitetä, mutta esimerkiksi Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 302 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry toteuttaa yhdistymisselvityksen, johon yhdistys hakee valtiovarainministeriön selvitysavustusta. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset 477/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ovat yhdessä Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin Yliopiston kanssa allekirjoittaneet perustettavan Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen. Kaupunki omistaa AMK Oy:stä 22 %. Siinä on sovittu, että Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia luovuttaa ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Kemin ja Tornion kaupungeille ja että luovutuksensaajat käyttävät saamansa omaisuuden apporttiomaisuutena Lapin Ammattikorkakoulu Oy:öön sen osakkeita vastaan. Yhtiö hakee ammattikorkeakoulutoimintaa varten toimilupaa valtioneuvostolta. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin Yhtiön ammattikorkeakoulutoiminta alkaa Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia on pyytänyt Kuntarahoitukselta suostumusta lainojen 15136/11 ja 1111/08 siirtämiseen kuntayhtymältä jäsenkaupunkiensa kautta perustetun Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastattavaksi sillä ehdolla, että Kemin kaupunki ja Tornion kaupunki kumpikin osaltaan 50 %:n osuudella tekevät päätöksen takauksesta. Suostumuspyyntö on LIITE nro (6) 6 Laina no 15136/11 tilanne Lainapääoma Lyhennykset/v. 2 x ja Laina-aika asti Korko 12 kk EB+marg. 0,6 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Takausosuus 50 %

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Laina no 1111/08 tilanne Lainapääoma Takausosuus 50 % Lyhennykset/v x ja 8.7 Laina-aika asti Korko 6 kk EB+marg. 0,048 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Kemin kaupungin takausosuus 50 % yhteensä Ehdotus KJ Nissinen: Takauksista peritään 1 %:n takausprovisio (KH ). Kemin kaupungin takausvastuut tällä hetkellä on yhteensä n. 32,5 M Kaupunginhallitus päättää ja tekee esityksen valtuustolle omavelkaisten takausten antamisesta yllä esitetyin ehdoin. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 303 Ehdotus vt. KJ Onkalo: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Takauksille ei myöskään vaadita turvaavaa vastavakuutta. Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi vt kaupunginjohtajana ja esittelijänä pykälässä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 354/ /2011 Ympäristöjaosto 108 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009 2) mukaan yhteistoiminta-alueet tulee muodostaa niin, että sillä on tehtävien järjestämiseksi käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöstöresurssit tähän tehtävään. Valtioneuvosto päätti että Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE no (1) 7 Edellä mainitun päätöksen mukaisesti Tornion kaupunki tulee toimimaan yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Yhteistoiminta-alueen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Tornion, Kemin (Onkalo, Pöykiö, Pesonen), Keminmaan, Tervolan ja Simon virkamiehistä koostuva työryhmä on valmistellut asiaa koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen sekä johtosäännön, jotka ovat liitteenä LIITE no (2) 8 Edellä mainituissa asiakirjoissa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät hoidetaan Tornion kaupungin ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivassa ympäristöterveysjaostossa. Ympäristöterveydenhuollon (YTH) yhteistoimintasopimus ja johtosääntö on laadittu aikaisemmin muodostetun Tornio, Keminmaan ja Tervolan yhteistoiminta-alueen pohjalta. Kemin kaupungin nykyinen YTH:n henkilökunta (terveystarkastajat ja eläinlääkäri) siirtyvät Tornion kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Asiaa koskeva YT-neuvottelu on käyty , josta laadittu pöytäkirja on liitteenä LIITE no (3) 9 Ehdotus VOPALPÄ Pöykiö: Ympäristöjaosto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen Merilapin ympäristöpalveluista, ympäristöpalveluiden johtosäännön sekä kustannusten

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus jaon vuodelle 2014 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi Merilapin ympäristöterveysjaostoon kaksi (2) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, yhden molempia sukupuolia, joista toinen jäsen toimii myös ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajana. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi ympäristöpalveluiden neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä, yhden luottamushenkilön ja yhden viranhaltijan. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Kaupunginhallitus 304 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden neuvottelukunnalta on tullut kuntiin sähköpostilla esitys Tornion ympäristöpalveluiden organisaation nimen kirjoittamisesta kieliopillisesti oikein muodossa "Meri-Lapin" ja ympäristöpalveluiden neuvottelukunnan jäsenmäärän nostamisesta kahdesta (2) neljään (4) kutakin kuntaa kohden LIITE nro 10 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja esittää valtuustolle, että 1. se hyväksyy Meri-Lapin ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen, johtosäännön ja kustannusten jaon vuodelle 2014, 2. se valitsee ympäristöterveysjaostoon kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet (mies ja nainen, joista toinen toimii jaoston varapuheenjohtajana), 3. se valitsee neuvottelukuntaan neljä jäsentä, kaksi luottamushenkilöä ja kaksi viranhaltijaa (yhtä monta molempia sukupuolia, neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma). Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 18/ /2013 Kaupunginhallitus 305 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö, tekninen johtaja Tapani Onkalo ja kaavoituspäällikkö Riitta Vallin. TuuliWatti Oy on toimittanut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) joka koskee Simon Karsikon, Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeeseen kuuluu myös jo rakennettu Putaankankaan kolmen tuulivoimalan tuulivoimapuisto. YVA-selostuksen tiivistelmästä käy esille hanke kokonaisuudessaan, sen perustelut, sekä yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista LIITE nro 11 YVA-selostus on kokonaisuutena (326 sivua) nähtävillä kokouksessa ja tätä ennen kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä ja ympäristöpäällikön työhuoneessa. YVA-selostuksen sähköiset versiot ovat nähtävillä yhteenvedossa mainituissa Lapin ELY-keskuksen sekä Tuuliwatti Oy:n internet-sivuilla. Arviointiselostus on virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään mennessä Lapin ELY-keskukseen. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös sähköisesti osoitteeseen tekstitiedostona (rtf) yhteenvetojen teon helpottamiseksi. (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa). Risto Pöykiö, Tapani Onkalo, Riitta Vallin ( ): Yleistä: Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen heikkoutena on edelleenkin vaihtoehtovertailujen vähäisyys ja samankaltaisuus. Tuulivoimaloiden sijoittamisen vaihtoehto VE1 ja VE2 ovat melkein identtiset, mistä Kemin kaupunki huomautti jo arviointiohjelmasta antamassaan

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus lausunnossa. Molemmissa näissä vaihtoehdoissa ovat mukana Putaankankaan, Onkalon, Leipiön ja Karsikon hankealueet ja VE2:ssa lisäksi vielä Halmekangas kuitenkin siten että eri alueiden tuulivoimaloiden lukumäärä Karsikkoa lukuun ottamatta hieman vaihtelee. YVA-selostus onkin oikeastaan jo ennalta valittujen sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten toteamista ja niistä mielipiteen ilmaisemista. Aiheellisesti voidaan kysyä toteutuuko hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi sen mukaisesti mitä lainsäätäjä on tarkoittanut eli vaihtoehtojen vertailua. Karsikon aluetta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden suunnitellut sijoitusalueet sijoittuvat maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle osoitetuille alueille. Jos tuulivoimaloita päädytään Simoon sijoittamaan, tulee tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuudet ratkaista ensin maakuntakaavassa, jossa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Kommentit YVA-selostuksesta: Karsikoon suunnitellut tuulivoimalat muuttaisivat merkittävästi maisemakuvaa, kuten YVA-selostuksessa olevista kuvasovitteista ilmenee. Kuvasovitteita olisi voinut selostuksessa olla enemmänkin, esim. Kemin Satamakankaan suuntaan. YVA-selostuksessa (sivu V) on todettu ympäripyöreästi, että Karsikon tuulivoimapuisto synnyttää rajoitteita lähialueiden asuinrakentamiselle Simon ja Kemin alueilla. Mitä, millaisia ja kuinka suuria nämä rajoitteet ovat, ei selostuksessa ole kuitenkaan tarkempaa arvioita. Edellä mainittu toteamus on epämääräinen ja olisi vaatinut YVA-selostuksessa tarkempaa arvioita. YVA-selostuksessa (sivu IX) on vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden osalta todettu, että Karsikon voimalamäärää ja sijoittelua on syytä tarkistaa tai jättää Karsikon hankealue kokonaan toteuttamatta. YVA-selostuksessa mainittu toteamus jättää Karsikon hankealue jopa kokonaan toteuttamatta esiintyy useassa kohdassa YVA-selostusta. Toteamus on yhtenevä Kemin kaupungin YVA-ohjelmasta antaman lausunnon kanssa jossa kaupunki jo silloin katsoi, että Simon Karsikko ei ole sovelias hankealue tuulivoimaloiden sijoittamiselle. Tämä Kemin kaupungin toteamus saa vahvistusta tässä YVA-selostuksessa. Melu: Kuten Kemin kaupunki arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan jo ennakoi, on Karsikko se alue, johon suunniteltujen tuulivoimalaitosten vaikutukset melun osalta kohdistuvat merkittävimmin. YVA-selostuksen (s. 223) mukaan VE1:ssä asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen Valtioneuvoston (Vn) suosittelema 40dB:n suunnitteluohjearvo voi ylittyä kuudessa kohteessa Karsikossa. Lomarakennusten osalta suunnitteluohjearvo 30 db ylittyy kolmenkymmenen (30) lomarakennuksen kohdalla (s. 231). Vaihtoehdossa VE2 suunnittelun ohjearvot ylittyvät Karsikossa kahden (2) asuinrakennuksen kohdalla. YVA-raportissa esitettyjen meluarvojen ylityksen johdosta on todettavissa, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu. YVA-selostuksessa (s. 230) on todettu, että tuulivoimapuistojen vaikutusta ainakin Karsikon, Onkalon ja Halmekankaan äänimaisemaan voitaisiin pienentää voimalamäärää vähentämällä ja uudelleen sijoittamalla. Edelleen on todettu, että

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus hankealueiden kaavoitusvaiheessa voimalamäärät ja niiden sijainnit tulee tarkentaa niin että hankkeen meluvaikutuksia voidaan lieventää. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta toteuttamatta, kuten YVA-selostuksen yksinomaan meluvaikutusten perusteella mitä ilmeisemmin pitäisi tehdä, tulisi Karsikon osalta tehdä uusi YVA, jos sinne suunniteltua voimalamäärää vähennetään tai niitä uudelleen sijoitetaan. Vain näin voidaan varmistaa, että Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun keskiäänitasojen ohjearvot eivät tässä uudessa suunnittelutilanteessa ylity, mitä Kemin kaupunki jo aikaisemmissa lausunnoissa esitti. Tuulivoimalaitosten meluvaikutusten sanallinen kuvaus on YVA-selostuksessa paikoitellen epäselvä. Useassa kohdassa selostusta puhutaan vain käsitteestä "suunnitteluohjearvo", jonka valtioneuvoston on asettanut päivä- ja yötason melulle. Selostus olisi ollut meluvaikutusten osalta selkeämpi, jos siinä olisi selvästi kerrottu aiheutuuko melusta päivä- vai yöajan suunnitteluohjearvon ylityksiä. Varjostus: Ehdotus KJ Nissinen: YVA-selostuksessa esitettyjen varjostusvaikutustenkin johdosta on pääteltävissä, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu (s. 236). Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 suurimmat varjostusvaikutukset kohdistuvat Karsikon voimaloiden lähialueille. Vaihtoehdossa VE1 Karsikkoon aiheutuu varjostusvaikutus, jossa raja-arvo 20 h/a ylittyy kuudessa kohteessa ja raja-arvo 8 h/a lisäksi 22 kohteessa. Ylitykset vaihtelevat kohteittain 2,55-15,05 h/a. Vaihtoehdossa VE2 vuosittaiset varjostusajat vaihtelevat välillä 12,22-23,43 h/a. Eli raja-arvon ylitykset ovat 4,22-15,43 h/a. Ympäristöluvan tarpeellisuus: Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluettelossa, joten niiden ympäristöluvanvaraisuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaa. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista voi aiheutua naapuruussuhdelain 17 :n mukaista kohtuutonta rasitusta. YVA-selostuksen mukaan on kiistatonta etteikö tuulivoimaloiden sijoittaminen esim. Simon Karsikkoon tai muille hankealueille aiheuttaisi naapuruussuhdelain 17 :n mukaista pysyvää haittaa ja kohtuutonta rasitusta asutukselle melun ja välkkymisen muodossa. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta jostakin syystä toteuttamatta, tulisi sinne sijoitettavien tuulivoimaloiden osalta vaatia haettavaksi ympäristölupaa. Ympäristölupa jää tällöin enää ainoaksi mahdollisuudeksi lieventää tuulivoimaloista aiheutuvaa melua ja välkkymistä. YVA-selostuksessa esitettyjen tuulivoimaloiden haittavaikutusten vuoksi Simon Karsikkoon ei kuitenkaan tulisi sijoittaa tuulivoimaloita. Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Lapin Elinkeino-, liikenne- ja

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus ympäristökeskukselle. Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 450/ /2013 Kaupunginhallitus 306 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Savaterra Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen Holstinharjun pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta. Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksesta LIITE nro 12 käy esille hakemuksen pääasiallinen sisältö. Ympäristölupahakemuksessa on toiminnanharjoittajan tekemä muutoshakemus LIITE nro 13 jossa toiminnanharjoittajan esittää haluamansa muutokset nykyisiin lupamääräyksiin perusteluineen. Asiakirjat ovat kokonaisuutena (104 sivua) nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä välisen ajan, ympäristöpäällikön työhuoneessa ja tämän lisäksi kokouksessa. Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut jatkoaikaa lausuntojen antoon siten, että lausunnot tulee olla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa viimeistään (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa) Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Jos kaikki toiminnanharjoittajan esitykset nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi hyväksytään sellaisenaan, tarkoittaa se käytännössä sitä, että laitoksesta aiheutuva ympäristöriski (mm. maaperän pilaantuminen) ja mahdollinen haitta naapurustolle (mm. hajut) saattavat lisääntyä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulisi lupahakemusta käsitellään huomioida seuraavat seikat, joilla laitoksesta aiheutuvaa maaperän pilaantumisriskiä ja

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus päästöjä ilmaan voidaan vähentää: Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen jätteiden varastointiaikoja koskevaan määräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittajan esitykseen lieventää nykyistä lupamääräystä nro 1 liittyy maaperän pilaantumisen ja hajuhaittojen lisääntynyt riski. Nykyisen lupaehdon mukaan jätteiden käsittelyn tulee tapahtua vähintään kerran vuodessa. Toiminnanharjoittaja esitys käsitellä jätteet vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkoittaisi sitä, että jätekasoissa olevat jätteet olisivat sään (mm. sateen) vaikutuksen alaisena jopa kolme vuotta koska ei ole kovin todennäköistä että toiminnanharjoittaja käsittelisi ne ennen kuin määräaika päättyy. Jos jätteiden varastointiaika pidentyy yhdestä (1) kolmeen (3) vuoteen, lisää se riskiä, että jätteiden varastointikasoista liukenee haitta-aineita ympäristöön. Talvella jolloin jätteet ovat mitä ilmeisemmin kokonaan umpijäässä, ei hajuhaittoja varastokasoista pitäisi aiheutua. Kesä on ongelmallisempi. Lämpimällä säällä jätteessä oleva mikrobitoiminta aktivoituu ja jätteessä alkaa tämän johdosta tapahtumaan mm. biohajoamista. Tiedetään, että ulkona varastoituna olevan jätteen ominaisuudet muuttuvan jätteen ikääntyessä. Ilman hiilidioksidin ja happaman sadeveden vaikutuksesta jätteessä olevien haitta-aineiden liukenevuus yleensä lisääntyy. Biohajoamisen tuloksena jätemateriaaliin kiinnittyneiden haitta-aineet (mm. raskasmetallit) sitoutuminen heikkenee. Jos kyseessä on paljon orgaanista materiaalia sisältävä jätemateriaali, aiheutuu tästä yleensä myös hajujen lisääntymistä. Jos toiminnanharjoittajan esitys jätteiden käsittelyajan pidentämisestä yhdestä kolmeen vuoteen hyväksytään, joudutaan samalla hyväksymään se riski, että jätteissä olevien epäpuhtauksien liukoisuus ja ympäristöön pääsy lisääntyvät ja hajuhaitat lisääntyvät. Nykyisessä muodossa lupamääräys nro 1 huomioi hyvin sen, että laitoksen alueelle ei muodostu turhia varastokasoja joista saattaa aiheutua edellä mainittua ympäristöriskin lisääntymistä haitta-aineiden liukoisuuden ja hajuhaittojen muodossa, joten se tulisi pitää edelleenkin voimassa nykyisessä muodossaan. Vastine toiminnanharjoittaja muutosesitykseen toiminnan kapasiteettia koskevaan lupamääräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittaja esitys muuttaa nykyisen lupaehdon nro 1 mukaisia jätteiden käsittelymääriä voidaan hyväksyä, jos ympäristölupamääräyksillä voidaan varmistaa, että muutos ei tule lisäämään maaperän pilaantumisen riskiä eikä tästä aiheudu lisääntynyttä kuormitusta esim. vesistöön tai ilmaan. Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen kiinteytystä ja stabilointia koskevaan määräyksen (nykyinen lupaehto nro 5): Toiminnanharjoittaja on esittänyt lupamääräyksen muuttamista mm. siten, että se sallisi käsitellyn maa-aineksen käyttämisen jätteenkäsittelyalueen varastokenttien maanrakentamiseen pohjavedenpinnan yläpuolella, päällystetyn pintarakenteen alla. Toiminnanharjoittaja ei mainitse lupamääräyksen muutosesityksessään mitään siitä, mikä tulee olemaan tässä ns. "puhdistetussa"

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kaupunginhallitus 100 14.03.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (10 ) Kaupunginhallitus 22.02.2016 AIKA 22.02.2016 klo 13:00-14:53 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Hallitus LIITE 4b

Hallitus LIITE 4b KIINTEISTÖLUOVUTUSSOPIMUS (luonnos 12.11.2013) Hallitus 20.11.2013 LIITE 4b 1. SOPIJAPUOLET a) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Y-tunnus 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi (jäljempänä "luovuttaja")

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot