KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 298 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kemin kaupunkistrategia Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 303 Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 305 Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 306 Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 307 Vuoden 2012 arviointikertomus Järjestöavustusten muuttaminen Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-18:37 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-18:37 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-18:37 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-18:37 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-18:37 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-18:37 jäsen Juntunen Jouko 14:00-18:37 jäsen Kettunen Matti 14:00-18:37 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-18:37 jäsen Leskio Marko 14:00-18:37 jäsen Tauriainen Harri 14:00-18:37 jäsen Nissinen Tero 14:00-18:37 KJ Vilén Jukka 14:00-18:37 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-18:37 KLM Päkkilä Matti 14:00-18:37 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-18:37 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 14:00-18:37 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 14:00-17:50 valtuuston 3. vpj. Onkalo Tapani 14:00-14:30 tekninen johtaja 303 vt kj Karjalainen Atte 14:00-15:55 sisäinen tarkastaja 301 Pöykiö Risto 15:55-16:35 ympäristöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Tytti Kumpulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Marko Leskio Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 298 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KH : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 299 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio. Päätös KH : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupunkistrategia / /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja A. Mikkola Kaupunkistrategia on uusittu valtuustokausittain. Uuden kaupunkistrategian 2025 valmistelutyö aloitettiin valtuustoseminaarissa Valtuusto on lisäksi käsitellyt strategiaa seminaareissaan 6.5., ja Strategiaa on valmisteltu kehittämis- ja talousosastolla ja käsitelty tilaajatiimin kokouksissa 12.3., 16.4., ja Ulkopuolisena konsulttina on toiminut FT Rauno Pietiläinen. Strategia on laadittu BSC-mallin eli tasapainoisen tuloskortti-mallin mukaisesti. Strategian näkökumia on tarkennettu ja siihen on lisätty viides näkökulma, elinvoimaisuus. Strategiaan on tehty vuodelle 2014 toimenpideohjelma. Lautakunnat tekevät omat tuottajien toimenpideohjelmat valtuuston toimenpideohjelman pohjalta. Lautakuntien toimenpideohjelmat liitetään vuoden 2014 talousarvioon. Kaupunkistrategia 2025 ja toimenpideohjelma 2014 LIITE nro (1) 1 Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää hyväksyä osaltaan kaupunkistrategian 2025 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 300 Ehdotus KJ Nissinen: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esittelee strategiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunkistrategian 2025 valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: -SWOT-taulukkoon lisätään kohtaan organisaation vahvuus: päätöksenteon

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus konsensushakuisuus sekä parantamisalueet kohtaan muutetaan viimeinen kohta muotoon: yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi. - Talous-taulukkoon kohtaan konsernitalouden hallinta lisätään kriteeriksi: Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka Päätös KH : - Henkilöstö ja johtaminen -kohtaan lisätään 100 % kehityskeskustelut Harri Tauriainen esitti strategiaan SWOT:iin lisättäväksi kohtaan toimintaympäristön asettamat keskeiset uhat : maahanmuuton mukanaan tuomat haasteet ja erityistarpeet mm kulttuurien yhteentörmäys ja erityisvaatimukset. Tauriaisen esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 360/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kaupunginhallitus päätti ( ) käynnistää kaupungin omistajapoliittisen ohjelman päivityksen ja asetti Konserni- ja suunnittelujaoston ohjaamaan tehtävää päivitystyötä. Työn on määrä valmistua valtuuston käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. Kemin kaupungin voimassa oleva omistajapoliittinen ohjelma on vuodelta Omistajapoliittinen ohjelma on syytä päivittää säännöllisin väliajoin vastaamaan ajan haasteisiin ja ohjaamaan kaupungin omaisuuden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Liitteenä on alustava luonnos omistajapoliittisen ohjelman rungoksi. Konserni- ja suunnittelujaosto tutustuu omistajapoliittisen ohjelman luonnokseen ja evästää asian jatkovalmistelua. Omistajapoliittinen ohjelma tulee jaoston käsittelyyn seuraavan kerran kokouksessa. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa konserni- ja suunnittelujaostolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Omistajapoliittiseen ohjelmaan LIITE nro (5) 2 on tehty konserni- ja suunnittelujaostossa sovitut muutokset. Lisäksi konserniyhtiöiden toimitusjohtajien toimitusjohtajapalverissa esittämät näkemykset on huomioitu asiakirjassa.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päivitetyn Omistajapoliittisen ohjelman hyväksymistä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto päätti pyytää sisäisen tarkastajan esittelemään Omistajapoliittista ohjelmaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 301 Ehdotus KJ Nissinen: Hallituksen jäsenille on jaettu oheismateriaalina Omistajapoliittinen ohjelma vuodelta Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esittelee Omistajapoliittista ohjelmaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää esittää Omistajapoliittisen ohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun konsernijaostoon.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 517/ /2012 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Ehdotus KJ Nissinen: Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. LIITE nro (2) 3 Webropol kysymykset LIITE nro (3) 4 Webropol-lomakkeella mainitut kuntarakennelain (1698/2009) pykälät LIITE nro (4) 5 Kriteerikartta Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa iltakoulussaan Keskustelussa todettiin, että Kemi on alueen viiden kunnan (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola) yhdistymisselvityksen kannalla. Edelleen keskustelussa todettiin, että vaihtoehtoisia selvitysalueita ei esitetä, mutta esimerkiksi Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 302 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki osallistuu viiden kunnan yhdistymisselvityksen (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) toteuttamiseen. Ylitornion kunnan mahdolliseen selvitysalueeseen osallistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry toteuttaa yhdistymisselvityksen, johon yhdistys hakee valtiovarainministeriön selvitysavustusta. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Lainojen siirto Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle/takausanomukset 477/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ovat yhdessä Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin Yliopiston kanssa allekirjoittaneet perustettavan Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen. Kaupunki omistaa AMK Oy:stä 22 %. Siinä on sovittu, että Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia luovuttaa ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Kemin ja Tornion kaupungeille ja että luovutuksensaajat käyttävät saamansa omaisuuden apporttiomaisuutena Lapin Ammattikorkakoulu Oy:öön sen osakkeita vastaan. Yhtiö hakee ammattikorkeakoulutoimintaa varten toimilupaa valtioneuvostolta. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin Yhtiön ammattikorkeakoulutoiminta alkaa Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia on pyytänyt Kuntarahoitukselta suostumusta lainojen 15136/11 ja 1111/08 siirtämiseen kuntayhtymältä jäsenkaupunkiensa kautta perustetun Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastattavaksi sillä ehdolla, että Kemin kaupunki ja Tornion kaupunki kumpikin osaltaan 50 %:n osuudella tekevät päätöksen takauksesta. Suostumuspyyntö on LIITE nro (6) 6 Laina no 15136/11 tilanne Lainapääoma Lyhennykset/v. 2 x ja Laina-aika asti Korko 12 kk EB+marg. 0,6 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Takausosuus 50 %

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Laina no 1111/08 tilanne Lainapääoma Takausosuus 50 % Lyhennykset/v x ja 8.7 Laina-aika asti Korko 6 kk EB+marg. 0,048 % Lainan vakuus Kemin ja Tornion kaupunkien omavelkaiset takaukset, kumpikin 50 %:n osuudella Kemin kaupungin takausosuus 50 % yhteensä Ehdotus KJ Nissinen: Takauksista peritään 1 %:n takausprovisio (KH ). Kemin kaupungin takausvastuut tällä hetkellä on yhteensä n. 32,5 M Kaupunginhallitus päättää ja tekee esityksen valtuustolle omavelkaisten takausten antamisesta yllä esitetyin ehdoin. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 303 Ehdotus vt. KJ Onkalo: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen 50 %:n osuudella Kuntarahoitus Oyj:n Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle siirrettävien lainojen osalta

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus pääoman, korkojen ja liitännäiskustannusten maksamisesta esitetyin ehdoin: Laina no Pääoma Takausosuus 50 % 15136/ / Yhteensä Takauksesta ei peritä takausprovisiota, sillä lainat siirtyvät osakassopimuksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla joihin ei sisälly takausprovisiota. Takauksille ei myöskään vaadita turvaavaa vastavakuutta. Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi vt kaupunginjohtajana ja esittelijänä pykälässä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet 354/ /2011 Ympäristöjaosto 108 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009 2) mukaan yhteistoiminta-alueet tulee muodostaa niin, että sillä on tehtävien järjestämiseksi käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöstöresurssit tähän tehtävään. Valtioneuvosto päätti että Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE no (1) 7 Edellä mainitun päätöksen mukaisesti Tornion kaupunki tulee toimimaan yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Yhteistoiminta-alueen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Tornion, Kemin (Onkalo, Pöykiö, Pesonen), Keminmaan, Tervolan ja Simon virkamiehistä koostuva työryhmä on valmistellut asiaa koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen sekä johtosäännön, jotka ovat liitteenä LIITE no (2) 8 Edellä mainituissa asiakirjoissa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät hoidetaan Tornion kaupungin ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivassa ympäristöterveysjaostossa. Ympäristöterveydenhuollon (YTH) yhteistoimintasopimus ja johtosääntö on laadittu aikaisemmin muodostetun Tornio, Keminmaan ja Tervolan yhteistoiminta-alueen pohjalta. Kemin kaupungin nykyinen YTH:n henkilökunta (terveystarkastajat ja eläinlääkäri) siirtyvät Tornion kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Asiaa koskeva YT-neuvottelu on käyty , josta laadittu pöytäkirja on liitteenä LIITE no (3) 9 Ehdotus VOPALPÄ Pöykiö: Ympäristöjaosto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen Merilapin ympäristöpalveluista, ympäristöpalveluiden johtosäännön sekä kustannusten

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus jaon vuodelle 2014 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi Merilapin ympäristöterveysjaostoon kaksi (2) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, yhden molempia sukupuolia, joista toinen jäsen toimii myös ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajana. Ympäristöjaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se valitsisi vuosiksi ympäristöpalveluiden neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä, yhden luottamushenkilön ja yhden viranhaltijan. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Kaupunginhallitus 304 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö ( ): Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden neuvottelukunnalta on tullut kuntiin sähköpostilla esitys Tornion ympäristöpalveluiden organisaation nimen kirjoittamisesta kieliopillisesti oikein muodossa "Meri-Lapin" ja ympäristöpalveluiden neuvottelukunnan jäsenmäärän nostamisesta kahdesta (2) neljään (4) kutakin kuntaa kohden LIITE nro 10 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja esittää valtuustolle, että 1. se hyväksyy Meri-Lapin ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen, johtosäännön ja kustannusten jaon vuodelle 2014, 2. se valitsee ympäristöterveysjaostoon kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet (mies ja nainen, joista toinen toimii jaoston varapuheenjohtajana), 3. se valitsee neuvottelukuntaan neljä jäsentä, kaksi luottamushenkilöä ja kaksi viranhaltijaa (yhtä monta molempia sukupuolia, neuvottelukunnan jäsenten valinnassa olisi hyvä huomioida eläinlääkintähuollon ja

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Ympäristöjaosto Kaupunginhallitus ympäristöterveysvalvonnan palveluiden käyttäjänäkökulma). Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto TuuliWatti Oy Simon Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 18/ /2013 Kaupunginhallitus 305 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö, tekninen johtaja Tapani Onkalo ja kaavoituspäällikkö Riitta Vallin. TuuliWatti Oy on toimittanut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) joka koskee Simon Karsikon, Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeeseen kuuluu myös jo rakennettu Putaankankaan kolmen tuulivoimalan tuulivoimapuisto. YVA-selostuksen tiivistelmästä käy esille hanke kokonaisuudessaan, sen perustelut, sekä yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista LIITE nro 11 YVA-selostus on kokonaisuutena (326 sivua) nähtävillä kokouksessa ja tätä ennen kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä ja ympäristöpäällikön työhuoneessa. YVA-selostuksen sähköiset versiot ovat nähtävillä yhteenvedossa mainituissa Lapin ELY-keskuksen sekä Tuuliwatti Oy:n internet-sivuilla. Arviointiselostus on virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään mennessä Lapin ELY-keskukseen. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös sähköisesti osoitteeseen tekstitiedostona (rtf) yhteenvetojen teon helpottamiseksi. (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa). Risto Pöykiö, Tapani Onkalo, Riitta Vallin ( ): Yleistä: Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen heikkoutena on edelleenkin vaihtoehtovertailujen vähäisyys ja samankaltaisuus. Tuulivoimaloiden sijoittamisen vaihtoehto VE1 ja VE2 ovat melkein identtiset, mistä Kemin kaupunki huomautti jo arviointiohjelmasta antamassaan

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus lausunnossa. Molemmissa näissä vaihtoehdoissa ovat mukana Putaankankaan, Onkalon, Leipiön ja Karsikon hankealueet ja VE2:ssa lisäksi vielä Halmekangas kuitenkin siten että eri alueiden tuulivoimaloiden lukumäärä Karsikkoa lukuun ottamatta hieman vaihtelee. YVA-selostus onkin oikeastaan jo ennalta valittujen sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten toteamista ja niistä mielipiteen ilmaisemista. Aiheellisesti voidaan kysyä toteutuuko hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi sen mukaisesti mitä lainsäätäjä on tarkoittanut eli vaihtoehtojen vertailua. Karsikon aluetta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden suunnitellut sijoitusalueet sijoittuvat maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle osoitetuille alueille. Jos tuulivoimaloita päädytään Simoon sijoittamaan, tulee tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuudet ratkaista ensin maakuntakaavassa, jossa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Kommentit YVA-selostuksesta: Karsikoon suunnitellut tuulivoimalat muuttaisivat merkittävästi maisemakuvaa, kuten YVA-selostuksessa olevista kuvasovitteista ilmenee. Kuvasovitteita olisi voinut selostuksessa olla enemmänkin, esim. Kemin Satamakankaan suuntaan. YVA-selostuksessa (sivu V) on todettu ympäripyöreästi, että Karsikon tuulivoimapuisto synnyttää rajoitteita lähialueiden asuinrakentamiselle Simon ja Kemin alueilla. Mitä, millaisia ja kuinka suuria nämä rajoitteet ovat, ei selostuksessa ole kuitenkaan tarkempaa arvioita. Edellä mainittu toteamus on epämääräinen ja olisi vaatinut YVA-selostuksessa tarkempaa arvioita. YVA-selostuksessa (sivu IX) on vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden osalta todettu, että Karsikon voimalamäärää ja sijoittelua on syytä tarkistaa tai jättää Karsikon hankealue kokonaan toteuttamatta. YVA-selostuksessa mainittu toteamus jättää Karsikon hankealue jopa kokonaan toteuttamatta esiintyy useassa kohdassa YVA-selostusta. Toteamus on yhtenevä Kemin kaupungin YVA-ohjelmasta antaman lausunnon kanssa jossa kaupunki jo silloin katsoi, että Simon Karsikko ei ole sovelias hankealue tuulivoimaloiden sijoittamiselle. Tämä Kemin kaupungin toteamus saa vahvistusta tässä YVA-selostuksessa. Melu: Kuten Kemin kaupunki arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan jo ennakoi, on Karsikko se alue, johon suunniteltujen tuulivoimalaitosten vaikutukset melun osalta kohdistuvat merkittävimmin. YVA-selostuksen (s. 223) mukaan VE1:ssä asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen Valtioneuvoston (Vn) suosittelema 40dB:n suunnitteluohjearvo voi ylittyä kuudessa kohteessa Karsikossa. Lomarakennusten osalta suunnitteluohjearvo 30 db ylittyy kolmenkymmenen (30) lomarakennuksen kohdalla (s. 231). Vaihtoehdossa VE2 suunnittelun ohjearvot ylittyvät Karsikossa kahden (2) asuinrakennuksen kohdalla. YVA-raportissa esitettyjen meluarvojen ylityksen johdosta on todettavissa, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu. YVA-selostuksessa (s. 230) on todettu, että tuulivoimapuistojen vaikutusta ainakin Karsikon, Onkalon ja Halmekankaan äänimaisemaan voitaisiin pienentää voimalamäärää vähentämällä ja uudelleen sijoittamalla. Edelleen on todettu, että

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus hankealueiden kaavoitusvaiheessa voimalamäärät ja niiden sijainnit tulee tarkentaa niin että hankkeen meluvaikutuksia voidaan lieventää. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta toteuttamatta, kuten YVA-selostuksen yksinomaan meluvaikutusten perusteella mitä ilmeisemmin pitäisi tehdä, tulisi Karsikon osalta tehdä uusi YVA, jos sinne suunniteltua voimalamäärää vähennetään tai niitä uudelleen sijoitetaan. Vain näin voidaan varmistaa, että Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun keskiäänitasojen ohjearvot eivät tässä uudessa suunnittelutilanteessa ylity, mitä Kemin kaupunki jo aikaisemmissa lausunnoissa esitti. Tuulivoimalaitosten meluvaikutusten sanallinen kuvaus on YVA-selostuksessa paikoitellen epäselvä. Useassa kohdassa selostusta puhutaan vain käsitteestä "suunnitteluohjearvo", jonka valtioneuvoston on asettanut päivä- ja yötason melulle. Selostus olisi ollut meluvaikutusten osalta selkeämpi, jos siinä olisi selvästi kerrottu aiheutuuko melusta päivä- vai yöajan suunnitteluohjearvon ylityksiä. Varjostus: Ehdotus KJ Nissinen: YVA-selostuksessa esitettyjen varjostusvaikutustenkin johdosta on pääteltävissä, että Karsikko ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille siinä laajuudessa ja niillä sijoituspaikoilla kuin mitä nyt on suunniteltu (s. 236). Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 suurimmat varjostusvaikutukset kohdistuvat Karsikon voimaloiden lähialueille. Vaihtoehdossa VE1 Karsikkoon aiheutuu varjostusvaikutus, jossa raja-arvo 20 h/a ylittyy kuudessa kohteessa ja raja-arvo 8 h/a lisäksi 22 kohteessa. Ylitykset vaihtelevat kohteittain 2,55-15,05 h/a. Vaihtoehdossa VE2 vuosittaiset varjostusajat vaihtelevat välillä 12,22-23,43 h/a. Eli raja-arvon ylitykset ovat 4,22-15,43 h/a. Ympäristöluvan tarpeellisuus: Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluettelossa, joten niiden ympäristöluvanvaraisuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaa. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista voi aiheutua naapuruussuhdelain 17 :n mukaista kohtuutonta rasitusta. YVA-selostuksen mukaan on kiistatonta etteikö tuulivoimaloiden sijoittaminen esim. Simon Karsikkoon tai muille hankealueille aiheuttaisi naapuruussuhdelain 17 :n mukaista pysyvää haittaa ja kohtuutonta rasitusta asutukselle melun ja välkkymisen muodossa. Jos Simon Karsikko ei jatkossa jää tuulivoimaloiden sijoituksen osalta jostakin syystä toteuttamatta, tulisi sinne sijoitettavien tuulivoimaloiden osalta vaatia haettavaksi ympäristölupaa. Ympäristölupa jää tällöin enää ainoaksi mahdollisuudeksi lieventää tuulivoimaloista aiheutuvaa melua ja välkkymistä. YVA-selostuksessa esitettyjen tuulivoimaloiden haittavaikutusten vuoksi Simon Karsikkoon ei kuitenkaan tulisi sijoittaa tuulivoimaloita. Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Lapin Elinkeino-, liikenne- ja

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus ympäristökeskukselle. Päätös KH : Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus Lausunto Savaterra Oy Holstinharjun (Kemi) pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta 450/ /2013 Kaupunginhallitus 306 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Savaterra Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen Holstinharjun pilaantuneen maan käsittelylaitoksen lupamääräysten muuttamisesta. Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksesta LIITE nro 12 käy esille hakemuksen pääasiallinen sisältö. Ympäristölupahakemuksessa on toiminnanharjoittajan tekemä muutoshakemus LIITE nro 13 jossa toiminnanharjoittajan esittää haluamansa muutokset nykyisiin lupamääräyksiin perusteluineen. Asiakirjat ovat kokonaisuutena (104 sivua) nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä välisen ajan, ympäristöpäällikön työhuoneessa ja tämän lisäksi kokouksessa. Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut jatkoaikaa lausuntojen antoon siten, että lausunnot tulee olla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa viimeistään (Kokousaikatauluista johtuen alla oleva lausunto on saman sisältöisenä kaupunginhallituksen ja ympäristöjaoston olevissa kokouksissa) Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö ( ): Jos kaikki toiminnanharjoittajan esitykset nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi hyväksytään sellaisenaan, tarkoittaa se käytännössä sitä, että laitoksesta aiheutuva ympäristöriski (mm. maaperän pilaantuminen) ja mahdollinen haitta naapurustolle (mm. hajut) saattavat lisääntyä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulisi lupahakemusta käsitellään huomioida seuraavat seikat, joilla laitoksesta aiheutuvaa maaperän pilaantumisriskiä ja

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ (36 ) Kaupunginhallitus päästöjä ilmaan voidaan vähentää: Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen jätteiden varastointiaikoja koskevaan määräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittajan esitykseen lieventää nykyistä lupamääräystä nro 1 liittyy maaperän pilaantumisen ja hajuhaittojen lisääntynyt riski. Nykyisen lupaehdon mukaan jätteiden käsittelyn tulee tapahtua vähintään kerran vuodessa. Toiminnanharjoittaja esitys käsitellä jätteet vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkoittaisi sitä, että jätekasoissa olevat jätteet olisivat sään (mm. sateen) vaikutuksen alaisena jopa kolme vuotta koska ei ole kovin todennäköistä että toiminnanharjoittaja käsittelisi ne ennen kuin määräaika päättyy. Jos jätteiden varastointiaika pidentyy yhdestä (1) kolmeen (3) vuoteen, lisää se riskiä, että jätteiden varastointikasoista liukenee haitta-aineita ympäristöön. Talvella jolloin jätteet ovat mitä ilmeisemmin kokonaan umpijäässä, ei hajuhaittoja varastokasoista pitäisi aiheutua. Kesä on ongelmallisempi. Lämpimällä säällä jätteessä oleva mikrobitoiminta aktivoituu ja jätteessä alkaa tämän johdosta tapahtumaan mm. biohajoamista. Tiedetään, että ulkona varastoituna olevan jätteen ominaisuudet muuttuvan jätteen ikääntyessä. Ilman hiilidioksidin ja happaman sadeveden vaikutuksesta jätteessä olevien haitta-aineiden liukenevuus yleensä lisääntyy. Biohajoamisen tuloksena jätemateriaaliin kiinnittyneiden haitta-aineet (mm. raskasmetallit) sitoutuminen heikkenee. Jos kyseessä on paljon orgaanista materiaalia sisältävä jätemateriaali, aiheutuu tästä yleensä myös hajujen lisääntymistä. Jos toiminnanharjoittajan esitys jätteiden käsittelyajan pidentämisestä yhdestä kolmeen vuoteen hyväksytään, joudutaan samalla hyväksymään se riski, että jätteissä olevien epäpuhtauksien liukoisuus ja ympäristöön pääsy lisääntyvät ja hajuhaitat lisääntyvät. Nykyisessä muodossa lupamääräys nro 1 huomioi hyvin sen, että laitoksen alueelle ei muodostu turhia varastokasoja joista saattaa aiheutua edellä mainittua ympäristöriskin lisääntymistä haitta-aineiden liukoisuuden ja hajuhaittojen muodossa, joten se tulisi pitää edelleenkin voimassa nykyisessä muodossaan. Vastine toiminnanharjoittaja muutosesitykseen toiminnan kapasiteettia koskevaan lupamääräykseen (nykyinen lupaehto nro 1): Toiminnanharjoittaja esitys muuttaa nykyisen lupaehdon nro 1 mukaisia jätteiden käsittelymääriä voidaan hyväksyä, jos ympäristölupamääräyksillä voidaan varmistaa, että muutos ei tule lisäämään maaperän pilaantumisen riskiä eikä tästä aiheudu lisääntynyttä kuormitusta esim. vesistöön tai ilmaan. Vastine toiminnanharjoittajan muutosesitykseen kiinteytystä ja stabilointia koskevaan määräyksen (nykyinen lupaehto nro 5): Toiminnanharjoittaja on esittänyt lupamääräyksen muuttamista mm. siten, että se sallisi käsitellyn maa-aineksen käyttämisen jätteenkäsittelyalueen varastokenttien maanrakentamiseen pohjavedenpinnan yläpuolella, päällystetyn pintarakenteen alla. Toiminnanharjoittaja ei mainitse lupamääräyksen muutosesityksessään mitään siitä, mikä tulee olemaan tässä ns. "puhdistetussa"

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kaupunginhallitus 100 14.03.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (10 ) Kaupunginhallitus 22.02.2016 AIKA 22.02.2016 klo 13:00-14:53 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (13 ) Ympäristöjaosto 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:00-13:45 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (14 ) Ympäristöjaosto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 13:00-14:04 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 ) Nuorisoasiain neuvottelukunta 24.10.2013 AIKA 24.10.2013 klo 18:00-19:11 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Hallitus LIITE 4b

Hallitus LIITE 4b KIINTEISTÖLUOVUTUSSOPIMUS (luonnos 12.11.2013) Hallitus 20.11.2013 LIITE 4b 1. SOPIJAPUOLET a) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Y-tunnus 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi (jäljempänä "luovuttaja")

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.09.2013 Aika Tiistai 17.09.2013 klo 18:00-19.27 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot