KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 298 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kemin kaupunkistrategia Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 303 Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 305 Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 306 Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 307 Vuoden 2012 arviointikertomus Järjestöavustusten muuttaminen Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:37 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:37 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:37 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:37 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-18:37 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:37 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:37 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:37 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:37 jäsen Leskio Marko 14:00-18:37 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:37 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:37 KJ Vilén Jukka 14:00-18:37 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:37 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:37 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:37 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 14:00-18:37 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 14:00-17:50 valtuuston 3. vpj. Onkalo Tapani 14:00-14:30 tekninen johtaja 303 vt kj Karjalainen Atte 14:00-15:55 sisäinen tarkastaja 301 Pöykiö Risto 15:55-16:35 ympäristöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Tytti Kumpulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Marko Leskio Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 298 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KH : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 299 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio. Päätös KH : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupunkistrategia / /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja A. Mikkola Kaupunkistrategia on uusittu valtuustokausittain. Uuden kaupunkistrategian 2025 valmistelutyö aloitettiin valtuustoseminaarissa Valtuusto on lisäksi käsitellyt strategiaa seminaareissaan 6.5., ja Strategiaa on valmisteltu kehittämis- ja talousosastolla ja käsitelty tilaajatiimin kokouksissa 12.3., 16.4., ja Ulkopuolisena konsulttina on toiminut FT Rauno Pietiläinen. Strategia on laadittu BSC-mallin eli tasapainoisen tuloskortti-mallin mukaisesti. Strategian näkökumia on tarkennettu ja siihen on lisätty viides näkökulma, elinvoimaisuus. Strategiaan on tehty vuodelle 2014 toimenpideohjelma. Lautakunnat tekevät omat tuottajien toimenpideohjelmat valtuuston toimenpideohjelman pohjalta. Lautakuntien toimenpideohjelmat liitetään vuoden 2014 talousarvioon. Kaupunkistrategia 2025 ja toimenpideohjelma 2014 LIITE nro (1) 1 Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää hyväksyä osaltaan kaupunkistrategian 2025 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 300 Ehdotus KJ Nissinen: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esittelee strategiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunkistrategian 2025 valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: -SWOT-taulukkoon lisätään kohtaan organisaation vahvuus: päätöksenteon

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus konsensushakuisuus sekä parantamisalueet kohtaan muutetaan viimeinen kohta muotoon: yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi. - Talous-taulukkoon kohtaan konsernitalouden hallinta lisätään kriteeriksi: Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka Päätös KH : - Henkilöstö ja johtaminen -kohtaan lisätään 100 % kehityskeskustelut Harri Tauriainen esitti strategiaan SWOT:iin lisättäväksi kohtaan toimintaympäristön asettamat keskeiset uhat : maahanmuuton mukanaan tuomat haasteet ja erityistarpeet mm kulttuurien yhteentörmäys ja erityisvaatimukset. Tauriaisen esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 360/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupunginhallitus päätti ( ) käynnistää kaupungin omistajapoliittisen ohjelman päivityksen ja asetti Konserni- ja suunnittelujaoston ohjaamaan tehtävää päivitystyötä. Työn on määrä valmistua valtuuston käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. Kemin kaupungin voimassa oleva omistajapoliittinen ohjelma on vuodelta Omistajapoliittinen ohjelma on syytä päivittää säännöllisin väliajoin vastaamaan ajan haasteisiin ja ohjaamaan kaupungin omaisuuden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Liitteenä on alustava luonnos omistajapoliittisen ohjelman rungoksi. Konserni- ja suunnittelujaosto tutustuu omistajapoliittisen ohjelman luonnokseen ja evästää asian jatkovalmistelua. Omistajapoliittinen ohjelma tulee jaoston käsittelyyn seuraavan kerran kokouksessa. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa konserni- ja suunnittelujaostolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Omistajapoliittiseen ohjelmaan LIITE nro (5) 2 on tehty konserni- ja suunnittelujaostossa sovitut muutokset. Lisäksi konserniyhtiöiden toimitusjohtajien toimitusjohtajapalverissa esittämät näkemykset on huomioitu asiakirjassa.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päivitetyn Omistajapoliittisen ohjelman hyväksymistä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto päätti pyytää sisäisen tarkastajan esittelemään Omistajapoliittista ohjelmaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 301 Ehdotus KJ Nissinen: Hallituksen jäsenille on jaettu oheismateriaalina Omistajapoliittinen ohjelma vuodelta Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esittelee Omistajapoliittista ohjelmaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää Omistajapoliittisen ohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun konsernijaostoon.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 517/ /2012 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Ehdotus KJ Nissinen: Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. LIITE nro (2) 3 Webropol kysymykset LIITE nro (3) 4 Webropol-lomakkeella mainitut kuntarakennelain (1698/2009) pykälät LIITE nro (4) 5 Kriteerikartta Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa iltakoulussaan Keskustelussa todettiin, että Kemi on alueen viiden kunnan (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola) yhdistymisselvityksen kannalla. Edelleen keskustelussa todettiin, että vaihtoehtoisia selvitysalueita ei esitetä, mutta esimerkiksi Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 302 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry toteuttaa yhdistymisselvityksen, johon yhdistys hakee valtiovarainministeriön selvitysavustusta. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset 477/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ovat yhdessä Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin Yliopiston kanssa allekirjoittaneet perustettavan Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen. Kaupunki omistaa AMK Oy:stä 22 %. Siinä on sovittu, että Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia luovuttaa ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Kemin ja Tornion kaupungeille ja että luovutuksensaajat käyttävät saamansa omaisuuden apporttiomaisuutena Lapin Ammattikorkakoulu Oy:öön sen osakkeita vastaan. Yhtiö hakee ammattikorkeakoulutoimintaa varten toimilupaa valtioneuvostolta. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin Yhtiön ammattikorkeakoulutoiminta alkaa Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia on pyytänyt Kuntarahoitukselta suostumusta lainojen 15136/11 ja 1111/08 siirtämiseen kuntayhtymältä jäsenkaupunkiensa kautta perustetun Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastattavaksi sillä ehdolla, että Kemin kaupunki ja Tornion kaupunki kumpikin osaltaan 50 %:n osuudella tekevät päätöksen takauksesta. Suostumuspyyntö on LIITE nro (6) 6 Laina no 15136/11 tilanne Lainapääoma Lyhennykset/v. 2 x ja Laina-aika asti Korko 12 kk EB+marg. 0,6 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Takausosuus 50 %

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Laina no 1111/08 tilanne Lainapääoma Takausosuus 50 % Lyhennykset/v x ja 8.7 Laina-aika asti Korko 6 kk EB+marg. 0,048 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Kemin kaupungin takausosuus 50 % yhteensä Ehdotus KJ Nissinen: Takauksista peritään 1 %:n takausprovisio (KH ). Kemin kaupungin takausvastuut tällä hetkellä on yhteensä n. 32,5 M Kaupunginhallitus päättää ja tekee esityksen valtuustolle omavelkaisten takausten antamisesta yllä esitetyin ehdoin. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 303 Ehdotus vt. KJ Onkalo: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Takauksille ei myöskään vaadita turvaavaa vastavakuutta. Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi vt kaupunginjohtajana ja esittelijänä pykälässä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 354/ /2011 Ympäristöjaosto 108 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009 2) mukaan yhteistoiminta-alueet tulee muodostaa niin, että sillä on tehtävien järjestämiseksi käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöstöresurssit tähän tehtävään. Valtioneuvosto päätti että Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE no (1) 7 Edellä mainitun päätöksen mukaisesti Tornion kaupunki tulee toimimaan yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Yhteistoiminta-alueen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Tornion, Kemin (Onkalo, Pöykiö, Pesonen), Keminmaan, Tervolan ja Simon virkamiehistä koostuva työryhmä on valmistellut asiaa koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen sekä johtosäännön, jotka ovat liitteenä LIITE no (2) 8 Edellä mainituissa asiakirjoissa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät hoidetaan Tornion kaupungin ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivassa ympäristöterveysjaostossa. Ympäristöterveydenhuollon (YTH) yhteistoimintasopimus ja johtosääntö on laadittu aikaisemmin muodostetun Tornio, Keminmaan ja Tervolan yhteistoiminta-alueen pohjalta. Kemin kaupungin nykyinen YTH:n henkilökunta (terveystarkastajat ja eläinlääkäri) siirtyvät Tornion kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Asiaa koskeva YT-neuvottelu on käyty , josta laadittu pöytäkirja on liitteenä LIITE no (3) 9 Ehdotus VOPALPÄ Pöykiö: Ympäristöjaosto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen Merilapin ympäristöpalveluista, ympäristöpalveluiden johtosäännön sekä kustannusten

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus jaon vuodelle 2014 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi Merilapin ympäristöterveysjaostoon kaksi (2) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, yhden molempia sukupuolia, joista toinen jäsen toimii myös ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajana. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi ympäristöpalveluiden neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä, yhden luottamushenkilön ja yhden viranhaltijan. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Kaupunginhallitus 304 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden neuvottelukunnalta on tullut kuntiin sähköpostilla esitys Tornion ympäristöpalveluiden organisaation nimen kirjoittamisesta kieliopillisesti oikein muodossa "Meri-Lapin" ja ympäristöpalveluiden neuvottelukunnan jäsenmäärän nostamisesta kahdesta (2) neljään (4) kutakin kuntaa kohden LIITE nro 10 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja esittää valtuustolle, että 1. se hyväksyy Meri-Lapin ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen, johtosäännön ja kustannusten jaon vuodelle 2014, 2. se valitsee ympäristöterveysjaostoon kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet (mies ja nainen, joista toinen toimii jaoston varapuheenjohtajana), 3. se valitsee neuvottelukuntaan neljä jäsentä, kaksi luottamushenkilöä ja kaksi viranhaltijaa (yhtä monta molempia sukupuolia, neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma). Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 18/ /2013 Kaupunginhallitus 305 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö, tekninen johtaja Tapani Onkalo ja kaavoituspäällikkö Riitta Vallin. TuuliWatti Oy on toimittanut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) joka koskee Simon Karsikon, Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeeseen kuuluu myös jo rakennettu Putaankankaan kolmen tuulivoimalan tuulivoimapuisto. YVA-selostuksen tiivistelmästä käy esille hanke kokonaisuudessaan, sen perustelut, sekä yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista LIITE nro 11 YVA-selostus on kokonaisuutena (326 sivua) nähtävillä kokouksessa ja tätä ennen kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä ja ympäristöpäällikön työhuoneessa. YVA-selostuksen sähköiset versiot ovat nähtävillä yhteenvedossa mainituissa Lapin ELY-keskuksen sekä Tuuliwatti Oy:n internet-sivuilla. Arviointiselostus on virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään mennessä Lapin ELY-keskukseen. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös sähköisesti osoitteeseen tekstitiedostona (rtf) yhteenvetojen teon helpottamiseksi. (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa). Risto Pöykiö, Tapani Onkalo, Riitta Vallin ( ): Yleistä: Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen heikkoutena on edelleenkin vaihtoehtovertailujen vähäisyys ja samankaltaisuus. Tuulivoimaloiden sijoittamisen vaihtoehto VE1 ja VE2 ovat melkein identtiset, mistä Kemin kaupunki huomautti jo arviointiohjelmasta antamassaan

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus lausunnossa. Molemmissa näissä vaihtoehdoissa ovat mukana Putaankankaan, Onkalon, Leipiön ja Karsikon hankealueet ja VE2:ssa lisäksi vielä Halmekangas kuitenkin siten että eri alueiden tuulivoimaloiden lukumäärä Karsikkoa lukuun ottamatta hieman vaihtelee. YVA-selostus onkin oikeastaan jo ennalta valittujen sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten toteamista ja niistä mielipiteen ilmaisemista. Aiheellisesti voidaan kysyä toteutuuko hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi sen mukaisesti mitä lainsäätäjä on tarkoittanut eli vaihtoehtojen vertailua. Karsikon aluetta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden suunnitellut sijoitusalueet sijoittuvat maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle osoitetuille alueille. Jos tuulivoimaloita päädytään Simoon sijoittamaan, tulee tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuudet ratkaista ensin maakuntakaavassa, jossa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Kommentit YVA-selostuksesta: Karsikoon suunnitellut tuulivoimalat muuttaisivat merkittävästi maisemakuvaa, kuten YVA-selostuksessa olevista kuvasovitteista ilmenee. Kuvasovitteita olisi voinut selostuksessa olla enemmänkin, esim. Kemin Satamakankaan suuntaan. YVA-selostuksessa (sivu V) on todettu ympäripyöreästi, että Karsikon tuulivoimapuisto synnyttää rajoitteita lähialueiden asuinrakentamiselle Simon ja Kemin alueilla. Mitä, millaisia ja kuinka suuria nämä rajoitteet ovat, ei selostuksessa ole kuitenkaan tarkempaa arvioita. Edellä mainittu toteamus on epämääräinen ja olisi vaatinut YVA-selostuksessa tarkempaa arvioita. YVA-selostuksessa (sivu IX) on vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden osalta todettu, että Karsikon voimalamäärää ja sijoittelua on syytä tarkistaa tai jättää Karsikon hankealue kokonaan toteuttamatta. YVA-selostuksessa mainittu toteamus jättää Karsikon hankealue jopa kokonaan toteuttamatta esiintyy useassa kohdassa YVA-selostusta. Toteamus on yhtenevä Kemin kaupungin YVA-ohjelmasta antaman lausunnon kanssa jossa kaupunki jo silloin katsoi, että Simon Karsikko ei ole sovelias hankealue tuulivoimaloiden sijoittamiselle. Tämä Kemin kaupungin toteamus saa vahvistusta tässä YVA-selostuksessa. Melu: Kuten Kemin kaupunki arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan jo ennakoi, on Karsikko se alue, johon suunniteltujen tuulivoimalaitosten vaikutukset melun osalta kohdistuvat merkittävimmin. YVA-selostuksen (s. 223) mukaan VE1:ssä asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen Valtioneuvoston (Vn) suosittelema 40dB:n suunnitteluohjearvo voi ylittyä kuudessa kohteessa Karsikossa. Lomarakennusten osalta suunnitteluohjearvo 30 db ylittyy kolmenkymmenen (30) lomarakennuksen kohdalla (s. 231). Vaihtoehdossa VE2 suunnittelun ohjearvot ylittyvät Karsikossa kahden (2) asuinrakennuksen kohdalla. YVA-raportissa esitettyjen meluarvojen ylityksen johdosta on todettavissa, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu. YVA-selostuksessa (s. 230) on todettu, että tuulivoimapuistojen vaikutusta ainakin Karsikon, Onkalon ja Halmekankaan äänimaisemaan voitaisiin pienentää voimalamäärää vähentämällä ja uudelleen sijoittamalla. Edelleen on todettu, että

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus hankealueiden kaavoitusvaiheessa voimalamäärät ja niiden sijainnit tulee tarkentaa niin että hankkeen meluvaikutuksia voidaan lieventää. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta toteuttamatta, kuten YVA-selostuksen yksinomaan meluvaikutusten perusteella mitä ilmeisemmin pitäisi tehdä, tulisi Karsikon osalta tehdä uusi YVA, jos sinne suunniteltua voimalamäärää vähennetään tai niitä uudelleen sijoitetaan. Vain näin voidaan varmistaa, että Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun keskiäänitasojen ohjearvot eivät tässä uudessa suunnittelutilanteessa ylity, mitä Kemin kaupunki jo aikaisemmissa lausunnoissa esitti. Tuulivoimalaitosten meluvaikutusten sanallinen kuvaus on YVA-selostuksessa paikoitellen epäselvä. Useassa kohdassa selostusta puhutaan vain käsitteestä "suunnitteluohjearvo", jonka valtioneuvoston on asettanut päivä- ja yötason melulle. Selostus olisi ollut meluvaikutusten osalta selkeämpi, jos siinä olisi selvästi kerrottu aiheutuuko melusta päivä- vai yöajan suunnitteluohjearvon ylityksiä. Varjostus: Ehdotus KJ Nissinen: YVA-selostuksessa esitettyjen varjostusvaikutustenkin johdosta on pääteltävissä, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu (s. 236). Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 suurimmat varjostusvaikutukset kohdistuvat Karsikon voimaloiden lähialueille. Vaihtoehdossa VE1 Karsikkoon aiheutuu varjostusvaikutus, jossa raja-arvo 20 h/a ylittyy kuudessa kohteessa ja raja-arvo 8 h/a lisäksi 22 kohteessa. Ylitykset vaihtelevat kohteittain 2,55-15,05 h/a. Vaihtoehdossa VE2 vuosittaiset varjostusajat vaihtelevat välillä 12,22-23,43 h/a. Eli raja-arvon ylitykset ovat 4,22-15,43 h/a. Ympäristöluvan tarpeellisuus: Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluettelossa, joten niiden ympäristöluvanvaraisuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaa. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista voi aiheutua naapuruussuhdelain 17 :n mukaista kohtuutonta rasitusta. YVA-selostuksen mukaan on kiistatonta etteikö tuulivoimaloiden sijoittaminen esim. Simon Karsikkoon tai muille hankealueille aiheuttaisi naapuruussuhdelain 17 :n mukaista pysyvää haittaa ja kohtuutonta rasitusta asutukselle melun ja välkkymisen muodossa. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta jostakin syystä toteuttamatta, tulisi sinne sijoitettavien tuulivoimaloiden osalta vaatia haettavaksi ympäristölupaa. Ympäristölupa jää tällöin enää ainoaksi mahdollisuudeksi lieventää tuulivoimaloista aiheutuvaa melua ja välkkymistä. YVA-selostuksessa esitettyjen tuulivoimaloiden haittavaikutusten vuoksi Simon Karsikkoon ei kuitenkaan tulisi sijoittaa tuulivoimaloita. Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Lapin Elinkeino-, liikenne- ja

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus ympäristökeskukselle. Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 450/ /2013 Kaupunginhallitus 306 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Savaterra Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen Holstinharjun pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta. Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksesta LIITE nro 12 käy esille hakemuksen pääasiallinen sisältö. Ympäristölupahakemuksessa on toiminnanharjoittajan tekemä muutoshakemus LIITE nro 13 jossa toiminnanharjoittajan esittää haluamansa muutokset nykyisiin lupamääräyksiin perusteluineen. Asiakirjat ovat kokonaisuutena (104 sivua) nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä välisen ajan, ympäristöpäällikön työhuoneessa ja tämän lisäksi kokouksessa. Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut jatkoaikaa lausuntojen antoon siten, että lausunnot tulee olla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa viimeistään (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa) Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Jos kaikki toiminnanharjoittajan esitykset nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi hyväksytään sellaisenaan, tarkoittaa se käytännössä sitä, että laitoksesta aiheutuva ympäristöriski (mm. maaperän pilaantuminen) ja mahdollinen haitta naapurustolle (mm. hajut) saattavat lisääntyä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulisi lupahakemusta käsitellään huomioida seuraavat seikat, joilla laitoksesta aiheutuvaa maaperän pilaantumisriskiä ja

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus päästöjä ilmaan voidaan vähentää: Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen jätteiden varastointiaikoja koskevaan määräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittajan esitykseen lieventää nykyistä lupamääräystä nro 1 liittyy maaperän pilaantumisen ja hajuhaittojen lisääntynyt riski. Nykyisen lupaehdon mukaan jätteiden käsittelyn tulee tapahtua vähintään kerran vuodessa. Toiminnanharjoittaja esitys käsitellä jätteet vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkoittaisi sitä, että jätekasoissa olevat jätteet olisivat sään (mm. sateen) vaikutuksen alaisena jopa kolme vuotta koska ei ole kovin todennäköistä että toiminnanharjoittaja käsittelisi ne ennen kuin määräaika päättyy. Jos jätteiden varastointiaika pidentyy yhdestä (1) kolmeen (3) vuoteen, lisää se riskiä, että jätteiden varastointikasoista liukenee haitta-aineita ympäristöön. Talvella jolloin jätteet ovat mitä ilmeisemmin kokonaan umpijäässä, ei hajuhaittoja varastokasoista pitäisi aiheutua. Kesä on ongelmallisempi. Lämpimällä säällä jätteessä oleva mikrobitoiminta aktivoituu ja jätteessä alkaa tämän johdosta tapahtumaan mm. biohajoamista. Tiedetään, että ulkona varastoituna olevan jätteen ominaisuudet muuttuvan jätteen ikääntyessä. Ilman hiilidioksidin ja happaman sadeveden vaikutuksesta jätteessä olevien haitta-aineiden liukenevuus yleensä lisääntyy. Biohajoamisen tuloksena jätemateriaaliin kiinnittyneiden haitta-aineet (mm. raskasmetallit) sitoutuminen heikkenee. Jos kyseessä on paljon orgaanista materiaalia sisältävä jätemateriaali, aiheutuu tästä yleensä myös hajujen lisääntymistä. Jos toiminnanharjoittajan esitys jätteiden käsittelyajan pidentämisestä yhdestä kolmeen vuoteen hyväksytään, joudutaan samalla hyväksymään se riski, että jätteissä olevien epäpuhtauksien liukoisuus ja ympäristöön pääsy lisääntyvät ja hajuhaitat lisääntyvät. Nykyisessä muodossa lupamääräys nro 1 huomioi hyvin sen, että laitoksen alueelle ei muodostu turhia varastokasoja joista saattaa aiheutua edellä mainittua ympäristöriskin lisääntymistä haitta-aineiden liukoisuuden ja hajuhaittojen muodossa, joten se tulisi pitää edelleenkin voimassa nykyisessä muodossaan. Vastine toiminnanharjoittaja muutosesitykseen toiminnan kapasiteettia koskevaan lupamääräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittaja esitys muuttaa nykyisen lupaehdon nro 1 mukaisia jätteiden käsittelymääriä voidaan hyväksyä, jos ympäristölupamääräyksillä voidaan varmistaa, että muutos ei tule lisäämään maaperän pilaantumisen riskiä eikä tästä aiheudu lisääntynyttä kuormitusta esim. vesistöön tai ilmaan. Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen kiinteytystä ja stabilointia koskevaan määräyksen (nykyinen lupaehto nro 5): Toiminnanharjoittaja on esittänyt lupamääräyksen muuttamista mm. siten, että se sallisi käsitellyn maa-aineksen käyttämisen jätteenkäsittelyalueen varastokenttien maanrakentamiseen pohjavedenpinnan yläpuolella, päällystetyn pintarakenteen alla. Toiminnanharjoittaja ei mainitse lupamääräyksen muutosesityksessään mitään siitä, mikä tulee olemaan tässä ns. "puhdistetussa"

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vammaisneuvosto 23.03.2017 AIKA 23.03.2017 klo 09:15-11:10 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen avaus 3 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 1 (11 ) Tarkastuslautakunta 22.11.2017 AIKA 22.11.2017 klo 13:30-14:18 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 Puheenjohtajan valitseminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kaupunginhallitus 100 14.03.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 07.04.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2016 torstai klo 16:15-20:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä. Kaupunginhallitus 273 19.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kaupunginhallitus 19.06.2017 273 Kuntalain 39 pykälän nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska valtuuston 12.6.2017

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (16 ) Tarkastuslautakunta 18.04.2017 AIKA 18.04.2017 klo 13:02-16:12 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 (10 ) Kaupunginhallitus 16.05.2016 AIKA 16.05.2016 klo 12:00-12:46 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 179 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Perjantai 23.5.2014 klo 13.00 14.48 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (10 ) Kaupunginhallitus 22.02.2016 AIKA 22.02.2016 klo 13:00-14:53 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (13 ) Ympäristöjaosto 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:00-13:45 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (13 ) Vanhusneuvosto 03.02.2017 AIKA 03.02.2017 klo 10:00-11:20 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 24.04.2017 klo 08:00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot