Birdie-FTR Vikaja ljitin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Birdie-FTR Vikaja ljitin"

Transkriptio

1 Birdie-FTR Vikaja ljitin Ka yttoohje Versio 1.2 Lokakuu 2003 Laplace Instruments Ltd

2 Huomautus ta ma ka yttoohje on luettava ennen laitteen ka yttoa Birdie-FTR FaulTracker Patentti No: Rekistero ity mallisuoja: Rekistero ity tuotemerkki: Translation into Finnish by Raimo Sainio Sivu 2

3 Sisa llys 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita Laitteen osat Ka yttoonotto Pikaohjeet Johdanto Tekniset tiedot Yleinen kuvaus Toiminnallinen kuvaus Liitanto jen merkinnat Tehonsyo tto Tapahtumarekistero inti Paivamaara ja kellonaika Tallennus Kosketinvarahtelyn odotusaika Muisti Graafinen naytto Taustavalo Rekistero ityjen tulosten tarkastelu FTR:n toiminnan kaynnistys ja pysaytys Paristot Toimintamuodot Odotustila Toiminta-asettelut (Setup) Tilanaytto (Monitor) Tulosten tarkastelu (Replay) Tulosten tarkastelun esitystapa Rekistero inti (tapahtumien tallennus laitteen muistiin) (Record) Sarjaportti (Remote) Laitteen rakenne Riviliittimet tutkittavan kohteen liittamiseksi Liitanto jen sulakkeet Paristot Liita nna t Liitanto jen ryhmitys Kolmivaihejarjestelmat Ka ytto Kannen turvakytkin Tilanaytto Rekistero inti (tallennus muistiin) Tulosten tarkastelu Ka yttoohjelmisto Tietokonejarjestelman vaatimukset Ohjelmiston asennus Kayttoonotto Kaytto FTR:n ohjaus Valikkorakenne Tietojen analysointi Tilastot Tiedostorakenne Tiedostot Toimituksen sisa lto...21 Sivu 3

4 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita Tama laite on IEC-luokituksen luokan II mukainen ja suunniteltu tayttamaan EN :2001 Mittaukseen, saatoon ja laboratoriokayttoon tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimukset vaatimukset seka on yhdenmukainen pienjannitedirektiivin 73/23/EEC kanssa asennuskategoriassa III jannitteelle 240V (L-N) ja 415V (L-L). Laite on tarkastettu valmistuksen jalkeen EN :2001 mukaisesti. Ta ma ka yttoohje sisa lta a tietoja ja ohjeita, joita on ehdottomasti noudatettava laitetta ka ytetta essa tai sa ilytetta essa. Laite on suunniteltu sisakayttoon enintaan Likaantumisasteen 2 mukaisessa ymparisto ssa olosuhteissa, joiden lampo tila on 5 40 C ja suhteellinen kosteus 80% 31 C laskien suoraviivaisesti arvoon 50% 40 C. Laitetta ei saa kayttaa mikali siina on vesikondenssia. Laitteen kayttaminen muilla, kuin tassa kaytto ohjeessa esitetyilla tavoilla saattaa aiheuttaa laitteen turvallisuuden huonontumista. Ä TARKEATA Ö ennen ka yttoliita ntojen tekemista laitteeseen, on luettava kohdan 10 ohjeet sivulla 13 Laitetta saa kayttaa vain teknisissa tiedoissa ilmoitetuissa arvoissa ja olosuhteissa Laitteelle ei saa kytkea jannitteita, mikali suojakansi on auki Suojakantta ei saa avata jannitteiden ollessa kytkettyina laitteelle Ennen sulakekotelon avaamista on kaikkien liitanto jen oltava irtikytketyt Laitteessa ei ole mitaan asetteluja tai yllapitoa tarvitsevia komponentteja. Mikali laite vikaantuu tai sen toiminnassa havaitaan puutteita, on laite toimitettava maahantuojalle. Mikali laite on mekaanisesti vaurioitunut, kastunut tai altistunut jollekin kemialliselle aineelle, on sen turvallisuus saattanut huonontua. Tallo in laitetta ei saa kayttaa, vaan sen se on toimitettava maahantuojalle. Kayttaja saa vaihtaa vain suojasulakkeet tassa kaytto ohjeessa esitetyn mukaisesti. Sulakkeina saa kayttaa vain tassa kaytto ohjeessa maariteltyja sulakkeita. Muunlaisten sulakkeiden kayttaminen mitato i takuun ja saattaa aiheuttaa vaaran laitteen kayto ssa. Ka ytetyt paristot tulee toimittaa ongelmaja tteista annettujen ohjeiden ja sa annosten mukaan niita varten varattuihin vastaanottopaikkoihin. Laitetta ei saa kastella liikaa sita puhdistettaessa. Naytto ikkunan ja etulevyn puhdistus tulee suorittaa pehmealla pyyhkeella tai liinalla. Varoitus Kun kaytto ohjeessa on tama merkki, ilmoitetaan silla merkittavasta vaarasta, jolloin ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Varoitus Ö Kun kaytto ohjeessa on tama merkki, on noudatettava asianomaisessa kaytto ohjeen osassa annettuja ohjeita. Ohjeista poikkeaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa kaytto turvallisuuden huonontumista. Varoitus Epileptikkojen tulee varoa ja olla tietoisia siita, etta rekistero ityjen tietojen selauksessa LED-indikaattorit saattavat valkkya epileptisen kohtauksen aikaansaavilla taajuuksilla. Sivu 4

5 2. Laitteen osat Merkinta liuska Suojakansi Suojakannen lukitus Tilaindikaattorit Toistoindikaattorit Turvalukon reika Nestekidena ytto Toimintamuodon painikkeet Merkinta liuskan aukko Verkkolaiteliita nta Sarjaliikenneportti Paristokotelo Etupaneeli Kursoripainikkeet HUOM: Kun FTR:n suojakansi avataan, kytkeytyy FTR automaattisesti pois paalta. Samaten kannen ollessa auki, ei FTR:aa voida kaynnistaa Sivu 5

6 Sulakeosaston lukko Saranoitu sulakeosaston kansi Riviliittimet Ryhma A Liita nta johtojen aukot Liita nna t Riviliittimet Ryhma B Liukuva suojakansi Liita ntojen sulakkeet Liita nta johtojen aukot Sulakeosaston lukko Varasulakkeet Sulakkeet Sivu 6

7 3. Ka yttoonotto 1 Sijoitetaan paristot paikoilleen paristokoteloon ja suljetaan paristokotelon kansi. 2 Kytketaan FTR toimintaan Exit/Power painikkeella. Laitteen kaynnistyessa tulee nayttoon Birdie -kuvake seka laitteen sarjanumero ja laite siirtyy odotustilaan. 3 Asetetaan laitteeseen oikea kellonaika ja paivamaara: Painetaan ensin Setup painiketta, jonka jalkeen siirrytaan nuolipainikkeilla kellonaika- ja paivamaarakenttiin ja asetetaan oikeat ajat. 4 Asetetaan muut halutut perusasetukset: kosketinvarahtelyn odotusaika, taustavalo ja muistin kaytto tapa. 5 Siirretaan kursori nuolipainikkeilla nayto ssa alas kohtaan Yes ja painetaan OK painiketta, jolloin asetukset tallentuvat laitteen muistiin. 4. Pikaohjeet Seuraavassa on esitetty lyhyet ohjeet laitteen kayttamiseksi. Taydellisemmat ohjeet on esitetty jaljempana muissa kaytto ohjeen osissa: 1. Luettava ehdottomasti kohta 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita 2. Tehdaan tutkittava kohde jannitteetto maksi 3. Kierretaan lukitusosa auki ruuvimeisselilla tai kolikolla ja avataan laitteen suojakansi 4. Liitetaan johtimet tutkittavasta kohteesta riviliittimiin. HUOM: Riviliittimet on jaettu kahteen ryhmaan A ja B joilla molemmilla on oma yhteispotentiaali. Ryhmilla A ja B voi olla joko sama tai eri yhteispotentiaali. 5. Tehtyjen liitanto jen tunnusmerkinnat voidaan kirjoittaa merkintaliuskaan 6. Kunkin liitannan jannite voi olla Vac/dc liitinryhman yhteispotentiaaliin nahden. Liitanto ja voidaan tehda myo s tahtikytketyista 3-vaihejarjestelmista kohdan 10.2 sivulla 13 esitettyjen ohjeiden mukaan. Liitanto jen napaisuudella ei ole merkitysta. Kaikki yli 10V jannitteet tulkitaan paalla oleviksi (ON-tila) Kun kaikki liitannat riviliittimiin on tehty, suljetaan laitteen kansi. 7. Tehdaan tutkittava kohde jannitteelliseksi (toimivaksi) 8. Kunkin liitetyn kohteen tila nahdaan etupaneelin LED-indikaattoreista (rivi merkitty Monitor) LED on paalla, kun liitannan jannite on yli kynnysarvon 9. Annetaan tutkittavan kohteen olla toiminnassa ja huomioidaan indikaattoreista toiminnan oikeellisuus 10. Mikali tutkittavan kohteen toiminta halutaan tallentaa laitteen muistiin, kaynnistetaan laite painamalla Exit/power -painiketta ja sen jalkeen Record -painiketta. Nayttoon tulee teksti Overwrite data.. yes/no (tallennetaanko aikaisemmin tallennettujen tietojen paalle). Siirretaan kursori nuolipainikkeella kohtaan yes ja painetaan OK -painiketta. Laite tallentaa liitanto jen tilojen muutokset kellonaika ja paivamaara tiedoin. Tapahtumia voi olla kaikkiaan 32, Tallennus keskeytetaan painamalla Exit -painiketta. Tallennettua tietoa voidaan katsella painamalla ensin Replay -painiketta ja selaamalla nuolipainikkeilla ja tapahtuma kerrallaan. 12. Automaattinen tallennetun tiedon rullaus nayto ssa kaynnistetaan painikkeella ± eteenpain ja painikkeella taaksepain. Rullaus pysaytetaan painamalla jompaa kumpaa painiketta. 13. Lisaa tallennetun tiedon tarkastelusta on esitetty kohdissa 8.4, 8.5, 11.4 ja Ennen laitteen kannen avaamista ja liitantajohtojen irti kytkemista on tutkittava kohde tehtava jannitteetto maksi Sivu 7

8 5. Johdanto Birdie-FTR (jatkossa FTR) on tarkoitettu sahko laitteiden ja jarjestelmien vikojen etsintaan: Asentajille Huoltoja suorittaville Jarjestelmien yllapitajille Sahko - ja ohjausjarjestelmien vastaanottoihin ja -tarkastuksiin Sahko - ja ohjausjarjestelmien vianhakuun Sahko - ja ohjausjarjestelmien toiminnalliseen tutkimiseen Tapahtumarekistero intiin Laite nayttaa ja rekistero i kaikkien siihen liitettyjen kohteiden paalla/pois tapahtumat ja tilanmuutokset yhtaaikaisesti kaikissa 16 liitannassa. Liitanto jen tosiaikaiset tai rekistero idyt tila naytetaan seka LED-indikaattoreilla etta graafisessa nestekidenayto ssa. Tallennusmuodossa FTR rekistero i kaikki tapahtumat laitteen muistiin myo hempaa tarkastelua varten. Laite voidaan jattaa toimimaan itsenaisesti pitkaksikin aikaa silloin, kun tutkittavan kohteen toimintasekvenssit ovat pitkia tai hitaita tai kun vika esiintyy satunnaisesti. Laitteessa on RS232 liitanta tallennettujen tietojen siirtamiseksi, tallentamiseksi ja tutkimiseksi tietokoneella kaytto ohjelmistossa. FTR:n liitanto jen jannitteet voivat olla Vac/dc (tai 3-vaiheisena tahtikytkentana 415V), joten liitanno ille ei ole tarpeen erikseen maarittaa jannitealueita tai lajeja. Laite tulkitsee yli 10V:n jannitteet ON-tilaksi (paalla) ja alle 5V:n jannitteet EI-tilaksi (pois). Ominaisuuksiensa vuoksi FTR on yksinkertainen kayttaa, mutta silti tehokas ja pienikokoinen laite. Sivu 8

9 6. Tekniset tiedot Ka ytto: Kaytto tarkoitus: Sahko isten signaalien naytto ja rekistero inti Kaytto tapa: Kannettava ja puolikiinteasti asennettava Asennuskategoria: Cat III (240V ja 415V 3-vaiheinen tahtikytkenta) Liita nna t: Suurin jannite: 415Vdc tai ac(rms) Pienin jannite: 12V dc/ac(rms) ON- tilan naytto (paalla) Suurin taajuus: 65Hz Liitanto jen lukumaara: 16 (2x 8) Liitanto jen ryhmitys: 2 kpl yhteinen potentiaali ON-tilan kynnysjannite: 10Vdc/ac(RMS) º 1v. EI-tilan kynnysjannite: 6Vdc/ac/RMS) º 1v Liitanto jen tilaindikointi: LED- ja nestekidenaytto Kosketinvarahtelyn aika: valittavissa 20ms, 100ms, 500ms tai 1s Minimi pulssileveys: 20ms Sahko inen suojaus: Kukin liitanta suojattu sulakkeella F 32mA (nopea) 20 x 5mm Transienttisuojaus: 4kV Na ytot ja liita nna t Naytto : Graafinen nestekidenaytto (LCD) ja taustavalo Liitannan indikointi: LED-indikaattori kullekin liitannalle Ohjaukset: Toimintamuoto ja nayto n ohjaus Vayla ja ohjelmisto: RS232 ja kaytto ohjelmisto Tiedonkeruu ja -siirto: Tallennuksen liipaisu: Tilan muutos missa tahansa liitannassa Tapahtumien lukumaara: 32,000 Tallennetut arvot : Liitannan tila ja kellonaika ja paivamaara Muistityyppi: pysyva Muistin kaytto : Pysaytys tai paalle kirjoittava, kayttajan valittavissa Keruuaika: rajoittamaton Naytto : Nestekidenayto ssa ja LED-indikaattoreilla Naytto muoto: Tapahtuma- tai aikakantainen Siirto: RS232-portiin Ympa ristoolosuhteet Lampo tila: +5 C to +40 C. Kosteus: 80% 31 C, laskien suoraviivaisesti arvoon 40 C. Likaantumisaste: 2 Tehonsyotto Sisainen: Paristot 2 kpl, D-koko Paristojen kaytto aika: tyypillisesti 50 pv (referenssiarvo 18Ah:n paristoilla) Ulkoinen: 3.5v 1000mA max. Sivu 9

10 7. Yleinen kuvaus 7.1. Toiminnallinen kuvaus FTR nayttaa ja tallentaa kaikkiaan 16 siihen liietyn kohteen tilan (ON/EI- paalla/pois): yli 10V tulkitaan ON-tilaksi (paalla) ja alle 5V EI-tilaksi (pois). Vali 5 10V on maarittelemato n, josta johtuen vaihtojannite tai hairio talla alueella saattaa aiheuttaa nopeita tilan vaihtoja ja rekistero inteja. Mainilla valilla tapahtuvista muutoksista johtuvia tarpeettomia tilan vaihtoja voidaan vahentaa valitsemalla alla esitetyn mukaan sopiva kosketinvarahtelyjen odotusaika. Kunkin liitannan tila naytetaan etulevyn LED-indikaattoreilla (rivi merkitty Monitor) seka nestekidenayto ssa Liita ntojen merkinna t Laitteen mukana toimitetaan merkintaliuskoja, joihin voidaan merkita liitanto jen tunnukset. Merkintaliuska sijoitetaan laitteen sivussa olevasta aukosta valitto masti naytto osan ylapuolelle, jolloin liitannan tunnus tulee vastaavan LEDindikaattorin kohdalle tarkastelun helpottamiseksi Tehonsyotto FTR:n kaytto teho saadaan paristoista, jotka kestavat normaalikayto ssa noin 50 paivaa. Laitteen mukana toimitetaan myo s verkkolaite 500mA (verkkolaitteen jannite ei saa olla yli 4.5Vdc). Kaytettaessa verkkolaitetta kytkeytyy laitteen tehonsyo tto verkkojannitteen katketessa automaattisesti paristoille Tapahtumarekisterointi Rekistero itavaksi tapahtumaksi katsotaan minka tahansa liitannan tilanvaihto, joka tallo in liipaisee (aikaansaa) kaikkien liitanto jen tilojen rekistero innin samanaikaisesti Pa iva ma ara ja kellonaika FTR:ssa on kalenteri/kello, joten kaikkiin tallennettuihin ja rekistero ityihin tapahtumiin voidaan liittaa niiden todellinen aika myo s pitkaaikaisessa seurannassa. Paivamaaran ja kellonajan asetus on esitetty taman kaytto ohjeen kohdassa 7.5 sivulla 10. Kalenterin/kellon ajat sailyvat vaikka laitteen tehonsyo to n paristot poistetaan Tallennus Kun on valittu tallennusmuoto (Record) tallentuvat aina ja samanaikaisesti kaikkien 16 liitannan tilat minka tahansa liitannan liipaisemana. Kuhunkin tapahtumaan liitetaan aina paivamaara ja kellonaika sekunnin tarkkuudella. Tapahtumien esiintymistaajuudella ei ole rajoitusta ja ne rekistero idaan niiden esiintymisjarjestyksessa Kosketinva ra htelyn odotusaika Joissain tapauksissa liitetyista kohteista saattaa tulla lyhyena aikana useita FTR:n tapahtumarekistero innin liipaisevia tilamuutoksia. Tyypillinen esimerkki tallaisesta sinansa yhden tapahtuman ilmio sta on releiden ja kytkimien kosketinvarahtelyt. Kayttaja voi maarittaa FTR:lle latenssiajan (odotusajan), jonka aikana laite ei huomio eika rekistero i liipaisun jalkeen tapahtuneita muita muutostilanteita. Kosketinvarahtelyjen odotusajaksi kayttaja voi valita 100ms, 500ms tai 60s. HUOM: Toimitettaessa tehtaalta laitteessa on oletusarvona 100ms Muisti Muistiin voidaan tallentaa 32,000 tapahtumaa. Kayttaja voi valita muistin kaytto muodoksi muistin tayttyessa joko rekistero innin pysaytyksen (Auto Stop - on) tai aikaisemman rekistero innin paalle tallennuksen (Auto Stop - off), tallo in tallennus alkaa muistin alusta. HUOM: Aina kun aloitetaan uusi rekistero inti, menetetaan kaikki aikaisemmin rekistero ity ja tallennettu tieto Graafinen na ytto Useimmissa toimintamuodoissa graafisen nayto n ylimmalla rivilla lukee toimintamuodon nimi. Seuraavalla rivilla naytettavan tapahtuman paivamaara ja kellonaika. Graafinen naytto jakaantuu liitanto jen mukaisiin pystysuoriin kaistaleisiin (sarakkeisiin) 1 16, joissa nakyy liitannan tila seka rekistero itaessa ett selatessa tallennettuja tietoja. Selattaessa tallennettuja tietoja paivamaaran ja kellonajan mukainen tapahtuma on nayto n puolivalin katkoviivan kohdalla. Katkoviivan alapuolella ovat aikaisemmat ja ylapuolella myo hemmat tapahtumat. Toiminta-asettelut naytetaan Setup -muodossa Taustavalo Taustavalo kytkeytyy automaattisesti paalle painettaessa mita tahansa painiketta ja sammuu 15 sekunnin kuluttua. Koska taustavalo kuluttaa merkittavasti paristoja, voidaan sen toiminta kytkea pois paalta Setup -muodossa (backlight on/off -paalla/pois). Sivu 10

11 7.11. Rekisteroityjen tulosten tarkastelu Rekistero ityja, muistiin tallennettuja tapahtumia voidaan tarkastella graafisessa nayto ssa ja Replay -rivin LEDindikaattoreilla. Tapahtumia voidaan joko selata yksi kerrallaan tai askeltaa automaattisesti noin 4 tapahtumaa sekunnissa FTR:n toiminnan ka ynnistys ja pysa ytys Laite kytketaan toimintaan painamalla EXIT/Power -painiketta noin sekunnin ajan, jolloin laite kytkeytyy paalle ja graafiseen nayttoon tulee Birdie -kuvake, laitteen sarjanumero seka laiteversion numero. Haluttaessa kytkea laite pois toiminnasta painetaan EXIT/Power -painiketta noin sekunnin ajan, jonka jalkeen nayttoon tulee teksti Shutdown? Yes/No. Vahvistetaan pois kytkenta siirtamalla kursori tekstin yes paalle ja painetaan OK -painiketta. HUOM Jos laitteen liukukansi avataan, kytkeytyy FTR valitto masti pois toiminnasta Paristot Kaytettaessa suositeltuja paristoja saadaan noin 50 paivan kaytto aika. Kaytto aikaan vaikuttavat uusien paristojen kunto, kaytto jaksojen pituus ja ymparisto n lampo tila. Paristoina kaytetaan 2 kpl D-kokoa olevaa 1.5V paristoa (sopivia ovat esimerkiksi tyypit MN1300 and LR20). On suositeltavaa kayttaa suurikapasiteettisia 18Ah:n alkaliparistoja. Laitetta voidaan kayttaa myo s verkkolaitteella. 8. Toimintamuodot FTR:ssa on viisi toimintamuotoa ja odotustila, jossa naytetaan Birdie -kuvake: Asettelut (Setup) Tilanaytto (Monitor) Tulosten tarkastelu (Replay) Rekistero inti (Record) Sarjaportti (Remote) Toimintamuodot valitaan vastaavilla painikkeilla graafisen nayto n alla lukuun ottamatta sarjaporttitoimintaa (Remote), joka kytkeytyy toiminnalliseksi automaattisesti liitettaessa FTR aktiiviseen RS232-vaylaan. Mista tahansa toimintamuodosta palataan odotustilaan painamalla EXIT/Power -painiketta Odotustila Laite on odotustilassa, mikali muuta toimintamuotoa ei ole valittu. Kytkettaessa laite paalle naytetaan Birdie -kuvake, laitteen sarjanumero seka laiteversion numero. Laite kytketaan automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua, mikali se on odotustilassa Toiminta-asettelut (Setup) Kayttaja voi muuttaa seuraavia asetuksia: Paivamaara (Date) Kellonaika (Time) Taustavalo (Backlight) Muistin kaytto (Memory mode/auto Stop) Nayto n kontrasti (Display contrast) Kosketinvarahtelyjen odotusaika (Debounse ms) Haluttu kohta valitaan ja painikkeilla ja asetteluarvo valitaan ja ± painikkeilla. Toiminta-asetteluista poistutaan siirtymalla alimmalle riville (Save setup:yes/no) ja valitsemalla joko yes (tallennetaan asettelut) tai no (ei tallenneta asetteluja) seka painamalla OK -painiketta Tilana ytto (Monitor) Laitteen ollessa kytketty toimintaan, liitanto jen tila naytetaan graafisessa nayto ssa Monitor -rvin LED-indikaattoreilla, mutta laite ei suorita rekistero intia (tallennusta muistiin). Tilanayttoa on tarkoitettu kaytettavaksi ennen varsinaisen rekistero innin alkua tarkastamaan, etta liitannat on tehty oikein. Tilanayttoa voidaan kayttaa myo s enimmillaan 16 liitetyn kohteen silmamaaraiseen yhtaaikaiseen tarkasteluun. Pelkalla tilanayto llakin voidaan siis helposti ja turvallisesti tarkastaa laitteiden tai jarjestelmien toiminta. Sivu 11

12 Tilanayto n LED-indikaattoreilla voidaan tarkastella liitanto jen tiloja, vaikka FTR ei ole kaynnistetty toimivaksi. Monitor -rivin LED-indikaattorit toimivat liitannasta saatavalla 3mA:n (rajoitettu max 4mA:iin) virralla 8.4. Tulosten tarkastelu (Replay) Tassa toimintamuodossa voidaan tarkastella rekistero ityja (muistiin tallennettuja) tapahtumia kahdella eri tavalla: Tapahtumakantaisena Aikakantaisena Esitystapa vaihtuu vuorottain OK/Replay Mode -painikkeella. Tapahtumia selataan ja painikkeilla Tulosten tarkastelun esitystapa Tapahtuma: Tapahtumakantaisessa tarkastelussa kukin rivi edustaa yhta tapahtumahetkea. Tapahtumien valiset pystysuorat valimatkat ovat aina yhta suuret toisin sanoen tapahtumat naytetaan vain niiden esiintymisjarjestyksessa. Tasta johtuen kahdella tapahtumalla voi olla sama kellonaika, mutta silti eri esiintymisjarjestys, joka nakyy graafisessa nayto ssa. Aika: Aikakantaisessa nayto ssa pystyakselina on aika, johon tapahtumat sijoittuvat ajallisessa esiintymisjarjestyksessaan. Kayttaja voi valita graafisen nayto n ylimmalla rivilla naytettavan aikaakselin skaalauksen ja ± painikkeilla seuraaviin arvoihin: Sekunnit: 1, 10, 30 Minuutit: 1, 10, 30 Tunnit: 1, 6, 12, 24 Vuorokaudet: 1, 10, 30 Tapahtumia selataan molemmissa esitystavoissa ja painikkeilla Rekisterointi (tapahtumien tallennus laitteen muistiin) (Record) Tassa toimintamuodossa tapahtumat tallennetaan laitteen muistiin. Kuhunkin tapahtumaan liitetaan tieto paivamaarasta ja kellonajasta. Tapahtuman rekistero intiin vaikuttaa kayttajan maarittama kosketinvarahtelyjen odotusaika siten, etta tapahtuman keston tulee olla suurempi kuin valittu odotusaika. Tehtaalta toimitettaessa odotusaika on 100ms. Kun laite on rekistero inyt 32,000 tapahtumaa rekistero inti joko pysahtyy tai alkaa tallentaa aikaisemmin rekistero ityjen tietojen paalle kayttajan valitseman muistin kayto n mukaisesti Sarjaportti (Remote) Jos FTR kytketaan aktiiviseen sarjaporttiin tiekoneessa, kaikki kaytto ja muut toiminnat siirtyvat tietokoneessa olevan kaytto ohjelmiston alaisuuteen. Jos toimintamuodoksi valitaan rekistero inti (Record) tallentuvat tiedot vain tietokoneelle, eika siis FTR:n muistiin. Lisatietoja kayto sta tiekoneeseen liitettyna on esitetty kappaleessa 12 sivulla Laitteen rakenne FTR on suunniteltu siten, etta kaikki kotelossa olevat eri osastot ovat helposti, mutta silti turvallisesti kaytettavissa. Kayttajan paastaviksi on tarkoitettu vai alla luetellut laitteen osat, eika kayttaja saa avata laitteessa mitaan muita osia. Sisainen rakenne ja osien valinta on tehty turvallisuutta silmalla pitaen, eika kayttaja saa tehda laitteelle mitaan asetteluja, muutoksia tai osien vaihtoa. Mikali laitteeseen tulee vika tai siina ilmenee virhetoimintoja, on laite palautettava maahantuojalle Riviliittimet tutkittavan kohteen liitta miseksi Laitteen kotelon suojakansi estaa kytkettyjen ja jannitteellisten osien koskettelun. Kannen lukitus vapautetaan kaantamalla lukitustappia ruuvimeisselilla tai kolikolla 90 siirtamalla liukukansi pois riviliitin osaston paalta. Kun liukukansi siirretaan pois kiinniasennosta, kytkeytyy FTR automaattisesti pois paalta Liita ntojen sulakkeet Jokainen FTR:n liitanta on suojattu sulakkeella. Sulakeosasto on saranoidun kannen alla riviliitinosastossa. Jotta sulakkeisiin paastaan kasiksi, on ensin kytkettava irti kaikki riviliittimiin kytketyt johtimet ja sitten avattava sulakeosaston kansi kaantamalla kannen lukitustappia ruuvimeisselilla tai kolikolla 90. Laitteen mukana toimitaan 6 kpl varasulakkeita sijoitettuna sulakeosaston kannen alle. Sivu 12

13 9.3. Paristot Paristo-osaston lukkiutuva kansi on laitteen alla sen etuosassa. 10. Liita nna t Ennen tutkittavan kohteen liittamista FTR:aan, on varmistuttava etta kohde on jannitteeto n. Liitosjohtimen eristyslujuuden tulee olla riittava tutkittavan kohteen jannitteelle. Liitosjohtimen suurin poikkipinta on 4mm 2. Kukin FTR:n liitanta ottaa normaalisti enintaan 4mA:n virran. Suurin ottama vikatilanteessa on sulakesuojauksen toimintavirta 32mA (nopeat sulakkeet F32mA) Liita ntojen ryhmitys FTR:n liitannat on jaettu kahteen kahdeksan liitannan ryhmaan, joilla kummallakin on oma yhteinen potentiaali, joten laitteen liitannat voivat olla kahta eri yhteispotentiaalia kayttavia, esimerkiksi verkkojannitteen N toisessa ryhmassa (enintaan 8 kpl) ja ohjauslaitteiden tasajannitteen 0V (GND) toisessa (enintaan 8 kpl). Mikali kaikilla tutkittavien kohteiden jannitteilla on sama yhteinen potentiaali, voidaan molempien 8-ryhmien yhteisen potentiaalin liitin liittaa samaan yhteispotentiaaliin. SAHKO VERKKOON SUORAAN KYTKETTYJA PIIREJ A EI SAA SEKOITTAA MUIHIN PIIREIHIN Ylla mainitun varoituksen huomiotta ja tta minen aiheuttaa FTR:n ja tutkittavan kohteen vaurioitumisen ja mahdollisesti myos vaarallisen ka yttotilanteen. Molemmat 8-rymat ovat yhtalaisia, joten ainoa tarkattava seikka on yhteispotentiaalien huomioon ottaminen muiden laitteelle annettujen aariarvojen lisaksi Kolmivaiheja rjestelma t FTR:aa voidaan kayttaa 3-vaihejarjestelmien tutkimiseen seuraavin ehdoin: Jarjestelma on tahtikytketty ja sen nollajohdin kytketaan FTR:n 8-ryhman yhteispotentiaaliliittimeen (COM) Eri vaiheiden valiin jaa tyhjaksi vahintaan yksi FTR:n riviliitinliitanta Kuvassa 1 on esitetty ylla esitetyn mukainen 3-vaihekytkenta omassa ryhmassaan ja toisessa 8-ryhmassa ohjauspiirien liitannat. Liitettavat johtimet sijoitetaan kulkemaan FTR:n riviliitinosastoon kotelon aukoista ja pilarien valista. Pilarit estavat suoran paasyn aukkojen kautta riviliitinosastoon esimerkiksi tyo kaluilla ja toimivat samalla yksinkertaisina johtimien vedonpoistajina. Sivu 13

14 Kuva 1, Liita nna t riviliittimiin Kuvassa 1 on alimpana merkintaliuska, johon voidaan tehda liitettyjen kohteiden tunnusmerkinnat. Laitteen mukana toimitetaan 25 kpl merkintaliuskoja. Liuskoja voidaan tilata lisaa maahantuojalta, tilauskoodi on FTR-100-L. Kun kaikki tarvittavat liitannat laitteen riviliittimiin on tehty ja tarkastettu, siirretaan suojakansi paikalleen niin, etta se lukittuu. FTR voidaan nyt kytkea paalle ja tehda tutkittava kohde jannitteelliseksi. Sivu 14

15 11. Ka ytto Kannen turvakytkin Mikali suojakansi avataan FTR:n ollessa toiminnassa, kytkeytyy laite valitto masti pois paalta. Laitetta ei voi myo skaan kytkea toimimaan, mikali suojakansi on auki Tilana ytto Kullekin liitetylle kohteelle on oma Monitor -rivin LED-indikaattori, joka ilmaisee kohteen tilan, kun tutkittavan kohteen jannite on yli 4V LED palaa. Indikaattorit toimivat mainitulla tavalla, vaikka FTR ei olisikaan kytketty toimintaan, silla LED:t saavat toimintavirtansa tutkittavasta kohteesta. FTR:n muut sisaiset toimintalohkot on erotettu tutkittavan kohteen liitanno ista optoerottimilla. On huomattava, etta LED indikaattorit palavat jo 4V:n jannitteella, mutta FTR rekistero i ON-tilan vasta yli 10V:n jannitteille Rekisterointi (tallennus muistiin) Kun kaikki tarvittavat liitannat laitteen riviliittimiin on tehty ja tarkastettu seka esitestattu toimintamuodossa Tilanaytto (Monitor), rekistero inti voidaan aloittaa. Ennen rekistero intia on syyta tarkastaa, etta asetukset ovat halutunlaiset, erityisesti kosketinvarahtelyn odotusaika ja muistin kaytto tapa (ks. Asetukset). Toimenpiteet rekistero innin aloittamiseksi: Painetaan Record -painiketta Graafiseen nayttoon tulee kysymys tallennetaanko aikaisemman tiedon paalle (Overwrite Data-Yes/No). Haluttaessa tallentaa aikaisemman tiedon paalle, siirretaan kursori painikkeella kohtaan Yes ja painetaan OK -painiketta, muussa tapauksessa painetaan vain OK -painiketta kursorin ollessa No -sanan (Ei) paalla. FTR aloittaa liitanto jen rekistero innin ja tallentaa niiden tilan lisattyna paivamaaralla ja kellonajalla. Graafisessa nayto ssa nakyy kerrallaan kaikkien liitanto jen 40 viimeisinta tilaa: Paalla/ON -tila ilmaistaan nayto ssa leveana ja Pois/EI -tila kapeana rullaavana pystyviivana. Nykyinen paivamaara Viimeisimman tapahtuman paivamaara ja kellonaika Liitannan numero 40 viimeisimman tapahtuman tila Nykyisen tapahtuman tila Jokainen tapahtuma aiheuttaa kaikkien 16 liitannan rekistero innin ja nayto n yhtaaikaisesti, jokaisen uuden tapahtuman siirtaessa aina nayttoa rullaavasti ylo spain. Ylla olevassa kuvassa viimeisin tapahtuma on ollut kello 12:34:56, jolloin kohde liitannassa 4 on kytkeytynyt pois paalta, jolloin saman aikaisesti ovat paalla olleet kohteet liitanno issa 9, 12 ja 13. Rekistero innin lopetus: Rekistero innin lopettamiseksi painetaan EXIT/Power -painiketta Minka tahansa muun painikkeen painaminen sytyttaa taustavalon, mutta ei vaikuta rekistero intiin Tulosten tarkastelu Rekistero ityja tuloksia voidaan tarkastella graafisessa nayto ssa ja Replay -rivin LED-indikaattoreilla. Painettaessa Replay -painiketta, nayttoon tulee ensimmaisen tapahtuman aiheuttama kaikkien liitanto jen rekistero inti, lisaksi naytetaan tapahtuman paivamaara ja kellonaika. Esitysmuotona on tapahtumakantainen naytto. Tapahtumia voidaan selata yksi kerrallaan ja painikkeilla. Automaattinen selaus eteenpain kaynnistyy ± painikkeella ja taaksepain painikkeella. Selaus pysahtyy painamalla kumpaa tahansa painiketta. Sivu 15

16 Esitysmuoto naytetaan ylimmalla rivilla nayto ssa: tapahtumakantainen (Event) tai aikakantainen (Tbase). Toisella naytto rivilla on nayto n keskella katkoviivalla olevan tapahtuman aikatiedot. Tapahtumakantainen (Event) tai aikakantainen (Tbase) esitysmuoto valitaan painalluksin OK -painikkeella. Aikakantaisessa esitysmuodossa pystysuunnan aika-akselin skaalaus naytetaan ylimmalla rivilla nayto ssa. Kuvan esimerkissa aika-akselin yksi kuvapiste vastaa 10 sekuntia. Tapahtumia voidaan selata yksi kuvapiste kerrallaan ja painikkeilla. Aika-akselin skaalausta muutetaan ± ja painikkeilla. Mikali on rekistero ity paljon tapahtumia tai rekistero inti kattaa pitkan ajan, voi aika-akselin skaalausta tehda selauksessa suuremmaksi lahempaa tarkastelua vaativan kohdan lo ytamiseksi nopeasti. Kun haluttu kohta on paikallistettu pienennetaan aikaskaalausta tarvittavasti ja lopuksi tutkitaan tapahtumien esiintymisjarjestys yksityiskohtaisesti tapahtumakantaisessa esitysmuodossa. Tapahtumien tarkastelusta tietokoneessa on esitetty kaytto ohjelmiston ohjeissa. Tarkastelumuodosta poistutaan painamalla EXIT/Power -painiketta 12. Ka yttoohjelmisto Tietokoneja rjestelma n vaatimukset Tietokoneen tulee olla vahintaan 486 prosessorilla varustettu ja kaytto jarjestelmana Windows 95, 98, 2000, ME, NT4 tai XP. Tietokoneessa tulee olla RS232-sarjaportti ja kovalevytilaa 3 Mb. USB -portin tai -sovittimien kayto sta ei annata toimintatakuuta. Nayto n resoluution tulee olla vahintaan 800x 600. Tulostukseen suositellaan kaytettavaksi kaytto jarjestelmassa toimivaa varitulostinta Ohjelmiston asennus Ohjelmisto asennetaan 3.5 levykkeelta valitsemalla Ka ynnista -valikosta Suorita ja selataan tai kirjoitetaan avautuvaan laatikkoon A:\setup ja painetaan laatikon OK painiketta. Asennusohjelman suorittaessa FTR:n kaytto ohjelmiston asennusta sita ei saa keskeyttaa, vaikka asennus nayttaisikin pysahtyneen vahaksi aikaa. Joissakin Windows-versioissa on mahdollista estaa Suorita-komento. Jos komento on estetty, on toiminta palautettava menemalla: Start (Ka ynnista ) Settings (Asetukset) Taskbar (Tehta va palkki)/start (Ka ynnistys), jossa valitaan Start (Ka ynnista ) menu, painetaan Customize (Mukauta) painiketta, josta edelleen Advanced Menu Options (Lisa asetukset) ja merkataan Display Run (Na yta ka ynnistys). Vaihtoehtoisesti voidaan asennus suorittaa painamalla kuvaketta My Computer (Oma tietokone) / 2 Floppy ( 3 1 / 2 levyke), jolloin avautuneesta levykkeen sisallo sta valitaan SETUP.EXE. FTR liitetaan tietokoneen RS232-sarjaporttiin laitetoimituksen mukana olevalla kaapelilla. FTR:n kaytto ohjelmisto kaynnistetaan valitsemalla Start (Ka ynnista ) Programs (Ohjelmat) (Birdie FTR:n asennuspolku) Birdie - FTR. Tyo po ydalle voidaan luoda myo s ohjelmiston kaynnistava pikakuvake painamalla tyo po ydalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja edetaan nayttoon tulevien ohjeiden mukaan Ka yttoonotto Kun ohjelmisto on kaynnistetty nayttoon tulee kuvan 2 mukainen valikko. Tassa vaiheessa voidaan valita Cancel. Sivu 16

17 Jotta FTR:aa voidaan kayttaa tietokoneen kanssa on ensin maaritettava kaytettava sarjaportti: valitaan Setup Hardware Settings, jossa maaritetaan kayttoon otettava sarjaportti. Valinnan jalkeen palataan paavalikkoon painamalla Back -painiketta. Tehdyt maarittelyt tallentuvat pysyvasti. Tietokoneelle tallennettujen rekistero intien tarkastelu (OFFLINE -toimintamuoto) Rekistero intien siirto FTR:lta tietokoneelle (ONLINE - toimintamuoto) FTR:n kaytto rekistero intimuodossa tietokoneelta (ONLINE -toimintamuoto) Lopetus ja paluu kaytto jarjestelmaan Kuva 2. Kayttoonottovalikko Ka ytto FTR:n kaytto ohjelmistolla voidaan suorittaa: FTR:n toimintojen ja rekistero innin tosiaikainen ohjaus ja naytto tietokoneella (ONLINE toimintamuoto) Aikaisemmin tallennettuja rekistero inteja voidaan tarkastella seka tapahtuma- etta aikakantaisessa esitysmuodossa (OFFLINE -toimintamuoto) FTR:n ohjaus (ONLINE -toimintamuoto: FTR toiminnassa, sarjaliikennekaapeli liitettyna tiekoneen RS232 -porttiin) Tahan toimintamuotoon paastaan kuvassa 2 esitetyilla tavoilla tai valitsemalla valikko Activity Menu, jolloin naytto tulee samaksi, kuin aloitettaessa ohjelmisto ja paastaan siis tekemaan halutut kaytto asettelut. Valitsemalla Collect Data aloitetaan rekistero inti. Rekistero innin kaynnistyttya muuttuu MODE LIGHT - indikaattori vihreaksi. FTR:n rekistero innit tapahtumat nakyvat tosiaikaisina tietokoneen nayto ssa varillisina palkkeina. Rekistero inti lopetetaan painamalla STOP -painiketta, jolloin avautuu valittavaksi seuraavat toiminnat: ADD NOTES (vapaamuotoisen tekstin lisays), SAVE RESULTS (tallenna), RESUME (jatka) tai FINISH (lopetus ilman mitaan edella mainittuja toimenpiteita). Rekistero idyn tiedon siirtaminen FTR:lta tietokoneelle aloitetaan valitsemalla Upload Data From Birdie, jolloin nayttoon tulee siirrettyjen sanojen maara. Siirto voidaan keskeyttaa valitsemalla CANCEL. Kun tiedon siirto on kokonaan suoritettu, avautuu valittavaksi seuraavat toiminnat: ADD NOTES (vapaamuotoisen tekstin lisays), SAVE RESULTS (tallenna) tai FINISH (lopetus ilman mitaan edella mainittuja toimenpiteita). Valitsemalla Examine Existing Records voidaan tarkastella aikaisemmin tietokoneelle tallennettuja rekistero inteja. Lisaa tietoa jaljempana kohdassa Tietojen analysointi. Valinta Exit Birdie lopettaa ohjelman ja Cancel sulkee optiovalikon ja palauttaa ohjelman aloitusnayttoon. Sivu 17

18 Perusnaytto (Kuva 3) Paavalikko Toimintamuoto Vapaamuotoisen tekstin kentta Liitanto jen tunnukset Hakumaski Liitanto jen tilojen tarkastelulinja Toimintamuoto Selauspainikkeet Hakutoiminnat Tilat aikaisemmin Tarkastelulinja Tilat myo hemmin Kuvassa 3 esitetaan nayto n jarjestely tapahtumakantaisessa esitysmuodossa. Liitanto jen tilat ja tapahtumat on jaettu vaakasuoralla oleviin osiin. On huomattava, etta jako-osien valilla ei ole aikasidonnaisuutta. Taten esimerkiksi tapahtumien valinen 1 sekunnin ero nayttaa samalta, kuin yhden tunnin ero. Valitsemalla aikakantainen esitystapa, tulee vaaka-akselin jako-osiksi ajan skaalauspainikkeilla valittu aika. Kullekin liitannalle 1 16 voidaan kirjoitta tunnus omaan kenttaansa. Liitanto jen tapahtumat ja tilat naytetaan kirkastetuin varein nayto n keskella tarkastelulinjan kohdalla. Lisaksi naytetaan tapahtuman jarjestysnumero, paivamaara ja kellonaika. Kunkin liitannan tunnuskentan taustavari muuttuu selauksessa samaksi, kuin liitannan tilaa indikoiva vari tarkastelulinjalla. Ennen tarkastelulinjaa (tarkasteluhetkea) olleet tapahtumat ovat linjasta vasemmalle ja myo hemmat tapahtumat linjasta oikealle. Nayto ssa esitettavaa rekistero innin kohtaa voidaan siirtaa alareunan selauspainikkeilla Valikkorakenne Valikot on ryhmitelty normaalin Windows-kaytanno n mukaisesti: FILE (tiedosto) - SAVE (tallenna) - OPEN (avaa). REOPEN (voidaan avata jokin neljasta viimeksi kaytetysta tiedostosta) PRINTER SETUP (kirjoittimen asettelut) Sivu 18

19 PRINT (tulostaa nayto n mukaan lukien vapaakenttatekstin ja otsikon). Jos kayto ssa ei ole varitulostinta, saadaan parempi tulostusjalki valitsemalla asetusten varioptioista musta-valkonaytto ja -tulostus. ACTIVITY (nayttaa toimintamuotojen valinnaisasettelut) SETUP (asetukset jakaantuvat kolmeen ryhmaan): DISPLAY (naytto ) muuttaa liitanto jen tunnuskenttia, valita aktiiviset liitannat ja maarittaa ON-tilan vari COLOURS (varit) maarittaa nayto n varit, voidaan valita musta-valkonaytto ja -tulostus HARDWARE SETTINGS (laitteistoasetukset) maarittaa FTR:n laitteistoasetukset, jotka tallennetaan INI-tiedostoon. FTR:n tulee olla liitettyna sarjaliikennekaapelilla tietokoneen RS232 -porttiin, jotta taman kohdan toimintoja voidaan tehda, virheesta annetaan ilmoitus. Tassa kohdassa on nelja alaryhmaa: COM PORT (kaytettava tiekoneen sarjaportti) DATE & TIME (paivamaara ja kellonaika) asettaa FTR:aan annetut ajat, kun valitaan SET BIRDIE FTR TIME tai vaihtoehtoisesti asettaa FTR:n tietokoneessa oleviin aikoihin, kun valitaan SYNCHRONISE TO PC FTR:aan voidaan valita maaritettavaksi kosketinvarahtelyjen odotusaika (Debounce time), muistin kaytto tapa (Memory Mode) ja taustavalo (Backlight) ja painamalla lopuksi CONFIGURE BIRDIE FTR -painiketta. Tyokalut SEARCH KEY (haku) maarittaa hakuparametrit SET DATE TIME (paivamaaran ja kellonajan asetus) asettaa FTR:n ajat samaksi kuin tietokoneesa GO TO EVENT (tapahtuman haku) avaa valintaikkunan, johon voidaan kirjoittaa hakukriteeriksi tapahtuman jarjestysnumero tai paivamaara/kellon aika, annetun kriteerin mukainen kohta tulee nayttoon Tietojen analysointi Tallennettuja rekistero intitietoja voidaan tarkastella kaytto ohjelmistossa useilla tavoilla seka tapahtuma- etta aikakantaisessa esitysmuodossa. Tapahtumakantaisessa esitystavassa tapahtumat rekistero idaan ja nayttoon piirtyy lyhyt merkki. Merkkien eli tapahtumien valiset sijaintierot eivat kuvaa niiden valisia aikaeroja. Aikakantaisessa esitystavassa nayttoon piirtyvan vaakapalkin pituus riippuu tapahtumien valisista ajoista ja niiden tiloista. Aikakannaksi voidaan maarittaa kiintein portain 30s 50pv. Jos valittu aikakanta on liian pitka rekistero ityjen tapahtumien nayttamiseksi, tulee naytto palkki keltaiseksi, normaalisti ne naytetaan vihreana ja punaisena. Molemmissa esitystavoissa nayttoa voidaan selata nayto n alareunassa olevilla selauspainikkeilla. Kaytto ohjelmistossa on myo s hakutoiminta (SEARCH MODE) kullekin liitannalle, jonka hakukriteeriksi voidaan maarittaa tilat: DON T CARE (ei merkitysta) ON (ON, paalla) OFF (EI, pois) HI - LO transition (muutos ON-EI) LO - HI transition (muutos EI-ON) Kullekin liitannalle 1 16 voidaan maarittaa jokin hakukriteeri. Haku kaynnistyy painamalla FIND -painiketta, jolloin etsitaan kaikki annettuja kriteereja vastaavat tapahtumakohdat. Kunkin lo ydetyn kohdan jalkeen voidaan hakua jatkaa. Sivu 19

20 12.8. Tilastot Avoinna olevan tiedoston rekistero inteja voidaan analysoida valitsemalla Activities Statistics, jolloin avautuvassa ikkunassa naytetaan kustakin liitannasta: Liitannan numero Liitannan tunnus Liitannan ON/paalla -tilan kokonaisaika Liitannan ON/paalla -tilan prosentuaalinen osuus Liitannan tapahtumien kokonaismaara Liitannan paivamaara/aika-analyysi jaettuna yhden tunnin jaksoiksi Yhteenveto Paivamaara/aika-analyysi voidaan haluttaessa jakaa taulukoksi 10 tai 20 osaan: esimerkiksi jaettaessa 15 tunnin rekistero intiaika 10 osaan, tulee kunkin osan pituudeksi 1,5 tuntia. Valitsemalla nain jaetusta jokin taulukon ruutu, saadaan naytto o n sen alku- ja loppuaika Tiedostorakenne FTR:n INI-tiedoston rakenne: Rivi 1 Ohjelmistoversion numero Rivit Liitanto jen tunnukset Rivit Liitanto jen polariteetti (1 pos ja 0 neg) Rivit Liitanto jen aktivointi (1 akt ja 0 ei akt) Rivi 48 Sarjaliikenneportin numero 1 4 Rivit hakumaski (-kriteeri): 0.. Ei merkitysta 1.. Liitannan ON/paalla -tila 2.. Liitannan EI/pois -tila 3.. Liitannan tilan muutos ON-EI (paalla-pois) 4.. Liitannan tilan muutos EI-ON (pois-paalla) Rivit Neljan viimeksi kaytetyn tiedoston nimet Rivit 59 Aikakannan pituus Rivit 60 Toimintamuoto Rivit Naytto varien maaritykset Rivi 69 Polku tiedostojen tallennuksessa Tiedostot INI -tiedosto tallennetaan ASCII -tekstitiedostona. Tallennus CSV -tiedostomuodossa voidaan haluttaessa tehda valitsemalla nayttoon Activities Statistics -ikkuna FTR:n rekistero innit (*.FTR ) tallennetaan seuraavassa muodossa: Yksi tekstirivi paivamaara ja aika seka tiedoston nimi Yksi tekstirivi tyo nimeksi 10 tekstirivia vapaamuotoiselle tekstille 16 tekstirivia liitanto jen aktiivisuusmerkinno ille. 16 tekstirivia kanavien tunnuksille 7 rivia rekistero intituloksille seuraavasti: Rivi 1 2 Kaksi sanaa FTR:n asetuksille Rivi Aikamerkinnat Neljan sanan kokonaisluku (sekunteina ajankohdasta , 00:00:00 lahtien) Aikamerkinta 1 (MSB) Aikamerkinta 2 Aikamerkinta 3 Aikamerkinta 4 Rivi 7 Rekistero intitieto (liitanto jen 1 16 tilat) 16-bittinen sana (bitti 0 - liitanta 1 ja bitti 15 - liitanta 16) Sivu 20

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

UVS Kanavainen tärinämittari

UVS Kanavainen tärinämittari UVS 600 1-Kanavainen tärinämittari KÄYTTÖOHJEKIRJA SUOMI Ohjelmistoversio 1.1.6 ja uudemmat LCD näytön aktivointi Normaalisti UVS 600:n näyttö on suljettuna. Käynnistääksesi näytön paina vihreää LCD painiketta

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB sovitin ja Wi-Fi tunnistin Nopean asennuksen ohje 802.11b/g WLAN USB sovitin ja Wi-Fi tunnistin Nopean asennuksen ohje *Wi-Fi tunnistimen lataaminen: 1. Poista Wi-Fi tunnistimen

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla 1. Digivideokamera liitetään tietokoneeseen FireWire-piuhalla. (Liitännällä on useita eri nimiä: myös IEEE 1394, DV,

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Garmin etrex GPS-laite

Garmin etrex GPS-laite Garmin etrex GPS-laite GPS koulutus 20.6.2007 PAIKKATIETOPAJA -hanke Painikkeet Sisäinen GPS antenni YLÖS näppäin ALAS näppäin PAGE näppäin (Esc) POWER näppäin Ulkoinen virtalähde ja tiedon siirto PC:lle

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi FirstStep FA20 Aktiivisuusmittari AKTIIVISUUSMITTARI Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Seppo Takkula Ohjelmistoversio Päiväys Hlö 1.0 04/04/2002 Seppo Takkula Sisältö 1. TARKOITUS...3 2. OHJEET...3 2.1. CLS....3 2.2. NT Tallennin...5 2.3. Näyttötapahtumien

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot